Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 23 din 12 ianuarie 2017  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 şi art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţii

    ART. 1
    (1) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.
    (2) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.
    (3) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, şi îşi desfăşoară activitatea şi în sediile prevăzute în anexa nr. 4, deţinute în condiţiile legii.
    ART. 2
    (1) Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în aceste domenii;
    b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate;
    c) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de activitate, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;
    d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniile sale de responsabilitate;
    e) de autoritate de stat:
    1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniile sale de responsabilitate, precum şi controlul funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa;
    2. prin care exercită funcţiile de coordonare a politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, de monitorizare şi evaluare a acestora, prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    3. prin care se asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin Institutului Român de Comerţ Exterior;
    f) de administrare a proprietăţii publice din domeniile sale de responsabilitate;
    g) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborare a componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului;
    h) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
    i) de colaborare cu partenerii sociali.
    (2) Principiile care stau la baza activităţii ministerului sunt următoarele:
    a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
    b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
    c) întărirea autorităţii instituţiei;
    d) perfecţionarea managementului fondurilor publice;
    e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
    f) colaborarea cu partenerii sociali;
    g) asigurarea unui climat concurenţial în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.
    ART. 3
    (1) În realizarea funcţiilor sale, ministerul exercită, în domeniile sale de competenţă, următoarele atribuţii cu caracter general, în conformitate cu reglementările în vigoare:
    1. elaborează politici publice;
    2. elaborează, iniţiază şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa;
    3. asigură administrarea proprietăţii statului, în condiţiile legii;
    4. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare;
    5. iniţiază, negociază sau participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la cele existente, în condiţiile legii;
    6. elaborează, actualizează şi implementează permanent sistemul informatic în domeniile aflate în responsabilitate;
    7. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale, asigură reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de responsabilitate;
    8. transpune, implementează şi monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile din responsabilitatea sa şi elaborează ghiduri pentru implementarea legislaţiei Uniunii Europene transpuse în legislaţia naţională în domeniile coordonate;
    9. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de responsabilitate şi asigură dialogul permanent şi transparent cu patronatele şi asociaţiile sindicale, cu mass-media şi cu celelalte componente ale societăţii civile, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;
    10. asigură relaţia cu Parlamentul României, cu Consiliul Economic şi Social şi cu exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice;
    11. fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării ministerului şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul său de activitate; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;
    12. gestionează resursele financiare alocate pentru domeniile sale de activitate şi controlează modul de utilizare a acestora;
    13. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului;
    14. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
    15. asigură implementarea obligaţiilor derivând din implementarea Strategiei naţionale anticorupţie;
    16. asigură legătura operativă cu personalul desemnat de minister care îşi desfăşoară activitatea la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute de cadrul normativ care reglementează organizarea Reprezentanţei;
    17. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
    18. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate şi notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;
    19. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile aflate în responsabilitate;
    20. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene în domeniile de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
    21. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor în domeniile sale de responsabilitate;
    22. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;
    23. realizează şi editează materiale promoţionale, materiale informative, buletine şi jurnale de informare comercială şi de afaceri.
    (2) În realizarea funcţiilor sale, ministerul exercită, în principal, următoarele atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:

    A. În domeniile comerţului, al politicii comerciale şi al relaţiilor economice internaţionale:
    1. elaborează şi îndeplineşte politica naţională în domeniul comerţului exterior prin strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de adaptare continuă la evoluţiile geopolitice şi economice internaţionale ale politicilor de comerţ exterior, în vederea creşterii exporturilor de bunuri şi servicii;
    2. pregăteşte şi se organizează pentru preluarea Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene în semestrul I 2019, în domeniile sale de competenţă;
    3. pregăteşte şi promovează interesele comerciale naţionale în cadrul instituţiilor europene, elaborează şi susţine poziţia României cu privire la politica comercială comună a Uniunii Europene;
    4. efectuează demersuri pe lângă serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Comitetului de comerţ internaţional al Parlamentului European pentru obţinerea de informaţii relevante în vederea pregătirii şi susţinerii poziţiei naţionale în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene;
    5. monitorizează procedurile de aprobare a rezultatelor negocierilor comerciale bilaterale, regionale, plurilaterale şi multilaterale şi mediatizează prin intermediul surselor media disponibile prevederile convenite în respectivele acorduri şi tratate comerciale;
    6. acordă asistenţă operatorilor economici în vederea valorificării în comerţul cu ţările terţe a avantajelor rezultate din acordurile şi tratatele comerciale încheiate la nivelul Uniunii Europene şi multilateral;
    7. urmăreşte permanent activităţile din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, denumită în continuare OMC, şi asigură participarea ca stat membru al Uniunii Europene la activitatea curentă a Consiliului general al OMC şi a organelor sale subsidiare;
    8. exercită calitatea de punct naţional de informare cu Comisia Europeană şi Secretariatul OMC în domeniul schimbului de informaţii naţionale pentru domeniile reglementate pe plan european şi multilateral prin acordurile de comerţ liber bilaterale, regionale, plurilaterale şi multilaterale; iniţiază şi asigură, după caz, coordonarea cu ministerele/ instituţiile de resort din România;
    9. urmăreşte şi analizează componentele globale din cadrul politicii comerciale comunitare (aspectele externe ale competitivităţii, relaţia comerţ-investiţii, comerţ-mediu, servicii, achiziţii publice, concurenţă şi ajutoare de stat etc.); cooperează în acest sens cu ministerele şi alte instituţii cu responsabilităţi conexe politicii comerciale;
    10. asigură un dialog permanent cu Parlamentul României pe aspecte de politică comercială; elaborează documentaţii specifice pe componente de politică comercială, la solicitările punctuale ale comisiilor de specialitate ale Parlamentului României; participă şi informează asupra stadiului negocierilor comerciale şi pentru ratificarea acordurilor şi tratatelor de comerţ liber bilateral, regional, plurilateral şi multilateral;
    11. menţine un dialog permanent şi relaţii de colaborare cu structuri neguvernamentale ale mediului de afaceri (camere de comerţ şi industrie, asociaţii profesionale, organizaţii patronale etc.) şi organizează, în colaborare cu acestea, simpozioane, mese rotunde sau seminare destinate operatorilor economici, în cadrul cărora se prezintă informaţii privind specificul ţărilor partenere, noutăţi din legislaţia acestora în domeniul comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale, elaborând materiale documentare necesare pentru aceste manifestări;
    12. elaborează, propune şi susţine poziţia României în domeniul măsurilor de apărare comercială la nivelul Comisiei Europene şi asigură participarea la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene care dezbat subiecte de apărare comercială;
    13. acordă, la cerere, asistenţă de specialitate producătorilor naţionali şi europeni în vederea asigurării unei concurenţe loiale pe piaţa internă a Uniunii Europene;
    14. monitorizează investigaţiile şi măsurile de apărare comercială adoptate de ţări terţe împotriva unor produse originare din România sau din Uniunea Europeană; evaluează impactul investigaţiilor şi, după caz, pe cel al măsurilor de apărare comercială cu părţile interesate, pentru a propune modalităţi specifice de acţiune;
    15. participă la activitatea comitetelor şi grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene, ce asigură monitorizarea şi implementarea reglementărilor Uniunii Europene şi aranjamentelor convenite cu ţări terţe în domeniul comerţului cu produse industriale (textile, siderurgice, chimie, automobile, ceramică etc.);
    16. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor Uniunii Europene privind eliberarea documentelor de import şi, după caz, export în/din Uniunea Europeană al unor produse aflate în domeniul de competenţă al ministerului;
    17. asigură funcţia de autoritate naţională pentru sistemul electronic comunitar de gestionare a licenţelor de export/import instituite în baza reglementărilor Uniunii Europene;
    18. acordă, la cerere, asistenţă operatorilor economici, în subiectul regimului de import şi de export al Uniunii Europene, al procedurilor de obţinere a licenţelor de import sau de export şi a documentelor de supraveghere la import şi, după caz, la export, aflate în domeniul de competenţă al ministerului;
    19. elaborează poziţia României şi participă la negocierea acordurilor bilaterale în domeniul cooperării economice (şi tehnico-ştiinţifice) sau a altor acorduri ce includ componente economice, cu ţări terţe, acorduri care, conform legislaţiei Uniunii Europene, sunt de competenţă naţională;
    20. întocmeşte documentele necesare începerii negocierilor comerciale, semnării şi aprobării/ratificării acordurilor negociate şi semnate la nivelul Uniunii Europene;
    21. elaborează, promovează şi susţine poziţia ministerului la reuniunile de coordonare a afacerilor europene organizate şi coordonate de Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, pe componenta de politici comerciale;
    22. urmăreşte aplicarea în practică a prevederilor decurgând din tariful vamal al Uniunii Europene, a aspectelor conexe cu impact asupra politicii comerciale comune, în special vizând regulile de origine, cooperarea vamală, facilitarea comerţului, suspendări tarifare, colectarea taxelor antidumping şi anti-subvenţie etc.) şi asigură conlucrarea cu Direcţia Generală a Vămilor;
    23. cooperează cu coordonatorul naţional pentru problematica Organizaţiei pentru Comerţ şi Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE - MAE, inclusiv în problematica candidaturii României la OCDE;
    24. elaborează, promovează şi susţine poziţia naţională în cadrul Comitetului specializat al OCDE în domeniul politicii comerciale;
    25. participă, în colaborare cu MAE, alte ministere şi instituţii cu relevanţă, la activitatea specifică a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, în scopul susţinerii, în coordonare cu Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene, a poziţiilor politico-economice ale României în materie de comerţ şi dezvoltare;
    26. urmăreşte dezvoltările pe componenta de politică comercială aferentă activităţii organizaţiilor economico-comerciale cu vocaţie universală;
    27. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, cu modificările ulterioare;
    28. promovează interesele economice şi comerciale ale României, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea relaţiilor economice cu alte state terţe şi cu organizaţiile economice internaţionale, potrivit competenţelor naţionale, ca stat membru al Uniunii Europene;
    29. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în context bilateral, regional, multilateral, la nivelul OMC, precum şi în contextul Politicii comerciale comune a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile legale naţionale în materie;
    30. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul său de activitate;
    31. coordonează şi urmăreşte respectarea implementării politicii comerciale comune de către România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi cu Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
    32. asigură consultarea şi cooperarea cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale şi ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;
    33. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale, plurilaterale şi multilaterale în domeniul economic la care România este parte, potrivit competenţelor naţionale şi în corelare cu politica Uniunii Europene;
    34. mediatizează, acordă consultanţă şi sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerţul cu ţările terţe a oportunităţilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul OMC şi/sau prin acordurile de comerţ liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerţ;
    35. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică şi tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni şi al preşedinţiilor părţii române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegaţiilor participante, participă prin delegaţi proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în ţară, cât şi în străinătate, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfăşurării sesiunilor şi planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;
    36. oferă şi asigură operatorilor economici informaţii de piaţă şi oportunităţi de afaceri privind accesul pe pieţele externe şi acordă asistenţă de specialitate în procesul antamării unor operaţiuni de cooperare în ţară şi în străinătate;
    37. asigură reprezentarea externă în cadrul birourilor de promovare comercial-economice, precum şi buna funcţionare a activităţii acestora, prin stabilirea obiectivelor strategice ale activităţii reprezentanţilor comerciali-economici din reţeaua externă, care includ cu prioritate identificarea de oportunităţi de afaceri pentru firmele româneşti şi atragerea de investiţii străine în România, sprijinirea societăţilor comerciale româneşti în vederea facilitării accesului pe pieţele externe, dar şi urmărirea evoluţiilor macroeconomice şi a poziţionărilor actorilor economici majori pe plan internaţional, stabilirea de alianţe economice şi elaborarea de programe concrete de colaborare cu principalii parteneri economici ai României;
    38. cooperează cu reprezentanţele economice şi comerciale acreditate în România pentru identificarea şi concretizarea unor proiecte şi pentru promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;
    39. participă la dialogul cu instituţiile financiare internaţionale şi acţionează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare în vederea implementării de proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;
    40. cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în materie de diplomaţie economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate.
    41. monitorizează implementarea Strategiei naţionale de export a României, conform legislaţiei în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, şi asigură ca atât instrumentele naţionale, cât şi cele europene sau internaţionale de susţinere să atingă obiectivele acestei strategii;
    42. dezvoltă forme de colaborare şi dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel naţional, respectiv patronatele şi asociaţiile profesionale, precum şi cu camerele de comerţ şi industrie, asigurând secretariatul Consiliului de Export;
    43. elaborează, coordonează şi monitorizează Programul de susţinere şi promovare a exporturilor cu finanţare parţială de la bugetul de stat, asigurând organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii în străinătate, realizarea de studii de piaţă, acţiuni de publicitate cu caracter general şi a portalului de comerţ exterior, în scopul promovării exporturilor de produse şi servicii româneşti şi a altor instrumente de promovare, în scopul creşterii volumului exporturilor de produse şi servicii româneşti pe pieţele externe;
    44. urmăreşte, implementarea şi eficienţa Programului de susţinere şi promovare a exportului, conform prevederilor legale, pentru organizarea participării firmelor româneşti la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice din străinătate, elaborând şi supunând spre aprobare bugetul şi structura programului;
    45. monitorizează ajutoarele de stat sau de minimis acordate, putând realiza controale;
    46. verifică respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi dispune măsurile ce se impun, în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate;
    47. acordă asistenţă tehnică operatorilor economici care intenţionează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice internaţionale;
    48. sprijină, în condiţiile legii, acţiunile coordonate de Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea creanţelor României rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;
    49. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor Uniunii Europene privind eliberarea de documente de import şi, după caz, de export în relaţiile de comerţ dintre Uniunea Europeană şi ţări terţe, pentru produse aflate în domeniul său de competenţă;
    50. organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul comerţului;
    51. realizează lucrări de evaluare a potenţialului existent pe pieţele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de ţări partenere şi/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerţ sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene şi promovării ofertei româneşti de export în condiţiile pieţei concurenţiale;
    52. identifică acele categorii de produse româneşti cu potenţial de export şi realizează analize sectoriale şi de prezentare a capacităţii de absorbţie a ofertei româneşti pe plan extern;
    53. elaborează şi actualizează materiale de informare şi documentare în domeniul comerţului exterior pentru portalul de comerţ;
    54. solicită mediului de afaceri şi autorităţilor publice materiale promoţionale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităţilor de afaceri şi a potenţialului economic al României;
    55. utilizează baze de date cu exportatorii şi importatorii din România, precum şi baze de date statistice de comerţ exterior şi realizează lucrări de sinteză privind evoluţia relaţiilor comerciale ale României pe plan internaţional;
    56. mediatizează cererile de produse româneşti şi propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc;
    57. iniţiază propuneri de programe şi proiecte pentru promovarea exporturilor româneşti de produse şi servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susţinere a acestora;
    58. organizează seminare, conferinţe şi forumuri pe teme de promovare şi facilitare a comerţului şi participă la manifestări similare iniţiate de instituţii sau organizaţii de profil, în ţară şi în străinătate;
    59. organizează întâlniri de afaceri între firmele româneşti şi străine, direct sau în colaborare cu instituţii şi agenţii guvernamentale, camere de comerţ, asociaţii profesionale, organizaţii de promovare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România şi instituţii partenere de promovare a comerţului din alte ţări;
    60. dezvoltă relaţii de cooperare şi parteneriat cu organizaţii, instituţii şi asociaţii profesionale româneşti şi străine pentru promovarea comerţului pe plan internaţional, potrivit legii;
    61. poate susţine organizarea de seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate;
    62. participă la reuniunile mecanismelor de susţinere a exportatorilor la nivelul Uniunii Europene;
    63. poate atrage fonduri structurale şi implementează proiecte şi programe care vizează eficientizarea şi diversificarea instrumentelor de susţinere a exportatorilor;
    64. participă la proiectele şi programele care vizează creşterea performanţelor la export în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării;
    65. poate asigura, în cazul primirii unor solicitări concrete, managementul unitar al promovării şi derulării operaţiunilor de comerţ exterior pentru societăţile în care acţionar majoritar este statul;
    66. întocmeşte mandatele de reprezentare la nivelul Uniunii Europene şi alte documente relevante la nivelul Uniunii Europene în domeniul politicii comerciale şi relaţiilor economice internaţionale şi solicită avizarea mandatului de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013.

    B. În domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri:
    1. asigură elaborarea, gestionarea şi monitorizarea implementării proiectelor şi programelor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă;
    2. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autorităţile publice interesate, pentru aplicarea în România a iniţiativei "Small Business Act";
    3. asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;
    4. asigură stimularea şi corelarea acţiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;
    5. reprezintă şi participă, în numele statului român, la activitatea organizaţiilor internaţionale din domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    6. exercită funcţiile de coordonare şi control privind Fundaţia de Post-Privatizare şi asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;
    7. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii activităţilor şi acţiunilor cuprinse în Programul naţional de reformă pentru domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    8. solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    9. coordonează şi participă împreună cu alte organe ale administraţiei publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    10. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;
    11. derulează, gestionează şi coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect, în condiţiile legii;
    12. participă, în condiţiile legii, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor, proiectelor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    13. coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene şi ale OCDE a proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;
    14. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;
    15. propune, derulează, asigură şi monitorizează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;
    16. organizează, participă şi coordonează derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;
    17. colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, OCDE - asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
    18. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale;
    19. implementează şi coordonează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la reforma reglementărilor formulate de Comisia Europeană şi OCDE;
    20. asigură, coordonează şi răspunde în domeniile de competenţă de îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programele de acţiune ale Comisiei Europene, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;
    21. urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurenţial, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
    a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, în domeniul de activitate, precum şi al celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri;
    b) implementarea standardelor OCDE, Uniunii Europene şi Organizaţiei Naţiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri;
    c) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public şi mediul privat;
    22. colaborează cu celelalte autorităţi şi instituţii publice care au competenţe în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei, inclusiv pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;
    23. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizaţiilor internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Asociaţia Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, OCDE - asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
    24. elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice şi pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri;
    25. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene în domeniile coordonate;
    26. asigură coordonarea la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la cooperarea internaţională în domeniul mediului de afaceri;
    27. reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
    28. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociaţiei/ uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
    29. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperaţiei, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată;
    30. participă la lucrările Consiliului consultativ pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
    31. participă la lucrările Consiliului consultativ pentru antreprenoriat;
    32. sprijină şi consiliază iniţiatorii de acte normative cu implicaţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi le trimite rezultatele Testului IMM;
    33. atrage investiţii pentru sprijinirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea internaţionalizării activităţilor economice ale acestora;
    34. coordonează acţiunile desfăşurate în cadrul Programului naţional "România HUB", asigurând administrarea programului;
    35. organizează cursuri în domeniul întreprinderi mici şi mijlocii;
    36. elaborează studii, analize, statistici privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerului în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii;
    37. asigură dialogul cu entităţile publice şi private implicate în sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    38. gestionează resursele financiare alocate din bugetul de stat şi controlează modul de utilizare a acestora de către instituţiile publice din subordinea ministerului.

    C. În domeniul investiţiilor străine:
    1. avizează, elaborează şi promovează, după caz, cadrul legislativ în domeniul investiţiilor străine directe şi participă la susţinerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere, în condiţiile legii;
    2. elaborează şi implementează strategii, politici publice şi programe în domeniul investiţiilor străine directe;
    3. coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investiţiilor străine în România şi a programelor de acţiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu priorităţile şi cu programul de dezvoltare economică a ţării;
    4. realizează acţiuni de promovare, marketing şi publicitate, în ţară şi în străinătate, pentru atragerea şi implementarea investiţiilor străine directe;
    5. realizează acţiuni de publicitate în mass-media, cu caracter general pe pieţele interne şi externe, pentru promovarea investiţiilor străine în România şi a climatului investiţional al României;
    6. încheie contracte, convenţii şi înţelegeri de colaborare cu instituţii, asociaţii, firme de specialitate şi experţi din ţară şi din străinătate, în scopul promovării, marketingului, atragerii şi implementării investiţiilor străine directe;
    7. colaborează cu Guvernul, ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii centrale şi locale, precum şi cu parteneri români şi străini, în vederea atragerii investiţiilor străine în România şi prezentării ofertelor investiţionale ale României pe plan extern;
    8. desfăşoară activităţi de promovare a investiţiilor străine pe plan intern şi extern, asigurând ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului de guvernare în domeniul său de activitate;
    9. identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice, cu societăţile şi regiile autonome interesate, proiecte noi de investiţii în sectorul privat şi de stat şi asigură prezentarea acestora investitorilor străini;
    10. asigură activitatea de promovare şi sprijină implementarea investiţiilor străine, îndeplinind rolul de punct de contact şi de intermediar între investitori sau parteneri străini, după caz, şi autorităţile centrale şi locale;
    11. examinează propunerile investitorilor străini pentru efectuarea de investiţii în România şi stabileşte acţiunile pentru implementarea acestora, solicitând, după caz, sprijinul instituţiilor şi societăţilor implicate;
    12. acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistenţă tehnică, sprijin şi consultanţă, împreună cu instituţiile competente, după caz, pentru realizarea proiectelor de investiţii cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de definitivare a formalităţilor pentru investiţiile străine confirmate, precum şi cu privire la schemele existente în cadrul cărora investitorii pot solicita finanţare de la autoritatea responsabilă;
    13. evaluează reacţiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activităţii de investiţii în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acţiona în consecinţă;
    14. organizează, inclusiv în parteneriat cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în ţară şi în străinătate, evenimente, misiuni, seminare, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pentru atragerea şi promovarea investiţiilor străine şi participă la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau de organizaţii române ori străine;
    15. organizează misiuni economice şi vizite de informare în ţară, pentru investitorii străini, în scopul promovării şi atragerii investiţiilor străine;
    16. organizează întâlniri pentru schimb de experienţă cu agenţiile sau instituţiile guvernamentale similare, precum şi cu organisme private din ţară şi din străinătate;
    17. acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele, camerele de comerţ bilaterale şi cu ambasadele pentru menţinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil atragerii investiţiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative;
    18. realizează şi difuzează materiale promoţionale, broşuri, pliante, afişe, cataloage, postere, ghiduri de investiţie, materiale audiovideo, obiecte de protocol, studii şi analize privind mediul de afaceri naţional şi internaţional;
    19. efectuează studii de marketing;
    20. promovează o imagine atractivă privind politica şi realităţile economice, climatul investiţional din România, în mediile de afaceri naţionale şi internaţionale;
    21. promovează prin intermediul inserţiilor publicitare şi articolelor, în publicaţii scrise şi on-line de interes general şi specific, climatul investiţional al României şi proiectele de investiţii;
    22. poate accesa fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, în condiţiile legii;
    23. acordă un aviz tehnic de specialitate asupra planului de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.
    (3) Ministerul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare, de acordurile internaţionale sau de acte încheiate potrivit dispoziţiilor legale, aplicabile şi corespunzătoare domeniilor din responsabilitate.
    ART. 4
    În exercitarea atribuţiilor sale, ministerul colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.
    ART. 5
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministerul este autorizat:
    a) să dea, cu respectarea limitelor de autoritate şi în condiţiile legii, unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;
    b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;
    c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;
    d) să emită, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi;
    e) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale ministerul poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea ministerului

    ART. 6
    (1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, unităţi de implementare a proiectului, unităţi de management al proiectului şi organisme intermediare, şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (2) În condiţiile legii, în cadrul ministerului îşi desfăşoară activitatea unităţi de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, şi unităţi de management a proiectelor, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.
    (3) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale UIP şi UMP se stabilesc prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.
    (4) Personalul ministerului este compus din demnitari publici şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual şi diplomatic.
    (5) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 331 de posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru birourile care constituie reţeaua economică externă şi pentru reţeaua externă de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine.
    (6) Numirea personalului din birourile prevăzute la alin. (5) se face de către ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea birourilor economice, respectiv a birourilor de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine se va derula în baza unui protocol de colaborare încheiat între minister şi Ministerul Afacerilor Externe.
    ART. 7
    (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, aprobat prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.
    (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul ministerului se stabilesc prin fişa postului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Statul de funcţii, statul de personal şi structura posturilor pe direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat cu păstrarea statutului profesional şi a drepturilor salariale.
    ART. 8
    (1) Ministerul preia în subordinea sa, de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, unităţi cu personalitate juridică, denumite în continuare oficii teritoriale.
    (2) Structura organizatorică detaliată şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale oficiilor teritoriale aflate în subordinea ministerului se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, în condiţiile legii.
    (3) Conducătorii oficiilor teritoriale sunt numiţi şi revocaţi în condiţiile legii, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, cu excepţiile prevăzute de lege, şi au calitatea de ordonatori terţiari de credite.
    (4) Statele de funcţii pentru oficiile teritoriale se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, cu excepţiile prevăzute de lege.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Conducerea ministerului

    ART. 9
    (1) Conducerea ministerului se asigură de către ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, denumit în continuare ministrul.
    (2) Ministrul reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, ministrul poate da mandat de reprezentare secretarilor de stat sau personalului din subordine.
    (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale, ministerul este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului.
    (4) Ministrul este ordonator principal de credite pentru domeniile pentru care a fost învestit.
    (5) Ministrul îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
    (7) Prin ordin al ministrului pot fi delegate atribuţii, în condiţiile legii.
    (8) În cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi delegat unul dintre secretarii de stat, în condiţiile legii.
    (9) Pe lângă ministru funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.
    ART. 10
    (1) Ministrul este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de un secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.
    (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului.
    (3) Secretarul general al ministerului exercită atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de cei 2 secretari generali adjuncţi. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat ori încredinţate de ministru, potrivit legii.
    (4) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acestuia.
    ART. 11
    Instituţiile publice cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat, aflate în subordinea ministerului, precum şi numărul de posturi aferente sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    CAP. II
    Dispoziţii finale

    ART. 12
    (1) Încadrarea personalului din aparatul propriu al ministerului în numărul maxim de posturi aprobat şi în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile publice aflate în subordinea ministerului se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
    ART. 13
    Ministerul are în dotare un parc auto, iar, pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 14
    (1) Ministerul şi instituţiile publice aflate în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.
    (2) Ministerul poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi/sau pe care le administrează, în condiţiile legii.
    ART. 15
    Patrimoniul ministerului se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, conform art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, pe baza protocolului de predare-preluare ce urmează a se încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017.
    ART. 16
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                             SORIN MIHAI GRINDEANU

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                              Ministrul economiei,
                               Alexandru Petrescu

         Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
                              Florin Nicolae Jianu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                 Viorel Ştefan

                         Ministrul afacerilor externe,
                            Teodor-Viorel Meleşcanu

                     Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                              Lia-Olguţa Vasilescu

    Bucureşti, 12 ianuarie 2017.
    Nr. 23.


    ANEXA 1


                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
       a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat


──────────
    *) Notă CTCE:
    Structura organizatorică a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2017 la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 2

        Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi
            cooperaţie, aflate în subordinea Ministerului pentru
                  Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Braşov - 10 posturi │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj-Napoca - 13 posturi │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanţa - 13 posturi │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova - 10 posturi │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi - 12 posturi │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti - 10 posturi │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Târgu Mureş - 10 posturi │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Timişoara - 11 posturi │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3

            Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi
                       pentru activităţi specifice


┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │Tipul mijlocului│ Numărul maxim│ Consumul maxim │
│crt.│ Unitatea │ de transport │ aprobat │ de carburant │
│ │ │ │ (bucăţi) │pentru un vehicul│
│ │ │ │ │ (litri/lună) │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Aparatul propriu*) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Pentru transport marfă şi persoane│ │ │ │
│ │(delegaţii) │ Autovehicule │ 26 │ 300 │
└────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

──────────
    *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    NOTE:
    1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.
    2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului.
    3. Pentru activităţile specifice desfăşurate de reţeaua comercială externă şi reţeaua economică externă din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat are în dotare un număr de 117 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.
    4. Pentru activităţi specifice desfăşurate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat are în dotare un număr total de 16 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 200 de litri pentru fiecare autoturism.


    ANEXA 4

                                    SITUAŢIA
         bunurilor imobile din domeniul public şi privat al statului
           aflate în administrarea Ministerului pentru Mediul de
                      Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

    1. Imobil construcţie P+3, situat în str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul public al statului
    2. Imobil construcţie 188, 10 mp, situat în str. Apolodor nr. 17 - parter, latura nord, sectorul 5, Bucureşti
    3. Imobil teren Şoseaua Viilor nr. 38, sectorul 5, Bucureşti
    4. Imobil situat în Şoseaua Olteniţei nr. 225A, sectorul 4, Bucureşti, în domeniul public al statului

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


nur syarah
22 Martie 2017
Buna tuturor, Numele meu este nur syarah ora?ului Bogor în Indonezia, vreau s? folosesc acest mediu pentru a sf?tui pe to?i s? v? rug?m s? fie atent în ob?inerea unui împrumut aici, atât de mul?i creditori împrumut aici sunt toate escrocii ?i ei sunt aici doar pentru a v? în?el?torie din banii dumneavoastr? , am aplicat pentru un împrumut de circa 150 de milioane de la o femeie în Filipine ?i am pierdut aproximativ 10 milioane de euro, f?r? a lua împrumuturi, au cerut din nou ?i din nou, pentru costul, eu pl?tesc aproape 10 milioane de euro înc? nu am primit un împrumut, acolo sunt mi-a ar?tat de aproximativ 2 ori, de la dou? femei diferite în Filipine, sper c? m? voi întâlni persoana potrivit?, dar eu nu fac. Dumnezeu s? fie slava, m-am întâlnit un prieten care tocmai a aplicat creditul, iar el a luat împrumut f?r? nici un fel de stres, a?a c? mi-a prezentat doamnei Margaret pedro, CEO Margaret companiile de împrumut pedro, ?i am aplicat pentru 420 de milioane, am cred c? este o glum? ?i o fraud?, dar am primit împrumutul meu în mai pu?in de 24 de ore, doar 2% f?r? garan?ii. Sunt foarte fericit pentru c? am fost salvat de la obtinerea s?raci. a?a c? am sfaturi to?i oamenii de aici care au nevoie de împrumuturi pentru un contact D-na Margaret pedro prin e-mail: margaretpedroloancompany@gmail.com Înc? po?i s? m? contacta?i dac? ave?i nevoie de informa?ii suplimentare prin e-mail: nursyarah36@gmail.com înc? o dat? v? mul?umesc tuturor pentru a citi m?rturia mea ?i Dumnezeu continu? s? ne binecuvânteze pe to?i ?i s? ne dea via?? lung? ?i prosperitate
Dl Miller Porter
07 Aprilie 2017
ai nevoie de nici un fel de împrumut ?? dac? da, atunci contacta?i-m? ast?zi pentru un împrumut rapid la rata dobânzii de 3% de e-mail Millerporter102@gmail.com +2349057519652 Millerporter102@gmail.com http://millerporter102.wix.com/potterfirms Dl Miller Porter
blessing
22 Mai 2017
NACHHALTIGES DARLEHENANGEBOT Hallo, Was sind Ihre finanziellen Bedürfnisse? Wir geben Kredite zu einem Tief von $ 2.000,00 bis zu einem Maximum von $ 100.000.000,00 dauerhaften Komfort, von 1-30 Jahren zu einem sehr niedrigen Zinssatz von 3%. Sie brauchen ein Business-Darlehen? Du brauchst ein persönliches Darlehen? Möchten Sie ein Auto kaufen? Willst du refinanzieren? Du brauchst eine Hypothek? Sie brauchen ein riesiges Kapital, um Ihren Geschäftsvorschlag oder Ihre Expansion zu starten? Hast du die Hoffnung verloren und du denkst, es gibt keinen Ausweg, und finanzielle Belastungen bestehen noch? Bitte zögern Sie nicht, uns für eine mögliche geschäftliche Zusammenarbeit zu kontaktieren Kontaktieren Sie uns per Email: Blessingfirm@yahoo.com...
MIKE JACK
20 Decembrie 2017
Bun? ziua Ofert? de împrumut de c?s?torie, C?uta?i un împrumut de afaceri, împrumut personal, ipotec?, împrumut auto, împrumuturi, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc .. Sau ave?i un împrumut de la o banc? sau o banc? financiar? configura?ie a fost respins sau mai multe motive, un creditor privat, împrumuturi pentru întreprinderi ?i persoane fizice, la o rat? a dobânzii sc?zut? ?i la pre?uri accesibile de 3%. Interesat? Contacta?i-ne pentru a trata împrumutul dup? transfer în termen de 24 de ore. E-mail de contact: benlarryfunds1@gmail.com whatsapp +1 (909) -375-5479
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016