Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 2016 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 2016

Monitorul Oficial 965 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 965/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016

Având în vedere faptul că, prin art. 108 alin. (2) din legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru plăţi şi inspecţie socială, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 198/2012, se reglementează funcţia şi statutul inspectorilor sociali, respectiv "inspectorii sociali reprezintă personalul de specialitate care îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul ţării şi beneficiază de statutul specific personalului cu atribuţii de inspecţie şi control",ţinând cont de faptul că, la art. 25 din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 964 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 964/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016

Compania naţională de administrare a infrastructurii rutiere - s.a. (c.n.a.i.r.) este administratorul autostrăzilor şi drumurilor naţionale pe bază de contract de concesiune încheiat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, având drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne şi actelor juridice internaţionale la care românia este parte.În vederea asigurării cadrului legal, precum şi a condiţiilor necesare realizării obligaţiilor c.n.a.i.r., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, pentru desfăşurarea activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor,întrucât principalele obiective ale companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a. (c.n.i.r.) pentru perioada următoare sunt reprezentate ...

 HOTĂRÂRE nr. 878 din 23 noiembrie 2016 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la casa de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 363 din 16 mai 2014, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) valoarea totală a despăgubirii prevăzută la ...

 HOTĂRÂRE nr. 881 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4. - (1) solicitanţii, entităţi juridice publice/private, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii ...

Monitorul Oficial 968 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 968/2016)

 PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2016 de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 3.454 din 25 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 968 din 29 noiembrie 2016.──────────cap. idispoziţii generale1. debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante pentru care sunt în derulare măsuri de executare silită aplicate de către organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale datorate de către acesta, denumit în continuare organ fiscal competent, şi care are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice poate depune la organul fiscal competent o cerere însoţită de documentul eliberat de autoritatea sau instituţia publică, prin care solicită aplicarea prevederilor art. ...

Monitorul Oficial 957 din 28 Noiembrie 2016 (M. Of. 957/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Întrucât noile reglementări ale uniunii europene privind sectorul de pescuit impun îmbunătăţirea cadrului juridic intern, prin modificarea şi completarea reglementărilor naţionale în domeniu,deoarece pentru exploatarea durabilă a potenţialului de pescuit în conformitate cu noua politică comună în domeniul pescuitului, denumită în continuare pcp, stabilită prin regulamentul (ue) nr. 1.380/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a regulamentelor (ce) nr. 1.954/2003 şi (ce) nr. 1.224/2009 ale consiliului şi de abrogare a regulamentelor (ce) nr. 2.371/2002 şi (ce) nr. 639/2004 ale consiliului şi a deciziei 2004/585/ce a consiliului, se impun ...

 REZOLUŢIE MSC.386(94) din 21 noiembrie 2014 Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

──────────conţinută de ordinul nr. 1.416 din 16 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 957 din 28 noiembrie 2016.──────────comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul viii(b) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) ("convenţia"), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la convenţie, cu excepţia capitolului i,recunoscând necesitatea stabilirii unui cadru obligatoriu pentru navele care operează în apele polare, datorită cerinţelor suplimentare, sistemelor de operare care sunt mai stricte decât cerinţele actuale ale convenţiei şi a altor instrumente ...

Monitorul Oficial 960 din 28 Noiembrie 2016 (M. Of. 960/2016)

 REZOLUŢIE MSC.381(94) din 21 noiembrie 2014 Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016

──────────conţinută de ordinul nr. 1417 din 16 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 960 din 28 noiembrie 2016.──────────comitetul securităţii maritime,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,notând rezoluţia a.1049(27), prin care adunarea a adoptat codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere ("codul esp 2011"), care intră în vigoare după intrarea în forţă a amendamentelor asociate capitolul xi-1 al convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas), 1974 ("convenţia")luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a ...

 HOTĂRÂRE nr. 876 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 10 din hotărârea guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 808 din 13 octombrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 10 - resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 23.500.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita ...

 HOTĂRÂRE nr. 865 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi ...

Monitorul Oficial 962 din 28 Noiembrie 2016 (M. Of. 962/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 noiembrie 2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016

Având în vedere:- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;- necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp a pensiilor din sistemul public de pensii şi a ajutoarelor pentru urmaşi;- prevederile legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinţe neachitarea în totalitate a drepturilor de pensie şi a ajutoarelor pentru urmaşi pe anul 2016,în considerarea faptului că ...

Monitorul Oficial 961 din 28 Noiembrie 2016 (M. Of. 961/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016

Având în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2016;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- asigurarea fondurilor pentru plata integrală a drepturilor de asistenţă socială - indemnizaţii pentru creştere copil, ajutoare sociale, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap - şi a drepturilor salariale aferente personalului bugetar;- asigurarea fondurilor pentru închiderea proiectului finanţat din credite externe rambursabile destinat finalizării proiectului finanţat conform acordului de ...

Monitorul Oficial 962 bis din 28 Noiembrie 2016 (M. Of. 962 bis/2016)

 ANEXE din 11 noiembrie 2016 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora (Anexele nr. 1-4) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 bis din 28 noiembrie 2016

Anexa 1 *font 7* ┌──────────┐ │ director │ └────┬─────┘  │  │ ┌──────────────────────────┬─────────────┴────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 963 din 28 Noiembrie 2016 (M. Of. 963/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 877 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7^1 din legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) prezenta hotărâre stabileşte metodologia de întocmire, completare şi transmitere către inspectoratele teritoriale de muncă a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor, ...

Monitorul Oficial 950 din 25 Noiembrie 2016 (M. Of. 950/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 871 din 23 noiembrie 2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 25 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 decembrie 2016 se stabileşte ca zi liberă.(2) pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 17 decembrie 2016 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 16 decembrie 2016, potrivit planificărilor stabilite.(3) prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.art. 2prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă ...

Monitorul Oficial 954 din 25 Noiembrie 2016 (M. Of. 954/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 845 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. imetodologia privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în românia, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 800/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 869 din 31 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) codul de identificare a medicamentului, denumit în continuare cim - cod alfanumeric generat automat atât la introducerea app în nomenclatorul medicamentelor de uz uman de ...

Monitorul Oficial 955 din 25 Noiembrie 2016 (M. Of. 955/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 862 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 45 alin. (4) din legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, prevăzute în anexa nr. 1.(2) se aprobă categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă, prevăzute în anexa nr. 2.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la ...

 HOTĂRÂRE nr. 875 din 25 noiembrie 2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1^1), art. 2 şi art. 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. i din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin ...

Monitorul Oficial 950 din 25 Noiembrie 2016 (M. Of. 950/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 872 din 23 noiembrie 2016 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 25 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 14 alin. (2) şi art. 15 alin. (2) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se revocă din funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială doamna cristina magdalena petrescu - reprezentant al ministerului transporturilor.(2) se numeşte în funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul marcel ioan boloş - reprezentant al ministerului transporturilor.art. 2(1) se revocă din funcţia de membru în consiliul director al fondului ...

 HOTĂRÂRE nr. 870 din 23 noiembrie 2016 privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 25 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (1) şi art. 3 din legea nr. 136/2014 pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate zilei naţionale a româniei - 1 decembrie şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) În scopul participării la parada militară naţională organizată cu ocazia zilei naţionale a româniei, în anul 2016, în condiţiile legii, se aprobă invitarea în românia de ...

Monitorul Oficial 951 din 25 Noiembrie 2016 (M. Of. 951/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 861 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 619 şi 619 bis din 14 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind aprobarea strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020, precum şi a mecanismului de monitorizare şi evaluare ...

 MECANISME din 16 noiembrie 2016 de monitorizare şi evaluare integrată a Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016

──────────*) conţinute de hotărârea nr. 861 din 16 noiembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei nr. 951 din 25 noiembrie 2016.──────────În vederea asigurării monitorizării şi evaluării planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020 (planul) se constituie două comitete interministeriale, astfel:1. un comitet interministerial de coordonare, care va fi format din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea planului, conform tabelului de mai jos, şi un reprezentant al ministerului fondurilor europene, la nivel de secretar de stat. desemnarea acestora se face de către conducătorii instituţiilor respective în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a planului. ...

Monitorul Oficial 947 din 24 Noiembrie 2016 (M. Of. 947/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 22 noiembrie 2016 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (1) şi (4), precum şi ale art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de actualizarea de către primari a delimitării secţiilor de votare şi a sediilor acestora, potrivit art. 20 alin. (3) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul româniei, ...

Monitorul Oficial 941 din 23 Noiembrie 2016 (M. Of. 941/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 858 din 16 noiembrie 2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Harghita, Constanţa, Suceava şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ...

 HOTĂRÂRE nr. 853 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 304/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 318 din 30 aprilie 2014, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 2. - (1) În vederea obţinerii autorizării prealabile pentru rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere, asiguratul, un membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau o persoană împuternicită de acesta va depune la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul o cerere însoţită de:a) copie ...

 HOTĂRÂRE nr. 854 din 16 noiembrie 2016 privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea ministerului sănătăţii în administrarea direcţiei de sănătate publică a judeţului constanţa, instituţie subordonată ministerului sănătăţii, potrivit anexei nr. 1.art. 2(1) se aprobă comasarea nr. mfp 34358 şi nr. mfp 34359 la poziţia nr. mfp 34358, ...

 HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării naţionale din republica elenă cu privire la participarea personalului forţelor navale române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale nato, uniunii europene şi/sau ale organizaţiei naţiunilor unite, semnat la atena la 5 iulie 2016. prim-ministru  dacian julien cioloŞ contrasemnează:-----------------   ministrul apărării naţionale, mihnea ioan motocp. ministrul afacerilor externe, marius cristian bădescu,secretar de statbucureşti, 16 noiembrie 2016.nr. 856.  memorandumde înţelegere între ministerul apărării naţionale din republica elenă   şi ministerul apărării ...

Monitorul Oficial 943 din 23 Noiembrie 2016 (M. Of. 943/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 855 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea casei de asigurări de sănătate maramureş, din subordinea casei naţionale de asigurări de sănătate, având ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016

Luând în considerare că, prin legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este definit cadrul pentru exercitarea, sub autoritatea statului român, a dreptului fundamental la învăţătură, legea având ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate,având în vedere că idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea ...

 HOTĂRÂRE nr. 863 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 84 alin. (3^1) şi (3^2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă metodologia de calcul al tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se stabileşte tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport lunar prevăzut la art. 1, la nivelul de 3,48 lei/km dus-întors fără tva.art. 3se aprobă lista tarifelor maxime aferente abonamentului de transport ...

 HOTĂRÂRE nr. 851 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul dintre inspectoratul general al poliţiei de frontieră din ministerul afacerilor interne din românia şi administraţia serviciului frontierei de stat a ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale româniei şi ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la suceviţa. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachep. ministrul afacerilor externe,marius cristian bădescu,secretar de statbucureşti, 16 noiembrie 2016.nr. 851.protocol  între inspectoratul general al poliţiei de frontieră din ministerul  afacerilor interne din ...

Monitorul Oficial 941 din 23 Noiembrie 2016 (M. Of. 941/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 857 din 16 noiembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului ...

Monitorul Oficial 942 din 23 Noiembrie 2016 (M. Of. 942/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 21 noiembrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 43/2016 privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016

Având în vedere adresa ministerului afacerilor externe nr. f/10.384 din 16 noiembrie 2016 prin care sunt transmise modificări ale adreselor sediilor secţiilor de votare,în temeiul art. 23 alin. (6) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea autorităţii electorale permanente nr. 43/2016 privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru senat şi camera deputaţilor din anul 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 887 din 7 noiembrie 2016, se ...

 HOTĂRÂRE nr. 827 din 9 noiembrie 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul secretariatului general al guvernului, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 112 din 12 februarie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,  florin marius tacu   departamentul pentru relaţii interetnice,  amet aledin,secretar de stat ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 9 noiembrie ...

Monitorul Oficial 944 din 23 Noiembrie 2016 (M. Of. 944/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 864 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 99 alin. (1) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă schema "ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha", prevăzută în anexa nr. 1.art. 2 se aproba procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi ...

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 noiembrie 2016 pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha (Anexa nr. 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 864 din 16 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 944 din 23 noiembrie 2016.──────────cap. i prevederi generaleart. 1 schema "ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha", denumită în continuare schemă, vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili potrivit prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din legea nr. 46/2008 codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul schemei prevăzute la ...

 PROCEDURĂ din 16 noiembrie 2016 de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha (Anexa nr. 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016

──────────aprobată de hotărârea guvernului nr. 864 din 16 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 944 din 23 noiembrie 2016.──────────art. 1(1) acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta procedură se realizează la solicitarea scrisă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia, care se depune la ocolul silvic nominalizat care asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau privată a unei unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.(2) titularul dreptului de proprietate depune anual, până la data de 31 ianuarie, la ocolul silvic ...

 HOTĂRÂRE nr. 869 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului afacerilor interne, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În activitatea de conducere şi reprezentare, ministrul este ajutat de 4 secretari de stat, 2 subsecretari de stat şi secretarul general."2. anexele nr. 1, 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezenta hotărâre.──────────*) anexa nr. 3 nu ...

Monitorul Oficial 939 din 22 Noiembrie 2016 (M. Of. 939/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 22 noiembrie 2016

Având în vedere necesitatea unei mai bune gestionări a relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale la care românia este membru, cu scopul identificării de proiecte viabile şi atragerii unui volum mai mare de resurse,ţinând cont că extinderea accesului la finanţare, reducerea disparităţilor regionale şi creşterea competitivităţii sectorului privat sunt principalii piloni cuprinşi în strategia de ţară a băncii europene de reconstrucţie şi dezvoltare (berd) pentru românia,având în vedere că implicarea berd în românia este una consistentă şi cu potenţial de creştere a portofoliului semnificativ, atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public,având în vedere că de la data de 1 ...

Monitorul Oficial 936 din 22 Noiembrie 2016 (M. Of. 936/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 850 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 şi a Amendamentului pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 februarie 2016 şi la 11 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 şi, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii şi administraţia naţională a drumurilor pentru finanţarea proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a v-a, semnat la bucureşti la 8 martie 2002, aprobată prin legea nr. 86/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul nr. 5 şi amendamentul pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 10 februarie 2016 şi ...

Monitorul Oficial 938 din 22 Noiembrie 2016 (M. Of. 938/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016

Având în vedere necesitatea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale ministerului sănătăţii, care funcţionează în mod necorespunzător în prezent, prin măsuri de stimulare a participării profesioniştilor din sistemul de sănătate la activităţile acestor comisii,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte desfăşurarea optimă a activităţii ministerului sănătăţii, având în vedere rolul deosebit al comisiilor de specialitate în procesul de fundamentare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor de sănătate, strategiilor şi programelor de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în procesul de elaborare a ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală şi în ...

Monitorul Oficial 939 din 22 Noiembrie 2016 (M. Of. 939/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 860 din 16 noiembrie 2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (3) şi (4) din legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului bucureşti, denumite în continuare direcţii, instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate, în subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, denumită în continuare lege.art. 2(1) datele de ...

Monitorul Oficial 938 din 22 Noiembrie 2016 (M. Of. 938/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 22 noiembrie 2016

Având în vedere faptul că de la înfiinţarea direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism (diicot), în anul 2004, şi până în prezent cele două fenomene infracţionale grave pentru a căror combatere a fost înfiinţat acest organ judiciar specializat au cunoscut evoluţii şi dimensiuni crescute în special în plan european şi internaţional,întrucât numărul şi complexitatea cauzelor instrumentate au crescut, în vreme de numărul de procurori a rămas nemodificat - astfel, conform raportului de activitate pe 2015 al diicot, această structură a funcţionat cu 256 de posturi de procuror la un număr de 22.025 de cauze de soluţionat, ...

Monitorul Oficial 933 din 21 Noiembrie 2016 (M. Of. 933/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 848 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea naţională a sării - s.a., aflată ...

Monitorul Oficial 932 din 21 Noiembrie 2016 (M. Of. 932/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 852 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) potrivit prevederilor art. ...

Monitorul Oficial 929 din 18 Noiembrie 2016 (M. Of. 929/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 834 din 9 noiembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului ...

 HOTĂRÂRE nr. 835 din 9 noiembrie 2016 privind înscrierea imobilului 714 Braşov în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 375/2010 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului braşov şi în administrarea consiliului local al municipiului braşov, judeţul braşov,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 840 din 9 noiembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0657 Oradea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - unitatea militară 0657 oradea, ca urmare reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 841 din 9 noiembrie 2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 837 din 9 noiembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu" Slatina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - centrul de formare şi perfecţionare a poliţiştilor "nicolae golescu" slatina, ca urmare a reevaluării, având datele ...

 HOTĂRÂRE nr. 838 din 9 noiembrie 2016 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea ministerului afacerilor interne - u.m. 0658 târgu jiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în ...

 HOTĂRÂRE nr. 839 din 9 noiembrie 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 842 din 9 noiembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie judeţean ialomiţa, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 843 din 9 noiembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - unitatea militară 0326 zalău, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în ...

Monitorul Oficial 931 din 18 Noiembrie 2016 (M. Of. 931/2016)

 CIRCULARĂ nr. 21 din 11 noiembrie 2016 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro ...

Monitorul Oficial 931 bis din 18 Noiembrie 2016 (M. Of. 931 bis/2016)

 ANEXE din 16 noiembrie 2016 la Ordinul nr. 177/2016 (Anexele nr. 1-26) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 bis din 18 noiembrie 2016

Anexa 1    activităţile de analiză a postuluişi de întocmire a fişei postuluiart. 1 (1) fiecare post are asociată o fişă a postului. aceasta cuprinde elementele de identificare a postului, cerinţele de ocupare, descrierea condiţiilor specifice de muncă, a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi a standardelor de performanţă asociate.(2) fişa postului se întocmeşte, se modifică sau se completează în urma desfăşurării activităţii de analiză a postului.(3) responsabilitatea întocmirii, modificării şi completării fişei postului revine şefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte fişa respectivă.(4) fişa postului este rezultatul activităţii prevăzute la alin. (2) şi reprezintă principalul document de ...

Monitorul Oficial 924 din 17 Noiembrie 2016 (M. Of. 924/2016)

 PROIECT DE LEGE nr. 979 din 13 octombrie 2016 privind modificarea art. 44 alin. (2) teza a II-a din Constituţia României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016

   expunere de motive  privind adoptarea proiectului de lege pentru   modificarea art. 44 alin. (2) teza a ii-a din constituţia româniei"purtătorii conştiinţei istorice au datoria să stabilească şi să impună păstrarea şi valorificarea pĂmÂntului, ca sursă esenţială a securităţii şi siguranţei alimentare, ca izvor de existenţă a generaţiilor de astăzi şi a celor de mâine"punct de vedere al academiei române privind vânzarea terenurilor agricole*1)──────────*1) document intitulat "punctul de vedere al academiei române privind vânzarea terenurilor agricole", pag. 3, disponibil la http://www.acad.ro/acaddeclaratii/d0512-ar-terenuriagrare.pdf.──────────prezentul act normativ îşi propune să stopeze expansiunea fenomenului de acaparare şi concentrare a terenurilor din românia, a pădurilor şi a apelor, sens ...

Monitorul Oficial 927 din 17 Noiembrie 2016 (M. Of. 927/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 15 noiembrie 2016 privind unele măsuri pentru buna funcţionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la secţiile de votare din străinătate organizate pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016

Având în vedere adresele ministerului afacerilor externe nr. f/9.420 din 27 octombrie 2016 şi f/10.176 din 10 noiembrie 2016 prin care se solicită precizări privind modalitatea de aplicare în străinătate a prevederilor art. 22 alin. (6) din normele metodologice privind funcţionarea sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin hotărârea autorităţii electorale permanente nr. 9/2015, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la lit. c) şi g) din nota la anexa nr. 4 la normele metodologice menţionate,luând în considerare prevederile ...

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016

Având în vedere propunerile formulate de către institutul naţional de statistică prin adresa cu nr. 6.006 din 15 noiembrie 2016,luând în considerare prevederile art. 111 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 114 alin. (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea autorităţii electorale permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru senat şi camera deputaţilor, publicată ...

Monitorul Oficial 928 din 17 Noiembrie 2016 (M. Of. 928/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 846 din 16 noiembrie 2016 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă "bucovina" al judeţului suceava a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului prin hotărârea consiliului local al oraşului siret nr. 67/2015, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de ...

 HOTĂRÂRE nr. 847 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 8 din hotărârea guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 697 din 7 septembrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 8. - resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 33.802.967 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe ...

 HOTĂRÂRE nr. 849 din 16 noiembrie 2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne ...

Monitorul Oficial 921 din 16 Noiembrie 2016 (M. Of. 921/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 161 din 7 noiembrie 2016 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului European al Comunicaţiilor Electronice (reformare) COM (2016) 590 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/741 din 4 noiembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează, din perspectiva principiului subsidiarităţii:a) statele membre îşi coordonează eforturile de armonizare a condiţiilor de acordare a licenţelor de spectru ...

 HOTĂRÂRE nr. 833 din 9 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române", instituţie publică în coordonarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, având datele de identificare prevăzute în ...

Monitorul Oficial 920 din 16 Noiembrie 2016 (M. Of. 920/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016

Având în vedere faptul că regulamentul (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului prevede posibilitatea utilizării instrumentelor financiare din fondurile europene structurale şi de ...

 REZOLUŢIA MEPC.266(68) din 15 mai 2015 privind amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016

──────────conţinută de ordinul nr. 1403 din 11 noiembrie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 920 din 16 noiembrie 2016.──────────amendamente la regula 12 din anexa i la marpolcomitetul pentru protecţia mediului marin,amintind art. 38a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de art. 16 din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta (marpol), care specifică procedura de amendare şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 830 din 9 noiembrie 2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 15 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i se aprobă programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. ii la articolul 6 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ...

Monitorul Oficial 923 din 16 Noiembrie 2016 (M. Of. 923/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 7 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016

Având în vedere procesul-verbal nr. 10.232 din 7 noiembrie 2016 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi votul valabil exprimat,în temeiul:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 7 şi 8 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari ...

Monitorul Oficial 919 din 15 Noiembrie 2016 (M. Of. 919/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 16 septembrie 2016 pentru modificarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016

În temeiul art. 48 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,congresul uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia, reunit la bucureşti în data de 16 septembrie 2016, hotărăşte:art. i statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2007 privind aprobarea statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a codului de etică profesională şi disciplină ale uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia, republicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 918 din 15 Noiembrie 2016 (M. Of. 918/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 676 din 4 octombrie 2007 (*republicată*) pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor*) EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016

──────────*) republicată în temeiul art. v din hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 1.157/2015 pentru modificarea şi completarea regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 676/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 858 din 18 noiembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 676/2007 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 814 şi 814 bis din 29 noiembrie 2007 şi a mai fost modificată şi completată prin:- hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 79/2008 pentru ...

Monitorul Oficial 916 din 15 Noiembrie 2016 (M. Of. 916/2016)

 NORME din 7 noiembrie 2016 privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 15 noiembrie 2016

──────────aprobate de ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.255 din 7 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 916 din 15 noiembrie 2016.──────────art. 1scopul prezentelor norme este realizarea unui sistem informaţional de înregistrare, centralizare şi raportare a informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, ca suport al optimizării expunerilor medicale la radiaţii ionizante.art. 2pentru fiecare generator de radiaţii x sau sursă de radiaţii, folosită în scop de diagnostic sau tratament medical, se asigură un sistem de înregistrare individual, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru monitorizarea datelor rezultate din expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ...

Monitorul Oficial 919 din 15 Noiembrie 2016 (M. Of. 919/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 844 din 9 noiembrie 2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 lit. p) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în ...

Monitorul Oficial 917 din 15 Noiembrie 2016 (M. Of. 917/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 832 din 9 noiembrie 2016 privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian" şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 15 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) teatrul naţional de operetă şi musical "ion dacian" se înfiinţează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică subordonată ministerului culturii, prin preluarea de la opera naţională bucureşti a activităţilor, atribuţiilor şi patrimoniului specifice domeniului operetei şi musicalului.(2) teatrul naţional de operetă şi musical "ion dacian", denumit în continuare teatrul, este instituţie publică de spectacole şi concerte, de repertoriu, de importanţă naţională, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia specifică, în domeniile: operetă, musical şi spectacole muzicale.(3) până la transmiterea în administrare a unui imobil cu ...

Monitorul Oficial 912 din 14 Noiembrie 2016 (M. Of. 912/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 158 din 7 noiembrie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) 2015/1017 în ceea ce priveşte prelungirea duratei Fondului european pentru investiţii strategice şi introducerea unor îmbunătăţiri tehnice ale fondului şi ale Platformei europene de consiliere în materie de investiţii - COM (2016) 597 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/736 din 4 noiembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul constată următoarele aspecte:a) temeiurile juridice pentru prezenta propunere de regulament îl constituie art. 172 şi 173, art. 175 (3) şi art. 182 (1) din tratatul privind funcţionarea uniunii europene. prezenta propunere de regulament stabileşte cadrul legislativ necesar pentru prelungirea fondului european pentru investiţii strategice (feis) până la sfârşitul actualului cadru financiar multianual.b) prelungirea duratei fondului european pentru investiţii strategice şi introducerea unor îmbunătăţiri tehnice ale fondului şi ale platformei europene de consiliere în materie de investiţii reprezintă o prioritate pentru comisia ...

 HOTĂRÂRE nr. 159 din 7 noiembrie 2016 privind Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor şi altor obiecte protejate prin drepturi de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională COM (2016) 596 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/740 din 4 noiembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se constată că prezenta propunere de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.(2) se consideră că:a) prevederile propunerii de directivă au un profund caracter umanitar, vizând facilitarea accesului persoanelor cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 160 din 7 noiembrie 2016 privind Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune şi ţările terţe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere şi altor obiecte ale protecţiei prin drepturi de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate COM (2016) 595 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/745 din 4 noiembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.(2) se consideră că:a) propunerea de regulament are ca scop alinierea legislaţiei uniunii la angajamentele pe care ue şi le-a ...

Monitorul Oficial 912 bis din 14 Noiembrie 2016 (M. Of. 912 bis/2016)

 ANEXE din 11 octombrie 2016 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (anexe nr. 1-7) EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 bis din 14 noiembrie 2016

Anexa nr. 1  profilarea penitenciarelor, centrelor de detenţie şi centrelor educative din subordinea administraţiei naţionale a penitenciarelor, în funcţie de categoriile de deţinuţi custodiaţi, precum şi organele judiciare deservite de acestea *font 7*┌────┬──────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│nr. │ │ organe │ categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă, situaţie juridică, │ categorii de ││crt.│ ...

Monitorul Oficial 913 din 14 Noiembrie 2016 (M. Of. 913/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.309 din 27 octombrie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 65 şi 66 din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, ...

Monitorul Oficial 915 din 14 Noiembrie 2016 (M. Of. 915/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 10 noiembrie 2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 81 alin. (1) şi (2), art. 103 alin. (1) lit. c) şi art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 114 alin. (4) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1 prezenta hotărâre reglementează setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora.art. 2 ...

Monitorul Oficial 908 din 11 Noiembrie 2016 (M. Of. 908/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 811 din 2 noiembrie 2016 privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 67 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înfiinţarea pe lângă oficiul naţional al registrului comerţului a următoarelor activităţi finanţate integral din venituri proprii:a) editarea şi consultarea în sistem electronic de culegeri de practică şi reviste în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă;b) organizarea de seminare şi conferinţe în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă; efectuarea de studii, proiecte şi altele asemenea;c) realizarea de lucrări statistice, sintetice sau analitice, pe două ...

Monitorul Oficial 910 din 11 Noiembrie 2016 (M. Of. 910/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 831 din 9 noiembrie 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente la alegerile pentru senat şi camera deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 133 din 19 februarie 2016, se modifică după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 4. - (1) compania naţională «poşta română» - s.a. emite factura aferentă serviciilor şi/sau produselor ...

Monitorul Oficial 908 din 11 Noiembrie 2016 (M. Of. 908/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 825 din 2 noiembrie 2016 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa, pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul dintre ministerul afacerilor interne din românia, prin inspectoratul general al poliţiei de frontieră, şi administraţia serviciului frontierei de stat a ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la suceviţa, pentru punerea în aplicare a acordului dintre guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la bucureşti la 21 aprilie 2016.prim-ministrudacian julien cioloŞ   contrasemnează:  ------------------ministrul afacerilor interne,   ioan-dragoş tudoracheministrul finanţelor publice,   anca dana draguministrul afacerilor externe,   lazăr comănescubucureşti, 2 noiembrie 2016.nr. 825.protocol   între ministerul ...

Monitorul Oficial 905 din 10 Noiembrie 2016 (M. Of. 905/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 819 din 2 noiembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul de organizare şi funcţionare a administraţiei fondului pentru mediu, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 13 din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 10 ...

Monitorul Oficial 903 din 10 Noiembrie 2016 (M. Of. 903/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 120 din 7 noiembrie 2016 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2015 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016

În temeiul art. 64 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 32 alin. (1) lit. d) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă contul de execuţie a bugetului camerei deputaţilor pe anul 2015, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în raportul privind execuţia bugetului camerei deputaţilor la 31 decembrie 2015*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) raportul explicativ şi anexele nr. 1 şi 2 se comunică celor interesaţi.──────────această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din data de 7 ...

 HOTĂRÂRE nr. 119 din 7 noiembrie 2016 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete parlamentare cu tema "Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele-ţintă" EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 73 coroborate cu dispoziţiile art. 71 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1se încuviinţează efectuarea de către comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi comisia pentru industrii şi servicii, denumite în continuare comisii, a unei anchete parlamentare cu tema "administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele-ţintă", denumită în continuare anchetă parlamentară, având ca obiect analizarea modului în care a fost manageriat şi implementat "sistemul de susţinere şi ...

 NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 2016 privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 966 din 8 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 903 din 10 noiembrie 2016.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, stabilesc procedura de atestare de către ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, denumit în continuare madr, a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră ...

Monitorul Oficial 906 din 10 Noiembrie 2016 (M. Of. 906/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 829 din 9 noiembrie 2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al ...

Monitorul Oficial 898 din 09 Noiembrie 2016 (M. Of. 898/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 806 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 şi 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 84 din legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic anexele nr. 4, 5, 6 şi 7 la legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 452 din 28 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 4, la litera a, punctul a.2 va avea următorul cuprins:"a.2. obiective de calitate a datelor pentru bap, as, cd, ni, hap, altele decât bap şi hg total gazos şi depuneri totale*font 9*┌─────────────────────────────┬──────────────┬────────┬────────────┬───────────┐│ ...

Monitorul Oficial 901 din 09 Noiembrie 2016 (M. Of. 901/2016)

 LISTĂ din 9 noiembrie 2016 semnelor electorale, depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 9 noiembrie 2016

Pentru alegerea senatului Şi a camerei deputaŢilor din anul 20161. partidul naţional liberal2. alianţa electorală "alternativa naţională 2016"3. uniunea elenă din românia4. forumul democrat al germanilor din românia5. uniunea bulgară din banat - românia6. uniunea culturală a rutenilor din românia7. asociaţia liga albanezilor din românia8. asociaţia macedonenilor din românia9. asociaţia italienilor din românia - ro. as.it.10. uniunea democrată turcă din românia11. uniunea armenilor din românia12. comunitatea ruşilor lipoveni din românia13. uniunea sârbilor din românia14. federaţia comunităţilor evreieşti din românia15. uniunea democrată maghiară din românia16. uniunea polonezilor din românia17. uniunea democratică a slovacilor şi cehilor din românia18. partidul alianţa liberalilor şi ...

Monitorul Oficial 898 din 09 Noiembrie 2016 (M. Of. 898/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 824 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind ...

Monitorul Oficial 902 din 09 Noiembrie 2016 (M. Of. 902/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 755 din 12 octombrie 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 9 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (5) lit. a) şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (2) lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă planul de acţiuni pentru implementarea strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2016-2020, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3finanţarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în planul ...

Monitorul Oficial 893 din 08 Noiembrie 2016 (M. Of. 893/2016)

 PROCEDURĂ din 31 octombrie 2016 de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 3.140 din 31 octombrie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 893 din 8 noiembrie 2016.──────────i. dispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în românia prin unul sau mai multe sedii permanente, conform legii, denumiţi în continuare contribuabili nerezidenţi.2. prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.3. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat de contribuabilul nerezident să îndeplinească obligaţiile ...

Monitorul Oficial 891 din 08 Noiembrie 2016 (M. Of. 891/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 2 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016

Având în vedere că în republica moldova vor avea loc la data de 13 noiembrie 2016 alegeri prezidenţiale şi foarte mulţi cetăţeni ai republicii moldova care îşi efectuează studiile liceale şi universitare în românia doresc să îşi exercite dreptul de vot la alegerile prezidenţiale din data de 13 noiembrie 2016,întrucât perioada până la desfăşurarea alegerilor este foarte scurtă ceea ce conferă caracter de urgenţă prezentelor măsuri,în lipsa acordării facilităţii transportului gratuit în data de 12 noiembrie şi, respectiv, 13 noiembrie, pentru o călătorie dus-întors, elevii şi studenţii din republica moldova care studiază în românia nu îşi vor putea exercita dreptul ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016

Având în vedere că noile forme de manifestare a riscurilor de securitate pe componenta ordinii publice impun adoptarea de măsuri imediate, pentru creşterea gradului de eficienţă a structurilor specializate ale ministerului afacerilor interne în realizarea acţiunilor de răspuns specifice,întrucât gestionarea de către ministerul afacerilor interne a unor domenii de maximă importanţă pentru climatul intern de ordine publică impun întărirea mecanismelor de autoprotecţie, în scopul asigurării integrităţii profesionale a personalului ministerului şi reducerea ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc la adresa capacităţii de reacţie a structurilor ministerului afacerilor interne,deoarece tulburarea gravă a ordinii publice şi manifestarea unor disfuncţionalităţi în activitatea ministerului ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.189 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. i) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 325/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 815 din 8 septembrie ...

Monitorul Oficial 896 din 08 Noiembrie 2016 (M. Of. 896/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 820 din 2 noiembrie 2016 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2016 şi la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 933/2007 privind aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din românia, semnat la bucureşti la 4 mai 2007 şi la paris la 14 mai 2007, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentele*) convenite între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei, prin schimbul de scrisori semnate la bucureşti la 13 iunie 2016 şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 821 din 2 noiembrie 2016 pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 iulie 2016 şi la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din legea nr. 224/2007 privind ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la 2 februarie 2007 la bucureşti şi la 9 februarie 2007 la paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului "sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori", cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul*), convenit prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 822 din 2 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor regulamentului (ce) nr. 1.071/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a directivei 96/26/ce a consiliului, ale regulamentului (ce) nr. 1.072/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale regulamentului (ce) nr. 1.073/2009 al parlamentului ...

 HOTĂRÂRE nr. 823 din 2 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului dâmboviţa" la hotărârea guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dâmboviţa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i "bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:a) ...

 HOTĂRÂRE nr. 826 din 2 noiembrie 2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016

Având în vedere ieşirea recentă din piaţa asigurărilor a unor operatori care vindeau ieftin, dar cu pierderi masive, precum şi situaţiile de dificultate financiară majoră ale unor societăţi din piaţă, fapt ce a generat o evoluţie ascendentă a primelor medii pe piaţă,cu luarea în considerare a volatilităţii ridicate şi a dispersiei extreme a tarifelor de primă rca pe categorii de risc similare,având în vedere evoluţiile impredictibile ale unor componente de cost ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ...

Monitorul Oficial 894 din 08 Noiembrie 2016 (M. Of. 894/2016)

 PROCEDURĂ din 21 octombrie 2016 de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic (Anexa 1) EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 894 din 8 noiembrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 3.006 din 21 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 894 din 8 noiembrie 2016────────── cap. idispoziţii generale 1. implementarea grupului fiscal unic definit la art. 269 alin. (9) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), şi administrarea acestuia de către organul fiscal competent se fac potrivit prezentei proceduri şi în condiţiile prevăzute de pct. 5 din titlul vii "taxa pe valoarea adăugată" al normelor metodologice de aplicare a codului fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare ...

Monitorul Oficial 895 din 08 Noiembrie 2016 (M. Of. 895/2016)

 PROCEDURĂ din 13 octombrie 2016 de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 8 noiembrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 2.034 din 13 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 895 din 8 noiembrie 2016.────────── prezenta procedură de organizare, actualizare şi utilizare a registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale şi de efectuare a înregistrărilor, denumită în continuare procedură, reglementează punerea în aplicare a prevederilor articolelor nr. 27 şi 28 din legea nr. 219/2015 privind economia socială, denumită în continuare lege.1. registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, înfiinţat în vederea asigurării informaţiilor necesare cu privire la situaţia şi evoluţia domeniului economiei sociale la nivel naţional, denumit în continuare registru, se administrează de către agenţia ...

Monitorul Oficial 887 din 07 Noiembrie 2016 (M. Of. 887/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 noiembrie 2016 privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 7 noiembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 23 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând prevederile art. 1 şi 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru senat şi camera deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente şi a legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. ...

Monitorul Oficial 890 din 07 Noiembrie 2016 (M. Of. 890/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 153 din 1 noiembrie 2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/717 din 28 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:a) raportul se concentrează asupra examinării art. 1-8 din decizia-cadru. nu sunt examinate art. 9-12, întrucât aceste dispoziţii nu necesită punere în aplicare. criteriile de evaluare adoptate de comisie ...

 HOTĂRÂRE nr. 816 din 2 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.053/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) trecerea la restanţă a finanţării garantate - declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate în conformitate ...

 HOTĂRÂRE nr. 154 din 1 noiembrie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibile căi de urmat referitor la situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) COM (2016) 481 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/720 din 28 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:1. prezenta comunicare face bilanţul progreselor înregistrate de la adoptarea comunicării din luna aprilie în cadrul discuţiilor cu canada şi statele unite, raportează cu privire la poziţiile adoptate ca răspuns ...

 HOTĂRÂRE nr. 155 din 1 noiembrie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Cel de-al patrulea raport privind relocarea internă şi externă COM (2016) 416 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/719 din 28 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:prezenta comunicare reprezintă cel de-al patrulea raport privind relocarea internă şi externă. acesta prezintă stadiul cu privire la relocarea internă şi externă şi evaluează acţiunile întreprinse de către toţi beneficiarii, ...

 HOTĂRÂRE nr. 156 din 1 noiembrie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe COM (2016) 377 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/718 din 28 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:documentul prevede un cadru comun de politică şi măsuri de sprijin care ar trebui să vină în ajutorul statelor membre în procesul de elaborare şi de consolidare a politicilor lor ...

 HOTĂRÂRE nr. 157 din 1 noiembrie 2016 referitoare la Comunicarea Comună a Comisiei şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate către Parlamentul European şi Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/715 din 28 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:1. această comunicare comună reflectă "abordarea globală" a conflictelor şi crizelor externe reunind politica comună de securitate şi apărare (psac) şi toate celelalte instrumente ale politicii comune externe şi de ...

 HOTĂRÂRE nr. 817 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 704 din 21 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 2. - (1) suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului ministerul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri eşalonat până la 31 decembrie 2018."2. articolul 4 se abrogă.3. anexa nr. 1 se ...

 HOTĂRÂRE nr. 818 din 2 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 8. - (1) numărul maxim de posturi este 488, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. anexa nr. 1 ...

Monitorul Oficial 881 din 03 Noiembrie 2016 (M. Of. 881/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 805 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 521 din 29 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2. - (1) zborurile internaţionale pot fi efectuate de pe/pe aeroporturile certificate în condiţiile prezentei hotărâri.(2) poate solicita certificarea ...

Monitorul Oficial 882 din 03 Noiembrie 2016 (M. Of. 882/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 11 octombrie 2016 privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 882 din 3 noiembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 694 din 11 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 882 din 3 noiembrie 2016──────────  În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,  consiliul concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni. cap. iintroducere 1. scopul prezentelor instrucţiuni, emise în aplicarea art. 57 alin. (1) şi (7) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, denumită în continuare lege, este de a stabili modalităţile de individualizare a sancţiunilor în cazul săvârşirii unei contravenţii prevăzute la art. 55 din lege, ţinându-se seama de gravitatea şi ...

Monitorul Oficial 881 din 03 Noiembrie 2016 (M. Of. 881/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 809 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul de cooperare dintre ministerul afacerilor interne din românia şi ministerul afacerilor interne din republica moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la bucureşti. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorache ministrul finanţelor publice,anca dana draguministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, mircea dumitru ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 26 octombrie 2016.nr. 809. protocol de cooperare   între ministerul afacerilor interne din românia şi  ministerul afacerilor interne din republica moldova   în domeniul formării personaluluiministerul afacerilor interne din românia şi ministerul afacerilor interne din republica moldova, ...

Monitorul Oficial 882 din 03 Noiembrie 2016 (M. Of. 882/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 144 din 1 noiembrie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung COM (2016) 466 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/688 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.ii. se consideră că:propunerea legislativă vizează instituirea unui sistem de standarde referitoare la condiţiile pe care trebuie ...

 HOTĂRÂRE nr. 145 din 1 noiembrie 2016 privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului COM(2016) 468 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/693 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. se constată că:a) propunerea de regulament face parte din pachetul publicat de comisie la 13 iulie 2016, prin care se finalizează reforma sistemului european comun de azil;b) obiectivele propunerii ...

 HOTĂRÂRE nr. 772 din 19 octombrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi darea în folosinţă gratuită a unei părţi din acesta Fundaţiei "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 874 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 52 alin. (3) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea ...

Monitorul Oficial 883 din 03 Noiembrie 2016 (M. Of. 883/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 803 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din legea nr. 217/2006 pentru ratificarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii şi compania naţională de căi ferate "c.f.r." - s.a. privind finanţarea proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată curtici-simeria, semnat la bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la luxemburg la 27 decembrie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la luxemburg la ...

 HOTĂRÂRE nr. 146 din 1 noiembrie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică COM (2016) 491 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008.senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) perspectiva înfiinţării unei autorităţi naţionale de omologare care să deruleze, în condiţii satisfăcătoare, procedura de omologare ue de tip, prin îndeplinirea şi a atribuţiilor de serviciu tehnic, ar avea un impact negativ ...

 HOTĂRÂRE nr. 147 din 1 noiembrie 2016 privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE COM (2016) 467 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/694 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.ii. se consideră că:a) propunerea de regulament face parte din pachetul publicat de comisie la 13 ...

 HOTĂRÂRE nr. 148 din 1 noiembrie 2016 privitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare) COM (2016) 465 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/695 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. se constată că prezenta propunere de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.ii. se consideră că:prezenta propunere legislativă vizează reformarea directivei 2013/33/ue a parlamentului european şi a consiliului ...

 HOTĂRÂRE nr. 801 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 21^1 alin. (4) din legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă procedurile de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. iimetodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în ...

 HOTĂRÂRE nr. 149 din 1 noiembrie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) nr. 283/2014 în ceea ce priveşte promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale COM (2016) 589 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/691 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) mecanismul pentru interconectarea europei (mie) urmăreşte să accelereze investiţiile în domeniul reţelelor transeuropene şi să mobilizeze finanţarea provenind ...

 HOTĂRÂRE nr. 150 din 1 noiembrie 2016 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului asupra dreptului de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/696 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:pachetul legislativ deţine importante mize financiare şi generează, în egală măsură, un impact politic major.iii. se recomandă:procesul de reformă trebuie ...

 HOTĂRÂRE nr. 151 din 1 noiembrie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio COM (2016) 594 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/689 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:pachetul legislativ deţine importante mize financiare şi generează, în egală măsură, un impact politic major.iii. se recomandă:procesul de reformă trebuie să ...

 PROCEDURI din 26 octombrie 2016 de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată (Anexa 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 883 din 3 noiembrie 2016.──────────art. 1(1) În cadrul sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor se constituie registrul persoanelor cu identitate declarată, denumit în continuare registru, administrat de către ministerul afacerilor interne, denumit în continuare m.a.i., prin direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, denumită în continuare d.e.p.a.b.d.(2) În registru sunt colectate şi stocate, în condiţiile art. 21^1 alin. (1) din legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ...

Monitorul Oficial 880 din 03 Noiembrie 2016 (M. Of. 880/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 807 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României către fondul de finanţare extrabugetară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică - AIEA, în sprijinul activităţilor de verificare desfăşurate de AIEA în Republica Islamică Iran EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 lit. l) şi m) şi al art. 12 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 15.000 euro, reprezentând contribuţia financiară voluntară a româniei către fondul de finanţare extrabugetară al agenţiei internaţionale pentru energia atomică - aiea, în sprijinul activităţilor de verificare desfăşurate de aiea în republica islamică iran, în conformitate cu prevederile rezoluţiei nr. 2.231 din 20 iulie 2015 a consiliului de securitate ...

 HOTĂRÂRE nr. 808 din 26 octombrie 2016 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prin Universitatea Maritimă din Constanţa, instituţie care funcţionează în coordonarea ministerului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice prin universitatea maritimă din constanţa, instituţie aflată în coordonarea ministerului, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă ...

 HOTĂRÂRE nr. 810 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iaşi, Cluj, Constanţa, Neamţ, Bacău şi municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 812 din 2 noiembrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţintea Laurenţiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului giurgiu de către domnul Ţintea laurenţiu.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează:-----------------  ministrul afacerilor interne,   ioan-dragoş tudorachebucureşti, 2 noiembrie 2016.nr. 812.----

 HOTĂRÂRE nr. 813 din 2 noiembrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Marin Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului ialomiţa de către domnul marin constantin.prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează: -----------------  ministrul afacerilor interne,ioan-dragoş tudorachebucureşti, 2 noiembrie 2016.nr. 813. ----

 HOTĂRÂRE nr. 814 din 2 noiembrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Manea Toniţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna manea toniţa exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului ialomiţa.  prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:   -----------------   ministrul afacerilor interne,  ioan-dragoş tudorachebucureşti, 2 noiembrie 2016.nr. 814.----

 HOTĂRÂRE nr. 802 din 26 octombrie 2016 privind asistenţa acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de interes pentru acest stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 206 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea a 10 burse complete pentru studii universitare de licenţă, master şi doctorat, precum şi pentru învăţământul postuniversitar din domeniul sănătate, în românia, tinerilor din afganistan, în domenii de interes pentru partea afgană.art. 2cele 10 burse vor fi acordate anual pe durata a 5 ani universitari, începând cu anul universitar 2016/2017.art. 3bursele acordate de statul român constau în:a) proces de învăţământ gratuit;b) bursă lunară, în cuantumul stabilit pentru toţi ...

 HOTĂRÂRE nr. 804 din 26 octombrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 3 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2016/426 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a directivei 2009/142/ce, precum şi ale deciziei nr. 768/2008/ce a parlamentului european şi a consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a deciziei 93/465/cee a consiliului, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării directe a regulamentului (ue) 2016/426 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili ...

Monitorul Oficial 878 din 02 Noiembrie 2016 (M. Of. 878/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016

Ţinând cont de faptul că tratamentul marilor arşi se derulează pe o perioadă de circa 3 ani, iar ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul colectiv din municipiul bucureşti, aprobată prin legea nr. 32/2016, se aplică numai pentru perioada 2015-2016 şi întrucât starea de sănătate a victimelor este în continuare precară, cauzată de faptul că cicatricile hipertrofice postcombustionale au o evoluţie spre maturare în acest termen, se impune continuarea tratamentului medical în ...

Monitorul Oficial 876 din 02 Noiembrie 2016 (M. Of. 876/2016)

 HOTĂRÂRE din 15 decembrie 2015 în Cauza Şerban Marinescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016

(cererea nr. 68.842/13)   strasbourg  definitivă la 15 martie 2016hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza Şerban marinescu împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din andras sajo, preşedinte, bostjan m. zupancic, nona tsotsoria, paulo pinto de albuquerque, krzysztof wojtyczek, egidijus kuris, iulia antoanella motoc, judecători, şi francoise elens-passos, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 24 noiembrie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 68.842/13 îndreptată împotriva româniei, prin care un ...

Monitorul Oficial 879 din 02 Noiembrie 2016 (M. Of. 879/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 778 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (3^4) şi (3^5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 177 alin. (3^4) şi (3^5) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1cota procentuală prevăzută la art. 177 alin. (3^4) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, este de 30%.art. 2cota procentuală prevăzută la art. 177 alin. (3^5) lit. a) din legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, este de 20%.art. 3cota procentuală prevăzută la art. 177 alin. (3^5) lit. b) din legea nr. 123/2012, cu modificările şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii alin. (1) din legea nr. 269/2015 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din românia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 (1) prin programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din românia se stabilesc amenajările de irigaţii, precum şi obiectivele infrastructurii ...

Monitorul Oficial 883 din 01 Noiembrie 2016 (M. Of. 883/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 152 din 1 noiembrie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Cel de-al treilea raport privind transferul şi relocarea COM (2016) 360 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 1 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/716 din 28 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:prezenta comunicare reprezintă cel de-al treilea raport privind relocare internă şi externă. raportul prezintă stadiul cu privire la relocarea internă şi externă de la ultimul raport al comisiei publicat la data ...

Monitorul Oficial 875 din 01 Noiembrie 2016 (M. Of. 875/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016

Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile - dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care, de la domiciliu până la şcoală, au de străbătut distanţe foarte mari şi nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la şcoală, la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare, date care reies şi din comunicările eurostat privind gradul de părăsire timpurie a şcolii, aceasta având pentru românia ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 26 octombrie 2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016

Pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul bistriţa, str. arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016,având în vedere situaţia excepţională în care se află aceste persoane şi faptul că la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale nu există un fond locativ care să poată fi pus la dispoziţia acestora,luând în considerare faptul că au fost identificate 10 locuinţe situate în imobile construite anterior în municipiul bistriţa, judeţul bistriţa-năsăud, prin programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, implementat de agenţia naţională pentru locuinţe, care pot fi ...

Monitorul Oficial 873 din 01 Noiembrie 2016 (M. Of. 873/2016)

 INSTRUCŢIUNI nr. 166 din 25 octombrie 2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 68 alin. (5) lit. d) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin legea nr. 25/1999,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin perisabilităţi se înţelege scăzămintele care se produc ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016