Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 809 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 809 din 26 octombrie 2016  pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 809 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                         Ministrul afacerilor interne,
                             Ioan-Dragoş Tudorache

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

            Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
                                 Mircea Dumitru

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Lazăr Comănescu


    Bucureşti, 26 octombrie 2016.
    Nr. 809.


                             PROTOCOL DE COOPERARE
               între Ministerul Afacerilor Interne din România şi
              Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova
                       în domeniul formării personalului

    Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, denumite în continuare părţi,
    în vederea consolidării relaţiilor bilaterale de colaborare şi a asigurării unei instruiri la standardele internaţionale şi europene,

    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Scopul Protocolului de cooperare
    Scopul prezentului protocol de cooperare este realizarea cadrului juridic, de organizare şi desfăşurare a:
    a) formării de personal necesar Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova în instituţii de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne din România;
    b) dezvoltării relaţiilor de cooperare privind pregătirea profesională dintre structurile de specialitate şi instituţiile de formare profesională ale părţilor.
    ART. 2
    Domeniile de aplicare
    (1) În baza prezentului protocol de cooperare se asigură formarea în instituţii de formare profesională iniţială şi continuă pe niveluri ale învăţământului, respectiv postliceal, superior şi pentru formarea continuă nonuniversitară, din structura Ministerului Afacerilor Interne al României, a următoarelor categorii de personal pentru Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova:
    a) ofiţeri de poliţie;
    b) subofiţeri de poliţie;
    c) ofiţeri de poliţie de frontieră;
    d) subofiţeri de poliţie de frontieră;
    e) ofiţeri de jandarmi/corpul de ofiţeri ai trupelor de carabinieri;
    f) subofiţeri de jandarmi/corpul de subofiţeri ai trupelor de carabinieri;
    g) ofiţeri de pompieri/corpul de comandă al Serviciului protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale;
    h) subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă/efectivul de trupă al Serviciului protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale;
    i) alte categorii de personal, potrivit Planului anual de cooperare convenit de părţi în baza art. 8 din prezentul protocol de cooperare.
    (2) Domeniile de cooperare în baza cărora se elaborează Planul anual de cooperare vizează:
    a) pregătirea prin programe de formare iniţială şi continuă a personalului;
    b) derularea de proiecte educaţionale comune;
    c) schimburi de specialişti şi cadre didactice implicate în realizarea proiectelor comune;
    d) organizarea şi participarea la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminare şi alte manifestări ştiinţifice, care au drept scop formarea şi dezvoltarea profesională a personalului părţilor;
    e) schimburi de informaţii şi publicaţii cu caracter educaţional şi profesional;
    f) folosirea facilităţilor, în cadrul proiectelor derulate în comun;
    g) alte forme de cooperare, convenite de comun acord.
    (3) Toate activităţile de formare profesională se desfăşoară în limba română, cu excepţia limbilor străine prevăzute în curriculum şi/sau planul de învăţământ.
    ART. 3
    Instituţii de formare profesională
    (1) Formarea profesională vizează pregătirea iniţială şi continuă de personal în următoarele instituţii:
    Pentru partea română:
    a) Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti;
    b) Institutul de Studii pentru Ordine şi Securitate Publică, Bucureşti;
    c) Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr", Câmpina;
    d) Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca;
    e) Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu", Oradea;
    f) Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica", Drăgăşani;
    g) Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni;
    h) Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu", Boldeşti;
    i) alte instituţii de formare profesională din structura M.A.I., în funcţie de nevoile identificate şi posibilităţile de formare.
    Pentru partea Republicii Moldova:
    a) Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne;
    b) Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne;
    c) Centrul Republican de Instruire al Serviciului protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) Orice modificare intervenită la nivelul instituţiilor de formare profesională va fi notificată fără întârziere, în scris, celeilalte părţi.
    (3) Pentru asigurarea unei legături nemijlocite, instituţiile de formare profesională, menţionate la alin. (1), vor desemna persoane de contact, ale căror coordonate respectiv nume, prenume, funcţie, telefon, fax, adresă poştală, adresă e-mail, vor fi comunicate părţilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului protocol de cooperare.
    ART. 4
    Cadrul de cooperare
    (1) Dezvoltarea relaţiilor de cooperare privind pregătirea profesională între instituţiile de formare profesională ale părţilor se realizează prin iniţierea, desfăşurarea şi dezvoltarea de activităţi în următoarele domenii:
    a) formarea de personal în conformitate cu reglementările actuale în domeniu;
    b) cunoaşterea reciprocă privind organizarea şi funcţionarea sistemelor de învăţământ - proiectarea didactică, metodele moderne de formare, pregătirea psihopedagogică şi formarea de formatori, sistemele de evaluare a programelor de formare şi a elevilor/studenţilor/cursanţilor, precum şi desfăşurarea stagiilor de practică ale acestora;
    c) acordarea de consultanţă privind elaborarea/actualizarea standardelor ocupaţionale, a standardelor de pregătire şi formarea centrată pe competenţe profesionale;
    d) proiectarea curriculei, a planurilor şi a programelor pentru formarea iniţială şi continuă a personalului;
    e) elaborarea documentelor de organizare, planificare, desfăşurare şi evaluare a procesului de formare a personalului;
    f) consultanţă şi acţiuni comune pentru aplicarea reglementărilor europene în domeniu, a bunelor practici şi experienţelor relevante în formarea personalului;
    g) mobilitatea personalului didactic, a formatorilor şi a elevilor/studenţilor/cursanţilor;
    h) dezvoltarea şi implementarea sistemelor de asigurare a calităţii educaţiei.
    (2) Tipul programelor de formare, calificările profesionale/specializările, instituţiile de formare profesională angrenate în cooperare, precum şi toate aspectele necesare organizării şi desfăşurării nemijlocite a activităţilor de formare se stabilesc de către părţi prin Planul anual de cooperare realizat în baza art. 8 al prezentului protocol de cooperare.
    (3) Planul anual de cooperare conţine în anexă datele financiare aferente activităţilor de formare prevăzute, cu indicarea surselor bugetare, precum şi celelalte elemente necesare desfăşurării programelor de pregătire convenite, stabilite în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din prezentul protocol de cooperare.
    (4) În raport cu necesităţile şi posibilităţile părţilor, unele programe de formare profesională se desfăşoară în instituţii de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, cu participarea personalului de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România necesar pentru susţinerea activităţilor de formare profesională respective.
    ART. 5
    Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne din România
    (1) Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne din România privind formarea în instituţiile sale de formare profesională a personalului pentru Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova sunt:
    a) stabileşte anual cifra de şcolarizare pentru formarea iniţială acordată de către partea română pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, pentru fiecare instituţie de învăţământ primitoare în parte;
    b) elaborează, în cooperare cu structurile de specialitate ale beneficiarului, documentele de specialitate pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de formare, în funcţie de nevoile de formare şi particularităţile identificate;
    c) solicită expres, când situaţia impune, aplicarea unor condiţii specifice de recrutare şi selecţie a personalului, pentru participarea la programe de formare profesională prevăzute în prezentul protocol;
    d) asigură, în limitele convenite, personalul didactic/formatorii, mijloacele de învăţământ, dotările, spaţiile de cazare şi hrănire, precum şi alte elemente financiare, materiale şi logistice necesare organizării şi desfăşurării procesului didactic;
    e) asigură organizarea şi desfăşurarea procesului de formare a personalului, conform reglementărilor şi documentelor didactice proprii, dacă nu s-a convenit altfel;
    f) informează oportun Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova cu privire la desfăşurarea programelor de formare şi orice problemă apărută în contextul acestora;
    g) eliberează acte de studii potrivit prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne nu asigură burse, solde sau alte drepturi financiare elevilor, studenţilor, cursanţilor din Republica Moldova, pe timpul studiilor, cu excepţia celor stabilite la nivelul Guvernului României.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne din România nu acordă grade militare sau profesionale şi nu asigură locuri de muncă sau repartiţie în cadrul structurilor sale subordonate pentru absolvenţii din Republica Moldova ai oricărei forme de pregătire organizată în baza prezentului protocol de cooperare.
    ART. 6
    Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova
    Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova privind formarea de personal în instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne din România sunt:
    a) transmite în timp util la Ministerul Afacerilor Interne din România datele necesare întocmirii planului anual de cooperare;
    b) recrutează şi selecţionează potrivit criteriilor proprii personalul ce urmează să fie format în România, cu excepţia situaţiilor în care furnizorul de pregătire solicită expres aplicarea unor condiţii specifice;
    c) transmite date şi informaţii privind personalul propriu la solicitările formulate de Ministerul Afacerilor Interne din România;
    d) participă la elaborarea, în cooperare cu structurile de specialitate ale furnizorului de pregătire a documentelor didactice pentru formarea personalului, în funcţie de nevoile de pregătire şi particularităţile identificate;
    e) asigură desfăşurarea în unităţile proprii a stagiului de practică al elevilor/studenţilor/cursanţilor;
    f) suportă cheltuielile de deplasare ale elevilor, studenţilor, cursanţilor la şi de la cursuri, în şi din stagiul de practică, în şi din vacanţe etc.;
    g) formulează solicitări specifice privind formarea categoriilor de personal neincluse expres în prezentul protocol de cooperare;
    h) transmite oportun datele şi informaţiile solicitate de Ministerul Afacerilor Interne din România privind evoluţia profesională a absolvenţilor, satisfacţia beneficiarilor faţă de calitatea formării şi alte aspecte de interes necesare îmbunătăţirii programelor de formare;
    i) informează oportun Ministerul Afacerilor Interne din România cu privire la orice problemă apărută în contextul desfăşurării programelor de formare.
    ART. 7
    Particularităţi de cooperare
    (1) Pe probleme de cooperare curentă, care nu necesită deplasări peste frontiera de stat, părţile cooperează direct, prin mijloacele de comunicare la dispoziţie.
    (2) Acţiunile care necesită deplasarea de delegaţii pe teritoriul statului celeilalte părţi, schimburi de cadre didactice/formatori, elevi/studenţi/cursanţi şi personal din structurile omoloage de management educaţional se organizează cu aprobarea persoanelor în drept, prin mijlocirea structurilor de relaţii internaţionale competente.
    (3) Schimbul reciproc de date cu caracter personal între autorităţile competente ale părţilor se va efectua în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă fiecărei părţi.
    ART. 8
    Planul anual de cooperare
    (1) Planul anual de cooperare se elaborează pe ani calendaristici/bugetari. În funcţie de evoluţia situaţiei, conţinutul Planului anual de cooperare în vigoare se adaptează în mod corespunzător.
    (2) Structurile de specialitate ale părţilor elaborează proiectul Planului anual de cooperare şi iau măsuri ca acesta să fie convenit şi aprobat, în timp util, de ambele părţi.
    ART. 9
    Angajamente financiare
    (1) Soluţionarea aspectelor financiare şi logistice pentru organizarea vizitelor reciproce care au ca scop dezvoltarea relaţiilor de cooperare privind pregătirea profesională între instituţiile de formare profesională ale părţilor se realizează după cum urmează:
    a) partea invitată suportă cheltuielile de călătorie ale persoanelor şi mijloacelor de transport proprii;
    b) partea primitoare suportă cheltuielile privind cazarea, hrănirea şi organizarea programelor locale pentru persoanele desemnate de către cealaltă parte;
    c) partea primitoare asigură cu mijloace proprii transportul intern pentru persoanele desemnate de către cealaltă parte;
    d) partea primitoare asigură cu mijloace proprii, pe timpul activităţii de cooperare, asistenţa medicală pentru partea invitată, cu excepţia situaţiilor care presupun tratamentul spitalicesc şi intervenţiile de urgenţă. Acestea din urmă se acoperă pe baza asigurărilor medicale internaţionale.
    (2) Soluţionarea aspectelor financiare şi logistice privind formarea de personal potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 3 şi 4 se face conform înţelegerii realizate în acest scop între părţi, potrivit Planului anual de cooperare.
    ART. 10
    Recunoaşterea reciprocă a diplomelor/certificatelor de absolvire
    Părţile îşi vor recunoaşte reciproc diplomele/certificatele eliberate la absolvirea programelor de formare menţionate în prezentul acord, potrivit prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţiile de învăţământ acreditate în România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998, şi ale Protocolului de amendare a acestuia, semnat la Chişinău la 26 august 2010.
    ART. 11
    Soluţionarea situaţiilor neprevăzute
    În cazul producerii unor evenimente neprevăzute, care împiedică desfăşurarea activităţilor de cooperare planificate, părţile se notifică reciproc prin telefon, fax, e-mail sau alte mijloace de comunicare disponibile, revenind, ulterior, cu o notă scrisă în care sunt descrise evenimentele care au intervenit şi sunt propuse soluţii în consecinţă.
    ART. 12
    Relaţia cu alte acorduri internaţionale
    Prevederile prezentului protocol de cooperare nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor ce decurg din alte tratate internaţionale la care acestea sunt părţi.
    ART. 13
    Clauze finale
    (1) Prezentul protocol de cooperare intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc, pe cale diplomatică, cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare şi se aplică cu titlu provizoriu, în totalitate, de la data semnării.
    (2) Protocolul de cooperare se încheie pe o perioadă de cinci ani şi se prelungeşte, automat, pentru noi perioade de câte cinci ani, dacă părţile convin astfel.
    (3) Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul protocol de cooperare, prin notificare scrisă transmisă celeilalte părţi, prin canale diplomatice. Denunţarea produce efecte de la data primirii notificării.
    (4) Părţile, de comun acord, pot conveni modificarea sau completarea, prin act adiţional, a dispoziţiilor prezentului protocol de cooperare, în funcţie de necesităţile de dezvoltare a cooperării, care va fi parte integrantă a acestuia şi va intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1) al prezentului articol.
    (5) Orice divergenţe privind implementarea şi interpretarea prevederilor prezentului protocol de cooperare vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin consultări sau negocieri bilaterale.
    (6) La data intrării în vigoare a prezentului protocol, protocolul dintre Ministerul de Interne al României şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova privind colaborarea şi ajutorul reciproc în domeniul pregătirii cadrelor, semnat la Bucureşti la 23 mai 1997, îşi încetează valabilitatea.
    (7) Încetarea valabilităţii prezentului protocol de cooperare nu va aduce atingere obligaţiilor asumate de părţi în desfăşurarea activităţilor aflate în curs de derulare în Planul anual de cooperare.

    Semnat la Bucureşti la 28 aprilie 2016, în două exemplare originale.


                                     Pentru
                   Ministerul Afacerilor Interne din România,
                                   Petre Tobă

                                     Pentru
              Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova,
                                Alexandru Jizdan

                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016