Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele aprilie 2016 Twitter Facebook

Acte altele aprilie 2016

Monitorul Oficial 328 din 28 Aprilie 2016 (M. Of. 328/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 26 aprilie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 14/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi în biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, organizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (4) şi (6) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,văzând nota departamentului de organizare a proceselor electorale cu nr. 7.627 din 25 aprilie 2016,în temeiul art. 104 alin. (1) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. ipunctul 39 din anexa la hotărârea autorităţii electorale permanente ...

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 26 aprilie 2016 privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) şi ale art. 29 alin. (2) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul deputat mihai alexandru voicu, aparţinând grupului parlamentar al pnl, se alege în funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat ludovic orban.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 26 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgoneabucureşti, 26 aprilie 2016.nr. 41. -----

Monitorul Oficial 330 din 28 Aprilie 2016 (M. Of. 330/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 27 aprilie 2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016

În vederea eliminării blocajelor existente în prezent în activitatea de transport în regim de taxi de la aeroportul internaţional "henri coandă" bucureşti, precum şi a efectelor negative cu impact imediat asupra imaginii externe a româniei,pentru evitarea reducerii semnificative a activităţii de transport în regim de taxi de la aeroportul internaţional "henri coandă" bucureşti din cauza restricţiilor privind volumul portbagajului, în condiţiile în care nu există o alternativă rezonabilă de transport public spre/dinspre aeroport în orele de vârf de trafic, fapt ce ar aduce prejudicii atât interesului public, cât şi celui privat,având în vedere că nerezolvarea acestor probleme, în regim de ...

Monitorul Oficial 325 din 27 Aprilie 2016 (M. Of. 325/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 25 aprilie 2016 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 - COM (2016) 52 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 27 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii 360 din 20 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre:art. 1 se constată următoarele:a) românia rămâne angajată în sprijinirea strategiei uniunii energiei şi a acţiunilor sale de implementare şi va urmări cu atenţie diferitele iniţiative ale comisiei europene care vor fi ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 25 aprilie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2016 - COM (2016) 159 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 27 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/358 din 20 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) constată că prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.(2) menţionează că nivelul plăţilor directe în românia este încă sub nivelul plăţilor directe din celelalte state membre.(3) recomandă a ...

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 25 aprilie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor - COM (2016) 49 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 27 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii 359 din 20 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:a) angajamentul româniei în sprijinirea strategiei uniunii energiei şi a acţiunilor sale de implementare a acesteia. În acest sens se vor urmări cu atenţie diferitele iniţiative ale comisiei europene ...

Monitorul Oficial 326 din 27 Aprilie 2016 (M. Of. 326/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 11 aprilie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 în ceea ce priveşte secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) - COM (2016) 113 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/314 din 7 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) importanţa separării gestionării secretariatului comitetului de cea a oficiului în vederea evitării oricărei presupuneri potrivit căreia olaf ...

 HOTĂRÂRE nr. 319 din 27 aprilie 2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xvii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modul de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cuprinsă în anexa la bugetul secretariatului general al guvernului, care se alocă direcţiei pentru strategii ...

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 11 aprilie 2016 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului - COM (2016) 7 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comun al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/268 din 1 aprilie 2016 şi al comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. xix/82 din 4 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:1. prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât ...

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 11 aprilie 2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind exercitarea delegării conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) - COM (2016) 60 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/318 din 8 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:a) art. 15 alin. (1) din regulamentul ue privind lemnul cere comisiei să emită un raport privind puterile delegate;b) în conformitate cu prevederile regulamentului ue privind lemnul, comisia poate ...

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 11 aprilie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor în legătură cu răspunsul la raportul grupului de experţi la nivel înalt privind evaluarea ex-post a celui de-al şaptelea program-cadru - COM (2016) 5 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/316 din 8 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se constată următoarele:a) prezenta comunicare evaluează programul-cadru 7 al comunităţii europene pentru activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013) - (pc7) - pe baza unui set de criterii de evaluare ...

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 25 aprilie 2016 privind numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (6) din legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1doamna elena georgiana pascu se numeşte în funcţia de preşedinte al consiliului de monitorizare a implementării convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pentru un mandat de 4 ani.art. 2domnul aştileanu gheorghe se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al consiliului de monitorizare a implementării convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pentru un mandat de 4 ani.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din ...

Monitorul Oficial 321 din 27 Aprilie 2016 (M. Of. 321/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 11 aprilie 2016 privind Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) - COM (2016) 74 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 27 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/317 din 8 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se constată următoarele:a) art. 20 alin. (3) din regulamentul ue privind lemnul cere comisiei să reexamineze, pe baza rapoartelor statelor membre şi a experienţei dobândite în aplicarea regulamentului, "funcţionarea şi ...

Monitorul Oficial 326 din 27 Aprilie 2016 (M. Of. 326/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 11 aprilie 2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 şi a Directivei 2009/15/CE privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime - COM (2016) 47 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/273 din 1 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:1. românia a transpus în legislaţia naţională directiva 2009/15/ce a parlamentului european şi a consiliului din 23 aprilie 2009 prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 249/2011 privind inspecţia, ...

Monitorul Oficial 323 din 27 Aprilie 2016 (M. Of. 323/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 310 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii "telecomunicaţii c.f.r." - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face parte ...

Monitorul Oficial 322 din 27 Aprilie 2016 (M. Of. 322/2016)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 aprilie 2016 "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 27 aprilie 2016

I. dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis denumită "dezvoltare locală integrată (dli 360°) în comunităţile marginalizate", aferentă programului operaţional capital uman 2014-2020 (pocu 2014-2020), axa prioritară 4 "incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.2 "reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate".(2) acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 ...

Monitorul Oficial 321 din 27 Aprilie 2016 (M. Of. 321/2016)

 NORMĂ nr. 22 din 15 aprilie 2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 27 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (1)-(4), art. 57, 58, art. 62-66 şi ale art. 71-80 din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) ...

Monitorul Oficial 318 din 26 Aprilie 2016 (M. Of. 318/2016)

 CIRCULARĂ nr. 10 din 13 aprilie 2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) cu tema Guvernatori ai Băncii Naţionale a României - Ion I. Câmpineanu, Mihail Manoilescu şi Ion I. Lapedatu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 26 aprilie 2016

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 15 aprilie 2016, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) cu tema guvernatori ai băncii naţionale a româniei - ion i. câmpineanu, mihail manoilescu şi ion i. lapedatu.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:valoare nominală 100 lei 10 lei ...

 HOTĂRÂRE nr. 296 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 26 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile programului phare, aprobată prin legea nr. 31/2010,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suma de 30.100 mii lei, inclusiv tva, pentru contractarea şi implementarea de către ministerul sănătăţii, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de autoritate de implementare, a componentelor necontractate din proiectul phare 2006/018-147.03.11 - sprijin pentru autorităţile de sănătate din românia pentru implementarea directivelor uniunii europene privind băncile de sânge - ...

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 28 martie 2016 "Ghid privind recepţia lucrărilor de montaj şi finisare a subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subţiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 26 aprilie 2016

   cuprins1. prevederi generale1.1. obiect1.2. domeniu de aplicare1.3. definiţii1.4. menţiuni speciale2. recepŢia lucrĂrilor2.1. lucrări ascunse2.2. evaluarea rezultatului final2.2.1. metoda de măsurare2.2.1.1. abaterea suprafeţei faţă de plan2.2.1.2. abaterea marginii suprafeţei faţă de linia dreaptă2.2.1.3. abaterea suprafeţei şi a marginii faţă de direcţia verticală2.2.1.4. abaterea suprafeţei şi a muchiilor faţă de direcţia orizontală2.2.1.5. abaterea intersecţiei suprafeţelor faţă de unghiul drept2.3. evaluarea calităţii suprafeţei finite2.3.1. nivelurile de calitate ale finisării suprafeţelor realizate cu plăci subţiri pentru montaj uscat2.3.1.1. nivel 1 de calitate al finisării suprafeţelor (q1)2.3.1.2. nivel 2 de calitate al finisării suprafeţelor (q2)2.3.1.3. nivel 3 de calitate al finisării suprafeţelor (q3)2.3.1.4. nivel 4 ...

Monitorul Oficial 317 din 26 Aprilie 2016 (M. Of. 317/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 306 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii naţionale "aeroportul internaţional mihail kogălniceanu - constanţa" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut ...

 HOTĂRÂRE nr. 308 din 20 aprilie 2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare DN7 km 246+500 - km 251+025", judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "consolidare dn7 km 246+500 - km ...

 HOTĂRÂRE nr. 309 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al regiei naţionale a pădurilor - romsilva, aflată sub autoritatea ministerului mediului, apelor şi pădurilor.(2) bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al ...

Monitorul Oficial 319 din 26 Aprilie 2016 (M. Of. 319/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 314 din 20 aprilie 2016 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei, semnat la bucureşti la 1 aprilie 2015. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------ministrul mediului, apelor şi pădurilor, cristiana paşca palmer ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 20 aprilie 2016.nr. 314. acord între guvernul româniei şi guvernul republicii turcia  privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologieiguvernul româniei şi guvernul republicii turcia, denumite în continuare "părţi",dorind să consolideze relaţiile de prietenie dintre poporul turc şi poporul român,cu scopul de a creşte, extinde şi îmbunătăţi ...

 HOTĂRÂRE nr. 307 din 20 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale inspectoratului de stat în construcţii - i.s.c., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 487 din 2 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) numărul maxim de posturi pentru inspectoratul de stat în construcţii - i.s.c. este ...

 HOTĂRÂRE nr. 297 din 20 aprilie 2016 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea codurilor de clasificare, caracteristicile tehnice şi valorile de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea casei asigurărilor de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi ...

Monitorul Oficial 317 din 26 Aprilie 2016 (M. Of. 317/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 294 din 20 aprilie 2016 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii turcia privind cooperarea în domeniul forestier, semnat la bucureşti la 1 aprilie 2015. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------ministrul mediului, apelor şi pădurilor, cristiana paşca palmer ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 20 aprilie 2016.nr. 294. acord între guvernul româniei şi guvernul republiciiturcia privind cooperarea în domeniul forestierguvernul româniei şi guvernul republicii turcia, denumite în continuare părţi,dorind să consolideze relaţiile de prietenie dintre popoarele român şi turc,în scopul creşterii, extinderii şi îmbunătăţirii cooperării în domeniul forestier dintre părţi,au convenit ...

Monitorul Oficial 320 din 26 Aprilie 2016 (M. Of. 320/2016)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 aprilie 2016 "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016

I. dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită "dezvoltare locală integrată (dli 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome", aferentă programului operaţional capital uman 2014-2020 (pocu 2014-2020), axa prioritară 4 "incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1. "reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate".(2) acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul (ue) ...

Monitorul Oficial 319 din 26 Aprilie 2016 (M. Of. 319/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 313 din 20 aprilie 2016 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016

În temeiul art. 108 alin. (2) şi alin. (4) teza finală din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 311 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al regiei autonome "administraţia fluvială a dunării de jos" galaţi, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în ...

 HOTĂRÂRE nr. 295 din 20 aprilie 2016 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 1 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul educaţiei şi cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 56 din 31 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) activităţile de evaluare, realizarea/implementarea de programe şi proiecte cu finanţare internă sau internaţională din domeniul învăţământului superior şi a cercetării, dezvoltării şi inovării, inclusiv conducerea de programe/subprograme din cadrul planului ...

 HOTĂRÂRE nr. 298 din 20 aprilie 2016 pentru actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 26 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public ...

Monitorul Oficial 316 din 25 Aprilie 2016 (M. Of. 316/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 303 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii de Transport cu Metroul "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii de transport cu metroul" metrorex" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 299 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale "administraţia porturilor dunării maritime" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 305 din 20 aprilie 2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 821/2015 privind aprobarea programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea centenarului primului război mondial, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 767 din 14 octombrie 2015, după numărul curent 15 se introduc patru noi numere curente, numerele curente 15^1-15^4, cu următorul cuprins:*font 7*┌──────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ nr. │denumirea activităţii │ structura responsabilă │ termene de │costurile│ detalii şi precizări ...

 HOTĂRÂRE nr. 300 din 20 aprilie 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2lunar, agenţia naţională pentru locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la ministerul dezvoltării regionale şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 302 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru regia autonomă tehnologii pentru energia nucleară, aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2angajarea sumelor ...

Monitorul Oficial 314 din 25 Aprilie 2016 (M. Of. 314/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 301 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 25 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale "romtehnica" - s.a., aflată în coordonarea ministerului apărării naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul apărării ...

 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016 de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 25 aprilie 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în românia în perioada tranzitorie cuprinsă între data de 1 mai 2016 şi data introducerii primei etape a modernizării sistemului electronic privind informaţiile tarifare obligatorii, menţionat în anexa la decizia de punere în aplicare a comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a programului de lucru pentru codul vamal al uniunii 2014/255/ue.art. 2În sensul prezentelor norme tehnice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:a) ito - informaţie tarifară obligatorie;b) eori - numărul de înregistrare şi de identificare a operatorilor economici;c) ...

Monitorul Oficial 311 din 22 Aprilie 2016 (M. Of. 311/2016)

 SENTINŢĂ nr. 225 din 7 mai 2013 referitoare la pronunţarea asupra excepţiei de nelegalitate a prevederilor art. 3 alin. 1, 1^1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 EMITENT: CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016

Dosar nr. 4.786/258/2012completul compus din:preşedinte - nicolae-gabriel ionaşgrefier - cristina szombatipe rol, pronunţarea asupra excepţiei de nelegalitate a prevederilor art. 3 alin. 1, 1^1 din hotărârea guvernului nr. 977/2003, invocate de pârâta s.c. masterplan studio - s.r.l., cu sediul în miercurea-ciuc, str. cântarului nr. 1, judeţul harghita, în dosarul nr. 4.786/258/2012 al judecătoriei miercurea-ciuc.În lipsa părţilor.s-a făcut referatul cauzei de către grefier, constatându-se că mersul dezbaterilor este consemnat în Încheierea de şedinţă din data de 30 aprilie 2013, dată la care s-a amânat pronunţarea pentru termenul de astăzi, 7 mai 2013, încheiere ce face parte ...

 ÎNCHEIERE nr. 47/CC din 11 iulie 2013 referitoare la soluţionarea cererii formulate de pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L., pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate atât în practicaua, cât şi în dispozitivul Sentinţei nr. 225 din 7 mai 2013, pronunţate de Curtea de Apel Târgu Mureş EMITENT: CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016

Dosar nr. 4.786/258/2012completul compus din:preşedinte - nicolae-gabriel ionaşgrefier - cristina szombatipe rol soluţionarea cererii formulate de pârâta s.c. masterplan studio - s.r.l., cu sediul în miercurea-ciuc, str. cântarului nr. 1, judeţul harghita, cu sediul procesual ales la sediul cabinetului de avocat kopacz madarasz kinga, situat în miercurea-ciuc, str. tineretului nr. 7, judeţul harghita, pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate atât în practicaua, cât şi în dispozitivul sentinţei nr. 225 din 7 mai 2013, pronunţate de curtea de apel târgu mureş.fără citarea părţilor.În baza actelor şi lucrărilor existente la dosar, instanţa reţine cauza în pronunţare.  curtea,examinând ...

 CIRCULARĂ nr. 9 din 12 aprilie 2016 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare;consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2016 rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,13% pe an.   preşedintele consiliului de administraţieal băncii naţionale a româniei,  mugur constantin isărescubucureşti, 12 aprilie 2016.nr. 9. -----

Monitorul Oficial 309 din 22 Aprilie 2016 (M. Of. 309/2016)

 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016 de utilizare a Sistemului de control al exportului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 22 aprilie 2016

Titlul idispoziţii generaleart. 1prezentele norme tehnice stabilesc procedura de export prin utilizarea sistemului de control al exportului.art. 2sistemul de control al exportului este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia ecs-ro, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.art. 3(1) normele tehnice de utilizare a sistemului de control al exportului se aplică tuturor mărfurilor care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al uniunii şi sunt acoperite de o declaraţie prealabilă la ieşire.(2) declaraţia prealabilă la ieşire ia una dintre următoarele forme:a) o declaraţie vamală, în cazul în care ...

 HOTĂRÂRE nr. 292 din 20 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 22 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 233 din 6 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (1), literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) angajament - reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta ...

Monitorul Oficial 311 din 22 Aprilie 2016 (M. Of. 311/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 282 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.155/2014 pentru aprobarea strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă planul de acţiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 1.155/2014, denumit în continuare plan de acţiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de acţiune se prevăd anual prin bugetul instituţiilor cu responsabilităţi în implementarea măsurilor prevăzute în planul de acţiune.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   --------------- ministrul justiţiei,raluca alexandra prună  p. ministrul finanţelor publice,   daniela pescaru,   secretar ...

Monitorul Oficial 313 din 22 Aprilie 2016 (M. Of. 313/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 293 din 20 aprilie 2016 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 18 aprilie 2016 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 64-80 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,văzând dispoziţiile legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale,luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. x) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru ...

Monitorul Oficial 310 din 22 Aprilie 2016 (M. Of. 310/2016)

 CARTA ALBĂ A APĂRĂRII din 11 aprilie 2016 de planificare a apărării la nivel departamental EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 22 aprilie 2016

──────────aprobată de hotĂrÂrea nr. 12 din 11 aprilie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 310 din 22 aprilie 2016.──────────cuprinsintroducerecapitolul 1evaluarea mediului de securitatecapitolul 2obiectivele politicii de apărarecapitolul 3misiunile şi cerinţele specifice pentru armata românieicapitolul 4principalele direcţii de dezvoltare a capabilităţilor de apărarecapitolul 5politicile privind managementul integrat al resurselor de apărarecapitolul 6resursele financiareconsideraţii finale"armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale."- constituţia româniei -introducereconform legii privind planificarea apărării nr. 203/2015, carta albă a apărării, denumită în continuare carta albă, este documentul ...

Monitorul Oficial 305 din 21 Aprilie 2016 (M. Of. 305/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 11 aprilie 2016 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind situaţia celor două entităţi energetice, Societatea Complexul Energetic Hunedoara şi Societatea Complexul Energetic Oltenia EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 21 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 9 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicată, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează comisia parlamentară de anchetă, denumită în continuare comisia parlamentară de anchetă, pentru verificarea situaţiei celor două entităţi energetice, societatea complexul energetic hunedoara şi societatea complexul energetic oltenia, având următoarele obiective:a) să verifice modul de construcţie şi funcţionare a pieţei de energie din românia, modul de acţiune al factorilor interesaţi/implicaţi (operatori, producători, autorităţi de reglementare, autorităţi competente ş.a.), să analizeze ...

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 19 aprilie 2016 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la acordurile interguvernamentale şi la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei şi de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE - COM (2016) 53 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 21 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/319 din 8 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, luând în considerare faptul că aduce unele îmbunătăţiri, în sensul unor clarificări ale legislaţiei existente, şi susţine creşterea transparenţei şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 276 din 13 aprilie 2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 21 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea serviciului român de informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului general al municipiului bucureşti nr. 225 din 15 decembrie ...

Monitorul Oficial 307 din 21 Aprilie 2016 (M. Of. 307/2016)

 PROCEDURĂ din 13 aprilie 2016 pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug" (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016

Cap. icadrul generalart. 1În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) administratori - funcţionari publici din cadrul unităţilor teritoriale ale trezoreriei statului care au stabilite prin fişele de post atribuţii de înrolare în sistemul naţional de raportare - forexebug a persoanelor pentru care se solicită înrolarea de către entităţile publice;b) certificat digital calificat - certificat digital care respectă prevederile legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;c) semnarea electronică a rapoartelor - aplicarea unei semnături electronice de către persoanele înrolate, utilizând certificatul digital calificat pe rapoartele transmise de către entităţile publice, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă ...

 PROCEDURĂ din 13 aprilie 2016 privind modulul "Completarea şi depunerea bugetului individual al instituţiilor publice" (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016

Cap. iprevederi cu caracter general privind structura bugetelor individuale, întocmirea, aprobarea şi depunerea acestora la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului şi în sistemul naţional de raportare - forexebugart. 1(1) bugetele individuale ale instituţiilor publice cu personalitate juridică prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 30 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc în format electronic, pe baza bugetelor repartizate şi aprobate în condiţiile legii.(2) bugetele individuale se întocmesc în lei, fără zecimale, ...

 PROCEDURĂ din 13 aprilie 2016 privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor" (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016

Art. 1(1) instituţiile publice cu personalitate juridică prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 30 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrează toate angajamentele legale în sistemul de control al angajamentelor, prin accesarea site-ului ministerului finanţelor publice, "punctul unic de acces" - sistemul naţional de raportare - forexebug - acces aplicaţie cab.(2) Înregistrarea datelor în sistemul de control al angajamentelor se efectuează potrivit instrucţiunilor din manualul/ghidul de utilizare a aplicaţiei control angajamente bugetare ...

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 20 aprilie 2016 privind modificarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016

Având în vedere prevederile 16 alin. (7) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 16 alin. (8) şi art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. imetodologia de admitere în corpul experţilor electorali, aprobată prin hotărârea autorităţii electorale permanente nr. 11/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 832 din 6 noiembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:1. la articolul 7 alineatul (1), litera ...

Monitorul Oficial 308 din 21 Aprilie 2016 (M. Of. 308/2016)

 DECLARAŢIE nr. 1 din 18 aprilie 2016 Parlamentului României privind obiectivele dezvoltării durabile EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016

În luna septembrie 2015, adunarea generală a naţiunilor unite a adoptat agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program ambiţios care, asimilând experienţa şi rezultatele obţinute în implementarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (2000-2015), stabileşte noul cadru de acţiune pentru eliminarea sărăciei şi a inegalităţilor la scară globală, prin promovarea unei dezvoltări incluzive şi echitabile, având ca fundament drepturile omului.cele 17 obiective ale dezvoltării durabile, parte integrantă a agendei, vor constitui, în următorii 15 ani, reperele esenţiale ale cooperării internaţionale şi acţiunii statelor lumii pentru stimularea creşterii economice incluzive, realizarea de progrese în toate sferele vieţii sociale, prevenirea şi combaterea schimbărilor ...

Monitorul Oficial 307 din 21 Aprilie 2016 (M. Of. 307/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 291 din 20 aprilie 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 109 din 11 februarie 2016, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 1, a treia liniuţă de la "note" va avea următorul cuprins:"- numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină şi dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor definitive."2. la ...

 HOTĂRÂRE nr. 280 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 din legea nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1valoarea cotizaţiilor care se plătesc anual pentru fiecare organizaţie profesională/interprofesională neguvernamentală din sectorul agricol şi agroalimentar constituită la nivel naţional, reprezintă echivalentul în lei a 100% din valoarea cotizaţiei la organizaţiile de profil din cadrul uniunii europene şi/sau la organizaţiile stabilite ca făcând parte din grupurile de dialog civil ale comisiei europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.art. 2plafonul în limita căruia se ...

Monitorul Oficial 308 din 21 Aprilie 2016 (M. Of. 308/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 284 din 13 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi a altor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. iv din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din ordonanţa ...

Monitorul Oficial 306 din 21 Aprilie 2016 (M. Of. 306/2016)

 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016 de utilizare a Sistemului de control al importului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme tehnice stabilesc procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al uniunii prin utilizarea sistemului de control al importului.art. 2sistemul de control al importului este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia ics-ro, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.art. 3normele tehnice de utilizare a sistemului de control al importului se aplică tuturor mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al uniunii pe baza unei declaraţii sumare de intrare.art. 4În sensul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:a) cod vamal al ...

 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016 de utilizare şi completare a notificării de reexport EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016

SecŢiunea idispoziţii generaleart. 1prezentele norme tehnice stabilesc modalitatea de utilizare şi completare a notificării de reexport.art. 2În sensul prezentelor norme tehnice, termenii de mai jos au următorul înţeles:a) cod vamal al uniunii - regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii;b) regulament delegat (ue) 2015/2.446 - regulamentul delegat al comisiei (ue) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a regulamentului (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale codului vamal al uniunii;c) regulament de punere în ...

 HOTĂRÂRE nr. 252 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea stemei comunei Bilbor, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei bilbor, judeţul harghita, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 252.anexa 1 stemacomunei bilbor, judeţul harghita──────────*) notă ctce:stema comunei bilbor, judeţul harghita, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 306 din 21 ...

 HOTĂRÂRE nr. 238 din 6 aprilie 2016 privind aprobarea stemei comunei Băţani, judeţul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei băţani, judeţul covasna, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 6 aprilie 2016.nr. 238.anexa 1 stemacomunei băţani, judeţul covasna──────────*) notă ctce:stema comunei băţani, judeţul covasna, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 306 din 21 ...

Monitorul Oficial 304 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 304/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 288 din 20 aprilie 2016 privind acordarea cetăţeniei române domnului Saritov Albert EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrudacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,elisabeta lipăbucureşti, 20 aprilie 2016.nr. 288.------

 HOTĂRÂRE nr. 289 din 20 aprilie 2016 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Sassa Kateryna EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrudacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,elisabeta lipăbucureşti, 20 aprilie 2016.nr. 289.------

 HOTĂRÂRE nr. 290 din 20 aprilie 2016 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Zhydachevska Kateryna EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrudacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,elisabeta lipăbucureşti, 20 aprilie 2016.nr. 290.------

Monitorul Oficial 300 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 300/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 272 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitarea liniei c.f. frontieră-curtici-simeria, parte componentă a coridorului iv pan-european pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; tronsonul 2: km 614-gurasada şi tronsonul 3: gurasada-simeria" prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de comisia europeană prin fondul de coeziune şi de la bugetul de stat, ...

Monitorul Oficial 303 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 303/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 aprilie 2016 privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016

Având în vedere demisia domnului deputat ludovic orban, aparţinând grupului parlamentar al pnl, din funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor, începând cu data de 12 aprilie 2016, şi luând act de această demisie,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor declară vacant un loc de vicepreşedinte al camerei deputaţilor, ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat ludovic orban.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia ...

Monitorul Oficial 304 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 304/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 aprilie 2016 privind organizarea Zilei Naţionale a României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, ale art. 13 pct. 26 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul şi camera deputaţilor organizează, anual, o şedinţă solemnă consacrată sărbătoririi zilei de 1 decembrie - ziua naţională a româniei.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 11 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgonea   p. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 11 aprilie 2016.nr. 9.  ------

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 11 aprilie 2016 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea rapoartelor de audit financiar ale Curţii de Conturi şi pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (2) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (2) din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constituie comisia comună specială a camerei deputaţilor şi senatului pentru examinarea rapoartelor de audit financiar ale curţii de conturi şi pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale curţii de conturi, denumită în continuare comisia.art. 2(1) comisia prevăzută la art. 1 se compune din 6 membri desemnaţi ...

 HOTĂRÂRE nr. 287 din 20 aprilie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Misăilă Cristi Valentin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului vrancea de către domnul misăilă cristi valentin. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 20 aprilie 2016.nr. 287. ------

Monitorul Oficial 303 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 303/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 273 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea contractului de credit în cadrul facilităţii de cofinanţare csnr dintre românia şi banca europeană de investiţii, semnat la bucureşti la 24 noiembrie 2008, aprobată prin legea nr. 101/2009,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei şi banca europeană de investiţii prin scrisoarea*) semnată la luxemburg la 12 noiembrie 2015 şi la bucureşti la 25 noiembrie 2015 la contractul de credit în cadrul facilităţii de cofinanţare csnr dintre românia şi banca europeană de ...

Monitorul Oficial 300 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 300/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 274 din 13 aprilie 2016 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea ministerului afacerilor interne - unitatea militară 0901 botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al ...

 HOTĂRÂRE nr. 275 din 13 aprilie 2016 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 269 din 13 aprilie 2016 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016

   În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 221 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) instituţiile publice, astfel cum sunt definite ...

 HOTĂRÂRE nr. 270 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Pod km 47 + 128, linia C.F. 418A Beclean - Sărăţel, între staţiile Măgheruş şi Sărăţel" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "pod km 47 + 128, linia c.f. 418a beclean - sărăţel, între staţiile măgheruş şi sărăţel", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de comisia europeană prin fondul european de dezvoltare regională şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual ...

 HOTĂRÂRE nr. 271 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Pod km 197 + 557, Linia C.F. 101 Chitila-Craiova, între staţiile Slatina şi Piatra-Olt" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "pod km 197 + 557, linia c.f. 101 chitila-craiova, între staţiile slatina şi piatra-olt", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de comisia europeană prin fondul european de dezvoltare regională şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această ...

Monitorul Oficial 303 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 303/2016)

 CIRCULARĂ nr. 8 din 30 martie 2016 privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 4 aprilie 2016, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic şi va pune în circulaţie două monede: o monedă din aur pentru colecţionare şi o monedă din alamă de circulaţie, cu caracter comemorativ, ambele dedicate împlinirii a 575 de ani de când iancu de hunedoara a devenit voievod al transilvaniei.art. 2caracteristicile celor două monede sunt următoarele:moneda din aur pentru colecţionarevaloare nominală 100 leimetal ...

 HOTĂRÂRE nr. 281 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă obiectivul de investiţii "punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic sânmihaiu român, judeţul timiş", precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici aferenţi acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea fazei i a obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 s-a realizat din împrumutul acordat de banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare derulat conform ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 aprilie 2016 pentru aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă "standardele de evaluare a bunurilor"*), care sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.(2) "standardele de evaluare a bunurilor" includ integral standardele internaţionale de evaluare ivs (international valuation standards), ediţia 2013, şi standardele europene de evaluare (evs).──────────*) "standardele de evaluare a bunurilor" se pun la dispoziţia celor interesaţi de către asociaţia naţională a ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 aprilie 2016 pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă numirea ca membri ai comisiei de etică şi disciplină a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia a persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2mandatul membrilor comisiei de etică şi disciplină menţionaţi la art. 1 va fi exercitat începând cu data de 20 septembrie 2016.art. 3prezenta hotărâre se publică ...

Monitorul Oficial 304 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 304/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 11 aprilie 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul de venituri şi cheltuieli al autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii (ancom) pe anul 2016, finanţat integral din venituri proprii, se stabileşte în sumă de 342.409 mii lei - venituri şi 398.744 mii lei - cheltuieli, cu un deficit în valoare de 56.335 mii lei, care se acoperă din excedentul anilor precedenţi.art. 2detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului ...

Monitorul Oficial 302 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 302/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 249 din 6 aprilie 2016 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" în domeniul public al comunei Blejoi, judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1În anexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea agenţiei naţionale pentru zootehnie "prof. ...

 HOTĂRÂRE nr. 340 din 29 martie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 65 alin. (4) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către inspecţia judiciară, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 1.027/2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 802 din 29 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:1. la articolul 33, alineatele (1) şi (3) se modifică ...

Monitorul Oficial 304 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 304/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 20 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a consiliului europei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i "membri titulari" punctul 2, domnul deputat tudose mihai, grupul parlamentar p.s.d., îl înlocuieşte pe domnul deputat iordache florin.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 20 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 9/2013 privind constituirea delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a mediteranei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- la punctul 1, domnul deputat florin iordache, grupul parlamentar p.s.d., îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat peia ninel."această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în ...

Monitorul Oficial 301 din 20 Aprilie 2016 (M. Of. 301/2016)

 PROCEDURĂ din 4 aprilie 2016 de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 20 aprilie 2016

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 695 din 4 aprilie 2016, aprobat în monitorul oficial nr. 301 din 20 aprilie 2016.──────────art. 1(1) procedura de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în românia activităţile cuprinse în anexa iv la directiva 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, denumită în continuare procedură, se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai statelor membre ale ue, see sau confederaţiei elveţiene care doresc să exercite pe teritoriul româniei, în calitate de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere ...

Monitorul Oficial 296 din 19 Aprilie 2016 (M. Of. 296/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 25 martie 2016 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2016 EMITENT: COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (2), (3) şi (5) din legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată, şi ale art. 2 lit. b), art. 3 lit. b pct. 5 şi 16, art. 4 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale, cu modificările şi completările ulterioare,comisia centrală de rechiziţii adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile ...

Monitorul Oficial 295 din 19 Aprilie 2016 (M. Of. 295/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 13 aprilie 2016 privind adoptarea avizului motivat referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare avizul motivat nr. 4 c-19/371, adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 5 aprilie 2016, camera deputaţilor:1. constată că sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin tratate pentru ca propunerea să facă obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii, şi anume: are caracter legislativ şi aparţine categoriei competenţelor care nu sunt ...

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 13 martie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/372, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 5 aprilie 2016, camera deputaţilor:1. susţine toate acele prevederi din propunerea de directivă privind detaşarea lucrătorilor, destinate protejării de orice formă de abuz şi exploatare, precum şi limitarea posibilităţii întreprinzătorilor de a-şi maximiza profitul prin acte ...

Monitorul Oficial 299 din 19 Aprilie 2016 (M. Of. 299/2016)

 NORME METODOLOGICE din 14 aprilie 2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016

Cap. isituaţii financiare trimestriale1. situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor i, ii şi iii în anul 2016 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.situaţiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul iii prevăzute în normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 297 din 19 Aprilie 2016 (M. Of. 297/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 222 din 30 martie 2016 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară - Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se emite autorizaţia de mediu pentru regia autonomă tehnologii pentru energia nucleară - sucursala institutul de cercetări nucleare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 1.352/2006 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru regia autonomă pentru activităţi nucleare - sucursala cercetări nucleare ...

Monitorul Oficial 299 din 19 Aprilie 2016 (M. Of. 299/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 246 din 6 aprilie 2016 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea administraţiei naţionale "apele române", instituţie publică ...

 HOTĂRÂRE nr. 283 din 13 aprilie 2016 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Camerei Deputaţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1valoarea de inventar şi datele de identificare ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea camerei deputaţilor, înregistrate la poziţiile mfp 35247 şi 35248 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat ...

Monitorul Oficial 295 bis din 19 Aprilie 2016 (M. Of. 295 bis/2016)

 ANEXĂ din 14 aprilie 2016 la Ordinul nr. 719/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 bis din 19 aprilie 2016

Centralizatorul   privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada  de vânătoare 2016/2017, la specia căprior*font 8*┌────┬────┬─────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┐│nr. │jud.│gestionari fonduri cinegetice│ fond cinegetic │ cote de recoltă aprobate la: ││crt.│ │ ├──┬────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │ │ ...

Monitorul Oficial 296 din 19 Aprilie 2016 (M. Of. 296/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 234 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 19 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiţiei se menţine pentru o perioadă minimă de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul imm-urilor, de la ...

Monitorul Oficial 290 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 290/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 4 aprilie 2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte anumite date - COM (2016) 56 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 2, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei 2014/65/ue privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte anumite date - com (2016) 56 final.având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/260/01.04.2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) directiva 2014/65/ue (markets in financial instruments directive ...

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 4 aprilie 2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă şi a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce priveşte anumite date - COM (2016) 57 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 2, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare, a regulamentului (ue) nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă şi a regulamentului (ue) nr. 909/2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în uniunea europeană şi privind depozitarii centrali de titluri ...

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 4 aprilie 2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri Generarea, tratarea şi transferul transfrontalier de deşeuri periculoase şi de alte deşeuri în statele membre ale Uniunii Europene în perioada 2010-2012 COM (2015) 660 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/274 din 1 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:a) transporturile transfrontaliere de deşeuri periculoase şi eliminarea acestora sunt reglementate de convenţia de la basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora din 22 ...

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 4 aprilie 2016 privind Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu referitor la măsurile luate în urma reuniunii liderilor privind fluxurile de refugiaţi de-a lungul rutei Balcanilor de Vest COM (2015) 676 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/271 din 1 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. preocuparea permanentă şi în continuă creştere a statelor membre pentru gestionarea fluxului migrator;ii. importanţa introducerii şi aplicării de către frontex a rapoartelor zilnice privind situaţia pe ruta balcanilor de vest;iii. ...

 HOTĂRÂRE nr. 277 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 şi 21 din legea nr. 202/1998 privind organizarea monitorului oficial al româniei, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în monitorul oficial al româniei, părţile i-vii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.(3) actele înaintate spre publicare în monitorul oficial al româniei, părţile i-vii, vor avea un conţinut lizibil tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 times new roman, fără ştersături sau ...

Monitorul Oficial 293 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 293/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 4 aprilie 2016 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 18 aprilie 2016

În baza prevederilor art. 5^1 alin. (6) din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 30 martie 2016,autoritatea de ...

Monitorul Oficial 292 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 292/2016)

 CARTA din 7 aprilie 2016 drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 18 aprilie 2016

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 138 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organul fiscal central având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal central va proceda, în principal, la:a) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;b) ...

Monitorul Oficial 294 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 294/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 9 aprilie 2016 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2014-2015 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017 EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă raportul de activitate al consiliului director aferent mandatului din perioada 2014-2015.art. 2se aprobă programul de activitate al consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017.art. 3prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele asociaţiei naţionale  a evaluatorilor autorizaţi din românia,daniel manaţebucureşti, 9 aprilie 2016.nr. 1. -----

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 aprilie 2016 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2015.art. 2se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului director pentru anul 2015.art. 3se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.art. 4prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.   preşedintele asociaţiei naţionalea evaluatorilor autorizaţi din românia,daniel manaţebucureşti, 9 aprilie 2016.nr. 2.-----

Monitorul Oficial 291 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 291/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 13 aprilie 2016 privind Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii europene de vecinătate - JOIN (2015) 50 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c - 19/361, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 31 martie 2016, camera deputaţilor:1. observă că evoluţiile din regiune începând cu 2004, dar, în special, cele din ultimii ani au demonstrat că politica europeană de vecinătate (pev) nu a fost întotdeauna în măsură să reacţioneze ...

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 13 aprilie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia de extindere a UE - COM (2015) 611 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c - 19/360, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 31 martie 2016, camera deputaţilor:1. observă că, în pofida succesului extinderilor anterioare şi a accepţiunii că "politica de extindere se numără printre cele mai de succes politici ale uniunii europene", politica de extindere suferă de câţiva ...

 NORME METODOLOGICE din 4 februarie 2016 de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016

Art. 1 (1) obiectivele de investiţii finalizate sau în execuţie, prevăzute la art. i alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2015, cu completările ulterioare (denumită în continuare ordonanţă), vor face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul programului operaţional sectorial mediu 2007-2013 (pos mediu), în baza unui contract de finanţare încheiat în urma aprobării cererii de finanţare, conform regulilor de implementare stabilite de către autoritatea de management pentru pos mediu.(2) Înaintea semnării contractului de finanţare cu autoritatea de management pentru pos mediu, beneficiarii obiectivelor de investiţii în execuţie vor face dovada încetării finanţării din sursele ...

Monitorul Oficial 294 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 294/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 26 martie 2016 cu privire la aprobarea unor documente prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 26 martie 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016

Având în vedere că membrii cu drept de vot prezenţi la conferinţa ordinară a camerei auditorilor financiari din românia au fost consultaţi cu privire la documentele prezentate în şedinţa din data de 26 martie 2016, fiind supuse votului deschis,în temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 6, art. 8 lit. m), art. 10 şi art. 12 alin. (5) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,conferinţa ordinară anuală a camerei auditorilor ...

Monitorul Oficial 290 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 290/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 278 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale "apele române", aprobată cu modificări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru administraţia naţională "apele române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor ...

Monitorul Oficial 291 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 291/2016)

 NORME METODOLOGICE din 5 aprilie 2016 de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016

Art. 1 (1) obiectivele de investiţii finalizate sau în execuţie, prevăzute la art. i alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2015, cu completările ulterioare (denumită în continuare ordonanţă), vor face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul programului operaţional sectorial mediu 2007-2013 (pos mediu), în baza unui contract de finanţare încheiat în urma aprobării cererii de finanţare, conform regulilor de implementare stabilite de către autoritatea de management pentru pos mediu.(2) Înaintea semnării contractului de finanţare cu autoritatea de management pentru pos mediu, beneficiarii obiectivelor de investiţii în execuţie vor face dovada încetării finanţării din sursele ...

Monitorul Oficial 292 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 292/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 279 din 13 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 292 din 18 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) din regulamentul delegat (ue) nr. 907/2014 al comisiei din 11 martie 2014 de completare a regulamentului (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 811 din 20 decembrie 2013, ...

Monitorul Oficial 294 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 294/2016)

 NORME din 12 aprilie 2016 cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: Curtea de Conturi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 18 aprilie 2016

Art. 1(1) prezentele norme reglementează stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin legea nr. 7/2016, denumită în continuare lege, în cazul persoanelor care deţin sau au deţinut funcţia de auditor public extern.(2) În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (18) din lege, prin sintagma auditor public extern se înţelege: persoanele care efectuează activităţi specifice curţii de conturi, cele care îndeplinesc şi alte atribuţii legate strict de funcţia de control, cele care sunt asimilate auditorilor publici externi, precum şi persoanele care deţin funcţiile de conducere ...

Monitorul Oficial 287 din 15 Aprilie 2016 (M. Of. 287/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 247 din 6 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 15 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al ...

Monitorul Oficial 289 din 15 Aprilie 2016 (M. Of. 289/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 268 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, ale legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordonanţei guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii "c.n.i." - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată ...

 HOTĂRÂRE nr. 267 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,  adrian curajp. ministrul finanţelor publice,daniela pescaru,secretar de stat ministrul afacerilor externe,lazăr comănescu ministrul afacerilor interne,   petre tobă ministrul apărării naţionale,   mihnea ioan motoc  ministrul sănătăţii,patriciu-andrei ...

Monitorul Oficial 288 din 15 Aprilie 2016 (M. Of. 288/2016)

 NORME METODOLOGICE din 14 aprilie 2016 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 15 aprilie 2016

Art. 1 (1) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa la ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 404/409/2016, pot solicita de la ministerul finanţelor publice, până la data de 15 mai 2016, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, în limita sumei de 400.000 mii lei, în baza prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile uniunii europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ...

Monitorul Oficial 286 din 15 Aprilie 2016 (M. Of. 286/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 245 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 765/2008 al parlamentului european şi al consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 339/93 şi ale deciziei nr. 768/2008/ce a parlamentului european şi a consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a deciziei 93/465/cee a consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru ...

Monitorul Oficial 289 din 15 Aprilie 2016 (M. Of. 289/2016)

 NORME din 21 martie 2016 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) ocuparea funcţiei de manager din spitalele publice aflate în reţeaua proprie a ministerului transporturilor se face prin concurs, la care pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile:a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de ministerul sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, sau sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic, juridic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;c) pentru spitalele clinice în care se desfăşoară ...

Monitorul Oficial 286 bis din 15 Aprilie 2016 (M. Of. 286 bis/2016)

 ANEXE din 1 aprilie 2016 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 431/2016 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu" prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 bis din 15 aprilie 2016

Anexa 1  sistemul de sancţiuni pentru măsura 10 "agro-mediu şi climă"cap. 1 sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 10 "agromediu şi climă" depuse de fermieri începând cu campania 2016, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului;- intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl ...

Monitorul Oficial 282 din 14 Aprilie 2016 (M. Of. 282/2016)

 PROCEDURĂ din 11 aprilie 2016 privind autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016

Art. 1 (1) În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autorizare: emiterea, la cerere, a autorizaţiei către distileriile care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole;b) distilator autorizat: orice persoană juridică sau grupare a unor astfel de persoane care distilează subproduse vinicole sau din orice altă transformare de struguri şi este autorizat de către autoritatea competentă a ţării pe teritoriul căreia îşi are sediul fabrica de distilare pentru a acţiona în baza art. 52 din regulamentul (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 26 martie 2016 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 26 martie 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 6, art. 8 lit. a)-e), j) şi m), art. 10 şi art. 12 alin. (5) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,conferinţa ordinară anuală a camerei auditorilor financiari din românia, întrunită în şedinţa din data de 26 martie 2016, hotărăşte:art. 1se aprobă materialele prezentate în cadrul conferinţei ordinare anuale a camerei auditorilor financiari din românia după cum urmează:a) raportul anual de activitate ...

 HOTĂRÂRE nr. 243 din 6 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 157 din 11 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 11 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) avizul ministerului finanţelor publice, pentru proiectele de investiţii cu o valoare mai mare de 100 milioane lei şi care nu au fost avizate ...

 HOTĂRÂRE nr. 244 din 6 aprilie 2016 pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 41 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei leleşti" la hotărârea guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul gorj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 668 şi 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i "bunuri imobile", după poziţia nr. 68 se introduce o ...

 HOTĂRÂRE nr. 250 din 6 aprilie 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II - DN 11-DN 13", pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "varianta ocolitoare a oraşului bacău, pe dn 2 - etapa i", "varianta ocolitoare a oraşului braşov, pe dn 1", "varianta ocolitoare a oraşului mediaş, pe dn 14", "varianta ocolitoare a oraşului reghin, pe dn 16 şi dn 15" şi ...

Monitorul Oficial 285 din 14 Aprilie 2016 (M. Of. 285/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016

Având în vedere corelaţia semnificativă între creşterea pib-ului, a volumului exporturilor şi importurilor şi creşterea nivelului investiţiilor străine,având în vedere faptul că investiţiile aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică, creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul, precum şi faptul că în prezent promovarea comerţului exterior şi a investiţiilor străine ale româniei se efectuează prin instituţii diferite, motiv pentru care aceste activităţi nu au o abordare unitară, care să permită fructificarea potenţialului economic al româniei,întrucât criza economică şi financiară a dus la o scădere a nivelului de investiţii în cadrul uniunii europene cu ...

 DECLARAŢIE DE COOPERARE din 9 noiembrie 2015 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016

Oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor din românia şi unitatea de informaţii financiare a regatului unit, cu autoritatea directorului general al agenţiei naţionale de combatere a criminalităţii, denumite în continuare participanţi, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, pe bază de reciprocitate şi în conformitate cu legislaţia naţională a fiecărui participant, facilitarea schimbului de informaţii privind spălarea banilor, finanţarea terorismului şi alte activităţi infracţionale ce au legătură cu acestea.În acest sens, participanţii au convenit după cum urmează:1. scopul cooperării(a) participanţii vor coopera prin furnizarea de informaţii, pe bază de reciprocitate, spontan sau la cerere, pentru a ...

Monitorul Oficial 284 din 14 Aprilie 2016 (M. Of. 284/2016)

 PROCEDURA SIMPLIFICATĂ din 1 aprilie 2016 aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016

Cap. i domeniu de aplicareprezenta procedură descrie principiile şi etapele minime pe care trebuie să le parcurgă solicitanţii privaţi care achiziţionează bunuri, servicii sau lucrări, în vederea depunerii cererii de finanţare din instrumente structurale 2014-2020, achiziţii aferente unor cheltuieli eligibile ce pot fi decontate ulterior în cadrul proiectului, în cazul în care pentru acesta se semnează contractul de finanţare.solicitanţii privaţi care achiziţionează servicii sau lucrări aplică prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin ...

Monitorul Oficial 283 din 14 Aprilie 2016 (M. Of. 283/2016)

 LISTĂ din 14 aprilie 2016 semnelor electorale, depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016

1. partidul naţional liberal2. asociaţia partida romilor "pro-europa"3. partidul mişcarea populară4. forumul democrat al germanilor din românia5. partidul româniei europene6. erdelyi magyar neppart - partidul popular maghiar din transilvania (emnp-ppmt)7. partidul naţional Ţărănesc creştin democrat8. comunitatea ruşilor lipoveni din românia9. partidul alianţa democrată a romilor10. uniunea polonezilor din românia11. partidul "blocul unităţii naţionale"12. partidul societăţii ieşene13. partidul dreptăţii sociale14. uniunea bulgară din banat - românia15. uniunea ucrainenilor din românia16. partidul românia mare17. alianţa Împreună pentru săcele18. partidul puterii umaniste (social-liberal)19. partidul ialomiţenilor20. uniunea pentru codlea21. alianţa pentru unitatea rromilor22. partidul upr23. partidul forţa moldova24. uniunea culturală a rutenilor din românia25. ...

Monitorul Oficial 284 din 14 Aprilie 2016 (M. Of. 284/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 251 din 6 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iv din legea nr. 221/2015 privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 962/2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1 alineatul (2), litera a) se ...

Monitorul Oficial 284 bis din 14 Aprilie 2016 (M. Of. 284 bis/2016)

 MANUAL DE PROCEDURĂ din 7 aprilie 2016 privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 bis din 14 aprilie 2016 ──────────     Aprobat de Ordinul nr. 483/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 284 bis din 14 aprilie 2016. ──────────

Versiunea 1.0titlul manualului:manual de procedurĂ privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de platĂ aferente mĂsurii 10, pachetul 8 "creŞterea animalelor de fermĂ din rase locale În pericol de abandon" din cadrul pndr 2014 - 2020programul naţional de dezvoltare rurală 2014 - 2020codul manualului: 1stadiul elaborării manualului:[] în lucru [] draft [] aprobat┌────────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬──────────┐│versiune│ tipul acţiunii │ nume şi prenume │ funcţia/ │semnătura/││ ...

Monitorul Oficial 279 din 13 Aprilie 2016 (M. Of. 279/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 4 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 13 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 152 din 29 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 133, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) votul prin bile se desfăşoară astfel: în sala de şedinţă se aşază două urne, una albă şi una neagră. Înainte de a începe votarea, preşedintele senatului explică procedura şi semnificaţia votului. după citirea numelui de către ...

 HOTĂRÂRE din 16 septembrie 2014 în Cauza Uniunea Judeţeană a Cooperativelor de Consum Ilfov împotriva României (fond) EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 13 aprilie 2016

   definitivă la 16 decembrie 2014   (cererea nr. 16.554/06)  strasbourghotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza uniunea judeţeană a cooperativelor de consum ilfov împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, alvina gyulumyan, jan sikuta, dragoljub popovic, luis lopez guerra, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, judecători, şi fatoş araci, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 26 august 2014,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 16.554/06 îndreptată împotriva ...

Monitorul Oficial 281 din 13 Aprilie 2016 (M. Of. 281/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 261 din 13 aprilie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul hornea sorin-ionel-florin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului vrancea.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------  ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 261. -----

 HOTĂRÂRE nr. 262 din 13 aprilie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna albu mihaela maria exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului alba.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------  ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 262.  -----

 HOTĂRÂRE nr. 263 din 13 aprilie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Dragnea Emilian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul dragnea emilian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului argeş. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,  petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 263. -----

 HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 aprilie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Beclea Daniela EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna beclea daniela exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului botoşani.   prim-ministru   dacian julien cioloŞ  contrasemnează:  ---------------  ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 264. -----

 HOTĂRÂRE din 6 octombrie 2015 în Cauza Coniac împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

 (cererea nr. 4.941/12)   strasbourg   definitivă1 februarie 2016hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza coniac împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din luis lopez guerra, preşedinte, kristina pardalos, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, branko lubarda, martins mits, judecători, şi stephen phillips, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 15 septembrie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 4.941/07 îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, domnul ...

 HOTĂRÂRE nr. 265 din 13 aprilie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Vasvari Robert-Gergely EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul vasvari robert-gergely exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului sălaj.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   --------------- ministrul afacerilor interne, petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 265.-----

 HOTĂRÂRE nr. 253 din 13 aprilie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina Carmen EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului giurgiu de către doamna crişu nina carmen. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 253. -----

 HOTĂRÂRE nr. 254 din 13 aprilie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Vasilescu Sorin-Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului hunedoara de către domnul vasilescu sorin-adrian. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 254. -----

 HOTĂRÂRE nr. 255 din 13 aprilie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Cornoiu Dumitru-Nicu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului vâlcea de către domnul cornoiu dumitru-nicu. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 255. ------

 HOTĂRÂRE nr. 256 din 13 aprilie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Halici Nicuşor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului vrancea de către domnul halici nicuşor. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 256. -----

 HOTĂRÂRE nr. 257 din 13 aprilie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Constantin Toma EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului bacău de către domnul constantin toma. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 257. -----

 HOTĂRÂRE nr. 258 din 13 aprilie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Szilagyi Robert-Istvan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului sălaj de către domnul szilagyi robert-istvan. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 258. -----

 HOTĂRÂRE nr. 259 din 13 aprilie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul niculcea zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului giurgiu. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 260 din 13 aprilie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul renga radu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului vâlcea. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor ...

Monitorul Oficial 280 din 13 Aprilie 2016 (M. Of. 280/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 248 din 6 aprilie 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 3 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 13 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada sebeş-turda", cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "autostrada sebeş-turda" - lot 3, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).──────────*) anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi ...

Monitorul Oficial 274 din 12 Aprilie 2016 (M. Of. 274/2016)

 PROCEDURĂ DE CORECTARE din 31 martie 2016 a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016

I. dispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică în cazul în care operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial depun la registratura unităţilor teritoriale ale ministerului finanţelor publice un alt set de situaţii financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeaşi perioadă de raportare cu cea corespunzătoare depunerii iniţiale.2. depunerea pentru aceeaşi perioadă de raportare a unui alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor menţionate în prezenta procedură, nu şi pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile.3. În înţelesul prezentei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a:a) ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 5 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,colegiul de conducere al Înaltei curţi de casaţie şi justiţie adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 9^1 se introduce un nou articol, articolul 9^2, cu următorul cuprins:"art. 9^2. - (1) preşedintele Înaltei curţi de casaţie şi justiţie sau un judecător anume ...

 PROCEDURĂ din 7 aprilie 2016 de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016

Cap. iprocedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare1. cadru general1.1. fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând:a) sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru ...

 PROCEDURĂ din 7 aprilie 2016 de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016

Cap. iprocedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare1. cadru general1.1. fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând:a) sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 6 aprilie 2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile COM (2015) 595 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/258 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 15 martie 2016, camera deputaţilor:1. semnalează că, deşi se recunoaşte că prevenirea generării de deşeuri este cea mai eficace modalitate de a îmbunătăţi utilizarea eficientă a resurselor şi de a reduce ...

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 aprilie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/320, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 23 martie 2016, camera deputaţilor:1. salută propunerea comisiei europene, întrucât:- recomandă adaptarea drepturilor de autor, dezvoltarea unei oferte de conţinut reglementat din punct de vedere legal, garantarea protecţiei drepturilor de autor şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 aprilie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Către finalizarea Uniunii bancare" COM (2015) 587 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/319, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 23 martie 2016, camera deputaţilor:1. apreciază obiectivul comisiei europene de a contracara riscurile sistemice legate de dimensiune, de complexitate şi de interconexiuni, în paralel cu întărirea încrederii deponenţilor şi cu încurajarea gestionării ...

Monitorul Oficial 276 din 12 Aprilie 2016 (M. Of. 276/2016)

 NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016

1. definiţiiabatere - încălcarea unei dispoziţii cu caracter administrativ şi disciplinar.coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale organizaţiei, pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia.constatare - situaţia de fapt sesizată de către echipa de verificare în misiunea de verificare şi îndrumare metodologică la entitatea publică.concluzii - exprimarea succintă de către echipa de verificare a implicaţiilor uneia sau mai multor constatări, încadrată în prevederile legale în vigoare.deficienţă - o situaţie care afectează capacitatea instituţiei de a-şi atinge obiectivele generale. conform documentului liniile directoare privind standardele de control intern în sectorul public emise de intosai, o deficienţă poate fi ...

Monitorul Oficial 272 din 11 Aprilie 2016 (M. Of. 272/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 156 din 10 martie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 11 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i- anexa nr. 14 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 236 din 30 martie 2016 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 11 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează comitetul interministerial pentru competitivitate, denumit în continuare cic, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.art. 2scopul cic este promovarea unui cadru instituţional adecvat pentru coordonarea politicilor publice cu impact asupra competitivităţii economiei la nivel naţional, de a monitoriza evoluţiile sectoriale şi de a formula direcţii strategice însoţite de ...

 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 31 martie 2016 emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 11 aprilie 2016

Având în vedere:- prevederile art. 2 alin. (2), art. 178, art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) şi art. 190 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 8 şi 9 din hotărârea guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 271 din 11 Aprilie 2016 (M. Of. 271/2016)

 NORMĂ nr. 20 din 31 martie 2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 11 aprilie 2016

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 30 martie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite ...

 HOTĂRÂRE nr. 157 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 11 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 187 alin. (2) din legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă regulamentul de aplicare a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1 se adoptă ...

Monitorul Oficial 273 din 11 Aprilie 2016 (M. Of. 273/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 6 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (1) şi (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 110 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente,văzând observaţiile şi propunerile formulate de serviciul de telecomunicaţii speciale prin adresele cu nr. 91.853 din 11 martie 2016 şi nr. 92.230 din 31 martie 2016, înregistrate la autoritatea electorală permanentă cu nr. 2.576 din ...

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 6 aprilie 2016 privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (5), ale art. 120 şi ale art. 123 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 20 alin. (5) şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarul aduce la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefectului, delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din unitatea administrativ-teritorială, precum şi sediile acestora.(2) ...

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 6 aprilie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016

Având în vedere art. 15 alin. (2)-(4), art. 16 alin. (2) şi art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă metodologia privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 267 din 08 Aprilie 2016 (M. Of. 267/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 17 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. i statutul ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, adoptat prin hotărârea adunării generale naţionale a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia ...

 HOTĂRÂRE nr. 223 din 30 martie 2016 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea administraţiei ...

Monitorul Oficial 270 din 08 Aprilie 2016 (M. Of. 270/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 aprilie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/318, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 23 martie 2016, camera deputaţilor:1. susţine mecanismul prin care, pentru acoperirea cuantumurilor suplimentare, se colectează contribuţii ex-post extraordinare de la instituţiile de credit afiliate la sistemele de garantare a depozitelor participante (respectiv sgd-urile ...

Monitorul Oficial 269 din 08 Aprilie 2016 (M. Of. 269/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 242 din 6 aprilie 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "medium term notes", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 854 din 21 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «medium term notes», în sumă maximă, în orice moment, de 20 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare program." prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 6 aprilie 2016.nr. 242. -----

Monitorul Oficial 268 din 08 Aprilie 2016 (M. Of. 268/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 martie 2016 privind modificarea şi completarea Statutului Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 8 aprilie 2016

În temeiul art. 433 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adunarea generală naţională a colegiului medicilor din românia hotărăşte:art. i statutul colegiului medicilor din românia, adoptat prin hotărârea adunării generale naţionale a colegiului medicilor din românia nr. 2/2012, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 298 din 7 mai 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (2) se abrogă.2. la articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) organizarea şi desfăşurarea alegerilor se vor stabili printr-un regulament electoral aprobat de consiliul ...

Monitorul Oficial 269 din 08 Aprilie 2016 (M. Of. 269/2016)

 LISTĂ din 8 aprilie 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Brăila cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016

Consiliul local municipal brĂiladirecŢia de asistenŢĂ socialĂ*font 9*┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┐│nr. │ asociaţia/fundaţia │ unitatea de asistenţă socială │ nivelul ││crt.│ │ ...

Monitorul Oficial 268 din 08 Aprilie 2016 (M. Of. 268/2016)

 NORMĂ nr. 21 din 31 martie 2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 8 aprilie 2016

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), art. 3 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, ale art. 304 alin. (4) din regulamentul delegat (ue) 2015/35 al comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a directivei 2009/138/ce a parlamentului ...

Monitorul Oficial 270 din 08 Aprilie 2016 (M. Of. 270/2016)

 NORME METODOLOGICE din 15 februarie 2016 (*republicată*) privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată*1) EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016

──────────*1) republicate în temeiul art. iv din hotărârea birourilor permanente ale camerei deputaţilor şi senatului nr. 2/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 269 din 8 aprilie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, au fost aprobate prin hotărârea birourilor permanente ale camerei deputaţilor şi senatului nr. 1/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 17 februarie 2016.──────────art. 1(1) indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legii nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 31 martie 2016 privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016

Având în vedere desfăşurarea lucrărilor congresului extraordinar al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti din data de 31 martie 2016,în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) şi (4), art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din statutul uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin hotărârea congresului extraordinar al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 95 alin. (1), (2), ...

Monitorul Oficial 269 din 08 Aprilie 2016 (M. Of. 269/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată EMITENT: Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 8 aprilie 2016

În temeiul art. 49 alin. (11) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată,birourile permanente ale camerei deputaţilor şi senatului adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin hotărârea birourilor permanente ale camerei deputaţilor şi senatului nr. 1/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 17 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă, în ...

Monitorul Oficial 261 din 07 Aprilie 2016 (M. Of. 261/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 229 din 30 martie 2016 privind aprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare valea Poiana şi afluenţi, judeţul Sălaj" precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 7 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "amenajare valea poiana şi afluenţi, judeţul sălaj", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat prin bugetul ministerului mediului, apelor şi pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 233 din 30 martie 2016 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 7 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.053/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) pentru anul 2016, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă ...

Monitorul Oficial 262 din 07 Aprilie 2016 (M. Of. 262/2016)

 HOTĂRÂRE din 15 septembrie 2015 în Cauza Moinescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 7 aprilie 2016

(cererea nr. 16.903/12)definitivă la 15 decembrie 2015hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza moinescu împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, luis lopez guerra, kristina pardalos, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, branko lubarda, judecători, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 25 august 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 16.903/12 îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al ...

 HOTĂRÂRE nr. 221 din 30 martie 2016 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 7 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 8 alin. (2) şi art. 110 alin. (3) din legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă obiectivele etapei a xvii-a 2016 a programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a xi-a 2010 a programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere ...

Monitorul Oficial 264 din 07 Aprilie 2016 (M. Of. 264/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 239 din 6 aprilie 2016 pentru completarea art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (1^1) al articolului 3^1 din hotărârea guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:"(1^2) românia acceptă, în perioada 2016-2017, un număr de 80 de refugiaţi în nevoie de relocare." prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobă ministerul afacerilor externe,lazăr comănescu ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 6 aprilie 2016.nr. 239. ------

 HOTĂRÂRE nr. 240 din 6 aprilie 2016 pentru stabilirea zilei de 10 aprilie ca "Ziua Sportului Curat" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se stabileşte ziua de 10 aprilie a fiecărui an ca "ziua sportului curat".art. 2agenţia naţională anti-doping şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi organizaţiile neguvernamentale pot organiza evenimente dedicate informării şi promovării valorilor olimpismului, sportului curat şi fairplayului în concordanţă cu principiile convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul conferinţei generale a organizaţiei naţiunilor unite pentru educaţie, Ştiinţă şi cultură, la paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin legea nr. 367/2006, şi ale codului mondial anti-doping, anexă la această convenţie. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------   secretarul general al ...

Monitorul Oficial 262 din 07 Aprilie 2016 (M. Of. 262/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 224 din 30 martie 2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 7 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, ...

Monitorul Oficial 261 din 07 Aprilie 2016 (M. Of. 261/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 226 din 30 martie 2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 7 aprilie 2016

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne - unităţile teritoriale subordonate administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale, ca urmare a reevaluării, având ...

Monitorul Oficial 264 din 07 Aprilie 2016 (M. Of. 264/2016)

 NORMĂ nr. 19 din 31 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) şi q), art. 34 alin. (4) şi art. 35 alin. (11^5) şi (11^6) din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere ...

Monitorul Oficial 258 din 06 Aprilie 2016 (M. Of. 258/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 din regulamentul (ue) nr. 389/2013 al comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului uniunii în conformitate cu directiva 2003/87/ce a parlamentului european şi a consiliului şi cu deciziile nr. 280/2004/ce şi nr. 406/2009/ce ale parlamentului european şi ale consiliului şi de abrogare a regulamentelor (ue) nr. 920/2010 şi (ue) nr. 1.193/2011 ale comisiei, care prevede că se instituie un registru al uniunii pentru perioada de comercializare a schemei ue de comercializare a certificatelor de emisii care începe la 1 ianuarie 2013 şi pentru perioadele ulterioare,luând în considerare faptul că în legislaţia naţională ...

Monitorul Oficial 257 din 06 Aprilie 2016 (M. Of. 257/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 225 din 30 martie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexele nr. 1 şi 3 din hotărârea guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 1 punctul i litera a, poziţia 4 se abrogă.2. la anexa nr. 1 punctul i litera a, poziţia 10 va avea următorul cuprins:"10. sediul central al direcţiei naţionale anticorupţie, sediul din bucureşti, piaţa walter mărăcineanu nr. 1-3, sectorul ...

Monitorul Oficial 259 din 06 Aprilie 2016 (M. Of. 259/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 219 din 30 martie 2016 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din legea nr. 210/2006 privind ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului constanţa, semnat la bucureşti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la londra la 26 octombrie 2015 între guvernul româniei şi banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare la acordul de împrumut dintre românia şi banca europeană pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 220 din 30 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al administraţiei naţionale de meteorologie, care funcţionează sub autoritatea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2angajarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 227 din 30 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea "uzina termoelectrică midia" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   --------------- ministrul energiei,   victor ...

 HOTĂRÂRE nr. 228 din 30 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al regiei autonome "monetăria statului" din subordinea băncii naţionale a româniei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  ---------------  guvernatorul băncii naţionale ...

Monitorul Oficial 258 din 06 Aprilie 2016 (M. Of. 258/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016

Având în vedere importanţa patrimoniului cultural ca factor determinant al identităţii naţionale,având în vedere lipsa cadrului legal specific pentru situaţiile în care statul nu deţine fondurile bugetare suficiente pentru achiziţionarea unor bunuri culturale de patrimoniu cu o valoarea universală şi faptul că se impune completarea acestor surse financiare cu contribuţii şi donaţii de la persoane fizice şi persoane juridice de drept privat,interesul general vizează asigurarea accesibilităţii operei de artă "cuminţenia pământului", realizată de sculptorul constantin brâncuşi, bun cultural de patrimoniu clasat în categoria valorică tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, operă unică la nivel internaţional, prin achiziţionarea bunului de către stat ...

Monitorul Oficial 257 din 06 Aprilie 2016 (M. Of. 257/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 4 aprilie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi în biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, organizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (4) şi (6) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,văzând nota departamentului de organizare a proceselor electorale cu nr. 5.008 din 23 martie 2016,în temeiul art. 104 alin. (1) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se desemnează reprezentanţii autorităţii electorale permanente în birourile electorale de ...

Monitorul Oficial 260 din 06 Aprilie 2016 (M. Of. 260/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 235 din 30 martie 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2^1 şi art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al fondului pentru mediu şi al administraţiei fondului pentru mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, prevăzut în anexa nr. 1.(2) se aprobă lista sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot şi a proiectelor şi ...

Monitorul Oficial 255 din 06 Aprilie 2016 (M. Of. 255/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 29 martie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie în domeniul aviaţiei pentru Europa EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/221 din 18 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. se notează:comisia europeană a identificat trei priorităţi-cheie:- exploatarea unor pieţe aflate în creştere, prin îmbunătăţirea serviciilor, a accesului la piaţă şi a oportunităţilor de investiţii în ţări terţe, garantând totodată ...

 HOTĂRÂRE nr. 191 din 23 martie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Ciocile şi Măxineni, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor ciocile şi măxineni, judeţul brăila, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 23 martie 2016.nr. 191.anexa 1.1 stemacomunei ciocile, judeţul brăila──────────*) notă ctce:stema comunei ciocile, judeţul brăila se găseşte în monitorul oficial ...

 HOTĂRÂRE nr. 199 din 23 martie 2016 privind aprobarea stemei oraşului Ţicleni, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului Ţicleni, judeţul gorj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 23 martie 2016.nr. 199.anexa 1 stema oraşului Ţicleni, judeţul gorj──────────*) notă ctce:stema oraşului Ţicleni, judeţul gorj, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 255 din 6 aprilie ...

 HOTĂRÂRE nr. 195 din 23 martie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Băiţa de Sub Codru, Gârdani, Oarţa de Jos şi Vadu Izei, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor băiţa de sub codru, gârdani, oarţa de jos şi vadu izei, judeţul maramureş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4.(2) descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.(3) anexele nr. 1.1-1.4 şi 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 23 martie 2016.nr. 195.anexa 1.1 stema comunei băiţa de sub codru, judeţul maramureş──────────*) notă ctce:stema comunei băiţa de sub codru, ...

 LISTĂ din 6 aprilie 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Cluj-Napoca cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016

JudeŢul clujconsiliul local al municipiului cluj-napocadirecŢia de asistenŢĂ socialĂ Şi medicalĂ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│nr. │ │ valoarea ││crt.│ denumirea asociaţiei/fundaţiei ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 17 martie 2016 pentru completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 53 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. i la statutul ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, adoptat prin hotărârea adunării generale naţionale a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 192 din 23 martie 2016 privind aprobarea stemelor oraşelor Seini şi Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele oraşelor seini şi tăuţii-măgherăuş, judeţul maramureş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 23 martie 2016.nr. 192.anexa 1.1 stema   oraşului seini, judeţul maramureş──────────*) notă ctce:stema oraşului seini, judeţul maramureş se găseşte în monitorul oficial ...

 HOTĂRÂRE nr. 193 din 23 martie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Aiton, Buza, Ceanu Mare, Mărgău şi Petreştii de Jos, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor aiton, buza, ceanu mare, mărgău şi petreştii de jos, judeţul cluj, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.5.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.5.(3) anexele nr. 1.1-1.5 şi 2.1-2.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 23 martie 2016.nr. 193.anexa 1.1 stema  comunei aiton, judeţul cluj──────────*) notă ctce:stema comunei aiton, judeţul cluj se găseşte în monitorul oficial ...

 HOTĂRÂRE nr. 194 din 23 martie 2016 privind aprobarea stemei comunei Daneş, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei daneş, judeţul mureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 23 martie 2016.nr. 194.anexa 1 stema  comunei daneş, judeţul mureş──────────*) notă ctce:stema comunei daneş, judeţul mureş se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 255 din 6 ...

Monitorul Oficial 258 din 06 Aprilie 2016 (M. Of. 258/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 232 din 30 martie 2016 privind aprobarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 258 din 6 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă contractul de activitate al companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2016-2020 inclusiv, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 258 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, ...

Monitorul Oficial 252 din 05 Aprilie 2016 (M. Of. 252/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 218 din 30 martie 2016 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere hotărârea guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada sebeş-turda", cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "autostrada sebeş-turda" - lot 4, publicată în monitorul ...

 HOTĂRÂRE nr. 230 din 30 martie 2016 pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (2) al articolului 7 din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cadrul structurii organizatorice a ministerului transporturilor, prevăzută la alin. (1), prin ordin al ministrului se organizează direcţii în cadrul direcţiilor generale, ...

 HOTĂRÂRE nr. 217 din 30 martie 2016 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa i de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 187 din 23 martie 2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Timiş, Buzău, Iaşi, Constanţa, Olt şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 250 din 05 Aprilie 2016 (M. Of. 250/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 197 din 23 martie 2016 privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 5 aprilie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 765/2008 al parlamentului european şi al consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 339/93 şi ale deciziei nr. 768/2008/ce a parlamentului european şi a consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a deciziei 93/465/cee a consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru ...

Monitorul Oficial 251 din 05 Aprilie 2016 (M. Of. 251/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 28 martie 2016 pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 5 aprilie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 4 alin. (2) lit. a), art. 5 lit. d) şi art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea ...

 NORME din 28 martie 2016 privind buna reputaţie a auditorului financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 5 aprilie 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc criteriile pentru definirea bunei reputaţii a auditorului financiar, membru al camerei auditorilor financiari din românia (camera), precum şi condiţiile şi procedura de retragere a autorizării auditorului financiar, membru al camerei, dacă buna reputaţie a acestuia a fost compromisă.(2) prezentele norme se aplică membrilor camerei, auditori financiari, persoane fizice, care din punct de vedere al exercitării profesiei pot fi activi sau nonactivi şi persoane juridice.art. 2(1) buna reputaţie, în sensul prezentelor norme, reprezintă o condiţie de dobândire şi de menţinere a calităţii de auditor financiar, membru al camerei.(2) retragerea autorizării auditorului financiar ca urmare ...

Monitorul Oficial 253 din 05 Aprilie 2016 (M. Of. 253/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 29 martie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului referitoare la adoptarea noului regulament privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 COM (2016) 36 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/209 din 16 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:a) consolidarea rolului agenţiei şi transformarea acesteia într-un "ghişeu unic" pentru eliberarea unor autorizaţii de introducere pe piaţă a vehiculelor şi a unor certificate de siguranţă pentru operatori, valabile în ...

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 29 martie 2016 referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvenţe de 470-790 MHz în Uniune COM (2016) 43 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/222 din 18 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de decizie nu încalcă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) protejarea, la nivel transfrontalier, a benzii de 700 mhz pentru banda largă pe suport radio;b) obligaţia de a ...

Monitorul Oficial 254 din 05 Aprilie 2016 (M. Of. 254/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 10 martie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 4-6 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 10 martie 2016, hotărăşte:art. ianexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc ...

Monitorul Oficial 246 din 04 Aprilie 2016 (M. Of. 246/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. 1 se aprobă metodologia privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale uniunii europene, a statelor aparţinând spaţiului economic european şi a ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. 1se aprobă metodologia privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, prevăzută în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 170 din 23 martie 2016 pentru aprobarea Acordului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării naţionale din republica algeriană democratică şi populară, semnat la alger la 7 decembrie 2015. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------p. ministrul apărării naţionale, gabriel beniamin leş,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,alexandru victor micula,secretar de statbucureşti, 23 martie 2016.nr. 170. acord  privind protecţia reciprocă a informaţiilorclasificate din domeniul apărării întreministerul apărării naţionale din românia şi ministerul   apărării naţionale din republica algeriană democratică şi popularăministerul apărării naţionale ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. 1 se aprobă metodologia privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale ...

Monitorul Oficial 248 din 04 Aprilie 2016 (M. Of. 248/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 29 martie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective COM (2016) 31 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 4 aprilie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/208 din 16 martie 2016, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:i. prezenta propunere de regulament nu încalcă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:- Îmbunătăţirea activităţii de omologare de tip şi supraveghere a pieţei pentru vehiculele rutiere şi produsele ...

Monitorul Oficial 249 din 04 Aprilie 2016 (M. Of. 249/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 198 din 23 martie 2016 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea, în domeniul juridic, dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Statului Qatar, semnat la 21 octombrie 2015 la Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul privind cooperarea, în domeniul juridic, dintre ministerul justiţiei al româniei şi ministerul justiţiei al statului qatar, semnat la 21 octombrie 2015 la bucureşti.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   --------------- ministrul justiţiei,raluca alexandra prună   p. ministrul afacerilor externe,   alexandru victor micula,  secretar de statbucureşti, 23 martie 2016.nr. 198. acordprivind cooperarea, în domeniul juridic, între ministerul justiţiei al românieişi ministerul justiţiei al statului qatarministerul justiţiei al româniei şi ministerul justiţiei al statului qatar (denumite în continuare părţi contractante),dorind să consolideze şi să dezvolte în continuare relaţiile eficiente ...

Monitorul Oficial 247 din 04 Aprilie 2016 (M. Of. 247/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 188 din 23 martie 2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Braşov, Brăila, Dolj, Buzău, Cluj, Vrancea, Bihor şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

 HOTĂRÂRE nr. 184 din 23 martie 2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, ...

 HOTĂRÂRE nr. 189 din 23 martie 2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Maramureş, Constanţa, Sibiu, Olt, Alba, Mureş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 241 din 01 Aprilie 2016 (M. Of. 241/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 29 martie 2016 privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul validează alegerea domnului judecător norel popescu în calitate de membru al consiliului superior al magistraturii, pentru un mandat de 6 ani, ca urmare a încetării calităţii de membru al consiliului superior al magistraturii, prin demisie, a domnului judecător adrian neacşu. În mandatul de 6 ani pentru care este validat domnul norel popescu este cuprinsă şi perioada în care dânsul şi-a ...

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 29 martie 2016 privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 200 alin. (1) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă contul de execuţie a bugetului senatului pe anul 2015, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în raportul privind execuţia bugetului senatului la 31 decembrie 2015*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) raportul privind execuţia bugetului senatului la 31 decembrie 2015 se comunică celor interesaţi.──────────această hotărâre a fost adoptată de senat ...

Monitorul Oficial 244 din 01 Aprilie 2016 (M. Of. 244/2016)

 TABLOU din 30 martie 2016 notarilor publici pe anul 2016*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016

──────────*) tabloul se publică în monitorul oficial al româniei, partea i. nr. 244 bis din 1 aprilie 2016 în afara abonamentului.────────── -----

Monitorul Oficial 243 din 01 Aprilie 2016 (M. Of. 243/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 30 martie 2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice COM (2015) 593 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/260, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 15 martie 2016, camera deputaţilor:1. salută concluzia evaluării impactului conform căreia o combinare a opţiunilor va conduce la crearea unui număr important de locuri de muncă, şi anume peste 170.000 până ...

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 30 martie 2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor COM (2015) 594 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/259, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 15 martie 2016, camera deputaţilor:1. semnalează că infrastructura incompletă în materie de gestionare a deşeurilor este şi rezultatul unor politici ce au ţinut seama mai puţin de situaţia concretă de la ...

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 30 martie 2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje COM (2015) 596 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/257, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 15 martie 2015, camera deputaţilor:1. semnalează că unele ambalaje ce urmează a fi tratate cu prioritate, cum ar fi carcasele de compact-discuri şi de casete video, sunt pe ultima perioadă a ...

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 30 martie 2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan de acţiune al UE pentru economia circulară COM(2015) 614 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/256, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 15 martie 2016, camera deputaţilor:1. salută atenţia acordată potenţialului de reparare a produselor electrice şi electronice şi reaminteşte că anumite categorii, cum ar fi telefoanele mobile, au dobândit o valoare socială marcantă, ...

 HOTĂRÂRE nr. 215 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 9 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) după primirea situaţiei centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente cantităţilor de motorină achiziţionate, ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale stabileşte, prin ordin al ministrului, cantităţile de motorină ce beneficiază de ...

 HOTĂRÂRE nr. 216 din 30 martie 2016 privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 alin. (4), art. 13, art. 15 alin. (2), art. 21 şi art. 23 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 17 martie 2016 pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. i metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin hotărârea consiliului naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 214 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 8 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), avizată de anz, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, cui/cif/cnp, după caz, codul caen, numărul ...

Monitorul Oficial 244 din 01 Aprilie 2016 (M. Of. 244/2016)

 REZOLUTIE nr. 2.270 din 2 martie 2016 adoptată de Consiliul de Securitate cu ocazia celei de-a 7638-a şedinţe, desfăşurată la data de 2 martie 2016 EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016

Consiliul de securitate,amintind celelalte rezoluţii relevante ale sale, inclusiv rezoluţia 825 (1993), rezoluţia 1540 (2004), rezoluţia 1695 (2006), rezoluţia 1718 (2006), rezoluţia 1874 (2009), rezoluţia 1887 (2009), rezoluţia 2087 (2013) şi rezoluţia 2094 (2013), precum şi declaraţiile preşedintelui acestuia din 6 octombrie 2006 (s/prst/2006/41), 13 aprilie 2009 (s/prst/2009/7) şi 16 aprilie 2012 (s/prst/2012/13),reafirmând faptul că proliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice, precum şi a vectorilor purtători ai acestora constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale,exprimând o îngrijorare profundă cu privire la testul nuclear efectuat de republica populară democrată coreeană ("rpdc") la data de 6 ianuarie 2016, care încalcă ...

Monitorul Oficial 245 din 01 Aprilie 2016 (M. Of. 245/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 4/H din 30 martie 2016 privind interpretarea prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL - PENTRU ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2016 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie 2016

Constatând conţinutul dispoziţiilor art. 26 alin. (5), (8) şi (18), precum şi ale art. 30 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,văzând conţinutul dispoziţiilor art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) şi (3) din hotărârea guvernului nr. 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor ...

Monitorul Oficial 242 din 01 Aprilie 2016 (M. Of. 242/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 17 martie 2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. 1membrii asociaţi ai ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, care exercită profesia de soră medicală sau oficiant medical, au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 17 martie 2016 privind eliberarea Certificatului de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a adeverinţei pentru participare la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016

În temeiul art. 42^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. 1certificatul de membru asociat al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia este însoţit de avizul anual numai pentru persoanele care exercită profesia de soră medicală ...

Monitorul Oficial 245 din 01 Aprilie 2016 (M. Of. 245/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 231 din 30 martie 2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie 2016

Având în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şinr. 1.107/70 ale consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016