Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.154 din 21 decembrie 2016  privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.154 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

    Având în vedere prevederile art. 192 alin. (1^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, de către instituţiile de învăţământ superior, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, precum şi de către alte agenţii de asigurare a calităţii abilitate să desfăşoare evaluări pe teritoriul României, potrivit legii.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul educaţiei naţionale
                           şi cercetării ştiinţifice,
                                 Mircea Dumitru


    Bucureşti, 21 decembrie 2016.
    Nr. 6.154.


    ANEXĂ

                                  METODOLOGIE
       de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de
             asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în
               Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în
              Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

    ART. 1
    (1) O instituţie de învăţământ superior poate solicita o evaluare externă din partea oricărei agenţii de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), denumită în continuare agenţie abilitată, numai în cazul următoarelor procese de asigurare a calităţii:
    a) autorizarea provizorie, acreditarea şi stabilirea numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire şi evaluarea periodică a programelor de studii universitare de licenţă;
    b) acreditarea, stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire şi evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de masterat;
    c) acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii;
    d) acreditarea şi evaluarea periodică a unei instituţii de învăţământ superior.
    (2) O instituţie de învăţământ superior poate solicita o evaluare externă a unui program de studiu în vederea schimbării numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire doar din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară a programului respectiv.
    (3) În termen de un an de la comunicarea furnizorului de educaţie a raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul programelor de studii universitare de licenţă/domeniilor masterale, furnizorul de educaţie are obligaţia de a solicita aceleiaşi agenţii de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară parcurgerea unui nou proces de evaluare externă.
    (4) În termen de un an de la comunicarea furnizorului de educaţie a raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul domeniilor de doctorat, furnizorul de educaţie are obligaţia de a solicita aceleiaşi agenţii de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară parcurgerea unui nou proces de evaluare externă.
    (5) În termen de 2 ani de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul unei evaluări instituţionale, furnizorul de educaţie are obligaţia de a solicita aceleiaşi agenţii de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară parcurgerea unui nou proces de evaluare externă.
    ART. 2
    (1) Furnizorii de educaţie care intenţionează să solicite o evaluare externă din partea unei agenţii abilitate înregistrată în EQAR se vor consulta, anterior începerii procesului de evaluare, cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) asupra termenilor de referinţă şi a metodologiei de evaluare externă care urmează să fie folosită în cadrul evaluărilor prevăzute la art. 1 alin. (1).
    (2) Termenii de referinţă vor fi elaboraţi şi agreaţi de către furnizorul de educaţie şi agenţia abilitată şi vor fi alcătuiţi în strictă conformitate cu Standardele europene şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (ESG). Termenii de referinţă vor viza exclusiv:
    a) transparenţa procesului de evaluare;
    b) independenţa echipei externe faţă de instituţia evaluată;
    c) expertiza evaluatorilor;
    d) drepturile şi obligaţiile contractuale agreate între furnizorul de educaţie şi agenţia abilitată, inclusiv cele cuprinse la art. 5 şi 6 din prezenta metodologie.
    (3) Metodologia de evaluare externă utilizată de către agenţia abilitată poate cuprinde şi criterii, standarde şi indicatori suplimentari, complementari celor naţionali, însă aceştia nu vor contraveni cadrului normativ în vigoare şi vor fi agreaţi cu furnizorul de educaţie supus evaluării, anterior începerii procesului de evaluare. Decizia agenţiei abilitate se va lua doar în temeiul standardelor naţionale şi nu va fi influenţată de cele complementare.
    (4) Furnizorul de educaţie care solicită evaluarea de către o agenţie abilitată va transmite către ARACIS documentele care atestă îndeplinirea termenilor de referinţă şi metodologia care urmează să fie folosită.
    (5) În urma analizării de către departamentele din cadrul ARACIS aferente tipului de evaluare vizat a metodologiei care urmează să fie folosită şi a termenilor de referinţă descrişi la alin. (2), Consiliul ARACIS îşi va exprima acordul/dezacordul faţă de conformitatea acestora cu legislaţia naţională şi cu ESG. În urma acestei decizii, furnizorului de educaţie i se va comunica dacă poate declanşa sau nu, după caz, procesul de evaluare externă.
    ART. 3
    (1) Rapoartele realizate ca urmare a evaluărilor externe desfăşurate pe teritoriul României de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate înregistrate în EQAR vor conţine recomandarea agenţiei abilitate cu privire la, după caz, numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, autorizarea/ neautorizarea, acreditarea/neacreditarea/menţinerea acreditării/ retragerea acreditării programului de studii universitare de licenţă/domeniului masteral/şcolii doctorale/instituţiei şi termenul de valabilitate a avizului.
    (2) Rapoartele de evaluare externă a calităţii realizate de către agenţiile abilitate se transmit la ARACIS.
    ART. 4
    (1) Departamentele aferente tipului de evaluare din cadrul ARACIS vor realiza o analiză cu privire la conformitatea procesului şi a raportului de evaluare externă cu legislaţia naţională, cu metodologia şi cu termenii de referinţă, conformitate reflectată atât pe durata evaluării externe, cât şi în procesul de redactare a raportului de evaluare. Analiza va fi prezentată Consiliului ARACIS.
    (2) În urma prezentării în cadrul Consiliului a analizei de la alin. (1), Consiliul ARACIS va decide validarea sau, după caz, invalidarea raportului de evaluare externă, motivându-şi decizia, în scris. Decizia ARACIS se va referi strict la conformitatea procesului de evaluare şi nu va viza conţinutul raportului de evaluare externă sau recomandarea agenţiei abilitate.
    (3) Rapoartele realizate de către agenţiile abilitate ca urmare a evaluărilor externe în România se transmit, alături de evaluarea menţionată la alin. (1), la Direcţia generală învăţământ superior (DGIS).
    (4) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) ia notă de decizia agenţiilor abilitate şi o atestă prin, după caz, ordin de ministru sau hotărâre de guvern.
    (5) Agenţia abilitată şi MENCŞ fac publice, pe website-urile proprii, rapoartele de evaluare externă realizate de către agenţiile abilitate şi evaluarea ARACIS menţionată la alin. (1).
    ART. 5
    Procesul de evaluare organizat de către agenţia abilitată care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) va include în mod obligatoriu o etapă în care furnizorului de educaţie supus evaluării i se oferă posibilitatea de a corecta, în conţinutul raportului de evaluare externă, eventualele neconcordanţe ale datelor/informaţiilor colectate.
    ART. 6
    În cazul existenţei unor contestaţii se aplică următoarele prevederi:
    a) dacă o contestaţie vizează procesele de evaluare externă prevăzute la art. 1 alin. (1), conţinutul rapoartelor de evaluare şi/sau recomandarea agenţiei abilitate, la solicitarea furnizorilor de educaţie, se va pune în aplicare procedura de contestaţie a agenţiei abilitate, vizată şi prin termenii de referinţă;
    b) dacă o contestaţie vizează conformitatea evaluării, respectarea metodologiei şi a termenilor de referinţă prevăzuţi la art. 2 alin. (2), aceasta va fi soluţionată prin procedura de contestaţie a agenţiei abilitate, în conformitate cu prevederile termenilor de referinţă;
    c) dacă o contestaţie vizează avizul Consiliului ARACIS, raportul de evaluare se retransmite departamentelor din cadrul ARACIS aferente tipului de evaluare în vederea unei noi examinări. Consiliul ARACIS va relua procesul privind validarea/invalidarea raportului de evaluare externă. În acest caz, decizia Consiliului ARACIS este definitivă. Furnizorul de educaţie are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea oricărei agenţii abilitate, în vederea respectării termenelor calendaristice prevăzute de lege;
    d) în cazul în care se dă câştig de cauză contestaţiilor privind încălcarea de către agenţiile abilitate a metodologiei şi a termenilor de referinţă, atât ARACIS, cât şi MENCŞ îşi rezervă dreptul de a formula o sesizare către EQAR cu privire la nerespectarea legislaţiei naţionale de către agenţiile abilitate.
    ART. 7
    Având în vedere faptul că activităţile ARACIS sunt reglementate prin cadrul normativ naţional în vigoare, în contextul prezentei metodologii, termenul de "agenţie abilitată" se referă la alte agenţii de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în EQAR, cu excepţia ARACIS.


                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016