Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORMĂ din 9 octombrie 2017 privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 9 octombrie 2017  privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ din 9 octombrie 2017 privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 221 din 9 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 862 din 1 noiembrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta normă stabileşte cerinţele pentru autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităţilor de transport de materiale radioactive.

    ART. 2
    Măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei transportului de materiale radioactive în scopul menţinerii sub limitele admise a expunerii la radiaţii a persoanelor, bunurilor şi mediului înconjurător în timpul şi ca urmare a operaţiunilor auxiliare pe care le presupune transportul de materiale radioactive sunt prevăzute în reglementările internaţionale, după cum urmează:
    a) Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare ADR;
    b) Regulamentul privind Transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor Periculoase (RID), din anexa C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, modificată prin Protocolul de la Vilnius încheiat la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2002, denumit în continuare RID;
    c) Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, denumit în continuare ADN;
    d) Instrucţiuni tehnice publicate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale de la Montreal, pentru siguranţa transportului aerian al mărfurilor periculoase, în completarea Anexei 18 a Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194, publicat în Buletinul Oficial al României, nr. 14 din 24 aprilie 1965, denumite în continuare IT-OACI.


    ART. 3
    Respectarea cerinţelor reglementărilor internaţionale menţionate la art. 2 constituie condiţie obligatorie pentru autorizarea de către CNCAN a activităţilor de transport de materiale radioactive.

    ART. 4
    Prezenta normă se aplică împreună cu reglementările specifice aplicabile emise de alte autorităţi competente din domeniul transportului mărfurilor periculoase.

    ART. 5
    (1) Prezenta normă nu se aplică activităţilor de transport de materiale radioactive, exceptate conform prevederilor alin. 1.7.1.4 din RID/ADR/ADN, respectiv cap. 6; 6.1.2 din IT-OACI.
    (2) Activităţile de transport prevăzute la alin. (1) în care sunt implicate materiale radioactive a căror activitate totală depăşeşte nivelul de exceptare prevăzut în coloana a 5-a a tabelului 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare, se autorizează conform reglementărilor specifice emise de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 6
    În scopul prezentei norme, pe lângă termenii utilizaţi în reglementările internaţionale ADR, RID, ADN, IT-OACI, codul IMDG (codul internaţional pentru transportul maritim de mărfuri periculoase) şi Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează şi definiţiile din anexa nr. 1.

    CAP. II
    Autorizarea activităţilor de transport
    ART. 7
    (1) Următoarele activităţi se autorizează de către CNCAN:
    a) transportul materialelor radioactive;
    b) depozitarea în tranzit a materialelor radioactive.

    (2) Următoarele expedieri de materiale radioactive se autorizează de către CNCAN:
    a) expedierea de materiale radioactive în colete tip B(U) cu activitate mai mare decât cea mai mică dintre valorile 3000A1 sau 3000A2, după caz, sau 1000TBq;
    b) expedierea de materiale fisile, cu excepţia celor în colete cu materiale fisile exceptate;
    c) expedierea de materiale radioactive în colete tip B(M) şi tip C;
    d) expedierea de materiale radioactive în aranjament special.


    ART. 8
    (1) Orice model din cele prevăzute mai jos necesită aprobare unilaterală:
    a) material radioactiv sub formă specială;
    b) colet tip B(U).

    (2) Modelele prevăzute la alin. (1) produse în România se aprobă de către CNCAN.

    ART. 9
    (1) Orice model din cele prevăzute mai jos necesită aprobare multilaterală:
    a) material radioactiv cu dispersabilitate redusă;
    b) colete cu un conţinut de 0,1 kg sau mai mult de hexaflorură de uraniu;
    c) colete care conţin materiale fisile, în afara celor exceptate;
    d) colete tip B(U) care conţin materiale radioactive cu dispersabilitate redusă;
    e) colete tip B(M);
    f) colete tip C.

    (2) Autoritatea competentă din România pentru aprobarea celor prevăzute în alin. (1) este CNCAN.
    (3) Pentru modelele prevăzute la alin. (1) concepute şi produse într-o ţară parte contractantă RID/ADR/ADN/IT-OACI şi care deţin aprobare de model eliberată de autoritatea competentă din acea ţară, CNCAN validează aprobările de model.

    ART. 10
    Orice model de colet care necesită o aprobare unilaterală şi nu este conceput şi produs într-o ţară parte contractantă RID/ADR/ADN/IT-OACI poate fi transportat în România în următoarele condiţii:
    a) este furnizat de către acea ţară un certificat care să ateste faptul că respectivul model de colet îndeplineşte prescripţiile tehnice RID/ADR/ADN/IT-OACI şi certificatul este validat de către autoritatea competentă din prima ţară parte RID/ADR/ADN/IT-OACI implicată în expediţie; ori
    b) dacă nu a fost furnizat un certificat şi nici nu există aprobare a acestui model de colet de către o ţară parte contractantă RID/ADR/ADN/IT-OACI, modelul de colet necesită aprobarea CNCAN.


    ART. 11
    CNCAN aprobă calculul valorilor A1 şi A2 pentru radionuclizii care nu sunt prevăzuţi în tabelul 2.2.7.2.2.1 din RID/ADR/ADN.

    ART. 12
    CNCAN aprobă calculul limitelor de activitate alternative la expediţiile exceptate de instrumente sau obiecte conform alin. 2.2.7.2.2.2 din RID/ADR/ADN.

    ART. 13
    CNCAN aprobă Programul de radioprotecţie pentru expedierile cu nave maritime cu utilizare specială.

    ART. 14
    CNCAN aprobă modelul de material fisil exceptat conform alin. 2.2.7.2.3.5 din RID/ADR/ADN.

    ART. 15
    (1) Orice model de colet, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi la art. 9 alin. (1), produs în România nu necesită aprobare de model emisă de CNCAN.
    (2) Orice model de colet dintre cele care nu necesită aprobarea CNCAN prevăzut la alin. (1) poate fi produs şi transportat în România, numai dacă pentru respectivul model de colet a fost elaborat un raport de securitate pentru modelul de colet, conform cerinţelor capitolului VIII din prezenta normă.
    (3) Evaluarea modelului de colet prevăzut la alin. (1) de către CNCAN se face în procesul de autorizare a activităţii în care acesta se produce.

    ART. 16
    (1) Orice expediere internaţională de materiale radioactive trebuie notificată la CNCAN cu cel puţin 72 de ore înainte de intrarea şi/sau ieşirea de pe teritoriul României.
    (2) Notificarea expedierii prevăzută la alin. (1) trebuie făcută de către transportator, expeditor sau destinatar.

    CAP. III
    Autorizaţii/Certificate emise de CNCAN
    ART. 17
    Pentru activităţile menţionate la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), CNCAN emite autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi nucleare.

    ART. 18
    Pentru activităţile menţionate la art. 7 alin. (2), CNCAN emite certificate de aprobare a expedierii.

    ART. 19
    (1) Pentru fiecare model din cele prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi la art. 10 lit. b) pentru care se solicită aprobare de model în România, CNCAN emite un certificat de aprobare de model.
    (2) Certificatul de aprobare de model prevăzut la alin. (1) ţine loc de Autorizaţie de model în sensul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    Pentru cele menţionate la art. 11, 12, 13 şi 14 CNCAN emite certificate de aprobare.

    ART. 21
    Pentru certificatele prevăzute la art. 10 lit. b), art. 18 şi art. 19 CNCAN atribuie un indicativ cu următoarea structură:
    Indicativ de ţară/număr/indicativ de tip
    a) Indicativul de ţară este RO.
    b) Numărul este unic şi specific pentru expediţie sau pentru model. Indicativul pentru aprobarea expedierii trebuie să evidenţieze în mod clar legătura cu indicativul pentru aprobarea de model.
    c) Pentru certificatele de aprobare eliberate se utilizează următoarele indicative de tip:
    AF - Model de colet tip A pentru materiale fisile
    B(U) - Model de colet tip B(U), B(U) F pentru materiale fisile
    B(M) - Model de colet tip B(M), B(M) F pentru materiale fisile
    C - Model de colet tip C, CF pentru materiale fisile
    IF - Model de colet industrial pentru materiale fisile
    S - Materiale radioactive sub formă specială
    LD - Materiale radioactive cu dispersabilitate redusă
    FE - Materiale fisile care îndeplinesc prescripţiile prevăzute la alin. 2.2.7.2.3.6 din RID/ADR/ADN/IT-OACI
    T - Expediere
    X - Aranjament special
    AL - Alte limite de activitate pentru o expediţie exceptată de instrumente sau obiecte.
    În cazul modelelor de colete pentru transportul hexaflorurii de uraniu nefisilă sau fisilă exceptată, în cazul în care nu se aplică niciunul dintre indicativele de mai sus, trebuie utilizate următoarele indicative:
    H(U) aprobare unilaterală
    H(M) aprobare multilaterală


    d) În certificatele de aprobare pentru modele de colete şi materiale radioactive sub formă specială, altele decât cele care sunt eliberate în virtutea dispoziţiilor tranzitorii prevăzute la alin. 1.6.6.2 şi alin. 1.6.6.4 din RID/ADR/ADN/IT-OACI şi în certificatele de aprobare pentru materiale radioactive cu dispersabilitate redusă, trebuie adăugat la codul pentru tip simbolul „-96“.


    CAP. IV
    Cerinţe de autorizare/aprobare
    ART. 22
    (1) Autorizaţia de transport prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a) se solicită de către transportator şi permite acestuia desfăşurarea activităţii de transport al materialelor radioactive în limitele şi condiţiile specificate în aceasta.
    (2) Este exceptată de la autorizare activitatea de transport în care sunt implicate materiale radioactive cu activităţi mai mici decât valorile prevăzute în alin. 2.2.7.2.2.1 (c) sau decât valorile calculate în conformitate cu alin. 2.2.7.2.2.2-2.2.7.2.2.6 ale RID/ADR/ADN.

    ART. 23
    (1) Autorizaţia de depozitare în tranzit prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. b) se solicită de către solicitantul de autorizaţie care are depozitul în patrimoniu propriu şi permite acestuia desfăşurarea activităţii de depozitare temporară şi manipulare colete cu materiale radioactive în limitele şi condiţiile specificate în aceasta.
    (2) Este exceptată de la autorizare activitatea de depozitare în tranzit în care sunt implicate materiale radioactive a căror activitate totală nu depăşeşte nivelul de exceptare prevăzut în coloana a 5-a a tabelului 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare.

    ART. 24
    (1) Certificatul de aprobare a unei expedieri şi certificatul de aprobare a unei expedieri în aranjament special se solicită de către expeditor, transportator sau destinatar, după caz, şi permite acestora desfăşurarea de activităţi de expediere a materialelor radioactive pe teritoriul României în limitele şi condiţiile specificate în acestea.
    (2) Expedierea poate fi efectuată de către transportatori titulari de autorizaţie de transport eliberată conform art. 7 alin. (1) lit. a).

    ART. 25
    Certificatul de aprobare de model de colet, model de material radioactiv sub formă specială şi material radioactiv cu dispersabilitate redusă se solicită de producător şi permite acestuia producerea, furnizarea şi transportul coletelor cu materiale radioactive, a materialului radioactiv sub formă specială şi a materialului radioactiv cu dispersabilitate redusă.

    ART. 26
    Certificatul de validare a aprobării de model de colet, model de material radioactiv cu dispersabilitate redusă se solicită de către producător sau furnizor, transportator, expeditor sau destinatar. Certificatele permit acestora transportul şi expediţia coletelor conforme cu modelul şi a materialelor radioactive cu dispersabilitate redusă conforme cu modelul pe teritoriul României.

    ART. 27
    (1) Autorizaţiile/Certificatele prevăzute la art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 sunt valabile numai pentru titularul de autorizaţie şi numai pentru activităţile sau modelele pentru care au fost eliberate.
    (2) Respectarea limitelor, condiţiilor şi termenelor înscrise în autorizaţie/certificat este obligatorie.
    (3) Documentaţia tehnică pe baza căreia s-a eliberat autorizaţia/certificatul face parte integrantă din autorizaţie/certificat. Modificarea unilaterală a acesteia de către solicitant este interzisă şi duce la anularea autorizaţiei/ certificatului.
    (4) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei/certificatului/aprobării sunt obligatorii înainte de începerea activităţii în domeniul nuclear.

    CAP. V
    Solicitarea autorizaţiilor/certificatelor
    SECŢIUNEA 1
    Dosarul de autorizare
    ART. 28
    Solicitarea autorizaţiei/certificatului/aprobării se face prin depunerea sau trimiterea prin poştă la CNCAN a unui dosar de autorizare, care să conţină:
    a) cererea către CNCAN semnată de împuternicitul legal al solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) dovada achitării taxei şi tarifului de evaluare în vederea autorizării;
    c) copiile actelor care dovedesc că solicitantul este persoană juridică;
    d) documentaţia tehnică de autorizare;
    e) copiile autorizaţiilor, aprobărilor sau avizelor emise de alte autorităţi competente, necesare conform legii.


    ART. 29
    (1) CNCAN verifică completitudinea dosarului de autorizare şi solicită documentele/informaţiile care lipsesc din dosar, în maximum 30 de zile.
    (2) Dosarele de autorizare care nu conţin toate informaţiile solicitate conform art. 28 nu intră în procesul de evaluare şi sunt respinse.

    ART. 30
    (1) În urma procesului de evaluare, în cazul în care CNCAN constată că toate cerinţele aplicabile sunt întrunite emite autorizaţia/certificatul.
    (2) In cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de autorizare, CNCAN poate decide respingerea cererii sau emiterea autorizaţiei/certificatului cu condiţii.
    (3) Dosarele de autorizare incomplete sau respinse nu se returnează solicitantului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Documentaţia tehnică pentru autorizarea activităţii de transport
    ART. 31
    Documentaţia tehnică pentru autorizarea activităţii de transport trebuie să cuprindă, după caz, informaţii/documente referitoare la:
    a) programul de protecţie la radiaţii aplicabil la activitatea de transport elaborat de solicitantul de autorizaţie conform cerinţelor din cap. VI din prezenta normă;
    b) dovada că a fost/au fost desemnat/ţi unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă pentru cazul transportului rutier, feroviar şi pe căile navigabile interioare;
    c) dovada că a fost/au fost desemnată/te una sau mai multe persoane responsabile pentru organizarea transportului de materiale radioactive;
    d) dovada că foloseşte pentru transport personal pregătit corespunzător pentru transportul materialelor radioactive.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Documentaţia tehnică pentru autorizarea activităţii de depozitare în tranzit
    ART. 32
    Documentaţia tehnică pentru autorizarea activităţii de depozitare în tranzit trebuie să cuprindă, după caz, informaţii/documente referitoare la:
    a) programul de protecţie la radiaţii aplicabil la activitatea de depozitare în tranzit, elaborat conform cap. VI din prezenta normă;
    b) descrierea mijloacelor de manipulare şi de izolare/segregare a coletelor;
    c) descrierea amenajărilor şi a măsurilor administrative pentru îndeplinirea cerinţelor privind acumularea de colete;
    d) descrierea amenajărilor şi a măsurilor administrative pentru menţinerea căldurii maxime degajată de coletele transportate în limitele autorizate, precum şi măsurile de disipare a căldurii;
    e) descrierea aranjamentelor pentru realizarea protecţiei fizice, inclusiv amenajările speciale necesare pentru asigurarea acesteia;
    f) dovada că a desemnat unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă;
    g) dovada că a desemnat una sau mai multe persoane responsabile pentru activitatea de depozitare în tranzit.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Documentaţia tehnică pentru aprobarea modelelor de materiale radioactive sub formă specială şi a modelelor de material radioactiv cu dispersabilitate redusă
    ART. 33
    Documentaţia tehnică pentru aprobarea modelelor de materiale radioactive sub formă specială şi a modelelor de material radioactiv cu dispersabilitate redusă trebuie să includă:
    a) dovada îndeplinirii cerinţelor aplicabile din RID/ADR/ADN;
    b) o descriere detaliată a materialului radioactiv sau, dacă este o capsulă, a conţinutului; în mod special, se va face o referire la forma fizică şi chimică;
    c) o descriere detaliată a modelului fiecărei capsule ce va fi utilizată;
    d) dovezi privind încercările care au fost făcute şi rezultatele lor sau probele bazate pe calcul, care să arate că materialul radioactiv este capabil să întrunească standardele de performanţă sau alte probe care dovedesc că materialul radioactiv sub formă specială sau materialul radioactiv cu dispersabilitate redusă întruneşte cerinţele aplicabile din RID/ADR/ADN;
    e) o descriere detaliată a programului de asigurare a calităţii, conform cerinţelor secţiunii 1.7.3 din RID/ADR/ADN aplicabil la realizarea materialului radioactiv sub formă specială sau materialului radioactiv cu dispersabilitate redusă.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Documentaţia tehnică de aprobare a modelelor de colet tip B(U) şi C
    ART. 34
    Documentaţia tehnică de aprobare a modelelor de colet tip B(U) şi C trebuie să includă:
    a) dovada îndeplinirii cerinţelor aplicabile din RID/ADR/ADN/IT-OACI;
    b) raportul de securitate pentru modelul de colet elaborat conform cerinţelor prevăzute în cap. VIII din prezenta normă;
    c) atunci când conţinutul radioactiv prevăzut este combustibil iradiat, precizarea şi justificarea oricărei ipoteze luate în considerare în analiza de securitate, referitoare la caracteristicile acestui combustibil, precum şi descrierea măsurilor care trebuie luate înaintea expedierii, conform celor prevăzute la alin. 6.4.11.5 b din RID/ADR/ADN;
    d) toate dispoziţiile speciale în ceea ce priveşte dispozitivele de arimare necesare pentru asigurarea unei bune disipări a căldurii coletului, luându-se în considerare diversele modalităţi de transport care vor fi utilizate, precum şi tipul de vehicul sau container.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Documentaţia tehnică de aprobare pentru modelul de colet tip B(M)
    ART. 35
    Documentaţia tehnică de aprobare pentru modelul de colet tip B(M) trebuie să includă, suplimentar, informaţiile cerute pentru coletul tip B(U) prevăzute la art. 34 şi următoarele:
    a) lista prescripţiilor specificate la art. 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 şi 6.4.8.9 până la 6.4.8.15 din RID/ADR/ADN cu care coletul nu este conform;
    b) informaţii privind operaţiunile suplimentare care trebuie prescrise şi efectuate pe parcursul transportului, care sunt necesare pentru a garanta siguranţa coletului sau pentru compensarea neconformităţilor vizate la lit. a);
    c) o declaraţie referitoare la eventualele restricţii privind modul de transport şi modalităţile speciale de manipulare;
    d) condiţiile ambiante maxime şi minime de temperatură şi radiaţie solară care se presupune că pot fi suportate pe parcursul transportului şi de care s-a ţinut cont la construcţia modelului.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Documentaţia tehnică de aprobare pentru modelul de colet pentru materiale fisile
    ART. 36
    Documentaţia tehnică de aprobare pentru modelul de colet pentru materiale fisile trebuie să includă suplimentar informaţiilor prevăzute la art. 34 toate informaţiile necesare pentru a demonstra că modelul îndeplineşte prescripţiile tehnice prevăzute în RID/ADR/ADN/IT-OACI, precum şi descrierea detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil, la realizare, întreţinerea, repararea, încărcarea şi descărcarea acestora.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Documentaţia tehnică de aprobare a expedierii
    ART. 37
    Documentaţia tehnică de aprobare a expediţiilor trebuie să cuprindă:
    a) perioada în care se estimează că are loc transportul;
    b) conţinutul radioactiv real, modurile de transport prevăzute, mijlocul/mijloacele de transport, ruta probabilă sau propusă;
    c) o expunere detaliată privind măsurile de precauţie şi de control administrativ sau operaţional prevăzute în aprobarea de model eliberată conform prevederilor de la art. 8, 9 sau 10;
    d) informaţii privind coletele transportate, de exemplu, tipul şi numărul de colete care sunt transportate întrunesc cerinţele aplicabile din ADR/RID/ADN/IT-OACI;
    e) tipul şi numărul coletelor care vor fi transportate;
    f) numărul de identificare al coletelor;
    g) numărul ONU şi denumirea oficială de transport ale coletelor transportate;
    h) indicele de transport al expediţiei şi indicele de securitate la criticitate pentru materiale fisile;
    i) categoria coletelor, radionuclizii şi activităţile conţinutului radioactiv, forma fizică şi chimică a conţinutului radioactiv, căldură maximă degajată şi măsurile suplimentare necesare pentru disiparea căldurii;
    j) aranjamente pentru asigurarea protecţiei fizice;
    k) punctul de încărcare, punctele de transfer al încărcăturii de pe un mijloc de transport pe altul, punctele de depozitare în tranzit, punctul de intrare în/ieşire din România, după caz, şi destinaţia finală;
    l) persoana responsabilă pentru expediţie;
    m) pentru modul de transport rutier lista conducătorilor auto, în cazul expedierilor internaţionale, precum şi copii ale certificatelor ADR ale acestora, după caz;
    n) în cazul transportului de materiale fisile, inclusiv de combustibil nuclear uzat, se vor anexa documentele de asigurare de răspundere civilă prevăzute de Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) declaraţia destinatarului de materiale radioactive şi deşeuri radioactive prin care se precizează că toate cerinţele de stocare, utilizare şi depozitare finală specifice legislaţiei în vigoare în ţara de destinaţie sunt îndeplinite;
    p) copii ale autorizaţiilor de import, export, transport, tranzit, depozitare în tranzit, după caz;
    q) modul de realizare a depozitării în tranzit;
    r) lista reglementărilor naţionale şi internaţionale aplicabile, cu menţiunea ediţiei reglementărilor AIEA în virtutea cărora expediţie este aprobată.


    SECŢIUNEA a 9-a
    Documentaţia tehnică de aprobare a expedierii în aranjament special
    ART. 38
    Documentaţia tehnică de autorizare a expediţiei în aranjament special trebuie să includă, suplimentar informaţiilor solicitate la art. 37, toate informaţiile necesare pentru a demonstra că securitatea în timpul transportului este cel puţin echivalentă cu securitatea care ar fi rezultat în cazul în care sar fi respectat toate cerinţele aplicabile ale prezentei norme. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă şi următoarele:
    a) o enumerare a abaterilor de la cerinţele aplicabile, cu prezentarea cauzelor din cauza cărora expediţia nu se conformează în întregime cerinţelor aplicabile din prezenta normă;
    b) o enumerare a măsurilor speciale de precauţie şi de control administrativ sau operaţional, prevăzute să fie luate în timpul transportului, pentru a compensa neconformitatea cu cerinţele aplicabile din reglementările internaţionale.


    SECŢIUNEA a 10-a
    Documentaţia tehnică de validare a certificatelor de aprobare de model pentru colete şi materiale radioactive cu dispersabilitate redusă
    ART. 39
    Documentaţia tehnică de validare a certificatelor de aprobare de model pentru colete şi materiale radioactive cu dispersabilitate redusă trebuie să cuprindă suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la art. 33, 34, 35 şi 36, după caz, şi următoarele documente/informaţii:
    a) copia certificatului emis de autoritatea competentă din ţara de origine;
    b) lista încercărilor la care a fost supus exemplarul de probă şi rezultatele acestora sau probele bazate pe calcul, care să arate că materialul radioactiv este capabil să întrunească standardele de performanţă, sau alte probe care dovedesc că materialul radioactiv sub formă specială sau materialul radioactiv cu dispersabilitate redusă întruneşte cerinţele aplicabile din reglementările RID/ADR/ADN sau IT-OACI, după caz.


    SECŢIUNEA a 11-a
    Documentaţia tehnică de aprobare a modelului de material fisil exceptat
    ART. 40
    Documentaţia tehnică pentru aprobarea modelului de material fisil exceptat în conformitate cu tabelul 2.2.7.2.1.1, în virtutea alin. 2.2.7.2.3.5 lit. f) din ADR/RID/ADN, respectiv alin. 7.2.3.5.1 lit. f) din partea a 2-a a IT-OACI trebuie să conţină:
    a) descrierea detaliată a materialelor, în special trebuie să se indice starea fizică sau forma chimică;
    b) situaţia încercărilor efectuate şi rezultatelor sau dovada bazată pe metode de calcul că materialele pot îndeplini prescripţiile prevăzute la alin. 2.2.7.2.3.6 din ADR/RID/ADN;
    c) descrierea sistemului de management aplicabil în conformitate cu alin. 1.7.3 din ADR/RID/ADN;
    d) situaţia măsurilor specifice care urmează a fi luate înainte de expediere.


    SECŢIUNEA a 12-a
    Documentaţia tehnică de aprobare a calculului valorilor A1 şi A2 pentru radionuclizii care nu sunt listaţi în tabelul 2.2.7.2.2.1 din RID/ADR/ADN
    ART. 41
    Documentaţia tehnică pentru aprobarea calculului valorilor A1 şi A2 pentru radionuclizii care nu sunt prevăzuţi în tabelul 2.2.7.2.2.1 din RID/ADR/ADN trebuie să conţină:
    a) o descriere detaliată a materialului radioactiv, inclusiv descrierea formei fizice şi chimice;
    b) metoda de calcul şi rezultatele aferente, precum şi ipotezele care au stat la baza calculului.


    SECŢIUNEA a 13-a
    Documentaţia tehnică de aprobare a calculului limitelor de activitate alternative la expediţiile exceptate de instrumente sau obiecte
    ART. 42
    Documentaţia tehnică pentru aprobarea limitelor de activitate alternative la încărcăturile de instrumente şi articole trebuie să conţină:
    a) identificarea şi descrierea detaliată a instrumentului sau a obiectului, utilizările sale prevăzute şi ale radionuclizilor încorporaţi;
    b) activitatea maximă a radionuclizilor în instrument sau a obiectului;
    c) intensitatea maximă a radiaţiei externe, care provine de la instrument sau de la obiect;
    d) formele chimice şi stările fizice ale radionuclizilor conţinuţi în instrument sau obiect;
    e) detalii de construcţie şi de model al instrumentului sau obiectului, în special în legătură cu confinarea radionuclizilor şi cu protecţia în condiţii de rutină, normale sau accident de transport;
    f) sistemul de management aplicabil, inclusiv procedurile de încercare şi de verificare a calităţii ce urmează a fi aplicate surselor radioactive, ale elementelor şi produselor finite pentru a garanta că activitatea maximă specifică a materialelor radioactive sau intensitatea maximă a radiaţiei pentru instrument sau obiect nu este depăşită şi că instrumentele sau obiectele sunt construite în conformitate cu specificaţiile modelului;
    g) numărul maxim de instrumente sau obiecte aşteptate a fi expediate, pe expediere şi pe an;
    h) evaluările dozelor lucrătorilor şi populaţiei şi, după caz, evaluările dozelor colective care provin de la condiţiile de transport de rutină, normale sau accidentale, bazate pe scenarii de transport reprezentative la care sunt supuse expedierile în conformitate cu principiile şi metodologiile stabilite în Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare.


    SECŢIUNEA a 14-a
    Durata de valabilitate a autorizaţiei/certificatului
    ART. 43
    (1) Autorizaţia, respectiv certificatul, se eliberează pe o perioadă de maximum 5 ani.
    (2) CNCAN poate stabili, în cazuri justificate, o durată de valabilitate mai mică de 5 ani, pentru unele autorizaţii/certificate, după cum urmează:
    a) certificatul de validare de model nu poate fi eliberat pentru o perioadă de timp mai mare decât perioada de valabilitate a aprobării de model eliberată de ţara de origine;
    b) aprobarea valorii activităţii radionuclizilor care nu sunt prevăzuţi în tabelul 2.2.7.2.2.11 din RID/ADR/ADN, respectiv în tabelul 2-12 din IT-OACI, se eliberează pentru perioada de timp pentru care a fost solicitată.


    ART. 44
    Certificatele de expediţie şi expediţie în aranjament special se solicită şi se eliberează pentru o singură expediţie sau pentru un număr limitat de expediţii, efectuate în aceleaşi condiţii, durata de valabilitate fiind echivalentă cu durata estimată a expedierii, dar nu mai mult de 1 an.

    SECŢIUNEA a 15-a
    Reautorizarea sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei/certificatului
    ART. 45
    Reautorizarea este necesară dacă:
    a) nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sau aprobării de model înainte de expirarea acesteia;
    b) se intenţionează introducerea de elemente noi, care schimbă forma şi caracteristicile modelului;
    c) se intenţionează modificarea limitelor din autorizaţie/certificat;
    d) autorizaţia/certificatul a fost retrasă/retras de către emitent, cu drept de reautorizare.


    ART. 46
    Reautorizarea sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei/certificatului se solicită prin transmiterea la CNCAN a unui dosar de autorizare compus din:
    a) cerere conformă cu art. 28 lit. a);
    b) documentaţie tehnică;
    c) dovada achitării taxei şi tarifului de autorizare.


    ART. 47
    Documentaţia tehnică pentru reautorizare sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei/certificatului de aprobare cuprinde:
    a) modul de îndeplinire a condiţiilor impuse prin autorizaţie/certificat de aprobare sau a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de control;
    b) îmbunătăţirile privind securitatea radiologică.


    SECŢIUNEA a 16-a
    Modificarea autorizaţiei
    ART. 48
    Modificarea autorizaţiei/certificatului poate fi făcută:
    a) de către CNCAN, din proprie iniţiativă, conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) la cererea titularului de autorizaţie.


    ART. 49
    Titularul de autorizaţie este obligat să solicite modificarea autorizaţiei/certificatului în următoarele situaţii:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea sediului social al firmei sau alte modificări în actul constitutiv al firmei care modifică informaţiile în baza cărora s-a eliberat autorizaţia;
    b) schimbarea personalului cu responsabilităţi în domeniul transportului, după caz;
    c) modificări ale limitelor şi condiţiilor specificate în autorizaţie;
    d) alte modificări care ar putea afecta securitatea coletelor, a materialelor radioactive sub formă specială, a materialelor radioactive cu dispersabilitate redusă sau radioprotecţia personalului expus, a populaţiei sau a mediului înconjurător;
    e) neefectuarea unei expedieri în termenul de valabilitate al certificatului de aprobare a expedierii sau expedierii în aranjament special, fără modificarea limitelor şi condiţiilor.


    ART. 50
    Solicitarea modificărilor menţionate la art. 49 se face prin trimiterea unui dosar de autorizare la CNCAN, care va conţine:
    a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) o documentaţie care să susţină necesitatea modificărilor solicitate;
    c) dovada achitării taxelor şi tarifelor.


    ART. 51
    Modificarea autorizaţiei/certificatului nu schimbă termenul de valabilitate al acesteia/acestuia. Dacă CNCAN constată că modificările propuse nu satisfac cerinţele de securitate radiologică şi nucleară va proceda la retragerea autorizaţiei sau va interzice efectuarea modificărilor.

    CAP. VI
    Cerinţe pentru elaborarea programului de protecţie la radiaţii
    ART. 52
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze şi să implementeze pentru activităţile de transport, depozitare în tranzit, expediere şi expediere în aranjament special un program de protecţie la radiaţii a personalului conform secţiunii 1.7.2 din RID/ADR/ADN/IT-OACI. Natura şi amploarea măsurilor cuprinse în program depind de mărimea şi probabilitatea expunerii la radiaţii.
    (2) Programul de protecţie la radiaţie poate fi un document distinct sau un set de documente sau poate fi parte din sistemul de management al calităţii al titularului de autorizaţie.

    ART. 53
    În toate etapele activităţii de transport, protecţia şi siguranţa trebuie să fie optimizate în scopul menţinerii dozelor individuale, a numărului persoanelor expuse şi a probabilităţii de iradiere la valori cât mai scăzute posibil.

    ART. 54
    (1) Elaborarea şi implementarea programului de protecţie la radiaţii trebuie să urmeze o abordare gradată, în funcţie de doza efectivă estimată datorată expunerii la radiaţii a personalului implicat în activitatea de transport, şi anume:
    a) când este posibil ca doza efectivă să nu fie mai mare de 1 mSv/an, nu se cere adoptarea de proceduri speciale de lucru, control dozimetric sau evidenţă dozimetrică;
    b) când este posibil ca doza efectivă să fie cuprinsă între 1 mSv/an şi 6 mSv/an, trebuie să fie implementat un program de evaluare a dozelor prin controlul radiometric al locurilor de muncă sau prin supraveghere dozimetrică individuală;
    c) când este posibil ca doza efectivă să fie mai mare de 6 mSv/an, trebuie să fie implementat un program de supraveghere dozimetrică individuală.

    (2) Supravegherea dozimetrică individuală şi monitorizarea radiologică a locurilor de muncă trebuie să fie însoţite de o evidenţă dozimetrică conform cerinţelor Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare.

    ART. 55
    Conţinutul programului de protecţie la radiaţii, precum şi instrucţiunile de elaborare a acestuia sunt detaliate în reglementări specifice emise de CNCAN.

    CAP. VII
    Cerinţe privind planificarea, pregătirea şi răspunsul la urgenţă
    ART. 56
    Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că în cabina vehiculului la îndemâna echipajului se află proceduri de notificare a situaţiei de urgenţă pentru activitatea de transport, inclusiv instrucţiuni scrise, în forma specificată la alin. 5.4.3.4 din ADR/RID/ADN.

    ART. 57
    Procedurile de notificare prevăzute la art. 56 trebuie să fie furnizate de către transportator pentru echipajul vehiculului în limba (limbile) pe care fiecare membru poate să o (le) citească şi să o (le) înţeleagă înainte de începerea cursei. Transportatorul trebuie să se asigure că fiecare membru al echipajului vehiculului în cauză le înţelege şi este capabil să le pună în aplicare în mod corespunzător.

    ART. 58
    Transportatorul se asigură că, înainte de începerea cursei, membrii echipajului vehiculului iau la cunoştinţă de materialele radioactive încărcate şi consultă instrucţiunile scrise cu privire la acţiunile care urmează a fi luate în caz de accident sau situaţie de urgenţă.

    ART. 59
    Transportatorul este responsabil atât pentru asigurarea securităţii expediţiei, cât şi pentru acţiunile corespunzătoare în situaţie de urgenţă.

    ART. 60
    (1) Pe durata transportului de materiale radioactive, expeditorul trebuie să deţină aranjamente cu o echipă-suport de radioprotecţie.
    (2) Echipa-suport de radioprotecţie trebuie să asigure suport tehnic autorităţilor implicate în răspunsul la urgenţă, la cererea acestora.
    (3) Echipa-suport de radioprotecţie trebuie să deţină următoarele capabilităţi:
    a) să aibă contact permanent cu transportatorul pe timpul deplasării coletului;
    b) să se deplaseze urgent cu echipamente corespunzătoare la locul unde s-a produs evenimentul;
    c) să evalueze consecinţele accidentului care a implicat eliberarea de materiale radioactive;
    d) să stabilească măsuri de minimizare a expunerii personalului la radiaţii şi/sau la materialul radioactiv;
    e) să ia măsuri corespunzătoare să minimizeze împrăştierea contaminării radioactive;
    f) să furnizeze informaţii tehnice şi consultanţă acelor autorităţi care pot ajuta la tratarea persoanelor afectate.

    (4) Evaluarea capabilităţii echipei-suport de radioprotecţie se face de către CNCAN în procesul de autorizare.

    ART. 61
    Pe durata transportului de materiale radioactive, expeditorul, transportatorul şi echipa-suport de radioprotecţie trebuie să deţină şi să utilizeze mijloace de comunicare disponibile 24 ore pe zi/ 7 zile pe săptămână.

    CAP. VIII
    Cerinţe privind elaborarea Raportului de securitate pentru modelul de colet
    ART. 62
    (1) Pentru fiecare model de colet de transport al materialelor radioactive producătorul coletului trebuie să elaboreze un raport de securitate al modelului de colet care are ca scop demonstrarea conformităţii cu cerinţele naţionale şi internaţionale aplicabile, după caz.
    (2) Pentru modelele de colete care necesită aprobarea CNCAN conform art. 8 şi 9, respectiv art. 10, raportul de securitate pentru modelul de colet constituie documentaţia tehnică obligatorie, suport la cererea de autorizare.
    (3) Pentru modelele de colete care nu necesită aprobarea CNCAN, expeditorul trebuie să deţină şi să facă disponibil pentru inspecţia CNCAN raportul de securitate pentru modelul de colet.

    ART. 63
    Raportul de securitate al modelului de colet trebuie să fie un document controlat şi trebuie să includă o evidenţă a reviziilor şi ediţiilor, precum şi aprobarea acestuia de către proiectantul coletului.

    ART. 64
    Conţinutul, precum şi cerinţele de elaborare a Raportul de securitate al modelului de colet sunt prevăzute în reglementări specifice emise de CNCAN.

    CAP. IX
    Cerinţe privind pregătirea personalului implicat în activitatea de transport
    ART. 65
    Personalul implicat în activitatea de transport de materiale radioactive trebuie să primească o instruire corespunzătoare responsabilităţilor şi îndatoririlor ce îi revin privind transportul de materiale radioactive în general şi în special de protecţie la radiaţii şi de protecţie fizică.

    ART. 66
    (1) Persoana responsabilă cu activitatea de transport de materiale radioactive trebuie să deţină permis de exercitare de activităţi nucleare de nivel 2 eliberat de CNCAN conform reglementărilor specifice, valabil pentru domeniul transport materiale radioactive.
    (2) Solicitanţii de autorizaţie persoane juridice străine trebuie să desemneze cel puţin o persoană responsabilă cu activitatea de transport materiale radioactive care să dovedească că are pregătire în transportul de materiale radioactive.
    (3) Persoana responsabilă cu activitatea de transport materiale radioactive este menţionată în autorizaţia de transport şi în certificatul de expediţie.

    ART. 67
    (1) Titularii de autorizaţie care efectuează expedieri şi transporturi rutiere, feroviare sau pe căi navigabile interioare de materiale radioactive sau operaţiuni de încărcare/descărcare legate de transportul acestora trebuie să desemneze una sau mai multe persoane în calitate de consilier de siguranţă pentru a organiza transportul de materiale radioactive sau operaţiunile de încărcare/descărcare legate de aceste transporturi.
    (2) Consilierul de siguranţă trebuie să deţină un certificat de pregătire profesională valabil pentru activitatea de transport de materiale radioactive eliberat de Ministerul Transporturilor, conform reglementărilor specifice.
    (3) Pentru solicitanţii de autorizaţie persoane juridice străine, consilierul de siguranţă este definit conform legislaţiei Uniunii Europene aplicabile şi este recunoscut de CNCAN.
    (4) Sarcinile consilierului de siguranţă sunt stabilite conform reglementărilor specifice.

    ART. 68
    Titularul de autorizaţie care efectuează transport rutier de materiale radioactive trebuie să utilizeze conducători auto care deţin certificate de pregătire profesională valabile pentru transportul materialelor radioactive, eliberate conform reglementărilor specifice.

    ART. 69
    (1) Titularul de autorizaţie care efectuează expedieri şi transporturi aeriene sau maritime sau operaţii de încărcare/descărcare legate de transportul acestora trebuie să desemneze una sau mai multe persoane responsabile pentru organizarea transportului de materiale radioactive care deţin cunoştinţe necesare privind protecţia la radiaţii.
    (2) Pregătirea profesională a persoanelor responsabile prevăzute la alin. (1) se face conform reglementărilor specifice.

    ART. 70
    Pregătirea profesională a personalului implicat în transportul de materiale radioactive trebuie efectuată prin Centre de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere autorizate de către Ministerul Transporturilor şi de către CNCAN, conform reglementărilor specifice.

    ART. 71
    (1) Cursul de pregătire profesională pentru consilierii de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar şi pe căile navigabile interioare pentru transportul materialelor radioactive constă în două module: modulul de bază şi modulul privind transportul materialelor radioactive.
    (2) Modulul de bază este aprobat de către Ministerul Transporturilor, conform reglementărilor specifice.
    (3) Modulul de curs privind transportul de materiale radioactive se aprobă de CNCAN prin emiterea unui aviz de curs şi constă în 12 ore de pregătire pentru cursul de consilieri de siguranţă.

    ART. 72
    Orice curs de pregătire profesională a personalului implicat în transportul de materiale radioactive trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) riscuri asociate radiaţiei ionizante;
    b) cerinţele specifice privind ambalarea, manipularea, încărcarea şi arimarea;
    c) măsuri ce trebuie luate în caz de evenimente implicând materialele radioactive.


    CAP. X
    Cerinţe de raportare a evenimentelor de transport
    ART. 73
    Orice eveniment de transport care are loc în afara zonei de control administrativ a unei instalaţii radiologice sau nucleare trebuie să fie raportat la CNCAN prin transmiterea unui raport conform modelului prescris în alin. 1.8.5.4 din ADR/RID/ADN, în maximum 48 de ore de la producerea evenimentului, de către transportator sau expeditor, după caz.

    ART. 74
    Evenimentele de transport menţionate la art. 73 sunt evenimente care implică:
    a) neconformităţi semnificative faţă de cerinţele reglementărilor de transport;
    b) furtul mijloacelor de transport încărcate cu colete care conţin materiale radioactive;
    c) erori administrative, inclusiv acelea care au condus la nelivrarea coletelor;
    d) documente de transport incorect întocmite, plăci etichetă, etichete incorecte sau absente, marcarea coletelor incorectă sau lipsa marcajelor;
    e) colete al căror conţinut este necorespunzător;
    f) colete care s-au pierdut, furat sau distrus;
    g) colete sau mijloace de transport deteriorate care conduc la creşterea intensităţii radiaţiei;
    h) colete incorect ambalate;
    i) colete deteriorate, chiar dacă nu conduc la creşterea intensităţii radiaţiei;
    j) ambalaje degradate, sisteme de închidere sau sigilii deteriorate, sisteme de securitate ineficiente;
    k) ambalaje fără ecrane de protecţie sau cu ecrane necorespunzătoare;
    l) supraveghere radiologică necorespunzătoare;
    m) contaminarea coletelor sau vehiculului;
    n) materiale radioactive găsite în colete considerate goale;
    o) materiale radioactive găsite în ambalaje necorespunzătoare ca tip şi calitate.


    ART. 75
    În cazul unui eveniment care implică materiale radioactive, criteriile de pierdere de produs sunt următoarele:
    a) orice scăpare de material radioactiv în exteriorul coletelor;
    b) expunere care conduce la o depăşire a dozei efective de 1 mSv/an; sau
    c) atunci când există un motiv de a crede că a avut loc o degradare importantă a oricărei funcţii de securitate asigurate de un colet, care face ambalajul impropriu de a continua transportul fără măsuri de securitate suplimentare.


    CAP. XI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 76
    Autorizaţiile/Certificatele/Aprobările emise de CNCAN care sunt în vigoare la data publicării prezentei reglementări rămân valabile până la expirarea acestora.

    ART. 77
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

    ANEXA 1

    la normă
    Definiţii şi abrevieri
    Activitatea de transport - totalitatea operaţiilor şi condiţiilor asociate cu şi implicate în mişcarea materialelor radioactive. Acestea includ proiectarea, fabricarea, întreţinerea şi repararea ambalajelor, pregătirea, manipularea, încărcarea, expedierea, transportul şi depozitarea în tranzit, descărcarea şi recepţia la destinaţia finală a materialelor radioactive şi a coletelor.
    Consilier de siguranţă pentru transport de mărfuri periculoase - orice persoană fizică desemnată de conducerea întreprinderii pentru a îndeplini sarcinile şi care deţine în acest sens un certificat de pregătire profesională valabil, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, denumit consilier de siguranţă;
    Codul IMDG - Codul internaţional pentru transportul maritim de mărfuri periculoase, pentru implementarea capitolului VII, partea A, a Convenţiei internaţionale pentru siguranţa vieţii pe mare, 1974 [Convenţia SOLAS, publicată de către Organizaţia Internaţională Maritimă (IMO)], Londra;
    Expediţie - orice colet sau orice material radioactiv prezentat de expeditor pentru transport;
    Manipulare - activitatea de încărcare, descărcare, arimare şi mişcare a materialelor radioactive în incinta administrativă a titularului de autorizaţie, depozitare temporară a coletelor;
    Model - descrierea materialului radioactiv sub formă specială, a materialului radioactiv cu dispersabilitate redusă, a coletului sau ambalajului care permite identificarea completă a acestuia. Descrierea poate include specificaţii, desene inginereşti, rapoarte de conformitate cu cerinţele de reglementare şi orice altă documentaţie relevantă solicitată de autoritatea competentă.
    Program de protecţie la radiaţii - document sau set de documente care stabilesc măsurile pentru asigurarea protecţiei la radiaţii a lucrătorilor, populaţiei, bunurilor şi mediului înconjurător în timpul şi ca urmare a operaţiunilor asociate transportului materialelor radioactive, conform cerinţelor Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare;
    Raport de securitate pentru modelul de colet - document sau set de documente care demonstrează conformitatea modelului de colet cu cerinţele aplicabile din RID/ADR/ADN/IT-OACI şi codul IMDG;
    AIEA - Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică;
    Solicitant de autorizaţie - persoana juridică ce solicită la CNCAN emiterea unei autorizaţii;
    Transportator - titular de autorizaţie care desfăşoară activitatea de transport de materiale radioactive.

    ANEXA 2

    la normă
    - MODEL -
    Cerere de autorizare
    Către
    COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
    Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, fax ............., tel. ........................
    Domnului Preşedinte
    Nr. de înregistrare [solicitant de autorizaţie] ……….
    1. Date de identificare [Solicitantul de autorizaţie], cu sediul în:
    localitatea .........................., ţara .............................
    strada ....................., nr. .........................
    judeţul/sectorul ..................................
    telefon .........................., fax ..............................
    web ........................., e-mail ..............................

    2. Date de identificare ale subunităţii administrative ............................
    localitatea ......................., ţara .......................
    strada .............................. nr. ..........................
    judeţul/sectorul .................................................
    telefon ..................., fax .........................
    web .........................., e-mail .............................
    [Nume solicitant de autorizaţie] vă solicită:
    [] Autorizaţie nouă
    [] Modificarea autorizaţiei (a se preciza indicativul autorizaţiei/certificatului/aprobării)
    [] Prelungirea valabilităţii autorizaţiei (a se preciza indicativul autorizaţiei/certificatului/aprobării)


┌───┬──────────────────────────────────┐
│[…]│Autorizaţie de transport │
├───┼──────────────────────────────────┤
│[…]│Autorizaţie de depozitare în │
│ │tranzit │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Certificat de aprobare a │
│ │expedierii de materiale │
│[…]│radioactive în colete tip B(U) cu │
│ │activitate mai mare decât cea mai │
│ │mică dintre valorile 3000A1 sau │
│ │3000A2, după caz, sau 1000TBq │
├───┼──────────────────────────────────┤
│[…]│Certificat de aprobare a │
│ │expedierii de materiale fisile │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Certificat de aprobare a │
│[…]│expedierii de materiale │
│ │radioactive în colete tip B(M) şi │
│ │tip C │
├───┼──────────────────────────────────┤
│[…]│Certificat de aprobare a │
│ │expedierii în aranjament special │
├───┼──────────────────────────────────┤
│[…]│Aprobare de model de colet │
├───┼──────────────────────────────────┤
│[…]│Aprobare de model material │
│ │radioactiv sub formă specială │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Aprobare de model material │
│[…]│radioactiv cu dispersabilitate │
│ │redusă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Aprobarea programului de │
│[…]│radioprotecţie pentru expedierile │
│ │cu nave maritime cu utilizare │
│ │specială │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Aprobarea calculului valorilor │
│[…]│radionuclizilor care nu sunt │
│ │listaţi în tabelul 2.2.7.2.2.1 din│
│ │RID/ADR/ADN/IT-OACI │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Aprobarea calculului limitelor de │
│[…]│activitate alternative la │
│ │expedierile exceptate de │
│ │instrumente sau obiecte │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Aprobarea modelului de material │
│[…]│fisil exceptat conform │
│ │paragrafului 2.2.7.2.3.5 din ARD/ │
│ │RID/ADN │
└───┴──────────────────────────────────┘    3. Persoana împuternicită să reprezinte solicitantul de autorizaţie în relaţia cu CNCAN .................................................................
    Telefon ..............................., e-mail .......................................

    4. Cuprins documentaţia tehnică ataşată la prezenta cerere de autorizare (conform art. 28-42, după caz):
    ..........................

     Semnătura

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016