Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 2016  privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 2016 privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016

──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 966 din 8 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 10 noiembrie 2016.
──────────


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, stabilesc procedura de atestare de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) studii pedologice;
    b) studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;
    c) studii de bonitare pentru încadrarea în clase de calitate şi favorabilitate;
    d) studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    e) alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.
    (2) Studiile elaborate în conformitate cu prevederile alin. (1) se întocmesc potrivit cerinţelor beneficiarului, în acord cu Metodologia elaborării studiilor pedologice, vol. I, II, III, ediţia 1986, denumită în continuare Metodologia, 1986, şi în conformitate cu Instrucţiunile privind executarea studiilor agrochimice, ediţia 1981*).
──────────
    *) Metodologia elaborării studiilor pedologice, vol. I, II, III, ediţia 1986, şi Instrucţiunile privind executarea studiilor agrochimice, ediţia 1981, elaborate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────

    ART. 2
    Atestarea persoanelor fizice şi juridice are drept scop verificarea capacităţii ştiinţifice şi tehnice a acestora de a îndeplini cerinţele pentru efectuarea studiilor prevăzute la art. 1 alin. (1).
    ART. 3
    Atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului se realizează de către comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice, denumită în continuare comisie.
    ART. 4
    În sensul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) certificat de atestare - documentul emis în condiţiile prevăzute de prezentele norme care dă dreptul posesorului persoană fizică/juridică de a efectua studii privind calitatea solurilor;
    b) atestare - obţinerea certificatului de atestare în condiţiile prevăzute de prezentele norme;
    c) persoană fizică - persoană fizică care desfăşoară activităţi economice şi este autorizată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    d) calitatea solurilor - totalitatea însuşirilor fizice, chimice, biologice, altor caracteristici ale solurilor exprimate printr-un set de indicatori cantitativi, posibil de parametrizat, prin care se apreciază, după caz, fertilitatea şi capacitatea agroproductivă a solului;
    e) studii privind calitatea solurilor - studii de teren, laborator şi birou care evidenţiază însuşiri fizice, chimice, biologice, alte caracteristici ale solurilor exprimate printr-un set de indicatori cantitativi, posibil de parametrizat;
    f) studiul pedologic - constituie materialul ştiinţific prin care se concretizează o cartare pedologică sau o activitate de prelucrare a unor date pedologice deja existente (reambulare), cu sau fără studii de teren în completare. El cuprinde un text cu caracterizarea solurilor şi a condiţiilor în care se desfăşoară activitatea de producţie agricolă sau silvică, explicarea materialelor cartografice, o prognoză asupra evoluţiei solurilor, recomandări privind gospodărirea raţională, protecţia şi ameliorarea resurselor de sol, precum şi hărţi de soluri, hărţi corelative, cartograme, hărţi interpretative, diagrame;
    g) cartarea pedologică - este o activitate ştiinţifică, desfăşurată pe teren, care se ocupă cu cercetarea, identificarea şi delimitarea spaţială pe hartă, plan sau aerofotogramă a unor unităţi de teritoriu cu soluri similare, în condiţii de mediu similare. Ea cuprinde totalitatea observaţiilor şi studiilor în teren, laborator şi birou în vederea caracterizării solului. Dosarul ce conţine datele culese în teren conform Metodologiei, 1986 (partea I/1987, cap. 1 şi 2), în forma de prezentare adecvată, constituie faza de teren a studiului. Probele de sol recoltate în faza de teren, prelucrate, analizate şi prezentate potrivit instrucţiunilor şi metodelor impuse prin Metodologia, 1986 (partea I, cap. 3), constituie faza de laborator a studiului. Rezultatele analizelor fizice şi chimice sunt prezentate în tabele şi constituie alături de memoriul pedologic, hărţi şi tabele parte componentă a studiului pedologic al terenurilor agricole, faza de birou. Prelucrarea datelor şi informaţiilor de teren şi de laborator în vederea elaborării studiului pedologic se realizează potrivit reglementărilor prevăzute în Metodologia, 1986 (vol. I, partea a III-a). Studiul pedologic cuprinde memoriul pedologic ce însoţeşte şi completează harta de soluri şi terenuri, hărţile interpretative şi tabelele din studiu. Memoriul pedologic descrie condiţiile fizico-geografice din teritoriul studiat, solurile şi aspectele de ordin practic legate de utilizarea resurselor de solteren;
    h) bonitarea terenurilor agricole - reprezintă operaţiunea complexă de cunoaştere aprofundată a condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor şi de determinare a gradului de favorabilitate a acestor condiţii pentru diferite folosinţe şi culturi prin intermediul unui sistem de indici tehnici şi note de bonitare. Condiţiile de creştere şi rodire a plantelor, gradul de favorabilitate a acestor condiţii pentru fiecare folosinţă şi cultură sunt interpretate prin intermediul unui sistem de indici tehnici, permiţând cuantificarea acestora în note de bonitare. Obiectul bonitării îl constituie unităţile de teritoriu ecologic omogene (TEO) identificate şi delimitate pe hărţi. Pentru constituirea şi caracterizarea acestora este folosită o serie de caracteristici şi indicatori de divizare, distincţi, prin care se cuantifică fiecare factor sau condiţie de mediu. În urma bonitării, fiecare TEO este evaluat în note (puncte) de bonitare, permiţând astfel clasificarea terenurilor agricole în clase de favorabilitate, respectiv de calitate şi estimarea producţiei potenţiale pentru condiţii naturale şi/sau potenţate;
    i) studiul agrochimic al terenurilor agricole - constă în ansamblul de lucrări de delimitare a unor parcele omogene în raport cu tipul de sol, cultura şi tratamentele de fertilizare, de recoltare a probelor medii agrochimice din fiecare parcelă astfel delimitată, de efectuare în laborator a analizelor agrochimice şi de reprezentare în funcţie de acestea pe cartograme a suprafeţelor de teren cu însuşiri agrochimice asemănătoare, în vederea aplicării diferenţiate a îngrăşămintelor şi amendamentelor;
    j) studiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările şi completările ulterioare - reprezintă studiile care se desfăşoară în cadrul Programului naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 278/2011.

    CAP. II
    Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi componenţa comisiei

    ART. 5
    Comisia se organizează şi funcţionează în cadrul MADR şi este coordonată de direcţia de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu.
    ART. 6
    (1) Comisia este formată din 7 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri, după cum urmează:
    a) preşedinte: directorul/directorul general al direcţiei de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu;
    b) vicepreşedinte: directorul general al ICPA sau un specialist (CS I) desemnat de directorul general al ICPA;
    c) membri:
    - 1 specialist din cadrul MADR desemnat de directorul/directorul general al direcţiei coordonatoare;
    - 1 jurist din cadrul MADR desemnat de directorul/directorul general al direcţiei de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu;
    - 1 specialist din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, catedra de pedologie sau agrochimie, desemnat de conducerea acesteia;
    - 1 reprezentant al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului, desemnat de conducerea acesteia;
    - 1 specialist (CS I sau CS II) desemnat de directorul general al ICPA.
    (2) Secretariatul comisiei este asigurat de un angajat din cadrul direcţiei coordonatoare, desemnat de directorul/directorul general al acesteia.
    (3) Membrii şi secretarul comisiei îşi păstrează calitatea de angajaţi ai unităţilor de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate.
    (4) Comisia este condusă de preşedinte.
    (5) Lucrările comisiei se desfăşoară la MADR, cu sediul în Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3.
    (6) Comisia adoptă decizii, prin vot direct, valabile în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a cel puţin 4 membri. În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de către vicepreşedinte.
    (7) Documentele emise de comisie se ştampilează cu ştampila direcţiei de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu, care o coordonează.
    (8) În cazul în care un membru al comisiei înregistrează absenţe nemotivate la mai mult de trei şedinţe consecutive, este înlocuit, la propunerea preşedintelui comisiei, cu un specialist numit de aceeaşi instituţie.
    (9) În funcţie de volumul lucrărilor, comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.
    ART. 7
    Comisia poate coopta experţi tehnici pe probleme specifice pentru a participa la lucrările acesteia, convocaţi de preşedintele comisiei, fără drept de vot.
    ART. 8
    Regulamentul de funcţionare al comisiei se stabileşte de către aceasta, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme, şi se afişează pe site-ul MADR.
    ART. 9
    (1) Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii:
    a) aprobă ordinea de zi propusă de către secretariatul comisiei;
    b) coordonează activitatea comisiei şi conduce lucrările şedinţelor;
    c) semnează certificatele de atestare, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare, precum şi orice altă decizie a comisiei.
    (2) Vicepreşedintele comisiei exercită atribuţiile prevăzute la alin. (1), în lipsa preşedintelui.
    ART. 10
    (1) Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii:
    a) primeşte şi înregistrează cererile de atestare, însoţite de documentele necesare;
    b) propune programarea persoanelor fizice/juridice pentru interviu;
    c) întocmeşte ordinea de zi a fiecărei şedinţe, o propune pentru aprobare preşedintelui şi convoacă membrii comisiei;
    d) redactează şi comunică persoanelor fizice/juridice deciziile comisiei;
    e) păstrează documentele comisiei şi asigură arhivarea acestora;
    f) ţine registrul pentru evidenţa certificatelor de atestare;
    g) eliberează certificatele de atestare;
    h) întocmeşte raportul anual privind activitatea desfăşurată în cadrul comisiei.
    (2) Secretarul comisiei nu are drept de vot.
    (3) Secretarul comisiei are dreptul să primească o indemnizaţie pentru activitatea desfăşurată în comisie, egală cu indemnizaţia primită de către un membru al acesteia.
    ART. 11
    Comisia răspunde solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor şi de deciziile luate, având următoarele atribuţii:
    a) analizează cererea-tip şi documentaţiile depuse de persoanele fizice/juridice pentru atestare;
    b) examinează specialistul desemnat de persoana fizică/juridică, în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice;
    c) decide asupra concluziilor din procesul-verbal de constatare încheiat în urma verificării bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus la dosar;
    d) decide asupra eliberării certificatelor de atestare;
    e) decide respingerea motivată a cererilor de atestare ale celor care nu întrunesc condiţiile şi criteriile de atestare;
    f) decide revizuirea documentaţiei depuse de persoanele fizice/juridice pentru atestare, în situaţia în care aceasta este incompletă;
    g) decide suspendarea sau anularea, după caz, a certificatelor de atestare.
    ART. 12
    Membrii comisiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să participe la şedinţele comisiei;
    b) să păstreze confidenţialitatea privind activitatea comisiei;
    c) să primească o indemnizaţie pentru activitatea desfăşurată.

    CAP. III
    Procedura de atestare a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

    ART. 13
    (1) Persoanele fizice şi juridice sunt atestate dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) au angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată minimum un specialist care a absolvit studii superioare de specialitate de lungă durată în unul dintre domeniile: agricultură, horticultură, îmbunătăţiri funciare, geografie/alte domenii cu specializarea de geografie/planificare teritorială/geografia mediului/geochimie/geomorfologie-pedologie, studii de master geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru/geografie aplicată şi dezvoltare regională/riscuri naturale şi amenajarea teritoriului/ştiinţa solului/geochimia resurselor minerale, altă specialitate, dar a obţinut gradul ştiinţific de cercetător ştiinţific I sau II din cadrul ICPA şi oficiului de studii pedologice şi agrochimice (OSPA) sau deţine titlul de expert emis de către MADR în timpul desfăşurării activităţii în cadrul oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene;
    b) specialistul angajat de către persoana fizică/juridică are o experienţă de minimum 5 ani în activitatea de realizare a studiilor privind calitatea solului;
    c) specialistul angajat de către persoana fizică/juridică a susţinut şi promovat examinarea potrivit prevederilor art. 17;
    d) deţin în proprietate un laborator de specialitate în domeniu.
    (2) În situaţia în care persoana fizică nu are specialişti angajaţi conform alin. (1) lit. a), titularul persoanei fizice trebuie aibă studiile superioare de specialitate prevăzute de alin. (1) lit. a) şi experienţa de minimum 5 ani în activitatea de realizare a studiilor privind calitatea solului.
    ART. 14
    Pentru atestarea persoanelor fizice/juridice se completează un dosar care va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea-tip completată pentru persoane fizice/juridice, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;
    c) certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în copie;
    d) copia BI/CI al/a reprezentantului legal al persoanei juridice/al/a titularului persoanei fizice;
    e) diploma/foaia matricolă/licenţa de absolvire a studiilor superioare de specialitate/altă specialitate de lungă durată/master, titlul de expert emis de MADR sau documentul care atestă obţinerea unui grad ştiinţific, după caz, în copie;
    f) formularul completat privind situaţia lucrărilor realizate în domeniul pentru care se solicit atestarea de către angajaţii specialişti ai persoanei fizice/juridice, din cadrul categoriei celor prevăzute în art. 1 alin. (1), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    g) formularul completat privind situaţia dotării tehnice cu utilaje şi echipamente de laborator pentru prelevarea probelor şi efectuarea analizelor specifice studiilor privind calitatea solului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    h) documentele din care să rezulte experienţa angajaţilor în activitatea desfăşurată în domeniul pentru care se solicită atestarea;
    i) în caz de reprezentare, procură notarială/împuternicire, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului;
    j) dovada plăţii tarifului de atestare prevăzut la art. 31 alin (2).
    ART. 15
    (1) Cererea-tip şi documentaţia se înregistrează la secretariatul comisiei de către persoana fizică/reprezentantul legal al persoanei fizice/juridice sau prin împuternicit.
    (2) Comisia analizează cererea-tip şi verifică documentaţia depusă.
    (3) În situaţia în care cererea-tip şi documentaţia sunt complete, comisia dispune examinarea specialiştilor împuterniciţi de persoana fizică/juridică în acest sens, precum şi verificarea bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus la dosar, de către 2 specialişti, membri ai comisiei, care vor întocmi un proces-verbal de constatare.
    (4) Procesul-verbal de constatare se transmite la comisie în termen de 10 zile de la data efectuării verificării bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus la dosar.
    (5) În situaţia în care cererea-tip şi documentaţia nu sunt complete, comisia dispune revizuirea/completarea acestora şi comunică, în scris, prin secretariatul acesteia, persoanei fizice/juridice care sunt datele şi informaţiile necesare pentru completarea documentaţiei.
    ART. 16
    (1) Necompletarea tuturor datelor şi a informaţiilor solicitate sau lipsa unui răspuns al persoanei fizice/juridice pentru completarea documentaţiei conform art. 15 alin. (5) în termenul legal sau prezentarea unor date eronate ori documente false care însoţesc cererea-tip de atestare atrage respingerea acesteia.
    (2) Modelul deciziei de respingere a solicitării depuse de persoanele fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului este prevăzut în anexa nr. 4.
    (3) Decizia de respingere poate fi contestată, în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, la comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la art. 24 alin. (2).
    ART. 17
    (1) Examinarea specialistului desemnat de persoana fizică/juridică în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice al cărei dosar a fost analizat se desfăşoară în două etape:
    a) prezentarea în faţa comisiei a unei lucrări realizate de către specialistul desemnat de persoana fizică/juridică în domeniul calităţii solului, aleasă de comisie din lista inclusă în dosarul de atestare;
    b) susţinerea unui interviu de specialitate de către specialistul desemnat de persoana fizică/juridică, în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice.
    (2) Rezultatul examinării este evaluat de fiecare membru al comisiei cu două note: una pentru studiul prezentat şi alta pentru nivelul de cunoştinţe teoretice de specialitate ce rezultă în urma interviului.
    (3) Pentru obţinerea atestatului de către persoana fizică/juridică care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului este necesar ca media celor două note să fie minimum şapte.
    ART. 18
    Data pentru examinarea specialistului desemnat de persoana fizică/juridică, precum şi data până la care se plăteşte taxa prevăzută de art. 31 alin. (1) se comunică celor interesaţi de către secretariatul comisiei.
    ART. 19
    În cadrul examinării, specialistul desemnat al persoanei fizice/juridice solicitante prezintă pentru consultare membrilor comisiei originalele documentelor tehnice anexate la cererea-tip, precum şi dovada plăţii taxei prevăzute la art. 31 alin. (1).
    ART. 20
    Neprezentarea specialistului desemnat de persoana fizică/juridică şi a reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice la comisie la data, locul şi ora anunţate pentru examinare atrage reprogramarea examinării.
    ART. 21
    În cazul în care specialistul desemnat de persoana fizică/juridică şi reprezentantul legal al persoanei fizice/juridice nu s-au prezentat la noul termen, comisia procedează la respingerea cererii de atestare.
    ART. 22
    (1) Modelul certificatului de atestare pentru efectuarea de studii privind calitatea solului de către persoane fizice/juridice este prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) Certificatul de atestare se tipăreşte cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice:
    a) hârtie de securitate;
    b) tipărire pe format A4;
    c) finisare în blocuri a câte 100 de file, cu copertă din hârtie ofset;
    d) tipărire faţă 2 culori;
    e) numerotare cu 7 cifre, de la 0000001 la 0010000;
    f) seria certificatului de atestare se completează cu indicativul judeţului/municipiului Bucureşti;
    g) textul negru.
    (3) Evidenţa certificatelor de atestare se ţine de către secretariatul comisiei în Registrul pentru evidenţa certificatelor de atestare.
    (4) Modelul Registrului pentru evidenţa certificatelor de atestare este prevăzut în anexa nr. 6.
    (5) Eliberarea certificatului de atestare pentru efectuarea de studii privind calitatea solului se face de către secretariatul comisiei, la solicitarea persoanelor fizice/juridice atestate de către comisie pentru efectuarea de studii privind calitatea solului, în baza următoarelor documente:
    a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice/împuternicitului persoanei fizice/juridice;
    b) împuternicirea acordată de persoana fizică/juridică pentru a ridica certificatul de atestare, după caz.
    ART. 23
    Deciziile comisiei se comunică fiecărui solicitant, prin secretariat, în termen de cel mult 30 de zile de la adoptare.
    ART. 24
    (1) Deciziile comisiei pot fi contestate în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare.
    (2) Contestaţia se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 membri, după cum urmează:
    a) preşedinte: directorul/directorul general al direcţiei de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în inspecţii;
    b) membri:
    - 1 jurist, desemnat de directorul/directorul general al direcţiei de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu;
    - 1 specialist (CS I sau CS II), desemnat de directorul general al ICPA.
    ART. 25
    Valabilitatea certificatului de atestare este de 5 ani. După expirarea valabilităţii certificatului de atestare, persoanele fizice/juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului completează un dosar care cuprinde documentele prevăzute la art. 14 şi vor parcurge procedura de atestare reglementată prin prezentele norme.
    ART. 26
    (1) Nerespectarea condiţiilor de atestare de către persoanele fizice/juridice atestate potrivit prezentelor norme poate atrage suspendarea ori anularea certificatului de atestare.
    (2) Sesizarea întemeiată cu privire la nerespectarea condiţiilor pentru care au fost atestate persoanele fizice/juridice, la certificarea şi realizarea lucrărilor de către acestea fără să respecte metodologiile, reglementările şi normele tehnice în vigoare sau cu privire la punerea în mişcare a unei acţiuni penale împotriva persoanei atestate poate fi formulată de către beneficiarii lucrărilor, persoane fizice/juridice atestate sau orice altă persoană interesată.
    (3) Sesizarea se aduce la cunoştinţa comisiei, care are obligaţia de a analiza cazul, în şedinţă extraordinară.
    ART. 27
    (1) Suspendarea sau anularea, după caz, a certificatului de atestare se dispune prin decizie a preşedintelui comisiei, în urma analizei din cadrul şedinţei comisiei, pe baza actelor de constatare încheiate de specialişti din cadrul oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene sau, după caz, a documentelor din care rezultă neîndeplinirea condiţiilor de atestare ori în temeiul punerii în mişcare a unei acţiuni penale împotriva persoanei atestate, în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată.
    (2) Modelul deciziei de suspendare a certificatului de atestare este prevăzut în anexa nr. 7.
    (3) Modelul deciziei de anulare a certificatului de atestare este prevăzut în anexa nr. 8.
    (4) Direcţia de specialitate din cadrul MADR care are atribuţii în domeniu nominalizează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA - Bucureşti sau oficiul de studii pedologice şi agrochimice judeţean din cadrul căruia sunt numiţi 2 specialişti pentru constatarea şi verificarea realizării de lucrări fără respectarea metodologiilor, reglementărilor şi normelor tehnice în vigoare de către persoanele fizice/juridice atestate pentru efectuarea de studii privind calitatea solului.
    (5) Oficiul de studii pedologice şi agrochimice judeţean prevăzut la alin. (4) este situat în cadrul altui judeţ decât cel pe raza căruia îşi are sediul persoana fizică/juridică supusă verificării.
    (6) Desemnarea specialiştilor din cadrul oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean se face prin decizia directorului acestei instituţii.
    ART. 28
    Certificatul de atestare al persoanei fizice/juridice se suspendă în următoarele cazuri:
    a) când persoana certifică, respectiv realizează lucrări fără să respecte metodologiile, reglementările şi normele tehnice în vigoare. Perioada suspendării este de 6 luni;
    b) când persoana fizică/juridică nu îndeplineşte unele dintre condiţiile cumulative pentru care a fost atestată. Perioada suspendării durează până când persoana fizică sau juridică face dovada îndeplinirii condiţiilor menţionate, prin transmiterea documentelor necesare la comisie sau prin examinarea noului specialist angajat în locul specialistului examinat, pentru care s-a obţinut atestarea, după caz;
    c) când împotriva persoanei atestate s-a pus în mişcare o acţiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz suspendarea certificatului de atestare se dispune până la soluţionarea definitivă a cauzei.
    ART. 29
    Certificatul de atestare al persoanelor fizice/juridice se anulează în următoarele cazuri:
    a) dacă certificatul a fost suspendat de două ori în baza art. 28 şi se constată săvârşirea unor abateri similare celor pentru care s-a dispus anterior suspendarea acestuia;
    b) dacă persoanele fizice/juridice atestate certifică, prin semnătură şi parafă, documente pentru domenii de activitate şi grupe de lucrări în care nu au fost atestate sau îşi continuă activitatea în perioada de suspendare.
    ART. 30
    (1) Suspendarea sau anularea certificatului de atestare se comunică în scris persoanelor fizice şi juridice în cauză de către comisie.
    (2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale în cadrul căreia funcţionează comisia.
    (3) Împotriva soluţiei conducătorului autorităţii publice centrale prevăzute la alin. (1) se poate formula plângere la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.
    ART. 31
    (1) Taxa pentru examinarea prevăzută de art. 17 sau pentru examinarea noului specialist angajat în locul specialistului examinat, pentru care s-a obţinut atestarea, este de 300 lei, se plăteşte până la data stabilită pentru examinare şi nu se returnează.
    (2) Tariful de atestare este de 3.000 lei, care se plăteşte la data depunerii documentaţiei de către solicitant şi nu se returnează.
    (3) Persoana fizică/juridică care solicită atestarea plăteşte tariful şi taxa, în numerar, la casieria ICPA sau prin ordin de plată, în contul deschis pentru această activitate.
    (4) Neplata taxei şi a tarifului prevăzute la alin. (1) şi (2) atrage respingerea dosarului.
    (5) ICPA suportă din tarifele şi taxele încasate cheltuielile pentru funcţionarea comisiei, editarea certificatelor de atestare, indemnizaţia membrilor comisiei pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei, plata specialiştilor din cadrul ICPA sau al oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean desemnaţi pentru constatarea şi verificarea realizării de lucrări fără respectarea metodologiilor, reglementărilor şi normelor tehnice în vigoare, plata experţilor tehnici pe probleme specifice care participă la lucrările comisiei, după caz, precum şi pentru deplasarea celor 2 membri ai comisiei cu scopul verificării bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus la dosar.
    (6) Cheltuielile efectuate cu plata specialiştilor din cadrul ICPA sau al oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean desemnaţi pentru constatarea şi verificarea realizării de lucrări fără respectarea metodologiilor, reglementărilor şi normelor tehnice în vigoare, precum şi plata experţilor tehnici pe probleme specifice care participă la lucrările comisiei sunt de maximum 50% din indemnizaţia aferentă unui membru al comisiei.
    (7) Prestaţia membrilor comisiei pentru activitatea desfăşurată la o şedinţă este de 10% din tariful pentru atestare.
    (8) Tarifele se indexează anual în funcţie de indicele de inflaţie.
    ART. 32
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.


    ANEXA 1
la normele metodologice

                                - Model -
                               CERERE-TIP
      privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă
            intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

    Stimate domnule preşedinte,
    1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ............, domiciliat/domiciliată în .........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, telefon ......., posesor/posesoare act de identitate ......... seria ....... nr. ........, eliberat de ............ la data ........., CNP ............, în calitate de*1) ............. prin ............, conform ............
    2. (*) pentru*2): ........, având număr de ordine în (**) ......., CIF/CUI ........,
    3. (*) cu sediul în localitatea ........, str. ........... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul .........., codul poştal ......., telefon ......., fax ........, e-mail ............., site ..................,
    în conformitate cu prevederile art. ..... lit. .... din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură solicităm eliberarea certificatului de atestare pentru efectuarea de (Se precizează care domeniu.):
    [] studii pedologice;
    [] studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;
    [] studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);
    [] studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    [] alte studii specifice care privesc ştiinţele solului. (Se precizează care studii.)
    Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. .... din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ......,

    Reprezentant/împuternicit,
    .......................
    (numele şi prenumele în clar)

    Semnătura
    ....................

    Data ...................
    L.S.

    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    - Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
──────────
    *1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.
    *2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală etc.
──────────


    ANEXA 2
la normele metodologice

                                    - Model -
    Situaţia lucrărilor realizate în domeniul pentru care se solicită atestarea

┌────┬────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ │ │ │
│crt.│ Anul │ Titlul lucrării │ Beneficiarul │ Valoarea │
├────┼────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────┘


    Reprezentant persoană fizică/juridică,
    ......................................
    (numele şi prenumele în clar)

    Semnătura
    ....................

    Data ...................
    L.S.


    ANEXA 3
la normele metodologice

                                  - Model -
      Situaţia dotării tehnice cu utilaje şi echipamente de laborator pentru
       prelevarea probelor şi efectuarea analizelor specifice studiilor
                           privind calitatea solului

┌────┬────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
│Nr │ Denumirea instalaţiilor, │ Anul de │ Starea │Gradul de│ Observaţii │
│crt.│aparatelor şi echipamentelor│fabricaţie│ tehnică │ uzură │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────────┘


    Reprezentant persoană fizică/juridică,
    ......................................
        (numele şi prenumele în clar)

    Semnătura
    ................

    Data ...................
    L.S.


    ANEXA 4
la normele metodologice

                                           - Model -

    ROMÂNIA
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice
    care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

                                       DECIZIA
                                 Nr. ...... din ..........

    În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, comisia de atestare a analizat dosarul anexat Cererii de atestare nr. .............. din .............,
    având în vedere documentele prezentate şi în urma examinării specialistului împuternicit de persoana fizică/juridică în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice solicitante prin interviu, comisia de atestare a decis

                                      RESPINGEREA
    solicitării ........(denumirea persoanei fizice/juridice)......., cu sediul în localitatea ........, str. ............ nr. ...., sectorul/judeţul ......., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .........., CUI ........, pentru a desfăşura lucrări în domeniul .................. (Se precizează care domeniu.):
    [] studii pedologice;
    [] studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;
    [] studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);
    [] studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    [] alte studii specifice care privesc ştiinţele solului. (Se precizează care studii.)
    Motivele respingerii sunt .....................................
    ...............................................................
    ...............................................................
    Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, la comisia de soluţionare a contestaţiilor.

                         Preşedinte,
                     ..................
        (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 5
la normele metodologice

                                    - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice
    care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

                                CERTIFICAT DE ATESTARE
                                Nr. ..... din ........

    În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, comisia de atestare a analizat dosarul anexat Cererii de atestare nr. .............. din .............,
    având în vedere documentele prezentate şi în urma examinării specialistului împuternicit de persoana fizică/juridică în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice solicitante prin interviu, comisia de atestare a decis

                                          ATESTAREA
    ....................................,
    (denumirea persoanei fizice/juridice)
    cu sediul în localitatea ........., str. ........... nr. ...., sectorul/judeţul ......., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......, CUI ........, pentru a desfăşura lucrări în domeniul ....... (Se precizează care domeniu.):
    [] studii pedologice;
    [] studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;
    [] studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);
    [] studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    [] alte studii specifice care privesc ştiinţele solului. (Se precizează care studii.)
    Prezentul certificat este valabil 5 ani de la data emiterii şi poate fi suspendat sau anulat în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineşte criteriile şi condiţiile atestării.

                 Preşedinte,
    ..........................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 6
la normele metodologice

                                        - Model -
           Registrul pentru evidenţa certificatelor de atestare


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domeniul pentru care se solicită certificatul de atestare │
├────┬───────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┤
│Nr. │Persoana │Cerere pentru │ Studii │Studii agrochimice, │ Studii de │Studii pentru│ Alte studii│Certificat │Observaţii/│
│crt.│fizică/ │eliberarea │pedologice│cu excepţia │ bonitare │protecţia şi │ specifice │de atestare │ menţiuni │
│ │Persoana │certificatului│ │întocmirii planului │ pentru │reabilitarea │care privesc│(nr. serie/ │ │
│ │juridică │de atestare │ │de fertilizare şi a │ încadrarea │ solurilor │ ştiinţele │data emiterii)│ │
│ │(denumirea,│(nr./data) │ │stabilirii măsurilor │ în clase de │ │ solului │ │ │
│ │CIF/CUI, │ │ │agropedoameliorative,│ calitate şi │ │ │ │ │
│ │adresa) │ │ │necesare elaborării │favorabilitate│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ proiectelor de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ amenajamente │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ pastorale │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└────┴───────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┘    ANEXA 7
la normele metodologice

                                         - Model -

    ROMÂNIA
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice
    care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului


                                           DECIZIE
                                       Nr. ..... din .......


    În conformitate cu prevederile art. 26-28 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură,
    având în vedere documentele prezentate, în urma verificării acestora, comisia de atestare a decis

                                    SUSPENDAREA
    Certificatului de atestare nr. /........., al ......(denumirea persoanei fizice/juridice)........., cu sediul în localitatea ........., str. ......... nr. ......, sectorul/judeţul ........., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ........, CUI ........., pentru a desfăşura lucrări în domeniul ............... (Se precizează care domeniu.):
    [] studii pedologice;
    [] studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;
    [] studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);
    [] studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    [] alte studii specifice care privesc ştiinţele solului. (Se precizează care studii).
    Motivele suspendării sunt .....................................
    ...............................................................
    ...............................................................
    Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale în cadrul căreia funcţionează Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului.

                             Preşedinte,
                ..........................................
                (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 8
la normele metodologice

                                           - Model -

    ROMÂNIA
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice
    care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

                                           DECIZIE
                                      Nr. .... din .......

    În conformitate cu prevederile art. 26, 27 şi 29 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură,
    având în vedere documentele prezentate, în urma verificării acestora, comisia de atestare a decis

                                           ANULAREA
    Certificatului de atestare nr. /........., al ....(denumirea persoanei fizice/juridice)........., cu sediul în localitatea .............., str. .......... nr. ....., sectorul/judeţul ............, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......, CUI ......., pentru a desfăşura lucrări în domeniul ................. (Se precizează care domeniu.):
    [] studii pedologice;
    [] studii agrochimice, cu excepţia întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;
    [] studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);
    [] studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    [] alte studii specifice care privesc ştiinţele solului. (Se precizează care studii.):
    Motivele anulării sunt ........................................
    ...............................................................
    ...............................................................
    Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale în cadrul căreia funcţionează Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului.

                            Preşedinte,
                     ............................
               (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

                               ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016