Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 969 din 04 Decembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 969 din 04 Decembrie 2006

Monitorul Oficial 969 din 04 Decembrie 2006 (M. Of. 969/2006)

1. HOTARARE nr. 1.647 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 8 alin. (15) din legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã planul de realizare a cadastrului general pentru anul 2007, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea activitãţilor prevãzute în planul de realizare a cadastrului general pentru anul 2007 se asigurã din fonduri de la bugetul de stat, prevãzute în bugetul ministerului administraţiei şi internelor şi virate ...

2. INSTRUCTIUNEA nr. 7 din 17 octombrie 2006 pentru modificarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

Art. i instrucţiunea nr. 12/2005 privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, aprobat prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 80/2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 94 din 1 februarie 2006, se modificã dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: "articolul 1 cadru de reglementare prezenta instrucţiune stabileşte metodologia de determinare, reţinere şi virare a impozitului pe câştigul de capital rezultat din ...

3. ORDIN nr. 87 din 17 octombrie 2006 privind aprobarea Instructiunii nr. 7/2006 pentru modificarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri prin legea nr. 514/2002 , modificat şi completat prin legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, comisia naţionalã a valorilor mobiliare a hotãrât, în şedinţa din data de 22 august 2006, emiterea urmãtorului ordin: art. 1 se aprobã instrucţiunea nr. 7/2006 pentru modificarea instrucţiunii nr. 12/2005 privind determinarea, reţinerea ...

4. ORDIN nr. 24.359 din 28 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

În temeiul art. 1 din titlul xi "renta viagerã agricolã" din legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, având în vedere referatul de aprobare nr. 5.782 din 11 octombrie 2006, întocmit de agenţia domeniilor statului, în temeiul art. 9 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale ...

5. ORDIN nr. 748 din 14 octombrie 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

În temeiul art. 1 din titlul xi "renta viagerã agricolã" din legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, având în vedere referatul de aprobare nr. 5.782 din 11 octombrie 2006, întocmit de agenţia domeniilor statului, în temeiul art. 9 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale ...

6. DECIZIE nr. 197 din 29 noiembrie 2006 pentru numirea doamnei Mihaela Cristina Mostavi in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 239/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii doamna mihaela cristina mostavi se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al autoritãţii naţionale pentru persoanele ...

7. DECIZIE nr. 196 din 29 noiembrie 2006 pentru numirea doamnei Mihaela Arteni in calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 276 alin. (1) lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerea formulatã de ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei prin adresa nr. 6.314/gb din 6 noiembrie 2006, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data de 11 decembrie 2006 doamna mihaela arteni se numeşte în calitate de membru ...

8. HOTARARE nr. 1.689 din 29 noiembrie 2006 privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 domnul grigorie lungu se recheamã din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la hong kong, regiunea administrativã specialã hong kong. art. 2 domnul grigorie lungu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri în monitorul oficial al româniei, partea i. prim-ministru ...

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

Având în vedere: - faptul cã toate imobilele deţinute de unitãţile serviciului de protecţie şi pazã constituie domeniu public de interes naţional; - faptul cã unele imobile deţinute de serviciul de protecţie şi pazã trebuie restituite urgent persoanelor îndreptãţite, în acest sens existând hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile, învestite cu formulã executorie, precum şi somaţii pentru executare silitã; - necesitatea construirii unui nou sediu pentru serviciul de protecţie şi pazã, existând terenul şi fondurile pentru aceasta, actualul sediu în care îşi desfãşoarã activitatea instituţia trebuind predat urgent parlamentului româniei; ...

10. HOTARARE nr. 44 din 30 noiembrie 2006 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Uniunii Europei Occidentale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã urmãtoarele modificãri în componenţa nominalã a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea uniunii europei occidentale, prevãzutã în anexa la hotãrârea parlamentului româniei nr. 6/2005 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificãrile ulterioare: 1. domnul deputat bentu dumitru, membru al grupului parlamentar al p.s.d., îl înlocuieşte, în calitate de membru titular, pe domnul deputat timiş ioan; 2. domnul deputat ungureanu valeriu alexandru, membru al grupului parlamentar al p.s.d., îl înlocuieşte, ...

11. DECRET nr. 1.328 din 24 noiembrie 2006 pentru promulgarea Legii privind raspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind rãspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescu bucureşti, 24 noiembrie 2006. nr. 1.328. ...

12. LEGE nr. 443 din 27 noiembrie 2006 privind raspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

Lege nr. 443 din 27 noiembrie 2006 privind rãspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 969 din 4 decembrie 2006 parlamentul româniei adopta prezenta lege. art. 1 prezenta lege se aplica tuturor aeroporturilor civile. art. 2 coordonatorii definiţi potrivit regulamentului nr. 95/93/cee instituind regulile comune privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din comunitate, cu modificãrile ...

13. DECRET nr. 1.327 din 24 noiembrie 2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescu bucureşti, 24 noiembrie 2006. ...

14. LEGE nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic la alineatul (2) al articolului 15 din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 251 din 22 martie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "d) a absolvit programele de formare specializatã pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzãtoare categoriei înalţilor funcţionari publici ori a exercitat un mandat complet de parlamentar." aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. ...

15. DECRET nr. 1.325 din 24 noiembrie 2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii din Romania (SAMTID)-B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeanã de investiţii pentru finanţarea programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din românia (samtid)-b, semnat la bucureşti la 29 mai 2006, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

16. LEGE nr. 440 din 27 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii din Romania (SAMTID)-B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 53 din 28 iunie 2006 privind aprobarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeanã de investiţii pentru finanţarea programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din românia (samtid)-b, semnat la bucureşti la 29 mai 2006, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 568 din 30 iunie 2006, cu urmãtoarea modificare: - la articolul 3, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins: "(2) prin derogare de la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice