Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 815 din 03 Octombrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 815 din 03 Octombrie 2006

Monitorul Oficial 815 din 03 Octombrie 2006 (M. Of. 815/2006)

1. DISPOZITII din 30 august 2006 referitoare la utilizarea echipamentelor de munca prevazute la art. 4 alin. (3) din hotarare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

DispoziŢii din 30 august 2006 referitoare la utilizarea echipamentelor de munca prevãzute la art. 4 alin. (3) din hotãrâre emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 815 din 3 octombrie 2006 1. dispoziţii generale aplicabile tuturor echipamentelor de munca 1.1. dispoziţiile din prezenta anexa se aplica în conformitate cu dispoziţiile din hotãrâre şi atunci când exista riscul corespunzãtor pentru ...

2. CERINTE MINIME din 30 august 2006 pentru aplicarea art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) si lit. b) din hotarare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

1. dispoziţii generale 1.1. obligaţiile stabilite în prezenta anexã se aplicã, ţinându-se seama de prevederile din hotãrâre, şi în cazurile în care echipamentul de muncã prezintã riscuri. 1.2. cerinţele minime enunţate în continuare, în mãsura în care ele se aplicã la echipamentele de muncã în funcţiune, nu necesitã obligatoriu aceleaşi mãsuri ca şi cerinţele esenţiale referitoare la echipamentele de muncã noi. 2. cerinţe minime generale aplicabile echipamentelor de muncã 2.1. sistemele de comandã ale unui echipament de muncã, care afecteazã securitatea, trebuie sã fie vizibile, uşor de identificat ...

3. HOTARARE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

HotĂ?rÂre nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea în munca de cãtre lucrãtori a echipamentelor de munca emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 815 din 3 octombrie 2006 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din legea securitãţii şi sãnãtãţii în munca nr. 319/2006 , guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. cap. i ...

4. ORDIN nr. 591 din 24 august 2006 privind organizarea si functionarea Inspectiei de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor, in vederea executarii controalelor de conformitate pentru fructe si legume proaspete EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) din legea pomiculturii nr. 348/2003 , ale art. 16 din legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp şi ale art. 16 din legea nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de serã, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vãzând referatul de aprobare nr. 232.129 din 23 august 2006 al direcţiei generale de inspecţii, ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii ...

5. METODOLOGIE din 20 septembrie 2006 de stabilire a preturilor locale de referinta si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

1. scop art. 1 metodologia stabileşte modul de determinare a: a) preţurilor locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încãlzirii locuinţelor şi al preparãrii apei calde menajere, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1 din ordonanţa guvernului nr. 36/2006 . b) sumelor acordate de la bugetul de stat, pentru compensarea combustibilului folosit pentru producerea energiei termice furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, prevãzute la art. 4, alin. 3 din ordonanţa guvernului nr. 36/2006 . 2. domeniu de aplicare ...

6. ORDIN nr. 514 din 20 septembrie 2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor locale de referinta si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 2 lit. c), art. 9 alin. (6) şi (7), art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a), c) şi o) şi alin. (3) şi ale art. 56 alin. (2) din legea energiei electrice nr. 318/2003 , al prevederilor art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) lit a) şi q) şi ale art. 10 alin. (5) şi (6) din hotãrârea guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale de reglementare pentru serviciile publice de gospodãrie comunalã - a.n.r.s.c., cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al prevederilor art. 4 alin. (3) din ordonanţa guvernului ...

7. METODOLOGIE din 20 septembrie 2006 de stabilire a preturilor locale de referinta si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

1. scop art. 1 metodologia stabileşte modul de determinare a: a) preţurilor locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încãlzirii locuinţelor şi al preparãrii apei calde menajere, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1 din ordonanţa guvernului nr. 36/2006 . b) sumelor acordate de la bugetul de stat, pentru compensarea combustibilului folosit pentru producerea energiei termice furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, prevãzute la art. 4, alin. 3 din ordonanţa guvernului nr. 36/2006 . 2. domeniu de aplicare ...

8. ORDIN nr. 21 din 20 septembrie 2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor locale de referinta si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 2 lit. c), art. 9 alin. (6) şi (7), art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a), c) şi o) şi alin. (3) şi ale art. 56 alin. (2) din legea energiei electrice nr. 318/2003 , al prevederilor art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) lit a) şi q) şi ale art. 10 alin. (5) şi (6) din hotãrârea guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale de reglementare pentru serviciile publice de gospodãrie comunalã - a.n.r.s.c., cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al prevederilor art. 4 alin. (3) din ordonanţa guvernului ...

9. HOTARARE nr. 1.304 din 20 septembrie 2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al comunei Magherani si in administrarea Consiliului Local al Comunei Magherani, judetul Mures EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 4 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1, din domeniul public al ...

10. HOTARARE nr. 1.308 din 20 septembrie 2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agentia Nationala pentru Sport EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, precum şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului cancelariei primului-ministru pentru agenţia naţionalã pentru sport, cu suma de 5.000 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 67.01 "culturã, ...

11. DECIZIE nr. 356 din 31 ianuarie 2006 privind autorizarea ca operator de piata a Societatii Comerciale "Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri" - S.A. Sibiu EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

În baza prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (1) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, adoptat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri prin legea nr. 514/2002 , modificat şi completat prin legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 1 alin. (3), al art. 124, 126 şi 287 din legea nr. 297/2004 , în conformitate cu prevederile art. 3 din regulamentul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 14/2004 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative ...

12. HOTARARE nr. 1.300 din 20 septembrie 2006 privind trecerea unui imobil aflat in administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Buzau din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã trecerea unui imobil aflat în administrarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale - direcţia pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã buzãu, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia. art. 2 ...

13. ACORD DE COOPERARE din 3 iulie 2006 intre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din Romania si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

Arhivele naţionale din cadrul ministerului administraţiei şi internelor din românia, denumite în continuare arhivele, şi muzeul memorial al holocaustului din statele unite ale americii, denumit în continuare muzeul, au încheiat prezentul acord în domeniul cercetãrii ştiinţifice, prin cercetãtori şi reprezentanţi ai arhivelor şi ai muzeului, în scopul studierii şi reproducerii de documente ce dateazã din perioada 1933-1948, referitoare la holocaust. art. i 1. arhivele vor asigura accesul cercetãtorilor şi reprezentanţilor muzeului la inventarele existente în sala de studiu, în vederea depistãrii documentelor de arhivã cu valoare istoricã din perioada 1933-1948, referitoare la holocaust, în ...

14. HOTARARE nr. 1.273 din 13 septembrie 2006 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din Romania si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã acordul de cooperare dintre arhivele naţionale din cadrul ministerului administraţiei şi internelor din românia şi muzeul memorial al holocaustului din statele unite ale americii, semnat la bucureşti la 3 iulie 2006. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice