Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 941 din 21 Noiembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 941 din 21 Noiembrie 2006

Monitorul Oficial 941 din 21 Noiembrie 2006 (M. Of. 941/2006)

1. ORDIN nr. 1.351 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Ordin nr. 1.351 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea ordinului ministrului sãnãtãţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare emitent: ministerul sÃnÃtÃŢii publice publicat În: monitorul oficial nr. 941 din 21 noiembrie 2006 În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile ulterioare, ale art. 6 şi art. 8 alin. (1) ...

2. RECTIFICARE nr. 1.471 din 25 octombrie 2006 la Hotararea Guvernului nr. 1.471/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

În cuprinsul anexei la hotãrârea guvernului nr. 1.471/2006 pentru aprobarea listei cu denumirile comune internaţionale ale medicamentelor specifice în vederea realizãrii subprogramelor din cadrul programului naţional de sãnãtate cu scop curativ, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 893 din 2 noiembrie 2006, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial", partea i): - la poziţia 10, în loc de: "p10: stĂri post transplant" se va citi: "9.7: stĂri post transplant"; - la nota din subsolul anexei, în loc de: "...aceste medicamente se asigurã prin farmacii cu circuit închis ...

3. ORDIN nr. 732 din 1 noiembrie 2006 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2006, producatorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol, precum si a conditiilor de acordare a subventiilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 94/2006 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 25 din hotãrârea guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producãtorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza referatului direcţiei de creştere a animalelor şi produse animaliere nr. 101.366/2006, ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin: art. i normele ...

4. REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoastere a clientelei institutiilor financiare nebancare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) din titlul i al ordonanţei guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 266/2006 , în temeiul prevederilor art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, ale art. 72 din ordonanţa guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 266/2006 , precum şi ale art. 9 alin. (6) şi (7) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor ...

5. ORDIN nr. 761 din 16 noiembrie 2006 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 267/2004 privind instituirea sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vãzând procesele-verbale nr. 126 din 2 octombrie 2006 şi nr. 133 din 7 noiembrie 2006 cu lista cu clasificatorii autorizaţi propuşi de comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi referatul de aprobare nr. 101.392 din 6 noiembrie 2006, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi ...

6. REGULAMENT din 27 octombrie 2006 privind concediul de odihna si alte concedii ale asistentilor judiciari EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Cap. i dispoziţii generale art. 1 asistenţii judiciari au dreptul la concediu de odihnã plãtit, concedii de studii de specialitate, concedii fãrã platã, concedii medicale, precum şi alte concedii, potrivit legii. cap. ii concediul de odihnã art. 2 asistenţii judiciari au dreptul la un concediu de odihnã anual, plãtit, de 35 de zile lucrãtoare. art. 3 (1) durata efectivã a concediului de odihnã se stabileşte proporţional cu activitatea prestatã într-un an calendaristic. ...

7. ORDIN nr. 2.430/C din 27 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind concediul de odihna si alte concedii ale asistentilor judiciari EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ţinând seama de prevederile legii nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu prevederile hotãrârii guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã regulamentul privind concediul de odihnã şi alte concedii ale asistenţilor judiciari, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ...

8. ORDIN nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 19 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 604/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin: cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) autoritatea competentã pentru coordonarea ...

9. HOTARARE nr. 1.601 din 8 noiembrie 2006 pentru propunerea domnului Achihai Virgil in functia de presedinte al Cultului Crestin dupa Evanghelie, in vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (1) din decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din românia, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se propune preşedintelui româniei recunoaşterea, prin decret, în funcţia de preşedinte al cultului creştin dupã evanghelie, a domnului achihai virgil. prim-ministru ...

10. HOTARARE nr. 1.588 din 8 noiembrie 2006 privind darea in administrarea Casei Judetene de Pensii Satu Mare a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 171^1 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã darea în administrarea casei judeţene de pensii satu mare a bunurilor imobile, proprietate publicã a statului, situate în municipiul satu mare, bd. lucian ...

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Luând în considerare importanţa asigurãrii cu fonduri publice naţionale a cofinanţãrii fondurilor primite de românia de la uniunea europeanã în cadrul politicii de coeziune a acesteia, în vederea respectãrii angajamentelor guvernului româniei, asumate prin programul de guvernare cu privire la integrarea în uniunea europeanã, transmiterea la parlament a proiectului de buget pe anul 2007 pentru adoptarea acestuia în termenul prevãzut de legislaţia în domeniul finanţelor publice, ţinând cont cã deficitul bugetar este un element important al susţinerii indicatorilor macroeconomici, acesta fiind influenţat direct de variaţia cheltuielilor bugetare, iar nivelul de 2,8% ...

12. DECRET nr. 1.263 din 8 noiembrie 2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea in domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la baku la 14 martie 2006, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

13. ACORD din 14 martie 2006 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea in domeniul tehnico-militar EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Guvernul româniei şi guvernul republicii azerbaidjan, denumite în continuare pãrţi, în baza principiilor tratatului privind relaţiile de prietenie şi cooperare între românia şi republica azerbaidjan, semnat la baku la 27 martie 1996, dorind sã asigure condiţiile favorabile pentru dezvoltarea domeniului tehnico-militar, pe baza principiilor egalitãţii şi respectului reciproc, au convenit urmãtoarele: art. 1 1. pãrţile, prin autoritãţile competente, prevãzute la art. 2, luând în considerare nevoile de apãrare a statelor lor, vor lua toate mãsurile necesare pentru dezvoltarea, reciproc avantajoasã, a cooperãrii în domeniul tehnico-militar, ...

14. LEGE nr. 412 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea in domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se ratificã acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la baku la 14 martie 2006. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

15. DECRET nr. 1.260 din 8 noiembrie 2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Bulgaria privind securitatea sociala, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea acordului dintre românia şi republica bulgaria privind securitatea socialã, semnat la sofia la 21 octombrie 2005, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

17. LEGE nr. 409 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Bulgaria privind securitatea sociala, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se ratificã acordul dintre românia şi republica bulgaria privind securitatea socialã, semnat la sofia la 21 octombrie 2005. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

18. ORDIN nr. 764 din 3 noiembrie 2006 privind instituirea procedurii de administrare speciala si de supraveghere financiara la Societatea Comerciala "Carbonifera" - S.A. Ploiesti - filiala a Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 16 din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 180 din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 577/2002 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice