Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1034 din 27 Decembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1034 din 27 Decembrie 2006

Monitorul Oficial 1034 din 27 Decembrie 2006 (M. Of. 1034/2006)

1. ORDIN nr. 111 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 122, 178, 198, 278 şi 282 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (2), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin ...

2. ORDIN nr. 112 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

Ordin nr. 112 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea regulamentului bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii emitent: banca naŢionalà a romÂniei nr. 15 din 14 decembrie 2006 comisia naŢionalà a valorilor mobiliare ...

3. ORDIN nr. 113 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 126, art. 134 lit. a) şi ale art. 278, 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi ale art. 2 lit. a) din regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii ...

4. ORDIN nr. 114 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei in cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu imprumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare in marja EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIAREPublicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 126, 134, 278, art. 340 alin. (1), ale art. 384 şi 385, precum şi ale art. 421 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3) (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa ...

5. ORDIN nr. 17 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei in cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu imprumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare in marja EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 126, 134, 278, art. 340 alin. (1), ale art. 384 şi 385, precum şi ale art. 421 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3) (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa ...

6. ORDIN nr. 16 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 126, art. 134 lit. a) şi ale art. 278, 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi ale art. 2 lit. a) din regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii ...

7. ORDIN nr. 15 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

Ordin nr. 15 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea regulamentului bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii emitent: banca naŢionalà a romÂniei nr. 15 din 14 decembrie 2006 comisia naŢionalà a valorilor mobiliare ...

8. ORDIN nr. 14 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 122, 178, 198, 278 şi 282 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (2), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin ...

9. HOTARARE nr. 1.856 din 21 decembrie 2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al prevederilor art. 1, art. 2 pct. 1 lit. c), pct. 2 şi 4, art. 8-10, art. 11 alin. 2, art. 14 lit. c), art. 18 şi 22 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în românia, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 45 alin. (2), art. 64 alin. (1) şi (2), art. 83 alin. (1), art. 101-106, art. 107-111, art. 181-182 şi ale art. 201-205 din legea nr. 86/2006 ...

10. HOTARARE nr. 1.851 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i anexa nr. 2 "numãrul posturilor necesare ministerului administraţiei şi internelor la pace" la hotãrârea guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatoricã şi efectivele ministerului administraţiei şi internelor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.-------- *) anexa nu se publicã, fiind clasificatã potrivit legii. art. ...

11. CONTRACT-CADRU din 21 decembrie 2006 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) furnizorii şi casele de asigurãri de sãnãtate, aflaţi în relaţie contractualã, au obligaţia sã respecte prevederile contractului-cadru şi ale normelor. (2) nerespectarea obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi conduce la aplicarea mãsurilor prevãzute în contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulatoriu precum şi de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, încheiate între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate. art. 2 (1) modelele de contract pentru furnizarea ...

12. HOTARARE nr. 1.842 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 217 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2007, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, denumit în continuare contract-cadru. art. 2 (1) casa naţionalã de asigurãri de sãnãtate elaboreazã, în temeiul art. 217 alin. (5) ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016