Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 14 din 06 Ianuarie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 14 din 06 Ianuarie 2017

Monitorul Oficial 14 din 06 Ianuarie 2017 (M. Of. 14/2017)

1. ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017, precum şi a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b), art. 21, art. 62 alin. (1) lit. c) şi ale art. 65 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 2 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei pe anul 2017, prevăzut în anexa nr. 1 ...

2. METODOLOGIE din 21 decembrie 2016 de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 6.154 din 21 decembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 14 din 6 ianuarie 2017──────────art. 1(1) o instituţie de învăţământ superior poate solicita o evaluare externă din partea oricărei agenţii de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în registrul european pentru asigurarea calităţii în Învăţământul superior (eqar), denumită în continuare agenţie abilitată, numai în cazul următoarelor procese de asigurare a calităţii:a) autorizarea provizorie, acreditarea şi stabilirea numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire şi evaluarea periodică a programelor de ...

3. ORDIN nr. 6.154 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile art. 192 alin. (1^1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în registrul european pentru ...

4. ORDIN nr. 963 din 23 mai 2016 privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 6 ianuarie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 109.273 din 28 martie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de avizul de mediu nr. sb 3 din 24 noiembrie 2014, emis de agenţia pentru protecţia mediului sibiu, avizul ministerului culturii nr. 7.817/ 23 decembrie 2015, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83.129/163.347/328.774 din 30 decembrie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 15.763 din 12 februarie 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 156.927/i.m./10 decembrie 2015;în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi ...

5. HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 29 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al ...

6. HOTĂRÂRE nr. 1.386 din 14 noiembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. a) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a institutului naţional al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 439/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi ...

7. HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 29 decembrie 2016 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile mfp nr. 97011 şi 97020 din anexa nr. 41 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din ...

8. HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 29 decembrie 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând ...

9. HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 29 decembrie 2016 privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

Având în vedere art. 9 alin. (4) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a terenurilor aflate în administrarea ministerului energiei, rezultate ca urmare a exproprierii, în baza hotărârii guvernului nr. 959/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor ...

10. AMENDAMENT din 2 noiembrie 2016 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

──────────aprobat de hotărârea nr. 1.017 din 29 decembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 14 din 6 ianuarie 2017──────────biroul băncii mondiale din româniabanca internaŢionalĂ pentru reconstrucŢie Şi dezvoltareasociaŢia internaŢionalĂ de dezvoltareclădirea uti, etajul 6str. vasile lascăr nr. 31sectorul 2, 020492bucureşti, româniatel.: (+4) 021 201-0311fax: (+4) 021-201-0338  2 noiembrie 2016e.s. anca dana dragu, ministrul finanţelor publicestr. apolodor 17, sectorul 5bucureşti, româniaromânia - proiectul de modernizare a administraţiei fiscale (Împrumut nr. 8621-ro) prelungirea datei-limită de tragereexcelenţa voastră:facem referire la acordul de împrumut dintre românia (Împrumutatul) şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare (banca), aferent proiectului mai sus rubricat, din ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 29 decembrie 2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 212/2013 privind ratificarea acordului de împrumut (proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la bucureşti la 8 mai 2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, prin scrisorile*) semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la bucureşti, la acordul de împrumut (proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016