Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 801 din 8 noiembrie 2017  privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi atribuirea destinaţiei acestuia  de reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 801 din 8 noiembrie 2017 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi atribuirea destinaţiei acestuia de reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017
    Având în vedere prevederile art. 2 lit. a) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 144/2015,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    La anexa nr. 3 - Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării - la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, numărul curent 304 se abrogă.

    ART. 2
    (1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“.
    (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se înscrie în fondul locativ de protocol şi bunuri mobile, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“.

    ART. 3
    Se aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă imobilului prevăzut la art. 2 pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, în vederea organizării cabinetului de lucru.

    ART. 4
    Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 3 - Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, după numărul curent 55 se introduce un nou număr curent, numărul curent 55^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│Nr. │Denumirea imobilului şi │Teren│
│crt.│adresa │- mp │
│ │ │- │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Apartament, str. Eminescu │ │
│ │nr. 44-48, parter, ap. 1 şi│ │
│55^1│dependinţe, camera de │76,59│
│ │serviciu nr. 9 şi boxa nr. │ │
│ │1, sectorul 1, municipiul │ │
│ │Bucureşti │ │
└────┴───────────────────────────┴─────┘

"

    2. La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, numerele curente 461 şi 475 se abrogă.


    ART. 5
    Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Roxana-Cezarina Bănică
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 8 noiembrie 2017.
    Nr. 801.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“,
    având C.U.I. 2351555, care trece din domeniul privat în domeniul public al statului,
    cu destinaţia de reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român,
    în vederea organizării cabinetului de lucru

┌──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Elemente-cadru│ │
│ │ │ │ │ │de descriere │ │
│ │ │ │ │ │tehnică ale │ │
│ │ │ │ │ │bunului, │ │
│ │ │ │ │ │conform │ │
│ │ │ │ │ │Ordinului │ │
│ │ │ │ │ │ministrului │ │
│Denumirea │ │ │ │ │finanţelor │ │
│bunului │ │ │ │ │publice │ │
│care intră│ │Anul şi │ │ │nr. 1.718/2011│ │
│în │Codul de │actul │Adresa │Vecinătăţi│pentru │Valoare │
│domeniul │clasificaţie│dobândirii│ │ │aprobarea │- lei - │
│public al │ │ │ │ │Precizărilor │ │
│statului │ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │ │întocmirea şi │ │
│ │ │ │ │ │actualizarea │ │
│ │ │ │ │ │inventarului │ │
│ │ │ │ │ │centralizat al│ │
│ │ │ │ │ │bunurilor din │ │
│ │ │ │ │ │domeniul │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Apartamentul │ │
│ │ │ │ │ │nr. 1 (lot │ │
│ │ │ │ │ │19), cu teren │ │
│ │ │ │ │ │aferent în │ │
│ │ │ │ │ │cotă indiviză │ │
│ │ │ │ │ │de 64,19 mp │ │
│ │ │ │ │ │Camera de │ │
│ │ │ │ │ │serviciu nr. │ │
│ │ │ │ │ │9, situată la │ │
│ │ │ │ │Nord - │etajul 8, în │ │
│ │ │ │ │str. Mihai│suprafaţă │ │
│ │ │ │ │Eminescu │utilă de 20,09│ │
│ │ │ │ │Sud - │mp, cu teren │ │
│ │ │ │ │imobile │aferent în │ │
│ │ │ │ │bd. Dacia │cotă indiviză │Valoare │
│ │ │Ordonanţa │ │nr. 55, │de 7,53 mp │construcţie│
│ │ │de urgenţă│Bucureşti,│nr. 57 şi │Boxa nr. 1 │= │
│Apartament│ │a │Str. Mihai│nr. 59 │situată la │502.676,17 │
│nr. 1 │8.28.12 │Guvernului│Eminescu │Est - │demisol, cu │lei │
│ │ │nr. 32/ │nr. 44-48,│imobil │suprafaţa │Valoare │
│ │ │2002 │sector 1 │str. Mihai│utilă de 13,00│teren = │
│ │ │ │ │Eminescu │mp, cu teren │61.276,20 │
│ │ │ │ │nr. 50-54 │aferent în │lei │
│ │ │ │ │Vest - │cotă indiviză │ │
│ │ │ │ │imobil │de 4,87 mp │ │
│ │ │ │ │Str. Mihai│Total teren │ │
│ │ │ │ │Eminescu │aferent în │ │
│ │ │ │ │nr. 42 │cotă indiviză │ │
│ │ │ │ │ │- 76,59 mp │ │
│ │ │ │ │ │Înscrise în │ │
│ │ │ │ │ │CF: │ │
│ │ │ │ │ │nr. 259320 - │ │
│ │ │ │ │ │C1 - U19 │ │
│ │ │ │ │ │nr. 259320 - │ │
│ │ │ │ │ │C1 - U43 │ │
│ │ │ │ │ │nr. 259320 - │ │
│ │ │ │ │ │C1 - U1 │ │
└──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016