Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iunie 2016 Twitter Facebook

Acte altele iunie 2016

Monitorul Oficial 487 din 30 Iunie 2016 (M. Of. 487/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 461 din 28 iunie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 488/2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol uniccoloana a 2-a din anexa "preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei" la hotărârea guvernului nr. 488/2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016

Având în vedere că prin legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea continuităţii şi a siguranţei în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor, precum şi protejarea intereselor legitime ale clienţilor finali de gaze naturale reprezintă obiective de bază ale activităţilor desfăşurate în domeniul gazelor naturale,având în vedere obligaţia operatorului sistemului naţional de transport de a deţine în depozite subterane sau să asigure achiziţia de gaze, inclusiv din import, pentru cantităţile necesare operării şi asigurării echilibrului fizic al sistemului de transport, precum şi obligaţia furnizorilor de a înmagazina cantităţile de gaze naturale necesare ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 iunie 2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016

Numeroase instituţii publice din bucureşti îşi desfăşoară activitatea în condiţii improprii, situaţie generată de lipsa unor sedii corespunzătoare atât ca dimensiune, cât şi ca dotări, fenomen care s-a accentuat în ultima perioadă.astfel, unele instituţii publice funcţionează în clădiri cu risc seismic ridicat sau care şi-au depăşit durata normală de exploatare.În cazul altor instituţii publice, clădirile în care funcţionează au fost retrocedate foştilor proprietari. entităţile publice care se încadrează în prevederile art. 16 alin. (1) din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 489 din 30 Iunie 2016 (M. Of. 489/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016

Având în vedere necesitatea:- introducerii în legislaţia naţională a unor prevederi specifice necesare în procesul de închidere a perioadei de programare financiară 2007-2013, aplicabile pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din fondul european pentru pescuit şi din fonduri aferente instrumentului de asistenţă pentru preaderare, care trebuie puse în practică până la data de 1 septembrie 2016, potrivit art. 2 lit. f) din hotărârea guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit, cu completările ulterioare;- extinderii aplicabilităţii prevederilor ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016

Cadrul legal actual al gestionării ambalajelor şi al deşeurilor de ambalaje este stabilit prin legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. prevederile acestei legi prezintă mari neajunsuri în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor de reciclare şi valorificare impuse prin directiva 94/62/ce a parlamentului european şi a consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, astfel încât este absolut necesară adoptarea unor măsuri care să asigure optimizarea sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje.având în vedere că creşterea cantităţilor de deşeuri valorificate constituie un obiectiv esenţial în creşterea economică durabilă, se ...

Monitorul Oficial 492 din 30 Iunie 2016 (M. Of. 492/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 30 iunie 2016

1. având în vedere dinamica deosebită a dialogului dintre românia şi republica moldova, rezultatele pozitive ale vizitelor la nivel înalt ale demnitarilor din republica moldova în românia şi ale demnitarilor români în republica moldova,având în vedere necesitatea de a acţiona pentru o relaţie în spiritul bunei vecinătăţi şi dorinţa de a implementa proiecte care să contribuie la dezvoltarea unor domenii de interes general/public, de importanţă socială în republica moldova,luând în considerare dorinţa de a întări aceste relaţii prin intensificarea cooperării bilaterale şi acordarea de sprijin în domeniile de activitate prevăzute de acordurile internaţionale ratificate prin legi,ţinând cont de importanţa acordării ...

Monitorul Oficial 490 din 30 Iunie 2016 (M. Of. 490/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016

Având în vedere că:a. programul de guvernare aprobat de parlament stabileşte o serie de măsuri concrete în ceea ce priveşte eficientizarea funcţionării aparatului central de lucru al guvernului, cu scopul creşterii performanţei administraţiei publice;b. în lipsa cadrului normativ de nivel primar, nu pot fi luate la nivelul guvernului măsuri privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii din aparatul de lucru al guvernului, precum şi al altor instituţii aflate în subordinea guvernului şi coordonarea prim-ministrului sau a secretarului general al guvernului;c. asigurarea concordanţei cu recomandarea comisiei europene din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016

O cerinţă expresă a unor pături largi ale societăţii, care este tot mai des exprimată în spaţiul public, se referă la debirocratizare şi simplificarea administrativă. În acest context, este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obţinerii serviciilor publice, precum şi referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituţiile publice.neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă şi pierderi, precum şi afectarea în continuare a unei mari părţi a populaţiei româniei care se confruntă cu fenomenul birocraţiei excesive. În aceste condiţii nu ...

Monitorul Oficial 488 din 30 Iunie 2016 (M. Of. 488/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016

Având în vedere disfuncţionalităţile apărute la nivelul consiliului economic şi social - instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional, constând în principal în nerespectarea caracterului tripartit al acestuia, determinată de neaplicarea cadrului normativ în vigoare, respectiv art. ii din legea nr. 222/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea consiliului economic şi social, care prevedea că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor plenului consiliului economic şi social până la expirarea mandatului ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 iunie 2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016

Luând în considerare faptul că regulamentul (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999 prevede, la art. 56, faptul că 31 decembrie 2015 este data-limită pentru eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013 şi că termenul prevăzut pentru transmiterea la comisia europeană a documentelor aferente pachetului de închidere, respectiv cererea de plată a soldului final, raportul final de implementare şi raportul de control final al autorităţii de audit, cu declaraţia de ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016

Având în vedere necesitatea acordării unui tratament fiscal favorabil aplicabil veniturilor din salarii şi asimilate salariilor obţinute de către persoanele fizice care activează în domeniul cercetării-dezvoltării, în scopul atragerii, menţinerii şi dezvoltării în românia a resursei umane înalt calificate pentru desfăşurarea activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, precum şi pentru consolidarea sistemului de cercetare-dezvoltare în vederea creşterii competitivităţii economiei româneşti,luând în considerare faptul că persoanele fizice care au dreptul de a li se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, potrivit prevederilor legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016

Având în vedere situaţia copiilor a căror identitate nu poate fi demonstrată şi care astfel nu pot beneficia de drepturi fundamentale, întrucât legislaţia actuală în materie condiţionează înregistrarea naşterii de îndeplinirea unor proceduri, respectiv prezentarea unor documente, fapt de natură a întârzia eliberarea certificatului de naştere şi, pe cale de consecinţă, accesul la diverse servicii,ţinând seama de faptul că legislaţia în vigoare oferă posibilitatea declarării naşterii nou-născutului şi de către alte persoane decât părinţii acestuia - medic, persoane care au fost de faţă la naştere, personal desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricare persoană care ...

Monitorul Oficial 489 din 30 Iunie 2016 (M. Of. 489/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016

Realizarea cadastrului în românia, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul ţării, constituie o prioritate a guvernului româniei, accelerarea implementării programului naţional de cadastru şi carte funciară şi asigurarea punerii în aplicare a obiectivelor acestuia fiind vitale pentru dezvoltarea economică.programul naţional de cadastru şi carte funciară este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023, iar românia va beneficia în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la uniunea europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.accelerarea înregistrării imobilelor ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016

Luând în considerare faptul că după aderarea româniei la uniunea europeană ministerul sănătăţii a dobândit noi responsabilităţi în domeniul inspecţiei sanitare,având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al uniunii europene, româniei îi revine sarcina de a aplica actele adoptate,ţinând cont că regulamentul ce nr. 765/2008, regulamentul ce nr. 882/2004, precum şi standardul european sr en iso 17020:2005 prevăd că sarcinile structurilor de control să fie îndeplinite în mod independent, imparţial şi transparent, asigurând calitatea şi coerenţa controalelor oficiale la toate nivelurile,în considerarea faptului că regulamentele sunt acte juridice definite în art. 288 din tratatul ...

Monitorul Oficial 488 din 30 Iunie 2016 (M. Of. 488/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016

Având în vedere faptul că prevederile legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost actualizate după intrarea în vigoarea a legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi faptul că sistemul de finanţare a serviciilor de îngrijire pe termen lung a persoanelor vârstnice dependente, inclusiv a căminelor pentru persoane vârstnice nu mai este funcţional - constatându-se bariere legislative/disfuncţionalităţi în încasarea contribuţiei persoanelor vârstnice/susţinătorilor legali ai acestora, potrivit obligaţiilor prevăzute de codul civil, în accesarea ...

Monitorul Oficial 489 din 30 Iunie 2016 (M. Of. 489/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016

Având în vedere necesitatea completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către românia a obiectivelor politicii uniunii europene în materie de deşeuri şi politici de mediu, necesitatea identificării şi implementării unor modalităţi eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje statuate prin directivele uniunii europene,observând că, potrivit art. 258 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, în cazul în care consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor, comisia europeană emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, iar, ...

Monitorul Oficial 484 din 29 Iunie 2016 (M. Of. 484/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 445 din 22 iunie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea naţională de radiocomunicaţii - s.a., aflată sub autoritatea ministerului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, prevăzut ...

Monitorul Oficial 486 din 29 Iunie 2016 (M. Of. 486/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 460 din 28 iunie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ailenei sorin-gabriel exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului bacău. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 28 iunie 2016.nr. 460. ------

 HOTĂRÂRE nr. 455 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la punctul 2.d) liniuţa 29, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) elementele specifice, respectiv valoarea bonusului de dobândă acordat la scadenţa emisiunii, numărul de deţinători de titluri de stat care vor primi bonusul, ...

 HOTĂRÂRE nr. 456 din 28 iunie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului buzău de către domnul sava george. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 28 iunie 2016.nr. 456. -------

 HOTĂRÂRE nr. 457 din 28 iunie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului prahova de către domnul georgescu cosmin. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 28 iunie 2016.nr. 457.-------

 NORMĂ nr. 29 din 29 iunie 2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

Potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară în şedinţa din data de 28 iunie 2016,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) şi q), art. 34 alin. (4) şi art. 35 alin. (11^5) şi (11^6) din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 458 din 28 iunie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Neculae Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului neamţ de către domnul neculae gheorghe. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 28 iunie 2016.nr. 458.   -------

 HOTĂRÂRE nr. 459 din 28 iunie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna mitrea aurelia exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului buzău. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 28 iunie 2016.nr. 459.  -------

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 28 iunie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

Având în vedere:- necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor prevederi suplimentare privind structurile implicate şi a responsabilităţilor acestora în asigurarea capacităţii de absorbţie a granturilor see şi norvegiene;- faptul că alocarea substanţială de fonduri din partea statelor donatoare (norvegia, islanda şi liechtenstein) trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă-cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii bugetare prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri;- intrarea în vigoare la 20 aprilie 2016 a formei modificate a memorandumului de înţelegere privind implementarea mecanismului financiar ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 28 iunie 2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

Având în vedere faptul că prin legea nr. 342/2015 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat a fost abrogat articolul 16^1 din actul normativ menţionat, fiind astfel eliminată prevederea legală conform căreia, pentru menţinerea dreptului la ajutor social, beneficiarii aveau obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, până la data de 31 martie a fiecărui an,ţinând cont de faptul că, începând cu luna aprilie 2016, drepturile reprezentând alocaţie pentru susţinerea familiei au fost suspendate ...

Monitorul Oficial 484 din 29 Iunie 2016 (M. Of. 484/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 443 din 22 iunie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor "CONVERSMIN" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea de conservare şi Închidere a minelor "conversmin" - s.a., aflată ...

Monitorul Oficial 485 din 29 Iunie 2016 (M. Of. 485/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 30 mai 2016 pentru modificarea Statutului Academiei de Ştiinţe Juridice din România EMITENT: ACADEMIA DE ŞTIINŢE JURIDICE DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016

Adunarea generală a academiei de Ştiinţe juridice din românia adoptă prezenta hotărâreart. istatutul academiei de Ştiinţe juridice din românia, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 771 din 15 octombrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 7. - (1) până la constituirea secţiilor de specialitate ale aŞjr, propunerile de candidaţi pentru membri titulari şi membri corespondenţi se fac de prezidiul aŞjr.(2) după constituirea secţiilor de specialitate, alegerea de noi membri ai aŞjr se face potrivit procedurilor de alegere stabilite prin regulamentul de organizare ...

Monitorul Oficial 484 din 29 Iunie 2016 (M. Of. 484/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 444 din 22 iunie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre:articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea naţională a apelor minerale - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 22 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/583, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 iunie 2016, camera deputaţilor:1. salută iniţiativa comisiei de a continua reforma sistemului de impozitare a întreprinderilor din uniunea europeană în vederea combaterii evaziunii fiscale practicate de unele întreprinderi şi susţine ...

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 22 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne COM (2016)26 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/584, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 iunie 2016, camera deputaţilor:1. ia act că propunerea de directivă se bazează pe planul de acţiune privind impozitarea echitabilă şi eficientă a întreprinderilor, prezentat de comisie în data de 17 ...

 HOTĂRÂRE nr. 441 din 22 iunie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru compania naţională a cuprului, aurului şi fierului "minvest" - s.a. deva, aflată sub ...

 HOTĂRÂRE nr. 442 din 22 iunie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea naţională "plafar" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi ...

Monitorul Oficial 485 din 29 Iunie 2016 (M. Of. 485/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 452 din 22 iunie 2016 privind recunoaşterea Asociaţiei "Filantropia Ortodoxă Alba Iulia" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia "filantropia ortodoxă alba iulia", persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul alba iulia, str. mihai viteazu nr. 16, judeţul alba, ca fiind de utilitate publică.  prim-ministru  dacian julien cioloŞ contrasemnează:-----------------   ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,dragoş-nicolae pîslarup. ministrul finanţelor publice,  daniela pescaru, secretar de statbucureşti, 22 iunie 2016.nr. 452.   ----

Monitorul Oficial 484 din 29 Iunie 2016 (M. Of. 484/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 22 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Pachetul antievaziune: Paşii următori spre realizarea impozitării efective şi spre creşterea transparenţei fiscale în UE COM (2016)23 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/582, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 iunie 2016, camera deputaţilor:1. ia act că prin pachetul antievaziune sunt propuse o serie de acţiuni necesare privind combaterea evaziunii fiscale şi a practicilor fiscale agresive ale societăţilor multinaţionale, acţiuni ...

Monitorul Oficial 486 din 29 Iunie 2016 (M. Of. 486/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

Având în vedere că la data de 9 februarie 2016 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, potrivit căreia prevederea legală respectivă se suspendă până la data de 1 septembrie 2016,luând în considerare necesitatea clarificării de urgenţă a acestei situaţii şi constituirea unei baze legale certe şi previzibile în acest domeniu care a generat ample discuţii atât în rândul practicienilor dreptului, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 28 iunie 2016 pentru modificarea art. 1^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

Luând în considerare necesitatea actualizării sistemului de identificare a parcelelor agricole, prevăzută de regulamentul (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, de regulamentul (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 352/78, (ce) nr. 165/94, (ce) nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 iunie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului "Expert electoral" EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016

În temeiul art. 102 alin. (2) şi art. 105 alin. (3) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,birourile permanente ale camerei deputaţilor şi senatului adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii electorale permanente, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului "expert electoral", prevăzut în anexa nr. 2.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 4prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre ...

Monitorul Oficial 479 din 28 Iunie 2016 (M. Of. 479/2016)

 NORME SPECIFICE din 13 iunie 2016 de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 2) EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 28 iunie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 135 din 13 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 479 din 28 iunie 2016.──────────a. jocurile de noroc de tip pariuri1. evidenţa operaţiunilor desfăşurate de către operatorul economic se ţine la domiciliul fiscal, se completează zilnic şi lunar, aferent fiecărei locaţii, centralizat la nivelul organizatorului pe registre şi formulare speciale.2. registrul special, denumit "situaţia veniturilor", va cuprinde:a) taxa de participare colectată şi comisionul, după caz;b) bonusurile acordate conform legii în vigoare;c) premiile acordate;d) premiile speciale acordate;e) venitul organizatorului din activitatea de pariuri.3. situaţia veniturilor zilnice este documentul justificativ care se completează zilnic ...

Monitorul Oficial 480 din 28 Iunie 2016 (M. Of. 480/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 431 din 16 iunie 2016 privind aprobarea stemei comunei I. L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei i. l. caragiale, judeţul dâmboviţa, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------  viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,   vasile dîncubucureşti, 16 iunie 2016.nr. 431.anexa 1  stema   comunei i. l. caragiale, judeţul dâmboviţa──────────*) notă ctce:stema comunei i. l. caragiale, judeţul dâmboviţa se găseşte în monitorul oficial al româniei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 434 din 16 iunie 2016 privind aprobarea stemei comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei stoeneşti, judeţul vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   --------------- viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,vasile dîncubucureşti, 16 iunie 2016.nr. 434.anexa 1   stema  comunei stoeneşti, judeţul vâlcea──────────*) notă ctce:stema comunei stoeneşti, judeţul vâlcea se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 480, din 28 ...

 HOTĂRÂRE nr. 435 din 16 iunie 2016 privind aprobarea stemei municipiului Săcele, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema municipiului săcele, judeţul braşov, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  --------------- viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,vasile dîncubucureşti, 16 iunie 2016.nr. 435.anexa 1  stema   municipiului săcele, judeţul braşov──────────*) notă ctce:stema municipiului săcele, judeţul braşov se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 480, din 28 ...

 HOTĂRÂRE nr. 436 din 16 iunie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Bărăganul, Salcia Tudor şi Traian, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor bărăganul, salcia tudor şi traian, judeţul brăila, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3.(3) anexele nr. 1.1-1.3 şi 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru  dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------   viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,   vasile dîncubucureşti, 16 iunie 2016.nr. 436.anexa 1.1 stemacomunei bărăganul, judeţul brăila──────────*) notă ctce:stema comunei bărăganul, judeţul brăila se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 478 din 28 Iunie 2016 (M. Of. 478/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 450 din 22 iunie 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi ...

Monitorul Oficial 482 din 28 Iunie 2016 (M. Of. 482/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 27 iunie 2016 privind vacantarea unor mandate de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de senator a doamnei firea gabriela, aleasă în circumscripţia electorală nr. 25 ilfov, colegiul uninominal nr. 1, demisia din calitatea de senator a domnului mutu gabriel, ales în circumscripţia electorală nr. 42 bucureşti, colegiul uninominal nr. 12, demisia din calitatea de senator a domnului flutur gheorghe, ales în circumscripţia electorală nr. 35 suceava, colegiul uninominal nr. 2, demisia din calitatea de senator a domnului tişe alin-păunel, ales în circumscripţia electorală nr. 13 cluj, colegiul uninominal nr. 1, precum şi demisia din calitatea de senator a domnului pataki csaba, ales în circumscripţia electorală nr. 32 ...

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 27 iunie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. i "componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări", domnul senator tătaru nelu - grupul parlamentar al partidului naţional liberal - se include ...

 HOTĂRÂRE nr. 110 din 28 iunie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. i "componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări", doamna senator jipa florina-ruxandra - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include ...

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 22 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale COM (2016) 127 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c - 19/598, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 iunie 2016, camera deputaţilor:1. salută această comunicare care anunţă lansarea consultării publice privind un pilon european al drepturilor sociale (pdes), adresată îndeosebi statelor din zona euro deoarece:- această iniţiativă ...

 NORMĂ nr. 28 din 17 iunie 2016 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanţă EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) şi art. 30 alin. (3) din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare ...

Monitorul Oficial 479 din 28 Iunie 2016 (M. Of. 479/2016)

 NORME GENERALE din 13 iunie 2016 de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 1) EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 135 din 13 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 28 iunie 2016. ──────────

Art. 1organizatorii de jocuri de noroc consemnează operaţiunile economico-financiare în documente justificative specifice jocurilor de noroc, documente care stau la baza înregistrărilor în evidentele financiar-contabile ale fiecărui operator economic, distinct, pe fiecare categorie de venit, în funcţie de natura acestuia.art. 2(1) documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:- denumirea documentului;- denumirea, sediul persoanei juridice;- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;- datele cantitative şi/sau valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care întocmesc şi/sau răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.(2) fiecare entitate poate adapta, în funcţie de necesităţi, modelele documentelor financiar-contabile specifice jocurilor de noroc.art. 3În ...

Monitorul Oficial 482 din 28 Iunie 2016 (M. Of. 482/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 22 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind încheierea de către Uniunea Europeană a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM (2016) 109 şi la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM (2016) 111 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c - 19/530, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 17 mai 2016, camera deputaţilor:1. salută încheierea şi semnarea în numele uniunii europene a convenţiei consiliului europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, întrucât convenţia:- ...

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 28 iunie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, îi încetează mandatul domnului marian enache începând cu data de 12 iulie 2016, ca urmare a demisiei sale,preşedintele camerei deputaţilor a ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 28 iunie 2016 privind vacantarea unor locuri de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului moţ constantin-stelian-emil, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 30 olt, colegiul uninominal nr. 1, a domnului florea daniel, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 12 călăraşi, colegiul uninominal nr. 1, a domnului nistor laurenţiu, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 22 hunedoara, colegiul uninominal nr. 1, a domnului tudorache daniel, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 42 bucureşti, colegiul uninominal nr. 4, a domnului dragomir viorel marian, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 9 brăila, colegiul uninominal nr. 3, a domnului marica petru-sorin, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 22 ...

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 28 iunie 2016 privind vacantarea unor locuri de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului necula cosmin, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 4 bacău, colegiul uninominal nr. 2, a domnului muntean mircia, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 22 hunedoara, colegiul uninominal nr. 6, a doamnei dumitru ioana jenica, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 3 argeş, colegiul uninominal nr. 6, a domnului donţu mihai aurel, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 8 braşov, colegiul uninominal nr. 3, a domnului kereskenyi gabor, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 32 satu mare, colegiul uninominal nr. 5,în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, ...

Monitorul Oficial 480 din 28 Iunie 2016 (M. Of. 480/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 437 din 22 iunie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Cârlogani şi Deveselu, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin.2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor cârlogani şi deveselu, judeţul olt, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,   vasile dîncubucureşti, 22 iunie 2016.nr. 437.anexa 1.1   stema  comunei cârlogani, judeţul olt──────────*) notă ctce:stema comunei cârlogani, judeţul olt se găseşte în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 476 din 27 Iunie 2016 (M. Of. 476/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 22 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Posibilităţi de reformare a sistemului european comun de azil şi de îmbunătăţire a căilor legale de migraţie COM (2016) 197 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/597, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 9 iunie 2016, camera deputaţilor:1. reţine că în anul 2015 au fost înregistrate 1,83 milioane de treceri neregulamentare ale frontierelor externe ale uniunii europene, de 6 ori mai mult decât în 2014 ...

 HOTĂRÂRE nr. 439 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 99 din 9 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 16. - (1) numărul total de posturi pentru ministerul educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice este de 497, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.3. la anexa nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 440 din 22 iunie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru compania naţională pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune "cncir" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor ...

Monitorul Oficial 477 din 27 Iunie 2016 (M. Of. 477/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 451 din 22 iunie 2016 privind recunoaşterea Fundaţiei "Inimă de copil" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte fundaţia "inimă de copil", persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul galaţi, str. furnaliştilor nr. 2, bl. e1, ap. 28, judeţul galaţi, ca fiind de utilitate publică. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------  ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, dragoş-nicolae pîslarup. ministrul finanţelor publice,daniela pescaru,secretar de statbucureşti, 22 iunie 2016.nr. 451. -----

 HOTĂRÂRE nr. 637 din 26 mai 2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. i) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 325/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 815 din 8 septembrie ...

Monitorul Oficial 476 din 27 Iunie 2016 (M. Of. 476/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 446 din 22 iunie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale de transporturi aeriene române - tarom - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut ...

Monitorul Oficial 477 bis din 27 Iunie 2016 (M. Of. 477 bis/2016)

 NORME METODOLOGICE din 22 iunie 2016 de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 bis din 27 iunie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 763/377/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 iunie 2016. ──────────

Anexa 1  condiŢiile acordĂrii pachetului de servicii  minimal Şi de bazĂ În asistenŢa medicalĂ primarĂa. pachetul minimal de servicii medicale În asistenŢa medicalĂ1. pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei1.4. consultaţiile de planificare familială1.5. servicii de prevenţie1.6. activităţi de suport1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical ...

 NORME METODOLOGICE din 21 iunie 2016 de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017*) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 bis din 27 iunie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 763/377/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 iunie 2016. ──────────

Anexa 1  condiŢiile acordĂrii pachetului de servicii  minimal Şi de bazĂ În asistenŢa medicalĂ primarĂa. pachetul minimal de servicii medicale În asistenŢa medicalĂ1. pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei1.4. consultaţiile de planificare familială1.5. servicii de prevenţie1.6. activităţi de suport1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical ...

Monitorul Oficial 477 din 27 Iunie 2016 (M. Of. 477/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 428 din 16 iunie 2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 27 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (6) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitarea liniei c.f. braşov-simeria, componentă a coridorului iv paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea coşlariu-sighişoara" şi ale hotărârii guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitarea liniei c.f. braşov-simeria, componentă ...

Monitorul Oficial 472 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 472/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 425 din 16 iunie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului alba de către domnul murg cornel. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 16 iunie 2016.nr. 425. ------

Monitorul Oficial 471 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 471/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 10 mai 2016 pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016 ──────────     *) Aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 383 din 10 mai 2016 şi Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 913 din 22 iunie 2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016. ──────────

1. instrucţiuni pentru aplicarea art. iii1.1. teritoriul intravilan al unităţilor administrativ-teritoriale va fi considerat afectat de infrastructura transeuropeană de transport dacă traseul/coridorul infrastructurii transeuropene de transport se va suprapune peste teritoriul intravilan stabilit prin documentaţii de urbanism aprobate.1.2. va fi considerată ca făcând parte din traseul/coridorul infrastructurii transeuropene de transport inclusiv fâşia de protecţie de o parte şi de alta a acesteia, în conformitate cu normativele specifice aplicabile.1.3. planurile urbanistice zonale pentru infrastructura transeuropeană de transport vor fi elaborate, avizate şi aprobate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.2. instrucţiuni pentru aplicarea art. iv2.1. pentru aplicarea art. iv pct. 2, în ...

Monitorul Oficial 475 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 475/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 22 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 - COM (2016)194 şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - COM (2016)205 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/618, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 14 iunie 2016, camera deputaţilor:cu privire la propunerea de regulament de instituire a sistemului de intrare/ieşire (ees)1. recunoaşte importanţa acordată de instituţiile uniunii europene pachetului "frontiere inteligente", revizuit, în contextul în care acestea ...

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 22 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Înapoi la Schengen - o foaie de parcurs COM (2016)120 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/622, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 iunie 2016, camera deputaţilor:1. salută această comunicare întrucât:- documentul detaliază măsuri concrete necesare optimizării procesului de gestionare a frontierelor interne şi externe ale uniunii europene, în condiţiile în care fluxul fără precedent de ...

Monitorul Oficial 474 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 474/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 447 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, cu completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea companiei naţionale "loteria română" - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările ...

Monitorul Oficial 471 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 471/2016)

 PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016 ──────────     *) Aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850 din 17 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016. ──────────

1. În înţelesul prezentului ordin, prin activitate de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se înţelege activitatea desfăşurată de operatorul economic care deţine marfa în nume propriu şi emite facturi în nume propriu.2. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului "cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat", denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.3. cererea se depune la biroul vamal de interior/frontieră, în raza ...

Monitorul Oficial 474 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 474/2016)

 PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili (Anexa 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016 ──────────     Aprobată de Ordinul nr. 1.849 din 17 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016. ──────────

1. În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) atestat - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea unităţii de comercializare sau a depozitului angro care desfăşoară activităţi de comercializare cu produse energetice;b) autoritate competentă - biroul vamal în a cărui arie de competenţă este situat spaţiul de comercializare, unitatea de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea;c) produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili;d) spaţiu de comercializare - locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi comercializate în sistem en detail;e) depozit angro - locul ...

 PROCEDURĂ din 21 iunie 2016 de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole (Anexa 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016 ──────────     Aprobată de Ordinul nr. 1.863 din 21 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016 ──────────

1. persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, seceta şi inundaţiile, precum şi a epizootiilor, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la art. 105 alin. (2) ...

Monitorul Oficial 473 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 473/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 449 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iv din legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 52/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1 alineatul (2), litera e) ...

Monitorul Oficial 474 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 474/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 448 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, precum şi pentru modificarea altor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, cu completările ulterioare, şi ale art. 30 alin. (2) şi (3) din ordonanţa guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 917 din 10 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează ...

 INSTRUCŢIUNI din 23 iunie 2016 de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 24 iunie 2016

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 1.099 din 23 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 474 din 24 iunie 2016.──────────art. 1(1) În aplicarea prevederilor art. iii din legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, beneficiază de prelungirea sau, după caz, reluarea perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului persoanele care au în îngrijire copii sub vârsta de 2 ani, care au beneficiat sau beneficiază pentru acesta/aceştia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în baza art. ...

Monitorul Oficial 471 din 24 Iunie 2016 (M. Of. 471/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 22 iunie 2016 pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 24 iunie 2016

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 383 din 10 mai 2016 şi ordinul nr. 913 din 22 iunie 2016, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 471 din 24 iunie 2016.──────────1. instrucţiuni pentru aplicarea art. iii1.1. teritoriul intravilan al unităţilor administrativ-teritoriale va fi considerat afectat de infrastructura transeuropeană de transport dacă traseul/coridorul infrastructurii transeuropene de transport se va suprapune peste teritoriul intravilan stabilit prin documentaţii de urbanism aprobate.1.2. va fi considerată ca făcând parte din traseul/coridorul infrastructurii transeuropene de transport inclusiv fâşia de protecţie de o parte şi de alta a acesteia, în conformitate cu normativele specifice aplicabile.1.3. planurile urbanistice ...

Monitorul Oficial 468 din 23 Iunie 2016 (M. Of. 468/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 438 din 22 iunie 2016 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă alocarea sumei de 30 mii lei, în vederea organizării zilei justiţiei pe data de 3 iulie 2016, cu respectarea normativelor de cheltuieli prevăzute de ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) suma prevăzută la alin. (1) se alocă din fondurile aprobate consiliului superior al magistraturii pe anul 2016, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul ii "bunuri şi servicii".(3) manifestările prilejuite ...

Monitorul Oficial 470 din 23 Iunie 2016 (M. Of. 470/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 22 iunie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat florin-costin pâslaru, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru afaceri europene;- domnul deputat neafiliat valeriu-Ştefan zgonea trece de ...

Monitorul Oficial 467 din 23 Iunie 2016 (M. Of. 467/2016)

 HOTĂRÂRE din 2 februarie 2016 în Cauza Drăgan împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016

(cererea nr. 65.158/09)   strasbourghotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza drăgan împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din andras sajo, preşedinte, vincent a. de gaetano, nona tsotsoria, paulo pinto de albuquerque, egidijus kuris, iulia antoanella motoc, gabriele kucsko-stadlmayer, judecători, şi fatoş aracy, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 12 ianuarie 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 65.158/07 îndreptată împotriva româniei, prin care o persoană apatridă, domnul ...

Monitorul Oficial 468 din 23 Iunie 2016 (M. Of. 468/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 429 din 16 iunie 2016 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea unor instituţii care funcţionează în subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea inspectoratului Şcolar judeţean sibiu pentru clubul sportiv Şcolar Şoimii sibiu, instituţie aflată în subordinea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice, a bunului imobil rezultat din investiţii noi, care a fost ...

Monitorul Oficial 470 din 23 Iunie 2016 (M. Of. 470/2016)

Monitorul Oficial 468 din 23 Iunie 2016 (M. Of. 468/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 430 din 16 iunie 2016 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa la hotărârea guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 187 din 19 martie 2007, cu modificările ulterioare, după poziţia 17 se introduc două noi poziţii, poziţiile 18 şi 19, cu următorul cuprins:*font 8*┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┐│"18.│directiva 2013/11/ue a parlamentului │ ordonanţa guvernului nr. 38/2015 │autoritatea naţională││ │european şi a consiliului din 21 mai 2013│ privind soluţionarea alternativă │pentru ...

Monitorul Oficial 462 din 22 Iunie 2016 (M. Of. 462/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 8 iunie 2016 pentru aprobarea Normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-V/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,luând în analiză propunerea de aprobare a normei "garanţii eximbank în numele şi în contul statului" (ni-gar-10-v/0) şi ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată;- nota de aprobare nr. 389 din 27 mai 2016 şi avizul de transmitere ...

 NORMA din 8 iunie 2016 "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-V/0)*) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016 ──────────     *) Aprobată de Hotărârea nr. 79 din 8 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 22 iunie 2016 ──────────

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată, şi cu hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă instituie o schemă de garantare destinată să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 8 iunie 2016 pentru aprobarea Normei "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-III/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,luând în analiză propunerea de aprobare a normei "contragaranţii eximbank în numele şi în contul statului" (ni-gar-11-iii/0) şi ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată;- nota de aprobare nr. 389 din 27 mai 2016 şi avizul de transmitere ...

 NORMĂ din 8 iunie 2016 "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-III/0)*) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016 ──────────     *) Aprobată de Hotărârea nr. 80/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 22 iunie 2016. ──────────

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată, şi cu hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă instituie o schemă de garantare în carul căreia banca de export-import a româniei eximbank - s.a. (denumită în continuare eximbank) garantează, ...

 HOTĂRÂRE din 15 decembrie 2015 în Cauza S.C. Antares Transport - S.A. şi S.C. Transroby - S.R.L. împotriva României (fond) EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016

(cererea nr. 27.227/08)   strasbourg  definitivă la 15 martie 2016hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza s.c. antares transport - s.a. şi s.c. transroby - s.r.l. împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din andras sajo, preşedinte, vincent a. de gaetano, bostjan m. zupancic, paulo pinto de albuquerque, egidijus kuris, iulia antoanella motoc, gabriele kucsko-stadlmayer, judecători, şi francoise elens-passos, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 24 noiembrie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se ...

Monitorul Oficial 463 din 22 Iunie 2016 (M. Of. 463/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016

Având în vedere că:- legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, denumită în continuare lege, este legea de transpunere a directivei 2008/96/ce în legislaţia naţională;- legea, în forma statuată prin ultima modificare adusă prin legea nr. 125/2012 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 265/2008, este neaplicabilă, având prevederi care, prin restrictivitate, zădărnicesc formarea de auditori de siguranţă rutieră, fapt care conduce la imposibilitatea efectuării auditului de siguranţă rutieră, a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a inspecţiei de siguranţă rutieră la drumurile deschise circulaţiei. acest fapt contribuie semnificativ la ...

Monitorul Oficial 461 din 22 Iunie 2016 (M. Of. 461/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 427 din 16 iunie 2016 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 22 iunie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, precum şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2015/1.089 al comisiei din 6 iulie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului şi de stabilire ...

Monitorul Oficial 465 din 22 Iunie 2016 (M. Of. 465/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 21 iunie 2016 privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 29 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor biroului permanent al senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 73 din 2 februarie 2016, se modifică după cum urmează:- la articolul 3 punctul 3, domnul senator rădulescu cristian - grupul parlamentar pnl - este ales în funcţia de chestor al biroului permanent al senatului în locul domnului bodea cristian-petru, revocat din această funcţie.această hotărâre a ...

 HOTĂRÂRE nr. 88 din 21 iunie 2016 privind cererea de urmărire penală a domnului senator Titus Corlăţean, fost ministru al afacerilor externe, în Dosarul nr. 644/P/2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016

Având în vedere solicitarea parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie privind formularea cererii de urmărire penală faţă de domnul senator titus corlăţean, fost ministru al afacerilor externe, transmisă senatului cu adresa nr. 450/c/2016,în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 151 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 28/2005, republicat,având în vedere raportul comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. xix/203/2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul hotărăşte să nu ceară urmărirea penală a domnului senator titus corlăţean, fost ministru al afacerilor externe, în dosarul nr. 644/p/2014 al secţiei ...

 HOTĂRÂRE nr. 433 din 16 iunie 2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016

Având în vedere prevederile:- regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului din 27 iulie 2006 privind fondul european pentru pescuit;- deciziei comisiei c(2015)2.771 din 30 aprilie 2015 de modificare a deciziei c(2013)1.573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea fondului european de dezvoltare regională, a fondului social european şi a ...

 HOTĂRÂRE nr. 432 din 16 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la capitolul ii litera k punctul 3, a doua notă explicativă se modifică şi va avea următorul cuprins:"**) se recomandă numai pentru retenţie urinară, ...

 HOTĂRÂRE nr. 423 din 16 iunie 2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 48 alin. (3) şi art. 51 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor pct. 42 din anexa nr. 4 şi pct. 43 din anexa nr. 5 la legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 4 la legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizează pe judeţe suma totală de 68.000 mii lei, potrivit anexei nr. 1, care face parte ...

Monitorul Oficial 464 din 22 Iunie 2016 (M. Of. 464/2016)

 PROCEDURI SPECIFICE din 16 iunie 2016 de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei (Anexa nr. 3)*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 832 din 16 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 464 din 22 iunie 2016. ──────────

Art. 1(1) organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar constituite la nivel naţional depun la biroul unic din cadrul madr o solicitare pentru acord prealabil privind plata anuală cotizaţiei, respectiv a serviciilor lingvistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3a), însoţită de documentaţia prevăzută la art. 5 alin. (2) din hotărâre.(2) comisia analizează şi deliberează asupra solicitărilor formulate şi întocmeşte un raport privind propunerea de acceptare sau respingere a solicitării, cu motivaţiile aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3b), care se înaintează pentru aprobare ordonatorului principal de credite. raportul se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar ...

Monitorul Oficial 463 din 22 Iunie 2016 (M. Of. 463/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 426 din 16 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 915.100 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 257 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, alunecări de teren, stare gravă de sănătate ori ...

Monitorul Oficial 464 din 22 Iunie 2016 (M. Of. 464/2016)

Monitorul Oficial 457 din 21 Iunie 2016 (M. Of. 457/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 414 din 8 iunie 2016 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite şi modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile înregistrate la poziţiile cu nr. mfp: 37060, 39535, 102016 - parţial, 96734, cuprinse în anexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 417 din 8 iunie 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la imobilul aflat în administrarea ministerului ...

 HOTĂRÂRE nr. 420 din 8 iunie 2016 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexelor nr. 4 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867, 868, 869, 874 şi 875 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în temeiul art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi ...

Monitorul Oficial 460 din 21 Iunie 2016 (M. Of. 460/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 martie 2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, adoptat prin Hotărârea Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali nr. 1/2012 EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016

Având în vedere:- prevederile legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare;- propunerile formulate de biroul executiv al colegiului naţional al asistenţilor sociali,în temeiul dispoziţiilor art. 28 din legea nr. 466/2004, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 alin. (1) lit. a) din regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului naţional al asistenţilor sociali, adoptat prin hotărârea congresului naţional al colegiului naţional al asistenţilor sociali nr. 1/2012,congresul naţional al colegiului naţional al asistenţilor sociali hotărăşte:art. i regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului naţional al asistenţilor sociali, adoptat prin hotărârea congresului naţional al colegiului naţional al asistenţilor sociali ...

Monitorul Oficial 459 din 21 Iunie 2016 (M. Of. 459/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 21 iunie 2016

Având în vedere decizia curţii constituţionale nr. 172 din 24 martie 2016, prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 din legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, precum şi faptul că recent a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului,ţinând seama de faptul că:- dispoziţiile de lege declarate neconstituţionale vizează reglementări esenţiale pentru cariera poliţistului, precum ocuparea posturilor de conducere vacante şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului;– încetarea efectelor normelor primare creează aceeaşi consecinţă şi în privinţa unor reglementări ...

Monitorul Oficial 454 din 17 Iunie 2016 (M. Of. 454/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 15 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor COM (2016) 49 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/527, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 mai 2016, camera deputaţilor:1. sprijină valorificarea potenţialului gazului natural lichefiat de a reduce impactul de mediu, de exemplu, în sectorul transporturilor, atunci când acesta înlocuieşte combustibili precum motorina sau păcura grea, şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 15 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru încălzire şi răcire COM (2016) 51 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/528, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 mai 2016, camera deputaţilor:1. consideră că este necesară o ancorare mai puternică a conceptului de eficienţă energetică în strategia propusă.2. reafirmă dreptul cetăţenilor de a alege soluţia dorită de încălzire şi răcire, ...

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 15 iunie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM (2016) 52 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/529, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 mai 2016, camera deputaţilor:1. apreciază că regulamentul va avea un impact preponderent pozitiv, mai ales în ceea ce priveşte aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, chiar şi în situaţie de ...

Monitorul Oficial 456 din 17 Iunie 2016 (M. Of. 456/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 424 din 16 iunie 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti a conferinţei "Un management integrat de calitate privind destinaţiile turistice garanţia competitivităţii" în perioada 22-24 iunie 2016 şi a unei vizite conexe de documentare pentru reprezentanţi ai mass-mediei şi lideri de opinie, specialişti în turism din străinătate, în perioada 24-27 iunie 2016, şi pentru aprobarea cheltuielilor de transport internaţional ale participanţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea de către autoritatea naţională pentru turism, la bucureşti, a conferinţei "un management integrat de calitate privind destinaţiile turistice garanţia competitivităţii" în perioada 22-24 iunie 2016, precum şi a unei vizite conexe de documentare pentru reprezentanţi ai mass-mediei şi lideri de opinie, specialişti în turism din ...

Monitorul Oficial 454 din 17 Iunie 2016 (M. Of. 454/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 412 din 8 iunie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru compania naţională romarm - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, prevăzut în anexa care face parte ...

Monitorul Oficial 456 din 17 Iunie 2016 (M. Of. 456/2016)

 PROCEDURA DE FINANŢARE din 24 mai 2016 a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016 ──────────     *) Aprobată prin Ordinul nr. 473 din 24 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 17 iunie 2016. ──────────

Temeiul legal:- legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare- hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare- hotărârea guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000- hotărârea guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul tineretului şi sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare- hotărârea guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioareart. 1dispoziţii generale(1) prezenta procedură se aplică următoarelor ...

Monitorul Oficial 454 din 17 Iunie 2016 (M. Of. 454/2016)

Monitorul Oficial 455 din 17 Iunie 2016 (M. Of. 455/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 1 iunie 2016 privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 17 iunie 2016

──────────*) aprobate prin ordinul m.73 al ministerului apărării naţionale din data de 1 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 455 din 17 iunie 2016.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) cercurile militare de garnizoană, denumite în continuare cercuri militare, sunt instituţii destinate activităţilor de cultură, educaţie şi reprezentare ale ministerului apărării naţionale, la nivel de garnizoană.(2) În cercurile militare se desfăşoară activităţi culturale, ştiinţifice, educative, de protocol, recreative şi de agrement, precum şi manifestări prilejuite de aniversări, sărbătoriri, comemorări şi altele de acest gen, de către/pentru personalul beneficiar.(3) cercurile militare de garnizoană sunt finanţate în conformitate cu prevederile ...

 INSTRUCŢIUNI din 7 iunie 2016 privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 17 iunie 2016

──────────*) aprobate prin ordinul ministrului aparării naţionale nr. m.76 din 7 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 455 din 17 iunie 2016.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele instrucţiuni stabilesc principiile, organizarea, conducerea şi funcţionarea activităţii de informare şi relaţii publice în ministerul apărării naţionale, denumit în continuare mapn.(2) activitatea de informare şi relaţii publice în mapn are scopul de a stabili, menţine şi dezvolta relaţii de încredere între instituţia militară şi societatea românească, pentru promovarea scopurilor şi obiectivelor instituţiei militare şi creşterea gradului de informare şi a nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului apărării.art. 2misiunea ...

Monitorul Oficial 450 din 16 Iunie 2016 (M. Of. 450/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 342 din 4 mai 2016 privind aprobarea stemei comunei Maliuc, judeţul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei maliuc, judeţul tulcea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 4 mai 2016.nr. 342.anexa 1 stema*) comunei maliuc, judeţul tulcea──────────*) notă ctce:stema se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 450 din 16 iunie 2016 la pagina 12 ...

 HOTĂRÂRE nr. 418 din 8 iunie 2016 privind aprobarea modelului steagului oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului oraşului cernavodă, judeţul constanţa, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 8 iunie 2016.nr. 418.anexa 1steagul*) oraşului cernavodă, judeţul constanţa──────────*) notă ctce:imaginile reprezentând "steagul oraşului cernavodă, judeţul ...

Monitorul Oficial 452 din 16 Iunie 2016 (M. Of. 452/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 403 din 8 iunie 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2003 privind aprobarea închirierii unei părţi a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 373/2003 privind aprobarea închirierii unei părţi a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 236 din 7 aprilie 2003, se abrogă. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul apărării naţionale,   mihnea ioan motoc ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 8 iunie 2016.nr. 419.   -----

 HOTĂRÂRE nr. 421 din 8 iunie 2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Alba, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

Monitorul Oficial 449 din 16 Iunie 2016 (M. Of. 449/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 415 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 14 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea ministerului justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 831 din 11 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  ---------------ministrul justiţiei,   raluca alexandra prunăministrul finanţelor publice,  anca dana dragubucureşti, 8 iunie 2016.nr. 415.anexa 1  datele de identificarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 422 din 8 iunie 2016 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la Beijing la 13 ianuarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă Înţelegerea dintre comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare (cncan) din românia şi administraţia naţională în domeniul securităţii nucleare (nnsa) din republica populară chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare, semnată la bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la beijing la 13 ianuarie 2016. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   Şeful cancelariei primului-ministru,  ioan-dragoş tudorache secretarul general al guvernului,   sorin sergiu chelmu p. preşedintele comisiei naţionale   pentru controlul activităţilor nucleare,   ciurea ercău cantemir   ministrul afacerilor externe,  lazăr comănescubucureşti, 8 iunie 2016.nr. 422.ÎnŢelegere   între comisia naţională pentru ...

 ÎNŢELEGERE din 27 noiembrie 2015 între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016

Comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare (cncan) din românia şi administraţia naţională în domeniul securităţii nucleare (nnsa) din republica populară chineză, denumite în continuare părţi,având în vedere relaţiile de prietenie îndelungate dintre statele părţilor şi interesul reciproc al acestora în dezvoltarea relaţiilor de cooperare în domeniul reglementării utilizării în siguranţă a energiei nucleare în scopuri paşnice,considerând sarcinile şi responsabilităţile acestora pentru asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare civile, pentru asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, pentru gestionarea deşeurilor radioactive, în conformitate cu legislaţia naţională a româniei şi a republicii populare chineze,fiind conştiente de faptul că asigurarea securităţii instalaţiilor ...

Monitorul Oficial 453 din 16 Iunie 2016 (M. Of. 453/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 402 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 16 iunie 2016

În baza prevederilor art. 140 alin. (2) şi al art. 154 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 138 alin. (5), art. 148 alin. (4) şi al art. 155 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care ...

Monitorul Oficial 452 din 16 Iunie 2016 (M. Of. 452/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 411 din 8 iunie 2016 pentru abrogarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 5 din hotărârea guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 118 din 13 iunie 1995, cu modificările ulterioare, se abrogă.prim-ministrudacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,dragoş-nicolae pîslaruviceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,vasile dîncuministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,adrian curajministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 8 iunie 2016.nr. 411.------

Monitorul Oficial 445 din 15 Iunie 2016 (M. Of. 445/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 8 iunie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Calea de urmat după Acordul de la Paris: evaluarea implicaţiilor Acordului de la Paris - document care însoţeşte propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - COM (2016) 110 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/403 din 9 mai 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) constată că principalele obiective ale acordului de la paris sunt:a) stabilirea unui plan de acţiune la nivel mondial pe care omenirea ar trebui să îl urmeze pentru a evita apariţia unor schimbări ...

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 8 iunie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor - O strategie UE pentru încălzire şi răcire -COM (2016) 51 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/376 din 26 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată că strategia asigură:a) cadrul privind integrarea eficientă a politicilor energetice ue, în principal prin focalizarea asupra pierderilor energetice din clădiri, maximizarea eficienţei şi durabilităţii sistemelor de încălzire şi răcire, susţinerea eficienţei ...

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 8 iunie 2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului pentru perioada 2014-2020 - COM (2016) 202 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 258/2014 de instituire a unui program al uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului pentru perioada 2014-2020 - com (2016) 202 final.având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene ...

 HOTĂRÂRE nr. 84 din 8 iunie 2016 referitoare la propunerea de decizie a consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 04 03 01 03) - COM (2016) 131 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport referitor la propunerea de decizie a consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele uniunii europene, în cadrul comitetului mixt al see referitor la o modificare a protocolului 31 la acordul privind see în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 04 ...

Monitorul Oficial 447 din 15 Iunie 2016 (M. Of. 447/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 413 din 8 iunie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale "administraţia canalelor navigabile" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

Monitorul Oficial 448 din 15 Iunie 2016 (M. Of. 448/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 85 din 13 iunie 2016 privind numirea unui membru al Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 140 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul îl numeşte pe domnul chioveanu paul în calitate de membru titular al consiliului naţional de integritate, ca urmare a demisiei domnului ciucu ciprian, pentru diferenţa de mandat.această hotărâre a fost adoptată în şedinţa senatului din 13 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   p. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 13 iunie 2016.nr. ...

 LISTA nr. 4 din 15 iunie 2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016

 lista┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│nr. │ │ ││crt.│ competitor electoral │ tip competitor │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1 │uniunea independentă pentru sighişoara ...

Monitorul Oficial 447 din 15 Iunie 2016 (M. Of. 447/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 410 din 8 iunie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 765/2008 al parlamentului european şi al consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 339/93 şi ale deciziei nr. 768/2008/ce a parlamentului european şi a consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a deciziei 93/465/cee a consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru ...

Monitorul Oficial 448 din 15 Iunie 2016 (M. Of. 448/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 409 din 8 iunie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 765/2008 al parlamentului european şi al consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 339/93 şi ale deciziei nr. 768/2008/ce a parlamentului european şi a consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a deciziei 93/465/cee a consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru ...

Monitorul Oficial 441 din 14 Iunie 2016 (M. Of. 441/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 26 aprilie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2016

În temeiul legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi al legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din românia, cu modificările şi completările ulterioare,biroul executiv al colegiului naţional al asistenţilor sociali hotărăşte:art. 1 se aprobă metodologia privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în românia, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile directivei 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate, prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.art. 2 prezenta hotărâre se ...

Monitorul Oficial 444 din 14 Iunie 2016 (M. Of. 444/2016)

Monitorul Oficial 442 din 14 Iunie 2016 (M. Of. 442/2016)

 LISTĂ nr. 1 din 13 iunie 2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 14 iunie 2016

   listă┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│nr. │ │ ││crt.│ competitor electoral │ tip competitor │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1 │dan iuliu andrei ...

Monitorul Oficial 444 din 14 Iunie 2016 (M. Of. 444/2016)

 LISTĂ nr. 2 din 14 iunie 2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016

   listă┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────┐│nr. │ competitor electoral │ tip competitor ││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤│1 │kopenetz lorand marton │candidat independent│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤│2 │blaj marcel ...

Monitorul Oficial 442 din 14 Iunie 2016 (M. Of. 442/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 406 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 14 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 11 alin. (6) şi art. 12 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitarea liniei c.f. braşov-simeria, componentă a coridorului iv paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea coşlariu-simeria",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de ...

Monitorul Oficial 440 din 13 Iunie 2016 (M. Of. 440/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 iunie 2016 privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 13 iunie 2016

Având în vedere informarea liderului grupului parlamentar al p.s.d., punctul de vedere al comisiei permanente a camerei deputaţilor şi senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, precum şi că în şedinţa din data de 13 iunie 2016 preşedintele de şedinţă a camerei deputaţilor a luat act de încetarea de drept a calităţii de preşedinte al camerei deputaţilor şi membru al biroului permanent al camerei deputaţilor a domnului deputat valeriu-Ştefan zgonea şi rezultatul votului exprimat de deputaţi asupra proiectului de hotărâre privind vacantarea funcţiei de preşedinte al camerei deputaţilor şi membru ...

Monitorul Oficial 438 din 13 Iunie 2016 (M. Of. 438/2016)

 CIRCULARĂ nr. 14 din 7 iunie 2016 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15-17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2016 rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,06% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua este de ...

Monitorul Oficial 437 bis din 10 Iunie 2016 (M. Of. 437 bis/2016)

 ANEXE din 9 iunie 2016 nr. 1-4 la Ordinul nr. 826/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 bis din 10 iunie 2016

Anexa 1 modelul cererii de platĂ pentru măsura 215 - plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - plăţi în favoarea bunăstării porcinelor┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│centrul judeţean apia │nr. cerere şi data din registrul special ││ │de înregistrare al cererilor m215 ││ ...

Monitorul Oficial 433 din 09 Iunie 2016 (M. Of. 433/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 392 din 27 mai 2016 privind instituirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", în favoarea studenţilor români în Franţa, acordată de Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se instituie bursa anuală "ierunca-lovinescu", în favoarea studenţilor români în franţa, denumită în continuare bursa "ierunca-lovinescu", acordată de ministerul afacerilor externe.(2) bursa prevăzută la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de 10 luni.(3) cuantumul bursei "ierunca-lovinescu" se stabileşte anual prin ordin al ministrului afacerilor externe, fără a putea depăşi echivalentul în lei a 500 de euro lunar.(4) acordarea bursei "ierunca-lovinescu" se face începând cu anul universitar 2016-2017.art. 2domeniile de cercetare pentru care se acordă bursa "ierunca-lovinescu", fără a se limita la acestea, sunt:a) constituirea, evaluarea şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 393 din 2 iunie 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din ...

 HOTĂRÂRE nr. 399 din 2 iunie 2016 privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 172 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă desfiinţarea centrului clinic de urgenţă de boli cardiovasculare "acad. vasile cândea", unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea bucureşti, calea plevnei nr. 134, sectorul 1, aflat în reţeaua sanitară a ministerului apărării naţionale.(2) spitalul universitar de urgenţă militar central "dr. carol davila", unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în bucureşti, str. mircea vulcănescu nr. 88, ...

 HOTĂRÂRE nr. 401 din 2 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între românia şi statele membre ale uniunii europene, precum şi comisia europeană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"art. 17^1. - trimiterile în legislaţia naţională la ...

 HOTĂRÂRE nr. 400 din 2 iunie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea naţională Închideri mine valea jiului - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 432 din 09 Iunie 2016 (M. Of. 432/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 8 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8 din 24 februarie 1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 277 din 12 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) calitatea de preşedinte al camerei deputaţilor şi a celorlalţi membri ai biroului permanent încetează înainte de expirarea mandatului, ca urmare a revocării în condiţiile prezentului regulament, sau încetează de drept, în următoarele situaţii:a) în caz de demisie, la data menţionată în cererea de demisie;b) în caz de ...

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 8 iunie 2016 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 142 şi 143 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 5 şi 68 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul varga attila, conferenţiar universitar doctor, se numeşte în funcţia de judecător la curtea constituţională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului domnului judecător tudorel toader prin expirarea, la data de 13 iulie 2016, a termenului pentru care a fost numit.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 8 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. ...

 HOTĂRÂRE nr. 407 din 8 iunie 2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al agenţiei domeniilor statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 964 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, numerele curente 1 , 2 , 4 , 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:┌─────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ "1. │secretariatul general al guvernului │monica genoveva oiţă│├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 2. ...

 PROCEDURĂ din 12 mai 2016 privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016 ──────────     *) Aprobată prin Decizia nr. 35 din 12 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 9 iunie 2016. ──────────

În temeiul prevederilor art. 62 alin. (4), art. 68 alin. (6) şi ale art. 73 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 şi art. 28 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului pentru supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobat prin decizia consiliului superior al consiliului pentru supravegherea în interes public a profesiei contabile nr. ...

Monitorul Oficial 434 din 09 Iunie 2016 (M. Of. 434/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 9 iunie 2016

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare că, de la data aprobării legii-cadru nr. 284/2010 şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii-cadru,ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului ...

Monitorul Oficial 431 din 08 Iunie 2016 (M. Of. 431/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 404 din 8 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor a două victime ale accidentului aviatic produs în data de 2 iunie 2016 în Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă totală de 170.000 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2016, în vederea sprijinirii familiilor a două victime ale accidentului aviatic produs în data de 2 iunie 2016 în republica moldova, membre ale echipajului elicopterului aparţinând serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (smurd), după cum urmează:a) ...

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 7 iunie 2016 privind alegerea preşedintelui interimar al Curţii Constituţionale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 6, art. 9 alin. (1) şi ale art. 50-51 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare,văzând prevederile art. 4 alin. (1) lit. q) şi alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptată prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6 din 7 martie 2012,ţinând cont de prevederile art. 5 lit. j din legea nr. 202/1998 privind organizarea monitorului oficial al româniei, republicată, cu modificările ulterioare,luând act de faptul că mandatul de preşedinte al curţii constituţionale al domnului augustin zegrean încetează la data de 10 iunie 2016, ...

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 7 iunie 2016 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de senator a doamnei doina-anca tudor, aleasă în circumscripţia electorală nr. 10 buzău, colegiul uninominal nr. 2,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 190 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al doamnei doina-anca tudor, începând cu data de 15 mai 2016, şi declară vacant locul de senator ales ...

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 7 iunie 2016 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 142 şi 143 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 67 alin. (1) lit. a) din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul marian enache se numeşte în funcţia de judecător la curtea constituţională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului domnului judecător valentin zoltan puskas prin expirarea termenului pentru care a fost numit.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 7 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton ...

 HOTĂRÂRE nr. 405 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 972/2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de comisia europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a programului operaţional sectorial "creşterea competitivităţii economice", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 935 din 17 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4. - valoarea sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă se calculează prin aplicarea procentului de 2% asupra cheltuielilor prevăzute la art. 1, care se certifică prin declaraţiile de ...

Monitorul Oficial 428 din 07 Iunie 2016 (M. Of. 428/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 7 iunie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 7 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. i "componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări":- domnul senator popa constantin - grupul parlamentar al uniunii naţionale pentru progresul româniei - ...

Monitorul Oficial 426 din 07 Iunie 2016 (M. Of. 426/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 397 din 2 iunie 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor două activităţi conform Documentului de la Viena 2011: "Vizită la Baza 71 Aeriană - Câmpia Turzii şi vizită la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă - Piteşti", organizate de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în perioada 4-7 iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor două activităţi conform documentului de la viena 2011: "vizită la baza 71 aeriană - câmpia turzii şi vizită la Şcoala de aplicaţie pentru unităţi de luptă - piteşti", denumite în continuare vizite, organizate de ministerul afacerilor interne, împreună ...

 HOTĂRÂRE nr. 398 din 2 iunie 2016 privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (1) din regulamentul de punere în aplicare (ue) 2015/2.334 al comisiei din 14 decembrie 2015 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 din legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se acordă ajutor financiar operatorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din regulamentul de punere în aplicare (ue) 2015/2.334 al comisiei din 14 decembrie 2015 de deschidere a depozitării private pentru ...

Monitorul Oficial 424 din 06 Iunie 2016 (M. Of. 424/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 396 din 2 iunie 2016 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2016, a unor sume din venituri rezultate din privatizare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce) şi programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii iunie a anului 2016, în ...

Monitorul Oficial 422 din 06 Iunie 2016 (M. Of. 422/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 254 din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în monitorul oficial al româniei partea i, nr. 391 din 23 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul finanţelor publice,anca dana dragu   preşedintele agenţiei naţionale pentru achiziţii publice, bogdan puşcaş   viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncu   viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,  costin grigore borc ministrul afacerilor externe,lazăr comănescu ministrul fondurilor ...

 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2016 ──────────     Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016. ──────────

Cap. i dispoziţii generale şi organizatorice privind înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în seapsecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1 (1) În procesul de realizare a achiziţiilor sectoriale orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, denumită în continuare lege.(2) pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, entitatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei.(3) În cazul în care constată apariţia unei ...

Monitorul Oficial 424 din 06 Iunie 2016 (M. Of. 424/2016)

 CIRCULARĂ nr. 13 din 26 mai 2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 210 ani de exploatare industrială a apelor minerale naturale Borsec EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 30 mai 2016, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 210 ani de exploatare industrială a apelor minerale naturale borsec.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu ...

Monitorul Oficial 423 din 06 Iunie 2016 (M. Of. 423/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 233 din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 390 din 23 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) hotărârea guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ...

 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016 ──────────     Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016. ──────────

Cap. i dispoziţii generale şi organizatoricesecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1 (1) În procesul de realizare a achiziţiilor publice orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, denumită în continuare lege.(2) pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei.(3) În cazul în care constată apariţia unei situaţii dintre cele prevăzute la alin. (2), autoritatea ...

Monitorul Oficial 421 din 03 Iunie 2016 (M. Of. 421/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 641 din 26 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi art. 64 din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 326/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. ...

Monitorul Oficial 417 din 02 Iunie 2016 (M. Of. 417/2016)

 NORME METODOLOGICE din 20 mai 2016 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 2 iunie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 468 din 20 mai 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 2 iunie 2016. ──────────

Cap. idispoziţii generaleart. 1taberele pentru copii şi tineri sunt activităţile recreativ-educative desfăşurate cu precădere în perioada vacanţelor şcolare în centrele de agrement aflate în subordinea ministerului tineretului şi sportului, denumit în continuare minister.cap. iiorganizarea taberelorart. 2(1) direcţiile judeţene pentru sport şi tineret (djst), respectiv direcţia pentru sport şi tineret a municipiului bucureşti (dstmb), denumite în continuare direcţii, organizează activitatea de primire şi trimitere a copiilor şi tinerilor în centrele de agrement/bazele turistice din reţeaua naţională. activităţile de tabără pentru tineret se desfăşoară atât în perioada vacanţelor şcolare, cât şi în restul anului (evenimente şi cazări ocazionale, excursii, minisejururi).(2) pentru desfăşurarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 16/360 din 22 aprilie 2016 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România EMITENT: CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 2 iunie 2016

În temeiul:- art. 20 lit. b) şi c) şi al art. 21 alin. (1), (2) şi (4) din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- pct. 3, 18, 25, 93 şi 147 din regulamentul de organizare şi funcţionare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 1/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 6 din hotărârea consiliului superior al corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 12/262/2012 privind modificarea ...

 NORMĂ nr. 27 din 26 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 2 iunie 2016

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 24 mai 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. i norma autorităţii de supraveghere financiară ...

Monitorul Oficial 418 bis din 02 Iunie 2016 (M. Of. 418 bis/2016)

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-CNS din 9 mai 2016 "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", vol. II, "Proceduri de comunicaţii", ediţia 2/2016*) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 bis din 2 iunie 2016

──────────*) aprobată de ordinul nr. 372/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 2 iunie 2016.──────────cuprinspreambulcap. 1definiţii1.1. servicii1.2. staţii1.3. metode de comunicaţie1.4. goniometrie1.5. sisteme de teleimprimare1.6. operatori1.7. frecvenţe1.8. comunicaţii prin canal digital de date1.9. diversecap. 2prevederi administrative privind serviciul internaţional de telecomunicaţii aeronautice2.1. Împărţirea serviciului2.2. telecomunicaţii - acces2.3. programul de operare2.4. supervizarea2.5. transmisii inutile2.6. interferenţecap. 3proceduri generale pentru serviciul internaţional de telecomunicaţii aeronautice3.1. generalităţi3.2. prelungirea programului de operare şi oprirea staţiilor3.3. acceptarea, transmisia şi livrarea mesajelor3.4. sistemul de timp3.5. Înregistrarea comunicaţiilor3.6. stabilirea radiocomunicaţiei3.7. utilizarea abrevierilor şi codurilor3.4. anularea mesajelorcap. 4serviciu fix aeronautic (afs)4.1. generalităţi4.2. circuitele ats de ...

Monitorul Oficial 412 din 01 Iunie 2016 (M. Of. 412/2016)

 REZOLUŢIA MSC. 380(94) din 21 noiembrie 2014 Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016 ──────────     *) Conţinută de Ordinul nr. 411 din 24 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 412 din 1 iunie 2016. ──────────

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul viii(b)(vi)(2) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) (denumită în continuare convenţia), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la convenţie, alta decât dispoziţiilor prevăzute în cap. i,luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, amendamentele la convenţie propuse şi difuzate în conformitate cu articolul viii(b)(i) din aceasta,1. adoptă, în conformitate cu articolul viii(b)(iv) din convenţie, amendamentele la convenţie al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;2. stabileşte, în ...

Monitorul Oficial 414 din 01 Iunie 2016 (M. Of. 414/2016)

 NORME METODOLOGICE din 17 martie 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016 ──────────     Aprobate de Ordinul nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016 ──────────

Cap. i programarea bugetară a fondurilor externe aferente obiectivului "cooperare teritorială europeană" şi a contribuţiei publice naţionale totaleart. 1 (1) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii pentru programele finanţate din fondul european de dezvoltare regională (fedr) şi instrumentul pentru preaderare (ipa ii), prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, denumită în continuare ordonanţă, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. a) din ordonanţă şi în ...

 NORME METODOLOGICE din 29 aprilie 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016 ──────────     Aprobate de Ordinul nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016 ──────────

Cap. i programarea bugetară a fondurilor externe aferente obiectivului "cooperare teritorială europeană" şi a contribuţiei publice naţionale totaleart. 1 (1) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii pentru programele finanţate din fondul european de dezvoltare regională (fedr) şi instrumentul pentru preaderare (ipa ii), prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, denumită în continuare ordonanţă, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. a) din ordonanţă şi în ...

 NORME METODOLOGICE din 17 mai 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016 ──────────     Aprobate de Ordinul nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016 ──────────

Cap. i programarea bugetară a fondurilor externe aferente obiectivului "cooperare teritorială europeană" şi a contribuţiei publice naţionale totaleart. 1 (1) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii pentru programele finanţate din fondul european de dezvoltare regională (fedr) şi instrumentul pentru preaderare (ipa ii), prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, denumită în continuare ordonanţă, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. a) din ordonanţă şi în ...

Monitorul Oficial 412 din 01 Iunie 2016 (M. Of. 412/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 387 din 27 mai 2016 privind stabilirea unei măsuri temporare pentru aplicarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic până la data de 15 august 2016 actele de punere în valoare constituie provenienţă legală numai pentru stocul de materiale lemnoase din platforma primară, la care perioada de 60 de zile prevăzută de art. 3 alin. (5) din normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a regulamentului (ue) nr. 995/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a ...

 HOTĂRÂRE nr. 386 din 27 mai 2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 13 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin modificarea valorii de inventar a imobilului aflat ...

 HOTĂRÂRE nr. 389 din 27 mai 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Baza de Reparaţii Nave Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - baza de reparaţii nave brăila, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 388 din 27 mai 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului public - parchetul de pe lângă tribunalul dolj, înregistrat cu numărul m.f.p. 37212, potrivit anexei nr. 1.art. 2 se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1 din administrarea ministerului public - parchetul de pe lângă tribunalul dolj în administrarea tribunalului dolj, cu destinaţia de sediu ...

 HOTĂRÂRE nr. 391 din 27 mai 2016 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016

Având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 390 din 27 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale "administraţia porturilor dunării fluviale" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa ...

Monitorul Oficial 413 din 01 Iunie 2016 (M. Of. 413/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 376 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 1 iunie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016