Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2016 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2016

Monitorul Oficial 868 din 31 Octombrie 2016 (M. Of. 868/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 19 octombrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 31 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. h) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 19 octombrie 2016, hotărăşte:art. ihotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii camerei consultanţilor fiscali în anul 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1 din 4 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- articolul 5 ...

Monitorul Oficial 867 din 31 Octombrie 2016 (M. Of. 867/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 115 din 25 octombrie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi al art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat drăguşanu vasile-cătălin, aparţinând grupului parlamentar al pnl, trece de la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în calitate de membru.această hotărâre a ...

 HOTĂRÂRE nr. 116 din 25 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Uniunea pieţelor de capital - Accelerarea reformelor - COM (2016) 601 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1182, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 octombrie 2016, camera deputaţilor:1. salută această comunicare deoarece:- stabileşte acţiunile necesare accelerării finalizării uniunii pieţelor de capital (upc) - considerată a fi "un proiect emblematic al comisiei juncker de stimulare a ocupării forţei de muncă şi a ...

 HOTĂRÂRE nr. 117 din 25 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Consolidarea investiţiilor europene pentru locuri de muncă şi creştere economică: către a doua etapă a Fondului european pentru investiţii strategice şi un nou plan european de investiţii externe - COM(2016)581 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1181, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 octombrie 2016, camera deputaţilor:1. susţine necesitatea creşterii capacităţii de acţiune şi a capacităţii financiare a fondului european pentru investiţii strategice, dar este preocupată de influenţa acestei creşteri asupra cheltuielilor bugetare destinate sectoarelor-cheie ale economiei uniunii europene care ...

 HOTĂRÂRE nr. 777 din 19 octombrie 2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 133/2012,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale, denumit în continuare renns, este constituit pe baza elementelor furnizate de autorităţile administraţiei publice, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă un sistem de evidenţă şi consultare geospaţială a ...

 HOTĂRÂRE nr. 118 din 25 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Creşterea nivelului de securitate într-o lume a mobilităţii: îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii terorismului şi consolidarea frontierelor externe - COM (2016) 602 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1183, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 octombrie 2016, camera deputaţilor:1. notează faptul că în comunicare sunt prezentate măsuri practice şi operaţionale, menite să accelereze punerea în aplicare a agendei europene privind migraţia şi a agendei europene privind securitatea şi să deschidă calea către ...

Monitorul Oficial 864 din 31 Octombrie 2016 (M. Of. 864/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 134 din 24 octombrie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice COM (2016) 479 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 31 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/681 din 18 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.propunerea face parte din pachetul referitor la uniunea energetică şi pune în aplicare angajamentele asumate de ue în baza acordului ...

 HOTĂRÂRE nr. 135 din 24 octombrie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente şi a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice COM (2016) 482 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 31 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/680 din 18 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.propunerea face parte din pachetul referitor la uniunea energetică şi pune în aplicare angajamentele asumate de ue în baza acordului ...

 HOTĂRÂRE nr. 136 din 24 octombrie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane şi gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eşantioane COM (2016) 551 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 31 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/682 din 18 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:iniţiativa comisiei de a se stabili un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane şi gospodării, bazate pe ...

 HOTĂRÂRE nr. 137 din 24 octombrie 2016 privind pachetul legislativ format din: Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului - COM (2016) 528 final; Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului - COM (2016) 531 final; Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 31 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/686 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 2, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, ...

 HOTĂRÂRE nr. 138 din 24 octombrie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 în ceea ce priveşte schimbul de informaţii, sistemul de alertă timpurie şi procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanţe psihoactive - COM (2016) 547 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 31 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/687 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.(2) se consideră şi se apreciază că:a) prezenta propunere vizează regulamentul de organizare şi funcţionare al observatorului european pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 139 din 24 octombrie 2016 privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural - COM (2016) 543 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 31 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/697 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se constată că prezenta propunere de decizie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.(2) se apreciază că:a) prezenta propunere de decizie reprezintă răspunsul comisiei europene la concluziile consiliului privind guvernanţa participativă a patrimoniului cultural, ...

Monitorul Oficial 866 din 31 Octombrie 2016 (M. Of. 866/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016

În scopul asigurării dreptului de a exercita calea extraordinară de atac a recursului în casaţie împotriva deciziilor pronunţate de secţia penală a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie şi de completele de 5 judecători, ca instanţe de apel, drept recunoscut prin decizia curţii constituţionale nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza i din codul de procedură penală,având în vedere faptul că exercitarea acestui drept nu poate fi efectuată în lipsa unui cadru procesual-penal expres prevăzut atât în legea nr. 135/2010 privind codul de procedură penală, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 864 din 31 Octombrie 2016 (M. Of. 864/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 140 din 24 octombrie 2016 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate şi pace - COM (2016) 447 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 31 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii 134 din 18 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.(2) se apreciază acordarea unei atenţii speciale cooperării cu partenerii în domeniul securităţii şi apărării şi, în mod specific, ...

 HOTĂRÂRE nr. 141 din 24 octombrie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea sistemului "Eurodac" pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei ţări terţe sau a unui apatrid în situaţie neregulamentară şi privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) COM (2016) 272 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 31 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/692 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează următoarele elemente:1. extinderea scopului eurodac în vederea includerii posibilităţii pentru statele membre (sm) de a stoca şi căuta ...

 HOTĂRÂRE nr. 142 din 24 octombrie 2016 privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 31 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/685 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. se constată:1. propunerea de regulament conţine unele elemente care pot fi apreciate ca fiind pozitive;2. introducerea unui mecanism pentru a gestiona situaţiile de presiune disproporţionată asupra sistemelor de azil ale ...

Monitorul Oficial 865 din 31 Octombrie 2016 (M. Of. 865/2016)

 PROCEDURĂ din 20 septembrie 2016 privind modalitatea concretă prin care contravenientul face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării, precum şi condiţiile necesare care trebuie îndeplinite pentru încetarea măsurii de imobilizare EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 31 octombrie 2016

──────────*) conţinută de ordinul nr. 1.150 din 20 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial nr. 865 din 31 octombrie 2016.──────────art. 1 inspectorii din cadrul inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier - i.s.c.t.r., denumiţi în continuare inspectori, sau, după caz, poliţiştii rutieri din cadrul poliţiei române, denumiţi în continuare poliţişti rutieri, potrivit legii şi în baza competenţelor ce le revin, procedează la imobilizarea vehiculelor, iar permisiunea privind continuarea transportului/deplasării se realizează după ce se face dovada îndeplinirii prevederilor legale în vigoare.art. 2 În cazul aplicării de către inspectori/poliţiştii rutieri a măsurii de imobilizare în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului ...

Monitorul Oficial 869 din 31 Octombrie 2016 (M. Of. 869/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 799 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea contribuţiei financiare a României în anul 2016 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 31 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din legea nr. 262/2011 pentru ratificarea acordului dintre românia şi agenţia spaţială europeană (esa) privind aderarea româniei la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea româniei la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene, semnată la paris la 30 mai 1975, pentru aderarea româniei la acordul dintre statele părţi la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi agenţia spaţială europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la paris la 19 august 2002,guvernul ...

 HOTĂRÂRE nr. 798 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 31 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 133 alin. (1) lit. a) din legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, precum şi al art. 96 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu ...

Monitorul Oficial 870 din 31 Octombrie 2016 (M. Of. 870/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 31 octombrie 2016

Având în vedere necesitatea obiectivă a continuării procesului de reformă, modernizare şi eficientizare a administraţiei publice, în lipsa căruia sectorul public din românia va continua să se caracterizeze prin ineficienţă în relaţia cu persoanele fizice şi juridice şi prin utilizarea deficitară a fondurilor publice, cu consecinţe negative pentru întreaga societate,luând în considerare cerinţa legală a asigurării plăţii de la bugetul de stat către regia autonomă "administraţia patrimoniului protocolului de stat" a sumelor investite de aceasta pentru achiziţionarea bunurilor şi realizarea investiţiilor, modernizărilor şi dotărilor în imobilele-clădiri proprietate a statului, trecute din administrarea regiei în administrarea unor organe de specialitate ale ...

Monitorul Oficial 868 din 31 Octombrie 2016 (M. Of. 868/2016)

 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2016 de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (Anexa 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 31 octombrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 2.809 din 29 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 868 din 31 octombrie 2016──────────secŢiunea 1dispoziţii generale1. rambursarea taxei pe valoarea adăugată, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (1) lit. a) din codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 72 din normele metodologice, către persoanele impozabile nestabilite în românia, dar stabilite în alt stat membru al uniunii europene, se efectuează potrivit prezentei proceduri.2. competenţa pentru soluţionarea cererilor de rambursare revine, în condiţiile prezentei proceduri, administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice bucureşti, prin compartimentul cu atribuţii de administrare ...

Monitorul Oficial 869 din 31 Octombrie 2016 (M. Of. 869/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 800 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 31 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă metodologia privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în românia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2preţurile maximale ale medicamentelor cuprinse în canamed, aşa cum au fost aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente ...

Monitorul Oficial 859 din 28 Octombrie 2016 (M. Of. 859/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 789 din 26 octombrie 2016 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Walker Ashley Janeen EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 28 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministru dacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,elisabeta lipăbucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 789.----

 HOTĂRÂRE nr. 790 din 26 octombrie 2016 privind acordarea cetăţeniei române domnului Tempestini Simone EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 28 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministru dacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,elisabeta lipăbucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 790.----

Monitorul Oficial 861 din 28 Octombrie 2016 (M. Of. 861/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 10 octombrie 2016 de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/ exceptare de accize EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 28 octombrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.901 din 10 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 861 din 28 octombrie 2016.──────────cap. i dispoziţii generale1. În înţelesul prezentelor instrucţiuni se folosesc următoarele abrevieri: ┌───────────────┬──────────────────────┐│abreviere │semnificaţie │├───────────────┼──────────────────────┤│anaf │agenţia naţională de ││ │administrare fiscală │├───────────────┼──────────────────────┤│dgv │direcţia generală a ...

Monitorul Oficial 860 din 28 Octombrie 2016 (M. Of. 860/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 791 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 175/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale "loteria română" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, publicată ...

Monitorul Oficial 859 din 28 Octombrie 2016 (M. Of. 859/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 773 din 19 octombrie 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Argeş, Ilfov, Suceava, Neamţ, Alba, Bihor, Constanţa, Gorj, Tulcea, Prahova şi municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. ...

Monitorul Oficial 863 din 28 Octombrie 2016 (M. Of. 863/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 113 din 25 octombrie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. c) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 237 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat,având în vedere că potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, a încetat mandatul domnului victor roman,preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului victor roman, deputat ales în parlamentul româniei, în circumscripţia electorală nr. 4 vrancea, colegiul uninominal nr. 6.camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol ...

 HOTĂRÂRE nr. 114 din 25 octombrie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. c) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 237 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat,având în vedere că potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, a încetat mandatul domnului moldovan ioan,preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului moldovan ioan, deputat ales în parlamentul româniei, în circumscripţia electorală nr. 13 cluj, colegiul uninominal nr. 7.camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol ...

 HOTĂRÂRE nr. 792 din 26 octombrie 2016 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 198 se introduc patru noi articole, articolele 199-202, cu următorul cuprins:"art. 199. - (1) În situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea platformei informatice din asigurările de sănătate, ...

 HOTĂRÂRE nr. 794 din 26 octombrie 2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă articolul 36 din hotărârea guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 208 din 30 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc patru noi articole, articolele 36^1-36^4, cu următorul cuprins:"art. 36^1. - (1) În situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea platformei informatice din asigurările de sănătate, denumită în continuare pias, constatate şi comunicate de casa naţională de asigurări de sănătate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale asigurate bolnavilor în ...

 HOTĂRÂRE nr. 797 din 26 octombrie 2016 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncu ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 795 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii "c.n.i." - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări ...

 HOTĂRÂRE nr. 796 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism "CIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea compania de investiţii pentru turism "cit" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul ...

Monitorul Oficial 856 din 27 Octombrie 2016 (M. Of. 856/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. i regulamentul de organizare şi funcţionare al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, adoptat prin hotărârea adunării generale naţionale a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 774 din 19 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 645 din 25 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) activitatea anap este exercitată la nivel central şi prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial, ce sunt organizate în subordinea direcţiei verificare derulare procedura de atribuire."2. la articolul 3 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi ...

Monitorul Oficial 857 din 27 Octombrie 2016 (M. Of. 857/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 775 din 19 octombrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 19 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi şi al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 În cadrul autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor se organizează şi funcţionează structura responsabilă cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor, în vederea îndeplinirii responsabilităţilor prevăzute la art. 19 din ordonanţa guvernului ...

Monitorul Oficial 851 din 26 Octombrie 2016 (M. Of. 851/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 143 din 24 octombrie 2016 privind numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, ale art. 5 alin. (1) şi (6), art. 6 şi art. 7 lit. a) din legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 140 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al consiliului de monitorizare a implementării convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi al doamnei elena georgiana pascu.art. 2doamna bencze marta-iozefina se numeşte în funcţia de preşedinte al consiliului ...

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 29 septembrie 2016 privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 1.193/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 851 din 26 octombrie 2016.──────────preambul(1) activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (codul aerian civil), legislaţia europeană în domeniul aviaţiei civile, actele normative specifice emise în acord cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la data de 7 decembrie 1944, la care românia a devenit parte prin decretul nr. 194/1965, publicat în buletinul oficial nr. 14 din 24 aprilie 1965, precum şi cu ...

Monitorul Oficial 850 din 26 Octombrie 2016 (M. Of. 850/2016)

 PROCEDURĂ din 12 octombrie 2016 de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.921 din 12 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 850 din 26 octombrie 2016.──────────a. dispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.2. prin organ fiscal central competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul - în cazul contribuabililor care au domiciliu fiscal;b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale - în ...

Monitorul Oficial 853 din 26 Octombrie 2016 (M. Of. 853/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 783 din 26 octombrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului teleorman de către domnul dumitraşcu liviu. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 783.-------

 HOTĂRÂRE nr. 784 din 26 octombrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul dumitraşcu liviu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului teleorman. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 784.-------

 HOTĂRÂRE nr. 785 din 26 octombrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Ardelean Gavriş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ardelean gavriş exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului maramureş. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 785. ------

 HOTĂRÂRE nr. 786 din 26 octombrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul jugan iulian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului neamţ. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 786.-------

 HOTĂRÂRE nr. 787 din 26 octombrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Creţuleac Radu Ionuţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎncepând cu data de 7 noiembrie 2016, domnul creţuleac radu ionuţ exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului suceava. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 787.   ---------

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 26 octombrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului ilfov de către domnul pantazi romulus cătălin. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 788.   ---------

 HOTĂRÂRE nr. 779 din 26 octombrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului teleorman de către doamna dan carmen daniela. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 779. -----

 HOTĂRÂRE nr. 780 din 26 octombrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Bondrea Vasile-Alexandru-Dimitriu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului maramureş de către domnul bondrea vasile-alexandru-dimitriu. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 780. -----

 HOTĂRÂRE nr. 781 din 26 octombrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ciurea Vlad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului neamţ de către domnul ciurea vlad. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 781. -----

 HOTĂRÂRE nr. 782 din 26 octombrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 181 alin. (2) din legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 98 alin. (1) lit. d) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data de 7 noiembrie 2016 încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile ...

Monitorul Oficial 852 din 26 Octombrie 2016 (M. Of. 852/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 768 din 19 octombrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 26 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vi lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată prin legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) platforma naţională pentru reducerea riscurilor la dezastre, denumită în continuare platforma naţională, se organizează şi funcţionează ca organism naţional multisectorial şi interdisciplinar cu rol consultativ în stabilirea strategiilor şi programelor privind reducerea ...

Monitorul Oficial 849 din 26 Octombrie 2016 (M. Of. 849/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 756 din 12 octombrie 2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 849 din 26 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2) şi art. 12 alin. (3) din legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generale art. 1(1) administraţia naţională a penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului justiţiei, cu sediul în bucureşti, strada maria ghiculeasa nr. 47, sectorul 2.(2) administraţia naţională a penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi ...

Monitorul Oficial 847 din 25 Octombrie 2016 (M. Of. 847/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 769 din 19 octombrie 2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie judeţean covasna a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ...

 HOTĂRÂRE nr. 770 din 19 octombrie 2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 24 şi 25 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 prezenta hotărâre stabileşte unele măsuri pentru aplicarea regulamentului (ue) nr. 649/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene (joue) seria l nr. 201 din 27 iulie 2012, ...

 HOTĂRÂRE nr. 771 din 19 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi pentru implementarea Programului Erasmus+ în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016

În conformitate cu prevederile regulamentului (ue) nr. 1.288/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acţiunii "erasmus+": programul uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi de abrogare a deciziilor nr. 1.719/2006/ce, nr. 1.720/2006/ce şi nr. 1.298/2008/ce şi în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru programe comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 122 din 8 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la ...

Monitorul Oficial 846 din 25 Octombrie 2016 (M. Of. 846/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 757 din 19 octombrie 2016 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea "Romaero" - S.A. Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 şi 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 79/2016,guvernul ...

Monitorul Oficial 842 din 25 Octombrie 2016 (M. Of. 842/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 776 din 19 octombrie 2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 25 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după capitolul v se introduce un nou capitol, capitolul vi, cu următorul cuprins:"vi. proiecte şi programe pentru protecţia mediului prevăzute la art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată ...

Monitorul Oficial 846 din 25 Octombrie 2016 (M. Of. 846/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 91 din 11 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016

Având în vedere procesul-verbal nr. 9.170 din 11 octombrie 2016 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi votul valabil exprimat,în temeiul:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 23 din normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor ...

Monitorul Oficial 845 din 25 Octombrie 2016 (M. Of. 845/2016)

 PROCEDURĂ din 20 septembrie 2016 de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 845 din 25 octombrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.731 din 20 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 845 din 25 octombrie 2016.──────────i. dispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din codul fiscal sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata ...

Monitorul Oficial 839 din 24 Octombrie 2016 (M. Of. 839/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 10 octombrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 24 octombrie 2016

──────────aprobate de ordinul ministrului apărări naţionale nr. m.122 din 10 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 839 din 24 octombrie 2016.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri sunt unităţi de învăţământ postliceal militar şi au ca misiune formarea profesională iniţială şi continuă a maiştrilor militari şi subofiţerilor din ministerul apărării naţionale, denumit în continuare mapn, şi din alte structuri ale sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională cu care sunt încheiate protocoale de colaborare în acest scop.(2) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri pot asigura pregătire ...

Monitorul Oficial 840 din 24 Octombrie 2016 (M. Of. 840/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi ale art. 64 din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 326/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul ...

Monitorul Oficial 842 din 24 Octombrie 2016 (M. Of. 842/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 20 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (1)-(3), (9) şi (12) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând notele departamentului pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale nr. 27.223 din 19 octombrie 2016 şi 27.224 din 19 octombrie 2016,în temeiul art. 104 alin. (1) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre:art. ianexa la hotărârea autorităţii electorale permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii electorale permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite ...

Monitorul Oficial 843 din 24 Octombrie 2016 (M. Of. 843/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 843 din 24 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 din legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i.art. 3la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă capitolul ...

 NORMELE TEHNICE ŞI SANITARE din 12 octombrie 2016 privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 843 din 24 octombrie 2016

──────────*) aprobate prin hotărârea nr. 741/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 843 din 24 octombrie 2016.──────────cap. inorme tehnice şi sanitare ale serviciilor funerareart. 1 prin condiţii decente de desfăşurare a serviciilor funerare, astfel cum sunt prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. c) din legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în sensul prezentelor norme, se înţelege condiţiile de suprafaţă şi dotări ale spaţiilor, conform prevederilor art. 8 lit. e) şi f) şi art. 18.art. 2(1) serviciile funerare cuprind toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct şi familiei acestuia după momentul decesului, conform prevederilor ...

Monitorul Oficial 835 din 21 Octombrie 2016 (M. Of. 835/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 107 din 18 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon COM (2016) 501 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1147, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 4 octombrie 2016, camera deputaţilor:1. sprijină obiectivul declarat de comisia europeană de a reduce obstacolele în calea producţiei proprii, a stocării şi a consumului de energie electrică din surse regenerabile, în special rezultatul aşteptat de a da ...

 HOTĂRÂRE nr. 108 din 18 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Accelerarea tranziţiei Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon - Comunicare de însoţire a măsurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energetică: propunere legislativă privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativă privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi comunicare privind o strategie europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute COM (2016) 500 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1146, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 4 octombrie 2016, camera deputaţilor:1. salută obiectivul de introducere a unor norme de contabilizare a sursei de biomasă din domeniul managementului forestier, ca o bază solidă pentru politica europeană în materie de energii regenerabile şi pentru dezvoltarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 109 din 18 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe Agenda Europeană privind Migraţia COM (2016) 385 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160 - 185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1149, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 4 octombrie 2016, camera deputaţilor:1. observă că, în comunicarea examinată, comisia europeană formalizează prioritatea pe care uniunea europeană o acordă gestionării migraţiei, în relaţia cu statele terţe, de origine sau de tranzit, rezultând în luarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 110 din 18 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu şi către parlamentele naţionale privind Propunerea de directivă de modificare a directivei privind detaşarea lucrătorilor, în ceea ce priveşte principiul subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul nr. 2 COM (2016) 505 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1148, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 4 octombrie 2016, camera deputaţilor:1. menţine obiecţiile şi observaţiile formulate în avizul motivat şi opinia sa asupra propunerii de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei 96/71/ce a parlamentului european şi a consiliului ...

Monitorul Oficial 836 din 21 Octombrie 2016 (M. Of. 836/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 740 din 5 octombrie 2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 21 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 22 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 55/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea:a) cerinţelor esenţiale ale echipamentelor radio;b) ...

Monitorul Oficial 834 din 21 Octombrie 2016 (M. Of. 834/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 19 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (4) şi (5), precum şi ale art. 15 alin. (1)-(3) din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. 33 alin. (4) şi ale art. 84 alin. (4) lit. a) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare necesitatea prevenirii ...

Monitorul Oficial 838 din 21 Octombrie 2016 (M. Of. 838/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 766 din 19 octombrie 2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură care se finanţează din fondul european de garantare agricolă (fega), se aprobă, până la data de 31 decembrie 2016, alocarea temporară din venituri din privatizare de către ministerul finanţelor publice a sumei de 1.434.268 mii lei, în echivalent euro, ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) sumele alocate ministerului agriculturii şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 765 din 19 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru senat şi camera deputaţilor din anul 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 691 din 6 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"4) ministerul afacerilor interne asigură achiziţionarea timbrelor autocolante, respectiv a plicurilor din plastic transparent, înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, necesare în cadrul procedurilor prevăzute la art. 92 alin. (1) teza ...

Monitorul Oficial 834 din 21 Octombrie 2016 (M. Of. 834/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 19 octombrie 2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (5), art. 16 şi art. 17 alin. (3) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 16 alin. (8) şi art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. imetodologia de admitere în corpul experţilor electorali, aprobată prin hotărârea autorităţii electorale permanente nr. 11/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 832 din 6 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică ...

Monitorul Oficial 838 din 21 Octombrie 2016 (M. Of. 838/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 767 din 19 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 174/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 6. - (1) În vederea acordării drepturilor ori măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile prevăzute la ...

Monitorul Oficial 837 din 21 Octombrie 2016 (M. Of. 837/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 21 octombrie 2016

Având în vedere art. 14 alin. (3) lit. d), art. 93 alin. (1), (2) şi (4), art. 94, 95 şi 96 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (1) şi (2) din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările ulterioare,luând în considerare decizia biroului electoral central nr. 51d din 11 octombrie ...

Monitorul Oficial 831 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 831/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 739 din 5 octombrie 2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă planul naţional de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din ...

Monitorul Oficial 829 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 829/2016)

 MOŢIUNE nr. 3MS din 18 octombrie 2016 Şi minciuna poate să ucidă EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016

O persoană necunoscută ajunge într-un guvern de tehnocraţi să hotărască destinele celei mai deosebite activităţi, cea în care se decide asupra drepturilor fundamentale ale oamenilor.Încă de la instalare, după ce a afirmat că "a participat la încheierea capitolului 24: jai", raluca prună a demonstrat nu numai că nu cunoaşte principiile care guvernează în orice ţară democratică justiţia, dar aproape fiecare apariţie adânceşte şi mai mult prăpastia dintre pretenţiile guvernului tehnocrat şi realitatea de zi cu zi.la data de 22.01.2016, printr-o notă de informare a unor direcţii din ministerul justiţiei, se atrage atenţia asupra necesităţii prezentării la cedo a unui document ...

 HOTĂRÂRE nr. 105 din 18 octombrie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului dan-cristian popescu, în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 7 alin. (1) lit. b) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, a încetat mandatul domnului deputat dan-cristian popescu.preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului dan-cristian popescu, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 42 bucureşti, colegiul uninominal nr. 8.camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul dan-cristian popescu, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 42 bucureşti, colegiul uninominal nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 106 din 18 octombrie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat ioan stan, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din ...

Monitorul Oficial 833 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 833/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 111 din 18 octombrie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat steluţa-gustica cătăniciu, aparţinând grupului parlamentar alde, trece de la comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru;- domnului deputat iusein ibram, aparţinând ...

 HOTĂRÂRE nr. 758 din 19 octombrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Oproiu Ionel Emanuel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului olt de către domnul oproiu ionel emanuel. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 19 octombrie 2016.nr. 758. -----

 HOTĂRÂRE nr. 759 din 19 octombrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Ceciu Alexandru-Răzvan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului teleorman de către domnul ceciu alexandru-răzvan. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 19 octombrie 2016.nr. 759. -----

 HOTĂRÂRE nr. 760 din 19 octombrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Bogdan Isabel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul bogdan isabel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului vaslui. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 19 octombrie 2016.nr. 760. -----

 HOTĂRÂRE nr. 761 din 19 octombrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Cotarcea Ionuţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul cotarcea ionuţ exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului olt. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 19 octombrie 2016.nr. 761. -----

 HOTĂRÂRE nr. 762 din 19 octombrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul dumitraşcu liviu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului teleorman. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 19 octombrie 2016.nr. 762. -----

Monitorul Oficial 829 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 829/2016)

 ATRIBUŢIILE din 20 septembrie 2016 Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 1.658 din 20 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 829 din 20 octombrie 2016.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) direcţia juridic, legislaţie şi contencios, denumită în continuare djlc, este structura de specialitate a ministerului afacerilor externe, denumit în continuare minister, cu competenţe în domeniul asistenţei juridice, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile actului normativ ce reglementează organizarea şi funcţionarea ministerului.(2) djlc face parte din aparatul central al ministerului şi se află în subordonarea directă a ministrului afacerilor externe.(3) djlc asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti române şi ...

Monitorul Oficial 833 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 833/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 763 din 19 octombrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Marossy Zoltan Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul marossy zoltan gheorghe exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului timiş. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 19 octombrie 2016.nr. 763. -----

 HOTĂRÂRE nr. 764 din 19 octombrie 2016 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de precipitaţiile abundente din judeţul Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a cantităţilor de produse prevăzute în anexa care face integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 177,2 mii lei, pentru populaţia afectată de precipitaţiile abundente înregistrate în anul 2016 în localităţile pechea, cuza vodă şi slobozia conachi din ...

Monitorul Oficial 831 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 831/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 753 din 12 octombrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie al judeţului vâlcea, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în ...

Monitorul Oficial 833 din 20 Octombrie 2016 (M. Of. 833/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 133 din 17 octombrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. i „componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări,“ domnul senator tánczos barna - grupul parlamentar al uniunii democrate maghiare din românia - se include în componenţa ...

Monitorul Oficial 826 din 19 Octombrie 2016 (M. Of. 826/2016)

 PROCEDURĂ din 10 octombrie 2016 de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 1143/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 826 din 19 octombrie 2016.──────────1. obiectivul programuluiprogramul unctad/empretec - românia pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, denumit în continuare mecrma, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

Monitorul Oficial 824 din 19 Octombrie 2016 (M. Of. 824/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 19 octombrie 2016

În temeiul art. 48 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,congresul uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia, reunit la bucureşti în data de 16 septembrie 2016, hotărăşte:art. i statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2007 privind aprobarea statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a codului de etică profesională şi disciplină ale uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia, republicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 828 din 19 Octombrie 2016 (M. Of. 828/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 112 din 18 octombrie 2016 privind cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al turismului şi membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 121/P/2015 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016

Având în vedere solicitarea parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna elena gabriela udrea, fost ministru al turismului şi membru al camerei deputaţilor, în dosarul nr. 121/p/2015 - direcţia naţională anticorupţie,în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 156 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor cere efectuarea urmăririi penale faţă de doamna deputat elena gabriela udrea, fost ministru al turismului şi membru al camerei deputaţilor, pentru faptele ...

Monitorul Oficial 826 din 19 Octombrie 2016 (M. Of. 826/2016)

 HOTĂRÂRE din 26 ianuarie 2016 în Cauza Muncaciu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016

(cererea nr. 12.433/11)strasbourgdefinitivă la 26 aprilie 2016hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza muncaciu împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din andras sajo, preşedinte, vincent a. de gaetano, bostjan m. zupancic, paulo pinto de albuquerque, egidijus kuris, iulia antoanella motoc, gabriele kucsko-stadlmayer, judecători, şi francoise elens-passos, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 5 ianuarie 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află o cerere (nr. 12.433/11) îndreptată împotriva româniei, prin ...

Monitorul Oficial 827 din 19 Octombrie 2016 (M. Of. 827/2016)

 HOTĂRÂRE din 5 aprilie 2016 în Cauza Guţă Tudor Teodorescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 19 octombrie 2016

Strasbourg(cererea nr. 33.751/05)definitivă din 5 iulie 2016hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza guţă tudor teodorescu împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din andras sajo, preşedinte, vincent a. de gaetano, bostjan m. zupancic, nona tsotsoria, paulo pinto de albuquerque, krzysztof wojtyczek, iulia antoanella motoc, judecători, şi fatoş araci, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 1 martie 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 33.751/05 îndreptată împotriva ...

Monitorul Oficial 828 din 19 Octombrie 2016 (M. Of. 828/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 754 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) numărul maxim de posturi în aparatul propriu al autorităţii este de 353, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui."2. la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, ...

Monitorul Oficial 824 din 19 Octombrie 2016 (M. Of. 824/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 824 din 19 octombrie 2016

Având în vedere faptul că în românia învăţământul constituie prioritate naţională,ţinând cont de principiile de bază ale administraţiei publice locale, prevăzute în art. 120 din constituţia româniei, republicată,având în vedere că în anul şcolar 2015-2016 peste 125.000 de elevi au făcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri,întrucât mecanismul actual de decontare plafonată nu acoperă tariful integral decât pentru o mică parte din abonamentele emise de transportatori, iar în multe cazuri diferenţa de preţ nedecontată este foarte mare şi constituie motiv de abandon şcolar, mai ales în zonele slab dezvoltate, unde se găsesc cei mai mulţi tineri. În ...

Monitorul Oficial 821 din 18 Octombrie 2016 (M. Of. 821/2016)

 HOTĂRÂRE din 19 ianuarie 2016 în Cauza Aurelian Oprea împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 18 octombrie 2016

(cererea nr. 12.138/08)strasbourgdefinitivă la 19 aprilie 2016hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza aurelian oprea împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din andras sajo, preşedinte, vincent a. de gaetano, bostjan m. zupancic, paulo pinto de albuquerque, egidijus kuris, iulia antoanella motoc, gabriele kucsko-stadlmayer, judecători, şi fatoş araci, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 15 decembrie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 12.138/08, îndreptată împotriva româniei, ...

 CIRCULARĂ nr. 20 din 10 octombrie 2016 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 18 octombrie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2016 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua este de 0,06 % pe an.  p. preşedintele consiliului de administraţieal băncii naţionale a româniei,florin georgescubucureşti, ...

 HOTĂRÂRE nr. 728 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II - studii universitare de masterat şi absolvenţilor ciclului I şi ciclului II de studii universitare oferite comasat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 18 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi art. 6 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă conţinutul şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului ii - studii universitare de masterat, înmatriculaţi în anul i de studii începând cu anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexele nr. 1, 3 şi 4.art. 2se aprobă conţinutul şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului i şi ciclului ii de studii universitare oferite comasat, cu o durată de minimum 300 de credite de studiu ...

Monitorul Oficial 823 din 18 Octombrie 2016 (M. Of. 823/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 17 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (1)-(3), (9) şi (12) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând nota departamentului pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale nr. 26.363 din 10 octombrie 2016,în temeiul art. 104 alin. (1) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre:art. ianexa la hotărârea autorităţii electorale permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii electorale permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru senat şi camera ...

 PROCEDURĂ din 4 octombrie 2016 privind recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, în vederea continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice în România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.415 din 4 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 823 din 18 octombrie 2016.──────────art. 1În sensul prezentei proceduri, recunoaşterea constă în evaluarea şi compatibilizarea nivelului, domeniului şi/sau a specializării programului de formare psihopedagogică finalizat în statele membre ale uniunii europene, în statele semnatare ale acordului privind spaţiul economic european sau în confederaţia elveţiană cu cel din sistemul naţional de învăţământ, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de formare psihopedagogică şi care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi ...

Monitorul Oficial 822 din 18 Octombrie 2016 (M. Of. 822/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 18 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor ...

Monitorul Oficial 823 din 18 Octombrie 2016 (M. Of. 823/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016

Ca urmare a transpunerii incomplete a directivei 2008/98/ce, comisia europeană a transmis scrisoarea de punere în întârziere, având ca obiect transpunerea şi punerea în aplicare a prevederilor directivei 2008/98/ce privind deşeurile (cauza 2015/2190),întrucât în data de 13 ianuarie 2016 comisia europeană a transmis adresa nr. 177.294 prin care informa cu privire la acordul comisiei privind prelungirea până la data de 11 aprilie 2016 a termenului de răspuns la scrisoarea comisiei din 11 decembrie 2015 având ca referinţă sg (2015) d/15547,deoarece românia a răspuns scrisorii comisiei europene de punere în întârziere, la data de 8 aprilie 2016, asumându-şi modificarea legii nr. ...

Monitorul Oficial 816 din 17 Octombrie 2016 (M. Of. 816/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 680 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Bertea şi Măgureni, judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 17 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre,articol unic(1) se aprobă stemele comunelor bertea şi măgureni, judeţul prahova, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 19 septembrie 2016.nr. 680.anexa 1.1 stema   comunei bertea, judeţul prahova*)──────────*) notă ctce:imaginea stemei se găseşte în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 817 din 17 Octombrie 2016 (M. Of. 817/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 749 din 12 octombrie 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă normativele de cheltuieli pentru conferinţa nato cu partenerii militari strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de ministerul apărării naţionale în colaborare cu comandamentul aliat pentru transformare, la bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016.(2) cheltuielile estimative ocazionate de organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment sunt detaliate în devizul din ...

 HOTĂRÂRE nr. 750 din 12 octombrie 2016 pentru completarea anexei la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) teza a doua din legea nr. 55/2012 privind cooperarea româniei cu oficiul european de poliţie (europol), republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla punctul i din anexa la legea nr. 55/2012 privind cooperarea româniei cu oficiul european de poliţie (europol), republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 206 din 24 martie 2014, după poziţia 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins:"6. direcţia generală anticorupţie." prim-ministru dacian julien cioloŞcontrasemnează:   -----------------   p. ministrul afacerilor interne,ioan buda, secretar de stat ministrul finanţelor publice, anca dana dragu  p. ministrul afacerilor externe,   alexandru victor micula,  secretar ...

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 13 octombrie 2016 pentru aprobarea modelului ştampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016

Având în vedere adresa instituţiei prefectului municipiului bucureşti nr. 18.065 din 15 septembrie 2016, înregistrată la autoritatea electorală permanentă cu nr. 24.000 din 15 septembrie 2016,luând în considerare prevederile art. 13 alin. (9)-(13), art. 14 alin. (3) şi (4), art. 63 alin. (3), precum şi ale art. 100 alin. (1) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând dispoziţiile art. 9 din decizia nr. 3d din 20 septembrie 2012 adoptată de biroul electoral central constituit pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului din ...

 HOTĂRÂRE nr. 751 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016

În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale "apele române", aprobată cu modificări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 pentru administraţia naţională "apele române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:  ------------------  ministrul mediului, apelor şi pădurilor,cristiana paşca palmer   ministrul muncii,  familiei, protecţiei sociale   şi persoanelor vârstnice,dragoş-nicolae ...

Monitorul Oficial 818 din 17 Octombrie 2016 (M. Of. 818/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 752 din 12 octombrie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 17 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă alocarea sumei de 86.698 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii.art. 2 pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. ...

Monitorul Oficial 812 din 14 Octombrie 2016 (M. Of. 812/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 742 din 12 octombrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului galaţi de către domnul otrocol dorin. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 12 octombrie 2016.nr. 742. -----

 HOTĂRÂRE nr. 743 din 12 octombrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Bădiţă Marin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 98 alin. (1) lit. d) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎncepând cu data de 21 octombrie 2016 încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului tulcea de către domnul bădiţă marin, ca urmare a îndeplinirii cumulative ...

 HOTĂRÂRE nr. 744 din 12 octombrie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul panaitescu gabriel-aurelian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului galaţi. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 745 din 12 octombrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul Ştefan grigoraş-daniel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului prahova. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 12 octombrie 2016.nr. 745. -----

 HOTĂRÂRE nr. 746 din 12 octombrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎncepând cu data de 21 octombrie 2016, domnul iordan alexandru-cristian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului tulcea. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 12 octombrie 2016.nr. 746. -----

Monitorul Oficial 815 din 14 Octombrie 2016 (M. Of. 815/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 747 din 12 octombrie 2016 privind aplicarea corecţiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public", domeniul major de intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 14 octombrie 2016

Având în vedere:- scrisoarea comisiei europene nr. ares(2015)4345932/23 decembrie 2014;- raportul de audit al autorităţii de audit nr. 61.431/ap/31 iulie 2015;- raportul de audit de follow-up al comisiei europene - dg regio nr. 2015/ro/regio/c2/1366/2;- scrisoarea comisiei europene nr. ares(2015)5030483/12 noiembrie 2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57^1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 813 din 14 Octombrie 2016 (M. Of. 813/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 124 din 4 octombrie 2016 referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022 COM (2016) 442 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/639 din 29 septembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. prezenta propunere de decizie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează următoarele elemente:1. stabilirea unui nou cadru multianual pentru perioada 2018-2022;2. domeniile propuse pentru cadrul multianual al agenţiei sunt următoarele:a) ...

 HOTĂRÂRE nr. 125 din 4 octombrie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia autorităţii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii (reformare) COM (2016) 411 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/640 din 29 septembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează următoarele elemente:1. prezenta propunere reprezintă o reformare a regulamentului (ce) nr. 2.201/2003 al consiliului din 27 noiembrie 2003 ...

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2016 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor ...

Monitorul Oficial 811 din 14 Octombrie 2016 (M. Of. 811/2016)

 SCHEMĂ din 12 octombrie 2016 de ajutor de minimis "Diaspora Start Up" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 14 octombrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.044 din 12 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 811 din 14 octombrie 2016──────────i. dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "diaspora start up", aferentă programului operaţional capital uman 2014-2020 (pocu 2014-2020), axa prioritară 3 "locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană".(2) acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. ...

Monitorul Oficial 815 din 14 Octombrie 2016 (M. Of. 815/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 748 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 14 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 657 din 31 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după litera d^2) se introduce o nouă literă, litera d^3), cu următorul cuprins:"d^3) până cel târziu 15 octombrie 2016: a doua declaraţie de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicaţie de ...

Monitorul Oficial 806 din 13 Octombrie 2016 (M. Of. 806/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 736 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile omului, democraţie şi statul de drept, care se va desfăşura în perioada 21-22 noiembrie 2016 la Geneva, Elveţia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 lit. j) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei voluntare a româniei pe anul 2016, în sumă totală de 105 mii lei, pentru organizarea forumului pentru drepturile omului, democraţie şi statul de drept, care se va desfăşura în ...

 HOTĂRÂRE nr. 735 din 5 octombrie 2016 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 4 din hotărârea guvernului nr. 961/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru consultare publică şi dialog civic, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 922 din 11 decembrie 2015, după litera m) se introduc cinci noi litere, literele m^1)-m^5), cu următorul cuprins:"m^1) fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile şi gestionează resursele financiare alocate prin buget, în domeniul său de activitate;m^2) asigură accesarea, implementarea şi derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul său de ...

 HOTĂRÂRE nr. 734 din 5 octombrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului ...

 HOTĂRÂRE nr. 737 din 5 octombrie 2016 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea ministerului ...

Monitorul Oficial 809 din 13 Octombrie 2016 (M. Of. 809/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 738 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul fondului pentru mediu a programului de dezvoltare şi optimizare a reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 620 din 1 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - se aprobă alocarea din bugetul fondului pentru mediu a sumei de 100.000 mii lei, în perioada 2011-2020, sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru realizarea acţiunilor multianuale pentru programul de dezvoltare şi optimizare a ...

Monitorul Oficial 807 din 13 Octombrie 2016 (M. Of. 807/2016)

 NORMĂ nr. 37 din 11 octombrie 2016 privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în scopul aplicării prevederilor art. 36 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 5 ...

Monitorul Oficial 810 din 13 Octombrie 2016 (M. Of. 810/2016)

 NORME METODOLOGICE din 25 august 2016 de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 968 din 25 august 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 810 din 13 octombrie 2016.──────────cap. i definiţiiart. 1 (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autismul infantil sau tulburarea autistă este o tulburare pervazivă de dezvoltare ce se caracterizează printr-o afectare permanentă a capacităţii de relaţionare socială, printr-o deviere a comunicării şi patternuri comportamentale restrictive, stereotipe. are debut precoce (înainte de vârsta de 3 ani), prin manifestarea unor tulburări sau devieri care interesează cel puţin trei arii de dezvoltare:1. deficit în iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor sociale, exprimarea ...

 NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2016 de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 5.194 din 16 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 810 din 13 octombrie 2016.──────────cap. i definiţiiart. 1 (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autismul infantil sau tulburarea autistă este o tulburare pervazivă de dezvoltare ce se caracterizează printr-o afectare permanentă a capacităţii de relaţionare socială, printr-o deviere a comunicării şi patternuri comportamentale restrictive, stereotipe. are debut precoce (înainte de vârsta de 3 ani), prin manifestarea unor tulburări sau devieri care interesează cel puţin trei arii de dezvoltare:1. deficit în iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor sociale, exprimarea ...

 NORME METODOLOGICE din 5 septembrie 2016 de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 714 din 5 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 810 din 13 octombrie 2016.──────────cap. i definiţiiart. 1 (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autismul infantil sau tulburarea autistă este o tulburare pervazivă de dezvoltare ce se caracterizează printr-o afectare permanentă a capacităţii de relaţionare socială, printr-o deviere a comunicării şi patternuri comportamentale restrictive, stereotipe. are debut precoce (înainte de vârsta de 3 ani), prin manifestarea unor tulburări sau devieri care interesează cel puţin trei arii de dezvoltare:1. deficit în iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor sociale, exprimarea ...

 NORME METODOLOGICE din 22 septembrie 2016 de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 1.945 din 22 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 810 din 13 octombrie 2016.──────────cap. i definiţiiart. 1 (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autismul infantil sau tulburarea autistă este o tulburare pervazivă de dezvoltare ce se caracterizează printr-o afectare permanentă a capacităţii de relaţionare socială, printr-o deviere a comunicării şi patternuri comportamentale restrictive, stereotipe. are debut precoce (înainte de vârsta de 3 ani), prin manifestarea unor tulburări sau devieri care interesează cel puţin trei arii de dezvoltare:1. deficit în iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor sociale, exprimarea ...

Monitorul Oficial 807 din 13 Octombrie 2016 (M. Of. 807/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 129 din 11 octombrie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului privind adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri - COM (2016) 420 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/646 din 3 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul constată următoarele aspecte:a) obiectivul comisiei europene este modificarea regulamentului (ce) nr. 471/2009 pentru a-l alinia la noul context instituţional din cadrul uniunii europene. prin acest document se are în vedere acordarea către comisie a competenţei:- de a adopta acte delegate prin care să completeze şi să modifice normele în legătură cu anumite dispoziţii, pentru a ţine seama de modificările aduse codului vamal sau dispoziţiilor derivate din convenţiile internaţionale, de modificările necesare din motive metodologice şi de necesitatea instituirii unui sistem eficient ...

 HOTĂRÂRE nr. 130 din 11 octombrie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2016) 355 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/647 din 3 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul constată următoarele aspecte:a) republica austria a solicitat comisiei europene, prin scrisoarea sa din 23 decembrie 2015, autorizarea de a introduce o măsură de derogare de la regimul special al marjei pentru agenţiile de turism. prin scrisoarea sa din 21 aprilie 2016, comisia a notificat republicii austria faptul că dispune de toate informaţiile pe care le consideră necesare pentru evaluarea cererii.b) comisia europeană consideră că o astfel de măsură de derogare ar reprezenta un avantaj specific pentru agenţiile de turism stabilite în ...

 HOTĂRÂRE nr. 131 din 11 octombrie 2016 privind Pachetul privind standardizarea: COM (2016) 212 - Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în perioada 2013-2015; COM (2016) 357 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European. Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2017; COM (2016) 358 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Standardele europene pentru secolul 21 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/648 din 3 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul constată următoarele aspecte:a) raportul la com (2016) 212 final (şi evaluarea care îl însoţeşte) analizează performanţa sistemului european de standardizare (ses), inclusiv regulamentul privind standardizarea, de la intrarea sa în vigoare în anul 2013, sub aspectele eficacităţii, coerenţei, eficienţei, relevanţei şi valorii adăugate la nivelul ue, ca răspuns la clauza de revizuire prevăzută la articolul 24 alineatul (3) din regulament. raportul include:- analize ale punerii în aplicare a regulamentului, pe baza rapoartelor furnizate de organizaţiile europene de standardizare şi de organizaţiile ...

 HOTĂRÂRE nr. 132 din 11 octombrie 2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc şi a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social - COM (2016) 461 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/660 din 6 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul constată următoarele aspecte:a) temeiul juridic al prezentei propuneri este de articolul 114 din tfue, care prevede măsurile de armonizare care vizează înfiinţarea pieţei interne;b) scopul prezentei propuneri este modificarea regulamentului (ue) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc şi a regulamentului (ue) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, făcând parte din planul de acţiune privind uniunea pieţelor de capital, prioritate-cheie pentru comisia europeană şi conţinând o serie de măsuri menite să înlăture obstacolele întâmpinate pe pieţele de ...

Monitorul Oficial 808 din 13 Octombrie 2016 (M. Of. 808/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 723 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) potrivit prevederilor art. ...

Monitorul Oficial 807 din 13 Octombrie 2016 (M. Of. 807/2016)

 CIRCULARĂ nr. 19 din 7 octombrie 2016 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 13 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ...

 PROCEDURĂ din 10 octombrie 2016 privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.902 din 10 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 807 din 13 octombrie 2016.──────────1. (1) persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere la sfârşitul unui an fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.(2) la stabilirea numărului de contracte se au în vedere contractele de închiriere/subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole.2. veniturile şi cheltuielile ...

Monitorul Oficial 810 din 13 Octombrie 2016 (M. Of. 810/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 128 din 10 octombrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 810 din 13 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xii „componenţa comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi“, domnul senator ioniţă dan-aurel - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei în ...

Monitorul Oficial 805 din 12 Octombrie 2016 (M. Of. 805/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016

Ţinând cont de faptul că în unităţile de învăţământ în care participă la cursuri atât preşcolarii - care nu sunt beneficiari ai programului - cât şi şcolarii, care sunt deja beneficiari ai programului, discriminarea şi inechităţile generate de lipsa uniformităţii grupului-ţintă trebuie corectate,având în vedere faptul că măsura 3.3 "copii sănătoşi la grădiniţă" a pachetului integrat pentru combaterea sărăciei, aprobat prin memorandum la data de 19 iulie 2016, prevede un pachet naţional de sănătate şi nutriţie pentru copiii dezavantajaţi pentru a preveni/reduce îmbolnăvirile recurente şi pentru a îmbunătăţi sănătatea acestora şi a evita malnutriţia,ţinând cont de termenul asumat pentru derularea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016

Luând în considerare interesul naţional privind asigurarea în regim de continuitate a serviciului public de alimentare a populaţiei cu energie termică în sistem centralizat,ţinând seama de necesitatea imperioasă pentru asigurarea populaţiei cu energie termică în sezonul rece 2016-2017,urmărind atingerea priorităţii majore a guvernului privind sănătatea populaţiei şi condiţii de trai decente,având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări imediate s-ar ajunge la blocaj al activităţii privind asigurarea serviciului public de interes economic general, în sarcina unor autorităţi ale administraţiei publice locale,ţinând cont de faptul că în practică, în special în municipiile mari, există disfuncţionalităţi în relaţiile dintre operatorii economici ...

Monitorul Oficial 803 din 12 Octombrie 2016 (M. Of. 803/2016)

 NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Anexa 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 12 octombrie 2016

──────────aprobate de hotărârea guvernului nr. 722 din 28 septembrie 2016 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 803 din 12 octombrie 2016.──────────cap. istabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de maximum 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finaleart. 1În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. principiul "aplică sau explică" - mecanism pentru autoevaluarea aplicării principiilor şi recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile întreprinderii publice, potrivit legii şi actului constitutiv al acesteia; în aplicarea acestui mecanism, în raportul anual al consiliului ...

Monitorul Oficial 805 din 12 Octombrie 2016 (M. Of. 805/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 729 din 5 octombrie 2016 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 17 mai 2016 şi la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din românia, semnat la bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la paris la 18 decembrie 2006, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentele convenite între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei, prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 17 mai 2016 şi la paris la 20 iunie 2016, la ...

 HOTĂRÂRE nr. 731 din 5 octombrie 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 732 din 5 octombrie 2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 338 Focşani din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 338 focşani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului focşani, judeţul vrancea.art. 2după preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 ...

Monitorul Oficial 803 din 12 Octombrie 2016 (M. Of. 803/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 12 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iv din legea nr. 111/2016 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ...

 NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului (Anexa 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 12 octombrie 2016

──────────aprobate de hotărârea guvernului nr. 722 din 28 septembrie 2016 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 803 din 12 octombrie 2016.──────────cap. inorme generalesecŢiunea 1definiţiiart. 1În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. cadrul de rezultate - prezentări grafice, matrice, tabele sau rezumate, care prezintă analize pe baza datelor de intrare, rezultatelor intermediare şi finale, datelor de ieşire şi relaţiile dintre acestea;2. măsurarea performanţei - metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, ţintele şi misiunea pe care lea stabilit autoritatea publică tutelară pentru ...

Monitorul Oficial 804 din 12 Octombrie 2016 (M. Of. 804/2016)

 REZOLUŢIE MEPC nr. 265(68) din 15 mai 2015 Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016

──────────conţinută de ordinul ministrului transporturilor nr. 1203 din 30 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 804 din 12 octombrie 2016.──────────amendamente la anexele i, ii, iv şi v la marpol (pentru a conferi caracter obligatoriu   prevederilor referitoare la mediu din codul polar)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind art. 38(a) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de art. 16 din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin ...

Monitorul Oficial 805 din 12 Octombrie 2016 (M. Of. 805/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 730 din 5 octombrie 2016 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi transmiterii în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, precum şi pentru modificarea anexei nr. 11 a) punctul 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 12 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al institutului de cercetare-dezvoltare pentru protecţia plantelor bucureşti şi transmiterii lui, cu titlu gratuit, în proprietatea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“, în condiţiile legii.(2) ministerul agriculturii ...

Monitorul Oficial 798 din 11 Octombrie 2016 (M. Of. 798/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 octombrie 2016

Ţinând cont de faptul că românia trebuie să implementeze conform master planului general de transport reforma în sectorul feroviar orientată pe patru direcţii de acţiune, şi anume:a) restructurarea reţelei de transport feroviar în sensul concentrării pe o reţea de transport eficientă astfel încât alocarea de fonduri pentru întreţinere, mentenanţă şi reparaţii curente să fie orientată pentru o reţea de transport feroviar sustenabilă din punct de vedere economic;b) atribuirea contractelor de servicii publice pentru operarea pe linia de cale ferată pentru transportul public de călători să aibă loc numai pe bază de licitaţii organizate conform legii pentru operatorii de transport feroviar;c) ...

Monitorul Oficial 799 din 11 Octombrie 2016 (M. Of. 799/2016)

 INSTRUCŢIUNI nr. 147 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:art. i instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 213 din 6 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3. - (1) În sensul ...

Monitorul Oficial 801 din 11 Octombrie 2016 (M. Of. 801/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 octombrie 2016

Având în vedere necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt posibil, situaţia juridică pe baza căreia comisia europeană consideră că românia a încălcat art. 35 şi art. 36 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene şi a art. 40 lit. c) din directiva 2009/73/ce a parlamentului european şi a consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a directivei 2003/55/ce, existând riscul iminent de a se transmite cauza la curtea europeană de justiţie şi, pe cale de consecinţă, impunerea unor amenzi în sarcina statului român, ca urmare a neîndeplinirii ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 5 octombrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 octombrie 2016

Întrucât compania naţională a uraniului - s.a. se află în imposibilitatea continuării activităţii, nemaiavând resursele financiare necesare efectuării plăţilor curente şi desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă şi securitate nucleară şi de mediu astfel asumate de românia prin tratatul euroatom şi tratatul de funcţionare a ue,în lipsa resurselor financiare compania naţională a uraniului - s.a. poate ajunge în situaţia nerespectării obligaţiilor pe partea de securitate nucleară şi mediu, respectiv de a desfăşura activităţile de securizare specifice privind evacuarea controlată a apei, decontaminarea şi depoluarea apelor de iaz cu conţinut de uraniu, radiu şi săruri diverse, peste normele de mediu, situaţie ...

Monitorul Oficial 802 din 11 Octombrie 2016 (M. Of. 802/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 733 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Argeş, Dolj, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Brăila, Sibiu, Vrancea, Prahova, Tulcea, Constanţa şi Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 721 din 28 septembrie 2016 privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ...

Monitorul Oficial 797 din 10 Octombrie 2016 (M. Of. 797/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 727 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 9, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură întocmeşte şi transmite trimestrial la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele exprimate în lei, fără ...

Monitorul Oficial 794 din 10 Octombrie 2016 (M. Of. 794/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 100 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent COM (2016) 379 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1100, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 28 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. salută această comunicare deoarece:- stabileşte acţiuni concrete de sprijinire a statelor membre în adoptarea de iniţiative şi politici care să contribuie la prevenirea radicalizării şi a extremismului violent în uniunea europeană şi în ...

 HOTĂRÂRE nr. 97 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenţei şi de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale şi a evitării obligaţiilor fiscale COM (2016) 451 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1094, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 27 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. ia act că propunerea stabileşte o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea combaterii finanţării terorismului şi pentru asigurarea unei transparenţe mai mari a tranzacţiilor financiare.2. constată că îmbunătăţirea actualului cadru preventiv este motivată de ...

 HOTĂRÂRE nr. 98 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1095, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 27 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. ia act că propunerea de directivă urmăreşte posibilitatea ca autorităţilor fiscale să le fie permis accesul la informaţiile privind combaterea spălării banilor, în vederea îndeplinirii sarcinilor lor de monitorizare a aplicării corespunzătoare ...

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare) - COM (2016) 465, la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung - COM (2016) 466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM (2016) 467 şi la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM (2016) 468 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/1096, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 27 septembrie 2016, camera deputaţilor:face următoarele observaţii generale1. ia act de obiectivul propunerilor, cel de asigurare a unei convergenţe mai mari a dispoziţiilor sistemului european comun de azil (seca), în direcţia unei armonizări sporite.2. consideră, cu ...

Monitorul Oficial 789 din 07 Octombrie 2016 (M. Of. 789/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 602 din 24 august 2016 privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia integrată de dezvoltare durabilă a deltei dunării, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 789 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.──────────art. 2În scopul coordonării şi monitorizării procesului de implementare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 716 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din legea nr. 269/2015 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.872/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 14 alineatul (3), litera m) va avea următorul cuprins:"m) ...

 HOTĂRÂRE nr. 708 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Strategiei militare a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia militară a româniei - forţe armate moderne, pentru o românie puternică în europa şi în lume, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 318/2000 pentru aprobarea strategiei militare a româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 191 din 4 mai 2000.prim-ministrudacian julien cioloŞ   contrasemnează:  ----------------- p. ministrul apărării naţionale,  otilia sava,secretar de stat   ministrul afacerilor externe,lazăr comănescu   ministrul finanţelor ...

Monitorul Oficial 790 din 07 Octombrie 2016 (M. Of. 790/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu "Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică" COM (2016) 230 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1099, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 28 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. menţine observaţiile şi recomandările făcute în opinia sa asupra comunicării "agenda europeană privind securitatea" - com (2015) 185.2. menţine observaţiile şi recomandările făcute în opinia sa asupra propunerii de directivă a parlamentului ...

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Consolidarea sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi încurajarea unui sector al securităţii cibernetice competitiv şi inovator COM (2016) 410 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1101, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 27 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. salută obiectivul declarat de comisia europeană de a sprijini acoperirea geografică echilibrată pe piaţa uniunii cu oferte de produse şi servicii de securitate în sectorul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.2. salută intenţia comisiei europene ...

 HOTĂRÂRE nr. 91 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1104, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 27 septembrie 2016, camera deputaţilor:salută această comunicare, deoarece:- prezintă pentru prima dată o evaluare în paralel: a implementării cadrului uniunii europene pentru strategiile naţionale pentru incluziunea romilor (adoptat în 2011) şi a recomandării consiliului privind măsurile efective de ...

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru competenţe în Europa COM (2016) 381 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1103, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 27 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. subliniază că tendinţa de creştere a cererii de competenţe şi îndemânări, noua economie digitală şi progresul tehnologic accelerat necesită o abordare curajoasă a reformei sistemelor de pregătire profesională, chiar actualitatea conceptelor de bază ...

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu "Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate" JOIN (2016) 31 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1102, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 27 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. salută această comunicare, deoarece:- se înscrie în prevederile trasate de concluziile consiliului din mai 2015, oferind elementele necesare creării unui cadru care să permită transformarea sistemului de securitate al unei ţări, pentru a ...

 HOTĂRÂRE nr. 94 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1097, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 27 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. menţine obiecţiile şi observaţiile formulate în avizul motivat emis de comisia pentru afaceri europene la data de 20 septembrie 2016 şi aprobat de plenul camerei deputaţilor în şedinţa din 27 septembrie 2016.2. ...

 HOTĂRÂRE nr. 95 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe" COM (2016) 377 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1098, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 27 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. salută dorinţa comisiei europene ca, în elaborarea politicilor de integrare la nivel local, naţional sau al uniunii, să se acorde o atenţie specială aspectelor de gen, situaţiei copiilor, precum şi persoanelor care se ...

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1093, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 27 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. ia act că propunerea stabileşte o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea combaterii finanţării terorismului şi pentru asigurarea unei transparenţe mai mari a tranzacţiilor financiare, prin modificarea directivei 2015/849, care cuprinde vaste referinţe ...

Monitorul Oficial 792 din 07 Octombrie 2016 (M. Of. 792/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016

Având în vedere faptul că până la data de 31 decembrie 2017 societatea ford romania - s.a. are obligaţia realizării unui volum de 810.000 de autovehicule, respectiv 1.500.000 de motoare,având în vedere faptul că în data de 8 iunie 2016 guvernul româniei a adoptat un memorandum pentru prelungirea perioadei de realizare a volumelor de producţie de automobile, respectiv de motoare asumate în conformitate cu legislaţia în vigoare, până în anul 2025,având în vedere faptul că societatea ford romania - s.a. intenţionează să demareze la craiova o investiţie suplimentară finanţată exclusiv din surse proprii ale societăţii şi fără implicarea altor elemente ...

 HOTĂRÂRE nr. 706 din 28 septembrie 2016 privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 8 alin. (3) şi al art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "construcţia autostrăzii bucureşti-braşov, tronsonul bucureşti-ploieşti", aprobate prin hotărârea guvernului nr. 381/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma de 108,20 mii lei, care se alocă de ...

Monitorul Oficial 793 din 07 Octombrie 2016 (M. Of. 793/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 726 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 7 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă actul adiţional nr. 5 la acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concendent, şi societatea naţională de gaze naturale "romgaz" - s.a. mediaş, în calitate de concesionar, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 23/2000, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------  Şeful cancelariei prim-ministrului, paul gheorghiu   secretarul general al guvernului,   florin marius tacupreşedintele agenţiei naţionale pentru ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 31 august 2016 la Acordul de concesiune a unor perimetre pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 7 octombrie 2016

──────────aprobat de hotărârea guvernului nr. 726/2016, publicată în monitorul oficial al româniei partea i, nr. 793 din 7 octombrie 2016.──────────prezentul act adiţional nr. 5 ("actul adiţional") este încheiat astăzi, 31.08.2016, între:agenŢia naŢionalĂ pentru resurse minerale (denumită în continuare "agenŢie" sau "anrm"), cu sediul în b-dul dacia, nr. 59, cod 010407, sector 1, bucureşti, românia, cui r04192790, autoritate competentă abilitată să aplice dispoziţiile legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând în subordinea guvernului în baza hotărârii guvernului nr. 1419/2009, cu modificările ulterioare, reprezentată de domnul gheorghe duţu, preşedinteşisocietatea naŢionalĂ de gaze naturale "romgaz"- s.a. (denumită în continuare "romgaz" ...

Monitorul Oficial 791 din 07 Octombrie 2016 (M. Of. 791/2016)

 NORME din 30 septembrie 2016 de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 791 din 7 octombrie 2016.──────────anexa 1organizarea activităţilor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale înunităţile sanitare publice şi private cu paturicap. idispoziţii generale1. unităţile sanitare publice şi private cu paturi asigură organizarea şi funcţionarea serviciilor/compartimentelor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, după cum urmează:a) la nivelul tuturor unităţilor sanitare cu paturi, de stat sau private, se organizează servicii/compartimente specializate de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;b) activitatea serviciilor/compartimentelor este asigurată prin personal propriu, angajat în acest scop, sau prin ...

Monitorul Oficial 788 din 07 Octombrie 2016 (M. Of. 788/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 724 din 5 octombrie 2016 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Orăştie-Sibiu, km 0+000-82+200" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016

În conformitate cu art. 11 alin. (1) lit. b) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada orăştie-sibiu, km 0+000-82+200", ...

Monitorul Oficial 792 din 07 Octombrie 2016 (M. Of. 792/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 725 din 5 octombrie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă alineatul (1) al articolului 2 din hotărârea guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) În cazul serviciilor acordate complementar, potrivit planului individualizat de acordare a serviciilor, întocmit potrivit dispoziţiilor legale, ...

Monitorul Oficial 784 din 06 Octombrie 2016 (M. Of. 784/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 686 din 28 septembrie 2016 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale a unor terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.art. 2ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale împreună cu ministerul finanţelor publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 717 din 28 septembrie 2016 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională "Apele Române", ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor prin administraţia naţională "apele române", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.art. 2ministerul finanţelor publice împreună cu ministerul mediului, apelor şi pădurilor prin administraţia naţională "apele ...

 HOTĂRÂRE nr. 718 din 28 septembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a ...

Monitorul Oficial 786 din 06 Octombrie 2016 (M. Of. 786/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 127 din 4 octombrie 2016 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului gabriel oprea, ales în circumscripţia electorală nr. 42 bucureşti, colegiul uninominal nr. 3,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 190 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului gabriel oprea, începând cu data de 1 octombrie 2016, şi declară vacant locul de senator ales ...

 HOTĂRÂRE nr. 719 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (1) lit. c) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) se aprobă programul "construcţia de locuinţe de serviciu", program multianual, denumit în continuare program.(2) programul are în vedere construcţia de locuinţe de serviciu, pe baza propunerilor primite de către agenţia naţională pentru locuinţe, denumită în continuare anl, de la autorităţile administraţiei publice locale/centrale.art. 2(1) programul se realizează pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, puse la dispoziţia anl ...

 HOTĂRÂRE nr. 126 din 4 octombrie 2016 privind modificarea hotărârilor Senatului nr. 44/2011, 4/2012, 36/2012, 43/2012, 3/2013, 47/2013 şi 50/2016, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 374/2016 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 6 octombrie 2016

Având în vedere decizia curţii constituţionale nr. 374/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) teza întâi şi art. 57 din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, prin care se statuează că, „având în vedere trăsătura consiliului superior al magistraturii de organism colegial, mandatul membrilor săi expiră la împlinirea termenului de 6 ani, deci la aceeaşi dată pentru toţi membrii“, iar „persoanele care dobândesc calitatea de membru al consiliului pe parcursul termenului de 6 ani, ocupând un loc vacant în cadrul organismului colegial, îşi vor îndeplini atribuţiile legale şi constituţionale de la data validării sau alegerii în ...

Monitorul Oficial 779 din 05 Octombrie 2016 (M. Of. 779/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 101 din 4 octombrie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.re.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: - domnul deputat petre roman, aparţinând grupului parlamentar al pnl, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru politică externă.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 4 octombrie 2016, ...

 HOTĂRÂRE nr. 102 din 4 octombrie 2016 privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Adrian Gurzău EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat adrian gurzău, în dosarul nr. 250/p/2016 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,având în vedere rezultatul votului exprimat de deputaţi în şedinţa camerei deputaţilor din 4 octombrie 2016,camera deputaţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 103 din 4 octombrie 2016 privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Adrian Gurzău EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat adrian gurzău, în dosarul nr. 250/p/2016 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a domnului deputat adrian gurzău, în dosarul ...

 HOTĂRÂRE nr. 104 din 4 octombrie 2016 privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) şi ale art. 29 alin. (2) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul deputat dragoş gabriel zisopol, aparţinând grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, se alege în funcţia de secretar al camerei deputaţilor, în locul devenit vacant ca urmare a încetării, prin deces, a calităţii de deputat a domnului niculae mircovici, fost secretar al camerei deputaţilor.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 4 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor florin iordachebucureşti, 4 ...

Monitorul Oficial 783 din 05 Octombrie 2016 (M. Of. 783/2016)

 PROCEDURĂ din 19 septembrie 2016 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 1.027 din 19 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 783 din 5 octombrie 2016.──────────po-ip.03revizia 11. obiectivul schemei de minimis1.1. programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, denumit în continuare minister, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile hotărârii guvernului nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 709 din 28 septembrie 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului din domeniul public al statului aflat în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 2^1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 710 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă participarea româniei, cu un pavilion naţional, la expoziţia internaţională 2017 "energia viitorului", astana, kazahstan, care se va desfăşura în perioada 10 iunie-10 septembrie 2017, denumită în continuare expoziţia internaţională.art. 2(1) reprezentarea guvernului ...

 HOTĂRÂRE nr. 720 din 28 septembrie 2016 privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.447/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 13, alineatele (1) - (3) vor avea următorul cuprins :"art. 13. - (1) cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe categorii de acţiuni, după cum urmează:┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ acţiunea ...

Monitorul Oficial 779 din 05 Octombrie 2016 (M. Of. 779/2016)

Monitorul Oficial 773 din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 773/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 28 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (1)-(3), (9) şi (12) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând nota departamentului pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale cu nr. 25.022 din 27 septembrie 2016,în temeiul art. 104 alin. (1) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se desemnează reprezentanţii autorităţii electorale permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru senat şi camera deputaţilor din data de 11 decembrie 2016, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016

Având în vedere deficitul de forţă de muncă din anumite regiuni reclamat de reprezentanţii mediului de afaceri, asociat cu tendinţa acestora de a-şi reloca activitatea în alte state, se impune luarea de urgenţă a unor măsuri de stimulare a mobilităţii interne a lucrătorilor,luând în considerare climatul european de incertitudine marcat de posibila ieşire a regatului unit al marii britanii şi irlandei de nord din uniunea europeană, precum şi probabilitatea mare de întoarcere în românia a lucrătorilor care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie în spaţiul uniunii europene,ţinând cont de necesitatea evitării pierderii absorbţiei fondurilor externe nerambursabile pentru acest an aferente ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016

Având în vedere reforma realizată în domeniul politicii sociale comune în problema persoanelor cu nevoi speciale prin ratificarea de către românia a convenţiei onu prin adoptarea legii nr. 221/2010 pentru ratificarea convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la new york de adunarea generală a organizaţiei naţiunilor unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de românia la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, prin schimbarea viziunii faţă de politica în domeniu din perioada 2000-2015, ce impune existenţa unor noi reglementări pe care ministerul tineretului şi sportului trebuie să le promoveze cât mai urgent, ...

 HOTĂRÂRE nr. 714 din 28 septembrie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca ţară invitată de onoare, la Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA 2019 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă participarea româniei, ca ţară invitată de onoare, la a 27-a ediţie a festivalului internaţional de artă europalia 2019, care se va desfăşura în perioada octombrie 2019-ianuarie 2020, în belgia şi în alte state din europa, stabilite de comun acord între partea română şi europalia international.(2) În vederea asigurării măsurilor pentru participarea româniei, ca ţară invitată de onoare, la ediţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 715 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 99 din 9 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 14. - (1) În cadrul ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice îşi desfăşoară activitatea 6 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului."2. anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------ministrul educaţiei naţionale şicercetării ...

Monitorul Oficial 775 din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 775/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 679 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 4 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul alba, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. anexa nr. 36 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei hopârta" se modifică după cum urmează:a) se abrogă poziţiile nr. ...

Monitorul Oficial 778 din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 778/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 666 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 lit. a) şi b) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă documentul strategic master planul general de transport al româniei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale cărui obiective se realizează în condiţiile legii.────────── *) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 778 bis, care se ...

Monitorul Oficial 777 din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 777/2016)

 PROCEDURĂ DE AVIZARE din 9 august 2016 în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 873 din 9 august 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 777 din 4 octombrie 2016.──────────art. 1comisia de examinare a documentaţiei în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, denumită în continuare comisia, se organizează şi funcţionează în cadrul biroului ro hub şi cooperaţie din cadrul direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru imm a ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.art. 2(1) În vederea acordării avizului, asociaţiile/uniunile cooperatiste, prin reprezentanţii lor, vor depune la secretariatul comisiei o cerere de ...

Monitorul Oficial 778 din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 778/2016)

 NORME TEHNICE din 23 septembrie 2016 privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 4 octombrie 2016

──────────aprobate prin ordinul 2.759 din 23 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 778 din 4 octombrie 2016.────────── cap. idispoziţii generale art. 1 prezentele norme stabilesc procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al româniei.art. 2 În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:a) cod vamal al uniunii - regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii;b) regulament delegat (ue) 2015/2.446 - regulamentul delegat al comisiei (ue) 2015/2.446 din 28 iulie ...

Monitorul Oficial 777 din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 777/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 650 din 8 septembrie 2016 pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 4 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11 lit. f) şi art. 12 alin. (2) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 777 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome „monitorul oficial“, bucureşti, şos. panduri nr. 1. ──────────prim-ministrudacian julien cioloŞcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale ...

Monitorul Oficial 771 din 03 Octombrie 2016 (M. Of. 771/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 20 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 4-6 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 20 septembrie 2016, hotărăşte:art. 1 anexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care ...

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 20 septembrie 2016 pentru delegarea competenţei urmăririi şi controlului activităţilor desfăşurate de angajaţii departamentelor/compartimentelor care se află în subordinea funcţională a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, precum şi a evaluării activităţii şi performanţelor acestora EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul art. 5 alin. (5) lit. e) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) şi art. 17 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă delegarea către preşedintele camerei auditorilor financiari din românia (cafr sau camera) (pe linie funcţională) şi directorul executiv al cafr (pe linie administrativă) a urmăririi şi controlului ...

Monitorul Oficial 772 din 03 Octombrie 2016 (M. Of. 772/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 705 din 28 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, precum şi a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 3 octombrie 2016

Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a comunităţii europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin tratatul dintre regatul belgiei, republica cehă, regatul danemarcei, republica federală germania, republica estonia, republica elenă, regatul spaniei, republica franceză, irlanda, republica italiană, republica cipru, republica letonia, republica lituania, marele ducat al luxemburgului, republica ungară, republica malta, regatul Ţărilor de jos, republica austria, republica polonă, republica portugheză, republica slovenia, republica slovacă, republica finlanda, regatul suediei, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord (state membre ale uniunii europene) şi republica bulgaria şi românia privind aderarea republicii bulgaria şi a ...

Monitorul Oficial 771 din 03 Octombrie 2016 (M. Of. 771/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanţii puternice COM (2016) 117 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1026, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 14 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. ia act că negocierile dintre ue şi sua au fost iniţial determinate de dezvăluirile lui edward snowden privind supravegherea în masă a datelor cu caracter personal, inclusiv a cetăţenilor ue.2. reaminteşte că ...

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1016, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. constată că sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin tratate ca propunerea să facă obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii: are caracter legislativ şi aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive uniunii europene, în sensul ...

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Vieţi demne: de la dependenţa de ajutor la autonomie - Strămutarea forţată şi dezvoltarea COM (2016) 234 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1014, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. salută această comunicare deoarece:- propune instituirea unui cadru legal care să asigure persoanelor strămutate o viaţă demnă, care să le permită acestora să contribuie la bunul mers al societăţilor-gazdă până la returnarea voluntară ...

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1018, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. susţine obiectivul privind acordarea de asistenţă tehnică operativă şi tehnică sporită statelor membre pentru gestionarea sistemelor de azil şi de primire, în special în cazuri de presiune disproporţionată.2. atrage atenţia asupra potenţialului ...

 HOTĂRÂRE nr. 84 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1033, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 21 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. subliniază că măsurile de activare, formare şi dezvoltare a competenţelor forţei de muncă existente trebuie să fie cu prioritate vizate prin acţiuni mai ambiţioase la nivelul uniunii, înainte de a apela la forţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 85 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Cadrul comun privind contracararea ameninţărilor hibride - Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1031, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. constată că s-a generalizat percepţia conform căreia mediul de securitate al ue s-a deteriorat considerabil, devenind din ce în ce mai fluid, mai periculos şi mai puţin previzibil.2. ia act de faptul ...

 HOTĂRÂRE nr. 707 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei curţi de casaţie şi justiţie la asociaţia internaţională a Înaltelor jurisdicţii administrative, pentru aderarea administraţiei naţionale a penitenciarelor la organizaţia europeană a serviciilor penitenciare şi corecţionale - europris, pentru aderarea oficiului naţional al registrului comerţului la registrul european al comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale ministerului justiţiei, ale Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, ale oficiului naţional al registrului comerţului şi ale administraţiei naţionale a penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind ...

 HOTĂRÂRE nr. 711 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 1 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul tineretului şi sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 210 din 31 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, literele a), l) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) premierea sportivilor, antrenorilor şi a altor tehnicieni pentru performanţele deosebite, respectiv locurile i-vi sau, după caz, locurile i-iii obţinute la campionatele mondiale, campionatele europene, jocurile paralimpice, jocurile francofoniei, cupa davis ...

 HOTĂRÂRE nr. 712 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la Bucureşti la 24 mai 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul de cooperare între ministerul culturii din românia şi ministerul culturii din turkmenistan în domeniul culturii, semnat la bucureşti la 24 mai 2016. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------  ministrul culturii,  corina Şuteu ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 712. acord de cooperare între ministerul culturii din românia şi   ministerul culturii din turkmenistan în domeniul culturiiministerul culturii din românia şi ministerul culturii din turkmenistan, denumite în continuare "părţi",dorind să întărească relaţiile de prietenie şi cooperare în domeniul culturii dintre cele două state, pe baza principiilor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016