Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 29 decembrie 2016  privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 29 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.
    ART. II
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a acestora.
    ART. III
    (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestuia.
    (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură administrarea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, până la finalizarea casării acestuia.
    ART. IV
    Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. V
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
              Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                                  Marcel Opriş

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 29 decembrie 2016.
    Nr. 1.023.


    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
             ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi
           în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a
                     cărui valoare de inventar se modifică

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de │
│ │ │Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │
│aflate sub autoritatea ordonatorului principal, │ │ │
│institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după │ │ │
│caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat│ │ │
│care au în administrare bunuri din patrimoniul public │ │ │
│de stat │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────┘          Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)


┌──────┬───────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────┬───────────┬───────┐
│ Nr. │ Codul de │ Denumirea │ Datele de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Situaţia │Tipul │
│M.F.P.│clasificare│ │ │dobândirii│de inventar│ │ juridică │bunului│
│ │ │ │ │/dării în │ - lei - │ │ actuală │ │
│ │ │ ├──────────┬────────────┬────────┤folosinţă │ ├───────────────┬────────────┼───────────┤ │
│ │ │ │Descrierea│Vecinătăţile│ Adresa │ │ │ Baza legală │ În │Concesiune/│ │
│ │ │ │ tehnică │(după caz, │ │ │ │ │administrare│Închiriat/ │ │
│ │ │ │(pe scurt)│ pe scurt) │ │ │ │ │/concesiune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│35517 │ 8.19.01 │Reţele │Cabluri de│ │Ţara: │ 1998 │ 57.626.883│Hotărârea │În │ │Imobil │
│ │ │telefonice de│cupru şi │ │România │ │ │Guvernului │administrare│ │ │
│ │ │transport şi │fibră │ │ │ │ │nr. 808/1997 │ │ │ │
│ │ │distribuţie │optică în │ │ │ │ │P.V. nr. 35873 │ │ │ │
│ │ │ │canali- │ │ │ │ │din 31.12.2008 │ │ │ │
│ │ │ │zaţie │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 439/2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. 35272 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │din 31.12.2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 887/2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │S/40257 din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.03.2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 666/2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 293/2012 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 136/2013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 316/2014 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 431/2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 247/2016 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H.C.J. Arad nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │180/28.09.2016 │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴───────┘    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
            ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat
              al bunurilor din domeniul public al statului şi care
        se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de │
│ │ │Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │
│aflate sub autoritatea ordonatorului principal, │ │ │
│institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după │ │ │
│caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat│ │ │
│care au în administrare bunuri din patrimoniul public │ │ │
│de stat │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────┘          Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)


┌──────┬───────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────┬───────────┬───────┐
│ Nr. │ Codul de │ Denumirea │ Datele de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Situaţia │Tipul │
│M.F.P.│clasificare│ │ │dobândirii│de inventar│ │ juridică │bunului│
│ │ │ │ │/dării în │ - lei - │ │ actuală │ │
│ │ │ ├───────────┬────────────┬────────┤folosinţă │ ├───────────────┬────────────┼───────────┤ │
│ │ │ │Descrierea │Vecinătăţile│ Adresa │ │ │ Baza legală │ În │Concesiune/│ │
│ │ │ │ tehnică │(după caz, │ │ │ │ │administrare│Închiriat/ │ │
│ │ │ │(pe scurt) │ pe scurt) │ │ │ │ │/concesiune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 8.19.01 │Imobil 57 │Construcţie│ │Ţara: │ 2016 │ 415.676│Dispoziţia OTC │În │ │Imobil │
│ │ │ │metalică │ │România;│ │ │nr. DL-4/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │9.11.2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hune- │ │ │Proces-verbal │ │ │ │
│ │ │ │ │ │doara; │ │ │de punere în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Locali- │ │ │funcţiune nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tate: │ │ │I-762923/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Sânpetru│ │ │30.09.2016 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 8.19.01 │Imobil 58 │Construcţie│ │Ţara: │ 2016 │ 26.558.159│Hotărârea │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │România;│ │ │Guvernului │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Locali- │ │ │nr. 233/1997 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tate: │ │ │Proces-verbal │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucu- │ │ │de punere în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │reşti │ │ │funcţiune nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │I-762674/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20.01.2016 │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴───────┘    ANEXA 3

                             DATELE DE IDENTIFICARE
                   ale imobilelor care se scot din inventarul
            centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
                şi se trec în patrimoniul privat al statului în
                         vederea declasării şi casării

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de │
│ │ │Telecomunicaţii│
│ │ │Speciale │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │
│aflate sub autoritatea ordonatorului principal, │ │ │
│institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după │ │ │
│caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat│ │ │
│care au în administrare bunuri din patrimoniul public │ │ │
│de stat │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────┘          Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)


┌──────┬───────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────┬───────────┬───────┐
│ Nr. │ Codul de │ Denumirea │ Datele de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Situaţia │Tipul │
│M.F.P.│clasificare│ │ │dobândirii│de inventar│ │ juridică │bunului│
│ │ │ │ │/dării în │ - lei - │ │ actuală │ │
│ │ │ ├───────────┬────────────┬────────┤folosinţă │ ├───────────────┬────────────┼───────────┤ │
│ │ │ │Descrierea │Vecinătăţile│ Adresa │ │ │ Baza legală │ În │Concesiune/│ │
│ │ │ │ tehnică │(după caz, │ │ │ │ │administrare│Închiriat/ │ │
│ │ │ │(pe scurt) │ pe scurt) │ │ │ │ │/concesiune │Dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ 35557│ 8.19.01 │Imobil 22 │Construcţie│ │Ţara: │ 1976 │ 19.895│Decizia │În │ │Imobil │
│ │ │ │ │ │România;│ │ │Consiliului │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │judeţul:│ │ │Popular din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vaslui; │ │ │11.11.1975 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │locali- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tatea: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bahnari │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴───────┘
                                       ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016