Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2016 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2016

Monitorul Oficial 1070 din 30 Decembrie 2016 (M. Of. 1070/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 23 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 76/2015 privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 30 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 36 din legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului din data de 20 decembrie ...

Monitorul Oficial 1072 din 30 Decembrie 2016 (M. Of. 1072/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 29 decembrie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.072 din 30 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) sumele de bani colectate în condiţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, cu completările ulterioare, se restituie ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.585 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.072 din 30 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 106 lit. b) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere şi dispoziţiile art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul institutului naţional al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 127/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.615 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.260/2014 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.072 din 30 decembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 87 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 46 alin. (3) şi art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor ...

 PROCEDURĂ din 27 decembrie 2016 privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.072 din 30 decembrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 3.293 din 27 decembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.072 din 30 decembrie 2016.──────────cap. i reguli generale privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabiluluiart. 1 (1) În cadrul procedurii de executare silită, organele fiscale locale, denumite în continuare ofl, care au şi calitatea de organ de executare au dreptul sechestrării de bunuri mobile sau imobile, urmăribile potrivit legii, aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului care nu a achitat obligaţiile bugetare sau fiscale către bugetul local până la data aplicării sechestrului.(2) sechestrarea bunurilor se face ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 21 decembrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.072 din 30 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) şi al art. 22 alin. (2) din legea nr. 213/2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) agenţia de cooperare internaţională pentru dezvoltare, denumită în continuare agenţia, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea ministerului afacerilor externe, denumit în continuare m.a.e.(2) agenţia are sediul în municipiul bucureşti.art. 2agenţia are următoarele atribuţii:a) implementează proiecte în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, prin consultare şi cooperare cu direcţiile din cadrul m.a.e. şi al misiunilor diplomatice ale româniei;b) monitorizează ...

Monitorul Oficial 1070 din 30 Decembrie 2016 (M. Of. 1070/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.003 din 21 decembrie 2016 pentru completarea art. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 30 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (1) şi art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului de investigaţii şi analiză pentru siguranţa aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin legea nr. 55/2010,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 6 din anexa la hotărârea guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a centrului de investigaţii şi analiză pentru siguranţa aviaţiei civile, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 720 din 28 octombrie 2010, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:"ţ) ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 21 decembrie 2016 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 30 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, ...

Monitorul Oficial 1067 din 30 Decembrie 2016 (M. Of. 1067/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 29 decembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 30 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru persoanele grav afectate, denumite în continuare răniţi, în tragicul eveniment produs în clubul colectiv din municipiul bucureşti, în data de 30 octombrie 2015, care beneficiază de servicii medicale cu internare sau în ambulatoriu, denumite în continuare tratament.(2) ajutoarele prevăzute la alin. (1) se acordă ca sprijin financiar pentru acoperirea unor costuri generate de urmarea tratamentelor, altele decât cele suportate în ...

 HOTĂRÂRE nr. 937 din 8 decembrie 2016 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 30 decembrie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale deciziei comisiei europene c (2014) 2.240 final din 9 aprilie 2014 de autorizare a hărţii notificate a ajutoarelor regionale aferente perioadei 2014-2020 pentru românia,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din românia-orizont 2020,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (4) din ordonanţa ...

Monitorul Oficial 1070 din 30 Decembrie 2016 (M. Of. 1070/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 997 din 21 decembrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 30 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru arii naturale protejate şi pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, ...

Monitorul Oficial 1069 din 30 Decembrie 2016 (M. Of. 1069/2016)

 PROCEDURĂ din 27 decembrie 2016 privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1069 din 30 decembrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.696 din 27 decembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.069 din 30 decembrie 2016.──────────cap. idispoziţii generale1. procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizie de impunere, se aplică de organul fiscal, în următoarele situaţii:a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă. pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 121 alin. (8) şi (9) din codul ...

Monitorul Oficial 1061 din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1061/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 121 din 23 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 6, art. 9 alin. (3) şi art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 95/2007 cu privire la delegarea consiliului camerei auditorilor financiari din românia privind aprobarea normelor de reprezentare la conferinţă;- procesul-verbal nr. 11.671 din data de 23 decembrie 2016 privind votul valabil exprimat de către membrii consiliului camerei auditorilor ...

 NORME din 23 decembrie 2016 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016

──────────aprobate de hotărârea nr. 121 din 23 decembrie 2016 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.061 din 29 decembrie 2016.──────────art. 1 prezentele norme reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari la conferinţa ordinară a camerei auditorilor financiari din românia (denumită în continuare cafr sau camera) organizată în anul 2017.art. 2 conferinţa camerei este organul superior de conducere al cafr, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia.art. 3 (1) se stabileşte ziua de 1 aprilie 2017 ca dată la care se va întruni conferinţa ordinară a camerei, în bucureşti.(2) locul, ora de desfăşurare, precum ...

Monitorul Oficial 1059 din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1059/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 167 din 27 decembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi art. 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 2 - componenţa comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor curţii europene a drepturilor omului, domnul senator pereş alexandru - grupul parlamentar al partidului naţional ...

 HOTĂRÂRE nr. 122 din 23 decembrie 2016 cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerinţele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România şi care au depusă Declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 9 alin. (1) şi art. 19 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 27/2016 pentru aprobarea normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar;- hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia;- procesul-verbal nr. 11.672 din data ...

 HOTĂRÂRE nr. 999 din 21 decembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea valorii de inventar a bunurilor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea ministerului culturii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, ca urmare a ...

Monitorul Oficial 1063 din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1063/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 971 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iv din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 21 decembrie 2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie judeţean mehedinţi, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa ...

Monitorul Oficial 1065 din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1065/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 29 decembrie 2016 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.065 din 29 decembrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii "c.n.i." - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.009 din 29 decembrie 2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.065 din 29 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei voluntare a româniei, în lei, la organizaţia internaţională a francofoniei (oif), pe anul 2016, în sumă totală de 130 mii lei, pentru punerea în aplicare a "memorandumului de parteneriat cu privire la iniţiativa francofonă naţională 2015-2018, în cadrul programului oif pentru limba franceză în relaţiile internaţionale".art. 2plata sumei de 130 mii lei se ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 29 decembrie 2016 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.065 din 29 decembrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.012 din 29 decembrie 2016 pentru modificarea art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.065 din 29 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2016 este de 765.328,803 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul 2016."  prim-ministru  dacian ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.013 din 29 decembrie 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.065 din 29 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul prevăzut la art. 2 lit. i) din hotărârea guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 657 din 31 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 28 februarie 2017.   prim-ministru   dacian julien cioloŞ  contrasemnează:  ---------------   ministrul fondurilor europene,dragoş cristian dinuviceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,  vasile dîncu  ministrul agriculturii   şi dezvoltării rurale,  achim irimescu   ministrul finanţelor publice,  anca dana draguministrul afacerilor externe,  lazăr ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.014 din 29 decembrie 2016 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.065 din 29 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al prevederilor art. 4 alin. (42) din legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicpentru anul 2017 cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, este de 8,3% din consumul final brut de energie electrică.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------ministrul energiei,  victor vlad grigorescuministrul afacerilor externe,  lazăr comănescubucureşti, 29 decembrie 2016.nr. 1.014.   -----

 HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 29 decembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.065 din 29 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul unic din hotărârea guvernului nr. 588/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la societatea complexul energetic oltenia - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 659 din 29 august 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:"articol unic. - se aprobă alocarea sumei de 2.975 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) din ...

Monitorul Oficial 1059 din 29 Decembrie 2016 (M. Of. 1059/2016)

 NORMĂ nr. 1 din 21 decembrie 2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016

În baza prevederilor art. 51 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de banca naţională a româniei,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,banca naţională a româniei emite prezentele norme.cap. iacordarea calităţii de dealer primar şi condiţii de acces pe piaţa primară a titlurilor de stat administrată de banca naţională a românieiart. 1(1) În conformitate cu prevederile art. 6 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de banca naţională a româniei, denumit în continuare regulament, în ...

Monitorul Oficial 1054 din 28 Decembrie 2016 (M. Of. 1054/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 882 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema municipiului reghin, judeţul mureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 23 noiembrie 2016.nr. 882.anexa 1 stema   municipiului reghin, judeţul mureş──────────*) notă ctce:stema municipiului reghin, judeţul mureş se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 883 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema municipiului curtea de argeş, judeţul argeş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 23 noiembrie 2016.nr. 883.anexa 1 stema  municipiului curtea de argeş, judeţul argeş──────────*) notă ctce:stema municipiului curtea de argeş, judeţul argeş se găseşte în monitorul ...

 HOTĂRÂRE nr. 938 din 8 decembrie 2016 privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei săcuieu, judeţul cluj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 8 decembrie 2016.nr. 938.anexa 1 stema comunei săcuieu, judeţul cluj──────────*) notă ctce:stema comunei săcuieu, judeţul cluj se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 939 din 15 decembrie 2016 privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei işalniţa, judeţul dolj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 15 decembrie 2016.nr. 939.anexa 1 stema comunei işalniţa, judeţul dolj──────────*) notă ctce:stema comunei işalniţa, judeţul dolj se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 958 din 15 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 2^1, 2^2 şi 3 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;- pct. 2 alin. 3 din anexa la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. ...

Monitorul Oficial 1057 din 28 Decembrie 2016 (M. Of. 1057/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 981 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi având în vedere art. 6 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la paris la 8 ...

Monitorul Oficial 1054 din 28 Decembrie 2016 (M. Of. 1054/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 968 din 15 decembrie 2016 privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei băiuţ, judeţul maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 15 decembrie 2016.nr. 968.anexa 1 stemacomunei băiuţ, judeţul maramureş──────────*) notă ctce:stema comunei băiuţ, judeţul maramureş se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

 NORMĂ nr. 41 din 21 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 258 alin. (1) din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (6) din legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 51 alin. (4)-(6) şi ale art. 105-110 din legea ...

Monitorul Oficial 1057 din 28 Decembrie 2016 (M. Of. 1057/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 168 din 27 decembrie 2016 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016

Având în vedere decizia curţii constituţionale nr. 374/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) teza întâi şi art. 57 din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează, pentru un mandat de 6 ani, care va expira la data de 6 ianuarie 2023, magistraţii aleşi ca membri ai consiliului superior al magistraturii, prevăzuţi în anexa ...

Monitorul Oficial 1056 din 28 Decembrie 2016 (M. Of. 1056/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 944 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 19 din 10 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) unităţile aflate sub autoritatea autorităţii publice centrale pentru transporturi, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare, realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru drumurile principale ...

Monitorul Oficial 1058 din 28 Decembrie 2016 (M. Of. 1058/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 998 din 21 decembrie 2016 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.058 din 28 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea administraţiei naţionale "apele române", instituţie publică aflată în coordonarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, pentru administraţia bazinală de apă siret, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, ale căror ...

Monitorul Oficial 1047 din 27 Decembrie 2016 (M. Of. 1047/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 905 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.047 din 27 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă tezele prealabile ale proiectului codului patrimoniului cultural, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- p. ministrul culturii,  oana bogdan,secretar de stat   viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncu viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şirelaţiilor cu mediul de afaceri,  costin grigore borc  ministrul energiei, victor vlad grigorescuministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, mircea dumitru  p. ministrul mediului, apelor şi pădurilor, erika stanciu,secretar de stat ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, delia ...

Monitorul Oficial 1048 din 27 Decembrie 2016 (M. Of. 1048/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 982 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 5 octombrie 2016 şi la Paris la 14 octombrie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 439/2003 privind ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din românia, semnat la bucureşti la 11 iulie 2003, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 5 octombrie 2016 şi la paris la 14 octombrie 2016, la acordul-cadru de împrumut dintre românia şi banca de ...

Monitorul Oficial 1051 din 27 Decembrie 2016 (M. Of. 1051/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 980 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea celui de-al treilea Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 68/2012 pentru ratificarea acordului de împrumut (proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la bucureşti la 8 iulie 2011,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cel de-al treilea amendament convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, prin scrisoarea*) semnată la bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la acordul de împrumut (proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre românia şi banca internaţională ...

 HOTĂRÂRE nr. 983 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 7 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 18 octombrie 2016 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2016, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la bucureşti la 28 februarie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul nr. 7 convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca europeană de investiţii, prin scrisoarea*) semnată la luxemburg la 18 octombrie 2016 şi la bucureşti la 25 octombrie 2016, la contractul de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii destinat finanţării proiectului ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.637 din 20 decembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. i) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 325/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 815 din 8 septembrie ...

Monitorul Oficial 1050 bis din 27 Decembrie 2016 (M. Of. 1050 bis/2016)

 ANEXĂ din 20 decembrie 2016 la Ordinul nr. 1.036/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 500/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 bis din 27 decembrie 2016

1. protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 4, cod (a004c) dci ondasetronum, granisetronum, palonostronum se modifică după cum urmează:┌──────────┬──────────────┬─────┬────────────────────────────┐│"nr. anexĂ│ cod protocol │ tip │denumire │├────┬─────┼──────────────┼─────┼────────────────────────────┤│1. │ 4 │a004c │ dci │ondasetronum, granisetronum"│└────┴─────┴──────────────┴─────┴────────────────────────────┘2. protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 7 cod (a007e): dci alfacalcidolum se abrogă.3. protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 8 cod (a008e): dci imiglucerasum se modifică şi se înlocuieşte cu următorul protocol:"dci imiglucerasumboala gaucher este o boală monogenică autosomal recesivă, ...

 ANEXĂ din 16 decembrie 2016 la Ordinul nr. 1.463/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.301/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 bis din 27 decembrie 2016

1. protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 4, cod (a004c) dci ondasetronum, granisetronum, palonostronum se modifică după cum urmează:┌──────────┬──────────────┬─────┬────────────────────────────┐│"nr. anexĂ│ cod protocol │ tip │denumire │├────┬─────┼──────────────┼─────┼────────────────────────────┤│1. │ 4 │a004c │ dci │ondasetronum, granisetronum"│└────┴─────┴──────────────┴─────┴────────────────────────────┘2. protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 7 cod (a007e): dci alfacalcidolum se abrogă.3. protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 8 cod (a008e): dci imiglucerasum se modifică şi se înlocuieşte cu următorul protocol:"dci imiglucerasumboala gaucher este o boală monogenică autosomal recesivă, ...

Monitorul Oficial 1052 din 27 Decembrie 2016 (M. Of. 1052/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1052 din 27 decembrie 2016

Având în vedere, pe de o parte, necesitatea asigurării condiţiilor legislative şi instituţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente şi integrate a teritoriului naţional şi, pe de altă parte, necesitatea continuării corelării domeniilor amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor cu principiile europene ale dezvoltării teritoriale şi urbane durabile asumate de românia prin semnarea cartei de la leipzig privind oraşele europene durabile, a convenţiei europene a peisajului şi a noii agende urbane - habitat iii şi a pactului de la amsterdam,luând în considerare faptul că în condiţiile unei dinamici de dezvoltare la nivel naţional, susţinută atât de mediul privat, cât şi de disponibilitatea ...

Monitorul Oficial 1057 din 25 Decembrie 2016 (M. Of. 1057/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 21 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 25 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 1040 din 23 Decembrie 2016 (M. Of. 1040/2016)

 NORMĂ nr. 40 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016

În urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 14 decembrie 2016,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. inorma autorităţii de supraveghere financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de autoritatea de supraveghere financiară, publicată ...

Monitorul Oficial 1042 din 23 Decembrie 2016 (M. Of. 1042/2016)

 NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2016 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 23 decembrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 2.890 din 21 decembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.042 din 23 decembrie 2016.──────────cap. i Încasarea veniturilor bugetare1.1. (1) sumele aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor obligaţii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2016, se achită de către persoanele juridice şi fizice prin virament potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile trezoreriei statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al trezoreriei statului până la data de 30 decembrie 2016.(2) instituţiile ...

Monitorul Oficial 1044 din 23 Decembrie 2016 (M. Of. 1044/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 975 din 21 decembrie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă alocarea sumei de 273.921 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii.art. 2 pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. ...

Monitorul Oficial 1041 din 23 Decembrie 2016 (M. Of. 1041/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 959 din 15 decembrie 2016 pentru completarea anexei nr. 3 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 3 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului băileşti" la hotărârea guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dolj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- la secţiunea i "bunuri imobile", după poziţia nr. ...

Monitorul Oficial 1043 din 23 Decembrie 2016 (M. Of. 1043/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 985 din 21 decembrie 2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1doamna geanina mihaela boicu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la barcelona, regatul spaniei.art. 2doamna geanina mihaela boicu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii doamnei geanina mihaela boicu, domnul manuel pleşa se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la barcelona, regatul spaniei. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 985. -----

 HOTĂRÂRE nr. 986 din 21 decembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul mircea ciulu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la hong kong, regiunea administrativă specială hong kong a republicii populare chineze. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 986. -----

 HOTĂRÂRE nr. 987 din 21 decembrie 2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul cosmin dumitrescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la trieste, republica italiană.art. 2domnul cosmin dumitrescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului cosmin dumitrescu, domnul lotreanu cosmin victor se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la trieste, republica italiană. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 987. -----

 HOTĂRÂRE nr. 988 din 21 decembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna andreea berechet se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la manchester, regatul unit al marii britanii şi al irlandei de nord. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 988. -----

 HOTĂRÂRE nr. 989 din 21 decembrie 2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul eugen chivu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la los angeles, statele unite ale americii.art. 2domnul eugen chivu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului eugen chivu, domnul cosmin dumitrescu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la los angeles, statele unite ale americii. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 989.  ------

 HOTĂRÂRE nr. 990 din 21 decembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul mircea ghenea se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la miami, statele unite ale americii. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 990. -----

 HOTĂRÂRE nr. 991 din 21 decembrie 2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul ovidiu grecea se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la rio de janeiro, republica federativă a braziliei.art. 2domnul ovidiu grecea îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului ovidiu grecea, domnul radu sârbu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la rio de janeiro, republica federativă a braziliei. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 991. -----

 HOTĂRÂRE nr. 992 din 21 decembrie 2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul martin-ladislau salamon-paven se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la salonic, republica elenă.art. 2domnul martin-ladislau salamon-paven îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului martin-ladislau salamon-paven, doamna theodora magdalena mircea se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la salonic, republica elenă. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 992. ------

 HOTĂRÂRE nr. 993 din 21 decembrie 2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul gheorghe nicolae pahonea se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la sankt petersburg, federaţia rusă.art. 2domnul gheorghe nicolae pahonea îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului gheorghe nicolae pahonea, domnul anton păcureţu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la sankt petersburg, federaţia rusă. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 993. ------

 HOTĂRÂRE nr. 994 din 21 decembrie 2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul floricel mocanu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la sydney, australia.art. 2domnul floricel mocanu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului floricel mocanu, domnul iulian niţu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la sydney, australia. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 994. ------

 HOTĂRÂRE nr. 995 din 21 decembrie 2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul ioan fodoreanu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la szeged, ungaria.art. 2domnul ioan fodoreanu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului ioan fodoreanu, domnul daniel banu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la szeged, ungaria. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 995. ------

 HOTĂRÂRE nr. 996 din 21 decembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ovidiu grecea se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la vancouver, canada. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 996. ------

 HOTĂRÂRE nr. 166 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 44 alin. (1), ale art. 45, 46 şi ale art. 66 alin. (1), (2) şi (4) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă componenţa numerică şi nominală a comisiilor permanente ale senatului, potrivit anexelor nr. 1-22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 22 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 22 decembrie 2016.nr. 166.anexa 1parlamentul romÂnieisenatul   componenŢacomisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări ┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐ │nr. │ numele şi prenumele ...

Monitorul Oficial 1045 din 23 Decembrie 2016 (M. Of. 1045/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 125 din 22 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 40 şi 41 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă componenţa nominală a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 22 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor nicolae-liviu dragneabucureşti, 22 decembrie 2016.nr. 125.anexĂ1. componenţa comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare   limitele aprobate: 11-25┌────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│nr. │ ...

Monitorul Oficial 1046 din 23 Decembrie 2016 (M. Of. 1046/2016)

 NORMĂ din 21 decembrie 2016 referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 23 decembrie 2016

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 1.004 din 21 decembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016.──────────art. 1(1) prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a regulamentului (ue) nr. 995/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.(2) termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme ...

Monitorul Oficial 1035 din 22 Decembrie 2016 (M. Of. 1035/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 22 decembrie 2016

 având în vedere faptul că prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2016 a personalului din sectorul bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2016, şi luând în considerare faptul că în lipsa unei reglementări privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, începând cu 1 ianuarie 2017 s-ar aplica în integralitate prevederile ...

Monitorul Oficial 1034 din 22 Decembrie 2016 (M. Of. 1034/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 906 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 22 lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 195/2012,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 195/2012,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă circumstanţele şi procedura ...

 HOTĂRÂRE nr. 960 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din legea nr. 83/2016 pentru completarea legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i normele metodologice de aplicare a legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.650/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 968 din 4 ...

Monitorul Oficial 1035 din 22 Decembrie 2016 (M. Of. 1035/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 948 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul muncii şi afacerilor sociale între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii al Autorităţii Naţionale Palestiniene, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul de cooperare în domeniul muncii şi afacerilor sociale între ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale din românia şi ministerul muncii al autorităţii naţionale palestiniene, semnat la bucureşti la 22 iunie 2010. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul muncii, familiei, protecţiei   sociale şi persoanelor vârstnice, dragoş-nicolae pîslaru ministrul finanţelor publice,anca dana dragu ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 15 decembrie 2016.nr. 948. protocol de cooperare   în domeniul muncii şi afacerilor sociale între ministerul muncii,familiei şi protecţiei sociale din românia şi ministerul muncii al autorităţii naţionale palestinieneavând în vedere prevederile ...

 HOTĂRÂRE nr. 964 din 15 decembrie 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile ordinului ministrului transporturilor nr. 66/2016*) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe dn cb km 6+000 la tunari cu dj 200b",────────── *) ordinul ministrului transporturilor nr. 66/2016 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.──────────guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere ...

 HOTĂRÂRE nr. 966 din 15 decembrie 2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Ploieşti, judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867-869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul ploieşti, judeţul prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea serviciului român de informaţii în domeniul public al municipiului ploieşti, judeţul prahova, precum şi declararea ...

 HOTĂRÂRE nr. 967 din 15 decembrie 2016 privind actualizarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi darea în folosinţă cu titlu gratuit Federaţiei Române de Canotaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 874 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 80 alin. (14) din legea educaţiei fizice şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 970 din 15 decembrie 2016 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini care urmează să desfăşoare activităţi pe instalaţii offshore EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) străinilor care urmează să desfăşoare activităţi pe instalaţii offshore aflate într-o zonă maritimă de exploatare economică exclusivă a statului român, pentru persoane juridice române sau străine, ce desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a resurselor naturale din marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă a statului român, le va fi acordat dreptul de intrare şi de şedere în românia, în baza vizei ...

 HOTĂRÂRE nr. 965 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.391/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 14, literele c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) dotată cu sistem de avertizare sonoră;d) echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau ...

Monitorul Oficial 1036 din 22 Decembrie 2016 (M. Of. 1036/2016)

 CIRCULARĂ nr. 22 din 9 decembrie 2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 12 decembrie 2016, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui george coşbuc.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: valoare nominală 10 lei metal argint titlu ...

Monitorul Oficial 1037 din 22 Decembrie 2016 (M. Of. 1037/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016

Văzând proiectul regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul agenţiei naţionale de administrare a bunurilor indisponibilizate, şi referatul directorului general al agenţiei naţionale de administrare a bunurilor indisponibilizate nr. 8/18/2016,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. m) din regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei naţionale de administrare a bunurilor indisponibilizate, aprobat prin hotărârea guvernului ...

 HOTĂRÂRE nr. 955 din 15 decembrie 2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1hotărârea guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 492 din 2 iulie 2014, se abrogă.art. 2(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, grupurile de lucru, subgrupurile, platformele, birourile operaţionale specializate, echipele în sistem task-force (echipele mixte) sau alte forme de lucru, constituite prin acte ale autorităţilor sau instituţiilor guvernamentale, cu atribuţii în prevenirea şi combaterea ...

 HOTĂRÂRE nr. 956 din 15 decembrie 2016 privind transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016

Având în vedere art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea ministerului justiţiei, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, potrivit ...

 HOTĂRÂRE nr. 957 din 15 decembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2016/424 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a directivei 2000/9/ce,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării regulamentului (ue) 2016/424 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a directivei 2000/9/ce, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 81 din 31 martie 2016, denumit în continuare regulament.art. 2 se desemnează ministerul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul ...

 HOTĂRÂRE nr. 961 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 512 din 9 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ...

 HOTĂRÂRE nr. 962 din 15 decembrie 2016 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. e) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea ministerului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurării desfăşurării activităţii unor instituţii publice.art. 2ministerul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională ...

Monitorul Oficial 1039 din 22 Decembrie 2016 (M. Of. 1039/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 974 din 21 decembrie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Galaţi, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, cu suma de 17.741 mii lei, din fondul de rezervă bugetară ...

 HOTĂRÂRE nr. 976 din 21 decembrie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, cu suma de 66.000 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la ...

 HOTĂRÂRE nr. 977 din 21 decembrie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 cu suma de 22.770 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, şi alocarea acesteia judeţului neamţ, ...

 HOTĂRÂRE nr. 978 din 21 decembrie 2016 privind redistribuirea creditelor bugetare alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în bugetul pe anul 2016 între Ministerul Transporturilor şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (1) din legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă diminuarea cu 9.850 mii lei a creditelor bugetare alocate ministerului transporturilor în bugetul pe anul 2016 la capitolul 84.01 "transporturi", titlul 65 "cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".art. 2se aprobă suplimentarea cu 9.850 mii lei a creditelor bugetare alocate ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice în bugetul pe anul 2016 la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 65 "cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".art. 3se autorizează ministerul ...

 HOTĂRÂRE nr. 984 din 21 decembrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului mehedinţi de către domnul pavel cristinel. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 984.-----

 HOTĂRÂRE nr. 979 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al companiei naţionale "administraţia ...

Monitorul Oficial 1038 din 22 Decembrie 2016 (M. Of. 1038/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 973 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2016 la bugetul Fundaţiei Europene pentru Democraţie (European Endowment for Democracy) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 lit. j) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei voluntare a româniei pe anul 2016, în sumă totală de 160 mii euro, la bugetul fundaţiei europene pentru democraţie (european endowment for democracy).art. 2(1) plata contribuţiei voluntare a româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 936 din 8 decembrie 2016 pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe şi de modificare a anexelor nr. 1 şi nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 14 decembrie 2016 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d), e) şi h) şi ale art. 51 din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. ...

Monitorul Oficial 1027 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1027/2016)

Monitorul Oficial 1031 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1031/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 163 din 21 decembrie 2016 privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 11 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează mandatele senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 21 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  preŞedintele de vÂrstĂ al senatului  leon dĂnĂilĂbucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 163.anexĂ lista   senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016, ale căror   mandate au fost validate în şedinţa din 21 decembrie 2016 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── circumscripţia electorală nr. 1 - alba ...

 LISTĂ nr. 16 din 21 decembrie 2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016

   lista┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│nr. │ competitor electoral │ tip competitor ││crt.│ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│1 │spiridon ioan ...

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 21 decembrie 2016 pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din constituţia româniei, republicată şi ale art. 22 alin. (2) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul deputat nicolae-liviu dragnea, aparţinând grupului parlamentar al psd, se alege în funcţia de preşedinte al camerei deputaţilor.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 21 decembrie 2016. preŞedintele de vÂrstĂ al camerei deputaŢilor  miron ignatbucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 123. -----

 HOTĂRÂRE nr. 122 din 21 decembrie 2016 cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016

În temeiul art. 10 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează mandatele deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016, nominalizaţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 21 decembrie 2016. preŞedintele de vÂrstĂ al camerei deputaŢilor  miron ignatbucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 122.anexĂ   numele şi prenumele deputaţilor ale căror mandate au fost validate în şedinţa camerei deputaţilor din 21 decembrie 2016circumscripţia electorală nr. 1 alba1 bumb sorin-ioan ...

Monitorul Oficial 1027 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1027/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 947 din 15 decembrie 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300-km 14 + 000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 21 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada sebeş-turda", cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "autostrada sebeş-turda" - lot 1 secţiunea a, km 0 + 300-km 14 + 000, potrivit hărţii topografice/planului ...

Monitorul Oficial 1030 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1030/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, cu modificările şi completările ulterioare, a urmărit, prin impunerea unor proceduri speciale şi a unor termene fixe, să asigure finalizarea restituirii terenurilor către foştii proprietari, proces care se desfăşoară încă din anul 1991.prin articolul unic pct. 2 din legea nr. 103/2016 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în ...

Monitorul Oficial 1032 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1032/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 164 din 21 decembrie 2016 pentru alegerea preşedintelui Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 24 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unic domnul senator călin-constantin-anton popescu-tăriceanu, aparţinând grupului parlamentar al alianţei liberalilor şi democraţilor, se alege în funcţia de preşedinte al senatului.această hotărâre a fost adoptată de senat, în şedinţa din 21 decembrie 2016.   preŞedintele de vÂrstĂ al senatului  leon dĂnĂilĂbucureşti, 21 decembrie 2016.nr. 164. -----

 HOTĂRÂRE nr. 165 din 21 decembrie 2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 27 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aleg în funcţia de vicepreşedinte al biroului permanent al senatului următorii senatori:1. bădălău niculae - grupul parlamentar al psd2. manda iulian-claudiu - grupul parlamentar al psd3. scântei laura-iuliana - grupul parlamentar al pnl4. goţiu remus mihai - grupul parlamentar al usrart. 2 se aleg în funcţia de secretar al biroului permanent al senatului următorii senatori:1. Ţuţuianu ...

 HOTĂRÂRE nr. 124 din 21 decembrie 2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor următorii deputaţi:florin iordache grupul parlamentar al psdpetru-gabriel vlase grupul parlamentar al psdrovana plumb grupul parlamentar al psdmarian-cătălin predoiu grupul parlamentar al pnlart. 2se aleg în funcţia de secretar al camerei ...

Monitorul Oficial 1027 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1027/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 954 din 15 decembrie 2016 privind transmiterea unor parcele de teren, fără construcţii, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 21 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867-869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor parcele de teren alăturate, fără construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului şi din administrarea serviciului român de informaţii în proprietatea publică a municipiului bucureşti, precum şi declararea acestora din bunuri de interes ...

Monitorul Oficial 1028 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1028/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 933 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 37 alin. (3) din legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare a bunurilor indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă regulamentul privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare a bunurilor indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   ---------------p. ministrul justiţiei,gabriela scutea,secretar de stat ministrul finanţelor publice,   anca dana dragu ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorache  ministrul ...

Monitorul Oficial 1029 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1029/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 952 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 21 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 307 din 21 aprilie 2016, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. la articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) prin excepţie de la prevederile alin. (5), decontarea cotizaţiilor pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din ...

Monitorul Oficial 1025 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1025/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 932 din 8 decembrie 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 340 din 21 mai 2010, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:   "hotĂrÂre   pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a  unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă  medico-socială şi personalul care desfăşoară  activităţi de asistenţă medicală comunitară"2. ...

Monitorul Oficial 1023 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1023/2016)

 LISTA nr. 14 din 19 decembrie 2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016

  lista┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│nr. │ competitor electoral │ tip competitor ││crt.│ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1 ...

Monitorul Oficial 1024 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1024/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 942 din 15 decembrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 şi 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al companiei naţionale "administraţia porturilor dunării ...

Monitorul Oficial 1025 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1025/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 908 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) numărul maxim de posturi este de 171, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. la anexa nr. 1, sintagma "numărul maxim de posturi: 167" se înlocuieşte cu sintagma "numărul maxim de posturi: 171".3. la anexa nr. 2 punctul ii, nota va avea următorul cuprins:"notĂ:unităţile prevăzute ...

Monitorul Oficial 1024 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1024/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 945 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către comisia europeană, agenţia europeană de mediu şi secretariatele convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 584 din 4 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. poziţiile nr. 23 şi 27 se modifică şi vor avea următorul ...

Monitorul Oficial 1025 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1025/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 934 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz- Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016

Având în prevederile art. 2 alin. (3) lit. d^1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 4 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale ordinului viceprim-ministrului, ...

Monitorul Oficial 1026 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1026/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 162 din 20 decembrie 2016 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 5 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse constituie comisia de validare a mandatelor senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016, având următoarea componenţă nominală:┌────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│nr. │ numele şi prenumele │ partid/alianţă ││crt.│ ...

 HOTĂRÂRE nr. 121 din 20 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016

În temeiul art. 3 şi 4 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă componenţa nominală a comisiei de validare a mandatelor deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 20 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele de vÂrstĂ al camerei deputaŢilor  miron ignatbucureşti, 20 decembrie 2016.nr. 121.anexĂcomponenŢa nominalĂ   a comisiei de validare a camerei deputaţilor┌────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┐│nr. │ numele şi prenumele ...

Monitorul Oficial 1025 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1025/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 946 din 15 decembrie 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la sistemul informatic naţional de semnalări, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 653 din 21 septembrie 2010, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, literele g) şi h) vor avea următorul cuprins:"g) direcţia regim permise de conducere şi Înmatriculare a vehiculelor şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;h) agenţia naţională de administrare fiscală - direcţia generală a vămilor."2. anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien ...

 HOTĂRÂRE nr. 953 din 15 decembrie 2016 privind recunoaşterea Fundaţiei Olimpice Române ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte fundaţia olimpică română, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în bucureşti, strada pictor arthur verona nr. 1, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------  ministrul tineretului şi sportului, elisabeta lipă ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 15 decembrie 2016.nr. 953.  ----

Monitorul Oficial 1024 din 20 Decembrie 2016 (M. Of. 1024/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 917 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier - (Anina) - Reşiţa" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016

Având în prevederile art. 2 alin. (3) lit. d^1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 4 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi al ordinului viceprim-ministrului, ...

Monitorul Oficial 1018 din 19 Decembrie 2016 (M. Of. 1018/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 918 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Racordarea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 19 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d^1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 4 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale ordinului ...

Monitorul Oficial 1017 din 19 Decembrie 2016 (M. Of. 1017/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 903 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 75^1 alin. (2) din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă planul naţional de mobilitate, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul muncii, familiei, protecţiei   sociale şi persoanelor vârstnice, dragoş-nicolae pîslaruviceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncu ministrul fondurilor europene,  dragoş cristian dinubucureşti, 29 noiembrie 2016.nr. 903.anexa 1 listaunităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural cu grad de  marginalizare peste medie şi grad de marginalizare severă, ...

Monitorul Oficial 1016 din 19 Decembrie 2016 (M. Of. 1016/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 949 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila anexa nr. 1 punctul i litera a din hotărârea guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 7 se abrogă.art. iiposturile şi efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. i se redistribuie în cadrul jandarmeriei române pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă, prevăzute de lege. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorache  directorul serviciului de protecţie şi pază, lucian-silvan pahonţu   secretarul general al guvernului,   florin ...

 HOTĂRÂRE nr. 950 din 15 decembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul oradea, judeţul bihor, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi de la bugetul local ...

Monitorul Oficial 1022 din 19 Decembrie 2016 (M. Of. 1022/2016)

 LISTĂ nr. 13 din 19 decembrie 2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016

  lista┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│nr. │ competitor electoral │ tip competitor ││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│1. ...

Monitorul Oficial 1020 din 19 Decembrie 2016 (M. Of. 1020/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 23 noiembrie 2016 privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 2196/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1020 din 19 decembrie 2016──────────art. 1(1) dosarul de acreditare al furnizorului de servicii sociale, format din cerere de acreditare a furnizorului de servicii sociale şi documente justificative conform prevederilor legale, poate fi transmis astfel:a) electronic, în format needitabil, la adresa de e-mail a compartimentului de acreditare din cadrul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice: acreditare@mmuncii.gov.ro;b) în plic închis, format a4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea "solicitare de acreditare furnizor de servicii sociale", depus direct sau trimis ...

Monitorul Oficial 1021 din 19 Decembrie 2016 (M. Of. 1021/2016)

 NORME din 22 noiembrie 2016 de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.021 din 19 decembrie 2016

──────────adoptate de decizia nr. 329 din 22 noiembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.021 din 19 decembrie 2016──────────art. 1 camera auditorilor financiari din românia (cafr) transmite consiliului pentru supravegherea în interes public a profesiei contabile (csippc) proiectele de norme şi reglementări, precum şi alte acte emise de cafr, atât pe suport fizic - hârtie, cât şi pe suport electronic (prin e-mail), împreună cu documentaţia aferentă, în vederea avizării sau aprobării acestora în conformitate cu prevederile art. 61 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor ...

Monitorul Oficial 45 din 19 Decembrie 2016 (M. Of. 45/2016)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 8 decembrie 2016 la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul Grupului de Operatori din Serviciile Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare pe anii 2016-2017, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Dialog Social, sub nr. 1673 din data de 26.11.2015 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 4 din data de 18.12.2015, încheiat astăzi, 24.11.2016, înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. 1764 din data de 8.12.2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4, PARTEA a V-a, din 19 decembrie 2016

În conformitate cu prevederile legii nr. 62/2011 - a dialogului social, republicată, precum şi ale art. 1, alin. 4 din contractul colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2016-2017;urmare a negocierilor între părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2016-2017, s-au stabilit de comun acord următoarele:1. se modifică art. 59, alin. 1 care va avea următorul conţinut:"art. 59. - (1) - salariul de bază minim brut garantat în ...

Monitorul Oficial 1012 din 16 Decembrie 2016 (M. Of. 1012/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 920 din 8 decembrie 2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pe o perioadă de 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 59 alin. (1)-(3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 22/2007,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă transmiterea unui părţi din imobilul 888 mihail kogălniceanu, judeţul constanţa, aflat în domeniul public ...

Monitorul Oficial 1013 din 16 Decembrie 2016 (M. Of. 1013/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016

Având în vedere necesitatea creării cadrului legal necesar pentru implementarea în regim de urgenţă, începând cu 1 ianuarie 2017, a liniilor directoare şi a obiectivelor prevăzute în memorandumul cu tema "aprobarea strategiei programului «prima casă» (2017-2021)", adoptat de guvern în data de 29 noiembrie 2016, precum şi perioada scurtă de timp rămasă până la sfârşitul anului şi necesitatea modificării şi a legislaţiei secundare aferente programului "prima casă", astfel încât începând cu anul 2017 cadrul legal aferent acestui program să reflecte aspectele menţionate în strategia programului "prima casă",pentru preîntâmpinarea producerii unor consecinţe negative, cu impact asupra bugetului de stat, în cadrul ...

Monitorul Oficial 1012 din 16 Decembrie 2016 (M. Of. 1012/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 921 din 8 decembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ...

 HOTĂRÂRE nr. 922 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutului de investigare a crimelor comunismului şi memoria exilului românesc, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:"f) colaborarea cu alte instituţii abilitate în vederea organizării de activităţi muzeale sau expoziţionale atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, precum şi ...

Monitorul Oficial 1014 din 16 Decembrie 2016 (M. Of. 1014/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 902 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale pentru locuinţe, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 620/2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 3. - (1) a.n.l. coordonează constituirea, atragerea şi administrarea unor surse de finanţare, în condiţiile legii, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere."2. la articolul 4, alineatul (1) va avea următorul ...

Monitorul Oficial 1012 din 16 Decembrie 2016 (M. Of. 1012/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 924 din 8 decembrie 2016 privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a elementelor-cadru de descriere tehnică a imobilului situat în municipiul giurgiu, aflat în domeniul public al statului şi ...

Monitorul Oficial 1014 din 16 Decembrie 2016 (M. Of. 1014/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 916 din 8 decembrie 2016 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru Clubul Copiilor Roman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice - inspectoratul Şcolar judeţean neamţ pentru clubul copiilor roman a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului local al municipiului ...

 HOTĂRÂRE nr. 931 din 8 decembrie 2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1În vederea promovării reformelor bugetare şi structurale necesare creşterii flexibilităţii economiei româneşti şi pregătirii măsurilor necesare trecerii la moneda euro se constituie comitetul interministerial pentru trecerea la moneda euro, denumit în continuare comitet.art. 2(1) comitetul are rol consultativ şi este compus din:a) preşedinte: prim-ministrul;b) vicepreşedinte: ministrul finanţelor ...

Monitorul Oficial 1015 din 16 Decembrie 2016 (M. Of. 1015/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 941 din 15 decembrie 2016 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016

În temeiul art. 108 alin. (1) şi (4) din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului apărării naţionale din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2016, cu suma de 652.000 mii lei, la capitolul 60.01 "apărare", repartizată astfel:- titlul 20 "bunuri şi servicii" - 191.423 mii lei;- titlul 71 "active nefinanciare" - 460.577 mii lei.art. 2ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile ...

 HOTĂRÂRE nr. 943 din 15 decembrie 2016 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru acordarea justei despăgubiri Societăţii Comerciale Uzinele Mecanice Timişoara - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016

În baza sentinţei civile nr. 1.680/2014 pronunţate de curtea de apel bucureşti, secţia a viii-a contencios administrativ şi fiscal, definitivă prin decizia civilă nr. 2.575/2016 pronunţată de Înalta curte de casaţie şi justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal,având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata sumei de 41.515.860 lei societăţii comerciale uzinele mecanice timişoara - s.a., ...

 HOTĂRÂRE nr. 935 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3^5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează ...

Monitorul Oficial 1007 din 15 Decembrie 2016 (M. Of. 1007/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 904 din 29 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 15 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 488 din 3 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, literele p) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "p) comitetul de management pentru coordonarea fondurilor esi reprezintă structura interinstituţională de analiză şi identificare a soluţiilor pentru problemele operaţionale cu relevanţă ...

Monitorul Oficial 1008 din 15 Decembrie 2016 (M. Of. 1008/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 923 din 8 decembrie 2016 privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din proprietatea privată a statului şi administrarea agenţiei domeniilor statului în proprietatea publică a statului şi administrarea agenţiei domeniilor statului a unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă, având datele de identificare prevăzute în anexa ...

Monitorul Oficial 1006 din 15 Decembrie 2016 (M. Of. 1006/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 928 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional de evaluare şi examinare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:"s) monitorizează respectarea acordurilor-cadru şi a contractelor subsecvente - încheiate cu ofertanţi - privind manualele şcolare în vederea achiziţionării, completării stocurilor şi asigurării traducerii în limbile minorităţilor naţionale."2. la articolul 4, alineatele (2), ...

 HOTĂRÂRE nr. 929 din 8 decembrie 2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2015/2.219 al parlamentului european şi al consiliului din 25 noiembrie 2015 privind agenţia uniunii europene pentru formare în materie de aplicare a legii (cepol) şi de înlocuire şi de abrogare a deciziei 2005/681/jai a consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional, precum şi măsuri pentru aplicarea regulamentului (ue) 2015/2.219 al parlamentului european şi al consiliului din 25 noiembrie 2015 privind agenţia uniunii europene pentru formare în materie de aplicare a legii (cepol) şi de înlocuire şi de abrogare a deciziei ...

 HOTĂRÂRE nr. 930 din 8 decembrie 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiţii "legătura reţelei de metrou cu aeroportul internaţional henri coandă - otopeni" din hotărârea guvernului nr. 1.030/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "legătura reţelei de metrou cu aeroportul internaţional henri coandă - otopeni", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 648 din 1 octombrie 2009, după cum urmează:"legătura reţelei de metrou cu aeroportul internaţional ...

Monitorul Oficial 1010 din 15 Decembrie 2016 (M. Of. 1010/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 940 din 15 decembrie 2016 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. ix din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2016 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru asigurarea necesarului ...

Monitorul Oficial 1009 din 15 Decembrie 2016 (M. Of. 1009/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016

Având în vedere faptul că neadoptarea, prin ordonanţă de urgenţă, a acestor măsuri imediate şi a reglementărilor pentru implementarea lor generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra bunei desfăşurări a sistemului naţional de învăţământ, dar şi asupra diverselor categorii de beneficiari,luând în considerare nevoia asigurării unei bune funcţionări a sistemului naţional de învăţământ şi a atingerii obiectivelor strategice stabilite în domeniu, precum şi pentru a acţiona în sensul respectării asumărilor internaţionale ale româniei faţă de statele membre ale spaţiului european al Învăţământului superior (seis) şi faţă de uniunea europeană şi partenerii naţionali noncomunitari,întrucât învăţământul constituie prioritate naţională şi a actualului ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 8 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016

Având în vedere faptul că prin legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, au fost promovate o serie de măsuri pentru pregătirea punerii în aplicare a noului cod de procedură civilă, fiind amânată, până la data de 1 ianuarie 2016, aplicarea unor dispoziţii ale acestui cod,ţinând seama de faptul că, ulterior, dispoziţiile mai sus amintite au fost prorogate, până la data de 1 ianuarie 2017, prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute ...

Monitorul Oficial 1007 din 15 Decembrie 2016 (M. Of. 1007/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*) privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016

──────────*) republicată în temeiul art. ii din hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2007 privind aprobarea statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a codului de etică profesională şi disciplină ale uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 919 din 15 noiembrie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor ...

 CODUL DE ETICĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*) profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016

──────────*) aprobat de hotărârea nr. 3/2007 republicată, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1007 din 15 decembrie 2016.──────────cap. iintroducereart. 1codul de etică profesională şi disciplină al uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă împreună cu ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare o.u.g., şi statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă constituie principalele reguli conform cărora uniunea naţională a practicienilor în insolvenţă (unpir), denumită în continuare uniunea, şi membrii ei îşi desfăşoară activitatea.art. 2codul de etică profesională şi disciplină cuprinde ...

 HOTĂRÂRE nr. 103 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016

Având în vedere procesul-verbal nr. 11.022 încheiat la data de 28 noiembrie 2016 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi votul valabil exprimat,în temeiul:- prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederilor art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- prevederilor art. 10 şi art. 20 alin. (2) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri ...

Monitorul Oficial 1009 din 15 Decembrie 2016 (M. Of. 1009/2016)

 NORME din 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1009 din 15 decembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 1410 din 12 decembrie 2016 publicat în monitorul oficial nr. 1009 din 15 decembrie 2016.──────────art. 1 unităţile sanitare, denumite în continuare unităţi, furnizori de servicii medicale, atât din sectorul public, cât şi din cel privat, care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale şi în care sunt efectuate intervenţii medicale, au obligaţia de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la:a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea;b) identitatea şi statutul profesional al salariaţilor din cadrul unităţii sanitare, furnizor de servicii medicale;c) regulile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unităţi cu paturi;d) starea de ...

Monitorul Oficial 1004 din 14 Decembrie 2016 (M. Of. 1004/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 859 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 6 alin. (3), precum şi al art. 43 alin. (1) şi (2) din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă planul naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului dunărea care este cuprinsă în teritoriul româniei, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă sau subterană - componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al ...

 HOTĂRÂRE nr. 912 din 8 decembrie 2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea agenţiei domeniilor statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în ...

Monitorul Oficial 1003 din 14 Decembrie 2016 (M. Of. 1003/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 925 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al deciziei comisiei europene c(2016) 7522 final din 16 noiembrie 2016 privind ajutorul de stat pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, litera m) se ...

 HOTĂRÂRE nr. 926 din 8 decembrie 2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 1 "localităţile şi arealele pentru care se acordă statutul de staţiune balneoclimatică" la hotărârea guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 743 din 24 octombrie ...

Monitorul Oficial 1004 din 14 Decembrie 2016 (M. Of. 1004/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 915 din 8 decembrie 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 48 + 900-km 93 + 500, Rovinari-Bumbeşti-Jiu", judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.133/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "reabilitare dn 66 filiaşi-petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 48 + 900-km 93 + 500, rovinari-bumbeşti-jiu", judeţul gorj,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "reabilitare dn ...

Monitorul Oficial 1005 din 14 Decembrie 2016 (M. Of. 1005/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016

Având în vedere faptul că valoarea scăzută a indemnizaţiilor şi a sporurilor actuale acordate invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război nu permite menţinerea unui nivel de trai decent,ţinând cont de faptul că modificarea cuantumului acestor drepturi constituie o necesară compensaţie a sacrificiului făcut de beneficiari în timpul războiului şi, ulterior, în societate,având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizaţii, statul trebuie să îşi manifeste, fără întârziere, recunoştinţa faţă de aceştia.În considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.art. ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016

Având în vedere necesitatea modificării şi completării legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, într-un termen cât mai scurt, astfel încât românia să se conformeze modificărilor legislaţiei europene în materie, precum şi necesitatea reglementării exprese a anumitor aspecte, în vederea realizării unui cadru care să elimine impactul negativ în ceea ce priveşte efectul inundaţiilor, să contribuie la atingerea obiectivului de asigurare a stării bune a apelor şi, nu în ultimul rând, să contribuie la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene,realizând că, drept urmare a netranspunerii directivei 2014/101/ue a comisiei din 30 octombrie 2014 de modificare a directivei ...

 HOTĂRÂRE nr. 927 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. imetodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 430/2008, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 339 din 1 mai 2008, se modifică după cum urmează:1. la articolul 6 alineatul (6), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) se depune de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă, la registratura ...

Monitorul Oficial 1000 din 13 Decembrie 2016 (M. Of. 1000/2016)

 PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2016 de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.819 din 25 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1000 din 13 decembrie 2016.──────────art. 1prin prezenta se reglementează:a) procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;b) condiţiile în baza cărora se emite avizul conform al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;c) documentele care stau la baza emiterii avizului conform privind schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.art. 2avizul conform ...

 HOTĂRÂRE nr. 919 din 8 decembrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru compania naţională a uraniului - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru dacian julien cioloŞcontrasemnează:   -----------------  ministrul ...

Monitorul Oficial 997 din 12 Decembrie 2016 (M. Of. 997/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 889 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020, denumită în continuare strategie, prevăzută în anexa care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 996 din 12 Decembrie 2016 (M. Of. 996/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 884 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017-2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 63 alin. (10) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2017, 2018 şi 2019.art. 2pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt ...

Monitorul Oficial 998 din 12 Decembrie 2016 (M. Of. 998/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 901 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. iv lit. g) din legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor regulamentului (ue) nr. 305/2011 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a directivei 89/106/cee a consiliului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 876 din 21 decembrie 2012, ...

 HOTĂRÂRE nr. 913 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. b), c) şi f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 443/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea conversmin - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul ...

 HOTĂRÂRE nr. 914 din 8 decembrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "AVIOANE" - S.A. CRAIOVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea "avioane" - s.a. craiova, aflată sub ...

Monitorul Oficial 999 din 12 Decembrie 2016 (M. Of. 999/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016

Având în vedere importanţa patrimoniului cultural în general şi a celui cinematografic în special, ca factor determinant al identităţii naţionale şi ca vector de imagine a ţării,având în vedere importanţa strategică a sectorului cinematografic ca sector relevant şi vector crucial al culturii române în lume, dar şi în contextul preluării în condiţii optime a preşedinţiei consiliului uniunii europene în 2019,ţinând cont că, în ultimul deceniu, domeniul cinematografiei cunoaşte o evoluţie rapidă şi s-a consolidat ca sector cultural relevant în lume şi în contextul exploziei industriilor creative în românia,având în vedere decalajul semnificativ între potenţialul creativ demonstrat al industriei cinematografice din ...

Monitorul Oficial 998 din 12 Decembrie 2016 (M. Of. 998/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016

O cerinţă expresă a unor pături largi ale societăţii, care este tot mai des exprimată în spaţiul public, se referă la debirocratizare şi simplificarea administrativă.un exemplu în acest sens îl constituie acordarea beneficiilor de asistenţă socială bazate pe testarea mijloacelor, respectiv ajutorul social acordat în baza legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în ...

Monitorul Oficial 993 din 09 Decembrie 2016 (M. Of. 993/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.387 din 14 noiembrie 2016 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 9 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi ale art. 64 din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 326/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- după articolul ...

Monitorul Oficial 994 din 09 Decembrie 2016 (M. Of. 994/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 911 din 8 decembrie 2016 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, precum şi stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea acestui imobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, având în vedere art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 986 din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 986/2016)

 NORMĂ nr. 39 din 25 noiembrie 2016 privind asigurările auto din România EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 8 decembrie 2016

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), (5) şi (6), art. 18 alin. (6) şi (10), art. 20 alin. (4), art. 37 alin. (2) şi ale art. 38 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule ...

 HOTĂRÂRE nr. 828 din 9 noiembrie 2016 privind aprobarea stemei comunei Crăieşti, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei crăieşti, judeţul mureş prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 9 noiembrie 2016.nr. 828.anexa 1stema*)comunei crăieşti, judeţul mureş──────────*) notă ctce:stema se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 986 din 8 decembrie ...

 HOTĂRÂRE nr. 836 din 9 noiembrie 2016 privind aprobarea stemei comunei Cetăţeni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei cetăţeni, judeţul argeş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 9 noiembrie 2016.nr. 836.anexa 1 stemacomunei cetăţeni, judeţul argeş*)──────────*) notă ctce:stema comunei cetăţeni, judeţul argeş, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

Monitorul Oficial 987 din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 987/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 893 din 29 noiembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea denumirii unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul general pentru imigrări şi structurile sale teritoriale, potrivit datelor prevăzute în anexa care face ...

Monitorul Oficial 990 din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 990/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 noiembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016

Având în vedere necesitatea asigurării unui management adecvat şi eficient al ariilor naturale protejate, care ocupă 22,68% din teritoriul româniei, precum şi faptul că managementul acestor arii poate avea impact economic şi social semnificativ,ţinând cont de situaţia ariilor naturale protejate care nu au administratori şi pentru care structurile din subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului asigurau un nivel minim de administrare, respectiv situaţia celor trei parcuri naţionale şi naturale care nu beneficiază de structuri de administrare şi a 32% din siturile natura 2000, care nu au administratori,luând în considerare faptul că responsabilitatea privind coordonarea administrării ariilor naturale protejate şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 910 din 8 decembrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Marossy Zoatan Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de subprefect al judeţului timiş de către domnul marossy zoltan gheorghe.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ  contrasemnează: -----------------  ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 8 decembrie 2016.nr. 910. ----

Monitorul Oficial 989 din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 989/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 891 din 29 noiembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - direcţia generală anticorupţie, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 890 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a româniei, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 445/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 346 din 24 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 6. - (1) culoarul de frontieră, fâşia de protecţie a frontierei de stat şi semnele de frontieră, constituite potrivit legii, se administrează ...

Monitorul Oficial 988 din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 988/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 900 din 29 noiembrie 2016 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 lit. g) şi art. 18 din legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2016 de un ajutor anual în cuantum de 335 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi ...

Monitorul Oficial 989 din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 989/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 898 din 29 noiembrie 2016 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara, instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea teatrului naţional "mihai eminescu" din timişoara, instituţie publică, aflată în subordinea ministerului culturii, a bunului imobil, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin ...

Monitorul Oficial 991 din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 991/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 909 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 799/2014 privind implementarea programului operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 19 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional şi procedural de gestionare a fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate din acest fond."2. la articolul ...

Monitorul Oficial 990 din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 990/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 894 din 29 noiembrie 2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0406 Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la imobilul aflat în administrarea ministerului afacerilor interne - u.m. 0406 constanţa, înregistrat la poziţia nr. m.f.p. 101.124, ca urmare a modificării valorii de inventar ...

Monitorul Oficial 989 din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 989/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 897 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 8 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicare unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 55/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 348 din 13 iunie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiprezenta hotărâre intră în vigoare ...

Monitorul Oficial 985 din 07 Decembrie 2016 (M. Of. 985/2016)

 NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 985 din 7 decembrie 2016

──────────aprobate de hotărârea guvernului nr. 867 din 16 noiembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 985 din 7 decembrie 2016.────────── cap. idispoziţii generale şi organizatorice secŢiunea 1dispoziţii generale art. 1(1) În procesul de realizare a concesiunilor de lucrări şi a concesiunilor de servicii, denumite în continuare contracte de concesiune, în orice situaţie pentru care nu există o reglementare expresă, se aplică principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, denumită în continuare lege.(2) În sensul paragrafului 2 ...

Monitorul Oficial 983 din 07 Decembrie 2016 (M. Of. 983/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 895 din 29 noiembrie 2016 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova) a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie al judeţului olt şi inspectoratul de jandarmi judeţean dolj (um 0654 craiova) a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului prin hotărârea consiliului local al comunei dobrun nr. 49/2015 şi hotărârea consiliului judeţean dolj nr. 318/2015, precum şi înscrierea acestora ...

 HOTĂRÂRE nr. 896 din 29 noiembrie 2016 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul "Multinational Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 2 din hotărârea guvernului nr. 435/2013 privind participarea serviciului român de informaţii şi a ministerului apărării naţionale la proiectul "multinational cyber defence capability development 2 - mn cd2", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 413 din 9 iulie 2013, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) pentru perioada 2017-2022, din bugetul aprobat serviciului român de informaţii se asigură plata contribuţiei naţionale pentru proiectul prevăzut la art. 1, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro anual, ...

 HOTĂRÂRE nr. 880 din 23 noiembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2810, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, înregistrat ...

 HOTĂRÂRE nr. 892 din 29 noiembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea ministerului afacerilor interne - u.m. 0524 drobeta-turnu severin, înregistrat la poziţia cu nr. m.f.p. 106.191, potrivit datelor prevăzute în anexa care face ...

Monitorul Oficial 981 din 07 Decembrie 2016 (M. Of. 981/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016

În temeiul art. 433 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adunarea generală naţională a colegiului medicilor din românia hotărăşte:art. i hotărârea adunării generale naţionale a colegiului medicilor din românia nr. 2/2012 privind adoptarea statutului şi a codului de deontologie medicală ale colegiului medicilor din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 298 din 7 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. anexa nr. 1 "statutul colegiului medicilor din românia" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.2. anexa nr. 2 ...

Monitorul Oficial 985 din 07 Decembrie 2016 (M. Of. 985/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 899 din 29 noiembrie 2016 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (39) al articolului 3 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (40) şi (41), cu următorul cuprins:"(40) faţă de plafonul suplimentar de 500 milioane lei prevăzut la alin. (39), pentru anul 2016 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din ordonanţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 867 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 115 din legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul finanţelor publice,anca dana dragu   preşedintele agenţiei naţionale pentru achiziţii publice, bogdan puşcaşviceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncuviceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,  costin grigore borc   p. ministrul fondurilor ...

Monitorul Oficial 976 din 06 Decembrie 2016 (M. Of. 976/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016

Având în vedere că prin aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice păşunatul animalelor în perioada 6 decembrie-24 aprilie şi se impune stabulaţia permanentă, fapt care determină îmbolnăviri ale ongloanelor, îmbâcsirea cojocului de lână care generează boli ale aparatului respirator, conducând astfel la pierderi majore în rândul efectivelor de animale,ţinând cont că în cadrul raselor de ovine din românia, rasa Ţurcană este majoritară, fiind o rasă creată de-a lungul secolelor în libertate, iar limitarea mişcării în ferestrele iernii conduce, implicit, la degenerarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 888 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.087.395 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 550 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi alunecări de teren. prim-ministru  dacian ...

Monitorul Oficial 978 din 06 Decembrie 2016 (M. Of. 978/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016

Având în vedere că în românia vor avea loc în data de 11 decembrie 2016 alegeri parlamentare, iar în acest context românia trebuie să sprijine exercitarea dreptului de vot conform legii pentru toţi cetăţenii români, inclusiv pentru elevii şi studenţii care îşi desfăşoară studiile liceale şi universitare în altă localitate decât localitatea de domiciliu,întrucât perioada până la desfăşurarea alegerilor este foarte scurtă, ceea ce conferă caracter de urgenţă prezentelor măsuri,având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, ...

 HOTĂRÂRE nr. 886 din 29 noiembrie 2016 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului delegat (ue) 2016/1.613 al comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi ale regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se desemnează ministerul agriculturii şi dezvoltării ...

Monitorul Oficial 974 din 06 Decembrie 2016 (M. Of. 974/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 868 din 23 noiembrie 2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 5 alin. (2) şi art. 11 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a regiei autonome pentru activităţi nucleare drobeta-turnu severin şi înfiinţarea regiei autonome tehnologii pentru energia nucleară - raten, aprobată prin legea nr. 302/2013, precum şi art. 6 alin. (1) din ...

Monitorul Oficial 979 din 06 Decembrie 2016 (M. Of. 979/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 885 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 6 decembrie 2016

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,  guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. inormele metodologice de aplicare a legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 174/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după alineatul (1) al articolului 15 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităţi autorizate ...

Monitorul Oficial 977 din 06 Decembrie 2016 (M. Of. 977/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 6 decembrie 2016

 având în vedere necesitatea susţinerii procesului investiţional prin extinderea aplicării facilităţii de scutire de impozit a profitului reinvestit şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice, concomitent cu aplicarea nelimitată în timp a acestei facilităţi fiscale, ţinând cont de necesitatea sprijinirii mediului de afaceri prin extinderea regimului fiscal favorabil aplicabil în cazul programului stock option plan şi pentru titlurile de participare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, acordate angajaţilor, administratorilor şi/sau directorilor persoanelor juridice, inclusiv celor afiliate, şi în vederea susţinerii măsurii de fidelizare şi motivare a acestor persoane, luând în considerare ...

Monitorul Oficial 970 din 05 Decembrie 2016 (M. Of. 970/2016)

 PROCEDURĂ din 24 noiembrie 2016 de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.097 din 24 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial nr. 970 din 5 decembrie 2016──────────cap. ireguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţăart. 1mijloace electronice prin care se poate realiza comunicarea(1) organele fiscale locale pot opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil prin următoarele mijloace electronice de transmitere la distanţă:a) fax;b) e-mail (căsuţă de poştă electronică);c) platformă de contact pusă la dispoziţie de către organele fiscale locale.(2) comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte ...

 HOTĂRÂRE nr. 879 din 23 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. iii din ordonanţa guvernului nr. 8/2016 pentru modificarea şi completarea legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, ale art. 7^1 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1 din legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, prevăzute în anexa care ...

 NORME din 23 noiembrie 2016 privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016

──────────aprobate prin hotărârea nr. 879 din 23 noiembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 970 din 5 decembrie 2016──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme reglementează pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, definiţi potrivit art. 1^1 lit. ae) din legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.(2) pot avea acces la pregătirea profesională prevăzută la art. 2 şi la atestarea profesională prevăzută la art. 3 persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7^1 alin. ...

Monitorul Oficial 971 din 05 Decembrie 2016 (M. Of. 971/2016)

 NORMĂ nr. 38 din 23 noiembrie 2016 privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 22 noiembrie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. ...

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-IA din 25 octombrie 2016 "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.338 din 25 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial nr. 971 din 5 decembrie 2016.──────────preambul1. activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (codul aerian civil), prin actele normative interne din domeniu, în conformitate cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago în 1944, şi ale altor convenţii şi acorduri la care românia este parte.2. În scopul asigurării, organizării şi desfăşurării activităţilor de registru şi de înmatriculare a aeronavelor civile, ministerul transporturilor emite, în calitatea ...

Monitorul Oficial 972 din 05 Decembrie 2016 (M. Of. 972/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 866 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 394/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 422 din 6 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 9, alineatul (2) se abrogă.2. la articolul 25 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) 4.445.400 lei pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, ...

Monitorul Oficial 973 din 05 Decembrie 2016 (M. Of. 973/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 887 din 29 noiembrie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, cu suma de 53.955 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016