Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2017 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2017

Monitorul Oficial 88 din 31 Ianuarie 2017 (M. Of. 88/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 27 ianuarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) numărul maxim de posturi este de 363, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 25 de posturi aferente unităţii de management al proiectului, denumită în continuare ump."2. anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 ...

Monitorul Oficial 89 din 31 Ianuarie 2017 (M. Of. 89/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 27 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2017

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului din învăţământ este reglementată de mai multe acte normative aprobate, cum ar fi hotărârea guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, legea nr. 250/2016 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea ...

Monitorul Oficial 90 din 31 Ianuarie 2017 (M. Of. 90/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 27 ianuarie 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi al punctului 11 din articolul unic al legii nr. 250/2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) Începând cu luna ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, prevăzute în anexa nr. 2^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul ...

Monitorul Oficial 89 din 31 Ianuarie 2017 (M. Of. 89/2017)

 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ din 22 decembrie 2016 privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor staţiilor de bază pentru servicii de comunicaţii electronice EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 89 din 31 ianuarie 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 33 din 22 decembrie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 89 din 31 ianuarie 2017.──────────1. obiectivul procedurii prezenta procedură operaţională, denumită în continuare procedură, are ca obiectiv stabilirea modalităţii de analiză şi răspuns din partea serviciului de telecomunicaţii speciale, prin avizare favorabilă sau nefavorabilă, la solicitările persoanelor juridice, titulari ai licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, privind stabilirea amplasamentelor staţiilor de bază pentru servicii de comunicaţii electronice.2. definiţii ale termenilor utilizaţi2.1. În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:a) serviciul mobil terestru - serviciu mobil între staţii de bază şi staţii mobile terestre ...

Monitorul Oficial 88 din 31 Ianuarie 2017 (M. Of. 88/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 88 din 31 ianuarie 2017

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 şi art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. cap. idispoziţii generale, obiective, funcţii şi atribuţii art. 1(1) ministerul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice ...

Monitorul Oficial 85 din 30 Ianuarie 2017 (M. Of. 85/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 27 ianuarie 2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul româniei şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în românia, aprobată prin legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicpentru anul 2017 se stabileşte contingentul pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din românia, după cum urmează:a) lucrători permanenţi - 3.000;b) lucrători detaşaţi - 700;c) persoane transferate în cadrul aceleiaşi companii - 700;d) lucrători înalt calificaţi - 500;e) lucrători sezonieri ...

Monitorul Oficial 79 din 30 Ianuarie 2017 (M. Of. 79/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017

În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a româniei şi a stimulării mediului de afaceri, prin înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii,având în vedere reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare în general, creşterea dificultăţilor şi riscurilor pentru începerea unei afaceri,întrucât stimularea cadrului general de înfiinţare a noilor afaceri constituie o necesitate pentru asigurarea creşterii numărului întreprinderilor active pe piaţă, precum şi pentru creşterea numărului locurilor de muncă,considerând că realitatea economică actuală impune luarea unor măsuri pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii şomajului prin crearea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017

Având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat,având în vedere faptul că prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, au fost aprobate unele măsuri privind salarizarea personalului din sectorul bugetar şi alte drepturi de care beneficiază anumite categorii de personal, doar pentru primele două luni ale anului 2017,ţinând cont de faptul că în lipsa unei reglementări privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, începând ...

Monitorul Oficial 84 din 30 Ianuarie 2017 (M. Of. 84/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017

Având în vedere hotărârea parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii guvernului, care prevede înfiinţarea instituţiei ministrului delegat pentru afaceri europene, precum şi ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit căreia în cadrul ministerului afacerilor externe, care se reorganizează, funcţionează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuţii în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a domeniului afacerilor europene,ţinând cont că activitatea de reprezentare juridică desfăşurată de agentul guvernamental pentru curtea de justiţie a uniunii europene este o activitate care ţine de organizarea şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 12 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 prezenta hotărâre reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de gestionare ...

Monitorul Oficial 82 din 30 Ianuarie 2017 (M. Of. 82/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 13 ianuarie 2017 privind respectarea de către auditorii financiari a cerinţelor de pregătire profesională continuă, conform normelor şi reglementărilor din domeniu, aferentă anului 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi (4), art. 41 alin. (1) lit. c) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 11, art. 39 lit. c), art. 59 alin. (2) lit. c) şi art. 61 lit. j) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public ...

Monitorul Oficial 70 bis din 27 Ianuarie 2017 (M. Of. 70 bis/2017)

 NORME METODOLOGICE din 13 decembrie 2016 privind sistemul de control intern managerial în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 bis din 27 ianuarie 2017

──────────aprobate de decizia nr. 844/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 70 din 27 ianuarie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1 prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, asigură condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în administraţia naţională a penitenciarelor şi unităţile subordonate, denumite în continuare sistemul penitenciar.art. 2 sintagma "control intern managerial" este utilizată în înţelesul definit de art. 2 lit. d) din ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 3(1) În sistemul penitenciar se urmăreşte atingerea obiectivelor şi cerinţelor controlului intern/managerial prevăzute la art. 3 şi art. ...

Monitorul Oficial 65 din 26 Ianuarie 2017 (M. Of. 65/2017)

 PROCEDURĂ DE EXCEPTARE din 27 decembrie 2016 de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 3697 din 27 decembrie 2016 şi ordinul nr. 727 din 8 septembrie 2016, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr, 65 din 26 ianuarie 2017.──────────1. prezenta procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al uniunii europene, spaţiului economic european şi din confederaţia elveţiană sau în statele cu care românia are ...

 HOTĂRÂRE din 14 iunie 2016 în Cauza Stepanian împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017

(cererea nr. 60.103/11)strasbourgdefinitivă la 14 septembrie 2016hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza stepanian împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din: andras sajo, preşedinte, vincent a. de gaetano, nona tsotsoria, paulo pinto de albuquerque, krzysztof wojtyczek, iulia motoc, gabriele kucsko-stadlmayer, judecători, şi marialena tsirli, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 10 mai 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 60.103/11 îndreptată împotriva româniei, prin care doi resortisanţi ...

 PROCEDURĂ DE EXCEPTARE din 8 septembrie 2016 de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 3697 din 27 decembrie 2016 şi ordinul nr. 727 din 8 septembrie 2016, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr, 65 din 26 ianuarie 2017.──────────1. prezenta procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al uniunii europene, spaţiului economic european şi din confederaţia elveţiană sau în statele cu care românia are ...

Monitorul Oficial 67 din 26 Ianuarie 2017 (M. Of. 67/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 18 ianuarie 2017 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2017 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017

În temeiul art. 12 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi (8) din regulamentul de organizare şi funcţionare a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 353/2012,consiliul director al asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă publicarea tabloului asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia în anul 2017, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial ...

 NORMĂ nr. 1 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii ...

Monitorul Oficial 68 din 26 Ianuarie 2017 (M. Of. 68/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017

În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a româniei şi al stimulării mediului de afaceri şi luând în considerare situaţia economică ce impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze producătorii autohtoni în cadrul unui program de interes public necesar a fi introdus în legea bugetului de stat pe anul 2017, prin care să se finanţeze anumite tipuri de activităţi în vederea internaţionalizării operatorilor economici români, şi crearea unor noi instrumente de promovare individuală a acestora; pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii şomajului prin crearea de noi locuri de muncă; ...

Monitorul Oficial 66 din 26 Ianuarie 2017 (M. Of. 66/2017)

 INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ nr. 1.288 din 13 decembrie 2016 referitoare la proiectul privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (Szekelyfold - Terra Siculorum) EMITENT: REPREZENTANŢII UNUI GRUP DE CETĂŢENI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2017

   expunere de motiveŢinutul secuiesc (szekelyfold - terra siculorum) este o regiune istorică cu un trecut aparte, care s-a bucurat de o largă autonomie, indiferent de statul din care făcea parte de a lungul secolelor trecute, chiar şi la începutul erei comuniste, până la reorganizarea administrativă a româniei din anul 1968.principiul subsidiarităţii este unul unanim recunoscut, una dintre valorile de bază ale tuturor ţărilor europei, îmbrăţişat şi de românia prin ratificarea cartei europene a autonomiei locale, încă din anul 1997. aceasta presupune ca comunităţile locale să aibă un cuvânt important în privinţa treburilor care prezintă interes pentru ele. o astfel de ...

Monitorul Oficial 67 din 26 Ianuarie 2017 (M. Of. 67/2017)

 NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017 privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 81 din 9 ianuarie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 67 din 26 ianuarie 2017────────── art. 1 prezentele norme stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun.art. 2 În aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înţelege:a) codul vamal al uniunii - regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii;b) regulamentul delegat (ue) 2015/2.446 - regulamentul delegat al comisiei (ue) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de ...

Monitorul Oficial 62 din 25 Ianuarie 2017 (M. Of. 62/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017

Având în vedere obligaţiile statului de a garanta şi a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, stabilite prin constituţia româniei, republicată, obligaţii care se realizează prin toate structurile sale administrative şi prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii eforturilor autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, şcoli, spitale, drumuri şi altele asemenea la nivelul tuturor localităţilor,ţinând cont că acest deziderat este asumat de guvern prin programul de guvernare 2017-2020 la capitolul "administraţie publică. politici regionale", iar măsurile propuse în acest capitol constau în asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural ...

 PROCEDURĂ din 18 ianuarie 2017 privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017

──────────   aprobată prin ordinul nr. 2 din 18 ianuarie 2017 publicat în monitorul oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 scopul prezentei proceduri îl constituie stabilirea:a) cadrului de acţiune al autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei în vederea desemnării unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială în situaţia retragerii licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale sau a rezilierii contractului de concesiune, astfel încât să nu fie afectată continuitatea acesteia;b) responsabilităţilor operatorului de distribuţie a gazelor ...

Monitorul Oficial 63 din 25 Ianuarie 2017 (M. Of. 63/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 25 ianuarie 2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017

Luând în considerare necesitatea prelungirii termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017,întrucât acest termen nu poate fi respectat de către contribuabili ca urmare a unor motive obiective determinate de imposibilitatea efectuării în timp util a activităţilor privind depunerea declaraţiilor fiscale, respectiv plata creanţelor fiscale,în scopul de a evita riscul depunerii cu întârziere a declaraţiilor fiscale şi de efectuare a plăţii de către contribuabili, în sensul ca aceştia să nu îşi poată îndeplini obligaţiile la termenul stabilit, cu consecinţa aplicării sancţiunilor prevăzute de lege, precum şi în vederea protejării interesului contribuabililor, ...

 PROCEDURA din 13 ianuarie 2017 de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 90 din 13 ianuarie 2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 63 din 25 ianuarie 2017.──────────art. 1proceduri de plată(1) autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor, denumită în continuare anrp, răspunde de realitatea, regularitatea şi legalitatea datelor înscrise în titlurile de plată. În baza acestor date, ministerul finanţelor publice dispune plata.(2) ministrul finanţelor publice sau altă persoană împuternicită în acest sens acţionează ca ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile prevăzute în legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele privind aprobarea angajării bugetare, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor ...

Monitorul Oficial 60 din 20 Ianuarie 2017 (M. Of. 60/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017

Situaţia extraordinară şi urgenţa reglementării prevăzute de art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, sunt determinate de necesitatea asigurării continuităţii serviciilor regulate de transport rutier de persoane între municipiul bucureşti şi localităţile judeţului ilfov, pe baza programului de transport şi a licenţelor de traseu aferente care au valabilitate numai până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată în cauza ce priveşte suspendarea programului de transport rutier de persoane în zona metropolitană bucureşti, aşa cum prevede legea nr. 107/2016 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport ...

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din t.v.a. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) pentru anul 2017, valoarea costului standard ...

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârii guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din t.v.a. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 188 din 14 martie 2016, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatele (2) ...

Monitorul Oficial 58 din 20 Ianuarie 2017 (M. Of. 58/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 22 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul ...

Monitorul Oficial 61 din 20 Ianuarie 2017 (M. Of. 61/2017)

 HOTĂRÂRE din 12 aprilie 2016 în Cauza M.C. şi A.C. împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017

(cererea nr. 12.060/12)strasbourg definitivă la 12 iulie 2016hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă,În cauza m.c. şi a.c. împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din andras sajo, preşedinte, vincent a. de gaetano, nona tsotsoria, krzysztof wojtyczek, egidijus kuris, iulia antoanella motoc, gabriele kucsko-stadlmayer, judecători, şi fatoş araci, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 1 martie 2016, pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată.   procedura1. la originea cauzei se află cererea (nr. 12.060/12) îndreptată împotriva româniei, ...

Monitorul Oficial 56 din 19 Ianuarie 2017 (M. Of. 56/2017)

 DISPOZIŢIE nr. 1 din 17 ianuarie 2017 pentru convocarea şedinţei Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România şi aprobarea unor măsuri privind organizarea alegerilor pentru filialele teritoriale şi forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 41 lit. c) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare,preşedintele comitetului director al colegiului psihologilor din românia dispune:art. 1(1) se aprobă convocarea şedinţei convenţiei naţionale a colegiului psihologilor din românia privind organizarea alegerilor pentru forurile de conducere ...

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 18 ianuarie 2017 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) lit. f) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul trezoreriei statului pe anul 2017 se stabileşte la venituri în sumă de 115.188 mii lei, la cheltuieli în sumă de 53.530 mii lei, cu un excedent în sumă de 61.658 mii lei.art. 2structura bugetului trezoreriei statului pe ...

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. carol ...

Monitorul Oficial 52 din 18 Ianuarie 2017 (M. Of. 52/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 6 şi art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al art. 40 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 51 din 18 Ianuarie 2017 (M. Of. 51/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 şi art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul educaţiei naţionale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea guvernului.(2) ministerul educaţiei naţionale are rol de sinteză şi coordonare ...

Monitorul Oficial 55 din 18 Ianuarie 2017 (M. Of. 55/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 7 decembrie 2016 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 6 şi art. 9 alin. (1), ale art. 50 şi 51 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 şi 2 din legea nr. 124/2000 privind structura personalului curţii constituţionale, precum şi ale art. 81 din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,plenul curţii constituţionale adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă modificările şi completările la regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul corpului magistraţilor-asistenţi ai curţii constituţionale, aprobat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 18 ianuarie 2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 23 ianuarie 2017 se stabileşte ca zi liberă.(2) pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 28 ianuarie 2017 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2017, potrivit planificărilor stabilite.(3) prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.art. 2prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă ...

Monitorul Oficial 54 din 18 Ianuarie 2017 (M. Of. 54/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 54 din 18 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 7 şi art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul economiei funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea guvernului, care aplică strategia şi programul de guvernare ...

Monitorul Oficial 52 din 18 Ianuarie 2017 (M. Of. 52/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generale şi principalele funcţii şi atribuţiiart. 1(1) ministerul consultării publice şi dialogului social, denumit în continuare ministerul, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în ...

Monitorul Oficial 46 din 17 Ianuarie 2017 (M. Of. 46/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 16 ianuarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 6 - componenţa comisiei pentru politică externă, domnul senator popescu-tăriceanu călin-constantin-anton - grupul parlamentar al partidului alianţa liberalilor şi democraţilor - iese din componenţa comisiei.2. la ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 ianuarie 2017 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (1) şi (2) din legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 199 alin. (2) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul timotei stuparu se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al senatului.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 16 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 16 ianuarie 2017.nr. 4. -----

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 ianuarie 2017 privind bugetul Senatului pe anul 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 200 alin. (1) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) bugetul senatului pe anul 2017, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 121.576 mii lei, din care:a) cheltuieli curente ...

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 16 şi art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,având în vedere prevederile legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i organizarea şi funcţionarea ministerului pentru românii de pretutindeniart. 1 (1) ministerul pentru românii ...

Monitorul Oficial 49 din 17 Ianuarie 2017 (M. Of. 49/2017)

 HOTĂRÂRE din 4 octombrie 2016 în Cauza Martocian împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017

(cererea nr. 18.183/09)   strasbourghotărârea este definitivă. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza martocian împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din krzysztof wojtyczek, preşedinte, egidijus kuris, iulia motoc, judecători, şi andrea tamietti, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 13 septembrie 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 18.183/09 îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, domnul vasile martocian ("reclamantul"), a sesizat curtea la 24 martie 2009, în temeiul art. 34 din convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a ...

Monitorul Oficial 48 din 17 Ianuarie 2017 (M. Of. 48/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta ...

Monitorul Oficial 46 din 17 Ianuarie 2017 (M. Of. 46/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 46 din 17 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În ...

Monitorul Oficial 47 din 17 Ianuarie 2017 (M. Of. 47/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2017

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 şi art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi al ordonanţei guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul mediului se ...

Monitorul Oficial 49 din 17 Ianuarie 2017 (M. Of. 49/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 49 din 17 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 49 din 17 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 şi 20 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) ministerul pentru relaţia cu parlamentul, denumit în continuare ministerul, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului.(2) ministerul are sediul în municipiul bucureşti, piaţa victoriei nr. 1, ...

Monitorul Oficial 41 din 16 Ianuarie 2017 (M. Of. 41/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului craiova şi în administrarea consiliului local al municipiului craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 797 din 18 decembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3. - consiliul local al municipiului craiova se obligă ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 12 ianuarie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017

Având în vedere că art. iv din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice prevede că "legea nr. 4/2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 9 ianuarie 2015, se abrogă la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă",luând în considerare faptul că, potrivit pct. 39 din anexa la legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "preţul mediu ...

Monitorul Oficial 42 din 16 Ianuarie 2017 (M. Of. 42/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 13 ianuarie 2017 privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5, 6, art. 9 alin. (3) şi art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 95/2007 cu privire la delegarea consiliului camerei auditorilor financiari din românia privind aprobarea normelor de reprezentare la conferinţă;- procesul-verbal nr. 274 din data de 13 ianuarie 2017 privind votul valabil exprimat de către membrii consiliului camerei ...

Monitorul Oficial 45 din 16 Ianuarie 2017 (M. Of. 45/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 16 ianuarie 2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017

În temeiul art. 1 din hotărârea parlamentului româniei nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg membri ai comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii următorii senatori şi deputaţi:1. Ţuţuianu adrian, senator - grupul parlamentar psd;2. fedorovici doina-elena, senator - grupul parlamentar psd;3. babuş radu, deputat - grupul parlamentar psd;4. nasra gabriel-horia, deputat - grupul parlamentar psd;5. chirteş ioan-cristian, senator - grupul parlamentar pnl;6. preda cezar-florin, deputat ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 ianuarie 2017 privind validarea unor mandate de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 7, 10 şi 228 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, şi având în vedere raportul comisiei de validare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează următoarele mandate de deputat:- mandatul de deputat al doamnei cosma andreea, ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 ianuarie 2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017

În temeiul art. 100 şi 102 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, cu modificările ulterioare, şi al art. 76 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă efectuarea de către comisia pentru buget, finanţe şi bănci a camerei deputaţilor şi comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a senatului, denumite în continuare comisii, a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către ...

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 16 ianuarie 2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 140 alin. (3) din constituţia româniei, republicată, şi al dispoziţiilor art. 3 şi 4 din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1camera deputaţilor cere curţii de conturi să efectueze un control pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către guvernul româniei.art. 2obiectivele controlului sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 3raportul cuprinzând concluziile controlului curţii de conturi va fi depus la biroul permanent al camerei deputaţilor ...

Monitorul Oficial 44 din 16 Ianuarie 2017 (M. Of. 44/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8, 9 şi 20 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul cercetării şi inovării este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea guvernului.(2) ministerul cercetării şi inovării are rol de sinteză şi ...

Monitorul Oficial 45 din 16 Ianuarie 2017 (M. Of. 45/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 ianuarie 2017 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 252 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) bugetul camerei deputaţilor pe anul 2017, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 245.617 mii lei, din care 235.764 mii lei la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe" şi 9.853 mii lei la capitolul 68.01 "asigurări şi asistenţă socială".(2) la capitolul 51.01, suma de 235.764 mii lei a fost repartizată astfel:a) cheltuieli pentru activitatea proprie a camerei deputaţilor, ...

Monitorul Oficial 44 din 16 Ianuarie 2017 (M. Of. 44/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 12 ianuarie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) şi art. 42 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1În scopul asigurării, pe baze ştiinţifice, a prevenirii şi controlului criminalităţii, se înfiinţează institutul naţional de criminologie, denumit în continuare institutul, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea ministerului justiţiei.art. 2institutul are sediul în municipiul bucureşti, str. apolodor nr. 17, sectorul 5. schimbarea sediului se realizează prin hotărâre a guvernului.art. 3(1) institutul se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul ...

Monitorul Oficial 43 din 16 Ianuarie 2017 (M. Of. 43/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 43 din 16 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 şi art. 20 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al art. 5 alin. (3) şi alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ...

Monitorul Oficial 44 din 16 Ianuarie 2017 (M. Of. 44/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, aprobată cu modificări prin legea nr. 133/2014, şi al art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. iorganizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi justiţiei socialesecŢiunea ...

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 şi 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul afacerilor externe, denumit în continuare m.a.e., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul bucureşti, aleea modrogan nr. 14, sectorul 1.(2) m.a.e. realizează ...

Monitorul Oficial 38 din 13 Ianuarie 2017 (M. Of. 38/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 12 ianuarie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului prahova de către domnul Ştefan grigoraş-daniel. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   carmen daniela danbucureşti, 12 ianuarie 2017.nr. 4. -----

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 12 ianuarie 2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a), din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 12 ianuarie 2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul drăghiea nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului mehedinţi. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor ...

Monitorul Oficial 40 din 13 Ianuarie 2017 (M. Of. 40/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 12 ianuarie 2017 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017

Având în vedere deficitul major de energie electrică generat de reducerea nivelului de apă din dunăre, râurile şi lacurile interioare, creşterea consumului de gaze naturale în vederea asigurării încălzirii populaţiei în condiţii de temperaturi foarte scăzute, precum şi dificultatea asigurării livrărilor de cărbune şi gaze naturale şi a utilizării păcurii în condiţii de ger şi viscol,în vederea echilibrării corespunzătoare a sistemului pentru asigurarea funcţionării sigure şi stabile,faţă de perspectiva continuării procesului de reducere a resurselor de energie din sistem ca urmare a menţinerii condiţiilor meteorologice nefavorabile,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 alin. (1) şi ...

Monitorul Oficial 38 din 13 Ianuarie 2017 (M. Of. 38/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 12 ianuarie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului prahova de către doamna lupea ioana mădălina. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   carmen daniela danbucureşti, 12 ianuarie 2017.nr. 7. ----

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 12 ianuarie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna crişu nina-carmen exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului giurgiu. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   carmen daniela danbucureşti, 12 ianuarie 2017.nr. 8. ----

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 12 ianuarie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna lupea ioana mădălina exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului prahova. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   carmen daniela danbucureşti, 12 ianuarie 2017.nr. 9. ----

Monitorul Oficial 36 din 12 Ianuarie 2017 (M. Of. 36/2017)

 HOTĂRÂRE din 5 aprilie 2016 în Cauza Cazan împotriva României - SECŢIA A PATRA EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017

(cererea nr. 30.050/12)   strasbourg   definitivă la 5 iulie 2016hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza cazan împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din andras sajo, preşedinte, vincent a. de gaetano, bostjan m. zupancic, nona tsotsoria, paulo pinto de albuquerque, iulia antoanella motoc, gabriele kucsko-stadlmayer, judecători, şi francoise elens-passos, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 15 martie 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află o cerere (nr. 30.050/12) îndreptată împotriva româniei, prin ...

Monitorul Oficial 35 din 12 Ianuarie 2017 (M. Of. 35/2017)

 PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2016 de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 1422 din 29 noiembrie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 35 din 12 ianuarie 2017.──────────1. operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzuţi la art. 15 alin. (2) din legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu la ministerul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.2. prin operatori economici se înţelege orice unitate sau întreprindere, care este autorizată din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare operaţiuni de valorificare a deşeurilor.3. lista operaţiunilor de valorificare este prevăzută în anexa nr. 3 la ...

Monitorul Oficial 31 din 11 Ianuarie 2017 (M. Of. 31/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 105 din 20 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 4-6 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 20 decembrie 2016, hotărăşte:art. ianexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc ...

Monitorul Oficial 32 bis din 11 Ianuarie 2017 (M. Of. 32 bis/2017)

 ANEXE din 9 ianuarie 2017 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 - Anexele nr. 1-58 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 bis din 11 ianuarie 2017

Anexa 1 antet*1)dosar fiscal nr. .........nr. ......... din ........   către*2) .............................   cod de identificare fiscală ..........   str. .............. nr. ..., bloc ...,   sc. ..., et. ..., ap. ..., sector ...,   localitatea .........................,   judeţul .........., cod poştal .......──────────*1) se va trece sigla conform ordinului preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act;*2) numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale ...

Monitorul Oficial 32 din 11 Ianuarie 2017 (M. Of. 32/2017)

 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2017

 având în vedere:- prevederile art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;– prevederile art. 192 lit. g) şi ale art. 209 alin. (8) din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;– prevederile art. 32 alin. (3)-(6) din normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 38 alin. (3)-(6) din normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, ...

Monitorul Oficial 25 din 10 Ianuarie 2017 (M. Of. 25/2017)

 PROCEDURĂ din 19 decembrie 2016 privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare (Anexa 2) EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017

──────────aprobată prin decizia nr. 859 din 19 decembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 10 ianuarie 2017.────────── art. 1 *font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│etapa 1 - Întocmirea documentelor ...

Monitorul Oficial 27 din 10 Ianuarie 2017 (M. Of. 27/2017)

 CIRCULARĂ nr. 23 din 27 decembrie 2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Buzduganul regelui Ferdinand I EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2017

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 27 decembrie 2016, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema istoria aurului - buzduganul regelui ferdinand i.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal aurtitlu ...

Monitorul Oficial 26 din 10 Ianuarie 2017 (M. Of. 26/2017)

 CIRCULARĂ nr. 24 din 29 decembrie 2016 privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2017

În aplicarea art. 62 şi 90 din legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi fondul de garantare a depozitelor bancare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:art. 1nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi fondul de garantare a depozitelor bancare este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de banca naţională a româniei în data la care depozitele au devenit indisponibile.art. ...

Monitorul Oficial 25 din 10 Ianuarie 2017 (M. Of. 25/2017)

 NORME din 27 decembrie 2016 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 1.475 din 27 decembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 10 ianuarie 2017──────────cadrul legal- naţional: legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri;- european: regulamentul (ce) nr. 638/2004 al parlamentului european şi al consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 3.330/91 al consiliului, cu modificările ulterioare.scopul prezentelor normenormele de completare a declaraţiei statistice intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa ...

 PROCEDURĂ din 29 decembrie 2016 de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 3.737 din 29 decembrie 2016, publicată în monitorul oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017──────────cap. idispoziţii generale1. persoanele impozabile nestabilite în uniunea europeană pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 314 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în uniunea europeană, regim denumit în continuare regim non-ue.2. (1) persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în românia sau, în ...

Monitorul Oficial 19 din 09 Ianuarie 2017 (M. Of. 19/2017)

 NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2016 privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.909 din 27 decembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 19 din 9 ianuarie 2017──────────cap. iprecizări cu caracter generalart. 1ordonatorii de credite din ministerul apărării naţionale pot angaja şi utiliza fonduri publice pentru deschiderea de acreditive în lei la unităţile trezoreriei statului la care îşi au deschise conturile prin care îşi gestionează bugetele proprii, pentru achitarea obligaţiilor rezultate din relaţii comerciale cu operatori economici înregistraţi fiscal în românia care le furnizează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii, în condiţiile art. 34-36 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului ...

Monitorul Oficial 20 din 09 Ianuarie 2017 (M. Of. 20/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 21 decembrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, al art. 17 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie şi al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. iorganizarea şi funcţionarea institutului naţional de administraţieart. 1(1) institutul naţional de administraţie, denumit în continuare institutul, se organizează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea ministerului ...

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 22 decembrie 2016 Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 1002/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 20 din 9 ianuarie 2017.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul "servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", denumită în continuare schemă.(2) ajutoarele pentru angajamentele de silvomediu acordate prin schemă se acordă în cadrul programului naţional de dezvoltare rurală (pndr) 2014-2020, ca ajutoare cofinanţate din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr), fiind identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora.(3) schema este implementată de ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale (madr) ...

Monitorul Oficial 16 din 06 Ianuarie 2017 (M. Of. 16/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017

Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea:- implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în programul de guvernare, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 5 din 4 ianuarie 2017, asumate pentru primul trimestru al anului 2017, cu aplicare de la 1 februarie 2017;– susţinerii mediului de afaceri prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi a stimulării activităţilor de inovare, cercetare şi dezvoltare în vederea creării de locuri de muncă bine plătite, încurajarea capitalului autohton, atragerea investiţiilor străine directe mai ales în sectoarele ...

Monitorul Oficial 15 din 06 Ianuarie 2017 (M. Of. 15/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 ianuarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 1 - componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, domnul senator nicolae Şerban - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră.art. 2(1) stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie şi se ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 ianuarie 2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al plenului oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 3 din 3 ianuarie 2017, se abrogă. prim-ministrusorin mihai grindeanu  contrasemnează: ------------------ secretarul general al guvernului,  mihai busuiocbucureşti, 6 ianuarie 2017.nr. 2. ----

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 ianuarie 2017 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 alin. (7) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul constantin-cătălin radu, reprezentant al ministerului justiţiei, se numeşte în funcţia de membru al plenului oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor pentru o perioadă de 5 ani. prim-ministru sorin mihai grindeanucontrasemnează:   ------------------  secretarul general al guvernului,mihai busuiocbucureşti, 6 ianuarie 2017.nr. 3. ----

Monitorul Oficial 14 din 06 Ianuarie 2017 (M. Of. 14/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 29 decembrie 2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 212/2013 privind ratificarea acordului de împrumut (proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la bucureşti la 8 mai 2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, prin scrisorile*) semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la bucureşti, la acordul de împrumut (proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 29 decembrie 2016 privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

Având în vedere art. 9 alin. (4) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a terenurilor aflate în administrarea ministerului energiei, rezultate ca urmare a exproprierii, în baza hotărârii guvernului nr. 959/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor ...

Monitorul Oficial 13 din 06 Ianuarie 2017 (M. Of. 13/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 29 decembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, şi a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iv din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin protocolul de la kyoto, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 26 ...

Monitorul Oficial 14 din 06 Ianuarie 2017 (M. Of. 14/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 29 decembrie 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 29 decembrie 2016 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile mfp nr. 97011 şi 97020 din anexa nr. 41 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.386 din 14 noiembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. a) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a institutului naţional al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 439/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 29 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al ...

Monitorul Oficial 16 din 06 Ianuarie 2017 (M. Of. 16/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017

Luând în considerare prevederile programului de guvernare 2017-2020 referitoare la adoptarea în anul 2017 a unor măsuri privind: majorarea salariilor pentru unele categorii de personal din sectorul bugetar, majorarea burselor pentru studenţi, majorarea pensiilor din sistemul public, majorarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru studenţi,având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, având în vedere faptul că la nivelul administraţiei publice locale nivelul de salarizare este unul redus care determină migrări de personal către alte sectoare de activitate,ţinând cont de ...

Monitorul Oficial 9 bis din 05 Ianuarie 2017 (M. Of. 9 bis/2017)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 15 decembrie 2016 la Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră Alămor (Judeţul Sibiu) încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1597/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 bis din 5 ianuarie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 963/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 9 din 5 ianuarie 2017.────────── prezentul act adiŢional nr. 1 ("actul adiţional") este încheiat la data de 08 septembrie 2016 între:agenŢia naŢionalĂ pentru resurse minerale (denumită în continuare "agenŢie" sau "anrm"), cu sediul în b-dul dacia, nr. 59, cod 10407, sector 1, bucureşti, românia, cui r04192790, autoritate competentă abilitată să aplice dispoziţiile legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând în subordinea guvernului în baza hotărârii guvernului nr. 1419/2009, cu modificările ulterioare, reprezentată de domnul gheorghe duţu, preşedinteşisocietatea naŢionalĂ de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 15 decembrie 2016 la Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră Buneşti (Judeţul Braşov) încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1597/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 bis din 5 ianuarie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 963/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 9 din 5 ianuarie 2017.────────── prezentul act adiŢional nr. 1 ("actul adiţional") este încheiat la data de 08 septembrie 2016 între:agenŢia naŢionalĂ pentru resurse minerale (denumită în continuare "agenŢie" sau "anrm"), cu sediul în b-dul dacia, nr. 59, cod 10407, sector 1, bucureşti, românia, cui r04192790, autoritate competentă abilitată să aplice dispoziţiile legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând în subordinea guvernului în baza hotărârii guvernului nr. 1419/2009, cu modificările ulterioare, reprezentată de domnul gheorghe duţu, preşedinteşisocietatea naŢionalĂ de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 15 decembrie 2016 la Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră BUZA (JUDEŢUL CLUJ) încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1597/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 bis din 5 ianuarie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 963/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 9 din 5 ianuarie 2017.────────── prezentul act adiŢional nr. 1 ("actul adiţional") este încheiat la data de 08 septembrie 2016 între:agenŢia naŢionalĂ pentru resurse minerale (denumită în continuare "agenŢie" sau "anrm"), cu sediul în b-dul dacia, nr. 59, cod 10407, sector 1, bucureşti, românia, cui r04192790, autoritate competentă abilitată să aplice dispoziţiile legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând în subordinea guvernului în baza hotărârii guvernului nr. 1419/2009, cu modificările ulterioare, reprezentată de domnul gheorghe duţu, preşedinteşisocietatea naŢionalĂ de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 15 decembrie 2016 la Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră LECHINŢA (JUDEŢUL MUREŞ) încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1597/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 bis din 5 ianuarie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 963/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 9 din 5 ianuarie 2017.────────── prezentul act adiŢional nr. 1 ("actul adiţional") este încheiat la data de 08 septembrie 2016 între:agenŢia naŢionalĂ pentru resurse minerale (denumită în continuare "agenŢie" sau "anrm"), cu sediul în b-dul dacia, nr. 59, cod 10407, sector 1, bucureşti, românia, cui r04192790, autoritate competentă abilitată să aplice dispoziţiile legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând în subordinea guvernului în baza hotărârii guvernului nr. 1419/2009, cu modificările ulterioare, reprezentată de domnul gheorghe duţu, preşedinteşisocietatea naŢionalĂ de ...

Monitorul Oficial 9 din 05 Ianuarie 2017 (M. Of. 9/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 963 din 15 decembrie 2016 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 5 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actul adiţional nr. 1 la acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră alămor, judeţul sibiu, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.597/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea naţională de gaze naturale „romgaz“ - s.a. mediaş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 949 din 18 octombrie 2004, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă actul ...

Monitorul Oficial 12 din 05 Ianuarie 2017 (M. Of. 12/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 5 ianuarie 2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Dobra Călin Ionel EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului dobra călin ionel, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 37 timiş,în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat.potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 ianuarie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:- domnul deputat babuş radu, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru industrii şi servicii în locul domnului deputat chiriac viorel;- doamnei deputat meiroşu marilena-emilia, aparţinând grupului parlamentar al psd, îi încetează ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 ianuarie 2017 privind vacantarea locului de deputat al doamnei Luca Andaluzia EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a doamnei luca andaluzia, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 38 tulcea,în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat.potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 5 ianuarie 2017

Având în vedere hotărârea parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 5 din 4 ianuarie 2017,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii guvernului şi a ministerelor,reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a programului de guvernare acceptat de parlament şi îndeplinirea principalului rol al guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează ...

Monitorul Oficial 9 bis din 05 Ianuarie 2017 (M. Of. 9 bis/2017)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 15 decembrie 2016 la Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră NOCRICH VEST (JUDEŢUL SIBIU) încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1597/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 bis din 5 ianuarie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 963/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 9 din 5 ianuarie 2017.────────── prezentul act adiŢional nr. 1 ("actul adiţional") este încheiat la data de 08 septembrie 2016 între:agenŢia naŢionalĂ pentru resurse minerale (denumită în continuare "agenŢie" sau "anrm"), cu sediul în b-dul dacia, nr. 59, cod 10407, sector 1, bucureşti, românia, cui r04192790, autoritate competentă abilitată să aplice dispoziţiile legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând în subordinea guvernului în baza hotărârii guvernului nr. 1419/2009, cu modificările ulterioare, reprezentată de domnul gheorghe duţu, preşedinteşisocietatea naŢionalĂ de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 15 decembrie 2016 la Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră SÂNCEL (JUDEŢUL ALBA) încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1597/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 bis din 5 ianuarie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 963/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 9 din 5 ianuarie 2017.────────── prezentul act adiŢional nr. 1 ("actul adiţional") este încheiat la data de 08 septembrie 2016 între:agenŢia naŢionalĂ pentru resurse minerale (denumită în continuare "agenŢie" sau "anrm"), cu sediul în b-dul dacia, nr. 59, cod 10407, sector 1, bucureşti, românia, cui r04192790, autoritate competentă abilitată să aplice dispoziţiile legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând în subordinea guvernului în baza hotărârii guvernului nr. 1419/2009, cu modificările ulterioare, reprezentată de domnul gheorghe duţu, preşedinteşisocietatea naŢionalĂ de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 15 decembrie 2016 la Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră ULIEŞ (JUDEŢUL MUREŞ) încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1597/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 bis din 5 ianuarie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 963/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 9 din 5 ianuarie 2017.────────── prezentul act adiŢional nr. 1 ("actul adiţional") este încheiat la data de 08 septembrie 2016 între:agenŢia naŢionalĂ pentru resurse minerale (denumită în continuare "agenŢie" sau "anrm"), cu sediul în b-dul dacia, nr. 59, cod 10407, sector 1, bucureşti, românia, cui r04192790, autoritate competentă abilitată să aplice dispoziţiile legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând în subordinea guvernului în baza hotărârii guvernului nr. 1419/2009, cu modificările ulterioare, reprezentată de domnul gheorghe duţu, preşedinteşisocietatea naŢionalĂ de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 15 decembrie 2016 la Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră ROMÂNEŞTI (JUDEŢUL VÂLCEA) încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1597/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 bis din 5 ianuarie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 963/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 9 din 5 ianuarie 2017.────────── prezentul act adiŢional nr. 1 ("actul adiţional") este încheiat la data de 08 septembrie 2016 între:agenŢia naŢionalĂ pentru resurse minerale (denumită în continuare "agenŢie" sau "anrm"), cu sediul în b-dul dacia, nr. 59, cod 10407, sector 1, bucureşti, românia, cui r04192790, autoritate competentă abilitată să aplice dispoziţiile legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând în subordinea guvernului în baza hotărârii guvernului nr. 1419/2009, cu modificările ulterioare, reprezentată de domnul gheorghe duţu, preşedinteşisocietatea naŢionalĂ de ...

Monitorul Oficial 5 din 04 Ianuarie 2017 (M. Of. 5/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2017

Având în vedere dezbaterile care au avut loc în şedinţa comună a camerei deputaţilor şi senatului din data de 4 ianuarie 2017 asupra programului de guvernare şi întregii liste a guvernului, prezentate de către domnul sorin mihai grindeanu, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru,în conformitate cu rezultatul votului consemnat în procesul-verbal din data de 4 ianuarie 2017,în temeiul art. 103 alin. (3) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic (1) se acordă încredere guvernului, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, pentru realizarea programului de guvernare prevăzut în anexa nr. 2.(2) anexele nr. 1 şi 2 fac parte ...

Monitorul Oficial 3 din 03 Ianuarie 2017 (M. Of. 3/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 29 decembrie 2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 alin. (7) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎncepând cu data de 7 ianuarie 2017 se numeşte în funcţia de membru al plenului oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor doamna oana-andrea schmidt-hăineală, reprezentant al ministerului justiţiei, pentru o perioadă de 5 ani. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------  Şeful cancelariei prim-ministrului, paul gheorghiu   secretarul general al guvernului,   florin marius tacubucureşti, 29 decembrie 2016.nr. 1.019. ------

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016