Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 924 din 20 decembrie 2017  pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 924 din 20 decembrie 2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1039 din 29 decembrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din unităţile care au obţinut hotărâre de menţinere a avizului de încadrare în condiţii speciale în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) locurile de muncă în condiţii speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenţi pe durata timpului normal de muncă poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor;
    b) persoanele încadrate în locuri de muncă în condiţii speciale - lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea pe parcursul timpului normal de muncă din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a);
    c) reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale - procedura de verificare a factorilor de risc/pericolelor, care au stat la baza reevaluării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare, şi a efectelor acestora asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă prevăzute la art. 1, în vederea menţinerii sau respingerii avizului de încadrare în condiţii speciale;
    d) expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale - procesul de verificare a factorilor de risc existenţi la locul de muncă şi a măsurilor stabilite în vederea gestionării riscurilor datorate acestora, conform prevederilor legale în vigoare, comparativ cu condiţiile existente la data reevaluării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi constatarea rezultatelor şi eficacităţii măsurilor realizate;
    e) expertiza medicală de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale - procesul de analiză şi evaluare a stării de sănătate a lucrătorilor, în relaţie cu factorii de risc existenţi la locurile de muncă în condiţii speciale, comparativ cu condiţiile existente la data reîncadrării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, pe baza raportului medicului de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor evidenţiată şi de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie, luând în considerare şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă.


    ART. 3
    (1) Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în baza următoarelor criterii:
    a) existenţa activităţilor pentru care se solicită reevaluarea, nominalizate în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) existenţa hotărârii privind menţinerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă, referitoare la activităţile prevăzute la lit. a) şi la locurile de muncă prevăzute la lit. c), pentru care se solicită reevaluarea;
    c) existenţa locurilor de muncă pentru care au fost menţinute avizele de încadrare în condiţii speciale, la unităţile solicitante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare;
    d) existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a cel puţin unuia dintre factorii de risc identificaţi în procedura precedentă de reevaluare pentru care a fost menţinut avizul de încadrare în condiţii speciale;
    e) identificarea prezenţei efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor evidenţiate prin cazuri de boli profesionale declarate şi/sau boli legate de profesiune, datorate factorilor de risc prevăzuţi la lit. d), în perioada care a trecut de la ultima reevaluare efectuată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare; această identificare trebuie să se facă prin intermediul evidenţelor existente, cum ar fi registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale şi raportul medicului de medicina muncii al unităţii solicitante pentru locurile de muncă prevăzute la lit. c), cu excepţia efectelor datorate expunerii profesionale la factori de risc cancerigeni şi pneumoconiogeni.

    (2) Menţinerea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în condiţiile îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la alin. (1).
    (3) În cazul în care nivelurile de expunere se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, criteriul de la alin. (1) lit. d) se consideră neîndeplinit, cu excepţia expunerii la factori de risc cancerigeni şi pneumoconiogeni.
    (4) În cazul în care nu se constată efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale raportate/înregistrate sau boli legate de profesiune, ce ar putea avea legătură cu expunerea la factorii de risc prevăzuţi la alin. (1) lit. d), criteriul de la alin. (1) lit. e) se consideră neîndeplinit, cu excepţia efectelor datorate expunerii profesionale la factorii de risc cancerigeni şi pneumoconiogeni.

    ART. 4
    (1) Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale include parcurgerea, în ordinea cronologică indicată, a următoarelor etape:
    a) nominalizarea locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea, de către angajator împreună cu sindicatele existente potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prioritate având reprezentanţii lucrătorilor de la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, şi medicul de medicina muncii care a asigurat supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă vizate;
    b) efectuarea expertizei tehnice definite la art. 2 lit. d), la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), şi completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 1;
    c) efectuarea expertizei medicale definite la art. 2 lit. e), la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), şi completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 2.

    (2) Procedura de reevaluare presupune parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) şi depunerea documentelor prevăzute la art. 6.

    ART. 5
    (1) În vederea reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, în termen de 60 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinţează, prin ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, denumită în continuare Comisie.
    (2) Comisia este formată din:
    a) doi reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, din care unul consilier juridic;
    b) trei reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, din care unul consilier juridic;
    c) un reprezentant al Inspecţiei Muncii;
    d) un reprezentant al Casei Naţionale de Pensii Publice.

    (3) Comisia se constituie în cadrul Inspecţiei Muncii, instituţie care asigură şi secretariatul acesteia, şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordinul comun prevăzut la alin. (1).
    (4) În cazul reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale cu expunere profesională la radiaţii ionizante, din Comisie va face parte şi un reprezentant al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, desemnat prin ordin al preşedintelui instituţiei menţionate.
    (5) Comisia stabileşte, prin hotărâre, menţinerea sau respingerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă a locurilor de muncă, pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de la unităţile solicitante.
    (6) Modelul hotărârii prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordinul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (1).

    ART. 6
    (1) Pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, angajatorul depune la secretariatul Comisiei următoarele documente:
    a) cererea scrisă de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, semnată de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), care va cuprinde: denumirea unităţii, adresa sediului social, codul unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, numărul şi data avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, secţia/atelierul/locul de muncă pentru care se solicită reevaluarea şi adresa aferentă, specificul activităţii pentru care se solicită reevaluarea, descris pe scurt, numărul de lucrători, poziţiile ocupate din anexele nr. 2 şi, după caz, anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de contact;
    b) expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), în copie;
    c) expertiza medicală prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c), în copie;
    d) copia avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale;
    e) copia autorizaţiei de utilizare/funcţionare valabilă, eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz;
    f) copia hotărârii de menţinere a avizului de încadrare a locurilor de muncă vizate, în condiţii speciale;
    g) tabelul cu monitorizarea măsurilor luate de unităţile ce au locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, care trebuie să conţină cel puţin informaţiile din anexa nr. 1;
    h) tabelul cu monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, care trebuie să conţină cel puţin informaţiile din anexa nr. 2.

    (2) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, prin semnare de către angajatorul solicitant.
    (3) În scopul protecţiei lucrătorilor, angajatorul solicitant va depune la secretariatul Comisiei, suplimentar faţă de documentele care să certifice îndeplinirea criteriilor de la art. 3 alin. (1), măsurile de prevenire şi protecţie, precum şi măsurile de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor, având la bază şi cele două expertize efectuate, măsuri evidenţiate în tabelele prevăzute la anexele nr. 1 şi 2.

    ART. 7
    (1) În urma analizării cererii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, Comisia hotărăşte menţinerea/respingerea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale.
    (2) Hotărârea de menţinere/respingerea a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale se emite în 4 exemplare, din care:
    a) două exemplare se transmit angajatorului;
    b) un exemplar se transmite la Casa Naţională de Pensii Publice;
    c) un exemplar rămâne în arhiva secretariatului Comisiei.


    ART. 8
    (1) Angajatorul are obligaţia să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii prevăzute la art. 7 alin. (2), un exemplar al acesteia, precum şi, în cazul menţinerii avizului, lista cuprinzând persoanele prevăzute la art. 2 lit. b).
    (2) Începând cu data emiterii hotărârii prevăzute la art. 7 alin. (2), angajatorii care, în urma procedurii de reevaluare, nu au mai obţinut menţinerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă nu mai au temei legal pentru încadrarea lucrătorilor în condiţii speciale de muncă.
    (3) Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare, transformare, preluare sau alte situaţii similare privind transferul locurilor de muncă, şi-au schimbat sediul social şi denumirea ori şi-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declanşa procedura de reevaluare numai pentru locurile de muncă pentru care există o hotărâre de menţinere a avizului de încadrare în condiţii speciale, dacă aceste locuri de muncă îndeplinesc criteriile pentru care a fost menţinută încadrarea în condiţii speciale.
    (4) Locurile de muncă pentru care au fost menţinute avizele de încadrare în condiţii speciale, la unităţile solicitante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare, pentru care nu este declanşată procedura de reevaluare potrivit prezentei hotărâri, se consideră a fi fără aviz de încadrare în condiţii speciale de muncă, angajatorii nemaiavând temei legal pentru încadrarea lucrătorilor în condiţii speciale de muncă după data prevăzută la art. 13 alin. (1).

    ART. 9
    Hotărârea emisă de Comisie poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Cheltuielile ocazionate de litigiile în care Comisia are calitate procesuală se suportă din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi, după caz, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

    ART. 11
    (1) Expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) se efectuează în baza unei metodologii proprii care va include şi vizitarea locului de muncă, respectiv evaluarea in situ, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont“, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani şi/sau laboratoarele de igiena radiaţiilor din cadrul direcţiilor de sănătate publică, autorizate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz, şi care va fi publicată pe site-ul fiecărei instituţii/autorităţi.
    (2) Concluziile expertizei tehnice trebuie să confirme sau să infirme dacă:
    a) la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în mediul de muncă persistă cel puţin un factor de risc dintre acei factori de risc care au stat la baza menţinerii avizului de încadrare în condiţii speciale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare;
    c) rezultatele/eficacitatea măsurilor realizate au/a condus la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

    (3) Expertiza medicală prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se efectuează de către direcţiile judeţene de sănătate publică - compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă în baza unei metodologii proprii care va fi publicată pe site-ul fiecărei instituţii/autorităţi. În situaţia în care direcţia judeţeană de sănătate publică nu are încadrat niciun medic de medicina muncii, expertiza medicală se efectuează de către centrul regional de sănătate publică din Institutul Naţional de Sănătate Publică la care direcţia de sănătate publică este arondată.
    (4) Expertizele prevăzute la alin. (1) şi (3) cuprind concluziile expertizei şi măsurile ulterioare necesare pentru monitorizarea riscurilor şi pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
    (5) Tabelul prevăzut în anexa nr. 1 se întocmeşte şi se completează de către angajator împreună cu cei care efectuează expertiza tehnică.
    (6) Tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se întocmeşte şi se completează de către angajator împreună cu cei care efectuează expertiza medicală.

    ART. 12
    Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale se suportă de către angajatorul solicitant.

    ART. 13
    (1) Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) vor solicita reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale până la data de 30 iunie 2018.
    (2) Comisia are obligaţia analizării dosarelor depuse de angajatori şi emiterii hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale de muncă, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2018.
    (3) Cererile adresate autorităţilor/instituţiilor, în vederea efectuării expertizelor necesare reevaluării locurilor de muncă prevăzute de prezenta hotărâre, se vor depune, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de data prevăzută la alin. (1).

    ART. 14
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 15
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011, cu modificările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Adrian Marius Rîndunică,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Corina Silvia Pop,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 20 decembrie 2017.
    Nr. 924.
    ANEXA 1

    TABEL
    cu monitorizarea măsurilor luate de unităţile ce au locuri de muncă în condiţii speciale de muncă

┌────┬──────────┬──┬──┬────────────┬───────────┬───────────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │Măsuri de prevenire│ │
│ │Loc de │ │ │ │ │şi protecţie │ │
│Nr. │muncă/ │FR│FR│VLE │VE │stabilite │Obs.│
│crt.│activitate│1 │2 │(legislaţie)│determinate├─────────┬─────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Denumirea│Termen de│ │
│ │ │ │ │ │ │măsurii │realizare│ │
├────┼──────────┼──┼──┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────┼──┼──┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
└────┴──────────┴──┴──┴────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────┘


    Denumirea coloanelor şi semnificaţia acestora:

┌───┬──────────────────────────────────┐
│0 │numărul curent; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │loc de muncă în condiţii speciale,│
│1 │prevăzut la art. 2 lit. a)/ │
│ │activitate, pentru care se │
│ │solicită reevaluarea; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │FR 1 - factorii de risc care au │
│2 │stat la baza acordării/menţinerii │
│ │avizului de încadrare în condiţii │
│ │speciale; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │FR 2 - factorii de risc care stau │
│ │la baza solicitării de reevaluare │
│3 │a locurilor de muncă în condiţii │
│ │speciale, potrivit prezentei │
│ │hotărâri; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │valori limită de expunere pentru │
│4 │factorii de risc din coloana 3, │
│ │stabilite de legislaţia în │
│ │vigoare; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │valorile de expunere determinate │
│5 │pentru factorii de risc din │
│ │coloana 3, la data efectuării │
│ │expertizei; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │măsuri de prevenire şi protecţie │
│6-7│stabilite în vederea monitorizării│
│ │riscurilor; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│6 │denumirea măsurii; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│7 │termenul de realizare a măsurii │
│ │respective; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│8 │observaţii. │
└───┴──────────────────────────────────┘    Angajator, Echipă experţi
    .................. ..................
                                                                     ..................

    ANEXA 2

    TABEL
    cu monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă în condiţii speciale

┌────┬──────────┬──┬──┬───┬───────────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │Măsuri stabilite de│ │
│ │Loc de │ │ │ │prevenire şi │ │
│Nr. │muncă/ │FR│BP│BPL│protecţie │Obs.│
│crt.│activitate│2 │ │ ├─────────┬─────────┤ │
│ │ │ │ │ │Denumirea│Termen de│ │
│ │ │ │ │ │măsurii │realizare│ │
├────┼──────────┼──┼──┼───┼─────────┼─────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────┼──┼──┼───┼─────────┼─────────┼────┤
└────┴──────────┴──┴──┴───┴─────────┴─────────┴────┘


    Denumirea coloanelor şi semnificaţia acestora:

┌───┬──────────────────────────────────┐
│0 │numărul curent; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │loc de muncă în condiţii speciale,│
│1 │prevăzut la art. 2 lit. a)/ │
│ │activitate, pentru care se │
│ │solicită reevaluarea; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │FR 2 - factorii de risc care stau │
│ │la baza solicitării de reevaluare │
│2 │a locurilor de muncă în condiţii │
│ │speciale, potrivit prezentei │
│ │hotărâri; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │boli profesionale existente la │
│3 │data reevaluării actuale a locului│
│ │de muncă în condiţii speciale; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │boli legate de profesiune │
│4 │existente la data reevaluării │
│ │actuale a locului de muncă în │
│ │condiţii speciale; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │măsuri stabilite în vederea │
│5-6│reducerii efectelor FR asupra │
│ │stării de sănătate; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│5 │denumirea măsurii; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│6 │termenul de realizare a măsurii │
│ │respective; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│7 │observaţii. │
└───┴──────────────────────────────────┘    Angajator, Echipă experţi
    .................. ..................
                                                                     ..................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016