Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1026 din 22 Decembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1026 din 22 Decembrie 2006

Monitorul Oficial 1026 din 22 Decembrie 2006 (M. Of. 1026/2006)

1. HOTARARE nr. 1.837 din 21 decembrie 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in judetele Ialomita si Neamt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (4) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, precum şi al art. 11 lit. b) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã alocarea sumei de 989 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unitãţi administrativ-teritoriale din judeţele ialomiţa şi neamţ, potrivit anexei care ...

2. HOTARARE nr. 1.832 din 21 decembrie 2006 privind aprobarea finantarii unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unitati de asistenta sociala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 5 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 366/2001 , cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã acordarea sumei de 17.897 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unitãţi de asistenţã socialã. (2) unitãţile de asistenţã sociale beneficiare, categoria lucrãrilor finanţate şi ...

3. HOTARARE nr. 1.831 din 21 decembrie 2006 privind aprobarea finantarii unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unitati de asistenta medico-sociala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 5 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 366/2001 , cu modificãrile ulterioare, şi al art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitãţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 99/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) ...

4. HOTARARE nr. 1.829 din 21 decembrie 2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 12.706 mii lei, din care la capitolul 66.01 "sãnãtate" cu ...

5. DECIZIE nr. 114.435 din 8 decembrie 2006 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale "ASIG MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 28 noiembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale "asig management - broker de asigurare" - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã "asig management broker de asigurare" - s.r.l., cu sediul social în ...

6. DECIZIE nr. 114.434 din 8 decembrie 2006 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale "ELI ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 28 noiembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale "eli asigurĂri broker de asigurare reasigurare" - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã "eli asigurĂri broker de asigurare reasigurare" - s.r.l., cu sediul social ...

7. ORDIN nr. 113.138 din 21 decembrie 2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.133/2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

Ţinând seama de dispoziţiile art. 5 şi 53 din legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în românia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), ale art. 5 lit. c) şi ale art. 47 pct. 2 lit. k) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 21 decembrie 2006, prin care s-au adoptat modificãrile la normele privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin ...

8. HOTARARE nr. 622 din 21 septembrie 2006 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicatã, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. 23 din legea arhivelor naţionale nr. 16/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, plenul consiliului superior al magistraturii hotãrãşte: art. i regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, aprobat prin hotãrârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 326/2005 , publicat în monitorul ...

9. ORDIN nr. 8.903 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În baza prevederilor hotãrârii guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale a vãmilor, având în vedere cã prin amendamentele aduse convenţiei tir intrate în vigoare la data de 17 februarie 1999 şi aprobate prin decizia directorului general al direcţiei generale a vãmilor nr. 460/1999 , autoritatea vamalã a fost implicatã în activitatea de autorizare atât a asociaţiilor garante în vederea eliberãrii carnetelor tir, cât şi a societãţilor comerciale care efectueazã transporturi internaţionale de mãrfuri în calitate de utilizatori de carnete tir, în vederea accesului la regimul tir, ţinând cont cã românia ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 1.838 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea poziţiei nr. 21 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 876/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1026 din 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicpoziţia nr. 21 din anexa la hotărârea guvernului nr. 876/2006 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 589 din 7 iulie 2006, la coloana a treia "destinaţia", se modifică şi va avea următorul cuprins:""obiectiv de investiţii «reabilitare termică şi sistem centralizat de încălzire unităţi socioculturale Şviniţa, judeţul mehedinţi»"."prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar ...

11. HOTARARE nr. 1.830 din 21 decembrie 2006 privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã efectuarea cheltuielilor privind garanţiile de organizare a campionatelor europene de haltere seniori şi a campionatelor mondiale de haltere juniori din anul 2009, în sumã de 46 mii lei, şi finanţarea acestora din suma repartizatã federaţiei române de haltere din bugetul aprobat agenţiei naţionale pentru sport pe anul 2006. ...

12. HOTARARE nr. 1.828 din 21 decembrie 2006 privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului curţii de conturi din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 17.062 mii lei la capitolul 51.01 "autoritãţi publice şi acţiuni externe", titlul "cheltuieli de personal". art. 2 ordonatorul principal de credite rãspunde de modul de ...

13. HOTARARE nr. 1.827 din 21 decembrie 2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, precum şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului ministerului economiei şi comerţului pe anul 2006 cu suma de 2.814 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 80.01 "acţiuni ...

14. DECRET nr. 1.405 din 18 decembrie 2006 privind conferirea Ordinului si Medaliei Barbatie si Credinta EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. a şi b şi ale art. 11 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile ulterioare, având în vedere propunerea directorului serviciului de telecomunicaţii speciale, pentru servicii deosebite în îndeplinirea misiunilor specifice, pentru devotamentul faţã de instituţiile statului de drept, pentru realizãrile obţinute în contextul integrãrii europene şi armonizãrii operaţionale cu structurile similare euroatlantice, preşedintele româniei decreteazã: art. 1 ...

15. HOTARARE nr. 1.823 din 21 decembrie 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de 100.215 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016