Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1000 din 14 Decembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1000 din 14 Decembrie 2006

Monitorul Oficial 1000 din 14 Decembrie 2006 (M. Of. 1000/2006)

2. ORDIN nr. 277 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de autorizare a cantaxantinei in hrana pentru animale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

Ordin nr. 277 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind condiţiile de autorizare a cantaxantinei în hrana pentru animale emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 1.000 din 14 decembrie 2006 având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanta guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

3. ORDIN nr. 788 din 12 decembrie 2006 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 71/2006 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, aflata in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (8) din legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza referatului de aprobare nr. 8.522 din 27 noiembrie 2006, aprobat de conducerea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin: art. i anexa la ordinul ministrului agriculturii, ...

4. HOTARARE nr. 1.778 din 13 decembrie 2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apararii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului ministerului apãrãrii pe anul 2006 din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 90.551 mii lei, conform anexei care face parte integrantã din ...

5. HOTARARE nr. 1.776 din 13 decembrie 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru bugetele locale pe anul 2006, cu suma de 40.081 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat ...

6. NORMA nr. 18 din 28 noiembrie 2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 99 alin. (2) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, în temeiul dispoziţiilor art. 16 şi ale art. 23 lit. f) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 313/2005 , comisia de supraveghere a sistemului de pensii private, denumitã în continuare comisia, emite prezenta normã. articol unic norma nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, ...

7. HOTARARE nr. 37 din 28 noiembrie 2006 privind aprobarea Normei nr. 18/2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

În baza prevederilor art. 16 şi ale art. 23 lit. f) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 313/2005 , conform hotãrârii parlamentului româniei nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai consiliului comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, având în vedere prevederile art. 99 alin. (2) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, în baza hotãrârii luate în şedinţa ...

8. HOTARARE nr. 1.788 din 13 decembrie 2006 pentru reglementarea situatiei juridice a unui imobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic (1) pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã hotãrârea guvernului nr. 2.451/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate privatã a statului, din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea ministerului culturii şi cultelor, pentru patriarhia românã - arhiepiscopia ortodoxã românã alba iulia, publicatã în ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 1.777 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 650/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea unor acţiuni aferente Programului "Sibiu - capitală culturală europeană 2007" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1000 din 14 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 650/2006 privind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea unor acţiuni aferente programului "sibiu - capitală culturală europeană 2007", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 468 din 30 mai 2006, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea unor acţiuni ...

10. HOTARARE nr. 1.750 din 6 decembrie 2006 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 16 lit. g) şi al art. 18 din legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 veteranii de rãzboi, vãduvele de rãzboi, precum şi accidentaţii de rãzboi în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptã ale rãzboiului, beneficiazã în anul 2006 de un ajutor anual în cuantum de 57 lei/persoanã pentru ...

11. HOTARARE nr. 1.749 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Spitalul Municipal Bacau", judetul Bacau EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 42 alin. (1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 190 alin. (2) lit. c) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "spitalul municipal bacãu", judeţul bacãu, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevãzuţi în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre._____________ *) anexa nu se publicã, ...

12. DECRET nr. 1.370 din 8 decembrie 2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

13. LEGE nr. 462 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa guvernului nr. 64 din 30 august 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, adoptatã în temeiul art. 1 pct. vi.6 din legea nr. 288/2006 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 747 din 1 septembrie 2006, cu urmãtoarea modificare: - articolul 54 va avea urmãtorul cuprins: "art. 54. - În aplicarea prezentei ordonanţe, ministerul justiţiei va emite ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice