Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 980 din 07 Decembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 980 din 07 Decembrie 2006

Monitorul Oficial 980 din 07 Decembrie 2006 (M. Of. 980/2006)

1. INSTRUCTIUNI din 15 noiembrie 2006 referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive intre statele membre EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

Art. 1 autoritatea competentã sã punã în aplicare prevederile prezentelor instrucţiuni şi ale regulamentului consiliului (euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expediţiile de substanţe radioactive între statele membre este comisia naţionalã pentru controlul activitãţilor nucleare. art. 2. comisia naţionalã pentru controlul activitãţilor nucleare va notifica comisiei europene calitatea sa de autoritate naţionalã competentã în domeniul nuclear şi va solicita sprijin pentru obţinerea adreselor autoritãţilor competente din ţãrile membre ale comunitãţii europene şi a tuturor informaţiilor necesare în vederea comunicãrii rapide cu aceste autoritãţi şi aplicãrii prezentelor instrucţiuni ...

4. DECIZIE nr. 783 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si art. 278 1 alin. 8 lit. a) din Codul de procedura penala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor kozsokar gabor - judecãtor petre ninosu - judecãtor ion predescu - judecãtor Şerban viorel stãnoiu - judecãtor tudorel toader ...

7. REGULAMENT nr. 1.053 din 11 iulie 2006 de modificare, pentru a zecea oara, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1763/2004 privind impunerea unor masuri restrictive in vederea sustinerii implementarii efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII) EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

Regulament nr. 1.053 din 11 iulie 2006 de modificare, pentru a zecea oarã, a regulamentului consiliului (ce) nr. 1763/2004 privind impunerea unor mãsuri restrictive în vederea susţinerii implementãrii efective a mandatului tribunalului penal internaţional pentru fosta iugoslavie (tpii) emitent: consiliul uniunii europene publicat În: monitorul oficial nr. 980 din 7 decembrie 2006 comisia comunitÃŢilor europene, având în vedere tratatul de instituire a comunitãţii europene, având în vedere regulamentul consiliului (ce) ...

8. ORDIN nr. 1.409 din 15 septembrie 2006 privind publicarea Regulamentului Comisiei nr. 1.053/2006 de modificare, pentru a zecea oara, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.763/2004 privind impunerea unor masuri restrictive in vederea sustinerii implementarii efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

Ordin nr. 1.409 din 15 septembrie 2006 privind publicarea regulamentului comisiei nr. 1.053/2006 de modificare, pentru a zecea oarã, a regulamentului consiliului (ce) nr. 1.763/2004 privind impunerea unor mãsuri restrictive în vederea susţinerii implementãrii efective a mandatului tribunalului penal internaţional pentru fosta iugoslavie (tpii) emitent: ministerul afacerilor externe publicat În: monitorul oficial nr. 980 din 7 decembrie 2006 În baza art. 3 din legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale, ...

9. ORDIN nr. 329 din 15 noiembrie 2006 privind aprobarea Instructiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive intre statele membre EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

În baza art. 2 din legea nr. 157/2005 privind ratificarea tratatului de aderare a româniei la uniunea europeanã, coroborat cu art. 2 din actul privind condiţiile aderãrii, anexat la tratatul de aderare a româniei la uniunea europeanã, şi cu art. 4 alin. (2) din tratatul de aderare a româniei la uniunea europeanã, potrivit dispoziţiilor art. 249 din tratatul instituind comunitatea europeanã, în temeiul regulamentului consiliului (euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expediţiile de substanţe radioactive între statele membre, în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 111/1996 ...

10. NORME din 7 noiembrie 2006 privind evaluarile probabilistice de securitate nucleara pentru centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

Cap. i domeniu şi scop art. 1 (1) prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã. (2) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale pentru elaborarea evaluãrilor probabilistice de securitate nuclearã şi utilizarea rezultatelor acestora în proiectarea şi exploatarea centralelor nuclearoelectrice. (3) cerinţele prezentelor norme se aplicã evaluãrilor probabilistice de securitate nuclearã de nivel 1 şi de nivel 2. evaluãrile probabilistice de securitate nuclearã de nivel 3 nu fac obiectul ...

11. ORDIN nr. 316 din 7 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind evaluarile probabilistice de securitate nucleara pentru centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

În conformitate cu prevederile: - legii nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã; - hotãrârii guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare, cu modificãrile ulterioare, preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã normele privind evaluãrile probabilistice de securitate nuclearã pentru centralele nuclearoelectrice, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. art. 2 ...

12. DECRET nr. 1.320 din 24 noiembrie 2006 pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfãşoarã activitatea în sistemul sanitar-veterinar şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescu bucureşti, 24 noiembrie 2006. ...

13. LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. cap. i dispoziţii generale art. 1 prezenta lege reglementeazã salarizarea personalului care îşi desfãşoarã activitatea în sistemul sanitar-veterinar. art. 2 sistemul de salarizare a medicilor veterinari, precum şi a personalului din sistemul sanitar-veterinar are în vedere urmãtoarele obiective: a) crearea premiselor pentru implementarea, începând cu anul 2007, a sistemului unitar de salarizare a personalului din sistemul sanitar-veterinar de stat; b) crearea unei ierarhizãri în cadrul sistemului de salarizare a personalului din ...

14. ORDIN nr. 767 din 22 noiembrie 2006 privind modificarea Catalogului national al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din Romania - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 269/2001 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

În temeiul art. 6 din ordonanţa guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 161/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza art. 9 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere referatul de aprobare nr. 211.151 din 30 octombrie 2006, ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin: art. i catalogul ...

15. ORDIN nr. 324 din 9 noiembrie 2006 privind completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

În baza art. 5 din legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, în temeiul art. 2 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare, cu modificãrile ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare emite prezentul ordin. art. i ordinul ...

16.  ORDIN nr. 323 din 9 noiembrie 2006 privind completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 353/2001 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi EMITENT: Comisia Naţională pentru Contrololul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 980 din 7 decembrie 2006

În baza art. 5 din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată,în temeiul art. 2 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare emite prezentul ordin.art. iordinul preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 353/2001 pentru aprobarea normelor de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi, publicat în monitorul oficial al româniei, partea ...

17. ORDIN nr. 313 din 21 noiembrie 2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

Având în vedere prevederile: - ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinţarea, organizarea/ reorganizarea sau funcţionarea, dupã caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, cu modificãrile ulterioare, coroborate cu ale ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice