Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 24 noiembrie 2017 pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTĂRI CONTABILE din 24 noiembrie 2017  pentru persoanele juridice fără scop patrimonial    Twitter Facebook
Cautare document

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 24 noiembrie 2017 pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 984 din 12 decembrie 2017
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017.
──────────
    CAP. 1
    Arie de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare
    1. (1) Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi depunere a situaţiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
    (2) Prezentele reglementări se completează cu prevederile Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul entităţilor care desfăşoară şi activităţi economice.
    (3) Prezentele reglementări contabile stabilesc modul de contabilizare a operaţiunilor efectuate, nu încadrarea acestora în activităţi fără scop patrimonial sau activităţi economice.

    SECŢIUNEA 1.1
    Arie de aplicabilitate
    2. Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane, denumite în continuare entităţi:
    a) persoanele juridice fără scop patrimonial înfiinţate în baza legislaţiei din România: asociaţii, fundaţii, federaţii sau alte organizaţii de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi alte persoane juridice înfiinţate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial;
    b) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România;
    c) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România;
    d) subunităţile fără personalitate juridică, din România, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în străinătate.

    3. (1) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România se include în situaţiile financiare anuale ale persoanei juridice române fără scop patrimonial şi se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.
    (2) Subunităţile fără personalitate juridică prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c) au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentelor reglementări, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.

    4. (1) În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoană juridică română fără scop patrimonial şi o persoană juridică străină fără scop patrimonial, contabilitatea se ţine de către persoana desemnată de asociaţi, care răspunde potrivit legii.
    (2) La organizarea şi conducerea contabilităţii asocierii în participaţie trebuie avute în vedere atât prezentele reglementări, cât şi cerinţele care rezultă din alte prevederi legale.
    (3) Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, asocierilor în participaţie între persoane juridice străine (nerezidente) fără scop patrimonial, înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere să îndeplinească obligaţiile fiscale organizează şi conduce evidenţa contabilă a asocierii, astfel încât să se poată determina informaţiile şi obligaţiile prevăzute de lege, fără a întocmi situaţii financiare anuale.

    5. (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.
    (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.
    (3) Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.

    SECŢIUNEA 1.2
    Definiţii
    6. În înţelesul prezentelor reglementări se aplică următoarele definiţii:
    1. interes de participare înseamnă drepturi în capitalul altor entităţi, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi, sunt destinate să contribuie la activitatea entităţii care deţine drepturile respective. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi reprezintă un interes de participare, dacă depăşeşte un prag procentual de 20%;
    2. active imobilizate înseamnă activele care sunt destinate să servească o perioadă îndelungată activităţile entităţii, respectiv mai mare de un an;
    3. cifră de afaceri netă privind activitatea economică înseamnă sumele obţinute din vânzarea de produse şi prestarea de servicii după deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată şi a altor impozite direct legate de cifra de afaceri;
    4. cost de achiziţie înseamnă preţul datorat şi eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achiziţie.
    În acest sens, costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
    În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
    Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziţie şi atunci când funcţia de aprovizionare este externalizată;


    5. cost de producţie înseamnă preţul de achiziţie al materiilor prime şi al materialelor consumabile şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului în cauză.
    Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie, costul proiectării produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.
    Costurile de conversie (prelucrare) a stocurilor includ costurile direct legate de unităţile produse, cum ar fi costurile cu manopera directă. De asemenea ele includ şi alocarea sistematică a regiei fixe şi variabile de producţie generată de transformarea materialelor în produse finite. Regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care rămân relativ constante, indiferent de volumul producţiei. Regia variabilă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care variază direct proporţional sau aproape direct proporţional cu volumul producţiei, cum sunt materialele indirecte şi forţa de muncă indirectă.
    În situaţia în care anumite costuri (regii) generale sau costuri de proiectare a produselor pot fi identificate ca având legătură cu unele stocuri, acestea se includ în costul stocurilor respective.
    În costul de producţie al bunului se include o proporţie rezonabilă din cheltuielile de regie fixe sau variabile atribuibile indirect bunului în cauză, în măsura în care acestea se referă la perioada de producţie. Includerea în costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvată în măsura în care reprezintă costuri suportate pentru a aduce stocurile în locul şi forma dorite.
    În costul de producţie nu se includ costurile de distribuţie;

    6. ajustări de valoare înseamnă ajustările destinate să ţină cont de modificările valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă modificarea este definitivă sau nu.
    Ajustările negative de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, şi/sau ajustări provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării respective;

    7. entităţi afiliate înseamnă două sau mai multe entităţi din cadrul unui grup;
    8. grup înseamnă o persoană juridică fără scop patrimonial şi toate filialele acesteia;
    9. entitate asociată înseamnă o entitate în care o altă entitate are un interes de participare şi ale cărei politici de exploatare şi financiare fac obiectul unei influenţe semnificative exercitate de cealaltă entitate.
    Se consideră că o entitate exercită o influenţă semnificativă asupra altei entităţi dacă deţine cel puţin 20% din drepturile de vot ale acţionarilor sau asociaţilor respectivei entităţi. Ca urmare, existenţa unei entităţi asociate presupune îndeplinirea cumulativă a două condiţii, respectiv deţinerea unui interes de participare în cealaltă entitate şi exercitarea influenţei semnificative asupra politicilor de exploatare şi financiare ale acesteia.

    CAP. 2
    Dispoziţii şi principii generale
    SECŢIUNEA 2.1
    Dispoziţii generale
    7. Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate, constituie un tot unitar.
    8. Obiectivul situaţiilor financiare anuale îl constituie furnizarea de informaţii despre poziţia financiară şi performanţa financiară ale unei persoane juridice fără scop patrimonial, utile unei categorii largi de utilizatori.
    9. (1) Elementele direct legate de evaluarea poziţiei financiare, reflectate prin bilanţ, sunt activele, datoriile şi capitalurile proprii.
    (2) În înţelesul prezentelor reglementări:
    a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţ atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat/evaluată în mod credibil;
    b) o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. O datorie este recunoscută în contabilitate şi prezentată în bilanţ atunci când este probabil că o ieşire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligaţii prezente şi când valoarea la care se va realiza această decontare poate fi evaluată în mod credibil;
    c) capitalurile proprii reprezintă totalitatea surselor proprii de finanţare aflate la dispoziţia persoanei juridice fără scop patrimonial, rămase după deducerea din totalul activelor a datoriilor acesteia.

    (3) Beneficiile economice reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar către entitate. Această contribuţie se reflectă fie sub forma creşterii intrărilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de producţie.

    10. (1) Elementele direct legate de evaluarea performanţei financiare, prin intermediul contului rezultatului exerciţiului, sunt veniturile şi cheltuielile.
    (2) În înţelesul prezentelor reglementări:
    a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din majorarea, potrivit legii, a aporturilor de capital;
    b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din reducerea, potrivit legii, a aporturilor de capital.

    (3) Veniturile sunt recunoscute în contul rezultatului exerciţiului atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii. Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor.
    (4) Cheltuielile sunt recunoscute în contul rezultatului exerciţiului atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creştere a valorii unei datorii. Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea mijloacelor de transport).

    11. Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în concordanţă cu prevederile prezentelor reglementări.
    12. Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a excedentului/profitului sau deficitului/pierderii privind activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice.
    13. Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări este incompatibilă cu obligaţiile prevăzute la pct. 12, dispoziţia respectivă nu se aplică, pentru a oferi o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a excedentului/profitului sau deficitului/pierderii entităţii.
    14. Ministerul Finanţelor Publice şi alte autorităţi de reglementare pot solicita persoanelor juridice fără scop patrimonial să prezinte în situaţiile financiare anuale unele informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.
    SECŢIUNEA 2.2
    Principii generale de raportare financiară
    15. Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situaţiilor financiare anuale sunt recunoscute în contabilitate şi prezentate în bilanţ, respectiv bilanţul prescurtat, şi în contul rezultatului exerciţiului, respectiv contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.
    16. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale sunt recunoscute şi evaluate în conformitate cu principiile generale prevăzute de prezentele reglementări.
    17. (1) Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii.
    (2) O entitate nu va întocmi situaţiile financiare anuale pe baza principiului continuităţii activităţii dacă organele de conducere stabilesc după data bilanţului fie că intenţionează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora.

    18. Principiul permanenţei metodelor. Politicile contabile şi metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.
    19. (1) Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă şi, în special:
    a) în contul rezultatului exerciţiului poate fi inclus numai excedentul/profitul realizat la data bilanţului;
    b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
    c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este deficit/pierdere sau excedent/profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului rezultatului exerciţiului.

    (2) Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare anuale nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

    20. În afara sumelor recunoscute în conformitate cu pct. 19 alin. (1) lit. b) trebuie recunoscute toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale care au apărut în cursul exerciţiului financiar respectiv sau în cursul unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia.
    21. (1) Principiul contabilităţii de angajamente. Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare anuale ale perioadelor aferente. Astfel, trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor.
    (2) Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli.
    (3) Principiul contabilităţii de angajamente se aplică inclusiv la recunoaşterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadenţa acesteia.

    22. (1) Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.
    (2) În cazul modificării politicilor contabile şi al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanţul perioadei anterioare celei de raportare.
    (3) Înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente, precum şi a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcare a principiului intangibilităţii.

    23. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat.
    24. (1) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.
    (2) Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative.
    (3) Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale, pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanţelor şi veniturilor, respectiv a datoriilor şi cheltuielilor corespunzătoare.
    (4) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţă şi cea de cumpărare/intrare în evidenţă, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor aferente operaţiunilor. Tratamentul contabil este similar şi în cazul prestărilor reciproce de servicii.

    25. Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Cazurile în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul de producţie sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.
    26. În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale se aplică prevederile cap. 3 secţiunea 3.4 „Reevaluarea imobilizărilor corporale“.
    SECŢIUNEA 2.3
    Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului
    2.3.1. Politici contabile
    27. (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.
    (2) Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.

    28. (1) Administratorii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie.
    (2) Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.
    (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate prevederile cuprinse în prezentele reglementări.

    29. (1) Modificările politicilor contabile pot fi determinate de decizii ale unei autorităţi competente şi care se impun entităţii (modificarea de reglementare) sau la iniţiativa entităţii, în scopul obţinerii unor informaţii mai credibile şi mai relevante.
    (2) Modificarea de politică contabilă la iniţiativa entităţii poate fi determinată de:
    - o modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economico-financiar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea;
    – obţinerea unor informaţii mai credibile şi mai relevante.

    (3) Schimbarea conducătorilor entităţii nu justifică modificarea politicilor contabile.
    (4) Nu se consideră modificări ale politicilor contabile:
    a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzacţii, alte evenimente sau condiţii care diferă, ca fond, de cele care au avut loc anterior; şi
    b) aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzacţii, alte evenimente sau condiţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

    (5) Aplicarea iniţială a politicii de reevaluare a imobilizărilor corporale trebuie tratată ca o reevaluare, potrivit cap. 3 secţiunea 3.4 „Reevaluarea imobilizărilor corporale“.

    30. (1) Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiilor financiare precedente se înregistrează pe seama rezultatului reportat (contul 1173 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile“), dacă efectele modificării pot fi cuantificate.
    (2) Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiului financiar curent se contabilizează pe seama conturilor de cheltuieli şi venituri ale perioadei.
    (3) Dacă efectul modificării politicii contabile este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, modificarea politicilor contabile se efectuează pentru perioadele viitoare, începând cu exerciţiul financiar curent şi exerciţiile financiare următoare celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile.
    (4) În cazul modificării politicilor contabile pentru o perioadă anterioară, entităţile trebuie să ia în considerare efectele fiscale ale acestora.


    2.3.2. Corectarea erorilor contabile
    31. (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.
    (2) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.

    32. (1) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare anuale ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care:
    a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare anuale pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
    b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.

    (2) Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementări, erorile din perioadele anterioare se referă inclusiv la prezentarea eronată a informaţiilor în situaţiile financiare anuale.

    33. (1) Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului rezultatului exerciţiului.
    (2) Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile“).
    (3) Erorile nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuşi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului rezultatului exerciţiului.
    (4) Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze informaţiile financiar-contabile. Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influenţa deciziile utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura sau valoarea individuală ori cumulată a elementelor.

    34. (1) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.
    (2) În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare anuale.

    35. Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate.

    2.3.3. Estimări
    36. (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: uzurii morale a stocurilor; duratei de viaţă utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile etc.
    (2) Procesul de estimare implică raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile avute la dispoziţie. O estimare poate necesita revizuirea, dacă au loc schimbări privind circumstanţele pe care s-a bazat această estimare sau ca urmare a unor noi informaţii sau a unei mai bune experienţe. Prin natura ei, revizuirea unei estimări nu reprezintă corectarea unei erori.
    (3) O modificare în baza de evaluare aplicată reprezintă o modificare în politica contabilă şi nu reprezintă o modificare în estimările contabile. Dacă entitatea are dificultăţi în a face distincţie între o modificare de politică contabilă şi o modificare de estimare, aceasta se tratează ca o modificare a estimării.
    (4) Efectul modificării unei estimări contabile se recunoaşte prospectiv prin includerea sa în rezultatul:
    - perioadei în care are loc modificarea, dacă aceasta afectează numai perioada respectivă (de exemplu, ajustarea pentru deprecierea creanţelor); sau
    – perioadei în care are loc modificarea şi al perioadelor viitoare, dacă modificarea are efect şi asupra acestora (de exemplu, durata de viaţă utilă a imobilizărilor corporale).    2.3.4. Evenimente ulterioare datei bilanţului
    37. Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare, dacă informaţiile respective se referă la condiţii (evenimente, operaţiuni etc.) care au existat la data bilanţului.
    38. (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt aprobate.
    (2) Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele ce au loc până la data la care situaţiile financiare anuale sunt aprobate, chiar dacă acele evenimente au loc după declararea publică a unor informaţii financiare.
    (3) Pot fi identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului:
    a) cele care fac dovada condiţiilor care au existat la data bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale; şi
    b) cele care oferă indicaţii despre condiţii apărute ulterior datei bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale.


    39. (1) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, entitatea ajustează valorile recunoscute în situaţiile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilanţului.
    (2) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului care conduce la ajustarea situaţiilor financiare anuale şi care impune ajustarea de către entitate a valorilor recunoscute în situaţiile sale financiare anuale sau recunoaşterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute este soluţionarea ulterioară datei bilanţului a unui litigiu care confirmă că entitatea are o obligaţie prezentă la data bilanţului. Entitatea ajustează orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaşte un nou provizion.

    40. (1) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, entitatea nu îşi ajustează valorile recunoscute în situaţiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilanţului.
    (2) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului care nu conduce la ajustarea situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare deţinute de entitate, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt aprobate.
    (3) Dacă o entitate primeşte, ulterior datei bilanţului, informaţii despre condiţiile ce au existat la data bilanţului, entitatea trebuie să actualizeze prezentările de informaţii ce se referă la aceste condiţii, în lumina noilor informaţii.


    CAP. 3
    Reguli generale de evaluare
    SECŢIUNEA 3.1
    Evaluarea la data intrării în entitate
    41. (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:
    a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
    b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;
    c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capital;
    d) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.
    În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justă se substituie costului de achiziţie.

    (2) Valoarea justă a activelor se determină, în general, în funcţie de preţul pieţei, printr-o evaluare efectuată, de regulă, de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. În situaţia în care nu există date pe piaţă privind valoarea justă, din cauza naturii specializate a activelor şi a frecvenţei reduse a tranzacţiilor, valoarea justă se poate determina prin alte metode utilizate, de regulă, de către evaluatori autorizaţi, potrivit legii.

    42. (1) Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează, în sensul reducerii, costul de achiziţie al bunurilor. Atunci când achiziţia de produse şi primirea reducerii comerciale sunt tratate împreună, reducerile comerciale primite ulterior facturării ajustează, de asemenea, costul de achiziţie al bunurilor.
    (2) Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziţie acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziţionate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, astfel:
    a) pe seama veniturilor curente (contul 738 „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial“, dacă reducerea este aferentă bunurilor utilizate în activitatea fără scop patrimonial sau în contul 758 „Alte venituri din exploatare“, dacă reducerea este aferentă bunurilor utilizate în activitatea economică), în cazul stocurilor, respectiv
    b) pe seama veniturilor în avans (contul 475 „Subvenţii pentru investiţii“), în cazul imobilizărilor corporale şi necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul rezultatului exerciţiului pe durata de viaţă a imobilizărilor respective. Contul 475 „Subvenţii pentru investiţii“ se urmăreşte distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.

    (3) Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite“), pe seama conturilor de terţi.
    (4) În cazul în care informaţiile deţinute nu permit corectarea valorii stocurilor, potrivit alin. (3), reducerile menţionate la acel alineat se reflectă, de asemenea, pe seama contului 609 „Reduceri comerciale primite“.
    (5) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale identificabile reprezintă venituri în avans (contul 475 „Subvenţii pentru investiţii“), fiind reluate în contul rezultatului exerciţiului pe durata de viaţă rămasă a imobilizărilor respective. Contul 475 „Subvenţii pentru investiţii“ se urmăreşte distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.
    (6) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 738 „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial“, dacă reducerea este aferentă activităţilor fără scop patrimonial sau contul 758 „Alte venituri din exploatare“, dacă reducerea este aferentă activităţilor economice).
    (7) Reducerile comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 709 „Reduceri comerciale acordate“), pe seama conturilor de terţi.
    (8) Reducerile comerciale legate de prestările de servicii, primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite“, respectiv contul 709 „Reduceri comerciale acordate“), pe seama conturilor de terţi.
    (9) În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, acestea se înregistrează la data bilanţului în contul 408 „Furnizori - facturi nesosite“, respectiv contul 418 „Clienţi - facturi de întocmit“, şi se reflectă în situaţiile financiare anuale ale exerciţiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmează a fi primite, înregistrate la data bilanţului în contul 408 „Furnizori - facturi nesosite“, corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune.
    (10) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:
    a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare;
    b) remizele - se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferenţial; şi
    c) risturnele - sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în decursul unei perioade determinate.


    43. (1) Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.
    (2) Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 734 „Venituri financiare rezultate din activităţile fără scop patrimonial“, dacă reducerea este aferentă activităţilor fără scop patrimonial sau contul 767 „Venituri din sconturi obţinute“, dacă reducerea este aferentă activităţilor economice). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate“).

    44. (1) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, costul de achiziţie nu include costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei lor, aceste costuri fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzătoare.
    (2) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achiziţie include şi costurile direct atribuibile achiziţiei lor (de exemplu, costuri legate de onorarii plătite avocaţilor, evaluatorilor).

    45. (1) Exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, sunt următoarele:
    - pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;
    – cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. Cheltuielile de depozitare se includ în costul de producţie atunci când sunt necesare pentru a aduce stocurile în locul şi în starea în care se găsesc;
    – regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final;
    – regia fixă nealocată costului, care se recunoaşte drept cheltuială în perioada în care a apărut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacităţii normale de producţie (activitate).

    (2) Capacitatea normală de producţie reprezintă producţia estimată a fi obţinută, în medie, de-a lungul unui anumit număr de perioade, în condiţii normale, având în vedere şi pierderea de capacitate rezultată din întreţinerea planificată a echipamentului.

    46. (1) Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricaţie sunt incluse în costurile de producţie ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producţie. În costurile îndatorării se include dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie.
    (2) Dobânda la capitalul împrumutat în legătură cu active care nu îndeplinesc condiţia de durată prevăzută la alin. (4) reprezintă cheltuială a perioadei. Constituie, de asemenea, cheltuială a perioadei cheltuielile reprezentând diferenţele de curs valutar.
    (3) Costurile îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumutul de fonduri se includ în costul bunurilor cu ciclu lung de fabricaţie, cu respectarea prevederilor pct. 19 alin. (1).
    (4) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.
    (5) Stocurile care sunt fabricate pe o bază repetitivă de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricaţie. Nu sunt active cu ciclu lung de fabricaţie nici activele care în momentul achiziţiei sunt gata pentru utilizarea lor prestabilită sau pentru vânzare.
    (6) Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricaţie, în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia.


    Dispoziţii tranzitorii
    47. Atunci când aplicarea pct. 46 constituie o modificare a politicii contabile, entitatea aplică prevederile acelui punct pentru costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de fabricaţie pentru care data de începere a capitalizării este ulterioară datei de 1 ianuarie 2018.
    SECŢIUNEA 3.2
    Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ
    48. (1) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, entităţile trebuie să procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
    (2) În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementări:
    a) valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare;
    b) valoarea de inventar a unui activ reprezintă valoarea contabilă a activului, stabilită cu ocazia evaluării la inventariere, respectiv valoarea înscrisă în listele de inventariere.


    49. (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementări şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) În scopul efectuării inventarierii, conducerea entităţii trebuie să stabilească proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.

    50. (1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenţei, potrivit căruia se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
    (2) Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă se evidenţiază distinct în contabilitate, în conturi de ajustări, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare.

    51. (1) Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilită de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. Fac obiectul evaluării şi imobilizările în curs de execuţie.
    (2) Corectarea valorii imobilizărilor necorporale şi corporale şi aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, în funcţie de tipul de depreciere existentă, fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, în cazul în care se constată o depreciere reversibilă a acestora.
    (3) La determinarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, evaluatorii autorizaţi, potrivit legii, sau personalul entităţii pot utiliza diferite metode de evaluare.
    (4) Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustări au la bază constatările comisiei de inventariere.

    52. Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se efectuează la cost, mai puţin amortizarea şi ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puţin orice amortizare cumulată şi orice pierderi din depreciere cumulate.
    53. (1) Activele de natura stocurilor se evaluează la cost, mai puţin ajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru depreciere.
    (2) Fac obiectul evaluării şi stocurile în curs de execuţie.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabilă netă a stocurilor se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării.

    54. (1) Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor.
    (2) Pentru creanţele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.
    (3) Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. În scopul prezentării în bilanţ, valoarea creanţelor, astfel evaluate, se diminuează cu ajustările pentru pierdere de valoare.

    55. (1) Disponibilităţile băneşti, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria entităţilor se prezintă în bilanţ în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.
    (3) Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a timbrelor fiscale, tichetelor de călătorie, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală. În cazul unor bunuri de această natură depreciate sau fără utilizare se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.

    56. (1) Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.
    (2) Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

    57. Pentru elementele de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.
    58. Capitalurile proprii rămân evidenţiate la valorile din contabilitate.
    59. La fiecare dată a bilanţului:
    a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
    b) Pentru creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, după caz. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a).
    c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacţiei.
    d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă (de exemplu, imobilizările corporale reevaluate) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale la această valoare.

    SECŢIUNEA 3.3
    Evaluarea la data ieşirii din entitate
    60. (1) La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluată pentru imobilizările corporale care au fost reevaluate sau valoarea justă pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată).
    (2) Activele constatate minus în gestiune se scot din evidenţă la data constatării lipsei acestora.
    (3) La scoaterea din evidenţă a activelor se reiau la venituri ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.

    61. (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor din aceeaşi categorie şi al tuturor elementelor fungibile se calculează prin aplicarea uneia din următoarele metode:
    a) metoda costului mediu ponderat - CMP;
    b) metoda primul intrat-primul ieşit - FIFO;
    c) metoda ultimul intrat-primul ieşit - LIFO.

    (2) Metoda „costului mediu ponderat“ (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie. Perioada de calcul nu trebuie să depăşească durata medie de stocare.
    (3) Potrivit metodei „primul intrat-primul ieşit“ (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică.
    (4) Potrivit metodei „ultimul intrat-primul ieşit“ (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau costul de producţie al lotului anterior, în ordine cronologică.

    62. Prevederile referitoare la evaluarea stocurilor se completează cu prevederile subsecţiunii 4.4.2 „Stocuri“.
    63. Prevederile pct. 61 se aplică şi investiţiilor pe termen scurt, cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt.
    SECŢIUNEA 3.4
    Reevaluarea imobilizărilor corporale
    64. (1) Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie, entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare anuale întocmite pentru acel exerciţiu.
    (2) Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

    65. Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită, entitatea poate proceda la reevaluarea acesteia. Cu ocazia reevaluării imobilizării corporale, acesteia i se stabilesc o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare economică, corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în continuare.
    66. Evaluările efectuate cu ocazia reorganizărilor (fuziuni, divizări) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor reglementări contabile.
    67. Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi, potrivit legii.
    68. La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:
    a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
    b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă.

    69. În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei altei valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării.
    70. (1) Elementele dintr-o categorie de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.
    (2) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate.
    (3) O categorie de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei entităţi.
    (4) Exemple de categorii de imobilizări corporale sunt: terenuri, clădiri, maşini etc.

    71. (1) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului.
    (2) Valoarea justă a imobilizărilor corporale este determinată, în general, plecând de la valoarea lor de piaţă, pe baza informaţiilor pe care le-ar utiliza participanţii de pe piaţă atunci când stabilesc preţul activului, presupunând că participanţii de pe piaţă acţionează pentru a obţine un beneficiu economic maxim.
    (3) Valoarea justă reprezintă preţul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ într-o tranzacţie reglementată pe piaţa principală (dacă există) sau cea mai avantajoasă, la data evaluării, în condiţiile curente de piaţă (adică un preţ de ieşire), indiferent dacă respectivul preţ este direct observabil sau este estimat utilizând o altă tehnică de evaluare.
    (4) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată, valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

    72. În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferenţa dintre valoarea rezultată în urma evaluării pe baza costului de achiziţie sau a costului de producţie şi valoarea rezultată în urma reevaluării trebuie prezentată în bilanţ la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în „Capital şi rezerve“ (contul 105 „Rezerve din reevaluare“). Acesta se urmăreşte distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice.
    73. (1) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare“), atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat.
    (2) În sensul prezentelor reglementări, câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului.

    74. La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, soldul contului 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare“ se transferă asupra contului 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare“.
    75. (1) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:
    - ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului „Capital şi rezerve“, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau
    – ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ.

    (2) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului „Capital şi rezerve“, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.
    (3) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor rezultate din reevaluare trebuie prezentate separat în contul rezultatului exerciţiului (contul 7385 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale“ în cazul imobilizărilor utilizate în activităţile fără scop patrimonial sau contul 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale“ în cazul imobilizărilor utilizate în activităţile economice, respectiv contul 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale“, în cazul imobilizărilor utilizate pentru întreaga activitate).

    76. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepţia cazului în care reprezintă un câştig efectiv realizat.
    77. Cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 73-76, rezerva din reevaluare nu poate fi redusă.
    78. În cazul terenurilor şi clădirilor care au fost reevaluate şi au făcut obiectul unei cedări parţiale, la scoaterea din evidenţă a acestora, diferenţa din reevaluare aferentă părţii cedate se consideră surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzător valorii contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor, scoase din evidenţă, şi se evidenţiază în contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare“.
    79. Ajustările de valoare se calculează în fiecare exerciţiu financiar pe baza valorii reevaluate a imobilizărilor respective.
    CAP. 4
    Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale
    SECŢIUNEA 4.1
    Dispoziţii generale privind situaţiile financiare anuale
    80. (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    - bilanţ,
    – contul rezultatului exerciţiului.

    (2) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de propunerea de distribuire a rezultatului exerciţiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum şi de celelalte documente prevăzute de lege.
    (3) Persoanelor juridice fără scop patrimonial li se poate solicita prezentarea şi a altor informaţii, în funcţie de necesităţile de informaţii ale instituţiilor statului.

    81. Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte categorii de organizaţii fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
    - bilanţ prescurtat,
    – contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.

    82. Formatul bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi cel al contului rezultatului exerciţiului, respectiv al contului prescurtat al rezultatului exerciţiului, nu se modifică de la un exerciţiu financiar la altul. În cazuri excepţionale sunt permise totuşi abateri de la acest principiu pentru a se oferi o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a excedentului/profitului sau deficitului/pierderii entităţii.
    83. Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu prezentele reglementări.
    84. Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate, sunt însoţite de raportul administratorilor, aşa cum este definit la pct. 335 din prezentele reglementări.
    85. Persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică aplică prevederile pct. 80 indiferent de natura activităţii desfăşurate (activităţi fără scop patrimonial sau activităţi economice).
    86. În bilanţ, respectiv bilanţul prescurtat, în contul rezultatului exerciţiului, precum şi în contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, elementele prevăzute la pct. 89, 90, 310 şi 311 se prezintă separat, în ordinea indicată.
    87. Formatul, nomenclatura şi terminologia elementelor din bilanţ şi din contul rezultatului exerciţiului care sunt precedate de cifre arabe pot fi adaptate, prin reglementări speciale emise în acest sens de către Ministerul Finanţelor Publice.
    88. Pentru fiecare element de bilanţ şi de cont al rezultatului exerciţiului trebuie prezentată valoarea aferentă exerciţiului financiar la care se referă bilanţul şi contul rezultatului, precum şi valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. Ca urmare, un element de bilanţ şi de cont al rezultatului exerciţiului pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
    SECŢIUNEA 4.2
    Prezentarea bilanţului
    89. - Formatul bilanţului întocmit conform pct. 80 este următorul:
    A. Active imobilizate
    I. Imobilizări necorporale
    1. Cheltuieli de constituire
    2. Cheltuieli de dezvoltare
    3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros
    4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziţionat cu titlu oneros
    5. Avansuri

    II. Imobilizări corporale
    1. Terenuri şi construcţii
    2. Instalaţii tehnice şi maşini
    3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
    4. Investiţii imobiliare
    5. Active biologice productive
    6. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie

    III. Imobilizări financiare
    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
    2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate
    3. Interese de participare
    4. Împrumuturi acordate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare
    5. Investiţii deţinute ca imobilizări
    6. Alte împrumuturi


    B. Active circulante
    I. Stocuri
    1. Materii prime şi materiale consumabile
    2. Producţia în curs de execuţie
    3. Produse finite şi mărfuri
    4. Avansuri

    II. Creanţe
    (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
    1. Creanţe comerciale
    2. Sume de încasat de la entităţile afiliate
    3. Sume de încasat de la entităţile de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare
    4. Alte creanţe

    III. Investiţii pe termen scurt
    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
    2. Alte investiţii pe termen scurt

    IV. Casa şi conturi la bănci

    C. Cheltuieli în avans
    D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
    1. Sume datorate instituţiilor de credit
    2. Avansuri încasate în contul comenzilor
    3. Datorii comerciale - furnizori
    4. Efecte de comerţ de plătit
    5. Sume datorate entităţilor afiliate
    6. Sume datorate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare
    7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale

    E. Active circulante nete/datorii curente nete
    F. Total active minus datorii curente
    G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
    1. Sume datorate instituţiilor de credit
    2. Avansuri încasate în contul comenzilor
    3. Datorii comerciale - furnizori
    4. Efecte de comerţ de plătit
    5. Sume datorate entităţilor afiliate
    6. Sume datorate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare
    7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale

    H. Provizioane
    1. Provizioane pentru litigii
    2. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
    3. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
    4. Alte provizioane

    I. Venituri în avans
    J. Capitaluri proprii
    I. Capital
    II. Rezerve din reevaluare
    III. Rezerve
    1. Rezerve legale
    2. Rezerve statutare sau contractuale
    3. Alte rezerve

    IV. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea reportat(ă)
    V. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar


    90. - Formatul bilanţului prescurtat întocmit conform pct. 81, este următorul:
    A. Active imobilizate
    I. Imobilizări necorporale
    II. Imobilizări corporale
    III. Imobilizări financiare

    B. Active circulante
    I. Stocuri
    II. Creanţe
    III. Investiţii pe termen scurt
    IV. Casa şi conturi la bănci

    C. Cheltuieli în avans
    D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
    E. Active circulante nete/datorii curente nete
    F. Total active minus datorii curente
    G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
    H. Provizioane
    I. Venituri în avans
    J. Capitaluri proprii
    I. Capital
    II. Rezerve din reevaluare
    III. Rezerve
    IV. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea reportat(ă)
    V. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar


    91. Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate şi intenţia de păstrare, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori.
    SECŢIUNEA 4.3
    Active imobilizate
    4.3.1. Reguli de evaluare de bază
    92. Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor prezentei subsecţiuni.
    93. (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie, respectiv valoarea reevaluată, în cazurile în care se aplică prevederile cap. 3 secţiunea 3.4 „Reevaluarea imobilizărilor corporale“, al activelor imobilizate a căror utilizare este limitată în timp se reduce cu ajustările valorice calculate pentru amortizarea sistematică a valorii activelor în cauză pe parcursul duratei lor de utilizare economică (amortizare).
    (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea amortizabilă este reprezentată de cost sau de altă valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluată).
    (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înţelege durata de viaţă utilă, aceasta reprezentând:
    a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau
    b) numărul unităţilor produse sau al unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.

    (4) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii iniţiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, entitatea stabileşte o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă.

    94. Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţ la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziţie, costul de producţie sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum şi cu ajustările cumulate din depreciere.
    95. (1) Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie constituite ajustări pentru pierdere de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuită acestora la data bilanţului.
    (2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului.
    (3) Ajustările de valoare prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie înregistrate în contul rezultatului exerciţiului.
    (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) şi (2), nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost constituite ajustările respective.

    96. Prevederile pct. 95 alin. (4) nu se aplică ajustărilor de valoare corespunzătoare fondului comercial. Ajustările pentru deprecierea fondului comercial corectează valoarea acestuia (articol contabil 6817 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial“ = 207 „Fond comercial“), fără a fi reluate ulterior la venituri.

    Dispoziţii tranzitorii
    97. La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, deprecierea cumulată până la acea dată, în relaţie cu fondul comercial, diminuează valoarea acestuia (articol contabil 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale“ = 207 „Fond comercial“).

    4.3.2. Imobilizări necorporale
    Dispoziţii generale privind imobilizările necorporale
    98. (1) O imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil fără formă fizică.
    (2) Dacă un element nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere a unei imobilizări necorporale, costul aferent achiziţiei sau realizării sale pe plan intern este recunoscut drept cheltuială în momentul în care este suportat. Totuşi, dacă este dobândit prin achiziţia unei afaceri, elementul în cauză face parte din fondul comercial recunoscut la data achiziţiei.

    99. Cercetarea este investigarea originală şi planificată întreprinsă în scopul câştigării unor cunoştinţe sau înţelesuri ştiinţifice ori tehnice noi.
    100. Dezvoltarea este aplicarea descoperirilor din cercetare sau a altor cunoştinţe într-un plan sau proiect care vizează producţia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi ori îmbunătăţite substanţial, înainte de începerea producţiei sau utilizării comerciale.
    101. Activităţile de cercetare şi dezvoltare sunt direcţionate către dezvoltarea cunoştinţelor. Prin urmare, chiar dacă aceste activităţi pot avea ca rezultat o imobilizare cu o formă fizică, elementul fizic al activului este secundar componentei sale necorporale, adică pachetul de cunoştinţe încorporat în aceasta.
    102. Anumite imobilizări necorporale pot fi conţinute în sau pe suporturi fizice, cum ar fi un compact-disc (în cazul programelor informatice), documentaţia legală (în cazul licenţelor sau al brevetelor) ori pe film. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale, cât şi necorporale trebuie tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală, o entitate îşi utilizează raţionamentul pentru a evalua care element este mai semnificativ. De exemplu, un program informatic pentru un utilaj computerizat care nu poate funcţiona fără programul respectiv este parte integrantă a respectivului hardware şi este tratat ca imobilizare corporală. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. În cazul în care nu fac parte integrantă din echipamentul aferent, programele informatice sunt tratate ca imobilizări necorporale.

    Caracteristica de identificare
    103. (1) Fondul comercial generat intern nu trebuie recunoscut drept activ.
    (2) Definiţia unei imobilizări necorporale prevede ca imobilizarea necorporală să fie identificabilă pentru a fi diferenţiată de fondul comercial. Fondul comercial este un activ care reprezintă beneficiile economice viitoare care rezultă din alte active dobândite şi care nu sunt identificate individual şi recunoscute separat. Beneficiile economice viitoare pot rezulta din sinergia între activele identificabile dobândite sau din active care nu îndeplinesc condiţiile pentru recunoaşterea, în mod individual, în situaţiile financiare anuale.

    104. Un activ este identificabil dacă:
    a) este separabil, adică poate fi separat sau desprins din entitate şi vândut, transferat, cesionat printr-un contract de licenţă, închiriat sau schimbat, fie individual, fie împreună cu un alt contract, cu un activ identificabil sau cu o datorie identificabilă aferent(ă), indiferent dacă entitatea intenţionează ori nu să facă acest lucru; sau
    b) decurge din drepturile contractuale ori de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate ori de alte drepturi şi obligaţii.


    Controlul
    105. O entitate controlează un activ dacă entitatea are capacitatea de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei de bază şi de a restricţiona accesul altora la beneficiile respective. Capacitatea unei entităţi de a controla beneficiile economice viitoare generate de o imobilizare necorporală provine în mod normal din drepturile legale a căror aplicare poate fi susţinută în instanţă. În absenţa unor drepturi legale, controlul este mai dificil de demonstrat. Cu toate acestea, exercitarea legală a unui drept nu este o condiţie necesară pentru control, întrucât entitatea poate fi capabilă să controleze beneficiile economice viitoare în alt mod.

    Beneficiile economice viitoare
    106. Beneficiile economice viitoare generate de o imobilizare necorporală pot include venituri din vânzarea produselor sau serviciilor, economii de costuri ori alte beneficii rezultate din utilizarea activului de către entitate.

    Recunoaştere şi evaluare
    107. (1) Recunoaşterea unui element drept imobilizare necorporală prevede ca entitatea să demonstreze că elementul respectiv îndeplineşte:
    a) definiţia unei imobilizări necorporale; şi
    b) criteriile generale de recunoaştere.

    (2) Această cerinţă se aplică costurilor suportate iniţial pentru dobândirea sau generarea internă a unei imobilizări necorporale şi costurilor suportate ulterior pentru adăugarea ori înlocuirea unor părţi ale sale sau pentru întreţinerea sa.

    108. Imobilizările necorporale sunt de natură încât, în multe cazuri, nu există adăugări la o astfel de imobilizare sau înlocuiri ale componentelor acesteia. Prin urmare, majoritatea costurilor ulterioare mai degrabă menţin beneficiile economice viitoare preconizate încorporate într-o imobilizare necorporală existentă decât să corespundă definiţiei unei imobilizări necorporale şi criteriilor de recunoaştere din prezentele reglementări. În plus, este mai dificil deseori să se atribuie costuri ulterioare direct unei anumite imobilizări necorporale decât activităţii ca întreg. Prin urmare, doar rareori costurile ulterioare - cele suportate după recunoaşterea iniţială a unei imobilizări necorporale dobândite sau după finalizarea unei imobilizări necorporale generate intern - sunt recunoscute în valoarea contabilă a unui activ. Costurile ulterioare aferente mărcilor, titlurilor de publicaţii şi elementelor similare în fond (fie dobândite din afară, fie generate intern) sunt întotdeauna recunoscute în contul rezultatului exerciţiului în momentul în care sunt suportate. Aceasta pentru că astfel de costuri nu pot fi diferenţiate de costurile cu dezvoltarea entităţii ca întreg.
    109. (1) O entitate trebuie să evalueze probabilitatea producerii de beneficii economice viitoare preconizate pe baza unor calcule raţionale şi uşor de susţinut, care reprezintă cea mai bună estimare a echipei de conducere pentru setul de condiţii economice care vor exista pe parcursul duratei de viaţă a imobilizării.
    (2) O entitate foloseşte raţionamentul pentru a evalua gradul de siguranţă asociat obţinerii de beneficii economice viitoare care pot fi atribuite utilizării activului, pe baza dovezilor disponibile în momentul recunoaşterii iniţiale.


    Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale
    110. - O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, aşa cum sunt definite în prezentele reglementări.

    Achiziţia separată
    111. (1) În mod normal, preţul pe care o entitate îl plăteşte pentru a dobândi separat o imobilizare necorporală va reflecta aşteptările privind probabilitatea ca beneficiile economice viitoare preconizate ale imobilizării să revină entităţii. În aceste situaţii entitatea preconizează o intrare de beneficii economice, chiar dacă plasarea în timp a sumei generate de intrare este nesigură. Astfel, imobilizările necorporale dobândite separat îndeplinesc întotdeauna criteriul referitor la probabilitatea ca beneficiile economice viitoare preconizate atribuibile imobilizării să revină entităţii.
    (2) În plus, costul unei imobilizări necorporale dobândite separat poate fi în general evaluat în mod credibil. Acest lucru se întâmplă mai ales când contravaloarea achiziţiei ia forma numerarului sau a altor active monetare.

    112. (1) Costul unei imobilizări necorporale dobândite separat este alcătuit din:
    a) costul său de achiziţie, inclusiv taxele vamale de import şi taxele de achiziţie nerambursabile, după scăderea reducerilor comerciale; şi
    b) orice cost direct atribuibil pregătirii activului pentru utilizarea prevăzută.

    (2) Exemple de costuri direct atribuibile sunt:
    a) cheltuielile cu personalul determinate de aducerea activului la starea sa de funcţionare;
    b) onorariile profesionale care decurg direct din aducerea activului la condiţia sa de funcţionare; şi
    c) costurile de testare a activului privind funcţionarea sa în mod corespunzător.


    113. Exemple de costuri care nu constituie o parte a costului imobilizării necorporale sunt:
    a) costurile de introducere a unui nou produs (inclusiv costurile de publicitate şi activităţi promoţionale);
    b) costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou (inclusiv costurile de instruire a personalului); şi
    c) costurile administrative şi alte cheltuieli generale de regie.

    114. Recunoaşterea costurilor în valoarea contabilă a unei imobilizări necorporale încetează atunci când activul se află în starea necesară pentru a putea funcţiona în maniera intenţionată de conducere.

    Imobilizări necorporale dobândite în cadrul achiziţiei unei afaceri
    115. Cumpărătorul poate recunoaşte drept activ un grup de imobilizări necorporale complementare, cu condiţia ca activele individuale să aibă durate de viaţă utilă similare.

    Costurile ulterioare aferente unui proiect de cercetare şi dezvoltare în curs de desfăşurare, dobândit de entitate
    116. (1) Costurile de cercetare sau dezvoltare care:
    a) sunt aferente unui proiect de cercetare sau dezvoltare în curs de realizare şi sunt recunoscute ca imobilizări necorporale; şi
    b) sunt suportate după achiziţia acelui proiect trebuie contabilizate în conformitate cu pct. 119-122.

    (2) Costurile ulterioare cu un proiect de cercetare sau dezvoltare în curs de realizare şi recunoscut ca imobilizare necorporală sunt:
    a) recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate, dacă acestea sunt cheltuieli de cercetare;
    b) recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate, dacă acestea nu satisfac criteriile de recunoaştere ca imobilizări necorporale de la pct. 121 alin. (1); şi
    c) adăugate valorii contabile a proiectului de dezvoltare în curs de realizare, astfel dobândit, dacă cheltuielile de dezvoltare satisfac criteriile de recunoaştere de la pct. 121 alin. (1).    Imobilizări necorporale generate intern
    117. (1) Uneori este dificil de evaluat dacă o imobilizare necorporală generată intern se califică pentru recunoaştere, din cauza problemelor în:
    a) a identifica dacă există şi momentul în care apare un activ identificabil ce va genera beneficii economice viitoare preconizate; şi
    b) a determina în mod fiabil costul activului. În anumite cazuri, costul de generare internă a unei imobilizări necorporale nu poate fi diferenţiat de costul menţinerii sau majorării fondului comercial generat intern al entităţii sau de costul de funcţionare de zi cu zi.

    (2) În consecinţă, pe lângă prevederile referitoare la recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale, o entitate aplică pct. 118-124 tuturor imobilizărilor necorporale generate intern.

    118. (1) Pentru a stabili dacă o imobilizare necorporală generată intern respectă criteriile de recunoaştere, o entitate împarte procesul de generare a activului în:
    a) o fază de cercetare; şi
    b) o fază de dezvoltare.

    (2) Dacă o entitate nu poate face distincţia între faza de cercetare şi cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizări necorporale, entitatea tratează costurile aferente proiectului ca fiind suportate exclusiv în faza de cercetare.


    Faza de cercetare
    119. (1) Nicio imobilizare necorporală provenită din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu trebuie recunoscută. Costurile de cercetare (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) trebuie recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate.
    (2) În faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra că există o imobilizare necorporală şi că aceasta va genera beneficii economice viitoare probabile. Astfel, aceste costuri sunt recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate.

    120. Exemple de activităţi de cercetare sunt:
    a) activităţile destinate obţinerii de cunoştinţe noi;
    b) identificarea, evaluarea şi selecţia finală a aplicaţiilor pentru rezultatele cercetărilor sau pentru alte cunoştinţe;
    c) căutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii; şi
    d) formularea, proiectarea, evaluarea şi selecţia finală a alternativelor posibile de materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi ori îmbunătăţite.


    Faza de dezvoltare
    121. (1) O imobilizare necorporală provenită din dezvoltare (sau din faza de dezvoltare a unui proiect intern) trebuie recunoscută dacă, şi numai dacă, o entitate poate demonstra toate elementele de mai jos:
    a) fezabilitatea tehnică necesară finalizării imobilizării necorporale, astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau vânzare;
    b) intenţia sa de a finaliza imobilizarea necorporală şi de a o utiliza sau de a o vinde;
    c) capacitatea sa de a utiliza sau de a vinde imobilizarea necorporală;
    d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existenţa unei pieţe pentru producţia generată de imobilizarea necorporală sau pentru imobilizarea necorporală în sine ori, dacă se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizării necorporale;
    e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare şi de altă natură, adecvate pentru finalizarea dezvoltării imobilizării necorporale şi pentru utilizarea sau vânzarea acesteia;
    f) capacitatea sa de a evalua fiabil costurile atribuibile imobilizării necorporale în cursul dezvoltării sale.

    (2) În faza de dezvoltare a unui proiect intern, o entitate poate, în anumite cazuri, să identifice o imobilizare necorporală şi să demonstreze că aceasta va genera beneficii economice viitoare probabile. Acest lucru este posibil deoarece faza de dezvoltare a unui proiect este mai avansată decât faza de cercetare.

    122. Exemple de activităţi de dezvoltare sunt:
    a) proiectarea, construcţia şi testarea unor modele înainte de producţie şi utilizare;
    b) proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi ori îmbunătăţite.

    123. Cheltuielile cu mărcile, titlurile de publicaţii, listele de clienţi şi alte elemente similare în fond generate intern nu pot fi diferenţiate de costul dezvoltării entităţii ca întreg. În consecinţă, astfel de elemente nu sunt recunoscute ca imobilizări necorporale.

    Costul unei imobilizări necorporale generate intern
    124. (1) Costul unei imobilizări necorporale generate intern este suma costurilor suportate de la data la care imobilizarea necorporală a îndeplinit pentru prima oară criteriile de recunoaştere ca imobilizări necorporale.
    (2) Costul unei imobilizări necorporale generate intern este compus din toate costurile direct atribuibile care sunt necesare pentru crearea, producerea şi pregătirea activului pentru a fi capabil să funcţioneze în maniera intenţionată de către conducere. Exemple de costuri direct atribuibile sunt:
    a) cheltuielile cu materialele şi serviciile utilizate sau consumate pentru generarea imobilizării necorporale;
    b) cheltuielile cu personalul provenite din generarea imobilizării necorporale;
    c) taxele de înregistrare a unui drept legal; şi
    d) amortizarea brevetelor şi licenţelor care sunt utilizate pentru a genera imobilizarea necorporală.

    (3) Următoarele elemente nu sunt componente ale costului unei imobilizări necorporale generate intern:
    a) costurile aferente vânzării, cele administrative şi alte costuri generale de regie, cu excepţia cazului în care astfel de costuri pot fi atribuite direct procesului de pregătire a imobilizării pentru utilizare;
    b) ineficienţele identificate şi pierderile iniţiale din exploatare suportate înainte ca imobilizarea să atingă performanţa planificată; şi
    c) costurile cu instruirea personalului pentru a utiliza activul.    Contabilizarea cheltuielilor
    125. Costurile cu un element necorporal trebuie recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt suportate, cu excepţia cazurilor în care:
    a) fac parte din costul unei imobilizări necorporale care îndeplineşte criteriile de recunoaştere; sau
    b) elementul este recunoscut ca fond comercial la data achiziţiei.


    Costuri anterioare care nu trebuie recunoscute ca active
    126. Costurile aferente unui element necorporal care au fost iniţial recunoscute drept cheltuieli nu trebuie recunoscute ca parte din costul unei imobilizări necorporale la o dată ulterioară.

    Durata de viaţă utilă
    127. Durata de viaţă utilă a unei imobilizări necorporale care decurge din drepturile contractuale sau din alte drepturi legale nu trebuie să depăşească perioada drepturilor contractuale ori a celorlalte drepturi legale, dar poate fi mai scurtă, în funcţie de perioada pentru care entitatea preconizează că va folosi activul. Dacă drepturile contractuale sau alte drepturi legale sunt transferate pentru o durată limitată care poate fi reînnoită, durata de viaţă utilă a imobilizării necorporale trebuie să includă perioada sau perioadele de reînnoire doar dacă există dovezi din partea entităţii în sprijinul reînnoirii fără un cost semnificativ.

    Categorii de imobilizări necorporale
    128. În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:
    - cheltuielile de constituire;
    – cheltuielile de dezvoltare;
    – concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;
    – fondul comercial;
    – alte imobilizări necorporale; şi
    – avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.


    Dispoziţii tranzitorii
    129. (1) La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, soldul contului 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie“ se transferă fie asupra contului 1176 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial“, fie în contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare“ sau contul 208 „Alte imobilizări necorporale“, în funcţie de stadiul realizării proiectului şi de modul de îndeplinire a condiţiilor de recunoaştere a acestuia ca activ.
    (2) Eventualele ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie se transferă, de asemenea, fie asupra rezultatului reportat (articol contabil 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie“/analitic distinct = 1176 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial“), fie asupra contului 2903 „Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare“ sau contului 2908 „Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale“.
    (3) Sumele transferate în contul 1176 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial“ potrivit prezentului punct reprezintă acele sume care, la trecerea la aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active.


    Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare
    130. (1) Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare reprezentând aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziţie sau valoarea de aport, după caz. În această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste.
    (2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea valorii concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata periodică a unei redevenţe/chirii, şi nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea se reflectă cheltuiala reprezentând redevenţa/ chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale.
    (3) Brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine.


    Fondul comercial
    131. (1) Fondul comercial reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de persoana juridică fără scop patrimonial pentru activităţile economice.
    (2) Pentru ca fondul comercial să fie contabilizat distinct, transferul trebuie să fie în legătură cu o afacere, reprezentată de un ansamblu integrat de activităţi şi active organizate şi administrate în scopul obţinerii de profituri, înregistrării de costuri mai mici sau alte beneficii.
    (3) Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entităţile trebuie să procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinării valorii individuale a acestora. Aceasta se efectuează de către evaluatori autorizaţi, potrivit legii.
    (4) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, se au în vedere următoarele prevederi:
    a) fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum 5 ani;
    b) totuşi, entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste 5 ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească 10 ani.

    (5) Onorariile de intermediere, onorariile de consiliere, juridice, contabile, de evaluare şi alte onorarii profesionale sau de consultanţă, precum şi alte cheltuieli legate de dobândirea unei afaceri reprezintă cheltuieli în perioadele în care sunt suportate costurile respective.


    Amortizare
    132. Imobilizările necorporale se amortizează în condiţiile prevăzute la pct. 133-135.
    133. (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, după caz.
    (2) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte 5 ani, durata de amortizare a cheltuielilor de dezvoltare nu poate depăşi 10 ani.

    134. (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la „Active“, caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani.
    (2) Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).


    Avansuri şi alte imobilizări necorporale
    135. (1) În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi reţete, formule, modele şi proiecte.
    (2) Programele informatice, precum şi celelalte imobilizări necorporale înregistrate la elementul „Alte imobilizări necorporale“ se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine.
    (3) În cazul programelor informatice achiziţionate împreună cu licenţele de utilizare, dacă se poate efectua o separare între cele două active, acestea sunt contabilizate şi amortizate separat.


    Evaluarea la data bilanţului
    136. O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.

    Cedarea
    137. O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea ori din cedarea sa.
    138. (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
    (2) În scopul prezentării în contul rezultatului exerciţiului, câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul rezultatului exerciţiului (la elementul „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial“ pentru activităţile fără scop patrimonial, respectiv „Alte venituri din exploatare“ pentru activităţile economice, sau la elementul „Alte cheltuieli de exploatare“, corespunzător activităţilor fără scop patrimonial, respectiv activităţilor economice).


    4.3.3. Imobilizări corporale
    Recunoaşterea imobilizărilor corporale
    139. Imobilizările corporale reprezintă active care:
    a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi
    b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

    140. Imobilizările corporale privind activităţile fără scop patrimonial cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte instalaţii, utilaje şi mobilier; avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie; imobilizări corporale în curs de aprovizionare.
    141. (1) Unele elemente de imobilizări corporale pot fi achiziţionate din motive de siguranţă sau legate de mediu. Achiziţia unor astfel de imobilizări corporale, deşi nu creşte în mod direct beneficiile economice viitoare ale vreunui element existent de imobilizări corporale, poate fi necesară unei entităţi pentru a obţine beneficii economice viitoare din alte active. Astfel de elemente de imobilizări corporale îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute ca active, deoarece dau posibilitatea unei entităţi să obţină din activele conexe beneficii economice viitoare în plus faţă de ceea ce s-ar putea obţine dacă elementele respective nu ar fi fost dobândite.
    (2) Prin politicile contabile se stabilesc condiţiile specifice pentru recunoaşterea imobilizărilor corporale.
    (3) În vederea recunoaşterii imobilizărilor corporale se impune utilizarea raţionamentului profesional la aplicarea criteriilor de recunoaştere pentru circumstanţele specifice entităţii. În unele cazuri, ar putea fi adecvat să fie agregate elementele nesemnificative individual şi să se aplice criteriile de recunoaştere a valorii agregate a acestora.

    142. Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. O creştere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii.
    143. Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri.
    144. În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct: investiţiile imobiliare şi activele biologice productive. Pentru acestea se aplică regulile generale de recunoaştere, evaluare şi amortizare, aplicabile imobilizărilor corporale.
    145. În contabilitate sunt reflectate distinct acele imobilizări corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 „Imobilizări corporale în curs de aprovizionare“ din Planul de conturi general).

    Investiţii imobiliare
    146. (1) Investiţia imobiliară este proprietatea (un teren sau o clădire - ori o parte a unei clădiri - sau ambele) deţinută (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă pentru a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, ori ambele, decât pentru a fi utilizată în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori în scopuri administrative.
    (2) O proprietate imobiliară utilizată de posesor este o proprietate imobiliară deţinută (de proprietar sau de locatar în temeiul unui contract de leasing financiar) pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative.

    147. Următoarele constituie exemple de investiţii imobiliare:
    a) terenurile deţinute, mai degrabă, în scopul creşterii pe termen lung a valorii capitalului;
    b) terenurile deţinute pentru o utilizare viitoare încă nedeterminată. În cazul în care o entitate nu a hotărât dacă va utiliza terenul ca pe o proprietate imobiliară utilizată de posesor, atunci terenul este considerat ca fiind deţinut în scopul creşterii valorii capitalului;
    c) o clădire aflată în proprietatea entităţii (sau deţinută de entitate în temeiul unui contract de leasing financiar) şi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional;
    d) o clădire care este liberă, dar care este deţinută pentru a fi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional.

    148. Următoarele constituie exemple de elemente care nu sunt investiţii imobiliare: proprietăţile imobiliare utilizate de posesor, proprietăţile deţinute în scopul amenajării viitoare şi utilizării ulterioare ca proprietăţi imobiliare utilizate de posesor, proprietăţile utilizate de salariaţi (indiferent dacă aceştia plătesc sau nu chirie la cursul pieţei) şi proprietăţile imobiliare utilizate de posesor care urmează a fi cedate.
    149. Anumite proprietăţi includ o parte care este deţinută pentru a fi închiriată sau cu scopul creşterii valorii capitalului şi o altă parte care este deţinută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative. Dacă aceste părţi pot fi vândute separat (sau închiriate separat), o entitate le contabilizează separat. Dacă părţile nu pot fi vândute separat, proprietatea imobiliară constituie o investiţie imobiliară doar în cazul în care o parte nesemnificativă este deţinută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative.
    150. În unele situaţii, o entitate furnizează servicii auxiliare ocupanţilor unei proprietăţi imobiliare pe care o deţine. O entitate tratează o astfel de proprietate imobiliară ca investiţie imobiliară, dacă respectivele servicii reprezintă o componentă nesemnificativă a întregului contract. Un exemplu este situaţia în care proprietarul unei clădiri furnizează servicii de pază şi întreţinere locatarilor care ocupă clădirea.
    151. Pentru a stabili dacă o proprietate imobiliară constituie o investiţie imobiliară este nevoie de raţionament profesional. Entităţile trebuie să elaboreze criterii astfel încât să îşi poată exercita în mod consecvent raţionamentul, în conformitate cu definiţia investiţiei imobiliare.
    152. Transferurile în sau din categoria investiţiilor imobiliare trebuie făcute dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării, evidenţiată de:
    a) începerea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria investiţiilor imobiliare în categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor;
    b) încheierea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor în categoria investiţiilor imobiliare.

    153. În cazul în care o entitate decide să cedeze o investiţie imobiliară, cu sau fără amenajări suplimentare, entitatea continuă să trateze proprietatea imobiliară ca investiţie imobiliară până în momentul în care aceasta este scoasă din evidenţă.

    Dispoziţii tranzitorii
    154. La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, entităţile stabilesc, pe baza politicilor contabile şi a raţionamentului profesional, care dintre proprietăţile imobiliare deţinute îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate la investiţii imobiliare.

    Active biologice productive
    155. (1) În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct activele biologice productive.
    (2) Activele biologice productive sunt orice active, altele decât activele biologice de natura stocurilor; de exemplu, animalele de lapte, viţa-de-vie, pomii fructiferi şi copacii din care se obţine lemn de foc, dar care nu sunt tăiaţi. Activele biologice productive nu sunt produse agricole ci, mai degrabă, sunt active autoregeneratoare.

    156. Un activ biologic productiv este un animal viu sau o plantă vie.
    157. O entitate recunoaşte un activ biologic productiv dacă şi numai dacă:
    a) entitatea controlează activul ca rezultat al evenimentelor trecute;
    b) este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate activului să revină entităţii; şi
    c) valoarea justă sau costul activului poate fi evaluat(ă) în mod credibil.

    158. Beneficiile viitoare corespunzătoare activelor biologice productive sunt estimate, în mod normal, prin evaluarea caracteristicilor fizice semnificative aferente acestora.
    159. Activele biologice sunt adesea ataşate fizic de terenul pe care se află. Este posibil ca pentru activele biologice productive care sunt ataşate de teren să nu existe o piaţă separată, dar să existe o piaţă activă pentru activele combinate, adică pentru activele biologice productive, terenul viran şi amenajările acestuia, considerate ca un întreg. O entitate poate să utilizeze informaţii referitoare la activele combinate pentru a evalua valoarea justă a activelor biologice. De exemplu, valoarea justă a terenului viran şi a amenajărilor acestuia poate fi dedusă din valoarea justă a activelor combinate pentru a stabili valoarea justă a activelor biologice.

    Imobilizări deţinute în baza unui contract de leasing
    160. (1) Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare.
    (2) Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing operaţional se efectuează la începutul contractului.
    (3) Contabilizarea contractelor de leasing se efectuează ţinând cont de fondul economic al tranzacţiei sau al angajamentului în cauză, şi nu numai de forma juridică a contractelor.

    161. (1) În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită;
    b) leasing financiar este operaţiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului;
    c) leasing operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar.

    (2) Un contract de leasing este recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârşitul duratei contractului de leasing;
    b) locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie cu valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată;
    c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viaţă economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;
    d) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie;
    e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore.


    162. (1) Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de către locator/finanţator.
    (2) În cazul leasingului financiar, achiziţiile de către locatar de bunuri imobile şi mobile sunt tratate ca investiţii în imobilizări, fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului.
    (3) În cazul leasingului operaţional, bunurile sunt supuse amortizării de către locator, pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia.

    163. (1) Reflectarea în contabilitatea locatarilor a activelor aferente operaţiunilor de leasing financiar se efectuează cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale şi imobilizări corporale.
    (2) Dobânzile de plătit corespunzătoare datoriilor din operaţiuni de leasing financiar se înregistrează în contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilităţii de angajamente, în contrapartida contului de cheltuieli. Dobânda de plătit, aferentă perioadelor viitoare, se evidenţiază în conturi în afara bilanţului (contul 8051 „Dobânzi de plătit“).

    164. La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing financiar trebuie avută în vedere legislaţia care reglementează categoriile de entităţi care pot derula asemenea operaţiuni.
    165. (1) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, locatorul trebuie să prezinte bunurile date în regim de leasing operaţional în conturile de imobilizări necorporale şi imobilizări corporale, în conformitate cu natura acestora.
    (2) Sumele încasate sau de încasat se înregistrează în contabilitatea locatorului ca un venit în contul rezultatului exerciţiului, conform contabilităţii de angajamente.

    166. (1) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de evidenţă din afara bilanţului.
    (2) Sumele plătite sau de plătit se înregistrează în contabilitatea locatarului ca o cheltuială în contul rezultatului exerciţiului, conform contabilităţii de angajamente.

    167. O tranzacţie de vânzare a unui activ pe termen lung şi de închiriere a aceluiaşi activ în regim de leasing (leaseback) se contabilizează în funcţie de clauzele contractului de leasing, astfel:
    a) dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzacţia reprezintă un mijloc prin care locatorul acordă o finanţare locatarului, activul având rol de garanţie.
    Entitatea beneficiară a finanţării (locatarul) nu va recunoaşte în contabilitate operaţiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor. Activul rămâne înregistrat în continuare la valoarea existentă anterior operaţiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.
    Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiată prin articolul contabil:
    512 „Conturi curente la bănci“ = 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate“, urmând ca dobânda şi alte costuri ale finanţării, potrivit contractelor încheiate, să fie înregistrate conform prezentelor reglementări;

    b) dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing operaţional, entitatea vânzătoare contabilizează o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidenţă a activului şi a sumelor încasate sau de încasat.
    Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se contabilizează de utilizator conform prezentelor reglementări, respectiv pe seama contului rezultatului exerciţiului.


    168. - În vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, utilizatorii bunurilor luate în leasing financiar sau operaţional inventariază şi transmit societăţii de leasing lista bunurilor deţinute în baza contractelor de leasing.

    Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale
    169. (1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.
    (2) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:
    a) costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcţia imobilizării corporale;
    b) cheltuieli materiale;
    c) costurile de amenajare a amplasamentului;
    d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare;
    e) costurile de instalare şi asamblare;
    f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor;
    g) onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor, precum şi comisioanele achitate în legătură cu activul etc.

    (3) Exemple de costuri care nu sunt costuri ale unui element de imobilizări corporale sunt:
    a) costurile de introducere a unui nou produs (inclusiv costurile în materie de publicitate şi activităţi promoţionale);
    b) costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou (inclusiv costurile de instruire a personalului);
    c) costurile administrative şi alte cheltuieli generale de regie;
    d) costurile reamplasării sau reorganizării parţiale sau totale a activităţilor entităţii.

    (4) În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului.


    Cheltuieli ulterioare
    170. (1) Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale perioadei în care sunt efectuate sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcţie de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli, potrivit criteriilor generale de recunoaştere.
    (2) Entitatea stabileşte prin politicile contabile criteriile în funcţie de care cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu imobilizările corporale majorează valoarea acestora sau se evidenţiază în contul rezultatului exerciţiului.

    171. Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii care le-a efectuat la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.
    172. (1) Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp.
    (2) Entitatea recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costul părţii înlocuite a unui astfel de element când acel cost este suportat de entitate, dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere pentru imobilizările corporale. Cu această ocazie sunt avute în vedere prevederile pct. 181 alin. (2).

    173. Costul reviziilor şi inspecţiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a imobilizării, reprezintă cheltuieli ale perioadei.
    174. (1) Imobilizările în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.
    (2) Imobilizările în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.
    (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.


    Evaluarea la data bilanţului
    175. (1) O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.
    (2) În conturile 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor“, respectiv 7384 „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare“ (pentru activităţile fără scop patrimonial) şi 7813 „Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor“ (pentru activităţile economice) se evidenţiază numai deprecierile aferente imobilizărilor corporale a căror evidenţă este efectuată la cost, şi nu la valoare reevaluată.


    Amortizarea
    176. (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii reevaluate a imobilizărilor.
    (2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora.
    (3) Duratele de amortizare din contabilitate, stabilite potrivit politicilor contabile, pot fi diferite de duratele de amortizare utilizate de entităţi pentru scopuri fiscale.
    (4) În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul investiţiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiţi încă chiriaşi.
    (6) O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare, precum şi în cazul efectuării unor investiţii sau reparaţii, altele decât cele determinate de întreţinerile curente, sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare.
    (7) În cazurile menţionate la alin. (6), inclusiv în situaţia prevăzută la pct. 65, durata de amortizare stabilită iniţial se poate modifica, această reestimare conducând la o nouă cheltuială cu amortizarea pe perioada rămasă de utilizare.

    177. (1) Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.
    (2) Investiţiile efectuate la imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se supun amortizării pe durata contractului respectiv. La expirarea contractului, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. În funcţie de clauzele cuprinse în contractele încheiate, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectuează conform prezentelor reglementări.

    178. (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial amortizează imobilizările corporale privind activităţile fără scop patrimonial utilizând ca metodă de amortizare amortizarea liniară.
    (2) Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate pe seama conturilor de cheltuieli.

    179. Entităţile care realizează şi activităţi economice amortizează imobilizările corporale aferente acestor activităţi utilizând una dintre următoarele metode de amortizare:
    a) amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora;
    b) amortizarea degresivă, care constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avută în vedere legislaţia în vigoare;
    c) amortizarea accelerată, care constă în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării. Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi. Deoarece amortizarea calculată trebuie să fie corelată cu modul de utilizare a activului şi întrucât în cazuri rare o imobilizare corporală se consumă în primul an în procent de până la 50%, rezultă că metoda de amortizare accelerată este mai puţin utilizată în scopuri contabile;
    d) amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode de amortizare.

    180. (1) Terenurile nu se amortizează.
    (2) Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare potrivit politicilor contabile aprobate, pe baza duratelor de viaţă utilă ale acestora.


    Cedarea şi casarea
    181. (1) O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.
    (2) Dacă o entitate recunoaşte în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parţiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidenţă valoarea contabilă a părţii înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informaţiile necesare.

    182. (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări corporale sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
    (2) În scopul prezentării în contul rezultatului exerciţiului, câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul rezultatului exerciţiului (la elementul „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial“ pentru activităţile fără scop patrimonial, respectiv „Alte venituri din exploatare“ pentru activităţile economice sau la elementul „Alte cheltuieli de exploatare“, corespunzător activităţilor fără scop patrimonial, respectiv activităţilor economice).


    Compensaţii de la terţi
    183. (1) În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative. Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia.
    (2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în următoarele situaţii:
    a) sume încasate/de încasat de la companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;
    b) sume acordate de Guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.    4.3.4. Imobilizări financiare
    184. (1) Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor afiliate, acţiunile deţinute la entităţi asociate, împrumuturile acordate entităţilor asociate, alte investiţii deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi.
    (2) Diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, precum şi diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu active pe termen scurt (creanţe) şi valoarea activelor care fac obiectul participaţiei se înregistrează pe seama veniturilor (contul 734 „Venituri financiare rezultate din activităţile fără scop patrimonial“ pentru activitatea fără scop patrimonial, respectiv 768 „Alte venituri financiare“ pentru activităţile economice), la data dobândirii acelor titluri.
    (3) Acţiunile şi alte imobilizări financiare primite fără plată, potrivit legii, se evidenţiază în conturile de active şi venituri (contul 768 „Alte venituri financiare“).
    (4) Acţiunile primite de entitate ca urmare a încorporării rezervelor sau a primelor de capital în capitalul social al societăţii la care sunt deţinute participaţiile se evidenţiază în contabilitate pe seama conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv de rezerve (contul 106 „Rezerve“). La cedarea acţiunilor respective, contravaloarea rezervelor corespunzătoare se transferă la venituri (articol contabil 106 „Rezerve“ = 768 „Alte venituri financiare“).

    185. (1) La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
    (2) În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.
    (3) Entităţile care au evidenţiate în contul de creanţe imobilizate creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an vor prezenta în bilanţ, respectiv bilanţul prescurtat, la imobilizări financiare, numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni, diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe.


    Evaluarea iniţială
    186. Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie.

    Evaluarea la data bilanţului
    187. Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

    SECŢIUNEA 4.4
    Active circulante
    4.4.1. Prevederi generale referitoare la activele circulante
    Recunoaşterea activelor circulante
    188. (1) Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:
    a) se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii;
    b) este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării;
    c) se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; sau
    d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată.

    (2) Toate celelalte active reprezintă active imobilizate.
    (3) Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea activelor care sunt destinate procesării şi finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar.
    (4) Echivalentele de numerar reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

    189. În categoria activelor circulante se cuprind:
    a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură;
    b) creanţe;
    c) investiţii pe termen scurt;
    d) casa şi conturi la bănci.


    Evaluarea activelor circulante
    190. (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2).
    (2) Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piaţă sau, în circumstanţe speciale, la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanţului.

    191. Evaluarea efectuată conform prevederilor de la pct. 190 alin. (2) nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute ajustările de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe integral sau într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător la venituri.

    4.4.2. Stocuri
    192. Stocurile sunt active circulante:
    a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;
    b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau
    c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

    193. (1) În cadrul stocurilor se cuprind:
    a) mărfurile, şi anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;
    b) materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;
    c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;
    d) materialele de natura obiectelor de inventar;
    e) produsele, şi anume:
    - semifabricatele, prin care se înţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livrează terţilor;
    – produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor;
    – rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;
    – produsele agricole;

    f) activele biologice de natura stocurilor, aşa cum sunt exemplificate la pct. 195 alin. (2);
    g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte;
    h) producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, serviciile şi studiile în curs de execuţie.

    (2) În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi.
    (3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate acele stocuri cumpărate pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 „Stocuri în curs de aprovizionare“ din Planul de conturi general).


    Active biologice de natura stocurilor şi produse agricole
    194. (1) În înţelesul prezentelor reglementări, activitatea agricolă reprezintă administrarea de către o entitate a transformării biologice şi recoltării activelor biologice (animale vii şi plante vii) pentru vânzare sau pentru transformarea în produse agricole sau în active biologice suplimentare.
    (2) Transformarea biologică cuprinde procesele de creştere, degenerare (aşa cum sunt exemplificate la pct. 199), producere şi procreare care produc modificări calitative sau cantitative ale unui activ biologic.

    195. (1) Activele biologice de natura stocurilor sunt acelea care urmează a fi recoltate ca produse agricole sau vândute ca active biologice.
    (2) Exemple de active biologice de natura stocurilor sunt animalele destinate producţiei de carne, animalele deţinute în vederea vânzării, culturile, cum ar fi cele de porumb şi grâu, şi copacii crescuţi pentru cherestea.

    196. (1) Produsele agricole sunt cele rezultate la momentul recoltării de la activele biologice ale entităţii, de exemplu, lână, lapte, struguri, fructe culese etc.
    (2) Dacă entitatea prelucrează produsele agricole rezultă produse finite, de exemplu, îmbrăcăminte, covoare, brânză, zahăr, fructe prelucrate etc.
    (3) Recolta reprezintă separarea produselor agricole de un activ biologic sau încetarea proceselor vitale ale unui activ biologic.

    197. Pentru recunoaşterea activelor biologice de natura stocurilor şi a produselor agricole se aplică prevederile pct. 193 şi 194.
    198. Activitatea agricolă include o gamă largă de activităţi; de exemplu, creşterea animalelor, cultivarea de plante anuale sau perene, cultivarea pomilor fructiferi sau a altor plantaţii.
    199. Transformarea biologică poate conduce la următoarele tipuri de rezultate:
    a) modificări ale activelor prin: (i) creştere (o creştere cantitativă sau o îmbunătăţire a calităţii unui animal sau a unei plante), (ii) degenerare (o scădere cantitativă sau o deteriorare a calităţii unui animal sau a unei plante) sau (iii) reproducere (crearea de animale ori plante vii suplimentare); sau
    b) producţia unor produse agricole, de exemplu, lână şi lapte.


    Înregistrarea în contabilitate a stocurilor
    200. (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor.
    (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid. Totuşi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:
    - bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;
    – stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidenţa debitorului până la vânzarea lor;
    – bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;
    – bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţă, transferul de proprietate având loc;
    – bunuri vândute şi nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietăţii.


    201. (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
    (2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure:
    a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi se înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului;
    b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii se procedează astfel:
    - bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
    – bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;

    c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
    - bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;
    – bunurile livrate, dar nefacturate se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii;

    d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.    Costul stocurilor
    202. (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor bunuri sau servicii produse şi destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale.
    (2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele.
    (3) Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dacă au fost cumpărate sau produse.
    (4) Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regulă fungibile.

    203. (1) În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie, sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul.
    (2) Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale consumurilor de materiale şi consumabile, manoperei, eficienţei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.
    (3) Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.
    (4) Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite.
──────────
    ^1 La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial al contului de mărfuri şi valoarea intrărilor de mărfuri nu vor include TVA neexigibilă.
──────────

    (5) Coeficienţii de repartizare a diferenţelor de preţ pot fi calculaţi la nivelul conturilor sintetice de gradul I şi II, prevăzute în Planul de conturi general, pe grupe sau categorii de stocuri.
    (6) La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.
    (7) Diferenţele de preţ se repartizează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cât şi asupra bunurilor rămase în stoc.
    (8) În comerţul cu amănuntul poate fi utilizată metoda preţului cu amănuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă, care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă. În această situaţie, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.

    204. (1) Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul.
    (2) O entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. Noţiunea de „utilizare similară“ este proprie fiecărei entităţi.

    205. Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
    206. În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric.
    207. (1) Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei.
    (2) Entităţile care utilizează metoda inventarului intermitent efectuează inventarierea faptică a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligaţii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
    (3) Metoda inventarului intermitent constă în faptul că intrările de stocuri nu se înregistrează prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
    (4) Stabilirea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei are la bază inventarierea faptică a stocurilor la sfârşitul perioadei. Ieşirile de stocuri se determină ca diferenţă între valoarea stocurilor iniţiale, la care se adaugă valoarea intrărilor, şi valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei stabilite pe baza inventarului.

    208. Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.

    4.4.3. Investiţii pe termen scurt
    209. În categoria investiţiilor pe termen scurt sunt cuprinse acţiunile deţinute la entităţile afiliate şi alte investiţii pe termen scurt.
    210. Contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit legii, se înregistrează în contrapartidă cu contul 768 „Alte venituri financiare“.
    211. (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.
    (2) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României de la data operaţiunii de constituire.

    212. (1) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României de la data operaţiunii de lichidare.
    (2) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

    213. (1) Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, se recunosc ajustări pentru pierdere de valoare, înregistrate pe seama cheltuielilor.
    (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderile de valoare înregistrate se suplimentează, se diminuează sau se anulează, după caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierdere de valoare se anulează.


    4.4.4. Casa şi conturi la bănci
    214. (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar şi echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deţinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, şi nu în scop investiţional.
    (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 5125 „Sume în curs de decontare“).
    (3) Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri, cu titlu de avansuri spre decontare în vederea plăţii unor achiziţii sau prestări de servicii, se evidenţiază în contul 542 „Avansuri de trezorerie“/analitic distinct.
    (4) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.
    (5) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
    (6) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.

    215. (1) Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.
    (2) Contabilitatea disponibilităţilor în valută aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora se ţine distinct (analitice distincte) pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice.

    216. (1) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii respective. În vederea asigurării unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente).
    (2) Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.

    217. - La încheierea exerciţiului financiar, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie în valută, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
    218. (1) În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.
    (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României de la data operaţiunii de lichidare.
    (3) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

    219. (1) Sumele în numerar puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 „Avansuri de trezorerie“, respectiv contul 461 „Debitori diverşi“, în cazul terţilor).
    (2) În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului.
    (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (461 „Debitori diverşi“) sau creanţe în legătură cu personalul (4282 „Alte creanţe în legătură cu personalul“), în funcţie de natura creanţei.

    220. În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii.
    221. Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a reglementărilor emise în acest scop.

    SECŢIUNEA 4.5
    Terţi
    222. Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entităţile afiliate, entităţile asociate, debitorii şi creditorii diverşi.
    223. (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.
    (2) Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 408 „Furnizori - facturi nesosite“), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.
    (3) Creanţele faţă de clienţii pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418 „Clienţi - facturi de întocmit“), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.
    (4) În baza contabilităţii de angajamente, entităţile trebuie să evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
    (5) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.
    (6) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul rezultatului exerciţiului, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund şi cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări.

    224. Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
    225. Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.
    226. (1) Operaţiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri şi prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de efecte de primit sau de plătit, după caz.
    (2) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.
    (3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului (contul 8037 „Efecte scontate neajunse la scadenţă“).

    227. (1) Creanţele şi datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacţiilor entităţii, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută, cu respectarea prevederilor pct. 231-237.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
    (3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta.
    (4) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor.


    Elementele monetare
    228. (1) Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.
    (2) Caracteristica esenţială a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligaţia de a plăti un număr fix sau determinabil de unităţi monetare. Exemplele includ: pensii şi alte beneficii ale angajaţilor ce trebuie plătite în numerar; provizioane ce trebuie decontate în numerar. În mod similar, un contract de a primi sau de a furniza o cantitate variabilă de active în care valoarea justă ce trebuie primită sau furnizată este egală cu un număr fix sau determinabil de unităţi monetare este un element monetar.
    (3) Caracteristica esenţială a unui element nemonetar este absenţa unui drept de a primi sau a unei obligaţii de a furniza un număr fix sau determinabil de unităţi monetare. Exemplele includ: sumele plătite în avans pentru bunuri şi servicii; imobilizări necorporale; stocuri; imobilizări corporale; şi provizioanele care urmează a fi decontate prin furnizarea unui activ nemonetar.


    Dispoziţii tranzitorii
    229. (1) La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, sumele reprezentând avansuri acordate pentru imobilizări corporale, respectiv necorporale, se preiau în conturile 4093 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale“ şi 4094 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale“, la valoarea rezultată din evaluarea efectuată la 31 decembrie 2017, potrivit reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, sumele reflectate în conturile 409 „Furnizori - debitori“ [inclusiv cele înregistrate în conturile menţionate la alin. (1)] şi 419 „Clienţi - creditori“ nu mai fac obiectul evaluării în funcţie de cursul valutar la finele exerciţiului financiar.

    230. Prevederile pct. 229 alin. (2) se aplică, de asemenea, avansurilor în valută acordate entităţilor afiliate, asociate şi altor entităţi legate prin interese de participare, respectiv încasate de la acestea.

    Operaţiuni în valută
    231. (1) În înţelesul prezentelor reglementări, o tranzacţie în valută este o tranzacţie care este exprimată sau necesită decontarea într-o altă monedă decât moneda naţională (leu), inclusiv tranzacţiile rezultate atunci când o entitate:
    a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preţ este exprimat în valută;
    b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri, iar sumele ce urmează să fie plătite sau încasate sunt exprimate în valută; sau
    c) achiziţionează sau cedează într-o altă manieră active, contractează sau achită datorii exprimate în valută.

    (2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre două monede.
    (3) Diferenţa de curs valutar este diferenţa ce rezultă din conversia unui anumit număr de unităţi ale unei monede într-o altă monedă la cursuri de schimb diferite.

    232. În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valută, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.
    233. O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.
    234. (1) În cazul datoriilor de leasing financiar în valută, acestea se înregistrează la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data acordării finanţării. În situaţia în care data acordării finanţării este zi nebancară, la calculul diferenţelor de curs valutar aferente se va avea în vedere cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi bancară anterioară acesteia.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul datoriilor de leasing financiar în lei, cu decontare în funcţie de cursul unei valute.

    235. Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în luna în care apar.
    236. Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în decursul aceleiaşi luni în care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea lună.
    237. Prevederile pct. 231-236 se aplică şi pentru activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, inclusă în situaţiile financiare anuale ale persoanei juridice române.
    238. La scăderea din evidenţă a creanţelor şi datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entităţile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora.
    239. (1) Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii şi clienţii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.
    (2) În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi se grupează distinct datoriile şi creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate.

    240. În cazul mărfurilor returnate de clienţi în acelaşi exerciţiu financiar în care a avut loc operaţiunea de vânzare, se corectează conturile 411 „Clienţi“, 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor“, 607 „Cheltuieli privind mărfurile“ şi 371 „Mărfuri“. În cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exerciţiul financiar precedent, corecţia se înregistrează la data bilanţului în contul 418 „Clienţi - facturi de întocmit“, respectiv contul 408 „Furnizori - facturi nesosite“ şi se reflectă în situaţiile financiare anuale ale exerciţiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data bilanţului.
    241. Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu“ sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii).
    242. (1) În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat.
    (2) Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

    243. Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.
    244. (1) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.
    (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, pe persoane.

    245. Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
    246. (1) Sumele datorate şi neachitate personalului până la sfârşitul exerciţiului financiar (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, dar care urmează a fi plătite/încasate în exerciţiul financiar următor, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.
    (2) La înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă sunt avute în vedere prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la modalitatea de efectuare a acestora.
    (3) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul entităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul.

    247. (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de sănătate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj.
    (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale. Aici se cuprinde şi contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate.

    248. În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
    249. Asistenţa guvernamentală reprezintă acţiunile întreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entităţi sau unei categorii de entităţi care îndeplinesc anumite criterii. În înţelesul prezentelor reglementări, asistenţa guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acţiuni ale guvernului care influenţează condiţiile generale de activitate economică, cum ar fi punerea la dispoziţie de infrastructură în zonele aflate în dezvoltare.
    250. Taxa pe valoarea adăugată se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legii.
    251. Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
    252. La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
    253. (1) Subvenţiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
    (2) Atunci când datoriile în valută aferente anumitor obiective sau lucrări finanţate din subvenţii sunt achitate direct de către autorităţile care gestionează fondurile, din sumele reprezentând acele subvenţii, fără ca aceste sume să tranziteze conturile entităţii, în contabilitate se reflectă atât datoria în valută, cât şi creanţa din subvenţii corespunzătoare.
    Dacă la sfârşitul perioadei de raportare conturile de datorii faţă de furnizori şi creanţe din subvenţii în valută prezintă sold, acestea se evaluează similar oricărui element monetar în valută, astfel încât veniturile şi cheltuielile financiare aferente să nu influenţeze rezultatul acelei perioade.
    În toate cazurile se va urmări ca modul de contabilizare a operaţiunilor să respecte clauzele cuprinse în contractele încheiate şi legislaţia în vigoare.

    (3) În cazul achiziţiilor în valută, finanţate din sume nerambursabile, decontate de entităţi, în calitate de beneficiari ai acestor fonduri, diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se decontează cu instituţia finanţatoare dacă există clauze în acest sens, cuprinse în contractele încheiate, sau prevederi în actele normative aplicabile. Diferenţele respective se înregistrează în conturi de debitori diverşi sau creditori diverşi, în relaţie cu alte venituri financiare, respectiv alte cheltuieli financiare, după caz.

    254. Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare şi, de asemenea, operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participaţie.
    255. Creanţele/Datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi.
    256. (1) Cheltuielile plătite/de plătit şi veniturile încasate/de încasat în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 „Cheltuieli înregistrate în avans“) sau venituri în avans (contul 472 „Venituri înregistrate în avans“), după caz.
    (2) În conturile prevăzute la alin. (1) se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli cu: chirii, abonamente, asigurări şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.
    (3) Onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans. Cheltuielile în avans urmează să se recunoască la cheltuieli curente eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică pentru operaţiunile în derulare la data trecerii la aplicarea prezentelor reglementări.

    257. Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 „Decontări din operaţiuni în curs de clarificare“. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.
    258. Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare.
    SECŢIUNEA 4.6
    Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanţiere
    259. (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere şi, prin urmare, nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.
    (2) În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă; bunuri publice primite în concesiune; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţă.

    260. (1) Bunurile proprietate publică primite în concesiune, precum şi bunurile din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, se reflectă în conturi în afara bilanţului (contul 8038 „Bunuri primite în concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare“).
    (2) La sfârşitul duratei contractului de concesiune sau închiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se creditează contul 8038 „Bunuri primite în concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare“.

    261. În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele contingente (contul 807 „Active contingente“), respectiv datoriile contingente (contul 808 „Datorii contingente“).
    262. (1) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii. Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanţă (de exemplu, o despăgubire), în care este implicată entitatea şi al cărui rezultat este incert.
    (2) Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare anuale, deoarece ele nu sunt certe, iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată.
    (3) În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ.
    (4) Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare anuale a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare anuale aferente perioadei în care au survenit modificările.

    263. (1) O datorie contingentă este:
    a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau
    b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece:
    - nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau
    – valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.


    (2) O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă.
    (3) În situaţia în care o entitate are o obligaţie angajată în comun cu alte părţi, partea asumată de celelalte părţi este prezentată ca o datorie contingentă.
    (4) Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului, cu excepţia cazurilor în care nu poate fi efectuată nicio estimare credibilă.
    (5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că:
    a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi
    b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:
    - obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obligaţie curentă care poate genera o ieşire de resurse; sau
    – obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entităţii pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei).    SECŢIUNEA 4.7
    Datorii pe termen scurt: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
    264. (1) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când:
    a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau
    b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.

    (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

    SECŢIUNEA 4.8
    Datorii pe termen lung: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
    265. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate, respectiv entităţilor asociate, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.
    266. (1) Atunci când suma de rambursat pentru o datorie este mai mare decât suma primită, diferenţa se înregistrează în contul 169 „Prime privind rambursarea altor datorii“. Aceasta trebuie prezentată în bilanţ, ca o corecţie a datoriei corespunzătoare.
    (2) Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare exerciţiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei.

    267. Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare sunt cele determinate de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor încheiate de entitate.
    268. Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă:
    a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi
    b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.

    SECŢIUNEA 4.9
    Provizioane
    4.9.1. Recunoaşterea provizioanelor
    269. (1) Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.
    (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.

    270. (1) La data bilanţului, valoarea unui provizion reprezintă cea mai bună estimare a cheltuielilor probabile sau, în cazul unei obligaţii, a sumei necesare pentru stingerea acesteia. Ca urmare, provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.
    (2) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate.

    271. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
    272. (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare deoarece aceste pierderi viitoare nu corespund definiţiei unei datorii şi nu sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere a provizioanelor.
    (2) Previzionarea unor pierderi viitoare din exploatare indică faptul că anumite active de exploatare ar putea fi depreciate. Ca urmare, entitatea testează aceste active pentru depreciere.

    273. Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.
    274. Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
    - o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;
    – este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi
    – poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.
    Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.


    275. (1) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:
    a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori şi care au fost facturate sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; şi
    b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de plată pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plăţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deşi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilităţii acestor datorii, elementul de incertitudine este, în general, mult mai redus decât în cazul provizioanelor.

    (2) Angajamentele entităţilor sunt prezentate, de regulă, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activităţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.

    276. Se recunosc provizioane doar pentru acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale entităţii (de exemplu, modul de desfăşurare a activităţii în viitor).

    4.9.2. Categorii de provizioane
    277. (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:
    a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;
    b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor;
    c) acţiunile de restructurare;
    d) pensii şi obligaţii similare;
    e) provizioane pentru contracte cu titlu oneros;
    f) alte provizioane.

    (2) Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.


    Provizioane pentru restructurare
    278. Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii:
    a) încetarea parţială a activităţii;
    b) închiderea unor sedii ale entităţii;
    c) modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
    d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor entităţii.

    279. (1) Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare, şi anume cele care:
    - sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare; şi
    – nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii entităţii.

    (2) Un provizion pentru restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele legate de:
    - recalificarea sau mutarea personalului permanent;
    – marketing.
    Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activităţii nu reprezintă datorii de restructurare la data bilanţului.    Provizioane pentru pensii
    280. (1) Provizioanele pentru pensii se referă la sumele ce vor fi plătite de entitate după ce angajaţii au părăsit entitatea. Acestea se constituie atunci când entitatea are prevăzută prin actul constitutiv sau contractul de muncă obligaţia achitării unor sume cu titlu de pensie, după ce angajaţii au părăsit entitatea. La constituirea acestor provizioane se vor avea în vedere şi prevederile legislaţiei în vigoare.
    (2) Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte, de regulă, de către specialişti în domeniu. La determinarea lor se ţine seama de vârsta, vechimea în muncă şi rotaţia personalului în cadrul entităţii.
    (3) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de muncă rămase până la pensie.


    Provizioane pentru contracte cu titlu oneros
    281. (1) Dacă o entitate are un contract cu titlu oneros, obligaţia contractuală actuală prevăzută în contract trebuie recunoscută şi evaluată ca provizion.
    (2) Un contract cu titlu oneros reprezintă un contract în care costurile inevitabile aferente îndeplinirii obligaţiilor contractuale depăşesc beneficiile economice preconizate a fi obţinute din contractul în cauză. Costurile inevitabile ale unui contract reflectă costul net de ieşire din contract, adică valoarea cea mai mică dintre costul îndeplinirii contractului şi eventualele compensaţii sau penalităţi generate de neîndeplinirea contractului.
    (3) Înainte de a constitui un provizion separat pentru un contract cu titlu oneros, o entitate recunoaşte orice pierdere din deprecierea activelor alocate contractului în cauză.


    Alte provizioane
    282. În categoria altor provizioane se includ provizioane constituite pentru:
    - alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaţilor sau persoanelor dependente de aceştia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;
    – cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurător;
    – obligaţii asumate în comun cu o terţă parte etc.


    4.9.3. Evaluarea provizioanelor
    283. (1) Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.
    (2) Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti-o, în mod raţional, pentru stingerea obligaţiei la data bilanţului sau pentru transferarea acesteia unei terţe părţi la acel moment.

    284. (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
    (2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniţial recunoscute. Prin urmare, numai cheltuielile aferente provizionului iniţial pot fi acoperite din provizion.


    4.9.4. Rambursări în legătură cu provizioanele
    285. Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion, chiar dacă cedarea preconizată este strâns legată de evenimentul care generează constituirea provizionului. Entitatea recunoaşte câştigurile din cedările preconizate de active în conformitate cu prevederile de la secţiunea 4.3 subsecţiunea 4.3.3. „Imobilizări corporale“.
    286. (1) În cazul în care preconizează că o terţă parte îi va rambursa, integral sau parţial, cheltuielile necesare pentru decontarea unui provizion, o entitate trebuie să recunoască rambursarea dacă şi numai dacă există dovezi clare că va primi rambursarea în cazul în care îşi onorează obligaţia. Rambursarea trebuie tratată ca un activ separat. Suma recunoscută ca rambursare nu trebuie să depăşească valoarea provizionului.
    (2) În majoritatea situaţiilor, entitatea va rămâne responsabilă pentru toată suma în cauză, astfel încât, în cazul în care cealaltă parte nu plăteşte din orice motiv, entitatea este cea care trebuie să plătească întreaga sumă. În astfel de situaţii, entitatea recunoaşte un provizion pentru întreaga valoare a datoriei şi un activ separat pentru rambursarea preconizată, în momentul în care are dovezi că va primi suma în cauză dacă îşi onorează obligaţia.
    (3) În anumite situaţii, dacă terţa parte nu efectuează plata, entitatea nu va fi răspunzătoare pentru sumele în cauză. În astfel de cazuri, entitatea nu este răspunzătoare pentru costurile în cauză şi acestea nu sunt incluse în provizion.


    SECŢIUNEA 4.10
    Subvenţii
    287. (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor, acestea fiind primite de la guvern.
    (2) În înţelesul prezentelor reglementări, guvernul se referă la guvernul propriu-zis, la agenţiile guvernamentale şi la alte organisme similare de la nivel local, naţional sau internaţional.
    (3) Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale entităţii.
    (4) Subvenţiile guvernamentale sunt uneori denumite în alte moduri, cum ar fi: subsidii, alocaţii, prime sau transferuri.

    288. În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:
    - subvenţii guvernamentale;
    – împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;
    – alte sume primite cu caracter de subvenţii.

    289. (1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate.
    (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporală), caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă.
    (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.

    290. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.
    291. (1) Subvenţiile guvernamentale, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, nu trebuie recunoscute până când nu există suficientă siguranţă că:
    a) entitatea va respecta condiţiile impuse de acordarea lor; şi
    b) subvenţiile vor fi primite.

    (2) Doar primirea unei subvenţii nu furnizează ea însăşi dovezi concludente că toate condiţiile ataşate acordării subvenţiei au fost sau vor fi îndeplinite.
    (3) Recunoaşterea veniturilor din subvenţii se efectuează cu respectarea clauzelor care au stat la baza acordării lor.

    292. (1) Contabilitatea proiectelor finanţate din subvenţii se ţine distinct, pe fiecare proiect, sursă de finanţare, potrivit contractelor încheiate, fără a se întocmi situaţii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.
    (2) Pentru asigurarea corelării cheltuielilor finanţate din subvenţii cu veniturile aferente se procedează astfel:
    a) din punctul de vedere al contului rezultatului exerciţiului:
    - în cursul fiecărei luni se evidenţiază cheltuielile după natura lor;
    – la sfârşitul lunii se evidenţiază la venituri subvenţiile corespunzătoare cheltuielilor efectuate;

    b) din punctul de vedere al bilanţului:
    - creanţa din subvenţii se recunoaşte în corespondenţă cu veniturile din subvenţii, dacă au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenţii, sau pe seama veniturilor amânate, dacă aceste cheltuieli nu au fost efectuate încă;
    – periodic, odată cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc şi se aprobă sumele cuvenite, se procedează la regularizarea sumelor înregistrate drept creanţă din subvenţii.    293. (1) Subvenţiile aferente veniturilor se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri (în contul 736 „Venituri din subvenţii de exploatare“, în cazul în care subvenţia este aferentă activităţii fără scop patrimonial sau în contul 741 „Venituri din subvenţii de exploatare“, în cazul în care subvenţia este aferentă activităţii economice) ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.
    (2) În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.

    294. (1) În cele mai multe situaţii, perioadele de-a lungul cărora o entitate recunoaşte cheltuielile legate de o subvenţie guvernamentală sunt uşor identificabile. Astfel, subvenţiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în aceeaşi perioadă ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute, de regulă, în contul rezultatului exerciţiului pe parcursul perioadelor şi în proporţia în care amortizarea acelor active este recunoscută.
    (2) O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar imediat entităţii, fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscută în contul rezultatului exerciţiului în perioada în care devine creanţă.
    (3) În anumite circumstanţe, o subvenţie guvernamentală poate fi acordată în scopul oferirii de ajutor financiar imediat unei entităţi. Astfel de subvenţii pot fi limitate la o anumită entitate şi pot să nu fie disponibile unei categorii întregi de beneficiari. În acest caz, recunoaşterea subvenţiei în contul rezultatului exerciţiului are loc în perioada în care entitatea îndeplineşte condiţiile pentru primirea subvenţiei.

    295. Subvenţiile legate de terenuri pot impune, prin contractele încheiate, îndeplinirea anumitor obligaţii. În acest caz, subvenţiile se recunosc drept venituri pe parcursul perioadelor în care sunt suportate costurile îndeplinirii respectivelor obligaţii. De exemplu, o subvenţie pentru teren poate fi condiţionată de construirea unei clădiri pe terenul respectiv. În acest caz, subvenţia se recunoaşte în contul rezultatului exerciţiului pe parcursul duratei de viaţă a clădirii.
    296. (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve deoarece acestea reprezintă sume acordate sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii de către persoana juridică fără scop patrimonial.
    (2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 „Subvenţii pentru investiţii“). Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul rezultatului exerciţiului (contul 738 „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial“, în cazul în care subvenţia este aferentă activităţii fără scop patrimonial sau în contul 758 „Alte venituri din exploatare“, în cazul în care subvenţia este aferentă activităţii economice) pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
    (3) Veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezintă în contul rezultatului exerciţiului ca parte a cifrei de afaceri nete, indicator raportat pentru activitatea economică.

    297. În cazul terenurilor şi clădirilor pentru care s-au primit subvenţii şi au făcut obiectul unei cedări parţiale, la scoaterea din evidenţă a acestora subvenţia aferentă părţii cedate se transferă la venituri, corespunzător valorii contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor, scoase din evidenţă.
    298. (1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.
    (2) Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează prin reducerea veniturilor amânate, dacă există, sau, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.
    (3) În măsura în care suma rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaşte imediat ca o cheltuială.

    SECŢIUNEA 4.11
    Capitaluri proprii
    299. (1) Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă totalitatea surselor de finanţare proprii aflate la dispoziţia entităţii, după deducerea din totalul activelor a datoriilor acesteia.
    (2) Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.

    300. La elaborarea situaţiilor financiare, entităţile adoptă conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entităţii.
    4.11.1. Capital
    301. (1) Capitalul (aporturile de capital) reprezintă contribuţiile în numerar şi/sau în natură ale membrilor la constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial.
    (2) Capitalul (aporturile de capital) se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice fără scop patrimonial şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.
    (3) Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de aporturi.
    (4) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea sau micşorarea capitalului sunt cele prevăzute de lege sau actele de constituire a persoanei juridice fără scop patrimonial.


    4.11.2. Rezerve din reevaluare
    302. (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare“, după caz, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări.
    (2) Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare corporală în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
    (3) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective.
    (4) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor secţiunii 3.4 „Reevaluarea imobilizărilor corporale“ din prezentele reglementări.


    4.11.3. Rezerve legale şi alte rezerve
    303. (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.
    (2) Rezervele legale se constituie anual din excedentul/profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.
    (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din excedentul/profitul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
    (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama excedentului/profitului net pentru acoperirea deficitelor/pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea prevederilor legale.


    4.11.4. Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea excedentului/profitului şi acoperirea deficitului/pierderii contabile
    304. (1) În contabilitate, excedentul/profitul sau deficitul/pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
    (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
    (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de excedent/profit sau deficit/pierdere.
    (4) Contabilitatea rezultatului reportat şi a rezultatului exerciţiului financiar se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii, şi activităţile economice.
    (5) Contabilitatea repartizării excedentului/profitului exerciţiului financiar se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice.
    (6) Rezultatul privind activităţile cu destinaţie specială nu se repartizează.

    305. (1) Repartizarea excedentului/profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea excedentului/profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din excedentul/profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 „Repartizarea excedentului/profitului“ = 106 „Rezerve“. Sumele reprezentând excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc, repartizate la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale se înregistrează prin articolul contabil 129 „Repartizarea excedentului/profitului“ = 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)“.
    (3) Excedentul/Profitul contabil rămas după repartizările prevăzute la alin. (2) se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 „Rezultatul reportat“, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii, cu respectarea prevederilor legale.

    306. (1) Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor excedentului/profitului altele decât cele prevăzute la pct. 305 alin. (2) se efectuează după aprobarea, potrivit legii, a situaţiilor financiare anuale şi a propunerii de repartizare a excedentului/profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
    (2) Închiderea conturilor 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere“ şi 129 „Repartizarea excedentului/profitului“ se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.
    (3) În contul 117 „Rezultatul reportat“ se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de excedent/profit sau deficit/pierdere al exerciţiului financiar precedent, precum şi rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

    307. (1) Deficitul/Pierderea contabilă reportată se acoperă din excedentul/profitul exerciţiului financiar curent, după aprobarea situaţiilor financiare anuale conform legii, din cel reportat aferent exerciţiilor financiare precedente şi din rezerve, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă deficitul/pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale, respectiv administratorilor.


    SECŢIUNEA 4.12
    Contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în participaţie
    308. (1) Evidenţa asocierii în participaţie se organizează atât la nivelul asocierii, cât şi în contabilitatea fiecărui coparticipant cu ajutorul contului 458 „Decontări din operaţiuni în participaţie“, analitic distinct pe fiecare coparticipant.
    (2) Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul contului 458 „Decontări din operaţiuni în participaţie“.

    309. (1) Entitatea care conduce evidenţa asocierii în participaţie ţine evidenţă şi întocmeşte balanţă de verificare distincte de cele corespunzătoare activităţii proprii.
    (2) În ceea ce priveşte imobilizările corporale şi necorporale puse la dispoziţia asocierii, acestea sunt cuprinse în evidenţa contabilă a celui care le deţine în proprietate.
    (3) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 4.
    La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.

    (4) La data bilanţului, bunurile de natura stocurilor, creanţelor, disponibilităţilor, precum şi a datoriilor asocierii în participaţie, se înscriu în situaţiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenţa asocierii.

    SECŢIUNEA 4.13
    Prezentarea contului rezultatului exerciţiului
    310. Formatul contului rezultatului exerciţiului întocmit de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice, precum şi de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică este următorul:

┌─────┬────────────────────────────────┐
│I. │Venituri din activităţile fără │
│ │scop patrimonial │
├─────┼────────────────────────────────┤
│II. │Cheltuieli privind activităţile │
│ │fără scop patrimonial │
├─────┼────────────────────────────────┤
│III. │Rezultatul activităţilor fără │
│ │scop patrimonial │
├─────┼────────────────────────────────┤
│IV. │Venituri din activităţile cu │
│ │destinaţie specială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│V. │Cheltuieli privind activităţile │
│ │cu destinaţie specială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│VI. │Rezultatul activităţilor cu │
│ │destinaţie specială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│VII. │Venituri din activităţile │
│ │economice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │1. Cifra de afaceri netă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │2. Variaţia stocurilor de │
│ │produse finite şi a producţiei │
│ │în curs de execuţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │3. Producţia realizată de │
│ │entitate pentru scopurile sale │
│ │proprii şi capitalizată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │4. Alte venituri din exploatare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │5. Venituri financiare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │6. Venituri din provizioane şi │
│ │ajustări pentru depreciere sau │
│ │pierdere de valoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│VIII.│Cheltuieli privind activităţile │
│ │economice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │7. Cheltuieli privind stocurile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │8. Cheltuieli cu serviciile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │9. Cheltuieli cu personalul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │10. Alte cheltuieli de │
│ │exploatare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │11. Cheltuieli financiare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │12. Cheltuieli cu amortizările, │
│ │provizioanele şi ajustările │
│ │pentru depreciere sau pierdere │
│ │de valoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │13. Impozitul pe profit │
├─────┼────────────────────────────────┤
│IX. │Rezultatul activităţilor │
│ │economice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│X. │Venituri totale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│XI. │Cheltuieli totale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Excedentul/Profitul sau │
│XII. │deficitul/pierderea exerciţiului│
│ │financiar (X-XI; XI-X) │
└─────┴────────────────────────────────┘    311. Formatul contului prescurtat al rezultatului exerciţiului întocmit de organizaţiile sindicale şi patronale, precum şi de persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice, este următorul:

┌─────┬────────────────────────────────┐
│I. │Venituri din activităţile fără │
│ │scop patrimonial │
├─────┼────────────────────────────────┤
│II. │Cheltuieli privind activităţile │
│ │fără scop patrimonial │
├─────┼────────────────────────────────┤
│III. │Rezultatul activităţilor fără │
│ │scop patrimonial │
├─────┼────────────────────────────────┤
│IV. │Venituri din activităţile cu │
│ │destinaţie specială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│V. │Cheltuieli privind activităţile │
│ │cu destinaţie specială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│VI. │Rezultatul activităţilor cu │
│ │destinaţie specială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│VII. │Venituri din activităţile │
│ │economice*) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│VIII.│Cheltuieli privind activităţile │
│ │economice*) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│IX. │Rezultatul activităţilor │
│ │economice*) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│X. │Venituri totale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│XI. │Cheltuieli totale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Excedentul/Profitul sau │
│XII. │deficitul/pierderea exerciţiului│
│ │financiar (X-XI; XI-X) │
└─────┴────────────────────────────────┘


──────────
    *) Acest element se va completa numai de către organizaţiile sindicale şi patronale.
──────────

    SECŢIUNEA 4.14
    Dispoziţii speciale cu privire la contul rezultatului exerciţiului
    312. (1) Contul rezultatului exerciţiului cuprinde veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, pe feluri de activităţi, grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului financiar (excedent/profit sau deficit/pierdere).
    (2) Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului rezultatului exerciţiului, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite şi taxe.

    313. Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entităţii.
    4.14.1. Venituri
    314. Contabilitatea veniturilor persoanei juridice fără scop patrimonial se ţine distinct pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială potrivit legii şi activităţi economice, iar în cadrul acestora pe feluri de venituri, după natura lor.
    315. (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.
    (2) Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora.
    (3) Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, prestări de servicii, comisioane, chirii, subvenţii, dobânzi, dividende.
    (4) Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. În contul de rezultat al exerciţiului, câştigurile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial“ pentru activităţile fără scop patrimonial, respectiv „Alte venituri din exploatare“ pentru activităţile economice.

    316. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
    317. Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată, de obicei, printr-un acord între vânzătorul şi cumpărătorul/utilizatorul activului, ţinând cont de suma oricăror reduceri comerciale.

    Veniturile din activităţile fără scop patrimonial
    318. Veniturile din activităţile fără scop patrimonial cuprind:
    - venituri din cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
    – venituri din cote-părţi primite potrivit statutului;
    – venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
    – venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare şi ajutoare;
    – venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole;
    – resurse obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile şi subvenţii pentru venituri;
    – venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului, precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe;
    – venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial, precum şi diferenţele de curs valutar;
    – venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare;
    – alte venituri din activităţile fără scop patrimonial, cum sunt:
    – venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;
    – venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare;
    – venituri rezultate din vânzarea imobilizărilor corporale/ necorporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele folosite în activitatea economică;
    – venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale utilizate pentru activitatea fără scop patrimonial;
    – venituri din subvenţii pentru investiţii;
    – venituri din despăgubiri;
    – venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare;
    – alte venituri din activităţile fără scop patrimonial.


    Veniturile cu destinaţie specială
    319. Veniturile cu destinaţie specială cuprind venituri reglementate de legi speciale, cum sunt: venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment şi alte venituri cu destinaţie specială, potrivit legii.

    Veniturile din activităţi economice
    320. (1) Veniturile din activităţi economice cuprind:
    a) venituri din exploatare:
    - venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, precum şi din prestări de servicii;
    – venituri aferente costului producţiei, reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi serviciilor în curs de execuţie, neluând în calcul ajustările pentru depreciere reflectate;
    – venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca imobilizări corporale şi necorporale;
    – venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea;
    – alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum şi alte venituri din exploatare.

    b) venituri financiare:
    - venituri din imobilizări financiare;
    – venituri din investiţii pe termen scurt;
    – venituri din investiţii financiare cedate;
    – venituri din diferenţe de curs valutar;
    – venituri din dobânzi;
    – venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;
    – alte venituri financiare.


    (2) Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei reprezintă o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că fie producţia a majorat nivelul stocurilor, fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor.
    (3) Veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie se înscriu, alături de celelalte venituri, în contul rezultatului exerciţiului, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).
    (4) Pe seama veniturilor din exploatare se recunoaşte, de asemenea, diferenţa dintre valoarea titlurilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entităţi şi valoarea mărfurilor, la data dobândirii acelor titluri.

    321. (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct, în funcţie de natura acestora.
    (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.

    322. (1) În cazul vânzării imobilizărilor financiare, pe seama veniturilor se înregistrează preţul de vânzare al acestora.
    (2) În cazul vânzării investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea lor contabilă, pe seama veniturilor se înregistrează câştigul rezultat din vânzarea acestora.
    (3) Pe seama veniturilor financiare (contul 768 „Alte venituri financiare“) se recunosc diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, precum şi diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu creanţe la capitalul altor entităţi şi valoarea nominală a creanţelor care fac obiectul participaţiei, la data dobândirii acelor titluri. Similar se înregistrează şi valoarea titlurilor primite fără plată, potrivit legii, acestea fiind recunoscute la valoarea justă.


    Venituri din vânzări de bunuri privind activităţile economice
    323. În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi.
    324. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
    b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor;
    c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
    d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate; şi
    e) costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

    325. - Evaluarea momentului în care o entitate a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor impune o examinare a circumstanţelor în care s-a desfăşurat tranzacţia. În cele mai multe cazuri, transferul riscurilor şi avantajelor aferente dreptului de proprietate coincide cu transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor în posesia cumpărătorului. În alte cazuri, transferul riscurilor şi avantajelor aferente dreptului de proprietate apare într-un moment diferit de cel al transferului titlului legal de proprietate sau de cel al trecerii bunurilor în posesia cumpărătorului. Dacă o entitate păstrează doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, atunci tranzacţia reprezintă o vânzare şi veniturile sunt recunoscute. De exemplu, un vânzător poate păstra titlul de proprietate asupra bunurilor doar pentru a se asigura că va încasa suma care se datorează. Într-un asemenea caz, dacă entitatea a transferat riscurile şi beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate, tranzacţia este o vânzare şi veniturile sunt recunoscute.
    326. O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri.
    327. Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar. Bunurile transmise în vederea verificării conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor, aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze, fie să le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate în vederea testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este condiţionată de obţinerea de rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul potenţial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.
    328. Pentru stocurile la dispoziţia clientului, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia bunurilor.

    Venituri din prestarea de servicii privind activităţile economice
    329. (1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.
    (2) Contravaloarea prestărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se evidenţiază la cost, în contul 332 „Servicii în curs de execuţie“, pe seama contului 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie“.

    330. În cazul în care preţul de vânzare include o valoare distinctă, specificată contractual, destinată prestării ulterioare de servicii (de exemplu, asistenţa tehnică şi perfecţionarea produsului după vânzarea unui program informatic), acea sumă este amânată (contul 472 „Venituri înregistrate în avans“) şi recunoscută ca venit pe parcursul perioadei în care se prestează serviciile, dar nu mai târziu de încheierea perioadei pentru care a fost contractată prestarea ulterioară de servicii.

    Venituri din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende privind activităţile economice
    331. Veniturile din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende se recunosc astfel:
    a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente;
    b) redevenţele şi chiriile se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului;
    c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.


    4.14.2. Cheltuieli
    332. (1) Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:
    - consumuri de stocuri şi servicii prestate, de care beneficiază entitatea;
    – cheltuieli cu personalul;
    – executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.

    (2) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli.
    (3) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entităţii. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. În contul rezultatului exerciţiului, pierderile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv veniturile aferente, la elementul „Alte cheltuieli de exploatare“, corespunzător activităţilor fără scop patrimonial, respectiv activităţilor economice.
    (4) În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.

    333. (1) Contabilitatea cheltuielilor privind activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:
    a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
    - cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi a apei consumate; valoarea activelor biologice de natura stocurilor; costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor;
    – cheltuieli cu serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;
    – cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);
    – alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător, aferente perioadei; pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital; creanţe prescrise potrivit legii etc.); şi

    b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; sconturile acordate clienţilor; pierderi din creanţe de natură financiară şi altele.

    (2) Pe seama cheltuielilor de exploatare (contul 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi“) se recunoaşte, de asemenea, diferenţa dintre valoarea creanţelor cedate în schimbul titlurilor primite şi valoarea mai mică a titlurilor primite, la data dobândirii acelor titluri.
    (3) În cazul vânzării imobilizărilor financiare, pe seama cheltuielilor se înregistrează valoarea contabilă a acestora.
    (4) În cazul vânzării investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mic decât valoarea lor contabilă, pe seama cheltuielilor se înregistrează pierderea rezultată din vânzarea acestora.
    (5) Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.

    334. În cadrul categoriilor de cheltuieli, contabilizate după natura lor, conturile de cheltuieli se dezvoltă obligatoriu în analitice distincte pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială, potrivit legii, şi activităţi economice.

    CAP. 5
    Raportul administratorilor
    335. (1) Administratorii entităţii elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conţine o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă.
    (2) Această prezentare este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor.

    336. - Raportul administratorilor se aprobă de organul de administrare şi se semnează în numele acestuia de preşedinte.
    337. (1) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia entităţii, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanţă financiari şi, atunci când este cazul, nefinanciari relevanţi pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii referitoare la aspecte de mediu şi de personal. În prezentarea analizei, raportul administratorilor conţine, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
    (2) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre dezvoltarea previzibilă a entităţii.

    CAP. 6
    Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale
    338. (1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională.
    (2) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:
    - numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
    – calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);
    – numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

    (3) Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză, sunt supuse aprobării adunării generale, potrivit legislaţiei în vigoare.

    339. - Situaţiile financiare anuale aprobate potrivit legii şi raportul administratorilor, împreună cu raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    CAP. 7
    Auditarea/verificarea situaţiilor financiare anuale
    340. (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial se pot audita de către unul sau mai mulţi auditori financiari sau firme de audit.
    (2) Auditorul financiar sau firma de audit:
    a) exprimă o opinie privind:
    (i) coerenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar; şi
    (ii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile;

    b) declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la entitate şi la mediul acesteia, a identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.


    341. (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial se verifică, după caz, de cenzori, potrivit legii.
    (2) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
    (3) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

    342. - Conţinutul raportului de audit precum şi celelalte cerinţe referitoare la raportul de audit sunt cele cuprinse în Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.
    CAP. 8
    Planul de conturi general
    343. (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcţie de cerinţele impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale fiecărei entităţi.
    (2) Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P). În general, conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare.
    (3) În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operaţiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.
    (4) Conturile în afara bilanţului sunt conturi care se debitează şi se creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la data realizării acesteia.
    (5) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 „Conturi de gestiune“.

    344. Planul de conturi general este următorul:

┌─┬──┬─────────────────────────────────┐
│ │ │CONTURI DE CAPITALURI, │
│1│ │PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI │
│ │ │DATORII ASIMILATE │
├─┼──┼─────────────────────────────────┤
│ │10│CAPITAL ŞI REZERVE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │101│Capital (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │105│Rezerve din reevaluare │
├─┼──┼───┼──────┬──────────────────────┤
│ │ │ │ │Rezerve din reevaluare│
│ │ │ │105.01│privind activităţile │
│ │ │ │ │fără scop patrimonial │
│ │ │ │ │(P) │
├─┼──┼───┼──────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │Rezerve din reevaluare│
│ │ │ │105.02│privind activităţile │
│ │ │ │ │economice (P) │
├─┼──┼───┼──────┴──────────────────────┤
│ │ │106│Rezerve │
├─┼──┼───┼──────┬──────────────────────┤
│ │ │ │1061 │Rezerve legale (P) │
├─┼──┼───┼──────┼──────────────────────┤
│ │ │ │1063 │Rezerve statutare sau │
│ │ │ │ │contractuale (P) │
├─┼──┼───┼──────┼──────────────────────┤
│ │ │ │1068 │Alte rezerve (P) │
├─┼──┼───┼──────┴──────────────────────┤
│ │ │107│Patrimoniul privat^2 (P) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │ │FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ│
│ │11│SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL │
│ │ │REPORTAT │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │ │Fondul social al membrilor │
│ │ │113│Caselor de Ajutor Reciproc │
│ │ │ │(C.A.R.) (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Fondul pentru ajutor în caz │
│ │ │114│de deces al membrilor Caselor│
│ │ │ │de Ajutor Reciproc (C.A.R.) │
│ │ │ │(P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Fondul de rulment al │
│ │ │115│membrilor asociaţiilor de │
│ │ │ │proprietari (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Alte fonduri privind │
│ │ │116│activităţile fără scop │
│ │ │ │patrimonial (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │117│Rezultatul reportat │
├─┼──┼───┼──────┬──────────────────────┤
│ │ │ │ │Rezultatul reportat │
│ │ │ │ │reprezentând │
│ │ │ │ │excedentul │
│ │ │ │ │nerepartizat sau │
│ │ │ │1171 │deficitul neacoperit │
│ │ │ │ │privind activităţile │
│ │ │ │ │fără scop patrimonial │
│ │ │ │ │şi cu destinaţie │
│ │ │ │ │specială (A/P) │
├─┼──┼───┼──────┼───────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │ │ │reportat │
│ │ │ │ │ │reprezentând │
│ │ │ │ │ │excedentul │
│ │ │ │ │ │nerepartizat │
│ │ │ │ │1171.01│sau deficitul │
│ │ │ │ │ │neacoperit │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼──────┼───────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │ │ │reportat │
│ │ │ │ │ │reprezentând │
│ │ │ │ │ │excedentul │
│ │ │ │ │ │nerepartizat │
│ │ │ │ │1171.02│sau deficitul │
│ │ │ │ │ │neacoperit │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │cu destinaţie │
│ │ │ │ │ │specială │
└─┴──┴───┴──────┴───────┴──────────────┘


──────────
    ^2 Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat şi pentru care sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca active.
──────────

┌─┬──┬───┬────┬────────────────────────┐
│ │ │ │ │Rezultatul reportat │
│ │ │ │ │reprezentând profitul │
│ │ │ │1172│nerepartizat sau │
│ │ │ │ │pierderea neacoperită │
│ │ │ │ │privind activităţile │
│ │ │ │ │economice (A/P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Rezultatul reportat │
│ │ │ │1173│provenit din │
│ │ │ │ │modificările politicilor│
│ │ │ │ │contabile (A/P) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │ │ │reportat │
│ │ │ │ │ │provenit din │
│ │ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │1173.01│politicilor │
│ │ │ │ │ │contabile │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │ │ │reportat │
│ │ │ │ │ │provenit din │
│ │ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │1173.02│politicilor │
│ │ │ │ │ │contabile │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┼───────┴────────────────┤
│ │ │ │ │Rezultatul reportat │
│ │ │ │1174│provenit din corectarea │
│ │ │ │ │erorilor contabile (A/P)│
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │ │ │reportat │
│ │ │ │ │ │provenit din │
│ │ │ │ │ │corectarea │
│ │ │ │ │1174.01│erorilor │
│ │ │ │ │ │contabile │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │ │ │reportat │
│ │ │ │ │ │provenit din │
│ │ │ │ │ │corectarea │
│ │ │ │ │1174.02│erorilor │
│ │ │ │ │ │contabile │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┼───────┴────────────────┤
│ │ │ │ │Rezultatul reportat │
│ │ │ │1175│reprezentând surplusul │
│ │ │ │ │realizat din rezerve din│
│ │ │ │ │reevaluare (P) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │ │ │reportat │
│ │ │ │ │ │reprezentând │
│ │ │ │ │ │surplusul │
│ │ │ │ │ │realizat din │
│ │ │ │ │1175.01│rezerve din │
│ │ │ │ │ │reevaluare │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │ │ │reportat │
│ │ │ │ │ │reprezentând │
│ │ │ │ │ │surplusul │
│ │ │ │ │1175.02│realizat din │
│ │ │ │ │ │rezerve din │
│ │ │ │ │ │reevaluare │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┼───────┴────────────────┤
│ │ │ │ │Rezultatul reportat │
│ │ │ │ │provenit din trecerea la│
│ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │1176│reglementărilor │
│ │ │ │ │contabile pentru │
│ │ │ │ │persoanele juridice fără│
│ │ │ │ │scop patrimonial (A/P) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │ │ │reportat │
│ │ │ │ │ │provenit din │
│ │ │ │ │ │trecerea la │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │reglementărilor │
│ │ │ │ │ │contabile pentru│
│ │ │ │ │1176.01│persoanele │
│ │ │ │ │ │juridice fără │
│ │ │ │ │ │scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial, │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │ │ │reportat │
│ │ │ │ │ │provenit din │
│ │ │ │ │ │trecerea la │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │reglementărilor │
│ │ │ │ │1176.02│contabile pentru│
│ │ │ │ │ │persoanele │
│ │ │ │ │ │juridice fără │
│ │ │ │ │ │scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial, │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┴────┴───────┴────────────────┤
│ │12│REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR│
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │121│Excedent/profit sau deficit/ │
│ │ │ │pierdere │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │ │Excedent sau deficit │
│ │ │ │1211│privind activităţile │
│ │ │ │ │fără scop patrimonial (A│
│ │ │ │ │/P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Excedent sau deficit │
│ │ │ │1212│privind activităţile cu │
│ │ │ │ │destinaţie specială (A/ │
│ │ │ │ │P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Profit sau pierdere │
│ │ │ │1213│privind activităţile │
│ │ │ │ │economice (A/P) │
├─┼──┼───┼────┴────────────────────────┤
│ │ │129│Repartizarea excedentului/ │
│ │ │ │profitului │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │ │Repartizarea │
│ │ │ │1291│excedentului privind │
│ │ │ │ │activităţile fără scop │
│ │ │ │ │patrimonial (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Repartizarea profitului │
│ │ │ │1292│privind activităţile │
│ │ │ │ │economice (A) │
├─┼──┼───┴────┴────────────────────────┤
│ │15│PROVIZIOANE │
├─┼──┼───┬────┬────────────────────────┤
│ │ │151│ │Provizioane │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │1511│Provizioane pentru │
│ │ │ │ │litigii (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Provizioane pentru │
│ │ │ │1512│garanţii acordate │
│ │ │ │ │clienţilor (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │1514│Provizioane pentru │
│ │ │ │ │restructurare (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Provizioane pentru │
│ │ │ │1515│pensii şi obligaţii │
│ │ │ │ │similare (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │1516│Provizioane pentru │
│ │ │ │ │impozite (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │1518│Alte provizioane (P) │
├─┼──┼───┴────┴────────────────────────┤
│ │16│ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │162│Credite bancare pe termen │
│ │ │ │lung │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │1621│Credite bancare pe │
│ │ │ │ │termen lung (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Credite bancare pe │
│ │ │ │1622│termen lung nerambursate│
│ │ │ │ │la scadenţă (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │1623│Credite externe │
│ │ │ │ │guvernamentale (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │1624│Credite bancare externe │
│ │ │ │ │garantate de stat (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │1625│Credite bancare externe │
│ │ │ │ │garantate de bănci (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │1626│Credite de la Trezoreria│
│ │ │ │ │Statului (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │1627│Credite bancare interne │
│ │ │ │ │garantate de stat (P) │
├─┼──┼───┼────┴────────────────────────┤
│ │ │166│Datorii care privesc │
│ │ │ │imobilizările financiare │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │1661│Datorii faţă de │
│ │ │ │ │entităţile afiliate (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Datorii faţă de │
│ │ │ │ │entităţile asociate şi │
│ │ │ │1662│alte entităţi legate │
│ │ │ │ │prin interese de │
│ │ │ │ │participare (P) │
├─┼──┼───┼────┴────────────────────────┤
│ │ │167│Alte împrumuturi şi datorii │
│ │ │ │asimilate (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Dobânzi aferente │
│ │ │168│împrumuturilor şi datoriilor │
│ │ │ │asimilate │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │ │Dobânzi aferente │
│ │ │ │1682│creditelor bancare pe │
│ │ │ │ │termen lung (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Dobânzi aferente │
│ │ │ │1685│datoriilor faţă de │
│ │ │ │ │entităţile afiliate (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Dobânzi aferente │
│ │ │ │ │datoriilor faţă de │
│ │ │ │1686│entităţile asociate şi │
│ │ │ │ │alte entităţi legate │
│ │ │ │ │prin interese de │
│ │ │ │ │participare (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Dobânzi aferente altor │
│ │ │ │1687│împrumuturi şi datorii │
│ │ │ │ │asimilate (P) │
├─┼──┼───┼────┴────────────────────────┤
│ │ │169│Prime privind rambursarea │
│ │ │ │altor datorii (A) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│2│ │CONTURI DE IMOBILIZĂRI │
├─┼──┼─────────────────────────────────┤
│ │20│IMOBILIZĂRI NECORPORALE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │201│Cheltuieli de constituire (A)│
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │203│Cheltuieli de dezvoltare (A) │
└─┴──┴───┴─────────────────────────────┘┌┬──┬───┬──────────────────────────────┐
││ │ │Concesiuni, brevete, licenţe, │
││ │205│mărci comerciale, drepturi şi │
││ │ │active similare (A) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │207│Fond comercial (A) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │208│Alte imobilizări necorporale │
││ │ │(A) │
├┼──┼───┴──────────────────────────────┤
││21│IMOBILIZĂRI CORPORALE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │211│Terenuri şi amenajări de │
││ │ │terenuri │
├┼──┼───┼──────┬───────────────────────┤
││ │ │2111 │Terenuri (A) │
├┼──┼───┼──────┼───────┬───────────────┤
││ │ │ │ │Terenuri pentru│
││ │ │ │2111.01│activităţile │
││ │ │ │ │fără scop │
││ │ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┼──────┼───────┼───────────────┤
││ │ │ │ │Terenuri pentru│
││ │ │ │2111.02│activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼──────┼───────┴───────────────┤
││ │ │2112 │Amenajări de terenuri │
││ │ │ │(A) │
├┼──┼───┼──────┼───────┬───────────────┤
││ │ │ │ │Amenajări de │
││ │ │ │ │terenuri pentru│
││ │ │ │2112.01│activităţile │
││ │ │ │ │fără scop │
││ │ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┼──────┼───────┼───────────────┤
││ │ │ │ │Amenajări de │
││ │ │ │2112.02│terenuri pentru│
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼──────┴───────┴───────────────┤
││ │212│Construcţii (A) │
├┼──┼───┼──────┬───────────────────────┤
││ │ │ │Construcţii pentru │
││ │ │212.01│activităţile fără scop │
││ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │212.02│Construcţii pentru │
││ │ │ │activităţile economice │
├┼──┼───┼──────┴───────────────────────┤
││ │213│Instalaţii tehnice şi mijloace│
││ │ │de transport │
├┼──┼───┼──────┬───────────────────────┤
││ │ │ │Echipamente tehnologice│
││ │ │2131 │(maşini, utilaje şi │
││ │ │ │instalaţii de lucru) │
││ │ │ │(A) │
├┼──┼───┼──────┼───────┬───────────────┤
││ │ │ │ │Echipamente │
││ │ │ │ │tehnologice │
││ │ │ │ │(maşini, │
││ │ │ │ │utilaje şi │
││ │ │ │2131.01│instalaţii de │
││ │ │ │ │lucru) pentru │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │fără scop │
││ │ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┼──────┼───────┼───────────────┤
││ │ │ │ │Echipamente │
││ │ │ │ │tehnologice │
││ │ │ │ │(maşini, │
││ │ │ │2131.02│utilaje şi │
││ │ │ │ │instalaţii de │
││ │ │ │ │lucru) pentru │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼──────┼───────┴───────────────┤
││ │ │ │Aparate şi instalaţii │
││ │ │2132 │de măsurare, control şi│
││ │ │ │reglare (A) │
├┼──┼───┼──────┼───────┬───────────────┤
││ │ │ │ │Aparate şi │
││ │ │ │ │instalaţii de │
││ │ │ │ │măsurare, │
││ │ │ │2132.01│control şi │
││ │ │ │ │reglare pentru │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │fără scop │
││ │ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┼──────┼───────┼───────────────┤
││ │ │ │ │Aparate şi │
││ │ │ │ │instalaţii de │
││ │ │ │ │măsurare, │
││ │ │ │2132.02│control şi │
││ │ │ │ │reglare pentru │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼──────┼───────┴───────────────┤
││ │ │2133 │Mijloace de transport │
││ │ │ │(A) │
├┼──┼───┼──────┼───────┬───────────────┤
││ │ │ │ │Mijloace de │
││ │ │ │ │transport │
││ │ │ │2133.01│pentru │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │fără scop │
││ │ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┼──────┼───────┼───────────────┤
││ │ │ │ │Mijloace de │
││ │ │ │ │transport │
││ │ │ │2133.02│pentru │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼──────┴───────┴───────────────┤
││ │ │Mobilier, aparatură birotică, │
││ │214│echipamente de protecţie a │
││ │ │valorilor umane şi materiale │
││ │ │şi alte active corporale (A) │
├┼──┼───┼──────┬───────────────────────┤
││ │ │ │Mobilier, aparatură │
││ │ │ │birotică, echipamente │
││ │ │ │de protecţie a │
││ │ │214.01│valorilor umane şi │
││ │ │ │materiale şi alte │
││ │ │ │active corporale pentru│
││ │ │ │activităţile fără scop │
││ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │ │Mobilier, aparatură │
││ │ │ │birotică, echipamente │
││ │ │ │de protecţie a │
││ │ │214.02│valorilor umane şi │
││ │ │ │materiale şi alte │
││ │ │ │active corporale pentru│
││ │ │ │activităţile economice │
├┼──┼───┼──────┴───────────────────────┤
││ │215│Investiţii imobiliare (A) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │217│Active biologice productive │
││ │ │(A) │
├┼──┼───┼──────┬───────────────────────┤
││ │ │ │Active biologice │
││ │ │217.01│productive pentru │
││ │ │ │activităţile fără scop │
││ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │ │Active biologice │
││ │ │217.02│productive pentru │
││ │ │ │activităţile economice │
├┼──┼───┴──────┴───────────────────────┤
││22│IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE │
││ │APROVIZIONARE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │ │Instalaţii tehnice şi mijloace│
││ │223│de transport în curs de │
││ │ │aprovizionare (A) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │ │Mobilier, aparatură birotică, │
││ │ │echipamente de protecţie a │
││ │224│valorilor umane şi materiale │
││ │ │şi alte active corporale în │
││ │ │curs de aprovizionare (A) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │227│Active biologice productive în│
││ │ │curs de aprovizionare (A) │
├┼──┼───┴──────────────────────────────┤
││23│IMOBILIZĂRI ÎN CURS │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │231│Imobilizări corporale în curs │
││ │ │de execuţie (A) │
├┼──┼───┴──────────────────────────────┤
││26│IMOBILIZĂRI FINANCIARE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │261│Acţiuni deţinute la entităţile│
││ │ │afiliate (A) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │ │Acţiuni deţinute la entităţi │
││ │262│asociate şi alte entităţi │
││ │ │legate prin interese de │
││ │ │participare (A) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │265│Alte titluri imobilizate (A) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │267│Creanţe imobilizate │
├┼──┼───┼──────┬───────────────────────┤
││ │ │2671 │Sume de încasat de la │
││ │ │ │entităţile afiliate (A)│
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │ │Dobânda aferentă │
││ │ │2672 │sumelor de încasat de │
││ │ │ │la entităţile afiliate │
││ │ │ │(A) │
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │ │Creanţe faţă de │
││ │ │ │entităţile asociate şi │
││ │ │2673 │alte entităţi legate │
││ │ │ │prin interese de │
││ │ │ │participare (A) │
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │ │Dobânda aferentă │
││ │ │ │creanţelor faţă de │
││ │ │2674 │entităţile asociate şi │
││ │ │ │alte entităţi legate │
││ │ │ │prin interese de │
││ │ │ │participare (A) │
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │2675 │Împrumuturi acordate pe│
││ │ │ │termen lung (A) │
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │ │Dobânda aferentă │
││ │ │2676 │împrumuturilor acordate│
││ │ │ │pe termen lung (A) │
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │ │Obligaţiuni │
││ │ │2677 │achiziţionate cu ocazia│
││ │ │ │emisiunilor efectuate │
││ │ │ │de terţi (A) │
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │2678 │Alte creanţe │
││ │ │ │imobilizate (A) │
├┼──┼───┼──────┼───────────────────────┤
││ │ │2679 │Dobânzi aferente altor │
││ │ │ │creanţe imobilizate (A)│
├┼──┼───┼──────┴───────────────────────┤
││ │269│Vărsăminte de efectuat pentru │
││ │ │imobilizări financiare │
├┼──┼───┼──────┬───────────────────────┤
││ │ │ │Vărsăminte de efectuat │
││ │ │2691 │privind acţiunile │
││ │ │ │deţinute la entităţile │
││ │ │ │afiliate (P) │
└┴──┴───┴──────┴───────────────────────┘┌┬──┬───┬────┬─────────────────────────┐
││ │ │ │Vărsăminte de efectuat │
││ │ │ │privind acţiunile │
││ │ │2692│deţinute la entităţi │
││ │ │ │asociate şi alte entităţi│
││ │ │ │legate prin interese de │
││ │ │ │participare (P) │
├┼──┼───┼────┼─────────────────────────┤
││ │ │ │Vărsăminte de efectuat │
││ │ │2695│pentru alte imobilizări │
││ │ │ │financiare (P) │
├┼──┼───┴────┴─────────────────────────┤
││28│AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │280│Amortizări privind │
││ │ │imobilizările necorporale │
├┼──┼───┼────┬─────────────────────────┤
││ │ │2801│Amortizarea cheltuielilor│
││ │ │ │de constituire (P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │cheltuielilor de │
││ │ │ │2801.01│constituire │
││ │ │ │ │privind │
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │cheltuielilor de │
││ │ │ │2801.02│constituire │
││ │ │ │ │privind │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┼───────┴─────────────────┤
││ │ │2803│Amortizarea cheltuielilor│
││ │ │ │de dezvoltare (P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │cheltuielilor de │
││ │ │ │2803.01│dezvoltare │
││ │ │ │ │privind │
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │cheltuielilor de │
││ │ │ │2803.02│dezvoltare │
││ │ │ │ │privind │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┼───────┴─────────────────┤
││ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │concesiunilor, │
││ │ │2805│brevetelor, licenţelor, │
││ │ │ │mărcilor comerciale, │
││ │ │ │drepturilor şi activelor │
││ │ │ │similare (P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │concesiunilor, │
││ │ │ │ │brevetelor, │
││ │ │ │ │licenţelor, │
││ │ │ │ │mărcilor │
││ │ │ │2805.01│comerciale, │
││ │ │ │ │drepturilor şi │
││ │ │ │ │activelor │
││ │ │ │ │similare privind │
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │concesiunilor, │
││ │ │ │ │brevetelor, │
││ │ │ │ │licenţelor, │
││ │ │ │ │mărcilor │
││ │ │ │2805.02│comerciale, │
││ │ │ │ │drepturilor şi │
││ │ │ │ │activelor │
││ │ │ │ │similare privind │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┼───────┴─────────────────┤
││ │ │2807│Amortizarea fondului │
││ │ │ │comercial (P) │
├┼──┼───┼────┼─────────────────────────┤
││ │ │ │Amortizarea altor │
││ │ │2808│imobilizări necorporale │
││ │ │ │(P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea altor│
││ │ │ │ │imobilizări │
││ │ │ │2808.01│necorporale │
││ │ │ │ │privind │
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea altor│
││ │ │ │ │imobilizări │
││ │ │ │2808.02│necorporale │
││ │ │ │ │privind │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┴───────┴─────────────────┤
││ │281│Amortizări privind │
││ │ │imobilizările corporale │
├┼──┼───┼────┬─────────────────────────┤
││ │ │2811│Amortizarea amenajărilor │
││ │ │ │de terenuri (P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │amenajărilor de │
││ │ │ │2811.01│terenuri privind │
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │amenajărilor de │
││ │ │ │2811.02│terenuri privind │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┼───────┴─────────────────┤
││ │ │2812│Amortizarea │
││ │ │ │construcţiilor (P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │construcţiilor │
││ │ │ │2812.01│privind │
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │construcţiilor │
││ │ │ │2812.02│privind │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┼───────┴─────────────────┤
││ │ │ │Amortizarea instalaţiilor│
││ │ │2813│şi mijloacelor de │
││ │ │ │transport (P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │instalaţiilor şi │
││ │ │ │2813.01│mijloacelor de │
││ │ │ │ │transport privind│
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │instalaţiilor şi │
││ │ │ │2813.02│mijloacelor de │
││ │ │ │ │transport privind│
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┼───────┴─────────────────┤
││ │ │2814│Amortizarea altor │
││ │ │ │imobilizări corporale (P)│
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea altor│
││ │ │ │ │imobilizări │
││ │ │ │2814.01│corporale privind│
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea altor│
││ │ │ │ │imobilizări │
││ │ │ │2814.02│corporale privind│
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┼───────┴─────────────────┤
││ │ │2815│Amortizarea investiţiilor│
││ │ │ │imobiliare (P) │
├┼──┼───┼────┼─────────────────────────┤
││ │ │2817│Amortizarea activelor │
││ │ │ │biologice productive (P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │activelor │
││ │ │ │2817.01│biologice privind│
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Amortizarea │
││ │ │ │ │activelor │
││ │ │ │2817.02│biologice privind│
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┴────┴───────┴─────────────────┤
││ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU │
││29│PIERDEREA DE VALOARE A │
││ │IMOBILIZĂRILOR │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │290│Ajustări pentru deprecierea │
││ │ │imobilizărilor necorporale │
├┼──┼───┼────┬─────────────────────────┤
││ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │2903│deprecierea cheltuielilor│
││ │ │ │de dezvoltare (P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │ │ │deprecierea │
││ │ │ │ │cheltuielilor de │
││ │ │ │2903.01│dezvoltare │
││ │ │ │ │privind │
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │ │ │deprecierea │
││ │ │ │ │cheltuielilor de │
││ │ │ │2903.02│dezvoltare │
││ │ │ │ │privind │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┼───────┴─────────────────┤
││ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │ │deprecierea │
││ │ │ │concesiunilor, │
││ │ │2905│brevetelor, licenţelor, │
││ │ │ │mărcilor comerciale, │
││ │ │ │drepturilor şi activelor │
││ │ │ │similare (P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │ │ │deprecierea │
││ │ │ │ │concesiunilor, │
││ │ │ │ │brevetelor, │
││ │ │ │ │licenţelor, │
││ │ │ │2905.01│mărcilor │
││ │ │ │ │comerciale, │
││ │ │ │ │drepturilor şi │
││ │ │ │ │activelor │
││ │ │ │ │similare privind │
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │ │ │deprecierea │
││ │ │ │ │concesiunilor, │
││ │ │ │ │brevetelor, │
││ │ │ │ │licenţelor, │
││ │ │ │2905.02│mărcilor │
││ │ │ │ │comerciale, │
││ │ │ │ │drepturilor şi │
││ │ │ │ │activelor │
││ │ │ │ │similare privind │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┼───────┴─────────────────┤
││ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │2908│deprecierea altor │
││ │ │ │imobilizări necorporale │
││ │ │ │(P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │ │ │deprecierea altor│
││ │ │ │ │imobilizări │
││ │ │ │2908.01│necorporale │
││ │ │ │ │privind │
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────┼───────┼─────────────────┤
││ │ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │ │ │deprecierea altor│
││ │ │ │ │imobilizări │
││ │ │ │2908.02│necorporale │
││ │ │ │ │privind │
││ │ │ │ │activităţile │
││ │ │ │ │economice │
├┼──┼───┼────┴───────┴─────────────────┤
││ │291│Ajustări pentru deprecierea │
││ │ │imobilizărilor corporale │
├┼──┼───┼────┬─────────────────────────┤
││ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │2911│deprecierea terenurilor │
││ │ │ │şi amenajărilor de │
││ │ │ │terenuri (P) │
├┼──┼───┼────┼───────┬─────────────────┤
││ │ │ │ │Ajustări pentru │
││ │ │ │ │deprecierea │
││ │ │ │ │terenurilor şi │
││ │ │ │2911.01│amenajărilor de │
││ │ │ │ │terenuri privind │
││ │ │ │ │activităţile fără│
││ │ │ │ │scop patrimonial │
└┴──┴───┴────┴───────┴─────────────────┘┌─┬──┬───┬────┬───────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │ │terenurilor şi │
│ │ │ │ │2911.02│amenajărilor de │
│ │ │ │ │ │terenuri privind│
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┼───────┴────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │2912│deprecierea │
│ │ │ │ │construcţiilor (P) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │ │construcţiilor │
│ │ │ │ │2912.01│privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │2912.02│construcţiilor │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┼───────┴────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │2913│instalaţiilor şi │
│ │ │ │ │mijloacelor de transport│
│ │ │ │ │(P) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │ │instalaţiilor şi│
│ │ │ │ │ │mijloacelor de │
│ │ │ │ │2913.01│transport │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │ │instalaţiilor şi│
│ │ │ │ │2913.02│mijloacelor de │
│ │ │ │ │ │transport │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┼───────┴────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │2914│deprecierea altor │
│ │ │ │ │imobilizări corporale │
│ │ │ │ │(P) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │ │altor │
│ │ │ │ │ │imobilizări │
│ │ │ │ │2914.01│corporale │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │ │altor │
│ │ │ │ │2914.02│imobilizări │
│ │ │ │ │ │corporale │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┼───────┴────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │2915│deprecierea │
│ │ │ │ │investiţiilor imobiliare│
│ │ │ │ │(P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │2917│deprecierea activelor │
│ │ │ │ │biologice productive (P)│
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │ │activelor │
│ │ │ │ │ │biologice │
│ │ │ │ │2917.01│productive │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │ │activelor │
│ │ │ │ │2917.02│biologice │
│ │ │ │ │ │productive │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┴───────┴────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │293│imobilizărilor în curs de │
│ │ │ │execuţie (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru pierderea de │
│ │ │296│valoare a imobilizărilor │
│ │ │ │financiare │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │2961│pierderea de valoare a │
│ │ │ │ │acţiunilor deţinute la │
│ │ │ │ │entităţile afiliate (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │pierderea de valoare a │
│ │ │ │ │acţiunilor deţinute la │
│ │ │ │2962│entităţi asociate şi │
│ │ │ │ │alte entităţi legate │
│ │ │ │ │prin interese de │
│ │ │ │ │participare (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │2963│pierderea de valoare a │
│ │ │ │ │altor titluri │
│ │ │ │ │imobilizate (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │2964│pierderea de valoare a │
│ │ │ │ │sumelor de încasat de la│
│ │ │ │ │entităţile afiliate (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │pierderea de valoare a │
│ │ │ │ │creanţelor faţă de │
│ │ │ │2965│entităţile asociate şi │
│ │ │ │ │alte entităţi legate │
│ │ │ │ │prin interese de │
│ │ │ │ │participare (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │2966│pierderea de valoare a │
│ │ │ │ │împrumuturilor acordate │
│ │ │ │ │pe termen lung (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │2968│pierderea de valoare a │
│ │ │ │ │altor creanţe │
│ │ │ │ │imobilizate (P) │
├─┼──┼───┴────┴────────────────────────┤
│3│ │CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE │
│ │ │ÎN CURS DE EXECUŢIE │
├─┼──┼─────────────────────────────────┤
│ │30│STOCURI DE MATERII PRIME ŞI │
│ │ │MATERIALE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │301│Materii prime (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │302│Materiale consumabile │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │3021│Materiale auxiliare (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │3022│Combustibili (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │3023│Materiale pentru ambalat│
│ │ │ │ │(A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │3024│Piese de schimb (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │3025│Seminţe şi materiale de │
│ │ │ │ │plantat (A) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │3026│Furaje │ │
│ │ │ │ │(A) │ │
├─┼──┼───┼────┼───────┴────────────────┤
│ │ │ │3028│Alte materiale │
│ │ │ │ │consumabile (A) │
├─┼──┼───┼────┴────────────────────────┤
│ │ │303│Materiale de natura │
│ │ │ │obiectelor de inventar (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │308│Diferenţe de preţ la materii │
│ │ │ │prime şi materiale (A/P) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │32│STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │321│Materii prime în curs de │
│ │ │ │aprovizionare (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │322│Materiale consumabile în curs│
│ │ │ │de aprovizionare (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Materiale de natura │
│ │ │323│obiectelor de inventar în │
│ │ │ │curs de aprovizionare (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Active biologice de natura │
│ │ │326│stocurilor în curs de │
│ │ │ │aprovizionare (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │327│Mărfuri în curs de │
│ │ │ │aprovizionare (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │328│Ambalaje în curs de │
│ │ │ │aprovizionare (A) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │33│PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │331│Produse în curs de execuţie │
│ │ │ │(A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │332│Servicii în curs de execuţie │
│ │ │ │(A) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │34│PRODUSE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │341│Semifabricate (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │345│Produse finite (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │346│Produse reziduale (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │347│Produse agricole (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │348│Diferenţe de preţ la produse │
│ │ │ │(A/P) │
└─┴──┴───┴─────────────────────────────┘┌─┬──┬─────────────────────────────────┐
│ │35│STOCURI AFLATE LA TERŢI │
├─┼──┼────┬────────────────────────────┤
│ │ │351 │Materii şi materiale aflate │
│ │ │ │la terţi (A) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │354 │Produse aflate la terţi (A) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │Active biologice de natura │
│ │ │356 │stocurilor aflate la terţi │
│ │ │ │(A) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │357 │Mărfuri aflate la terţi (A) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │358 │Ambalaje aflate la terţi (A)│
├─┼──┼────┴────────────────────────────┤
│ │36│ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA │
│ │ │STOCURILOR │
├─┼──┼────┬────────────────────────────┤
│ │ │361 │Active biologice de natura │
│ │ │ │stocurilor (A) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │Diferenţe de preţ la active │
│ │ │368 │biologice de natura │
│ │ │ │stocurilor (A/P) │
├─┼──┼────┴────────────────────────────┤
│ │37│MĂRFURI │
├─┼──┼────┬────────────────────────────┤
│ │ │371 │Mărfuri (A) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │378 │Diferenţe de preţ la mărfuri│
│ │ │ │(A/P) │
├─┼──┼────┴────────────────────────────┤
│ │38│AMBALAJE │
├─┼──┼────┬────────────────────────────┤
│ │ │381 │Ambalaje (A) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │388 │Diferenţe de preţ la │
│ │ │ │ambalaje (A/P) │
├─┼──┼────┴────────────────────────────┤
│ │ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │
│ │39│STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS │
│ │ │DE EXECUŢIE │
├─┼──┼────┬────────────────────────────┤
│ │ │391 │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │ │materiilor prime (P) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │392 │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │ │materialelor │
├─┼──┼────┼────┬───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3921│deprecierea │
│ │ │ │ │materialelor │
│ │ │ │ │consumabile (P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │3922│materialelor de natura │
│ │ │ │ │obiectelor de inventar │
│ │ │ │ │(P) │
├─┼──┼────┼────┴───────────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │393 │producţiei în curs de │
│ │ │ │execuţie (P) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │394 │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │ │produselor │
├─┼──┼────┼────┬───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3941│deprecierea │
│ │ │ │ │semifabricatelor (P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3945│deprecierea produselor │
│ │ │ │ │finite (P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3946│deprecierea produselor │
│ │ │ │ │reziduale (P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3947│deprecierea produselor │
│ │ │ │ │agricole (P) │
├─┼──┼────┼────┴───────────────────────┤
│ │ │395 │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │ │stocurilor aflate la terţi │
├─┼──┼────┼────┬───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3951│deprecierea materiilor │
│ │ │ │ │şi materialelor aflate │
│ │ │ │ │la terţi (P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3952│deprecierea │
│ │ │ │ │semifabricatelor aflate│
│ │ │ │ │la terţi (P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3953│deprecierea produselor │
│ │ │ │ │finite aflate la terţi │
│ │ │ │ │(P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3954│deprecierea produselor │
│ │ │ │ │reziduale aflate la │
│ │ │ │ │terţi (P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3955│deprecierea produselor │
│ │ │ │ │agricole aflate la │
│ │ │ │ │terţi (P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │ │deprecierea activelor │
│ │ │ │3956│biologice de natura │
│ │ │ │ │stocurilor aflate la │
│ │ │ │ │terţi (P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3957│deprecierea mărfurilor │
│ │ │ │ │aflate la terţi (P) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Ajustări pentru │
│ │ │ │3958│deprecierea ambalajelor│
│ │ │ │ │aflate la terţi (P) │
├─┼──┼────┼────┴───────────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │396 │activelor biologice de │
│ │ │ │natura stocurilor (P) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │397 │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │ │mărfurilor (P) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │398 │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │ │ambalajelor (P) │
├─┼──┼────┴────────────────────────────┤
│4│ │CONTURI DE TERŢI │
├─┼──┼─────────────────────────────────┤
│ │40│FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE │
├─┼──┼────┬────────────────────────────┤
│ │ │401 │Furnizori (P) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │403 │Efecte de plătit (P) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │404 │Furnizori de imobilizări (P)│
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │405 │Efecte de plătit pentru │
│ │ │ │imobilizări (P) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │408 │Furnizori - facturi nesosite│
│ │ │ │(P) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │409 │Furnizori - debitori │
├─┼──┼────┼────┬───────────────────────┤
│ │ │ │ │Furnizori - debitori │
│ │ │ │4091│pentru cumpărări de │
│ │ │ │ │bunuri de natura │
│ │ │ │ │stocurilor (A) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Furnizori - debitori │
│ │ │ │4092│pentru prestări de │
│ │ │ │ │servicii (A) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Avansuri acordate │
│ │ │ │4093│pentru imobilizări │
│ │ │ │ │corporale (A) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Avansuri acordate │
│ │ │ │4094│pentru imobilizări │
│ │ │ │ │necorporale (A) │
├─┼──┼────┴────┴───────────────────────┤
│ │41│CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE │
├─┼──┼────┬────────────────────────────┤
│ │ │411 │Clienţi │
├─┼──┼────┼────┬───────────────────────┤
│ │ │ │4111│Clienţi (A) │
├─┼──┼────┼────┼───────────────────────┤
│ │ │ │4118│Clienţi incerţi sau în │
│ │ │ │ │litigiu (A) │
├─┼──┼────┼────┴───────────────────────┤
│ │ │413 │Efecte de primit de la │
│ │ │ │clienţi (A) │
├─┼──┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │418 │Clienţi - facturi de │
│ │ │ │întocmit (A) │
└─┴──┴────┴────────────────────────────┘┌┬──┬───┬──────────────────────────────┐
││ │419│Clienţi - creditori (P) │
├┼──┼───┴──────────────────────────────┤
││42│PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │421│Personal - salarii datorate │
││ │ │(P) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │422│Pensionari - pensii datorate │
││ │ │(P) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │423│Personal - ajutoare materiale │
││ │ │datorate │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │ │Prime reprezentând │
││ │424│participarea personalului la │
││ │ │profit^3 (P) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │425│Avansuri acordate personalului│
││ │ │(A) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │426│Drepturi de personal │
││ │ │neridicate (P) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │427│Reţineri din salarii datorate │
││ │ │terţilor (P) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │428│Alte datorii şi creanţe în │
││ │ │legătură cu personalul │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Alte datorii în │
││ │ │4281 │legătură cu │
││ │ │ │personalul (P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Alte creanţe în │
││ │ │4282 │legătură cu │
││ │ │ │personalul (A) │
├┼──┼───┴────────────┴─────────────────┤
││43│ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA │
││ │SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │431│Asigurări sociale │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Contribuţia │
││ │ │4311 │unităţii la │
││ │ │ │asigurările │
││ │ │ │sociale (P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Contribuţia │
││ │ │4312 │personalului la │
││ │ │ │asigurările │
││ │ │ │sociale (P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Contribuţia │
││ │ │ │angajatorului │
││ │ │4313 │pentru │
││ │ │ │asigurările │
││ │ │ │sociale de │
││ │ │ │sănătate (P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Contribuţia │
││ │ │ │angajaţilor │
││ │ │4314 │pentru │
││ │ │ │asigurările │
││ │ │ │sociale de │
││ │ │ │sănătate (P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Alte contribuţii │
││ │ │ │pentru │
││ │ │4318 │asigurările │
││ │ │ │sociale de │
││ │ │ │sănătate^4 (P) │
├┼──┼───┼────────────┴─────────────────┤
││ │437│Ajutor de şomaj │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Contribuţia │
││ │ │4371 │unităţii la │
││ │ │ │fondul de şomaj │
││ │ │ │(P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Contribuţia │
││ │ │4372 │personalului la │
││ │ │ │fondul de şomaj │
││ │ │ │(P) │
├┼──┼───┼────────────┴─────────────────┤
││ │438│Alte datorii şi creanţe │
││ │ │sociale │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │4381 │Alte datorii │
││ │ │ │sociale (P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │4382 │Alte creanţe │
││ │ │ │sociale (A) │
├┼──┼───┴────────────┴─────────────────┤
││44│BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE│
││ │ŞI CONTURI ASIMILATE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │441│Impozitul pe profit şi alte │
││ │ │impozite │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │4411 │Impozitul pe │
││ │ │ │profit (P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │4418 │Alte impozite (P)│
├┼──┼───┼────────────┴─────────────────┤
││ │442│Taxa pe valoarea adăugată │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │4423 │TVA de plată (P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │4424 │TVA de recuperat │
││ │ │ │(A) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │4426 │TVA deductibilă │
││ │ │ │(A) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │4427 │TVA colectată (P)│
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │4428 │TVA neexigibilă │
││ │ │ │(A/P) │
├┼──┼───┼────────────┴─────────────────┤
││ │444│Impozitul pe venituri de │
││ │ │natura salariilor (P) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │445│Subvenţii │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Subvenţii │
││ │ │4451 │guvernamentale │
││ │ │ │(A) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Împrumuturi │
││ │ │4452 │nerambursabile cu│
││ │ │ │caracter de │
││ │ │ │subvenţii (A) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Alte sume primite│
││ │ │4458 │cu caracter de │
││ │ │ │subvenţii (A) │
├┼──┼───┼────────────┴─────────────────┤
││ │446│Alte impozite, taxe şi │
││ │ │vărsăminte asimilate (P) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │447│Fonduri speciale - taxe şi │
││ │ │vărsăminte asimilate (P) │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │448│Alte datorii şi creanţe cu │
││ │ │bugetul statului │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Alte datorii faţă│
││ │ │4481 │de bugetul │
││ │ │ │statului (P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Alte creanţe │
││ │ │4482 │privind bugetul │
││ │ │ │statului (A) │
├┼──┼───┴────────────┴─────────────────┤
││45│GRUP │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │451│Decontări între entităţile │
││ │ │afiliate │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Decontări între │
││ │ │4511 │entităţile │
││ │ │ │afiliate (A/P) │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Dobânzi aferente │
││ │ │4518 │decontărilor │
││ │ │ │între entităţile │
││ │ │ │afiliate (A/P) │
├┼──┼───┼────────────┴─────────────────┤
││ │ │Decontări cu entităţile │
││ │453│asociate şi alte entităţi │
││ │ │legate prin interese de │
││ │ │participare │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Decontări cu │
││ │ │ │entităţile │
││ │ │4531 │asociate şi alte │
││ │ │ │entităţi legate │
││ │ │ │prin interese de │
││ │ │ │participare (A/P)│
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Dobânzi aferente │
││ │ │ │decontărilor cu │
││ │ │ │entităţile │
││ │ │4538 │asociate şi alte │
││ │ │ │entităţi legate │
││ │ │ │prin interese de │
││ │ │ │participare (A/P)│
└┴──┴───┴────────────┴─────────────────┘


──────────
    ^3 Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.
    ^4 În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate.
──────────

┌─┬──┬───┬─────────────────────────────┐
│ │ │458│Decontări din operaţiuni în │
│ │ │ │participaţie │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │ │Decontări din operaţiuni│
│ │ │ │4581│în participaţie - pasiv │
│ │ │ │ │(P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Decontări din operaţiuni│
│ │ │ │4582│în participaţie - activ │
│ │ │ │ │(A) │
├─┼──┼───┴────┴────────────────────────┤
│ │46│DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │461│Debitori diverşi (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │462│Creditori diverşi (P) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │47│CONTURI DE SUBVENŢII, │
│ │ │REGULARIZARE ŞI ASIMILATE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │471│Cheltuieli înregistrate în │
│ │ │ │avans (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │472│Venituri înregistrate în │
│ │ │ │avans (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │473│Decontări din operaţiuni în │
│ │ │ │curs de clarificare (A/P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │475│Subvenţii pentru investiţii │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │4751│Subvenţii guvernamentale│
│ │ │ │ │pentru investiţii (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Împrumuturi │
│ │ │ │4752│nerambursabile cu │
│ │ │ │ │caracter de subvenţii │
│ │ │ │ │pentru investiţii (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │4753│Donaţii pentru │
│ │ │ │ │investiţii (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Plusuri de inventar de │
│ │ │ │4754│natura imobilizărilor │
│ │ │ │ │(P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Alte sume primite cu │
│ │ │ │4758│caracter de subvenţii │
│ │ │ │ │pentru investiţii (P) │
├─┼──┼───┴────┴────────────────────────┤
│ │48│DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │481│Decontări între unitate şi │
│ │ │ │subunităţi (A/P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │482│Decontări între subunităţi (A│
│ │ │ │/P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Decontări între activităţile │
│ │ │485│fără scop patrimonial şi │
│ │ │ │activităţile economice (A/P) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │49│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │
│ │ │CREANŢELOR │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │491│Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │ │creanţelor - clienţi (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │495│creanţelor - decontări în │
│ │ │ │cadrul grupului şi cu │
│ │ │ │asociaţii (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru deprecierea │
│ │ │496│creanţelor - debitori diverşi│
│ │ │ │(P) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│5│ │CONTURI DE TREZORERIE │
├─┼──┼─────────────────────────────────┤
│ │50│INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │501│Acţiuni deţinute la │
│ │ │ │entităţile afiliate (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │506│Obligaţiuni (A) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │508│Alte investiţii pe termen │
│ │ │ │scurt şi creanţe asimilate │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │5081│Alte titluri de │
│ │ │ │ │plasament (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Dobânzi la obligaţiuni │
│ │ │ │5088│şi titluri de plasament │
│ │ │ │ │(A) │
├─┼──┼───┼────┴────────────────────────┤
│ │ │509│Vărsăminte de efectuat pentru│
│ │ │ │investiţiile pe termen scurt │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │ │Vărsăminte de efectuat │
│ │ │ │5091│pentru acţiunile │
│ │ │ │ │deţinute la entităţile │
│ │ │ │ │afiliate (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Vărsăminte de efectuat │
│ │ │ │5092│pentru alte investiţii │
│ │ │ │ │pe termen scurt (P) │
├─┼──┼───┴────┴────────────────────────┤
│ │51│CONTURI LA BĂNCI │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │511│Valori de încasat │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │5112│Cecuri de încasat (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5113│Efecte de încasat (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5114│Efecte remise spre │
│ │ │ │ │scontare (A) │
├─┼──┼───┼────┴────────────────────────┤
│ │ │512│Conturi curente la bănci │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │5121│Conturi la bănci în lei │
│ │ │ │ │(A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5124│Conturi la bănci în │
│ │ │ │ │valută (A) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil în │
│ │ │ │ │ │valută privind │
│ │ │ │ │5124.01│activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil în │
│ │ │ │ │5124.02│valută privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┼───────┴────────────────┤
│ │ │ │5125│Sume în curs de │
│ │ │ │ │decontare (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5126│Conturi la bănci în lei │
│ │ │ │ │- TVA defalcat (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Conturi la bănci în │
│ │ │ │5127│valută - TVA defalcat │
│ │ │ │ │(A) │
├─┼──┼───┼────┴────────────────────────┤
│ │ │518│Dobânzi │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │5186│Dobânzi de plătit (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5187│Dobânzi de încasat (A) │
├─┼──┼───┼────┴────────────────────────┤
│ │ │519│Credite bancare pe termen │
│ │ │ │scurt │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │5191│Credite bancare pe │
│ │ │ │ │termen scurt (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Credite bancare pe │
│ │ │ │5192│termen scurt │
│ │ │ │ │nerambursate la scadenţă│
│ │ │ │ │(P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5193│Credite externe │
│ │ │ │ │guvernamentale (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5194│Credite externe │
│ │ │ │ │garantate de stat (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5195│Credite externe │
│ │ │ │ │garantate de bănci (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5196│Credite de la Trezoreria│
│ │ │ │ │Statului (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5197│Credite interne │
│ │ │ │ │garantate de stat (P) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Dobânzi aferente │
│ │ │ │5198│creditelor bancare pe │
│ │ │ │ │termen scurt (P) │
└─┴──┴───┴────┴────────────────────────┘┌─┬──┬─────────────────────────────────┐
│ │53│CASA │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │531│Casa │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │5311│Casa în lei (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5314│Casa în valută (A) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Casa în valută │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │5314.01│activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Casa în valută │
│ │ │ │ │5314.02│privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┴───────┴────────────────┤
│ │ │532│Alte valori │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │5321│Timbre fiscale şi │
│ │ │ │ │poştale (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5322│Bilete de tratament şi │
│ │ │ │ │odihnă (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5323│Tichete şi bilete de │
│ │ │ │ │călătorie (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5328│Alte valori (A) │
├─┼──┼───┴────┴────────────────────────┤
│ │54│ACREDITIVE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │541│Acreditive │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │5411│Acreditive în lei (A) │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │5412│Acreditive în valută (A)│
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Acreditive în │
│ │ │ │ │ │valută privind │
│ │ │ │ │5412.01│activităţile │
│ │ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Acreditive în │
│ │ │ │ │5412.02│valută privind │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │economice │
├─┼──┼───┼────┴───────┴────────────────┤
│ │ │542│Avansuri de trezorerie (A) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │55│DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ│
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │550│Disponibil cu destinaţie │
│ │ │ │specială │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │ │Disponibil cu destinaţie│
│ │ │ │ │specială din aplicarea │
│ │ │ │ │timbrului literar, │
│ │ │ │5501│cinematografic, teatral,│
│ │ │ │ │muzical, folcloric, al │
│ │ │ │ │artelor plastice, al │
│ │ │ │ │arhitecturii şi de │
│ │ │ │ │divertisment (A) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil cu │
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │5501.01│specială din │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │ │literar │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil cu │
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │5501.02│specială din │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │ │cinematografic │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil cu │
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │5501.03│specială din │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │ │teatral │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil cu │
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │5501.04│specială din │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │ │muzical │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil cu │
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │5501.05│specială din │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │ │folcloric │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil cu │
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │5501.06│specială din │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │ │artelor plastice│
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil cu │
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │5501.07│specială din │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │ │arhitecturii │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil cu │
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │5501.08│specială din │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │timbrului de │
│ │ │ │ │ │divertisment │
├─┼──┼───┼────┼───────┴────────────────┤
│ │ │ │ │Disponibil cu destinaţie│
│ │ │ │5508│specială din alte │
│ │ │ │ │venituri cu destinaţie │
│ │ │ │ │specială (A) │
├─┼──┼───┼────┼───────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil cu │
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │ │specială din │
│ │ │ │ │5508.01│alte venituri cu│
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │ │specială │
│ │ │ │ │ │încasate în lei │
├─┼──┼───┼────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Disponibil cu │
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │ │specială din │
│ │ │ │ │5508.04│alte venituri cu│
│ │ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │ │specială │
│ │ │ │ │ │încasate în │
│ │ │ │ │ │valută │
├─┼──┼───┴────┴───────┴────────────────┤
│ │58│VIRAMENTE INTERNE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │581│Viramente interne (A/P) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │ │AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE │
│ │59│VALOARE A CONTURILOR DE │
│ │ │TREZORERIE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru pierderea de │
│ │ │591│valoare a acţiunilor deţinute│
│ │ │ │la entităţile afiliate (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │596│Ajustări pentru pierderea de │
│ │ │ │valoare a obligaţiunilor (P) │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru pierderea de │
│ │ │598│valoare a altor investiţii pe│
│ │ │ │termen scurt şi creanţe │
│ │ │ │asimilate (P) │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│6│ │CONTURI DE CHELTUIELI │
├─┼──┼─────────────────────────────────┤
│ │60│CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │601│Cheltuieli cu materiile prime│
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │602│Cheltuieli cu materialele │
│ │ │ │consumabile │
├─┼──┼───┼────┬────────────────────────┤
│ │ │ │6021│Cheltuieli cu │
│ │ │ │ │materialele auxiliare │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │6022│Cheltuieli privind │
│ │ │ │ │combustibilul │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli privind │
│ │ │ │6023│materialele pentru │
│ │ │ │ │ambalat │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │6024│Cheltuielile privind │
│ │ │ │ │piesele de schimb │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli privind │
│ │ │ │6025│seminţele şi materialele│
│ │ │ │ │de plantat │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │6026│Cheltuieli privind │
│ │ │ │ │furajele │
├─┼──┼───┼────┼────────────────────────┤
│ │ │ │6028│Cheltuieli privind alte │
│ │ │ │ │materiale consumabile │
├─┼──┼───┼────┴────────────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli privind │
│ │ │603│materialele de natura │
│ │ │ │obiectelor de inventar │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │604│Cheltuieli privind │
│ │ │ │materialele nestocate │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │605│Cheltuieli privind energia şi│
│ │ │ │apa │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli privind activele │
│ │ │606│biologice de natura │
│ │ │ │stocurilor │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │607│Cheltuieli privind mărfurile │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │608│Cheltuieli privind ambalajele│
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │609│Reduceri comerciale primite │
└─┴──┴───┴─────────────────────────────┘┌┬──┬──────────────────────────────────┐
││61│CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE│
││ │DE TERŢI │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │611│Cheltuieli cu întreţinerea şi │
││ │ │reparaţiile │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │ │Cheltuieli cu redevenţele, │
││ │612│locaţiile de gestiune şi │
││ │ │chiriile │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │613│Cheltuieli cu primele de │
││ │ │asigurare │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │614│Cheltuieli cu studiile şi │
││ │ │cercetările │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │615│Cheltuieli cu pregătirea │
││ │ │personalului │
├┼──┼───┴──────────────────────────────┤
││62│CHELTUIELI CU ALTE SERVICII │
││ │EXECUTATE DE TERŢI │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │621│Cheltuieli cu colaboratorii │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │622│Cheltuieli privind │
││ │ │comisioanele şi onorariile │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │623│Cheltuieli de protocol, │
││ │ │reclamă şi publicitate │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │624│Cheltuieli cu transportul de │
││ │ │bunuri şi personal │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │625│Cheltuieli cu deplasări, │
││ │ │detaşări şi transferări │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │626│Cheltuieli poştale şi taxe de │
││ │ │telecomunicaţii │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │627│Cheltuieli cu serviciile │
││ │ │bancare şi asimilate │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │628│Alte cheltuieli cu serviciile │
││ │ │executate de terţi │
├┼──┼───┴──────────────────────────────┤
││63│CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe
││ │ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │635│Cheltuieli cu alte impozite, │
││ │ │taxe şi vărsăminte asimilate │
├┼──┼───┴──────────────────────────────┤
││64│CHELTUIELI CU PERSONALUL │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │641│Cheltuieli cu salariile │
││ │ │personalului │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │ │Cheltuieli cu avantajele în │
││ │642│natură şi tichetele acordate │
││ │ │salariaţilor │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli cu │
││ │ │6421 │avantajele în │
││ │ │ │natură acordate │
││ │ │ │salariaţilor │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli cu │
││ │ │6422 │tichetele │
││ │ │ │acordate │
││ │ │ │salariaţilor │
├┼──┼───┼────────────┴─────────────────┤
││ │ │Cheltuieli cu primele │
││ │644│reprezentând participarea │
││ │ │personalului la profit │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │645│Cheltuieli privind asigurările│
││ │ │şi protecţia socială │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli │
││ │ │ │privind │
││ │ │6451 │contribuţia │
││ │ │ │unităţii la │
││ │ │ │asigurările │
││ │ │ │sociale │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli │
││ │ │ │privind │
││ │ │6452 │contribuţia │
││ │ │ │unităţii pentru │
││ │ │ │ajutorul de şomaj│
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli │
││ │ │ │privind │
││ │ │ │contribuţia │
││ │ │6453 │angajatorului │
││ │ │ │pentru │
││ │ │ │asigurările │
││ │ │ │sociale de │
││ │ │ │sănătate │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli │
││ │ │ │privind │
││ │ │6455 │contribuţia │
││ │ │ │unităţii la │
││ │ │ │asigurările de │
││ │ │ │viaţă │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli │
││ │ │ │privind │
││ │ │ │contribuţia │
││ │ │6456 │unităţii la │
││ │ │ │fondurile de │
││ │ │ │pensii │
││ │ │ │facultative │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli │
││ │ │ │privind │
││ │ │ │contribuţia │
││ │ │6457 │unităţii la │
││ │ │ │primele de │
││ │ │ │asigurare │
││ │ │ │voluntară de │
││ │ │ │sănătate │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Alte cheltuieli │
││ │ │6458 │privind │
││ │ │ │asigurările şi │
││ │ │ │protecţia socială│
├┼──┼───┴────────────┴─────────────────┤
││65│ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │652│Cheltuieli cu protecţia │
││ │ │mediului înconjurător │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │ │Cotizaţii şi contribuţii │
││ │653│datorate de persoana juridică │
││ │ │fără scop patrimonial │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Cotizaţii şi │
││ │ │6531 │contribuţii la │
││ │ │ │organisme din │
││ │ │ │ţară │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Cotizaţii şi │
││ │ │6532 │contribuţii la │
││ │ │ │organisme │
││ │ │ │internaţionale │
├┼──┼───┼────────────┴─────────────────┤
││ │654│Pierderi din creanţe şi │
││ │ │debitori diverşi │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │655│Cheltuieli din reevaluarea │
││ │ │imobilizărilor corporale │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │656│Cheltuieli privind cote-părţi │
││ │ │datorate potrivit statutului │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │ │Ajutoare şi împrumuturi │
││ │657│nerambursabile transferate │
││ │ │altor persoane juridice fără │
││ │ │scop patrimonial │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Ajutoare şi │
││ │ │ │împrumuturi │
││ │ │ │nerambursabile │
││ │ │6571 │din ţară │
││ │ │ │transferate altor│
││ │ │ │persoane juridice│
││ │ │ │fără scop │
││ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Ajutoare şi │
││ │ │ │împrumuturi │
││ │ │ │nerambursabile │
││ │ │6572 │din străinătate │
││ │ │ │transferate altor│
││ │ │ │persoane juridice│
││ │ │ │fără scop │
││ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┼────────────┴─────────────────┤
││ │658│Alte cheltuieli de exploatare │
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Despăgubiri, │
││ │ │6581 │amenzi şi │
││ │ │ │penalităţi │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │6582 │Donaţii acordate │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli │
││ │ │ │privind activele │
││ │ │6583 │cedate şi alte │
││ │ │ │operaţiuni de │
││ │ │ │capital │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli │
││ │ │ │reprezentând │
││ │ │ │transferuri şi │
││ │ │6586 │contribuţii │
││ │ │ │datorate în baza │
││ │ │ │unor acte │
││ │ │ │normative │
││ │ │ │speciale │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli │
││ │ │ │privind │
││ │ │6587 │calamităţile şi │
││ │ │ │alte evenimente │
││ │ │ │similare │
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │6588 │Alte cheltuieli │
││ │ │ │de exploatare │
├┼──┼───┴────────────┴─────────────────┤
││66│CHELTUIELI FINANCIARE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │663│Pierderi din creanţe legate de│
││ │ │participaţii │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │664│Cheltuieli privind │
││ │ │investiţiile financiare cedate│
├┼──┼───┼────────────┬─────────────────┤
││ │ │ │Cheltuieli │
││ │ │6641 │privind │
││ │ │ │imobilizările │
││ │ │ │financiare cedate│
├┼──┼───┼────────────┼─────────────────┤
││ │ │ │Pierderi din │
││ │ │6642 │investiţiile pe │
││ │ │ │termen scurt │
││ │ │ │cedate │
├┼──┼───┼────────────┴─────────────────┤
││ │665│Cheltuieli din diferenţe de │
││ │ │curs valutar │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │666│Cheltuieli privind dobânzile │
└┴──┴───┴──────────────────────────────┘┌─┬──┬───┬─────────────────────────────┐
│ │ │667│Cheltuieli privind sconturile│
│ │ │ │acordate │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │668│Alte cheltuieli financiare │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │ │CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, │
│ │68│PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE │
│ │ │PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE│
│ │ │VALOARE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de exploatare │
│ │ │681│privind amortizările, │
│ │ │ │provizioanele şi ajustările │
│ │ │ │pentru depreciere │
├─┼──┼───┼─────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de │
│ │ │ │6811 │exploatare privind │
│ │ │ │ │amortizarea │
│ │ │ │ │imobilizărilor │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de │
│ │ │ │6812 │exploatare privind │
│ │ │ │ │provizioanele │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de │
│ │ │ │ │exploatare privind │
│ │ │ │6813 │ajustările pentru │
│ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │imobilizărilor │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de │
│ │ │ │ │exploatare privind │
│ │ │ │6814 │ajustările pentru │
│ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │activelor │
│ │ │ │ │circulante │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de │
│ │ │ │ │exploatare privind │
│ │ │ │6817 │ajustările pentru │
│ │ │ │ │deprecierea │
│ │ │ │ │fondului comercial │
├─┼──┼───┼─────────┴───────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli financiare privind│
│ │ │686│amortizările şi ajustările │
│ │ │ │pentru pierdere de valoare │
├─┼──┼───┼─────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli │
│ │ │ │ │financiare privind │
│ │ │ │ │ajustările pentru │
│ │ │ │6863 │pierderea de │
│ │ │ │ │valoare a │
│ │ │ │ │imobilizărilor │
│ │ │ │ │financiare │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli │
│ │ │ │ │financiare privind │
│ │ │ │6864 │ajustările pentru │
│ │ │ │ │pierderea de │
│ │ │ │ │valoare a activelor│
│ │ │ │ │circulante │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli │
│ │ │ │ │financiare privind │
│ │ │ │6868 │amortizarea │
│ │ │ │ │primelor de │
│ │ │ │ │rambursare a altor │
│ │ │ │ │datorii │
├─┼──┼───┴─────────┴───────────────────┤
│ │69│CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT│
│ │ │ŞI ALTE IMPOZITE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │691│Cheltuieli cu impozitul pe │
│ │ │ │profit │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli cu alte impozite │
│ │ │698│care nu apar în elementele de│
│ │ │ │mai sus │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│7│ │CONTURI DE VENITURI │
├─┼──┼─────────────────────────────────┤
│ │70│CIFRA DE AFACERI NETĂ │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │ │Venituri din vânzarea │
│ │ │ │produselor finite, produselor│
│ │ │701│agricole şi a activelor │
│ │ │ │biologice de natura │
│ │ │ │stocurilor │
├─┼──┼───┼─────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri din │
│ │ │ │7015 │vânzarea produselor│
│ │ │ │ │finite │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri din │
│ │ │ │7017 │vânzarea produselor│
│ │ │ │ │agricole │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri din │
│ │ │ │7018 │vânzarea activelor │
│ │ │ │ │biologice de natura│
│ │ │ │ │stocurilor │
├─┼──┼───┼─────────┴───────────────────┤
│ │ │702│Venituri din vânzarea │
│ │ │ │semifabricatelor │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │703│Venituri din vânzarea │
│ │ │ │produselor reziduale │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │704│Venituri din servicii │
│ │ │ │prestate │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │705│Venituri din studii şi │
│ │ │ │cercetări │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │706│Venituri din redevenţe, │
│ │ │ │locaţii de gestiune şi chirii│
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │707│Venituri din vânzarea │
│ │ │ │mărfurilor │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │708│Venituri din activităţi │
│ │ │ │diverse │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │709│Reduceri comerciale acordate │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │71│VENITURI AFERENTE COSTULUI │
│ │ │PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │711│Venituri aferente costurilor │
│ │ │ │stocurilor de produse │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Venituri aferente costurilor │
│ │ │712│serviciilor în curs de │
│ │ │ │execuţie │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │72│VENITURI DIN PRODUCŢIA DE │
│ │ │IMOBILIZĂRI │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │721│Venituri din producţia de │
│ │ │ │imobilizări necorporale │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │722│Venituri din producţia de │
│ │ │ │imobilizări corporale │
├─┼──┼───┴─────────────────────────────┤
│ │73│VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ │
│ │ │SCOP PATRIMONIAL │
├─┼──┼───┬─────────────────────────────┤
│ │ │ │Venituri din cotizaţiile │
│ │ │ │membrilor, contribuţiile │
│ │ │731│băneşti sau în natură ale │
│ │ │ │membrilor şi simpatizanţilor,│
│ │ │ │din cote-părţi primite │
│ │ │ │potrivit statutului │
├─┼──┼───┼─────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri din │
│ │ │ │7311 │cotizaţiile şi │
│ │ │ │ │taxele de înscriere│
│ │ │ │ │ale membrilor │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri din │
│ │ │ │ │contribuţiile │
│ │ │ │7312 │băneşti sau în │
│ │ │ │ │natură ale │
│ │ │ │ │membrilor şi │
│ │ │ │ │simpatizanţilor │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri din │
│ │ │ │7313 │cote-părţi primite │
│ │ │ │ │potrivit statutului│
├─┼──┼───┼─────────┴───────────────────┤
│ │ │ │Venituri din taxele de │
│ │ │732│înregistrare stabilite │
│ │ │ │potrivit legislaţiei în │
│ │ │ │vigoare │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Venituri din donaţii, sume │
│ │ │733│sau bunuri primite prin │
│ │ │ │sponsorizare şi ajutoare │
├─┼──┼───┼─────────┬───────────────────┤
│ │ │ │7331 │Venituri din │
│ │ │ │ │donaţii │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri din sumele│
│ │ │ │7332 │sau bunurile │
│ │ │ │ │primite prin │
│ │ │ │ │sponsorizare │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │7333 │Venituri din │
│ │ │ │ │ajutoare │
├─┼──┼───┼─────────┴───────────────────┤
│ │ │ │Venituri financiare rezultate│
│ │ │734│din activităţile fără scop │
│ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼─────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri din │
│ │ │ │ │dobânzile obţinute │
│ │ │ │ │din plasarea │
│ │ │ │7341 │disponibilităţilor │
│ │ │ │ │rezultate din │
│ │ │ │ │activităţile fără │
│ │ │ │ │scop patrimonial │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri din │
│ │ │ │ │dividendele │
│ │ │ │ │obţinute din │
│ │ │ │7342 │plasarea │
│ │ │ │ │disponibilităţilor │
│ │ │ │ │rezultate din │
│ │ │ │ │activităţile fără │
│ │ │ │ │scop patrimonial │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri din │
│ │ │ │ │diferenţe de curs │
│ │ │ │7343 │valutar rezultate │
│ │ │ │ │din activităţile │
│ │ │ │ │fără scop │
│ │ │ │ │patrimonial │
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Venituri financiare│
│ │ │ │7344 │din ajustări pentru│
│ │ │ │ │pierdere de valoare│
├─┼──┼───┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │7348 │Alte venituri de │
│ │ │ │ │natură financiară │
├─┼──┼───┼─────────┴───────────────────┤
│ │ │ │Venituri pentru care se │
│ │ │735│datorează impozit pe │
│ │ │ │spectacole │
├─┼──┼───┼─────────────────────────────┤
│ │ │736│Venituri din subvenţii de │
│ │ │ │exploatare │
└─┴──┴───┴─────────────────────────────┘┌┬──┬───┬─────────────┬────────────────┐
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii pentru│
││ │ │7362 │venituri pentru │
││ │ │ │materii prime şi│
││ │ │ │materiale │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii pentru│
││ │ │7363 │venituri pentru │
││ │ │ │alte cheltuieli │
││ │ │ │externe │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii pentru│
││ │ │7364 │venituri pentru │
││ │ │ │plata │
││ │ │ │personalului │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii pentru│
││ │ │7365 │venituri pentru │
││ │ │ │asigurări şi │
││ │ │ │protecţie │
││ │ │ │socială │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii pentru│
││ │ │7366 │venituri pentru │
││ │ │ │alte cheltuieli │
││ │ │ │de exploatare │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii pentru│
││ │ │7367 │venituri în caz │
││ │ │ │de calamităţi şi│
││ │ │ │alte evenimente │
││ │ │ │similare │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │7368 │subvenţii pentru│
││ │ │ │venituri pentru │
││ │ │ │dobânda datorată│
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii de │
││ │ │7369 │exploatare │
││ │ │ │aferente altor │
││ │ │ │venituri │
├┼──┼───┼─────────────┴────────────────┤
││ │ │Venituri din acţiuni │
││ │ │ocazionale, utilizate în scop │
││ │737│social sau profesional, │
││ │ │potrivit statutului de │
││ │ │organizare şi funcţionare │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │738│Alte venituri din activităţile│
││ │ │fără scop patrimonial │
├┼──┼───┼─────────────┬────────────────┤
││ │ │7381 │Venituri din │
││ │ │ │despăgubiri │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │7382 │subvenţii pentru│
││ │ │ │investiţii │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri │
││ │ │ │rezultate din │
││ │ │7383 │vânzarea │
││ │ │ │activelor │
││ │ │ │corporale/ │
││ │ │ │necorporale │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │provizioane şi │
││ │ │ │ajustări pentru │
││ │ │7384 │depreciere │
││ │ │ │privind │
││ │ │ │activitatea de │
││ │ │ │exploatare │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │7385 │reevaluarea │
││ │ │ │imobilizărilor │
││ │ │ │corporale │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri │
││ │ │ │obţinute din │
││ │ │ │vize, taxe şi │
││ │ │ │penalităţi │
││ │ │7386 │sportive sau din│
││ │ │ │participarea la │
││ │ │ │competiţii şi │
││ │ │ │demonstraţii │
││ │ │ │sportive │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri │
││ │ │ │obţinute din │
││ │ │ │reclamă şi │
││ │ │7387 │publicitate, │
││ │ │ │potrivit │
││ │ │ │legislaţiei în │
││ │ │ │vigoare │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Alte venituri │
││ │ │7388 │din activităţile│
││ │ │ │fără scop │
││ │ │ │patrimonial │
├┼──┼───┴─────────────┴────────────────┤
││74│VENITURI DIN SUBVENŢII DE │
││ │EXPLOATARE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │741│Venituri din subvenţii de │
││ │ │exploatare │
├┼──┼───┼─────────────┬────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii de │
││ │ │7411 │exploatare │
││ │ │ │aferente cifrei │
││ │ │ │de afaceri │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii de │
││ │ │7412 │exploatare │
││ │ │ │pentru materii │
││ │ │ │prime şi │
││ │ │ │materiale │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii de │
││ │ │7413 │exploatare │
││ │ │ │pentru alte │
││ │ │ │cheltuieli │
││ │ │ │externe │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii de │
││ │ │7414 │exploatare │
││ │ │ │pentru plata │
││ │ │ │personalului │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii de │
││ │ │7415 │exploatare │
││ │ │ │pentru asigurări│
││ │ │ │şi protecţia │
││ │ │ │socială │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii de │
││ │ │7416 │exploatare │
││ │ │ │pentru alte │
││ │ │ │cheltuieli de │
││ │ │ │exploatare │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii de │
││ │ │ │exploatare în │
││ │ │7417 │caz de │
││ │ │ │calamităţi şi │
││ │ │ │alte evenimente │
││ │ │ │similare │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii de │
││ │ │7418 │exploatare │
││ │ │ │pentru dobânda │
││ │ │ │datorată │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │subvenţii de │
││ │ │7419 │exploatare │
││ │ │ │aferente altor │
││ │ │ │venituri │
├┼──┼───┴─────────────┴────────────────┤
││75│ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │754│Venituri din creanţe │
││ │ │reactivate şi debitori diverşi│
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │755│Venituri din reevaluarea │
││ │ │imobilizărilor corporale │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │758│Alte venituri din exploatare │
├┼──┼───┼─────────────┬────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │7581 │despăgubiri, │
││ │ │ │amenzi şi │
││ │ │ │penalităţi │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │7582 │Venituri din │
││ │ │ │donaţii primite │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │vânzarea │
││ │ │7583 │activelor şi │
││ │ │ │alte operaţiuni │
││ │ │ │de capital │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │7584 │subvenţii pentru│
││ │ │ │investiţii │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │7588 │Alte venituri │
││ │ │ │din exploatare │
├┼──┼───┴─────────────┴────────────────┤
││76│VENITURI FINANCIARE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │761│Venituri din imobilizări │
││ │ │financiare │
├┼──┼───┼─────────────┬────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │7611 │acţiuni deţinute│
││ │ │ │la entităţile │
││ │ │ │afiliate │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │acţiuni deţinute│
││ │ │ │la entităţi │
││ │ │7612 │asociate şi alte│
││ │ │ │entităţi legate │
││ │ │ │prin interese de│
││ │ │ │participare │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │7615 │alte imobilizări│
││ │ │ │financiare │
├┼──┼───┼─────────────┴────────────────┤
││ │762│Venituri din investiţii │
││ │ │financiare pe termen scurt │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │764│Venituri din investiţii │
││ │ │financiare cedate │
├┼──┼───┼─────────────┬────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │7641 │imobilizări │
││ │ │ │financiare │
││ │ │ │cedate │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Câştiguri din │
││ │ │7642 │investiţii pe │
││ │ │ │termen scurt │
││ │ │ │cedate │
├┼──┼───┼─────────────┴────────────────┤
││ │765│Venituri din diferenţe de curs│
││ │ │valutar │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │766│Venituri din dobânzi │
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │767│Venituri din sconturi obţinute│
├┼──┼───┼──────────────────────────────┤
││ │768│Alte venituri financiare │
├┼──┼───┴──────────────────────────────┤
││ │VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI │
││78│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU │
││ │PIERDERE DE VALOARE │
├┼──┼───┬──────────────────────────────┤
││ │ │Venituri din provizioane şi │
││ │781│ajustări pentru depreciere │
││ │ │privind activitatea de │
││ │ │exploatare │
├┼──┼───┼─────────────┬────────────────┤
││ │ │7812 │Venituri din │
││ │ │ │provizioane │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │7813 │ajustări pentru │
││ │ │ │deprecierea │
││ │ │ │imobilizărilor │
├┼──┼───┼─────────────┼────────────────┤
││ │ │ │Venituri din │
││ │ │ │ajustări pentru │
││ │ │7814 │deprecierea │
││ │ │ │activelor │
││ │ │ │circulante │
└┴──┴───┴─────────────┴────────────────┘┌─┬──┬───┬──────────────────────────────┐
│ │ │ │Venituri financiare din │
│ │ │786│ajustări pentru pierdere de │
│ │ │ │valoare │
├─┼──┼───┼──────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │Venituri │
│ │ │ │ │financiare din │
│ │ │ │ │ajustări pentru│
│ │ │ │7863 │pierderea de │
│ │ │ │ │valoare a │
│ │ │ │ │imobilizărilor │
│ │ │ │ │financiare │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Venituri │
│ │ │ │ │financiare din │
│ │ │ │ │ajustări pentru│
│ │ │ │7864 │pierderea de │
│ │ │ │ │valoare a │
│ │ │ │ │activelor │
│ │ │ │ │circulante │
├─┼──┼───┴──────────────┴───────────────┤
│ │79│VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ │
├─┼──┼───┬──────────────────────────────┤
│ │ │ │Venituri cu destinaţie │
│ │ │ │specială din aplicarea │
│ │ │ │timbrului literar, │
│ │ │791│cinematografic, teatral, │
│ │ │ │muzical, folcloric, al artelor│
│ │ │ │plastice, al arhitecturii şi │
│ │ │ │de divertisment │
├─┼──┼───┼──────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │Venituri cu │
│ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │7911 │specială din │
│ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │literar │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Venituri cu │
│ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │7912 │specială din │
│ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │cinematografic │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Venituri cu │
│ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │7913 │specială din │
│ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │teatral │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Venituri cu │
│ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │7914 │specială din │
│ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │muzical │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Venituri cu │
│ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │7915 │specială din │
│ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │folcloric │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Venituri cu │
│ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │ │specială din │
│ │ │ │7916 │aplicarea │
│ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │artelor │
│ │ │ │ │plastice │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Venituri cu │
│ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │7917 │specială din │
│ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │timbrului │
│ │ │ │ │arhitecturii │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Venituri cu │
│ │ │ │ │destinaţie │
│ │ │ │7918 │specială din │
│ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │timbrului de │
│ │ │ │ │divertisment │
├─┼──┼───┼──────────────┴───────────────┤
│ │ │798│Alte venituri cu destinaţie │
│ │ │ │specială │
├─┼──┼───┴──────────────────────────────┤
│8│ │CONTURI SPECIALE │
├─┼──┼──────────────────────────────────┤
│ │80│CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI │
├─┼──┼───┬──────────────────────────────┤
│ │ │801│Angajamente acordate │
├─┼──┼───┼──────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │Giruri şi │
│ │ │ │8011 │garanţii │
│ │ │ │ │acordate │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Alte │
│ │ │ │8018 │angajamente │
│ │ │ │ │acordate │
├─┼──┼───┼──────────────┴───────────────┤
│ │ │802│Angajamente primite │
├─┼──┼───┼──────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │Giruri şi │
│ │ │ │8021 │garanţii │
│ │ │ │ │primite │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Alte │
│ │ │ │8028 │angajamente │
│ │ │ │ │primite │
├─┼──┼───┼──────────────┴───────────────┤
│ │ │803│Alte conturi în afara │
│ │ │ │bilanţului │
├─┼──┼───┼──────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │Imobilizări │
│ │ │ │ │corporale │
│ │ │ │ │primite cu │
│ │ │ │8031 │chirie sau în │
│ │ │ │ │baza altor │
│ │ │ │ │contracte │
│ │ │ │ │similare │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Valori │
│ │ │ │ │materiale │
│ │ │ │8032 │primite spre │
│ │ │ │ │prelucrare sau │
│ │ │ │ │reparare │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Valori │
│ │ │ │ │materiale │
│ │ │ │8033 │primite în │
│ │ │ │ │păstrare sau │
│ │ │ │ │custodie │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Debitori scoşi │
│ │ │ │8034 │din activ, │
│ │ │ │ │urmăriţi în │
│ │ │ │ │continuare │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Stocuri de │
│ │ │ │ │natura │
│ │ │ │8035 │obiectelor de │
│ │ │ │ │inventar date │
│ │ │ │ │în folosinţă │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Redevenţe, │
│ │ │ │ │locaţii de │
│ │ │ │8036 │gestiune, │
│ │ │ │ │chirii şi alte │
│ │ │ │ │datorii │
│ │ │ │ │asimilate │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Efecte scontate│
│ │ │ │8037 │neajunse la │
│ │ │ │ │scadenţă │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Bunuri primite │
│ │ │ │ │în concesiune, │
│ │ │ │8038 │cu chirie şi │
│ │ │ │ │alte bunuri │
│ │ │ │ │similare │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Alte valori în │
│ │ │ │8039 │afara │
│ │ │ │ │bilanţului │
├─┼──┼───┼──────────────┴───────────────┤
│ │ │ │Dobânzi aferente contractelor │
│ │ │805│de leasing şi altor contracte │
│ │ │ │asimilate, neajunse la │
│ │ │ │scadenţă │
├─┼──┼───┼──────────────┬───────────────┤
│ │ │ │8051 │Dobânzi de │
│ │ │ │ │plătit │
├─┼──┼───┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │8052 │Dobânzi de │
│ │ │ │ │încasat │
├─┼──┼───┼──────────────┴───────────────┤
│ │ │807│Active contingente │
├─┼──┼───┼──────────────────────────────┤
│ │ │808│Datorii contingente │
├─┼──┼───┴──────────────────────────────┤
│ │89│BILANŢ │
├─┼──┼───┬──────────────────────────────┤
│ │ │891│Bilanţ de deschidere │
├─┼──┼───┼──────────────────────────────┤
│ │ │892│Bilanţ de închidere │
├─┼──┼───┴──────────────────────────────┤
│9│ │CONTURI DE GESTIUNE │
├─┼──┼──────────────────────────────────┤
│ │90│DECONTĂRI INTERNE │
├─┼──┼───┬──────────────────────────────┤
│ │ │901│Decontări interne privind │
│ │ │ │cheltuielile │
├─┼──┼───┼──────────────────────────────┤
│ │ │902│Decontări interne privind │
│ │ │ │producţia obţinută │
├─┼──┼───┼──────────────────────────────┤
│ │ │903│Decontări interne privind │
│ │ │ │diferenţele de preţ │
├─┼──┼───┴──────────────────────────────┤
│ │92│CONTURI DE CALCULAŢIE │
├─┼──┼───┬──────────────────────────────┤
│ │ │921│Cheltuielile activităţii de │
│ │ │ │bază │
├─┼──┼───┼──────────────────────────────┤
│ │ │922│Cheltuielile activităţilor │
│ │ │ │auxiliare │
├─┼──┼───┼──────────────────────────────┤
│ │ │923│Cheltuieli indirecte de │
│ │ │ │producţie │
├─┼──┼───┼──────────────────────────────┤
│ │ │924│Cheltuieli generale de │
│ │ │ │administraţie │
├─┼──┼───┼──────────────────────────────┤
│ │ │925│Cheltuieli de desfacere │
├─┼──┼───┴──────────────────────────────┤
│ │93│COSTUL PRODUCŢIEI │
├─┼──┼───┬──────────────────────────────┤
│ │ │931│Costul producţiei obţinute │
├─┼──┼───┼──────────────────────────────┤
│ │ │933│Costul producţiei în curs de │
│ │ │ │execuţie │
└─┴──┴───┴──────────────────────────────┘    CAP. 9
    Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31.12.2017 în noul plan de conturi general
    345. (1) Administratorii entităţilor răspund pentru transpunerea corectă a soldurilor conturilor, din balanţa de verificare la 31.12.2017, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general cuprins în prezentele reglementări. De asemenea se va urmări ca transpunerea din vechile conturi sintetice în noile conturi sintetice de gradul unu şi doi, dacă este cazul, să se efectueze în funcţie de natura sumelor reflectate în soldul fiecărui cont.
    (2) ^5 Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31.12.2017 în noul plan de conturi se va face la începutul exerciţiului financiar 2018, prin debitarea sau creditarea, după caz, a conturilor vechi în corespondenţă cu noile conturi, cu sumele corespunzătoare din balanţă, prin notă contabilă sau program informatic.
──────────
    ^5 La transpunerea soldurilor conturilor din balanţa la 31 decembrie 2017 pot fi folosite, de asemenea, conturile 891 „Bilanţ de deschidere“ şi 892 „Bilanţ de închidere“.
──────────

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    CAP. 10
    Funcţiunea conturilor
    346. (1) În acest capitol sunt prezentate conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile cuprinse în Planul de conturi general prevăzut la cap. 8 „Planul de conturi general“, care sunt aferente, în principal, activităţii fără scop patrimonial.
    (2) Funcţiunea conturilor prezentată în acest capitol nu este limitativă, fiind exemplificat modul de înregistrare contabilă a principalelor operaţiuni economico-financiare.
    (3) Funcţiunea conturilor cuprinse la cap. 8 „Planul de conturi general“ care nu se regăsesc în prezentul capitol este cea prevăzută de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    347. (1) La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice derulate se are în vedere conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor şi politicilor contabile permise de reglementarea contabilă aplicabilă.
    (2) Prevederile cuprinse în acest capitol nu constituie bază legală pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci numai referinţe cu privire la înregistrarea în contabilitate a acestora.


    CLASA 1 „CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE“
    Din clasa 1 „Conturi de capitaluri provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“ fac parte următoarele grupe: 10 „Capital şi rezerve“, 11 „Fonduri privind activităţile fără scop patrimonial şi rezultatul reportat“, 12 „Rezultatul exerciţiului financiar“, 15 „Provizioane“ şi 16 „Împrumuturi şi datorii asimilate“.

    GRUPA 10 „CAPITAL ŞI REZERVE“
    Din grupa 10 „Capital şi rezerve“ fac parte următoarele conturi:
    Contul 101 „Capital“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa aporturilor de capital, în natură şi/sau numerar, pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.
    Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de aporturi.
    Contul 101 „Capital“ este un cont de pasiv.
    În creditul contului 101 „Capital“ se înregistrează:
    - rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit legii (106);
    – excedentul/profitul realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului, potrivit legii (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (117);
    – aportul în natură (205, 208, 211 la 217, 231, 301, 302, 303, 361, 381);
    – sumele depuse ca aport în numerar (512, 531).

    În debitul contului 101 „Capital“ se înregistrează:
    - deficitele/pierderile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (117);
    – sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii (512).

    Soldul contului reprezintă valoarea capitalului persoanei juridice fără scop patrimonial.

    Contul 105 „Rezerve din reevaluare“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, efectuată conform prevederilor legale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice.
    Contul 105 „Rezerve din reevaluare“ este un cont de pasiv.
    În creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare“ se înregistrează:
    - creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214, 217).

    În debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare“ se înregistrează:
    - capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (117);
    – descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale (211, 212, 213, 214, 217);
    – ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (281).

    Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii.

    Contul 106 „Rezerve“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. Contabilitatea rezervelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.
    Contul 106 „Rezerve“ este un cont de pasiv.
    În creditul contului 106 „Rezerve“ se înregistrează:
    - excedentul/profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (129);
    – excedentul/profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, potrivit prevederilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (117);
    – majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 262, 265).

    În debitul contului 106 „Rezerve“ se înregistrează:
    - rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit legii (101);
    – rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor/pierderilor înregistrate în exerciţiile precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (117).

    Soldul contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

    Contul 107 „Patrimoniul privat“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor de natura patrimoniului privat pentru care sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca active.
    Contul 107 „Patrimoniul privat“ este un cont de pasiv.
    La modificarea valorii patrimoniului privat se vor avea în vedere prevederile legale în vigoare.
    Soldul contului reprezintă valoarea patrimoniului privat deţinut de entitate.    GRUPA 11 „FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT“
    Din grupa 11 „Fonduri privind activităţile fără scop patrimonial şi rezultatul reportat“ fac parte următoarele conturi:
    Contul 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), constituit în conformitate cu prevederile legale.
    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare membru C.A.R.
    Contul 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)“ este un cont de pasiv.
    În creditul contului 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)“ se înregistrează:
    - sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (512);
    – sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (531);
    – dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform prevederilor legale (666);
    – excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale (129).

    În debitul contului 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)“ se înregistrează:
    - sumele reprezentând împrumuturi restituite şi dobânzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) prin compensarea cu fondul social al acestora (267);
    – sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), retraşi (462);
    – sumele virate la alte case de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând fondul social al membrilor transferaţi (512);
    – sumele plătite reprezentând restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (531).

    Soldul creditor al contului reprezintă fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), existent.

    Contul 114 „Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), constituit în conformitate cu prevederile legale.
    Contul 114 „Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)“ este un cont de pasiv.
    În creditul contului 114 „Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)“ se înregistrează:
    - excedentul realizat în exerciţiul financiar precedent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor acestora, conform prevederilor legale (117);
    – sumele încasate reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (512);
    – sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (531).

    În debitul contului 114 „Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)“ se înregistrează:
    - sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmaşii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (462);
    – sumele plătite prin virament sau numerar urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (512, 531).

    Soldul creditor al contului reprezintă fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), neutilizat.
    Contul 115 „Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari, constituit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare membru al asociaţiei de proprietari.

    Contul 115 „Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari“ este un cont de pasiv.
    În creditul contului 115 „Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari“ se înregistrează:
    - sumele încasate reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari (512);
    – sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari (531).

    În debitul contului 115 „Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari“ se înregistrează:
    - valoarea debitelor membrilor asociaţiilor de proprietari, scăzute din evidenţă prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situaţia obligaţiei de restituire a fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale (461);
    – sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociaţiei de proprietari, în situaţia obligaţiei de restituire a fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale (462);
    – sumele plătite prin virament, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale (512);
    – sumele plătite în numerar, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale (531).

    Soldul creditor al contului reprezintă fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari, existent.

    Contul 116 „Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), constituite în conformitate cu prevederile legale.
    Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de fonduri.
    Contul 116 „Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial“ este un cont de pasiv.
    În creditul contului 116 „Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial“ se înregistrează:
    - excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale (1171);
    – sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale (461);
    – sumele încasate reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale (512, 531).

    În debitul contului 116 „Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial“ se înregistrează:
    - sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale (462, 512, 531).

    Soldul creditor al contului reprezintă fondurile neutilizate.

    Contul 117 „Rezultatul reportat“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală, respectiv a deficitului/pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, din modificările politicilor contabile, a rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, precum şi a eventualelor diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări.
    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice.
    Contul 117 „Rezultatul reportat“ este un cont bifuncţional.
    În creditul acestui cont se înregistrează:
    - excedentul/profitul realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121);
    – deficitul/pierderea exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (106);
    – repartizările conform prevederilor legale la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) şi alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (114, 116);
    – deficitele/pierderile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (101);
    – deficitele/pierderile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând excedent/profit, conform hotărârii adunării generale (117);
    – rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor);
    – capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105).

    În debitul acestui cont se înregistrează:
    - deficitul/pierderea realizat/realizată în exerciţiul financiar încheiat, transferat la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121);
    – excedentele/profiturile realizate în exerciţiile financiare precedente, utilizate ca sursă de majorare a capitalului, potrivit legii (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (101);
    – excedentele/profiturile realizate în exerciţiile financiare precedente şi care se repartizează în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală, potrivit legii (106, 116);
    – rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (401, 404, 462 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor).

    Soldul debitor al contului reprezintă deficitul neacoperit, iar soldul creditor, excedentul nerepartizat.    GRUPA 12 „REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR“
    Din grupa 12 „Rezultatul exerciţiului financiar“ fac parte: contul 121 „Excedent/Profit sau deficit/Pierdere“ şi contul 129 „Repartizarea excedentului/profitului“.
    Contul 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa excedentului/profitului sau a deficitului/pierderii realizat(e) în exerciţiul financiar curent pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială şi pentru activităţile economice.
    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice.
    Contul 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere“ este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere“ se înregistrează:
    - deficitul/pierderea realizat(ă) în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117);
    – la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7.

    În debitul contului 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere“ se înregistrează:
    - excedentul/profitul realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (117);
    – la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor din clasa 6.

    Soldul creditor al contului reprezintă excedentul/profitul realizat, iar soldul debitor deficitul/pierderea înregistrat(ă).

    Contul 129 „Repartizarea excedentului/profitului“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării excedentului/profitului realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat potrivit legii (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).
    Contul 129 „Repartizarea excedentului/profitului“ este un cont de activ.
    În debitul contului 129 „Repartizarea excedentului/profitului“ se înregistrează:
    - rezervele constituite, potrivit legii, din excedentul/profitul realizat în exerciţiul financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (106);
    – excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale (113).

    În creditul contului 129 „Repartizarea excedentului/profitului privind activităţile fără scop patrimonial“ se înregistrează:
    - excedentul/profitul realizat în exerciţiul financiar încheiat care a fost repartizat conform prevederilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (121).

    Soldul contului reprezintă excedentul/profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).


    GRUPA 15 „PROVIZIOANE“
    Din grupa 15 „Provizioane“ face parte:
    Contul 151 „Provizioane“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, restructurare, pensii şi obligaţii similare, pentru impozite, precum şi a altor provizioane.
    Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    Contul 151 „Provizioane“ este un cont de pasiv.
    În creditul contului 151 „Provizioane“ se înregistrează:
    - valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, potrivit prevederilor legale (681).

    În debitul contului 151 „Provizioane“ se înregistrează:
    - sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (738).

    Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.    GRUPA 16 „ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE“
    Din grupa 16 „Împrumuturi şi datorii asimilate“ fac parte:
    Contul 162 „Credite bancare pe termen lung“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de persoana juridică fără scop patrimonial.
    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pe categorii de împrumuturi.
    Contul 162 „Credite bancare pe termen lung“ este un cont de pasiv.
    În creditul contului 162 „Credite bancare pe termen lung“ se înregistrează:
    - suma creditelor pe termen lung primite (512);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a creditelor în valută (665).

    În debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung“ se înregistrează:
    - suma creditelor pe termen lung rambursate (512);
    – diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a creditelor în valută, precum şi la rambursarea acestora (734).

    Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate.

    Contul 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare“
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor persoanei juridice fără scop patrimonial faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare.
    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.
    Contul 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare“ este un cont de pasiv.
    În creditul contului 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare“ se înregistrează:
    - sumele încasate de la entităţile afiliate, respectiv entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (512);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor exprimate în valută (665).

    În debitul contului 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare“ se înregistrează:
    - sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv entităţilor asociate şi altor entităţi legate prin interese de participare (512);
    – diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor exprimate în valută, precum şi la rambursarea acestora (734);
    – diferenţele favorabile rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute, precum şi la rambursarea acestora (734).

    Soldul contului reprezintă sumele primite şi nerestituite.