Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 934 din 8 decembrie 2016  pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 934 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz- Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016

    Având în prevederile art. 2 alin. (3) lit. d^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 792/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa",
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa", prevăzut în anexa nr. 1, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate.
    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică şi de interes naţional, situate pe teritoriul administrativ al municipiului Reşiţa, în apropriere de drumul naţional DN 58 Reşiţa-Caransebeş, amplasate în partea de sud a Staţiei de 400/220/110 kV Reşiţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, pe baza unui raport de evaluare, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, situate pe teritoriul administrativ al municipiului Reşiţa, în apropriere de drumul naţional DN 58 Reşiţa-Caransebeş, amplasate în partea de sud a Staţiei de 400/220/110 kV Reşiţa, în cuantum total de 36.992,00 lei, care sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie" - titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
    ART. 5
    Suma 36.992,00 lei se virează de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică şi de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 6
    (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are obligaţia înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la art. 3.
    ART. 7
    Planul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                    Viceprim-ministru, ministrul economiei,
                 comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
                              Costin Grigore Borc

                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 8 decembrie 2016.
    Nr. 934.


    ANEXA 1

                                 AMPLASAMENTUL
                     obiectivul de investiţii "Trecerea la
              tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-
                  Timişoara-Săcălaz-Arad-Staţia 400/220/110 kV
               Reşiţa" şi suprafeţele de teren aferente acestuia


┌────┬────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Top - parcelă │Suprafaţă│ │
│crt.│ Proprietar │ teren │ (mp) │ Coordonate Stereografic 1970 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ Cod │ │ │ │
│ │ │ │ │punct │ X │ Y │ d(m) │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 1 │Dinulescu Vasile │ 809/2/b/44/1 │ 489 │ 2 │ 431919.67│ 258846.32│ 39,151 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 3 │ 431908.73│ 258838.10│ 13,684 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 4 │ 431902.12│ 258846.28│ 10,517 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 5 │ 431901.21│ 258847.40│ 1,443 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 6 │ 431900.94│ 258847.73│ 0,426 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 40 │ 431893.82│ 258845.52│ 7,455 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 39 │ 431902.66│ 258834.58│ 14,065 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 1 │ 431944.34│ 258815.92│ 45,666 │
│ │ │ │ ├──────┴───────────┴───────────┴──────────┤
│ │ │ │ │ Suprafaţa = 489,18 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ Cod │ │ │ │
│ │ │ │ │punct │ X │ Y │ d(m) │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 2 │Dinulescu Vasile │ 809/2/b/46/1 │ 2170 │ 16 │ 431823.90│ 258889.08│ 33.91 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 15 │ 431861.69│ 258842.33│ 60.11 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 14 │ 431882.69│ 258859.30│ 27.00 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 13 │ 431888.65│ 258851.92│ 9.49 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 12 │ 431893.82│ 258845.52│ 8.23 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 6 │ 431900.94│ 258847.73│ 7.45 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 5 │ 431898.98│ 258850.16│ 3.12 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 4 │ 431858.61│ 258900.09│ 64.21 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 3 │ 431850.31│ 258910.35│ 13.20 │
│ │ │ │ ├──────┴───────────┴───────────┴──────────┤
│ │ │ │ │ Suprafaţa totală măsurată = 2.170 mp │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ Cod │ │ │ │
│ │ │ │ │punct │ X │ Y │ d(m) │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 3 │Nica Mărioara Cornelia │ 809/2/63/1 │ 860 │ 10 │ 431845.55│ 259006.15│ 12.69 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 11 │ 431823.38│ 259001.58│ 22.64 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 3 │ 431853.40│ 258964.43│ 47.76 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 2 │ 431869.26│ 258976.77│ 20.10 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 1 │ 431853.52│ 258996.27│ 25.06 │
│ │ │ │ ├──────┴───────────┴───────────┴──────────┤
│ │ │ │ │ Suprafaţa = 860 mp │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ Cod │ │ │ │
│ │ │ │ │punct │ X │ Y │ d(m) │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 4 │Gale Vasile │ 809/2/64/2/1 │ 722 │ 1 │ 431845.55│ 259006.15│ 22.64 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 3 │ 431822.92│ 259034.18│ 36.02 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 7 │ 431804.73│ 259030.43│ 18.58 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 5 │ 431801.91│ 259028.15│ 3.63 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 6 │ 431823.38│ 259001.58│ 34.16 │
│ │ │ │ ├──────┴───────────┴───────────┴──────────┤
│ │ │ │ │ Suprafaţa = 722 mp │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ Cod │ │ │ │
│ │ │ │ │punct │ X │ Y │ d(m) │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 5 │Gale Vasile │ 809/2/65/1 │ 70 │ 9 │ 431817.57│ 259040.81│ 8,519 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 7 │ 431804.73│ 259030.43│ 16,511 │
│ │ │ │ ├──────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 8 │ 431822.92│ 259034.18│ 18,573 │
│ │ │ │ ├──────┴───────────┴───────────┴──────────┤
│ │ │ │ │ Suprafaţa = 70,32 │
└────┴────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

                                     LISTA
                    cuprinzând imobilele proprietate privată
     care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii
              "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de
      Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa",
          proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele
                    individuale aferente despăgubirilor

┌────┬──────────────────────────┬───────────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │ Suprafaţă │ Valoare │
│crt.│ Proprietar │ Top parcelă teren │ (mp) │ (lei) │
├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │Dinulescu Vasile │ 809/2/b/44/1 │ 489 │ 4.196,00│
├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2 │Dinulescu Vasile │ 809/2/b/46/1 │ 2170 │ 18.620,00│
├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3 │Nica Mărioara Cornelia │ 809/2/63/1 │ 860 │ 7.379,00│
├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 4 │Gale Vasile │ 809/2/64/2/1 │ 722 │ 6.196,00│
├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 5 │Gale Vasile │ 809/2/65/1 │ 70 │ 601,00│
├────┼──────────────────────────┴───────────────────┴───────────┼───────────┤
│ 6 │ Total │ 36.992,00│
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016