Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1031 din 27 Decembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1031 din 27 Decembrie 2006

Monitorul Oficial 1031 din 27 Decembrie 2006 (M. Of. 1031/2006)

1. ORDIN nr. 113.136 din 15 decembrie 2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

Ordin nr. 113.136 din 15 decembrie 2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar emitent: banca nationala a romÂniei nr. 23 din 15 decembrie 2006 comisia nationala a valorilor mobiliare nr. 120 ...

2. ORDIN nr. 120 din 15 decembrie 2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

Ordin nr. 120 din 15 decembrie 2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar emitent: banca nationala a romÂniei nr. 23 din 15 decembrie 2006 comisia nationala a valorilor mobiliare nr. 120 ...

3. NORMA nr. 26 din 12 decembrie 2006 privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea balantei de plati EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

În baza art. 48 şi 49 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei,banca naţionalã a româniei emite prezenta normã.cap. idispoziţii generaleart. 1În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:a) balanţa de plãţi - sintezã statisticã a tranzacţiilor economice şi financiare ale unei ţãri cu restul lumii, pe o perioadã de timp determinatã, tranzacţii ce se referã la bunuri, servicii, venituri, transferuri fãrã contraprestaţie (donaţii, ajutoare, cadouri şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare;b) rezidenţi:b1) persoane fizice - cetãţeni români, cetãţeni strãini şi apatrizi, cu domiciliul în românia atestat cu ...

4. ORDIN nr. 23 din 15 decembrie 2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

Ordin nr. 23 din 15 decembrie 2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar emitent: banca nationala a romÂniei nr. 23 din 15 decembrie 2006 comisia nationala a valorilor mobiliare nr. 120 ...

5. DECIZIE nr. 222 din 27 decembrie 2006 pentru eliberarea domnului Leonard Orban din functia de secretar de stat la Ministerul Integrarii Europene, negociator sef cu Uniunea Europeana EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data de 31 decembrie 2006, domnul leonard orban se elibereazã din funcţia de secretar de stat la ministerul integrãrii europene, negociator şef cu uniunea europeanã. ...

6. HOTARARE nr. 1.905 din 22 decembrie 2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestari culturale si de diplomatie publica organizate la misiunile Romaniei in vederea marcarii aderarii Romaniei la Uniunea Europeana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 52 alin. (7) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã organizarea unor acţiuni culturale şi de diplomaţie publicã la misiunile româniei în vederea marcãrii aderãrii româniei la uniunea europeanã, în perioada decembrie 2006-februarie 2007. art. 2 acţiunile culturale şi de diplomaţie publicã prevãzute la art. 1 sunt finanţate din bugetul ministerului afacerilor externe pe anul 2006 şi 2007, dupã caz, în ...

7. ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

Având în vedere: - monitorizarea respectãrii angajamentelor asumate de românia în cadrul negocierilor de aderare la uniunea europeanã, în domeniul protecţiei datelor personale, prin menţinerea constantã a progreselor remarcate de comisia europeanã, inclusiv prin asigurarea statutului autoritãţii naţionale de supraveghere a prelucrãrii datelor cu caracter personal de autoritate publicã autonomã şi independentã, similar autoritãţilor cu acelaşi statut din românia şi celor pentru protecţia datelor din statele membre ale uniunii europene, precum şi prin consolidarea capacitãţii administrative a acestei autoritãţi; - rolul deosebit al autoritãţii naţionale de supraveghere a prelucrãrii datelor cu caracter personal de ...

8. ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

Având în vedere necesitatea asigurãrii unei exploatãri eficiente a terenurilor agricole, aflate în proprietatea unor persoane fizice, care sã permitã modernizarea agriculturii româniei şi atingerea standardelor existente în ţãrile uniunii europene, ţinând seama cã, în aplicarea prevederilor titlului xi "renta viagerã agricolã" din legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, începând cu anul 2006 agenţia domeniilor statului a demarat procedura de platã a rentei viagere agricole celor care beneficiazã de aceasta, confruntându-se cu probleme deosebite datorate unor situaţii neprevãzute de legislativ, ...

9.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 27 decembrie 2006

Având în vedere:- necesitatea asigurării prompte şi transparente, începând cu anul 2007, a finanţării proiectelor de investiţii în infrastructură, a necesităţilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare, precum şi suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finanţare din fonduri europene,– asigurarea unui mecanism de utilizare a veniturilor existente şi viitoare încasate din procesul de privatizare,– faptul că destinaţiile prevăzute a fi finanţate nu beneficiază de resurse bugetare suficiente, fiind necesară asigurarea surselor de finanţare corespunzătoare începând cu exerciţiul bugetar aferent anului 2007,– precum şi faptul că veniturile din privatizare existente în contul curent al trezoreriei ...

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 112 din 21 decembrie 2006 privind abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea mentinerii valorii cotei de participare a Romaniei la capitalul Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, varsata in moneda nationala si existenta in contul Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la Banca Nationala a Romaniei la data de 30 iunie a fiecarui an precedent EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

La data de 1 septembrie 2005, participaţia româniei la capitalul bãncii internaţionale pentru reconstrucţie şi dezvoltare a fost preluatã din evidenţa bãncii naţionale a româniei în evidenţa ministerului finanţelor publice, în conformitate cu prevederile art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilitãţii publice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 142/2006 , cu modificãrile ulterioare. totuşi, ordonanţa guvernului nr. 53/2005 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 148/2006 , cu modificãrile ulterioare, a omis abrogarea ordonanţei guvernului nr. 6/1997 , care prevede la art. 2 alin. ...

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesita o perioada mai lunga de un an pana la finalizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

Având în vedere necesitatea demarãrii cât mai urgente, începând cu anul 2007, a unor proiecte de investiţii prioritare, care nu mai necesitã amânare, presupun perioade de realizare mai lungi de un an şi a cãror finanţare nu poate fi realizatã prin prevederea alocãrilor bugetare necesare în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ţinând cont de constrângerile bugetare existente, în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã. art. 1 prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã se aplicã proiectelor ...

12. ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 13 decembrie 2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" si centralele termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

Întrucât capacitatea utilã realã de stocare din centrale este ocupatã în proporţie de 70% cãrbune, respectiv 50% pãcurã, de stocurile rezervã de stat, astfel încât capacitãţile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurãrii unei funcţionãri în bune condiţii pe perioada de iarnã, având în vedere faptul cã pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului de energie electricã pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cãrbune şi pãcurã, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili, ţinând cont de faptul cã necesitatea ...

13. DECLARATIE nr. 2 din 20 decembrie 2006 privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

Parlamentul româniei salutã cu satisfacţie decizia consiliului european din 14-15 decembrie 2006, prin care se consfinţeşte aderarea oficialã a româniei la uniunea europeanã pe data de 1 ianuarie 2007. parlamentul româniei considerã cã aderarea româniei la uniunea europeanã reprezintã unul dintre cele mai semnificative şi de referinţã momente în istoria îndelungatã şi frãmântatã a naţiunii române, încununarea eforturilor imense depuse în ultimii 17 ani de întreaga societate româneascã, animatã de speranţa şi credinţa în destinul european al poporului român. speranţele şi aspiraţiile mai multor generaţii de înaintaşi se vor fi împlinit peste câteva zile. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016