Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 913 din 22 noiembrie 2017
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 2.840/6.560/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 913 din 22 noiembrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Programarea bugetară a fondurilor aferente grantului şi a contribuţiei publice naţionale
    ART. 1
    (1) Sumele reprezentând contravaloarea grantului şi contribuţia naţională publică pentru fiecare program se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare, conform prevederilor art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, denumită în continuare Ordonanţă, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.
    (2) În baza prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţă, precum şi în baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, promotorii de proiecte şi partenerii acestora instituţii publice, precum şi beneficiarii, instituţii publice care implementează proiecte pe principiul prefinanţării, cuprind în anexa reprezentând fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, la bugetul acestora, creditele de angajament aferente grantului şi contribuţiei naţionale publice, după caz, pe baza contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/altor documente cu valoare juridică similară încheiate cu operatorul de program sau cu punctul naţional de contact, precum şi a propunerilor de proiecte.
    (3) Sumele aferente cheltuielilor neeligibile la nivel de proiect se asigură de către promotorii de proiecte/parteneri de proiecte şi/sau beneficiari, din bugetul propriu, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ordinul/decizia de finanţare.
    (4) În cazul necesităţii angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor aflate în implementare, promotorul de proiect şi/sau beneficiarul, instituţie publică, supune aprobării ordonatorului de credite sau persoanelor abilitate o notă justificativă privind necesitatea angajării cheltuielilor neeligibile.

    ART. 2
    (1) Sumele necesare finanţării valorii aferente cofinanţării publice se cuprind conform art. 6 alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a programelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat, cu ocazia rectificărilor bugetare sau pe parcursul întregului an conform art. 8 alin. (4) din Ordonanţă.
    (2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), precum şi pentru reflectarea sumelor de la art. 1 alin. (1), toţi operatorii de program au obligaţia să completeze formularele bugetare aferente programului pe care îl gestionează, conform prevederilor sau instrucţiunilor prevăzute în metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.
    (3) Direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, prin bugetul căruia se asigură sumele prevăzute la alin. (1), cuprinde în buget sumele respective în baza formularelor prevăzute la alin. (2).
    (4) Direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului principal de credite în anexa căruia se reflectă sumele de la art. 1 alin. (1) cuprinde în anexă sumele, pe baza formularelor întocmite de către operatorii de program.

    CAP. II
    Fluxuri financiare şi evidenţă contabilă
    ART. 3
    (1) Valoarea totală a contractelor şi/sau a deciziilor/ordinelor de finanţare/actelor adiţionale şi altor documente cu valoare juridică similară încheiate între operatorii de program (OP) şi/sau punctul naţional de contact (PNC) şi promotorii de proiecte (PP) şi/sau beneficiari, care fac obiectul finanţării externe nerambursabile, se exprimă în lei, calculată la cursul InforEuro valabil în luna semnării contractelor şi/sau deciziilor/ordinelor de finanţare/actelor adiţionale aferente şi altor documente cu valoare juridică similară. În cadrul acestor documente se menţionează şi valoarea în euro.
    (2) Excepţie de la alin. (1) fac contractele prevăzute la art. 7 alin. (12) şi (13) din Ordonanţă, acestea fiind exprimate exclusiv în euro.
    (3) Sumele în euro reprezentând grantul sunt transferate de către statele donatoare în conturi distincte de disponibil deschise la Banca Naţională a României (BNR), pe cele două mecanisme financiare, pe numele Autorităţii de certificare şi plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) care efectuează transferul în euro al acestor sume către OP şi/sau PNC în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii.
    (4) Prin excepţie de la alin. (3), sumele aferente Fondului pentru relaţii bilaterale se pot primi în avans, în euro, în sumă de maximum 50.000 euro, direct de la statele donatoare, în conturile operatorilor de program, în conformitate cu prevederile art. 4.6 alin. 4 din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare.
    (5) Transferul în euro al sumelor reprezentând contravaloarea grantului din conturile ACP în conturile OP şi/sau PNC, deschise la bănci comerciale, se realizează pe baza documentelor prevăzute în acordul încheiat de către ACP cu operatorii de program sau cu PNC.
    (6) PNC transferă în euro sumele reprezentând contravaloarea grantului aferent fondului pentru relaţii bilaterale din contul deschis la bancă comercială în contul fiecărui OP aferent fondului pentru relaţii bilaterale, în baza unei cereri şi în limita sumelor prevăzute în memorandumurile de înţelegere.
    (7) Sumele reprezentând grant, transferate de către ACP în conturile în euro ale OP şi/sau PNC, cu excepţia alin. 6, se transferă de către aceştia, după conversia în lei, în conturile deschise la Trezoreria Statului pe numele lor, pentru fiecare program sau fond gestionat în parte, în vederea efectuării de plăţi către promotorii de proiecte şi/sau beneficiarii în baza cererilor de plată/rapoartelor intermediare de progres, tehnic şi financiar, transmise de către aceştia sau pe baza activităţilor prevăzute în cadrul contractului/deciziei/ordinului de finanţare/ actelor adiţionale şi altor documente cu valoare juridică similară.
    (8) Prevederile alin. (7) nu sunt aplicabile grantului aferent Programului educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri gestionat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, având în vedere prevederile art. 7 alin. (12) din Ordonanţă şi nici pentru situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (13) din Ordonanţă.
    (9) Sumele gestionate de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) ca operator de program, reprezentând contribuţia naţională publică, se vor pune la dispoziţia acestuia de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) în baza acordului de implementare a programului şi conform reglementărilor agreate în cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, după transmiterea solicitării de alimentare a conturilor de trezorerie. Solicitarea este supusă vizei de control financiar preventiv propriu şi este autorizată prin semnătură de către persoanele autorizate din cadrul FRDS.
    (10) FRDS poartă răspunderea integrală asupra sumelor solicitate MDRAPFE, răspunzând totodată şi de recuperarea, împreună cu instituţiile publice abilitate în acest sens, a eventualelor sume considerate neeligibile în cadrul mecanismelor de finanţare SEE conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi aplicabile în cazul recuperării fondurilor publice.

    ART. 4
    Aplicarea modelului prefinanţării presupune:
    1. În cazul promotorilor de proiecte/partenerilor de proiecte şi beneficiarilor, instituţii publice, se aplică modelul de prefinanţare, cu excepţia beneficiarilor asistenţei financiare nerambursabile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţă pentru care până la primirea avansurilor de la statele donatoare şi pentru tranşa finală se poate aplica modelul rambursării, precum şi a beneficiarilor finanţaţi din fondul de asistenţă tehnică şi fondul pentru relaţii bilaterale, astfel:
    a) sumele aferente finanţării din grant, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare/actelor adiţionale şi altor documente cu valoare juridică similară, se virează în lei de către OP şi/sau PNC din conturile de disponibil în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile deschise pe numele PP şi/sau ale beneficiarilor;
    b) sumele aferente cofinanţării publice de la bugetul de stat, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare/actelor adiţionale şi altor documente cu valoare juridică similară, se virează în lei de către operatorul de program din conturile prevăzute la cap. VI în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile deschise pe numele PP şi/sau ale beneficiarilor;
    c) în cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele se virează de către operatorul de program/PNC, după caz, în contul de disponibil deschis pe numele liderului de proiect;
    d) liderul de proiect virează în lei sumele încasate potrivit lit. c) în conturile proprii de venituri ale bugetului fondurilor externe, în cazul în care acesta este instituţie publică, precum şi în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile ale partenerilor instituţii publice înregistraţi fiscal în România, sau în conturile de disponibil, în situaţia partenerilor înregistraţi fiscal în România, alţii decât instituţii publice, după caz, potrivit prevederilor acordurilor de parteneriat;
    e) în cazul proiectelor implementate în parteneriat cu entităţi străine, promotorul de proiect instituţie publică, în calitatea sa de lider de proiect, efectuează plata în euro către partenerul cu sediul în statele donatoare sau statele beneficiare ale asistenţei financiare acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi organizaţii interguvernamentale astfel: virează din contul de disponibil în contul propriu la banca comercială sumele necesare în vederea schimbului valutar pentru transferul în euro către partener;

    2. PP şi/sau beneficiarii, liderii de proiect pentru sumele proprii şi partenerii acestora, după caz, instituţii publice, îşi majorează veniturile şi cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile cu sumele încasate potrivit pct. 1 lit. a), b) şi d). Întrucât bugetul fondurilor externe nerambursabile este exprimat în mii lei fără zecimale, majorarea cu sumele încasate în lei se rotunjeşte din leu în leu, în plus, până la mie. Această operaţiune, precum şi fişele actualizate ale proiectelor respective vor fi comunicate lunar MFP de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, pentru sumele încasate de către aceştia şi/sau instituţiile finanţate integral sau parţial din bugetul ordonatorului principal de credite respectiv. Se autorizează MFP ca, pe baza comunicărilor transmise de către ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor încasate;
    3. în cazul PP, liderilor de proiect şi partenerilor acestora şi/sau al beneficiarilor, alţii decât instituţii publice, sumele aferente finanţării din grant şi cofinanţării publice de la bugetul de stat, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului sau deciziei/ordinului de finanţare/actelor adiţionale şi altor documente cu valoare juridică similară, se virează de către OP şi/sau PNC din conturile prevăzute la cap. VI în conturile de disponibil ale PP, liderilor de proiect şi/sau ale beneficiarilor. Liderul de proiect virează în lei sumele încasate, în contul propriu de disponibil deschis în calitate de PP şi/sau beneficiar, precum şi în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile, în situaţia în care partenerii înregistraţi fiscal în România au calitatea de instituţii publice înregistraţi fiscal în România, sau în conturile de disponibil, în situaţia partenerilor înregistraţi fiscal în România, alţii decât instituţii publice, după caz, potrivit prevederilor acordurilor de parteneriat;
    4. în cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor/partenerilor de proiecte, organizaţii internaţionale, sumele aferente finanţării din grant şi cofinanţării publice de la bugetul de stat, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului sau deciziei/ordinului de finanţare, se virează de către OP şi/sau PNC astfel: grantul din conturile dedicate în euro deschise la bănci comerciale, iar cofinanţarea publică de la bugetul de stat se virează din conturile prevăzute la cap. VI în conturile deschise la banca comercială în vederea schimbului valutar pentru transferul în euro în conturile de disponibil;
    5. fluxul prevăzut la pct. 4 se aplică şi în cazul promotorilor de proiecte, beneficiarilor şi partenerilor acestora finanţaţi în cadrul Programului educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri;
    6. sumele virate de către OP sau PNC în conturile PP, liderilor de proiect şi/sau ale beneficiarilor, conform pct. 1, sunt acordate în vederea efectuării plăţilor aferente proiectelor, pe toată perioada de implementare a proiectelor, în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele sau deciziile/ordinele de finanţare, precum şi conform procedurilor interne de lucru ale OP sau PNC, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţă care vor fi virate în conformitate cu prevederile art. 5pct. 3 din prezentele norme metodologice;
    7. sumele care se virează de către OP sau PNC către PP şi/sau beneficiari se stabilesc pe baza procentajului prevăzut în contractul/decizia/ordinul de finanţare (pentru avans) şi pe baza rapoartelor intermediare sau finale de progres, a cererilor de plată sau pe baza activităţilor prevăzute în cadrul contractului/deciziei/ordinului de finanţare (pentru prefinanţare).

    ART. 5
    Aplicarea modelului rambursării presupune:
    1. cheltuielile eligibile reprezentând grant aferent fondului de asistenţă tehnică şi fondului pentru relaţii bilaterale, angajate şi plătite de către promotori/beneficiari instituţii publice conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează după autorizarea cheltuielilor de către PNC/OP în conturile de venituri ale bugetului din care au fost asigurate iniţial, prevăzute la art. 30 alin. (3);
    2. cheltuielile eligibile reprezentând grant aferent fondului de asistenţă tehnică şi fondului pentru relaţii bilaterale, angajate şi plătite de către partenerii de proiecte instituţii publice conform acordului de parteneriat încheiat cu PP, se virează de către PP, după autorizarea cheltuielilor de către OP, în conturile de venituri ale bugetului din care au fost asigurate iniţial ale partenerului de proiect;
    3. în cazul cheltuielilor eligibile angajate şi plătite de către promotori/beneficiari, alţii decât instituţiile publice, sumele reprezentând grantul şi cofinanţarea publică, după autorizarea cheltuielilor de către OP, se virează în conturile specificate în contractul de finanţare sau deciziile/ordinele de finanţare;
    4. cheltuielile eligibile reprezentând grant prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţă, angajate şi plătite de către beneficiari, se virează de către OP după autorizarea cheltuielilor în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. D din prezentele norme metodologice;
    5. sumele virate de către OP sau PNC în conturile promotorilor/beneficiarilor, conform pct. 1 şi 2, reprezintă rambursarea cheltuielilor angajate şi plătite de către aceştia şi se realizează în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute în contractele/deciziile/ordinele de finanţare;
    6. sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele ordonatorilor de credite cheltuielile efectuate reprezentând grant şi cofinanţare publică potrivit mecanismului rambursării.


    ART. 6
    Plăţile se efectuează:
    a) prin sistemul trezoreriei - în lei:
    - OP sau PNC transferă în lei sumele cuvenite PP ori beneficiarilor înregistraţi fiscal în România, în conturile acestora deschise la trezorerie sau la bănci comerciale;
    – în cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorul de proiect sau beneficiarul, în calitatea sa de lider de proiect, transferă sumele în lei în conturile proprii şi/sau în conturile partenerilor înregistraţi fiscal în România, conform prevederilor acordurilor de parteneriat, în conturile acestora deschise la trezorerie sau la bănci comerciale;
    – în cazul activităţilor proprii ale OP/PNC în calitate de beneficiar, OP/PNC transferă sumele în lei din conturile programului în conturile de beneficiar;

    b) prin bancă comercială - în euro:
    - OP sau PNC transferă în euro sumele cuvenite PP sau beneficiarilor, în cazul contractelor încheiate în euro conform art. 7 alin. (12) şi (13) din Ordonanţă;
    – promotorul de proiect, în calitatea sa de lider de proiect, efectuează transferul către partener în euro, conform acordului de parteneriat;
    – în cazul activităţilor proprii ale OP/PNC în calitate de beneficiar, transferă sumele în lei din conturile proprii în banca comercială pentru angajamentele în euro.    ART. 7
    (1) Sumele reprezentând grantul acordat de către statele donatoare, solicitate de către OP sau PNC şi transferate înaintea efectuării cheltuielilor de către statele donatoare pe toată perioada de implementare a programelor sau fondurilor de asistenţă tehnică (AT) şi fondul pentru relaţii bilaterale (FB), conform acordurilor de program sau contractelor de finanţare încheiate, sunt supuse îndeplinirii cerinţelor prevăzute de art. 9 din Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, adoptat de Comitetul Mecanismului financiar Spaţiul Economic European, denumit în continuare Regulamentul SEE 2014-2021, respectiv din Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, adoptat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe, denumit în continuare Regulamentul norvegian 2014-2021.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), sumele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţă, precum şi sumele aferente AT şi FB pentru care se aplică modelul rambursării se asigură iniţial din bugetul beneficiarilor urmând a fi rambursate după primirea avansurilor sau a tranşei finale, după caz, de la statele donatoare.
    (3) În cazul proiectelor implementate de către PP sau beneficiari, alţii decât instituţii publice, avansul se poate acorda în cotă de maximum 90%, regularizarea efectuându-se în baza raportului final de progres conform Regulamentului SEE 2014-2021/Regulamentului norvegian 2014-2021.
    (4) În cazul proiectelor implementate de către PP sau beneficiari, instituţii publice, finanţaţi din fondul pentru relaţii bilaterale pot primi avans până la 100%.

    ART. 8
    (1) Sumele acordate în avans în cadrul proiectelor finanţate din mecanismele financiare SEE şi norvegian 2014-2021 se justifică prin rapoarte intermediare sau finale de progres, în conformitate cu prevederile stabilite prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare.
    (2) PP/Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor primite în avans în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin raport intermediar sau final de progres utilizarea sumelor primite în avans, conform termenelor şi condiţiilor stabilite prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare.
    (3) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (2) din sumele primite în avans provenind din fonduri externe nerambursabile (grant) se utilizează pentru continuarea finanţării programului.
    (4) Sumele acordate în avans PP, beneficiarilor şi partenerilor acestora, instituţii publice, aferente fondurilor externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 9
    (1) În vederea primirii avansului şi a prefinanţării, PP/beneficiarii, alţii decât instituţii publice, au obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea acestor sume şi efectuării de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori şi/sau transferul de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.
    (2) În cazul în care contul menţionat la alin. (1) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca avans şi ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către PP/beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.
    (3) Sumele restituite de către PP/parteneri de proiecte/beneficiari conform prevederilor art. 9 din Ordonanţă se transferă de către OP în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor, în aceleaşi conturi din care au fost primite, în condiţiile respectării prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (4) Sumele reprezentând cofinanţare publică rămasă neutilizată la sfârşitul anului, conform prevederilor art. 9 din Ordonanţă, reprezentând diferenţa dintre veniturile încasate şi plăţile efectuate se restituie de către PP/parteneri de proiecte/beneficiari, instituţii publice, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător prevăzut la art. 29 din prezentele norme metodologice în contul operatorului de program din care au fost primite sau, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, potrivit art. 9 alin. (2) şi (3) din Ordonanţă.
    (5) În cazul în care la finalizarea proiectelor rămân sume neutilizate din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, după caz, determinate ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate în cadrul proiectului, instituţiile publice în calitate de PP/beneficiari restituie sumele respective cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile de venituri bugetare corespunzătoare prevăzute la art. 29 şi art. 30 alin. (2) în conturile OP/PNC din care au fost primite, sau, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, aceste sume se restituie de către parteneri/lider de proiect în contul de disponibil al liderului de proiect, iar liderul de proiect le virează OP/PNC în conturile din care au fost primite.
    (6) În cazul în care sumele rămase neutilizate potrivit alin. (5), reprezentând fonduri externe nerambursabile, se află în excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile, aceste sume se virează în contul 40.15.03 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“ sau 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare“, după caz, restituirea efectuându-se cu ordin de plată din contul în care suma respectivă a fost primită iniţial, respectiv 48.31.03 „Prefinanţare“, 48.32.03 „Prefinanţare“ sau 48.33.03 „Prefinanţare“, după caz.
    (7) Toate sumele reprezentând dobânda, sume neutilizate şi/sau alte sume solicitate de către Oficiul Mecanismului Financiar (OMF) sau ACP, se transferă de către OP sau PNC, în euro, în conturile ACP deschise la BNR.
    (8) Dobânda acumulată în conturile programelor, altele decât conturile prevăzute la art. 9.7 alin. (1) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare, se transferă de către OP sau PNC, în lei după schimbul valutar, în contul aferent subdiviziunii de venituri ale bugetului de stat 36.01.50 „Alte venituri“, deschis pe codul de identificare fiscală al OP/PNC. Transferul se efectuează după închiderea de către OMF a fiecărui program.

    ART. 10
    Prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare, OP şi PNC au obligaţia de a stabili termenii şi condiţiile privind derularea operaţiunilor financiare, inclusiv:
    a) termenul maxim de efectuare de către OP, PNC a plăţilor aferente avansului, prefinanţării sau rambursării cheltuielilor eligibile către PP sau beneficiari este de 15 zile lucrătoare de la data la care OP, PNC a aprobat plata;
    b) termenele de depunere a rapoartelor intermediare de progres aferente perioadei de implementare a proiectului;
    c) regulile conform cărora PP sau beneficiari care efectuează plăţi în euro în cadrul proiectului justifică prin rapoartele financiare intermediare contravaloarea în lei sau în euro a acestora la cursul băncii comerciale de la data efectuării schimbului valutar;
    d) sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice şi prin Ordonanţă, inclusiv prin includerea unor pacte comisorii de ultim grad.


    ART. 11
    PP/Beneficiarii finanţaţi din mecanismele financiare SEE şi norvegian au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect în parte o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice specifice.

    ART. 12
    (1) OP/PNC efectuează schimbul valutar al sumelor primite în euro de la ACP şi transferă aceste sume în conturile de trezorerie deschise conform prevederilor cap. VI, în vederea efectuării plăţilor către PP sau către beneficiari, în maximum 30 de zile calendaristice conform regulamentelor de implementare ale statelor donatoare.
    (2) Diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma operaţiunilor prevăzute la alin. (1) sunt considerate cheltuieli neeligibile şi vor fi suportate din bugetul OP/PNC.
    (3) Diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma operaţiunilor efectuate de către PP, partenerii acestora şi beneficiari sunt considerate cheltuieli neeligibile şi vor fi suportate din bugetul PP/partenerilor/beneficiarilor, după caz, cu excepţia celor care pot fi suportate din bugetul proiectului şi în limita acestuia în conformitate cu prevederile ghidurilor şi instrucţiunilor emise de statele donatoare.
    (4) Diferenţele nefavorabile de curs valutar se compensează cu cele favorabile, iar rezultatul net negativ se finanţează conform prevederilor alin. (2).
    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul Programului educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri şi nici în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (13) din Ordonanţă.
    (6) Diferenţele favorabile de curs valutar rezultate la finalizarea proiectelor/programelor se transferă de către OP/PNC/PP, în lei, în contul aferent subdiviziunii de venituri ale bugetului de stat 36.01.50 „Alte venituri“. Transferul se efectuează după închiderea de către OP a fiecărui proiect/de către OMF a fiecărui program.
    (7) Comisioanele aferente operaţiunilor bancare efectuate în cadrul proiectului sunt considerate cheltuieli eligibile din bugetul proiectului.

    CAP. III
    Nereguli, suspendarea plăţilor, corecţii financiare şi rambursarea sumelor necuvenite
    ART. 13
    (1) Activitatea de suspendare a plăţilor, corecţiile financiare, rambursarea sumelor necuvenite se realizează respectând prevederile art. 13 din Regulamentul SEE 2014-2021/Regulamentul norvegian 2014-2021 şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Operatorul de program este responsabil pentru constatarea şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă. În etapa de recuperare şi transmitere a sumelor către donatori se efectuează următoarele operaţiuni:
    a) PP/beneficiarul virează în lei suma corespunzătoare creanţei bugetare, din contul în care a fost încasată în contul 57.10.05.84 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/ norvegian 2014-2021“ sau în contul 57.10.05.85 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, după caz, deschise pe numele OP la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
    b) OP transferă sumele corespunzătoare creanţelor bugetare, din conturile specificate la lit. a), defalcat în funcţie de contribuţia la finanţarea proiectului, după cum urmează:
    b.1) în contul 57.10.01.84 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ sau în contul 57.10.01.85 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, după caz, pentru continuarea implementării programului;
    b.2) suma reprezentând grantul primit din partea statelor donatoare se virează din contul prevăzut la lit. b.1) în contul în lei deschis în numele său la banca comercială. După conversie transferă în contul său în euro deschis la aceeaşi bancă comercială, pentru primirea grantului în vederea transferului în conturile ACP după finalizarea programelor;
    b.3) suma reprezentând cofinanţare publică se virează în contul de cheltuieli bugetare, din care OP a efectuat plata către PP, deschis pe numele său la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) OP transferă suma corespunzătoare creanţei recuperate la lit. b.2), în euro, în contul „Disponibil din contribuţia financiară aferentă Mecanismului financiar al Spaţiului European 2014-2021“ sau în contul „Disponibil din contribuţia aferentă Mecanismului financiar norvegian 2014-2021“, în funcţie de mecanismul financiar care finanţează programul gestionat, conturi analitice denominate în euro, deschise la BNR pe numele MFP şi gestionate de către ACP;
    d) ACP transferă suma corespunzătoare creanţei bugetare din conturile de la lit. c) către OMF.

    (3) PNC este responsabil pentru constatarea şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă pentru AT şi FB. În etapa de recuperare şi transmitere a sumelor către donatori se efectuează următoarele operaţiuni:
    a) beneficiarul fondurilor de AT şi FB virează în lei suma corespunzătoare creanţei bugetare, din contul în care a fost încasată în contul 57.10.05.85 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ sau în contul 57.10.05.86 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, după caz, deschise pe numele PNC la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
    b) PNC transferă sumele corespunzătoare creanţelor recuperate din contul specificat la lit. a) în contul 57.10.01.85 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ sau în contul 57.10.01.86 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, după caz, pentru continuarea implementării programului;
    c) PNC transferă sumele corespunzătoare creanţelor recuperate, din contul specificat la lit. b) în conturile în lei deschise în numele său la banca comercială pentru suma reprezentând grantul primit din partea statelor donatoare. După conversia valutară, PNC transferă sumele în contul său în euro deschis pentru primirea grantului corespunzător fondului care îl finanţează la aceeaşi bancă comercială, în vederea transferului în conturile ACP după finalizarea programelor;
    d) PNC transferă suma corespunzătoare creanţei recuperate la lit. c) în euro în contul „Disponibil din contribuţia financiară aferentă Mecanismului financiar al Spaţiului European 2014-2021“ sau în contul „Disponibil din contribuţia aferentă Mecanismului financiar norvegian 2014-2021“, în funcţie de mecanismul financiar care finanţează programul gestionat, conturi analitice denominate în euro, deschise la Banca Naţională a României pe numele MFP şi gestionate de către ACP;
    e) ACP transferă suma corespunzătoare creanţei bugetare din conturile de la lit. c) către statele donatoare.


    ART. 14
    (1) Pentru sumele acordate în avans şi nejustificate corespunzător, potrivit art. 8 alin. (2), inclusiv cele neeligibile, OP/PNC notifică în scris, în prealabil, PP/beneficiarii cu privire la obligaţia restituirii acestora.
    (2) În cazul în care PP/beneficiarii nu restituie OP/PNC sumele prevăzute la alin. (1) în termen de 15 zile de la data primirii notificării prealabile, OP/PNC aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor, precum şi a Fondului pentru relaţii bilaterale şi Fondului pentru asistenţa tehnică
    ART. 15
    (1) OP şi PNC au obligaţia să respecte prevederile specifice prezentului capitol.
    (2) Pentru faza de angajare a cheltuielilor, OP şi PNC, instituţii publice, efectuează următoarele operaţiuni:
    a) completează formularul 1 - propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, conform anexei, cu suma propusă a fi angajată, în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament aprobate în anexa prevăzută la art. 17 din Ordonanţă;
    b) formularul 1 - propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament se completează la rubricile compartiment de specialitate şi compartiment contabilitate de către persoanele responsabile, este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, este aprobat de către ordonatorul de credite;
    c) în prima lună a anului bugetar se rezervă în totalitate creditele bugetare aprobate, completând formularul 2 - angajament bugetar global în limita creditelor bugetare aprobate;
    d) în cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile lit. c) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă;
    e) în cazul în care bugetul de stat se aprobă prin lege după începerea anului bugetar, prevederile lit. c) se aplică în luna intrării în vigoare a legii de aprobare, în limita creditelor bugetare aprobate;
    f) semnează contractele sau deciziile/ordinele de finanţare cu PP/beneficiari, contractele sau deciziile/ordinele de finanţare sunt supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;
    g) înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale.

    (3) FRDS gestionează creditele de angajament şi creditele bugetare alocate de MDRAPFE, elaborează procedura proprie, iar angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar propriu, potrivit dispoziţiilor legale.
    (4) Prevederile lit. c), d) şi e) se aplică şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru Fondul român de dezvoltare socială, respectiv Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Ordonanţă.

    ART. 16
    Pentru parcurgerea fazelor execuţiei bugetare a cheltuielilor prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 17 alin. (3) din Ordonanţă, instituţiile implicate efectuează următoarele operaţiuni:
    1. MDRAPFE:
    a) comunică FRDS limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate în anexă la buget, în cadrul cărora se pot încheia contracte şi/sau decizii de finanţare cu PP şi/sau beneficiari şi, respectiv, se pot efectua plăţi;
    b) în vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanţare şi plată, rezervă în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute pentru cofinanţarea de la bugetul de stat, completând formularul 2;
    c) în cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, creditele bugetare se rezervă în luna în care a intervenit modificarea respectivă;
    d) înregistrează în contabilitate angajamentele legale la începutul anului la nivelul creditelor de angajament aprobate în anexă la bugetul acestuia;
    e) în cazul în care valoarea creditelor de angajament se modifică pe parcursul anului bugetar, angajamentele legale se înregistrează în contabilitate la nivelul creditelor de angajament în luna în care a intervenit modificarea respectivă;

    2. FRDS semnează contractele şi/sau decizii de finanţare cu PP şi/sau beneficiari în limita creditelor de angajament aprobate pentru programele gestionate de către acesta în anexă la bugetul MDRAPFE supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;
    3. Ministerul Educaţiei Naţionale comunică limita creditelor de angajament aprobate în anexa la buget Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).

    ART. 17
    În cazul fazei de lichidare a cheltuielilor, OP/PNC, instituţii publice, efectuează următoarele operaţiuni:
    a) verifică rapoartele intermediare sau finale de progres ale proiectului, precum şi existenţa documentelor justificative anexate, primite de la PP/beneficiari conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare şi procedurilor proprii;
    b) după confirmarea corectitudinii documentelor verificate, OP/PNC autorizează plata conform procedurilor interne, în vederea înregistrării în contabilitate şi parcurgerii fazelor de ordonanţare şi plată a cheltuielilor;
    c) prevederile lit. a) se aplică şi FRDS în calitate de operator de program, în vederea efectuării plăţii.


    ART. 18
    (1) Ordonanţarea cheltuielilor se face la nivelul OP/PNC, instituţii publice, folosind formularul 3, conform anexei, în limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contribuţiei publice naţionale şi în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă grantului.
    (2) Formularul 3 se completează separat pentru fiecare tip de plată, respectiv pentru acordarea avansului, prefinanţării, precum şi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile.
    (3) Plăţile se efectuează în conformitate cu prevederile art. 6 din prezentele norme metodologice.

    ART. 19
    OP/PNC, precum şi ACP au obligaţia preluării în situaţiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilităţii, a operaţiunilor înregistrate în sistemul contabil al OP sau ACP.

    ART. 20
    În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale OP sau PNC şi cele ale PP sau ale beneficiarilor, pentru operaţiunile gestionate în cadrul celor două mecanisme financiare SEE, PP, respectiv beneficiarii au obligaţia transmiterii formularului 4, conform anexei, din care să rezulte sumele primite de la OP sau PNC şi cele plătite (restituite) acestora, conform prevederilor din contractele sau deciziile de finanţare.

    ART. 21
    (1) Sumele aferente tipurilor de opţiuni de simplificare a costurilor menţionate la art. 18 din Ordonanţă se stabilesc în conformitate cu prevederile regulamentelor de implementare şi se aprobă la nivelul punctului naţional de contact pentru fondul pentru relaţii bilaterale şi la nivelul fiecărui operator de program pentru programul aflat în gestiune.
    (2) Cheltuielile efectuate aplicând una dintre metodele de simplificare a costurilor nu se justifică prin documente-suport, conform art. 8.12.6 şi art. 8.12.7 din Regulamentul SEE 2014-2021/Regulamentul norvegian 2014-2021.
    (3) Operatorii de program/punctul naţional de contact aplică prevederile privind baremele de cheltuieli aferente deplasărilor sau de altă natură stabilite prin regulamentele de implementare, acordurile de program sau alte ghiduri aprobate de statele donatoare.
    (4) Contractele/deciziile/ordinele/alte documente cu valoare juridică similară de finanţare încheiate între operatorii de program/PNC şi promotorii de proiect/beneficiari, precum şi acordurile de parteneriat încheiate între promotorii de proiect şi partenerii de proiect vor conţine toate dispoziţiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condiţiile de plată a finanţării pe baza sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a ratelor fixe.

    CAP. V
    Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat
    ART. 22
    (1) Proiectele finanţate în cadrul celor două mecanisme financiare SEE pot fi implementate în parteneriat cu entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele donatoare sau statele beneficiare ale asistenţei financiare acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi organizaţii interguvernamentale, conform prevederilor art. 1.6 lit. w) din Regulamentul SEE 2014-2021/Regulamentul norvegian 2014-2021, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România sau a unei organizaţii internaţionale.
    (2) Proiectele finanţate prin fondurile de AT şi FB pot fi implementate în parteneriat cu entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele donatoare sau statele beneficiare ale asistenţei financiare acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi organizaţii interguvernamentale.

    ART. 23
    Liderul parteneriatului este PP, conform art. 2 alin. (3) lit. u), sau beneficiar, conform art. 2 alin. (3) lit. f) din Ordonanţă. Aceştia sunt responsabili cu asigurarea implementării proiectului şi cu respectarea tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu OP/PNC, după caz, precum şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

    ART. 24
    (1) Termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider şi parteneri.
    (2) Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România şi regulamentelor de implementare ale statelor donatoare.
    (3) Acordul de parteneriat trebuie să respecte prevederile art. 7.7 din Regulamentul SEE 2014-2021/Regulamentul norvegian 2014-2021. Acesta este transmis de către PP/beneficiari, înainte de semnarea contractului/deciziei/ ordinului de finanţare între OP/PNC şi PP/beneficiari, operatorului de program/PNC pentru verificarea conformităţii cu prevederile acestui articol.
    (4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa PP/beneficiarilor care au calitatea de lider al parteneriatului.
    (5) PP instituţii publice au obligaţia de a face publică intenţia de a stabili un parteneriat cu entităţi private în vederea implementării unui proiect finanţat din mecanismele financiare SEE şi norvegian, menţionând totodată principalele activităţi ale proiectului şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.
    (6) În cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi din sectorul privat înregistrate fiscal în România, procedura transparentă şi nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat prevăzută la art. 14 din Ordonanţă se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire naţională sau prin internet şi demonstrează că a ales partenerii dintre entităţile private care au răspuns anunţului public, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior private acreditate, precum şi a instituţiilor de cercetare în cazul programului de burse.
    (7) În cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi din sectorul privat înregistrate fiscal în alte state, procedura transparentă şi nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 14 din Ordonanţă, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada că partenerii au fost selectaţi dintre organizaţiile care au domenii de activitate în concordanţă cu obiectivele specifice ale proiectului, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior private acreditate, precum şi a instituţiilor de cercetare în cazul programului de burse.
    (8) Transferurile de sume, între lider şi parteneri, efectuate pentru implementarea proiectului în cadrul parteneriatului, se efectuează pe baza prevederilor acordului de parteneriat, cu respectarea prevederilor Ordonanţei şi a prezentelor norme metodologice.
    (9) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul instituţie publică are obligaţia deschiderii unui cont de disponibil, conform art. 29 alin. (1) pct. B, în vederea primirii de la OP a sumelor aferente avansului, plăţilor intermediare şi finale în cadrul proiectului.
    (10) Sumele primite conform alin. (9) sunt virate de lider în contul propriu şi în conturile partenerilor deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii de credit din România şi în conturile deschise pe numele partenerilor la o instituţie de credit din străinătate prin intermediul unui cont propriu deschis la o instituţie de credit din România, în situaţia în care partenerul este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România.

    CAP. VI
    Conturile aferente derulării mecanismelor financiare SEE şi norvegian şi contribuţiei publice naţionale totale
    ART. 25
    În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, reglementate prin Ordonanţă, se deschid pe numele Ministerului Finanţelor Publice următoarele conturi analitice denominate în euro, la BNR, gestionate de ACP, astfel:
    1. Contul „Disponibil din contribuţia financiară aferentă Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021“ prin care se efectuează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi astfel:
    1.1. încasări provenite din:
    a) sumele în euro transferate de OMF, reprezentând avans sau prefinanţare sau rambursare;
    b) sumele în euro transferate de OP sau PNC reprezentând creanţe şi/sau sume neutilizate;
    c) sumele în euro transferate de OP şi PNC reprezentând dobânzi sau alte sume solicitate de OMF şi ACP;
    d) sume în euro reprezentând dobânda contului curent;

    1.2. plăţi:
    a) sume în euro în conturile OP sau PNC, reprezentând sumele primite în euro de la OMF;
    b) sume în euro în conturile OMF;
    c) sume în euro reprezentând dobânda aferentă contului curent;


    2. contul „Disponibil din contribuţia aferentă Mecanismului financiar norvegian 2014-2021“ prin care se efectuează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi astfel:
    2.1. încasări provenite din:
    a) sumele în euro transferate de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, reprezentând avans, prefinanţare sau rambursare;
    b) sumele în euro transferate de OP sau PNC reprezentând creanţe şi/sau sume neutilizate;
    c) sumele în euro transferate de OP sau PNC reprezentând dobânzi sau alte sume solicitate de Mecanismul financiar norvegian sau ACP;
    d) sume în euro reprezentând dobânda contului curent;

    2.2. plăţi:
    a) plata sumelor în euro în conturile OP sau PNC, reprezentând sumele primite în euro de la Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei;
    b) plata sumelor în euro în conturile Mecanismului financiar norvegian;
    c) sume în euro reprezentând dobânda aferentă contului curent.
    ART. 26
    În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, reglementate prin Ordonanţă, se deschid pe numele OP conturi în euro la bănci comerciale prin intermediul cărora se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi.

    ART. 27
    (1) În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea programelor aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, reglementate prin Ordonanţă, pe numele operatorilor de program/PNC, instituţii publice, se deschid conturi în lei la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
    (2) Pentru asistenţă financiară nerambursabilă pentru programele aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului conturi în lei pe numele:
    a) OP instituţii publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică (ATCP) a Municipiului Bucureşti;
    b) FRDS în calitate de OP - la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a organului fiscal la care FRDS este luat în evidenţă fiscală;
    c) Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) în calitate de OP - la Trezoreria Statului a sectorului 4;
    d) Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) în calitate de OP - la Trezoreria Statului a sectorului 1.


    ART. 28
    (1) Conturile care se deschid pe numele OP la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile din cadrul programelor aferente mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 sunt următoarele:
    a) contul 57.10.01.84 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 -mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:
    1. încasări provenite din:
    - echivalentul în lei al sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite în euro de la ACP din conturile deschise la bănci comerciale;
    – sume transferate de OP din contul 57.10.05.84 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ reprezentând sume recuperate de la PP sau liderii de parteneriat aferente fondului extern nerambursabil;
    – dobânda aferentă disponibilităţilor din contul de disponibil;
    – sume neutilizate şi transferate de PP/beneficiari;

    2. plăţi:
    - sume virate PP/beneficiarilor sau liderilor de proiect în conturile deschise la Trezoreria Statului prevăzute la art. 29 din prezentele norme metodologice sau în conturile deschise la bănci comerciale sau la Trezoreria Statului pe numele PP/beneficiarilor, alţii decât instituţii publice;
    – sume virate în conturile prevăzute la art. 29 alin. (1) pct. D din prezentele norme metodologice pentru rambursarea primei şi ultimei tranşe, în conformitate cu art. 6 alin. (7) din Ordonanţă;
    – sume transferate de OP în contul propriu la banca comercială reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;
    – sume transferate de OP în contul propriu la banca comercială reprezentând dobânda acumulată aferentă fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;
    – sume transferate de OP în contul propriu la banca comercială reprezentând sume neutilizate de către PP/beneficiari;


    b) conturile de credite bugetare deschise şi repartizate 01 „Credite bugetare deschise din bugetul de stat“ şi de cheltuieli ale bugetului de stat 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ ale OP instituţii publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru derularea operaţiunilor dispuse de aceştia din sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b),c) şi d) din Ordonanţă, inclusiv cele aferente costurilor de management, cod 58.34.01, cod 58.34.02 şi 58.23;
    c) contul 57.10.05.84 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:
    1. încasări provenite din:
    - sume de la PP sau lideri de proiect, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli, atât fondului extern nerambursabil, cât şi cofinanţare, inclusiv dobânzi la creanţe stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

    2. plăţi:
    - sume virate de OP în contul 57.10.01.84 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil;
    – sume transferate de OP reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente cofinanţării în conturile de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ din care au fost efectuate plăţile către PP/lider de parteneriat - în cazul OP instituţii publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;
    – în cazul ANPCDEFP şi UEFISCDI, sume transferate în conturile prin care îşi gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    – în cazul FRDS, sume transferate în contul 57.10.02.84 „Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinanţarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;
    – sume reprezentând dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care se constituie venit la bugetul de stat şi se transferă în contul de venituri al bugetului de stat.
    Din acest cont, OP transferă sumele recuperate ca urmare a unor nereguli constatate, inclusiv dobânzile, în conturile corespunzătoare, în termen de 5 zile lucrătoare;    d) contul 57.10.02.84 „Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinanţarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ - în cazul FRDS în calitate de operator de program în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:
    1. încasări provenite din:
    - sume virate de MDRAPFE reprezentând cofinanţare publică de la bugetul de stat;
    – sume virate din contul 57.10.05.84 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ reprezentând creanţe bugetare rezultate din nereguli, recuperate, aferente cofinanţării de la bugetul de stat;
    – sume încasate potrivit prevederilor art. 9 din Ordonanţă;
    – sume neutilizate şi transferate de PP/beneficiari;

    2. plăţi:
    - sume virate PP sau liderilor de proiect reprezentând cofinanţarea publică în conturile prevăzute la art. 29, inclusiv cofinanţarea publică transferată în contul OP rămasă neutilizată la sfârşitul anului în contul PP sau liderului de proiect;
    – restituirea la bugetul MDRAPFE a eventualelor sume reprezentând cofinanţare publică rămase după finalizarea programelor, în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost primite sumele respective, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare;


    e) contul 57.10.04.84 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea cheltuielilor certificate de ACP şi care nu sunt considerate eligibile de CMF pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ - în cazul FRDS în calitate de operator de program, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:
    1. încasări provenite din:
    - sume virate de MDRAPFE pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către ACP şi care nu sunt considerate eligibile de către CMF;
    – sume virate de MDRAPFE pentru alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor, conform art. 6 din Ordonanţă;

    2. plăţi:
    - sume virate de FRDS în contul propriu deschis la o bancă comercială în vederea virării acestora către ACP;


    f) contul 57.10.01.85 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;
    g) contul 57.10.05.85 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;
    h) contul 57.10.01.87 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Costuri de management şi alte linii bugetare finanţate din mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, în care se înregistrează operaţiuni de încasări şi plăţi în lei aferente costurilor de management, în conformitate cu prevederile acordurilor de finanţare încheiate;
    i) contul 57.10.02.87 „Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinanţarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Costuri de management şi alte linii bugetare finanţate din mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ - în cazul FRDS în calitate de operator de program, în care se înregistrează operaţiuni de încasări şi plăţi în lei aferente costurilor de management în conformitate cu prevederile acordurilor de finanţare încheiate.


    ART. 29
    (1) Pentru implementarea proiectelor din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, pe numele beneficiarilor/PP/partenerilor de proiecte/ liderilor de proiect, se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului următoarele conturi, astfel:
    A. conturi de venituri
    a) 20D483103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul de stat, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare centrală - modelul prefinanţării;
    b) 21D483103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    c) 22D483103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    d) 28D483103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    e) 26D483103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    f) 20D427500 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanţarea proiectelor finanţate din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul de stat, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare centrală;
    g) 21D427500 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanţarea proiectelor finanţate din mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală, finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
    h) 22D427500 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanţarea proiectelor finanţate din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    i) 28D427500 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanţarea proiectelor finanţate din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    j) 26D427500 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanţarea proiectelor finanţate din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din fondul naţional de asigurări sociale de sănătate, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    k) 20D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul de stat, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare centrală - modelul prefinanţării;
    l) 21D401502 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    m) 22D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    n) 28D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    o) 26D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;

    B. conturi de disponibil deschise pe numele liderilor de proiect (modelul prefinanţării şi modelul rambursării):
    b1) instituţii publice din administraţia publică centrală:
    1. contul 50.05.31 „Disponibil al liderilor de parteneriat din administraţia publică centrală - Mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ ;
    2. contul 50.05.32 „Disponibil al liderilor de parteneriat din administraţia publică centrală - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;

    b2) instituţii publice din administraţia publică locală:
    1. contul 50.06.06 „Disponibil al liderilor de parteneriat din administraţia publică locală - Mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;
    2. contul 50.06.07 „Disponibil al liderilor de parteneriat din administraţia publică locală - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;

    b3) alţii decât instituţii publice:
    1. contul 50.99.22 „Disponibil al liderilor de parteneriat alţii decât instituţii publice - Mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“
    2. contul 50.99.23 „Disponibil al liderilor de parteneriat, alţii decât instituţii publice - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;


    C. conturi de disponibil deschise pe numele beneficiarilor/PP/partenerilor de proiecte, alţii decât instituţii publice (modelul prefinanţării şi modelul rambursării):
    1. contul 50.99.20 „Disponibil al promotorilor de proiecte, alţii decât instituţii publice - Mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;
    2. contul 50.99.21 „Disponibil al beneficiarilor, alţii decât instituţii publice - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;

    D. conturi de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele reprezentând FEN, conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanţă:
    1. contul 20A483101 - „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică centrală - Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“;
    2. contul 20A483102 - „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică centrală - Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - Sume primite in contul plăţilor efectuate în anii anteriori“.


    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasare, liderii de proiect au obligaţia virării sumelor în lei în unul dintre conturile prevăzute la pct. A şi C deschise atât pe numele lor, cât şi ale partenerilor lor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în conturile partenerilor deschise la bănci comerciale în cazul în care aceştia nu au calitatea de instituţie publică şi au optat pentru deschiderea conturilor la bănci comerciale.
    (3) În situaţia în care sumele se virează în euro partenerului care este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România, transferul acestora se efectuează de către liderul de parteneriat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării, într-un cont deschis pe numele partenerului la o bancă comercială din străinătate, prin intermediul contului propriu al liderului de parteneriat deschis la o bancă comercială din România.
    (4) Liderul are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât şi OP cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont.
    (5) Partenerii au obligaţia verificării încasării sumelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    (6) În cazul în care încasarea sumelor nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât şi operatorului de program, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării;

    ART. 30
    (1) Pentru gestionarea fondurilor de asistenţă tehnică şi pentru relaţii bilaterale se deschid conturi după cum urmează:
    a) pe numele Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Punctului naţional de contact (MDRAPFE-PNC) se deschid conturi în euro la o bancă comercială prin intermediul cărora se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi;
    b) pe numele MDRAPFE-PNC se deschid la ATCP a municipiului Bucureşti următoarele conturi:
    A. Fondul pentru relaţii bilaterale
    b1) contul 57.10.01.85 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:
    1. încasări provenite din:
    - echivalentul în lei al sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite în euro de la ACP din conturile deschise la bănci comerciale;
    – dobânda aferentă disponibilităţilor din contul de disponibil;

    2. plăţi:
    - sume virate beneficiarilor, inclusiv MDRAPFE-PNC, pentru situaţia în care acesta are calitatea de beneficiar;
    – sume virate OP, altele decât cele prevăzute în memorandumurile de înţelegere;
    – sume transferate de MDRAPFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială reprezentând dobânda acumulată aferentă fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;


    b2) contul 57.10.05.85 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:
    1. încasări provenite din:
    - sume de la beneficiari, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

    2. plăţi:
    - sume virate de MDRAPFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea virării la ACP.
    Din acest cont MDRAPFE-PNC transferă sumele recuperate ca urmare a unor nereguli constatate, inclusiv dobânzile, în conturile corespunzătoare, în termen de 5 zile lucrătoare;


    b3) conturile de credite bugetare deschise şi repartizate 01 „Credite bugetare deschise din bugetul de stat“ şi de cheltuieli ale bugetului de stat 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ ale MDRAPFE-PNC deschise la ATCP a municipiului Bucureşti pentru derularea operaţiunilor dispuse de acesta din sumele prevăzute la art. 6 alin. (5) din Ordonanţă.

    B. Asistenţa tehnică gestionată de MDRAPFE prin MDRAPFE-PNC
    b4) contul 57.10.01.86 „ Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:
    1. încasări provenite din:
    - echivalentul în lei al sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite în euro de la ACP din conturile deschise la bănci comerciale;
    – dobânda aferentă disponibilităţilor din contul de disponibil;

    2. plăţi:
    - sume transferate MFP pentru proiectele în care ACP şi Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) sunt beneficiari;
    – sume virate MDRAPFE-PNC, pentru situaţia în care acesta are calitatea de beneficiar;
    – sume transferate de MDRAPFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială, reprezentând dobânda acumulată aferentă fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;
    – sume transferate în contul MDRAPFE aferente cheltuielilor de personal efectuate de MDRAPFE sau care urmează a fi efectuate de către MDRAPFE pentru personalul implicat în gestionarea fondurilor externe nerambursabile în conformitate cu legislaţia incidentă şi în baza Acordului de finanţare pentru asistenţă tehnică şi fondul pentru relaţii bilaterale;


    b5) contul 57.10.05.86 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 - Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:
    1. încasări provenite din:
    - sume de la MDRAPFE-PNC şi MFP, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

    2. plăţi:
    - sume transferate de MDRAPFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială, reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea virării la ACP.
    Din acest cont MDRAPFE-PNC transferă sumele recuperate ca urmare a unor nereguli constatate, inclusiv dobânzile, în conturile corespunzătoare, în termen de 5 zile lucrătoare;


    b6) conturile de credite bugetare deschise şi repartizate 01 „Credite bugetare deschise din bugetul de stat“ şi de cheltuieli ale bugetului de stat 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ ale MDRAPFE-PNC deschise la ATCP a municipiului Bucureşti pentru derularea operaţiunilor dispuse de acesta din sumele prevăzute la art. 6 alin. (5) din Ordonanţă.    (2) Pe numele beneficiarilor instituţii publice din cadrul programului Asistenţă tehnică şi programului Fondul pentru relaţii bilaterale care utilizează mecanismul prefinanţării se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului următoarele conturi:
    A. Fondul pentru relaţii bilaterale
    1. a) 20D483203 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ - pe numele beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul de stat, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale administraţiei publice centrale - modelul prefinanţării;
    b) 21D483203 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ pe numele beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală, finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    c) 22D483203 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/ beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    d) 28D483203 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ pe numele PP/partenerilor de proiecte/ beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;
    e) 26D483203 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relaţii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice finanţate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării;

    2. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasare, liderii de proiect au obligaţia virării sumelor în lei în conturile prevăzute la pct. 1 lit. a)-e) deschise atât pe numele său, cât şi al partenerilor săi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în conturile partenerilor deschise la bănci comerciale, în cazul în care aceştia nu au calitatea de instituţie publică şi au optat pentru deschiderea conturilor la bănci comerciale.
    3. În situaţia în care sumele se virează în euro partenerului care este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România, transferul acestora se efectuează de către liderul de parteneriat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării, întrun cont deschis pe numele partenerului la o bancă comercială din străinătate, prin intermediul contului propriu al liderului de parteneriat deschis la o bancă comercială din România.
    4. Liderul are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât şi operatorilor de program cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont.
    5. Partenerii au obligaţia verificării încasării sumelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    6. În cazul în care încasarea sumelor nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât şi MDRAPFE-PNC, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării.

    B. Asistenţă tehnică gestionată de MDRAPFE-PNC
    a) contul de venit 20D483303 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Asistenţă tehnică aferentă mecanismelor financiare SEE şi Norvegian 2014-2021 - Prefinanţare“ - pe numele beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice ale administraţiei publice centrale - modelul prefinanţării;
    b) contul 20D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“ - pe numele beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice de subordonare centrală - modelul prefinanţării.


    (3) Pe numele beneficiarilor instituţii publice din cadrul programului Asistenţă tehnică şi programului Fondul pentru relaţii bilaterale care utilizează mecanismul rambursării se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului următoarele conturi:
    A. Fondul pentru relaţii bilaterale
    a) conturile de venit ale bugetului de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian:
    a.1) 20A483201 „Venituri ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“;
    a.2) 20A483202 „Venituri ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“;

    b) conturile de venit ale bugetului asigurărilor sociale de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian:
    b.1) 22A483201 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“;
    b.2) 22A483202 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“;

    c) conturile de venit ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării Fondului pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian:
    c.1) 28A483201 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“;
    c.2) 28A483202 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“;

    d) conturile de venit ale bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din Fondul pentru relaţii bilaterale la aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021:
    d.1) 26A483201 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“;
    d.2) 26A483202 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“;

    e) conturile de venit ale bugetului local în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021:
    e.1) 21A483201 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică locală - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“;
    e.2) 21A483202 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică locală - Fondul pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“.


    B. Asistenţă tehnică gestionată de MDRAPFE-PNC
    a) conturile de venit ale bugetului de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE şi norvegian:
    a.1) 20A483301 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică centrală - Asistenţă tehnică aferentă mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“;
    a.2) 20A483302 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică centrală - Asistenţă tehnică aferentă mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“.
    ART. 31
    Formularele 1-4 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Formularul 1 - Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament
    Ministerul/Instituţia
    Operator de program/PNC/PP/beneficiar
    Data emiterii ………….
    Compartimentul de specialitate
    Nr. …………..
    PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI
    (pentru acţiuni multianuale în limita creditelor de angajament
    reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credit cu rol de OP/PNC/…)
    Program: ……………...........
    Promotor de proiect/Beneficiar: ……..……
    Calculul disponibilului de credite de angajament
    - lei -

┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │Disponibil│Suma angajată │ │
│ANEXA LA │ │Credite │de credite│ │Disponibil│
│BUGET*) │Credite de│de │de ├──────────┬───────┬────┤de credite│
│Subdiviziunea│angajament│angajament│angajament│valuta │ │ │de │
│clasificaţiei│(ct. 8071)│angajate │ce mai │ │curs │ │angajament│
│bugetului │ │(ct. 8072)│poate ├─────┬────┤valutar│lei │rămas de │
│aprobat***) │ │ │fi angajat│felul│suma│ │ │angajat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 = col. 1│4 │5 │6 │7 │8 = col. 3│
│ │ │ │– 2 │ │ │ │ │– 7 │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
│FEN (grant) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
│Cofinanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publică │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0.00│ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┴────┴───────┴────┴──────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│0.00 │
└──────────────────────────────────────┘


    TOTAL:

┌──────────────┬────────────────┬─────────┐
│Compartimentul│Compartimentul │Control │
│de │de │financiar│
│specialitate │contabilitate**)│preventiv│
│Data │Data │CFPP │
│Semnătura │Semnătura │Data │
│ │ │Semnătura│
└──────────────┴────────────────┴─────────┘


──────────
      *) Se completează pentru acţiunile multianuale pe baza datelor din anexele la bugetul ordonatorului de credite, prin care au fost stabilite creditele de angajament.
     **) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3.
    ***) În cazul grantului se specifică codul de rând din formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.
──────────
    Ordonator de credite,
    Data:
    Semnătura
    Formularul 2 - Angajament bugetar global în limita creditelor bugetare
    Ministerul/Instituţia
    Operator de program/PNC
    Data emiterii ………..
    Compartimentul de specialitate
    Nr. ………….
    ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL
    (în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de OP/PNC)

┌─────────────────────────────────┬────┐
│Înregistrarea bugetară │ │
│Mecanismul financiar SEE/ │Suma│
│norvegian │ │
│Program: ……… │ │
├─────────────────────────────────┴────┤
│Finanţarea din FEN postaderare (grant)│
│Cofinanţare publică │
│TOTAL 0.00 │
├──────────────────────────────────────┤
│Compartiment de specialitate │
│Data: │
│Semnătura: …. │
├──────────────────────────────────────┤
│Spaţiu rezervat CFPP │
│- Viză Data │
│- Refuz de viză Semnătura │
│- Înregistrare individuală │
│Nr. ………. Data │
└──────────────────────────────────────┘


    Ordonator de credite,
    Data:
    Semnătura:
    Formularul 3 - Ordonanţare de plată
    Ministerul/Instituţia
    Operator de program/PNC/PP/beneficiar
    Data emiterii …………….
    Compartimentul de specialitate
    Nr. ……….
    ORDONANŢARE DE PLATĂ
        Tipul plăţii
           AVANS
    PREFINANŢARE
     RAMBURSARE
          factura
    Promotor de proiect: ………./Beneficiar …………..
    Nr. contract de finanţare ………/Data contract …./decizie de finanţare ……./contract de achiziţie
    Lista documentelor justificative ………….
    Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare (credite bugetare şi disponibil aferent finanţare grant):
    – lei -

┌─────────────┬──────────┬───────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │
│ │Disponibil│Suma de plată │ │
│Subdiviziunea│înaintea │ │ │
│clasificaţiei│efectuării├──────────┬───────┬────┤Disponibil│
│bugetare*) │plăţii**) │ │ │ │după │
│Cap. …. │(ct. │valuta │ │ │efectuarea│
│subcap. ….. │8066-770/ │ │curs │ │plăţii │
│Titlu …… art.│5xx - doc.├─────┬────┤valutar│lei │ │
│….. alin. …..│în │ │ │ │ │ │
│ │decontare)│felul│suma│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = col. 1│
│ │ │ │ │ │ │– 5 │
├─────────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
│FEN (grant) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
├─────────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
│Cofinanţare │ │ │ │ │ │ │
│publică****) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
├─────────────┼──────────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0.00│ │
└─────────────┴──────────┴─────┴────┴───────┴────┴──────────┘


    Numele şi adresa promotorului Numărul de cont:
    de proiect/beneficiarului/contractorului: Trezoreria (Banca):
    ......................................……….. Cod fiscal

┌──────────────┬─────────────────┬─────────┐
│ │ │Control │
│ │ │financiar│
│Compartimentul│Compartimentul de│preventiv│
│de │contabilitate***)│propriu │
│specialitate │Data …./…./….. │(CFPP) │
│Data …./…./…. │Semnătura │Data …./ │
│Semnătura │ │…./…. │
│ │ │Viza │
│ │ │Semnătura│
└──────────────┴─────────────────┴─────────┘


──────────
       *) În cazul grantului se specifică codul de rând din formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.
      **) Disponibilul din prima ordonanţare emisă la începutul anului bugetar este compus din disponibilităţile reportate din anul bugetar anterior şi creditele bugetare ale anului curent (plăţile pot fi mai mari decât deschiderile de credite bugetare).
     ***) Răspunde de datele înscrise în coloana 1.
    ****) Se detaliază pe subdiviziunea clasificaţiei bugetare (capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol, alineat).
──────────
    Ordonator de credite,
    Data:
    Semnătura
    Formularul 4 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă
    MODEL
    de notificare cu privire la reconcilierea contabilă
    De la: ...........(promotor de proiect sau beneficiar)..........
    Către: OP sau PNC ...........................................................
    Referitor: Proiect ...........(numărul contractului de finanţare).......
    Vă informăm că la data de ................................ situaţia încasărilor/plăţilor a fost următoarea:
    • sume încasate de la OP: ...................................................., conform:
    - O.P. nr. .............../data ..........................., suma ...................................., reprezentând ..................................................;
    – O.P. nr. ............../data ............................, suma ...................................., reprezentând ..................................................;
    – ................................

    • sume plătite (restituite) către OP: ................., conform:
    - O.P. nr. ............./data ............................., suma ...................................., reprezentând ..................................................;
    – O.P. nr. ............./data ............................., suma ...................................., reprezentând ..................................................;
    – ..............    Promotor de proiect (reprezentant legal)
    sau
    beneficiar (reprezentant legal)
    ………….......................................……..

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016