Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele februarie 2017 Twitter Facebook

Acte altele februarie 2017

Monitorul Oficial 148 din 28 Februarie 2017 (M. Of. 148/2017)

 DISPOZIŢIE nr. 5 din 9 februarie 2017 pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării şi comunicării listelor de alegeri, validării candidaţilor la funcţiile de membru în comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, precum şi pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi pentru întocmirea buletinelor de vot EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 28 februarie 2017

Având în vedere art. 6 şi art. 11 alin. (6) raportate la dispoziţiile art. 8, 9 şi art. 25-30 din procedurile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 1/2013,în temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 42 alin. (1) lit. b) din regulamentul de organizare ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 25 octombrie 2016 privind modificarea Hotărârii Congresului Naţional al Medicilor Veterinari nr. 3/2013 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 28 februarie 2017

În temeiul art. 14 lit. a) şi b), art. 15 şi art. 47 lit. a) şi b) din legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată,congresul naţional al medicilor veterinari hotărăşte:art. i hotărârea congresului naţional al medicilor veterinari nr. 3/2013 pentru adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare al colegiului medicilor veterinari, a statutului medicului veterinar şi a codului de deontologie medicală veterinară, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 676 din 16 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. anexa nr. 1 "regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului medicilor veterinari" se modifică şi ...

Monitorul Oficial 150 din 28 Februarie 2017 (M. Of. 150/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 23 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea oficiului de stat pentru invenţii şi mărci, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 345 din 11 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) oficiul de stat pentru invenţii şi mărci este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului economiei."2. la articolul 3, punctul 2 se modifică şi va avea următorul ...

Monitorul Oficial 151 din 28 Februarie 2017 (M. Of. 151/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 75 din 23 februarie 2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea ministerului afacerilor interne, înregistrat la poziţia ...

Monitorul Oficial 15 din 28 Februarie 2017 (M. Of. 15/2017)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 78 din 22 februarie 2017 la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a nr. 1 din 28 februarie 2017

În temeiul drepturilor garantate de constituţia româniei, al art. 128 şi art. 137-139 din legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 62/2011, şi al pct. 25 din anexa la h.g. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform legii nr. 62/2011,a intervenit următorul contract colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învăţământ preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, c.c.m.u.n.s.a.i.p., între:1. ministerul educaţiei naţionale;2. federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ:- federaţia sindicatelor libere din Învăţământ;- federaţia sindicatelor din educaţie "spiru haret".cap. idispoziţii generaleart. 1părţile contractante recunosc şi acceptă ...

Monitorul Oficial 150 din 28 Februarie 2017 (M. Of. 150/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 23 februarie 2017 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului afacerilor interne - direcţia generală logistică a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii.art. 2ministerul afacerilor interne îşi va actualiza în mod ...

Monitorul Oficial 152 bis din 28 Februarie 2017 (M. Of. 152 bis/2017)

 ANEXĂ din 28 februarie 2017 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 192/142/2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 bis din 28 februarie 2017

ModificĂri Şi completĂri la anexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii publice şi al   preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor  aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care  beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 720/20081. după poziţia 222 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 223, 224 şi 225, cu următorul cuprins: ┌───────────┬──────────────┬─────┬──────────────────────────────────┐ │ nr. anexĂ │ cod protocol │ tip │ denumire ...

Monitorul Oficial 151 bis din 28 Februarie 2017 (M. Of. 151 bis/2017)

 ANEXA din 28 februarie 2017 la Ordinul nr. 141 din 28 februarie 2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 bis din 28 februarie 2017

Anexa nr. 1 (continuare) cod formular specific: a001e  formular pentru verificarea respectĂrii criteriilor de eligibilitate aferente protocolului terapeutic dci orlistatum- indicaţia obezitate-*font 8*secŢiunea i date generale1. unitatea medicală: ......................2. cas/nr. contract: ........../...................3. cod parafă medic: [][][][][][]4. nume şi prenume pacient: ..............................cnp/cid: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]5. fo/rc: [][][][][][] în data: [][][][][][][][]6. s-a completat "secţiunea ii - date medicale" din formularul specific cu codul: ..........7. tip evaluare: [] iniţiere [] continuare [] întrerupere8. Încadrare medicament recomandat în listă:[] boala cronică (sublista c secţiunea c1), cod g: [][][][] pns (sublista c secţiunea c2), nr. pns: [][][][], cod de diagnostic (varianta 999 coduride ...

Monitorul Oficial 149 bis din 28 Februarie 2017 (M. Of. 149 bis/2017)

 ANEXE din 24 februarie 2017 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2017 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 149 bis din 28 februarie 2017

Anexa nr. 1  (a se vedea imaginea asociată) *font 9*operator de date cu caracter personal: 9596┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│judeţul │nr. cerere şi data din registrul ││ ...

Monitorul Oficial 147 din 27 Februarie 2017 (M. Of. 147/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 27 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unicarticolul 15 din hotărârea guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1061 din 29 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au ...

Monitorul Oficial 145 din 27 Februarie 2017 (M. Of. 145/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017

Având în vedere că, în prezent, personalul nedidactic din unităţile de învăţământ superior/universitar, din învăţământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unităţile de învăţământ special, din unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar şi din unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare nu beneficiază de majorări salariale similare aşa cum a primit personalul didactic şi didactic auxiliar din aceste unităţi,având în vedere ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 16 din 6 ianuarie 2017, ...

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 23 februarie 2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (2) şi art. 110 alin. (3) din legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă obiectivele etapei a xviii-a 2017 a programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a xi-a 2010 a programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, ...

Monitorul Oficial 147 din 27 Februarie 2017 (M. Of. 147/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 23 februarie 2017 privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 1 aprilie 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 6, 7, 9, 10 şi art. 15 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 4-6 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia;- hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 121/2016 privind aprobarea normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la conferinţa ordinară ...

Monitorul Oficial 145 bis din 27 Februarie 2017 (M. Of. 145 bis/2017)

 ANEXE din 17 februarie 2017 la Norma nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (Anexele nr. 1-39) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 bis din 27 februarie 2017

 anexa 1 (anexa nr. a1 la norma nr. 14/2015) bilanţ la data de 31 decembrie ______*fond 9*┌───┬───────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────┬──────────────┐│ │ identificarea indicatorului │rând │ sold la │ sold la ││ │ ...

Monitorul Oficial 145 din 27 Februarie 2017 (M. Of. 145/2017)

 NORMĂ nr. 2 din 17 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 145 din 27 februarie 2017

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (5) şi (6) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5), (6) şi (7) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 din legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. k) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, ...

Monitorul Oficial 141 din 24 Februarie 2017 (M. Of. 141/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 23 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal Vâlcea", municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu tribunal vâlcea", municipiul râmnicu vâlcea, judeţul vâlcea, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene şi ...

Monitorul Oficial 144 din 24 Februarie 2017 (M. Of. 144/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 23 februarie 2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2016/699 al comisiei din 10 mai 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului,în temeiul art. 108 din ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 23 februarie 2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017

Având în vedere necesitatea creării unui cadru naţional adecvat pentru absorbţia fondurilor europene, care se acordă în cadrul pilonului i al politicii agricole comune,luând în considerare că măsurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă vizează cererile unice de plată aferente anului 2017, care se vor depune până la data finală de 15 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din regulamentul de punere în aplicare (ue) nr. 809/2014 al comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi ...

Monitorul Oficial 136 din 23 Februarie 2017 (M. Of. 136/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 140 din 7 februarie 2017 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 45-47 din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al ...

Monitorul Oficial 138 din 23 Februarie 2017 (M. Of. 138/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 20 februarie 2017 privind validarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 12 şi 186 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează mandatul de senator al domnului pop liviu-marian - grupul parlamentar al partidului social democrat, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în ...

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 20 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 2 - componenţa comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor curţii europene a drepturilor omului, domnul senator baciu gheorghe - grupul parlamentar al ...

Monitorul Oficial 140 din 23 Februarie 2017 (M. Of. 140/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 23 februarie 2017 privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţii de management pentru programul operaţional iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii, finanţat din fonduri europene structurale şi de investiţii, denumit în continuare poiimm, aferent lunii februarie a anului 2017, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către ministerul ...

Monitorul Oficial 138 din 23 Februarie 2017 (M. Of. 138/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 16 februarie 2017 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă atestarea ca staţiuni turistice de interes naţional a următoarelor localităţi:a) borsec, judeţul harghita;b) suceviţa, judeţul suceava.art. 2 se aprobă atestarea ca staţiuni turistice de interes local a următoarelor localităţi sau părţi din localităţi:a) baia de fier, judeţul gorj;b) boghiş, judeţul sălaj;c) colibiţa, judeţul bistriţa-năsăud;d) moisei, judeţul maramureş;e) negreşti-oaş, judeţul satu mare;f) pojorâta, judeţul suceava;g) ...

Monitorul Oficial 137 din 23 Februarie 2017 (M. Of. 137/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 9 februarie 2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei dragomireşti, judeţul dâmboviţa, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei dragomireşti, judeţul dâmboviţa, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:---------------  viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, sevil shhaidehbucureşti, 9 februarie 2017.nr. 45.anexa 1   modelul steaguluicomunei dragomireşti, judeţul dâmboviţa──────────*) ...

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 9 februarie 2017 privind aprobarea modelului steagului oraşului Mioveni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului oraşului mioveni, judeţul argeş, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului oraşului mioveni, judeţul argeş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:---------------  viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, sevil shhaidehbucureşti, 9 februarie 2017.nr. 46.anexa 1   modelul steaguluioraşului mioveni, judeţul argeş──────────*) ...

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 9 februarie 2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei berteştii de jos, judeţul brăila, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei berteştii de jos, judeţul brăila, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:---------------  viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, sevil shhaidehbucureşti, 9 februarie 2017.nr. 47.anexa 1   modelul ...

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 9 februarie 2017 privind aprobarea stemelor comunelor Greceşti şi Urzicuţa, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor greceşti şi urzicuţa, judeţul dolj, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:---------------  viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, sevil shhaidehbucureşti, 9 februarie 2017.nr. 48.anexa 1.1 stema comunei greceşti, judeţul dolj──────────*) notă ctce:stema comunei greceşti, judeţul dolj ...

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 16 februarie 2017 privind aprobarea stemei comunei Unirea, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei unirea, judeţul brăila, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:---------------  viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, sevil shhaidehbucureşti, 16 februarie 2017.nr. 59.anexa 1 stema comunei unirea, judeţul brăila──────────*) notă ctce:stema comunei unirea, judeţul brăila se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea ...

Monitorul Oficial 138 bis din 23 Februarie 2017 (M. Of. 138 bis/2017)

 REGLEMENTARE din 6 februarie 2017 aeronautică civilă română RACR- LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 bis din 23 februarie 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 88/2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 138 din 23 februarie 2017.──────────preambul(1) activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin codul aerian civil, prin legislaţia europeană aplicabilă, prin actele normative interne din domeniu, în concordanţă cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte.(2) În conformitate cu prevederile codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, ministerul transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite ...

Monitorul Oficial 132 din 21 Februarie 2017 (M. Of. 132/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 20 ianuarie 2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 1 la regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, aprobat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. iiprezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.  preşedintele consiliului de ...

Monitorul Oficial 131 din 21 Februarie 2017 (M. Of. 131/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 16 februarie 2017 privind aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din legea nr. 91/2016 pentru ratificarea acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre românia şi republica moldova, semnat la chişinău la 7 octombrie 2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori între românia, prin ministerul finanţelor publice, şi republica moldova, prin ministerul justiţiei şi ministerul finanţelor, semnate la chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la bucureşti la 26 ianuarie 2017, privind notificarea şi confirmarea îndeplinirii condiţiei necesare eliberării celei de-a doua tranşe şi stabilirea ...

Monitorul Oficial 134 din 21 Februarie 2017 (M. Of. 134/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 21 februarie 2017 privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 7, 10 şi 228 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, şi având în vedere raportul comisiei de validare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează mandatul de deputat al doamnei răduţ violeta, declarată supleant la alegerile ...

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 21 februarie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat prişcă răzvan sorin, aparţinând grupului parlamentar al pnl, trece de la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de membru.această hotărâre ...

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 21 februarie 2017 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor, la cerere, ca urmare a pensionării EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017

Având în vedere cererea domnului cristian-adrian panciu, de eliberare din funcţia de secretar general al camerei deputaţilor, începând cu data de 20 februarie 2017,în temeiul art. 251 alin. (2) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎncepând cu data de 20 februarie 2017, domnul cristian-adrian panciu se eliberează din funcţia de secretar general al camerei deputaţilor, la cerere, ca urmare a pensionării.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 21 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  p. preŞedintele camerei deputaŢilor,  petru-gabriel vlasebucureşti, 21 ...

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 21 februarie 2017 privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017

În temeiul art. 251 alin. (2) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna silvia-claudia mihalcea se numeşte în funcţia de secretar general al camerei deputaţilor.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 21 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  p. preŞedintele camerei deputaŢilor,  petru-gabriel vlasebucureşti, 21 februarie 2017.nr. 14.-------

Monitorul Oficial 133 din 21 Februarie 2017 (M. Of. 133/2017)

 DISPOZIŢIE nr. 4 din 9 februarie 2017 pentru convocarea unei şedinţe excepţionale a Consiliului Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (5) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 41 lit. c) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor ...

Monitorul Oficial 130 din 20 Februarie 2017 (M. Of. 130/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 141 din 7 februarie 2017 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 139 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 1.375/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 970 din 28 decembrie 2015, ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 17 februarie 2017 privind modificarea articolului 10 din Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5, 6, art. 9 alin. (3) şi art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 95/2007 cu privire la delegarea consiliului camerei auditorilor financiari din românia privind aprobarea normelor de reprezentare la conferinţă;- procesul-verbal nr. 1.363 din data de 17 februarie 2017 privind votul valabil exprimat de către membrii consiliului camerei ...

Monitorul Oficial 129 din 17 Februarie 2017 (M. Of. 129/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 16 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ministerului finanţelor publice este de 1.523, exclusiv demnitarii."2. la articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ...

Monitorul Oficial 126 din 16 Februarie 2017 (M. Of. 126/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 16 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. nr. 919 din ...

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 16 februarie 2017 pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, ale regulamentului de punere în aplicare (ue) nr. 543/2011 al comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.234/2007 al consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate şi ale regulamentului delegat (ue) 2016/921 al comisiei din 10 ...

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 16 februarie 2017 privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (4) din regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. ...

Monitorul Oficial 123 bis din 15 Februarie 2017 (M. Of. 123 bis/2017)

 ANEXE din 20 decembrie 2016 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare din 20.12.2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 bis din 15 februarie 2017

Anexa nr. 1  standarde minimale necesare Şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din ÎnvĂŢĂmÂntul superior Şi a gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare1. principii ale evaluĂrii- evaluarea va reflecta nivelul realizărilor în activitatea de cercetare ştiinţifică.– evaluarea va măsura impactul şi recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivel internaţional.– criterii suplimentare pot fi utilizate atât în cazul posturilor didactice, cât şi al posturilor din cercetare, dar fără a scădea standardele impuse de criteriile minimale de mai jos.– În cazul posturilor de profesor universitar şi de conferenţiar universitar, evaluarea activităţii didactice-profesionale va fi făcută prin criterii suplimentare introduse şi ...

Monitorul Oficial 123 din 15 Februarie 2017 (M. Of. 123/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 februarie 2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuţ Gâdea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului adrian ionuţ gâdea, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 36 teleorman,în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat la data menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 27 ianuarie 2017.potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) ...

Monitorul Oficial 124 din 15 Februarie 2017 (M. Of. 124/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat velcea nicolae, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru industrii şi servicii.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 14 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 8 februarie 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/796 din 27 decembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:statul român a decis utilizarea oficială a denominaţiei rom prin memorandumul ministerului afacerilor externe d2/1.094 din 29 februarie 2000, aprobat de prim-ministru, prin care s-a solicitat reconsiderarea oficială a memorandumul mae ...

Monitorul Oficial 125 din 15 Februarie 2017 (M. Of. 125/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi art. 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 14 - componenţa comisiei pentru egalitatea de şanse, domnul senator cadariu constantin-daniel - grupul parlamentar al partidului naţional liberal - se include în ...

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 9 februarie 2017 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate cu numerele m.f.p. 35334, 35335, 35336, 35337, 35338, 35339, 35340, 35341 şi 35342, din administrarea agenţiei naţionale de presă agerpres în administrarea ministerului justiţiei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea imobilelor se face pe ...

Monitorul Oficial 122 din 14 Februarie 2017 (M. Of. 122/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 9 februarie 2017 privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,având în vedere cererea domnului victor socaciu de încheiere a misiunii permanente în calitate de consul general, şef al consulatului general al româniei la montreal, canada,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul victor socaciu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la montreal, canada.art. 2domnul victor socaciu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 9 februarie 2017.nr. 50. -----

 LISTĂ din 14 februarie 2017 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017

RomÂniajudeŢul buzĂuprimĂria municipiului buzĂu┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│nr. │ │cuantumul subvenţiei aprobate ││crt.│ denumirea asociaţiei │ - ron - │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 1. │fundaţia pentru copii "sf. sava" │ 24.000 ...

Monitorul Oficial 119 din 13 Februarie 2017 (M. Of. 119/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 februarie 2017 privind continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017

Având în vedere solicitarea preşedintelui româniei, adresată celor două camere ale parlamentului, pentru a aproba continuarea misiunii armatei româniei, începând cu anul 2017, în cadrul coaliţiei internaţionale anti-isil/daesh,ţinând cont de hotărârea parlamentului româniei nr. 1/2016 privind participarea armatei româniei, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul republicii irak, la activităţi de instruire a forţelor de securitate irakiene în cadrul coaliţiei internaţionale anti-isil/daesh, condusă de statele unite ale americii,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi ale art. 13 pct. 30 din regulamentul activităţilor comune ...

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 9 februarie 2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. sublista b "dci-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii ...

Monitorul Oficial 118 din 13 Februarie 2017 (M. Of. 118/2017)

Monitorul Oficial 119 din 13 Februarie 2017 (M. Of. 119/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 13 februarie 2017 privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ, cu privire la continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 90 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 11 din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere scrisoarea preşedintelui româniei, domnul klaus werner iohannis, adresată preşedinţilor celor două camere ale parlamentului, privind iniţierea unui referendum pe probleme de interes naţional,având în vedere avizul comun al comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a camerei deputaţilor şi al comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a senatului, precum şi dezbaterile din şedinţa comună a camerei deputaţilor şi senatului din data de 13 februarie 2017,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicparlamentul ...

Monitorul Oficial 118 din 13 Februarie 2017 (M. Of. 118/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 9 februarie 2017 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (5) al articolului 1 din normele de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.053/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) pentru anul 2017, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 114 din 10 Februarie 2017 (M. Of. 114/2017)

 LISTĂ din 10 februarie 2017 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 10 februarie 2017

JudeŢul argeŞconsiliul local al municipiului piteŞtidirecŢia de asistenŢĂ socialĂ a municipiului piteŞti┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ denumirea asociaţiei │cuantumul ││ ...

Monitorul Oficial 115 din 10 Februarie 2017 (M. Of. 115/2017)

 HOTĂRÂRE din 14 iunie 2016 în Cauza Dragomir împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 10 februarie 2017

(cererea nr. 43.045/08)strasbourgprezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.În cauza dragomir împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-un comitet compus din krzysztof wojtyczek, preşedinte, egidijus kuris, iulia motoc, judecători, şi fatoş araci, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 24 mai 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 43.045/08, îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, doamna constanţa dragomir ("reclamanta"), a sesizat curtea la 11 iulie 2008, în temeiul art. 34 din convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi ...

Monitorul Oficial 117 din 10 Februarie 2017 (M. Of. 117/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 117 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Listei auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) şi (3) şi art. 38 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 164/2010 pentru adoptarea normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale uniunii europene sau aparţinând spaţiului economic european ori confederaţiei elveţiei şi din terţe ţări, cu modificările ...

Monitorul Oficial 112 din 09 Februarie 2017 (M. Of. 112/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 8 februarie 2017 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017

Având în vedere demisia din calitatea de senator a doamnei pintea sorina, aleasă în circumscripţia electorală nr. 26 maramureş,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 190 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al doamnei pintea sorina, începând cu data de 3 februarie 2017, şi declară vacant locul de senator ales în circumscripţia electorală nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 8 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. 16 - componenţa comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, doamna senator arcan emilia - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 9 februarie 2017 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 14 alin. (2) şi art. 15 alin. (2) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se revocă din funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul marcel ioan boloş - reprezentant al ministerului transporturilor.(2) se numeşte în funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul dragoş titea - reprezentant al ministerului transporturilor.art. 2(1) se revocă din funcţia de membru în consiliul director ...

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 24 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 24 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 7/2016 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 24 noiembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2016 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor ...

Monitorul Oficial 108 din 08 Februarie 2017 (M. Of. 108/2017)

 PROCEDURA din 25 ianuarie 2017 de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 164 din 25 ianuarie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 108 din 8 ianuarie 2017.──────────art. 1sfera de aplicareprezenta procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitor se aplică în următoarele situaţii:a) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;b) în contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost achitate şi alte obligaţii fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;c) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel ...

Monitorul Oficial 105 din 07 Februarie 2017 (M. Of. 105/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 6 februarie 2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul prevăzut la art. 11 alin. (1) din hotărârea parlamentului româniei nr. 2/2017 privind efectuarea de către comisia pentru buget, finanţe şi bănci a camerei deputaţilor şi comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către guvernul româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 45 din 16 ianuarie 2017, se prorogă până la data de 15 februarie 2017.această hotărâre ...

Monitorul Oficial 106 din 07 Februarie 2017 (M. Of. 106/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 114 din 20 decembrie 2016 privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor, ediţia 2015, tradus de Camera Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017

În temeiul prevederilor:- art. 5 alin. (3) lit. b) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului ...

 HOTĂRÂRE nr. 115 din 20 decembrie 2016 privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia 2015, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor, traduse de Camera Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017

În temeiul prevederilor:- art. 5 alin. (3) lit. c) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 28 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008, cu ...

Monitorul Oficial 104 din 07 Februarie 2017 (M. Of. 104/2017)

 DISPOZIŢIE nr. 2 din 17 ianuarie 2017 privind aplicarea şi detalierea unor prevederi din Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 42 alin. (1) lit. b) din hotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 1/2013 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare internă a colegiului psihologilor din românia,având în vedere hotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 1/2013 pentru aprobarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale colegiului psihologilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017

În baza prevederilor art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. g) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 26 ianuarie 2017, hotărăşte:art. 1În anul 2017, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum şi cuantumul taxei pentru interviu ...

Monitorul Oficial 106 din 07 Februarie 2017 (M. Of. 106/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 972 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferent celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 106 din 7 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 76^4 alin. (1^1) din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă planurile de management al riscului la inundaţii aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului dunărea de pe teritoriul româniei, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*)anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 106 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome „monitorul oficial“, bucureşti, şos. panduri nr. 1.──────────prim-ministrudacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul mediului, apelor şi pădurilor,cristiana ...

Monitorul Oficial 102 din 06 Februarie 2017 (M. Of. 102/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 25 ianuarie 2017 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 6 februarie 2017

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 69 alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 22 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 16/2012 pentru aprobarea normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din registrul public al auditorilor financiari, cu modificările ulterioare;- art. 7 din hotărârea consiliului ...

Monitorul Oficial 103 din 06 Februarie 2017 (M. Of. 103/2017)

 NORME METODOLOGICE din 30 ianuarie 2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 191 din 30 ianuarie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 103 din 6 februarie 2017.──────────cap. i prevederi generale1.1. autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.1.2. situaţiile financiare ale anului 2016 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie ...

Monitorul Oficial 101 din 05 Februarie 2017 (M. Of. 101/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 5 februarie 2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 5 februarie 2017

Având în vedere faptul că, de la publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 92 din 1 februarie 2017 a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea legii nr. 286/2009 privind codul penal şi a legii nr. 135/2010 privind codul de procedură penală şi până în prezent au existat foarte multe reacţii, nu numai în ceea ce priveşte fondul actului normativ, dar şi în ceea ce priveşte modalitatea de adoptare a acestuia,având în vedere faptul că aceste reacţii vin atât din partea instituţiilor sistemului judiciar - consiliul superior al magistraturii, Înalta curte de casaţie ...

Monitorul Oficial 99 din 03 Februarie 2017 (M. Of. 99/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 27 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 952 din 22 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al guvernului româniei, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de activitate, inclusiv în sensul prevăzut de hotărârea guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea sistemului ...

 NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017 privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR (Anexa nr. 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 80 din 9 ianuarie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 99 din 3 februarie 2017.──────────art. 1 (1) prezentele norme stabilesc procedura de acordare a statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor tir.(2) În aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înţelege:a) codul vamal al uniunii - regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii;b) regulamentul delegat (ue) 2015/2.446 - regulamentul delegat al comisiei (ue) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a ...

 NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017 privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Anexa nr. 2) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 80 din 9 ianuarie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 99 din 3 februarie 2017.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme stabilesc procedura aplicabilă la agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor tir în conformitate cu prevederile anexelor nr. 3 şi 7, partea a ii-a, din convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor tir (convenţia tir, 1975).cap. ii agrearea vehiculelor rutierea. agrearea individualăart. 2 certificatul de agreare individuală a unui vehicul rutier pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor tir se eliberează, la cerere, ...

Monitorul Oficial 96 din 02 Februarie 2017 (M. Of. 96/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 1 februarie 2017 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 27 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al biroului permanent al senatului următorii senatori:1. bădălău niculae - grupul parlamentar al psd2. manda iulian-claudiu - grupul parlamentar al psd3. scântei laura-iuliana - grupul parlamentar al pnl4. goţiu remus mihai - grupul parlamentar al usrart. 2se aleg în funcţia de secretar al biroului permanent al senatului următorii senatori:1. Ţuţuianu adrian ...

Monitorul Oficial 97 din 02 Februarie 2017 (M. Of. 97/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 2 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 1 - componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări:- domnul senator pavel marian - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în ...

Monitorul Oficial 96 din 02 Februarie 2017 (M. Of. 96/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 1 februarie 2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al românie, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:- domnul deputat ursu răzvan-ion, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului;- domnul deputat suciu matei, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în ...

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 1 februarie 2017 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor următorii deputaţi:petru-gabriel vlase grupul parlamentar al psdrovana plumb grupul parlamentar al psdcarmen-ileana mihălcescu grupul parlamentar al psdmarian-cătălin predoiu grupul parlamentar al pnlart. 2se aleg în funcţia de secretar al camerei deputaţilor următorii deputaţi:georgian pop ...

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:--------------- ministrul educaţiei naţionale, pavel ...

 NORME METODOLOGICE din 27 ianuarie 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017

──────────aprobate de hotărârea nr. 40 din 27 ianuarie 2017, publicată în monitorul oficial nr. 96 din 2 februarie 2017──────────art. 1 prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.art. 2 (1) suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, după cum urmează:a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare, înregistrată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şi ...

Monitorul Oficial 95 din 02 Februarie 2017 (M. Of. 95/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 27 ianuarie 2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 227 din 28 martie 2016, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, litera r) va avea următorul cuprins:"r) structurile pentru dezvoltarea şi mentenanţa smis2014+ şi mysmis2014 - structurile din cadrul serviciului de telecomunicaţii speciale (sts) şi din cadrul serviciului român de informaţii (sri), responsabile cu dezvoltarea şi mentenanţa sistemului informatic unitar smis2014+ şi a aplicaţiei conexe mysmis2014, precum şi cu ...

Monitorul Oficial 92 din 01 Februarie 2017 (M. Of. 92/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 1 februarie 2017

Având în vedere faptul că, de la ultimele intervenţii legislative exprese asupra textelor noului cod penal şi ale noului de cod de procedură penală pentru punerea acestora în acord cu unele decizii ale curţii constituţionale şi până în prezent au mai fost pronunţate de către instanţa de contencios administrativ unele decizii care impun reglementare expresă pentru a asigura o aplicare unitară şi coerentă a textelor de lege, de exemplu: decizia nr. 586/2016, potrivit căreia "dispoziţiile art. 25 alin. (5) din codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din codul de procedură penală, sunt ...

Monitorul Oficial 91 din 01 Februarie 2017 (M. Of. 91/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 31 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 şi având în vedere prevederile art. 24 alin. (3), art. 84 alin. (1) şi (2), art. 111 alin. (6), art. 137 alin. (4), art. 142 alin. (7) şi art. 205 alin. (2) şi (21) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele ...

 NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017 ──────────     Aprobate de Hotărârea nr. 42/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017. ──────────

Art. 1În prezentele norme metodologice, termenul de "legitimaţie de călătorie" semnifică biletul de călătorie care se eliberează de la casele de bilete, din tren, de la automatele de vânzare legitimaţii de călătorie sau on-line de către operatorii de transport feroviar.art. 2(1) elevii din învăţământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a ii-a, pe tot parcursul anului calendaristic.(2) operatorii de transport feroviar de călători vor elibera, contra cost, elevilor, legitimaţii de călătorie cu reducere de 50% din tariful tuturor categoriilor de tren şi 50% ...

Monitorul Oficial 93 din 01 Februarie 2017 (M. Of. 93/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 1 februarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi a prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,având în vedere prevederile programului de guvernare 2017-2020, capitolul "politici agricole şi de dezvoltare rurală" - programul de susţinere pentru produse deficitare, şi anume acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spaţii protejate,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016