Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 817 din 15 noiembrie 2017  privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 817 din 15 noiembrie 2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 81 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare A.S.P.A.A.S., înfiinţată în temeiul art. 73 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, ca instituţie publică, cu personalitate juridică.

    ART. 2
    (1) Structura organizatorică a A.S.P.A.A.S. este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Personalul A.S.P.A.A.S. este compus din preşedinte cu rang de subsecretar de stat, funcţionari publici şi personal contractual.
    (3) Personalul A.S.P.A.A.S. se numeşte în funcţie prin ordin al preşedintelui, cu excepţia celui numit de prim-ministru.
    (4) Numărul maxim de posturi este 25, inclusiv preşedintele.
    (5) Încadrarea personalului preluat în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile şi maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (6) Salarizarea personalului A.S.P.A.A.S. se face conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice, corespunzător formei de organizare, finanţare şi subordonare.

    ART. 3
    (1) Statul de funcţii pentru A.S.P.A.A.S. se aprobă prin ordin al preşedintelui.
    (2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din cadrul A.S.P.A.A.S. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a A.S.P.A.A.S., în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.S.P.A.A.S. se aprobă de ministrul finanţelor publice în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile individuale ale personalului A.S.P.A.A.S. se stabilesc prin fişele posturilor.

    ART. 4
    (1) Preşedintele elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al A.S.P.A.A.S. pe care îl înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite.
    (2) Excedentele rezultate din execuţia bugetară anuală, pentru partea de venituri proprii, se utilizează conform normelor metodologice de utilizare a excedentului, aprobate prin ordin de ordonatorul principal de credite.
    (3) Excedentul din venituri proprii preluat de la Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile în baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează potrivit normelor metodologice prevăzute la alin. (2).

    ART. 5
    A.S.P.A.A.S. are în dotare un parc auto. Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 6
    (1) Patrimoniul A.S.P.A.A.S. se constituie prin preluarea patrimoniului Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile art. 73 alin. (7) din Legea nr. 162/2017.
    (2) Protocolul prevăzut la alin. (1) cuprinde personalul, prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data predării-preluării, precum şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Sediul principal al Ministerului Finanţelor Publice este în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanţelor Publice îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute potrivit legii."

    2. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi, în completare, din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice."

    3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.


    ART. 8
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Adrian Marius Rândunică,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 noiembrie 2017.
    Nr. 817.
    ANEXA 1

    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    MIJLOACELE DE TRANSPORT
    şi consumul de carburanţi pentru activităţile specifice
    ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

┌────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Consumul │
│ │ │Tipul │Numărul │maxim de │
│Nr. │ │mijlocului│maxim │carburant │
│crt.│Unitatea│de │aprobat │pentru │
│ │ │transport │(bucăţi)│autovehicul│
│ │ │ │ │(litri/ │
│ │ │ │ │lună) │
├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────┴──────────┴────────┴───────────┤
│ │Autoritatea pentru Supravegherea Publică│
│ │a Activităţii de Audit Statutar │
├────┼────────┬──────────┬────────┬───────────┤
│ │Parc │ │ │ │
│1. │auto │autoturism│1 │400 │
│ │demnitar│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│ │Parc │ │ │ │
│2. │auto │autoturism│1 │300 │
│ │comun │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┘


    NOTE:
    1. Nu se consideră depăşire la consum de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat.
    2. Autoturismul din parcul auto al autorităţii poate fi condus şi de demnitar sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.
    3. Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
    UNITĂŢILE
    aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
    şi societăţile la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Numărul│
│ │maxim │
│ │de │
│ │posturi│
├──────────────────────────────┼───────┤
│A. Unităţi care funcţionează │ │
│în subordinea Ministerului │ │
│Finanţelor Publice │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│I. Cu finanţare de la bugetul │ │
│de stat │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Agenţia Naţională de │27.949^│
│Administrare Fiscală │*) │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Comisia Naţională de │93 │
│Prognoză │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. Agenţia Naţională pentru │436 │
│Achiziţii Publice │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│II. Cu finanţare din venituri │ │
│proprii şi, în completare, │ │
│subvenţii de la bugetul de │ │
│stat │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Autoritatea pentru │ │
│Supravegherea Publică a │25 │
│Activităţii de Audit │ │
│Statutar**) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
├──────────────────────────────┼───────┤
│B. Instituţii şi activităţi │ │
│care funcţionează pe lângă │ │
│Ministerul Finanţelor Publice │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Tipărirea şi difuzarea │ │
│publicaţiei „Revista Finanţe │ │
│Publice şi Contabilitate“***) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│C. Companii naţionale, │ │
│societăţi naţionale şi │ │
│societăţi aflate în │ │
│administrarea sau sub │ │
│autoritatea Ministerului │ │
│Finanţelor Publice, la care │ │
│acesta exercită calitatea de │ │
│reprezentant al statului ca │ │
│acţionar │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Compania Naţională │ │
│„Imprimeria Naţională“ - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Compania Naţională „Loteria│ │
│Română“ - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. CEC BANK - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│4. Societatea Comercială Banca│ │
│de Export-Import a României │ │
│EXIMBANK - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│5. Fondul Român de │ │
│Contragarantare - S.A.****) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│6. Fondul Naţional de │ │
│Garantare a Creditelor pentru │ │
│Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │
│- F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi│ │
│filialele sale*****) │ │
└──────────────────────────────┴───────┘


──────────
       *) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
       **) Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.
      ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
     ****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.
──────────

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016