Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 968 din 04 Decembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 968 din 04 Decembrie 2006

Monitorul Oficial 968 din 04 Decembrie 2006 (M. Of. 968/2006)

1. ORDIN nr. 506 din 10 noiembrie 2006 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - I.C.I. Bucuresti EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 24 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, rectificat, al institutului naţional de cercetare-dezvoltare în informaticã - i.c.i. bucureşti, aflat în ...

2. HOTARARE nr. 1.648 din 22 noiembrie 2006 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic anexa nr. 2 "organigrama inspectoratului general pentru situaţii de urgenţã" la hotãrârea guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei inspectoratului general pentru situaţii de urgenţã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotãrâre. ...

3. NORME METODOLOGICE din 22 noiembrie 2006 de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

Art. 1 beneficiazã de indemnizaţia lunarã prevãzutã de legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publicã, denumitã în continuare lege, pensionarii sistemului public de pensii care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publicã, cetãţeni români, strãini sau apatrizi cu domiciliul sau reşedinţa în românia ori, dupã caz, în strãinãtate. art. 2 În cazul pensionarilor sistemului public de pensii, membri a ...

4. HOTARARE nr. 1.650 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 10 din legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publicã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã normele metodologice de aplicare a legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publicã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din ...

5. HOTARARE nr. 1.631 din 22 noiembrie 2006 privind transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al statului din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea unor imobile împreunã cu bunurile mobile din dotare, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru protecţia mediului - icim bucureşti în administrarea agenţiei pentru protecţia mediului sibiu. ...

6. HOTARARE nr. 1.629 din 22 noiembrie 2006 privind trecerea unor imobile, proprietate publica a statului, din administrarea Statiunii de Dezvoltare Pomicola Oradea in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã trecerea unor imobile, proprietate publicã a statului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea staţiunii de dezvoltare pomicolã oradea în administrarea agenţiei de plãţi şi intervenţie pentru agriculturã. art. 2 predarea-preluarea imobilelor prevãzute la art. ...

8. DECRET nr. 1.298 din 20 noiembrie 2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 296/2004 privind codul consumului şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

9. LEGE nr. 425 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. i legea nr. 296/2004 privind codul consumului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 593 din 1 iulie 2004, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 32 va avea urmãtorul cuprins: "art. 32. - organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor au urmãtoarele drepturi: a) de a fi sprijinite logistic de cãtre organismele administraţiei publice centrale şi locale, în vederea atingerii obiectivelor lor; b) de a primi sume de la ...

10. DECRET nr. 1.297 din 20 noiembrie 2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru modificarea art. 9 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

11. LEGE nr. 424 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic la articolul 9 alineatul (1) din ordonanţa guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 490/2002 , cu modificãrile ulterioare, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "a) sã furnizeze/presteze utilitãţile şi serviciile necesare activitãţilor desfãşurate în parcul industrial;". aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 ...

12. DECRET nr. 1.293 din 20 noiembrie 2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptata la Varsovia la 16 mai 2005 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea convenţiei consiliului europei privind spãlarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptatã la varşovia la 16 mai 2005, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele ...

13. CONVENTIA CONSILIULUI EUROPEI din 16 mai 2005 privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

-------- *) traducere din limba englezã. - varşovia, 16 mai 2005 - preambul statele membre ale consiliului europei şi celelalte ţãri semnatare, considerând cã scopul consiliului europei este de a realiza o mai mare unitate între membrii sãi, convinse de necesitatea de a aplica o politicã penalã comunã urmãrind protecţia societãţii, considerând cã lupta contra criminalitãţii ...

14. LEGE nr. 420 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptata la Varsovia la 16 mai 2005 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 se ratificã convenţia consiliului europei privind spãlarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptatã la varşovia la 16 mai 2005, semnatã de românia la varşovia la 16 mai 2005, denumitã în continuare convenţia. art. 2 cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, se vor formula urmãtoarele declaraţii: a) în baza art. 24 paragraful 3 din convenţie: "dispoziţiile art. 24 paragraful 2 se aplicã doar cu respectarea principiilor constituţionale şi a principiilor fundamentale ale ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice