Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 820 din 05 Octombrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 820 din 05 Octombrie 2006

Monitorul Oficial 820 din 05 Octombrie 2006 (M. Of. 820/2006)

1. PROPUNERE DE METODOLOGIE din 6 septembrie 2006 privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de televiziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

1. utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale, aduse anterior la cunoştinţã publicã, aparţinând repertoriului protejat şi determinat conform legii (ale cãror drepturi de autor se aflã în termenele de protecţie prevãzute de lege), de cãtre organisme de televiziune, se poate face numai în baza unei autorizaţii sub formã de licenţã neexclusivã eliberatã de organismul de gestiune colectivã desemnat de oficiul român pentru drepturile de autor drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauzã. 2. utilizatorii autorizaţi potrivit prevederilor pct. 1 au obligaţia sã plãteascã organismului de gestiune colectivã prevãzut la pct. 1 o remuneraţie trimestrialã, reprezentând ...

2. DECIZIE nr. 299 din 6 septembrie 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de televiziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

Având în vedere cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv asociaţia românã de comunicaţii audiovizuale (arca), înregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, precum şi referatul nr. sg/4.766 din 6 septembrie 2006 al direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii cu publicul, conform prevederilor art. 123^1 alin. (1) lit. d) şi ale art. 131 din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. iii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea ...

3. ORDIN nr. 460 din 26 septembrie 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul prevederilor: - legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile ulterioare, - hotãrârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, - hotãrârii guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate şi pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiazã asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contribuţie personalã, pe bazã de prescripţie medicalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, - hotãrârii ...

4. DECIZIE nr. 114.384 din 20 septembrie 2006 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale "FEHU Broker de Asigurare" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 5 septembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale "fehu broker de asigurare" - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã "fehu broker de asigurare" - s.r.l., cu sediul social în municipiul bucureşti, str. ...

5. ORDIN nr. 1.616 din 26 septembrie 2006 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal de catre persoanele prevazute la art. 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza prevederilor art. 6 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 198/2002 , cu modificãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. 3 şi 24 din regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.614/2006 , ...

6. ORDIN nr. 1.181 din 26 septembrie 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul prevederilor: - legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile ulterioare, - hotãrârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, - hotãrârii guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate şi pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiazã asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contribuţie personalã, pe bazã de prescripţie medicalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

7. DECIZIE nr. 183 din 2 octombrie 2006 privind incetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Delia Ruxandra Mucica, secretar general al Ministerului Culturii si Cultelor EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

Având în vedere solicitarea doamnei delia ruxandra mucicã, secretar general al ministerului culturii şi cultelor, înregistratã cu nr. 5/6.220/cpt din 21 septembrie 2006, referitoare la "încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, în conformitate cu prevederile art. 18 coroborate cu prevederile art. 84 şi ale art. 85 din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ulterioare", în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 18 alin. (1) lit. b), art. 84 lit. e) şi art. 85 ...

8. HOTARARE nr. 1.366 din 4 octombrie 2006 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Serviciului de Protectie si Paza in administrarea Camerei Deputatilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea unei pãrţi dintr-un imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul bucureşti, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea serviciului de protecţie şi pazã în administrarea camerei deputaţilor. art. 2 predarea-preluarea pãrţii ...

9. HOTARARE nr. 1.364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 16 din legea nr. 282/2005 privind organizarea activitãţii de transfuzie sanguinã, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umanã, precum şi asigurarea calitãţii şi securitãţii sanitare, în vederea utilizãrii lor terapeutice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 În românia, donarea de sânge este anonimã, voluntarã şi neremuneratã. art. 2 (1) prin donator se înţelege orice persoanã, în deplinã stare de sãnãtate, care se poate supune regulilor prelevãrii de ...

10. HOTARARE nr. 1.363 din 4 octombrie 2006 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 508/2006 pentru aprobarea finantarii proiectului cu tema "Organizarea unei expozitii tematice despre Romania la Bruxelles in cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene in mai 2006" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 508/2006 pentru aprobarea finanţãrii proiectului cu tema "organizarea unei expoziţii tematice despre românia la bruxelles în cadrul direcţiei generale ocuparea forţei de muncã, afaceri sociale şi egalitate de Şanse a comisiei europene în mai 2006", publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 360 din 21 aprilie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. titlul hotãrârii va avea urmãtorul cuprins: "hotĂrÂre ...

11. HOTARARE nr. 1.341 din 27 septembrie 2006 pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Seminarului de pregatire a expertilor Comitetului pentru Planificarea Alimentatiei si Agriculturii "2007 FAPC Vital Resources Seminar" si a Reuniunii reprezentantilor FAPC din cadrul NATO EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 247/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã cheltuielile ocazionate de organizarea seminarului de pregãtire a experţilor comitetului pentru planificarea alimentaţiei şi agriculturii "2007 fapc vital resources seminar" şi a reuniunii reprezentanţilor fapc din cadrul nato - bucureşti 2007, în sumã de 295 mii ...

12. HOTARARE nr. 1.321 din 27 septembrie 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 4.956 mii lei, pentru judeţul cluj, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în ...

13. HOTARARE nr. 27 din 3 octombrie 2006 privind modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul art. 42 şi art. 60 alin. (1) din regulamentul camerei deputaţilor, republicat, cu modificãrile ulterioare, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea camerei deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: - domnul deputat dan horaţiu buzatu, aparţinând grupului parlamentar al partidului naţional liberal, trece de la comisia pentru administraţie publicã, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic la comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru; - ...

14. DECRET nr. 1.124 din 2 octombrie 2006 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie si incetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Administratiei si Internelor EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, şi ale legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor, preşedintele româniei decreteazã: articol unic pe data de 26 octombrie 2006, domnului comisar şef de poliţie floricel ioan octavian i se acordã gradul profesional de chestor de poliţie şi îi înceteazã raporturile de serviciu cu ministerul administraţiei şi internelor. ...

15. DECRET nr. 1.120 din 25 septembrie 2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 42/2006 pentru completarea ordonanţei guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

16. LEGE nr. 368 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 42 din 14 iunie 2006 pentru completarea ordonanţei guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 522 din 16 iunie 2006. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

17. DECRET nr. 1.117 din 25 septembrie 2006 privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor masuri privind exercitarea comertului in unele zone publice EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru reglementarea unor mãsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescu ...

18. LEGE nr. 365 din 2 octombrie 2006 pentru reglementarea unor masuri privind exercitarea comertului in unele zone publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 (1) la data închirierii locului de vânzare administratorul pieţei este obligat sã înscrie în registrul de evidenţã special înfiinţat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice, precum şi data, seria şi numãrul chitanţei care atestã plata chiriei. În cazul producãtorilor agricoli individuali, în registru se va înscrie şi localitatea de origine, precum şi cantitãţile estimate a fi comercializate. (2) modelul registrului de evidenţã a producãtorilor individuali şi a comercianţilor este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta lege. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice