Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 29 decembrie 2016  privind acordarea unor ajutoare de urgenţă victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 29 decembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 30 decembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru persoanele grav afectate, denumite în continuare răniţi, în tragicul eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015, care beneficiază de servicii medicale cu internare sau în ambulatoriu, denumite în continuare tratament.
    (2) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) se acordă ca sprijin financiar pentru acoperirea unor costuri generate de urmarea tratamentelor, altele decât cele suportate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru susţinerea cheltuielilor persoanelor care însoţesc răniţii şi asigură sprijin pentru aceştia.
    (3) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) se acordă până la finalizarea perioadei de tratament, corespunzătoare perioadei reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015, aprobată prin Legea nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă tratamentul se efectuează în ţară sau în străinătate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele membre ale Spaţiului Economic European sau în alte state.
    ART. 2
    (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă în următoarele cuantumuri:
    a) echivalentul în lei a câte 2.000 euro lunar, în cazul tratamentului în străinătate;
    b) câte 100 lei/zi, în cazul tratamentului în ţară în altă localitate decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau are reşedinţa rănitul;
    c) câte 30 lei/zi, în cazul tratamentului în ţară în localitatea în a cărei rază teritorială domiciliază sau are reşedinţa rănitul.
    (2) Pentru ajutoarele de urgenţă prevăzute la alin. (1) lit. a), nivelul în lei se calculează la cursul euro stabilit de Banca Naţională a României în ziua anterioară celei în care rănitul depune cererea prevăzută la art. 3 alin. (1), respectiv la art. 5.
    (3) Dacă din calcul rezultă o sumă fracţionară, aceasta se rotunjeşte la leu în favoarea rănitului.
    ART. 3
    (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă la cererea rănitului.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de copia actului de identitate al rănitului.
    (3) Modelul cererii este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (4) Cererea şi copia actului de identitate al rănitului se depun şi se înregistrează la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în a cărei rază locuieşte sau are reşedinţa rănitul.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru răniţii care au domiciliul sau reşedinţa stabilite în judeţele ţării, dar care se află pe raza municipiului Bucureşti la tratament, cererea se poate depune la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care o va transmite agenţiilor teritoriale în a căror rază domiciliază sau au reşedinţa însoţitorii.
    (6) În situaţia în care rănitul se află în străinătate, cererea şi copia actului de identitate al rănitului se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestuia, transmite cererea, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea de către rănit, la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
    ART. 4
    (1) Ajutorul prevăzut la art. 1 se acordă:
    a) pentru luna calendaristică în care se efectuează tratamentul, indiferent de numărul de zile de tratament din aceasta, în cazul tratamentului în străinătate;
    b) proporţional pentru numărul de zile din lună în care se efectuează tratamentul, în cazul tratamentului în ţară.
    (2) În situaţia în care rănitul primeşte tratament atât în ţară, cât şi în străinătate, ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 1 se pot acorda atât pentru perioada de tratament în străinătate, cât şi în ţară.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă perioada este compusă atât din perioade de tratament în ţară, cât şi din perioade de tratament în străinătate, sumele cu titlu de ajutor suplimentar se cumulează şi se vor acorda integral pentru tratamentul în străinătate şi corespunzător numărului de zile pentru tratamentul în ţară.
    ART. 5
    Cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) se depune pentru fiecare perioadă de tratament, dacă acesta depăşeşte o lună calendaristică, după caz, la agenţia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază rănitul, la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe.
    ART. 6
    (1) În vederea certificării perioadei de tratament în ţară sau în străinătate, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite lunar Ministerului Sănătăţii, în ultima zi a lunii, lista cu solicitările înregistrate până la acea dată. Lista conţine numele, prenumele şi codul numeric personal ale rănitului, precum şi furnizorul de servicii medicale care asigură tratamentul şi, după caz, statul în care se află unitatea medicală, aşa cum sunt acestea declarate în cerere.
    (2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătăţii verifică conformitatea datelor furnizate de rănit cu informaţiile obţinute de la furnizorul de servicii medicale şi întocmeşte o situaţie centralizatoare, cu confirmarea perioadelor de tratament, pe care o transmite Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de maximum 15 zile de la primirea listei.
    (3) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) va conţine numele, prenumele şi codul numeric personal ale rănitului, furnizorul de servicii medicale la care s-a efectuat tratamentul, precum şi data internării/data începerii tratamentului ambulatoriu, respectiv data externării/data finalizării tratamentului ambulatoriu şi, după caz, statul în care se efectuează tratamentul.
    (4) Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială stabilesc pe bază de protocol procedura de transmitere a documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2).
    ART. 7
    (1) Plata ajutoarelor se face în baza cererii prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5, după transmiterea de către Ministerul Sănătăţii a situaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3), în condiţiile prevăzute de art. 4.
    (2) În situaţia în care se constată că au fost acordate sume cu titlu de ajutoare de urgenţă pentru o perioadă mai mare decât cea confirmată de Ministerul Sănătăţii în baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3), acestea se recuperează, după caz:
    a) prin compensare cu sumele la care rănitul are dreptul pentru perioada următoare potrivit prezentei hotărâri;
    b) prin achitarea sumei încasate necuvenit, în contul agenţiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, până la 31 martie 2019.
    (3) Pentru recuperarea sumelor în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), agenţiile teritoriale vor notifica beneficiarul cel mai târziu până la 1 martie 2019 cu specificarea modalităţilor de plată a sumelor de restituit.
    ART. 8
    Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea ajutorului de urgenţă prevăzut de prezenta hotărâre nu se impune efectuarea de anchete sociale.
    ART. 9
    Ajutoarele prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, iar plata acestora se efectuează de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile teritoriale în a căror rază locuiesc sau au reşedinţa răniţii.
    ART. 10
    (1) Ajutoarele acordate potrivit prezentei hotărâri nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b).
    (2) Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgenţă potrivit prezentei hotărâri, recuperate potrivit art. 7 alin. (2), nu sunt purtătoare de dobânzi sau penalităţi de întârziere.
    (3) Justificarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare de urgenţă se face numai în baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) şi a celor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3).
    ART. 11
    (1) În situaţia în care se stabilesc sume de recuperat cu titlu de ajutoare de urgenţă, acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 925/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau de ajutoare suplimentare, acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 34/2016 pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, ori Hotărârii Guvernului nr. 563/2016 pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, acestea pot fi recuperate şi prin compensare din sumele acordate în baza prezentei hotărâri.
    (2) În situaţia în care sunt înregistrate solicitări de acordare a ajutoarelor de urgenţă, pentru perioada iniţială de 30 zile, în baza Hotărârii Guvernului nr. 925/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a ajutoarelor suplimentare, acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 34/2016, cu modificările şi completările ulterioare, până la 31 decembrie 2016, care nu au putut fi plătite până la această dată, pot fi suportate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2017, până cel târziu la 1 martie 2017.
    ART. 12
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.


                PRIM-MINISTRU
             DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                    Contrasemnează:
                   -----------------
                   Ministrul muncii,
             familiei, protecţiei sociale
               şi persoanelor vârstnice,
                Dragoş-Nicolae Pîslaru

                  Ministrul sănătăţii,
                 Vlad Vasile Voiculescu

              Ministrul afacerilor externe,
                   Lazăr Comănescu

              Ministrul finanţelor publice,
                  Anca Dana Dragu


    Bucureşti, 29 decembrie 2016.
    Nr. 1.007.


    ANEXĂ


                 Către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţia Socială a
                 .........................(jud./Mun.Bucureşti)

                   Stimate Domnule/Doamnă Director Executiv

    Subsemnata/subsemnatul,
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┤
│Prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┤
│Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┤
│Act de identitate/doveditor │
│(copie ataşată)* │ │ │ │ │ Seria │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │
│ └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┤
│ │
│Eliberat de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │La data de│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ (z z) (l l) (a a a a)│
│ │
│*CN-Certificat de naştere BI-buletin de identitate CI-carte de identitate │
│CIP-Carte de identitate P-paşaport │
│ provizorie │
│ │
│Cu domiciliul în: Strada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┤
│Nr. │ │ │ │ Bl.│ │ │Sc. │ │ │Et. │ │ │ Apart.│ │ │ │Sector│ │ │
│ └──┴──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴ └──┴──┴──┘ └─┴─┤
│ │
│Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┤
│ │
│Judeţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tel./Mobil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

rănit în evenimentul din 30 octombrie 2015 de la Colectiv din mun. Bucureşti
solicit acordarea ajutorului de urgenţă:

┌──┬──┐
│ │ │pentru tratament în străinătate
├──┼──┤
│ │ │pentru tratament în România în altă localitate decât cea de domiciliu
├──┼──┤
│ │ │pentru tratament în România în localitatea de domiciliu
└──┴──┘

Menţionez că urmez tratament la furnizorul de servicii medicale .............
din oraşul ...................... Ţara ......................................
în perioada ..................................

Plata se va face în:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌───┐Numerar │
│ │ │ │
│ └───┘ │
│ ┌───┐Cont bancar Nume titular cont │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ └───┘ │
│ Număr cont bancar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ Deschis la banca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Am luat la cunoştinţă faptul că, în situaţia în care perioada de tratament
în România este mai mică decât cea pentru care s-a efectuat plata ajutorului,
trebuie să returnez sumele acordate peste sumele aferente perioadei efective
de tratament.


     Data .................. Semnătura ......................


                               ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016