Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 19 decembrie 2017  pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 19 decembrie 2017 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1042 din 29 decembrie 2017
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.814 din 19 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.042 din 29 decembrie 2017.
──────────
    Încheiat între:
    Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Felix Stroe, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,
    şi
    Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“ - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Ion Constantinescu, având atribuţii de director general, în calitate de Operator,
    în continuare denumite în mod individual „partea“ şi în mod colectiv „părţile“,
    părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018, cu modificările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2017 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017:
    A. să actualizeze contractul, după cum urmează:
    1. se completează pct. 5.1 cu un nou alineat astfel:
    "(4) Până la emiterea ordinului ministrului transporturilor de aprobare a actelor adiţionale de actualizare a contractului de servicii publice, compensaţia se va acorda în conformitate cu sumele aprobate de ordonatorul principal de credite şi comunicate de direcţiile de specialitate din Ministerul Transporturilor pe baza documentelor justificative prevăzute la pct. 7.2.1.“;"


    B. să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 1.1, 2, 4, 7 şi 8 la contract, după cum urmează:
    1. anexa nr. 1.1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul act adiţional;
    2. anexa nr. 2 „Programul de investiţii“ se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul act adiţional;
    3. anexa nr. 4 „Tarifele practicate“ se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul act adiţional;
    4. anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei“ se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul act adiţional;
    5. anexa nr. 8 „Valoarea estimativă a compensaţiei cuvenite operatorului pe durata contractului“ se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.
                    Ministrul transporturilor,
                    Felix Stroe
                    METROREX - S.A.
                    Pentru director general,
                    Ion Constantinescu

    ANEXA 1

    la Actul adiţional nr. 2
    (Anexa nr. 1.1 la contract)
    Programul de transport al operatorului
    Programul anual de transport al operatorului

┌────────────┬─────────┬───────────────────┐
│Magistrala │Km │Km estimaţi │
│ │efectuaţi│ │
├────────────┼─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │2017 │ │
│ │ │(realizat│ │
│ │2016 │10 luni +│2018 │
│ │ │estimat │ │
│ │ │nov. + │ │
│ │ │dec.) │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Pantelimon -│2.932.290│3.196.990│2.869.335│
│Dristor 2 │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Berceni - │2.699.983│2.545.715│2.657.016│
│Pipera │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Anghel │ │ │ │
│Saligny - │2.086.506│2.153.493│2.028.487│
│Preciziei │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Gara de Nord│531.379 │589.316 │662.456 │
│- Străuleşti│ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Râul Doamnei│0 │0 │5.000** │
│- Eroilor │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Km │- │- │8.222.294│
│planificaţi │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total km* = │ │ │ │
│pentru 2017:│ │ │ │
│km │ │ │ │
│planificaţi*│ │ │ │
│1,02151 │8.250.158│8.485.514│8.391.015│
│Pentru 2018:│ │ │ │
│km │ │ │ │
│planificaţi*│ │ │ │
│1,02052 │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


──────────
    * 1,025 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ţine seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanţei, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulaţie de noapte, evenimente speciale.
    ** S-a ţinut cont de faptul că punerea în funcţiune a Magistralei 5, secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Operă), inclusiv staţia Valea Ialomiţei, este estimată pentru trim. I 2019; s-a estimat nr. de km necesar a fi parcurşi de TEM la probele tehnologice din luna decembrie 2018, probe necesare pentru testarea instalaţiilor aferente staţiilor şi tunelului, precum şi pentru efectuarea tonajului de stabilizare a căii de rulare.
──────────

    ANEXA 2

    la Actul adiţional nr. 2
    (Anexa nr. 2 la contract)
    Programul de investiţii
    milioane lei cu TVA

┌───┬─────────────┬───────────┬──────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Durata │Termen │ ├────────────────────────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │până la │ │ │2017 │ │ │
│ │Denumire │Descriere │finalizare├───────┬───────────┤Realizat├──────┬───────┬─────────┤2018 │Sursa de │
│ │proiect │proiect │/ Valoarea│ │ │2016 │Alocat│ │ │estimat│finanţare│
│ │ │ │respectivă│Început│Finalizare │ │cf. │Necesar│Diferenţa│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │BVC │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │31.03.2017 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- staţiile │ │ │ │ │ │ │
│ │Magistrala 4,│2,24 km │ │ │Laminorului│ │ │ │ │ │ │
│ │Tronson Parc │linie dublă│ │ │şi │ │ │ │ │ │POIM │
│1. │Bazilescu - │cu 2 staţii│1 an/355 │2014 │Străuleşti │178 │173 │173 │0 │125 │Buget de │
│ │Străuleşti │şi 1 depou │ │ │2018 - │ │ │ │ │ │stat │
│ │ │ │ │ │Depou şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Terminal │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │Magistrala 5,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Drumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Taberei - │16,2 km │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pantelimon │linie dublă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- secţiunea 1│cu 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Râul Doamnei │staţii şi 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Eroilor, │depouri │1 an/1.116│ │2019 │ │526 │526 │0 │652 │POIM │
│ │inclusiv │- 7 km, 10 │+ 1 an/263│2013 │orizont │367 │509 │509 │0 │641 │Credite │
│2. │staţia şi │staţii, 1 │8 ani/ │2017 │2023 │367 │17 │17 │0 │6 │externe │
│ │depoul Valea │depou │2.908 13 │2023 │orizont │ │0 │0 │0 │5 │Buget de │
│ │Ialomiţei │- 5,4 km, 6│ani/2.989 │ │2030 │ │ │ │ │ │stat │
│ │- secţiunea 2│staţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Eroilor - │- 3,8 km, 6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iancului │staţii, 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- secţiunea │depou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iancului - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pantelimon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │Magistrala 6,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Legătura cu │14,2 km │ │ │ │ │ │ │ │ │POIM │
│ │Aeroportul │linie dublă│4 ani/ │ │ │ │ │ │ │ │JICA │
│3. │Henri Coandă │cu 12 │5.899 │2018 │2022 │27 │138 │138 │0 │209 │Buget de │
│ │Hotărârea │staţii │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │
│ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 930/2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │Îmbunătăţirea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │condiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe │18 km linie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Magistrala 2 │dublă cu 14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- faza II │staţii şi 1│5 ani/544 │2014 │2022 │ │3 │3 │0 │17 │POIM │
│ │- cale de │depou │5 ani/523 │2017 │2022 │ │0 │0 │0 │0 │Buget de │
│4. │rulare pe │18 km linie│1 an/21 │2016 │2018 │24 │3 │3 │0 │17 │stat │
│ │Magistrala 2 │dublă │- │2014 │Finalizat │ │0 │0 │0 │0 │- │
│ │- acces nou │1 acces │ │ │2016 │ │ │ │ │ │finalizat│
│ │la staţia │16 + 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tineretului │trenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │material │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rulant M2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe M 1, 2, 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POIM │
│ │şi TL. │ │ │ │Finalizat │ │ │ │ │ │Buget de │
│5. │Instalaţii de│6 staţii │1 an/1 │2015 │2017 │19 │1 │1 │0 │0 │stat │
│ │ventilaţie. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Proiect │
│ │Tr. Petrache │ │ │ │ │ │ │ │ │ │finalizat│
│ │Poenaru - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Timpuri Noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe M 1, 2, 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POIM │
│6. │şi TL. │35 de │5 ani/216 │2017 │2023 │- │0 │0 │0 │0 │Buget de │
│ │Instalaţii de│staţii │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │
│ │ventilaţie. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Rest de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │POIM │
│7. │pe M 1, 2, 3 │41 de │1 an/153 │2016 │2017 │27 │135 │135 │0 │18 │Buget de │
│ │şi TL. │staţii │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │
│ │Instalaţii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │control acces│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │Magistrala 4,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Grant │
│8. │Tronson Gara │SPF, SF │2 ani/51 │2017 │2019 │- │0 │0 │0 │3 │Elveţia │
│ │de Nord-Gara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POST │
│ │Progresu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │Achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POIM │
│9. │material │13 trenuri │2 ani/487 │2017 │2019 │- │1 │1 │0 │0 │Buget de │
│ │rulant M5. S1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │
├───┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │Facilităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │accesul │Montaj lift│ │ │ │ │ │ │ │ │Buget de │
│10.│persoanelor │la Staţia │1 an/2 │2017 │2017 │- │2 │2 │0 │0 │stat │
│ │cu handicap │Tineretului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reţeaua de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metrou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴───────────┴──────────┴───────┴───────────┴────────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘


    NOTĂ
    Prin „Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 de metrou, Berceni-Pipera“ se finanţează din fonduri externe nerambursabile următoarele:
    - modernizarea instalaţiilor pe magistralele 1, 2, 3 şi TL de metrou - Cale de rulare pe Magistrala 2;
    – Magistrala 2 - acces nou la Staţia Tineretului; şi
    – achiziţia a 8 trenuri noi de metrou - componentă finalizată în anul 2016.


    ANEXA 3

    la Actul adiţional nr. 2
    (Anexa nr. 4 la contract)
    Tarife practicate de Metrorex în momentul încheierii contractului

┌──────────┬─────────────────┬─────────┐
│Modalitate│Tip legitimaţie │Preţ │
│cumpărare │de călătorie │(inclusiv│
│ │ │TVA) │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Cartelă cu 1 │2,5 lei │
│ │călătorie │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartelă cu 2 │5 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartelă cu 10 │20 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartelă grup 3 │5 lei │
│ │persoane │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartelă grup 4 │6,5 lei │
│ │persoane │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartelă grup 5 │8 lei │
│ │persoane │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament de o zi│8 lei │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament │ │
│ │săptămânal cu │25 lei │
│ │număr nelimitat │ │
│ │de călătorii │ │
│Casierii, ├─────────────────┼─────────┤
│casierii │Abonament lunar │ │
│speciale │cu număr │70 lei │
│şi cabine │nelimitat de │ │
│acces │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament anual │720 lei │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │ │
│ │nelimitat de │35 lei │
│ │călătorii pentru │ │
│ │elevi-studenţi │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │ │
│ │nelimitat de │ │
│ │călătorii pentru │ │
│ │elevi-studenţi, │gratuit │
│ │conform │ │
│ │prevederilor │ │
│ │Hotărârii │ │
│ │Guvernului nr. 42│ │
│ │/2017 │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │ │
│ │nelimitat de │35 lei │
│ │călătorii pentru │ │
│ │donator sânge │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Cartelă cu 2 │5 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartelă cu 10 │20 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament de o zi│8 lei │
│Automate ├─────────────────┼─────────┤
│de vândut │Abonament │ │
│cartele │săptămânal cu │25 lei │
│ │număr nelimitat │ │
│ │de călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │70 lei │
│ │nelimitat de │ │
│ │călătorii │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│Plata cu │ │ │
│cardul │1 călătorie │2,5 lei │
│bancar la │ │ │
│turnichet │ │ │
└──────────┴─────────────────┴─────────┘


    Tarife comune METROREX - R.A.T.B.
    Tabel 1

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Preţ │
│Titlu de călătorie │(lei) │
│ │inclusiv│
│ │T.V.A. │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Bilet unic 60 de minute │ │
│(valabil pe liniile urbane │5,00 │
│R.A.T.B. şi Metrorex) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Bilet cu 10 călătorii de câte│ │
│60 de minute pentru fiecare │34,00 │
│călătorie (valabil pe liniile│ │
│urbane R.A.T.B. şi Metrorex) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Abonament de o zi (valabil pe│ │
│liniile urbane R.A.T.B. şi │17,00 │
│Metrorex) │ │
└─────────────────────────────┴────────┘    Modul de decontare între cei doi operatori de transport va fi următorul:
    Tabel 2

┌───────────────────────┬─────┬────────┐
│Titlu de călătorie │RATB │METROREX│
│ │(lei)│(lei) │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Bilet unic 60 de minute│ │ │
│(valabil pe liniile │1,30 │2,50 │
│urbane R.A.T.B. şi │ │ │
│Metrorex) │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Bilet cu 10 călătorii │ │ │
│de câte 60 de minute │ │ │
│pentru fiecare │13,00│20,00 │
│călătorie (valabil pe │ │ │
│liniile urbane R.A.T.B.│ │ │
│şi Metrorex) │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Abonament de o zi │ │ │
│(valabil pe liniile │8,00 │8,00 │
│urbane R.A.T.B. şi │ │ │
│Metrorex) │ │ │
└───────────────────────┴─────┴────────┘
    NOTE:
    1. Decontarea se va face la vânzare, iar valoarea suportului contactless se va încasa de către emitentul cardului comercializat (Metrorex/R.AT.B.).
    2. Valoarea suportului contactless reprezintă diferenţa dintre tariful titlului de călătorie (tabel 1) şi suma tarifelor titlurilor de călătorie aferente, decontate de către R.A.T.B. şi Metrorex (tabel 2).
    3. Titlurile prevăzute mai sus acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite (60 de minute) şi permit călătoria până la capătul liniei la R.A.T.B. sau până la ieşirea din staţie de la Metrorex - S.A.
    4. Abonamentul de o zi valabil pe liniile R.A.T.B. şi Metrorex - S.A. permite un număr nelimitat de validări, atât la R.A.T.B., cât şi la Metrorex - S.A., are valabilitate 24 de ore începând cu ora şi minutul la care se face prima validare şi permite călătoria până la capătul liniei la R.A.T.B. sau până la ieşirea din staţie de la Metrorex - S.A.


    ANEXA 4

    la Actul adiţional nr. 2
    (Anexa nr. 7 la contract)
    Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    la Actul adiţional nr. 2
    (Anexa nr. 8 la contract)
    Valoarea estimativă a compensaţiei cuvenite operatorului pe durata contractului
    Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor de transport public în perioada 2016-2018

┌────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Concept │Aprobat │Realizat │Aprobat │Rectificat│Planificat│
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Anul │2016 │2016 │2017 │2017 │2018 │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Număr total │ │ │ │ │ │
│de tren km -│8.324,75 │8.250,16 │8.739,00 │8.485,51 │8.391,02 │
│mii km │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│(C unitar) │ │ │ │ │ │
│Cost unitar │79,24 │74,62 │84,78 │82,32 │94,44 │
│per tren km │ │ │ │ │ │
│- lei │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│(I) │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │ │ │
│totale (tren│659.621,36│615.592,47│740.912,81│698.513,29│792,455,02│
│km efectuaţi│ │ │ │ │ │
│x C unitar) │ │ │ │ │ │
│- mii lei │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│(II) (Pr) │ │ │ │ │ │
│Profit │0 │0 │1.259,35 │0 │–55.543,29│
│rezonabil/ │ │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din│ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │
│public din: │ │ │ │ │ │
│- mii lei │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│• Venituri │ │ │ │ │ │
│din vânzări │ │ │ │ │ │
│de titluri │235.266,36│254.080,50│258.440,00│262.948,18│269.360,00│
│de călătorie│ │ │ │ │ │
│- mii lei │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│• Diferenţe │ │ │ │ │ │
│de tarif │ │ │ │ │ │
│cuvenite │35.000,00 │36.742,42 │38.000,00 │35.347,29 │38.000,00 │
│operatorului│ │ │ │ │ │
│- mii lei │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│• Alte │ │ │ │ │ │
│venituri în │ │ │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │ │
│reţelei unde│29.290,00 │27.238,64 │30.732,16 │26.717,81 │29.197,73 │
│se prestează│ │ │ │ │ │
│OSP - mii │ │ │ │ │ │
│lei │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│(III) TOTAL │ │ │ │ │ │
│VENITURI │299.556,36│318.061,57│327.172,16│325.013,29│336.557,73│
│PLANIFICATE │ │ │ │ │ │
│- mii lei │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│(C) TOTAL │ │ │ │ │ │
│COMPENSAŢIE │ │ │ │ │ │
│ANUALĂ │360.065,00│297.530,91│415.000,00│373.500,00│400.354,00│
│PLANIFICATĂ │ │ │ │ │ │
│(I+II-III) -│ │ │ │ │ │
│mii lei │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016