Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-finantelor-publice Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Finantelor Publice


Monitorul Oficial 47 din 21 Ianuarie 2014 (M. Of. 47/2014)

NORMA din 13 ianuarie 2014 privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2014

Art. 1potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, definit după cum urmează:a) pentru produse accizabile, orice locaţie situată în românia, care este definită ca antrepozit fiscal, în sensul art. 206^3 pct. 4 din codul fiscal;b) pentru bunuri, altele decât cele de la lit. a), locaţiile definite ca atare prin prezentele norme.art. 2antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată trebuie să fie autorizat să funcţioneze în această calitate de către ministerul finanţelor publice, ...

REGULAMENT din 13 ianuarie 2014 de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2014

Cap. iprevederi generaleart. 1activitatea curentă a comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată, denumită în continuare comisie, se realizează prin intermediul secretariatului care funcţionează în cadrul direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din ministerul finanţelor publice, denumită în continuare direcţia de specialitate.art. 2(1) comisia funcţionează în prezenţa tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării realizate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.(2) lucrările comisiei sunt conduse de preşedintele acesteia, care conduce şi coordonează întreaga activitate a comisiei. În cazul în care preşedintele comisiei lipseşte, acesta este înlocuit de vicepreşedinte, care ...

Monitorul Oficial 9 din 08 Ianuarie 2014 (M. Of. 9/2014)

ORDIN nr. 2.029 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A., filiala a Societatii Comerciale "Electrocentrale Grup" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 10 alin. (2) lit. a) şi c) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. ...

Monitorul Oficial 6 din 07 Ianuarie 2014 (M. Of. 6/2014)

ORDIN nr. 2.067 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014

În baza art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:art. i reglementările contabile conforme cu directiva a iv-a a comunităţilor economice europene, prevăzute în anexa la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările ...

Monitorul Oficial 4 din 06 Ianuarie 2014 (M. Of. 4/2014)

ORDIN nr. 2.048 din 20 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea "Hidroelectrica - Serv" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 ...

Monitorul Oficial 842 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 842/2013)

ORDIN nr. 2.030 din 18 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si continutului formularelor "Decizie de impunere din oficiu" EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 83 alin. (4) şi (4^1) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:art. i ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor "decizie de impunere din oficiu", publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 758 din 6 septembrie ...

Monitorul Oficial 840 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 840/2013)

ORDIN nr. 1.973 din 9 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala CARFIL - S.A. - filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind ...

ORDIN nr. 1.970 din 9 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala METROM - S.A. - filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind ...

Monitorul Oficial 836 din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 836/2013)

ORDIN nr. 2.060 din 23 decembrie 2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013

În temeiul:- art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului privind operaţiunile cu titluri ...

ORDIN nr. 2.061 din 23 decembrie 2013 privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna ianuarie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013

În temeiul:- art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului privind operaţiunile cu titluri ...

‹‹ Pagina 1 din 211
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016