Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 2017 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 2017

Monitorul Oficial 950 din 29 Noiembrie 2017 (M. Of. 950/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 845 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2017, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 950 din 29 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (1) şi art. 3 din legea nr. 136/2014 pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate zilei naţionale a româniei - 1 decembrie şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) În scopul participării la parada militară naţională organizată în anul 2017, cu ocazia zilei naţionale a româniei, în condiţiile legii, se aprobă invitarea în românia de ministerul apărării ...

 HOTĂRÂRE nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 950 din 29 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.art. 2la data prevăzută la art. 1, hotărârea guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut ...

Monitorul Oficial 942 din 29 Noiembrie 2017 (M. Of. 942/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 840 din 22 noiembrie 2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş - Smârdan" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 942 din 29 noiembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d^1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „linia electrică aeriană (lea) 400 kv dublu circuit (d.c.) gutinaş - smârdan“, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 604 din 26 iulie 2017, cu modificările ulterioare,în temeiul art. ...

Monitorul Oficial 944 din 29 Noiembrie 2017 (M. Of. 944/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 122 din 27 noiembrie 2017 privind bugetul Senatului României pe anul 2018 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 944 din 29 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 200 alin. (1) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) bugetul senatului pe anul 2018, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 195.336 mii lei, din care:a) cheltuieli curente: ...

Monitorul Oficial 945 din 29 Noiembrie 2017 (M. Of. 945/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 945 din 29 noiembrie 2017

În prezent, constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere este reglementată de legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere, cu modificările ulterioare.legea nr. 360/2013 a fost emisă în scopul transpunerii, la nivelul legislaţiei naţionale, a prevederilor directivei 2009/119/ce a consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau produse petroliere.obiectivul declarat al directivei 2009/119/ce este de a stabili normele care vizează garantarea unui nivel ridicat de siguranţă a aprovizionării cu petrol în comunitate, prin intermediul unor ...

Monitorul Oficial 941 din 28 Noiembrie 2017 (M. Of. 941/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 841 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 941 din 28 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea serviciului de telecomunicaţii speciale în administrarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 581 din 1 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) construcţia prevăzută la alin. (1) presupune realizarea întregii infrastructuri necesare instalării unei staţii fixe de monitorizare radio şi goniometrie, inclusiv realizarea racordurilor ...

Monitorul Oficial 937 din 28 Noiembrie 2017 (M. Of. 937/2017)

 PROCEDURĂ din 16 noiembrie 2017 de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 28 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.004 din 16 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 937 din 28 noiembrie 2017.──────────art. 1În înţelesul prezentei proceduri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autoritatea emitentă este structura emitentă a deciziei contestate, respectiv autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi comisia instituită prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 219/2016 privind instituirea şi aprobarea componenţei comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia;b) structura de specialitate este structura prevăzută la ...

Monitorul Oficial 939 din 28 Noiembrie 2017 (M. Of. 939/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 20 noiembrie 2017 pentru aprobarea Cartei albe a apărării EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă carta albă a apărării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi senat în şedinţa comună din 20 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor, petru-gabriel vlase p. preŞedintele senatului,niculae bĂdĂlĂu bucureşti, 20 noiembrie 2017.nr. 96.anexa 1 carta albĂ

 CARTA ALBĂ din 20 noiembrie 2017 a apărării EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

──────────aprobată prin hotărârea parlamentului nr. 96 din 20 noiembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 939 din 28 noiembrie 2017.──────────cuprins cuvânt-înainteintroducere premiserepere de conţinutcap. 1evaluarea mediului de securitatemediul internaţional de securitateriscuri şi ameninţăricap. 2obiectivele politicii de apăraredezvoltarea capabilităţilor de apărare robustecreşterea credibilităţii strategice în cadrul nato şi al ueconsolidarea parteneriatelor strategice, în mod deosebit a parteneriatului strategic cu statele unite ale americiidezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională în plan bilateral, regional şi în cadrul organizaţiilor internaţionalesprijinirea altor autorităţi publice în gestionarea situaţiilor de urgenţăcap. 3misiunile şi cerinţele specifice pentru armata românieimisiunile armatei românieinivelul de ambiţiecerinţe specificecap. 4principalele direcţii de ...

 CIRCULARĂ nr. 23 din 17 noiembrie 2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din tombac cuprat dedicate împlinirii a 160 de ani de la introducerea iluminatului public cu petrol lampant în Bucureşti EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 20 noiembrie 2017, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat dedicată împlinirii a 160 de ani de la introducerea iluminatului public cu petrol lampant în bucureşti.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌────────────────────┬─────────────────┐│valoare nominală │1 leu │├────────────────────┼─────────────────┤│metal │tombac cuprat │├────────────────────┼─────────────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 940 din 28 Noiembrie 2017 (M. Of. 940/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 842 din 22 noiembrie 2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (5) lit. c) şi art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea imobilului, proprietate privată a statului, situat în municipiul bucureşti, str. mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, având datele de identificare ...

Monitorul Oficial 931 din 27 Noiembrie 2017 (M. Of. 931/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 120 din 21 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM(2017) 489 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 931 din 27 noiembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/ 575 din 14.11.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a deciziei-cadru 2001/413/jai ...

 HOTĂRÂRE nr. 121 din 21 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Georgiei - COM (2017) 559 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 931 din 27 noiembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/574 din 14.11.2017, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că temeiul juridic al propunerii de decizie se întemeiază pe prevederile art. 212 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue) potrivit căruia uniunea europeană poate desfăşura acţiuni de cooperare economică, financiară şi tehnică, inclusiv de asistenţă, în ...

 HOTĂRÂRE nr. 838 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 931 din 27 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (2) al articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiinţarea centrului naţional al dansului bucureşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) centrul are sediul în municipiul bucureşti, sectorul 1, str. popişteanu cristian nr. 3."art. iihotărârea guvernului nr. 530/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea centrului naţional al dansului bucureşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 533 din 23 iunie 2005, se modifică după cum ...

Monitorul Oficial 933 din 27 Noiembrie 2017 (M. Of. 933/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 933 din 27 noiembrie 2017

În considerarea situaţiei extraordinare create, în fapt, prin adoptarea legii învăţământului din ucraina, respectiv legea 3419-d din 5 septembrie 2017, în particular a articolului 7, prin aplicarea căruia este pus în pericol dreptul la educaţie în limba română pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal clasele v-xii, drept deja afectat prin reducerea anterioară a numărului de unităţi de învăţământ, pentru a evita disfuncţionalităţi majore cu efecte negative ce ar putea avea un impact direct asupra etnicilor români din vecinătatea graniţelor, având în vedere situaţia de drept existentă, respectiv vidul legislativ cu privire la acordarea de burse destinate românilor de pretutindeni, ...

 HOTĂRÂRE nr. 839 din 22 noiembrie 2017 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 933 din 27 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a bunului imobil înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea artexim, având datele de identificare prevăzute în anexa ...

Monitorul Oficial 926 din 24 Noiembrie 2017 (M. Of. 926/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 119 din 21 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene - COM (2017) 481 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/572 din 14.11.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue, euratom) nr. 1.141/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 22 octombrie 2014 privind ...

 NORME DE APLICARE din 22 noiembrie 2017 în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

──────────aprobate prin hotărârea nr. 836 din 22 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 926 din 24 noiembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1transmiterea bunurilor mobile, proprietate privată a statului, care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a ministerului apărării naţionale, ministerului afacerilor interne şi ministerului justiţiei - administraţia naţională a penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea ministerului economiei, aprobată cu modificări ...

 HOTĂRÂRE nr. 836 din 22 noiembrie 2017 privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a ministerului apărării naţionale, ministerului afacerilor interne şi ministerului justiţiei - administraţia naţională a penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea ministerului economiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele de aplicare în cadrul ministerului afacerilor interne a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 38/2010 privind ...

Monitorul Oficial 925 din 24 Noiembrie 2017 (M. Of. 925/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 823 din 15 noiembrie 2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, judeţul Iaşi, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 24 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 6 alin. (5), art. 24, art. 28 alin. (6), art. 31 alin. (8) şi nr. crt. 6 din anexa nr. 5 din legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, ...

Monitorul Oficial 927 din 24 Noiembrie 2017 (M. Of. 927/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 837 din 22 noiembrie 2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 24 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 54 alin. (1^4) din legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1) şi art. 16 alin. (2) din legea ...

Monitorul Oficial 921 bis din 23 Noiembrie 2017 (M. Of. 921 bis/2017)

 SPECIFICAŢII TEHNICE din 6 noiembrie 2017 de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 bis din 23 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.427 din 6 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 921 din 23 noiembrie 2017──────────  achizitor - autoritatea/instituţia publică ce are calitatea de autoritate contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor sistematice de cadastru demarate la nivel de sectoare cadastrale ancpi - agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliară bi - buletin de identitate birou teritorial - birou de cadastru şi publicitate imobiliară cf - carte funciară .cgxml - structura xml definită de ancpi pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor, utilizată în realizarea lucrărilor sistematice de cadastrului sistematic ci ...

Monitorul Oficial 920 din 23 Noiembrie 2017 (M. Of. 920/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 817 din 15 noiembrie 2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 81 alin. (1) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1autoritatea pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar, denumită în continuare a.s.p.a.a.s., înfiinţată în temeiul art. 73 alin. (1) din legea nr. 162/2017 privind ...

 HOTĂRÂRE nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 113 alin. (5) din legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 116 alin. (5) din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială organizate potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede următoarele: domeniul de competenţă al serviciului de interes public judeţean/local, funcţiile şi atribuţiile acestuia în asigurarea ...

Monitorul Oficial 923 din 23 Noiembrie 2017 (M. Of. 923/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 832 din 22 noiembrie 2017 pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 923 din 23 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 15 alin. (3) şi art. 63 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicprin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările ulterioare, titularul planului naţional de gestionare a deşeurilor şi al programului naţional de prevenire a generării deşeurilor are obligaţia de ...

 HOTĂRÂRE nr. 833 din 22 noiembrie 2017 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 923 din 23 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul eugen Şerbănescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la bologna, republica italiană.art. 2domnul eugen Şerbănescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului eugen Şerbănescu, doamna daniela maria dobre se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la bologna, republica italiană.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 22 noiembrie 2017.nr. 833.----

 HOTĂRÂRE nr. 834 din 22 noiembrie 2017 privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 923 din 23 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna sabina-mădălina Şomăcescu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la salonic, republica elenă.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanu bucureşti, 22 noiembrie 2017.nr. 834.----

 HOTĂRÂRE nr. 835 din 22 noiembrie 2017 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 923 din 23 noiembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) lit. f) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul trezoreriei statului pe anul 2018 se stabileşte la venituri în sumă de 120.790 mii lei, la cheltuieli în sumă de 59.225 mii lei, cu un excedent în sumă de 61.565 mii lei.art. 2structura bugetului trezoreriei statului pe anul ...

 INSTRUCŢIUNI nr. M.142 din 10 noiembrie 2017 privind stabilirea competenţei pentru aprobarea scăderii din evidenţa contabilă a unităţilor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajează răspundere materială sau a sumelor ce depăşesc cuantumul imputabil al pagubelor EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 923 din 23 noiembrie 2017

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 18 din ordonanţa guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin legea nr. 25/1999, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentele instrucţiuni.art. 1(1) pagubele produse în condiţiile art. 6 alin. (1) lit. a)-c), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 16 şi 17 din ordonanţa guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin legea nr. 25/1999, cu modificările ulterioare, se scad din evidenţa contabilă a unităţilor militare din cadrul ministerului apărării naţionale în baza aprobării ...

Monitorul Oficial 919 din 23 Noiembrie 2017 (M. Of. 919/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 21 noiembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace COM(2017) 563 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 23 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160 - 185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/462 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 15 noiembrie 2017, camera deputaţilor:1. ia act de răspunsul uniunii la necesitatea creării unui cadru de calitate pentru stagiile de ucenicie şi salută angajamentul astfel concretizat de a asigura tinerilor cea mai bună educaţie şi formare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 21 noiembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru UE JOIN(2017) 450 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 23 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/461 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 15 noiembrie 2017, camera deputaţilor:1. apreciază şi consideră benefică atitudinea comisiei şi a celorlalte instituţii europene cu privire la măsurile necesare în domeniul securităţii cibernetice, cu atât mai mult luând în considerare magnitudinea pachetului de măsuri şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 88 din 21 noiembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 23 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat chichirău cosette-paula, aparţinând grupului parlamentar al usr, este desemnată în calitate de membru al comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi.această hotărâre a fost adoptată de ...

 LISTA nr. 7 din 22 noiembrie 2017 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate în data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 23 noiembrie 2017

┌────┬─────────────────────┬───────────┐│nr. │competitor electoral │tip ││crt.│ │competitor │├────┼─────────────────────┼───────────┤│1 │partidul uniunea │partid ││ │salvaŢi romÂnia │politic │├────┼─────────────────────┼───────────┤│2 │partidul miŞcarea │partid ││ │popularĂ │politic │├────┼─────────────────────┼───────────┤│3 │partidul ...

Monitorul Oficial 921 din 23 Noiembrie 2017 (M. Of. 921/2017)

 NORME METODOLOGICE din 9 noiembrie 2017 de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 23 noiembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 921 din 23 noiembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) Încadrarea rezerviştilor voluntari se realizează pe bază de contract individual pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, denumit în continuare contract.(2) conţinutul contractului este prevăzut în anexa nr. 1.art. 2(1) rezerviştii voluntari sunt destinaţi pentru asigurarea cu prioritate a structurii de forţe a ministerului afacerilor interne, cu resursele umane necesare realizării capacitaţii operaţionale complete, potrivit reglementărilor în vigoare.(2) numărul maxim de posturi prevăzute a fi încadrate cu rezervişti voluntari, pe unităţi militare ...

Monitorul Oficial 914 din 22 Noiembrie 2017 (M. Of. 914/2017)

 NORME NAŢIONALE din 3 octombrie 2017 în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 914 din 22 noiembrie 2017

──────────aprobate prin decizia nr. 500.201 din 3 octombrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 914 din 22 noiembrie 2017.──────────art. 1dispoziţii generalecadrul normativ care reglementează activitatea de educaţie, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din unităţile sistemului penitenciar românesc evidenţiază principalele elemente de specificitate ale atribuţiilor corespunzătoare fiecărei categorii profesionale, după cum urmează:a) asumarea atribuţiilor manageriale - previziune, organizare, coordonare, antrenare/motivare, control/evaluare şi promovarea unei atitudini proactive, în raport cu dezvoltarea funcţiei de reintegrare socială a pedepsei privative de libertate;b) respectarea standardelor profesionale în domeniul desfăşurării activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în mediul penitenciar;c) asumarea exercitării ...

Monitorul Oficial 915 din 22 Noiembrie 2017 (M. Of. 915/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 95 din 20 noiembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 915 din 22 noiembrie 2017

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol uniclitera j) a alineatului (1) al articolului 1 din hotărârea parlamentului româniei nr. 69/2017 privind constituirea comisiei speciale comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 776 din 29 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:"j) examinarea, modificarea şi completarea, după caz, a tuturor actelor normative cu incidenţă asupra justiţiei, în vederea reformării sistemului judiciar, aflate în procedură parlamentară, precum şi a celor ce urmează a intra în procedură parlamentară, pe toată perioada ...

Monitorul Oficial 913 din 22 Noiembrie 2017 (M. Of. 913/2017)

Monitorul Oficial 915 din 22 Noiembrie 2017 (M. Of. 915/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 105 din 31 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 915 din 22 noiembrie 2017

Având în vedere procesul-verbal nr. 6.992 din 31 octombrie 2017 privind votul electronic al membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia valabil exprimat,în temeiul:- art. 88 alin. (5) şi art. 90 alin. (1) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;– art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, ...

Monitorul Oficial 918 din 22 Noiembrie 2017 (M. Of. 918/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 830 din 22 noiembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea bugetelor locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 918 din 22 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi susţinerea centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap cu suma de 239.880 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 831 din 22 noiembrie 2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 918 din 22 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 250.800 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2017, pentru sprijinirea unui număr total de 70 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase, probleme grave de sănătate ori alte cauze care ...

Monitorul Oficial 913 din 22 Noiembrie 2017 (M. Of. 913/2017)

 NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 913 din 22 noiembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.840/6.560/2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 913 din 22 noiembrie 2017.──────────cap. iprogramarea bugetară a fondurilor aferente grantului şi a contribuţiei publice naţionaleart. 1(1) sumele reprezentând contravaloarea grantului şi contribuţia naţională publică pentru fiecare program se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare, conform prevederilor art. 17 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismului financiar al spaţiului economic european 2014-2021 şi mecanismului financiar norvegian 2014-2021, denumită în continuare ordonanţă, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.(2) ...

Monitorul Oficial 906 din 20 Noiembrie 2017 (M. Of. 906/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 821 din 15 noiembrie 2017 privind desfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 906 din 20 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă desfiinţarea centrului de monitorizare a unităţilor cu risc profesional, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea inspecţiei muncii, cu sediul în localitatea criscior, str. zarandului nr. 70, judeţul hunedoara. art. 2(1) disponibilităţile în lei reprezentând venituri proprii neutilizate şi existente în conturile centrului de monitorizare a unităţilor cu risc profesional la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se virează integral la bugetul de stat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în contul de venituri ale ...

 NORME din 27 octombrie 2017 de echipare şi a duratei de folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia locului de deţinere persoanelor private de libertate EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 906 din 20 noiembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.890/c din 27 octombrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 906 din 20 noiembrie 2017.──────────norma nr. 1persoane private de libertate de sex masculin ┌────┬───────────┬───────┬─────────────────┬──────────┐│ │ │ │prevederi │ ││nr. │denumirea │ ├──────────┬──────┤ ││crt.│articolului│u.m. │ ...

Monitorul Oficial 908 din 20 Noiembrie 2017 (M. Of. 908/2017)

 CIRCULARĂ nr. 21 din 13 noiembrie 2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,02% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur ...

 CIRCULARĂ nr. 22 din 13 noiembrie 2017 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 4,25% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a ...

Monitorul Oficial 907 din 20 Noiembrie 2017 (M. Of. 907/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 804 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 907 din 20 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice pentru aplicarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 479/2003, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 1(1) În sensul art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, ...

Monitorul Oficial 906 bis din 20 Noiembrie 2017 (M. Of. 906 bis/2017)

 ANEXĂ din 27 octombrie 2017 la Ordinul nr. 1.575/1.358/2017 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 906 bis din 20 noiembrie 2017

Planprivind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serăîn domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020acronimeaacr - autoritatea aeronautică civilă românăafm - administraţia fondului pentru mediuanm - administraţia naţională pentru meteorologieanpm - agenţia naţională pentru protecţia mediuluiatm - managementul traficului aerian (air traffic management)cer - certificate de reducere a emisiiloreu ets - schema uniunii europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serăges - gaze cu efect de serăji - implementare în comun (joint implementation)mt - ministerul transporturilormm- ministerul mediuluioaci - organizaţia aviaţiei civile internaţionaleromatsa - administraţia română a serviciilor de trafic aerianrtk - venituri per tonă/kilometru ...

Monitorul Oficial 905 din 17 Noiembrie 2017 (M. Of. 905/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 15 noiembrie 2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 905 din 17 noiembrie 2017

 având în vedere:- analiza execuţiei bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;– necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor şi de execuţie a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe primele 9 luni ale anului;– necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp a pensiilor din sistemul public de pensii şi a indemnizaţiilor de şomaj;– asigurarea fondurilor necesare plăţii sentinţelor civile prin care au fost stabilite drepturi salariale în favoarea personalului agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, ţinând seama de ...

Monitorul Oficial 904 din 17 Noiembrie 2017 (M. Of. 904/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 812 din 8 noiembrie 2017 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi transmiterea acestuia în folosinţă cu titlu gratuit Comitetului Olimpic şi Sportiv Român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 din 17 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 874 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 80 alin. (14) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea ...

Monitorul Oficial 903 din 17 Noiembrie 2017 (M. Of. 903/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 814 din 8 noiembrie 2017 privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se efectua din cadrul obiectivelor de investiţii: corectarea torentelor din bazinul hidrografic groposu, corectarea torentului valea beii, reabilitare drum forestier calamitat poşaga, reabilitare drum forestier monteoru, reabilitare drum forestier vulturul, reabilitare drum forestier motnău, corectarea torentului pârâul cernatu, reabilitare drum forestier repedea-cârligătura, corectarea torentelor pădurea neagră, corectarea torentelor meziad şi refacere drum forestier vâlsan, aprobate prin hotărârea guvernului nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 815 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului braşov“ la hotărârea guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul braşov, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 106 din 8 noiembrie 2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

Având în vedere: - nota de fundamentare nr. 7.169 din 7.11.2017, emisă de departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari, prin care se prezintă situaţia actuală a unui număr de 469 de stagiari care au finalizat perioada de stagiu în anul 2014 sau 2015 şi care din cauza prevederilor legale existente mai au la dispoziţie o singură sesiune de examen, respectiv sesiunea noiembrie 2017;– procesul-verbal nr. 7.263 din data de 8.11.2017 privind votul electronic al membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,în temeiul prevederilor:- art. 88 alin. (5), art. 90 alin. (1) şi art. 95 alin. (1) din legea ...

 CIRCULARĂ nr. 20 din 1 noiembrie 2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Vintilă I. C. Brătianu EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 3 noiembrie 2017, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui vintilă i. c. brătianu.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌──────────────────────────┬───────────┐│valoare nominală │100 lei │├──────────────────────────┼───────────┤│metal │aur │├──────────────────────────┼───────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 905 din 17 Noiembrie 2017 (M. Of. 905/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 noiembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 905 din 17 noiembrie 2017

 având în vedere:- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2017;– evoluţia principalilor indicatori macroeconomici care stau la baza celei de-a doua rectificări bugetare pe anul 2017;– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;– asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;– adoptarea ulterior aprobării legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, a unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare;– posibilitatea şi necesitatea ...

Monitorul Oficial 904 bis din 17 Noiembrie 2017 (M. Of. 904 bis/2017)

 INSTRUCŢIUNI din 25 septembrie 2017 privind organizarea muncii persoanelor private de libertate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 bis din 17 noiembrie 2017

──────────*aprobate prin decizia nr. 500.165 din 25 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 904 din 17 noiembrie 2017────────── cap. idispoziţii generaleart. 1instrucţiunile privind organizarea muncii persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea administraţiei naţionale a penitenciarelor vizează ansamblul operaţiunilor desfăşurate pentru planificarea, organizarea şi contractarea forţei de muncă, procedura şi criteriile de selecţionare la muncă, condiţiile şi baremele pentru repartizarea persoanelor private de libertate la activităţi cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului, evidenţa participării persoanelor private de libertate la activităţile lucrative, acordarea drepturilor corespunzătoare muncii prestate şi înregistrarea datelor ...

Monitorul Oficial 901 din 16 Noiembrie 2017 (M. Of. 901/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 820 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1^1), art. 2 şi 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea ...

Monitorul Oficial 902 din 16 Noiembrie 2017 (M. Of. 902/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 822 din 15 noiembrie 2017 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, a imobilelor proprietatea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în ...

 LISTA nr. 6 din 15 noiembrie 2017 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate în data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017

┌────┬─────────────────────┬───────────┐│nr. │competitor electoral │tip ││crt.│ │competitor │├────┼─────────────────────┼───────────┤│1 │partidul social │partid ││ │democrat │politic │├────┼─────────────────────┼───────────┤│2 │partidul naŢional │partid ││ │liberal ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017

Întrucât programul de guvernare 2017-2020 conţine prevederi referitoare la adoptarea, în anul 2018, a unor măsuri privind majorarea valorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii şi a indemnizaţiei sociale pentru pensionari,dat fiind că la fundamentarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat este necesar ca aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative,luând în considerare reglementările din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora majorările anuale ale valorii punctului de pensie prevăzute de lege reprezintă praguri minime, urmând ca valori superioare ale punctului de pensie să ...

Monitorul Oficial 900 bis din 16 Noiembrie 2017 (M. Of. 900 bis/2017)

 ANEXĂ din 7 noiembrie 2017 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.303/1.185/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 900 bis din 16 noiembrie 2017

ModificĂri Şi completĂri la anexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii publice şi al   preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.301/500/2008 1. după poziţia 241 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 242, 243, 244, 245 şi 246 cu următorul cuprins:┌───────────┬──────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────┐│nr. anexĂ │cod protocol │ tip │ denumire │├─────┬─────┼──────────────┼──────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1. │ 242 │b01ac24 │dci │ticagrelor ...

Monitorul Oficial 897 din 15 Noiembrie 2017 (M. Of. 897/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 801 din 8 noiembrie 2017 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi atribuirea destinaţiei acestuia de reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 2 lit. a) din legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de ...

 HOTĂRÂRE nr. 802 din 8 noiembrie 2017 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", precum şi suplimentarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea“,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „secţiunea 2a ogra-câmpia turzii pe teritoriul localităţilor bogata, cheţani, cucerdea, cuci, ...

 HOTĂRÂRE nr. 811 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului suceava“ la hotărârea guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul suceava, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. 59, ...

 HOTĂRÂRE nr. 813 din 8 noiembrie 2017 privind recunoaşterea Asociaţiei Europene pentru Siguranţă şi Antidrog ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia europeană pentru siguranţă şi antidrog, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul bucureşti, şos. pantelimon nr. 251, bl. 45, sc. 1, ap. 23, sectorul 2, înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. 32/17.03.2010, cod unic de înregistrare 26685846, ca fiind de utilitate publică.prim-ministrumihai tudose contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela ...

Monitorul Oficial 895 din 15 Noiembrie 2017 (M. Of. 895/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

În vederea asigurării armonizării politicilor de piaţă ale româniei cu principiile şi mecanismele politicii agricole comune,având în vedere necesitatea adoptării de măsuri urgente de reglementare care privesc sfera de producere, depozitare şi comerţul cu cereale,luând în considerare prevederile art. 7 din regulamentul de punere în aplicare (ue) 2017/1.185 al comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (ue) nr. 1.307/2013 şi (ue) nr. 1.308/2013 ale parlamentului european şi ale consiliului în ceea ce priveşte notificările către comisie a informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale comisiei, prin care ...

 HOTĂRÂRE nr. 816 din 8 noiembrie 2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a comasării şi reevaluării imobilelor înregistrate la poziţiile m.f.p. nr. 103582, 159337 şi 159390, rezultând imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne ...

Monitorul Oficial 898 din 15 Noiembrie 2017 (M. Of. 898/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 116 din 13 noiembrie 2017 pentru respingerea Raportului anual de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2016 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

Având în vedere avizul comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi privind raportul anual de activitate al consiliului de monitorizare a implementării convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi nr. xxvi/157 din 8 noiembrie 2017,în temeiul dispoziţiilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 14 alin. (8) din legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse respinge raportul anual de activitate al consiliului de monitorizare a implementării convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2016.această hotărâre a fost adoptată în şedinţa senatului din 13 noiembrie 2017, ...

 HOTĂRÂRE nr. 117 din 13 noiembrie 2017 privind revocarea din funcţie a preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

Având în vedere avizul comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi nr. xxvi/157 din 8 noiembrie 2017,în temeiul dispoziţiilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 7 lit. e) din legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna bencze marta-iozefina se revocă din funcţia de preşedinte al consiliului de monitorizare a implementării convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.această hotărâre a fost adoptată în şedinţa senatului din 13 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele senatului,iulian-claudiu mandabucureşti, 13 noiembrie ...

 HOTĂRÂRE nr. 118 din 14 noiembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 76 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 752 din 20 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 2(1) ancheta parlamentară prevăzută la art. 1 îşi prelungeşte activitatea până la data de 28 februarie 2018."2. la articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 4(1) concluziile ...

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 14 noiembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a industriei de apărare a UE - COM (2017)294 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/435 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 7 noiembrie 2017, camera deputaţilor:1. apreciază utilitatea regulamentului în mod special datorită existenţei reduse sau lipsei de prioritizare a unor instrumente sau iniţiative ale uniunii europene care să vizeze cercetarea în domeniul militar şi dezvoltarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 14 noiembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului european de apărare - COM (2017)295 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/436 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 7 noiembrie 2017, camera deputaţilor:1. salută interesul crescut al comisiei europene pentru construirea unei apărări puternice a ue şi susţine ideea conform căreia o europă puternică în domeniul apărării are nevoie de o industrie de ...

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 14 noiembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017)343 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-9/438 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 7 noiembrie 2017, camera deputaţilor:1. salută sporirea diversităţii şi a gradului de inovare a produselor financiare prin produsul paneuropean de pensii personale (pepp) şi contribuţia acestuia la asigurarea de pensii adecvate, sigure şi viabile, în ...

 HOTĂRÂRE nr. 84 din 14 noiembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul finanţelor UE - COM(2017)358 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/437 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 7 noiembrie 2017, camera deputaţilor:1. susţine un viitor buget european adecvat pentru atingerea obiectivelor prioritare ale ue în domeniul creşterii economice, coeziunii şi ocupării forţei de muncă, care să reflecte legătura solidă dintre priorităţile de ...

 HOTĂRÂRE nr. 85 din 14 noiembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat nicolae andrei, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, ...

 HOTĂRÂRE nr. 810 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului neamţ“ la hotărârea guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul neamţ, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 628 şi 628 bis din 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează:a) poziţiile ...

Monitorul Oficial 899 din 15 Noiembrie 2017 (M. Of. 899/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 818 din 15 noiembrie 2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 din 15 noiembrie 2017

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, precum şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2017/1.272 al comisiei din 14 iulie 2017 de stabilire, pentru anul 2017, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului,în temeiul art. 108 ...

 HOTĂRÂRE nr. 819 din 15 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 din 15 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 9 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului ocna sibiului“ la hotărârea guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul sibiu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 şi 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:a) la secţiunea „bunuri imobile“, poziţiile nr. 40, 41, ...

Monitorul Oficial 897 bis din 15 Noiembrie 2017 (M. Of. 897 bis/2017)

 NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2017 privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 bis din 15 noiembrie 2017

──────────* aprobate prin ordinul nr. 10 din 1 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 897 din 15 noiembrie 2017────────── cap. idispoziŢii generale1. sucursalele din românia ale instituţiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale, au obligaţia, potrivit legii, să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, la termenele şi în forma stabilite prin normele metodologice.2. raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă privesc ansamblul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea, respectiv sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia.cap. iistructura, reguli ...

Monitorul Oficial 896 bis din 15 Noiembrie 2017 (M. Of. 896 bis/2017)

 NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2017 privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 896 bis din 15 noiembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 9 din 1 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 896 din 15 noiembrie 2017.──────────cap. idispoziŢii generale1. (1) instituţiile de credit au obligaţia, potrivit legii, să întocmească situaţii financiare finrep la nivel individual, la termenele şi în forma stabilite prin prezentele norme metodologice.(2) situaţiile financiare finrep la nivel individual trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară a instituţiei de credit, a sucursalelor şi a celorlalte sedii secundare ale acesteia, pe bază individuală.(3) situaţiile financiare finrep la nivel individual reprezintă situaţii globale, respectiv situaţii care privesc ansamblul teritoriului naţional ...

Monitorul Oficial 892 din 14 Noiembrie 2017 (M. Of. 892/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 805 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 14 noiembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d^1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.444/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „linia electrică aeriană (lea) 400 kv dublu circuit (d.c.) cernavodă-stâlpu şi racord în staţia gura ialomiţei“, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din ...

 HOTĂRÂRE nr. 807 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deţinerii vizei a titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 29 august 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 14 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere dintre guvernul româniei şi guvernul republicii arabe egipt privind scutirea de la obligativitatea deţinerii vizei a titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la bucureşti la 29 august 2017.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanuministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 8 noiembrie 2017.nr. 807.memorandum

 HOTĂRÂRE nr. 809 din 8 noiembrie 2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 14 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 398/1997, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 371 din 4 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul transporturilor,felix stroeviceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi ...

 PROCEDURĂ din 1 noiembrie 2017 de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 14 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.159 din 1 noiembrie 2017, publicat în monbitorul oficial, partea i, nr. 892 din 14 noiembrie 2017.────────── 1. rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de tva în românia, nestabilite pe teritoriul uniunii europene, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (1) lit. b) şi ale art. 314 alin. (11) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), coroborate cu prevederile pct. 74 din titlul vii „taxa pe valoarea adăugată“ al normelor metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 ...

Monitorul Oficial 894 din 14 Noiembrie 2017 (M. Of. 894/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 115 din 13 noiembrie 2017 privind numirea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017

Având în vedere hotărârea consiliului naţional de integritate nr. 7 din 1 noiembrie 2017,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2), art. 19 şi ale art. 23 din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 140 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul îl numeşte pe domnul moise florin ionel în funcţia de vicepreşedinte al agenţiei naţionale de integritate, pentru un mandat de 4 ani.această hotărâre a fost adoptată în şedinţa senatului din 13 noiembrie 2017, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017

În prezent, constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere sunt reglementate de legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere.legea nr. 360/2013 a fost emisă în scopul transpunerii la nivelul legislaţiei naţionale a prevederilor directivei 2009/119/ce a consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau produse petroliere.obiectivul declarat al directivei 2009/119/ce este de a stabili normele care vizează garantarea unui nivel ridicat de siguranţă a aprovizionării cu petrol în comunitate, prin intermediul unor mecanisme viabile şi ...

Monitorul Oficial 889 din 13 Noiembrie 2017 (M. Of. 889/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 806 din 8 noiembrie 2017 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a imobilului situat în municipiul slatina, judeţul olt, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, revenit în domeniul public al statului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.art. 2se aprobă actualizarea ...

Monitorul Oficial 890 din 13 Noiembrie 2017 (M. Of. 890/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 808 din 8 noiembrie 2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului justiţiei, în scopul edificării sediului judecătoriei constanţa, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului în baza hotărârii consiliului ...

 PROCEDURILE din 30 octombrie 2017 de verificare a standardelor echivalente în materie de calitate şi de siguranţă ale ţesuturilor şi/sau celulelor de origine umană importate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017

──────────conţinute de ordinul nr. 1.257 din 30 octombrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 890 din 13 noiembrie 2017.────────── art. 1(1) prezentele proceduri se aplică importurilor pe teritoriul româniei de:a) ţesuturi şi/sau celule de origine umană destinate utilizării la om;b) produse biologice fabricate, derivate din ţesuturi şi/sau celule de origine umană destinate utilizării la om, în cazurile în care produsele biologice respective nu fac obiectul altor reglementări.(2) În cazul în care ţesuturile şi/sau celulele de origine umană care urmează a fi importate sunt destinate a fi utilizate exclusiv în produsele biologice fabricate care fac obiectul ...

Monitorul Oficial 885 din 10 Noiembrie 2017 (M. Of. 885/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017

Având în vedere necesitatea modificării şi completării legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, într-un termen cât mai scurt, astfel încât românia să se conformeze legislaţiei europene în domeniu, precum şi necesitatea reglementării exprese a anumitor aspecte, în vederea realizării unui cadru care să elimine impactul negativ în ceea ce priveşte efectul inundaţiilor şi poluărilor accidentale, să asigure o proiectare şi o construcţie adecvată a cerinţelor de mediu pentru lucrările specifice, să contribuie la atingerea obiectivului de asigurare şi menţinere a stării bune a apelor şi, respectiv, de nedeteriorare a stării apelor şi, nu în ultimul rând, să ...

 HOTĂRÂRE nr. 803 din 8 noiembrie 2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării la bucureşti, în perioada 26-28 septembrie 2018, a conferinţei directorilor generali ai institutelor naţionale de statistică (dgins) şi a reuniunii comitetului sistemului statistic european (csse ), prevăzute în anexa nr. 1.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor prevăzute la art. 1, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017

Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea:- implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în programul de guvernare, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 496 din 29 iunie 2017; – elaborării legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi a legii bugetului de stat pentru anul 2018;– asigurării predictibilităţii cadrului fiscal aplicabil pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri;– introducerii unor măsuri de consolidare a încasărilor din domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;– de a clarifica urgent situaţiile în care organele fiscale ...

Monitorul Oficial 883 din 09 Noiembrie 2017 (M. Of. 883/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 114 din 7 noiembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 883 din 9 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. 19 - componenţa comisiei permanente a românilor de pretutindeni, domnul senator chisăliţă ioan-narcis - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în ...

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 7 noiembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 883 din 9 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat răcuci claudiu-vasile, aparţinând grupului parlamentar al pnl, trece de la comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru;– ...

Monitorul Oficial 884 din 09 Noiembrie 2017 (M. Of. 884/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 800 din 8 noiembrie 2017 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediţii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 9 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea la bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediţii a forumului românia - republica moldova în domeniul justiţiei, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 47 mii lei, ...

 PROCEDURĂ din 3 noiembrie 2017 de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 9 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.199 din 3 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 884 din 9 noiembrie 2017.──────────cap. i dispoziţii generale1. fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. x pct. 4 şi art. xi pct. 3 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statelor unite ale americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la washington la 30 martie 1998, ratificat prin ordonanţa guvernului nr. 3/1999, aprobată prin legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin protocolul semnat la bucureşti la 5 iulie 2012, ...

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 7 noiembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE JOIN(2017) 21 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 9 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/415 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 31 octombrie 2017, camera deputaţilor:1. ia act de împrejurarea că iniţiativa instituţiilor europene de a acorda rezilienţei un rol sporit este motivată de amplificarea presiunilor, şocurilor, crizelor care, devenind o normalitate la nivel global şi ...

Monitorul Oficial 4 din 09 Noiembrie 2017 (M. Of. 4/2017)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 964 din 10 octombrie 2017 pe anii 2017 - 2019, la nivelul grupului de unităţi format din Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, Argeş, Brăila, Braşov, Covasna, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Mureş, Neamţ, Prahova, Vaslui EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 4 din 9 noiembrie 2017

 Înregistrat la m.c.p.d.s.-d.d.s. sub nr. 964 din data de 10.10.2017cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă (ccm) la nivelul grupului de unităţi format din oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (ocpi) alba, argeş, brăila, braşov, covasna, galaţi, giurgiu, gorj, harghita, ialomiţa, mureş, neamţ, prahova, vaslui şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.(2) fiecare ocpi, în calitate de angajator, recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale pe care românia le-a ratificat, constituţiei româniei şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a ...

Monitorul Oficial 879 din 08 Noiembrie 2017 (M. Of. 879/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 787 din 26 octombrie 2017 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumurilor forestiere, având datele ...

Monitorul Oficial 880 din 08 Noiembrie 2017 (M. Of. 880/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 792 din 1 noiembrie 2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 8 noiembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 799 din 8 noiembrie 2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 8 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2017 unui număr total de şase familii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ai căror membri au decedat sau au fost răniţi în evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la sucursala mina uricani, judeţul hunedoara, din cadrul societăţii ...

Monitorul Oficial 873 din 07 Noiembrie 2017 (M. Of. 873/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 790 din 1 noiembrie 2017 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe şi a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila articolul 4 din hotărârea guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) terenul prevăzut la alin. (1) se utilizează de către consiliul local al sectorului 5 al municipiului bucureşti şi pentru realizarea unor programe de dezvoltare urbană, potrivit hotărârii consiliului local al sectorului 5 al municipiului bucureşti nr. 11/2017, modificată prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 793 din 1 noiembrie 2017 privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 19 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1sunt exceptaţi unilateral de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în românia pentru o şedere neîntreruptă sau mai multe şederi, a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul româniei, cetăţenii străini, posesori de documente de călătorie cu copertă roşie sau albastră, eliberate de organizaţia naţiunilor unite, cu excepţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 794 din 1 noiembrie 2017 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei curţi de casaţie şi justiţie la asociaţia internaţională a Înaltelor jurisdicţii administrative, pentru aderarea administraţiei naţionale a penitenciarelor la organizaţia europeană a serviciilor penitenciare şi corecţionale - europris, pentru aderarea oficiului naţional al registrului comerţului la registrul european al comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale ministerului justiţiei, ale Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, ale oficiului naţional al registrului comerţului şi ale administraţiei naţionale a penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 795 din 1 noiembrie 2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea ministerului sănătăţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul sănătăţii îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ – valorică şi, împreună cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 796 din 1 noiembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului vâlcea“ la hotărârea guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vâlcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. ...

Monitorul Oficial 876 din 07 Noiembrie 2017 (M. Of. 876/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 88 din 7 noiembrie 2017 privind declararea vacantă a funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 7 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicparlamentul româniei ia act de demisia domnului diţă adrian din funcţia de preşedinte al autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii şi declară vacantă această funcţie.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 7 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlase p. ...

Monitorul Oficial 877 din 07 Noiembrie 2017 (M. Of. 877/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 7 noiembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 68/2017 pentru constituirea comisiei parlamentare de anchetă a camerei deputaţilor şi senatului privind activitatea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 776 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul i „componenţa comisiei“ poziţia 5, domnul deputat petric octavian, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei în locul domnului deputat andruşcă dănuţ.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de ...

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 7 noiembrie 2017 privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii şi pregătirii forţelor irakiene de poliţie, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti - ISIL/Daesh EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017

Având în vedere solicitarea preşedintelui româniei, adresată celor două camere ale parlamentului, pentru a aproba participarea ministerului afacerilor interne la coaliţia internaţională anti - isil/daesh, condusă de s.u.a., începând cu anul 2017, cu un efectiv total de până la 50 de poliţişti şi jandarmi, la activităţi de instruire şi pregătire a forţelor de poliţie irakiene, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, şi ale art. 13 pct. 30 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului ...

Monitorul Oficial 874 din 07 Noiembrie 2017 (M. Of. 874/2017)

 HOTĂRÂREA din 11 aprilie 2017 în Cauza Costache şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017

(cererea nr. 30.474/03)strasbourgprezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.În cauza costache şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-un comitet compus din:vincent a. de gaetano, preşedinte,egidijus kūris,gabriele kucsko-stadlmayer, judecători,şi andrea tamietti, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 21 martie 2017,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 30.474/03 îndreptată împotriva româniei, prin care patru resortisanţi români, domnii ion costache şi Ştefan costache şi doamnele otilia costache şi anghelina costache („reclamanţii“), au sesizat curtea la 28 august 2003, în temeiul articolului ...

Monitorul Oficial 875 din 07 Noiembrie 2017 (M. Of. 875/2017)

 HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*) privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017

──────────*) republicată în temeiul art. ii din hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea hotărârii congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2007 privind aprobarea statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a codului de etică profesională şi disciplină ale uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 792 din 6 octombrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.──────────hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2007 a mai fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

 COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ ŞI DISCIPLINĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*) ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea nr. 3 din 29 septembrie 2007, republicată în monitorul oficial, partea i, nr. 875 din 7 noiembrie 2017.──────────cap. iintroducereart. 1codul de etică profesională şi disciplină al uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă împreună cu ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare o.u.g., şi statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă constituie principalele reguli conform cărora uniunea naţională a practicienilor în insolvenţă (unpir), denumită în continuare uniunea, şi membrii ei îşi desfăşoară activitatea.art. 2codul de etică profesională şi disciplină cuprinde ansamblul caracteristicilor ce ...

Monitorul Oficial 877 din 07 Noiembrie 2017 (M. Of. 877/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 91 din 7 noiembrie 2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din hotărârea parlamentului româniei nr. 39/2017 pentru constituirea comisiei speciale de anchetă a senatului şi camerei deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu 60 de zile.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 7 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlasep. preŞedintele senatului,iulian-claudiu mandabucureşti, 7 noiembrie 2017.nr. 91.-----

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 7 noiembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 181 din 14 martie 2017, se modifică după cum urmează:- la punctul 2, domnul deputat pau radu-adrian, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de vicepreşedinte al comisiei în locul domnului deputat rădulescu cătălin-marian.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 7 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) ...

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 7 noiembrie 2017 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numeşte domnul grindeanu sorin mihai în funcţia de preşedinte al autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, pentru perioada rămasă a mandatului de 6 ani început la data de 11 mai 2017.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 7 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 94 din 7 noiembrie 2017 privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 140 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 8, art. 46 alin. (1) şi (2) şi art. 47 alin. (2) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numesc în funcţia de consilier de conturi, pentru un mandat de 9 ani, începând cu data de 7 noiembrie 2017:1. domnul gherasim vasile; 2. domnul stan bogdan-nicolae.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 7 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele ...

 NORMĂ nr. 23 din 25 octombrie 2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacţii ale contrapărţilor centrale şi ale locurilor de tranzacţionare şi a Ghidului ESMA privind normele şi procedurile în cazul insolvenţei participanţilor la un depozitar central EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce ...

Monitorul Oficial 871 din 06 Noiembrie 2017 (M. Of. 871/2017)

 NORMĂ din 9 octombrie 2017 privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 223 din 9 octombrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 871 din 6 noiembrie 2017.──────────cap. idomeniu de aplicare, scop şi definiţiiart. 1(1) prezenta normă detaliază cerinţele de elaborare a raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive. (2) prezenta normă se aplică la elaborarea raportului de securitate pentru următoarele colete de transport al materialelor radioactive: coletul exceptat, coletul industrial ip-1, ip-2, ip-3, coletul tip a, coletul tip b(u), coletul tip b(m), coletul tip c, coletul conţinând materiale fisile, coletul conţinând mai mult de 0,1 kg hexafluorură de uraniu.(3) proiectantul ...

Monitorul Oficial 870 din 03 Noiembrie 2017 (M. Of. 870/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 789 din 1 noiembrie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 1 lit. a) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea secretariatului general al guvernului, prevăzut ...

Monitorul Oficial 869 din 03 Noiembrie 2017 (M. Of. 869/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 785 din 26 octombrie 2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 3 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă divizarea nr. m.f.p. 101.065, la care sunt înscrise două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - unitatea militară 0836 bacău, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1, şi se acordă un nou număr pentru imobilul înscris în extrasul de carte funciară nr. 68691.art. 2se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de ...

 HOTĂRÂRE nr. 219 din 25 octombrie 2017 pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-VI/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 3 noiembrie 2017

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a normei „asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului“ (ni-asr-05-vi/0) şi ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - ...

 NORMĂ din 25 octombrie 2017 "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-VI/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 3 noiembrie 2017

──────────aprobată prin hotărârea nr. 219 din 25 octombrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 869 din 3 noiembrie 2017.────────── prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată^1, cu hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a., în numele şi în contul statului^2, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu regulamentul (ue) ...

Monitorul Oficial 870 din 03 Noiembrie 2017 (M. Of. 870/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 791 din 1 noiembrie 2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului ...

Monitorul Oficial 865 din 02 Noiembrie 2017 (M. Of. 865/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 783 din 26 octombrie 2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi prin schimbarea unităţii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Nicolae Iorga" al Judeţului Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 2 noiembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru imobilul înregistrat la poziţia cu nr. m.f.p. 39061, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - ...

Monitorul Oficial 868 din 02 Noiembrie 2017 (M. Of. 868/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 779 din 26 octombrie 2017 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul cu număr mfp 150136, proprietate publică a statului, din administrarea ministerului culturii şi identităţii naţionale în administrarea institutului naţional pentru cercetare şi formare culturală, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol de predare-primire, ...

 HOTĂRÂRE nr. 781 din 26 octombrie 2017 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea ministerului sănătăţii, prin serviciul judeţean de ambulanţă satu mare, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul sănătăţii împreună cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 784 din 26 octombrie 2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind ...

Monitorul Oficial 863 din 01 Noiembrie 2017 (M. Of. 863/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 782 din 26 octombrie 2017 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin unităţile din subordine, precum şi trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare ...

Monitorul Oficial 862 din 01 Noiembrie 2017 (M. Of. 862/2017)

 NORMĂ din 9 octombrie 2017 privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 221 din 9 octombrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 862 din 1 noiembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta normă stabileşte cerinţele pentru autorizarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, a activităţilor de transport de materiale radioactive.art. 2măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei transportului de materiale radioactive în scopul menţinerii sub limitele admise a expunerii la radiaţii a persoanelor, bunurilor şi mediului înconjurător în timpul şi ca urmare a operaţiunilor auxiliare pe care le presupune transportul de materiale radioactive sunt prevăzute în ...

 HOTĂRÂRE nr. 113 din 30 octombrie 2017 privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2016 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi art. 200 alin. (1) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă contul de execuţie a bugetului senatului pe anul 2016, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în raportul privind execuţia bugetului senatului la 31 decembrie 2016*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) raportul privind execuţia bugetului senatului la 31 decembrie 2016 se comunică celor interesaţi.──────────această hotărâre a fost ...

Monitorul Oficial 863 din 01 Noiembrie 2017 (M. Of. 863/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 31 octombrie 2017 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017

În temeiul art. 64 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 32 alin. (1) lit. d) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă contul de execuţie a bugetului camerei deputaţilor pe anul 2016, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în raportul privind execuţia bugetului camerei deputaţilor la 31 decembrie 2016*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) raportul explicativ şi anexele nr. 1 şi 2 se comunică celor interesaţi.──────────această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în ...

Monitorul Oficial 860 din 01 Noiembrie 2017 (M. Of. 860/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 octombrie 2017 privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în faţa Curţii Constituţionale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 1 noiembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 14, art. 50 şi ale art. 51 alin. (1) din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi ale art. 4 alin. (1) lit. q) şi alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,având ca situaţie premisă numărul mare al dosarelor înregistrate, în cursul anilor 2016 şi 2017, pe rolul curţii constituţionale, având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţii din legea nr. 77/2016 privind ...

Monitorul Oficial 863 din 01 Noiembrie 2017 (M. Of. 863/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 786 din 26 octombrie 2017 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor aflate în domeniul public al statului, în administrarea ministerului culturii şi identităţii naţionale şi în folosinţa gratuită a uniunii scriitorilor din românia, având datele de identificare prevăzute în ...

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 26 octombrie 2017 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (27) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (26) din legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 34 alin. (2) din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după ...

Monitorul Oficial 864 din 01 Noiembrie 2017 (M. Of. 864/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 774 din 26 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.054/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.054/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 850 din 20 septembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 1(1) comisiile judeţene şi a municipiului bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, denumite în continuare cojes, sunt constituite în cadrul agenţiilor judeţene ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016