Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 792 din 1 noiembrie 2017  privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 792 din 1 noiembrie 2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 880 din 8 noiembrie 2017
    Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni, cu sediul în comuna Mărăcineni, Str. Mărului nr. 402, judeţul Argeş, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni are înregistrată la nr. MFP 101721 suprafaţa de teren de 599,24 ha aparţinând domeniului public al statului, la care se adaugă suprafaţa de teren măsurată de 13,30 ha, rezultând 612,54 ha, domeniul public al statului, din care se scad:
    - 7,6564 ha, cuprinse în anexa nr. 7 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – 40,35 ha, cuprinse în anexa nr. 8 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    – 0,3037 ha, predate conform Deciziei civile nr. 1.663/R din 31.10.2007, emisă de Tribunalul Argeş;
    – 0,04 ha, donate pentru Cimitirul Penticostal conform Contractului de donaţie întocmit de Notariatul de Stat al Regiunii Piteşti din 20 decembrie 1954, care nu sunt cuprinse în Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că suprafaţa de teren rămasă în domeniul public al statului este de 564,19 ha.
    Suprafaţa totală de 249,30 ha retrocedată la comisiile locale în baza legilor fondului funciar rămâne înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 101721 şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată.


    (3) Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.
    (4) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 3
    (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:
    a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
    c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110, Fabricarea băuturilor; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
    d) diviziunea 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 Operaţiuni de mecanică generală; grupa 257 Producţia de unelte şi articole de fierărie; clasa 2573 Fabricarea uneltelor;
    e) diviziunea 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; clasa 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;
    f) diviziunea 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; grupa 351 Producţia, transportul şi distribuirea energiei electrice; clasa 3513 Distribuţia energiei electrice; clasa 3514 Comercializarea energiei electrice; grupa 352 Producţia gazelor, distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte; clasa 3522 Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte; clasa 3523 Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte;
    g) diviziunea 38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deşeurilor; clasa 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; grupa 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor; clasa 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
    h) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
    i) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri în magazine specialitate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializare; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
    j) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;
    k) diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;
    l) diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;
    m) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
    n) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;
    o) diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie: activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultantă tehnică legate de acestea; clasa 7111 Activităţi de arhitectură; clasa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;
    p) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
    q) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 741 Activităţi de design specializat; clasa 7410 Activităţi de design specializat; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
    r) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
    s) diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;
    ş) diviziunea 82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; clasa 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
    t) diviziunea 85 Învăţământ; grupa 853 Învăţământ secundar; clasa 8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 Învăţământ superior; clasa 8541 Învăţământ superior non universitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
    ţ) diviziunea 91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; grupa 910 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; clasa 9102 Activităţi ale muzeelor;
    u) diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale, clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 Alte activităţi asociative; clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.;
    v) diviziunea 99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; grupa 990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; clasa 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.

    (2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Finanţarea activităţii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.
    (2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni reorganizat se preia de noua unitate fără concurs.
    (2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
    (3) Salarizarea personalului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

    ART. 9
    Numărul maxim de posturi aprobat Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este de 120.

    ART. 10
    (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    (2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta, dacă legea nu prevede altfel.

    ART. 11
    (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.
    (2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni.

    ART. 12
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, la propunerea consiliului de administraţie.
    (2) Directorul general al instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie format din 5 membri;
    b) director general.

    (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu din cadrul unităţii.
    (3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.
    (4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Conducerea executivă a institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (6) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, care constituie anexă la contractul individual de muncă.
    (7) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la institut, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni.

    ART. 14
    Activitatea ştiinţifică a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii, în condiţiile legii.

    ART. 15
    Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

    ART. 16
    (1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:
    a) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, conform anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora;
    b) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2;
    c) transferul bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti;
    d) adăugarea la nr. M.F. 101721 a suprafeţei de teren de 13,30 ha rezultată din măsurătorile cuprinse în planurile cadastrale şi scăderea suprafeţei totale de teren de 48,35 ha, din care: 7,6564 ha, cuprinse în anexa nr. 7 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 40,35 ha, cuprinse în anexa nr. 8 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 0,3037 ha, predate conform Deciziei civile nr. 1.663/R din 31.10.2007, emisă de Tribunalul Argeş, 0,04 ha donate pentru Cimitirul Penticostal conform Contractului de donaţie întocmit de Notariatul de Stat al Regiunii Piteşti din 20 decembrie 1954.

    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul cercetării şi inovării,
                    Puiu-Lucian Georgescu
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 1 noiembrie 2017.
    Nr. 792.
    ANEXA 1

    Bunurile din domeniul public şi privat al statului
    aflate în patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni - C.U.I. 198049
    1. Bunurile din domeniul public al statului

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │Anul │Valoarea │ │actuală: │ │
│ │Cod de │ ├───────────┬──────────┬───────────┤dobândirii│de ├────────────┬────────────┤concesiune│Tip │
│Nr. MF│clasificare│Denumire │ │ │ │(dării în │inventar │ │ │/ │bun │
│ │ │ │Descriere │Vecinătăţi│ │folosinţă)│(în lei) │ │În │închiriat/│ │
│ │ │ │tehnică (pe│(după caz,│Adresa │ │ │Baza legală │administrare│dat cu │ │
│ │ │ │scurt) │pe scurt) │ │ │ │ │/ concesiune│titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │ │Laboratoare│Sector │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │Secţie │S = 1.293 │complex şi│judeţul: │ │ │modificările│în │ │ │
│101560│8.28.10 │înmulţire │mp │depozit │Argeş; │1985 │825.834 │şi │administrare│ │imobil│
│ │ │meristeme │un nivel │fructe │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │Pavilion │Clădire │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │laborator │trei nivele│Sediul │judeţul: │ │ │modificările│în │ │ │
│101618│8.28.03 │cercetare │S = 2.341 │central │Argeş; │1972 │3.615.614 │şi │administrare│ │imobil│
│ │ │- sediu │mp │ │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │ │Două │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │Locuinţe │nivele, 4 │Sediu │judeţul: │ │ │modificările│în │ │ │
│101657│8.28.12 │familişti,│apartamente│locuinţe │Argeş; │1968 │228.207 │şi │administrare│ │imobil│
│ │ │vile │S = 146 mp │ │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │Total │ │ │judeţul: │ │ │modificările│ │ │ │
│101721│8.05.03 │suprafaţă │564,19 ha │ │Argeş; │2005 │61.544.253│şi │în │ │imobil│
│ │ │teren │ │ │comuna │ │ │completările│administrare│ │ │
│ │ │agricol │ │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │anexa nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.2 │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │66.213.908│ │ │ │ │
└──────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────┘    2. Bunurile din domeniul privat al statului

┌────┬─────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │
│Nr. │Grupa│Denumirea │de │Situaţia │
│crt.│ │ │inventar │juridică │
│ │ │ │(lei) │ │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Terenuri, S│ │ │
│ │ │totală │ │ │
│ │ │45,8701 ha,│ │ │
│ │ │din care S │ │ │
│ │ │= 7,6564 │ │în │
│1 │1 │ha, cf. │3.371.961 │administrare│
│ │ │anexei nr. │ │ │
│ │ │7.3 şi S = │ │ │
│ │ │38,2137 ha,│ │ │
│ │ │cf. anexei │ │ │
│ │ │nr. 8.3 │ │ │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│2 │2 │Construcţii│10.463.722│în │
│ │ │ │ │administrare│
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Instalaţii │ │ │
│ │ │tehnice, │ │ │
│3 │3 │mijloace de│- │în │
│ │ │transport, │ │administrare│
│ │ │animale şi │ │ │
│ │ │plantaţii │ │ │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Mobilier, │ │ │
│ │ │aparatură │ │ │
│ │ │birotică, │ │ │
│ │ │echipamente│ │ │
│ │ │de │ │ │
│4 │4 │protecţie a│- │în │
│ │ │valorilor │ │administrare│
│ │ │umane şi │ │ │
│ │ │materiale │ │ │
│ │ │şi alte │ │ │
│ │ │active │ │ │
│ │ │corporale │ │ │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Total │13.835.683│ │
└────┴─────┴───────────┴──────────┴────────────┘    2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - grupa 2 - Construcţii

┌────┬────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Denumire │ │ │ │Valoarea │
│Nr. │Nr. inventar P4000 │mijloace │Descriere│Adresa │Anul │contabilă │
│crt.│ │fixe │tehnică │ │dobândirii│netă la │
│ │ │ │ │ │ │31.12.2016│
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 3995│Comuna │ │ │
│ │ │PR 101341 │mp; Su = │Mărăcineni;│ │ │
│1. │INVPPS-24811387-2017│Pavilion │3215 mp; │judeţul │1983 │2.137.762 │
│ │ │central, │P, │Argeş; │ │ │
│ │ │depozit │fundaţie │România │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │PR 101359 │Sc = 557 │Comuna │ │ │
│ │ │Hală şi │mp; │Leordeni; │ │ │
│2. │INVPPS-24811445-2017│şopron │Scurte = │judeţul │1994 │198566 │
│ │ │ferma │3000 mp; │Argeş; │ │ │
│ │ │Leordeni F6│P, │România │ │ │
│ │ │ │fundaţie │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 701 │Comuna │ │ │
│ │ │PR 101529 │mp; Su = │Mărăcineni;│ │ │
│3. │INVPPS-24811389-2017│Hală │650 mp; │judeţul │1983 │504120 │
│ │ │sortare │P, │Argeş; │ │ │
│ │ │ │fundaţie │România │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = │Comuna │ │ │
│ │ │PR 101368 │32,40 mp;│Mărăcineni;│ │ │
│4. │INVPPS-24811383-2017│Gospodărie │Su = 30 │judeţul │1983 │31614 │
│ │ │gaze │mp; P, │Argeş; │ │ │
│ │ │lichefiate │fundaţie │România │ │ │
│ │ │ │zidărie │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │PR 101611 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Amenajare │ │Mărăcineni;│ │ │
│5. │INVPPS-24811433-2017│spaţiu │Sc = 250 │judeţul │1990 │84965 │
│ │ │sortare - │mp │Argeş; │ │ │
│ │ │depozit │ │România │ │ │
│ │ │fructe │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 67 │Comuna │ │ │
│ │ │PR 101578 │mp; Su = │Mărăcineni;│ │ │
│6. │INVPPS-24811385-2017│Cabina la │60 mp; P,│judeţul │1987 │52514 │
│ │ │pod-basculă│fundaţie │Argeş; │ │ │
│ │ │ │zidărie │România │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 1170│ │ │ │
│ │ │PR 101642; │mp; S │Comuna │ │ │
│ │ │Clădire │curte = │Mărăcineni;│ │ │
│7. │INVPPS-24811435-2017│atelier │5610 mp; │judeţul │1973 │342106 │
│ │ │mecanic │P, │Argeş; │ │ │
│ │ │ │fundaţie │România │ │ │
│ │ │ │zidărie │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │PR 101645; │ │Comuna │ │ │
│ │ │Clădire │Sc = 16 │Mărăcineni;│ │ │
│8. │INVPPS-24811435-2017│produs │mp; P, │judeţul │1973 │12537 │
│ │ │acetilenă │fundaţie │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │PR101556 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Punct │Sc = 280 │Mărăcineni;│ │ │
│9. │INVPPS-24811431-2017│termic post│mp │judeţul │1985 │72040 │
│ │ │trafo, │ │Argeş; │ │ │
│ │ │gestiune 30│ │România │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │PR 101710 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Hală │Sc = 432 │Mărăcineni;│ │ │
│10. │INVPPS-24811399-2017│pregătire │mp; S │judeţul │1987 │106080 │
│ │ │material │curte = │Argeş; │ │ │
│ │ │săditor │1500 mp │România │ │ │
│ │ │Ferma 2 │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 256 │Comuna │ │ │
│ │ │PR 101714 │mp; Su = │Mărăcineni;│ │ │
│11. │INVPPS-24811395-2017│Baracă │240 mp; │judeţul │1970 │11716 │
│ │ │dormitor F1│P, │Argeş; │ │ │
│ │ │ │fundaţie │România │ │ │
│ │ │ │zidărie │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 415 │ │ │ │
│ │ │ │mp; Su = │Comuna │ │ │
│ │ │PR 101713 │385 mp; S│Mărăcineni;│ │ │
│12. │INVPPS-24811391-2017│Baracă │curte = │judeţul │1973 │90420 │
│ │ │dormitor F1│P, │Argeş; │ │ │
│ │ │ │fundaţie │România │ │ │
│ │ │ │zidărie │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │PR 101716 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Platformă │ │Mărăcineni;│ │ │
│13. │INVPPS-24811393-2017│ecologică │Vc = 7 mc│judeţul │1997 │3290 │
│ │ │Ferma 1 │ │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România, │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 2700│ │ │ │
│ │ │PR 101361 │mp; S │Comuna │ │ │
│ │ │Sere │curte = │Mărăcineni;│ │ │
│14. │INVPPS-24811445-2017│înmulţire │2000 mp, │judeţul │1970 │87535 │
│ │ │Ferma 6 │P, │Argeş; │ │ │
│ │ │ │fundaţie │România │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 320 │ │ │ │
│ │ │PR 101363 │mp; Su = │Comuna │ │ │
│ │ │Spaţii │280 mp; S│Leordeni; │ │ │
│15. │INVPPS-24811445-2017│depozitare │curte = │judeţul │1993 │16146 │
│ │ │+ magazie -│1000 mp; │Argeş; │ │ │
│ │ │Ferma 6 │P, │România │ │ │
│ │ │ │fundaţie │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 280 │ │ │ │
│ │ │PR 101365 │mp; S │Comuna │ │ │
│ │ │Cantină 25 │curte = │Leordeni; │ │ │
│16. │INVPPS-24811445-2017│de locuri │13,777 │judeţul │1993 │378263 │
│ │ │Ferma 6 │mp; P, │Argeş; │ │ │
│ │ │ │fundaţie │România │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │PR 101367 │ │ │ │ │
│ │ │Clădire │Sc = 20 │Comuna │ │ │
│ │ │staţie │mp; S │Leordeni; │ │ │
│17. │INVPPS-24811445-2017│pompare │curte = │judeţul │1983 │140637 │
│ │ │(bazin, │2908 mp; │Argeş; │ │ │
│ │ │puţ, │P │România │ │ │
│ │ │eşafodaj) │ │ │ │ │
│ │ │Ferma 6 │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │PR 101369 │Sc = 248 │Comuna │ │ │
│ │ │Adăpost │mp; S │Mărăcineni;│ │ │
│18. │INVPPS-24811399-2017│animale │curte = │judeţul │1987 │50580 │
│ │ │Ferma 2 │600 mp; P│Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 405 │Comuna │ │ │
│ │ │PR 101389 │mp; S │Mărăcineni;│ │ │
│19. │INVPPS-24811399-2017│Solare reci│curte = │judeţul │1991 │9405 │
│ │ │Ferma 2 │500 mp; P│Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
└────┴────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┘┌───┬────────────────────┬────────────┬────────┬───────────┬────┬──────┐
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │ │Sc = 205│ │ │ │
│ │ │ │mp; Su =│Comuna │ │ │
│ │ │PR 101433 │180 mp; │Mărăcineni;│ │ │
│20.│INVPPS-24811401-2017│Grup social │S curte │judeţul │1960│36555 │
│ │ │Ferma 2 │= 7.372 │Argeş; │ │ │
│ │ │ │mp; P+1,│România │ │ │
│ │ │ │fundaţie│ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │ │Sc = 51 │ │ │ │
│ │ │ │mp; Su =│Comuna │ │ │
│ │ │PR 101451 │45 mp; S│Colibaşi; │ │ │
│21.│INVPPS-24811381-2017│Cabină la │curte = │judeţul │1988│62434 │
│ │ │pod bascula │250 mp; │Argeş; │ │ │
│ │ │Ferma 3 │P, │România │ │ │
│ │ │ │fundaţie│ │ │ │
│ │ │ │zidărie │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101458 │Sc = 648│Comuna │ │ │
│ │ │Şopron │mp; Su =│Colibaşi; │ │ │
│22.│INVPPS-24811381-2017│sortat │630 mp; │judeţul │1988│103200│
│ │ │fructe Ferma│S curte │Argeş; │ │ │
│ │ │3 │= 1500 │România │ │ │
│ │ │ │mp; P │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │ │Sc = 216│Comuna │ │ │
│ │ │PR 101465 │mp; Su =│Colibaşi; │ │ │
│23.│INVPPS-24811381-2017│Şopron │210 mp; │judeţul │1988│34506 │
│ │ │îngrăşăminte│S curte │Argeş; │ │ │
│ │ │Ferma 3 │= 200 │România │ │ │
│ │ │ │mp; P │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │ │Sc = 240│ │ │ │
│ │ │ │mp; Su =│Comuna │ │ │
│ │ │PR 101473 │200 mp; │Colibaşi; │ │ │
│24.│INVPPS-24811381-2017│Centru de │S curte │judeţul │1988│101670│
│ │ │producţie │= 1580 │Argeş; │ │ │
│ │ │Ferma 3 │mp; P │România │ │ │
│ │ │ │+1, │ │ │ │
│ │ │ │fundaţie│ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │ │Sc = │ │ │ │
│ │ │ │1728 mp;│Comuna │ │ │
│ │ │PR 101532 │Su = │Colibaşi; │ │ │
│25.│INVPPS-24811381-2017│Platformă │1710 mp;│judeţul │1988│70230 │
│ │ │tehnologică │S curte │Argeş; │ │ │
│ │ │ferma 3 │= 2500 │România │ │ │
│ │ │ │mp; P, │ │ │ │
│ │ │ │fundaţie│ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101495 │Sc = 240│Comuna │ │ │
│ │ │Depozit │mp; S │Mărăcineni;│ │ │
│26.│INVPPS-24811403-2017│fructe Ferma│curte = │judeţul │1986│195456│
│ │ │4 │3320 mp;│Argeş; │ │ │
│ │ │ │P │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │ │Sc = 405│Comuna │ │ │
│ │ │PR 101621 │mp; S │Mărăcineni;│ │ │
│27.│INVPPS-24811399-2017│Solare reci │curte = │judeţul │1991│9405 │
│ │ │Ferma 2 │3283 mp │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101566 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │Sc = 198│Mărăcineni;│ │ │
│28.│INVPPS-24811407-2017│înmulţire │mc │judeţul │1987│87138 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România, │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101537 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │Sc = 214│Mărăcineni;│ │ │
│29.│INVPPS-24811409-2017│înmulţire │mc │judeţul │1987│94179 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101576 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │Sc = 198│Mărăcineni;│ │ │
│30.│INVPPS-24811411-2017│înmulţire │mc │judeţul │1987│87138 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101573 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │Sc = 214│Mărăcineni;│ │ │
│31.│INVPPS-24811413-2017│înmulţire │mc │judeţul │1987│94179 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101589 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │Sc = 198│Mărăcineni;│ │ │
│32.│INVPPS-24811415-2017│înmulţire │mc │judeţul │1987│87138 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101591 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │Sc = 214│Mărăcineni;│ │ │
│33.│INVPPS-24811417-2017│înmulţire │mc │judeţul │1987│94179 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101596 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │Sc = 198│Mărăcineni;│ │ │
│34.│INVPPS-24811419-2017│înmulţire │mc │judeţul │1987│87138 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101592 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │Sc = 214│Mărăcineni;│ │ │
│35.│INVPPS-24811421-2017│înmulţire │mc │judeţul │1987│94179 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101600 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │Sc = 198│Mărăcineni;│ │ │
│36.│INVPPS-24811423-2017│înmulţire │mc │judeţul │1987│87138 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ │ │PR 101626 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │Sc = 214│Mărăcineni;│ │ │
│37.│INVPPS-24811425-2017│înmulţire │mc │judeţul │1987│94179 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
└───┴────────────────────┴────────────┴────────┴───────────┴────┴──────┘┌───┬────────────────────┬────────────┬───────────────┬───────────┬────┬──────────┐
│ │ │PR 101602 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │ │Mărăcineni;│ │ │
│38.│INVPPS-24811427-2017│înmulţire │Sc = 198 mc │judeţul │1990│87138 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │PR 101607 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Izolator │ │Mărăcineni;│ │ │
│39.│INVPPS-24811429-2017│înmulţire │Sc = 214 mc │judeţul │2006│94179 │
│ │ │căpşuni │ │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 30 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │PR 101661 │Sc = 140 mp; Su│Comuna │ │ │
│ │ │Locuinţe │= 197,20 mp; S │Mărăcineni;│ │ │
│40.│INVPPS-24811437-2017│familişti, │curte = 1.124 │judeţul │1973│199793 │
│ │ │vile, │mp; Sd = 279 │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 8 │mp; P+1 │România │ │ │
│ │ │ │fundaţie beton │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │PR 101666 │Sc = 181 mp; Su│Comuna │ │ │
│ │ │Locuinţe │= 202,98 mp; S │Mărăcineni;│ │ │
│41.│INVPPS-24811437-2017│familişti, │curte = 1.125 │judeţul │1973│256056 │
│ │ │vile, │mp; Sd = 362 │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 8 │mp; P+1 │România │ │ │
│ │ │ │fundaţie beton │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │PR 101671 │Sc = 159 mp; Su│Comuna │ │ │
│ │ │Locuinţe │= 188,60 mp; S │Mărăcineni;│ │ │
│42.│INVPPS-24811437-2017│familişti, │curte = 1.125 │judeţul │1973│227642 │
│ │ │vile, │mp; Sd = 318 │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 8 │mp; P + 1, │România │ │ │
│ │ │ │fundaţie beton │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │PR 101679 │Sc = 472 mp; Sd│Comuna │ │ │
│ │ │Bloc │= 2360 mp; S │Mărăcineni;│ │ │
│43.│INVPPS-24811439-2017│locuinţe 30 │curte = 2.391 │judeţul │1982│408195 │
│ │ │de │mp; S + P + 4 │Argeş; │ │ │
│ │ │apartamente,│fundaţie beton │România │ │ │
│ │ │Gestiune 8 │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │PR 101704 │Sc = 598,90 mp;│Comuna │ │ │
│ │ │Bloc │S curte = │Mărăcineni;│ │ │
│44.│INVPPS-24811441-2017│locuinţe 76 │8.467,10 mp; S │judeţul │1982│234706 │
│ │ │garsoniere, │+ P + 4 │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 8 │fundaţie beton │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │PR 101681 │ │Comuna │ │ │
│ │ │Extindere │Sc = 487,8 mp; │Mărăcineni;│ │ │
│45.│INVPPS-24811443-2017│clădire │P + 1 fundaţie │judeţul │1991│668679 │
│ │ │sediu, │beton │Argeş; │ │ │
│ │ │Gestiune 8 │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │PR 101654 │Sc = 483 mp; Su│Comuna │ │ │
│ │ │Depozit │= 450 mp, P │Mărăcineni;│ │ │
│46.│INVPPS-24811397-2017│pesticide │fundaţie │judeţul │1982│58845 │
│ │ │Gestiune 8 │zidărie │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = cca. 365 │Comuna │ │ │
│ │ │Seră │mp; │Mărăcineni;│ │ │
│47.│- │diagnostic │compartimentare│judeţul │2016│529609 │
│ │ │virologie │pentru testări │Argeş; │ │ │
│ │ │ │virologie │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │Comuna │ │ │
│ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │
│48.│- │Seră rece │Sc = 370 mp │judeţul │2016│273855 │
│ │ │ │ │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │Comuna │ │ │
│ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │
│49.│- │Seră rece │Sc = 370 mp │judeţul │2016│273855 │
│ │ │ │ │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │Comuna │ │ │
│ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │
│50.│- │Seră rece │Sc = 370 mp │judeţul │2016│273855 │
│ │ │ │ │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 250 mp; │Comuna │ │ │
│ │ │ │stâlpi, arce şi│Mărăcineni;│ │ │
│51.│- │Solar │contravânturi │judeţul │2016│130148 │
│ │ │ │metalice │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România, │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │Sc = 250 mp; │Comuna │ │ │
│ │ │ │stâlpi, arce şi│Mărăcineni;│ │ │
│52.│- │Solar │contravânturi │judeţul │2016│130148 │
│ │ │ │metalice │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │Comuna │ │ │
│ │INVPPS- │ │Sc = 1.655 mp; │Mărăcineni;│ │ │
│53.│24811405-2017 │Seră │P fundaţie │judeţul │1985│383341 │
│ │ │ │ │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │Comuna │ │ │
│ │ │ │Sc = 1655 mp; P│Mărăcineni;│ │ │
│54.│INVPPS-24811405-2017│Seră │fundaţie │judeţul │1985│383341 │
│ │ │ │ │Argeş; │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────────┤
│ │ │Total │ │ │ │10.463.722│
└───┴────────────────────┴────────────┴───────────────┴───────────┴────┴──────────┘
    ANEXA 2

    Bunurile din domeniul public al statului
    şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni - C.U.I. 198049,
    care trec în domeniul privat al statului,
    pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi,
    după caz, casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000,
    aprobată prin Legea nr. 246/2001

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │Anul │Valoarea│ │actuală: │ │
│ │Cod de │ ├───────────┬──────────┬───────────┤dobândirii│de ├──────────┬────────────┤concesiune│Tip │
│Nr. MF│clasificare│Denumire │ │ │ │(dării în │inventar│ │ │/ │bun │
│ │ │ │Descriere │Vecinătăţi│ │folosinţă)│(lei) │Baza │În │închiriat/│ │
│ │ │ │tehnică (pe│(după caz,│Adresa │ │ │legală │administrare│dat cu │ │
│ │ │ │scurt) │pe scurt) │ │ │ │ │/ concesiune│titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │PV 7130/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │1971, │ │ │ │
│ │ │Magazie │Parter, S =│Sector │judeţul: │ │ │Hotărârea │în │ │ │
│101545│8.28.13 │materiale │45 mp │cercetare │Argeş; │1971 │47 │Guvernului│administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │înmulţire │comuna │ │ │nr. 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PV 5835/ │ │ │ │
│ │ │ │Spaţii │ │Ţara: │ │ │1978, │ │ │ │
│ │ │ │acoperite │ │România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │Solar │cu PAFS, │Sector │judeţul: │ │ │Guvernului│ │ │ │
│101590│8.28.10 │format │pentru │cercetare │Argeş; │1978 │7.413 │nr. 509/ │în │ │imobil│
│ │ │puieţi │înrădăcinat│înmulţire │comuna │ │ │1993, │administrare│ │ │
│ │ │ │butaşi │ │Mărăcineni;│ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │verzi, S = │ │nr. - │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │95 mp │ │ │ │ │nr. 1058/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │30.10.2012│ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │PV 8068/ │ │ │ │
│ │ │ │Testare │ │România; │ │ │1983, │ │ │ │
│ │ │Izolator │biologică │Sediul │judeţul: │ │ │Hotărârea │în │ │ │
│101614│8.28.10 │republican│plante, S =│central │Argeş; │1983 │937 │Guvernului│administrare│ │imobil│
│ │ │(clonă) │600 mp │ │comuna │ │ │nr. 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PV 5835/ │ │ │ │
│ │ │ │Spaţii │ │Ţara: │ │ │1978, │ │ │ │
│ │ │ │acoperite │ │România; │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │Solar │cu PAFS, │Sector │judeţul: │ │ │Guvernului│ │ │ │
│101682│8.28.10 │format │pentru │cercetare │Argeş; │1978 │7.413 │nr. 509/ │în │ │imobil│
│ │ │puieţi │înrădăcinat│înmulţire │comuna │ │ │1993, │administrare│ │ │
│ │ │ │butaşi, S =│ │Mărăcineni;│ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │95 mp │ │nr. - │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.058/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2012 │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │PV 5100/ │ │ │ │
│ │ │ │Solarii │ │România; │ │ │1971, │ │ │ │
│ │ │Casă de │pentru │Sector │judeţul: │ │ │Hotărârea │în │ │ │
│101690│8.28.10 │vegetaţie │înrădăcinat│cercetare │Argeş; │1971 │253 │Guvernului│administrare│ │imobil│
│ │ │ │butaşi, S =│înmulţire │comuna │ │ │nr. 509/ │ │ │ │
│ │ │ │60 mp │ │Mărăcineni;│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │PV 5100/ │ │ │ │
│ │ │ │Solare │ │România; │ │ │1971, │ │ │ │
│ │ │Casă de │pentru │Sector │judeţul: │ │ │Hotărârea │în │ │ │
│101694│8.28.10 │vegetaţie │înrădăcinat│cercetare │Argeş; │1971 │253 │Guvernului│administrare│ │imobil│
│ │ │ │butaşi, S =│înmulţire │comuna │ │ │nr. 509/ │ │ │ │
│ │ │ │60 mp │ │Mărăcineni;│ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────┘┌──────┬───────┬───────┬───────────┬─────────┬───────────┬────┬─────┬──────────┬────────────┬┬──────┐
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │PV 6403/ │ ││ │
│ │ │ │Centrală │ │România; │ │ │1973, │ ││ │
│ │ │Clădire│instalaţie │Sector │judeţul: │ │ │Hotărârea │în ││ │
│101698│8.28.10│ceaţă │ceaţă, S = │cercetare│Argeş; │1973│410 │Guvernului│administrare││imobil│
│ │ │ │36 mp │înmulţire│comuna │ │ │nr. 509/ │ ││ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │1993 │ ││ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ ││ │
├──────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼──────────┼────────────┼┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PV 5835/ │ ││ │
│ │ │ │Spaţii │ │Ţara: │ │ │1978, │ ││ │
│ │ │ │acoperite │ │România; │ │ │Hotărârea │ ││ │
│ │ │Solar │cu PAFS, │Sector │judeţul: │ │ │Guvernului│ ││ │
│101699│8.28.10│format │pentru │cercetare│Argeş; │1978│7.413│nr. 509/ │în ││imobil│
│ │ │puieţi │înrădăcinat│înmulţire│comuna │ │ │1993, │administrare││ │
│ │ │ │butaşi │ │Mărăcineni;│ │ │Hotărârea │ ││ │
│ │ │ │verzi, S = │ │nr. - │ │ │Guvernului│ ││ │
│ │ │ │95 mp │ │ │ │ │nr. 1.058/│ ││ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2012 │ ││ │
└──────┴───────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴────┴─────┴──────────┴────────────┴┴──────┘    ANEXA 3

    Bunurile din domeniul public al statului
    şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni - C.U.I. 198049,
    care trec în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti,
    potrivit art. 54 alin. (3) din Legea nr. 45/2009,
    cu modificările şi completările ulterioare

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬──────────┬────────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │actuală: │ │
│ │ │ ├─────────┬──────────┬───────────┤Anul │Valoarea├────────────┬────────────┤concesiune│ │
│Nr. MF│Cod de │Denumire │ │ │ │dobândirii│de │ │ │/ │Tip │
│ │clasificare│ │Descriere│Vecinătăţi│ │(dării în │inventar│ │În │închiriat/│bun │
│ │ │ │tehnică │(după caz,│Adresa │folosinţă)│(lei) │Baza legală │administrare│dat cu │ │
│ │ │ │(pe │pe scurt) │ │ │ │ │/ concesiune│titlu │ │
│ │ │ │scurt) │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │Clădire │Clădire 2│ │judeţul │ │ │modificările│în │ │ │
│101249│8.28.13 │cantină │nivele, S│Ferma 5 │Argeş, │1980 │114.946 │şi │administrare│- │imobil│
│ │ │ │= 97 mp │ │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │ │Clădire, │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │Microfermă│parter │ │judeţul │ │ │modificările│în │ │ │
│101257│8.28.10 │25 de │S = 300 │Ferma F5 │Argeş, │1989 │201.724 │şi │administrare│- │imobil│
│ │ │capete │mp │ │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────┘┌──────┬───────┬─────────────┬────────────┬─────┬───────────┬────┬───────┬────────────┬────────────┬──┬──────┐
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11 │
├──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────┼───────────┼────┼───────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │ │Spaţiu │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │Hală sortat │sortare, │Ferma│judeţul │ │ │modificările│în │ │ │
│101287│8.28.10│fructe │depozitare │F5 │Argeş, │1972│89.923 │şi │administrare│- │imobil│
│ │ │ │fructe, │ │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │S = 250 mp │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────┼───────────┼────┼───────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │ │Spaţiu │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │ │sortare şi │Ferma│judeţul │ │ │modificările│în │ │ │
│101334│8.28.10│Şopron fructe│depozitare │F5 │Argeş, │1984│40 │şi │administrare│- │imobil│
│ │ │ │fructe, │ │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │S = 240 mp │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────┼───────────┼────┼───────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │Clădire birou│Parter, │Ferma│judeţul │ │ │modificările│în │ │ │
│101336│8.29.06│administraţie│S = 232 mp │F5 │Argeş, │1949│62 │şi │administrare│- │imobil│
│ │ │ │ │ │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────┼───────────┼────┼───────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │Locuinţă │Parter, 2 │Ferma│judeţul │ │ │modificările│în │ │ │
│101344│8.28.12│familişti │apartamente,│F5 │Argeş, │1968│124.169│şi │administrare│- │imobil│
│ │ │ │S = 180 mp │ │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────┼───────────┼────┼───────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │Clădire │ │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │laboratoare +│Parter, │Ferma│judeţul │ │ │modificările│în │ │ │
│101356│8.28.03│locuinţă │S = 101 mp │F5 │Argeş, │1949│72 │şi │administrare│- │imobil│
│ │ │paznic │ │ │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────┼───────────┼────┼───────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │Legea nr. 45│ │ │ │
│ │ │ │Parter, │ │România; │ │ │/2009, cu │ │ │ │
│ │ │Locuinţe │2 │Ferma│judeţul │ │ │modificările│în │ │ │
│101370│8.28.12│familişti │apartamente,│F5 │Argeş, │1968│125.226│şi │administrare│- │imobil│
│ │ │ │S = 180 mp │ │comuna │ │ │completările│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărăcineni;│ │ │ulterioare. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. - │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────┼───────────┼────┼───────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │656.195│ │ │ │ │
└──────┴───────┴─────────────┴────────────┴─────┴───────────┴────┴───────┴────────────┴────────────┴──┴──────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016