Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017
    Luând în considerare măsurile din domeniul sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, precum şi a sarcinii Guvernului stabilită în şedinţa care a avut loc în data de 27.07.2017, prin care s-a stabilit luarea măsurilor privind reducerea birocraţiei din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
    se impune intervenţia legislativă de urgenţă în sensul modificării şi completării reglementărilor referitoare la condiţiile şi modalitatea de acordare a certificatelor de concediu medical şi a indemnizaţiilor aferente acestor certificate în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor asigurate la prestaţiile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate.
    Ţinând cont de faptul că în lipsa unei reglementări în cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii nu ar beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani,
    având în vedere necesitatea simplificării procedurii de acordare a certificatelor de concediu medical pentru situaţiile în care asiguraţii beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în lipsa căreia aceştia nu ar beneficia în timp util de certificatele de concediu medical şi de indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor,
    luând în considerare necesitatea reglementării referitoare la stabilirea modalităţii de transmitere către medicii prescriptori a documentelor justificative care stau la baza eliberării certificatelor de concediu medical, în cazul persoanelor care au însoţit
    copilul bolnav la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în lipsa cărora nu se pot elibera certificatele de concediu medical,
    pentru punerea în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 460 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost constatate ca fiind neconstituţionale aceste dispoziţii, întrucât prin acestea se exclude posibilitatea acordării indemnizaţiei de maternitate calculate în raport cu toate veniturile pe baza cărora s-a calculat şi plătit contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii,
    având în vedere necesitatea reglementării mecanismului privind completarea în format electronic a certificatelor de concediu medical, în concordanţă cu măsurile privind reducerea birocraţiei din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzută ca măsură ce urmează a fi aplicată din trimestrul al doilea al anului 2018, aceasta necesită reglementarea cadrului legal pentru realizarea şi implementarea soluţiilor informatice pentru administrarea sistemului electronic pentru concedii medicale, întrucât conduce la schimbarea programelor informatice,
    luând în considerare necesitatea stabilirii sursei de finanţare a acestui sistem informatic, astfel încât medicii prescriptori să poată elibera certificatele de concediu medical în format electronic începând cu data implementării sistemului,
    având în vedere necesitatea implementării în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, referitoare la eliminarea contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor legale actuale de către angajatori, de bugetul de asigurări pentru şomaj, precum şi de către persoanele fizice care se asigură facultativ în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,
    necesitatea punerii în concordanţă a dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în ceea ce priveşte contribuţia asiguratorie pentru muncă,
    necesitatea elaborării Legii bugetului de stat pentru anul 2018,
    necesitatea reglementării cadrului legal cu privire la acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea asigurării plăţii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, aferente certificatelor de concediu medical de care beneficiază asiguraţii sistemului, cu sume care se alocă de la bugetul de stat, fără de care nu se poate asigura continuitatea plăţilor indemnizaţiilor care se suportă din bugetul fondului,
    luând în considerare eliminarea din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017,
    în vederea respectării normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, respectiv evitarea paralelismului legislativ, precum şi evitarea interpretărilor şi aplicarea neunitară a prevederilor legale, având în vedere faptul că prevederile privind persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, baza de calcul al indemnizaţiilor, modul de stabilire, declarare şi plată sunt reglementate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    necesitatea reglementării cadrului legal referitor la persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, fără de care, în cazul unor afecţiuni care necesită îngrijiri medicale, asiguraţii nu vor putea beneficia de certificate de concediu medical şi de indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor,
    ţinând cont de necesitatea reglementării cadrului legal referitor la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, precum şi la modul de declarare a persoanelor care beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate şi a certificatelor de concediu medical acordate asiguraţilor, fără de care asiguraţii nu vor putea beneficia de indemnizaţii,
    necesitatea reglementării cadrului legal referitor la acordarea posibilităţii asigurării facultative în sistemul de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau indemnizaţie de şomaj, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    ţinând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecinţe directe asupra sănătăţii şi vieţii pacienţilor, prin neasigurarea accesului în timp util la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:
    A. realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
    B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
    C. beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.
    (2) Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
    (3) Modelul şi conţinutul contractului prevăzut la alin. (2) sunt reglementate în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzut la alin. (2) constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă, conform legii.
    (5) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia pensionarilor de invaliditate gradul III şi a pensionarilor nevăzători, care desfăşoară activităţi independente definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, este condiţionat de plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă, destinată suportării acestor indemnizaţii, reglementată prin Codul fiscal.
    (2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără plata unei contribuţii.
    (3) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    3. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Suma destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură din sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, conform art. 220^6 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, din contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3), precum şi de la bugetul de stat, după caz.
(3) Veniturile provenite din sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, prevăzute la alin. (2), se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    4. La articolul 4, alineatele (7) şi (8) se abrogă.
    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Cota de contribuţie prevăzută la art. 3 alin. (3) se datorează şi se achită de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2). Venitul lunar pentru care se optează plata contribuţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.
    (2) Salariul de bază minim brut pe ţară prevăzut la alin. (1) utilizat la stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiei este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, aferent lunii pentru care se optează plata contribuţiei.
    (3) Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 1 alin. (2) efectuează plata contribuţiei lunar, prin aplicarea cotei asupra venitului lunar ales înscris în contract."

    6. La articolul 6, alineatele (1), (2), (5) şi (7)-(9) se abrogă.
    7. La articolul 6, alineatele (3), (3^1), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical, informaţiile referitoare la certificate, precum şi veniturile care intră în baza de calcul al indemnizaţiilor aferente acestora se declară de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A, persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B, precum şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti prin declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal.
(3^1) Persoanele şi instituţia prevăzute la alin. (3) sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care sunt suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(4) Persoanele şi instituţia prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea verificării modului de determinare a indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    ……………………………………………...................................
(6) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul se înregistrează la casa de asigurări de sănătate şi produce efecte de la data înregistrării."

    8. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (6^1)-(6^4), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Contractul prevăzut la art. 1 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, de persoana împuternicită de către aceasta în acest sens şi casa de asigurări de sănătate.
(6^2) Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie încheierea unui act adiţional la contract, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective. Actul adiţional la contract produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării acestuia şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.
(6^3) Persoanele şi informaţiile prevăzute la alin. (3) se declară şi de către persoanele fizice care obţin venituri sub formă de salarii ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, precum şi de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, în condiţiile prevăzute la art. 147 alin. (12) şi (13) din Codul fiscal.
(6^4) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiei prevăzută la alin. (3) sunt prevăzute în Codul fiscal."

    9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical."

    10. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut la art. 7, se constituie din însumarea perioadelor:
    a) pentru care s-a achitat contribuţia asiguratorie pentru muncă;
    b) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    c) pentru care s-a achitat contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3);
    d) pentru care persoanele sunt asigurate fără plata contribuţiei potrivit art. 3 alin. (2).
    (2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care:
    a) asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    b) a beneficiat de pensie de invaliditate;
    c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior;
    d) a beneficiat de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Perioadele prevăzute la alin. (2) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în înţelesul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."

    11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă.
    (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C, baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor brute lunare reprezentând indemnizaţie de şomaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.
    (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.
    (4) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1)-(3), se constituie baza de calcul al indemnizaţiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 8 alin. (2), veniturile care se iau în considerare sunt:
    a) indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a);
    b) salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi c);
    c) indemnizaţiile de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d).
    (5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi în cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, precum şi în cazul pensionarilor nevăzători, pe perioada în care se află în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi alin. (2).
    (6) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate, cu respectarea prevederilor alin. (4).
    (7) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare cu respectarea prevederilor alin. (4).
    (8) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare.
    (9) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă."

    12. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, medic curant este orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi orice alt medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."

    13. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Medicii prevăzuţi la alin. (1) pot completa certificatele de concediu medical atât pe suport hârtie, cât şi electronic şi le pot transmite pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă angajatorilor/persoanelor în drept, după caz.
(4) Certificatele de concediu medical, prevăzute la alin. (3), care sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către medicii care le eliberează, sunt semnate de aceştia cu semnături electronice calificate."

    14. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    Medicii prevăzuţi la art. 11 au obligaţia de a completa certificatele de concediu medical cu respectarea Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS."

    15. La articolul 12 litera B, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi C şi alin. (2)."

    16. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, împreună cu CNAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare."

    17. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care se află şi în una dintre situaţiile menţionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum şi pensionarii de invaliditate gradul III sau, după caz, pensionarii nevăzători, care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2)."

    18. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuţia asiguratorie pentru muncă, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calităţii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10."

    19. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.
(1^2) Lista afecţiunilor prevăzute la alin. (1^1) se stabileşte de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi este prevăzută în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(1^3) La includerea afecţiunilor în lista prevăzută la alin. (1^2), pe aparate şi sisteme, se au în vedere elemente clinice, evolutive şi complicaţii ce determină prin severitatea tulburărilor morfologice şi funcţionale o durată cumulată a îngrijirilor medicale acordate copilului, exclusiv pentru afecţiunea de bază, de peste 90/180 de zile calendaristice pe an."

    20. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    21. După articolul 27 se introduc două noi articole, articolele 27^1 şi 27^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    (1) Persoanele prevăzute la art. 27 beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.
    (2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a persoanelor prevăzute la alin. (1).
    ART. 27^2
    (1) Certificatele de concediu medical prevăzute la art. 27^1 alin. (2) pot fi eliberate persoanelor în drept, precum şi soţului/soţiei/rudelor de gradul I ale persoanelor prevăzute la art. 27^ sau unei alte persoane împuternicită de către acestea în acest sens.
    (2) Documentele prevăzute la art. 27^1 alin. (2) pot fi transmise medicului care eliberează certificatul de concediu medical de către persoanele prevăzute la alin. (1) pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, iar medicul, la rândul său, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, beneficiarilor/persoanelor în drept/angajatorilor, după caz.
    (3) Documentele prevăzute la art. 27^1 alin. (2), precum şi certificatele de concediu medical, atunci când sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sunt semnate cu semnătură electronică calificată."

    22. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz.
    (2) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1^1) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist."

    23. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul specialist, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
    (2) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1^1) va fi cea corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilită de medicul specialist, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale."

    24. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    (1) În situaţia în care durata internării copilului bolnav cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant poate acorda certificatul de concediu medical la externare sau lunar.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la art. 27, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate."

    25. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizaţie o constituie numai venitul obţinut pe fiecare loc de realizare."

    26. La articolul 36 alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A;
    ……………………………………………………………………
c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32."

    27. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    Pentru calculul şi plata indemnizaţiilor, plătitorii de indemnizaţii prevăzuţi la art. 36 au următoarele obligaţii:
    a) să verifice elementele care se înscriu obligatoriu pe certificatul de concediu medical, prevăzute în Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS;
    b) să gestioneze numărul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat şi pe fiecare afecţiune;
    c) să respingă la plată certificatele de concediu medical completate eronat de către medicii prescriptori."

    28. Articolul 37 se abrogă.
    29. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate."

    30. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) erau în drept să le solicite."

    31. La articolul 42, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Debitele privind contribuţia datorată de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) se recuperează de casele de asigurări de sănătate şi constituie venituri la bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate.
(7) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispoziţiile alin. (3) şi (6) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală."

    32. Articolele 44-46 se abrogă.
    33. La articolul 47, alineatele(1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Constituie contravenţii faptele săvârşite prin încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (4).
    (2) Constituie contravenţii faptele săvârşite prin încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 36 alin. (3), refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor şi/sau calculul şi plata eronată a indemnizaţiilor, precum şi încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 36^1 lit. b)."

    34. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    (1) Certificatele de concediu medical se pot completa atât pe suport hârtie, cât şi electronic şi pot fi eliberate on-line sau, după caz, off-line, în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic.
    (2) Certificatele de concediu medical se pot completa electronic începând cu data implementării acestora, stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Conţinutul şi forma certificatelor de concediu medical, care reprezintă formulare cu regim special şi conţin elemente de protecţie împotriva falsificării sau contrafacerii şi ale altor formulare necesare aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Cheltuielile necesare pentru realizarea soluţiilor informatice pentru administrarea sistemului electronic pentru concedii medicale, precum şi cheltuielile generate de realizarea aplicaţiei informatice se suportă din fonduri externe nerambursabile, cuprinse în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    35. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special."


    ART. II
    (1) Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pe bază de declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, pentru a beneficia de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt obligate să încheie contractul de asigurare prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Debitele privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, datorată la bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2018, de către persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, se recuperează de casele de asigurări de sănătate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

    ART. III
    (1) Prevederile cuprinse la art. I pct. 10, 14, 16, 17, 25-26, 28-31 şi la art. II se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.
    (2) Prevederile cuprinse la art. I pct. 33 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Florian-Dorel Bodog
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Lucian Şova
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 14 decembrie 2017.
    Nr. 99.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016