Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 27 noiembrie 2017  privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 27 noiembrie 2017 privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 979 bis din 11 decembrie 2017
──────────
        Aprobate prin Ordinul nr. M.151 din 27 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 11 decembrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezentele instrucţiuni reglementează modul specific de aplicare, în Ministerul Apărării Naţionale, a prevederilor legislaţiei pentru realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente.

    ART. 2
    (1) Obiectivele de investiţii cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare, se execută numai după recepţionarea documentaţiei tehnico-economice de execuţie şi obţinerea autorizaţiei de construire.
    (2) Obiectivele de investiţii finanţate prin Programul de Investiţii în Securitate al NATO, denumit în continuare NSIP, se execută şi se recepţionează conform cadrului juridic, tehnic, financiar şi administrativ al NATO, în colaborare cu structurile de specialitate NATO.

    ART. 3
        În Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia domenii şi infrastructuri este structura tehnică de specialitate şi autoritatea în domeniu care asigură managementul proiectelor de investiţii şi amenajare a teritoriului, coordonează şi monitorizează activităţile legate de implementarea proiectelor de infrastructură, recepţionează şi stabileşte valoarea finală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.

    ART. 4
    Semnificaţia abrevierilor, termenilor şi expresiilor utilizate în prezentele instrucţiuni este cea prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele Instrucţiuni.

    CAP. II
    Realizarea lucrărilor
    SECŢIUNEA 1
    Documentaţia tehnico-economică
    ART. 5
    (1) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările la obiective/proiecte de investiţii noi şi pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente se realizează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea lucrărilor de infrastructură prin NSIP se realizează potrivit procedurilor NATO.
    (3) Documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de întreţinere şi lucrările de reparaţii curente se elaborează sub formă de antemăsurătoare şi deviz pe categorii de lucrări, cu descrierea cantitativă şi tehnologică, de către:
    a) formaţiunile specializate în întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor aferente din cadrul unităţilor militare, pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ce se execută cu forţe proprii, la construcţiile din cazărmile utilizate;
    b) centrele de domenii şi infrastructuri/centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/comandamentele/direcţiile/similar, prin structurile proprii de administrare cazărmi, pentru lucrările de reparaţii curente ce se realizează în baza contractelor de achiziţie publică, în cazărmile aflate în administrare, în baza documentaţiei compusă din memoriul tehnic justificativ şi antemăsurătoarea pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente în care sunt detaliate explicit cerinţele beneficiarului lucrărilor;
    c) unităţile/subunităţile de geniu pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, ce se execută cu forţe proprii la construcţii precum drumuri, poduri, platforme, biute, împrejmuiri şi altele asemenea;
    d) Centrul de intervenţie în situaţii de urgenţă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, ce se execută cu forţe proprii.

    (4) Pentru construcţiile aflate în funcţiune, nominalizarea tipurilor de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente se face în baza normelor tehnice interne, elaborate de Direcţia domenii şi infrastructuri şi aprobate de ministrul apărării naţionale.
    (5) Conţinutul-cadru al memoriului tehnic justificativ este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele Instrucţiuni, conţinutul-cadru al antemăsurătorii pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele Instrucţiuni, iar conţinutul-cadru al devizului pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, completat pe capitole şi subcapitole, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele Instrucţiuni.

    ART. 6
    (1) Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ce se execută cu forţe proprii, documentaţiile se avizează, din punct de vedere al necesităţii executării lucrărilor, de către şeful logisticii din unitatea militară utilizatoare, după care se supun verificării tehnice de către compartimentele/birourile/secţiile de specialitate din centrele de domenii şi infrastructuri/centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/comandamente/direcţii/similar şi aprobării comandanţilor/şefilor unităţilor militare utilizatoare.
    (2) Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ce se execută în baza contractelor de achiziţie publică, documentaţiile se avizează, din punct de vedere al necesităţii executării lucrărilor, de către şeful logisticii din unitatea militară utilizatoare, după care se supun verificării tehnice, de către compartimentele/birourile/secţiile de specialitate din centrele de domenii şi infrastructuri/centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/comandamente/direcţii/similar şi aprobării comandanţilor/şefilor centrelor de domenii şi infrastructuri/centrelor de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/comandamente/direcţii/similar.
    (3) Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ce se execută cu forţe proprii de către unităţile/subunităţile de geniu şi Centrul de intervenţie în situaţii de urgenţă, documentaţiile se avizează, din punct de vedere al necesităţii executării lucrărilor, de către şeful logisticii din unitatea militară utilizatoare, după care se supun verificării tehnice, din punct de vedere al naturii lucrărilor şi al încadrării în articolele de deviz, de către microstructurile de specialitate ale unităţilor/subunităţilor de geniu şi a Centrului de intervenţie în situaţii de urgenţă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Autorizaţia de construire
    ART. 7
    (1) Pentru lucrările de construcţii şi instalaţiile aferente acestora din imobilele aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire se eliberează, în condiţiile legii, de către Direcţia domenii şi infrastructuri.
    (2) Pentru lucrările de construcţii şi instalaţiile aferente acestora care se realizează pe amplasamente ce depăşesc limita cazărmilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire se eliberează de către autorităţile administraţiei publice.
    (3) Se pot executa fără autorizaţie de construire lucrările de întreţinere şi lucrările de reparaţii curente care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor şi nu modifică structura de rezistenţă, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi instalaţiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora.
    (4) Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii speciale se elaborează în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, ale actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, ale avizelor şi ale acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, se semnează şi se verifică, potrivit prevederilor legale.
    (5) În cazul modificării soluţiei tehnice, fapt care conduce la schimbarea condiţiilor de autorizare a executării lucrărilor de construcţii speciale, investitorul/investitorul delegat are obligaţia ca, în cel mult 30 de zile, să solicite eliberarea unei noi autorizaţii de construire.
    (6) Lucrările de construcţii care urmează să fie efectuate la imobilele aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale reprezentând monumente istorice şi/sau zone protejate, ori la construcţii cu valoare arhitecturală şi/sau istorică deosebită, se pot realiza numai în baza autorizaţiei de construire, emisă de către Direcţia domenii şi infrastructuri, cu avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în condiţiile legii.
    (7) Conţinutul-cadru al certificatului de urbanism şi al documentelor necesare pentru obţinerea acestuia este stabilit în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Formularul/documentele se completează în conformitate cu precizările menţionate în ordin, cu menţiunea că după completare li se va atribui şi nivelul de clasificare.
    (8) Conţinutul-cadru al autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrări de construcţii speciale şi al documentelor necesare pentru obţinerea acestuia este stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare. Formularul/documentele se completează în conformitate cu precizările menţionate în ordin, cu menţiunea că după completare li se va atribui şi nivelul de clasificare.

    ART. 8
        Controlul de stat al calităţii în construcţii pentru construcţiile speciale se exercită de către Biroul inspecţia de stat în construcţii din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri.

    ART. 9
        Cheltuielile pentru exercitarea controlului statului în ceea ce priveşte autorizarea executării lucrărilor de construcţii speciale se suportă de către investitori, conform prevederilor legale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Asigurarea resurselor financiare
    ART. 10
        Directorul de program major asigură resursele financiare pentru implementarea obiectivelor de investiţii/lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, care se alocă în bugetul Direcţiei domenii şi infrastructuri, în calitate de investitor şi utilizator de credite.

    ART. 11
        Resursele financiare pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente se asigură potrivit legii, în limita fondurilor aprobate prin buget cu această destinaţie, prin programele de întreţinere şi reparaţii curente.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Executarea lucrărilor
    ART. 12
    (1) Lucrările la obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţii existente finanţate din bugetul Ministerului Apărării Naţionale sau prin NSIP se realizează de către:
    a) Direcţia domenii şi infrastructuri/centrele de domenii şi infrastructuri, prin agenţi economici specializaţi, în baza contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziţie de lucrări prevăzute de lege sau, după caz, de către Centrul de intervenţii în situaţii de urgenţă, conform responsabilităţilor acestuia;
    b) unităţile/subunităţile de geniu, cu forte proprii, pentru unele lucrări de infrastructură specifice la construcţii speciale, precum platforme, biute, împrejmuiri şi altele asemenea, cu obligaţia implementării sistemului calităţii în construcţii şi a actelor normative în vigoare care reglementează acest domeniu.

    (2) Lucrările la obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţii existente, finanţate din alte surse decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a), se realizează de către investitorii delegaţi titulari ai bugetelor de venituri proprii, prin agenţi economici specializaţi, în baza contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziţie de lucrări prevăzute de lege.

    ART. 13
    (1) Lucrările de reparaţii curente se execută de către centrele de domenii şi infrastructuri/centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/comandamente/direcţii/similar, prin agenţi economici specializaţi, în baza contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziţie de lucrări, cu asigurarea calităţii prin structuri specializate proprii.
    (2) Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente se execută cu forţe proprii de către unităţile militare utilizatoare, în limita fondurilor prevăzute în bugetele proprii, în urma aplicării procedurilor de achiziţie de produse şi materiale de construcţii.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), unităţile militare utilizatoare pot achiziţiona lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, cu asigurarea sistemului calităţii, conform prevederilor legale.

    ART. 14
    (1) Începerea lucrărilor pentru obiectivele de investiţii/lucrărilor de intervenţii la construcţii existente se face în baza ordinului de începere a lucrărilor, emis de şeful centrului de domenii şi infrastructuri către executant, conform prevederilor contractului şi înaintat, spre ştiinţă, Direcţiei domenii şi infrastructuri şi, după caz, directorului de program major şi unităţii militare utilizatoare.
    (2) Conţinutul-cadru al ordinului de începere a lucrărilor este prezentat în anexa nr. 5 la prezentele Instrucţiuni.
    (3) Începerea lucrărilor de reparaţii curente, conform planului anual de întreţinere şi reparaţii curente la construcţii şi instalaţii aferente se face în baza ordinului de zi pe unitate pentru lucrările executate cu forţe proprii, sau în baza ordinului de începere a lucrărilor, emis de autoritatea contractantă delegată către executant, conform prevederilor contractului rezultat în urma aplicării procedurii legale de achiziţie.
    (4) Conţinutul-cadru al ordinului de începere a lucrărilor de reparaţii curente executate în antrepriză este prezentat în anexa nr. 5A la prezentele Instrucţiuni.
    (5) În baza ordinului de începere a lucrărilor, centrul de domenii şi infrastructuri predă executantului, în prezenţa dirigintelui de şantier, amplasamentul lucrărilor şi încheie un protocol cu acesta, vizat de comandanţii/şefii unităţilor militare utilizatoare, prin care se reglementează accesul executantului în şantier, responsabilităţile privind respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, precum şi punerea la dispoziţie a unor facilităţi. La ambele operaţiuni asistă reprezentanţi desemnaţi de comandanţii/şefii unităţilor militare utilizatoare.
    (6) În ordinul de zi pe unitate se nominalizează sarcinile şi responsabilităţile personalului care participă la executarea cu forţe proprii a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente prevăzute în plan şi se menţionează în mod explicit conducătorul punctului de lucru, personalul de execuţie şi măsurile de instruire privind respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului.

    ART. 15
    (1) La executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii se respectă prevederile autorizaţiei de construire, ale documentaţiei tehnico-economice verificate de verificatorii de proiecte atestaţi pe specialităţi, ale instrucţiunilor, standardelor şi normativelor tehnice de specialitate aprobate la nivel naţional.
    (2) Eventualele neconcordanţe între proiectul tehnic/detaliile de execuţie şi situaţia din teren, precum şi modificarea acestor documentaţii se soluţionează prin dispoziţii de şantier emise de proiectantul lucrărilor, verificate tehnic de către verificatorul de proiecte şi aprobate de investitor.
    (3) În cazul în care, pe parcursul implementării obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, antreprenorul, proiectantul sau autoritatea contractantă delegată/investitorul/investitorul delegat constată neconcordanţe sau necesitatea unor modificări de natură tehnică, acestea se analizează de către autoritatea contractantă delegată/investitor/investitor delegat sub aspectul oportunităţii efectuării unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat, pentru stabilirea soluţiilor de remediere.
    (4) Neconcordanţele sau modificările de natură tehnică se supun discuţiei în Comisia tehnică a specialiştilor, denumită în continuare CTS, convocată la solicitarea autorităţii contractante delegate, care analizează situaţiile prezentate.
    (5) Documentaţiile pentru aprobarea valorică a dispoziţiilor de şantier însoţite de notele de renunţare şi/sau notele de comandă suplimentară, în situaţia în care se încadrează în cotele de diverse şi neprevăzute, se aprobă de investitor/investitorul delegat.
    (6) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de la alin. (5), investitorul/investitorul delegat aprobă documentaţia pentru aprobarea valorică a dispoziţiilor de şantier numai după obţinerea aprobării ordonatorului principal de credite pentru modificarea indicatorilor devizului general în anexa nr. 6 la prezentele Instrucţiuni.
    (7) Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice pentru aprobarea valorică a dispoziţiei de şantier este prezentat în anexa nr. 7 la prezentele Instrucţiuni.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) şi (7), suplimentarea valorii de finanţare a contractului în cazurile menţionate la alin. (2) şi (3), pentru realizarea proiectelor NSIP în România, se aprobă de către Comitetul NATO de Investiţii/IC, la solicitarea directorului de program major.
    (9) În caz de forţă majoră, în sensul indisponibilizării proiectantului general de specialitate şi/sau a expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice şi/sau a verificatorului tehnic, autoritatea contractantă delegată/investitorul/investitorul delegat poate apela la alţi specialişti pe domeniile afectate.

    ART. 16
    (1) Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii, investitorul/investitorul delegat este obligat să verifice dacă executantul are desemnaţi, din personalul propriu angajat, responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi şi responsabili cu asigurarea controlului tehnic al calităţii construcţiilor.
    (2) Pentru supravegherea, urmărirea cantitativă şi calitativă a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, precum şi a materialelor care se înglobează în lucrări, investitorul/investitorul delegat este obligat să desemneze, din personalul propriu sau printr-un agent economic angajat, diriginţi de şantier autorizaţi în condiţiile legii, indiferent de natura şi valoarea lucrărilor.
    (3) Responsabilitatea executării şi asigurării calităţii lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, executate cu forţe proprii, revine administratorului cazărmii.
    (4) Diriginţii de şantier răspund, în condiţiile prevăzute de lege, pentru neîndeplinirea obligaţiilor, precum şi pentru neasigurarea, din culpa lor, a nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în contracte, documentaţii, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în vigoare.
    (5) La proiectele care au la bază o expertiză tehnică, aşa cum sunt cele de intervenţie la construcţii existente (proiecte de schimbare sau de consolidare a unor clădiri avariate de cutremure sau de transformare a modului de utilizare al construcţiei etc.), înainte de prezentarea documentaţiei pentru verificare, aceasta va trebui să obţină acordul expertului tehnic, prin semnarea şi ştampilarea proiectului.

    ART. 17
    (1) Directorul de program major numeşte un reprezentant, ca responsabil de proiect, care monitorizează realizarea proiectului de investiţie imobiliară.
    (2) Responsabilul de proiect poate fi un reprezentant al unităţii militare utilizatoare.
    (3) Responsabilii de proiecte desemnaţi de directorii de programe majore participă, lunar şi ori de câte ori este nevoie, în şantier, pentru luarea la cunoştinţă a procesului-verbal de recepţie provizorie.
    (4) Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie provizorie este prezentat în anexele nr. 8 şi 8A la prezentele Instrucţiuni. După caz, modelul de proces-verbal poate fi completat cu cerinţe/rubrici prevăzute şi în modelul de proces-verbal cod 14-2-5/a prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

    ART. 18
    (1) În situaţii excepţionale, implementarea unui proiect de investiţie imobiliară poate fi sistată, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, la solicitarea bine fundamentată/justificată a directorului de program major.
    (2) În cazul în care autoritatea contractantă delegată decide suspendarea sau rezilierea contractului de servicii/lucrări, aceasta are obligaţia de a proceda la inventarierea, recepţionarea şi predarea-primirea serviciilor şi/sau a lucrărilor executate către unitatea militară utilizatoare, precum şi la stabilirea valorii de închidere a contractului. Directorul de program major asigură fondurile necesare pentru plata sumelor datorate către prestator/executant, în conformitate cu prevederile contractuale.
    (3) În vederea protejării cheltuielilor efectuate din fonduri publice, prin diminuarea/eliminarea efectelor distructive ale factorilor naturali/antropici asupra obiectivului de investiţie imobiliară în cauză, directorul de program major asigură fondurile pentru lucrările de conservare/protejare necesare construcţiei/părţii de construcţie executate, la stadiul la care lucrările au fost sistate.
    (4) În cazul sistării execuţiei lucrărilor la obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţiile existente sau la unele obiecte din cadrul acestor obiective, se procedează la stabilirea şi verificarea stadiului fizic şi valoric al lucrărilor executate, se iau măsurile de conservare a acestora şi se încheie procesul-verbal de recepţie la stadiul fizic.
    (5) Responsabilităţile pentru elaborarea procesului-verbal de recepţie la stadiul fizic şi, respectiv, pentru luarea măsurilor de conservare se stabilesc de către autoritatea contractantă care a ordonat sistarea lucrărilor.
    (6) Procesele-verbale de recepţie la stadiul fizic pentru lucrări de investiţii/lucrări de intervenţii la construcţiile existente sistate se întocmesc în original şi se distribuie, după aprobare, câte un exemplar fiecărei unităţi militare, instituţii şi operator economic care a avut reprezentant în comisia de recepţie.
    (7) Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie la stadiul fizic pentru lucrări de investiţii/lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente sistate este prezentat în anexa nr. 9 la prezentele Instrucţiuni.
    (8) Plata valorii lucrărilor de organizare a execuţiei, realizate conform documentaţiei tehnico-economice întocmite de proiectant, ofertate de antreprenorul general/contractantul lucrărilor şi acceptate de investitor/investitorul delegat în limita valorii stabilite în urma procedurii de achiziţie, se face în mod identic cu plata lucrărilor de bază.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Urmărirea lucrărilor
    ART. 19
    (1) Graficul fizic şi valoric de execuţie ofertat se actualizează, la nevoie, în funcţie de fondurile aprobate prin buget cu această destinaţie şi/sau lucrările suplimentare şi în funcţie de alte condiţii obiective, precum starea vremii, şi se anexează actelor adiţionale sau contractelor de lucrări suplimentare întocmite în acest sens.
    (2) Conţinutul-cadru al graficului fizic şi valoric de execuţie detaliat pe categorii de lucrări este prezentat în anexa nr. 10 la prezentele Instrucţiuni.

    ART. 20
        Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii, la situaţiile finale cantitative se anexează centralizatoarele/extrasele de materiale pe categorii de lucrări şi pavilioane, în scopul preluării cantităţilor totale în situaţia comparativă a materialelor.

    ART. 21
        În situaţii excepţionale, temeinic justificate şi fundamentate, pe perioada de îndeplinire a contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care au apărut anumite condiţii în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, conform prevederilor art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22
    (1) Actualizarea devizului general se face conform prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Valoarea actualizată se compune din valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării, conform evidenţelor contabile, şi din valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de preţuri de consum lunar total, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării.

    ART. 23
        Centrele de domenii şi infrastructuri înştiinţează Direcţia domenii şi infrastructuri despre contractele iniţiale, actele adiţionale la acestea şi contractele de lucrări suplimentare încheiate între părţile contractante, în vederea informării directorului de program major.

    ART. 24
        Centrele de domenii şi infrastructuri ţin evidenta realizărilor şi restului de executat la obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţii existente, fizic şi valoric, pe obiecte, categorii de lucrări, pe contracte şi executanţi.

    ART. 25
    (1) Centrele de domenii şi infrastructuri/centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/comandamentele/direcţiile/similar, prin structurile/microstructurile proprii de specialitate, ţin evidenţa lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, fizic şi valoric, pe construcţii şi instalaţii aferente şi categorii de lucrări.
    (2) Evidenţa realizării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forte proprii se ţine de către unităţile militare, prin microstructura tehnică de specialitate/administratorul de cazarmă, fizic şi valoric, pe fiecare an calendaristic, cazărmi, pavilioane, categorii de lucrări, capitole şi subcapitole de lucrări.
    (3) În dosarul cu documentele de evidenţă a realizării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente se introduc şi documentele de planificare a acestor lucrări, respectiv planul anual cuprinzând lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la construcţii şi instalaţii aferente, al cărui conţinut-cadru este prezentat în anexa nr. 11 la prezentele Instrucţiuni.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Obligaţii şi responsabilităţi
    ART. 26
        Utilizatorul/beneficiarul patrimoniului imobiliar al armatei are următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
    a) participă cu reprezentanţi la activităţile de recepţie la terminarea lucrărilor şi la cele de recepţie finală, în calitate de membru şi/sau invitat, primeşte în folosinţă construcţiile cu instalaţiile aferente şi terenurile, răspunde de integritatea acestora, iar la activitatea de recepţie provizorie, pentru luarea la cunoştinţă;
    b) păstrează şi completează la zi cărţile tehnice ale construcţiilor pe care le are în administrare;
    c) înregistrează activele fixe în contabilitate, în baza actului de primire emis conform centralizatorului financiar, anexă la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesului-verbal de recepţie la stadiu fizic în cazul obiectivelor sistate;
    d) foloseşte construcţiile şi instalaţiile aferente, conform destinaţiei şi instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cărţile tehnice ale construcţiilor;
    e) efectuează la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante;
    f) urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor, conform cărţilor tehnice ale construcţiilor şi reglementărilor tehnice;
    g) propune realizarea lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, în timp, sau, după caz, desfiinţare, în funcţie de modul de comportare în timp a construcţiilor şi/sau de schimbările intervenite în utilizarea acestora;
    h) întocmeşte şi promovează pentru aprobare, conform normelor interne în vigoare, notele conceptuale pentru realizarea obiectivelor de investiţii/lucrărilor de intervenţii la construcţii existente;
    i) stabileşte, împreună cu autoritatea contractantă delegată desemnată să încheie protocolul cu executantul, obligaţiile părţilor pe durata realizării lucrărilor privind respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, modalităţile privind asigurarea utilităţilor, accesului, cazării, pazei, precum şi altele asemenea în cazul existenţei unor situaţii particulare;
    j) sesizează, în termen de 24 de ore, Direcţia domenii şi infrastructuri în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile pe care le are în administrare/folosinţă;
    k) efectuează lucrările din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    l) asigură personal specializat pentru funcţionarea în bune condiţii a instalaţiilor şi utilajelor de orice tip, întreţinerea şi mentenanţa acestora, începând cu data luării în primire;
    m) obţine, atunci când este cazul, acordurile şi avizele prevăzute de lege, precum şi autorizaţia de construire pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente care se realizează în baza contractelor de achiziţie publică;
    n) asigură condiţiile necesare pentru predarea reperelor de nivelment, a amplasamentului lucrărilor de bază, terenurilor şi construcţiilor, libere de orice sarcini, destinate organizării execuţiei lucrărilor;
    o) eliberează permisul de lucru cu foc deschis pentru realizarea unor lucrări ce necesită astfel de tehnologie.


    ART. 27
        Investitorul/investitorul delegat are următoarele obligaţii principale:
    a) stabileşte nivelul calitativ ce trebuie realizat prin proiectarea şi execuţia lucrărilor, pe baza reglementărilor tehnice şi a studiilor efectuate;
    b) obţine acordurile şi avizele prevăzute de lege, precum şi autorizaţia de construire;
    c) asigură verificarea proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
    d) predă executantului amplasamentul lucrărilor de bază, terenurile şi construcţiile destinate organizării execuţiei lucrărilor şi reperele de nivelment, libere de orice sarcină şi participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a fiecărei construcţii şi la stabilirea bornelor de reper;
    e) asigură verificarea materialelor şi a execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente prin diriginţii de şantier, pe tot parcursul lucrărilor;
    f) acţionează pentru soluţionarea neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
    g) asigură recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) asigură, prin diriginţii de şantier, întocmirea cărţilor tehnice ale construcţiilor executate şi predarea acestora către utilizatori;
    i) asigură, prin compartimentul propriu de specialitate, întocmirea, prezentarea şi susţinerea dosarului cu documentele justificative pentru stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente realizate;
    j) asigură expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de intervenţii la construcţii existente;
    k) virează la Inspectoratul de Stat în Construcţii, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea fără TVA a lucrărilor pentru realizarea construcţiilor noi şi a lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente, cu precizarea "pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene", conform prevederilor legale.
    (2) Cota menţionată la alin. (1) lit. k) nu se virează în cazul lucrărilor de intervenţii la construcţii existente pentru consolidare a clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.


    ART. 28
        Proiectantul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
    a) precizează în proiect cerinţele fundamentale de calitate pe care acesta trebuie să le îndeplinească, categoria de importanţă, clasa de importanţă şi gradul de rezistenţă la foc a construcţiei;
    b) asigură prin proiectele tehnice şi detaliile de execuţie nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;
    c) prezintă proiectele elaborate în faţa experţilor tehnici de calitate şi/sau, după caz, specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de investitor, şi soluţionează neconformităţile şi neconcordanţele semnalate;
    d) elaborează caietele de sarcini, instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea şi întreţinerea acestora, iar la cerere, elaborează documentaţia pentru etapa de postutilizare;
    e) elaborează prevederi privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
    f) stabileşte, prin proiect, fazele de execuţie determinante şi participă pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
    g) stabileşte modul de tratare a defectelor apărute în execuţie din vina proiectantului şi urmăreşte aplicarea pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi şi răspunde pentru culpa sa în condiţiile prevăzute de lege;
    h) asigură asistenţa tehnică, conform clauzelor contractuale, pe parcursul execuţiei lucrărilor proiectate;
    i) întocmeşte referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea şi participă la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei;
    j) asigură participarea în mod obligatoriu a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper, la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.


    ART. 29
        Executantul lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente are următoarele obligaţii principale:
    a) prezintă investitorului/investitorului delegat, la cererea acestuia, poliţele de asigurare încheiate pentru toate riscurile care ar putea apărea privind execuţia lucrărilor, investitorul/investitorul delegat nefiind responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaţii plătibile prin lege ca urmare a unui accident sau prejudiciu, cu excepţia celor rezultate din vina sa;
    b) preia de la investitor/investitorul delegat amplasamentul lucrărilor de bază, terenurile şi construcţiile destinate organizării execuţiei lucrărilor şi reperele de nivelment, libere de orice sarcină şi participă, împreună cu proiectantul şi cu investitorul, la trasarea generală a fiecărei construcţii şi la stabilirea bornelor de reper;
    c) sesizează investitorii asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;
    d) începe execuţia numai la lucrările de construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe baza proiectelor verificate de specialişti atestaţi;
    e) asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate, conceput şi realizat prin personalul propriu în condiţiile legii, inclusiv prin desemnarea de responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi pentru coordonarea lucrărilor;
    f) respectă proiectele şi detaliile de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;
    g) convoacă factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigură condiţiile necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
    h) rezolvă, pe propria cheltuială, neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului;
    i) utilizează în execuţia lucrărilor numai produsele şi procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice care conduc la realizarea cerinţelor, şi gestionează probele-martor;
    j) înlocuieşte produsele şi procedeele prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi, cu acordul investitorului;
    k) sesizează, în termen de 24 de ore, Direcţia domenii şi infrastructuri, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
    l) întocmeşte măsurătorile/ataşamentele şi situaţiile finale cantitative aferente şi le prezintă dirigintelui de şantier pentru examinarea lucrărilor;
    m) execută lucrările în termenul prevăzut în documentele contractului şi supune spre recepţie numai construcţiile care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
    n) aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor;
    o) remediază, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de garanţie stabilită, conform prevederilor legale;
    p) îşi asumă, prin protocol încheiat cu autoritatea contractantă delegată, obligaţiile stabilite de aceasta privind asigurarea ordinii interioare în cazarmă;
    q) readuce terenurile ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;
    r) stabileşte răspunderile tuturor participanţilor la procesul de producţie, în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii şi cu prevederile legale;
    s) răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei pe toată perioada impusă de investitor prin contract şi pentru viciile structurii de rezistenţă pe toată durata de existenţă a construcţiei, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie.


    ART. 30
        Responsabilul tehnic cu execuţia autorizat are următoarele obligaţii:
    a) admite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de verificatori de proiecte atestaţi;
    b) verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;
    c) întocmeşte şi ţine la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde;
    d) pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea calităţii lucrărilor;
    e) opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.


    ART. 31
    (1) În perioada de pregătire a investiţiei, în exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:
    a) verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
    b) verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
    c) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
    d) verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
    e) verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii la construcţii existente;
    f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatorii de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
    g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
    h) verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;
    i) verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
    j) participă la predarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment către executant;
    k) participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
    i) participă la predarea terenului rezervat pentru organizarea de şantier;
    m) verifică existenţa planului calităţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
    n) verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii;
    o) verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil.

    (2) În perioada execuţiei lucrărilor, în exercitarea verificării executării corecte a lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:
    a) urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
    b) verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
    c) interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
    d) interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
    e) verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
    f) verifică respectarea planului calităţii, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
    g) interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
    h) participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
    i) efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procesele-verbale în faze determinante, procesele-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse şi altele asemenea;
    j) asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
    k) transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
    l) informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
    m) urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
    n) verifică, în calitate de reprezentant al investitorului/investitorului delegat, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
    o) anunţă Biroul inspecţia de stat în construcţii din Ministerul Apărării Naţionale despre oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;
    p) anunţă Biroul inspecţia de stat în construcţii din Ministerul Apărării Naţionale despre reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
    q) preiau documentele de la executant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
    r) urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul unităţii militare utilizatoare.

    (3) La recepţia lucrărilor, în exercitarea verificării executării corecte a lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:
    a) asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;
    b) urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
    c) predau investitorului actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.


    ART. 32
    (1) Pentru lucrările de investiţii/intervenţii la construcţii existente, centrele de domenii şi infrastructuri preiau amplasamentele de la unităţile militare utilizatoare şi le predau executantului, asigurând exercitarea atributului de diriginte de şantier pentru examinarea materialelor, echipamentelor şi utilajelor cu montaj ce se pun în operă, a stadiului fizic realizat efectiv în şantier şi certificarea realităţii datelor înscrise în documentele întocmite de furnizori/executant, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică aprobată.
    (2) După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică, vizată spre neschimbare, se dezvoltă prin proiectul tehnic şi constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuţie, fiind interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire, investitorul împreună cu executantul având obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic, a cărui existenţă pe şantier este obligatorie pe toată durata executării lucrărilor.

    ART. 33
        Sunt supuse verificării tehnice de calitate următoarele documentaţii:
    a) documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
    b) proiectul tehnic şi detaliile de execuţie sub formă de planşe, breviare de calcul şi caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege, precum şi dispoziţiile de şantier prin care se modifică, în condiţiile legii, detalii de execuţie iniţiale;
    c) documentaţia tehnică necesară obţinerii avizului de securitate la incendiu;
    d) documentaţia necesară obţinerii avizului de la Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat pentru punerea în funcţiune a centralelor termice.


    ART. 34
        Verificatorul de proiecte atestat semnează şi ştampilează piesele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege.

    ART. 35
        Verificatorul de proiecte atestat întocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate.

    ART. 36
        Verificatorul de proiecte atestat nu ştampilează/verifică proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.

    ART. 37
    (1) Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte atestat şi proiectant se rezolvă de către un expert tehnic de calitate, angajat de Direcţia domenii şi infrastructuri în condiţiile legii.
    (2) Decizia expertului tehnic de calitate este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia.

    ART. 38
        Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor se efectuează asupra:
    a) construcţiilor, pentru cunoaşterea stării tehnice, în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice, în vederea evaluării capacităţii acestora de satisfacere a cerinţelor;
    b) proiectelor pentru rezolvarea unor litigii privind calitatea acestora;
    c) proiectelor şi construcţiilor aliate în execuţie pentru rezolvarea unor litigii privind calitatea execuţiei;
    d) construcţiilor existente, de regulă, înainte de promovarea notelor conceptuale, atunci când durata normată de folosinţă este îndeplinită, pentru determinarea stadiului de degradare şi a oportunităţii iniţierii unui proiect de investiţie/lucrări de intervenţii la construcţii existente.


    ART. 39
    (1) Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii:
    a) întocmeşte raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;
    b) întocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate.

    (2) Expertul tehnic de calitate atestat nu extrage şi nu transmite, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor.

    ART. 40
        În domeniul amenajării teritoriului, autorizării lucrărilor şi asigurării calităţii în construcţii, Direcţia domenii şi infrastructuri are următoarele atribuţii:
    a) emite, conform prevederilor legale, autorizaţiile de construire/desfiinţare pentru lucrări cu caracter militar şi verifică, pe şantiere, modul de respectare de către investitori a condiţiilor de eliberare a acestora;
    b) exercită controlul de stat al calităţii în construcţii în toate etapele de concepţie, proiectare, execuţie, urmărirea comportării în exploatare sau postutilizare, indiferent de forma de proprietate ori sursa de finanţare;
    c) întocmeşte, în urma controlului de stat al calităţii în construcţii, nota de constatare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 12 la prezentele Instrucţiuni, privind starea pavilioanelor şi măsurile care se impun, potrivit legii;
    d) constată, prin personalul specializat, contravenţiile în domeniul construcţiilor şi aplică sancţiunile prevăzute de lege;
    e) dispune, în limita competenţelor legale, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător sau a celor care încalcă reglementările tehnice şi legislative;
    f) raportează ministrului apărării naţionale cazurile de realizare nelegală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii, cu informarea în prealabil a şefului categoriei de forţe ale armatei/structurii centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale/similar;
    g) avizează solicitările de modificări la construcţiile existente;
    h) emite avize şi acorduri, certificate şi autorizaţii, conform prevederilor legale, pentru proiectele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţiile existente;
    i) avizează, la cererea Statului Major al Apărării, documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru amplasarea noilor obiective de investiţii şi dezvoltarea celor existente, precum şi pentru închiderea sau demolarea acestora, din punctul de vedere al protejării construcţiilor, instalaţiilor şi terenurilor existente în patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale;
    j) propune instituţiilor emitente retragerea avizelor/autorizaţiilor pentru executanţii de lucrări, responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor, diriginţii de şantier, proiectanţii, experţii tehnici şi verificatorii de proiecte atestaţi care încalcă în mod repetat reglementările tehnice privind calitatea în construcţii şi atribuţiile specifice sau când prestaţiile acestora sunt necorespunzătoare;
    k) asigură efectuarea de expertize tehnice de calitate la documentaţii, lucrări şi construcţii în cazul producerii unor accidente tehnice sau dezastre, precum şi în toate cazurile în care se ajunge la această concluzie în urma unui control;
    l) dispune, acolo unde expertiza o cere, încetarea exploatării construcţiilor;
    m) participă la toate fazele determinante, stabilite în documentaţia tehnică de execuţie a lucrărilor, conform prevederilor actelor normative în vigoare, verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi reglementările aplicabile şi autorizează continuarea lucrărilor, numai în cazul îndeplinirii acestora;
    n) întocmeşte procesul-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante, al cărui conţinut-cadru este prezentat în anexa nr. 13 la prezentele Instrucţiuni;
    o) verifică şi aprobă dispoziţiile de şantier în cazul propriilor contracte de lucrări, însoţite de notele de renunţare sau notele de comandă suplimentară aferente, emise de proiectant pentru obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţiile existente;
    p) verifică aplicarea prevederilor legale privind recepţia lucrărilor, întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei şi modul în care se face urmărirea curentă şi specială în exploatare a construcţiilor;
    q) verifică respectarea prevederilor legale referitoare la controlul şi atestarea calităţii materialelor, produselor, elementelor de construcţii şi lucrărilor executate, constată abaterile, aplică sancţiunile legale şi întocmeşte procesul-verbal de control al calităţii lucrărilor, al cărui conţinut-cadru este prezentat în anexa nr. 14 la prezentele Instrucţiuni;
    r) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele metodologice, procedurile şi instrucţiunile pentru desfăşurarea activităţii proprii şi asigură mijloacele şi dotarea cu materiale, aparatură şi tehnică necesare exercitării atributului de control;
    s) efectuează, periodic şi ori de câte ori este necesar, analize şi întocmeşte rapoarte de informare în domeniul specific de activitate, cu propuneri de măsuri preventive şi de îmbunătăţire a calităţii şi disciplinei în construcţii;
    ş) organizează instruiri în domeniul calităţii şi disciplinei în construcţii.


    CAP. III
    Recepţia lucrărilor
    ART. 41
        Recepţia lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, în Ministerul Apărării Naţionale, se execută de către comisii de recepţie, conform prevederilor legale, cu particularizările stabilite prin prezentele instrucţiuni.

    ART. 42
    (1) Recepţia lucrărilor la obiectivele de investiţii/lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente, precum şi a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, realizate în baza contractelor de achiziţie publică, se execută în trei etape, astfel:
    a) recepţia provizorie aferentă unui obiect sau a unei părţi de obiect;
    b) recepţia la terminarea tuturor lucrărilor contractate;
    c) recepţia finală, efectuată la expirarea perioadei de garanţie.

    (2) Situaţiile de lucrări se verifică şi se aprobă de investitor/investitorul delegat, potrivit graficului fizic şi valoric, în conformitate cu prevederile contractuale.
    (3) Recepţia lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii curente executate cu forţe proprii la construcţii şi instalaţii aferente acestora se execută într-o singură etapă, în termen de 15 zile de la consemnarea în ordinul de zi pe unitate a datei terminării lucrărilor.

    ART. 43
     La recepţia la terminarea lucrărilor, investitorul prezintă documentele conţinute în cartea tehnică a construcţiei, respectiv capitolele A şi B, referatul proiectantului, al dirigintelui şi centralizatorul financiar al cheltuielilor, completat conform modelului prezentat în anexa nr. 15 la prezentele Instrucţiuni.

    ART. 44
    (1) Pe timpul execuţiei lucrărilor, se execută recepţii provizorii pe baza unor procese-verbale de recepţie provizorie care constituie documente justificative pentru plata lucrărilor de construcţie şi instalaţii aferente acestora cuprinse în situaţiile de lucrări/ataşamente/măsurători întocmite de antreprenori cuprinzând lucrări executate pe parcursul derulării contractului de lucrări pentru implementarea unui obiectiv de investiţie/lucrare de intervenţii la construcţii existente.
    (2) În procesul-verbal de recepţie provizorie se înscriu lucrările executate, conforme sub aspect fizic şi calitativ, pentru care sunt prezentate documente complete de atestare a calităţii.
    (3) Obiectele/părţile de obiect recepţionate provizoriu rămân în evidenţa investitorului/investitorului delegat până la recepţia la terminarea lucrărilor.
    (4) Obiectele recepţionate care pot fi puse în funcţiune se iau în primire de către comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare prin proces-verbal de predare-primire, parte componentă a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, şi se înscriu în evidenţa contabilă, în baza actului de primire emis de unitatea militară utilizatoare, cu valoarea din centralizatorul financiar al cheltuielilor totale repartizate pe obiectele investiţiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 15A la prezentele Instrucţiuni.
    (5) Conţinutul-cadru al măsurătorii/ataşamentului este prezentat în anexa nr. 16 la prezentele Instrucţiuni.
    (6) În cazul în care investitorul decide preluarea de la executant a unei părţi din construcţie, într-un anumit stadiu fizic de execuţie, între investitor şi executant se încheie un proces-verbal de recepţie parţial conform anexei nr. 17 la prezentele Instrucţiuni.

    ART. 45
    (1) Convocarea comisiei de recepţie se face de investitor/investitorul delegat, în maximum 15 zile de la primirea notificării de terminare a lucrărilor, transmisă de executant.
    (2) Convocarea comisiei se face numai după verificarea de către investitor a îndeplinirii condiţiilor de încadrare în prevederile bugetare anuale şi trimestriale, aprobate cu această destinaţie, şi în conformitate cu prevederile contractuale, demarându-se procedura de suplimentare a fondurilor aprobate în buget.
    (3) Convocarea comisiei de recepţie la stadiu fizic se face de investitor/investitorul delegat, în maximum 15 zile de la emiterea ordinului de sistare a lucrărilor.

    ART. 46
        Comisiile de recepţie se numesc, prin decizie, de către:
    a) şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, pentru obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţii existente, situaţie în care preşedintele comisiei de recepţie este locţiitorul sau înlocuitorul legal al acestuia ori o altă persoană desemnată de către şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri;
    b) comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare pentru obiectivele de investiţii/lucrări de intervenţii la construcţiile existente realizate în imobile aflate în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării Naţionale care nu au ca sursă de finanţare bugetul ministerului, caz în care din comisie fac parte şi reprezentanţi ai centrului de domenii şi infrastructuri în a cărui zonă de responsabilitate se încadrează imobilul respectiv;
    c) comandanţii/şefii unităţilor militare care au aprobat documentaţiile tehnico-economice de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente ce se execută în cazărmile proprii sau arondate, în baza contractelor de achiziţie publică, situaţie în care preşedintele comisiei de recepţie este locţiitorul comandantului/şefului sau, după caz, şeful logisticii/similar;
    d) comandanţii/şefii unităţilor militare utilizatoare pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ce se execută în cazărmile proprii sau arondate, cu forţe proprii, situaţie în care preşedintele comisiei de recepţie este locţiitorul comandantului/şefului sau, după caz, şeful logisticii/similar.


    ART. 47
    (1) Comisiile de recepţie se compun din preşedinte şi un număr par de membri, în funcţie de importanţa construcţiei.
    (2) Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, comisiile de recepţie se compun din preşedinte şi un număr par de membri.
    (3) Reprezentanţii proiectantului şi executantului lucrărilor nu fac parte din comisiile de recepţie, dar participă pentru prezentarea şi susţinerea lucrărilor.
    (4) Diriginţii de şantier nu fac parte din comisiile de recepţie, dar asigură condiţiile de executare a recepţiei şi secretariatul comisiei.
    (5) Din comisiile de recepţie la terminarea tuturor lucrărilor, pentru obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţii existente fac parte, în mod obligatoriu, următorii:
    a) preşedinte:
    - locţiitorul şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri sau înlocuitorul legal al acestuia;

    b) membri:
    - locţiitorul şefului Centrului de domenii şi infrastructuri, sau înlocuitorul legal al acestuia;
    – 1-2 reprezentanţi ai Secţiei coordonare proiecte şi mentenanţă cazărmi/Secţiei NSIP din Direcţia domenii şi infrastructuri;
    – reprezentantul de specialitate al directorului de program;
    – reprezentantul în Biroul inspecţiei de stat construcţii din Ministerul Apărării Naţionale;
    – comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare sau înlocuitorul legal al acestuia;
    – şeful formaţiunii de exploatare/întreţinere construcţii din unitatea militară utilizatoare;


    (6) Componenţa comisiei de recepţie se completează, după caz, cu:
    a) reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau ai organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap dacă în cadrul documentaţiei obiectivului de investiţie este prevăzută rampă de acces/platformă necesară persoanelor cu dezabilităţi pentru accesul în clădire, iar clădirea este de utilitate publică;
    b) reprezentantul Direcţiei domenii şi infrastructuri/centrului de domenii şi infrastructuri, specialist în domeniul apărare împotriva incendiilor, pentru obiectivele de investiţii/lucrări de intervenţii la construcţiile existente ale căror avize s-au emis de către Direcţia domenii şi infrastructuri;
    c) un reprezentant al Direcţiei judeţene pentru cultură/Direcţia pentru cultură a municipiului Bucureşti, în cazul construcţiilor nominalizate în lista monumentelor istorice.

    (7) Din comisiile de recepţie finală la obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţiile existente fac parte, în mod obligatoriu, următorii:
    a) preşedinte:
    - locţiitorul şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri sau înlocuitorul legal al acestuia;

    b) membri:
    - locţiitorul şefului Centrului de domenii şi infrastructuri, sau înlocuitorul legal al acestuia;
    – 1-2 reprezentanţi ai Secţiei coordonare proiecte şi mentenanţă cazărmi/Secţiei NSIP din Direcţia domenii şi infrastructuri;
    – reprezentantul de specialitate al directorului de program;
    – comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare sau înlocuitorul legal al acestuia;
    – şeful formaţiunii de exploatare/întreţinere construcţii din unitatea militară utilizatoare;


    (8) Din comisiile de recepţie pentru lucrările de reparaţii curente realizate în baza contractelor de achiziţie publică fac parte, în mod obligatoriu, următorii:
    a) reprezentantul centrului de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/comandamentului/direcţiei/similar sau, după caz, reprezentantul structurii centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru lucrările din cazărmile aflate în administrare, care au calitate de autoritate contractantă delegată a acestor lucrări;
    b) reprezentantul centrului de domenii şi infrastructuri, pentru lucrările din cazărmile aflate în administrare, care are calitate de autoritate contractantă delegată a acestor lucrări;
    c) şeful logisticii/similar din unitatea militară utilizatoare;
    d) comandanţii/şefii subunităţilor care utilizează pavilioanele la care s-au executat lucrările;
    e) alţi specialişti în domeniu, după caz.

    (9) Din comisiile de recepţie pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii fac parte, în mod obligatoriu, următorii:
    a) şeful logisticii/similar din unitatea militară utilizatoare;
    b) comandanţii/şefii subunităţilor ce utilizează pavilioanele la care s-au executat lucrările;
    c) alţi specialişti în domeniu, după caz.

    (10) Şefii formaţiunilor de exploatare/întreţinere construcţii din unităţile militare nu fac parte din comisiile de recepţie pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii.
    (11) Din comisiile de recepţie face parte şi reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale, dacă aceasta a emis autorizaţia de construire, reprezentantul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în cazul în care obiectivul este înscris pe lista monumentelor istorice sau se află în zona de protecţie a acestora, precum şi reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă privind apărarea împotriva incendiilor, după caz, potrivit prevederilor legale.
    (12) Comisia de recepţie provizorie este compusă din: preşedinte, respectiv locţiitorul/şeful secţiei dirigenţie lucrări/altă persoană desemnată de şeful autorităţii contractante delegate şi membri, reprezentanţi ai autorităţii contractante delegate.

    ART. 48
    (1) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor examinează:
    a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire;
    b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de proiectare, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii;
    c) referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi dirigintele de şantier cu privire la modul cum a fost executată lucrarea;
    d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în documentaţia tehnică de execuţie aprobată, anexă la contract;
    e) valoarea investiţiei;
    f) documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor;
    g) existenţa certificatului de performanţă energetic, după caz;
    h) existenţa adeverinţei eliberate de Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin care se confirmă plăţile efectuate de investitor, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/1995, republicată, după caz;
    i) procesul-verbal de recepţie parţială, prevăzut în cazul preluării de către investitor a unei părţi din construcţie, după caz.

    (2) Comisia de recepţie parţială examinează:
    a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
    b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii;
    c) terminarea lucrărilor supuse recepţiei;
    d) valoarea declarată a obiectului sau a părţii de obiect supuse activităţii de recepţie.

    (3) Comisia de recepţie finală a lucrărilor la obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţiile existente analizează procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, finalizarea lucrărilor cerute de recepţia la terminarea lucrărilor şi referatul întocmit de investitor/investitorul delegat înainte de recepţie cu privire la modul de comportare în exploatare pe perioada de garanţie a lucrărilor, inclusiv viciile aferente şi remedierea acestora.
    (4) La terminarea examinării nemijlocite a construcţiei, comisia consemnează în procesul verbal de recepţie:
    a) constatări în urma examinării vizuale a construcţiei şi analizării documentelor;
    b) valoarea finală a lucrărilor executate;
    c) realizarea măsurilor din avizul de securitate la incendiu şi din documentaţia tehnico-economică de execuţie referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor;
    d) ca anexă, lista cu lucrările ce necesită remediere şi/sau cu lucrările nefinalizate/neexecutate, precum şi termenul de remediere/finalizare a acestora, după caz;
    e) eventuale explicaţii şi/sau observaţii ale executantului;
    f) refuzul executantului şi/sau al unor membri de a semna procesul-verbal de recepţie, după caz;
    g) motivarea refuzului de a semna procesul verbal de recepţie se anexează semnată de persoana în cauză;
    h) situaţiile de absenţă a unor membri ai comisiei sau invitaţi convocaţi;
    i) decizia de admitere sau de respingere a recepţiei sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepţie;
    j) recomandările comisiei de recepţie;
    k) perioada de garanţie a lucrărilor.


    ART. 49
    (1) Comisia de recepţie a lucrărilor recomandă admiterea cu obiecţii a recepţiei în cazul în care obiecţiile consemnate nu sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale.
    (2) Comisia de recepţie a lucrărilor recomandă amânarea recepţiei atunci când:
    a) se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al cerinţelor fundamentale;
    b) construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua considerabil utilitatea construcţiei;
    c) există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări pentru a le clarifica;
    d) neprezentarea reprezentantului proiectantului care să susţină, în faţa comisiei de recepţie, referatul/referatele tehnice cu privire la modul de realizare a lucrărilor proiectate.

    (3) Comisia de recepţie a lucrărilor recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize, reproiectări sau refaceri de lucrări.
    (4) În cazul în care comisia de recepţie a lucrărilor recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau respingerea recepţiei, aceasta trebuie să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate.
    (5) În situaţia reglementată la alin. (4) nu se efectuează plata decât după înlăturarea neregulilor constatate. În situaţia admiterii cu obiecţii, stingerea acestora se efectuează de către comisia de recepţie.

    ART. 50
    (1) Procesul-verbal de recepţie a lucrărilor, întocmit conform prevederilor specifice în domeniul construcţiilor, este actul prin care investitorul/investitorul delegat certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului, iar unitatea militară utilizatoare declară că acceptă lucrările şi le preia în folosinţă cu sau fără rezerve.
    (2) Rezultatul de admitere/amânare/respingere a recepţiei se înscrie de către comisie în procesul-verbal şi se aprobă de către comandantul/şeful unităţii militare care a numit comisia de recepţie.
    (3) În cazul în care, prin procesele-verbale de admitere a recepţiei la terminarea lucrărilor, se stabilesc lucrări ce trebuie remediate sau completate de executant, aceste procese-verbale se aprobă numai în baza documentelor justificative care atestă executarea în întregime şi de calitate a remedierilor sau completărilor.

    ART. 51
    (1) Procesele-verbale de recepţie pentru lucrările la obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţiile existente se întocmesc în original şi se distribuie, după aprobare, câte un exemplar fiecărei unităţi militare, instituţii şi operator economic care a avut reprezentant în comisia de recepţie.
    (2) După semnarea şi aprobarea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, investitorul/investitorul delegat elaborează, în termen de 14 zile, documentele constatatoare care conţin informaţii referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către fiecare contractant, pentru folosirea acestor informaţii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    (3) Procesele-verbale de recepţie a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente se întocmesc în original şi se distribuie, după aprobare, în câte un exemplar fiecărei unităţi militare care a avut reprezentant în comisia de recepţie şi executantului.
    (4) Conţinutul-cadru al centralizatorului financiar al cheltuielilor, anexă la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, pentru lucrări de reparaţii curente executate în antrepriză este prezentat în anexa nr. 15B la prezentele Instrucţiuni.
    (5) Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii/lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente este prezentat în anexa nr. 18 la prezentele Instrucţiuni.
    (6) Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de reparaţii curente executate în antrepriză este prezentat în anexa nr. 18A la prezentele Instrucţiuni, iar al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii este prezentat în anexa nr. 18B la prezentele Instrucţiuni.
    (7) Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor la obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţiile existente este prezentat în anexa nr. 19 la prezentele Instrucţiuni, iar al procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor de reparaţii curente executate în antrepriză este prezentat în anexa nr. 19A la prezentele Instrucţiuni.
    (8) Plata finală la obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii la construcţii existente realizate se face de către investitori/investitori delegaţi, după recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract şi verificarea situaţiei finale cantitativă şi a centralizatorului situaţiilor de lucrări.
    (9) Conţinutul-cadru al situaţiei finale cantitative este prezentat în anexa nr. 20 la prezentele Instrucţiuni.

    ART. 52
    (1) Decizia comisiei de recepţie se ia cu majoritate de voturi. Prin semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, investitorul şi beneficiarul iau act de decizia comisiei privind admiterea sau respingerea recepţiei.
    (2) După admiterea recepţiei, beneficiarul este obligat să preia construcţia de la investitorul delegat în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi să emită actul de primire în termen de 30 de zile de la primirea fişelor activului fix.
    (3) Este interzisă utilizarea construcţiei a cărei recepţie la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala executantului.
    (4) Procesul-verbal la terminarea lucrărilor constituie baza legală pentru alocarea la drepturi de operare şi mentenanţă a construcţiei.

    CAP. IV
    Stabilirea valorii finale a lucrărilor şi justificarea cheltuielilor efectuate
    ART. 53
    (1) Valoarea finală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente la obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii, aprobate, realizate şi recepţionate, executate din fonduri alocate prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, se determină de către investitorul/investitorul delegat care a efectuat cheltuielile de achiziţie prin verificarea, acceptarea, avizarea şi aprobarea de către acesta a situaţiilor finale cantitative şi a centralizatorului situaţiilor de lucrări întocmite de executanţi/diriginţi pentru lucrările recepţionate, comparativ cu documentaţiile de execuţie, legal aprobate, la care se adaugă toate cheltuielile efectuate de investitor/investitorul delegat pentru realizarea lucrărilor, cum ar fi taxe, avize, studii de fezabilitate, expertize tehnice, proiect tehnic, organizare proceduri achiziţie, taxe de racord pentru utilităţi şi altele de aceeaşi natură.
    (2) Valoarea finală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente la obiectivele de investiţii imobiliare/lucrările de intervenţii, aprobate, realizate şi recepţionate, executate din fonduri NSIP se stabileşte de către Comisia internaţională a auditorilor pentru NATO/Internaţional Board of Auditors for NATO/IBAN prin eliberarea Certificatului de bună execuţie financiară/Certificate of Final Financial Acceptance/COFFA.

    ART. 54
    (1) Justificarea cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente, realizate conform contractelor de achiziţie publică, se face în baza dosarului cu documentele justificative pentru stabilirea valorii finale.
    (2) Materialele consumate la executarea cu foile proprii a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente de către unităţile şi formaţiunile militare utilizatoare se justifică în baza proceselor-verbale de recepţie aprobate de către comandanţii/şefii unităţilor militare utilizatoare, precum şi a situaţiei finale cantitative, a măsurătorii finale, a extrasului de materiale şi a situaţiei comparative a materialelor, documente care se supun verificării tehnice de către compartimentele/birourile/secţiile de specialitate din cadrul centrelor de domenii şi infrastructuri/centrelor de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/comandamentelor/direcţiilor/similar, prin structurile proprii de administrare cazărmi şi se aprobă de către comandanţii/şefii unităţilor militare utilizatoare, în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

    ART. 55
    (1) Dosarul cu documentele justificative pentru stabilirea valorii finale a lucrărilor de reparaţii curente executate în antrepriză, realizate şi recepţionate, se întocmeşte de către compartimentele/birourile/secţiile de specialitate şi se aprobă de comandanţii/şefii centrelor de domenii şi infrastructuri/centrelor de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/comandamentelor/direcţiilor/similar, care au calitate de autoritate contractantă delegată a acestor lucrări, în termen de 30 de zile de la recepţia la terminarea lucrărilor, şi cuprinde următoarele documentele:
    a) procesul-verbal/procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 18A la prezentele Instrucţiuni, însoţite de centralizatorul/centralizatoarele financiare ale cheltuielilor, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 15B, în original;
    b) documentaţia tehnico-economică de execuţie care a stat la baza executării lucrărilor, în original, elaborată şi aprobată în condiţiile legii;
    c) contractele de execuţie de lucrări, actele adiţionale la contracte, însoţite de procesele- verbale de negociere şi devizele pe categorii de lucrări aferente, în copie;
    d) ordinul de începere a lucrărilor pentru lucrări de reparaţii curente executate în antrepriză, realizate în baza contractelor de achiziţie publică, în original, emis de investitorul delegat;
    e) documentele care atestă calitatea lucrărilor executate, conform prevederilor legale;
    f) situaţiile de lucrări însoţite de măsurători, în copie, conform modelului prezentat în anexa nr. 21 şi, respectiv, modelului prezentat în anexa nr. 22 la prezentele Instrucţiuni;
    g) facturile fiscale şi ordinele de plată, în copie;
    h) centralizatorul financiar al contractelor, actelor adiţionale, devizelor, situaţiilor de lucrări, facturilor fiscale şi ordinelor de plată, pentru lucrări de reparaţii curente executate în antrepriză, realizate în baza contractelor de achiziţie publică, conform modelului prezentat în anexa nr. 23 la prezentele Instrucţiuni;
    i) procesul-verbal de predare a amplasamentului.

    (2) Dosarul cu documentele justificative pentru stabilirea cantităţilor finale de materiale care au fost puse în operă prin lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii şi recepţionate, se întocmeşte în termen de 30 de zile de la recepţia la terminarea lucrărilor şi cuprinde următoarele documente:
    a) procesul-verbal/procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, în original, conform modelului prezentat în anexa nr. 18B la prezentele Instrucţiuni;
    b) situaţia finală cantitativă, conform modelului prezentat în anexa nr. 24 la prezentele Instrucţiuni, însoţită de extrasul de materiale pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate la construcţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 25 la prezentele Instrucţiuni;
    c) situaţia comparativă a materialelor pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii, conform modelului prezentat în anexa nr. 26 la prezentele Instrucţiuni;
    d) măsurătoarea finală;
    e) extrasul de materiale pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate la construcţii şi situaţia comparativă a materialelor pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii se întocmesc pe pavilioane şi cumulat pentru întreaga cazarmă.


    ART. 56
    (1) Dosarele cu documentele justificative pentru stabilirea cantităţilor finale de materiale care au fost consumate la realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii se întocmesc de către compartimentul tehnic de specialitate/administratorul de cazarmă şi se aprobă de către comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare în termen de 30 de zile de la aprobarea proceselor-verbale de recepţie aferente lucrărilor executate.
    (2) Consumul tehnic normat cuprins în situaţia comparativă a materialelor se stabileşte pe baza centralizatorului/extrasului de materiale aferente situaţiei finale cantitativă aprobată.
    (3) Consumul efectiv de materiale cuprins în situaţia comparativă a materialelor se stabileşte pe baza documentelor justificative.
    (4) Pentru diferenţele negative între consumul tehnic normat şi consumul efectiv de materiale care rămân nejustificate după regularizare, comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare dispune efectuarea cercetării administrative pentru stabilirea şi recuperarea pagubei.

    ART. 57
        În cazul lucrărilor de reparaţii curente executate în baza contractelor de achiziţie publică, valoarea finală a lucrărilor se stabileşte pe baza centralizatorului financiar al contractelor, actelor adiţionale, devizelor, situaţiilor de lucrări, facturilor fiscale şi ordinelor de plată.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 58
    (1) Direcţia domenii şi infrastructuri este structura tehnică de specialitate a Ministerului Apărării Naţionale care coordonează activitatea de implementare şi urmărire a aplicării prezentelor instrucţiuni.
    (2) Structurile cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilelor din cadrul structurilor centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor/structurilor similare transmit Direcţiei domenii şi infrastructuri stadiul realizării planului anual de întreţinere şi reparaţii curente şi al întocmirii dosarelor cu documente justificative pentru stabilirea valorii finale a lucrărilor, până la 30 ianuarie, pentru anul precedent, conform modelului prezentat în anexa nr. 27 la prezentele Instrucţiuni.
    (3) În aplicarea prezentelor instrucţiuni, Direcţia domenii şi infrastructuri este împuternicită să emită precizări tehnice.

    ART. 59
        Orice modificări şi completări aduse ulterior actelor normative în baza şi în executarea cărora sunt emise prezentele instrucţiuni şi care le sunt incidente se aplică corespunzător, fără alte precizări.

    ART. 60
    Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezentele Instrucţiuni.

    ANEXA 1

    la Instrucţiuni

    GLOSAR
    I. ABREVIERI
        C+M - lucrări de construcţii-montaj
        CTE - consiliul tehnico-economic
        C.D.I. - centru de domenii şi infrastructuri
        DG-SF aprobat, actualizat - deviz general din studiul de fezabilitate aprobat, actualizat
        ISC - Inspecţia de Stat în Construcţii din Ministerul Apărării Naţionale
        N.C.S. - notă de comandă lucrări suplimentare
        N.R. - notă de renunţare lucrări
        OS organizare de şantier
        RK/C/I - reparaţie capitală/consolidare/investiţie
        S.C. - societate comercială
        SF, EXP, PT - studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiect tehnic
        SL - situaţii de lucrări
        SL-NCS - situaţii de lucrări suplimentare
        U.M. - unitate militară

    II. TERMENI ŞI DEFINIŢII
    1. Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrări de construcţii cu caracter militar/autorizaţie de construire/desfiinţare - actul de autoritate emis de Direcţia domenii şi infrastructuri/organele administraţiei locale, pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea, funcţionarea şi desfiinţarea construcţiilor.
    2. Beneficiar de investiţie - Statul major al categoriilor de forţe ale armatei/comandamentul/similar, structura centrală/subordonată nemijlocit ministrului apărării naţionale, în beneficiul cărora se realizează investiţia.
    3. Cartea tehnică a construcţiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele şi evidenţele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice, fizice, a construcţiei respective şi evoluţiei acesteia în timp.
    4. Controlul de stat al calităţii în construcţii - controlul ce se exercită, potrivit legii, urmărind existenţa şi respectarea sistemului calităţii în construcţii în toate etapele de realizare, existenţă, exploatare şi postutilizare şi cuprinde inspecţii la investitori, proiectanţi, executanţi, utilizatori şi beneficiari.
    5. Construcţie specială - construcţia, amenajările şi instalaţiile aferente acesteia la obiectivele militare, lucrările specifice la căile de comunicaţii, precum şi cele realizate în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, deţinute cu orice titlu de către acestea.
    6. Detalii de execuţie - D.D.E. documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare, precum şi piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori de proiecte atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate.
    7. Director de program major - şeful structurii responsabile de generarea de capabilităţi, având în responsabilitate elaborarea şi execuţia unui program major.
    8. Diriginte de şantier - specialist în construcţii autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, angajat de către investitor, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu documentaţiile tehnice aferente.
    9. Documentaţie tehnică pentru implementarea proiectului de investiţie imobiliară - D.T. - documentaţia tehnico-economică distinctă care să la baza emiterii autorizaţiei de construire, prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea construcţiilor inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz.
    10. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii de bază - P.A.C./desfiinţarea construcţiilor - P.A.D. - totalitatea documentelor care constituie suportul tehnic al dosarului ce se depune la Direcţia domenii şi infrastructuri, în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare.
    11. Documentaţia tehnico-economică pentru organizarea execuţiei lucrărilor - P.O.E. - documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc lucrările de organizare de şantier, principalele coordonate privind amplasarea construcţiilor provizorii (rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces auto şi ferate, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea) sau amenajarea în construcţii existente a vestiarelor pentru muncitori, grupurilor sanitare etc.
    12. Executant - Centrul de intervenţie pentru situaţii de urgenţă din subordinea Direcţiei domenii şi infrastructuri sau agentul economic specializat şi autorizat în condiţiile legii care execută lucrări de construcţii şi instalaţii pe bază de contracte economice încheiate cu investitorii.
    13. Expert tehnic atestat - specialist în construcţii atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcţii sau specialităţii de instalaţii, care efectuează expertizarea tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor privind respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile.
    14. Expertizare tehnică de calitate - activitatea complexă, desfăşurată de o persoană fizică sau juridică, specializată şi autorizată conform legii, în scopul cercetării, încercării, studierii, analizării şi evaluării necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţii.
    15. Grafic fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor - eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.
    16. Investitor - Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia domenii şi infrastructuri sau structurile cu personalitate juridică, a căror activitate se desfăşoară în baza unor legi speciale şi care efectuează cheltuieli de investiţii ce se finanţează total ori parţial din fonduri publice şi/sau alte surse, având drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de investiţii.
    17. Investitor delegat unitatea militară ai cărei comandanţi/şefi sunt ordonatori de credite împuterniciţi de ministrul apărării naţionale ca autorităţi contractante pentru achiziţiile de lucrări la obiectivele de investiţii, lucrări de intervenţii, în sensul legii.
    18. Lucrare de intervenţii - lucrarea de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală care se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, şi cuprinde proiectarea, execuţia şi recepţia lucrării care necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, după caz.
    19. Lucrare de intervenţie în primă urgenţă - lucrarea de orice fel necesară la construcţiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora, determinate de factori distructivi naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, pentru:
    a) punerea în siguranţă, prin asigurarea cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor "rezistenţă mecanică şi stabilitate" şi "siguranţă şi accesibilitate în exploatare";
    b) desfiinţarea acestora.

    20. Lucrare de întreţinere - lucrarea determinată de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare sau de acţiunea agenţilor de mediu, care are ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertizare tehnică şi constă în remedierea, repararea sau refacerea periodică a părţilor vizibile ale elementelor de construcţie - finisaje, straturi de uzură, straturi şi învelitori de protecţie - sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate, fără a modifica valoarea sau caracteristicile tehnice ale construcţiilor din punctul de vedere al cerinţelor de calitate şi nici aspectul arhitectural.
    21. Lucrare de reparaţii curente - lucrarea determinată de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare sau de acţiunea agenţilor de mediu, având ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertizare tehnică şi constă în înlocuirea unor elemente, detalii sau părţi de elemente de construcţii şi instalaţii uzate, fără a modifica valoarea sau caracteristicile tehnice ale construcţiilor din punctul de vedere al cerinţelor de calitate şi nici aspectul arhitectural.
    22. Obiectiv de investiţii - rezultatele scontate la investirea de capital pe timp limitat ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea în totalitate a cerinţelor formulate de beneficiarul de investiţie.
    23. Obiect de investiţii - partea obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.
    24. Postutilizarea construcţiei - activitatea de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor, cu asigurarea protecţiei mediului, potrivit legii.
    25. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în fază determinantă - actul întocmit cu ocazia verificării pe teren a lucrărilor ajunse în stadiul fizic la care nu mai pot continua fără acceptul scris al investitorului/investitorului delegat, proiectantului şi executantului şi, după caz, fără autorizarea acestora de către personalul inspecţiei de stat pentru construcţii.
    26. Proces-verbal de recepţie la stadiul fizic - actul întocmit cu ocazia verificării pe teren a stadiului realizării lucrărilor, pentru obiectivele de investiţii şi lucrările de intervenţie în cazul sistării acestora.
    27. Proces-verbal de recepţie provizorie - documentul justificativ întocmit pentru plata lucrărilor de construcţie şi instalaţii aferente acestora cuprinse în situaţiile de lucrări/ataşamente/măsurători întocmite de antreprenori cuprinzând lucrări executate pe parcursul derulării contractului de lucrări pentru implementarea unui obiectiv de investiţie imobiliară/lucrare de intervenţie.
    28. Comisia tehnică a specialiştilor - CTS - grupul de lucru din care fac parte specialişti - ingineri - mandataţi de şefii structurilor implicate în implementarea unui proiect imobiliar în vederea analizării neconcordanţelor apărute între proiectul tehnic/detaliile de execuţie şi situaţia din teren. Şedinţele CTS se desfăşoară, de regulă, la amplasamentul lucrărilor, la sediul investitorului/investitorului delegat sau al Centrului de studii şi proiectare construcţii militare şi se convoacă de aceştia, ori de câte ori este necesar.
    29. Proiectant general - Centrul de proiectări construcţii militare din subordinea Direcţiei domenii şi infrastructuri sau agenţii economici specializaţi şi autorizaţi pentru lucrările de specialitate, care elaborează pe bază de contract economic documentaţiile tehnico-economice.
    30. Recepţia lucrărilor - activitatea componentă a sistemului calităţii în construcţii, prin care se verifică dacă executantul şi-a îndeplinit obligaţiile, stabilite prin lege şi asumate prin contract, în realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente art. 1 din Regulament.
    31. Responsabil tehnic cu execuţia - specialist în construcţii autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, angajat de către executant, cu atribuţii privind asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuţie.
    32. Perioadă de garanţie a lucrărilor - perioada de timp stabilită prin contract, cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, în timpul căreia executantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor din reglementările tehnice aplicabile.
    33. Sistarea lucrărilor de execuţie - întreruperea temporară sau definitivă a lucrărilor de investiţii şi intervenţie datorată sistării finanţării sau ca urmare a schimbării priorităţilor ministerului.
    34. Utilizator al patrimoniului imobiliar al armatei - unitatea sau formaţiunea militară care ia în primire terenurile, construcţiile şi instalaţiile aferente aflate în patrimoniul imobiliar, le foloseşte în scopul desfăşurării activităţii specifice, le întreţine şi răspunde de integritatea şi corecta lor folosire.
    35. Unitate militară utilizatoare - unitatea sau formaţiunea militară care ia în primire terenurile, construcţiile şi instalaţiile aferente aflate în patrimoniul imobiliar al armatei, le înregistrează în evidenţa contabilă, le foloseşte în scopul desfăşurării activităţii specifice, răspunde de corecta lor folosire, le întreţine şi răspunde de integritatea acestora.
    36. Verificator de proiecte atestat - specialist în construcţii atestat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcţii sau specialităţi de instalaţii, care efectuează verificarea tehnică a proiectelor privind respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile.
    37. Verificare tehnică a documentaţiilor tehnice cu lucrările de întreţinere şi reparaţii - verificarea privind încadrarea lucrărilor atât în Normele tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale, cât şi în articolele de deviz.


    ANEXA 2

    la Instrucţiuni
                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                           VĂZUT
                                   Comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare
    .............................................................
                                    (grad nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
                        al memoriului tehnic justificativ pentru
                     lucrările de întreţinere şi reparaţii curente
                              MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
                  pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente
        Se întocmeşte diferenţiat pe categorii de lucrări (construcţii şi instalaţii) şi cuprinde, orientativ:
    1. Date generale:
    1.1. Denumirea lucrărilor:.............................. :
    1.2. Amplasament:...........................;
    1.3. Ordonatorul de credite: ..................;
    1.4. Unitatea militară utilizatoare: ......................

    2. Necesitatea şi oportunitatea executării lucrărilor: ...........................
    3. Date tehnice:
    3.1. Descrierea lucrărilor: .........................
    3.2. Durata estimată a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente .....;
    3.3. Modul de execuţie a lucrărilor (prin forţe proprii sau operator economic rezultat în urma procedurii de achiziţie publică): ...........

    4. Norme de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor: ......................
    5. Precizarea standardelor şi normativelor în baza cărora se execută lucrările: ...........................
    6. Procesul-verbal de control periodic al cazărmii: .........................
    7. Alte date: ......................

                                        ÎNTOCMIT
                                 Administrator cazarmă
                                 ......................
                           (grad nume şi prenume, semnătură)

    ANEXA 3

    la Instrucţiuni

                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)

                                    CONŢINUTUL-CADRU
                          al antemăsurătorii pentru lucrări de
                            întreţinere şi reparaţii curente

                                                           APROB*)
                                   Comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare
                                   .................................................
                                    (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

                                                      APROB**)
                                      Comandantul/şeful centrului de domenii şi
                                  infrastructuri/centrului de cartiruire trupe şi
                              administrare cazărmi/comandamentului/direcţiei/similar
                              .......................................................
                                    (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

                            DE ACORD, ROG A APROBA**)
               Comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare
               ................................................
                (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)                                                             ANTEMĂSURĂTOARE
    pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente
    CATEGORIA DE LUCRĂRI Construcţii
    Indicativ de cazarmă nr. .......
    Pavilion ..........

┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────┬──────────────┐
│ │ │ │ │DETALIERI, │
│ │ │ │ │EXPLICAŢII ŞI │
│ │ │ │ │CALCULE │
│Nr. │Capitole de lucrări │ │CANTI-│(nivelul, │
│crt.│Subcapitole de lucrări │U.M.│TATE │planşa nr. │
│ │ │ │ │..., axul │
│ │ │ │ │nr. ...., │
│ │ │ │ │schiţe,calcule│
│ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │suprafeţe, │
│ │ │ │ │volume etc.) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│1. │Finisaje │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│1.1.│RpCG15B │m │......│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Repararea crăpăturilor, cu înlocuiri de cărămizi, cu│ │ │ │
│ │grosimea de 25 cm │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│1.2.│RpCJ03B │mp │......│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Reparaţii tencuieli interioare brute la pereţi din │ │ │ │
│ │zidărie sau beton 2,5 cm grosime executate cu mortar│ │ │ │
│ │ciment - var M50T │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│1.3.│RpCR07A │mp │......│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de │ │ │ │
│ │copolimeri │ │ │ │
│ │vinilici executate manual cu emulsie apoasă aplicată│ │ │ │
│ │în 2 straturi pe glet existent │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│1.4.│RpCO22A │mp │......│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Montare uşi interioare gata confecţionate din lemn │ │ │ │
│ │simplu pe toc, inclusiv montarea tocului │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│2. │....................................................│....│......│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴──────────────┘           AVIZAT VERIFICAT TEHNIC ÎNTOCMIT
    Şef logistică/similar Specialist din cadrul centrului de Administrator cazarmă
                                   domenii şi infrastructuri/centrului
                                   de cartiruire trupe şi administrare
                                       cazărmi/comandamentului/
                                          direcţiei/similar
    ........................ .................................. ..................................
    (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătura) (grad, nume şi prenume, semnătură)
          semnătura)


──────────
        *) Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii.
        **) Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate în baza contractelor.
──────────
        NOTE: Articolele de deviz cuprinse în conţinutul-cadru al antemăsurătorii pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente sunt orientative, particularizarea acestora realizându-se în funcţie de lucrările de executat.

    ANEXA 4

    la Instrucţiuni

                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)

                                 CONŢINUTUL-CADRU
            al devizului pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

        Indicativ de cazarmă nr. .........
        Pavilion

                                                           APROB*)
                                   Comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare
                                   .................................................
                                    (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

                                                      APROB**)
                                      Comandantul/şeful centrului de domenii şi
                                  infrastructuri/centrului de cartiruire trupe şi
                              administrare cazărmi/comandamentului/direcţiei/similar
                              .......................................................
                                    (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)


                                         DEVIZ
                   pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente
                            CATEGORIA DE LUCRĂRI Construcţii

┌────┬─────────────┬────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Capitole de │ │ │ │VALOARE LUCRĂRI (mii lei) │
│Nr. │lucrări │ │ │Preţ unitar │ │
│crt.│Subcapitole │U.M.│Cantitate│ ├─────────┬────────┬───────┬─────────┬─────┤
│ │de lucrări │ │ │a) materiale │Materiale│ │ │ │ │
│ │ │ │ │b) manopera │ │Manopera│ │ │ │
│ │ │ │ │c) utilaje │ │ │Utilaje│ │ │
│ │ │ │ │d) transport │ │ │ │Transport│ │
│ │ │ │ │Total │ │ │ │ │Total│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────┴─────────┼─────────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴─────┤
│SECŢIUNEA TEHNICĂ │SECŢIUNEA FINANCIARĂ │
├────┬────────────────────────────┴─────────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────┬─────┤
│1. │Finisaje │.........│........│.......│.........│.....│
├────┼─────────────┬────┬─────────┬─────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤
│ │RpCG15B │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.│Repararea │m │.........│.............│.........│ │ │ │ │
│ │crăpăturilor,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu înlocuiri │ │ │.............│ │........│ │ │ │
│ │de cărămizi, │ │ │.............│ │ │.......│ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grosimea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │25 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤
│ │RpCJ03B │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tencuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2.│brute la │mp │.........│.............│.........│ │ │ │ │
│ │pereţi din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zidărie sau │ │ │.............│ │ │ │ ├─────┤
│ │beton 2,5 cm │ │ │ │ │........│ │ │ │
│ │grosime │ │ │ │ │ │.......│ │ │
│ │executate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mortar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ciment-var │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │M50T │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤
│ │RpCR07A │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vopsitorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interioare cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vopsea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3.│bază de │mp │.........│.............│.........│ │ │ │ │
│ │copolimeri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vinilici │ │ │.............│ │........│ │ │ │
│ │executate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │manual cu │ │ │.............│ │ │.......│ │ │
│ │emulsie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apoasă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în 2 straturi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe glet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existent │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤
│ │RpCO22A │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Montare uşi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4.│interioare │mp │.........│.............│.........│ │ │ │ │
│ │gata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │confecţionate│ │ │.............│ │........│ │ │ │
│ │din lemn │ │ │.............│ │ │.......│ │ │
│ │simplu pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │toc, inclusiv│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tocului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤
│Cheltuieli directe │.........│........│.......│.........│.....│
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤
│Alte cheltuieli directe, nominalizate conform │ │ │ │ │ │
│prevederilor │.........│........│.......│.........│.....│
│legale % ......... │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤
│TOTAL CHELTUIELI DIRECTE │.........│........│.......│.........│.....│
├───────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┼─────┤
│Cheltuieli indirecte % ......... │.....│
│Profit % ......... │.....│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL │.....│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘                                   VERIFICAT*) EXECUTANT*)
            ─────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────
                                                                            SC. ...................................
                                                                            (nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

            AVIZAT**) VERIFICAT TEHNIC**) ÎNTOCMIT**)
      Şef logistică/similar Specialist din cadrul centrului de domenii şi Administrator cazarmă
                                      infrastructuri centrului de cartiruire trupe
                                       şi administrare cazărmi/comandamentului/
                                                  direcţiei/similar
    ........................ .................................. ..................................
    (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi prenume, semnătură)
          semnătură)


──────────
        *) Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii.
        **) Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate în baza contractelor.
──────────
        NOTE:
    a) capitolul de lucrări reprezintă o parte, subansamblu sau element constructiv de protecţie, finisaj sau echipare a construcţiei, aşa cum este denumită din punct de vedere tehnologic prin documentaţia tehnică de execuţie întocmită în faza de proiect tehnic;
    b) subcapitolul de lucrări reprezintă o activitate pentru care resursele principale sunt omogene ca natură şi a cărei desfăşurare în timp nu este întreruptă de necesitatea realizării unei alte activităţi distincte;
    c) preţurile unitare, exprimate în lei, pentru resurse sunt cele stabilite de ofertant pentru realizarea lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic, pe baza propriilor consumuri şi tehnologii de execuţie iar valorile, exprimate în lei, sunt corespunzătoare lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic;
    d) cotele procentuale pentru alte cheltuieli directe, nominalizate conform prevederilor legale, sunt cele prevăzute în reglementările specifice în vigoare;
    e) cotele procentuale pentru cheltuieli indirecte şi profit sunt propuse de ofertant prin oferta de execuţie de lucrări;
    f) materialele puse la dispoziţie de investitor/investitorul delegat sunt cuprinse în reţetele subcapitolelor cu preţurile unitare înscrise de investitor în fişa de date a achiziţiei.


    ANEXA 5

    la Instrucţiuni
                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
                         al ordinului de începere a lucrărilor

                ROMÂNIA Nivel de clasificare
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (neclasificat, secret de serviciu, secret, după caz)
        Unitatea Militară ........... Exemplarul nr. .........
        Nr. ....... din ...........


                             ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR
                             Nr. ......... din ...........
        În conformitate cu programul de investiţii/reparaţii capitale/reparaţii curente şi întreţinere aprobat pentru anul ........ şi cu Instrucţiunile privind realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. ..... din ......
                                         ORDON:
        Începerea lucrărilor de execuţie la şantierul ..............în cazarma nr. ......... din municipiul/oraşul/comuna ........ judeţul/sectorul .......
        Precizez următoarele:
    1. Investitorul: ...........................
    2. Proiectantul general: ...........................
    3. Proiectantul pe specialităţi: ...........................
    4. Verificatorii de proiecte atestaţi pe specialităţi: ...........................
    5. Consultanţii în execuţie, pe specialităţi, după caz: ...........................
    6. Expertul tehnic: ...........................
    7. Utilizatorul (beneficiar): ...........................
    8. Antreprenorul general: ...........................
    9. Subantreprenorii pe specialităţi: ...........................
    10. Responsabilul cu execuţia: ...........................
    11. Responsabilul cu controlul tehnic de calitate în construcţii: .........
    12. Codul poziţiei de plan: ...........................
    13. Autorizaţia de construire: ...........................
    14. Data începerii lucrărilor: ...........................
    15. Data terminării lucrărilor: ...........................
    16. Valoarea totală: ...........................
    17. Valoarea de plan pe anul: ...........................
    18. Situaţia amplasamentului (proces-verbal predare amplasament): ........
    19. Decontarea lucrărilor se face prin: ...........................
    20. Diriginţii de şantier, autorizaţi, pe specialităţi: ...........................

                          Comandantul/şeful unităţii militare
                     ..............................................
                     (grad, nume şi prenume, semnătura şi ştampilă)
        Prezentul ordin de începere a lucrărilor se întocmeşte în:
    a) 5 exemplare în cazul în care autorizaţia de construire este emisă de Direcţia domenii şi infrastructuri, distribuit astfel:
    - investitorul - 2 exemplare;
    – executantul - 1 exemplar;
    – Direcţia domenii şi infrastructuri - 1 exemplar;
    – unitatea militară utilizatoare - 1 exemplar,

    b) 7 exemplare în cazul în care autorizaţia de construire este emisă de organele publice locale, distribuite astfel:
    - autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire - 1 exemplar;
    – investitorul - 2 exemplare;
    – executantul - 1 exemplar;
    – Inspectoratul Teritorial în Construcţii, conform art. 7 alin. (8) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 1 exemplar;
    – Direcţia domenii şi infrastructuri - spre informare - 1 exemplar;
    – unitatea militară utilizatoare - 1 exemplar.    ANEXA 5A

    la Instrucţiuni
                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
                        al ordinului de începere a lucrărilor de
                       reparaţii curente executate în antrepriză

                     ROMÂNIA Nivel de clasificare
       MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (neclasificat, secret de serviciu, secret, după caz)
       Unitatea Militară ........... Exemplarul nr. .........
        Nr. ...... din ..........


                           ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR DE
                       REPARAŢII CURENTE EXECUTATE ÎN ANTREPRIZĂ
                             Nr. ......... din ..........
        În conformitate cu planul de reparaţii curente şi întreţinere aprobat pentru anul ........... şi cu Instrucţiunile privind realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. ......... din ...........
                                         ORDON:
        Începerea lucrărilor de execuţie ............ în cazarma nr. ......... din municipiul/oraşul/comuna ............... judeţul/sectorul ..........
        Precizez următoarele:
    1. Unitatea militară contractantă: ...............
    2. Utilizatorul (beneficiar): ...............
    3. Antreprenorul general: ...............
    4. Subantreprenorii pe specialităţi: ...............
    5. Responsabilul cu execuţia: ...............
    6. Responsabilul cu controlul tehnic de calitate în construcţii: ...............
    7. Contractul de lucrări nr.: ...............
    8. Data începerii lucrărilor: ...............
    9. Data terminării lucrărilor: ...............
    10. Valoarea totală: ...............
    11. Situaţia amplasamentului (proces-verbal predare amplasament): ...............
    12. Decontarea lucrărilor se face prin: ...............
    13. Diriginţii de şantier, autorizaţi, pe specialităţi: ...............
    14. Autorizaţia de construire - pentru lucrări executate la clădiri monumente istorice sau aflate în zonele de protecţie ale acestora - .........

                          Comandantul /şeful unităţii militare
                     ..............................................
                     (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)
        Prezentul ordin de începere a lucrărilor se întocmeşte în:
    a) 3 exemplare, astfel:
    - unitatea militară contractantă - 1 exemplar;
    – executantul -1 exemplar;
    – unitatea militară utilizatoare - 1 exemplar.

    b) 4 exemplare în cazul în care autorizaţia de construire este emisă de organele publice locale, distribuite astfel:
    - autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire - 1 exemplar;
    – unitatea militară contractantă - 1 exemplar
    – executantul - 1 exemplar;
    – unitatea militară utilizatoare - 1 exemplar.    ANEXA 6

    la Instrucţiuni
                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
                           al documentaţiei pentru aprobarea
                    valorică a dispoziţiei/dispoziţiilor de şantier

               ROMÂNIA Nivel de clasificare
       MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (neclasificat, secret de serviciu, secret, după caz)
       Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ...... Exemplarul nr. .........
           Nr. ........ din .........


                                      DOCUMENTAŢIE
                 pentru aprobarea valorică a dispoziţiei/dispoziţiilor
               de şantier nr. ...... din ........ poziţia de plan .......
──────────
        Documentaţia scrisă şi desenată se va prezenta spre aprobare la Direcţia domenii şi infrastructuri în 5 (cinci) exemplare, semnate şi ştampilate în original.
──────────

               ROMÂNIA Nivel de clasificare
       MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (neclasificat, secret de serviciu, secret, după caz)
       Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ...... Exemplarul nr. .........
        Nr. ............ din .........


    BORDEROU
    1. PIESE SCRISE
        ● Centralizator valoric - dispoziţii şantier;
        ● Notă justificativă;
        ● Dispoziţie de şantier;
        ● Act de constatare;
        ● Liste cu cantităţi de lucrări/utilaje tehnologice cc necesită montaj privind N.C.S./ N.R.;
        ● Centralizator financiar al categoriilor de lucrări pe obiect - N.C.S.;
        ● Centralizator financiar al categoriilor de lucrări pe obiect - N.R.;
        ● Estimare valorică a cantităţilor de lucrări/utilaje tehnologice ce necesită montaj cuprinse în N.C.S./ N.R. pe obiect şi categorii de lucrări.

    2. PIESE DESENATE
        Planşele desenate cuprinzând modificările proiectului de bază vor fi semnate şi ştampilate de proiectant, de verificatorul de proiecte atestat pe specialitate şi de expertul tehnic, dacă este cazul.


                    ROMÂNIA
            MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr. ......
        Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ... Dosar nr. ........
               Nr. ........ din .......

                APROB DE ACORD, ROG A APROBA
         Director de program major Şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri
        ........................... .........................................
           (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)
            semnătură şi ştampilă)

           DE ACORD, ROG A APROBA DE ACORD, ROG A APROBA
         Şeful Centrului de domenii Şeful secţiei documentaţii tehnice
         şi infrastructuri nr. ..... şi coordonare proiecte
       .............................. ...................................
          (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură)
           semnătură şi ştampilă)


                       CENTRALIZATOR VALORIC - DISPOZIŢII ŞANTIER
                    cuprinzând N.C.S. şi N.R. pentru investiţia (se
                trece indicativul din studiul de fezabilitate).........
         Titlul investiţiei (se trece cel din studiul de fezabilitate)........
        Preţuri (luna/anul)

┌────┬──────────┬────────┬──────────────────────┐
│ │Denumirea │ │Valoare (lei) │
│ │obiectului│ │ │
│Nr. │/ │Valoare ├────────────┬─────────┤
│crt.│denumirea │contract│Note de │ │
│ │categoriei│iniţial │comandă │Note de │
│ │de lucrări│(lei) │lucrări │renunţare│
│ │ │ │suplimentare│lucrări │
│ │ │ │(N.C.S.) │(N.R.) │
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┤
│...n│ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┼────────────┼─────────┤
│ │≤ 20% din │ │
│TOTAL │valoarea │ │
│ │contractului│ │
│ │iniţial │ │
└────────────────────────┴────────────┴─────────┘

                                                        ÎNTOCMIT
                                                  Diriginte de şantier
                                                 ......................
                                                 (grad, nume şi prenume,
                                                  semnătură şi ştampilă)
        NOTE:
    1. Valoarea lucrărilor suplimentare se va raporta la valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în sensul diminuării valorii lucrărilor suplimentare cu valoarea notelor de renunţare, formula de calcul corectă fiind: Nota de comandă suplimentară (suplimentar cantitativ) + Nota de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial, adiţional) ≤ 20% din valoarea contractului iniţial, fără a se lua în calcul Notele de renunţare.
        Exemplu: Valoarea iniţială a contractului de lucrări = 1000 euro
                 Valoarea lucrărilor ce pot fi suplimentate: ≤ 20%
        În cazul când apare o necesitate de lucrări adiţionale a căror valoare estimată este de 100 euro (sau 200 euro), reprezintă valoarea contractului adiţional la contract.
        Atenţie: Eventualele note de renunţare nu influenţează calculul valorii actului adiţional şi a procentului faţă de valoarea iniţială a contractului.
    2. Valorile estimate ale notelor de comandă lucrări suplimentare - N.C.S. aprobate reprezintă limita maximă şi constituie baza de negociere a modificării valorice a contractului iniţial.
    3. Rezultatul negocierii se consemnează prin Contract de lucrări suplimentare, adiţional la contract, pentru notele de comandă lucrări suplimentare.


                  ROMÂNIA
            MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nivel de clasificare
        Centrul de domenii şi infrastructuri nr. .... (neclasificat, secret de
                                                           serviciu, secret, după caz)
          Nr. ..... din ...... Exemplarul nr. ......

                                                                   DE ACORD
                                                            Director de program major
                                                            ........................
                                                            (grad, nume şi prenume,
                                                            semnătură şi ştampilă)

            DE ACORD, ROG A APROBA
       Şeful unităţii militare utilizatoare
       ....................................
             (grad, nume şi prenume,
             semnătură şi ştampilă)


    NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
                privind necesitatea dispoziţiei/dispoziţiilor de şantier
            pentru notele de comandă lucrări suplimentare (N.C.S.) ........
        Se întocmeşte de către centrul de domenii şi infrastructuri în care se prezintă şi se justifică şefului unităţii militare utilizatoare şi directorului de program major necesitatea şi cauzele ce au stat la baza emiterii dispoziţiei/dispoziţiilor de şantier N.C.S., menţionându-se şi evaluarea financiară pentru executarea lucrărilor prevăzute în dispoziţii.
        În situaţia când, până la dispoziţia/dispoziţiile de şantier N.C.S. trimisă/trimise spre aprobare s-au aprobat şi alte dispoziţii de şantier N.C.S., pentru evidenţa cheltuielilor rezultate din dispoziţiile de şantier se va întocmi următorul tabel în care se vor menţiona valorile financiare estimative ale dispoziţiilor de şantier N.C.S. aprobate, valorile financiare în urma negocierii N.C.S., incluzându-se şi valoarea financiară a dispoziţiei de şantier N.C.S. pentru care se cere aprobarea.

┌────┬──────────┬────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐
│Nr. │Dispoziţia│Valoarea│Valoarea│Valoarea │Procentul │Valoarea │Valoarea │Procentul │Valoarea │
│crt.│de şantier│estimată│estimată│contractului│din valoarea │dispoziţiei│cumulată a │din valoarea │D.G.-S.F. │
│ │nr ....../│N.C.S. │cumulată│iniţial │contractului │de şantier │dispoziţiilor│contractului │aprobată │
│ │data │(lei) │aprobată│(lei) │iniţial al │N.C.S. în │de şantier │iniţial al │actualizată│
│ │aprobării │ │a dispo-│ │valorilor │urma │N.C.S. │valorilor │(lei) │
│ │ │ │ziţiilor│ │cumulate ale │negocierii │negociate │dispoziţiilor│ │
│ │ │ │de │ │dispoziţiilor│(lei) │(lei) │de şantier │ │
│ │ │ │şantier │ │de şantier │ │ │N.C.S. │ │
│ │ │ │(lei) │ │N.C.S. │ │ │negociate │ │
│ │ │ │ │ │(%) │ │ │(%) │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘

        NOTA:
        Acest document este necesar centrului de domenii şi infrastructuri şi directorului de program major pentru urmărirea cheltuirii fondurilor financiare prevăzute în vederea realizării investiţiei în cauză şi încadrarea în valoarea totală din devizul general aprobat.


          Şeful Centrului de domenii şi infrastructuri nr. .... ÎNTOCMIT
          ..................................................... Dirigintele de şantier
           (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampila) ..........................
                                                                          (grad, nume şi prenume,
                                                                           semnătură şi ştampilă)

        Locţiitorul Şefului Centrului de domenii şi infrastructuri nr. ...
        ..................................................................
                      (grad, nume şi prenume, semnătură)

        Şeful Secţiei dirigenţie lucrări a Centrului de domenii şi infrastructuri nr. .....
        ...............................................................
               (grad, nume şi prenume, semnătură)


        Instituţia emitentă (proiectantul)
                            DISPOZIŢIA DE ŞANTIER NR. .....
                 (se poate prezenta scrisă olograf sau dactilografiată)
                                     data ........
        INVESTIŢIA: (se trece indicativul din studiul de fezabilitate) .............
        OBIECTUL: (se trece denumirea din devizul general aprobat din studiul de fezabilitate) ........
        CATEGORIA DE LUCRĂRI: (se trece denumirea din devizul pe obiect din studiul de fezabilitate) ........
                                        CONŢINUT
        Descrierea soluţiilor tehnice noi adoptate care modifică soluţiile prevăzute în proiectul tehnic şi motivarea acestora.


        Semnături:
              Proiectantul de specialitate Diriginte de şantier
             .............................. ..............................
        (nume şi prenume, semnătura şi ştampilă) (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)
        Verificator de proiecte atestat pe specialitate,
        (în cazul în care soluţia tehnică se modifică)
          ..............................................
            (nume şi prenume, semnătura şi ştampilă)
                Expert tehnic (dacă este cazul)
               ...............................
            (nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)                   ROMÂNIA Nivel de clasificare
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (neclasificat, secret de serviciu,
        Unitatea Militară ........ secret, după caz)
        (unitatea militară utilizatoare) Exemplarul nr. ..........
        Nr. ........... din .........

                       VĂZUT VĂZUT
          Comandantul/Şeful unităţii Şeful Centrului de domenii şi infrastructuri nr. ......
          militare utilizatoare ....................................
          .......................... (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)
          (grad, nume şi prenume,
           semnătură şi ştampilă)

                                   ACT DE CONSTATARE
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................

        Din partea investitorului delegat: U.M. ...... Din partea executantului
        Şeful secţiei dirigenţie lucrări S.C. ............
        ................................. (nume şi prenume, semnătură, ştampilă)
        (grad, nume şi prenume, semnătură)

        Diriginte de şantier Din partea proiectantului
        ......................................... S.C. ....................
        (grad, nume şi prenume, semnătură, ştampilă) (nume şi prenume, semnătură, ştampilă)

        Din partea unităţii militare
        (unitatea militară utilizatoare): U.M. .....
        ...................................
        (grad, nume şi prenume, semnătură)


        Instituţia emitentă ..................
        Investiţia (se trece indicativul din studiul de fezabilitate) .......
        Obiectul (se trece denumirea din studiul de fezabilitate) .........
        Categoria de lucrări (se trece denumirea din studiul de fezabilitate) .....
        N.C.S. (sau N.R.) nr. .........
                         LISTE CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI/UTILAJE
                   TEHNOLOGICE CE NECESITĂ MONTAJ PRIVIND N.C.S./N.R
        ............................................................................
        ............................................................................
        ............................................................................
        ............................................................................
        NOTĂ:
        Cantităţile de lucrări şi utilajele funcţionale vor fi încadrate în articole de deviz şi vor conţine denumirile şi principalele caracteristici tehnice ale produselor şi utilajelor, dar nu vor conţine denumirea comercială a produselor şi utilajelor, producătorul sau furnizorul, preţuri.

                                                      Semnează
                                    Proiectantul emitent al dispoziţiei de şantier
                                    ..............................................
                                        (nume şi prenume, semnătura, ştampilă)

        Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ..... Nivel de clasificare
        Investiţia (se trece indicativul din (neclasificat, secret de serviciu, secret, după caz)
        studiul de fezabilitate)........ Exemplarul nr. ..............
        Obiectul (se trece denumirea din studiul
        de fezabilitate)........
        Categoria de lucrări (se trece denumirea
        din studiul de fezabilitate)............

                  DE ACORD, ROG A APROBA APROB
        Locţiitorul şefului Centrului de domenii Şeful Centrului de domenii şi
        şi infrastructuri nr. ................... infrastructuri nr. ...........
        ......................................... ...............................
         (grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi prenume,
                                                                     semnătură şi ştampilă)


                               CENTRALIZATOR FINANCIAR AL
                           CATEGORIILOR DE LUCRĂRI PE OBIECT
        Devize estimative ale obiectului întocmite în baza notelor de comandă lucrări suplimentare (N.C.S.)
        ...................................................................................................
        ...................................................................................................
        ...................................................................................................
        ...................................................................................................


                ÎNTOCMIT VERIFICAT
         Diriginte de şantier Şef birou dirigenţie lucrări Şef Secţie dirigenţie lucrări
        .................... ............................ .............................
       (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură)
        semnătură şi ştampilă)        Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ..... Nivel de clasificare
        Investiţia (se trece indicativul din (neclasificat, secret de serviciu, secret, după caz)
        studiul de fezabilitate)........ Exemplarul nr. ..............
        Obiectul (se trece denumirea din studiul
        de fezabilitate)........
        Categoria de lucrări (se trece denumirea
        din studiul de fezabilitate)............

                  DE ACORD, ROG A APROBA APROB
        Locţiitorul şefului Centrului de domenii Şeful Centrului de domenii şi
        şi infrastructuri nr. ................... infrastructuri nr. ...........
        ......................................... ...............................
         (grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi prenume,
                                                                     semnătură şi ştampilă)


                               CENTRALIZATOR FINANCIAR AL
                           CATEGORIILOR DE LUCRĂRI PE OBIECT
        Devize estimative ale obiectului întocmite în baza notelor de renunţare lucrări (N.R.)
        ...................................................................................................
        ...................................................................................................
        ...................................................................................................
        ...................................................................................................                ÎNTOCMIT VERIFICAT
         Diriginte de şantier Şef birou dirigenţie lucrări Şef Secţie dirigenţie lucrări
        .................... ............................ .............................
       (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură)
        semnătură şi ştampilă)        Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ..... Nivel de clasificare
        Investiţia (se trece indicativul din (neclasificat, secret de serviciu, secret, după caz)
        studiul de fezabilitate)........ Exemplarul nr. ..............
        Obiectul (se trece denumirea din studiul
        de fezabilitate)........
        Categoria de lucrări (se trece denumirea
        din studiul de fezabilitate)............
        N.C.S./N.R. nr. .............

                  DE ACORD, ROG A APROBA APROB
        Locţiitorul şefului Centrului de domenii Şeful Centrului de domenii şi
        şi infrastructuri nr. ................... infrastructuri nr. ........
        ......................................... ............................
         (grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi prenume,
                                                                       semnătură şi ştampilă)

                  ESTIMARE VALORICĂ A CANTITĂŢILOR DE LUCRĂRI/UTILAJE
                TEHNOLOGICE CE NECESITĂ MONTAJ CUPRINSE ÎN N.C.S./N.R.
                        PE OBIECT ŞI CATEGORII DE LUCRĂRI

        Încadrare în articolele de deviz, conform listei cu cantităţile de lucrări/utilaje tehnologice
        ...................................................................................................
        ...................................................................................................
        ...................................................................................................
        ...................................................................................................
        Recapitulaţie
        ...................................................................................................
        ...................................................................................................
        Consumuri privind resursele materiale, manoperă, utilaje de construcţii, transport.

                ÎNTOCMIT VERIFICAT
         Diriginte de şantier Şef birou dirigenţie lucrări Şef Secţie dirigenţie lucrări
        .................... ............................ .............................
       (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură)
        semnătură şi ştampilă)


    ANEXA 7

                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
                           al documentaţiei pentru aprobarea
                    valorică a dispoziţiei/dispoziţiilor de şantier


                 ROMÂNIA Nivel de clasificare
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (neclasificat, secret ele serviciu,
        Autoritatea contractantă secret, după caz)
           Nr. ..... din ....... Exemplarul nr. .......
                                      DOCUMENTAŢIE
                 pentru aprobarea valorică a dispoziţiei/dispoziţiilor
                de şantier nr. ...... din ...... poziţia de plan ......

                 ROMÂNIA Nivel de clasificare
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (neclasificat, secret ele serviciu,
        Autoritatea contractantă secret, după caz)
           Nr. ..... din ....... Exemplarul nr. .......
                                        BORDEROU
        2. PIESE SCRISE
        ● Centralizator valoric - dispoziţii şantier;
        ● Notă justificativă;
        ● Dispoziţie de şantier;
        ● Act de constatare;
        ● Liste cu cantităţi de lucrări/utilaje tehnologice ce necesită montaj privind N.C.S./N.R.;
        ● Centralizator financiar al categoriilor de lucrări pe obiect - N.C.S.;
        ● Centralizator financiar al categoriilor de lucrări pe obiect - N.R.;
        ● Estimare valorică a cantităţilor de lucrări/utilaje tehnologice ce necesită montaj
          cuprinse în N.C.S./N.R. pe obiect şi categorii de lucrări.
        3. PIESE DESENATE
        Planşele desenate cuprinzând modificările proiectului de bază vor fi semnate şi ştampilate
        de proiectant, de verificatorul de proiecte atestat pe specialitate şi de expertul tehnic,
        dacă este cazul.
                      ROMÂNIA
           MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr. ........
            .......................... Dosar nr. .........
        (Unitatea militară care are calitatea
         de autoritate contractantă delegată)
            Nr. ....... din ......

                                                APROB
                                               ───────
                                       Şeful ................................
                                        (Unităţii militare care are calitatea
                                         de autoritate contractantă delegată)

                                      ............................................
                                     (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)                       CENTRALIZATOR VALORIC - DISPOZIŢII ŞANTIER
                      cuprinzând N.C.S. şi N.R. pentru investiţia
                   (se trece indicativul din studiul de fezabilitate)
             Titlul investiţiei (se trece cel din studiul de fezabilitate)

        Preţuri (luna/anul)

┌────┬──────────┬────────┬──────────────────────┐
│ │Denumirea │ │Valoare (lei) │
│ │obiectului│ │ │
│Nr. │/ │Valoare ├────────────┬─────────┤
│crt.│denumirea │contract│Note de │ │
│ │categoriei│iniţial │comandă │Note de │
│ │de lucrări│(lei) │lucrări │renunţare│
│ │ │ │suplimentare│lucrări │
│ │ │ │(N.C.S.) │(N.R.) │
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┤
│...n│ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┼────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────────────┴────────────┴─────────┘                                                        ÎNTOCMIT
                                                  Diriginte de şantier
                                                 ......................
                                                 (grad, nume şi prenume,
                                                  semnătură şi ştampilă)

                      ROMÂNIA
           MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr. ........
            .......................... Dosar nr. .........
        (Unitatea militară care are calitatea
         de autoritate contractantă delegată)
            Nr. ....... din ......

                                                APROB
                                               ───────
                                       Şeful ................................
                                        (Unităţii militare care are calitatea
                                         de autoritate contractantă delegată)

                                      ............................................
                                     (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)


                                   NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
                    privind necesitatea dispoziţiei/dispoziţiilor de
             şantier pentru notele de comandă lucrări suplimentare (N.C.S.)
        Se întocmeşte de către autoritatea contractantă în care se prezintă şi justifică şefului unităţii militare utilizatoare şi directorului de program major necesitatea şi cauzele ce au stat la baza emiterii dispoziţiei/dispoziţiilor de şantier N.C.S., menţionându-se şi evaluarea financiară pentru executarea lucrărilor prevăzute în dispoziţii.
        În situaţia când, până la dispoziţia/dispoziţiile de şantier N.C.S. trimisă/trimise spre aprobare, s-au aprobat şi alte dispoziţii de şantier N.C.S., pentru evidenţa cheltuielilor rezultate din dispoziţiile de şantier se va întocmi următorul tabel în care se vor menţiona valorile financiare estimative a dispoziţiilor de şantier N.C.S. aprobate, valorile financiare în urma negocierii N.C.S., incluzându-se şi valoarea financiară a dispoziţiei de şantier N.C.S. pentru care se cere aprobarea.

┌────┬──────────┬────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐
│Nr. │Dispoziţia│Valoarea│Valoarea│Valoarea │Procentul │Valoarea │Valoarea │Procentul │Valoarea │
│crt.│de şantier│estimată│estimată│contractului│din valoarea │dispoziţiei│cumulată a │din valoarea │D.G.-S.F. │
│ │nr. ...../│N.C.S. │cumulată│iniţial │contractului │de şantier │dispoziţiilor│contractului │aprobată │
│ │data │(lei) │aprobată│(lei) │iniţial al │N.C.S. în │de şantier │iniţial al │actualizată│
│ │aprobării │ │a dispo-│ │valorilor │urma │N.C.S. │valorilor │(lei) │
│ │ │ │ziţiilor│ │cumulate ale │negocierii │negociate │dispoziţiilor│ │
│ │ │ │de │ │dispoziţiilor│(lei) │(lei) │de şantier │ │
│ │ │ │şantier │ │de şantier │ │ │N.C.S. │ │
│ │ │ │(lei) │ │N.C.S. │ │ │negociate │ │
│ │ │ │ │ │(%) │ │ │(%) │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘

        NOTE:
        Acest document este necesar centrului de domenii şi infrastructuri şi directorului de program major pentru urmărirea cheltuirii fondurilor financiare prevăzute în vederea realizării investiţiei în cauză şi încadrarea în valoarea totală din devizul general aprobat.

                                                             ÎNTOCMIT
                                                            Dirigintele de şantier
                                                           .....................................
                                                        (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)


        Locţiitorul şefului ..........
        (Unităţii militare care are calitatea de
         autoritate contractantă delegată)
         ......................................
          (grad, nume şi prenume, semnătură)
        Şeful Secţiei dirigenţie lucrări/similar .........
        (al unităţii militare care are calitatea de
        autoritate contractantă delegată)
         .......................................
          (grad, nume şi prenume, semnătură)
        Instituţia emitentă (proiectantul)

                            DISPOZIŢIA DE ŞANTIER NR. ......
                 (se poate prezenta scrisă olograf sau dactilografiată)
                                data ..................

        INVESTIŢIA: (se trece indicativul din studiul de fezabilitate) .............
        OBIECTUL: (se trece denumirea din devizul general aprobat din studiul de fezabilitate) ........
        CATEGORIA DE LUCRĂRI: (se trece denumirea din devizul pe obiect din studiul de fezabilitate) ..........

                                        CONŢINUT

        Descrierea soluţiilor tehnice noi adoptate care modifică soluţiile prevăzute în proiectul tehnic şi motivarea acestora.
        Semnături:
        Proiectantul de specialitate Diriginte de şantier
        ............................. ........................
        (nume şi prenume, semnătura şi ştampilă) (grad, nume şi prenume,
                                                          semnătură şi ştampilă)
        Verificator de proiecte atestat pe specialitate,
        (în cazul în care soluţia tehnică se modifică)
         ..................................
        (nume şi prenume, semnătura şi ştampilă)
        Expert tehnic (dacă este cazul)
        ....................................
        (nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

                   ROMÂNIA Nivel de clasificare
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (neclasificat, secret de serviciu,
        Unitatea Militară ........ secret, după caz)
        (unitatea militară utilizatoare) Exemplarul nr. ..........
        Nr. ........... din .........
                   VĂZUT VĂZUT
          Comandantul/Şeful unităţii Şeful ...............................
          militare utilizatoare (Unităţii militare care are calitatea
         ............................ de autoritate contractantă delegată)
          (grad, nume şi prenume, ..........................
           semnătură şi ştampilă) (grad, nume şi prenume, semnătură şi
                                                           ştampilă)


                                   ACT DE CONSTATARE
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................


        Din partea investitorului delegat: U.M. ...... Din partea executantului
        Şeful secţiei dirigenţie lucrări S.C. ............
        ................................. (nume şi prenume, semnătură, ştampilă)
        (grad, nume şi prenume, semnătură)

        Diriginte de şantier Din partea proiectantului
        ......................................... S.C. ....................
        (grad, nume şi prenume, semnătură, ştampilă) (nume şi prenume, semnătură, ştampilă)

        Din partea unităţii militare
        (unitatea militară utilizatoare): U.M. .....
        ...................................
        (grad, nume şi prenume, semnătură)


        Instituţia emitentă ................
        Investiţia (se trece indicativul din studiul de fezabilitate) ...........
        Obiectul (se trece denumirea din studiul de fezabilitate) ...............
        Categoria de lucrări (se trece denumirea din studiul de fezabilitate) ........
        N.C.S. (sau N.R.) nr. ..............
                         LISTE CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI/UTILAJE
                   TEHNOLOGICE CE NECESITĂ MONTAJ PRIVIND N.C.S./N.R.
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        NOTĂ:
        Cantităţile de lucrări şi utilajele funcţionale vor fi încadrate în articole de deviz şi vor conţine denumirile şi principalele caracteristici tehnice ale produselor şi utilajelor, dar nu vor conţine denumirea comercială a produselor şi utilajelor, producătorul sau furnizorul, preţuri.                                    Semnează
                       Proiectantul emitent al dispoziţiei de şantier
                         ..........................................
                          (nume şi prenume, semnătură, ştampilă)

        Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ........ Nivel de clasificare
        Investiţia (se trece indicativul din studiul (neclasificat, secret de serviciu,
        de fezabilitate)........ secret, după caz)
        Obiectul (se trece denumirea din studiul de Exemplarul nr. .............
        fezabilitate) ..........
        Categoria de lucrări (se trece denumirea din
        studiul de fezabilitate) .........

              DE ACORD, ROG A APROBA APROB
        Locţiitorul şefului .................... Şeful ................
        (Unităţii militare care are calitatea de (Unităţii militare care are calitatea
        autoritate contractantă delegată) de autoritate contractantă delegată)
         ...................................... ..................................
          (grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)


    CENTRALIZATOR FINANCIAR AL
    CATEGORIILOR DE LUCRĂRI
        Devize estimative ale obiectului întocmite în baza notelor de comandă lucrări suplimentare (N.C.S.)
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................


                ÎNTOCMIT VERIFICAT
         Diriginte de şantier Şef birou dirigenţie lucrări Şef Secţie dirigenţie lucrări
        .................... ............................ .............................
       (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură)
        semnătură şi ştampilă)
        Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ..... Nivel de clasificare
        Investiţia (se trece indicativul din (neclasificat, secret de serviciu,
        studiul de fezabilitate)........ secret, după caz)
        Obiectul (se trece denumirea din studiul Exemplarul nr. .......
        de fezabilitate)........
        Categoria de lucrări (se trece denumirea
        din studiul de fezabilitate)............

              DE ACORD, ROG A APROBA APROB
        Locţiitorul şefului .................... Şeful ................
        (Unităţii militare care are calitatea de (Unităţii militare care are calitatea
        autoritate contractantă delegată) de autoritate contractantă delegată)
         ...................................... ..................................
          (grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)


              CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI PE OBIECT
        Devize estimative ale obiectului întocmite în baza notelor de renunţare lucrări (N.R.)
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................


                ÎNTOCMIT VERIFICAT
         Diriginte de şantier Şef birou dirigenţie lucrări/similar Şef Secţie dirigenţie
         lucrări/similar
        .................... ............................... ....................
       (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură)
        semnătură şi ştampilă)

        Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ..... Nivel de clasificare
        Investiţia (se trece indicativul din (neclasificat, secret de serviciu,
        studiul de fezabilitate)........ secret, după caz)
        Obiectul (se trece denumirea din studiul Exemplarul nr. .......
        de fezabilitate)........
        Categoria de lucrări (se trece denumirea
        din studiul de fezabilitate)............
        N.C.S./N.R. nr. ...............

              DE ACORD, ROG A APROBA APROB
        Locţiitorul şefului .................... Şeful ................
        (Unităţii militare care are calitatea de (Unităţii militare care are calitatea
        autoritate contractantă delegată) de autoritate contractantă delegată)
         ...................................... ..................................
          (grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)


           ESTIMARE VALORICĂ A CANTITĂŢILOR DE LUCRĂRI/UTILAJE TEHNOLOGICE CE
       NECESITĂ MONTAJ CUPRINSE ÎN N.C.S./N.R. PE OBIECT ŞI CATEGORII DE LUCRĂRI
        Încadrare în articolele de deviz, conform listei cu cantităţile de lucrări/utilaje tehnologice
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        .......................................................................
        Recapitulaţie
        .......................................................................
        .......................................................................
        Consumuri privind resursele materiale, manoperă, utilaje de construcţii, transport.


                ÎNTOCMIT VERIFICAT
         Diriginte de şantier Şef birou dirigenţie lucrări/similar Şef Secţie dirigenţie lucrări/similar
        .................... ............................... ....................
       (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură)
        semnătură şi ştampilă)


    ANEXA 8

    la Instrucţiuni
                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
                      al procesului-verbal de recepţie provizorie
    INVESTITOR: Autoritatea contractantă ......... Nivel de clasificare
    EXECUTANT: SC ......... (neclasificat, secret de serviciu, secret, după caz)
    OBIECTIVUL: ...........
    OBIECTUL: Pavilion Administrativ - tronson .... Exemplarul nr. ........
                                                          APROB
                                            Şeful .....................................
                                                  (Unităţii militare care are calitatea
                                                   de autoritate contractantă delegată)
                                                  ......................................
                                              (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)
                         PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PROVIZORIE A
               LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA,
                                 REALIZATE ÎN PERIOADA .......
                                Nr. ........... din .........
               încheiat pentru obiectivul de investiţie publică imobiliară ........
    I. DATE GENERALE
    1. Comisia de recepţie numită prin ordinul de zi pe unitate nr. ..... din .......... al ........(se menţionează denumirea autorităţii contractante delegate),............. a fost convocată la data de ...... pentru a proceda la recepţia provizorie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ........(se menţionează denumirea obiectivului de investiţii şi simbolul investiţiei)........., executate în perioada ..........., cuprinse în situaţiile de lucrări/ataşamente/măsurători întocmite de antreprenori, confirmate de către diriginţii de şantier şi prezentate comisiei de recepţie.
        Proiectantul lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este ......................, antreprenorul general este ............... şi beneficiarul de investiţie este ............. .

    2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ................
    3. Valoarea situaţiei/situaţiilor de plată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora supuse recepţiei provizorii este de ................ lei, conform anexei nr. 10A.

    II. CONSTATĂRI
    A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia provizorie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora .......(se menţionează numărul de înregistrare a proiectului tehnic şi a dispoziţiilor de şantier, după caz)........
        Comisia consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru recepţionarea lucrărilor executate.

    B. Cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru prezentare la recepţie.
    1. Lucrările de construcţii şi instalaţii aferente acestora prezente în situaţiile de lucrări/ataşamente/măsurători care sunt executate şi propuse pentru plată sunt cuprinse în anexa nr. 5A.
    2. Efectuarea probelor la instalaţiile şi utilajele tehnologice: .......(se menţionează probele efectuate şi documentele justificative încheiate).........

    C. Calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
    1. Privind aspectul fizic al lucrărilor: ...................
    2. Privind rezultatele măsurătorilor şi verificărilor efectuate asupra caracteristicilor geometrice ale construcţiei, părţilor, subansamblelor sau elementelor de construcţie executate: ...........
    3. Privind rezultatele măsurătorilor şi verificărilor efectuate asupra materialelor puse în operă: .......
    4. Privind documentele care atestă calitatea lucrărilor ce devin ascunse şi de recepţie calitativă a lucrărilor: ....
    5. Privind rezultatele probelor şi încercărilor de laborator: .......
    6. Privind verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante: ...........
    7. Privind alte verificări, constatări, comunicări ale organelor de control: .......
        Notă: Se menţionează constatările privind existenţa buletinelor de încercare a betoanelor, oţelului beton şi îmbinărilor metalice, proceselor-verbale de lucrări ascunse, certificatelor de calitate pentru prefabricate şi materiale folosite, declaraţiilor de conformitate a materialelor/produselor/echipamentelor/utilajelor, proceselor-verbale de recepţie în şantier a materialelor/produselor/echipamentelor/utilajelor, proceselor-verbale de recepţie calitativă, proceselor-verbale pentru executarea sudurilor, condicii de betoane, precum şi a altor documente de urmărire a lucrărilor şi de verificare a calităţii acestora.

    D. Organizarea execuţiei lucrărilor:
    1. Privind realizarea lucrărilor în ordinea tehnologică de execuţie, conform graficului fizic şi valoric detaliat:
    2. Privind paza şi modul de păstrare a lucrărilor executate: .......
    3. Privind asigurarea cu resurse (materiale, forţă de muncă, utilaje şi mijloace de transport): .........
    4. Privind documentaţia de execuţie, obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor: ............
    5. Privind alte verificări, constatări, comunicări ale organelor de control: ..............

    E. Deficiente ale lucrărilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiţii: ..................
    F. Alte constatări: .............................
    G. Concluzii: ..............................
        (se menţionează constatările comisiei privind respectarea prevederilor proiectului, inclusiv completările şi modificările ulterioare, respectarea soluţiilor constructive şi a detaliilor de execuţie, asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora executate şi a organizării de şantier)


    III. CONCLUZII GENERALE
    1. Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, cu majoritate/în unanimitate, propune:
        Admiterea/respingerea recepţiei provizorii a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ........(se menţionează denumirea obiectivului de investiţii şi simbolul investiţiei)............ şi care sunt menţionate în anexa nr. 8A.
        Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin ..................

    2. Comisia de recepţie apreciază că pentru continuarea lucrărilor mai sunt necesare următoarele măsuri: .............
    3. Lucrările de construcţii şi instalaţii aferente acestora recepţionate nu se predau fizic de către antreprenor investitorului delegat.
    4. Prezentul proces-verbal, conţinând .......... file şi ........ anexe numerotate, cu un total de ........ file, a fost încheiat astăzi ......... la .............. în 2 exemplare, din care:
    - un exemplar pentru .......... (microstructura financiar-contabilă) .............
    – un exemplar pentru .......... (microstructură dirigenţie lucrări) .............


        NOTĂ:
        Prezentul proces-verbal de recepţie provizorie are ca anexe:
    - Anexa 8A cuprinzând lucrările de construcţii şi instalaţii aferente acestora executate şi propuse pentru plată;
    – Situaţii de lucrări;
    – Liste cuprinzând consumurile de materiale, forţă muncă, utilaje, transporturi;
    – Măsurători pentru lucrările cuprinse în situaţiile de lucrări;
    – Liste utilaje, după caz;
    – Liste dotări, după caz;
    – Alte documente justificative.


        COMISIA DE RECEPŢIE
        Preşedinte: .............(locţiitorul/şeful secţiei dirigenţie lucrări/altă persoană desemnată de şeful autorităţii contractante delegate)..........
        Membri :
    1. ................................ ................. .............
           (reprezentantul autorităţii contractante delegate)

    2. .................................................. .............
           (reprezentantul autorităţii contractante delegate)

    3. .................................................. .............
           (reprezentantul autorităţii contractante delegate)


        Specialişti/invitaţi:
    1. .................................................. .............
           (diriginţii de şantier)

    2. .................................................. .............
           (reprezentantul/reprezentanţii antreprenorului general/subantreprenori)


                            (grad, nume şi prenume) (semnătura)
        Luat la cunoştinţă:
    1. ................................ ................. .............
           (responsabilul de proiect din partea directorului de program major)    ANEXA 8A

    la Instrucţiuni

                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)

                                    CONŢINUTUL-CADRU
                    al anexei cuprinzând lucrările de construcţii şi
             instalaţii aferente acestora executate şi propuse pentru plată

        INVESTITOR: Centrul de domenii şi infrastructuri nr. .... Nivel de clasificare
        EXECUTANT: SC ........ (neclasificat, secret de
        OBIECTIVUL: .............. serviciu, secret, după caz)
        OBIECTUL: Pavilion Administrativ - tronson ........ Exemplarul nr. .......                         LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
                  AFERENTE ACESTORA EXECUTATE ŞI PROPUSE PENTRU PLATĂ

┌──────┬──────────────────────┬───────────┐
│Nr. │OBIECTUL CATEGORIA DE │VALORI PE │
│crt. │LUCRĂRI │OBIECTE ŞI │
│ │Capitolul de lucrare │CATEGORII │
│ │ │DE LUCRĂRI │
│ │ │SUPUSE │
│ │ │RECEPŢIEI │
│ │ │PROVIZORII │
│ │ │conform │
│ │ │situaţiilor│
│ │ │de lucrări │
│ │ │anexate │
│ │ │(lei) │
│ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │
├──────┴──────────────────────┴───────────┤
│CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi │
│amenajarea terenului │
├──────┬──────────────────────┬───────────┤
│1.1 │Obţinerea terenului │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│1.2 │Amenajarea terenului │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Amenajări pentru │ │
│1.3 │protecţia mediului şi │ │
│ │aducerea terenului la │ │
│ │starea iniţială │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │- deviere reţele │ │
│ │utilităţi │ │
├──────┴──────────────────────┴───────────┤
│CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea │
│utilităţilor necesare obiectivului │
├──────┬──────────────────────┬───────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│2.1 │asigurarea │ │
│ │utilităţilor │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│OBIECT│Racord apă │ │
│1 ├──────────────────────┼───────────┤
│ │Racord energie │ │
│ │electrică │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│OBIECT│Racord canalizare │ │
│2 │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────────┤
│ │Racord gaze │ │
│ │ │ │
├──────┴──────────────────────┴───────────┤
│CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare şi │
│asistenţă tehnică │
├──────┬──────────────────────┬───────────┤
│3.1 │Studii teren │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Taxe pentru obţinerea │ │
│3.2 │de avize, acorduri şi │ │
│ │autorizaţii │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│3.3 │Proiectare şi │ │
│ │inginerie │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Organizarea │ │
│3.4 │procedurilor de │ │
│ │achiziţie │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│3.5 │Consultanţă │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│3.6 │Asistenţă tehnică │ │
├──────┴──────────────────────┴───────────┤
│CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de │
│bază │
├──────┬──────────────────────┬───────────┤
│ │Construcţii şi │ │
│ │instalaţii │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│OBIECT│PAV. A - CONSTRUCŢII │ │
│1 │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│1. │Rezistenţă │......... │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│a) │fundaţii │......... │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│b) │Hidroizolaţii, │ │
│ │izolaţii fundaţii │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│c) │................ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│2. │Arhitectură │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│a) │compartimentări │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│b) │finisaje interioare │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│c) │................ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │PAV. A - INSTALAŢII │......... │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│1. │Sanitare │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│a) │conducte de apă │......... │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│b) │conducte de canalizare│ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│c) │obiecte sanitare │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │................ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│2. │Încălzire │......... │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│a) │corpuri de încălzire │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│b) │conducte │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│c) │armături │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│d) │probe şi izolaţii │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│3. │Ventilaţii şi │ │
│ │climatizare │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│a) │canale şi piese de │ │
│ │legătură │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│b) │dispozitive de reglare│ │
│ │refulare-aspiraţie │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│c) │aparate │ │
│ │ventilaţii-climatizare│ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│d) │................ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│4. │Electrice │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│a) │cabluri electrice │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│b) │aparate şi accesorii │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│c) │corpuri de iluminat │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│d) │tablouri electrice │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │instalaţii de │ │
│e) │protecţie şi legare la│ │
│ │pământ │ │
├──────┴──────────────────────┼───────────┤
│TOTAL REALIZĂRI PE OBIECTUL 1│ │
├──────┬──────────────────────┼───────────┤
│OBIECT│CENTRALĂ TERMICĂ │ │
│2 │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Construcţii, din care:│ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│1. │Arhitectură: │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │................ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│2. │Rezistentă │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │................ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│3. │Instalaţii │ │
│ │termomecanice: │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │................ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│4. │Utilaje: │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │................ │ │
├──────┴──────────────────────┼───────────┤
│TOTAL REALIZĂRI PE OBIECTUL 2│ │
├──────┬──────────────────────┼───────────┤
│4.2 │Montaj utilaj │ │
│ │tehnologic │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │- la obiectul 1 │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │- la obiectul 2 │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Utilaje, echipamente │ │
│4.3 │tehnologice şi │ │
│ │funcţionale cu montaj │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │- la obiectul 1 │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │- la obiectul 2 │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Utilaje fără montaj şi│ │
│4.4 │echipamente de │ │
│ │transport │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│4.5 │Dotări │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│4.6 │Active necorporale │ │
├──────┴──────────────────────┴───────────┤
│CAP. 5 Alte cheltuieli │
├──────┬──────────────────────┬───────────┤
│5.1 │Organizare de şantier │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│5.1.1 │Lucrări de construcţii│ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│5.1.2 │Cheltuieli conexe │ │
│ │organizării de şantier│ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Comisioane, cote, │ │
│5.2 │taxe, costul │ │
│ │creditului │ │
├──────┴──────────────────────┴───────────┤
│CAP. 6 Cheltuieli pentru probe │
│tehnologice şi teste şi predare la │
│beneficiar │
├──────┬──────────────────────┬───────────┤
│ │Pregătirea │ │
│6.1 │personalului de │ │
│ │exploatare │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────┤
│6.2 │Probe tehnologice şi │ │
│ │teste │ │
├──────┴──────────────────────┼───────────┤
│TOTAL GENERAL │ │
└─────────────────────────────┴───────────┘


             ÎNTOCMIT: ÎNSUŞIT:
         DIRIGINTE ŞANTIER/CONSULTANT EXECUTANT
         ............................ .........................
      (grad, nume şi prenume, semnătură (nume şi prenume, semnătură şi
                 ştampilă) ştampilă)


    ANEXA 9

    la Instrucţiuni
    - MODEL -
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
            al procesului-verbal de recepţie la stadiu fizic a lucrărilor de
                          investiţii imobiliare/lucrărilor de
                     intervenţie la construcţiile existente sistate
    ROMÂNIA Nivel de clasificare
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (neclasificat, secret de serviciu, după caz)
    Sigla şi denumirea structurii secret,
                                                                                                                 Exemplarul nr. .........
                                             APROB
                                  .......................*1)
                                      .........................................
                                    (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)
──────────
        *1) Conform competenţelor prevăzute la art. 48 lit. a)-c) din Instrucţiunile privind realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. ..../....
──────────
                 PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA STADIU FIZIC A LUCRĂRILOR
               DE INVESTIŢII IMOBILIARE/LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE SISTATE
                                 Nr. ..... din .......
        la obiectivul/obiectul ............................................
        Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. .... din ............., încheiat între ........, în calitate de investitor şi ......., în calitate de executant.
    1. Autorizaţia de execuţie a lucrărilor a fost eliberată de către ............. cu nr. ..... din ........, cu valabilitate până la ....... .
    2. Începerea lucrărilor a fost consemnată în ordinul de începere a lucrărilor nr. ....../.......
    3. Sistarea lucrărilor s-au făcut cu ordinul de sistare nr. ......, emis de autoritatea contractantă ........, în data de .........
    4. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ........., fiind formată din:
        Preşedinte: ........................ din .....................
        Membri: 1 .......................... din .....................
                2 .......................... din .....................
                3 .......................... din .....................
                4 .......................... din .....................
                5 .......................... din .....................

    5. Au mai participat la recepţie:
    1 ................. ............ ...........
    2 ................. ............ ...........
    3 ................. ............ ...........
                  (nume şi prenume) (instituţia) (calitatea)

    6. Constatările comisiei de recepţie:
    6.1. Din documentele cărţii tehnice a construcţiei, necesar a fi prezentate, lipsesc piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
    6.2. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei la stadiu fizic, conform centralizatorului financiar al cheltuielilor, anexat, prezentat de investitor este de ................ lei.
    6.3. Cantităţile de lucrări supuse recepţiei, cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
    6.4. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.
    6.5. Se predau unităţii beneficiare următoarele capitole din cartea tehnică:
    - cap. A - documentaţia privind proiectarea;
    – cap. B - documentaţia privind execuţia (documentele privind autorizaţia de construire, proces-verbal de predare-primire amplasament, înregistrări de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executării lucrărilor, precum şi documentaţii care atestă calitatea lucrărilor), situaţiile de lucrări şi devizele ofertă rest de executat cantitativ-valorice.


    7. Comisia de recepţie, în baza constatărilor făcute, propune:
        ADMITEREA CU/FĂRĂ OBIECŢII, AMÂNAREA, RESPINGEREA recepţiei la stadiu fizic a lucrărilor de investiţii imobiliare/lucrări de intervenţie sistate.

    8. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: .....................
    9. Comisia de recepţie recomandă următoarele: ................................
    10. Prezentul proces-verbal, conţinând ......... file şi .......... anexe numerotate, cu un total de ......... file, a fost încheiat astăzi ......... la ................. în ................. exemplare, din care:
        un exemplar pentru ...................................
        un exemplar pentru ...................................
        un exemplar pentru ...................................
        un exemplar pentru ...................................
        un exemplar pentru ...................................


        COMISIA DE RECEPŢIE
        Preşedinte: ...................................
        Membri: 1. ................................... .....................
    2 ................................... .....................
    3 ................................... .....................
    4 ................................... .....................
    5 ................................... .....................

        Specialişti: 1. .............................. .....................
    2 .............................. .....................
    3 .............................. .....................
     (grad, nume şi prenume) (semnătură)


                            PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
    Subsemnaţii ............................................................ din partea ...................................................
        şi
        ............................... din partea ....................... am procedat la predarea şi respectiv luarea în primire a lucrărilor ce fac obiectul prezentului proces-verbal de recepţie la stadiu fizic a lucrărilor de investiţii imobiliare/lucrări de intervenţie sistate.
                    AM PREDAT: AM PRIMIT:
    Investitor ........................... Unitatea militară utilizatoare ..........................
    ......................................... .........................................
                                                                      (funcţie, grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)
                       Centralizatorul financiar al cheltuielilor
          anexă la procesul-verbal de recepţie la stadiu fizic nr. ....../.....

┌──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┐
│ │ │ │STADIUL VALORIC│
│ │ │VALORI PE│PROCENTUAL │
│Nr. │OBIECTUL │OBIECTE │(p=valoare │
│crt. │CATEGORIA DE LUCRĂRI │ŞI │totală │
│ │Capitolul de lucrare │CATEGORII│situaţii │
│ │ │DE │lucrări │
│ │ │LUCRĂRI │pe obiect x 100│
│ │ │(lei) │/ │
│ │ │ │Valoare totală │
│ │ │ │devize ofertă │
│ │ │ │pe │
│ │ │ │obiect) │
│ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┤
│CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea teritoriului │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┤
│1.1 │Obţinerea terenului │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│1.2 │Amenajarea terenului │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│1.3 │Amenajări pentru protecţia mediului│ │ │
│ │şi aducerea terenului la │ │ │
│ │starea iniţială │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│1.4 │Deviere reţele utilităţi │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┤
│CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare │
│obiectivului │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┤
│2.1 │Cheltuieli pentru asigurarea │ │ │
│ │utilităţilor │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│OBIECT│Racord apă │75.000 │Exemplu: 100% │
│1 │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Racord energie electrică │15.000 │Exemplu: 25% │
│ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│OBIECT│Racord canalizare │0 │Exemplu: 0% │
│2 │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Racord gaze │0 │Exemplu: 0% │
│ │ │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┤
│CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┤
│3.1 │Studii teren │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│3.2 │Taxe pentru obţinerea de avize, │ │ │
│ │acorduri şi autorizaţii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│3.3 │Proiectare şi inginerie │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│3.4 │Organizarea procedurilor de │ │ │
│ │achiziţie │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│3.5 │Consultantă │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│3.6 │Asistenţă tehnică │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┤
│CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┤
│ │Construcţii şi instalaţii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│OBIECT│PAV. A - CONSTRUCŢII - total din │ │ │
│1 │care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│1 │Rezistenţă │.........│...............│
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │a) fundaţii │.........│...............│
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │b) hidroizolaţii, izolaţii fundaţii│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │c) │ │ │
│ │................................. │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│2 │Arhitectură │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │a) compartimentări │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │b) finisaje interioare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│.... │...................................│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│INST │PAV. A - INSTALAŢII, total, din │.........│...............│
│ │care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│1 │Sanitare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │a) Conducte de apă │.........│...............│
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │b) Conducte de canalizare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │c) Obiecte sanitare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │d) ................... │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│2 │Încălzire │.........│...............│
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │a) Corpuri de încălzire │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │b) Conducte │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │c) Armături │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │d) Probe şi izolaţii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│3 │Ventilaţii şi climatizare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │a) canale şi piese de legătură │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │b) dispozitive de reglare │ │ │
│ │refulare-aspiraţie │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │c) Aparate ventilaţii-climatizare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │d) .................. │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│4 │Electrice │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │a) Cabluri electrice │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │b) Aparate şi accesorii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │c) Corpuri de iluminat │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │d) Tablouri electrice │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │e) Instalaţii de protecţie şi │ │ │
│ │legare la pământ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │f) Probe, verificări │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│TOTAL REALIZĂRI PE OBIECTUL 1 │ │ │
├──────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│OBIECT│CENTRALĂ TERMICĂ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Construcţii, din care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│1 │Arhitectură: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │..................... │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│2 │Instalaţii, din care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │..................... │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│TOTAL REALIZĂRI PE OBIECTUL 2 │ │ │
├──────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│4.2 │Montaj utilaj tehnologic │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │- la obiectul 1 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │- la obiectul 2 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│4.3 │Utilaje, echipamente tehnologice şi│ │ │
│ │funcţionale cu montaj │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │- la obiectul 1 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │- la obiectul 2 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│4.4 │Utilaje fără montaj şi echipamente │ │ │
│ │de transport │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│4.5 │Dotări │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│4.6 │Active necorporale │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┤
│CAP. 5 Alte cheltuieli │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┤
│5.1 │Organizarea de şantier │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│5.1.1 │Lucrări de construcţii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│5.1.2 │Cheltuieli conexe organizării de │ │ │
│ │şantier │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│5.2 │Comisioane, cote, taxe, costul │ │ │
│ │creditului │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┤
│CAP. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la │
│beneficiar │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┤
│6.1 │Pregătirea personalului de │ │ │
│ │exploatare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│6.2 │Probe tehnologice şi teste │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┘               VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
           Diriginte şantier Executant


                                    Centralizatorul
                     LUCRĂRILOR REST DE EXECUTAT - la data sistării
          anexă la procesul verbal de recepţie la stadiu fizic nr. ...../.....

┌──────┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐
│Nr. │OBIECTUL │VALORI PE │REST DE │
│crt. │CATEGORIA DE LUCRĂRI │OBIECTE ŞI │EXECUTAT │
│ │Capitolul de lucrare │CATEGORII │PROCENTUAL │
│ │ │DE LUCRĂRI │CANTITATIV PE │
│ │ │REST DE │OBIECTE ŞI │
│ │ │EXECUTAT │CATEGORII DE │
│ │ │Conform │LUCRĂRI │
│ │ │devizelor │(%) │
│ │ │ofertă rest│ │
│ │ │de executat│ │
│ │ │cantitativ-│ │
│ │ │valorice │ │
│ │ │(lei) │ │
│ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├──────┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┤
│CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea teritoriului │
├──────┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┤
│1.1 │Obţinerea terenului │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│1.2 │Amenajarea terenului │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│1.3 │Amenajări pentru protecţia mediului│ │ │
│ │şi aducerea terenului la │ │ │
│ │starea iniţială │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│1.4 │Deviere reţele utilităţi │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┤
│CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului│
├──────┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┤
│2.1 │Cheltuieli pentru asigurarea │ │ │
│ │utilităţilor │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│OBIECT│Racord apă │- │ │
│1 │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Racord energie electrică │....... │Exemplu: 75% │
│ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│OBIECT│Racord canalizare │....... │neatacat │
│2 │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Racord gaze │....... │neatacat │
│ │ │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┤
│CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică │
├──────┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┤
│3.1 │Studii teren │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│3.2 │Taxe pentru obţinerea de avize, │ │ │
│ │acorduri şi autorizaţii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│3.3 │Proiectare şi inginerie │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│3.4 │Organizarea procedurilor de │ │ │
│ │achiziţie │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│3.5 │Consultantă │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│3.6 │Asistenţă tehnică │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┤
│CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază │
├──────┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┤
│ │Construcţii şi instalaţii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│OBIECT│PAV. A - CONSTRUCŢII - total din │ │ │
│1 │care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│1 │Rezistentă │......... │...............│
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │a) fundaţii │......... │...............│
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │b) hidroizolaţii, izolaţii fundaţii│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │c) │ │ │
│ │................................. │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│2 │Arhitectură │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │c) compartimentări │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │d) finisaje interioare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│.... │...................................│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│INST │PAV. A - INSTALAŢII, total, din │......... │...............│
│ │care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│1 │Sanitare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │a) Conducte de apă │......... │...............│
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │b) Conducte de canalizare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │c) Obiecte sanitare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │d) ................... │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│2 │Încălzire │......... │...............│
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │a) Corpuri de încălzire │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │b) Conducte │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │c) Armături │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │d) Probe şi izolaţii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│3 │Ventilaţii şi climatizare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │a) Canale şi piese de legătură │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │b) Dispozitive de reglare │ │ │
│ │refulare-aspiraţie │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │c) Aparate ventilaţii-climatizare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │d) .................. │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│4 │Electrice │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │a) Cabluri electrice │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │b) Aparate şi accesorii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │c) Corpuri de iluminat │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │d) Tablouri electrice │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │e) Instalaţii de protecţie şi │ │ │
│ │legare la pământ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │f) Probe, verificări │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│TOTAL REALIZĂRI PE OBIECTUL 1 │ │ │
├──────┬───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│OBIECT│CENTRALĂ TERMICĂ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Construcţii, din care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│1 │Arhitectură: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │..................... │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│2 │Instalaţii, din care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │..................... │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│TOTAL REALIZĂRI PE OBIECTUL 2 │ │ │
├──────┬───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│4.2 │Montaj utilaj tehnologic │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │- la obiectul 1 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │- la obiectul 2 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│4.3 │Utilaje, echipamente tehnologice şi│ │ │
│ │funcţionale cu montaj │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │- la obiectul 1 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │- la obiectul 2 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│4.4 │Utilaje fără montaj şi echipamente │ │ │
│ │de transport │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│4.5 │Dotări │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│4.6 │Active necorporale │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┤
│CAP. 5 Alte cheltuieli │
├──────┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┤
│5.1 │Organizarea de şantier │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│5.1.1 │Lucrări de construcţii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│5.1.2 │Cheltuieli conexe organizării de │ │ │
│ │şantier │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│5.2 │Comisioane, cote, taxe, costul │ │ │
│ │creditului │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┤
│CAP. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la │
│beneficiar │
├──────┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┤
│6.1 │Pregătirea personalului de │ │ │
│ │exploatare │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│6.2 │Probe tehnologice şi teste │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┘               VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
           Diriginte şantier Executant


    ANEXA 10

    la Instrucţiuni

                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)

                                    CONŢINUTUL-CADRU
                       al graficului fizic şi valoric de execuţie
                      detaliat pe categorii de lucrări pe anul .....

        OPERATOR ECONOMIC/SC ........ Nivel de clasificare
        OBIECTIVUL 2005-C71/RK-5678 (neclasificat, secret de serviciu -
        OBIECTUL: Bloc Administrativ - tronson C secret, după caz)
                                                                Exemplarul nr. ...

                                              APROB
                                  Şeful Autorităţii contractante
                                ...........................................
                               (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)                          GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE
                      detaliat pe categorii de lucrări pe anul....
                                                                                                  - lei cu TVA inclus -

┌────┬─────────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│SIM-│CATEGORII DE LUCRĂRI │VA- │DIN CARE: │
│BOL │Capitole de lucrări │LOA-├──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┤
│Nr. │ │RE │Trimestrul I │Trimestrul II│Trimestrul III│Trimestrul IV │
│crt.│ │ ├────┬────┬────┼────┬───┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ │ │ │Ian.│Feb.│Mar.│Apr.│Mai│Iun.│Iul.│Aug.│Sep.│Oct.│Nov.│Dec.│
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│C │CONSTRUCŢII, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Fundaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Structură beton armat - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Structură beton armat - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│....│......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9 │Structură beton armat - Etaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10 │Pergolă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │Închideri şi compartimentări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din zidărie - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12 │Închideri şi compartimentări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din zidărie - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│....│......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18 │Închideri şi compartimentări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din zidărie - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19 │Acoperiş terasă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20 │Finisaj - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21 │Finisaj - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│....│......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│27 │Finisaj - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│28 │Finisaj - Casa Scării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│29 │Finisaj exterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│E │INSTALAŢII ELECTRICE, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Tuburi şi ţevi protecţie - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Conductoare şi cabluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Aparate electrice şi corpuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │iluminat - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Tablouri electrice - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Tuburi şi ţevi protecţie - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │Conductoare şi cabluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Aparate electrice şi corpuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │iluminat - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Tablouri electrice - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│....│......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│17 │Tuburi şi ţevi protecţie - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18 │Conductoare şi cabluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19 │Aparate electrice şi corpuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │iluminat - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20 │Tablouri electrice - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21 │Tuburi şi ţevi protecţie - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│22 │Conductoare şi cabluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice - Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23 │Tablouri electrice de nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│I │INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Utilaj tehnologic - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Corpuri şi aparate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Conducte - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Probe - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Izolaţii -Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │Utilaj tehnologic - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Corpuri şi aparate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Conducte - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9 │Probe - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10 │Izolaţii - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│....│......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18 │Utilaj tehnologic - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19 │Corpuri şi aparate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20 │Conducte - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21 │Probe - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│22 │Izolaţii - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23 │Conducte - Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│24 │Probe - Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│25 │Izolaţii - Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│S │INSTALAŢII SANITARE, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Conducte apă - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Conducte canalizare - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Utilaje aferente - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Probe - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Izolaţii - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │Conducte apă - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Conducte canalizare - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Obiecte sanitare - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9 │Utilaje aferente - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10 │Probe - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │Izolaţii - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│....│......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│22 │Conducte apă - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23 │Conducte canalizare - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│24 │Obiecte sanitare - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│25 │Utilaje aferente - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│26 │Probe - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│27 │Izolaţii - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│28 │Conducte apă - Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│29 │Conducte canalizare - Coloane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│30 │Utilaje aferente - Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│31 │Probe - Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│32 │Izolaţii - Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│V │INSTALAŢII VENTILARE, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Canale şi piese speciale - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Aparate şi agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ventilare-climatizare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Probe şi reglări - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Izolaţii - Subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Canale şi piese speciale - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Aparate şi agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │ventilare-climatizare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Probe şi reglări - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Izolaţii - Parter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│....│......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23 │Canale şi piese speciale - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Aparate şi agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │ventilare-climatizare - Etaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│25 │Probe şi reglări - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│26 │Izolaţii - Etaj n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│27 │Canale şi piese speciale - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│28 │Aparate şi agregate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ventilare-climatizare-Coloane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│29 │Probe şi reglări - Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│30 │Izolaţii - Coloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│TOTAL OBIECT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘                       VIZAT ÎNTOCMIT
                INVESTITOR DELEGAT EXECUTANT
         Locţiitorul şefului Centrului de domenii SC ........./Centrul de intervenţie în situaţii de urgenţă
         şi infrastructuri nr. .... Director/Şef centru
         ......................................... .........................................
       (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă) (nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)/
                                                                 (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

                                    VERIFICAT
        Şef birou dirigenţie lucrări Şef Secţie dirigenţie lucrări
        ............................ ............................
                      (grad, nume şi prenume, semnătură)

                        Diriginte de şantier
                        ....................
             (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)


    ANEXA 11

    la Instrucţiuni

                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)

                                    CONŢINUTUL-CADRU
                 al planului anual cuprinzând lucrările de întreţinere
               şi reparaţii curente la construcţii şi instalaţii aferente

                                                APROB*)

                                                -------
                               Comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare
                                 ............................................
                                (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

                                          APROB**)

                                          --------
                         Şeful structurii centrale/subordonate
                       nemijlocit ministrului apărării naţionale,
                             categoriei de forţe ale armatei,
                comandamentului/similar sau persoana desemnată de acesta
                      ..........................................
                    (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)


                                      PLANUL ANUAL
                         CUPRINZÂND LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE ŞI
                REPARAŢII CURENTE LA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE

┌───┬───────┬───────────┬───────────────────────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │ │din care : │ │ │
│Nr.│Cazarma│Valoarea │ │Unitatea│Lucrări de │
│crt│ │planificată├─────┬──────┬───────┬──────┤militară│executat pe │
│ │ │pe anul ...│trim.│trim. │trim. │trim. │utiliza-│anul │
│ │ │(mii lei) │I │II │III │IV │toare │............ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pav. L: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arhitectură │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- reparaţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │hidroizolaţie│
│ │ │ │ │ │ │ │ │terasă... mp │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- reparaţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tencuieli │
│ │ │ │ │ │ │ │ │interioare...│
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- glet de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ipsos şi │
│1 │..... │......... │.....│......│.......│......│ │zugrăveli la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pereţi ... mp│
│ │ │ │ │ │ │ │ │- reparaţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │placaje │
│ │ │ │ │ │ │ │ │gresie şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │faianţă ... │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Instalaţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sanitare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- înlocuire │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ţeavă zincată│
│ │ │ │ │ │ │ │ │în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │distribuţie, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │coloane sau │
│ │ │ │ │ │ │ │ │legături... │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ml │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- înlocuire │
│ │ │ │ │ │ │ │ │robineţi ... │
│ │ │ │ │ │ │ │ │buc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- înlocuire │
│ │ │ │ │ │ │ │ │obiecte │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sanitare ... │
│ │ │ │ │ │ │ │ │buc │
├───┼───────┼───────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────────┤
│...│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────┼───────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴─────┴──────┴───────┴──────┴────────┴─────────────┘


                     ÎNTOCMIT*)
                Administrator cazarmă
               ........................
           (grad, nume şi prenume, semnătura)

                                          ÎNTOCMIT**)
                    Şeful structurii cu responsabilităţi în domeniul
                          administrării imobilelor din cadrul
            structurii centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării
          naţionale, categoriei de forţe ale armatei, comandamentului/similar
             ......................................................
                         (grad, nume şi prenume, semnătură)


──────────
        *) Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate cu forţe proprii.
        **) Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate în baza contractelor.
──────────

    ANEXA 12

    la Instrucţiuni
                                       - MODEL -
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
                                 al notei de constatare
 (a se vedea imaginea asociată)
                                     NOTĂ DE CONSTATARE
        Încheiată astăzi .................... ca urmare a controlului statului efectuat de inspectorul de specialitate ........... care se legitimează cu legitimaţia nr. ........... la ............... din cadrul ............,
        Controlul se efectuează în prezenţa şi cu participarea reprezentanţilor:
    1. Centrului de domenii şi infrastructuri nr....:
        ..................................................................
        ..................................................................

    2. Centrului de cartiruire trupe şi administrare cazărmi nr. ......:
        ..................................................................
        ..................................................................

    3. administratorului cazărmii:
        ..................................................................
        ..................................................................

    4. categoriei de forţe ale armatei/similar:
        ..................................................................
        ..................................................................


        În baza prevederilor din:
    - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
    – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
    – Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii;
    – Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
    – Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrului apărării naţionale, ministrului de interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, şefului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 3.376/MC/M.3.556/2.102/667/C1/4.093/2.012/14.083/D-821/1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar;
    – Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. .../ pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, executate în Ministerul Apărării Naţionale;
    – Ordinul ministrului apărării nr. M.91/2008 pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale;
    – Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Procedura internă privind modul de exercitare a controlului de stat al calităţii în construcţii şi a controlului disciplinei în amenajarea teritoriului în Ministerul Apărării Naţionale nr. A 11787/2011.

    I. CONSTATĂRI:
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................

    II. MĂSURI
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................

        Prezentul document s-a întocmit în .......... exemplare, câte un exemplar pentru fiecare structură semnatară, din care exemplarul nr. 1 pentru Inspecţia de Stat în Construcţii a Ministerului Apărării Naţionale.

┌──────────────┬─────────────┬─────────┐
│Factori │Nume şi │Semnătură│
│implicaţi │prenume │şi │
│ │reprezentanţi│ştampilă │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│INSPECŢIA DE │ │ │
│STAT ÎN │ │ │
│CONSTRUCŢII │ │ │
│A MINISTERULUI│ │ │
│APĂRĂRII │.............│ │
│NAŢIONALE │ │ │
│inspector de │ │ │
│specialitate │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│CENTRUL DE │ │ │
│DOMENII ŞI │.............│ │
│INFRASTRUCTURI│ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│CENTRUL DE │ │ │
│CARTIRUIRE │ │ │
│TRUPE ŞI │.............│ │
│ADMINISTRARE │ │ │
│CAZĂRMI │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│ADMINISTRATOR │.............│ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│CATEGORIE DE │ │ │
│FORŢE ALE │ │ │
│ARMATEI/ │.............│ │
│SIMILAR │ │ │
└──────────────┴─────────────┴─────────┘


    ANEXA 13

    la Instrucţiuni
                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
      al procesului-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante
 (a se vedea imaginea asociată)
                                     PROCES-VERBAL
                DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE
        Încheiat astăzi .............. ca urmare a controlului de stat şi efectuat de inspectorul de specialitate .............. care se legitimează cu legitimaţia nr. ...... la lucrările de construcţii ce se execută la obiectul .................. din cadrul obiectivului ........., ce se realizează în baza:
        ● autorizaţiei de construire nr. ...../......, valabilă până la data de ...... şi a
        ● proiectului nr. ....... elaborat de ..............., verificat de:
        ......................... atestat nr. ......./....... în domeniile .........
        ......................... atestat nr. ......./....... în domeniile .........
        ......................... atestat nr. ......./....... în domeniile .........


        Controlul se efectuează la faza determinantă ...................... menţionată în "Programul de control pe şantier al calităţii lucrărilor" întocmit de proiectant, aprobat de Inspecţia de Stat în Construcţii a Ministerului Apărării Naţionale şi transmis investitorului cu .......... nr. ......./.....
        în prezenţa:
        ● investitorului/investitorului delegat ........ reprezentat de dirigintele de şantier/consultantă ........ cu autorizaţia nr. ........... şi de ......... având calitatea de ...................
        ● proiectantului ...................... reprezentat de ...................
        ● antreprenorului ............... reprezentat de
    - responsabilul tehnic cu execuţia .......... cu atestatul nr. ........... pentru domeniile ............
    – responsabilul C.T.C.C. ............ cu atestatul nr. ............... pentru domeniile ................


        şi de ................... având calitatea de .....................

        În baza prevederilor:
    - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
    – Hotărârii Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii;
    – Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Procedurii interne privind modul de exercitare a controlului de stat al calităţii în construcţii şi a controlului disciplinei în amenajarea teritoriului în Ministerul Apărării Naţionale nr. A 11787/2011;
    – reglementărilor tehnice în vigoare,

        şi în baza controlului efectuat în teren cu privire la:
    - respectarea legislaţiei menţionate mai sus;
    – respectarea documentaţiei tehnice de execuţie verificată de specialişti verificatori de proiecte atestaţi şi vizată de expertul tehnic în cazul în care documentaţia a fost elaborată pe baza unei expertize tehnice de calitate;
    – existenta documentelor semnate de reprezentanţii legali ai investitorului, proiectantului şi antreprenorului, care atestă calitatea materialelor, elementelor semifabricate şi prefabricate/uzinate puse în operă şi calitatea lucrărilor executate anterior fazei determinante.

    - SUNT/ NU SUNT respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare: .........................
    - SUNT/ NU SUNT respectate detaliile de execuţie prevăzute în planşele nr.: ...............
    - SUNT/ NU SUNT asigurate condiţiile de continuitate a execuţiei lucrărilor.
        MENŢIUNI SPECIALE: ......................................
        ...........................................................

        În baza celor de mai sus
                SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR
        Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ......... exemplare, câte un exemplar pentru fiecare semnatar, din care exemplarul nr. 1 pentru Inspecţia de Stat în Construcţii a Ministerului Apărării Naţionale.

┌──────────────┬─────────────┬─────────┐
│Factori │Nume şi │Semnătură│
│implicaţi │prenume │şi │
│ │reprezentanţi│ştampilă │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│INSPECŢIA DE │ │ │
│STAT ÎN │ │ │
│CONSTRUCŢII │ │ │
│A MINISTERULUI│ │ │
│APĂRĂRII │.............│ │
│NAŢIONALE │ │ │
│inspector de │ │ │
│specialitate │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│INVESTITOR/ │ │ │
│INVESTITOR │ │ │
│DELEGAT │.............│ │
│diriginte de │ │ │
│şantier │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│PROIECTANT │.............│ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│ANTREPRENOR │ │ │
│responsabil │ │ │
│tehnic cu │ │ │
│execuţia │.............│ │
│control tehnic│ │ │
│de calitate al│.............│ │
│construcţiei │.............│ │
│şef punct de │ │ │
│lucru │ │ │
└──────────────┴─────────────┴─────────┘


    ANEXA 14

    la Instrucţiuni
                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
                   al procesului-verbal de control al calităţii lucrărilor
 (a se vedea imaginea asociată)
                                     PROCES-VERBAL
                           DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
        Încheiat astăzi ............ ca urmare a controlului statului efectuat de inspectorii de specialitate ............. care se legitimează cu legitimaţia nr. ........... la lucrările de construcţii ce se execută la obiectul .............. din cadrul obiectivului ........., ce se realizează în baza:
        ● autorizaţiei de construire nr. ......../........, valabilă până la data de ............ şi a
        ● proiectului nr. ....... elaborat de ..............., verificat de:
        ......................... atestat nr. ......./....... în domeniile .........
        ......................... atestat nr. ......./....... în domeniile .........
        ......................... atestat nr. ......./....... în domeniile .........


        Controlul se efectuează în prezenţa:
        ● investitorului/investitorului delegat ...................... reprezentat de dirigintele de şantier/consultanţă ............. cu autorizaţia nr. ............ şi de ........... având calitatea de ...........
        ● antreprenorului ............. reprezentat de
    - responsabilul tehnic cu execuţia ............. cu atestatul nr. ................ pentru domeniile .................
    – responsabilul C.T.C.C. ............. cu atestatul nr. ............. pentru domeniile ............

        şi de ............ având calitatea de şef punct de lucru.

        În baza prevederilor:
    - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
    – Hotărârii Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii;
    – Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – reglementărilor tehnice în vigoare;

        şi în baza controlului efectuat în teren cu privire la:
    - respectarea legislaţiei menţionate mai sus;
    – respectarea documentaţiei tehnice de execuţie verificată de specialişti verificatori de proiecte atestaţi şi vizată de expertul tehnic în cazul în care documentaţia a fost elaborată pe baza unei expertize tehnice de calitate;
    – existenţa documentelor semnate de reprezentanţii legali ai investitorului, proiectantului şi antreprenorului, care atestă calitatea materialelor, elementelor semifabricate şi prefabricate/uzinate puse în operă şi calitatea lucrărilor executate anterior fazei controlate.

        CONSTATĂRI: ............................................
        Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ......... exemplare, câte un exemplar pentru fiecare semnatar, din care exemplarul nr. 1 pentru Inspecţia de Stat în Construcţii a Ministerului Apărării Naţionale.

┌─────────────┬─────────────┬──────────┐
│Factori │Nume şi │Semnătură-│
│implicaţi │prenume │ştampilă │
│ │reprezentanţi│ │
├─────────────┼─────────────┼──────────┤
│INSPECŢIA DE │ │ │
│STAT ÎN │ │ │
│CONSTRUCŢII │ │ │
│A │ │ │
│MINISTERULUI │ │ │
│APĂRĂRII │.............│ │
│NAŢIONALE │ │ │
│inspector de │ │ │
│specialitate │ │ │
├─────────────┼─────────────┼──────────┤
│INVESTITOR/ │ │ │
│INVESTITOR │ │ │
│DELEGAT │.............│ │
│diriginte de │ │ │
│şantier │ │ │
├─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ANTREPRENOR │ │ │
│responsabil │ │ │
│tehnic cu │ │ │
│execuţia │.............│ │
│control │ │ │
│tehnic de │.............│ │
│calitate al │.............│ │
│construcţiei │ │ │
│şef punct de │ │ │
│lucru │ │ │
└─────────────┴─────────────┴──────────┘


    ANEXA 15

    la Instrucţiuni

                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)

                                              APROB
                                              ─────
                            Şeful Centrului de domenii şi infrastructuri nr. ....
                             ...................................................
                                (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

                       DE ACORD, ROG A APROBA
          Locţiitorul şefului Centrului de domenii şi infrastructuri nr. ......
            ................................................................
                       (grad, nume şi prenume, semnătură)


                       CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CHELTUIELILOR
      anexă la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. A ..../...
           pentru lucrările executate în baza contractului nr. ....../.......

┌──────┬─────────────────┬─────────────┐
│ │Denumirea │ │
│Nr. │obiectelor, │Valoare pe │
│crt. │capitolelor şi │capitole de │
│ │subcapitolelor │lucrări │
│ │de cheltuieli │(lei cu TVA) │
│ │ │ │
│ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │
├──────┴─────────────────┴─────────────┤
│CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi │
│amenajarea terenului │
├──────┬─────────────────┬─────────────┤
│1.1 │Obţinerea │0.00 │
│ │terenului │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│1.2 │Amenajarea │0.00 │
│ │terenului │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Amenajări pentru │ │
│ │protecţia │ │
│1.3 │mediului şi │ │
│ │aducerea │ │
│ │terenului la │ │
│ │starea iniţială │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │- deviere reţele │2,700.00 │
│ │utilităţi │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 1 │2,700.00 │
├──────┴─────────────────┴─────────────┤
│CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea │
│utilităţilor necesare obiectivului │
├──────┬─────────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru│ │
│2.1 │asigurarea │ │
│ │utilităţilor │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Obiect 1 │589,010.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 2 │589,010.00 │
├──────┴─────────────────┴─────────────┤
│CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare şi│
│asistenţă tehnică │
├──────┬─────────────────┬─────────────┤
│3.1 │Studii teren │0.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Taxe pentru │ │
│3.2 │obţinerea de │0.00 │
│ │avize, acorduri │ │
│ │şi autorizaţii │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│3.3 │Proiectare şi │0.00 │
│ │inginerie │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Organizarea │ │
│3.4 │procedurilor de │0.00 │
│ │achiziţie │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│3.5 │Consultanţă │0.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│3.6 │Asistenţă tehnică│0.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 3 │0.00 │
├──────┴─────────────────┴─────────────┤
│CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de│
│bază │
├──────┬─────────────────┬─────────────┤
│4.1 │Construcţii şi │ │
│ │instalaţii │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Obiect 2 │4,500,789.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Obiect 3 │3,578,000.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│4.2 │Montaj utilaj │ │
│ │tehnologic │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │- la obiectul 1 │1,250.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │- la obiectul 3 │3,800.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Utilaje, │ │
│ │echipamente │ │
│4.3 │tehnologice şi │ │
│ │funcţionale cu │ │
│ │montaj │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │- la obiectul 1 │12,786.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │- la obiectul 2 │536,251.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │- la obiectul 3 │456,872.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Utilaje fără │ │
│4.4 │montaj şi │0.00 │
│ │echipamente de │ │
│ │transport │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│4.5 │Dotări │264,500.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│4.6 │Active │0.00 │
│ │necorporale │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 4 │9,354,248.00 │
├──────┴─────────────────┴─────────────┤
│CAP. 5 Alte cheltuieli │
├──────┬─────────────────┬─────────────┤
│5.1 │Organizare de │ │
│ │şantier │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│5.1.1.│Lucrări de │104,063.99 │
│ │construcţii │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli conexe│ │
│5.1.2.│organizării de │2,430.00 │
│ │şantier │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Comisioane, cote,│ │
│5.2 │taxe, costul │0.00 │
│ │creditului │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 5 │106,493.99 │
├──────┴─────────────────┴─────────────┤
│CAP. 6 Cheltuieli pentru probe │
│tehnologice şi teste şi predare la │
│beneficiar │
├──────┬─────────────────┬─────────────┤
│ │Pregătirea │ │
│6.1 │personalului de │5,780.00 │
│ │exploatare │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│6.2 │Probe tehnologice│1,200.00 │
│ │şi teste │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 6 │6,980.00 │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL GENERAL │10,059,431.99│
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Din care C+M │8,779,612.99 │
└──────┴─────────────────┴─────────────┘

        Valoarea contractului nr. A ..../....... = 10.059.431,99 lei
        NOTĂ: în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrării se trece valoarea 10.059.431,99 lei


             ÎNTOCMIT VERIFICAT AVIZAT
        Diriginte de şantier Şef birou dirigenţie lucruri Şef Secţie dirigenţie lucruri Contabil şef
        .................... ....................... ...................... ............
        (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi
        semnătură şi ştampilă) prenume, semnătură)


    ANEXA 15A

    la Instrucţiuni

                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)

                                              APROB
                                              ─────
                            Şeful Centrului de domenii şi infrastructuri nr. ....
                             ...................................................
                                (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

                       DE ACORD, ROG A APROBA
          Locţiitorul şefului Centrului de domenii şi infrastructuri nr. ......
            ................................................................
                       (grad, nume şi prenume, semnătură)                       CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CHELTUIELILOR
                      TOTALE REPARTIZATE PE OBIECTELE INVESTIŢIEI
             anexă la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
                                nr. A ......./.........
                pentru predarea-primirea şi luarea în evidenţa contabilă

┌──────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │Denumirea │ │ │
│Nr. │obiectelor, │ │ │
│crt. │capitolelor şi│Valoarea pe │Valoarea │
│ │subcapitolelor│capitole de │totală pe │
│ │de cheltuieli │lucrări │obiecte care │
│ │ │(lei cu TVA) │se preia în │
│ │ │ │evidenţa │
│ │ │ │contabilă │
│ │ │ │(lei cu TVA) │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├──────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea │
│terenului │
├──────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│1.1 │Obţinerea │0,00 │0,00 │
│ │terenului │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.2 │Amenajarea │1.500,00 │1.524,25 │
│ │terenului │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Amenajări │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │protecţia │ │ │
│1.3 │mediului şi │ │ │
│ │aducerea │ │ │
│ │terenului la │ │ │
│ │starea │ │ │
│ │iniţială │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- deviere │ │ │
│ │reţele │2.700,00 │2.743,66 │
│ │utilităţi │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 1 │4.200,00 │4.267,91 │
├──────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor │
│necesare obiectivului │
├──────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │
│2.1 │pentru │ │ │
│ │asigurarea │ │ │
│ │utilităţilor │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Obiect 1 │589.010,00 │599.804.32 │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 2 │589.010,00 │599.804,32 │
├──────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă │
│tehnică │
├──────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│3.1 │Studii teren │250,00 │0,00 │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Taxe pentru │ │ │
│ │obţinerea de │ │ │
│3.2 │avize, │600,00 │0,00 │
│ │acorduri şi │ │ │
│ │autorizaţii │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3.3 │Proiectare şi │45.200,00 │0,00 │
│ │inginerie │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Organizarea │ │ │
│3.4 │procedurilor │2.500,00 │0,00 │
│ │de achiziţie │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3.5 │Consultanţă │0,00 │0,00 │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3.6 │Asistenţă │4.500,00 │0,00 │
│ │tehnică │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 3 │13.050,00 │0,00 │
├──────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază │
├──────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│4.1 │Construcţii şi│ │ │
│ │instalaţii │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Obiect 2 │4.500.789,00 │4.573.565,33 │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Obiect 3 │3.578.000,00 │3.639.716,57 │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4.2 │Montaj utilaj │ │ │
│ │tehnologic │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- la obiectul │1.250,00 │0,00 │
│ │1 │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- la obiectul │3.800,00 │0,00 │
│ │3 │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Utilaje, │ │ │
│ │echipamente │ │ │
│4.3 │tehnologice şi│ │ │
│ │funcţionale cu│ │ │
│ │montaj │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- la obiectul │12.786,00 │12.992,75 │
│ │1 │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- la obiectul │536.251,00 │544.922,01 │
│ │2 │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- la obiectul │456.872,00 │464.259,47 │
│ │3 │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Utilaje fără │ │ │
│4.4 │montaj şi │0,00 │0,00 │
│ │echipamente de│ │ │
│ │transport │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4.5 │Dotări │264.500,00 │268.776,88 │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4.6 │Active │0,00 │0,00 │
│ │necorporale │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 4 │9.354.248,00 │9.504.233,00 │
├──────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│CAP. 5 Alte cheltuieli │
├──────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│5.1 │Organizare de │ │ │
│ │şantier │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5.1.1.│Lucrări de │104.063,99 │0,00 │
│ │construcţii │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │
│5.1.2.│conexe │2.430,00 │0,00 │
│ │organizării de│ │ │
│ │şantier │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Comisioane, │ │ │
│5.2 │cote, taxe, │34.323,24 │0,00 │
│ │costul │ │ │
│ │creditului │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 5 │140.817,23 │0,00 │
├──────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│CAP. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi │
│teste şi predare la beneficiar │
├──────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │Pregătirea │ │ │
│6.1 │personalului │5.780,00 │0,00 │
│ │de exploatare │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Probe │ │ │
│6.2 │tehnologice şi│1.200.00 │0,00 │
│ │teste │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CAP. 6 │6.980,00 │0,00 │
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL GENERAL │10.108.305,23│10.108.305,23│
├──────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Din care C+M │8.781.112,99 │ │
└──────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘


┌────────────────────────┬─────────────┐
│OBIECTUL 1 │612.797,06 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│OBIECTUL 2 │5.118.487,33 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│OBIECTUL 3 │4.103.976,04 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│DOTĂRI │268.776,88 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│CHELTUIELI PENTRU │4.267,91 │
│AMENAJARE TEREN │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│TOTAL │10.108.305,23│
└────────────────────────┴─────────────┘

        Explicitarea calculului valorilor din coloana 3
        Valoarea capitolelor de lucrări ce se repartizează pe obiectele investiţiei se obţine prin însumarea valorilor de la pct. 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 6.1, 6.2 = 160.847,23 lei;
        Valoarea celorlalte capitole de lucrări se obţine prin însumarea valorilor de la pct. 1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 = 9.947.458,0 lei
        Total = 160.847,23 + 9.947.458,00 = 10.108.305,23 lei
        Se calculează factorul F = 160.847,23 / 9.947.458,00 = 0,0161697
        Se aplică formula de calcul:
        Calculul valorii obiectului 1
        Valoarea capitolului de lucrare = 589.010,00 lei
        Valoarea capitolului de lucrare montaj utilaj pentru obiectul 1= 1.250,00 lei
        Valoarea totală a obiectului 1 - pentru înscrierea în evidenţa contabilă = (589.010,00+1.250,00)+ (589.010,00+1.250,00)x0,0161697 = 599.804,32+12.992,75 = 612.797,06 lei
        Calculul valorii obiectului 2
        Valoarea capitol lucrare = 4.500.789,00 lei
        Valoarea totală a obiectului 2 - pentru înscrierea în evidenţa contabilă = 4.500.789,00+4.500.789,00x 0.0161697 = 4.573.565,33+544.922,01 = 5.118.487,34 lei
        Calculul valorii obiectului 3
        Valoarea capitol lucrare = 3.578.000,00 lei
        Valoarea totală a obiectului 3 - pentru înscrierea în evidenţa contabilă = (3.578.000,00+3.800,00)+(3.578.000,00+3.800,00)x 0,0161697 = 3.581.800,00+57.916,57 = 3.639.716,57+464.259,47 = 4.103.976,04 lei
        Calculul valorii pentru dotări (cu proiectare şi montaj)
        Valoare capitol dotări = 264.500,00 lei
        Valoarea totală a dotărilor pentru înscrierea în evidenţa contabilă = 264.500,00+264.500,00 x 0,0161697 = 268.776,89 lei
        Calculul valorii pentru capitolul 1
        Valoare capitol 1 = 4.200,00 lei
        Valoarea totală a capitolului 1 = 4.200,00+4.200,00 x 0,0161697 = 4.267,91 lei

             ÎNTOCMIT VERIFICAT AVIZAT
        Diriginte de şantier Şef birou dirigenţie lucruri Şef Secţie dirigenţie lucruri Contabil şef
        .................... ....................... ...................... ............
        (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi
        semnătură şi ştampilă) prenume, semnătură)


    ANEXA 15B

    la Instrucţiuni

                                       - MODEL -
                  (Clasificarea documentului se face după completare)

                                    CONŢINUTUL-CADRU
                    al centralizatorului financiar al cheltuielilor
                  anexă la procesul-verbal de recepţie la terminarea
                  lucrărilor nr. A ...../....... pentru lucrări de
                   reparaţii curente executate în antrepriză

                                                         Nivel de clasificare
                                                 (neclasificat, secret de serviciu,
                                                         secret, după caz)
                                                       Exemplarul nr. .....

                                                           APROB
                                         Comandantul/Şeful centrului de domenii şi
                                     infrastructuri/Centrului de cartiruire trupe şi
                                  administrare cazărmi/comandamentului/direcţiei/similar
                                   .....................................................
                                     (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)


                       CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CHELTUIELILOR
                        anexă la procesul-verbal de recepţie la
                       terminarea lucrărilor nr. A ...../.......
                pentru lucrări de reparaţii curente executate în antrepriză

┌────┬─────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│ │Indicativ│ │ │Valori situaţii │TOTAL │
│Nr. │de │Pavilion │Lucrări │lucrări │GENERAL │
│Crt.│cazarmă │ │ ├─────┬─────┬─────┼────────────┤
│ │ │ │ │SL1 │SL2 │.....│(cu TVA │
│ │ │ │ │ │ │ │inclus) │
├────┼─────────┼───────────────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │.....│(6) = (4)+ │
│ │ │ │ │ │ │ │(5) │
├────┼─────────┼───────────────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │ │A-administrativ│Arhitectura │.....│.....│.....│............│
│1. │........ │ ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Instalaţii sanitare │.....│.....│.....│............│
│ │ ├───────────────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │ │B - Punct │Instalaţii termice │.....│.....│.....│............│
│ │ │control │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Instalaţii electrice│.....│.....│.....│............│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤
│2. │........ │...............│....................│.....│.....│.....│............│
├────┼─────────┼───────────────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │.....│.....│.....│............│
└────┴─────────┴───────────────┴────────────────────┴─────┴─────┴─────┴────────────┘              ÎNTOCMIT VERIFICAT AVIZAT
        Diriginte de şantier Şef Secţie diriginţi/similar Contabil şef
       ...................... ............................. .......................
       (grad, nume şi prenume, (grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi prenume,
        semnătură şi ştampilă) semnătură)


    ANEXA 16

    la Instrucţiuni

                                       - MODEL -
                  (Clasificarea documentului se face după completare)

                                    CONŢINUTUL-CADRU
                              al măsurătorii/ataşamentului

                                                         Nivel de clasificare
                                                 (neclasificat, secret de serviciu,
                                                         secret, după caz)
                                                      Exemplarul nr. .....

        EXECUTANT: SC ....
        OBIECTIVUL: 2005-C/I/RK-5678
        OBIECTUL: Pavilion Administrativ - tronson .......                                 MĂSURĂTOARE/ATAŞAMENT
                            CATEGORIA DE LUCRĂRI Construcţii

┌─────┬───────────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │DETALIERI, │
│ │ │ │ │EXPLICAŢII ŞI│
│ │ │ │ │CALCULE │
│ │ │ │ │(nivele, │
│ │ │ │ │planşa nr. │
│Nr. │Capitole de lucrări/ │U.M.│CANTITATE │..., axul │
│crt. │Articole de deviz │ │Prevăzută în│nr. ...., │
│ │ │ │documentaţie│schiţe, │
│ │ │ │Totală │proces-verbal│
│ │ │ │realizată, │de lucrări │
│ │ │ │din care: │ascunse nr. │
│ │ │ │În perioada │......., │
│ │ │ │.....-..... │determinări │
│ │ │ │ │şi calcule de│
│ │ │ │ │lungimi, │
│ │ │ │ │suprafeţe, │
│ │ │ │ │volume de │
│ │ │ │ │lucrări etc.)│
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┴─────────────┤
│1. │Fundaţii │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┬─────────────┤
│1.1. │TSA04C1 │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Săpătură pentru fundaţii │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤
│1.2. │CA03D │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Beton armat în fundaţii │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤
│1.3. │TSD18C1 │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Umplutură de pământ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┴─────────────┤
│2. │Structură beton armat-Subsol │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┬─────────────┤
│2.1. │CA05C │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Pereţi, stâlpi din beton armat - Subsol│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤
│2.2. │CA04C │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Grinzi, plăci din beton armat - Subsol │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┴─────────────┤
│3. │Structură beton armat - Parter │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┬─────────────┤
│3.1. │CA05C │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Pereţi, stâlpi din beton armat - Parter│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤
│3.2. │CA04C │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Grinzi, plăci din beton armat - Parter │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤
│... │.......................................│....│..... │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┴─────────────┤
│9. │Structură beton armat - Etaj n │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┬─────────────┤
│9.1. │CA05C │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Pereţi, stâlpi din beton armat - Etaj n│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤
│9.2. │CA04C │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Grinzi, plăci din beton armat - Etaj n │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┴─────────────┤
│10. │Pergolă │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┬─────────────┤
│10.1.│CA05C │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Pereţi, stâlpi din beton armat - │ │ │ │
│ │Pergolă │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤
│10.2.│CA04C │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Grinzi, plăci din beton armat - Pergolă│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┴─────────────┤
│11. │Închideri şi compartimentări din │ │ │
│ │zidărie │ │ │
│ │- Subsol │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┬─────────────┤
│11.1.│CD03H │mc │..... │ │
│ │Pereţi din zidărie - Subsol │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┴─────────────┤
│12. │Închideri şi compartimentări din │ │ │
│ │zidărie │ │ │
│ │- Parter │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┬─────────────┤
│12.1.│CD03J │mc │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Pereţi din zidărie - Parter │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤
│... │.......................................│....│..... │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┴─────────────┤
│29. │Finisaj exterior │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┬─────────────┤
│29.1.│CF02C │mp │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Finisaj exterior pereţi │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤
│29.2.│CH03C │m │..... │ │
│ ├───────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Trepte scări acces │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤
│... │.......................................│....│..... │ │
└─────┴───────────────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────────┘

              Diriginte de şantier
             ......................
        (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)
                                               Şef şantier/şef punct lucru
                                              .............................
                                               (nume şi prenume, semnătura)

    ANEXA 17

    la Instrucţiuni
                                        -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                           PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PARŢIALĂ
                                  Nr. ...... din ....
        privind stadiul fizic de execuţie a construcţiei aferente investiţiei ............., lucrări executate în cadrul Contractului nr. ..... din ....., încheiat între .............. şi ............
    1. Imobilul care face obiectul investiţiei se identifică după cum urmează:
    - adresa administrativă

    2. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de construire nr. ........., eliberată de ............. la data de ........, cu valabilitate până la data: ............ .
    3. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea, semnătura)
        .....................................
        .....................................

    4. Secretariatul a fost asigurat de ............. - diriginte de şantier autorizat în domeniul/domeniile ............, Autorizaţie nr. ....... .
    5. Stadiul fizic de execuţie:
        .....................................
        .....................................
        .....................................

    6. Alte menţiuni ....................
    7. Prezentul proces-verbal, conţinând ........ file şi ........... anexe numerotate, cu un total de ......... file, a fost încheiat astăzi, ......, în ....... exemplare.
                 Executant,
        Investitor,
            .................
            .................
        Alţi participanţi:

    ANEXA 18

    la Instrucţiuni
                                       -MODEL-
                  (Clasificarea documentului se face după completare)
                                    CONŢINUTUL-CADRU
                     al procesului-verbal de recepţie la terminarea
             lucrărilor de investiţii imobiliare/lucrărilor de intervenţie

                       ROMÂNIA Nivel de clasificare
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (neclasificat, secret de serviciu, după caz)
    Sigla şi denumirea structurii secret,
                                                                                            Exemplarul nr. ...
                                                        APROB
                                                   ...............*2)
                                               (grad, nume şi prenume,
                                                semnătură şi ştampilă)
──────────
        *2) Conform competenţelor prevăzute la art. 48 lit. a)-c) din Instrucţiunile privind realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. ...../......
──────────
                       PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA
                  LUCRĂRILOR DE INVESTIŢII/LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII
                                  Nr. ..... din ......
        la obiectivul/obiectul ........................................
        Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. ......... din ........., încheiat între ........., în calitate de investitor şi ......, în calitate de executant.
    1. Autorizaţia de execuţie a lucrărilor a fost eliberată de către .............cu nr. ..... din .........., cu valabilitate până la ........ .
    2. Începerea lucrărilor a fost consemnată în ordinul de începere a lucrărilor nr. ....../...... .
    3. Perioada de garanţie a lucrărilor este de ..... luni de la data prezentei recepţii.
    4. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ........., fiind formată din:
        Preşedinte: ................ din .............
        Membri: 1. ......................... din ....................
    2. ......................... din ....................
    3. ......................... din ....................
    4. ......................... din ....................
    5. ......................... din ....................


    5. Au mai participat la recepţie:
    1. ................. ............ ...........
    2. ................. ............ ...........
    3. ................. ............ ...........
           (nume şi prenume) (instituţia) (calitatea)

    6. Constatările comisiei de recepţie:
    6.1. Din documentele cărţii tehnice a construcţiei, necesar a fi prezentate, lipsesc piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
    6.2. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei, conform centralizatorului financiar al cheltuielilor, anexat, prezentat de investitor este de ....... lei.
    6.3. Cantităţile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
    6.4. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

    7. Comisia de recepţie, în baza constatărilor făcute, propune:
        ADMITEREA CU/FĂRĂ OBIECŢII, AMÂNAREA, RESPINGEREA recepţiei la terminarea lucrărilor.

    8. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
        .......................................................................
        .......................................................................

    10. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
        .......................................................................
        .......................................................................

    10. Prezentul proces-verbal, conţinând ......... file şi ........ anexe numerotate, cu un total de ......... file, a fost încheiat astăzi ..... la ............... în ............... exemplare, din care:
        un exemplar pentru ...................................
        un exemplar pentru ...................................
        un exemplar pentru ...................................
        un exemplar pentru ...................................
        un exemplar pentru ...................................

        COMISIA DE RECEPŢIE
        Preşedinte: ........................ ....................
        Membri: 1. ......................... ....................
    2. ......................... ....................
    3. ......................... ....................
    4. ......................... ....................
    5. ......................... ....................

        Specialişti: 1. ....................... ....................
    2. ....................... ....................
    3. ....................... ....................
                        (grad, nume şi prenume) (semnătura)


                            PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
    Subsemnaţii ................................................... din partea ....................................................
        şi
        ...................... din partea ............... am procedat la predarea şi respectiv luarea în primire a lucrărilor ce fac obiectul prezentului proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii imobiliare/lucrări de intervenţie.
             AM PREDAT: AM PRIMIT:
    Investitor ............... Unitatea militară utilizatoare .........