Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2017 privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2017  privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2017 privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 897 bis din 15 noiembrie 2017

──────────
        * Aprobate prin Ordinul nr. 10 din 1 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 15 noiembrie 2017
──────────

    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    1. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale, au obligaţia, potrivit legii, să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, la termenele şi în forma stabilite prin normele metodologice.
    2. Raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă privesc ansamblul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea, respectiv sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia.
    CAP. II
    STRUCTURA, REGULI GENERALE DE ÎNTOCMIRE ŞI TRANSMITERE A RAPORTĂRILOR PERIODICE CUPRINZÂND INFORMAŢII STATISTICE DE NATURĂ FINANCIAR - CONTABILĂ APLICABILE SUCURSALELOR
    SECŢIUNEA 1
    Structura raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă
    3. Sucursalele au obligaţia să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, denumite în continuare raportări periodice, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a sucursalelor pentru respectiva perioadă de timp.
    4. Raportările periodice sunt următoarele:
    1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]
    2. Contul de profit sau pierdere
    3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor
    4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante

    5. Alte informaţii, având următoarea structură:
    A. Elemente de activ
    B. Elemente de datorii
    C. Elemente în afara bilanţului
    D. Număr de clienţi

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli generale de întocmire
    5. (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
    (a) "IAS" sau "IFRS" - "Standarde Internaţionale de Contabilitate", astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, care au fost adoptate de Comisie;
    (b) "CRR" - Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
    (c) "Regulamentul BCE BSI" sau "BCE/2013/33" - Regulamentul (CE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33);
    (d) "stadii de depreciere" - categorii de depreciere, astfel cum sunt definite de IFRS 9.5.5. "Stadiul 1" se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.5. "Stadiul 2" se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.3. "Stadiul 3" se referă la deprecierea aferentă activelor depreciate ca urmare a riscului de credit, aşa cum sunt acestea definite în Anexa A la IFRS 9.

    (2) La întocmirea raportărilor periodice de către sucursale se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, prevederile IFRS, precum şi alte prevederi legale aplicabile.
    (3) Sucursalele raportează doar acele părţi ale formularelor referitoare la:
    (a) active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli care sunt recunoscute de către sucursală;
    (b) expuneri în afara bilanţului şi activităţi în care sucursala este implicată;
    (c) tranzacţii efectuate de către sucursală;
    (d) reguli de evaluare, inclusiv metode pentru estimarea ajustărilor pentru riscul de credit, aplicate de către sucursală.


    6. Raportările periodice sunt întocmite în monedă naţională - leu. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.
    7. Formularele de raportare aferente raportărilor periodice includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenţii:
    a) un punct de date indicat în gri înseamnă că respectivul punct de date nu este solicitat sau că nu este posibilă raportarea acestuia;
    b) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obţine un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ;
    c) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în faţa denumirii acestora;
    d) fiecare punct de date are un "element de bază" căruia i se alocă atributul "credit/debit". Această alocare garantează că toate entităţile care raportează puncte de date respectă "convenţia de semn" şi permite cunoaşterea atributului "credit/debit" corespunzător fiecărui punct de date. Schematic, această convenţie funcţionează astfel cum se indică în tabelul următor:

┌──────────┬──────┬─────────────┬──────────┐
│Element │Credit│Sold/Variaţie│Cifra │
│ │/Debit│ │raportată │
├──────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │Soldul │Pozitivă │
│ │ │activelor │("Normal",│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Creştere a │Pozitivă │
│ │ │activelor │("Normal",│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│Active │ │Soldul │(este │
│ │ │negativ al │necesar │
│ │ │activelor │semnul │
│ │ │ │minus "-")│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│ │ │Scădere a │(este │
│ │ │activelor │necesar │
│ │ │ │semnul │
│ │ │ │minus "-")│
├──────────┤Debit ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Valoare a │Pozitivă │
│ │ │cheltuielilor│("Normal",│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Creştere a │Pozitivă │
│ │ │cheltuielilor│("Normal",│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Valoarea │Negativă │
│Cheltuieli│ │negativă │(este │
│ │ │(inclusiv │necesar │
│ │ │reluările) a │semnul │
│ │ │cheltuielilor│minus "-")│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│ │ │Scădere a │(este │
│ │ │cheltuielilor│necesar │
│ │ │ │semnul │
│ │ │ │minus "-")│
├──────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │Soldul │Pozitivă │
│ │ │datoriilor │("Normal",│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Creştere a │Pozitivă │
│ │ │datoriilor │("Normal",│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│Datorii │ │Soldul │(este │
│ │ │negativ al │necesar │
│ │ │datoriilor │semnul │
│ │ │ │minus "-")│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│ │ │Scădere a │(este │
│ │ │datoriilor │necesar │
│ │ │ │semnul │
│ │ │ │minus "-")│
├──────────┤ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Soldul │Pozitivă │
│ │ │capitalurilor│("Normal",│
│ │ │proprii │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Creştere a │Pozitivă │
│ │ │capitalurilor│("Normal",│
│ │ │proprii │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│Capitaluri│ │Soldul │Negativă │
│proprii │Credit│negativ al │(este │
│ │ │capitalurilor│necesar │
│ │ │proprii │semnul │
│ │ │ │minus "-")│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│ │ │Scădere a │(este │
│ │ │capitalurilor│necesar │
│ │ │proprii │semnul │
│ │ │ │minus "-")│
├──────────┤ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Valoare a │Pozitivă │
│ │ │veniturilor │("Normal",│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Creştere a │Pozitivă │
│ │ │veniturilor │("Normal",│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Valoare │Negativă │
│Venituri │ │negativă │(este │
│ │ │(inclusiv │necesar │
│ │ │reluările) a │semnul │
│ │ │veniturilor │minus "-")│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│ │ │Scădere a │(este │
│ │ │veniturilor │necesar │
│ │ │ │semnul │
│ │ │ │minus "-")│
└──────────┴──────┴─────────────┴──────────┘    8. În scopul întocmirii raportărilor periodice, sucursalele vor utiliza în ceea ce priveşte data recunoaşterii/derecunoaşterii în/din bilanţ a activelor financiare, fie data tranzacţiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor şi metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea sucursalelor. Metoda utilizată este supusă condiţiei aplicării consecvente.
    9. Pentru raportarea instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanţ şi în contul de profit sau pierdere, se utilizează convenţia "preţului murdar", respectiv veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi instrumentelor financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", precum şi veniturile din dividende aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câştiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente. Convenţia "preţului murdar" trebuie aplicată în mod consecvent pentru toate instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi pentru toate instrumentele financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire".
    10. Informaţiile referitoare la contul de profit sau pierdere au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data de referinţă pentru raportare, inclusiv.
    11. La elaborarea raportărilor periodice se are în vedere abordarea de portofoliu.
    12. Portofoliile contabile reprezintă instrumente financiare agregate după reguli de evaluare. Aceste agregări nu includ soldurile de încasat la vedere clasificate ca "Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere", precum şi instrumentele financiare clasificate ca "Deţinute în vederea vânzării" prezentate la elementele "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" şi "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării".
    13. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
    (a) active financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
    (b) active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    (c) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    (d) active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
    (e) active financiare evaluate la cost amortizat.

    14. Elementul de activ "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold pozitiv pentru sucursală, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.
    15. În cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
    (a) datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
    (b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    (c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.

    16. Elementul de datorii "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold negativ pentru sucursală, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.
    17. Reguli generale de prezentare a informaţiilor referitoare la instrumente financiare
    17.1. Active financiare
    (1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată.
    (2) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", şi "credite şi avansuri".
    (3) "Titlurile de datorie" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursală, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului BCE BSI.
    (4) "Creditele şi avansurile" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursală, care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI, precum şi avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.
    (5) "Instrumentele de datorie" includ "credite şi avansuri" şi "titluri de datorie".
    (6) Valoarea contabilă brută are următoarea semnificaţie:
    (a) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării, valoarea contabilă brută depinde de clasificarea acestora ca performante sau neperformante. În cazul instrumentelor de datorie performante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă. În cazul instrumentelor de datorie neperformante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă la care se adaugă orice modificare cumulată negativă a valorii juste datorată riscului de credit, aşa cum este aceasta definită la pct. 27 alin. (1) lit. (b) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Valoarea contabilă brută nu trebuie să depăşească valoarea instrumentului de datorie la recunoaşterea iniţială. Pentru scopul stabilirii valorii contabile brute, evaluarea instrumentelor de datorie se efectuează la nivel de instrument financiar;
    (b) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea contabilă înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere;
    (c) în cazul activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă.


    17.2. Datorii financiare
    (1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată.
    (2) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziţii scurte", "depozite", "titluri de datorie emise" şi "alte datorii financiare".
    (3) "Depozitele" sunt definite la fel ca în Regulamentul BCE BSI.
    (4) "Titlurile de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri şi care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI.
    (5) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, poziţiile scurte, depozitele şi titlurile de datorie emise.
    (6) "Alte datorii financiare" includ garanţiile financiare date în cazul în care acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)], fie la valoarea recunoscută iniţial diminuată cu amortizarea cumulată [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "Alte datorii financiare" în cazul în care acestea sunt desemnate ca datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)] sau în cazul în care acestea reprezintă angajamente de acordare a unui credit la o rată a dobânzii mai mică decât rata dobânzii de piaţă [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].
    (7) În cazul în care angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente date sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, orice modificare a valorii juste, inclusiv modificările datorate riscului de credit, se raportează ca "alte datorii financiare" şi nu ca provizioane pentru "Angajamente şi garanţii date".
    (8) "Alte datorii financiare" includ, de asemenea, dividendele de plătit, sumele de plătit înregistrate în conturile de aşteptare şi de tranzit şi sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacţiilor în titluri de valoare sau ale tranzacţiilor în valută, în cazul în care sumele de plătit pentru tranzacţii sunt recunoscute înainte de termenul de plată.


    18. (1) Prezentarea raportărilor periodice este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane.
    (2) În antetul raportărilor periodice figurează următoarele informaţii:
    a) denumirea sucursalei;
    b) data pentru care se întocmesc raportările periodice;
    c) identificarea formularului sau, după caz, a formularelor, întrucât o raportare periodică poate avea unul sau mai multe formulare.

    (2) Liniile formularelor sunt codificate în corelaţie cu Planul de conturi aplicabil sucursalelor, prevăzut de Reglementările contabile.
    (3) Coloanele formularelor grupează informaţiile în funcţie de necesităţi.
    (4) Pentru completarea poziţiilor formularelor care nu au corespondenţă cu planul de conturi, sucursalele trebuie să-şi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă acestor cerinţe de raportare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Termene de transmitere a raportărilor periodice
    19. (1) Raportările periodice se transmit la Banca Naţională a României lunar, cu excepţia raportărilor periodice "3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor" şi "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", care se transmit trimestrial. Sucursalele transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Naţională a României, balanţa de verificare a conturilor sintetice, în format electronic, având ataşată semnătura electronică.
    (2) Raportările periodice întocmite de către sucursale, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare, se transmit la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii/ trimestrului pentru care se face raportarea.
    (3) În cazul în care informaţiile prezentate în raportările periodice întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data transmiterii la instituţia de credit străină de care aparţine a informaţiilor referitoare la activitatea proprie, sucursalele vor retransmite respectivele raportări, în termen de 130 de zile de la încheierea exerciţiului financiar împreună cu raportările aferente exerciţiului financiar curent, transmise până la respectivul termen.
    (4) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere este o zi nelucrătoare, raportările se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
    (5) Sucursalele transmit la Banca Naţională a României numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă ca urmare a operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.

    20. Sucursalele care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc raportări periodice pentru perioadele în cauză, urmând să transmită la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a sucursalei:
    a) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;
    b) adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului sucursalei;
    c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    d) codul unic de înregistrare.

    CAP. III
    REGULI SPECIFICE DE ÎNTOCMIRE A RAPORTĂRILOR PERIODICE ŞI MODELELE ACESTORA
    21. (1) Bilanţul este raportarea periodică care conţine informaţii privind activele, datoriile şi capitalurile proprii ale sucursalei. La întocmirea acestei raportări se vor avea în vedere următoarele precizări:
    A. Active (F 01.01)
    (a) Poziţia "Numerar" include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine în circulaţie care sunt utilizate în mod obişnuit pentru a face plăţi.
    (b) Poziţia "Solduri de numerar la bănci centrale" include soldurile de încasat la vedere la băncile centrale.
    (c) Poziţia "Alte depozite la vedere" include soldurile de încasat la vedere la instituţii de credit.
    (d) Activele care nu sunt active financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la poziţia "Alte active"; acest post include, printre altele, aur, argint şi alte mărfuri, inclusiv atunci când sunt deţinute cu intenţia de a fi tranzacţionate.
    (e) Poziţia "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.

    B. Datorii (F 01.02)
    (a) Provizioanele pentru "Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate.
    (b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaţilor pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor [IAS 19.11(a)], planurile de contribuţii determinate [IAS 19.51(a)] şi beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169(a)] se includ la "Alte datorii".
    (c) Provizioanele pentru "Angajamente şi garanţii date" includ provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor, indiferent dacă deprecierea angajamentelor şi garanţiilor este determinată în conformitate cu IFRS 9, modalitatea de provizionare a acestora urmează prevederile IAS 37 sau acestea sunt tratate ca şi contracte de asigurare conform IFRS 4. Datoriile rezultate din angajamente şi garanţii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere nu se raportează ca provizioane, deşi se datorează riscului de credit, ci ca "alte datorii financiare" în conformitate cu prevederile pct. 17.2 alin. (7).
    (d) Datoriile care nu sunt datorii financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la "Alte datorii".
    (e) Poziţia "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.

    C. Capitaluri proprii (F 01.03)
    (a) Instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidenţa IAS 32.
    (b) Poziţia "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie cât şi una de capitaluri proprii) emise de sucursală, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependenţe).
    (c) Poziţia "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât capitalul social şi "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse".
    (d) Poziţia "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni [IFRS 2.10].
    (e) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile şi pierderile cumulate datorate modificărilor de valoare justă ale investiţiilor în instrumente de capital pentru care sucursala a făcut alegerea irevocabilă de a prezenta modificările de valoare justă în alte elemente ale rezultatului global.
    (f) Poziţia " Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include partea ineficace cumulată care rezultă din operaţiuni de acoperire a valorii juste în care elementul acoperit este un instrument de capital evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Partea ineficace din acoperire raportată la această poziţie este reprezentată de diferenţa dintre variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului de capital raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]" şi variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului financiar derivat de acoperire raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]" [IFRS 9.6.5.3 şi IFRS 9.6.5.8].
    (g) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu" include câştigurile şi pierderile cumulate recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente riscului de credit propriu, pentru datoriile desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, indiferent dacă această desemnare are loc la recunoaşterea iniţială sau ulterior.
    (h) Poziţia "Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]" include rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie aferentă părţii eficace a variaţiei de valoare justă a instrumentelor financiare derivate de acoperire, atât în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie derulate pe bază continuă cât şi în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie care nu se mai aplică.
    (i) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile sau pierderile cumulate aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, nete de ajustarea pentru pierderi care este evaluată la data de raportare în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.
    (j) Poziţia "Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]" include modificările cumulate de valoare justă aferente tuturor elementelor de mai jos:
    i. valoarea - timp a unei opţiuni, în cazul în care modificările valorii - timp şi valorii intrinseci ale respectivei opţiuni sunt separate şi doar modificarea valorii intrinseci este desemnată ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15];
    ii. elementul forward al unui contract forward, în cazul în care elementul forward şi elementul spot (la vedere) al respectivului contract forward sunt separate şi doar modificarea elementului spot al contractului forward este desemnată ca instrument de acoperire;
    iii. spread-ul valutar aferent unui instrument financiar, în cazul în care acest spread este exclus de la desemnarea instrumentului financiar respectiv ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15, IFRS 9.6.5.16].

    (k) Poziţia "Rezerve din reevaluare" include valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve.
    (l) Poziţia "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii şi poate include rezerve legale şi rezerve statutare.


    (2) Modelul formularelor pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:
    1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]

┌────────────────────┬───────┬─────────┐
│1.1. Active │Cod │Valoare │
│ │poziţie│contabilă│
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│A │B │010 │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Numerar, solduri de │ │ │
│numerar la bănci │ │ │
│centrale │010 │ │
│şi alte depozite la │ │ │
│vedere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Numerar │020 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Solduri de numerar │030 │ │
│la bănci centrale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte depozite la │040 │ │
│vedere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active financiare │ │ │
│deţinute în vederea │050 │ │
│tranzacţionării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │060 │ │
│financiare derivate │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │070 │ │
│capital │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │080 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Credite şi avansuri │090 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active financiare │ │ │
│nedestinate │ │ │
│tranzacţionării, │ │ │
│eva- │096 │ │
│luate obligatoriu la│ │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│profit sau │ │ │
│pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │097 │ │
│capital │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │098 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Credite şi avansuri │099 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active financiare │ │ │
│desemnate ca fiind │ │ │
│evaluate la │100 │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│profit sau pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │120 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Credite şi avansuri │130 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea│ │ │
│justă prin │141 │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │142 │ │
│capital │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │143 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Credite şi avansuri │144 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │181 │ │
│amortizat │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │182 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Credite şi avansuri │183 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │ │ │
│financiare derivate │240 │ │
│- contabilitatea de │ │ │
│acoperire │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificările de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente elementelor│ │ │
│acoperite în cadrul │ │ │
│unei operaţiuni de │250 │ │
│acoperire a │ │ │
│unui portofoliu │ │ │
│împotriva riscului │ │ │
│de rată a dobânzii │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │270 │ │
│corporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │280 │ │
│corporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Investiţii │290 │ │
│imobiliare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │300 │ │
│necorporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Creanţe privind │330 │ │
│impozitele │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Creanţe privind │340 │ │
│impozitul curent │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Creanţe privind │350 │ │
│impozitul amânat │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte active │360 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active imobilizate │ │ │
│şi grupuri destinate│ │ │
│cedării, │370 │ │
│clasificate drept │ │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│vânzării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL ACTIVE │380 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│1.2. Datorii │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii financiare │ │ │
│deţinute în vederea │010 │ │
│tranzacţionării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │020 │ │
│financiare derivate │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Poziţii scurte │030 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Depozite │040 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │050 │ │
│emise │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte datorii │060 │ │
│financiare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii financiare │ │ │
│desemnate ca fiind │ │ │
│evaluate la │070 │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│profit sau pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Depozite │080 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │090 │ │
│emise │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte datorii │100 │ │
│financiare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii financiare │ │ │
│evaluate la cost │110 │ │
│amortizat │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Depozite │120 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │130 │ │
│emise │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte datorii │140 │ │
│financiare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │ │ │
│financiare derivate │150 │ │
│- contabilitatea de │ │ │
│acoperire │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificările de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente elementelor│ │ │
│acoperite în cadrul │ │ │
│unei operaţiuni de │160 │ │
│acoperire a │ │ │
│unui portofoliu │ │ │
│împotriva riscului │ │ │
│de rată a dobânzii │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Provizioane │170 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Pensii şi alte │ │ │
│obligaţii privind │ │ │
│beneficiile │180 │ │
│determinate │ │ │
│post-angajare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte beneficii pe │ │ │
│termen lung pentru │190 │ │
│angajaţi │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Restructurare │200 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Aspecte juridice │ │ │
│nesoluţionate şi │210 │ │
│litigii fiscale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Angajamente şi │220 │ │
│garanţii date │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte provizioane │230 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii privind │240 │ │
│impozitele │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii privind │250 │ │
│impozitul curent │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii privind │260 │ │
│impozitul amânat │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte datorii │280 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii incluse în │ │ │
│grupuri destinate │ │ │
│cedării, │290 │ │
│clasificate drept │ │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│vânzării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL DATORII │300 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│1.3. Capitaluri │ │ │
│proprii │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Capital de dotare │010 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │ │ │
│capital emise, │ │ │
│altele decât │050 │ │
│capitalul │ │ │
│social │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Componenta de │ │ │
│capitaluri proprii a│060 │ │
│instrumentelor │ │ │
│financiare compuse │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte instrumente de │070 │ │
│capital emise │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte capitaluri │080 │ │
│proprii │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Valoarea cumulată a │ │ │
│altor elemente ale │090 │ │
│rezultatului │ │ │
│global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Elemente care nu vor│ │ │
│fi reclasificate în │095 │ │
│profit sau │ │ │
│pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │100 │ │
│corporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │110 │ │
│necorporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi actuariale │ │ │
│din planurile de │120 │ │
│pensii cu beneficii │ │ │
│determinate │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active imobilizate │ │ │
│şi grupuri destinate│ │ │
│cedării, │122 │ │
│clasificate drept │ │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│vânzării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │ │ │
│capital evaluate la │320 │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente │ │ │
│ale rezultatului │ │ │
│global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Valoarea │ │ │
│ineficacităţii │ │ │
│acoperirii valorii │ │ │
│juste │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │330 │ │
│capital evaluate la │ │ │
│valoa- │ │ │
│rea justă prin alte │ │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │ │ │
│capital evaluate la │340 │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente │ │ │
│ale rezultatului │ │ │
│global [element │ │ │
│acoperit] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │ │ │
│capital evaluate la │350 │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente │ │ │
│ale rezultatului │ │ │
│global [instrument │ │ │
│de acoperire] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente datoriilor │ │ │
│financiare evaluate │ │ │
│la valoarea justă │360 │ │
│prin profit sau │ │ │
│pierdere atribuibile│ │ │
│modificărilor │ │ │
│riscului de credit │ │ │
│propriu │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Elemente care pot fi│ │ │
│reclasificate în │128 │ │
│profit sau │ │ │
│pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Conversia valutară │140 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │ │ │
│financiare derivate │ │ │
│de acoperire. │ │ │
│Rezerva │ │ │
│din operaţiuni de │150 │ │
│acoperire a │ │ │
│fluxurilor de │ │ │
│trezorerie │ │ │
│[partea eficace] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │ │ │
│datorie evaluate la │155 │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente │ │ │
│ale rezultatului │ │ │
│global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │ │ │
│acoperire [elemente │165 │ │
│nedesemnate] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active imobilizate │ │ │
│şi grupuri destinate│ │ │
│cedării, │170 │ │
│clasificate drept │ │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│vânzării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │190 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Rezerve de │200 │ │
│reevaluare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte rezerve │210 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere aferent(ă) │250 │ │
│exerciţiului │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│(-) Repartizarea │255 │ │
│profitului │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL CAPITALURI │300 │ │
│PROPRII │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL DATORII ŞI │310 │ │
│CAPITALURI PROPRII │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘


                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura


    22. (1) Contul de profit sau pierdere este raportarea periodică care conţine informaţii privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea sucursalelor. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile din instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi din instrumente financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele categorii de instrumente.
    (b) Poziţia "Venituri din dobânzi - alte active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi veniturile din dobânzi aferente numerarului, soldurilor de numerar la bănci centrale şi altor depozite la vedere şi activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, precum şi veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.
    (c) Dobânda aferentă datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Venituri din dobânzi aferente datoriilor". Aceste datorii şi dobânda aferentă dau naştere unui randament pozitiv pentru sucursală.
    (d) Poziţia "Cheltuieli cu dobânzile - alte datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.
    (e) Dobânda aferentă activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor". Aceste active şi dobânda aferentă dau naştere unui randament negativ pentru sucursală.
    (f) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele clase de instrumente.
    (g) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cuprind dividendele aferente instrumentelor derecunoscute în cursul perioadei şi dividendele aferente instrumentelor deţinute la sfârşitul perioadei de raportare.
    (h) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" include câştiguri şi pierderi din reevaluarea şi derecunoaşterea instrumentelor financiare clasificate ca deţinute în vederea tranzacţionării. Acest element include, de asemenea, câştiguri şi pierderi aferente instrumentelor financiare derivate de risc de credit evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar sau al unei părţi a unui instrument financiar care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum şi venituri şi cheltuieli din dividende şi dobânzi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării.
    (i) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" include, de asemenea, valoarea recunoscută în contul de profit sau pierdere pentru riscul de credit propriu al datoriilor desemnate la valoarea justă, în situaţia în care recunoaşterea modificărilor riscului de credit propriu în alte elemente ale rezultatului global crează sau amplifică o necorelare contabilă [IFRS 9.5.7.8]. În cadrul acestei poziţii se includ, de asemenea, câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor acoperite care sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în situaţia în care această desemnare este utilizată pentru administrarea riscului de credit, precum şi veniturile şi cheltuielile cu dobânzile aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
    (j) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" nu include câştigurile aferente instrumentelor de capital pe care sucursala alege să le evalueze la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [IFRS 9.5.7.1(b)].
    (k) În situaţia în care o modificare a modelului de afaceri conduce la reclasificarea unui activ financiar în cadrul unui portofoliu contabil diferit, câştigurile sau pierderile din reclasificare se raportează în cadrul poziţiilor relevante ale portofoliului contabil în care activul financiar este reclasificat, în conformitate cu următoarele prevederi:
    i. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], câştigurile sau pierderile datorate reclasificării se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz;
    ii. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.7], câştigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate în profit sau pierdere se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz.

    (l) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" cuprinde câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de acoperire şi elementelor acoperite, inclusiv cele aferente elementelor acoperite evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât instrumentele de capital, în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.5.8. Poziţia include, de asemenea, partea ineficace a variaţiei valorii juste a instrumentelor de acoperire în cadrul unei operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie. Reclasificările rezervei din acoperirea fluxurilor de trezorerie sunt recunoscute în cadrul aceloraşi poziţii ale contului de profit sau pierdere care sunt impactate de fluxurile de trezorerie aferente elementelor acoperite. Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" include şi câştigurile din operaţiuni de acoperire a poziţiilor nete.
    (m) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net" include câştigurile şi pierderile din derecunoaşterea activelor nefinanciare, cu excepţia cazului în care acestea sunt clasificate ca deţinute în vederea vânzării.
    (n) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net" include valorile care rezultă din ajustarea valorilor contabile brute ale activelor financiare pentru reflectarea fluxurilor de trezorerie contractuale renegociate sau modificate [IFRS 9.5.4.3 şi Anexa A la IFRS 9]. Câştigurile sau pierderile din modificare nu includ impactul modificărilor sumei reprezentând pierderile de credit aşteptate, care se raportează în cadrul poziţiei "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".
    (o) Poziţia "Provizioane sau (-) reluări din provizioane. Angajamente şi garanţii date" include cheltuielile nete cu provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor ce intră în aria de aplicare a IFRS 9, IAS 37 sau IFRS 4, în conformitate cu prevederile pct. 21 alin. (1) lit.B.(c). Orice modificare de valoare justă a angajamentelor şi garanţiilor financiare evaluate la valoarea justă se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net". Provizioanele includ, prin urmare, valoarea deprecierii aferente angajamentelor şi garanţiilor pentru care deprecierea este determinată în conformitate cu IFRS 9 sau a căror provizionare urmează prevederile IAS 37 sau care sunt tratate drept contracte de asigurare în conformitate cu IFRS 4.
    (p) Poziţia "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include toate câştigurile sau pierderile din depreciere aferente instrumentelor de datorie care rezultă din aplicarea regulilor de depreciere prevăzute de IFRS 9.5.5, indiferent dacă pierderile de credit aşteptate în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5 sunt estimate pe următoarele 12 luni sau pe durata de viaţă şi inclusiv câştigurile sau pierderile din depreciere aferente creanţelor comerciale, activelor aferente unui contract şi creanţelor din operaţiuni de leasing [IFRS 9.5.5.15].
    (q) Poziţia "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include, de asemenea, sumele aferente operaţiunilor de write - off, aşa cum sunt acestea definite la pct. 27 alin. (1) lit. (e) şi (g) şi pct. 34 alin. (1) lit. (j) pct. ii din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, care exced valoarea ajustării pentru pierderi la data operaţiunii de write - off şi care sunt, prin urmare, recunoscute ca pierdere în mod direct în contul de profit sau pierdere, precum şi recuperările din sumele care au făcut anterior obiectul operaţiunilor de write - off, înregistrate în mod direct în contul de profit sau pierdere.
    (r) Poziţia "Profit sau pierdere din active imobilizate şi grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării care nu pot fi considerate activităţi întrerupte" include profitul sau pierderea generată de activele imobilizate şi grupurile destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării şi care nu pot fi considerate activităţi întrerupte.

    (2) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
        DENUMIREA SUCURSALEI:
        DATA RAPORTĂRII:
    2. Contul de profit sau pierdere

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│DENUMIRE INDICATOR │Cod │Valoare│
│ │poziţie│- lei -│
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│A │B │010 │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dobânzi │010 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │041 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │051 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte active │080 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dobânzi │085 │ │
│aferente datoriilor │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │090 │ │
│dobânzile) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Datorii financiare │ │ │
│evaluate la cost │120 │ │
│amortizat) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte datorii) │140 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │ │ │
│dobânzile aferente │145 │ │
│activelor) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dividende│160 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din taxe şi │200 │ │
│comisioane │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu taxe şi│210 │ │
│comisioane) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │ │ │
│derecunoaşterea │ │ │
│active- │ │ │
│lor şi datoriilor │220 │ │
│financiare care nu │ │ │
│sunt evaluate la │ │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│profit sau pierdere, │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │231 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │241 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii financiare │ │ │
│evaluate la cost │260 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Altele │270 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor şi dato- │ │ │
│riilor financiare │280 │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│tranzacţionării, │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor financi- │ │ │
│are nedestinate │ │ │
│tranzacţionării, │287 │ │
│evaluate obligatoriu │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere, │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor şi │ │ │
│datoriilor financiare │ │ │
│desemnate ca fiind │290 │ │
│evaluate la │ │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│profit sau pierdere, │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │300 │ │
│contabilitatea de │ │ │
│acoperire, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Diferenţe de curs de │ │ │
│schimb [câştig sau (-)│310 │ │
│pierdere], │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │ │ │
│derecunoaşterea │330 │ │
│activelor │ │ │
│nefinanciare, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte venituri din │340 │ │
│exploatare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte cheltuieli de │350 │ │
│exploatare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│VENITURI TOTALE DIN │355 │ │
│EXPLOATARE, NET │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli │360 │ │
│administrative) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │370 │ │
│personalul) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte cheltuieli │380 │ │
│administrative) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Amortizare) │390 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Imobilizări │400 │ │
│corporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Investiţii │410 │ │
│imobiliare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte imobilizări │420 │ │
│necorporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │425 │ │
│modificare, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │426 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │427 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Provizioane sau (-) │ │ │
│reluări de │430 │ │
│provizioane) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Angajamente şi │440 │ │
│garanţii date) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte provizioane) │450 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Deprecierea sau (-) │ │ │
│reluarea pierderilor │ │ │
│din │ │ │
│deprecierea activelor │460 │ │
│financiare care nu │ │ │
│sunt evaluate │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin │481 │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │491 │ │
│amortizat) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Deprecierea sau (-) │ │ │
│reluarea pierderilor │ │ │
│din │520 │ │
│deprecierea activelor │ │ │
│nefinanciare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Imobilizări │530 │ │
│corporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Investiţii │540 │ │
│imobiliare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Imobilizări │560 │ │
│necorporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Altele) │570 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profitul sau (-) │ │ │
│pierderea din active │ │ │
│imobilizate şi │ │ │
│grupuri destinate │ │ │
│cedării, clasificate │600 │ │
│drept deţinute │ │ │
│în vederea vânzării, │ │ │
│care nu pot fi │ │ │
│considerate │ │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE DIN │610 │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE │ │ │
│ÎNAINTE DE IMPOZITARE │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli sau (-) │ │ │
│venituri cu impozitul │ │ │
│aferent │620 │ │
│profitului sau │ │ │
│pierderii din │ │ │
│operaţiuni continue) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE DIN │ │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE │630 │ │
│DUPĂ │ │ │
│IMPOZITARE │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere din │ │ │
│activităţi întrerupte │640 │ │
│după │ │ │
│impozitare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere din │650 │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
│înainte de impozitare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli sau (-) │ │ │
│venituri cu impozitul,│660 │ │
│legate de │ │ │
│activităţi întrerupte)│ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE AFERENT/Ă │670 │ │
│EXERCIŢIULUI │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘


                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura


    23. (1) La întocmirea raportării periodice "Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor" se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Valoarea contabilă şi valoarea noţională a instrumentelor financiare derivate deţinute pentru contabilitatea de acoperire se raportează clasificate după tipul de risc suport, după tipul pieţei, după tipul de produs şi după tipul de acoperire.
    (b) În situaţia în care o sucursală a ales să aplice în continuare IAS 39 pentru contabilitatea de acoperire [IFRS 9.7.2.21], referinţele şi denumirile aferente tipurilor de acoperiri se citesc ca referinţe şi denumiri relevante conform IAS 39.9.
    (c) Instrumentele financiare derivate incluse în instrumentele hibride care au fost separate de contractul gazdă se raportează în funcţie de natura instrumentului derivat. Valoarea contractului gazdă nu este inclusă în acest formular. Cu toate acestea, dacă instrumentul hibrid este evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, contractul se raportează ca întreg, iar instrumentele financiare derivate încorporate nu se raportează în cadrul acestui formular.
    (d) Angajamentele considerate drept instrumente financiare derivate [IFRS 9.2.3(b)] şi instrumentele financiare derivate pe riscul de credit care nu corespund definiţiei garanţiei financiare de la pct. 32 alin. (1) lit. (l) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, se raportează în cadrul acestui formular, fiind clasificate similar altor instrumente financiare derivate.

    (2) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după tipul de risc
        Toate instrumentele financiare derivate se clasifică în următoarele categorii de risc:
    (a) rata dobânzii: Instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii sunt contracte legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzii sau la alt contract pe rata dobânzii, cum ar fi o opţiune în cadrul unui contract futures de a achiziţiona un bilet de trezorerie. Această categorie se limitează la tranzacţiile în care toate părţile sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, aceasta exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute, cum ar fi swap-urile valutare încrucişate şi opţiunile pe valute, precum şi alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care trebuie raportate drept contracte de schimb valutar. Singura excepţie se referă la situaţia în care swap-urile valutare încrucişate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii, caz în care acestea se raportează în rândurile dedicate acestui tip de acoperire. Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură valută, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii (inclusiv caps, floors, collars şi corridors), swaption pe rata dobânzii şi warrante pe rata dobânzii;
    (b) instrumente de capital: Instrumentele financiare derivate pe instrumente de capital sunt contracte în cazul cărora randamentul sau o lege parte a randamentului este legat de preţul unui anumit instrument de capital sau de un indice al preţurilor unui instrument de capital;
    (c) schimb valutar şi aur: Aceste instrumente financiare derivate includ contractele care presupun schimb valutar pe piaţa la termen şi expunerea la aur. Prin urmare, acestea acoperă angajamentele ferme de cumpărare la termen, swap-urile pe cursul de schimb, swap-urile valutare (inclusiv swap-uri pe rata dobânzii în valute diferite), contracte futures pe valute, opţiuni pe valută, swaption pe valută şi warrant pe valută. Instrumentele financiare derivate pe curs de schimb includ toate tranzacţiile care implică expunerea la mai multe monede, fie prin rate ale dobânzii, fie prin cursuri de schimb, cu excepţia cazului în care swap-urile valutare încrucişate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii. Contractele pe aur includ toate tranzacţiile care implică expunerea la această marfă;
    (d) risc de credit: Instrumentele financiare derivate pe risc de credit sunt contracte în care plata este legată în primul rând de o măsură a bonităţii unui anumit credit de referinţă şi care nu corespund definiţiei garanţiilor financiare [IFRS 9]. Contractele menţionează un schimb de plăţi în care cel puţin una dintre cele două părţi este determinată de performanţa creditului de referinţă. Plăţile pot fi determinate de un număr de evenimente, inclusiv o nerespectare a obligaţiilor de plată, o scădere a ratingului sau o modificare stipulată a marjei de credit a activului de referinţă. Instrumentele financiare derivate pe risc de credit care corespund definiţiei garanţiei financiare de la pct. 32 alin. (1) lit. (l) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, nu se raportează în cadrul acestui formular;
    (e) mărfuri: Aceste instrumente financiare derivate sunt contracte care au un randament sau o parte a randamentului acestora legat de preţul sau indicele de preţ al unor mărfuri cum ar fi un metal preţios (cu excepţia aurului), petrol, lemn sau produse agricole;
    (f) altele: Aceste instrumente financiare derivate sunt oricare alte contracte derivate care nu implică o expunere la schimb valutar, rată a dobânzii, instrumente de capital, mărfuri sau risc de credit, cum ar fi instrumentele financiare derivate climatice sau instrumentele financiare derivate de asigurări.


    (3) Atunci când un instrument derivat este influenţat de mai multe tipuri de risc-suport, instrumentul se alocă tipului de risc celui mai sensibil. Pentru instrumentele financiare derivate cu expunere multiplă, în caz de incertitudine, tranzacţiile se alocă conform următoarei ordini de prioritate:
    (a) mărfuri: Toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate care implică o marfă sau o expunere la un indice de mărfuri, fie că implică sau nu o expunere comună la mărfuri sau oricare altă categorie de risc care ar putea include schimb valutar, rată a dobânzii sau instrumente de capital, se raportează în această categorie;
    (b) instrumente de capital: Cu excepţia contractelor cu expunere comună la mărfuri şi instrumente de capital, care se raportează ca mărfuri, toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate corelate cu performanţa instrumentelor de capital sau cu indicii preţurilor unor instrumente de capital se raportează în categoria instrumentelor de capital. Tranzacţiile cu instrumente de capital cu expunere la schimb valutar sau rate ale dobânzii ar trebui incluse în această categorie;
    (c) schimb valutar şi aur: Această categorie include toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate (cu excepţia celor deja raportate în categoriile privind mărfurile sau instrumentele de capital) cu expunere la mai multe valute, fie că aparţin instrumentelor financiare purtătoare de dobândă sau instrumentelor pe rate de schimb, cu excepţia cazului în care swap-urile valutare încrucişate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii.

    (4) Sumele de raportat pentru instrumentele financiare derivate
    (a) "Valoarea contabilă" pentru toate instrumentele financiare derivate este valoarea justă. Instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă (peste zero) sunt "active financiare", iar instrumentele financiare derivate cu o valoare justă negativă (sub zero) sunt "datorii financiare". "Valoarea contabilă" se raportează separat pentru instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă ("active financiare") şi pentru cele cu o valoare justă negativă ("datorii financiare"). La data recunoaşterii iniţiale, un instrument financiar derivat este clasificat ca "activ financiar" sau ca "datorie financiară" în funcţie de valoarea sa justă iniţială. Ulterior recunoaşterii iniţiale, pe măsură ce valoarea justă a unui instrument financiar derivat creşte sau scade, termenii de schimb pot deveni fie favorabili sucursalei (şi instrumentul derivat este clasificat ca "activ financiar"), fie defavorabili (şi instrumentul derivat este clasificat ca "datorie financiară"). Valoarea contabilă a instrumentelor financiare derivate de acoperire este reprezentată de întreaga valoare justă a acestora care include, dacă este cazul, componentele valorii juste care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire.
    (b) "Valoarea noţională" este valoarea nominală brută a tuturor tranzacţiilor încheiate şi nedecontate încă la data de referinţă, indiferent dacă aceste tranzacţii conduc sau nu la înregistrarea expunerilor derivate în bilanţ. În special, următoarele elemente se iau în calcul la determinarea valorii noţionale:
    i. pentru contractele cu valori nominale sau valori ale principalului noţional variabile, baza pentru raportare o constituie valoarea nominală sau a principalului noţional la data de referinţă;
    ii. valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente financiare derivate cu o componentă de multiplicare este valoarea noţională efectivă sau valoarea nominală a contractului;
    iii. swap-uri: Valoarea noţională a unui swap este valoarea principalului activului suport pe care se bazează schimbul de dobândă, schimbul valutar sau alte venituri sau cheltuieli;
    iv. contracte pe instrumente de capital şi mărfuri: valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente de capital sau mărfuri este cantitatea aferentă mărfii sau instrumentului de capital contractat în vederea cumpărării sau vânzării înmulţită cu preţul din contract pentru o unitate. Valoarea noţională care trebuie raportată pentru contractele privind mărfurile cu schimburi multiple de principal este valoarea contractuală înmulţită cu numărul de schimburi de principal rămase în contract;
    v. instrumente financiare derivate pe risc de credit: Valoarea contractuală care trebuie raportată pentru instrumentele financiare derivate de risc de credit este valoarea nominală a creditului de referinţă relevant;
    vi. opţiunile digitale au o plată predefinită care poate fi fie o valoare monetară, fie un număr de contracte ale unui activ-suport. Valoarea noţională pentru opţiunile digitale este definită fie ca valoarea monetară predefinită, fie ca valoarea justă a activului-suport la data de referinţă.

    (c) Coloana "Valoarea noţională" din instrumente financiare derivate include, pentru fiecare element- rând, suma valorilor noţionale ale tuturor contractelor la care sucursala este contraparte, indiferent dacă instrumentele financiare derivate sunt sau nu considerate active sau datorii în bilanţ. Toate valorile noţionale se raportează indiferent dacă valoarea justă a instrumentelor financiare derivate este pozitivă, negativă sau egală cu zero. Nu este permisă compensarea între valorile noţionale.
    (d) "Valoarea noţională" se raportează după "total" şi după "din care: vândute" pentru elementele- rânduri: "Opţiuni extrabursiere", "Opţiuni pe pieţe organizate", "Credit", "Mărfuri" şi "Altele". Elementul "din care: vândute" include valorile noţionale (preţ de exercitare) ale contractelor în care contrapărţile (titularii opţiunilor) sucursalei (emitentul opţiunilor) au dreptul de a exercita opţiunea, iar pentru elementele legate de instrumentele financiare derivate pe risc de credit, valorile noţionale ale contractelor în care sucursala (vânzătorul de protecţie) a vândut (oferă) protecţie contrapărţilor acestora (cumpărătorii de protecţie).
    (e) Alocarea unei tranzacţii ca fiind desfăşurată pe o piaţă OTC (extrabursieră) sau pe o piaţă organizată se bazează pe natura pieţei unde are loc tranzacţia şi nu pe existenţa sau nu a unei obligaţii de compensare pentru respectiva tranzacţie. O piaţă organizată este o piaţă reglementată în înţelesul art.4(92) din CRR. Prin urmare, în situaţia în care o sucursală intră într-un contract derivat pe o piaţă OTC unde este obligatorie compensarea la nivel central, aceasta clasifică respectivul instrument derivat drept OTC.

    (5) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după sectorul contrapărţii
    (a) Valoarea contabilă şi valoarea noţională totală a instrumentelor financiare derivate deţinute în vederea contabilităţii de acoperire care sunt tranzacţionate pe piaţa extrabursieră se raportează după contraparte folosind următoarele categorii:
    i. "instituţii de credit";
    ii. "alte societăţi financiare";
    iii. "altele" cuprinzând toate celelalte contrapărţi.

    (b) Toate instrumentele financiare derivate extrabursiere, indiferent de tipul de risc aferent acestora, sunt clasificate după aceste contrapărţi.

    (6) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
        DENUMIREA SUCURSALEI:
        DATA RAPORTĂRII:
    3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor

┌─────────────┬───────┬──────────────┬────────────────────┐
│ │ │Valoarea │Valoarea noţională │
│Pe tipuri de │ │contabilă │ │
│produse sau │Cod ├──────┬───────┼───────────┬────────┤
│pe tipuri │Poziţie│ │ │Total │ │
│de pieţe │ │Active│Datorii│instrumente│din care│
│ │ │ │ │de │vândute:│
│ │ │ │ │acoperire │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│A │B │010 │020 │030 │040 │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Rata dobânzii│010 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni │020 │ │ │ │ │
│extrabursiere│ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Extrabursier │030 │ │ │ │ │
│- altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni pe │ │ │ │ │ │
│pieţe │040 │ │ │ │ │
│organizate │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Pieţe │ │ │ │ │ │
│organizate - │050 │ │ │ │ │
│altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Instrumente │060 │ │ │ │ │
│de capital │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni │070 │ │ │ │ │
│extrabursiere│ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Extrabursier │080 │ │ │ │ │
│- altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni pe │ │ │ │ │ │
│pieţe │090 │ │ │ │ │
│organizate │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Pieţe │ │ │ │ │ │
│organizate - │100 │ │ │ │ │
│altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Schimb │ │ │ │ │ │
│valutar şi │110 │ │ │ │ │
│aur │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni │120 │ │ │ │ │
│extrabursiere│ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Extrabursier │130 │ │ │ │ │
│- altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni pe │ │ │ │ │ │
│pieţe │140 │ │ │ │ │
│organizate │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Pieţe │ │ │ │ │ │
│organizate - │150 │ │ │ │ │
│altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Credit │160 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Swap pe │ │ │ │ │ │
│riscul de │ │ │ │ │ │
│credit │170 │ │ │ │ │
│(Credit │ │ │ │ │ │
│default swap)│ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiune pe │ │ │ │ │ │
│marja de │180 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Swap global │190 │ │ │ │ │
│de randament │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Altele │200 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Marfă │210 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Altele │220 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│OPERAŢIUNI DE│ │ │ │ │ │
│ACOPERIRE A │ │ │ │ │ │
│VALORII │230 │ │ │ │ │
│JUSTE │ │ │ │ │ │
│ÎMPOTRIVA │ │ │ │ │ │
│RISCURILOR │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Rata dobânzii│240 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni │250 │ │ │ │ │
│extrabursiere│ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Extrabursier │260 │ │ │ │ │
│- altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni pe │ │ │ │ │ │
│pieţe │270 │ │ │ │ │
│organizate │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Pieţe │ │ │ │ │ │
│organizate - │280 │ │ │ │ │
│altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Instrumente │290 │ │ │ │ │
│de capital │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni │300 │ │ │ │ │
│extrabursiere│ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Extrabursier │310 │ │ │ │ │
│- altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni pe │ │ │ │ │ │
│pieţe │320 │ │ │ │ │
│organizate │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Pieţe │ │ │ │ │ │
│organizate - │330 │ │ │ │ │
│altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Schimb │ │ │ │ │ │
│valutar şi │340 │ │ │ │ │
│aur │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni │350 │ │ │ │ │
│extrabursiere│ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Extrabursier │360 │ │ │ │ │
│- altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiuni pe │ │ │ │ │ │
│pieţe │370 │ │ │ │ │
│organizate │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Pieţe │ │ │ │ │ │
│organizate - │380 │ │ │ │ │
│altele │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Credit │390 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Swap pe │ │ │ │ │ │
│riscul de │ │ │ │ │ │
│credit │400 │ │ │ │ │
│(Credit │ │ │ │ │ │
│default swap)│ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Opţiune pe │ │ │ │ │ │
│marja de │410 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Swap global │420 │ │ │ │ │
│de randament │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Altele │430 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Marfă │440 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Altele │450 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│ACOPERIRI ALE│ │ │ │ │ │
│FLUXURILOR DE│460 │ │ │ │ │
│TREZORERIE │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│OPERAŢIUNI DE│ │ │ │ │ │
│ACOPERIRE A │ │ │ │ │ │
│VALORII │ │ │ │ │ │
│JUSTE A UNUI │ │ │ │ │ │
│PORTOFOLIU │480 │ │ │ │ │
│ÎMPOTRIVA │ │ │ │ │ │
│RISCULUI DE │ │ │ │ │ │
│RATĂ A │ │ │ │ │ │
│DOBÂNZII │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│OPERAŢIUNI DE│ │ │ │ │ │
│ACOPERIRE A │ │ │ │ │ │
│FLUXULUI │ │ │ │ │ │
│DE TREZORERIE│ │ │ │ │ │
│AL UNUI │490 │ │ │ │ │
│PORTOFOLIU │ │ │ │ │ │
│ÎMPOTRIVA │ │ │ │ │ │
│RISCULUI DE │ │ │ │ │ │
│RATĂ A │ │ │ │ │ │
│DOBÂNZII │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │
│DERIVATE - │500 │ │ │ │ │
│CONTABILITATE│ │ │ │ │ │
│DE ACOPERIRE │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │
│Extrabursier │510 │ │ │ │ │
│- instituţii │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │
│Extrabursier │ │ │ │ │ │
│- alte │520 │ │ │ │ │
│societăţi │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │
│Extrabursier │530 │ │ │ │ │
│- altele │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴──────┴───────┴───────────┴────────┘


                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura


    24. (1) Pentru scopul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", expunerile neperformante sunt cele care îndeplinesc cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:
    (a) expuneri semnificative care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile;
    (b) este improbabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată fără executarea colateralului, indiferent de existenţa unor sume restante sau de numărul de zile de întârziere la plată.

    (2) Această clasificare se aplică fără a ţine seama de clasificarea unei expuneri ca fiind în stare de nerambursare, pentru scopuri de reglementare în conformitate cu articolul 178 din CRR, sau depreciată pentru scopuri contabile în conformitate cu IFRS.
    (3) Expunerile pentru care se consideră că starea de nerambursare a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR şi expunerile depreciate în conformitate cu IFRS sunt considerate întotdeauna expuneri neperformante. Pentru scopul acestui formular, expunerile depreciate sunt acele expuneri depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate. Expunerile incluse în alte stadii de depreciere decât Stadiul 3 sunt considerate expuneri neperformante dacă îndeplinesc criteriile pentru expuneri neperformante.
    (4) Expunerile sunt clasificate ca neperformante pentru întreaga valoare şi fără a lua în considerare existenţa oricărui colateral. Pragul de semnificaţie al unei expuneri se evaluează în conformitate cu prevederile articolului 178 din CRR.
    (5) Pentru scopul acestui formular, termenul "expuneri" include toate instrumentele de datorie (titluri de datorie şi credite şi avansuri care includ şi soldurile de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere) şi expunerile extrabilanţiere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării.
    (6) Instrumentele de datorie se includ în următoarele portofolii contabile: (a) instrumente de datorie evaluate la cost amortizat, (b) instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, (c) instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în conformitate cu criteriile prevăzute la alin. (21). Fiecare categorie se clasifică pe instrumente.
    (7) Expunerile extrabilanţiere cuprind următoarele elemente revocabile şi irevocabile:
    (a) angajamente de creditare date;
    (b) garanţii financiare date;
    (c) alte angajamente date.

    (8) Instrumentele de datorie clasificate drept deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 se raportează separat.
    (9) Valoarea contabilă brută a instrumentelor de datorie se raportează potrivit prevederilor pct. 17.1 alin. (6). Pentru expunerile extrabilanţiere se raportează valoarea nominală, aşa cum este aceasta definită la pct. 32 alin. (1) lit. (p) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.
    (10) Pentru scopul acestui formular, o expunere este "restantă" dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la pct. 30 alin. (1) lit. (c) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.
    (11) Pentru scopul acestui formular, termenul "debitor" se referă la debitor în înţelesul articolului 178 din CRR.
    (12) Un angajament este considerat expunere neperformantă la valoarea sa nominală dacă, atunci când are loc tragerea sau la utilizarea sub altă formă, va conduce la expuneri care prezintă un risc de neplată integrală fără executarea colateralului.
    (13) Garanţiile financiare date sunt considerate expuneri neperformante la valoarea lor nominală atunci când garanţia financiară prezintă risc de solicitare de către partea garantată, inclusiv, în particular, atunci când expunerea - suport garantată îndeplineşte criteriile pentru a fi considerată neperformantă, prevăzute la alin. (1). În cazul în care partea garantată înregistrează restanţe pentru suma scadentă care intră sub incidenţa contractului de garanţie, sucursala raportoare evaluează dacă creanţa rezultată îndeplineşte criteriile privind expunerile neperformante.
    (14) Expunerile clasificate ca neperformante în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt evaluate ca neperformante fie pe o bază individuală ("abordarea pe tranzacţie"), fie prin luarea în considerare a expunerii totale faţă de un debitor dat ("abordarea pe debitor") utilizând următoarele abordări:
    (a) pentru expunerile neperformante clasificate în stare de nerambursare în conformitate cu art. 178 din CRR, abordarea utilizată este cea prevăzută la art. 178 din CRR;
    (b) pentru expunerile clasificate ca neperformante datorită deprecierii, se aplică criteriile de recunoaştere pentru depreciere conform IFRS;
    (c) pentru alte expuneri neperformante, care nu sunt clasificate nici în stare de nerambursare, nici depreciate, se aplică prevederile art. 178 din CRR aferente expunerilor în stare de nerambursare.

    (15) În situaţia în care o sucursală are expuneri bilanţiere faţă de un anumit debitor, cu restanţe mai mari de 90 de zile, iar valoarea contabilă brută a expunerilor restante reprezintă cel puţin 20% din valoarea contabilă brută a tuturor expunerilor bilanţiere faţă de debitor, toate expunerile bilanţiere şi extrabilanţiere faţă de respectivul debitor sunt considerate neperformante. Atunci când un debitor aparţine unui grup, se evaluează şi necesitatea clasificării ca expuneri neperformante a expunerilor faţă de alte entităţi din cadrul grupului, atunci când acestea nu sunt deja considerate ca depreciate sau în stare de nerambursare în conformitate cu art. 178 din CRR, cu excepţia expunerilor afectate de evenimente izolate care nu au legătură cu solvabilitatea contrapărţii.
    (16) Se consideră că expunerile au ieşit din categoria expunerilor neperformante atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    (a) expunerea îndeplineşte criteriile de ieşire aplicate de sucursala raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv art. 178 din CRR;
    (b) situaţia debitorului s-a îmbunătăţit, astfel că devine probabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată, în conformitate cu condiţiile contractuale iniţiale sau modificate, după caz;
    (c) debitorul nu înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile.

    (17) O expunere trebuie să rămână clasificată ca neperformantă atât timp condiţiile de la literele (a), (b) sau (c) ale alin. (16) nu sunt îndeplinite, chiar dacă expunerea a îndeplinit deja criteriile de ieşire aplicate de sucursala raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art. 178 din CRR.
    (18) Clasificarea unei expuneri neperformante ca activ imobilizat deţinut în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 nu întrerupe clasificarea acesteia ca expunere neperformantă.
    (19) Aplicarea unor măsuri de restructurare ca urmare a dificultăţilor financiare ale debitorului, denumite, în continuare, măsuri de restructurare, în cazul unei expuneri neperformante, nu întrerupe clasificarea acesteia ca expunere neperformantă. Expunerile neperformante, care au făcut obiectul unor măsuri de restructurare, în conformitate cu prevederile pct. 40 alin. (23) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, se consideră că au ieşit din categoria expunerilor neperformante atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    (a) expunerile nu sunt considerate de către sucursala raportoare a fi depreciate sau în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art.178 din CRR;
    (b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare sau, după caz, de la includerea expunerii în categoria expunerilor neperformante;
    (c) ca urmare a aplicării măsurilor de restructurare, nu există sume restante sau preocupări legate de rambursarea integrală a expunerii în conformitate cu condiţiile post - restructurare. Absenţa preocupărilor se determină după o analiză a situaţiei financiare a debitorului de către sucursală. Această condiţie se consideră îndeplinită dacă debitorul a plătit, prin intermediul plăţilor sale regulate în conformitate cu condiţiile post - restructurare, o sumă egală cu suma restantă anterior (dacă au existat sume restante) sau, după caz, cu suma care a făcut obiectul operaţiunii de write-off (dacă nu au existat sume restante) în contextul aplicării măsurii de restructurare sau dacă debitorul a demonstrat într-un alt mod capacitatea sa de a se conforma condiţiilor post - restructurare.
        Aceste criterii specifice de ieşire, prevăzute la literele (a), (b) şi (c) se aplică în completarea criteriilor aplicate de sucursalele raportoare pentru expunerile depreciate şi pentru expunerile în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art.178 din CRR.

    (20) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (19) nu sunt îndeplinite la sfârşitul perioadei de un an menţionate la lit. (b) a respectivului alineat, expunerea continuă să fie identificată ca expunere restructurată neperformantă până când sunt îndeplinite toate condiţiile. Condiţiile se evaluează cel puţin trimestrial.
    (21) Portofoliile contabile conforme cu IFRS, prevăzute la pct. 13, se raportează în formular după cum urmează:
    (a) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la cost amortizat" cuprinde instrumentele de datorie incluse în portofoliul activelor financiare evaluate la cost amortizat;
    (b) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" cuprinde instrumentele de datorie incluse în portofoliul activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
    (c) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" cuprinde instrumente de datorie incluse în următoarele portofolii:
    i. "Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere";
    ii. "Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".


    (22) Dacă IFRS prevăd desemnarea angajamentelor la valoarea justă prin profit sau pierdere, valoarea contabilă a oricărui activ, care rezultă din această desemnare şi evaluare la valoarea justă, se raportează în cadrul activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. Valoarea contabilă a oricărei datorii care rezultă din această desemnare nu se raportează în acest formular.
    (23) Expunerile restante se raportează separat în cadrul categoriilor de expuneri performante şi neperformante, la nivelul întregii valori a expunerii, aşa cum este aceasta definită la pct. 30 alin. (1) lit. (c) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Expunerile care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile, dar care nu sunt semnificative în conformitate cu art. 178 din CRR, se raportează la expuneri performante, în cadrul coloanei "Restanţe > 30 zile = 90 zile".
    (24) Expunerile neperformante se raportează pe benzi de scadenţă. Expunerile care nu sunt restante sau care înregistrează restanţe mai mici sau egale cu 90 de zile, dar care, totuşi, sunt identificate ca neperformante din cauza probabilităţii de nerambursare integrală, se raportează într-o coloană dedicată. Expunerile care prezintă atât sume restante, cât şi probabilitate de nerambursare integrală, se alocă pe benzi de scadenţă, în funcţie de numărul de zile de restanţă.
    (25) Următoarele tipuri de expuneri se raportează în coloane separate:
    (a) expunerile care sunt considerate depreciate în conformitate cu IFRS; se raportează în această coloană valoarea activelor depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate;
    (b) expunerile pentru care starea de nerambursare se consideră că a avut loc în conformitate cu art. 178 din CRR.

    (26) Sumele aferente poziţiei "Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit şi provizioane" se raportează în conformitate cu prevederile pct. 21 alin. (1) lit. B.(c) din prezentele norme metodologice şi cu prevederile pct. 27 alin. (1) lit. (b) - (d) şi pct. 32 alin. (1) lit. (e) şi (i) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.
    (27) Informaţiile cu privire la garanţiile reale deţinute şi la garanţiile financiare primite pentru expunerile neperformante se raportează separat. Sumele raportate pentru garanţiile reale primite şi garanţiile financiare primite se calculează în conformitate cu prevederile pct. 35 alin. (1) lit. A.(b) şi (d) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Suma valorilor raportate pentru ambele categorii trebuie limitată la valoarea contabilă sau la valoarea nominală a expunerii aferente.
    (28) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
        DENUMIREA SUCURSALEI:
        DATA RAPORTĂRII:
    4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante

                                                                                                                                         - lei-
    ┌──────────────────────┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │Cod │ Valoarea contabilă brută/ Valoarea nominală │
    │ │pozi│ ┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │ţie │ │ Performante │ Neperformante │
    │ │ │ │ ┌─────────┬─────────┤ ┌───────────────┬──────────┬────────────────────┬────────┬────────────┬──────────┤
    │ │ │ │ │ Fără │Restanţe │ │ Plată │ Restanţe │ Restanţe │Restanţe │Restanţe│ Din care: │Din care: │
    │ │ │ │ │restanţe │> 30 zile│ │ improbabilă, │> 90 zile │> 180 zile│ > 1 an │> 5 ani │în stare de │depreciate│
    │ │ │ │ │ sau cu │≤ 90 zile│ │ fără restanţe │≤ 180 zile│ ≤ 1 an │ ≤ 5 ani │ │nerambursare│ │
    │ │ │ │ │restanţe │ │ │sau cu restanţe│ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │≤ 30 zile│ │ │ ≤ 90 zile │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │ A │ B │010│020│ 030 │ 055 │060│ 070 │ 080 │ 090 │ 100 │ 105 │ 110 │ 120 │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │Titluri de datorie │010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │Credite şi avansuri │070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │INSTRUMENTE DE DATORIE│180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │LA COST AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │Titluri de datorie │181 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │Credite şi avansuri │191 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │INSTRUMENTE DE DATORIE│201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │EVALUATE LA VALOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │JUSTĂ PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │REZULTATULUI GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │Titluri de datorie │211 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │Credite şi avansuri │221 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │INSTRUMENTE DE DATORIE│231 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │EVALUATE LA VALOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │JUSTĂ PRIN PROFIT SAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │PIERDERE, ALTELE DECÂT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │CELE DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │INSTRUMENTE DE DATORIE│330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ALTELE DECÂT CELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │INSTRUMENTE DE DATORIE│335 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │Garanţii financiare │410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │Alte angajamente date │480 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
    │TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │EXTRABILANŢIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └──────────────────────┴────┴───┴───┴─────────┴─────────┴───┴───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────┘


                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
        DENUMIREA SUCURSALEI:
        DATA RAPORTĂRII:
    4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante (continuare)

    
                                                                                                                                           - lei-
    ┌──────────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
    │ │Cod │ Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii │Valoarea maximă a garanţiei reale │
    │ │pozi│ juste datorate riscului de credit şi provizioane │sau a altei garanţii care poate │
    │ │ţie │ │fi luată în considerare │
    │ │ │ ┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │ │ │ │ Expuneri │ Expuneri neperformante - Depreciere cumulată, │ Garanţii reale şi garanţii │
    │ │ │ │performante-│ modificări cumulate negative ale valorii juste │ financiare primite │
    │ │ │ │Depreciere │ datorate riscului de credit şi provizioane │ │
    │ │ │ │cumulată şi │ ┌─────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┼──────────────┬───────────────────┤
    │ │ │ │provizioane │ │Plată improbabilă│ Restanţe │ Restanţe │Restanţe │Restanţe│Garanţii reale│Garanţii financiare│
    │ │ │ │ │ │fără restanţe sau│> 90 zile │> 180 zile│ > 1 an │> 5 ani │primite pentru│ primite pentru │
    │ │ │ │ │ │ cu restanţe ≤ │≤ 180 zile│ ≤ 1 an │ ≤ 5 ani │ │ expuneri │ expuneri │
    │ │ │ │ │ │ 90 zile │ │ │ │ │neperformante │ neperformante │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │ A │ B │130│ 140 │150│ 160 │ 170 │ 180 │ 190 │ 195 │ 200 │ 210 │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │Titluri de datorie │010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │Credite şi avansuri │070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │INSTRUMENTE DE DATORIE│180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │LA COST AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │Titluri de datorie │181 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │Credite şi avansuri │191 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │INSTRUMENTE DE DATORIE│201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │EVALUATE LA VALOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │JUSTĂ PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │REZULTATULUI GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │Titluri de datorie │211 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │Credite şi avansuri │221 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │INSTRUMENTE DE DATORIE│231 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │EVALUATE LA VALOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │JUSTĂ PRIN PROFIT SAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │PIERDERE, ALTELE DECÂT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │CELE DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │INSTRUMENTE DE DATORIE│330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ALTELE DECÂT CELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │INSTRUMENTE DE DATORIE│335 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │Garanţii financiare │410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │Alte angajamente date │480 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤
    │TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │EXTRABILANŢIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └──────────────────────┴────┴───┴────────────┴───┴─────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────────┴───────────────────┘


                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura


    25. (1) La întocmirea raportării periodice "Alte informaţii" se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Raportarea periodică 5.A prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări şi ajustări pentru pierderi aşteptate constituite, precum şi valoarea contabilă netă a tuturor activelor sucursalelor, grupate pe categorii de operaţiuni, astfel:
    i. operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare care regrupează, în principal, operaţiunile efectuate cu instituţiile de credit;
    ii. operaţiuni cu clientela, care reflectă operaţiunile efectuate cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit;
    iii. operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi
    iv. active imobilizate.

    (b) Activele financiare restante (active financiare restante, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale), activele financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, activele financiare depreciate la data raportării şi activele financiare depreciate la recunoaşterea iniţială sunt evidenţiate pe lângă fiecare clasă de activ, în cadrul unor poziţii distincte care includ şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente fiecărei categorii.
    (c) Raportarea periodică 5.B prezintă informaţii privind depozitele atrase, pe tipuri de depozite, precum şi datoriile subordonate. Pentru completarea acestei raportări se vor avea în vedere următoarele:
    c1) accepţiunea termenilor este cea prevăzută de Regulamentul BCE BSI;
    c2) depozitele atrase de la clientela nebancară, nu cuprind depozitele evaluate la valoarea justă. Conform liniilor tabelului, acestea sunt detaliate pe tipuri de depozite, respectiv conturi curente, depozite la vedere, depozite la termen, depozite colaterale, depozite rambursabile după notificare, precum şi certificate de depozit şi carnete şi librete de economii, nenegociabile,
    c3) datoriile ataşate şi sumele de amortizat aferente depozitelor atrase de la clientela nebancară, reprezentând dobânzi de plătit, calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii, se înscriu la poziţia "Datorii ataşate şi sume de amortizat".
    c4) datoriile subordonate emise sub forma de titluri de valoare trebuie să fie clasificate ca "datorii constituite prin titluri";
    c5) datoriile subordonate sub forma depozitelor sau împrumuturilor vor fi clasificate ca "depozite".

    (d) Raportarea periodică 5.C cuprinde informaţii privind angajamentele de creditare, garanţiile financiare, alte angajamente date sau primite, atât revocabile cât şi irevocabile, alte active şi datorii contingente, precum şi garanţiile reale date şi primite. La întocmirea raportării se vor avea în vedere următoarele precizări:
    d1) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamente ferme de a acorda credite conform unor termeni şi condiţii predeterminate, cu excepţia celor care sunt instrumente financiare derivate, deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea unui alt instrument financiar;
    d2) "Garanţiile financiare" sunt contracte care solicită emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a rambursa deţinătorului o pierdere pe care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata atunci când aceasta este scadentă în conformitate cu termenii iniţiali sau modificaţi ai unui instrument de datorie, inclusiv garanţii acordate pentru alte garanţii financiare. Contractele respective corespund definiţiei contractelor de garanţie financiară, prevăzute la IFRS 9.2.1(e) şi la IFRS 4.A;
    d3) "Alte angajamente" cuprinde elementele care nu sunt incluse în categoriile precedente;
    d4) poziţiile "Angajamente de creditare date - din care: îndoielnice", "Garanţii financiare date - din care îndoielnice" şi "Alte angajamente date - din care îndoielnice" includ valoarea noţională a acestor angajamente de creditare, garanţii financiare şi a altor angajamente a căror contrapartidă nu şi-a îndeplinit obligaţiile;
    d5) pentru expunerile extrabilanţiere, "Valoarea noţională" este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă a sucursalei la riscul de credit fără a lua în considerare nicio garanţie reală deţinută sau alte îmbunătăţiri ale calităţii creditului. În particular, trebuie utilizate următoarele criterii:
    (i) pentru garanţii financiare date, valoarea noţională este valoarea maximă pe care sucursala ar putea să fie nevoită să o plătească dacă se apelează la garanţie;
    (ii) pentru angajamentele de creditare date, valoarea noţională este valoarea neutilizată pe care sucursala s-a angajat să o împrumute;
    (iii) pentru angajamentele de creditare primite, valoarea noţională este valoarea neutilizată totală pe care o contraparte s-a angajat să o împrumute sucursalei;
    (iv) pentru alte angajamente primite, valoarea noţională este valoarea totală la care s-a angajat cealaltă parte la tranzacţie.


    (e) raportarea periodică 5.D prezintă numărul de clienţi ai sucursalei. Pentru completarea acestui tabel se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sucursala a negociat o tranzacţie care se derulează şi în prezent, precum şi orice persoană care beneficiază de serviciile respectivei sucursale.

    (2) Modelul formularelor pentru această raportare periodică este următorul:
        DENUMIREA SUCURSALEI:
        DATA RAPORTĂRII:
    5. Alte informaţii
    5.A: Elemente de activ

┌────────────────┬───────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Amortizări│ │ │
│ │ │şi │ │Valoare │
│ │Cod │ajustări │Valoare │contabilă│
│ │poziţie│pentru │contabilă│brută │
│ │ │pierderi │ │ │
│ │ │aşteptate │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│A │B │010 │020 │030 │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Operaţiuni de │ │ │ │ │
│trezorerie şi │100 │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │
│interbancare │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Casa şi alte │110 │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Casa │113 │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Numerar în │ │ │ │ │
│ATM-uri şi │116 │ │ │ │
│ASV-uri │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Alte valori │119 │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Cont curent şi│ │ │ │ │
│depozite la BNR,│ │ │ │ │
│creanţe ataşate │120 │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi de │ │ │ │ │
│corespondent la │ │ │ │ │
│instituţii de │130 │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │
│(nostro) şi │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Depozite la │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │
│credit, creanţe │140 │ │ │ │
│ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │
│instituţiilor de│150 │ │ │ │
│credit, creanţe │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │
│reverse repo şi │ │ │ │ │
│titluri luate cu│ │ │ │ │
│împrumut, │160 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Valori de │ │ │ │ │
│recuperat, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │170 │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│restante, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │190 │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │
│a │195 │ │ │ │
│crescut │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│data raportării,│200 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│recunoaşterea │210 │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Operaţiuni cu │300 │ │ │ │
│clientela │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe │ │ │ │ │
│comerciale, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │310 │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │
│trezorerie, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │320 │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │
│consum şi │ │ │ │ │
│vânzări în rate,│330 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │
│operaţiunilor de│ │ │ │ │
│comerţ │340 │ │ │ │
│exterior, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │
│stocurilor şi │ │ │ │ │
│pentru │350 │ │ │ │
│echipamente, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
│imobiliare, │360 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Alte credite │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │
│clientelei, │370 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │
│financiare, │380 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │
│reverse repo şi │ │ │ │ │
│titluri luate cu│ │ │ │ │
│împrumut, │390 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │
│curente │ │ │ │ │
│debitoare, │400 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Valori de │ │ │ │ │
│recuperat, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │410 │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│restante, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │420 │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │
│a │425 │ │ │ │
│crescut │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│data raportării,│430 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│recunoaşterea │440 │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe │ │ │ │ │
│comerciale - │ │ │ │ │
│abordarea │ │ │ │ │
│simplificată, │450 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Operaţiuni cu │ │ │ │ │
│titluri şi │500 │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │
│diverse │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│deţinute în │510 │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │
│tranzacţionării │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care, │ │ │ │ │
│credite şi │511 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│desemnate ca │ │ │ │ │
│fiind evaluate │520 │ │ │ │
│la │ │ │ │ │
│valoarea justă │ │ │ │ │
│prin profit sau │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care, │ │ │ │ │
│credite şi │521 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │
│valoarea justă │530 │ │ │ │
│prin │ │ │ │ │
│alte elemente │ │ │ │ │
│ale rezultatului│ │ │ │ │
│global │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care, │ │ │ │ │
│credite şi │531 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Instrumente de│ │ │ │ │
│datorie la cost │540 │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│nedestinate │ │ │ │ │
│tranzacţionării,│ │ │ │ │
│evaluate │550 │ │ │ │
│obligatoriu la │ │ │ │ │
│valoarea justă │ │ │ │ │
│prin profit │ │ │ │ │
│sau pierdere │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care, │ │ │ │ │
│credite şi │551 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Instrumente │560 │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi de │ │ │ │ │
│decontare │ │ │ │ │
│privind │570 │ │ │ │
│operaţiunile cu │ │ │ │ │
│titluri şi │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Decontări │580 │ │ │ │
│intrabancare │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Beneficii ale │ │ │ │ │
│angajaţilor şi │590 │ │ │ │
│conturi │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Asigurări │ │ │ │ │
│sociale, │ │ │ │ │
│protecţia │600 │ │ │ │
│socială şi │ │ │ │ │
│conturi │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Bugetul │ │ │ │ │
│statului, │ │ │ │ │
│fonduri speciale│610 │ │ │ │
│şi conturi │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Debitori │ │ │ │ │
│diverşi, creanţe│ │ │ │ │
│ataşate şi sume │620 │ │ │ │
│de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Decontări din │ │ │ │ │
│operaţiuni în │630 │ │ │ │
│asocieri în │ │ │ │ │
│participaţie │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi de │640 │ │ │ │
│stocuri │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi de │650 │ │ │ │
│regularizare │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│restante, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │660 │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │
│a │665 │ │ │ │
│crescut │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│data raportării,│670 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│recunoaşterea │680 │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│aferente unui │ │ │ │ │
│contract - │ │ │ │ │
│abordarea │690 │ │ │ │
│simplificată, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Active │700 │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │
│subordonate, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │710 │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Imobilizări în│ │ │ │ │
│curs, │ │ │ │ │
│imobilizări │740 │ │ │ │
│necorporale şi │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │
│financiar, │750 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│restante, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │760 │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │
│a │765 │ │ │ │
│crescut │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│data raportării,│770 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│recunoaşterea │780 │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │
│financiar - │ │ │ │ │
│abordarea │790 │ │ │ │
│simplificată, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Total │900 │ │ │ │
└────────────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┘

                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura

    5.B: Elemente de datorii

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│ │Cod │Valoare│
│ │poziţie│- lei -│
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│A │B │010 │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Depozite atrase de la │100 │ │
│clientela nebancară │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Conturi curente │110 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Conturi de depozite │120 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│- Depozite la vedere │121 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│- Depozite la termen │122 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│- Depozite colaterale │123 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│- Depozite │ │ │
│rambursabile după │124 │ │
│notificare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Certificate de │ │ │
│depozit, carnete şi │130 │ │
│librete de economii │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│- Certificate de │131 │ │
│depozit │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│- Carnete şi librete │132 │ │
│de economii │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii ataşate şi │140 │ │
│sume de amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii subordonate │200 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Depozite │210 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii constituite │220 │ │
│prin titluri │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘

                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura

    5.C: Elemente în afara bilanţului

┌────────────────────┬───────┬─────────┐
│ │Cod │Valoare │
│ │poziţie│naţională│
│ │ │- lei - │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│A │B │010 │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Angajamente de │ │ │
│creditare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Date │100 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Din care: │110 │ │
│îndoielnice │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Primite │200 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Garanţii financiare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Garanţii date │300 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Din care: │310 │ │
│îndoielnice │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Garanţii primite │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│instrumente │400 │ │
│derivate pe riscul │ │ │
│de credit) │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte angajamente │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Date │500 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Din care: │510 │ │
│îndoielnice │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Primite │600 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte active │700 │ │
│contingente │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte datorii │800 │ │
│contingente │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Garanţii reale date │900 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Garanţii reale │1000 │ │
│primite │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘

                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura

    5.D: Număr de clienţi

┌─────────────────────┬──────────┬─────┐
│ │Cod │Număr│
│ │poziţie │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────┤
│A │B │010 │
├─────────────────────┼──────────┼─────┤
│Număr clienţi, din │050 │ │
│care: │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────┤
│- Persoane fizice │060 │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────┤
│- Persoane juridice │070 │ │
└─────────────────────┴──────────┴─────┘

                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
                                  PERSOANA AUTORIZATĂ,
                             Numele, prenumele şi semnătura
    CAP. IV
    CORESPONDENŢA*1) CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Cod │Plan de conturi │
│poziţie│ │
├───────┴──────────────────────────────┤
│1. Bilanţul [situaţia poziţiei │
│financiare] │
├──────────────────────────────────────┤
│1.1 - Active │
├───────┬──────────────────────────────┤
│ │101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 │
│ │+ ex. 1115 ± ex.*2) 1171 + 121│
│ │+ 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex.│
│ │1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. │
│010 │181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. │
│ │184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + │
│ │ex. 197 ± ex. 199 (solduri │
│ │aferente activelor │
│ │financiare*3))- ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│020 │101 + 102 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. │
│ │1171 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex.│
│030 │183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± │
│ │ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 │
│ │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │109 + 121 + 1271 + 1311 + ex. │
│ │1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. │
│ │1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex.│
│040 │183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± │
│ │ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 │
│ │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│050 │3011 + 311 (solduri debitoare)│
│ │*4) + ex. 412 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│060 │311(solduri debitoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│070 │30111 + ex. 412 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│080 │30112 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│090 │30113 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│096 │305 + ex. 412 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│097 │3051 + ex. 412 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│098 │3052 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│099 │3053 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│100 │30212 + 30213 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│120 │30212 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│130 │30213 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│141 │303 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. │
│ │383 ± ex. 384 + 413 - ex. 3566│
├───────┼──────────────────────────────┤
│142 │3031 + 413 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │3032 + ex. 3037 ± ex. 381 ± │
│143 │ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - │
│ │ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │3033 + ex. 3037 + ex. 381 + │
│144 │ex. 382 + ex. 383 + ex. 384 - │
│ │ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. │
│ │1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 │
│ │± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ±│
│ │152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 │
│ │± ex. 183 ± ex.184 - (± ex. │
│ │191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. │
│ │199 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) ± 201 ±│
│ │202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± │
│ │209 ± 231 │
│ │± 243 + 2511 (solduri │
│ │debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281│
│ │± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± │
│ │291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri│
│181 │aferente activelor │
│ │financiare)) + 304 + 333 │
│ │(solduri debitoare) + 3362 + │
│ │3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± │
│ │ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± │
│ │ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± │
│ │ex. 384 ± 385 - (± 391 + 3921 │
│ │+ 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 │
│ │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) + 401 + 402 ± 407│
│ │± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 │
│ │± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + │
│ │4937 ± 4939 (solduri aferente │
│ │activelor financiare) ± 494 ± │
│ │495 ± 496) + 508 (sold │
│ │debitor)*5) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │304 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. │
│182 │383 ± ex. 384 - (± 391) - ex. │
│ │3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. │
│ │1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 │
│ │± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ±│
│ │152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 │
│ │± ex. 183 ± ex.184 - (± ex. │
│ │191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. │
│ │199 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) ± 201 ±│
│ │202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± │
│ │209 ± 231 ± 243 + 2511 │
│ │(solduri debitoare) ± 25171 ± │
│ │261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± │
│ │285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299│
│183 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) + 333 (solduri │
│ │debitoare) + 3362 + 3371 + ex.│
│ │3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + │
│ │3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± │
│ │ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± │
│ │385 - (3921 + 3922 ± 3923 + │
│ │3927 ± 3929 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) + 401 +│
│ │402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± │
│ │483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932│
│ │± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri │
│ │aferente activelor financiare)│
│ │± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold│
│ │debitor) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │312 (solduri debitoare) + 313 │
│240 │(solduri debitoare) + 314 │
│ │(solduri debitoare) +315 │
│ │(solduri debitoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│250 │316 (solduri debitoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│270 │432 + 442 - 4612 - 49212 - │
│ │4923 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │432 + 4421 + 4422 + 4423 + │
│280 │4424 - 46121- 46122 - 46123 - │
│ │46124 - 49212 - 49231 - 49232 │
│ │- 49233 - 49234 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│290 │4425 - 46125 - 49235 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│300 │431 + 441 - 4611- 49211 - 4922│
├───────┼──────────────────────────────┤
│330 │3531 (solduri debitoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│340 │35311 (solduri debitoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│350 │35312 (solduri debitoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │341 (sold debitor) + ex. 3515 │
│ │+ ex.35192 + 3521 (sold │
│ │debitor) + 3522 (sold debitor)│
│ │+ 35262 + 35324 + 35328 (sold │
│ │debitor) + 3533 (sold debitor)│
│360 │+ 3534 + 3536 (sold debitor) +│
│ │3538 (sold debitor) + 35392 ± │
│ │ex.355 + 3611 + ex.3612 + 3613│
│ │+ 362 + 3723 (sold debitor) + │
│ │3729 (sold debitor) + 375 + │
│ │3799 (solduri debitoare) - │
│ │ex.393 + 421 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│370 │ex.3612 + 363 - ex.393 │
├───────┴──────────────────────────────┤
│1.2 - Datorii │
├───────┬──────────────────────────────┤
│010 │3012 + 311(solduri creditoare)│
├───────┼──────────────────────────────┤
│020 │311 (solduri creditoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│030 │30121 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│040 │30122 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│050 │30123 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│060 │30129 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│070 │3022 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│080 │30221 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│090 │30222 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│100 │30229 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 │
│ │± 142 ± 151 ± 162 ± 199 │
│ │(solduri aferente datoriilor │
│ │financiare*6)) ± 232 ± 241 + │
│ │2511 (solduri creditoare) ± │
│ │25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 299 │
│ │(solduri aferente datoriilor │
│ │financiare) ± 321 ± 322 ± 325 │
│110 │± 326 + 331 + 332 + 333 │
│ │(solduri creditoare) + 334 + │
│ │335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 │
│ │± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 │
│ │± 3929 (solduri aferente │
│ │datoriilor financiare) ± 472 ±│
│ │4939 (solduri aferente │
│ │datoriilor financiare) + 531 +│
│ │532 ± 537 + 508 (sold │
│ │creditor) - ex. 3556 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 │
│ │± 142 ± 151 ± ex. 199 (solduri│
│ │aferente datoriilor │
│ │financiare) ± 232 ± 241 + 2511│
│ │(solduri creditoare) ± 25172 ±│
│ │253 ± 254 ± ex. 299 (solduri │
│120 │aferente datoriilor │
│ │financiare) ± ex. 356 ± ex. │
│ │3929 (solduri aferente │
│ │datoriilor financiare) ± 472 ±│
│ │4939 (solduri aferente │
│ │datoriilor financiare) + 5312 │
│ │+ 5322 ± ex. 537 - ex. 3556 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 321 ± 322 ± 325 ± 326 ± ex. │
│130 │3929 (solduri aferente │
│ │datoriilor financiare) + 5311 │
│ │+ 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 162 ± ex. 199 (solduri │
│ │aferente datoriilor │
│ │financiare) ± 262 ± ex. 299 │
│ │(solduri aferente datoriilor │
│ │financiare) + 331 + 332 + 333 │
│140 │(solduri creditoare) + 334 + │
│ │335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 │
│ │± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 │
│ │± ex. 3929 (solduri aferente │
│ │datoriilor financiare) + 508 │
│ │(sold creditor) - ex. 3556 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │312 (solduri creditoare) + 313│
│150 │(solduri creditoare) + 314 │
│ │(solduri creditoare) + 315 │
│ │(solduri creditoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│160 │316 (solduri creditoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│170 │551 + 552 + 553 + 554 + 555 + │
│ │559 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│180 │5523 + 5525 + ex.5527 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│190 │5526 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│200 │554 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│210 │553 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│220 │551 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│230 │5521 + 5522 + ex.5527 + 5529 +│
│ │555 + 559 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│240 │3531 (solduri creditoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│250 │35311 (solduri creditoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│260 │35312 (solduri creditoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │341 (sold creditor) + 3511 + │
│ │3512 + 3513 + 3514 + 3516 + │
│ │3517 + 3518 + ex.35191 + 3521 │
│ │(sold creditor) + 3522 (sold │
│ │creditor) + 35261 + 35323 + │
│280 │35328 (sold creditor) + 3533 │
│ │(sold creditor) + 3536 (sold │
│ │creditor) + 3538 (sold │
│ │creditor) + 35391 ± ex.356 + │
│ │3723 (sold creditor) + 3729 │
│ │(sold creditor) + 376 + 3799 │
│ │(solduri creditoare) │
└───────┴──────────────────────────────┘

──────────
        *1 Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010
        *2 Sintagma "ex. " se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
        *3 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente activelor financiare
        *4 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare ui, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
        *5 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "sold creditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.
        *6 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente datoriilor financiare
──────────

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Cod │Plan de conturi │
│poziţie│ │
├───────┴──────────────────────────────┤
│1.3 - Capitaluri proprii │
├───────┬──────────────────────────────┤
│010 │502 ± 504 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│050 │527 ± ex.5292 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│060 │527 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│070 │± ex.5292 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│080 │± 525 ± ex.5292 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│090 │516 ± 521 ± 522 ± 523 ± 526 ± │
│ │528 ± ex.5292 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │516 ± 5221 ± 5232 ± 5233 ± │
│095 │ex.526 ± 528 ± ex.5292 ± │
│ │ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│100 │5162 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│110 │5161 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│120 │± ex.5292 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│122 │± ex.526 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│320 │± 5221 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│330 │± 5232 ± 5233 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│340 │± 5233 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│350 │± 5232 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│360 │± 528 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│128 │± 521 ± 5222 ± 5223 ± 5231 ± │
│ │5234 ± ex.526 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│140 │± 521 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│150 │± 5231 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│155 │± 5222 ± 5223 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│165 │± 5234 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│170 │± ex.526 ± ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│190 │± ex. 524 ± 5811 ± 5814 ± 5815│
│ │± 5816 ± 5817 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│200 │± 5812 ± 5813 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│210 │512 + 513 + 514 + 517 + 519 ± │
│ │ex.524 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│250 │± 591 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│255 │- 592 │
├───────┴──────────────────────────────┤
│2. Contul de profit sau pierdere │
├───────┬──────────────────────────────┤
│ │7011 + 7012 + 7013 + 7014 + │
│ │7015 + 7017 + 7018 - 6617 + │
│ │7021 + 7022 + 7023 + 7024 + │
│010 │7027 + 7028 - 6627 + 70331 + │
│ │70341 + ex. 7037 + 7038 - │
│ │66327 + 7041 + 7048 - 66437 + │
│ │7051 + 7052 + 7058 - 66447 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│041 │70331 + ex. 7038 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex.│
│ │70134 + 70142 + 7015 + ex. │
│ │7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + │
│051 │7021 + 7022 + 7023 + 7024 + │
│ │7027 + 7028 - 6627 + 70341 + │
│ │ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + │
│ │7041 + 7048 - 66437 + 7051 + │
│ │7052 + 7058 - 66447 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │ex. 7011 + 7012 + 70131 + ex. │
│080 │70134 + 70141 + ex. 7017 + ex.│
│ │7018 - ex. 6617 + ex. 7037 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│085 │ex. 7037 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │6011 + 6012 + 6013 + 6014 + │
│ │6015 + 6017 + 6022 + 6023 + │
│090 │6024 + 6025 + 6026 + 6027 + │
│ │6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 │
│ │+ 6052 + 6657 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │6011 + 6012 + 6013 + 6014 + │
│ │6015 + ex. 6017 + 6022 + 6023 │
│120 │+ 6024 + 6025 + 6026 + ex. │
│ │6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 │
│ │+ 6051 + 6052 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│140 │ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037│
│ │+ 6657 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│145 │ex. 6037 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│160 │70333 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │7019 + 7029 + 7039 + 7049 + │
│200 │7059 + 7069 + 7071 + 7072 + │
│ │7077 + 708 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │6019 + 6029 + 6039 + 6049 + │
│210 │6059 + 6069 + 6071 + 6072 + │
│ │6077 + 608 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│220 │70336 + 70342 + 7036 + ex. │
│ │7037 - 6033 - 6034 - ex. 6037 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│231 │70336 - 6033 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│241 │70342 - 6034 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│260 │7036 + ex. 7037 - ex. 6037 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│270 │ex. 7037 - ex. 6037 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │70311 + 70312 + ex. 7061 + │
│ │70741 + 70742 + 70743 + 70744 │
│280 │+ 70745 + 70746 + 70749 - │
│ │60311 - 60312 - 60313 - ex. │
│ │6061 - 60741 - 60742 - 60743 -│
│ │60744 - 60745 - 60746 - 60749 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│287 │7035 - 6035 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│290 │70321 + 70322 - 60321 - 60322 │
│ │- 60323 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│300 │70747 + 70751 + 70752 + 70753 │
│ │- 60747 - 60751- 60752 - 60753│
├───────┼──────────────────────────────┤
│310 │ex. 7061 - ex. 6061 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│330 │746 + ex. 749 - ex. 609 - 646 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │7042 + 709 + 741 + 742 + 744 +│
│340 │747 + 748 + ex. 749 + 7619 + │
│ │7629 + 76329 + 76439 + 76449 +│
│ │781 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + │
│350 │647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + │
│ │66329 + 66439 + 66449 + 681 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │6042 + 611 + 612 + 617 + 621 +│
│360 │632 + 634 + 635 + 641 + ex. │
│ │649 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│370 │611 + 612 + 617 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│380 │6042 + 621 + 632 + 634 + 635 +│
│ │641 + ex. 649 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│390 │651 + 652 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│400 │ex. 652 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│410 │ex. 652 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│420 │651 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│430 │6651 + 6652 + 6653 + 6654 + │
│ │6655 + 6659 - 765 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│440 │ex. 6651 - ex. 7651 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 │
│450 │+ 6655 + 6659 - ex. 7651 - │
│ │7652 - 7653 - 7654 - 7655 - │
│ │7659 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │6611 + 6612 + 6613 + 6615 + │
│ │6621 + 6622 + 6623 + 6624 + │
│ │6625 + 6631 + 66321 + 66324 + │
│ │66431 + 66432 + 66433 + 66434 │
│ │+ 66435 + 66441 + 66442 + │
│460 │66443 + 66445 + 668 - 7611 - │
│ │7612 - 7613 - 7615 - 7621 - │
│ │7622 - 7623 - 7624 - 7625 - │
│ │7631 - 76321 - 76324 - 76431 -│
│ │76432 - │
│ │76433 - 76434 - 76435 - 76441 │
│ │- 76442 - 76443 - 76445 - 767 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│481 │66311 + ex. 668 - 76311 - ex. │
│ │767 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │6611 + 6612 + 6613 + 6615 + │
│ │6621 + 6622 + 6623 + 6624 + │
│ │6625 + 66312 + 66321 + 66324 +│
│ │66431 + 66432 + 66433 + 66434 │
│ │+ 66435 + 66441 + 66442 + │
│ │66443 + 66445 + ex. 668 - 7611│
│491 │- 7612 - 7613 - 7615 - 7621 - │
│ │7622 - 7623 - 7624 - 7625 - │
│ │76312 - 76321 - 76324 - 76431 │
│ │- 76432 │
│ │- 76433 - 76434 - 76435 - │
│ │76441 - 76442 - 76443 - 76445 │
│ │- ex. 767 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│520 │6633 + 6642 - 7633 - 7642 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│530 │ex. 66421 + ex. 66423 - ex. │
│ │76421 - ex. 76423 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│540 │ex. 66423 - ex. 76423 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│560 │ex. 66421 + 66422 - ex. 76421 │
│ │- 76422 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│570 │6633 - 7633 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│600 │ex. 74997- 633 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│620 │ex. 691 + ex. 692 - ex. 791 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│660 │ex. 691 + ex. 692 - ex. 791 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│670 │± 591 │
└───────┴──────────────────────────────┘


┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│Cod │Coloană│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┴───────┴──────────────────────┤
│3. Instrumente financiare derivate - │
│Contabilitatea de acoperire: │
│Clasificare pe tipuri de risc şi pe │
│tipuri de acoperire împotriva │
│riscurilor │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│010 │010 │3121 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3121 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │9521 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.9521 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │010 │31212 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31212 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95212 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95212 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │31211 (solduri │
│030 │010 │debitoare) + 31213 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │31211 (solduri │
│ │020 │creditoare) + 31213 │
│ │ │(solduri creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95211 + 95213 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│040 │010 │31214 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31214 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95214 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95214 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │010 │31215 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31215 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95215 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│060 │010 │3122 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3122 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │9522 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.9522 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│070 │010 │31221 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31221 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95221 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95221 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│080 │010 │31222 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31222 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95222 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│090 │010 │31223 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31223 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95223 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95223 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│100 │010 │31224 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31224 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95224 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│110 │010 │3123 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3123 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │95232 + 95233 + 95235 │
│ │030 │+ 95242 + 95243 + │
│ │ │95245 + 9525 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95251 + ex.95253 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│120 │010 │31233 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31233 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95251 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95251 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │31231 (solduri │
│ │ │debitoare) + 31232 │
│130 │010 │(solduri debitoare) + │
│ │ │31234 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │31231 (solduri │
│ │ │creditoare) +31232 │
│ │020 │(solduri creditoare) +│
│ │ │31234 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │95232 + 95233 + 95235 │
│ │030 │+ 95242 + 95243 + │
│ │ │95245 + 95252 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│140 │010 │31235 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31235 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95253 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95253 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│150 │010 │31236 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31236 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95254 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│160 │010 │3124 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3124 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │9526 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.9526 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│170 │010 │31241 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31241 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95261 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95261 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│180 │010 │31242 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31242 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95262 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95262 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│190 │010 │31243 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31243 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95263 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95263 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│200 │010 │31244 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │31244 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │95264 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95264 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│210 │010 │3125 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3125 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │9527 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.9527 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│220 │010 │3126 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3126 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │9528 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex. 9528 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│230 │010 │312 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │312 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │9521 + 9522 + 95232 + │
│ │030 │95233 + 95235 + 95242 │
│ │ │+ 95243 + 95245 + 9525│
│ │ │+ 9526 + 9527 + 9528 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.9521 + ex.9522 + │
│ │040 │ex.95251 + ex.95253 + │
│ │ │ex.9526 + ex.9527 + │
│ │ │ex.9528 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│240 │010 │ex.3131 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.3131 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.9531 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.9531 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│250 │010 │ex.31312 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31312 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95312 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95312 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.31311 (solduri │
│260 │010 │debitoare) + ex.31313 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.31311 (solduri │
│ │020 │creditoare) + ex.31313│
│ │ │(solduri creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95311 + ex.95313 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│270 │010 │ex.31314 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31314 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95314 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95314 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│280 │010 │ex.31315 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31315 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95315 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│290 │010 │ex.3132 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.3132 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.9532 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.9532 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│300 │010 │ex.31321 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31321 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95321 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95321 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│310 │010 │ex.31322 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31322 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95322 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│320 │010 │ex.31323 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31323 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95323 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95323 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│330 │010 │ex.31324 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31324 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95324 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│340 │010 │ex.3133 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.3133 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.95332 + ex.95333 + │
│ │030 │ex.95335 + ex.95342 + │
│ │ │ex.95343 + ex.95345 + │
│ │ │ex.9535 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95351 + ex.95353 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│350 │010 │ex.31333 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31333 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95351 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95351 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.31331 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31332 │
│360 │010 │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31334 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.31331 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31332│
│ │020 │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31334 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.95332 + ex.95333 + │
│ │030 │ex.95335 + ex.95342 + │
│ │ │ex.95343 + ex.95345 + │
│ │ │ex.95352 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│370 │010 │ex.31335 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31335 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95353 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95353 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│380 │010 │ex.31336 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31336 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95354 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│390 │010 │ex.3134 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.3134 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.9536 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.9536 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│400 │010 │ex.31341 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31341 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95361 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95361 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│410 │010 │ex.31342 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31342 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95362 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95362 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│420 │010 │ex.31343 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31343 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95363 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95363 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│430 │010 │ex.31344 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.31344 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.95364 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.95364 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│440 │010 │ex.3135 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.3135 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.9537 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.9537 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│450 │010 │ex.3136 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.3136 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │ex.9538 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.9538 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│460 │010 │ex.313 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │ex.313 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.9531 + ex.9532 + │
│ │ │ex.95332 + ex.95333 + │
│ │030 │ex.95335 + ex.95342 + │
│ │ │ex.95343 + ex.95345 + │
│ │ │ex.9535 + ex.9536 + │
│ │ │ex.9537 + ex.9538 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.9531 + ex.9532 + │
│ │040 │ex.95351 + ex.95353 + │
│ │ │ex.9536 + ex.9537 + │
│ │ │ex.9538 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│480 │010 │314 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │314 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │954 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.954 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│490 │010 │315 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │315 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │955 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │040 │ex.955 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │312 (solduri │
│ │ │debitoare) + 313 │
│500 │010 │(solduri debitoare) + │
│ │ │314 (solduri │
│ │ │debitoare) + 315 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │312 (solduri │
│ │ │creditoare) + 313 │
│ │020 │(solduri creditoare) +│
│ │ │314 (solduri │
│ │ │creditoare) + 315 │
│ │ │(solduri creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │9521 + 9522 + 95232 + │
│ │ │95233 + 95235 + 95242 │
│ │ │+ 95243 + 95245 + 9525│
│ │ │+ 9526 + 9527 + 9528 +│
│ │030 │9531 + 9532 + 95332 + │
│ │ │95333 + 95335 +95342 +│
│ │ │95343 + 95345 + 9535 +│
│ │ │9536 + 9537 + 9538 + │
│ │ │954 + 955 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.9521 + ex.9522 + │
│ │ │ex.95251 + ex.95253 + │
│ │ │ex.9526 + ex.9527 + │
│ │040 │ex.9528 + ex.9531 + │
│ │ │ex.9532 + ex.95351 + │
│ │ │ex.95353 + ex.9536 + │
│ │ │ex.9537 + ex.9538 + │
│ │ │ex.954 + ex.955 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.31211 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31212 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31213 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31221 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31222 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31231 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31232 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31233 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31234 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3124 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.3125 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3126 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31311 (solduri │
│510 │010 │debitoare) + ex.31312 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31313 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31321 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31322 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31331 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31332 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31333 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31334 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3134 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.3135 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3136 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.314 (solduri │
│ │ │debitoare) +ex.315 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.31211 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31212│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31213 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31221│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31222 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31231│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31232 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31233│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31234 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.3124 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.3125 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.3126 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31311 (solduri │
│ │020 │creditoare) + ex.31312│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31313 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31321│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31322 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31331│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31332 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31333│
│ │ │(solduri creditoare)+ │
│ │ │ex.31334 (solduri │
│ │ │creditoare)+ ex.3134 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.3135 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.3136 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.314 (solduri │
│ │ │creditoare) +ex.315 │
│ │ │(solduri creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.95211 + ex.95212 + │
│ │ │ex.95213 + ex.95221 + │
│ │ │ex.95222 + ex.95232 + │
│ │ │ex.95233 + ex.95235 + │
│ │ │ex.95242 + ex.95243 + │
│ │ │ex.95245 + ex.95251 + │
│ │ │ex.95252 + ex.9526 + │
│ │ │ex.9527 + ex.9528 + │
│ │030 │ex.95311 + ex.95312 + │
│ │ │ex.95313 + ex.95321 + │
│ │ │ex.95322 + ex.95332 + │
│ │ │ex.95333 + ex.95335 + │
│ │ │ex.95342 + ex.95343 + │
│ │ │ex.95345 + ex.95351 + │
│ │ │ex.95352 + ex.9536 + │
│ │ │ex.9537 + ex.9538 + │
│ │ │ex.954 + ex.955 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.31211 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31212 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31213 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31221 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31222 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31231 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31232 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31233 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31234 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3124 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.3125 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3126 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31311 (solduri │
│520 │010 │debitoare) + ex.31312 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31313 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31321 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31322 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31331 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31332 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31333 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31334 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3134 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.3135 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3136 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.314 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.315 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.31211 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31212│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31213 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31221│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31222 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31231│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31232 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31233│
│ │ │(solduri creditoare) │
│ │ │+ ex.31234 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.3124 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.3125 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.3126 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31311 (solduri │
│ │020 │creditoare) + ex.31312│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31313 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31321│
│ │ │(solduri creditoare) │
│ │ │+ ex.31322 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31331│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31332 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31333│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31334 (solduri │
│ │ │creditoare)+ ex.3134 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.3135 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.3136 │
│ │ │(solduri creditoare) │
│ │ │+ ex.314 (solduri │
│ │ │creditoare) +ex.315 │
│ │ │(solduri creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.95211 + ex.95212 + │
│ │ │ex.95213 + ex.95221 + │
│ │ │ex.95222 + ex.95232 + │
│ │ │ex.95233 + ex.95235 + │
│ │ │ex.95242 + ex.95243 + │
│ │ │ex.95245 + ex.95251 + │
│ │ │ex.95252 + ex.9526 + │
│ │ │ex.9527 + ex.9528 + │
│ │030 │ex.95311 + ex.95312 + │
│ │ │ex.95313 + ex.95321 + │
│ │ │ex.95322 + ex.95332 + │
│ │ │ex.95333 + ex.95335 + │
│ │ │ex.95342 + ex.95343 + │
│ │ │ex.95345 + ex.95351 + │
│ │ │ex.95352 + ex.9536 + │
│ │ │ex.9537 + ex.9538 + │
│ │ │ex.954 + ex.955 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.31211 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31212 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31213 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31221 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31222 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31231 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31232 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31233 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31234 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3124 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.3125 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3126 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31311 (solduri │
│530 │010 │debitoare) + ex.31312 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31313 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31321 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31322 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31331 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31332 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.31333 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.31334 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3134 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.3135 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.3136 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │ex.314(solduri │
│ │ │debitoare) + ex.315 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.31211 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31212│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31213 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31221│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31222 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31231│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31232 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31233│
│ │ │(solduri creditoare) │
│ │ │+ ex.31234 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.3124 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.3125 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.3126 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31311 (solduri │
│ │020 │creditoare) + ex.31312│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31313 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31321│
│ │ │(solduri creditoare) │
│ │ │+ ex.31322 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31331│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31332 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.31333│
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.31334 (solduri │
│ │ │creditoare)+ ex.3134 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.3135 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.3136 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex.314 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex.315 │
│ │ │(solduri creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex.95211 + ex.95212 + │
│ │ │ex.95213 + ex.95221 + │
│ │ │ex.95222 + ex.95232 + │
│ │ │ex.95233 + ex.95235 + │
│ │ │ex.95242 + ex.95243 + │
│ │ │ex.95245 + ex.95251 + │
│ │ │ex.95252 + ex.9526 + │
│ │ │ex.9527 + ex.9528 + │
│ │030 │ex.95311 + ex.95312 + │
│ │ │ex.95313 + ex.95321 + │
│ │ │ex.95322 + ex.95332 + │
│ │ │ex.95333 + ex.95335 + │
│ │ │ex.95342 + ex.95343 + │
│ │ │ex.95345 + ex.95351 + │
│ │ │ex.95352 + ex.9536 + │
│ │ │ex.9537 + ex.9538 + │
│ │ │ex.954 + ex.955 │
├───────┴───────┴──────────────────────┤
│5. Alte informaţii │
├──────────────────────────────────────┤
│5 A - Elemente de activ: - coloana 030│
├───────┬──────────────────────────────┤
│Cod │Plan de conturi │
│poziţie│ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │101 + 102 + 109 + 111 ± 1171 +│
│ │121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ±│
│ │161 ± 1741 ± 1761 ± 1781 ± │
│100 │1782 ± 1783 ± 1784 ± 181 ± 182│
│ │± 183 ± 184 - (197 ± 199 │
│ │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│110 │101 + 102 + 109 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│113 │101 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│116 │102 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│119 │109 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │111 ± 1171 - (± ex. 199 │
│120 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │121 + 1271 - (± ex. 199 │
│130 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │1311 + 1312 + 1313 + 1314 ± │
│140 │1317 - (± ex. 199 (solduri │
│ │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │1411 + 1412 ± 1417 - (± ex. │
│150 │199 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) - ex. │
│ │3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │1521 + 1522 + 1523 + 1524 ± │
│160 │1527 - (± ex. 199 (solduri │
│ │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │1611 ± 1617 - (± ex. 199 │
│170 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 1781 ± 181 - (± ex. 199 │
│190 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 1782 ± 182 - (± ex. 199 │
│195 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 1783 ± 183 - (ex. 197 ± ex. │
│200 │199 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) - ex. │
│ │3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 1784 ± 184 - (± ex. 199 │
│210 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 │
│ │± 206 ± 209 ± 231 ± 243 ± 2511│
│ │(solduri debitoare) ± 25171 ± │
│300 │261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± │
│ │285 - (297 ± 299 (solduri │
│ │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2011 ± 2017 - (± ex. 299 │
│310 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2021 ± 2027 - (± ex. 299 │
│320 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2031 + 2032 ± 2037 - (± ex. │
│330 │299 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) - ex. │
│ │3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2041 + 2042 ± 2047 - (± ex. │
│340 │299 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) - ex. │
│ │3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2051 + 2052 ± 2057 - (± ex. │
│350 │299 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) - ex. │
│ │3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2061 ± 2067 - (± ex. 299 │
│360 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2091 ± 2097 - (± ex. 299 │
│370 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2311 + 2312 ± 2317 - (± ex. │
│380 │299 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) - ex. │
│ │3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2431 + 2432 + 2433 + 2434 ± │
│390 │2437 - (± ex. 299 (solduri │
│ │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2511 (solduri debitoare) ± │
│400 │25171 - (± ex. 299 (solduri │
│ │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2611 ± 2617 - (± ex. 299 │
│410 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 281 - (± ex. 299 (solduri │
│420 │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 282 - (± ex. 299 (solduri │
│425 │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 283 - (ex. 297 ± ex. 299 │
│430 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 284 - (± ex. 299 (solduri │
│440 │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 285 - (ex. 297 ± ex. 299 │
│450 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 │
│ │+ 311 (solduri debitoare) + │
│ │312 (solduri debitoare) + 313 │
│ │(solduri debitoare) + 314 │
│ │(solduri debitoare) +315 │
│ │(solduri debitoare) + 316 │
│ │(solduri debitoare) + 333 │
│ │(solduri debitoare) + 3362 + │
│ │3371 + 341 (sold debitor) + │
│ │342 (sold debitor) + 3515 + │
│ │35192 + 3521 (sold debitor) + │
│ │3522 (sold debitor) + 35262 + │
│500 │3531 (solduri debitoare) + │
│ │35324 + 35328 (sold debitor) +│
│ │3533 (sold debitor) + 3534 + │
│ │3536 (sold debitor) + 3538 │
│ │(sold debitor) + 35392 ± 355 +│
│ │3571 + 361 + 362 + 363 + 371 +│
│ │3723 (sold debitor) + 3729 │
│ │(sold debitor) + 375 + 378 + │
│ │3799 (solduri debitoare) ± 381│
│ │± 382 ± 383 ± 384 ± 385 - │
│ │(3927 ± 3929 (solduri aferente│
│ │activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│510 │3011 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│511 │30113 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│520 │3021 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│521 │30213 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│530 │3031 + 3032 + 3033 + 3037 - │
│ │ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│531 │3033 + ex.3037 - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│540 │3041 + 3047 - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│550 │3051 + 3052 + 3053 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│551 │3053 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │311 (solduri debitoare) + 312 │
│ │(solduri debitoare) + 313 │
│560 │(solduri debitoare) + 314 │
│ │(solduri debitoare) + 315 │
│ │(solduri debitoare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │333 (solduri debitoare) + 3362│
│570 │+ 3371 - (± ex. 3929 (solduri │
│ │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│580 │341 (sold debitor) + 342 (sold│
│ │debitor) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │3515 + 35192 - (± ex. 3929 │
│590 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│600 │3521 (sold debitor) + 3522 │
│ │(sold debitor) + 35262 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │3531 (solduri debitoare) + │
│ │35324 + 35328 (sold debitor) +│
│610 │3533 (sold debitor) + 3534 + │
│ │3536 (sold debitor) + 3538 │
│ │(sold debitor) + 35392 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │3551 + 3552 + 3556 ± 3557 - (±│
│620 │ex. 3929 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) - ex. │
│ │3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │3571 - (± ex. 3929 (solduri │
│630 │aferente activelor │
│ │financiare)) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│640 │361 + 362 + 363 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │316 (solduri debitoare) + 371 │
│ │+ 3723 (sold debitor) + 3729 │
│650 │(sold debitor) + 375 + 378 + │
│ │3799 (solduri debitoare) - (± │
│ │ex. 3929 (solduriaferente │
│ │activelor financiare)) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 381 - (± ex. 3929 (solduri │
│660 │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 382 - (± ex. 3929 (solduri │
│665 │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 383 - (ex. 3927 ± ex. 3929 │
│670 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 384 - (± ex. 3929 (solduri │
│680 │aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 │
│690 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │401 + 402 ± 407 + 41 + 421 + │
│ │43 + 44 ± 471 ± 481 ± 482 ± │
│700 │483 ± 484 ± 485 -(4937 ± 4939 │
│ │(solduri aferente activelor │
│ │financiare) + 4957 ± 4959) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│710 │401 + 402 ± 407 - (± ex. 4959)│
│ │- ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│740 │431 + 432 + 441 + 442 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │4711 + 4712 + 4713 ± 4717 - (±│
│750 │ex. 4939 (solduri aferente │
│ │activelor financiare)) - ex. │
│ │3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 481 - (± ex. 4939 (solduri │
│760 │aferente activelor financiare)│
│ │± ex. 4959) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 482 - (± ex. 4939 (solduri │
│765 │aferente activelor financiare)│
│ │± ex. 4959) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 483 - (ex. 4937 ± ex. 4939 │
│770 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare) + ex. 4957 ± ex. │
│ │4959) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 484 - (± ex. 4939 (solduri │
│780 │aferente activelor financiare)│
│ │± ex. 4959) - ex. 3566 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 │
│790 │(solduri aferente activelor │
│ │financiare)) - ex. 3566 │
├───────┴──────────────────────────────┤
│5.B - Elemente de datorii │
├───────┬──────────────────────────────┤
│ │2511 (solduri creditoare) ± │
│100 │25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 │
│ │(solduri aferente datoriilor │
│ │financiare) - ex. 3556 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2511 (solduri creditoare) ± │
│110 │ex. 299 (solduri aferente │
│ │datoriilor financiare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2531 + 2532 + 2533 + 2534 ± │
│120 │ex. 299 (solduri aferente │
│ │datoriilor financiare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2531 ± ex. 299 (solduri │
│121 │aferente datoriilor │
│ │financiare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2532 ± ex. 299 (solduri │
│122 │aferente datoriilor │
│ │financiare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2533 ± ex. 299 (solduri │
│123 │aferente datoriilor │
│ │financiare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2534 ± ex. 299 (solduri │
│124 │aferente datoriilor │
│ │financiare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2541 + 2542 ± ex. 299 (solduri│
│130 │aferente datoriilor │
│ │financiare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2541 ± ex. 299 (solduri │
│131 │aferente datoriilor │
│ │financiare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │2542 ± ex. 299 (solduri │
│132 │aferente datoriilor │
│ │financiare) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │± 25172 ± 2537 ± 2547 ± ex. │
│140 │299 (solduri aferente │
│ │datoriilor financiare) - ex. │
│ │3556 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│200 │ex.30221 + ex.30222 + 531 + │
│ │532 ± 537 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│210 │ex.30221 + 5312 + 5322 ± │
│ │ex.537 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│220 │ex.30222 + 5311 + 5321 ± │
│ │ex.537 │
├───────┴──────────────────────────────┤
│5.C - Elemente în afara bilanţului │
├───────┬──────────────────────────────┤
│100 │901 + 903 + 9811 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│110 │9811 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│200 │902 + 904 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│300 │911 + 913 + 9812 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│310 │9812 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│400 │912 + 914 + ex.9516 + ex.9526 │
│ │+ ex.9536 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│500 │922 + 971 + 9819 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│510 │9819 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│600 │921 + 972 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│700 │993 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│800 │994 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│900 │962 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│1000 │961 │
└───────┴──────────────────────────────┘

    CAP. V
    CONTROLUL RAPORTĂRILOR PERIODICE
    1) Controlul raportării periodice "Bilanţul" [situaţia poziţiei financiare]
    1.1. Controlul situaţiei 1.1 - Active
        Controlul vertical
        010 = 020 + 030 + 040
        050 = 060 + 070 + 080 + 090
        096 = 097 + 098 + 099
        100 = 120 + 130
        141 = 142 + 143 + 144
        181 = 182 + 183
        270 = 280 + 290
        330 = 340 + 350
        380 = 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370


    1.2. Controlul situaţiei 1.2 - Datorii
        Controlul vertical
        010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060
        070 = 080 + 090 + 100
        110 = 120 + 130 + 140
        170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230
        240 = 250 + 260
        300 = 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290


    1.3. Controlul situaţiei 1.3 - Capitaluri proprii
        Controlul vertical
        050 = 060 + 070
        090 = 095 + 128
        095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360
        128 = 140 + 150 + 155 + 165 + 170
        300 = 010 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 250 + 255


    1.4. Corelaţie între 1.3 şi 1.1
        1.3 (310) = 1.1 (380)

    1.5. Corelaţii între 1.3 şi 1.2
        1.3 (310) = 1.2 (300) + 1.3 (300)
        1.3 (310) = 1.2 (010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290) + 1.3 (300)

    1.6. Corelaţie între 1.3, 1.2 şi 1.1
        1.1 (380) = 1.2 (300) + 1.3 (300)


    2) Controlul raportării periodice "Contul de profit sau pierdere"
    2.1. Controlul vertical
        010 = 041 + 051 + 080 + 085
        090 = 120 + 140 + 145
        220 = 231 + 241 + 260 + 270
        355 = 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350
        360 = 370 + 380
        390 = 400 + 410 + 420
        425 = 426 + 427
        430 = 440 + 450
        460 = 481 + 491
        520 = 530 + 540 + 560 + 570
        610 = 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 + 425 - 430 - 460 - 520 + 600
        630 = 610 - 620
        640 = 650 - 660
        670 = 630 + 640

    2.2. Corelaţie între 2 şi 1.3
        2 (670) = 1.3 (250)


    3) Controlul raportării periodice "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire"
    3.1. Controlul orizontal
        Pentru liniile 010, 020, 040, 060, 070, 090, 110, 120, 140, 160 - 250, 270, 290, 300, 320, 340, 350, 370, 390 - 500 se respectă următoarea corelaţie:
        col. 030 = col. 040


    3.2. Controlul vertical
        Pentru coloanele 010 - 030 se respectă următoarele corelaţii:
        010 = 020 + 030 + 040 + 050
        060 = 070 + 080 + 090 + 100
        110 = 120 + 130 + 140 + 150
        240 = 250 + 260 + 270 + 280
        290 = 300 + 310 + 320 + 330
        340 = 350 + 360 + 370 + 380
        500 = 510 + 520 + 530

        Pentru coloanele 010 - 040 se respectă următoarele corelaţii:
        160 = 170 + 180 + 190 + 200
        160 ≥ 170
        230 = 010 + 060 + 110 + 160 + 210 + 220
        390 = 400 + 410 + 420 + 430
        390 ≥ 400
        460 = 240 + 290 + 340 + 390 + 440 + 450
        500 = 230 + 460 + 480 + 490


    3.3. Corelaţii între 3 şi 1
        3 (500. col. 010) = 1.1 (240. col. 010) 3 (500. col. 020) = 1.2 (150. col. 010)
        3 (col. 010 (230 + 460 + 480 + 490)) = 1.1 (240. col. 010)
        3 (col. 020 (230 + 460 + 480 + 490)) = 1.2 (150. col. 010)


    4) Controlul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante"
    4.1. Controlul orizontal
        Pentru liniile 010 - 550 se respectă următoarele corelaţii:
        col. 010 = col. 020 + col. 060
        col. 110 = col. 060

        Pentru liniile 010 - 330 se respectă următoarele corelaţii:
        col. 020 = col. 030 + col. 055
        col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100 + col. 105
        col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 190 + col. 195
        col. 200 + col. 210 = col. 060 + col. 150

        Pentru liniile 010 - 201 şi 330 - 550 se respectă următoarea corelaţie:
        col. 130 = col. 140 + col. 150

        Pentru liniile 010 - 201, 330 şi 335 se respectă următoarea corelaţie:
        col. 120 = col. 060


    4.2. Controlul vertical
        Pentru coloanele 010 - 210 se respectă următoarele corelaţii:
        180 = 010 + 070
        201 = 181 + 191

        Pentru coloanele 010 - 110, 130 şi 150 - 210 se respectă următoarele corelaţii:
        231 = 211 + 221
        330 = 180 + 201 + 231

        Pentru coloanele 010, 020, 060, 110, 130 - 150, 200 şi 210 se respectă următoarea corelaţie:
        550 = 340 + 410 + 480

        Pentru coloanele 120 şi 140 se respectă următoarea corelaţie:
        330 = 180 + 201    5) Controlul raportării periodice "Alte informaţii"
    5.A: Elemente de activ
    a) Controlul orizontal
        Pentru fiecare linie se respectă următoarea corelaţie:
        col. 030 = col. 020 - col. 010


    b) Controlul vertical
        110 = 113 + 116 + 119
        100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 190 + 195 + 200 + 210
        300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 425 + 430 + 440 + 450
        500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 665 + 670 + 680 + 690
        700 = 710 + 740 + 750 + 760 + 765 + 770 + 780 + 790
        900 = 100 + 300 + 500 + 700

    c) Corelaţia între raportarea periodică 5.A şi "Bilanţ"

┌─────────────────────┬───────┬────────┐
│5.A - Elemente de │relaţia│1. │
│activ │ │Bilanţ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│900 (col. 020) │= │380 │
└─────────────────────┴───────┴────────┘    5.B: Elemente de datorii
        Controlul vertical
        100 = 110 + 120 + 130 + 140
        120 = 121 + 122 + 123 + 124
        130 = 131 + 132
        200 = 210 + 220
                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016