Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 926 din 15 Noiembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 926 din 15 Noiembrie 2006

Monitorul Oficial 926 din 15 Noiembrie 2006 (M. Of. 926/2006)

1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

Asigurarea gestionãrii durabile a pãdurilor şi dezvoltarea unei silviculturi multifuncţionale pe temen lung, care îndeplineşte nevoile societãţii, sunt premise care stau la baza planului de acţiune forestier al uniunii europene (2007-2011). Între obiectivele acestui plan sunt şi cele privind îmbunãtãţirea competitivitãţii sectorului forestier şi creşterea utilizãrii durabile a serviciilor şi produselor forestiere, respectiv menţinerea şi sporirea funcţiilor de protecţie a pãdurilor. În condiţiile concrete ale româniei se înregistreazã, în mod constant, tãieri ilegale de arbori care afecteazã îndeplinirea obiectivelor sus-menţionate, acestea efectuându-se în contradicţie cu principiul utilizãrii durabile. În scopul prevenirii şi combaterii tãierilor ilegale, se realizeazã anual, în toate ...

2. NORME TEHNICE din 7 noiembrie 2006 privind organizarea si functionarea taberelor pentru sinistrati in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

Cap. i principii generale art. 1 taberele de sinistraţi se organizeazã înaintea, în timpul sau dupã manifestarea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţã, când capacitãţile de cazare prevãzute în planurile de evacuare pentru primirea populaţiei, a bunurilor materiale şi a animalelor sunt insuficiente sau au fost afectate de dezastre. art. 2 (1) raioanele de dispunere a taberelor de sinistraţi se stabilesc din timp de normalitate, în planurile de evacuare pentru situaţii de urgenţã, de cãtre comitetele locale pentru situaţii de urgenţã, sunt ...

3. ORDIN nr. 1.494 din 7 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si functionarea taberelor pentru sinistrati in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 11 lit. c) şi d) din regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratului general pentru situaţii de urgenţã, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.490/2004 , cu modificãrile ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 604/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã normele tehnice privind organizarea şi funcţionarea ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 18 octombrie 2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 15 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 1-3, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.art. 2se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 4, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.art. 3anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile ...

5. ORDIN nr. 1.175 din 31 octombrie 2006 pentru aprobarea Ghidului privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

În baza prevederilor art. 21 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din hotãrârea guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi gospodãririi apelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul mediului şi gospodãririi apelor emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã ghidul privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ...

6. ORDIN nr. 771 din 6 noiembrie 2006 privind utilizarea depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale in scopul echilibrarii Sistemului national de transport al gazelor naturale in situatii de criza EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

În temeiul prevederilor legii gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale deciziei preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale nr. 52/2001 privind aprobarea regulamentului de programare, funcţionare şi dispecerizare a sistemului naţional de transport gaze naturale şi ale deciziei preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale nr. 531/2006 privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subteranã, în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi comerţului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei şi ...

7. CERINTE din 11 octombrie 2006 specifice de sanatate a animalelor EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

CerinŢe din 11 octombrie 2006 specifice de sãnãtate a animalelor emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 926 din 15 noiembrie 2006 cap. i membrane naturale de animale destinate pentru consum uman a. comerţul comerţul cu membrane naturale de animale este supus prezentãrii unui document care specifica faptul ca unitatea de origine trebuie sa fie: ...

9. ORDIN nr. 245 din 11 octombrie 2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste cerintele de sanatate a animalelor si de sanatate publica care reglementeaza comertul si importul in Comunitatea Europeana de produse care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se refera cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare pentru comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 21/2003 , iar in ceea ce priveste agentii patogeni, Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

Ordin nr. 245 din 11 octombrie 2006 privind aprobarea normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor care stabileşte cerinţele de sãnãtate a animalelor şi de sãnãtate publica care reglementeazã comerţul şi importul în comunitatea europeanã de produse care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referã cap. i din anexa nr. 1 la norma sanitarã veterinara privind controalele veterinare pentru comerţul dintre românia şi statele membre ale uniunii europene cu produse animaliere şi de origine animala, aprobatã prin ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 21/2003 , iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, ...

10. PROTOCOL din 25 august 2006 intre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind cooperarea in domeniul politienesc EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

Ministerul administraţiei şi internelor din românia şi ministerul afacerilor interne din republica muntenegru, denumite în continuare pãrţi contractante, în dorinţa de a contribui la dezvoltarea relaţiilor bilaterale, fiind convinse de importanţa cooperãrii în prevenirea criminalitãţii internaţionale, fiind îngrijorate de amploarea traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor forme de criminalitate internaţionalã, care ameninţã securitatea şi celelalte interese fundamentale ale ambelor state, în dorinţa de a-şi coordona activitãţile în lupta împotriva criminalitãţii organizate internaţionale şi a migraţiei ilegale, au convenit urmãtoarele: ...

11. HOTARARE nr. 1.537 din 1 noiembrie 2006 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind cooperarea in domeniul politienesc, semnat la Bucuresti la 25 august 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã protocolul dintre ministerul administraţiei şi internelor din românia şi ministerul afacerilor interne din republica muntenegru privind cooperarea în domeniul poliţienesc, semnat la bucureşti la 25 august 2006. prim-ministru ...

13. HOTARARE nr. 1.529 din 1 noiembrie 2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic În anexa nr. 1 la hotãrârea guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 190 din 26 martie 2003, la punctul iii litera p) paragraful cuprinzând descrierea limitei vestice a culmii pricopanului se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "limita vesticã: porneşte la nord de localitatea greci, urmând o direcţie generalã sud-sud-est-nord-vest pe baza ...

14. HOTARARE nr. 1.505 din 25 octombrie 2006 pentru modificarea si completarea anexei nr. 18 la Hotararea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic anexa nr. 18 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei brusturi" la hotãrârea guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul neamţ, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 628 şi 628 bis din 23 august ...

15. ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 1 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006

Având în vedere necesitatea asigurãrii unei gestionãri eficiente a fondului social european, principalul instrument de susţinere financiarã a politicii sociale a uniunii europene, ceea ce implicã trecerea unitãţilor fãrã personalitate juridicã de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane din subordinea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncã în subordinea ministerului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, începând cu data de 1 ianuarie 2007, devenind organisme intermediare regionale, ţinând seama de implicaţiile bugetare pe care le presupune reorganizarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncã, implicaţii ce trebuie luate în considerare la fundamentarea bugetului de stat şi a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice