Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 833 din 9 noiembrie 2016  privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 833 din 9 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
    ART. 2
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.


                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                              Ministrul mediului,
                              apelor şi pădurilor,
                             Cristiana Paşca Palmer

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 9 noiembrie 2016.
    Nr. 833.


    ANEXĂ


                             DATELE DE IDENTIFICARE
                    ale bunurilor imobile aflate în domeniul
                     public al statului şi în administrarea
                    Administraţiei Naţionale "Apele Române",
             instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului
                 Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru care se
      modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi adresa,
    ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară


 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┐
 │1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi │ 16335444 │Ministerul Mediului, Apelor şi │
 │ale administraţiei publice centrale) │ │Pădurilor │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤
 │2. Ordonator secundar de credite │RO 24326056│Administraţia Naţională "Apele Române"│
 │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────┤
 │3. Ordonator terţiar de credite │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, │
 │institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind │
 │cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003,│
 │cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care│
 │au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat │
 ├────┬──────┬────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────┬───────────┤
 │Nr. │Nr. MF│Codul de│ Denumirea │ Descrierea tehnică │ Adresa │Anul│Valoarea de│
 │crt.│ │clasifi-│ │ │ │PIF │inventar │
 │ │ │care │ │ │ │ │(lei) │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │1 │63806 │8.17.02 │Acumulare │St_lac = 28.980 mp, CF nr. 53092, │Ţara: România; │1998│ 362.918│
 │ │ │ │Piatra Roşie │UAT Gheorgheni, volum total = 0,055│judeţul: Harghita; │ │ │
 │ │ │ │ │mil. mc, baraj din materiale locale│municipiul Gheorgheni; │ │ │
 │ │ │ │ │ │localitatea Lacu Roşu; │ │ │
 │ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │2 │63829 │8.03.03 │Lacul │BH Olt, lac natural în crater │Ţara: România; │1977│ 189.000│
 │ │ │ │Sfânta Ana │vulcanic, volum = 0,55 mil. mc., │judeţul: Harghita; │ │ │
 │ │ │ │ │St_lac = 189.083 mp, │comuna Cozmeni; -; │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 50399, UAT Cozmeni │nr.: -; │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │3 │63935 │8.03.03 │Lacul │Lac natural liman maritim, │Ţara: România; │1998│ 13.627.758│
 │ │ │ │Techirghiol │St = 12.567.088 mp, │judeţul: Constanţa; │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 106806, UAT Techirghiol │oraşul Techirghiol; -; │ │ │
 │ │ │ │ │ │nr.: -; │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │4 │64010 │8.03.10 │Canal │St = 21.350 mp, │Ţara: România; │1998│ 897.431│
 │ │ │ │colector │Sconstr_C1-canal_colector_tronson_1│judeţul: Tulcea; │ │ │
 │ │ │ │Tulcea │= 3.009 mp, │municipiul Tulcea; -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-canal_colector_tronson_1│nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │= 1.098 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-canal_colector_tronson_3│ │ │ │
 │ │ │ │ │= 5.135 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4-canal_colector_tronson_4│ │ │ │
 │ │ │ │ │= 4.179 mp, CF nr. 39502, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Tulcea │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │5 │64162 │8.17.03 │Baraj │BH Litoral, curs de apă Biruinţa, │Ţara: România; │1998│ 679.913│
 │ │ │ │Biruinţa │Sconstr_Baraj_Biruinţa = 3.166 mp, │judeţul: Constanţa; │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 106806, UAT Techirghiol, │oraşul Techirghiol; -; │ │ │
 │ │ │ │ │lungime 287 m, lăţime 7 m , │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │înălţime 3 m, S(NNR) = 25 ha, │ │ │ │
 │ │ │ │ │vol. apărare = 1,08 mil. mc │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │6 │64163 │8.17.03 │Baraj Valea │BH Litoral, lac Techirghiol, │Ţara: România; │1998│ 335.505│
 │ │ │ │Izvoarelor │Sconstr_Baraj_Valea_ Izvoarelor = │judeţul: Constanţa; │ │ │
 │ │ │ │ │3.634 mp, CF nr. 106806, │oraşul Techirghiol; -; │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Techirghiol, lungime 233 m, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │lăţime 7 m, înălţime 4 m, │ │ │ │
 │ │ │ │ │S(NNR) = 7 ha, │ │ │ │
 │ │ │ │ │vol. apărare = 0,224 mil. mc │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │7 │64164 │8.17.03 │Baraj Valea │BH Litoral, lac Techirghiol, │Ţara: România; │1998│ 288.249│
 │ │ │ │Gospodăriei │Sconstr_Baraj_ Valea_Gospodăriei = │judeţul: Constanţa; │ │ │
 │ │ │ │ │3.483 mp, CF nr. 106806, │oraşul Techirghiol; -; │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Techirghiol, lungime 233 m, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │lăţime 7 m, înălţime 4 m, S(NNR) = │ │ │ │
 │ │ │ │ │7 ha, vol. apărare = 0,176 mil. mc │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │8 │64191 │8.17.02 │Baraj şi │Baraj mobil beton, Stotală = │Ţara: România; │1981│ 9.198.748│
 │ │ │ │acumulare │625.477 mp, St_lac = 60.6611 mp, │judeţul: Iaşi; │ │ │
 │ │ │ │priză │St_baraj_priză = 18.866 mp, │municipiul Paşcani; -; │ │ │
 │ │ │ │Paşcani │Sconstr_C1-baraj = 848 mp, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-canal_deversor = │ │ │ │
 │ │ │ │ │3.359 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-rizbermă = 1.078 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4-staţie_pompe = 96 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C5-anexă = 7 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C6-grup_sanitar = 2 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 63387, UAT Paşcani │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │9 │64192 │8.17.02 │Baraj şi │Baraj mobil beton, Stotală = │Ţara: România; │1956│ 4.373.900│
 │ │ │ │acumulare │288.239 mp, Steren_lac = 234.500 mp│judeţul: Bacău; │ │ │
 │ │ │ │priză Trotuş │Steren_baraj_priză = 6.098 mp, │municipiul Oneşti; -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-baraj = 1.367 mp, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-rizbermă = 4.330 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-disipator = 401 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 63132, UAT Oneşti; │ │ │ │
 │ │ │ │ │Steren_baraj_priză = 28.108 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-canal = 14.753 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-anexă = 40 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-anexă = 17 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4-decantor = 94 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C5-anexă = 46 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C6-sediu = 165 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C7-anexă = 15 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C8-anexă = 6 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C9-anexă = 6 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 63133, UAT Oneşti; │ │ │ │
 │ │ │ │ │Steren_baraj_priză = 16.265 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-canal = 16.265 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 63135, UAT Oneşti; │ │ │ │
 │ │ │ │ │Steren_baraj_priză = 3.268 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-canal = 3.268 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 63137, UAT Oneşti │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │10 │64193 │8.17.02 │Baraj Poiana │Stotală = 3.285.910 mp, │Ţara: România; │1972│268.087.654│
 │ │ │ │Uzului │St_lac_de_acumulare = 3.229.933 mp,│judeţul: Bacău; │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 61015, UAT Dărmăneşti, │oraşul Dărmăneşti; -; │ │ │
 │ │ │ │ │St_curţi_construcţii = 53.377 mp, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-cabină_paznic = 4 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-birouri = 233 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4-garaj = 118 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_ C5-anexă = 16 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 60795, UAT Dărmăneşti │ │ │ │
 │ │ │ │ │St_curţi_construcţii = 2.600 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 60796, UAT Dărmăneşti │ │ │ │
 │ │ │ │ │volum total 90 mil. mc, baraj de │ │ │ │
 │ │ │ │ │beton │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │11 │64194 │8.17.03 │Baraj │Stotală = 630.510 mp, │Ţara: România; │1998│ 9.271.687│
 │ │ │ │redresare │St = 610.249 mp, │judeţul: Bacău; │ │ │
 │ │ │ │aval UHE │S_ape_stătătoare = 575.195 mp, │municipiul Bacău; -; │ │ │
 │ │ │ │Bacău II, │S_curţi_construcţii = 35.054 mp, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │construcţii │Sconstr_C1-dig = 18.801 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │anexe │Sconstr_C2-baraj = 5.029 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-baraj = 84 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_ C4-deversor = 1.519 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C5-rizbermă = 280 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C6-staţie_pompe = 54 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 69379, UAT Bacău, │ │ │ │
 │ │ │ │ │St_curţi_construcţii = 6.152 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-baraj = 891 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-rizbermă = 2.133 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-disipator = 988 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 69442, UAT Bacău, │ │ │ │
 │ │ │ │ │St_curţi_construcţii = 4.939 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-cabană = 86 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1-cabană = 86 mp, clădire │ │ │ │
 │ │ │ │ │tip P, CF nr. 60570, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Letea Veche, │ │ │ │
 │ │ │ │ │St_curţi_construcţii = 4.859 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-punct_de_comandă = 62 mp│ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_ C2-punct_electric = 18 mp,│ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 63290, UAT Bacău, │ │ │ │
 │ │ │ │ │St_curţi_construcţii = 4.311 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 64845, UAT Letea Veche, │ │ │ │
 │ │ │ │ │volum total = 1,0 mil. mc, │ │ │ │
 │ │ │ │ │baraj de pământ │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │12 │64195 │8.17.03 │Lac acumulare│St_lac = 16.223 mp, CF nr. 53044, │Ţara: România; │1998│ 223.726│
 │ │ │ │pârâu │UAT Gheorgheni, volum total │judeţul: Harghita; │ │ │
 │ │ │ │Valea Oii │0,058 mil. mc, materiale locale │municipiul Gheorgheni; │ │ │
 │ │ │ │ │ │localitatea Lacu Roşu: │ │ │
 │ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │13 │64265 │8.17.03 │Acumularea │Stotală = 103.102 mp, │Ţara: România; │1983│ 1.450.763│
 │ │ │ │nepermanentă │St = 101.102 mp, CF nr. 62504, │judeţul: Iaşi; │ │ │
 │ │ │ │Cârlig │UAT Popricani, St = 2.000 mp, │comuna Popricani: -; -; │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 62722, UAT Popricani │nr.: -; │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │14 │64268 │8.17.02 │Acumularea │Stotală = 1.450.277 mp, │Ţara: România; │1978│ 14.558.802│
 │ │ │ │Plopi │St_lac = 1.347.816 mp, │judeţul: Iaşi; │ │ │
 │ │ │ │ │St_fâneaţă = 12.458 mp, │comuna Belceşti; │ │ │
 │ │ │ │ │St_ape_curgătoare = 20.008 mp, │satul Munteni; │ │ │
 │ │ │ │ │St_fâneaţă = 8.992 mp, │-; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │St_dig = 36.081 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │St_ape_curgătoare = 11.214 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │St_lac tampon = 13.474 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │St_ape_curgătoare = 234 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-călugăr = 22 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 60801, UAT Belceşti, │ │ │ │
 │ │ │ │ │volum total = 26,9 mil. mc, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Vaten = 17,2 mil mc │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │15 │64364 │8.16.07 │Dig de │Dig de apărare râu Siret Răchiteni,│Ţara: România; │1998│ 4.831.634│
 │ │ │ │apărare Siret│St = 22.971 mp, │judeţul: Iaşi; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-dig = 22.971 mp, │comuna Mirceşti; -; │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 61527, UAT Răchiteni, │nr.: - │ │ │
 │ │ │ │ │St = 121.248 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-dig = 121.248 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 61523, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Răchiteni, S = 46.311 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-dig = 46.311 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 60738, UAT Mirceşti, │ │ │ │
 │ │ │ │ │lungime = 10.400 m, cod râu XXII_1 │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │16 │64624 │8.17.03 │Baraj Mogoş │Stotală = 8.426 mp, │Ţara: România; │1972│ 105.250│
 │ │ │ │Bukk │St_lac = 7.060 mp, │judeţul: Harghita; │ │ │
 │ │ │ │ │St_neproductiv = 1.366 mp, │municipiul Gheorgheni; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-deversor = 147 mp, │-; -; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-casa_vanelor = 14 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-deversor = 13 mp │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4-baraj = 520 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 55947, UAT Gheorgheni, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Vtot = 0,1 mil mc, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Vat = 0,1 mil. mc. │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │17 │64857 │8.28.01 │Canton Adrian│Clădire din cărămidă, │Ţara: România; │1998│ 10.695│
 │ │ │ │ │St = 1.563 mp, │judeţul: Satu Mare; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-canton = 88 mp, │oraşul Livada; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1-canton = 88 mp, │satul Adrian; nr: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-magazie_apărare = 118 mp│Satu Mare │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-magazie_apărare = 118 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-grajd = 96 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-grajd = 96 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │tip clădire P, CF nr. 102609, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Livada │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │18 │64858 │8.28.01 │Canton Bercu │Clădire din cărămidă, St = 1.404 mp│Ţara: România; │1998│ 15.788│
 │ │ │ │Nou │Sconstr_C1-canton = 88 mp, │judeţul: Satu Mare; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1-canton = 88 mp, │comuna Lazuri; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-magazie_apărare = 80 mp,│satul Bercu; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-magazie_apărare = 80 mp, │Satu Mare │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-grajd = 63 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-grajd = 63 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │tip clădire P, CF nr. 101999, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Lazuri │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │19 │64869 │8.28.01 │Canton │Clădire din cărămidă, St = 9.720 mp│Ţara: România; │1998│ 35.654│
 │ │ │ │Mesteacăn │Sconstr_C1-canton = 87 mp, │judeţul: Satu Mare; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1-canton = 87 mp, │comuna Halmeu; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-magazie_şi_grajd = │satul Mesteacăn; nr.: -;│ │ │
 │ │ │ │ │156 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-magazie_şi_grajd = 156 mp,│ │ │ │
 │ │ │ │ │tip clădire P, CF nr. 101559, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Halmeu │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │20 │64870 │8.28.01 │Canton Micula│Clădire din cărămidă, St = 8.160 mp│Ţara: România; │1998│ 19.204│
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-canton = 84 mp, │judeţul: Satu Mare; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1-canton = 84 mp, │comuna Micula; -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-magazie_apărare = 142 mp│nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-magazie_apărare = 142 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-grajd = 41 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-grajd = 41 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │tip clădire P, CF nr. 102554, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Micula │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │21 │64871 │8.28.01 │Canton Oar │Clădire din cărămidă, St = 3.445 mp│Ţara: România; │1998│ 71.422│
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-canton = 88 mp, │judeţul: Satu Mare; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1-canton = 88 mp, │comuna Vetiş; satul Oar │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-magazie = 77 mp, │nr.: 86; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-magazie = 77 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-grajd = 48 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-grajd = 48 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │tip clădire P, CF nr. 102428, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Vetiş │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │22 │64911 │8.28.01 │Canton │St = 1.700 mp, │Ţara: România; │1971│ 107.787│
 │ │ │ │acumulare │Sconstr_C1-canton = 90 mp, │judeţul: Timiş; │ │ │
 │ │ │ │Giarmata cu │Sdesf_C1-canton = 90 mp, │comuna Giarmata; -; │ │ │
 │ │ │ │anexe │Sconstr_C2-anexă = 67 mp, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 67 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_ C3-wc = 4 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-wc = 4 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4-cocină = 8 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C4-cocină = 8 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │clădire tip P, CF nr. 405845, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Giarmata, cărămidă, şarpantă │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │23 │64912 │8.28.01 │Canton │St = 1.000 mp, │Ţara: România; │1971│ 181.214│
 │ │ │ │acumulare │Sconstr_C1-canton = 123 mp, │judeţul: Timiş; │ │ │
 │ │ │ │Pişchia cu │Sdesf_C1-canton = 123 mp, │comuna Pişchia; -; │ │ │
 │ │ │ │anexe │Sconstr_C2-anexă = 61 mp, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 61 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-wc = 2 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-wc = 2 mp, clădire tip P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 404170, UAT Pişchia, │ │ │ │
 │ │ │ │ │cărămidă, şarpantă │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │24 │64913 │8.28.01 │Canton │St = 1.200 mp, │Ţara: România; │1972│ 132.528│
 │ │ │ │acumulare │Sconstr_C1-canton = 77 mp, │judeţul: Timiş; │ │ │
 │ │ │ │Murani cu │Sdesf_C1-canton = 77 mp, │comuna Pişchia; │ │ │
 │ │ │ │anexe │Sconstr_C2-anexă = 60 mp, │satul Murani; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 60 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-wc = 3 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-wc = 3 mp, clădire tip P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 404213, UAT Pişchia, │ │ │ │
 │ │ │ │ │cărămidă, şarpantă │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │25 │64916 │8.28.01 │Canton 10 │St = 882 mp, │Ţara: România; │1973│ 44.095│
 │ │ │ │Biled cu │Sconstr_C1-canton = 95 mp, │judeţul: Timiş; │ │ │
 │ │ │ │anexe │Sdesf_C1-canton = 95 mp, │comuna Biled; -; nr.: -;│ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-anexă = 62 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 62 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-anexă = 4 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-anexă = 4 mp, clădire tip │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 402540, UAT Biled, │ │ │ │
 │ │ │ │ │cărămidă, şarpantă │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │26 │64940 │8.28.01 │Canton 1 │St = 11.600 mp, │Ţara: România; │1914│ 349│
 │ │ │ │Uivar mal │Sconstr_C1-clădire_administrativă =│judeţul: Timiş; │ │ │
 │ │ │ │stâng Bega │156 mp, │comuna Uivar; -; nr.: -;│ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1-clădire_administrativă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │156 mp, Sconstr_C2-canton = 122 mp,│ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-canton = 122 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-grajd = 41 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-grajd = 41 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4-magazie = 16 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C4-magazie = 16 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C5-coteţ = 11 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C5-coteţ = 11 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C6-magazie = 41 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C6-magazie = 41 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C7-grajd = 39 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C7-grajd = 39 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C8-coteţ = 22 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C8-coteţ = 22 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │clădire tip P, CF nr. 401789, UAT │ │ │ │
 │ │ │ │ │Uivar, cărămidă, şarpantă │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │27 │64942 │8.28.01 │Canton 9 nod │St = 9.000 mp, │Ţara: România; │1912│ 1.053│
 │ │ │ │hidrotehnic │Sconstr_C1-clădire_administrativă =│judeţul: Timiş; │ │ │
 │ │ │ │Topolovăţ │150 mp, │comuna Topolovăţu Mare; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1-clădire_administrativă = │-; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │150 mp, Sconstr_C2-anexă = 122 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 122 mp, clădire │ │ │ │
 │ │ │ │ │tip P, CF nr. 401756, UAT │ │ │ │
 │ │ │ │ │Topolovăţu Mare, cărămidă, │ │ │ │
 │ │ │ │ │şarpantă │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │28 │64980 │8.28.01 │Canton Coştei│St = 18.199 mp, Sconstr_C1-canton =│judeţul: Timiş; │1960│ 19.577│
 │ │ │ │ │123 mp, Sdesf_C1-canton = 246 mp, │comuna Coşteiu; -; │ │ │
 │ │ │ │ │clădire tip P+1, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-clădire_birouri = 159 mp│ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-clădire_birouri = 159 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-magazie = 55 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-magazie = 55 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4-magazie = 64 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C4-magazie = 64 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C5-wc = 5 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C5-wc = 5 mp, CF nr. 400802, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Coşteiu, cărămidă şarpantă, │ │ │ │
 │ │ │ │ │traseu telefonic, circuit │ │ │ │
 │ │ │ │ │telefonic, post hidrotehnic canal │ │ │ │
 │ │ │ │ │Timiş - Bega Ţara: România; │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │29 │64999 │8.16.07 │Lucrări de │Platforma Crişan, Dig Crişan, │Ţara: România; │1998│ 6.818.301│
 │ │ │ │apărare BH │Steren_platformă = 40.692 mp, │judeţul: Tulcea; │ │ │
 │ │ │ │Dunăre │CF nr. 30455, UAT Crişan, │comuna Crişan; -; │ │ │
 │ │ │ │ │Steren_dig = 13.036 mp, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Steren_zonă_de_protecţie = 3.887 mp│ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 30456, UAT Crişan, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Steren_platformă = 30.582 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 30451, UAT Crişan, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Steren_dig = 12.997 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Steren_zonă_de_protecţie = 3.606 mp│ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-dig = 12.997 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 30452, UAT Crişan, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Ldig = 6.000 m, din care cadastrat │ │ │ │
 │ │ │ │ │Ldig = 2.050 m, h = 3,5 m, 2 staţii│ │ │ │
 │ │ │ │ │de pompare, S_sp = 0,056 ha │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │30 │65002 │8.28.01 │Punct │St = 2.048 mp, │Ţara: România; │1998│ 20.245│
 │ │ │ │colectare │Sconstr_C1-canton = 206 mp, │judeţul: Argeş; │ │ │
 │ │ │ │date Costeşti│Sdesf_C1-canton = 206 mp, │oraşul Costeşti; -; │ │ │
 │ │ │ │(sediu, │Sconstr_C2-anexă = 68 mp, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │magazii, │Sdesf_C2-anexă = 68 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │atelier, │Sconstr_C3-wc = 5 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │gard, antenă)│Sdesf_C3-wc = 5 mp, clădire tip P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 80946, UAT Costeşti │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │31 │65024 │8.16.07 │Diguri de │Platforma, Steren_platformă = │Ţara: România; │1998│ 2.961.402│
 │ │ │ │apărare BH │27.800 mp, CF nr. 30691, UAT │judeţul: Tulcea; │ │ │
 │ │ │ │Dunărea │Maliuc, Steren_zonă_de_protecţie = │comuna Maliuc; satul │ │ │
 │ │ │ │ │2.200 mp, CF nr. 30692, UAT Maliuc,│Gorgova; -; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Dig Gorgova, Ldig = 6.640 m, │ │ │ │
 │ │ │ │ │h = 2,5 m, SP Gorgova, │ │ │ │
 │ │ │ │ │S_sp = 0,05 ha │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │32 │65052 │8.28.01 │Canton Ruşeţu│St = 2.754 mp, │Ţara: România; │1998│ 105.526│
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-canton = 79 mp, │judeţul: Buzău; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1-canton = 158 mp, tip │comuna Ruşeţu; -; │ │ │
 │ │ │ │ │clădire P+1, CF nr. 20162, UAT │nr.: -; Buzău │ │ │
 │ │ │ │ │Ruşeţu │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │33 │65193 │8.28.01 │Canton Tauţ │St = 5.312 mp, │Ţara: România; │1998│ 28.624│
 │ │ │ │ │Sconstr_C1-canton = 90 mp, │judeţul: Arad; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1-canton = 90 mp, │comuna Tauţ; -; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-terasă = 12 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-terasă = 12 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-grajd_magazie = 62 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-grajd_magazie = 62 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4-copertină = 36 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C4-copertină = 36 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C5-magazie = 62 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C5-magazie = 62 mp, tip │ │ │ │
 │ │ │ │ │clădire P, CF nr. 300899, UAT Tauţ │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │34 │65196 │8.28.01 │Canton Tarian│St = 4.480 mp, CF nr. 50994, │Ţara: România; │1998│ 37.030│
 │ │ │ │ │UAT Girişu de Criş │judeţul: Bihor; │ │ │
 │ │ │ │ │ │comuna Girişu de Criş; │ │ │
 │ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │35 │65198 │8.28.01 │Canton │St = 1.751 mp, Sconstr_C1-canton = │Ţara: România; judeţul: │1998│ 19.165│
 │ │ │ │Somonta │63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, │Bihor; comuna Avram │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-anexă = 74 mp, │Iancu; -; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 74 mp, tip clădire│ │ │ │
 │ │ │ │ │P, CF nr. 50608, UAT Avram Iancu │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │36 │65250 │8.28.01 │Canton │St = 2.538 mp, Sconstr_C1-canton = │Ţara: România; │1977│ 440.987│
 │ │ │ │Pereschiv │62 mp, Sdesf_C1-canton = 62 mp, │judeţul: Bacău; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-anexă = 67 mp, │comuna Podu Turcului; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 67 mp, │-; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-anexă = 14 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-anexă = 14 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4-beci_subteran = 19 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C4-beci_subteran = 19 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │tip clădire P, CF nr. 60810, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Podu Turcului │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │37 │65272 │8.28.01 │Canton │St = 833 mp, Sconstr_C1-canton = │Ţara: România; │1998│ 61.777│
 │ │ │ │Drăgăneşti │82 mp, Sdesf_C1-canton = 162 mp, │judeţul: Galaţi; │ │ │
 │ │ │ │ │tip clădire P+1, │comuna Drăgăneşti; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-anexă = 68 mp, │-; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 68 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-anexă = 25 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-anexă = 25 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 101693, UAT Drăgăneşti │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │38 │65286 │8.28.01 │Canton Ghimia│St = 1.999 mp, Sconstr_C1-canton = │Ţara: România; │1998│ 216.024│
 │ │ │ │ │124 mp, Sdesf_C1-canton = 124 mp, │judeţul: Galaţi; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-anexă = 117 mp, │municipiul Galaţi; -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 117 mp, tip │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │clădire P, CF nr. 120504, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Galaţi │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │39 │65288 │8.28.01 │Cantonul │St = 2.646 mp, CF nr. 60564, UAT │Ţara: România; │1998│ 129.919│
 │ │ │ │Belceşti │Belceşti, Clădire tip P, │judeţul: Iaşi; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr. = 300 mp, Sdesf = 300 mp │comuna Belceşti; - ; -; │ │ │
 │ │ │ │ │ │nr.: -; │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │40 │65299 │8.28.01 │Canton │St = 18.069 mp, CF nr. 60331, UAT │Ţara: România; │1998│ 433.322│
 │ │ │ │Hălceni │Vlădeni, Clădire tip P+1, │judeţul: Iaşi; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr. = 445 mp, Sdesf = 890 mp │comuna Vlădeni; - ; -; │ │ │
 │ │ │ │ │ │nr.: -; │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │41 │65301 │8.28.01 │Canton Sârca │St = 1.334 mp, Sconstr_C1-canton = │Ţara: România; │1998│ 263.604│
 │ │ │ │ │86 mp, Sdesf_C1-canton = 166 mp, │judeţul: Iaşi; │ │ │
 │ │ │ │ │tip clădire P+1, CF nr. 61101, UAT │comuna Bălţaţi; │ │ │
 │ │ │ │ │Bălţaţi │satul Sârca; -; nr.: -; │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │42 │65303 │8.28.01 │Cantonul │St = 3.692 mp, Sconstr_C1-canton = │Ţara: România; │1998│ 139.840│
 │ │ │ │Plopi │95 mp, Sdesf_C1-canton = 95 mp, │judeţul: Iaşi; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-anexă = 88 mp, │comuna Belceşti; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 88 mp, tip │satul Munteni; -; │ │ │
 │ │ │ │ │clădire P, CF nr. 60801, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Belceşti │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │43 │65354 │8.28.01 │Canton │Sconstr_C1-canton = 93 mp, │Ţara: România; │1996│ 134.236│
 │ │ │ │hidrotehnic │Sdesf_C1-canton = 93 mp, │judeţul: Braşov; │ │ │
 │ │ │ │Dopca │Sconstr_C2-anexă = 129 mp, │comuna Hoghiz; satul │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-anexă = 129 mp, │Dopca; -; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-anexă = 11 mp, │DA Olt │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-anexă = 11 mp, tip │ │ │ │
 │ │ │ │ │clădire P, CF nr. 100322, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Hoghiz │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │44 │113431│8.28.01 │MHC Topolovăţ│St = 19.500 mp, │Ţara: România; │1998│ 2.722.228│
 │ │ │ │centrală râu │Sconstr_C1-microhidrocentrală = │judeţul: Timiş; │ │ │
 │ │ │ │Bega │343 mp, Sdesf_C1-microhidrocentrală│comuna Topolovăţu Mare; │ │ │
 │ │ │ │ │= 343 mp, Sconstr_C2-trafo = 25 mp,│-; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2-trafo = 25 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-canal_de_evacuare = │ │ │ │
 │ │ │ │ │8.512 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3-canal_de_evacuare = │ │ │ │
 │ │ │ │ │8.512 mp, tip clădire P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 401750, UAT Topolovăţu Mare │ │ │ │
 ├────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────┤
 │45 │149923│8.17.02 │Acumulare │Stotală = 1.978.117 mp, │Ţara: România; │1964│100.048.090│
 │ │ │ │Cinciş │St_lac = 1.959.860 mp, │judeţul: Hunedoara; │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 60652, UAT Teliucu Inferior,│comuna Teliucu Inferior;│ │ │
 │ │ │ │ │St_curţi_construcţii = 18.257 mp, │satul Cinciş - Cerna; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2-casa_vanelor = 142 mp, │-; nr.: -; DAM │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3-baraj_şi_clădire_ │ │ │ │
 │ │ │ │ │administrativă = 1.536 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 60661, UAT Teliucu Inferior,│ │ │ │
 │ │ │ │ │Vtot = 35,87 mil. mc, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Vat = 8,66 mil. mc. │ │ │ │
 └────┴──────┴────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────┴───────────┘


                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice