Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 15 noiembrie 2006  de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusa de contribuabilul titular al operatiunii vamale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 15 noiembrie 2006 de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusa de contribuabilul titular al operatiunii vamale

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 noiembrie 2006

CAP. I
Procedura de compensare a creanţelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale cu sumele de restituit de aceeaşi naturã

1. Creanţele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale, reprezentând taxe vamale, taxã pe valoarea adãugatã, accize, comision vamal, amenzi care se fac venit la bugetul de stat, precum şi obligaţii accesorii plãtite în vamã, aferente veniturilor bugetare menţionate mai sus, se compenseazã cu creanţele debitorului reprezentând sume de restituit de aceeaşi naturã, în conformitate cu prevederile <>art. 112 alin. (5^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ca urmare a unei cereri de compensare sau de restituire formulate de contribuabilul titular al operaţiunii vamale.
2. Compensarea sumelor solicitate la restituire din vamã cu obligaţii vamale/fiscale înregistrate de contribuabilul titular al operaţiunii vamale se va efectua de autoritatea vamalã la care au fost plãtite sumele a cãror compensare sau restituire se solicitã, denumitã în continuare autoritate vamalã competentã. Autoritate vamalã competentã poate fi, dupã caz, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor - aparat central, direcţia regionalã vamalã sau biroul vamal.
3. Pentru compensarea sumelor menţionate la pct. 1, contribuabilul titular al operaţiunii vamale va depune la autoritatea vamalã competentã, în termenul de prescripţie prevãzut de lege, o cerere de compensare sau de restituire, aceasta urmând a fi soluţionatã în termen de 45 de zile de la data înregistrãrii.
4. (1) Dupã înregistrarea cererii de compensare/restituire, autoritatea vamalã competentã va proceda la verificarea acesteia, a documentaţiei anexate şi a datelor din propria evidenţã, precum şi din evidenţa celorlalte unitãţi vamale, cu privire la obligaţiile vamale restante înregistrate de cãtre contribuabilul titular al operaţiunii vamale. Pentru aceasta, autoritatea vamalã competentã va solicita printr-o adresã, în termen de 7 zile de la data înregistrãrii cererii, Autoritãţii Naţionale a Vãmilor - aparat central, precum şi tuturor direcţiilor regionale vamale informaţii cu privire la existenţa unor eventuale obligaţii vamale restante înregistrate la acestea, şi anume:
- autoritatea vamalã unde se înregistreazã obligaţii vamale restante;
- tipul obligaţiilor vamale restante;
- cuantumul acestor obligaţii, defalcat pe fiecare tip;
- codul IBAN al contului bugetar pentru fiecare obligaţie vamalã restantã;
- unitatea teritorialã a Trezoreriei Statului la care se vireazã sumele.
(2) Autoritãţile vamale vor transmite informaţiile solicitate, prin fax, în termen de 7 zile de la primirea adresei, acestea fiind apoi comunicate prin poştã.
Informaţiile furnizate de direcţiile regionale vamale se vor referi atât la obligaţiile vamale restante înregistrate în evidenţa proprie a direcţiei regionale vamale, cât şi la cele înregistrate în evidenţa birourilor vamale din subordinea sa.
(3) În situaţia în care autoritãţii vamale competente îi sunt necesare alte documente relevante soluţionãrii cererii, aceasta va solicita contribuabilului titular al operaţiunii vamale, în scris, prezentarea datelor suplimentare.
(4) Termenul de 45 de zile prevãzut pentru soluţionarea cererilor de compensare/restituire se prelungeşte, conform legii, cu perioada de timp cuprinsã între data la care s-a comunicat contribuabilului titular al operaţiunii vamale solicitarea de furnizare a datelor suplimentare relevante soluţionãrii acesteia şi data primirii acestor informaţii la autoritatea vamalã competentã.
5. (1) În situaţia în care, dupã primirea documentaţiei complete înaintate de contribuabilul titular al operaţiunii vamale şi verificarea datelor din evidenţa autoritãţii vamale cu privire la obligaţiile vamale înregistrate, se constatã existenţa unor obligaţii de platã restante cãtre autoritatea vamalã, aceasta va proceda la compensarea sumelor solicitate cu aceste obligaţii vamale restante.
(2) Compensarea obligaţiilor vamale restante ale contribuabilului titular al operaţiunii vamale, enumerate la pct. 1, se va efectua în conformitate cu dispoziţiile <>art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
6. (1) Autoritatea vamalã competentã va proceda la întocmirea Notei privind compensarea unor obligaţii vamale restante şi va efectua virarea sumelor prin ordin de platã pentru Trezoreria Statului acelei structuri a autoritãţii vamale unde se înregistreazã acestea. Aceastã operaţiune se efectueazã şi în cazul în care obligaţiile vamale restante se înregistreazã în cadrul aceleiaşi autoritãţi vamale competente. Nota privind compensarea unor obligaţii vamale restante se va întocmi în 3 exemplare, utilizându-se modelul prevãzut în anexa nr. 2, acestea urmând sã fie pãstrate astfel:
- un exemplar la autoritatea vamalã emitentã;
- un exemplar la autoritatea vamalã unde este înregistratã obligaţia vamalã restantã;
- un exemplar la contribuabilul titular al operaţiunii vamale.
(2) Nota privind compensarea unor obligaţii vamale restante se aprobã de conducãtorul autoritãţii vamale competente.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de platã pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 , în ordinele de platã pentru Trezoreria Statului, la rubrica "data debitãrii", autoritatea vamalã va înscrie data înregistrãrii cererii de compensare/restituire, iar unitatea de trezorerie a statului va prelua aceastã datã în aplicaţia informaticã, în câmpul "data plãţii".
7. În cazul în care suma de compensat/restituit este mai micã sau egalã decât/cu cuantumul obligaţiilor vamale restante ale contribuabilului titular al operaţiunii vamale, autoritatea vamalã competentã va proceda la înştiinţarea acestuia despre efectuarea compensãrii, în termen de 15 zile de la data înregistrãrii cererii de compensare/ restituire.

CAP. II
Procedura de compensare a sumelor de restituit din vamã cu celelalte obligaţii bugetare ale contribuabilului titular al operaţiunii vamale, administrate de organul fiscal

8. În cazul în care suma de compensat/restituit este mai mare decât cuantumul obligaţiilor vamale restante ale contribuabilului titular al operaţiunii vamale, dupã întocmirea Notei privind compensarea unor obligaţii vamale restante şi efectuarea compensãrii, pânã la concurenţa acestora, precum şi în cazul în care contribuabilul titular al operaţiunii vamale nu înregistreazã astfel de obligaţii, autoritatea vamalã competentã va proceda dupã cum urmeazã:
a) va înştiinţa contribuabilul titular al operaţiunii vamale, în termen de 7 zile de la data efectuãrii compensãrii cu obligaţiile vamale restante înregistrate de cãtre acesta, despre efectuarea operaţiunii respective şi despre faptul cã diferenţa rezultatã va fi restituitã numai dupã compensarea cu eventualele obligaţii fiscale restante pe care acesta le înregistreazã la organul fiscal în a cãrui administrare se aflã, denumit în continuare organ fiscal competent;
b) va înştiinţa organul fiscal competent despre suma de restituit, în termen de 3 zile de la data efectuãrii compensãrii eventualelor obligaţii vamale restante ori de la data constatãrii faptului cã nu existã astfel de obligaţii vamale, solicitând comunicarea situaţiei obligaţiilor fiscale restante pe care contribuabilul titular al operaţiunii vamale le înregistreazã la bugetele administrate de cãtre acesta. Aceste date vor fi transmise autoritãţii vamale competente în termen de 10 zile de la data comunicãrii adresei de înştiinţare.
9. (1) Prin adresa sa, organul fiscal competent va transmite autoritãţii vamale solicitante urmãtoarele informaţii:
a) tipul obligaţiilor fiscale restante;
b) cuantumul acestor obligaţii, defalcat pe fiecare tip;
c) numãrul de evidenţã a plãţii, pentru fiecare obligaţie fiscalã restantã;
d) codul de identificare fiscalã al contribuabilului titular al operaţiunii vamale;
e) codul IBAN al contului bugetar, pentru fiecare obligaţie fiscalã restantã;
f) documentul prin care s-a stabilit sau individualizat suma de platã;
g) unitatea teritorialã a Trezoreriei Statului la care se vireazã obligaţiile fiscale restante.
(2) Organul fiscal competent va ţine seama, la comunicarea obligaţiilor fiscale restante care urmeazã a fi stinse prin compensare, în limita sumelor de restituit înregistrate la autoritatea vamalã solicitantã, de ordinea de stingere a obligaţiilor prevãzutã la <>art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
10. Dupã comunicarea datelor prevãzute la pct. 9, în termen de 5 zile, autoritatea vamalã competentã va proceda la întocmirea Notei privind compensarea sumelor de restituit în vamã cu obligaţiile fiscale administrate de organele fiscale, utilizând modelul prevãzut în anexa nr. 3. Nota privind compensarea sumelor de restituit în vamã cu obligaţiile fiscale administrate de organele fiscale se va întocmi în 3 exemplare, acestea urmând sã fie pãstrate astfel:
- un exemplar la autoritatea vamalã emitentã;
- un exemplar la organul fiscal unde sunt înregistrate obligaţiile fiscale restante compensate;
- un exemplar la contribuabilul titular al operaţiunii vamale.
11. (1) Concomitent, autoritatea vamalã competentã va proceda la întocmirea ordinului sau ordinelor de platã pentru Trezoreria Statului, dupã caz, pentru virarea sumelor reprezentând cuantumul obligaţiilor fiscale restante înregistrate de contribuabilul titular al operaţiunii vamale şi la transmiterea lor cãtre unitatea teritorialã a Trezoreriei Statului, în vederea efectuãrii transferului sumelor la unitatea teritorialã a Trezoreriei Statului a organului fiscal competent.
(2) În ordinul de platã pentru Trezoreria Statului vor fi înscrise numãrul şi data Notei privind compensarea sumelor de restituit în vamã cu obligaţiile fiscale administrate de organele fiscale. De asemenea, pe ordinul de platã pentru Trezoreria Statului vor fi indicate ca beneficiar al respectivei plãţi bugetul administrat de organul fiscal cãtre care contribuabilul titular al operaţiunii vamale înregistreazã obligaţia fiscalã restantã stinsã prin aceasta, precum şi codul de identificare fiscalã al contribuabilului titular al operaţiunii vamale în cauzã.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de platã pentru Trezoreria Statului (OPT), în ordinul de platã pentru trezorerie, la rubrica "data debitãrii", autoritatea vamalã va înscrie data înregistrãrii cererii de compensare/restituire, iar unitatea de trezorerie a statului va prelua, în aplicaţia informaticã, în câmpul "data plãţii", data debitãrii contului înscrisã de autoritatea vamalã.
12. (1) Cele 3 exemplare ale Notei privind compensarea sumelor de restituit în vamã cu obligaţiile fiscale administrate de organele fiscale, împreunã cu o copie a ordinului de platã pentru Trezoreria Statului şi a cererii de compensare/restituire, dupã aprobarea acestora de conducãtorul autoritãţii vamale emitente, vor fi transmise organului fiscal competent, în vederea aprobãrii de cãtre conducãtorul acestuia şi a înregistrãrii operaţiunii în evidenţa pe plãtitori.
(2) Organul fiscal competent va reţine un exemplar din Nota privind compensarea sumelor de restituit în vamã cu obligaţiile fiscale administrate de organele fiscale şi va transmite celelalte douã exemplare dupã cum urmeazã:
- unul autoritãţii vamale competente;
- unul contribuabilului titular al operaţiunii vamale.

CAP. III
Procedura de restituire a sumelor încasate în vamã

13. Autoritatea vamalã competentã, dupã primirea exemplarului din Nota privind compensarea sumelor de restituit în vamã cu obligaţiile fiscale administrate de organele fiscale sau dupã primirea înştiinţãrii scrise a organului fiscal competent asupra faptului cã nu existã obligaţii fiscale restante înregistrate de acest contribuabil, dupã caz, va proceda la întocmirea Deciziei de restituire a sumelor încasate în vamã, având ca obiect suma rãmasã în urma efectuãrii eventualelor operaţiuni de compensare, în douã exemplare, utilizând modelul prevãzut în anexa nr. 4.
14. Decizia de restituire a sumelor încasate în vamã se aprobã de conducãtorul autoritãţii vamale competente. În baza acesteia, autoritatea vamalã competentã va întocmi ordinul de platã pentru Trezoreria Statului pentru sumele de restituit contribuabilului titular al operaţiunii vamale, indicând contul bancar menţionat de acesta prin cererea de restituire.
15. Autoritatea vamalã competentã va proceda la înscrierea în evidenţa proprie a operaţiunii de restituire, va reţine un exemplar al Deciziei de restituire a sumelor încasate în vamã şi va transmite contribuabilului titular al operaţiunii vamale celãlalt exemplar al acestui document.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016