Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 9 octombrie 2017  privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 9 octombrie 2017 privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 223 din 9 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 871 din 6 noiembrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Domeniu de aplicare, scop şi definiţii
    ART. 1
    (1) Prezenta normă detaliază cerinţele de elaborare a raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive.
    (2) Prezenta normă se aplică la elaborarea raportului de securitate pentru următoarele colete de transport al materialelor radioactive: coletul exceptat, coletul industrial IP-1, IP-2, IP-3, coletul tip A, coletul tip B(U), coletul tip B(M), coletul tip C, coletul conţinând materiale fisile, coletul conţinând mai mult de 0,1 kg hexafluorură de uraniu.
    (3) Proiectantul unui model de colet elaborează orice altă analiză necesară asociată unui anumit tip specific de model.
    (4) Pentru elaborarea raportului de securitate a unui model de colet se utilizează orice altă metodologie, dacă se dovedeşte că este cel puţin echivalentă cu cea prevăzută în prezenta normă.

    ART. 2
    Prezenta normă are la bază cerinţele din documentul AIEA SSR-6 incluse în reglementările internaţionale ADR (Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase), RID (Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase), IMDG (Codul Internaţional pentru transportul maritim de mărfuri periculoase), ADN (Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare) şi ICAO (Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale de la Montreal). Matricea cerinţelor din documentul AIEA SSR-6 şi ADR aplicabile pentru fiecare tip de colet este prezentată în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) Pentru orice model de colet de transport al materialelor radioactive producătorul coletului trebuie să elaboreze un raport de securitate a modelului de colet, care are ca scop demonstrarea conformităţii cu cerinţele naţionale şi internaţionale aplicabile, după caz.
    (2) Pentru modelele de colete care necesită aprobarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) raportul de securitate pentru modelul de colet constituie documentaţia tehnică obligatorie, suport la cererea de autorizare.
    (3) Pentru modelele de colete care nu necesită aprobarea CNCAN, expeditorul trebuie să deţină şi să facă disponibil pentru inspecţia CNCAN raportul de securitate pentru modelul de colet.

    ART. 4
    În scopul aplicării prezentei norme, pe lângă termenii definiţi în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în reglementările internaţionale ADR, RID, IMDG, ADN şi ICAO, se utilizează şi definiţiile din anexa nr. 2 la prezenta normă.

    CAP. II
    Conţinutul raportului de securitate. Prevederi generale
    ART. 5
    Raportul de securitate a modelului de colet este un document controlat şi include o evidenţă a reviziilor şi ediţiilor, precum şi aprobarea acestuia de către proiectantul coletului.

    ART. 6
    În cuprinsul raportului de securitate a modelului de colet se utilizează Sistemul internaţional de unităţi de măsură SI.

    ART. 7
    (1) Raportul de securitate a modelului de colet conţine două părţi principale: partea 1 şi partea a 2-a.
    (2) Structura raportului de securitate este prezentată schematic în anexa nr. 3.
    (3) La elaborarea raportului de securitate a modelului de colet se ţine seama atât de instrucţiunile din textul prezentei norme, cât şi de cele din anexele acesteia.

    ART. 8
    Orice document reprezentând partea 1 este un document controlat şi trebuie să fie aprobat pentru distribuţie de către autorul/proprietarul documentului şi de către proiectantul coletului.

    ART. 9
    Orice document reprezentând partea a 2-a este un document controlat şi trebuie să fie aprobat pentru distribuţie de către responsabilul specialist în disciplina tehnică ce se evaluează.

    CAP. III
    Conţinutul raportului de securitate
    A. Partea I a raportului de securitate
    ART. 10
    Partea 1 a raportului de securitate a modelului de colet include următoarele informaţii/capitole:
    1.1. Lista de conţinut
    1.2. Informaţii administrative
    1.3. Specificaţii privind conţinutul radioactiv
    1.4. Specificaţii de ambalaj
    1.5. Caracteristici de performanţă ale coletului
    1.6. Conformitatea cu cerinţele de reglementare
    1.7. Exploatarea/Operarea
    1.8. Întreţinere
    1.9. Sistemul de management
    1.10. Poza coletului


    ART. 11
    Capitolul 1.1 „Lista de conţinut“ este elaborat pentru fiecare parte, partea 1 şi partea a 2-a, a raportului de securitate a modelului de colet şi conţine lista documentelor incluse în fiecare parte, precum şi lista capitolelor fiecărui document inclus, cu menţionarea ediţiei/reviziei.

    ART. 12
    Capitolul 1.2 „Informaţii administrative“ include:
    a) numele comercial al coletului, după caz;
    b) identificarea proiectantului coletului: numele/denumirea, adresa, detaliile de contact;
    c) tipul coletului;
    d) identificarea ambalajului/modelului de colet şi, după caz, restricţiile numărului/numerelor de serie al/ale ambalajului;
    e) modurile de transport pentru care coletul este proiectat şi orice restricţie privind transportul;
    f) referinţele privind reglementările aplicabile, inclusiv ediţia Reglementărilor AIEA SSR-6 privind transportul în siguranţă al materialelor radioactive la care se referă modelul de colet.


    ART. 13
    (1) Conţinutul radioactiv permis în modelul de colet trebuie descris în detaliu.
    (2) Capitolul 1.3 „Specificaţii privind conţinutul radioactiv“ include cel puţin următoarele informaţii:
    a) nuclidul/compoziţia de nuclizi, radionuclizii descendenţi, după caz;
    b) limitele de activitate, masa şi concentraţie, neomogenităţi, după caz;
    c) forma fizică şi chimică, forma geometrică, aranjarea, parametrii de iradiere, conţinutul de umiditate, specificaţiile de material;
    d) materialul sub formă specială sau materialul cu dispersabilitate redusă, după caz;
    e) natura şi caracteristicile radiaţiei emise;
    f) modalitatea de disipare a căldurii generate de către conţinutul radioactiv;
    g) masa de material fisil şi menţionarea nuclizilor;
    h) alte proprietăţi periculoase;
    i) alte limitări ale conţinutului; limitele relevante de securitate pentru materialele neradioactive, cum ar fi: compoziţia materialului, densitatea, forma, localizarea în interiorul coletului, restricţiile de cantităţi relative la material.

    (3) Pentru situaţia în care în colet sunt transportaţi radionuclizi ale căror valori A1/A2 nu sunt listate în documentul AIEA SSR-6, capitolul trebuie să conţină valorile A1/A2 determinate conform paragrafelor 403-407 din AIEA SSR-6. Pentru situaţia în care coletul este destinat transportului internaţional determinarea valorilor A1/A2 necesită aprobare multilaterală.

    ART. 14
    Capitolul 1.4 „Specificaţii de ambalaj“ include următoarele informaţii:
    a) o listă a componentelor ambalajului şi toate desenele de proiectare;
    b) o listă a componentelor standard cum ar fi bolţuri, sigilii etc.;
    c) o listă a specificaţiilor de material ale tuturor componentelor ambalajului şi ale componentelor standard, metodele de fabricare a acestora inclusiv cerinţe de procurare material, suduri, alte procese speciale, evaluări şi testări nedistructive. Toate specificaţiile de material pentru fiecare componentă a ambalajului trebuie incluse;
    d) descrierea corpului ambalajului, capacului, a mecanismului de închidere şi a componentelor interne;
    e) descrierea componentelor ambalajului ca parte a sistemului de izolare şi reţinere;
    f) descrierea componentelor ambalajului care asigură ecranarea;
    g) descrierea componentelor ambalajului ca parte a sistemului de confinare;
    h) descrierea componentelor ambalajului care asigură protecţia termică;
    i) descrierea componentelor ambalajului care asigură disiparea căldurii;
    j) descrierea modului de protecţie împotriva corodării;
    k) descrierea modului de protecţie împotriva contaminării;
    l) descrierea componentelor limitatorilor de şoc;
    m) modul de transport, care include descrierea oricărui mecanism necesar pentru transport, manipulare în siguranţă, prindere, securizare, transferul dintr-un vehicul în altul şi securizarea în sau pe vehicul care pot afecta siguranţa coletului.


    ART. 15
    (1) Capitolul 1.5 „Caracteristicile de performanţă ale coletului“ descrie principalele principii de proiectare şi principalele caracteristici de performanţă ale modelului de colet, astfel încât modelul de colet să întrunească cerinţele de securitate, cum ar fi izolarea, reţinerea conţinutului radioactiv şi îndepărtarea căldurii, debitul de doză şi cerinţele de securitate la criticitate.
    (2) Capitolul 1.5 trebuie să descrie cum ipotezele analizei şi datele utilizate pentru analiza de securitate, în special cele referitoare la eliberarea de materiale radioactive, debitele de doză şi securitatea la criticitate, după caz, sunt derivate din proiect şi din comportarea coletului la condiţii de transport de rutină, normale şi de accident, luând în considerare şi numărul de cicluri de transport care se intenţionează pentru un ambalaj.
    (3) Aceasta trebuie să asigure că proiectul şi diferitele părţi ale demonstraţiei de securitate se potrivesc şi că orice decizie ulterioară luată privind modificările în modelul de colet datorită fabricaţiei, reparării, îmbunătăţirii exploatării etc. descriu în mod corespunzător posibila influenţă asupra criteriilor de performanţă şi asupra conformităţii cu cerinţele de reglementare.

    ART. 16
    Capitolul 1.6 „Conformitatea cu cerinţele de reglementare“ include o listă completă a cerinţelor din reglementările internaţionale şi din reglementările naţionale aplicabile pentru respectivul model de colet, modul cum se demonstrează conformitatea cu aceasta şi locul – capitolul şi pagina în document unde este descrisă demonstrarea conformităţii cu aceasta. Referirea la dispoziţiile din reglementări trebuie făcută în capitolul unde se demonstrează conformitatea cu acestea.

    ART. 17
    Capitolul 1.7 „Exploatarea/Operarea“ conţine cerinţele minime pentru ambalaje/colete, după caz:
    a) cerinţele de testare şi control înainte de prima utilizare;
    b) cerinţele de testare şi control înainte de fiecare expediţie;
    c) cerinţele de manipulare, de legare şi arimare în vehicul;
    d) cerinţele de încărcare şi descărcare a conţinutului în/din colete;
    e) cerinţele pentru asamblarea componentelor ambalajului;
    f) cerinţele pentru orice echipament suplimentar propus şi controalele operaţionale ce urmează să fie efectuate în timpul transportului, care sunt necesare pentru a asigura întrunirea de către colet a cerinţelor de reglementare pentru transport. De exemplu, pentru disiparea căldurii sunt definite cerinţe pentru barierele termice, limitările de timp, limitările de temperatură, inclusiv condiţiile de utilizare exclusivă şi de depozitare în tranzit.


    ART. 18
    Capitolul 1.8 „Întreţinere“ defineşte cerinţele minime pentru ambalaje/colete pentru următoarele activităţi, după caz:
    a) cerinţele de întreţinere şi inspecţie înainte de fiecare expediere;
    b) cerinţele de întreţinere şi inspecţie periodice, pe toată durata de utilizare a ambalajelor/coletelor.


    ART. 19
    Capitolul 1.9 „Sistemul de management al calităţii“ descrie programul de asigurare a calităţii necesar pentru a asigura conformitatea cu prevederile relevante referitoare la:
    a) proiect, raportul de securitate pentru modelul de colet, documentaţie, înregistrări;
    b) fabricare şi testare;
    c) exploatare/operare cum ar fi încărcarea, transportul, descărcarea, depozitarea în tranzit.
    d) întreţinere şi reparare;
    e) conformitatea cu orice activitate prevăzută în raport.


    ART. 20
    (1) Partea 1 conţine o imagine reproductibilă, nu mai mare de 16/22 cm, care să arate coletul în ansamblu, inclusiv limitatoarele de şoc, dispozitivele de izolare termică şi furniturile ambalajului, după caz. Imaginea trebuie să indice, cel puţin, dimensiunile de gabarit, masa principalelor componente ale ambalajului şi masa brută a ambalajului gol şi a ambalajului încărcat (coletului).
    (2) Imaginea reproductibilă se află în capitolul 1.10 „Poza coletului“.


    B. Partea a 2-a a raportului de securitate
    ART. 21
    (1) Partea a 2-a conţine analize tehnice detaliate pentru demonstrarea conformităţii cu cerinţele prevăzute în partea 1 a raportului de securitate a modelului de colet.
    (2) Partea a 2-a conţine două secţiuni, şi anume:
    a) secţiunea 2.1: secţiunea conţine informaţii/prevederi care trebuie să fie conţinute în toate analizele tehnice incluse în partea a 2-a;
    b) secţiunea 2.2: secţiunea conţine lista analizelor tehnice care sunt necesare, precum şi conţinutul acestora. Mai multe informaţii privind conţinutul analizelor tehnice necesare pentru fiecare tip de colet sunt furnizate în anexele nr. 4-9.


    ART. 22
    Secţiunea 2.1 conţine informaţii care trebuie să se regăsească în oricare analiză tehnică din cadrul secţiunii 2.2 structurate în capitole, şi anume:
    Capitolul 2.1.1 - Referirea la modelul de colet
    În fiecare analiză tehnică dintre cele prevăzute în secţiunea 2.2 modelul de colet care este evaluat trebuie precis referit prin menţionarea desenului de ansamblu al modelului de colet sau a listei de desene ale ambalajului şi prin documentul care specifică conţinutul radioactiv, cu precizarea reviziilor.

    Capitolul 2.1.2 - Criteriile de acceptare şi ipotezele modelului
    În fiecare analiză tehnică dintre cele prevăzute la art. 21 trebuie definite şi justificate, când este cazul, criteriile de acceptare pentru analizele tehnice şi ipotezele modelului de colet în termeni de geometrie şi caracteristici de performanţă.

    Capitolul 2.1.3 - Descrierea şi justificarea metodei de analiză
    Demonstrarea conformităţii cu cerinţele de securitate a unui model de colet se realizează printr-o combinaţie a următoarelor, după caz:
    a) prin rezultatele testărilor fizice a prototipurilor sau a modelelor la scară corespunzătoare;
    b) prin referire la demonstraţii satisfăcătoare de natură similară. Rezultatele testelor modelelor similare pentru modelul analizat este permisă numai dacă similaritatea poate fi demonstrată prin calcul sau prin validare;
    c) prin calcul sau prin judecăţi inginereşti, când procedurile de calcul sunt în general conservative şi este dovedit că sunt potrivite. Ipotezele făcute necesită justificare şi testare fizică.

    Metodele/Standardele utilizate în fiecare analiză trebuie să includă o descriere a tehnicii de analiză utilizate, limitările şi precizia acesteia, precum şi justificarea utilizării acesteia în analiza modelului de colet.
    Când se utilizează coduri de calcul în analiza de securitate la criticitate, sunt necesare informaţii suplimentare pentru verificarea/validarea codului în domeniul de aplicare al acestuia. Justificarea pentru aplicarea acestor coduri trebuie să includă declararea surselor posibile de eroare şi/sau incertitudinile, referitoare la efectele tehnicii de calcul utilizate, a ipotezelor şi simplificărilor utilizate în modelare, precum şi a celor referitoare la oricare parametru care influenţează rezultatele calculului.

    Capitolul 2.1.4 - Analizele modelului de colet
    Caracteristicile de performanţă ale modelului de colet trebuie evaluate cu o analiză de sensibilitate, trebuie identificate şi trebuia să fie corespunzătoare cu nivelurile de precizie stabilite.
    Este de preferat să fie considerate mai mult de un scenariu de accident şi o secvenţă de deteriorări pentru a asigura că funcţiile de securitate sunt îndeplinite de componente diferite ale modelului de colet, în conformitate cu cerinţele de reglementare. Trebuie analizate şi alte riscuri care pot avea un efect succesiv asupra funcţiilor de securitate. Acestea pot fi coroziunea, combustia, efectele piroforice sau alte reacţii chimice, radioliza, schimbarea stării de agregare.

    Capitolul 2.1.5 Compararea criteriilor de acceptare cu rezultatele analizelor
    Rezultatele analizelor efectuate conform cap. 2.1.4 se compară cu criteriile de acceptare, cu ipotezele modelului de colet şi trebuie justificată corespunzător conformitatea cu cerinţele de reglementare din RID/ARD/ADR şi IT-OACI.    ART. 23
    Secţiunea 2.2 a raportului de securitate pentru modelul de colet conţine următoarele analize tehnice:
    Capitolul 2.2.1 - Analiza structurală
    Comportarea mecanică în condiţii de transport de rutină, normale şi de accident, după caz, a modelului de colet de transport trebuie evaluată pentru:
    a) componentele coletului parte a sistemului de izolare şi reţinere;
    b) componentele coletului care asigură ecranarea radiaţiei;
    c) componentele coletului care asigură sistemul de confinare;
    d) componentele coletului pentru care performanţa lor are efect consecutiv asupra componentelor prevăzute la lit. a), b) şi c);
    e) echipamentele ataşate utilizate pentru ridicarea ambalajului/ coletului;
    f) echipamentele ataşate ambalajului utilizate pentru fixarea în mijlocul de transport.


    Capitolul 2.2.2 - Analiza termică
    Comportarea termică trebuie evaluată pentru condiţii de transport de rutină, normale şi de accident şi trebuie să includă o evaluare a stresului termic, temperatura la suprafaţa coletului şi comportarea termică sau, după caz, a tipului de colet pentru:
    a) componentele sistemului de izolare;
    b) componentele ecranului de protecţie;
    c) componentele sistemului de confinare;
    d) componentele coletului pentru care performanţa lor poate avea efect asupra componentelor prevăzute la lit. (a), (b) şi (c).


    Capitolul 2.2.3 - Analiza de performanţă a sistemului de izolare
    Analiza de performanţă a sistemului de izolare trebuie să evalueze măsurile pentru prevenirea pierderii sau dispersiei sau pentru limitarea eliberării de material radioactiv în condiţii de transport de rutină, normale şi de accident.

    Capitolul 2.2.4 - Analiza pentru evaluarea expunerii
    Analiza pentru evaluarea expunerii trebuie să evalueze debitele de doză şi raportul de creştere a debitelor de doză pentru condiţii de transport de rutină, normale şi de accident, după caz. Analiza trebuie efectuată pentru conţinutul radioactiv maxim sau pentru conţinutul care ar conduce la debite de doză maxime la suprafaţa coletelor, precum şi la alte distanţe faţă de suprafaţă, definite de reglementări.

    Capitolul 2.2.5 - Analiza de securitate la criticitate
    Pentru modelele de colete destinate pentru transportul materialelor fisile neexceptate trebuie evaluată securitatea la criticitate pentru condiţii de transport de rutină, normale şi de accident, atât pentru coletul în izolare, cât şi pentru aranjamentele de colete.
    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 24
    Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta normă:
    Anexa nr. 1 - Matricea cerinţelor din AIEA SSR-6 şi ADR aplicabile la toate tipurile de colet
    Anexa nr. 2 - Termeni, definiţii şi abrevieri
    Anexa nr. 3 - Structura raportului de securitate a modelului de colet
    Anexa nr. 4 - Coletul exceptat
    Anexa nr. 5 - Coletele industriale IP
    Anexa nr. 6 - Coletul tip A
    Anexa nr. 7 - Coletul tip B(U), B(M) şi C
    Anexa nr. 8 - Coletul pentru transportul materialelor fisile
    Anexa nr. 9 - Coletul care conţine mai mult de 0,1 kg de hexafluorură de uraniu


    ANEXA 1

    la normă
    Matricea cerinţelor din AIEA SSR-6 şi ADR aplicabile la toate tipurile de colet
    În acest document simbolurile înseamnă:
    "-" complet diferit de AIEA SSR-6
    "M" - modificat faţă de AIEA SSR-6

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la normă
    Termeni, definiţii şi abrevieri
    AIEA SSG-26 - document AIEA Ghid pentru interpretarea reglementării pentru transportul în siguranţă al materialelor radioactive (IAEA - Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2012 Edition, Specific Safety Guide, SSG-26)
    AIEA SSR-6 - documentul AIEA Reglementare pentru transportul de materiale radiaoctive, Cerinţe de securitate, SSR-6, ediţia 2012 (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2012 Edition, Specific Safety Requirements SSR-6)
    ADN - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008
    ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare
    Desene de proiectare - desene inginereşti care exprimă componentele ambalajului şi geometria acestora. Desenele de proiectare sunt documente controlate.
    Document controlat - un document care este aprobat şi continuu actualizat. Documentul controlat trebuie să fie semnat, datat şi trebuie să i se atribuie un indicativ incluzând şi revizia, are menţionate numărul de pagini şi numărul de anexe. Modificările documentului între revizii trebuie clar marcate.
    IT-OACI - Instrucţiuni tehnice ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale pentru siguranţa transportului aerian al mărfurilor periculoase, în completarea anexei 18 a Convenţiei de la Chicago referitoare la aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), publicate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (ITOACI) la Montréal
    IMDG - Codul pentru transportul internaţional maritim de mărfuri periculoase
    Modelul de colet - descrierea unui colet care permite deplina identificare a acestuia. Descrierea poate include specificaţii tehnice, desene de proiectare, rapoarte de conformitate cu cerinţele de reglementare, precum şi alte documente relevante solicitate de autoritatea competentă.
    Proiectantul coletului - persoana sau organizaţia care este responsabilă pentru proiectul coletului. Fiecare model de colet trebuie să aibă un singur proiectant.
    RID - Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează în anexa C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1983, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius, încheiat la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002
    Sistemul de confinare - ansamblul materialelor fisile şi componentelor ambalajului, specificat ca atare de către proiectant şi aprobat de către autoritatea competentă, care are scopul de a asigura securitatea la criticitate
    Sistemul de izolare - ansamblul componentelor unui ambalaj, specificat ca atare de către proiectant, care are scopul de a reţine materialul radioactiv în timpul transportului
    Tipul coletului - oricare dintre: coletul exceptat, coletul tip A, coletul tip B (U), coletul tip B (M), coletul tip C, coletul conţinând materiale fisile, coletul conţinând mai mult de 0,1 kg hexafluorură de uraniu.

    ANEXA 3

    la normă
    Structura raportului de securitate a modelului de colet
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    la normă
    Coletul exceptat
    Instrucţiuni suplimentare specifice pentru informaţiile solicitate în partea 1 şi în partea a 2-a a raportului de securitate pentru modelul de colet
    Instrucţiuni şi ghiduri suplimentare se găsesc în AIEA SSG-26.
    Pentru coletele conţinând materiale fisile neexceptate trebuie consultată şi anexa nr. 8 la normă.
    Pentru coletele conţinând mai mult de 0,1 kg hexafluorură de uraniu trebuie consultată şi anexa nr. 9 la normă.

┌──────────────────────────────────────┐
│Partea 1 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.1 │Trebuie inclus în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie inclus în raport │
│ │În acest capitol la lit. c) │
│ │trebuie specificate numerele│
│ │ONU atribuite fiecărui fel │
│ │de colet exceptat, după cum │
│ │urmează: │
│ │- ambalaj gol (UN 2908); sau│
│ │- articole fabricate din │
│ │uraniu natural sau uraniu │
│ │sărăcit sau toriu natural │
│ │(UN 2909); sau │
│ │- cantitate limitată de │
│1.2 │material (UN 2910); sau │
│ │- instrumente sau articole │
│ │(UN 2911); sau │
│ │- hexafluorură de uraniu, │
│ │nefisilă, mai puţin de 0,1 │
│ │kg per colet (UN 3507). │
│ │La lit. e) trebuie luată în │
│ │considerare şi conformitatea│
│ │cu cerinţele suplimentare │
│ │pentru transportul pe calea │
│ │aerului (a se consulta anexa│
│ │nr. 1 la normă), dacă este │
│ │aplicabil. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.3 trebuie inclus│
│ │în raport, cu excepţia lit. │
│ │f). │
│ │La lit. b) trebuie │
│ │considerată conformitatea cu│
│ │limitele de activitate │
│ │pentru coletul exceptat │
│ │conform tabelului 4 din AIEA│
│ │SSR-6 şi cu paragrafele 423 │
│ │şi 424 pentru transportul │
│ │prin poştă şi cu paragraful │
│ │427 pentru ambalaje goale, │
│ │dacă este aplicabil. │
│ │La lit. d), dacă este │
│ │utilizat un material │
│1.3 │radioactiv sub formă │
│ │specială, trebuie să existe │
│ │un certificat valabil pentru│
│ │materialul radioactiv sub │
│ │formă specială. │
│ │La lit. g) materialul fisil │
│ │este permis numai dacă este │
│ │exceptat conform │
│ │paragrafului 417 din AIEA │
│ │SSR-6. │
│ │La lit. h) trebuie să fie │
│ │luate în considerare │
│ │riscurile secundare ale │
│ │conţinutului care pot │
│ │conduce la cerinţe │
│ │suplimentare de clasificare │
│ │şi de proiectare. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.4 trebuie inclus│
│ │în raport, cu excepţia lit. │
│ │g)-i). │
│ │Cerinţa de la lit. e) poate │
│1.4 │fi susţinută prin materialul│
│ │radioactiv sub formă │
│ │specială, dacă se aplică; de│
│ │văzut, de asemenea, şi │
│ │comentariul de la cap. 1.3 │
│ │lit. d). │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie descrise │
│ │principalele principii şi │
│ │caracteristici de │
│ │performanţă ale modelului de│
│ │colet pentru a întruni │
│ │cerinţele de integritate a │
│ │sistemului de izolare şi a │
│ │ecranării pentru coletul │
│ │exceptat în condiţii de │
│1.5 │transport de rutină conform │
│ │paragrafelor 607-618, │
│ │paragrafelor 619-621 pentru │
│ │colete transportate pe calea│
│ │aerului, paragrafelor 515, │
│ │516 şi, dacă este aplicabil,│
│ │paragrafelor 423 (a) şi (c),│
│ │424 (a) şi 426 din AIEA │
│ │SSR-6; a se vedea, de │
│ │asemenea, şi anexa nr. 1 la │
│ │normă. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Paragrafele corespunzătoare │
│ │aşa cum sunt indicate în │
│1.6 │anexa nr. 1 la normă pentru │
│ │coletul exceptat trebuie │
│ │luate în considerare. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie elaborate │
│ │instrucţiuni corespunzătoare│
│ │de utilizare a coletului │
│ │care să acopere toate │
│ │aspectele de la cap. 1.7. │
│ │Conformitatea cu cerinţele │
│ │din paragrafele 564 şi │
│ │607-609 din AIEA SSR-6 │
│ │trebuie să fie justificată │
│ │luând în considerare │
│ │condiţiile anticipate de │
│ │transport de rutină. │
│ │Condiţiile de transport de │
│ │rutină trebuie să fie │
│1.7 │identificate, şi anume: │
│ │temperatura ambientală │
│ │minimă şi maximă din timpul │
│ │transportului, presiunea │
│ │minimă ambientală, │
│ │specificarea cerinţelor │
│ │privind strângerea │
│ │şuruburilor, numărul │
│ │ciclurilor de transport (de │
│ │utilizat în analiza │
│ │fitingurilor) pentru fiecare│
│ │mod de transport. Aceste │
│ │instrucţiuni trebuie incluse│
│ │în raport, dacă este │
│ │aplicabil. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie elaborate │
│ │instrucţiuni corespunzătoare│
│1.8 │de întreţinere a coletului │
│ │care să acopere toate │
│ │aspectele de la cap. 1.8. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Sistemul de management │
│ │trebuie să fie corespunzător│
│ │cu complexitatea modelului │
│ │de colet, să asigure că │
│ │modelul de colet este │
│ │proiectat şi testat, după │
│ │caz, să demonstreze │
│ │îndeplinirea cerinţelor de │
│ │reglementare. Acesta include│
│ │un sistem adecvat de control│
│ │al documentelor. │
│1.9 │Sistemul de management │
│ │trebuie să asigure că │
│ │cerinţele şi standardele │
│ │pentru fabricare, inspecţie │
│ │înainte de prima utilizare │
│ │şi inspecţii ulterioare în │
│ │timpul utilizării (pentru │
│ │ambalaje cu utilizări │
│ │repetate), întreţinerea, │
│ │exploatarea, încărcarea, │
│ │descărcarea sunt clar │
│ │definite în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.10 │Capitolul trebuie inclus în │
│ │raport. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea a 2-a │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Secţiunea 2.1 trebuie │
│ │inclusă în raport, cu un │
│Secţiunea│grad de detaliere │
│2.1 │corespunzător astfel încât │
│ │să demonstreze conformitatea│
│ │cu cerinţele pentru modelul │
│ │de colet exceptat. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.1 trebuie să │
│ │fie conform doar cu │
│ │condiţiile de transport de │
│ │rutină, dar nu şi pentru │
│ │lit. c). │
│ │Cerinţa de la lit. a) poate │
│ │fi demonstrată prin forma │
│ │specială, dacă este │
│ │aplicabil. │
│ │Analiza structurală ar │
│ │trebui efectuată astfel │
│ │încât să demonstreze că │
│ │toate cerinţele aplicabile │
│ │ale modelului sunt │
│ │îndeplinite conform │
│ │paragrafelor 607-618, │
│ │619-621 din AIEA SSR-6 │
│ │pentru transportul pe calea │
│ │aerului, 623 şi 636 pentru │
│ │materialele fisile │
│2.2.1 │exceptate, dacă este │
│ │aplicabil. Trebuie luate în │
│ │considerare temperaturile şi│
│ │presiunile ambientale care │
│ │sunt posibile în condiţii de│
│ │transport de rutină, precum │
│ │şi cerinţele specifice de │
│ │temperatură şi presiune │
│ │pentru transportul pe calea │
│ │aerului. În particular, │
│ │trebuie acordată atenţie ca │
│ │oricare piuliţă, şurub şi │
│ │dispozitiv de reţinere să │
│ │îşi păstreze funcţiile de │
│ │securitate în condiţii de │
│ │transport de rutină chiar şi│
│ │după utilizări repetate. │
│ │Instrucţiuni şi ghiduri │
│ │suplimentare pot fi găsite │
│ │în AIEA SSG-26, paragrafele │
│ │607.1-621.3. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.2 trebuie să │
│ │fie conform doar cu │
│ │condiţiile de transport de │
│ │rutină, dar nu şi pentru │
│ │lit. c). │
│ │Analiza termică ar trebui să│
│ │fie efectuată astfel încât │
│ │să dovedească că toate │
│2.2.2 │cerinţele aplicabile de │
│ │model conform paragrafelor │
│ │607-621 sunt îndeplinite, în│
│ │particular paragrafele 613, │
│ │614, 616 şi 617-619 din AIEA│
│ │SSR-6, dacă se aplică. │
│ │Instrucţiuni şi ghiduri │
│ │suplimentare pot fi găsite │
│ │în AIEA SSG-26, paragrafele │
│ │607.1-621.3. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.3 trebuie să │
│ │fie conform doar cu │
│ │condiţiile de transport de │
│ │rutină. │
│ │Analiza trebuie efectuată │
│ │astfel încât să fie │
│ │demonstrată integritatea │
│2.2.3 │izolării pentru toate │
│ │aspectele relevante conform │
│ │paragrafelor 607-618 şi │
│ │619-621 din AIEA SSR-6, dacă│
│ │se aplică. Pentru alte │
│ │proprietăţi periculoase ale │
│ │conţinutului a se vedea şi │
│ │paragrafele 110 şi 507 din │
│ │AIEA SSR-6. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.4 trebuie să │
│ │fie conform doar cu │
│ │condiţiile de transport de │
│ │rutină; a se vedea │
│ │paragrafele 508, 509 şi 516.│
│ │Analiza de ecranare trebuie │
│ │să fie efectuată astfel │
│ │încât să dovedească faptul │
│ │că toate cerinţele privind │
│ │debitul dozei sunt │
│ │îndeplinite, conform │
│ │paragrafelor 516 şi 423(a), │
│ │dacă este aplicabil. Dacă │
│2.2.4 │sunt utilizate metode de │
│ │calcul, calculul │
│ │termenului-sursă trebuie să │
│ │ia în considerare │
│ │interacţiile, emisiile │
│ │secundare, factorii de │
│ │multiplicare, acolo unde │
│ │este relevant. Dacă sunt │
│ │utilizate măsurători, │
│ │măsurarea termenului-sursă │
│ │trebuie să fie │
│ │reprezentativă pentru │
│ │conţinutul radioactiv al │
│ │modelului de colet. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Neaplicabil: materialele │
│2.2.5 │fisile neexceptate nu sunt │
│ │permise în colete exceptate.│
└─────────┴────────────────────────────┘    ANEXA 5

    la normă
    Coletele industriale IP
    Instrucţiuni suplimentare specifice pentru informaţiile solicitate în partea 1 şi în partea a 2-a a raportului de securitate pentru modelul de colet
    Instrucţiuni şi ghiduri suplimentare se găsesc în AIEA SSG-26.
    Pentru coletele conţinând materiale fisile neexceptate trebuie consultată şi anexa nr. 8 la normă.
    Pentru coletele conţinând mai mult de 0,1 kg hexafluorură de uraniu trebuie consultată şi anexa nr. 9 la normă.

┌──────────────────────────────────────┐
│Partea 1 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.1 │Capitolul 1.1 trebuie inclus│
│ │în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.2 trebuie inclus│
│ │în raport. │
│ │La lit. c) ar trebui │
│ │specificat tipul coletului │
│ │industrial: │
│ │- colet industrial tip 1 │
│ │IP-1; │
│ │- colet industrial tip 2 │
│1.2 │IP-2; │
│ │- colet industrial tip 3 │
│ │IP-3. │
│ │La lit. e) trebuie luată în │
│ │considerare şi conformitatea│
│ │cu cerinţele suplimentare │
│ │pentru transportul pe calea │
│ │aerului; a se vedea şi anexa│
│ │nr. 1 la normă, dacă este │
│ │aplicabil. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.3 trebuie inclus│
│ │în raport. │
│ │La lit. b) se descriu │
│ │limitările în ceea ce │
│ │priveşte activitatea │
│ │specifică (Bq/g) şi │
│ │contaminarea de suprafaţă │
│ │(Bq/cmp). │
│ │Conţinutul radioactiv poate │
│ │fi clasificat ca LSA-I, │
│ │LSA-II sau LSA-III conform │
│ │paragrafului 409 sau SCO-I │
│ │sau SCO-II conform │
│ │paragrafului 412 din AIEA │
│ │SSR-6. │
│ │Conform acestei clasificări,│
│ │conţinutul coletului │
│ │industrial trebuie │
│ │justificat conform │
│ │paragrafului 519 şi │
│ │tabelului 6 din AIEA SSR-6. │
│ │Trebuie demonstrată │
│ │conformitatea cu limita │
│1.3 │debitului de doză la 3 metri│
│ │de conţinutul neecranat │
│ │conform paragrafului 516 din│
│ │AIEA SSR-6. │
│ │Trebuie să fie luate în │
│ │considerare limitele de │
│ │activitate pe vehicul │
│ │conform tabelului nr. 7 din │
│ │AIEA SSR-6 pentru a limita │
│ │activitatea într-un singur │
│ │colet, dacă este cazul. │
│ │La lit. c) limitele de │
│ │conţinut în coletul │
│ │industrial IP depind de │
│ │starea fizică. În cazul │
│ │LSA-III, aplicabil pentru │
│ │coletul industrial tip IP-2 │
│ │sau IP-3 conform tabelului │
│ │nr. 6 din AIEA SSR-6, │
│ │trebuie justificată │
│ │conformitatea cu paragraful │
│ │601. │
│ │Trebuie inclusă cerinţa de │
│ │la lit. f) dacă este │
│ │aplicabil. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea 1 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Pentru cerinţa de la lit. │
│ │g), dacă coletul conţine │
│ │materiale fisile exceptate, │
│ │trebuie justificată │
│ │conformitatea cu paragraful │
│ │417 din AIEA SSR-6. Dacă │
│ │coletul conţine materiale │
│ │fisile neexceptate, se │
│ │aplică anexa nr. 8 la normă.│
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie inclus în raport, cu│
│ │excepţia lit. i). │
│ │Cerinţa de la lit. g) dacă │
│1.4 │se aplică, vezi anexa nr. 8 │
│ │la normă. │
│ │Cerinţa de la lit. h) dacă │
│ │se aplică în legătură cu │
│ │anexa nr. 8 sau 9 la normă. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Principalele principii de │
│ │proiectare şi caracteristici│
│ │de performanţă ale modelului│
│ │de colet trebuie descrise │
│ │astfel încât să fie │
│ │întrunite cerinţele de │
│ │integritate a sistemului de │
│ │izolare şi a ecranului, │
│ │astfel: │
│ │- tipul IP-1 în condiţii de │
│ │transport de rutină conform │
│ │paragrafelor 606-619 şi 634 │
│ │din AIEA SSR-6; │
│ │- tipul IP-2 în condiţii de │
│ │transport normale şi de │
│ │rutină conform paragrafelor │
│ │606-619, 622 şi 634 din AIEA│
│ │SSR-6 sau cerinţele │
│ │alternative din paragrafele │
│1.5 │624-628 pentru colete, │
│ │containere-cisternă, │
│ │cisterne, containere mari şi│
│ │containere metalice │
│ │intermediare; │
│ │- tipul IP-3 în condiţii de │
│ │transport normale şi de │
│ │rutină conform paragrafelor │
│ │606-619, 634-647 sau │
│ │cerinţele alternative din │
│ │paragrafele 624-628 pentru │
│ │colete, containere-cisternă,│
│ │cisterne, containere mari şi│
│ │containere metalice │
│ │intermediare; │
│ │- tipul IP-1, tipul IP-2 şi │
│ │tipul IP-3 conform │
│ │paragrafelor 524-526 din │
│ │AIEA SSR-6; a se vedea şi │
│ │anexa nr. 1 la normă. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Paragrafele corespunzătoare │
│ │aşa cum sunt indicate în │
│ │anexa nr. 1 la normă pentru │
│1.6 │coletele industriale tip │
│ │IP-1, tip IP-2, tip IP-3 │
│ │trebuie luate în │
│ │considerare. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie elaborate │
│ │instrucţiuni corespunzătoare│
│ │de utilizare a coletului │
│ │care să acopere toate │
│ │aspectele de la cap. 1.7. │
│ │Detalii privind operaţiile │
│ │de manipulare a coletului │
│ │pot fi incluse în mai multe │
│ │proceduri scrise care │
│ │trebuie referenţiate în │
│ │această parte a raportului. │
│ │La lit. a), în conformitate │
│ │cu paragraful 501(a) din │
│ │AIEA SSR-6, dacă presiunea │
│ │de proiectare a sistemului │
│ │de izolare depăşeşte 35 kPa,│
│ │trebuie inclusă o procedură │
│ │pentru testarea integrităţii│
│ │sistemului de izolare în │
│ │condiţiile acelei presiuni. │
│ │La lit. b) procedurile de │
│ │testare şi control trebuie │
│ │incluse să asigure că: │
│ │- toate cerinţele │
│ │specificate în prevederile │
│ │relevante din AIEA SSR-6 │
│1.7 │aplicabile la coletul │
│ │industrial sunt îndeplinite,│
│ │conform paragrafului 502(a) │
│ │din AIEA SSR-6; │
│ │- dispozitivele de ridicare │
│ │ataşate care nu întrunesc │
│ │cerinţele de la paragraful │
│ │607 din AIEA SSR-6 au fost │
│ │îndepărtate sau făcute │
│ │incapabile să fie utilizate │
│ │la ridicarea coletului, │
│ │conform paragrafului 502(a) │
│ │din AIEA SSR-6. │
│ │La lit. c) trebuie incluse │
│ │specificaţiile privind │
│ │cerinţele de înşurubare a │
│ │bolţurilor, numărul de │
│ │cicluri (utilizate în │
│ │analiza fitingurilor) pentru│
│ │fiecare mod de transport. │
│ │Suplimentar faţă de │
│ │proprietăţile radioactive, │
│ │orice proprietate │
│ │periculoasă a conţinutului │
│ │coletului trebuie luată în │
│ │considerare, conform │
│ │paragrafului 506. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie elaborate │
│ │instrucţiuni corespunzătoare│
│1.8 │de întreţinere a coletului │
│ │care să acopere toate │
│ │aspectele de la cap. 1.8. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Sistemul de management │
│ │trebuie să fie corespunzător│
│ │cu complexitatea modelului │
│ │de colet, să asigure că │
│ │modelul de colet este │
│ │proiectat şi testat, după │
│ │caz, să demonstreze │
│ │îndeplinirea cerinţelor de │
│ │reglementare. Acesta include│
│ │un sistem adecvat de control│
│ │al documentelor. │
│1.9 │Sistemul de management │
│ │trebuie să asigure că │
│ │cerinţele şi standardele │
│ │pentru fabricare, inspecţie │
│ │înainte de prima utilizare │
│ │şi inspecţii ulterioare în │
│ │timpul utilizării (pentru │
│ │ambalaje cu utilizări │
│ │repetate), întreţinerea, │
│ │exploatarea, încărcarea, │
│ │descărcarea sunt clar │
│ │definite în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.10 │Capitolul 1.10 trebuie │
│ │inclus în raport. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea a 2-a │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Secţiunea 2.1 trebuie │
│ │inclusă în raport, cu un │
│Secţiunea│grad de detaliere │
│2.1 │corespunzător astfel încât │
│ │să demonstreze conformitatea│
│ │cu cerinţele pentru modelul │
│ │de colet industrial. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Analiza structurală trebuie │
│ │astfel efectuată încât să │
│ │dovedească faptul că: │
│ │(I) tipul de colet IP-1 este│
│ │conform cu cerinţele de │
│ │transport de rutină conform │
│ │paragrafelor 606-619 din │
│ │AIEA SSR-6; în particular, │
│ │această analiză trebuie să │
│ │ia în considerare: │
│ │(i) dispozitivele ataşate │
│ │utilizate pentru fixarea │
│ │coletului conform │
│ │paragrafului 606; │
│ │(ii) dispozitivele ataşate │
│ │utilizate pentru ridicarea │
│ │coletului, conform │
│ │paragrafelor 607 şi 608; │
│ │(iii) componentele adăugate │
│ │coletului în timpul │
│ │transportului, conform │
│ │paragrafului 611; │
│ │(iv) comportarea coletului │
│ │şi a componentelor acestuia │
│ │faţă de efectele oricărei │
│ │acceleraţii, vibraţii sau │
│2.2.1 │rezonanţe la vibraţii, │
│ │conform paragrafului 612; │
│ │(v) comportarea coletului │
│ │faţă de temperatura şi │
│ │presiunea ambientală │
│ │posibile în condiţii de │
│ │rutină conform paragrafului │
│ │615; │
│ │(II) coletul tip IP-2 este │
│ │conform cu cerinţele │
│ │definite pentru condiţiile │
│ │de transport de rutină şi │
│ │normale conform paragrafelor│
│ │606-619 şi 622 din AIEA │
│ │SSR-6 sau cu cerinţele │
│ │alternative din paragrafele │
│ │624-628; în particular, │
│ │această analiză trebuie să │
│ │ia în considerare aceleaşi │
│ │cerinţe prevăzute pentru │
│ │tipul de colet IP-1 de mai │
│ │sus şi, suplimentar, │
│ │evaluarea conformităţii cu │
│ │criteriile de acceptare │
│ │definite în paragraful 622 │
│ │pentru testele mecanice │
│ │specificate în paragrafele │
│ │722 şi 723 din AIEA SSR-6; │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea a 2-a │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │(III) coletul tip IP-3 este │
│ │conform cu cerinţele │
│ │definite pentru condiţiile │
│ │de transport de rutină şi │
│ │normale conform paragrafelor│
│ │606-619, 634-647 din AIEA │
│ │SSR-6 sau cerinţelor │
│ │alternative din paragrafele │
│ │625-628; în particular, │
│ │această analiză trebuie să │
│ │ia în considerare aceleaşi │
│ │cerinţe prevăzute pentru │
│ │tipul de colet IP-1 de mai │
│ │sus, şi suplimentar: │
│ │- evaluarea conformităţii cu│
│ │criteriile de acceptare │
│ │definite în paragraful 646 │
│ │pentru testele mecanice │
│ │specificate în paragrafele │
│ │721-724 din AIEA SSR-6; │
│ │- o analiză a dispozitivelor│
│ │de ancorare a coletului, │
│ │dacă este aplicabil conform │
│ │paragrafului 636. │
│ │Dacă evaluarea testului este│
│ │făcută printr-un test real │
│ │atunci raportul trebuie să │
│ │precizeze că: │
│ │- testele de cădere sunt │
│ │realizate conform unui │
│ │program de asigurare a │
│ │calităţii; │
│ │- specimenul, prototipul sau│
│ │probele sunt reprezentative │
│ │pentru colet; │
│ │- testele de cădere sunt │
│ │efectuate astfel încât să │
│ │cauzeze deteriorarea maximă;│
│ │demonstrarea că orientarea │
│ │în testul de cădere asigură │
│ │deteriorarea maximă asupra │
│ │funcţiei testate este │
│ │realizată conform unui │
│ │program de asigurare a │
│ │calităţii; │
│ │- ţinta pentru testele de │
│ │cădere este conformă cu │
│ │cerinţele aplicabile. │
│ │Acest raport de testare │
│ │trebuie să conţină poze şi │
│ │explicaţii privind │
│ │condiţiile de efectuare a │
│ │testelor şi rezultatele │
│ │acestora. Mai mule │
│ │instrucţiuni şi ghiduri se │
│ │găsesc în paragrafele │
│ │corespunzătoare ale AIEA │
│ │SSG-26. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Analiza termică trebuie │
│ │efectuată astfel încât să │
│ │demonstreze că toate │
│ │cerinţele de proiectare │
│ │aplicabile aspectelor │
│ │termice sunt întrunite, în │
│ │particular astfel: │
│ │- pentru coletele tip IP-1 │
│ │şi tip IP-2: │
│ │(i) comportarea faţă de │
│ │temperatura ambientală care │
│ │poate fi atinsă în condiţii │
│ │de transport de rutină │
│ │conform paragrafului 615 din│
│ │AIEA SSR-6; │
│ │(ii) analiza temperaturilor │
│ │de pe suprafeţele accesibile│
│ │ale coletului, în cazul │
│ │transportului pe calea │
│ │aerului, conform │
│ │paragrafului 617; │
│ │(iii) comportarea faţă de │
│ │temperatura ambientală din │
│2.2.2 │domeniul –40°C până la │
│ │+55°C, în cazul │
│ │transportului pe calea │
│ │aerului, conform │
│ │paragrafului 618; │
│ │- pentru coletul tip IP-3: │
│ │aceleaşi cerinţe ca în cazul│
│ │coletului tip IP-1 şi │
│ │coletului tip IP-2 de mai │
│ │sus; în plus trebuie să │
│ │includă o evaluare a │
│ │comportării faţă de │
│ │temperaturile din domeniul │
│ │–40°C până la +70°C, conform│
│ │paragrafelor 637 şi 647. │
│ │Trebuie acordată atenţie │
│ │pentru a se asigura că │
│ │dispozitivele de închidere │
│ │îşi păstrează funcţia de │
│ │securitate în domeniul de │
│ │temperatură indicat mai sus.│
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri se găsesc în │
│ │paragrafele corespunzătoare │
│ │din AIEA SSG-26. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Analiza de performanţă a │
│ │sistemului de izolare │
│ │trebuie efectuată astfel │
│ │încât să demonstreze că │
│ │toate cerinţele de │
│ │proiectare aplicabile │
│ │aspectelor de izolare sunt │
│ │întrunite, în particular │
│ │astfel: │
│ │- pentru coletul tip IP-1: │
│ │(i) protecţia valvelor prin │
│ │care conţinutul ar putea │
│ │scăpa, dacă este aplicabil, │
│ │conform paragrafului 614 din│
│ │AIEA SSR-6; │
│ │(ii) comportarea coletului │
│ │faţă de reducerea presiunii │
│ │ambientale pentru │
│ │transportul pe calea aerului│
│ │conform paragrafului 619; │
│ │- pentru coletul tip IP-2: │
│ │aceleaşi cerinţe ca la tipul│
│ │de colet IP-1, şi în plus: │
│ │prevenirea pierderii sau │
│ │dispersiei de conţinut │
│ │radioactiv, conform │
│ │paragrafelor 622(a), 624(c) │
│ │(i), 627(c)(i), 628(b)(i) │
│ │din AIEA SSR-6, dacă este │
│ │aplicabil; │
│ │- pentru coletul tip IP-3, │
│ │aceleaşi cerinţe ca la │
│ │tipurile de colet IP-1 şi │
│ │IP-2, şi în plus: │
│ │• dispozitivul de ancorare/ │
│ │prindere a sistemului de │
│ │izolare, conform │
│ │paragrafelor 639 şi 641 din │
│ │AIEA SSR-6; │
│ │• o analiză asupra faptului │
│ │că presiunea internă din │
│ │colet, dacă este aplicabil, │
│ │nu va slăbi dispozitivul de │
│ │ancorare a sistemului de │
│ │izolare, conform │
│ │paragrafului 639 din AIEA │
│ │SSR-6; │
│ │• comportarea sistemului de │
│ │izolare faţă de radioliza │
│2.2.3 │datorată conţinutului, dacă │
│ │este aplicabil, conform │
│ │paragrafului 642 din AIEA │
│ │SSR-6; │
│ │• comportarea sistemului de │
│ │izolare faţă de reducerea │
│ │presiunii ambientale până la│
│ │60 kPa, conform paragrafului│
│ │643 din AIEA SSR-6; │
│ │• sistemul de reţinere a │
│ │scăpărilor din valve, altele│
│ │decât cele de reducere a │
│ │presiunii, dacă se aplică, │
│ │conform paragrafului 644 din│
│ │AIEA SSR-6; │
│ │• modelul ecranului care │
│ │include componente ale │
│ │sistemului de izolare, │
│ │conform paragrafului 645 din│
│ │AIEA SSR-6. │
│ │Evaluarea sistemului de │
│ │izolare în toate condiţiile │
│ │de operare trebuie efectuată│
│ │considerând cel mai │
│ │limitativ conţinut al │
│ │coletului din punct de │
│ │vedere chimic şi fizic şi │
│ │luând în considerare │
│ │presiunea internă maximă. │
│ │Unde este cazul, trebuie │
│ │efectuată o analiză şi │
│ │justificate momentele de │
│ │strângere utilizate pentru │
│ │menţinerea izolării în │
│ │condiţii de transport de │
│ │rutină şi normale. │
│ │Trebuie inclusă o descriere │
│ │a testului de scăpări cerut │
│ │pentru a demonstra că sunt │
│ │îndeplinite cerinţele de │
│ │izolare, cum ar fi testele │
│ │efectuate în timpul şi după │
│ │fabricarea ambalajului, │
│ │testările periodice şi │
│ │testele efectuate înaintea │
│ │fiecărei operaţii de │
│ │transport. │
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri se găsesc în │
│ │paragrafele corespunzătoare │
│ │din AIEA SSG-26. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea a 2-a │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Analiza aspectelor │
│ │referitoare la sistemul de │
│ │ecranare a ambalajului │
│ │trebuie să asigure că │
│ │limitele debitelor de doză │
│ │stabilite de reglementări │
│ │sunt întrunite, în │
│ │particular pentru: │
│ │- coletul tip IP-1, limitele│
│ │de debit de doză pentru │
│ │condiţii de transport de │
│ │rutină, conform paragrafelor│
│ │524-526 din AIEA SSR-6; │
│ │- coletul tip IP-2, │
│ │suplimentar faţă de limitele│
│ │pentru transportul în │
│ │condiţii de rutină, când │
│ │coletul a fost supus la │
│ │testele specificate, va │
│ │preveni creşterea cu mai │
│ │mult de 20% a nivelului │
│ │maxim de radiaţii pe orice │
│ │suprafaţă externă, conform │
│ │paragrafelor 622(b), 624(c) │
│ │(ii), 625(c), 626(c), 627(c)│
│ │(ii) şi 628(b)(ii) din AIEA │
│ │SSR-6, după caz; │
│ │- coletul tip IP-3, │
│ │suplimentar faţă de limitele│
│ │pentru transportul în │
│ │condiţii de rutină, când │
│2.2.4 │coletul a fost supus la │
│ │testele specificate, va │
│ │preveni creşterea cu mai │
│ │mult de 20% a nivelului │
│ │maxim de radiaţii pe orice │
│ │suprafaţă externă, conform │
│ │paragrafelor 625(c), 626(c),│
│ │627(c)(ii), 628(b)(ii) şi │
│ │646(b), după caz. │
│ │Pentru coletele tip IP-2 şi │
│ │tip IP-3 se va acorda │
│ │atenţie pentru a defini │
│ │precis sistemul de reţinere │
│ │din interiorul coletului, │
│ │dacă este cazul. │
│ │Dacă sunt utilizate metode │
│ │de calcul, calculul │
│ │termenului-sursă trebuie să │
│ │ia în considerare │
│ │interacţiile, emisiile │
│ │secundare, factorii de │
│ │multiplicare, acolo unde │
│ │este relevant. Dacă sunt │
│ │utilizate măsurători, │
│ │măsurarea termenului-sursă │
│ │trebuie să fie │
│ │reprezentativă pentru │
│ │conţinutul radioactiv al │
│ │modelului de colet. │
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri se găsesc în │
│ │paragrafele corespunzătoare │
│ │din AIEA SSG-26. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Dacă este aplicabil, a se │
│2.2.5 │vedea şi anexa nr. 8 la │
│ │normă. │
└─────────┴────────────────────────────┘    ANEXA 6

    la normă
    Coletul tip A
    Instrucţiuni suplimentare specifice pentru informaţiile solicitate în partea 1 şi în partea a 2-a a raportului de securitate pentru modelul de colet.
    Instrucţiuni şi ghiduri suplimentare pot fi găsite în AIEA SSG-26.
    Pentru coletele conţinând materiale fisile neexceptate trebuie consultată şi anexa nr. 8 la normă.
    Pentru coletele conţinând mai mult de 0,1 kg hexafluorură de uraniu trebuie consultată şi anexa nr. 9 la normă.

┌──────────────────────────────────────┐
│Partea 1 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.1 │Capitolul 1.1 trebuie inclus│
│ │în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.2 trebuie inclus│
│ │în raport. │
│ │La lit. e) trebuie │
│1.2 │demonstrată conformitatea cu│
│ │cerinţele suplimentare │
│ │pentru transportul pe calea │
│ │aerului, a se vedea anexa │
│ │nr. 1 la normă. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.3 trebuie inclus│
│ │în raport. │
│ │La lit. b) trebuie │
│ │demonstrată conformitatea cu│
│ │limitele de activitate │
│ │pentru coletul tip A, │
│ │conform paragrafelor 428-429│
│ │din AIEA SSR-6. │
│ │La lit. c) există cerinţe │
│ │suplimentare pentru │
│ │conţinutul de lichide şi │
│ │gaze. │
│ │La lit. d) trebuie să existe│
│1.3 │un certificat valabil pentru│
│ │materialul radioactiv sub │
│ │formă specială. │
│ │Lit. f) se include, dacă │
│ │este aplicabilă. │
│ │La lit. g), dacă coletul │
│ │conţine materiale fisile │
│ │exceptate, trebuie │
│ │justificată conformitatea cu│
│ │paragraful 417 din AIEA │
│ │SSR-6. Dacă coletul conţine │
│ │materiale fisile │
│ │neexceptate, se aplică şi │
│ │anexa nr. 8 la normă. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.4 trebuie inclus│
│ │în raport, cu excepţia lit. │
│ │(i). │
│ │Cerinţa de la lit. e) poate │
│ │fi demonstrată prin │
│ │materialul radioactiv sub │
│ │formă specială, dacă este │
│ │cazul; a se vedea de │
│1.4 │asemenea cap. 1.3 lit. d). │
│ │Cerinţa de la lit. g) │
│ │trebuie inclusă, dacă se │
│ │aplică, a se vedea anexa nr.│
│ │8 la normă. │
│ │Cerinţa de la lit. h) │
│ │trebuie inclusă, dacă se │
│ │aplică, în legătură cu anexa│
│ │nr. 8 sau 9 la normă. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │În capitolul 1.5 trebuie │
│ │descrise principalele │
│ │principii de proiectare şi │
│ │caracteristici de │
│ │performanţă ale modelului de│
│ │colet pentru a întruni │
│ │cerinţele de integritate ale│
│ │sistemului de izolare şi │
│1.5 │reţinere şi a ecranării │
│ │pentru coletul tip A în │
│ │condiţii de transport de │
│ │rutină, conform paragrafelor│
│ │606-619, 634-646 şi 524-526 │
│ │din AIEA SSR-6. A se vedea │
│ │şi paragrafele 647-649 │
│ │pentru conţinut de lichide │
│ │şi gaze, a se vedea anexa │
│ │nr. 1 la normă. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Paragrafele corespunzătoare,│
│ │aşa cum sunt indicate în │
│1.6 │anexa nr. 1 la normă pentru │
│ │coletul tip A, trebuie luate│
│ │în considerare. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie elaborate │
│ │instrucţiuni corespunzătoare│
│ │de utilizare a coletului │
│ │care să acopere toate │
│ │aspectele de la cap. 1.7. │
│ │În particular, ar trebui │
│ │incluse specificaţiile │
│ │privind cerinţele de │
│ │înşurubare a bolţurilor, │
│ │numărul de cicluri utilizate│
│ │în analiza fitingurilor │
│1.7 │pentru fiecare mod de │
│ │transport. Suplimentar faţă │
│ │de proprietăţile │
│ │radioactive, orice │
│ │proprietate periculoasă a │
│ │conţinutului coletului │
│ │trebuie luată în │
│ │considerare, conform │
│ │paragrafului 506 din AIEA │
│ │SSR-6. Trebuie demonstrată │
│ │conformitatea cu paragraful │
│ │635 din AIEA SSR-6. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea 1 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie elaborate │
│ │instrucţiuni corespunzătoare│
│1.8 │de întreţinere a coletului │
│ │care să acopere toate │
│ │aspectele de la cap. 1.8. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Sistemul de management │
│ │trebuie să fie corespunzător│
│ │cu complexitatea modelului │
│ │de colet şi trebuie să │
│ │asigure că modelul de colet │
│ │este proiectat şi testat │
│ │astfel încât cerinţele de │
│ │reglementare să fie │
│ │îndeplinite. Acesta include │
│ │un sistem adecvat de control│
│ │al documentelor. │
│1.9 │Sistemul de management │
│ │trebuie să asigure că │
│ │cerinţele şi standardele │
│ │pentru fabricare, inspecţie │
│ │înainte de prima utilizare │
│ │şi inspecţii ulterioare în │
│ │timpul utilizării, pentru │
│ │ambalaje cu utilizări │
│ │repetate, întreţinerea, │
│ │exploatarea, încărcarea, │
│ │descărcarea sunt clar │
│ │definite în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.10 │Capitolul 1.10 trebuie │
│ │inclus în raport. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea a 2-a │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Secţiunea 2.1 trebuie │
│ │inclusă în raport, la un │
│Secţiunea│grad de detaliere │
│2.1 │corespunzător astfel încât │
│ │să demonstreze conformitatea│
│ │cu cerinţele pentru modelul │
│ │de colet tip A. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │În capitolul 2.1.2 trebuie │
│ │definite toate │
│ │caracteristicile mecanice, │
│ │termice etc. ale fiecărei │
│ │componente a coletului. De │
│ │exemplu: │
│ │Conformitatea cu paragraful │
│ │637 trebuie să includă │
│ │criterii pentru unele │
│ │aspecte, cum ar fi: │
│2.1.2 │- dilatarea/contracţia unor │
│ │componente faţă de funcţia │
│ │lor structurală şi funcţiile│
│ │de închidere; │
│ │- descompunerea sau │
│ │schimbarea stării │
│ │materialelor componentelor │
│ │în condiţii extreme; │
│ │- proprietăţile tensile/ │
│ │ductile şi rezistenţa │
│ │coletului; │
│ │- proiectul de ecranare. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Pentru analizele │
│ │structurale, conformitatea │
│ │cu paragraful 648(a) trebuie│
│ │să includă un criteriu care │
│ │să asigure că în condiţii │
│ │normale de transport │
│ │conţinutul radioactiv al │
│ │coletului nu poate scăpa în │
│ │cantităţi care ar putea să │
│ │creeze pericole radiologice │
│ │sau contaminări. A se vedea │
│ │şi AIEA SSG-26 paragrafele │
│ │648.1-648.6. │
│ │Trebuie demonstrată │
│ │conformitatea testelor de │
│ │cădere cu cerinţele de │
│ │reglementare. Următoarele │
│ │aspecte trebuie luate în │
│ │considerare: │
│ │- testele de cădere sunt │
│ │efectuate conform unui │
│ │program de asigurare a │
│ │calităţii; │
│ │- specimenele, prototipurile│
│ │sau probele sunt │
│ │reprezentative pentru colet;│
│ │- testele de cădere sunt │
│ │efectuate astfel încât să │
│ │cauzeze deteriorarea maximă.│
│ │Demonstrarea că orientarea, │
│ │la testele de cădere, │
│ │cauzează deteriorarea maximă│
│ │a funcţiei testate (izolare,│
│2.1.4 │ecranare sau securitatea la │
│ │criticitate) trebuie │
│ │stabilită printr-un program │
│ │de asigurare a calităţii. │
│ │- ţinta pentru testele de │
│ │cădere trebuie să fie │
│ │conformă cu cerinţele │
│ │aplicabile. Aceasta trebuie │
│ │să fie o suprafaţă plană şi │
│ │rigidă, o placă de oţel │
│ │suficient de groasă prinsă │
│ │pe un bloc de beton, │
│ │suficient de masivă să evite│
│ │deplasarea; │
│ │- elaborarea unui raport al │
│ │testului de cădere conform │
│ │unui program de asigurare a │
│ │calităţii, care să conţină │
│ │verificarea coletului │
│ │înainte de testare, │
│ │echipamentele de măsurare şi│
│ │calibrare a acestora, │
│ │rezultatele măsurătorilor şi│
│ │declaraţia că acestea │
│ │corespund criteriilor │
│ │prestabilite. │
│ │Acest raport trebuie să │
│ │conţină o poză care să arate│
│ │şi să explice condiţiile în │
│ │care au fost efectuate │
│ │testele şi rezultatele │
│ │acestora. │
│ │Riscurile secundare trebuie │
│ │luate în considerare pentru │
│ │demonstrarea conformităţii. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.1 trebuie să │
│ │conţină demonstrarea │
│ │conformităţii cu condiţiile │
│ │de transport de rutină şi │
│ │normale, dar nu şi cerinţa │
│ │de la lit. c). │
│ │Cerinţa de la lit. a) poate │
│ │fi demonstrată prin │
│ │materialul radioactiv sub │
│ │formă specială, dacă se │
│ │aplică, conform paragrafului│
│ │640 din AIEA SSR-6. │
│ │Analiza structurală trebuie │
│ │să fie efectuată astfel │
│ │încât să demonstreze că │
│ │toate cerinţele de │
│ │proiectare aplicabile │
│ │conform paragrafelor │
│ │606-619, 634-646 şi, dacă se│
│ │aplică, 647-649 din AIEA │
│ │SSR-6, sunt întrunite. Orice│
│ │şurub, piuliţă sau orice │
│ │dispozitiv de reţinere │
│ │trebuie să îşi păstreze │
│2.2.1 │funcţia de securitate în │
│ │timpul transportului în │
│ │condiţii de rutină şi │
│ │normale, chiar şi după │
│ │utilizări repetate. │
│ │Trebuie luate în considerare│
│ │temperatura şi presiunea, │
│ │conform paragrafelor 637 şi │
│ │643 din AIEA SSR-6. │
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri se găsesc în │
│ │paragrafele corespunzătore │
│ │din AIEA SSG-26, şi anume │
│ │paragrafele 606.1-619.3 şi │
│ │634.1-649.3. │
│ │Procedurile de testare │
│ │trebuie să ia în considerare│
│ │paragrafele 701-702, │
│ │713-715, 716 şi 719-724 din │
│ │AIEA SSR-6. A se vedea şi │
│ │paragraful 725 pentru teste │
│ │suplimentare pentru coletele│
│ │tip A destinate │
│ │transportului de lichide şi │
│ │de gaze. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.2 trebuie │
│ │inclus în raport şi trebuie │
│ │să fie conform cu condiţiile│
│ │de transport de rutină şi │
│ │normale, dar nu şi cerinţa │
│ │de la lit. c). │
│ │Analiza termică trebuie │
│ │efectuată astfel încât să │
│ │demonstreze că toate │
│ │cerinţele de proiectare │
│ │aplicabile privind aspectele│
│2.2.2 │termice, conform │
│ │paragrafelor 606-619 şi │
│ │634-649, sunt întrunite, în │
│ │particular paragrafele 612, │
│ │613, 615, 637, 646 şi │
│ │616-617, 640, 642 din AIEA │
│ │SSR-6, dacă se aplică. │
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri se găsesc în │
│ │paragrafele corespunzătore │
│ │din AIEA SSG-26, şi anume │
│ │606.1-619.3 şi 634.1-649.3. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea 1 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.3 trebuie │
│ │inclus în raport şi trebuie │
│ │să conţină demonstrarea că │
│ │modelul de colet este │
│ │conform condiţiilor de │
│ │transport de rutină şi │
│ │normale. │
│ │Analiza termică trebuie │
│ │efectuată astfel încât să │
│ │demonstreze că toate │
│ │cerinţele de proiectare │
│ │aplicabile privind aspectele│
│ │de integritate ale │
│ │sistemului de izolare, │
│ │conform paragrafelor 606-619│
│ │şi 634-649 din AIEA SSR-6, │
│ │pot fi demonstrate, în │
│ │particular paragrafele │
│ │639-643. │
│ │Trebuie acordată atenţie │
│ │definirii precise a │
│ │conţinutului. Ipotezele şi │
│2.2.3 │demonstraţiile diferă în │
│ │funcţie de conţinut. │
│ │Trebuie acordată atenţie │
│ │demonstrării abilităţii de a│
│ │rezista la reducerea │
│ │presiunii ambientale │
│ │datorată altitudinii în │
│ │timpul transportului, │
│ │conform paragrafelor 643 şi │
│ │619 din AIEA SSR-6, dacă se │
│ │aplică. │
│ │Când materialul radioactiv │
│ │sub formă specială este │
│ │parte a sistemului de │
│ │izolare, trebuie luată în │
│ │considerare performanţa │
│ │materialului radioactiv sub │
│ │formă specială în condiţii │
│ │de transport de rutină şi │
│ │normale. │
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri pot fi găsite în │
│ │paragrafele corespunzătoare │
│ │din AIEA SSG-26. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.4 trebuie să │
│ │includă demonstraţia că │
│ │modelul de colet este │
│ │conform condiţiilor de │
│ │transport de rutină şi │
│ │normale. │
│ │De văzut şi paragrafele 645 │
│ │şi 645.1-645.2 din AIEA │
│ │SSG-26. │
│ │Dacă sunt utilizate metode │
│ │de calcul, calculul │
│ │termenului-sursă trebuie să │
│ │ia în considerare │
│ │interacţiile, emisiile │
│ │secundare, factorii de │
│ │multiplicare, acolo unde │
│ │este relevant. │
│ │Dacă sunt utilizate │
│ │măsurători, măsurarea │
│ │termenului-sursă trebuie să │
│ │fie reprezentativă pentru │
│ │conţinutul radioactiv al │
│ │modelului de colet. │
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri se găsesc în │
│ │paragrafele corespunzătoare │
│ │din AIEA SSG-26. │
│ │Condiţii de transport de │
│ │rutină │
│2.2.4 │Analiza de ecranare trebuie │
│ │efectuată astfel încât să │
│ │dovedească că toate │
│ │cerinţele aplicabile privind│
│ │nivelul de radiaţii sunt │
│ │întrunite conform │
│ │paragrafelor 525-526 din │
│ │AIEA SSR-6. │
│ │Condiţii de transport │
│ │normale │
│ │Dacă un colet a fost supus │
│ │testelor specificate în │
│ │paragrafele 719-724 din AIEA│
│ │SSR-6, acest fapt va preveni│
│ │creşterea cu mai mult de 20%│
│ │a nivelului maxim de │
│ │radiaţii la suprafaţa │
│ │exterioară a coletului, │
│ │conform paragrafului 646. │
│ │Trebuie acordată atenţie │
│ │definirii precise a │
│ │sistemului de ancorare din │
│ │interiorul coletului, cum ar│
│ │fi sistemele pentru │
│ │ancorarea obiectelor │
│ │contaminate astfel încât să │
│ │prevină orice deplasare a │
│ │conţinutului care ar conduce│
│ │la creşterea cu mai mult de │
│ │20% a nivelului maxim de │
│ │radiaţii. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Dacă este aplicabil, a se │
│2.2.5 │vedea şi anexa nr. 8 la │
│ │normă. │
└─────────┴────────────────────────────┘    ANEXA 7

    la nomă
    Coletul tip B(U), B(M) şi C
    Instrucţiuni suplimentare specifice pentru informaţiile solicitate în partea 1 şi în partea a 2-a a raportului de securitate pentru modelul de colet
    Instrucţiuni şi ghiduri suplimentare se găsesc în AIEA SSG-26.
    Pentru coletele conţinând materiale fisile neexceptate trebuie consultată şi anexa nr. 8 la normă.
    Pentru coletele conţinând mai mult de 0,1 kg hexafluorură de uraniu trebuie consultată şi anexa nr. 9 la normă.

┌──────────────────────────────────────┐
│Partea 1 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Instrucţiuni │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.1 │Capitolul 1.1 trebuie inclus│
│ │în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.2 │Capitolul 1.2 trebuie inclus│
│ │în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.3 trebuie inclus│
│ │în raport, inclusiv cerinţa │
│ │de la lit. g) când │
│ │conţinutul este material │
│ │fisil sau fisile exceptate. │
│ │La lit. d) trebuie să existe│
│ │un certificat valabil pentru│
│ │materialul radioactiv sub │
│ │formă specială, dacă modelul│
│ │de colet este destinat │
│ │transportului de materiale │
│ │radioactive sub formă │
│ │specială. Trebuie să existe │
│ │un certificat valabil pentru│
│ │materialul radioactiv cu │
│ │dispersabilitate redusă dacă│
│ │modelul de colet este │
│ │utilizat pentru transportul │
│ │unui astfel de material. │
│ │Cerinţa de la lit. g), dacă │
│ │coletul conţine materiale │
│ │fisile exceptate, trebuie │
│ │justificată conformitatea cu│
│ │paragraful 417 din AIEA │
│ │SSR-6. Dacă coletul conţine │
│ │materiale fisile │
│ │neexceptate, se aplică anexa│
│ │nr. 8 la normă. │
│ │Descrierea conţinutului şi a│
│ │formei lui fizice, chimice │
│1.3 │şi radiologice trebuie să │
│ │fie precisă, să permită │
│ │demonstrarea conformităţii │
│ │cu cerinţele de izolare, │
│ │protecţie la radiaţii, │
│ │securitate la criticitate şi│
│ │protecţie împotriva căldurii│
│ │generate. │
│ │Descrierea trebuie să │
│ │includă toate mărimile, │
│ │dimensiunile, desenele şi │
│ │proprietăţile mecanice care │
│ │sunt utilizate în │
│ │demonstrarea performanţelor │
│ │de securitate. │
│ │Descrierea trebuie să │
│ │includă: │
│ │- valorile A2 sau A1 ale │
│ │conţinutului radioactiv; │
│ │- gradul maxim de ardere şi │
│ │timpul minim de răcire, dacă│
│ │se aplică; │
│ │- compoziţia şi masa │
│ │materialelor hidrogenate │
│ │care pot interacţiona cu │
│ │conţinutul. │
│ │Proprietăţile materialelor │
│ │trebuie prezentate pentru │
│ │domeniul de temperatură de │
│ │la –40°C la temperatura │
│ │maximă în condiţii normale │
│ │de transport. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea 1 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Instrucţiuni │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.4 trebuie să │
│ │includă demonstrarea că │
│ │modelul de colet este │
│ │conform, cu excepţia │
│ │cerinţei de la lit. i). │
│ │Cerinţa de la lit. e) poate │
│ │fi demonstrată prin │
│1.4 │materialul radioactiv sub │
│ │formă specială, dacă este │
│ │cazul; a se vedea de │
│ │asemenea comentariul de la │
│ │cap. 1.3. lit. d). │
│ │Cerinţa de la lit. g) │
│ │trebuie inclusă, dacă se │
│ │aplică, a se vedea anexa nr.│
│ │8 la normă. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.5 │Capitolul 1.5 trebuie inclus│
│ │în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Paragrafele corespunzătoare,│
│ │aşa cum sunt indicate în │
│1.6 │anexa nr. 1 la normă, pentru│
│ │coletul tip B(U), B(M) sau │
│ │coletul tip C trebuie luate │
│ │în considerare. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.7 trebuie inclus│
│ │în raport. │
│ │Descrierea detaliată a │
│ │metodelor utilizate pentru │
│ │controalele şi testele │
│ │operaţionale, în particular │
│ │acele cerinţe din │
│ │paragrafele 501 (a), 502, │
│ │507, 521, 525 şi 526 din │
│ │AIEA SSR-6. Pentru operarea │
│ │uscată, metodele utilizate │
│ │trebuie să prevină formarea │
│ │gheţii. Pentru testul de │
│ │etanşeitate, când sunt │
│ │acceptate metodele utilizând│
│1.7 │criterii de destindere, │
│ │trebuie implementate metode │
│ │calificate pentru detectarea│
│ │defectelor, care pot crea, │
│ │în condiţii de operare, │
│ │scăpări cu debite mai mari │
│ │decât cele permise; a se │
│ │vedea şi cap. 2.2.3. │
│ │Absenţa defectelor trebuie │
│ │verificată prin proceduri │
│ │specifice de inspecţie. │
│ │Trebuie specificat modul de │
│ │control al înşurubării │
│ │bolţurilor, a poziţiei │
│ │corecte a capacului şi a │
│ │reglării atmosferei şi a │
│ │presiunii interne. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.8 trebuie inclus│
│ │în raport. │
│ │Descrierea detaliată a │
│ │activităţilor de │
│ │întreţinere, în particular: │
│ │- controalele periodice ale │
│ │componentelor sistemului de │
│ │izolare (şuruburi, piuliţe, │
│ │bolţuri, suduri, garnituri │
│ │etc.); │
│ │- controalele periodice ale │
│ │sistemului de ancorare şi de│
│1.8 │manipulare ataşate. │
│ │Definirea periodicităţii │
│ │înlocuirii componentelor │
│ │ambalajului │
│ │Trebuie luată în considerare│
│ │orice reducere a eficienţei │
│ │datorată uzurii, coroziunii,│
│ │îmbătrânirii şi schimbărilor│
│ │apărute în timp în etanşare │
│ │etc. │
│ │Se poate introduce în │
│ │această secţiune │
│ │justificarea periodicităţii │
│ │controalelor. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.9 trebuie inclus│
│ │în raport, de văzut │
│ │paragraful 306 din AIEA │
│ │SSR-6. │
│ │Sistemul de management │
│ │trebuie să fie corespunzător│
│ │complexităţii modelului de │
│ │colet, să asigure că modelul│
│ │de colet este proiectat şi │
│ │testat, după caz, să │
│ │demonstreze îndeplinirea │
│ │cerinţelor de reglementare. │
│ │Acesta include un sistem │
│ │adecvat de control al │
│ │documentelor. │
│ │Sistemul de management │
│ │trebuie să asigure că │
│ │cerinţele şi standardele │
│ │pentru fabricare, inspecţie │
│ │înainte de prima utilizare │
│ │şi inspecţii ulterioare în │
│ │timpul utilizării pentru │
│ │ambalaje cu utilizări │
│ │repetate, întreţinere, │
│ │exploatare, încărcare, │
│ │descărcare, transport sunt │
│ │clar definite în raport. │
│ │Acest capitol include: │
│1.9 │- descrierea principiilor şi│
│ │a cerinţelor sistemului de │
│ │management care au fost şi │
│ │care vor fi aplicate la │
│ │toate activităţile implicate│
│ │în transportul de materiale │
│ │radioactive şi/sau fisile. │
│ │Aceasta trebuie să includă │
│ │proiectul, inclusiv │
│ │modificările de proiect, │
│ │calificarea, studiile de │
│ │securitate, fabricarea, │
│ │punerea în funcţiune, │
│ │pregătirea pentru transport,│
│ │încărcarea, transportul, │
│ │tranzitul, descărcarea, │
│ │întreţinerea etc.; │
│ │- definirea şi clasificarea │
│ │fiecărei componente de │
│ │securitate semnificativă, a │
│ │fiecărei funcţii de │
│ │securitate asociată, a │
│ │parametrilor care garantează│
│ │menţinerea acestor funcţii │
│ │şi a nivelului de control │
│ │din timpul fabricării; │
│ │- justificarea alegerii şi │
│ │calificarea codurilor de │
│ │calcul utilizate pentru │
│ │verificare. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.10 │Capitolul 1.10 trebuie │
│ │inclus în raport. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea a 2-a │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Indicaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Secţiunea 2.1 trebuie │
│ │inclusă în raport, la un │
│Secţiunea│grad de detaliere │
│2.1 │corespunzător astfel încât │
│ │să demonstreze conformitatea│
│ │cu cerinţele pentru modelul │
│ │de colet tip A. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │În capitolul 2.1.3 trebuie │
│ │definite toate │
│ │caracteristicile mecanice, │
│ │termice etc. ale fiecărei │
│ │componente a coletului. │
│ │Conformitatea cu paragraful │
│ │637 trebuie să includă │
│ │criterii pentru unele │
│ │aspecte, cum ar fi: │
│ │- dilatarea/contracţia │
│2.1.3 │componentelor cu funcţie │
│ │structurală şi a celor care │
│ │asigură închiderea; │
│ │- descompunerea sau │
│ │schimbarea stării │
│ │materialelor componentelor │
│ │în condiţii extreme; │
│ │- proprietăţile tensile/ │
│ │ductile şi rezistenţa │
│ │coletului; │
│ │- proiectul de ecranare. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Pentru analizele │
│ │structurale, conformitatea │
│ │cu paragraful 646(a) trebuie│
│ │să includă un criteriu │
│ │pentru a asigura că, în │
│ │condiţii normale de │
│ │transport, conţinutul │
│ │radioactiv al coletului nu │
│ │poate scăpa în cantităţi │
│ │care ar putea să creeze │
│ │pericole radiologice sau │
│ │contaminări, a se vedea şi │
│ │AIE ASSG-26 paragrafele │
│ │646.1 - 646.6. │
│ │Trebuie demonstrată │
│ │conformitatea testelor de │
│ │cădere cu cerinţele de │
│ │reglementarea, iar │
│ │descrierea exhaustivă a │
│ │testelor de cădere trebuie │
│ │documentată. Următoarele │
│ │aspecte trebuie luate în │
│ │considerare: │
│ │- testele de cădere sunt │
│ │efectuate conform unui │
│2.1.4 │program de asigurare a │
│ │calităţii; │
│ │- specimenele, prototipurile│
│ │sau probele sunt │
│ │reprezentative pentru colet;│
│ │- testele de cădere sunt │
│ │efectuate astfel încât să │
│ │cauzeze deteriorarea maximă.│
│ │La testele de cădere │
│ │demonstrarea că orientarea │
│ │cauzează deteriorarea maximă│
│ │a funcţiei testate, cum ar │
│ │fi izolarea, ecranarea sau │
│ │securitatea la criticitate, │
│ │trebuie stabilită printr-un │
│ │program de asigurare a │
│ │calităţii; │
│ │- ţinta pentru testele de │
│ │cădere trebuie să fie │
│ │conformă cu cerinţele │
│ │aplicabile. Aceasta trebuie │
│ │să fie o suprafaţă plană şi │
│ │rigidă, şi anume o placă de │
│ │oţel suficient de groasă │
│ │prinsă pe un bloc de beton, │
│ │suficient de masivă să evite│
│ │deplasarea; │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea 2 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Instrucţiuni │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │- elaborarea unui raport al │
│ │testului de cădere conform │
│ │unui program de asigurare a │
│ │calităţii, care să conţină │
│ │verificarea coletului │
│ │înainte de testare, │
│ │echipamentele de măsurare şi│
│ │calibrare a acestora, │
│ │rezultatele măsurătorilor şi│
│ │declaraţia că acestea │
│ │corespund criteriilor │
│ │prestabilite. │
│ │Acest raport trebuie să │
│ │conţină o poză care să arate│
│ │şi să explice condiţiile în │
│ │care au fost efectuate │
│ │testele, precum şi │
│ │rezultatele acestora. │
│ │Riscurile secundare trebuie │
│ │luate în considerare în │
│ │demonstrarea conformităţii. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.1 trebuie să │
│ │conţină demonstrarea că │
│ │modelul de colet este │
│ │conform condiţiilor de │
│ │transport de rutină şi │
│ │normale, dar nu şi pentru │
│ │cerinţa de la lit. c). │
│ │Cerinţa de la lit. a) poate │
│ │fi demonstrată prin │
│ │materialul radioactiv sub │
│ │formă specială, dacă este │
│ │aplicabil conform │
│ │paragrafului 640. │
│ │Analiza structurală trebuie │
│ │să fie efectuată astfel │
│ │încât să demonstreze că │
│ │toate cerinţele de │
│ │proiectare aplicabile, │
│ │conform paragrafelor │
│ │606-619, 634-646, şi, dacă │
│ │se aplică, 647-649 din AIEA │
│ │SSR-6, sunt întrunite. │
│ │Trebuie acordată atenţie │
│ │fiecărui şurub, fiecărei │
│2.2.1 │piuliţe sau oricărui │
│ │dispozitiv de reţinere ca să│
│ │îşi păstreze funcţia de │
│ │securitate în timpul │
│ │transportului în condiţii de│
│ │rutină şi normale, chiar şi │
│ │după utilizări repetate. │
│ │Trebuie luate în considerare│
│ │temperatura şi presiunea, │
│ │conform paragrafelor 637 şi │
│ │643. │
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri pot fi găsite în │
│ │paragrafele corespunzătoare │
│ │din AIEA SSG-26 paragrafele │
│ │606.1-619.3 şi paragrafele │
│ │634.1-649.3. │
│ │Procedurile de testare │
│ │trebuie să ia în considerare│
│ │paragrafele 701-702, │
│ │713-715, 716 şi 719-724. De │
│ │văzut şi paragraful 725 │
│ │pentru teste suplimentare │
│ │pentru coletele tip A │
│ │destinate transportului de │
│ │lichide şi de gaze. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.2 trebuie │
│ │inclus în raport. │
│ │Capitolul trebuie să includă│
│ │demonstrarea că modelul de │
│ │colet este conform cu │
│ │condiţiile de transport de │
│ │rutină şi normale, dar nu şi│
│ │pentru cerinţa de la lit. │
│ │c). │
│ │Analiza termică trebuie │
│ │efectuată astfel încât să │
│ │demonstreze că toate │
│ │cerinţele de proiectare │
│2.2.2 │aplicabile privind aspectele│
│ │termice, conform │
│ │paragrafelor 606-619 şi │
│ │634-649, sunt întrunite, în │
│ │particular paragrafele 612, │
│ │613, 615, 637, 646 şi │
│ │616-617, 640, 642, dacă se │
│ │aplică. │
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri pot fi găsite în │
│ │paragrafele corespunzătoare │
│ │din AIEA SSG-26 paragrafele │
│ │606.1-619.3 şi paragrafele │
│ │634.1-649.3. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.3 trebuie │
│ │inclus în raport. │
│ │Capitolul trebuie să includă│
│ │demonstrarea că modelul de │
│ │colet este conform cu │
│ │condiţiile de transport de │
│ │rutină şi normale. │
│ │Analiza termică trebuie │
│ │efectuată astfel încât să │
│ │demonstreze că toate │
│ │cerinţele de proiectare │
│ │aplicabile privind aspectele│
│ │de integritate ale │
│ │sistemului de izolare, │
│ │conform paragrafelor 606-619│
│ │şi 634-649, pot fi │
│ │demonstrate, în particular │
│ │paragrafele 639-643. │
│ │Trebuie acordată atenţie │
│ │definirii precise a │
│ │conţinutului. Ipotezele şi │
│ │demonstraţiile diferă în │
│2.2.3 │funcţie de conţinut. │
│ │Trebuie acordată atenţie │
│ │pentru demonstrarea │
│ │abilităţii de a rezista la │
│ │reducerea presiunii │
│ │ambientale datorată │
│ │altitudinii în timpul │
│ │transportului, a se vedea │
│ │paragrafele 643 şi 619, dacă│
│ │se aplică. │
│ │Când materialul radioactiv │
│ │sub formă specială este │
│ │parte a sistemului de │
│ │izolare, trebuie luată în │
│ │considerare performanţa │
│ │corespunzătoare a │
│ │materialului radioactiv sub │
│ │formă specială în condiţii │
│ │de transport de rutină şi │
│ │normale. │
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri pot fi găsite în │
│ │paragrafele corespunzătoare │
│ │din AIEA SSG-26. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.4 trebuie │
│ │inclus în raport. │
│ │Capitolul trebuie să includă│
│ │demonstrarea că modelul de │
│ │colet este conform │
│ │condiţiilor de transport de │
│ │rutină şi normale. De văzut │
│ │şi paragrafele 645 │
│ │645.1-645.2 din AIEA SSG-26.│
│ │Dacă sunt utilizate metode │
│ │de calcul, calculul │
│ │termenului-sursă trebuie să │
│ │ia în considerare, acolo │
│ │unde este relevant, │
│ │interacţiile, emisiile │
│ │secundare, factorii de │
│ │multiplicare. │
│ │Dacă sunt utilizate │
│ │măsurători, măsurarea │
│ │termenului-sursă trebuie să │
│ │fie reprezentativă pentru │
│ │conţinutul radioactiv al │
│ │modelului de colet. │
│ │Mai multe instrucţiuni şi │
│ │ghiduri pot fi găsite în │
│ │paragrafele corespunzătore │
│ │din AIEA SSG-26. │
│ │Condiţii de transport de │
│2.2.4 │rutină │
│ │Analiza de ecranare trebuie │
│ │efectuată astfel încât să │
│ │dovedească că toate │
│ │cerinţele aplicabile privind│
│ │nivelul de radiaţii sunt │
│ │întrunite conform │
│ │paragrafelor 525-526 din │
│ │AIEA SSR-6. │
│ │Condiţii de transport │
│ │normale │
│ │Dacă un colet a fost supus │
│ │testelor specificate în │
│ │paragrafele 719-724 din AIEA│
│ │SSR-6, va preveni creşterea │
│ │cu mai mult de 20% a │
│ │nivelului maxim de radiaţii │
│ │la suprafaţa exterioară a │
│ │coletului conform paragraful│
│ │646. │
│ │Dacă este aplicabil, trebuie│
│ │definit exact sistemul de │
│ │ancorare din interiorul │
│ │coletului, pentru a preveni │
│ │orice deplasare a │
│ │conţinutului care ar conduce│
│ │la creşterea cu mai mult de │
│ │20% a nivelului maxim de │
│ │radiaţii. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Dacă este aplicabil, a se │
│2.2.5 │vedea şi anexa nr. 8 la │
│ │normă. │
└─────────┴────────────────────────────┘    ANEXA 8

    la normă
    Coletul pentru transportul materialelor fisile
    Instrucţiuni suplimentare specifice pentru informaţiile solicitate în partea 1 şi în partea a 2-a a raportului de securitate pentru modelul de colet
    Acestea se aplică suplimentar faţă de acele paragrafe care aparţin coletelor definite prin conţinutul radioactiv, de văzut anexele nr. 4-7 la normă.
    Instrucţiuni şi ghiduri suplimentare pot fi găsite în AIEA SSG-26.

┌──────────────────────────────────────┐
│Partea 1 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Instrucţiuni │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.2 trebuie inclus│
│ │în raport. │
│ │Cerinţa de la lit. e) │
│ │trebuie demonstrată, dacă se│
│1.2 │transportă pe calea aerului,│
│ │atunci se testează conform │
│ │cerinţelor din AIEA SSR-6 - │
│ │paragraful 680(a) şi (b) │
│ │pentru un colet individual. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.3 trebuie inclus│
│ │în raport. │
│ │Cerinţele de la art. 13 │
│ │alin. (2) lit. c) şi i) - │
│ │Securitatea la criticitate │
│ │poate varia sensibil la │
│ │aranjamentul geometric, la │
│ │prezenţa moderatorului şi a │
│ │reflectorului. │
│ │Acestea trebuie luate în │
│ │considerare la descrierea │
│ │conţinutului permis şi a │
│ │celui nepermis. │
│ │Cerinţa de la lit. g) │
│1.3 │trebuie inclusă în raport. │
│ │Trebuie descrise cantităţile│
│ │de nuclizi capabili să │
│ │susţină reacţia, care nu │
│ │sunt definiţi ca fisili, │
│ │dacă anumite actinide sunt │
│ │prezente în cantităţi │
│ │suficiente sau concentraţii │
│ │să mărească factorul de │
│ │multiplicare la neutroni, │
│ │concentraţia acestora şi/sau│
│ │cantităţile trebuie │
│ │definite. │
│ │Toate variantele de conţinut│
│ │trebuie definite. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.4 │Capitolul 1.4 lit. g) │
│ │trebuie inclus în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.5 trebuie inclus│
│ │în raport. │
│ │Toate ipotezele privind │
│ │starea coletului utilizat în│
│ │evaluarea de criticitate │
│ │pentru condiţii de transport│
│ │normale şi de accident │
│ │trebuie listate şi bine │
│ │justificate. │
│ │Condiţiile privind │
│ │componentele sistemului de │
│ │confinare în condiţii │
│ │normale şi de accident │
│ │trebuie să fie derivate din │
│ │proiect. Pentru demonstrarea│
│ │comportării coletului în │
│ │condiţiile acestor teste │
│ │trebuie luate în considerare│
│ │ipoteze conservative, iar │
│ │conservatorismul acestora să│
│ │fie prezentat. │
│ │Adesea condiţiile de testare│
│ │conduc la deteriorarea │
│1.5 │maximă în termeni de │
│ │activitate eliberată sau │
│ │creşterea debitului de doză,│
│ │şi nu de multiplicare maximă│
│ │de neutroni. De aceea, │
│ │pentru evaluarea securităţii│
│ │la criticitate pot fi │
│ │necesare teste suplimentare.│
│ │Pentru orice parametru │
│ │nejustificat trebuie │
│ │identificată valoarea care │
│ │conduce la multiplicare │
│ │maximă de neutroni şi │
│ │aceasta trebuie utilizată în│
│ │evaluarea securităţii la │
│ │criticitate. Pentru cazurile│
│ │în care umplerea totală sau │
│ │parţială cu apă este │
│ │importantă pentru │
│ │securitatea la criticitate, │
│ │atunci starea de umplere │
│ │luată în considerare, precum│
│ │şi cele excluse din evaluare│
│ │trebuie descrise şi │
│ │justificate. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.6 trebuie inclus│
│ │în raport. │
│ │Paragrafele corespunzătoare,│
│1.6 │aşa cum sunt indicate în │
│ │anexa nr. 1 la normă, pentru│
│ │coletul tip B(U), B(M) sau │
│ │coletul tip C trebuie luate │
│ │în considerare. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.7 trebuie inclus│
│ │în raport, în special │
│ │cerinţa de la lit. b). │
│ │De verificat prezenţa │
│1.7 │barelor de absorbţie sau │
│ │selectarea structurilor │
│ │interne cu un conţinut │
│ │corect de absorbant de │
│ │neutroni, dacă este │
│ │aplicabil. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea a 2-a │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Instrucţiuni │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Secţiunea 2.1 trebuie │
│ │inclusă în raport. │
│Secţiunea│Informaţii şi ghiduri │
│2.1 │privind securitatea la │
│ │criticitate sunt prevăzute │
│ │în anexa VI a documentului │
│ │AIEA SSG-26. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.1 trebuie să │
│ │includă demonstrarea │
│ │cerinţelor de la lit. c) şi │
│ │d). │
│ │Aceasta include stabilitatea│
│ │mecanică a materialului │
│ │fisil şi a oricărei │
│ │structuri care este │
│ │utilizată să îi menţină │
│ │geometria, dacă este │
│ │necesară pentru evaluarea │
│ │securităţii la criticitate. │
│ │Alte elemente importante │
│ │pentru securitatea la │
│ │criticitate care trebuie │
│ │considerate ar fi, de │
│ │exemplu, pătrunderea apei │
│2.2.1 │sau scurgerea apei parţial │
│ │sau total din colet, │
│ │rearanjarea materialului │
│ │fisil şi degradarea │
│ │absorbanţilor de neutron. │
│ │Dacă coletul este destinat │
│ │transportului pe calea │
│ │aerului, se aplică cerinţele│
│ │din AIEA SSR-6 paragraful │
│ │680 (a) şi (b) pentru un │
│ │singur colet, iar paragraful│
│ │682 (b) pentru un aranjament│
│ │de colete în condiţii de │
│ │accident. │
│ │Cerinţele din paragraful 634│
│ │se aplică şi trebuie │
│ │demonstrate. │
│ │A se vedea şi instrucţiunile│
│ │de la capitolul 1.5. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie incluse cerinţele de│
│2.2.2 │la lit. (c) şi (d). │
│ │A se vedea şi instrucţiunile│
│ │de la 2.2.1. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea a 2-a │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Instrucţiuni │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 2.2.5 trebuie │
│ │inclus în raport. │
│ │A se vedea şi instrucţiunile│
│ │de la 1.3, 1.5, 2.1 şi │
│ │2.2.1. │
│ │Trebuie luate în considerare│
│ │în analiza de criticitate │
│ │următoarele aspecte, dacă │
│ │este aplicabil, această │
│ │listă nefiind exhaustivă: │
│ │A) Conţinutul │
│ │(i) Trebuie justificate │
│ │toate configuraţiile │
│ │posibile cu oricare │
│ │geometrie sau caracteristici│
│ │fizice, cum ar fi toleranţe,│
│ │poziţia componentelor, │
│ │densitate în condiţii │
│ │normale şi de accident. │
│ │(ii) Dacă sunt prezente în │
│ │colet materiale a căror │
│ │concentraţie în hidrogen │
│ │este mai mare decât cea a │
│ │apei, demonstrarea │
│ │securităţii la criticitate │
│ │trebuie să ia în considerare│
│ │aceste materiale. │
│ │(iii) Dacă ar putea exista │
│ │în colet uraniu natural sau │
│ │uraniu sărăcit trebuie luat │
│ │în considerare în │
│ │justificarea securităţii la │
│ │criticitate cu ipoteze │
│ │corespunzătoare faţă de │
│ │cantităţi sau amplasare. │
│ │B) Configuraţii analizate │
│ │(i) Trebuie demonstrată │
│ │menţinerea subcriticităţii │
│ │coletelor în izolare în │
│ │condiţii de transport │
│ │normale, de rutină şi de │
│ │accident, precum şi pentru │
│ │aranjamente de colete în │
│ │condiţii de transport │
│ │normale şi de accident. │
│ │(ii) Pentru coletele cu │
│ │componente speciale care │
│ │previn infiltrarea de apă │
│ │trebuie considerate pentru │
│ │analiza de securitate la │
│ │criticitate pentru un colet │
│ │individual în izolare, │
│ │conform paragrafului 677 din│
│ │AIEA SSR-6: │
│ │- criteriul pentru etanşarea│
│ │la apă trebuie definit şi │
│ │justificat în raportul de │
│ │securitate al modelului de │
│ │colet de către proiectantul │
│ │coletului şi acceptat de │
│ │către CNCAN. Acest criteriu │
│ │trebuie stabilit astfel │
│ │încât să prevină infiltrarea│
│ │unei anumite cantităţi de │
│ │apă care ar influenţa │
│ │evaluarea de securitate la │
│ │criticitate. Trebuie luate │
│ │în considerare condiţiile de│
│ │testare definite în AIEA │
│ │SSR-6 paragraful 677; │
│ │- solicitantul trebuie să │
│ │garanteze securitatea la │
│ │criticitate a unui colet │
│ │nedeteriorat, în izolare, cu│
│ │o penetraţie de apă care să │
│ │acopere evenimente ce pot │
│ │apărea în timpul pregătirii │
│ │coletului, inclusiv cele │
│ │apărute din cauza erorilor │
│ │umane. │
│ │(iii) Referitor la │
│ │transportul pe calea │
│ │aerului, coletele │
│ │deteriorate în izolare │
│ │trebuie evaluate pentru │
│ │deteriorarea rezultată │
│ │pentru testele de la │
│ │coletele tip C reflectate de│
│ │un strat de 20 cm de apă, │
│ │fără infiltrarea de apă. În │
│ │cazul absenţei oricărei │
│ │demonstraţii asupra │
│ │conţinutului şi comportării │
│ │mecanice a ambalajului, │
│ │configuraţia tipică a │
│ │ecranului trebuie │
│ │considerată astfel: │
│ │- materiale fisile, fără │
│2.2.5 │considerarea infiltrării de │
│ │apă din exterior în colet, │
│ │în formă sferică reflectată │
│ │de un strat de apă de 20 cm;│
│ │- materiale fisile în formă │
│ │sferică, fără considerarea │
│ │infiltrării de apă din │
│ │exterior în colet, │
│ │înconjurat de un material │
│ │reflector, cum ar fi oţel, │
│ │plumb etc., şi reflectat de │
│ │20 cm de apă; │
│ │- materiale fisile │
│ │amestecate cu materialul │
│ │moderator al coletului, │
│ │reflectat de 30 cm de apă. │
│ │(iv) În modelare, toate │
│ │elementele structurilor, cu │
│ │excepţia oţelului sau altor │
│ │materiale de tipul aluminiu,│
│ │titan etc., care pot conduce│
│ │la creşterea multiplicării │
│ │de neutron trebuie luate în │
│ │considerare. │
│ │(v) Solicitantul trebuie să │
│ │verifice calificarea │
│ │instrumentelor de calcul al │
│ │criticităţii şi trebuie să │
│ │specifice configuraţiile │
│ │critice ale transporturilor │
│ │planificate. Trebuie │
│ │acordată o atenţie deosebită│
│ │mediilor, cum ar fi mediile │
│ │puţin moderate, ansambluri │
│ │de combustibil etc., pentru │
│ │care calificarea de bază nu │
│ │este suficient dezvoltată şi│
│ │pentru care se impune │
│ │utilizarea unor modele de │
│ │calcul care sunt suficient │
│ │de conservative şi care │
│ │furnizează margini astfel │
│ │încât să compenseze lipsa │
│ │calificării, dacă este │
│ │cazul. │
│ │(vi) Când este cazul, │
│ │justificarea trebuie să ia │
│ │în considerare toate │
│ │domeniile posibile de masă a│
│ │moderatorului. Trebuie luate│
│ │în considerare condiţii de │
│ │transport credibile care pot│
│ │conduce la grade diferite de│
│ │scufundare a coletelor care │
│ │să influenţeze multiplicarea│
│ │neutronilor. │
│ │(vii) Pentru anumite │
│ │configuraţii pentru care │
│ │interacţiile pot fi │
│ │dominante, este recomandată │
│ │studierea impactului │
│ │diferitelor densităţi ale │
│ │mediului fisil. │
│ │(viii) considerarea formelor│
│ │neomogene ale materialului │
│ │fisil │
│ │(ix) Pentru combustibilul │
│ │uzat care conţine iniţial │
│ │plutoniu trebuie luat în │
│ │considerare un nivel de │
│ │iradiere conservativ care │
│ │consideră posibila evoluţie │
│ │a reactivităţii în timpul │
│ │iradierii. │
│ │C) Deteriorări considerate │
│ │(i) Absenţa sau mărimea │
│ │deteriorării trebuie │
│ │derivată din mărimea │
│ │deteriorării materialului │
│ │fisil în condiţii de │
│ │transport normale sau din │
│ │analizele termice şi │
│ │structurale, după caz, a se │
│ │vedea cap. 2.2.1 şi 2.2.2. │
│ │(ii) Absenţa sau mărimea │
│ │deteriorării structurii │
│ │interioare a coletului în │
│ │condiţii de transport │
│ │normale şi de accident │
│ │trebuie să fie derivată din │
│ │analizele termice şi │
│ │structurale, după caz, a se │
│ │vedea şi cap. 2.2.1 şi │
│ │2.2.2. │
│ │(iii) Trebuie luată în │
│ │considerare orice │
│ │deteriorare a materialelor │
│ │moderatorului în condiţii de│
│ │accident. │
└─────────┴────────────────────────────┘    ANEXA 9

    la normă
    Coletul care conţine mai mult de 0,1 kg de hexafluorură de uraniu
    Instrucţiuni suplimentare specifice pentru informaţiile solicitate în partea 1 şi în partea a 2-a a raportului de securitate pentru modelul de colet
    Acestea se aplică în plus faţă de acele articole identificate pentru coletele definite cu conţinut radioactiv sau fisil, de văzut şi anexele nr. 4-8 la normă.
    Instrucţiuni şi ghiduri suplimentare sunt în AIEA SSG-26.

┌──────────────────────────────────────┐
│Partea 1 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Instrucţiuni │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.1 │Capitolul 1.1 trebuie inclus│
│ │în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.2 │Capitolul 1.2 trebuie inclus│
│ │în raport. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.3 trebuie inclus│
│ │în raport, cu excepţia lit. │
│ │f). │
│ │Capitolul trebuie să │
│ │reflecte limitele derivate │
│1.3 │din toate analizele din │
│ │partea a 2-a; unele dintre │
│ │aceste paragrafe pot fi în │
│ │conflict cu exemplele de │
│ │temperatură şi conţinut │
│ │radioactiv permis şi lanţul │
│ │de dezintegrare. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie luate în considerare│
│1.4 │anexele relevante pentru │
│ │modelul de colet exceptat │
│ │conform lit. g). │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie luate în considerare│
│1.5 │anexele relevante pentru │
│ │modelul de colet. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie luate în considerare│
│1.6 │anexele relevante pentru │
│ │modelul de colet. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.7 trebuie să fie│
│1.7 │conform cu paragraful 420 │
│ │din AIEA SSR-6. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Capitolul 1.8 trebuie să fie│
│1.8 │conform cu standardul ISO │
│ │7195 şi cu paragraful 629 │
│ │din AIEA SSR-6. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie luate în considerare│
│1.9 │anexele relevante pentru │
│ │modelul de colet. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1.10 │Capitolul 1.10 trebuie │
│ │inclus în raport. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│Partea a 2-a │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Capitolul│Instrucţiuni │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Secţiunea│Trebuie luate în considerare│
│2.1 │anexele relevante pentru │
│ │modelul de colet. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Coletul trebuie să fie │
│2.2.1 │conform cu paragraful 630 a)│
│ │and b) din AIEA SSR-6. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Coletul trebuie să fie │
│2.2.2 │conform cu paragraful 630 c)│
│ │din AIEA SSR-6. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie luate în considerare│
│2.2.3 │anexele relevante pentru │
│ │modelul de colet. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie luate în considerare│
│2.2.4 │anexele relevante pentru │
│ │modelul de colet. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Trebuie luate în considerare│
│2.2.5 │anexele relevante pentru │
│ │modelul de colet. │
└─────────┴────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016