Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 784 din 26 octombrie 2017  privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 784 din 26 octombrie 2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
    Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, cu sediul în localitatea Lovrin, Strada Principală nr. 200, judeţul Timiş, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, denumită în continuare Staţiunea.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale, întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 pot fi închiriate, prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al Staţiunii.
    (3) Staţiunea administrează un teren din domeniul public al statului, în suprafaţă de 1.166,0492 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.9 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, a casării, în condiţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.
    (5) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 3
    (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:
    a) diviziunea 01 Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
    c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;
    d) diviziunea 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor, grupa 453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule; clasa 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
    e) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 466 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri; grupa 4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor; grupa 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte;
    f) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor de tutun în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi al produselor zaharoase în magazine specializate;
    g) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; clasa 4942 Servicii de mutare;
    h) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;
    i) diviziunea 62 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
    j) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal;
    k) diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
    l) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
    m) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
    n) diviziunea 85 Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.;

    (2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Finanţarea Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.
    (2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.
    (2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
    (3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

    ART. 9
    Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 186.

    ART. 10
    (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    (2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

    ART. 11
    (1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ–teritorială este înregistrată fiscal.
    (2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.

    ART. 12
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, la propunerea consiliului de administraţie.
    (2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie format din 5 membri;
    b) director.

    (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.
    (3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu–Şişeşti“.
    (4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Conducerea executivă a Staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, care constituie anexă la contractul individual de muncă.
    (7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

    ART. 14
    Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

    ART. 15
    Staţiunea are în dotare un parc auto format din: două autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autolaborator pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, două autoutilitare şi două autoturisme de teren.

    ART. 16
    Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) la suprafaţa de teren de 2.243,34 ha înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu nr. M.F. 117237 se adaugă suprafaţa de teren de 1,7092 ha, conform cărţilor funciare nr. 401382, 401383, 401384 şi 401385, şi se scade suprafaţa totală de teren de 1.079,00 ha, ca urmare a aplicării prevederilor anexei nr. 3.10 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) valorile de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii se actualizează potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre;
    c) bunurile imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre trec din domeniul public în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii.


    ART. 17
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul cercetării şi inovării,
                    Ion Ciprian Preda,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 26 octombrie 2017.
    Nr. 784.
    ANEXA 1

    Bunurile din domeniul public al statului şi bunurile proprii
    aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin C.U.I. 9179830
    1. Bunurile din domeniul public al statului

┌──────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Descriere │ │Valoarea│
│Nr. │Cod de │Denumire │tehnică │Adresa │de │
│M.F. │clasificare│ │(pe scurt) │ │inventar│
│ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Magazie │Magazie │România,│ │
│117139│8.28.10 │cercetare, │depozitat │judeţul │251.748 │
│ │ │hala nr. 1 │seminţe cu 2│Timiş; │ │
│ │ │ │nivele │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │Sediu fermă │ │Ţara: │ │
│ │ │producere │Construcţie │România,│ │
│117145│8.28.10 │seminţe nr.,│cu 18 camere│Timiş; │26.211 │
│ │ │Lovrin casa │şi pivniţă │comuna │ │
│ │ │nr. 775 │ │Lovrin │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România,│ │
│ │ │ │Spaţiu │judeţul │ │
│117149│8.28.10 │Magazie │depozitare │Timiş; │49.935 │
│ │ │îngrăşăminte│îngrăşăminte│comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin, │ │
│ │ │ │ │nr.: -; │ │
│ │ │ │ │775 │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │Atelier │Ţara: │ │
│ │ │ │mecanic şi │România,│ │
│117151│8.28.10 │Clădire │parc │judeţul │22.378 │
│ │ │atelier │de maşini │Timiş; │ │
│ │ │ │agricole │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
└──────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┘┌──────┬───────┬───────────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│117163│8.27.07│Grajd vaci │Grajd bovine cu│judeţul │124.734 │
│ │ │nr. 3 │umbrar şi padoc│Timiş; │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Uscător │Uscătorie │România, │ │
│117164│8.28.10│porumb │porumb ştiuleţi│judeţul │49.935 │
│ │ │ştiuleţi │cu combustibil │Timiş; │ │
│ │ │ │lichid │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Magazie │ │România, │ │
│117171│8.28.10│cereale 50 │Magazie cereale│judeţul │57.187 │
│ │ │vag. nr. 1 │compartimentată│Timiş; │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│117176│8.28.10│Cabină grup│Construcţie de │judeţul │11.500 │
│ │ │electrogen │cărămidă │Timiş; │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Filtru │ │România, │ │
│117178│8.28.10│sanitar │Filtru sanitar │judeţul │45.584 │
│ │ │fermă │ │Timiş; │ │
│ │ │bovine │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Constr. │România, │ │
│117186│8.28.10│Lăptărie │cărămidă cu 2 │judeţul │15.436 │
│ │ │ │încăperi │Timiş; │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Vilă │Constr. birouri│România, │ │
│117187│8.28.10│birouri şi │şi lab. │judeţul │67.133 │
│ │ │lab. │zootehnic │Timiş; │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│117195│8.28.03│Laborator │Cărămidă, 34 mp│judeţul │169.697 │
│ │ │mecanic │ │Timiş; │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Bloc │Bloc 2 nivele │Timiş; │ │
│117202│8.28.12│locuinţe │si 6 ap. │comuna │148.148 │
│ │ │specialişti│ │Lovrin, │ │
│ │ │ │ │Str. │ │
│ │ │ │ │Principală│ │
│ │ │ │ │194 │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │Pavilion │ │judeţul │ │
│ │ │adm. şi │Castel cu parc │Timiş; │ │
│117207│8.29.08│laboratoare│şi anexe │comuna │642.320 │
│ │ │de │ │Lovrin, │ │
│ │ │cercetare │ │Str. │ │
│ │ │ │ │Principală│ │
│ │ │ │ │200 │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Staţie │Staţie cond. │Ţara: │ │
│ │ │condiţionat│seminţe de │România, │ │
│117209│8.28.10│seminţe │cereale │judeţul │2.480.184 │
│ │ │cu magazie │şi pl. tehnice │Timiş; │ │
│ │ │pt. seminţe│de 8000 t cap. │comuna │ │
│ │ │ │anual │Lovrin │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Bloc │Bloc 2 nivele │Timiş; │ │
│117213│8.28.12│locuinţe │şi 6 ap. │comuna │148.148 │
│ │ │specialişti│ │Lovrin, │ │
│ │ │ │ │Str. │ │
│ │ │ │ │Principală│ │
│ │ │ │ │194 │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │Castel de apă │judeţul │ │
│ │ │Castel de │de 50 m cu │Timiş; │ │
│117217│8.28.10│apă cu puţ │puţ forat în │comuna │39.368 │
│ │ │forat │1995 │Lovrin, │ │
│ │ │ │ │Str. │ │
│ │ │ │ │Principală│ │
│ │ │ │ │200 │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Magazie │România, │ │
│ │ │Magazie │depozitat │judeţul │ │
│117220│8.28.10│ambalaje │ambalaje │Timiş; │11.085 │
│ │ │ │împărţită pe │comuna │ │
│ │ │ │laboratoare │Lovrin nr.│ │
│ │ │ │ │775 │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Magazie │România, │ │
│ │ │Magazie │depozitat │judeţul │ │
│117223│8.28.10│cercetare │materiale │Timiş; │50.350 │
│ │ │ │împărţită pe │comuna │ │
│ │ │ │laboratoare │Lovrin nr.│ │
│ │ │ │ │775 │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Magazie │România, │ │
│ │ │Magazie │depozitat │judeţul │ │
│117229│8.28.10│cercetare │materiale │Timiş; │96.348 │
│ │ │ │împărţită în │comuna │ │
│ │ │ │compartimente │Lovrin nr.│ │
│ │ │ │ │775 │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │Magazie │Magazie │judeţul │ │
│117230│8.28.10│cercetare, │depozitat │Timiş; │100.906 │
│ │ │hala nr. 2 │seminţe 1 nivel│comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin, │ │
│ │ │ │ │livadă │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Bloc │Bloc 2 nivele │Timiş; │ │
│117235│8.28.12│locuinţe │şi 6 ap. │comuna │209.272 │
│ │ │specialişti│ │Lovrin, │ │
│ │ │ │ │Str. │ │
│ │ │ │ │Principală│ │
│ │ │ │ │199 │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│117237│8.05.03│Total │1.166,0492 ha │judeţul │26.209.936│
│ │ │suprafaţă │ │Timiş; │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │31.027.543│
└──────┴───────┴───────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘    2. Bunuri din proprietatea privată a statului

┌────┬─────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │
│Nr. │Grupa│Denumirea │de │Situaţia │
│crt.│ │ │inventar │juridică │
│ │ │ │(lei) │ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│1. │1 │Construcţii│2.661.761│în │
│ │ │ │ │administrare│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │Instalaţii │ │ │
│ │ │tehnice, │ │ │
│2. │2 │mijloace de│- │- │
│ │ │transport, │ │ │
│ │ │animale si │ │ │
│ │ │plantaţii │ │ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │Mobilier, │ │ │
│ │ │aparatură │ │ │
│ │ │birotică, │ │ │
│ │ │echipamente│ │ │
│ │ │de │ │ │
│3. │3 │protecţie a│- │- │
│ │ │valorilor │ │ │
│ │ │umane şi │ │ │
│ │ │materiale │ │ │
│ │ │şi alte │ │ │
│ │ │active │ │ │
│ │ │corporale │ │ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │Total │2.661.761│ │
└────┴─────┴───────────┴─────────┴────────────┘    2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

┌────┬────────────────────┬────────────┬──────────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Denumire │ │ │ │Valoarea │
│Nr. │Nr. inventar P4000 │mijloace │Descriere │Adresa │Anul │contabilă │
│crt.│ │fixe │tehnică │ │dobândirii│netă la │
│ │ │ │ │ │ │31.12.2016│
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│0. │1. │2. │3. │4. │5. │6. │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │Grup social │cărămidă, │Comuna │ │ │
│1. │INVPPS-24974839-2017│clădire │instalaţie │Lovrin,│1963 │6.326 │
│ │ │zootehnie │electrică │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │120 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Comuna │ │ │
│2. │INVPPS-24974843-2017│Puţ forat │adâncime 120 │Lovrin,│1970 │13.044 │
│ │ │ │ml │judeţul│ │ │
│ │ │ │ │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Amenajare │ │Comuna │ │ │
│3. │INVPPS-24974871-2017│desecare - │construcţie │Lovrin,│1969 │286.663 │
│ │ │drenaj │pentru drenare│judeţul│ │ │
│ │ │ │ │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │structură │Comuna │ │ │
│4. │INVPPS-24974867-2017│Sediu fermă │metalică, S= │Lovrin,│1963 │189.684 │
│ │ │Gottlob │637 mp │judeţul│ │ │
│ │ │ │ │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │ │cărămidă, │Comuna │ │ │
│5. │INVPPS-24974809-2017│Grajd vaci │instalaţie │Lovrin,│1963 │63.328 │
│ │ │nr. 5 │electrică │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │500 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│Comuna │ │ │
│6. │INVPPS-24974813-2017│Maternitate │cărămidă, S = │Lovrin,│1963 │65.428 │
│ │ │vaci nr. 6 │793 mp │judeţul│ │ │
│ │ │ │ │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │Grajd │cărămidă, │Comuna │ │ │
│7. │INVPPS-24974817-2017│tineret nr. │instalaţii │Lovrin,│1966 │74.833 │
│ │ │4 │electrice │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │868 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │ │cărămidă, │Comuna │ │ │
│8. │INVPPS-24974821-2017│Magazie │instalaţii │Lovrin,│1952 │57.723 │
│ │ │cereale │electrice │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │782 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Platformă │construcţie de│Comuna │ │ │
│9. │INVPPS-24974825-2017│condiţionat │cărămidă, cu │Lovrin,│1968 │21.044 │
│ │ │seminţe │electricitate,│judeţul│ │ │
│ │ │ │S = 880 mp │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│Comuna │ │ │
│10. │INVPPS-24974829-2017│Casă portar │cărămidă, cu │Lovrin,│2002 │6.897 │
│ │ │ │electricitate,│judeţul│ │ │
│ │ │ │S = 7 mp │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │platformă │Comuna │ │ │
│11. │INVPPS-24974833-2017│Platforma │neacoperită │Lovrin,│1969 1987 │118.838 │
│ │ │dejecţii │din beton, S =│judeţul│ │ │
│ │ │ │552 mp │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │fundaţie │Comuna │ │ │
│ │ │ │beton, │Lovrin,│ │ │
│12. │INVPPS-24974837-2017│Foraj apă │instalaţie │judeţul│1983 │176.093 │
│ │ │ │electrică, S =│Timiş │ │ │
│ │ │ │6,25 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Drum │ │Comuna │ │ │
│13. │INVPPS-24974841-2017│interior │S = 2.850 mp │Lovrin,│1984 │114.228 │
│ │ │beton │ │judeţul│ │ │
│ │ │ │ │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Comuna │ │ │
│14. │INVPPS-24974845-2017│Pătul porumb│S = 557 mp │Lovrin,│1985 │54.653 │
│ │ │ │ │judeţul│ │ │
│ │ │ │ │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │structură din │ │ │ │
│ │ │Împrejmuire │beton │Comuna │ │ │
│15. │INVPPS-24974849-2017│prefabricate│prefabricat │Lovrin,│1983 │11.726 │
│ │ │beton │lungime 128 │judeţul│ │ │
│ │ │ │ml, înălţime │Timiş │ │ │
│ │ │ │1,5 m │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie │ │ │ │
│ │ │ │compusă din │Comuna │ │ │
│ │ │Silozuri │trei şi patru │Lovrin,│ │ │
│16. │INVPPS-24974853-2017│pentru │pereţi │judeţul│1980 │15.302 │
│ │ │nutreţuri │paraleli din │Timiş │ │ │
│ │ │ │beton armat, S│ │ │ │
│ │ │ │= 782 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │fundaţie │ │ │ │
│ │ │ │beton, schelet│Comuna │ │ │
│ │ │ │şi ferme │Lovrin,│ │ │
│17. │INVPPS-24974857-2017│Şopron fânar│metalice │judeţul│1985 │80.350 │
│ │ │ │instalaţii │Timiş │ │ │
│ │ │ │electrice, S =│ │ │ │
│ │ │ │880 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │structură din │Comuna │ │ │
│ │ │Drumuri şi │beton cu │Lovrin,│ │ │
│18. │INVPPS-24974861-2017│platforme │grosimea de 15│judeţul│1963 1987 │98.378 │
│ │ │ │cm, │Timiş │ │ │
│ │ │ │S = 9.000mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │instalaţii │ │ │ │
│ │ │ │electrice de │Comuna │ │ │
│ │ │Alimentare │forţă de joasă│Lovrin,│ │ │
│19. │INVPPS-24974865-2017│cu energie │tensiune │judeţul│1983 │43.230 │
│ │ │electrică │în tuburi IPE,│Timiş │ │ │
│ │ │ │lungime traseu│ │ │ │
│ │ │ │350 ml │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │conducte din │ │ │ │
│ │ │ │oţel cu │Comuna │ │ │
│20. │INVPPS-24974869-2017│Alimentare │diametrul de │Lovrin,│1988 │63.868 │
│ │ │reţea apă │250 ml, │judeţul│ │ │
│ │ │ │lungime traseu│Timiş │ │ │
│ │ │ │850 ml │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Reţea │ │Comuna │ │ │
│21. │INVPPS-24974873-2017│electrică │- │Lovrin,│1985 │72.948 │
│ │ │şi │ │judeţul│ │ │
│ │ │paratrăsnet │ │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Comuna │ │ │
│22. │INVPPS-24974877-2017│Platforma │S = 550 mp │Lovrin,│1964 │118.373 │
│ │ │dejecţii │ │judeţul│ │ │
│ │ │ │ │Timiş │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │Grajd │cărămidă, │Comuna │ │ │
│23. │INVPPS-24974881-2017│porcine nr. │instalaţii │Lovrin,│1963 │53.156 │
│ │ │1 │electrice │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │540 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │Grajd │cărămidă, │Comuna │ │ │
│24. │INVPPS-24974885-2017│porcine nr. │instalaţii │Lovrin,│1963 │53.156 │
│ │ │2 │electrice │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │540 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │Grajd │cărămidă, │Comuna │ │ │
│25. │INVPPS-24974807-2017│porcine nr. │instalaţii │Lovrin,│1963 │53.156 │
│ │ │3 │electrice │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │540 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │Grajd │cărămidă, │Comuna │ │ │
│26. │INVPPS-24974811-2017│porcine nr. │instalaţii │Lovrin,│1963 │53.156 │
│ │ │4 │electrice │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │540 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │Grajd │cărămidă, │Comuna │ │ │
│27. │INVPPS-24974815-2017│porcine nr. │instalaţii │Lovrin,│1963 │53.156 │
│ │ │5 │electrice │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │540 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │Grajd │cărămidă, │Comuna │ │ │
│28. │INVPPS-24974819-2017│porcine nr. │instalaţii │Lovrin,│1963 │53.156 │
│ │ │6 │electrice │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │540 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │Grajd │cărămidă, │Comuna │ │ │
│29. │INVPPS-24974823-2017│porcine nr. │instalaţii │Lovrin,│1963 │53.156 │
│ │ │7 │electrice │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │540 mp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │construcţie de│ │ │ │
│ │ │Grajd │cărămidă, │Comuna │ │ │
│30. │INVPPS-24974827-2017│porcine nr. │instalaţii │Lovrin,│1963 │53.156 │
│ │ │8 │electrice │judeţul│ │ │
│ │ │ │şi apă, S = │Timiş │ │ │
│ │ │ │540 mp │ │ │ │
└────┴────────────────────┴────────────┴──────────────┴───────┴──────────┴──────────┘┌───┬────────────────────┬───────────┬───────────┬───────┬────┬─────────┐
│0. │1. │2. │3. │4. │5. │6. │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │construcţie│ │ │ │
│ │ │ │de │Comuna │ │ │
│ │ │Grajd │cărămidă, │Lovrin,│ │ │
│31.│INVPPS-24974831-2017│porcine nr.│instalaţii │judeţul│1963│53.156 │
│ │ │9 │electrice │Timiş │ │ │
│ │ │ │şi apă, S =│ │ │ │
│ │ │ │540 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │structură │ │ │ │
│ │ │Drum │de beton cu│Comuna │ │ │
│32.│INVPPS-24974835-2017│interior │grosimea de│Lovrin,│1963│29.732 │
│ │ │fermă porci│15 cm, │judeţul│ │ │
│ │ │ │S = 1.360 │Timiş │ │ │
│ │ │ │mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │construcţie│ │ │ │
│ │ │ │din │Comuna │ │ │
│ │ │Depozit │cărămidă, │Lovrin,│ │ │
│33.│INVPPS-24974855-2017│fructe │instalaţii │judeţul│1963│12.969 │
│ │ │ │electrice │Timiş │ │ │
│ │ │ │şi apă, S =│ │ │ │
│ │ │ │246 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │construcţie│ │ │ │
│ │ │ │din │Comuna │ │ │
│ │ │Sediu │cărămidă, │Lovrin,│ │ │
│34.│INVPPS-24974859-2017│gradină │instalaţii │judeţul│1963│12.653 │
│ │ │ │electrice │Timiş │ │ │
│ │ │ │şi apă, S =│ │ │ │
│ │ │ │240 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │construcţie│ │ │ │
│ │ │ │din │Comuna │ │ │
│ │ │ │cărămidă, │Lovrin,│ │ │
│35.│INVPPS-24974863-2017│Povarnă │instalaţii │judeţul│1963│4.555 │
│ │ │ │electrice │Timiş │ │ │
│ │ │ │şi apă, S =│ │ │ │
│ │ │ │36 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │construcţie│ │ │ │
│ │ │ │din │Comuna │ │ │
│ │ │ │cărămidă, │Lovrin,│ │ │
│36.│INVPPS-24974851-2017│Garaj │instalaţii │judeţul│1963│3.321 │
│ │ │ │electrice │Timiş │ │ │
│ │ │ │şi apă, S =│ │ │ │
│ │ │ │45 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │structura │ │ │ │
│ │ │Drum acces │de beton cu│Comuna │ │ │
│37.│INVPPS-24974879-2017│atelier │grosimea de│Lovrin,│1963│15.631 │
│ │ │mecanic │15 cm, │judeţul│ │ │
│ │ │ │S = 1.430 │Timiş │ │ │
│ │ │ │mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Împrejmuire│ │Comuna │ │ │
│38.│INVPPS-24974887-2017│atelier │- │Lovrin,│1969│4.320 │
│ │ │mecanic - │ │judeţul│ │ │
│ │ │cimitir │ │Timiş │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Rampă │ │Comuna │ │ │
│39.│INVPPS-24974883-2017│spălare │- │Lovrin,│1969│2.320 │
│ │ │atelier │ │judeţul│ │ │
│ │ │mecanic │ │Timiş │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │construcţie│ │ │ │
│ │ │ │din │Comuna │ │ │
│ │ │Magazie │cărămidă, │Lovrin,│ │ │
│40.│INVPPS-24974875-2017│seminţe │instalaţii │judeţul│1963│124.122 │
│ │ │ │electrice │Timiş │ │ │
│ │ │ │şi apă, S =│ │ │ │
│ │ │ │436 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │construcţie│ │ │ │
│ │ │ │din │Comuna │ │ │
│ │ │ │cărămidă, │Lovrin,│ │ │
│41.│INVPPS-24974847-2017│Grajd nr. 7│instalaţii │judeţul│1963│128.284 │
│ │ │ │electrice │Timiş │ │ │
│ │ │ │şi apă, S =│ │ │ │
│ │ │ │869 mp │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │2.569.268│
└───┴────────────────────┴───────────┴───────────┴───────┴────┴─────────┘
    ANEXA 2

    Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea
    Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin - C.U.I. 9179830
    care trec în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune,
    casării/valorificării, în condiţiile legii

┌──────┬───────────┬────────┬───────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Descriere │ │Valoarea│
│Nr. │Cod de │Denumire│tehnică (pe│Adresa │de │
│M.F. │clasificare│ │scurt) │ │inventar│
│ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Construcţie│România,│ │
│ │ │Grajd │cu 2 │judeţul │ │
│117147│8.27.07 │100 cai │încăperi şi│Timiş; │7.459 │
│ │ │ │curte │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
│ │ │ │ │nr. 775 │ │
├──────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Grajd │Grajd │România,│ │
│117155│8.27.07 │vaci nr.│bovine cu │judeţul │124.734 │
│ │ │1 │umbrar şi │Timiş; │ │
│ │ │ │padoc │Comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Grajd │Grajd │România,│ │
│117157│8.27.07 │vaci nr.│bovine cu │judeţul │124.734 │
│ │ │2 │umbrar şi │Timiş; │ │
│ │ │ │padoc │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Staţie │România,│ │
│117191│8.28.10 │MICRO │preparat │judeţul │123.906 │
│ │ │FNC │nutreţuri │Timiş; │ │
│ │ │ │combinate │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Adăpost │România,│ │
│117233│8.28.10 │Adăpost │meteo cu │judeţul │4.248 │
│ │ │meteo │împrejmuire│Timiş; │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin, │ │
└──────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴────────┘    ANEXA 3

    Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului
    şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin - C.U.I. 9179830
    care pot fi închiriate, în condiţiile legii

┌──────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │Descriere │ │Valoarea│
│Nr. │Cod de │Denumire │tehnică │Adresa │de │
│M.F. │clasificare│ │(pe scurt) │ │inventar│
│ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Magazie │Magazie │România, │ │
│117139│8.28.10 │cercetare, │depozitat │judeţul │251.748 │
│ │ │hala nr. 1 │seminţe cu │Timiş; │ │
│ │ │ │2 nivele │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │ │Sediu fermă│ │Ţara: │ │
│ │ │producere │Construcţie│România, │ │
│117145│8.28.10 │seminţe nr.│cu 18 │judeţul │26.211 │
│ │ │, Lovrin │camere şi │Timiş; │ │
│ │ │casa nr. │pivniţă │comuna │ │
│ │ │775 │ │Lovrin │ │
├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Atelier │Ţara: │ │
│ │ │ │mecanic │România, │ │
│117151│8.28.10 │Clădire │şi parc de │judeţul │22.378 │
│ │ │atelier │maşini │Timiş; │ │
│ │ │ │agricole │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin │ │
├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Bloc │Bloc 2 │Timiş; │ │
│117202│8.28.12 │locuinţe │nivele şi 6│comuna │148.148 │
│ │ │specialişti│ap. │Lovrin, │ │
│ │ │ │ │Str. │ │
│ │ │ │ │Principală│ │
│ │ │ │ │194 │ │
├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Bloc │Bloc 2 │Timiş; │ │
│117213│8.28.12 │locuinţe │nivele şi 6│comuna │148.148 │
│ │ │specialişti│ap. │Lovrin, │ │
│ │ │ │ │Str. │ │
│ │ │ │ │Principală│ │
│ │ │ │ │194 │ │
├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Magazie │România, │ │
│ │ │Magazie │depozitat │judeţul │ │
│117230│8.28.10 │cercetare, │seminţe 1 │Timiş; │100.906 │
│ │ │hala nr. 2 │nivel │comuna │ │
│ │ │ │ │Lovrin, │ │
│ │ │ │ │livadă │ │
├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │
│ │ │Bloc │Bloc 2 │Timiş; │ │
│117235│8.28.12 │locuinţe │nivele şi 6│comuna │209.272 │
│ │ │specialişti│ap. │Lovrin, │ │
│ │ │ │ │Str. │ │
│ │ │ │ │Principală│ │
│ │ │ │ │199 │ │
└──────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016