Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 24 noiembrie 2017  la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Regiotrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016     Twitter Facebook
Cautare document

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 24 noiembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Regiotrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017
──────────
    Aprobat prin Decizia nr. 162 din 27 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1001 din 18 decembrie 2017.
──────────
    Preambul
    Având în vedere prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 şi Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară,
    având în vedere prevederile:
    - art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;
    – art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

    având în vedere Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017,
    în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, s-a încheiat prezentul act adiţional
    între:
    Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. RO46TREZ23A840401400400X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte A.R.F., în calitate de achizitor, pe de o parte,
    şi
    Societatea Comercială Regiotrans - S.R.L., cu sediul în municipiul Braşov, Str. Automotoarelor nr. 10, CUI: 17121902, cont nr. RO85TREZ1315070XXX005151, deschis la Trezoreria Operativă Municipiul Braşov, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, reprezentată legal prin domnul Valentin Ciapraz, director general, în calitate de prestator, pe de altă parte,

    părţile convin,
    cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, „contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare“, coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, să actualizeze următoarele elemente, prevăzute în anexa nr. 5 la anexa nr. I la Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, după cum urmează:
    ART. 1
    Nivelul compensaţiei pentru trimestrul IV 2017, asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, este de 28.007 mii lei şi rezultă prin scăderea din suma de 133.162 mii lei a sumei de 105.155 mii lei. Valoarea de 105.155 mii lei rezultă din cumulul sumelor de: 790 mii lei ce reprezintă diferenţa subvenţiei pentru lunile aprilie şi ianuarie 2017 (416 mii lei + 374 mii lei) ce urmează a fi plătită şi suma plătită până la data prezentului act adiţional, respectiv 104.365 mii lei. Sumele menţionate se regăsesc în tabelul următor:
    - mii lei -

┌────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────┐
│ │ │ │Octombrie-decembrie│ │
│ │ │Ianuarie-septembrie│2017 (ca urmare a │ │
│Nr. │ │2017 (realizat 7 │rectificării prin │Total │
│crt.│Compensaţia│luni şi preliminat │Ordonanţa de │2017 │
│ │ │august şi │urgenţă a │ │
│ │ │septembrie) │Guvernului nr. 63/ │ │
│ │ │ │2017) │ │
├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │
│ │asigurată │ │ │ │
│1 │de la │105.155 │28.007 │133.162*│
│ │bugetul de │ │ │ │
│ │stat pentru│ │ │ │
│ │anul 2017 │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────┘


──────────
    * Pentru luna decembrie 2017, compensaţia se va acorda ca diferenţă între compensaţia prevăzută în bugetul aprobat al ARF şi compensaţia acordată până la luna decembrie.
──────────


    ART. 2
    Anexa nr. 5 la anexa nr. I la Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 se modifică în sensul art. 1 din prezentul act adiţional.

    ART. 3
    (1) Valoarea unitară a subvenţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru trimestrul IV 2017 va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 10.632,660 pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 29,3023 pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 179,2082 pe mia de călători-km.

    (2) Regularizarea lunilor august şi septembrie 2017 pentru indicatorii realizaţi şi plata preliminată pentru octombrie şi noiembrie 2017 se efectuează având în vedere prevederile alin. (1) lit. a)-c).

    ART. 4
    Plata prestaţiei indicatorilor tren-km, respectiv călători-km nu va depăşi valoarea totală din anul 2017, valoare care este prevăzută în tabelul mai sus menţionat.

    ART. 5
    (1) Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.
    (2) Părţile convin să încheie un nou act adiţional în cazul aprobării modificării reglementărilor specifice MT şi/sau pentru regularizarea lunii decembrie 2017, pe baza indicatorilor unitari anuali ce vor fi calculaţi şi prezentaţi de achizitor.

    ART. 6
    Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, ………………., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.                    AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ
                    Preşedinte,
                    S.C. REGIOTRANS - S.R.L.
                    Director general,

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice