Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 936 din 20 Noiembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 936 din 20 Noiembrie 2006

Monitorul Oficial 936 din 20 Noiembrie 2006 (M. Of. 936/2006)

1. DECIZIE nr. XXII din 12 iunie 2006 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul cererilor de autorizare a constituirii si de inmatriculare a societatilor comerciale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - SECTIILE UNITE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

Dosar nr. 10/2006 sub preşedinţia doamnei judecãtor lidia bãrbulescu, vicepreşedintele Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, Înalta curte de casaţie şi justiţie, constituitã în secţii unite, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-a întrunit în vederea examinãrii recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al parchetului de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ...

2. HOTARARE nr. 1.597 din 8 noiembrie 2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome "Multiproduct", aflata in coordonarea Ministerului Justitiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 23 alin. (1) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al regiei autonome "multiproduct", aflatã în coordonarea ministerului justiţiei. art. 2 bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al regiei autonome "multiproduct" este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. ...

3. DECIZIE nr. 717 din 24 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru - judecãtor constantin doldur - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor kozsokar gabor - judecãtor petre ninosu - judecãtor ion predescu - ...

4. DECIZIE nr. 715 din 24 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor kozsokar gabor - judecãtor petre ninosu - judecãtor ion predescu - judecãtor ...

6. HOTARARE nr. 1.562 din 1 noiembrie 2006 privind aprobarea contractului de consultanta si servicii financiare pentru privatizarea Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 51 lit. b) din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 1 şi 2 din hotãrârea guvernului nr. 774/2005 privind unele mãsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a societãţii naţionale de radiocomunicaţii - s.a., cu completãrile ulterioare, şi al art. 215 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, aprobate ...

7. ORDIN nr. 1.929 din 14 noiembrie 2006 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere dispoziţiile art. 196 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin: art. i ordinul ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectãrii creanţelor fiscale, publicat în monitorul oficial al ...

8. ORDIN nr. 2.550 din 14 noiembrie 2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

Având în vedere adresa nr. 1.286/2006, prin care uniunea naţionalã a executorilor judecãtoreşti a transmis ministerului justiţiei propunerile privind actualizarea onorariilor minimale şi maximale percepute pentru serviciile prestate de executorii judecãtoreşti, ţinând seama de dispoziţiile art. 37 din legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 6 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 din 11 ...

9. PROCEDURA din 15 noiembrie 2006 de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusa de contribuabilul titular al operatiunii vamale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

Cap. i procedura de compensare a creanţelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale cu sumele de restituit de aceeaşi naturã 1. creanţele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale, reprezentând taxe vamale, taxã pe valoarea adãugatã, accize, comision vamal, amenzi care se fac venit la bugetul de stat, precum şi obligaţii accesorii plãtite în vamã, aferente veniturilor bugetare menţionate mai sus, se compenseazã cu creanţele debitorului reprezentând sume de restituit de aceeaşi naturã, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (5^1) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile ...

10.  ORDIN nr. 1.939 din 15 noiembrie 2006 pentru aprobarea Procedurii de compensare a creanţelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale şi de restituire a eventualelor diferenţe, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de contribuabilul titular al operaţiunii vamale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 112 alin. (5^1) şi art. 113 alin. (9) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă procedura de compensare a creanţelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale şi de restituire a eventualelor diferenţe, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de contribuabilul titular al operaţiunii vamale, prevăzută în anexa nr. 1.(2) ...

11. DECIZIE nr. 1.250 din 13 noiembrie 2006 privind modificarea si completarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

În temeiul dispoziţiilor art. 8 lit. l) şi ale art. 10 alin. (4) şi (5) din legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale emite prezenta decizie. art. i anexa la decizia preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se ...

12. HOTARARE nr. 1.581 din 8 noiembrie 2006 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2006, producatorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic alineatul (2) al articolului 6 din hotãrârea guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producãtorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 21 din 10 ianuarie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "(2) Începând cu luna noiembrie a anului 2006, valoarea subvenţiei este de 1,40 lei/cap ...

13. HOTARARE nr. 1.551 din 1 noiembrie 2006 privind asigurarea fondurilor necesare supervizarii contractelor de lucrari finantate din componenta SAMTID a programului PHARE 2002 Coeziune Economica si Sociala, din bugetul propriu al Ministerului Integrarii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã finanţarea cheltuielilor suplimentare în sumã de 576 mii lei necesare finalizãrii proiectului de asistenţã tehnicã cod perseus phare 2004/016.772.01.04.02.02 "supervizarea contractelor de lucrãri finanţate din componenta samtid a programului phare 2002 coeziunea economicã şi socialã", finanţat în cadrul memorandumului de finanţare phare 2004 semnat între guvernul româniei şi comisia europeanã la data de 21 decembrie 2004, din bugetul propriu aprobat pe anul 2006 al ministerului integrãrii europene de la capitolul 80.01 "acţiuni generale ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice