Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016  pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (1) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    (1) Prin Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România se stabilesc amenajările de irigaţii, precum şi obiectivele infrastructurii principale de irigaţii din aceste amenajări, prevăzute în anexa nr. 1 la Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, care vor fi supuse reabilitării.
    (2) Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii se realizează în condiţiile financiare prevăzute de art. III alin. (1) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare.
    ART. 3
    Modul de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, având în vedere următoarele caracteristici ale amenajărilor de irigaţii:
    a) amenajări de irigaţii în care sunt constituite organizaţii de îmbunătăţiri funciare care au accesat obiectivele măsurii 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii, submăsura 125 a1 - Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare, din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013;
    b) amenajări de irigaţii viabile în care sunt constituite Organizaţii de îmbunătăţiri funciare care pot accesa submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Irigaţii, din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;
    c) amenajări de irigaţii viabile în care nu sunt constituite organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, dar în care se pot constitui, în condiţiile legii, asemenea organizaţii, la solicitarea proprietarilor de teren.
    ART. 4
    (1) Instituţia publică responsabilă cu realizarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.
    (2) Monitorizarea modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România se realizează prin intermediul direcţiei tehnice de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale cărei atribuţiuni se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                Daniela Giurcă,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                             Cristiana Paşca Palmer

    Bucureşti, 26 octombrie 2016.
    Nr. 793.


    ANEXĂ

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

                      Programul naţional de reabilitare a
               infrastructurii principale de irigaţii din România

    Acronime şi abrevieri

    ANIF - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
    CA - canale de aducţiune
    CPA - canale principale de aducţiune
    CD - canale de distribuţie
    FOIF - federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare
    FOUAI - Federaţii de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii
    OIF - organizaţii de îmbunătăţiri funciare
    OUAI - Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii
    MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
    SPB - staţie de pompare de bază
    SRP - staţie de repompare
    UE - Uniunea Europeană

    Cuprins

    Capitolul I. Introducere
                     1 Necesitate şi oportunitate
    Capitolul II. Descrierea şi analiza stadiului actual al
                     amenajărilor de irigaţii
    Capitolul III. Descrierea Programului naţional de reabilitare a
                     infrastructurii principale de irigaţii
                     1 Obiective
                     2 Analiza viabilităţii economice a amenajărilor de
                     irigaţii propuse pentru reabilitare
                     3 Direcţii de acţiune şi etapizarea implementării
                     Programului
                     4 Indicatori de realizare
                     5 Implicaţii financiare şi implementarea Programului
                     6 Impact
                     7 Sinteza analizei SWOT a amenajărilor de irigaţii
                     din România
    Capitolul IV. Anexe
                     Anexa 1 - Obiective ale infrastructurii principale de
                     irigaţii propuse pentru reabilitare
                     Anexa 2 - Analiza viabilităţii economice a sistemelor
                     de irigaţii


    CAP. I
    Introducere

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România (denumit în continuare Programul) care vizează adaptarea agriculturii la schimbările climatice şi reducerea efectelor acestora asupra producţiei agricole, în principal, dar şi asupra altor factori de mediu şi a populaţiei, prin reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii existente.
    Programul vine în întâmpinarea unor măsuri din sectorul irigaţiilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), atât din perioada de programare 2007-2013, cât şi din actuala perioadă de programare financiară europeană 2014-2020.
    În procesul de elaborare a Programului au fost consultate şi solicitate informaţii din partea instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, la nivel naţional şi teritorial, şi au fost analizate propunerile organizaţiilor şi federaţiilor constituite pentru aplicarea irigaţiilor (OUAI/FOUAI).
    Programul a fost elaborat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza datelor şi informaţiilor puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, precum şi de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR.

    1. Necesitate şi oportunitate
    1.1. România prezintă un risc considerabil faţă de schimbările climatice, efectele acestora fiind în mod clar reflectate de modificările în regimul de temperatură şi precipitaţii, în principal, începând din anul 1961 şi până în prezent, zonele cele mai afectate, conform rapoartelor internaţionale relevante şi analizelor şirurilor de date climatologice pentru perioada 1901-2010 efectuate de Administraţia Naţională de Meteorologie, fiind situate în partea de sud, sud-est şi est a ţării.
    Secetele, inundaţiile şi alte probleme legate de schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilităţii producţiei şi a securităţii alimentare naţionale, iar lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la limitarea oportunităţilor de dezvoltare economică în pofida existenţei potenţialului din agricultură.
    S-a estimat că din 1980 până în 2011 România a suferit pierderi anuale medii legate de vreme în sumă de 8.452 milioane $ SUA (0,26 procente din PIB), din care 34% au fost legate de secetă. Riscurile principale cu care se confruntă România pe termen scurt şi mediu constau într-o creştere semnificativă în temperatura anuală medie, o scădere a precipitaţiilor şi o ocurenţă generală de evenimente climatice extreme. Sectorul agricol ar fi afectat cel mai mult de inundaţii, secete sau alte evenimente climatice adverse. Modelele meteorologice extreme vor declanşa o mai mare volatilitate în producţia agricolă, preţurile alimentelor şi veniturile fermelor.
    1.2. Seceta pedologică extremă şi severă din zonele de sud şi est ale României coroborată cu consumul ridicat de apă în perioada iulie-august conduc la o rezervă de apă din sol situată de multe ori sub punctul de ofilire pe întinse suprafeţe agricole. În aceste zone seceta agricolă complexă este un fenomen climatic de hazard care induce cele mai grave consecinţe care s-au înregistrat vreodată în agricultură.
    Secetele pot dura de la câteva zile până la câteva luni, având ca rezultat o variabilitate ridicată a producţiei agricole, mai ales în regiunile cu vulnerabilitate accentuată, în prezent, şi cu un potenţial de adaptare redus, afectând rezultatele întregului an de producţie agricolă şi având consecinţe negative asupra aprovizionării cu alimente şi economiei naţionale.
    1.3. O parte semnificativă din suprafaţa agricolă a României resimte efectele negative ale secetei, ale rezervelor de apă insuficiente şi ale amenajărilor de irigaţii slab funcţionale. Absenţa sau gradul mare de degradare al infrastructurii de irigaţii a făcut ca, aproximativ 48% din suprafaţa agricolă totală (7,1 mil ha în 2006) să fie afectată de aceste fenomene (cele mai afectate zone au fost Câmpia Română, sudul Moldovei şi Dobrogea).
    1.4. Producţia de cereale a fluctuat mult în perioada 2000-2012, anul 2007 (an secetos) este asociat cu una din cele mai scăzute performanţe, în vreme ce 2012 (an favorabil) a înregistrat opusul. În anul 2012, producţia a fost cu 1,5-3 ori mai mare comparativ cu anul 2007, indicând magnitudinea impactului climatic.
    1.5. Volumul de apă utilizat pentru irigaţii a crescut cu 52,65%, de la 212.979 mii mc în 2010 la 325.127 mii mc în 2012, însă agricultura românească continuă să fie dependentă de factorii climatici. Efectele negative ale acestui fenomen se reflectă, în principal, în randamentele scăzute înregistrate la principalele culturi (35-60% din potenţial).
    1.6. Amenajările vechi de irigaţii generează un consum mare de apă şi energie, ceea ce are un impact negativ asupra rezervelor de apă ale României, ţară încadrată în categoria ţărilor cu rezerve reduse de apă (cantitatea medie de apă disponibilă pe locuitor este de 2660 mc apă/loc/an, inclusiv Dunărea, puţin peste jumătate din media europeană 4230 mc apă/loc/an).
    Amenajările de irigaţii sunt într-un stadiu avansat de degradare şi pe 75% din suprafaţa acestor amenajări, irigaţiile nu sunt funcţionale, iar cele funcţionale sunt ineficiente din punctul de vedere al consumului de apă şi energie şi costisitoare pentru fermieri.
    1.7. Necesitatea reabilitării infrastructurii principale de irigaţii aparţinând domeniului public al statului este dată, în primul rând, de faptul că o parte din această infrastructură alimentează cele 134 de organizaţii de îmbunătăţiri funciare (OIF), care au accesat Măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013 şi, în al doilea rând, de faptul că o parte din această infrastructură alimentează amenajările viabile de irigaţii pe care s-au constituit OIF care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020. Sub acest aspect, una dintre condiţiile de eligibilitate pentru accesarea submăsurii 4.3 are în vedere ca sistemul de irigaţii prevăzut prin proiectul al cărui beneficiar este OIF să fie racordat la o infrastructură principală funcţională. Alte condiţii aferente submăsurii 4.3 vizează asigurarea conformităţii investiţiei cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, pentru suprafeţele vizate şi cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul.
    Perioada de implementare a Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România este 2016-2020.

    CAP. II
    Descrierea şi analiza stadiului actual al amenajărilor de irigaţii

    Sistemele de irigaţii din România au fost construite până în anul 1990, suprafaţa amenajată pentru irigaţii ocupă circa 22% din suprafaţa agricolă a ţării şi circa 34% din suprafaţa arabilă.
    În prezent, România dispune de o suprafaţă amenajată pentru irigat de cca 3.1 milioane ha. Din această suprafaţă, 1,5 mil. ha o reprezintă suprafaţa viabilă şi marginal viabilă, din care suprafaţa viabilă este în prezent de cca 823.000 ha.
    Suprafaţa efectiv irigată variază mult de la an la an în funcţie de precipitaţii. Se estimează că circa 11% din suprafaţa agricolă a ţării este acoperită de reţele de irigaţii viabile din punct de vedere economic sau marginal viabile. Există şi diferenţe regionale, mai ales ca reflecţie a tiparelor variabile ale precipitaţiilor şi necesarului de irigaţii. Nord-vestul, vestul şi centrul necesită mai puţină apă de irigaţii, în vreme ce sudul şi sud-estul, zone care au probleme cu apa, se bucură de o mai mare acoperire cu sisteme de irigaţii.
    Problemele principale cu care se confruntă sistemele de irigaţii sunt următoarele:
    - eficienţă hidraulică scăzută;
    - cost ridicat al energiei electrice pentru sistemele bazate încă pe pompare (Dunărea fiind principala sursă de apă);
    - tarife mari ale apei.
    Amenajările de irigaţii sunt într-un stadiu avansat de degradare şi pe 75% din suprafaţa acestor amenajări irigaţiile nu sunt funcţionale, iar cele funcţionale sunt ineficiente din punctul de vedere al consumului de apă şi energie şi costisitoare pentru fermieri.
    Infrastructura de irigaţii existentă în România este depăşită din punctul de vedere al eficienţei utilizării resurselor şi există riscul ca abandonarea infrastructurii de irigaţii să genereze grave probleme sociale, economice şi de mediu.
    Până la această dată au fost constituite un număr de 475 OIF pe o suprafaţă de 1.085.053 ha, care au preluat infrastructura de la ANIF pe o suprafaţă de cca 995.000 ha, şi un număr de 24 FOIF pe o suprafaţă de 395.753 ha, care au preluat infrastructura de la ANIF pe o suprafaţă de 171.000 ha.
    În perioada 2007-2013 un număr de 134 OIF au accesat Măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013, valoarea fondurilor accesate fiind de cca 128 milioane euro. Sumele alocate au fost folosite de către OIF pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigaţii preluate de la ANIF, în conformitate cu prevederile Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cadrul PNDR 2014-2020 submăsura 4.3 pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigaţii preluate de la ANIF de către OIF au fost alocate fonduri în valoare de 435 milioane euro.
    Infrastructura principală de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, care alimentează infrastructura secundară de irigaţii aflată în proprietatea sau administrarea FOIF şi OIF, este în cea mai mare parte nereabilitată, staţiile de pompare şi repompare funcţionând cu randamente mici, iar canalele de aducţiune prezintă pierderi de apă semnificative, toate acestea ducând la preţuri mari la 1000 mc apă pompată, preţuri suportate în totalitate de fermierii care doresc să irige.
    În contextul scenariilor climatice pe termen mediu şi lung, conform cărora se aşteaptă creşteri ale temperaturii medii anuale, se vor amplifica fenomenele climatice extreme (secetă, inundaţii etc.).
    În lipsa unor măsuri adecvate, aceste fenomene vor avea un impact negativ asupra populaţiei, conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural şi asupra îndeplinirii obiectivelor asumate de România aferente Strategiei Europa 2020 şi Strategiei UE privind creşterea durabilă.
    Problemele amenajărilor de irigaţii pe care Programul îşi propune să le soluţioneze sunt:
    a) starea tehnică necorespunzătoare a infrastructurii principale de irigaţii aparţinând domeniului public al statului;
    b) capacitatea redusă a utilizatorilor de a contribui la reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii.

    CAP. III
    Descrierea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii

    1. Obiective
    1.1. Obiectivul general al Programului vizează reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care va conduce la creşterea suprafeţei funcţionale din suprafaţa viabilă şi marginal viabilă economic pentru irigaţii la 70% în anul 2020 şi 90% la orizont 2030 şi constă în reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din 86 de amenajări viabile aparţinând domeniului public al statului, în suprafaţă de aproximativ 1,8 mil. ha, până la sfârşitul anului 2020.
    1.2. Obiectivul specific al Programului îl reprezintă creşterea randamentului staţiilor de bază (fixe şi plutitoare) şi repompare, eliminarea pierderilor de apă prin infiltraţie din canalele de irigaţii aparţinând domeniului public al statului şi eliminarea degradărilor apărute la construcţiile hidrotehnice de pe acestea.
    1.3. Restabilirea capacităţilor existente de irigaţii reprezintă o măsură de bază pentru dezvoltarea sectorului agricol în România. Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii va conduce la creşterea randamentelor de funcţionare ale amenajărilor de irigaţii cu reflectare directă în reducerea tarifului/1000 mc apă pompată, ceea ce va crea posibilităţi mai mari fermierilor pentru utilizarea apei pentru irigaţii.

    2. Analiza viabilităţii economice a amenajărilor de irigaţii propuse pentru reabilitare
    2.1. Analiza viabilităţii economice a amenajărilor de irigaţii propuse pentru reabilitare s-a efectuat în cadrul studiului "Actualizarea strategiei investiţiilor în sectorul irigaţiilor - expertiza privind viabilitatea economică a sistemelor de irigaţii - raport final", elaborat de către S.C. Experco - ISPIF - S.R.L.
    2.2. Scopul expertizei a constat în reanalizarea viabilităţii unor sisteme de irigaţii, luându-se în considerare caracteristicile din agricultura României la nivelul anului 2015, după cum urmează: tendinţa de comasare a terenurilor, dezvoltarea OUAIurilor, preţurile produselor agricole, tendinţa fermierilor de a se orienta spre culturi cu valoare adăugată mare şi cu răspuns bun la irigaţii şi din punct de vedere tehnic către achiziţionarea unor agregate de pompare cu parametrii superiori, instalaţii de udare moderne, automatizate cu randamente de funcţionare superioare etc.
    2.3. Lista amenajărilor viabile din punct de vedere economic, aşa cum au rezultat conform studiului menţionat anterior, se prezintă în anexa nr. 2.

    3. Direcţii de acţiune şi etapizarea implementării Programului
    3.1. Există staţii de punere sub presiune şi amenajări interioare de irigaţii aflate în proprietatea sau în administrarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare reabilitate prin PNDR 2007-2013, măsura 125 a.
    3.2. Prin Programul de reabilitare finanţat exclusiv din surse de la bugetul de stat se vor realiza lucrări de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii etapizat care vor urmări:
    - reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care alimentează staţiile de punere sub presiune reabilitate prin PNDR 2007-2013, măsura 125 a;
    - reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care alimentează staţiile de punere sub presiune ce vor fi reabilitate prin PNDR 2014-2020, submăsura 4.3;
    - reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care alimentează staţiile de punere sub presiune care sunt în amenajări în care nu s-au constituit organizaţii de îmbunătăţiri funciare.
    Infrastructura principală de irigaţii este alcătuită din prize, staţii de pompare de bază (fixe sau plutitoare), inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune.
    3.3. În prima etapă va fi reabilitată infrastructura principală de irigaţii din 40 de amenajări aparţinând domeniului public al statului în suprafaţă de 1.317.042 ha, care alimentează 105 OIF care au accesat măsura 125 a în cadrul PNDR 2007-2013.
    3.4. Etapa a II-a de reabilitare cuprinde un număr de 37 de amenajări declarate viabile în urma studiului "Actualizarea strategiei investiţiilor în sectorul irigaţiilor - expertiza privind viabilitatea economică a sistemelor de irigaţii - raport final", elaborat de către S.C. Experco - ISPIF - S.R.L., în suprafaţă de 490.089 ha. Pe aceste amenajări sunt constituite OIF care vor putea reabilita infrastructura secundară de irigaţii în cadrul submăsurii 4.3 din PNDR 2014-2020.
    3.5. Etapa a III-a de reabilitare va include 9 amenajări viabile de irigaţii, în suprafaţă de 199.810 ha pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.
    Perioada de implementare a etapelor I, II şi III este 2016-2020, perioadă care se suprapune cu cea a implementării PNDR 2014-2020.
    3.6. Instituţia publică responsabilă cu implementarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.

    4. Indicatori de realizare
    4.1. Obiectivele de irigaţii care vor fi supuse acţiunii de reabilitare în cele trei etape sunt următoarele: prize, staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, construcţii hidrotehnice.
    Se va reabilita o suprafaţă totală de 2.006.941 ha din 86 amenajări de irigaţii viabile care includ următoarele obiective: 110 staţii de pompare de bază, 137 staţii de repompare, 2.525 m conducte de refulare, 1.997.481 m canale de aducţiune, 2.885.073 m canale de distribuţie şi 4.995 construcţii hidrotehnice, din care:
    4.2. În etapa I se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului formată din 69 de staţii de pompare de bază, 87 de staţii de repompare, 2.525 m conducte de refulare, 1.226.505 m canale de aducţiune, 1.965.488 m canale de distribuţie, şi 3.125 construcţii hidrotehnice din 40 de amenajări de irigaţii pe care s-au constituit organizaţii şi federaţii ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, care au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013.
    Situaţia actuală a infrastructurii prezentată mai sus este următoarea:
    - randamentul staţiilor de bază şi repompare este de 40%;
    - gradul de degradare a impermeabilizării canalelor şi a construcţiilor hidrotehnice de pe aceste canale este de 80%;
    - pierderile de apă de pe canalele de transport sunt de 60%.
    După reabilitare, infrastructura principală de irigaţii prezentată mai sus va avea următoarele caracteristici generale:
    - randamentul staţiilor de bază şi repompare va fi de 75%;
    - impermeabilizarea canalelor de irigaţii şi construcţiile hidrotehnice vor fi refăcute în totalitate;
    - pierderile de apă de pe canalele de transport vor fi de 30% şi vor fi reprezentate numai de evapotranspiraţie.
    4.3. În etapa a II-a se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului formată din: 32 staţii de pompare de bază, 37 staţii de repompare, 678.389 m canale de aducţiune, 494.478 m canale de distribuţie şi 1.345 construcţii hidrotehnice din 37 amenajări de irigaţii viabile pe care s-au constituit organizaţii şi federaţii ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020.
    Situaţia actuală a infrastructurii prezentată mai sus este următoarea:
    - randamentul staţiilor de bază şi repompare este de 45%;
    - gradul de degradare a impermeabilizării canalelor şi a construcţiilor hidrotehnice de pe aceste canale este de 75%;
    - pierderile de apă de pe canalele de transport sunt de 55%.
    După reabilitare, infrastructura principală de irigaţii prezentată mai sus va avea următoarele caracteristici generale:
    - randamentul staţiilor de bază şi repompare va fi de 77%;
    - gradul de degradare a impermeabilizării canalelor şi a construcţiilor hidrotehnice de pe aceste canale va fi de 20%;
    - pierderile de apă de pe canalele de transport vor fi de 28% şi vor fi reprezentate numai de evapotranspiraţie.
    4.4. În etapa a III-a se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului formată din: 9 staţii de pompare de bază, 13 staţii de repompare, 92.587 m canale de aducţiune, 425.107 m canale de distribuţie şi 525 construcţii hidrotehnice din 9 amenajări de irigaţii viabile pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.
    Situaţia actuală a infrastructurii prezentată mai sus este următoarea:
    - randamentul staţiilor de bază şi repompare este de 50%;
    - gradul de degradare a impermeabilizării canalelor şi a construcţiilor hidrotehnice de pe aceste canale este de 72%;
    - pierderile de apă de pe canalele de transport sunt de 52%.
    După reabilitare, infrastructura principală de irigaţii prezentată mai sus va avea următoarele caracteristici generale:
    - randamentul staţiilor de bază şi repompare va fi de 79%;
    - gradul de degradare a impermeabilizării canalelor şi a construcţiilor hidrotehnice de pe aceste canale va fi de 20%;
    - pierderile de apă de pe canalele de transport vor fi de 26% şi vor fi reprezentate numai de evapotranspiraţie.
    4.5. Prin efectuarea investiţiilor în reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii se are în vedere creşterea ponderii suprafeţei funcţionale din suprafaţa viabilă şi marginal viabilă economic pentru irigaţii (%) de la 50%, cât este nivelul actual, la 70% în anul 2020. Ţinta pe termen lung (orizont 2030) va fi de 90%.
    Exploatarea amenajărilor de irigaţii supuse reabilitării se va face în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicaţie, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri, ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului.
    Exploatarea amenajărilor de irigaţii supuse reabilitării se va face astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să se promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu.

    5. Implicaţii financiare şi implementarea Programului
    5.1. Sursa de finanţare a investiţiilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii o reprezintă bugetul de stat, cadrul legal fiind asigurat de prevederile art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare.
    Astfel, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sub condiţia asumării de către Guvern, prin hotărâre, a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii, va primi în perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigaţii, după cum urmează: în anul 2016, 145 milioane euro, urmând ca în următorii 4 ani fondurile alocate să crească anual cu circa 17%, astfel încât să se atingă plafonul aprobat aferent programului de investiţii multianual.
    5.2. Programul vine în întâmpinarea unor măsuri din sectorul irigaţiilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, atât din perioada de programare 2007-2013, cât şi din actuala perioadă de programare financiară europeană 2014-2020. În acest context, pentru reabilitarea amenajărilor interioare de irigaţii aparţinând organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare (OIF şi FOIF) a fost alocată suma de 128 milioane euro prin PNDR 2007-2013, submăsura 125 a, urmând ca în perioada de programare 2014-2020 fondurile europene alocate prin PNDR 2014-2020, submăsura 4.3 - Irigaţii să fie de 435 milioane euro, destinată reabilitării infrastructurii secundare de irigaţii aflată în proprietatea/folosinţa organizaţiilor/federaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii.
    După aprobarea Programului se vor efectua expertize şi se vor elabora proiectele necesare implementării acestuia.
    Instituţia publică responsabilă cu implementarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.

    6. Impact
    6.1. Impact economic
    Investiţiile în reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii vor genera efecte macroeconomice constând în principal, în obţinerea unui spor de venit net comparativ cu situaţia dinainte de reabilitare ca urmare a:
    - îmbunătăţirii productivităţii terenurilor, în prezent cu deficit de umiditate, sărăturate, acide etc.;
    - îmbunătăţirii structurii planului de cultură, prin utilizarea de plante valoroase şi rentabile;
    - sporirii producţiei medii la hectar.
    Din calculele efectuate privind valoarea producţiei agricole obţinute pe terenuri cu amenajări de irigaţii nereabilitate comparativ cu cele reabilitate a rezultat un beneficiu net de cca 19.580 mii euro/100.000 ha.
    Calculul s-a realizat pe un asolament general pentru agricultura României, luându-se în considerare preţurile medii de piaţă ale produselor agricole, alcătuit din următoarele culturi, cu următoarea pondere: grâu - 20.70%, orz - 2.30%, porumb - 46.90%, sfeclă de zahăr - 0.80%, floarea-soarelui - 5.20%, legume - 1.90%, orzoaică - 0.30%, alte culturi (soia) - 0.10%, cartofi - 1.20%, viţă-de-vie - 17.40%, livadă - 2.40%, ovăz - 0.80%, total - 100.00%.
    În calculul costurilor s-au luat în considerare o serie de cheltuieli privind preţul apei, al transportului, al materialelor, al energiei electrice etc. Astfel, beneficiul net s-a obţinut după scăderea tuturor cheltuielilor din veniturile brute. Preţul apei (/1000 mc) care va fi suportat de beneficiari va reflecta toate costurile de la preluarea apei din sursă până la plantă.
    De asemenea, acţiunea de reabilitare va conduce, pe de o parte, la creşterea randamentului aducţiunii principale de irigaţii, care constituie sursa de alimentare cu apă pentru amenajările interioare de irigaţii aparţinând OIF, precum şi a celorlalte lucrări de IF şi, pe de altă parte, la creşterea randamentului amenajărilor interioare de irigaţii aparţinând OIF, cu reflectare în micşorarea tarifului pentru 1000 mc apă pompată pentru irigaţii, tarif care este suportat în totalitate de către beneficiari.
    Impactul este cu atât mai important având în vedere creşterea randamentului de funcţionare a amenajărilor de irigaţii pe care s-au constituit organizaţii şi federaţii de îmbunătăţiri funciare, care au accesat măsura 125a din PNDR 2007-2013, precum şi a amenajărilor de irigaţii viabile pe care s-au constituit organizaţii şi federaţii de îmbunătăţiri funciare, care vor putea accesa submăsura 4.3 din PNDR 2014-2020.
    Fermierii vor resimţi efectele măsurilor de reducere a tarifelor pentru irigaţii, în sensul reducerii costurilor de producţie şi implicit a creşterii rentabilităţii activităţilor agricole.
    Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii va conduce la realizarea unor economii de resurse de apă şi energie, prin reducerea pierderilor şi aplicarea unui management eficient al resurselor.
    6.2. Impact social - prin realizarea acţiunii de reabilitare se va reduce vulnerabilitatea comunităţilor umane la secetă prin evitarea afectării unei populaţii de 1.097.433 locuitori din 190 de localităţi.
    6.3. Impact ecologic - reabilitarea unor lucrări existente al căror impact ecologic a fost evaluat la data execuţiei, înainte de 1989, şi nu a generat modificări în impactul ecologic iniţial. Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii ( PNI) nu intră în contradicţie cu specii de floră şi faună protejată. Obiectivele PNI şi natura lucrărilor ce vor fi efectuate nu prognozează un impact semnificativ negativ numărului de indivizi, deranjarea zonelor de cuibărire, de hrănire, de zbor asupra speciilor menţionate în anexele Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a ariilor naturale protejate. Activitatea de livrare a apei şi întreţinere a sistemului de irigaţii nu va influenţa culoarele de zbor şi nu va constitui o barieră în migraţia speciilor.
    La efectuarea lucrărilor de reabilitare cuprinse în PNI vor fi luate toate măsurile pentru protecţia naturii şi se va ţine cont de legislaţia specifică.

    7. Sinteza analizei SWOT a amenajărilor de irigaţii din România
    Analiza SWOT efectuată asupra amenajărilor de irigaţii din România a evidenţiat următoarele aspecte:
    7.1. Puncte tari
    - Funcţionarea OUAI-urilor - până la această dată au fost înfiinţate 475 OUAI-uri, pe o suprafaţă de 1.085.053 ha.
    - Utilizarea irigaţiilor preponderent de fermele comerciale - Utilizarea irigaţiilor reprezintă o etapă ce apare pe parcurs în dezvoltarea fermei, şi nu o etapă cu care se începe dezvoltarea fermei.
    - Experienţa fermierilor în irigaţii - dobândită în bună măsură şi în perioada ulterioară anului 2000, când prin înfiinţarea OUAI au fost determinaţi să administreze singuri sistemele de irigaţii la nivel de fermă. Acest rezultat a fost obţinut cu sprijin major al subvenţiilor acordate, ce au condus la formarea unui nucleu de OUAI-uri care să irige şi unde să se practice o agricultură cu profituri ridicate.
    - Preţul apei în amenajările viabile - Furnizorul principal de apă, ANIF, a avut în anul 2015 un tarif mediu de 155,40 lei/1000 mc pentru OUAI-urile care au irigat, iar maximul a atins şi 510 lei/1000 mc.
    Pentru comparaţie, în Franţa preţul apei pentru irigaţii variază între 248 lei/1000 mc şi 1228 lei/1000 mc, iar în Cipru atinge valoarea de 490 lei/1000 mc.
    Din aceste informaţii rezultă că în România preţul apei nu este exagerat pentru amenajările aflate în zonele viabile şi marginal viabile.
    - Investiţiile realizate în ultimii ani - Proiectul de reabilitare şi reformă a sectorului de irigaţii a adus în perioada 2004-2012 sectorului de irigaţii investiţii în valoare de cca 80 milioane dolari.
    Suportul oferit de Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare, referitoare la următoarele aspecte: predarea infrastructurii secundare de irigaţii către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, precum şi crearea posibilităţii de revenire a infrastructurii secundare de irigaţii predate către organizaţii la ANIF, în cazul nerespectării protocolului de transfer al infrastructurii.
    Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare.
    7.2. Puncte slabe
    Economice
    - structura culturilor;
    - lipsa capacităţii economice a fermelor;
    - proiectarea sistemelor pentru exploataţii mari;
    - utilizarea redusă a amenajărilor viabile.
    Tehnice
    - infrastructura învechită şi neadaptată la cerinţele noi;
    - pierderile semnificative de apă pe infrastructura principală de irigaţii;
    - consumul de energie;
    - lipsa perdelelor de protecţie;
    - neintabularea terenurilor ocupate cu amenajări de îmbunătăţiri funciare.
    Organizatorice
    - colaborare dificilă OUAI - ANIF;
    - neimplicarea utilizatorilor în conducerea şi monitorizarea activităţii OUAI;
    - lipsa cooperării între fermieri;
    - numărul redus de federaţii;
    - lipsa unor consilieri de teren în dezvoltarea şi înfiinţarea OUAI.
    De percepţie
    - Preţul ridicat al energiei nu se confirmă. Conform datelor Eurostat privind preţul energiei la consumatorii industriali, România ocupă un loc relativ favorabil, locul 9 din 30 de state ale Europei*1), cu 20% sub media UE.
──────────
    *1) UE 27, Croaţia, Norvegia, Turcia.
──────────

    - Mentalitatea colectivă asupra sectorului - există o percepţie nostalgică asupra irigaţiilor vizavi de rezultatele anterioare anului 1989. Lipsesc trepte în dezvoltarea fermelor până la irigaţii: management, orientarea spre piaţă, asigurarea distribuţiei, rentabilizarea activităţii, accesul la finanţare, cunoştinţe tehnologice. Acesta este unul din motivele principale ale lipsei cererii pentru acest serviciu. Rezultatele se văd: irigaţiile sunt utilizate în special de fermele comerciale, fiind cele ce dispun de factorii amintiţi mai sus. Investiţiile în zone unde cererea de apă nu este consolidată, iar fermierilor le lipseşte organizarea nu au condus la rezultatele aşteptate.
    7.3. Oportunităţi
    - Fermierii cu loturi semincere
    - Fondurile pentru investiţii existente prin PNDR permit derularea unor proiecte de investiţii în infrastructura de irigaţii sau de achiziţionare a echipamentelor de udare.
    În perioada 2007-2013 un număr de 134 OIF au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013, valoarea fondurilor accesate fiind de cca 118 milioane euro.
    - Consolidarea poziţiei OUAI prin extinderea obiectului de activitate. Organizaţiile şi federaţiile pot deveni o platformă de continuare a reformei sectorului agricol românesc prin oportunitatea pe care o reprezintă aceste organizaţii în vederea structurării unui proces real de colaborare între fermieri. Prin funcţionarea de aproape 10 ani se pot constitui într-o primă etapă a unui proces de introducere şi consolidare a colaborării între fermieri. Perimarea ideii de asociere şi cooperare nu este cauzată numai de perioada comunistă, ci într-o mai mare măsură celei post-1990, când asocierea şi cooperarea au însemnat, de fapt, îmbogăţirea unor lideri de "asociaţii" în dauna celorlalţi membri şi prin intermediul factorilor de producţie ce aparţineau tuturor membrilor "asociaţiilor". Aceste experienţe negative au contribuit considerabil la absenţa acestei metode în desfăşurarea activităţii agricole în România. Extinderea activităţilor pe care le pot desfăşura organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii ar conduce la consolidarea organizaţiilor prin preluarea achiziţiei de input-uri pentru toţi membrii şi, mai ales, prin asigurarea unei desfaceri comune a produselor.
    7.4. Riscuri
    - În ţările dezvoltate se manifestă tendinţa de descurajare a irigaţiilor.
    - Utilizatorii nu vor sau nu îşi permit să contribuie la programe de investiţii.
    - Scăderea semnificativă a suprafeţei irigate după eliminarea subvenţiilor operaţionale pentru irigaţii.
    - Degradarea sau predarea infrastructurii OUAI-urilor inactive. Pe măsură ce vor deveni inactive şi utilizatorii vor pierde interesul asupra irigării, o parte a OUAI-urilor inactive vor acţiona în două direcţii:
    - vor intenţiona să predea infrastructura preluată;
    - o vor lăsa să se degradeze.
    - Apariţia fenomenului de insolvenţă a organizaţiilor


    ANEXA 1

                         Obiective ale infrastructurii
               principale de irigaţii propuse pentru reabilitare

    ETAPA I
    1. AMENAJAREA DE IRIGAŢII SASCUT - VALEA SEACĂ (BC)
    - Suprafaţa amenajată: 5.028 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SASCUT;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Sascut;
      ● Staţii de repompare: SRPA Sascut;
      ● Conducte: de refulare pentru SPA - SRPA Sascut - 125 ml; colector pentru SRPA Sascut - 1 buc.
    2. AMENAJAREA DE IRIGAŢII DĂMIENEŞTI (BC)
    - Suprafaţa: 2.499 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PROAGRIA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB Dămieneşti:
      ● Conducte: înlocuirea conductei de refulare SPB - SPP1 Bătrâneşti, respectiv SPB - SPP 2 Dămieneşti - 2.400 ml, a nodurilor de distribuţie şi a instalaţiilor de protecţie de pe aceasta.
    3. INCINTA GRĂDIŞTEA - FĂUREI - JIRLĂU (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 14.606 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 4;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI ONEST 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţia de pompare de bază: SB Vişani; SRP IV D
      ● Staţiile de repompare; SRP I, SRP II, SRP III, SRP V, SRP VA;
      ● Canale de aducţiune CA1C, CA1G, CA1I, CA1H - 40.440 m;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: - 19 buc. (6 buc. stăvilare şi 13 buc. podeţe).
    4. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CĂLMĂŢUI II (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 1.624 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP 2 TICHILEŞTI;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA km 190;
      ● Canale de aducţiune: CPA km 190; L = 1.205 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD 1; CD 2; L = 3.600 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 6 buc. (3 buc. stavile; 3 buc. podeţe).
    5. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CĂLMĂŢUI V (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 1.105 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SCHEI;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de baza: SPA km 208;
      ● Canale de aducţiune: CPA km 208; L = 2.300 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 5 buc. (4 buc. stavile; 1 buc. podeţ).
    6. TERASA IALOMIŢA - CĂLMĂŢUI (BR, IL)
    - Suprafaţa amenajată: 137.291 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 20 (BR) + 9 (IL)
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI VIIŞOARA ÎNSURĂŢEI; OUAI LUCIU; OUAI GURA IALOMIŢEI; OUAI ALISEO; OUAI MURGEANCA; OUAI OGRADA; OUAI SCÂNTEIA; OUAI AMIRA
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
    Terasa Ialomiţa - Călmăţui, judeţul BR
      ● Staţie de pompare de bază SPA I.M. GHEORGHIU (2 nave/7);
      ● Staţia de repompare SRPA I + I Q SPIRU HARET; SRPA I A, LACU REZI, SRPA III, SRPA IIIA; SRPA IV; SRPA IVA;
      ● Canale aducţiune CA Luncă, CA Terasă; L = 40225 m;
      ● Canale de distribuţie CD1, CD2, CD3, CD3A, CD5, CD5G, CD4A, CD4A1, CD4, CD7, CD8, CD9, CD6, CD6A, CD5H, CD5H1 pe o lungime L = 122530 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 196 buc. (163 buc. stăvilare, 7 buc. căderi şi 26 buc. podeţe).
    Terasa Ialomiţa Călmăţui, judeţul IL:
      ● Staţii de repompare SRPA V, SRPA VI Bucşa;
      ● Canale de distribuţie CD 1, CD 2, CD 2A, CD 4B, CD 4C, CD 4D, CD 5H, CD 7, CD 4A; L = 193.356 m;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 173 buc. (43 buc. stăvilare, 39 buc. căderi, 62 buc. podeţe, 24 buc. deversoare şi 5 buc. goliri).
    7. TERASA VIZIRU (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 32.658 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 19;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI DROPIA ÎNSURĂŢEI, OUAI STAŢIA 07, OUAI RIGASI ÎNSURĂŢEI, OUAI ELDOMIR, OUAI BENEFICA II, OUAI MARETU, OUAI APA NOVA.
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Canale de aducţiune CA Luncă; L = 6.000 ml;
      ● Canale de distribuţie CD1, CD2, CD2a, CD3, CD3a, CD4, CD5, CD5a, CD5b, CD6, CD6a, CD7, CD7a, CD9, CD9a; L = 45.904 ml;
      ● Canale secundare CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, CS9, CS13; L = 2.392 ml
      ● Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice: 111 buc. (45 buc. stăvilare, 64 buc. podeţe şi 2 buc. căderi).
    8. AMENAJAREA DE IRIGAŢII NĂMOLOASA MĂXINENI (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 29.938 ha
    - Nr. OUAI înfiinţate: 12
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP 23 + 24 RACOVIŢA, OUAI SPP 25 + 26 SCORŢARU NOU, OUAI SPP 30 RACOVIŢA, OUAI SPP 29 RACOVIŢA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Nămoloasa, SPA Corbu Vechi;
      ● Staţii de repompare SRPA I, SRPA II;
      ● Canale aducţiune CA Nămoloasa, CA1 Orezărie, CD1 L = 3.0318 m;
      ● Canale de distribuţie CD1.1, CD1.2, CD2, CD2.1, CD2.2, CD3, CD3.1, CD3.2, CD3.3, CD4; L = 43.670 m;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 74 buc. (24 buc. stăvilare şi 50 buc. podeţe).
    9. INCINTA INSULA MARE A BRĂILEI (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 64.663 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 3;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI IMB;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPR Filipoiu, SPR Gemenele, SPR Bălaia, SPR Maicanu Mic, SPR Chitcov Dig, SPR Stancea Dig;
      ● Canale de aducţiune CA1, CA2, CA3, CA3.1, CA3.2, CA3.3, CA4, CA4.1, CA4.2, CA5, CA6, CA7, CA7.1, CA7.1A, CA7.2, CA7.3, CA7.4, CA8, CA8.1, CA8.1a, CA8.1b, CA8.2 L = 138.869 m;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 269 buc. (6 buc. stăvilare, 27 buc. căderi, 186 buc. podeţe, 25 buc. deversoare şi 25 buc. goliri).
    10. AMENAJAREA DE IRIGAŢII TERASA BRĂILEI (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 67.441 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 28;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GORGOVA, OUAI UNIREA TRAIAN, OUAI SU 2 + 3 URLEASCA, OUAI MOVILA MIRESII LAC SĂRAT, OUAI SR RÂMNICELU, OUAI GORGOVA, OUAI 4 COMĂNEASCA, OUAI OUAI REFACERE, OUAI ISIFLOR SPP 18-19 TICHILEŞTI, OUAI PUNTO PROD ROMÂNU, OUAI TEVESIL.
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● SP1 Gropeni;
      ● Staţii de repompare SRP D4, SRP D5, SP1A Gropeni, SRP1 Urleasca, SRP D6, SRP D 50, SRPD 51-2, SRPD 27A, SRPD20-10, SRPD1c,
      ● Canale aducţiune CA Luncă; L = 2.500 ml, CA 1, CA2; L = 65.400 ml;
      ● Canale de distribuţie 65 buc.; L = 325.425 m;
      ● Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice: 658 buc. (319 buc. stăvilare, 96 buc. căderi şi 243 buc. podeţe).
    11. AMENAJAREA DE IRIGAŢII A.H.C. CÂMPIA BUZĂULUI - CANAL VEST (BZ)
    - Suprafaţa amenajată: 35.860 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 3;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP7 LIPIA; OUAI ISTRIŢA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Canale de aducţiune Canal Vest; L = 34.000 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 21 buc. (7 buc. stăvilare; 14 buc. podeţe).
    12. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CÂMPU FRUMOS (CV)
    - Suprafaţa amenajată: 2.998 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GHIDFALĂU;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB Ghidfalău.
    13. AMENAJAREA DE IRIGAŢII GOŞTINU GREACA ARGEŞ (CL, GR)
    - Suprafaţa amenajată: 25.718 ha
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2 (CL) + 1 (GR);
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PRUNDU CHIRNOGI;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
    AMENAJAREA DE IRIGAŢII GOŞTINU GREACA ARGEŞ, judeţul CL
      ● Staţie de pompare de bază: SPA km 443, SPA km 448, SPA DUNĂRICA I şi SPA DUNĂRICA II;
      ● Canale de aducţiune CA0 şi CA1: 5.633 ml;
      ● Construcţii hidrotehnice: 1 podeţ.
    AMENAJAREA DE IRIGAŢII GOŞTINU GREACA ARGEŞ, judeţul GR
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Dumescu;
      ● Staţii de repompare: SRP Săvârna, SRP Manta;
      ● Canale de aducţiune: CA0 Lunca şi CA0 Săvârna: L = 18.087 ml.
    14. AMENAJAREA DE IRIGAŢII BORCEA DE SUS (CL)
    - Suprafaţa amenajată: 11.404 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 5;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI AGROZOOTEHICA PIETROIU;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţii de bază: SPA km 338, SPA km 64 + 200, SPR Baital
      ● Canale de aducţiune CA 338, CA1-338, CA2-338, CA Nestea, CA1-Borcea, CA2-Borcea L = 23.425 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 23 buc. (8 buc. stăvilare, 10 buc. podeţe, 4 buc. deversoare şi 1 buc. golire).
    15. AMENAJAREA DE IRIGAŢII PIETROIU ŞTEFAN CEL MARE (IL, CL)
    - Suprafaţa amenajată: 52.428 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 6 (CL) + 6 (IL);
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PERIŞORU SPP 5; OUAI MOVILA; OUAI SĂVENI.
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
    AMENAJAREA DE IRIGAŢII PIETROIU ŞTEFAN CEL MARE, judeţul IL
      ● Staţii de repompare: SRP 2; SRP 3; SRP 9; SRP 10;
      ● Canale de aducţiune: CA1, CA2, L = 18.720 ml
      ● Canale de distribuţie: CD1 Pietroiu, CPE1 Pietroiu, CD2 Pietroiu, CD3, CD4, CD 5; CD9, CD3a, CL, L = 58.612 ml
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 24 buc.; (5 buc. căderi; 16 buc. podeţe; 1 buc. sifon; 1 buc. golire, 1 buc. deversor)
    AMENAJAREA DE IRIGAŢII PIETROIU ŞTEFAN CEL MARE, judeţul CL
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Pietroiu;
      ● Staţii de repompare: SRP 6;
      ● Canale de aducţiune: CA II, CA; CA1, L = 31.853 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD6, L = 13.835 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 50 buc. (24 buc. podeţe; 24 buc. stăvilare; 1 buc. goliri; 1 buc. deversor).
    16. AMENAJAREA DE IRIGAŢII BOIANU STICLEANU (CL)
    - Suprafaţa amenajată: 19.296 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 7;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GRĂDIŞTEA SPP 5 + 6 BOIANU; OUAI RASA SPP2 BOIANU 1, OUAI BOGATA SPP1 BOIANU;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA km 388 (aducţiune şi pentru Amenajarea Gălăţui).
    17. AMENAJAREA DE IRIGAŢII GĂLĂŢUI CĂLĂRAŞI (CL)
    - Suprafaţa amenajată: 75.197 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 11;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI VÂLCELE; OUAI DRAGOŞ VODĂ;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA km 388 (aducţiune şi pentru Amenajarea Boianu Sticleanu);
      ● Staţii de repompare: SRP I Vlad Ţepeş; SRP I Independenţa;
      ● Canale de aducţiune: CA1, CA Barză, CA2, CA6, CP, CB L = 82.150 ml;
      ● Canale de distribuţie: CS 12, CC, CD 1A, CD 1B, CD6, CD7, CD4a, CD4b, CS2-3; CD 1 Dragalina; CD 8; CD 9; CD 10, L = 121.332 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 62 buc. (40 buc. podeţe; 9 buc. căderi; 2 buc. goliri; 11 buc. sifoane).
    18. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CARASU GALEŞU (CT)
    - Suprafaţa amenajată: 4.726 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 6;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI BRAVA; OUAI GAAD INVEST;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB Galeşu;
      ● Staţii de repompare: SRP1 Galeşu;
      ● Canale de aducţiune: CA1- Galeşu, CA2-Galeşu L = 17.133 ml;
      ● Canale de distribuţie: CDI-1; CDI-2; L= 7.700 ml;
      ● Construcţii hidrotehnice: 19 buc. stăvilare.
    19. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CARASU MOVILIŢA (CT)
    - Suprafaţa amenajată: 8.043 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI AGIGEA
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB aducţiune Poarta Albă;
      ● Staţii de repompare SP Basarabi Pădure;
      ● Canale de aducţiune CA1 Moviliţa; Canal Negru Vodă; L = 62.749 ml;
      ● Canale de distribuţie CD1-7 Moviliţa; CD1-4 Moviliţa; CD1-8 Moviliţa; CD2-8 Moviliţa; CD2-7 Moviliţa; CD1-1; L = 18.138 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 45 buc. (8 buc. stăvilare, 33 buc. căderi, 4 buc. podeţe).
    20. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CARASU CDMN/PAMN SUD (CT)
    - Suprafaţa amenajată: 3.341 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 4;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI HINOG;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SP Hinog; SPB Medgidia.
    21. *) AMENAJAREA DE IRIGAŢII SADOVA CORABIA (DJ)
    - Suprafaţa amenajată: 71.775 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 7;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SADOVA; OUAI BECHET OSTROVENI
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB L1; SPB PN; SPB PS;
      ● Staţii de repompare: SRP 1; Staţie pompare L 2;
    TRUP II:
      ● Canale de aducţiune: 40 CA; L = 22.870 ml;
      ● Canale de distribuţie: L = 338.830 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 534 buc. (135 buc. stăvilare; 280 buc. podeţe; 68 buc. căderi; 21 buc. goliri; 30 buc. alte CH).
    22. AMENAJAREA DE IRIGAŢII BRATEŞUL DE SUS (GL)
    - Suprafaţa amenajată: 5.083 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 12;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI MONOFILARE;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Stoicani; SPR Şiviţa; SPR C. Văleni;
      ● Canale de aducţiune: CPA3; CPA Stoicani L = 9.515 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD1 Monofilare; CD2 Monofilare; CD Monofilare; CD1 Stoicani, L = 11.649 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 4 buc. (3 buc. podeţe; 1 buc. golire).
    23. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CÂMPIA COVURLUI (GL)
    - Suprafaţa amenajată: 115.396 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 12;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI CHINEJA 1, OUAI CHINEJA 2, OUAI FUNDENI PLOT59;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Dunăre; SPA Barboş; SPA Lieşti (aspiraţie);
      ● Staţii de repompare: SRP 4; SRP 5; SRP 6; SRP 9; SRP 13; SRP 17; SRP 18;
      ● Canale de aducţiune: CA Chineja; CA Barboş; CPA Prut; CML L = 45.831 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD2-1 Lunca; L = 1.750 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 18 buc. (4 buc. stăvilare; 14 buc. podeţe).
    24. AMENAJAREA DE IRIGAŢII TABĂRA-TRIFEŞTI-SCULENI (IS)
    - Suprafaţa amenajată: 17.258 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 8;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI AQUA SOLONEŢ SUD TRIFEŞTI; OUAI AQUA SOLONEŢ NORD BIVOLARI;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Tabăra; SPA Soloneţ;
      ● Staţii de repompare: SRP 1;
      ● Staţii de pompare: 33 buc.;
      ● Canale de aducţiune: CA Nord Soloneţ; CA Sud Soloneţ; CA1C Lunca; CA2C Lunca; CA3C Lunca; L = 21.138 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 30 buc. (1 buc. stăvilare; 11 buc. podeţe; 18 buc. clapeţi).
    25. AMENAJAREA DE IRIGAŢII BUCŞANI CIOROIU (judeţele OT, VL)
    - Suprafaţa amenajată: 34.382 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 6 (OT) + 3 (VL);
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PIATRA OLT, OUAI 16 BRÂNCOVENI, OUAI 17 BRÂNCOVENI; OUAI STREJEŞTI, OUAI DOBRINA; FOUAI STREJEŞTI-PLEŞOIU; OUAI CALINA; OUAI VALEA OLTULUI NR. 1 ORLEŞTI-PRUNDENI;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
    AMENAJAREA DE IRIGAŢII BUCŞANI CIOROIU (judeţul OT)
      ● Staţie de pompare de baza: SRP II, SRP III, SRP IV;
      ● Staţii de repompare SRP I;
      ● Canale de aducţiune: CA1 Strejeşti; CAI-1; CA I-2; CAII; CA Oltişor Nord; CA Oltişor Sud; CAIV; CA IV-1; CA3A; CA Jugălia; CA SPP; L = 27.245 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 28 buc. (11 buc. stăvilare; 1 buc. cădere; 16 buc. podeţe).
    AMENAJAREA DE IRIGAŢII BUCŞANI CIOROIU (judeţul VL)
      ● Staţii de bază: SB 104 MALCEA; SB 111 LUNCAVĂŢ; SB 204 VOICEŞTI; SB 205 ŞTEFĂNEŞTI; SB 206 STEJEŞTI.
    26. AMENAJAREA DE IRIGAŢII TERASA CARACAL (OT)
    - Suprafaţa amenajată: 75.739 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 4;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI FĂRCAŞELE;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Fărcaşele;
      ● Staţii de repompare: SRP1; SRP/CD5; SRP10; SRP/CD3; SRP2; SRP3;
      ● Canale de aducţiune: CAL; CAT; CAT1; CAT2 L = 88.000 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD1, CD2, CD3; CD3-1; CD3-1.1; CD3-1.2; CD4, CD5, CD6, CD7, CD8, CD8-1; CD8-2; CD8-3; CD9 L = 19.466 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 140 buc. (29 buc. stăvilare; 12 buc. căderi; 57 buc. podeţe; 14 buc. deversoare; 14 buc. goliri; 14 buc. sifoane).
    27. AMENAJAREA DE IRIGAŢII POTELU CORABIA (OT)
    - Suprafaţa amenajată: 10.928 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 3;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI RĂCARI; OUAI VÂLCOVIA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţii de repompare: SRP Răcari I; SRP C14;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 32 buc. (29 buc. podeţe; 3 buc. stăvilare).
    28. AMENAJAREA DE IRIGAŢII TERASA ZIMNICEA (TR)
    - Suprafaţa amenajată: 2.930 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO nr. 1 TERASA ZIMNICEA; OUAI INTERAGRO nr. 2 TERASA ZIMNICEA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţii de repompare: SPR1; SPR2;
      ● Canale de aducţiune: CA; CM; CP3; CPA2; CPA5; CPA6 L = 21.970 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 67 buc. (6 buc. stăvilare; 14 buc. podeţe, 26 vane şi 21 clapeţi).
    29. AMENAJAREA DE IRIGAŢII VIIŞOARA (TR)
    - Suprafaţa amenajată: 96.481 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 9;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO nr. 4 VIIŞOARA; OUAI INTERAGRO nr. 5 VIIŞOARA; ODD INTERAGRO nr. 6 VIIŞOARA; OUAI INTERAGRO nr. 8 VIIŞOARA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Gârla Iancului; SPA Ruptoare;
      ● Staţii de repompare: SRP Viişoara; SRP2 Zimnicea; SRP1 Urlui; SRP4;
      ● Canale de aducţiune: CPD; CML; CMT; CA1; CA2 L = 48.446 ml;
      ● Canale de distribuţie: 26 CD-uri L = 183.054 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 143 buc. (32 buc. stăvilare; 19 buc. deversoare; 74 buc. podeţe; 18 buc. goliri).
    30. AMENAJAREA DE IRIGAŢII OLT CĂLMĂŢUI (TR)
    - Suprafaţa amenajată: 46.553 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 7
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI TOTITE; OUAI OLTEANCA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Dunărea;
      ● Staţii de repompare: SRP 1 Urlui; SRP 2 + 3;
      ● Canale de aducţiune: CA1; CA2; CA3; CA3-1 CA4; L = 46.084 ml;
      ● Canale de distribuţie: 10 CD-uri L = 78.455 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 91 buc. (31 buc. stăvilare; 20 buc. căderi; 40 buc. podeţe).
    31. AMENAJAREA DE IRIGAŢII LIŢA OLT (TR)
    - Suprafaţa amenajată: 4.871 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO NR. 7 - LITA OLT;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPR Bercelui;
      ● Canal aducţiune Lita; L = 7.300 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 5 buc. (1 buc. stavilă; 4 buc. podeţe).
    32. AMENAJAREA DE IRIGAŢII GIURGIU RĂZMIREŞTI ZONA B (GR + TR)
    - Suprafaţa amenajată: 36.942 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1 (GR) + 4 (TR)
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO 3 GIURGIU-RĂZMIREŞTI; OUAI INTERAGRO 11 GIURGIU-RĂZMIREŞTI;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
    AMENAJAREA DE IRIGAŢII GIURGIU RĂZMIREŞTI ZONA B, judeţul GR
      ● Staţii de pompare: SPP5; SPP6; SPP7; SPP8; SPP9; SPP10; SPP11; SPP12; SPP13; SPP14; SPP15; SPP16; SPP17; SPP35; SPP36; SPP37; SPP38; SPP39; SPP40; SPP44;
      ● Canale de distribuţie: CD1; CD1-1; CD6; CD8; L = 35.835 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 31 buc. (10 buc. podeţe; 10 buc. căderi; 7 buc. deversoare; 4 buc. goliri).
    AMENAJAREA DE IRIGAŢII GIURGIU RĂZMIREŞTI ZONA B, judeţul TR
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Pietrişu;
      ● Staţii de repompare: SRP1, SRP2; SRP3; SRP4;
      ● Canale de aducţiune: CA1; CA2; CA3; CA4; L = 27.121 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD1; CD3; CD4; CD5; CD6; CD7; CD8; CD9; L = 35.719 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 39 buc. (3 buc. stăvilare; 5 buc. vane hidraulice; 20 buc. podeţe; 6 buc. deversoare; 5 buc. goliri).
    33. AMENAJAREA DE IRIGAŢII BABADAG (TL)
    - Suprafaţa amenajată: 24.449 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 7;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SATU NOU, OUAI DENISTEPE, OUAI HAGILAREEA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SP1 Babadag;
      ● Staţii de repompare: SRP1 Babadag; SRP4 Babadag;
      ● Canale de aducţiune: CA4; CA0 Babadag; CA1; L = 20.397 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 8 buc. (1 buc. stăvilar; 5 buc. podeţe; 1 buc. deversor; 1 buc. golire).
    34. AMENAJAREA DE IRIGAŢII BEIBUGEAC SARINASUF (TL)
    - Suprafaţa amenajată: 14.694 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 7;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PAVISERV;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Colina;
      ● Staţii de repompare: SRP1 Mahmudia;
      ● Canale de aducţiune: CA0; CP1, CP3, CP4; L = 29.270 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 26 buc. (3 buc. stăvilare; 23 buc. podeţe).
    35. AMENAJAREA DE IRIGAŢII SINOE (CT, TL)
    - Suprafaţa amenajată: 60.474 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2 (CT) + 1 (TL);
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI ZMEICA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
    AMENAJAREA DE IRIGAŢII SINOE, judeţul CT
    - Nr. OUAI înfiinţate: 3;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI Zmeica Daia;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB Sinoe;
      ● Staţii de repompare: SRPA 1-2; SRPA 1-5;
      ● Canale de aducţiune: CA Sinoe; CA4 - Sinoe; L= 48.001 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 11 buc. podeţe.
    AMENAJAREA DE IRIGAŢII SINOE, judeţul TL
      ● Staţii de pompare: SRPA 5-9; SRPA 5-8;
      ● Staţii de repompare: SRPA 2-1; SRPA 1-1;
      ● Canale de aducţiune: CA4; CD7; L = 13.395 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD8; L = 440 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 9 buc. (4 buc. vane hidraulice; 3 buc. podeţe; 2 buc. deversoare).
    36. AMENAJAREA DE IRIGAŢII SUD RAZELM (TL)
    - Suprafaţa amenajată: 13.454 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 7;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GOLOVITA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA 6 MARTIE;
      ● Staţii de repompare: SRPA 1-6 MARTIE
      ● Canale de aducţiune: CA0, CA1; CA2; L = 22.985 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 19 buc. (3 buc. stăvilare; 1 deversor; 12 buc. podeţe; 3 buc. goliri).
    37. AMENAJAREA DE IRIGAŢII SARICHIOI (TL)
    - Suprafaţa amenajată: 7.011 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 3;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SABANGIA SISTEM, OUAI SARICHIOI SISTEM I
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SP 1 Sarichioi;
      ● Staţii de repompare: SRP 1 Sarichioi;
      ● Canale de aducţiune: CA1, CA2, L = 5.808 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 5 buc. (1 buc. deversor, 3 buc. podeţe; 1 buc. golire).
    38. AMENAJAREA DE IRIGAŢII ALBIŢA FĂLCIU (VS)
    - Suprafaţa amenajată: 16.937 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 7;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI POGĂNEŞTI; OUAI OŢETOAIA; OUAI LUNCA BANULUI; OUAI RÂSEŞTI; OUAI AGROIRIG PRUT BEREZENI;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPR 1 Pogăneşti, SPR 3 Bumbăta, SPR 4 Bereveni, SPR 2 Săratu;
      ● Staţii de repompare: SRP 1;
      ● Canale de aducţiune: CA existent; CA2; CA3; CA4; CA5; L = 48.033 ml;
      ● Canale de distribuţie: CS 38; CD1; CD2; CD3; L = 8.375 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 15 buc. (3 buc. stăvilare; 12 buc. podeţe).
    39. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CIORĂŞTI MĂICĂNEŞTI (VN)
    - Suprafaţa amenajată: 10.434 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 7;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP1 MAIA PRODISLAVA NĂNEŞTI; OUAI SPP 10 GABANA FERM - MĂICĂNEŞTI; OUAI SPP 13 AGRITOSCANA GOLOGANU; OUAI SPP AGRICOLA PROD MĂICĂNEŞTI; OUAI SPP 15B MĂICĂNEŞTI; OUAI SPP3-4 MĂICĂNEŞTI; OUAI SPP8 AGROSERV GRIG - MĂICĂNEŞTI;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţii de repompare: SRP A0; SRP A1;
      ● Canale de aducţiune: CA1; CA2 L= 6.750 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD2; CD3; CD4 L= 17.230 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 11 buc. (6 buc. stăvilare şi 5 buc. podeţe).
    40. AMENAJAREA DE IRIGAŢII NEDEIA MĂCEŞU (DJ)
    - Suprafaţa amenajată: 55.387 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 6;
    - OUAI care au accesat măsura 125: OUAI MĂCEŞU; OUAI PADEA;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA 1 Nedeia;
      ● Staţii de repompare: SRP 1 Horezu; SRP2 Barza; SRP 3 Segarcea; SRP6 Barca; SRP4, SRP5, SRP7;
      ● Canale de aducţiune: CA0; CA1; CA2; CA3; CA4; L = 55.510 ml;
      ● Canale de distribuţie: 13 buc. CD cu L = 79.625 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 108 buc. (21 buc. stăvilare, 36 buc. podeţe; 19 buc. căderi; 10 buc. deversoare; 14 buc. goliri; 1 buc. sifoane).

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Lucrări de reabilitare la: │
├─────────┼───────────┬─────────┬────────┬─────────────────────┬────────────┤
│ Total │ Staţii de │Staţii de│Conducte│ Reabilitare canale │Construcţii │
│ ETAPA I │ bază │repompare│ de ├─────────┬───────────┤hidrotehnice│
│ │ (buc.) │ (buc.) │refulare│Aducţiune│Distribuţie│ (buc.) │
│ │ │ │ (ml) │ (ml) │ (ml) │ │
├─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 40 de │ │ │ │ │ │ │
│amenajări│ 69 │ 87 │ 2.525 │1.226.505│ 1.965.488│ 3.125 │
└─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┘


    ETAPA A II-A
    41. AMENAJAREA DE IRIGAŢII ŞEMLAC-PEREG (AR)
    - Suprafaţa amenajată: 8.394 ha;
    - OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB Şemlac;
      ● Canal de aducţiune CA; L = 26.522 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 128 buc. (13 buc. stăvilare, 5 buc. căderi, 15 buc. podeţe şi 95 buc. sifoane).
    42. AMENAJAREA DE IRIGAŢII FÂNTÂNELE ŞAGU (AR)
    - Suprafaţa amenajată: 6.920 ha
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SP Plutitoare;
      ● Staţie de repompare: SP Repompare;
      ● Canale de aducţiune: CA I, CAII; L = 19.410 ml;
      ● Canale de distribuţie: CPA; L = 3.660 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 36 buc. (11 buc. stavile; 3 buc. căderi; 1 buc. deversor; 11 buc. podeţe; 10 buc. sifoane).
    43. AMENAJAREA DE IRIGAŢII ŞTEFĂNEŞTI LEORDENI (AG)
    - Suprafaţa amenajată: 5.675 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 4;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Canale de aducţiune: CA; L = 26.700 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 91 buc. (5 buc. stavile; 25 buc. căderi; 6 buc. deversoare; 16 buc. podeţe; 39 buc. sifoane).
    44. AMENAJAREA DE IRIGAŢII LETEA (BC)
    - Suprafaţa amenajată: 1.118 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Letea;
      ● Canal aducţiune: CA; L = 10.600 ml;
      ● Canal distribuţie: CP; L = 14.200 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 6 buc. (5 buc. stavile; 1 buc. sifon).
    45. AMENAJAREA DE IRIGAŢII MOVILA HAVÂRNA (BT)
    - Suprafaţa amenajată: 804 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB Movileni;
      ● Canale de aducţiune: CA; L = 35 ml.
    46. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CURTEŞTI (BT)
    - Suprafaţa amenajată: 437 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB Curteşti;
      ● Canale de aducţiune: 1 CA; L = 150 ml.
    47. AMENAJAREA DE IRIGAŢII INCINTA B.H. CĂLMĂŢUI (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 23.426 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 4;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţii de repompare: SRPA 1 + 3; SRP 4; SRP A III;
      ● Canale de aducţiune: CA 1; CP 1 Orez.; L = 33.635 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD 7; CD 9; CD 4; CD 6; CP 1 - 2; CD 1 - 1; Cd 1 - 3; CD 1 - 4; L = 12.879 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 30 buc. (12 buc. stavile; 1 buc. cădere; 17 buc. podeţe).
    48. AMENAJAREA DE IRIGAŢII LUNCA RÂULUI BUZĂU (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 6.453 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Canale de aducţiune: CA; L = 42.298 ml;
      ● Canale de distribuţie: CE 203 - A; L = 8.650 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 40 buc. (16 buc. stavile, 24 buc. podeţe).
    49. AMENAJAREA DE IRIGAŢII LATINU VĂDENI (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 13.099 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Vădeni; SPA Cotu Mihale; SPA Siliştea; SPA Cotu Lung; SPA Voineşti;
      ● Staţii de repompare: SRPA Baldovineşti; SRPA Vădeni; SRPA Latinu; SRPA Oancea; SRP Latinu;
      ● Canale de aducţiune: CA 6 Cotu Lung; CD 7 Cotu Lung; CPA Baldovineşti; CD 2 Orezărie; CD 12; CD 11; CD 9 - 1; CA 1 Magistral; CA Colector; CP 4; CA II Latinu; CA 3 - 2; CD 2; CD1; CA 1 Latinu; CD 5; CD 6; CD 7 - 1; CD 7 - 2; CD 4 - 2; CPA 3; L = 55.668 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD 9; L = 3.897 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 233 buc. (179 buc. stavile; 2 buc. căderi; 52 buc. podeţe).
    50. AMENAJAREA DE IRIGAŢII IANCA SURDILA-GRECI (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 26.762 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 4;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: IM Gheorghiu; SRPA I Spiru Haret; SRPA I - A Lacu Rezii;
      ● Staţii de repompare: SRP 1 + 3; SRP 1 A; SRP 2 - A; SRP 4; SRP 1 - C; SRP 2 - C;
      ● Canale de aducţiune: CA Mircea Vodă; L = 2.765 ml;
      ● Canale de distribuţie: CA 1 - A; CA 1 - B; CA 1 - C; CA 1 - D; CA 1 - E; L = 69.405 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 40 buc. (13 buc. stavile; 2 buc. căderi; 25 buc. podeţe).
    51. INCINTA CĂLMĂŢUI-GROPENI-CHIŞCANI (BR)
    - Suprafaţa amenajată: 12.879 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 4;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA km 221, SPA km 225;
      ● Staţie de repompare: SRP 1 Orezărie
      ● Canale de aducţiune: CPA 3, CPA km 203, CPA km 221, CPA Gropeni; L = 31.320 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD 1 Orezărie, CD 2 Orezărie; L = 3.200 m - canale de aducţiune CPA 3, CPA km 203, CPA km 221, CPA Gropeni; L = 31.320 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 46 buc. (24 buc. stăvilare şi 22 buc. podeţe).
    52. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CÂMPIA BUZĂU EST (BZ)
    - Suprafaţa amenajată: 9.941 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţii de repompare: SRPA Mâţeşti;
      ● Canale de aducţiune: Canal Est; L = 7.443 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 14 buc. (4 buc. stavile; 2 buc. deversoare; 8 buc. sifoane).
    53. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CĂLĂRAŞI RAUL (CL)
    - Suprafaţa amenajată: 6.845 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA km 353;
      ● Canale de aducţiune: CA II, CAIII; L = 19.300 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 15 buc. (5 buc. stăvilare; 5 buc. căderi; 4 buc. podeţe; 1 buc. golire).
    54. AMENAJAREA DE IRIGAŢII MOSTIŞTEA (CL)
    - Suprafaţa amenajată: 20.000 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SRPA 1112;
      ● Canale de aducţiune: CA 1; L = 7.688 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD 1 - 2; CD 1 - 3; L = 12.768 ml.
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 9 buc. (2 buc. stăvilare; 3 buc. deversoare; 3 buc. podeţe; 1 buc. golire).
    55. AMENAJAREA DE IRIGAŢII JEGĂLIA (CL)
    - Suprafaţa amenajată: 22.268 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 5;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Borcea;
      ● Staţii de repompare: SRP Baza Terasei;
      ● Canale de aducţiune: CA Lunca; CA Terasa - ramura A; CA Terasa - ramura B; L = 34.184 ml;
      ● Canale de distribuţie: CS 2; CS3; CP3; L = 13.076 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 30 buc. (15 buc. stavile; 12 buc. podeţe, 3 buc. vane).
    56. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CARASU BASARABI (CT)
    - Suprafaţa amenajată: 5.903 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB Basarabi;
      ● Staţii de repompare: SRP1 Basarabi;
      ● Canale de aducţiune CA 0 Basarabi; CA1 - Basarabi; L= 14.320 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD I-1; CD II-1A; L = 3.400 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 7 buc. stăvilare.
    57. AMENAJAREA DE IRIGAŢII OREZĂRIE HÂRŞOVA (CT)
    - Suprafaţa amenajată: 2.954 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Plutitoare Hârşova.
    58. AMENAJAREA DE IRIGAŢII SEIMENI (CT)
    - Suprafaţa amenajată: 22.784 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Seimeni;
      ● Canale de aducţiune: CA 1 Seimeni; CA1 Legătura; L = 11.193 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 8 buc. (4 buc. stăvilare, 1 buc. cădere, 1 buc. deversor, 2 buc. podeţe).
    59. AMENAJAREA DE IRIGAŢII NICOLAE BĂLCESCU (CT)
    - Suprafaţa amenajată: 29.813 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB Bălceşti;
      ● Canale de aducţiune: CAO N. Bălcescu, CAI N. Bălcescu; L = 10.490 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 5 buc (1 buc. stavilă, 1 buc. deversor, 3 buc. podeţe).
    60. AMENAJAREA DE IRIGAŢII MIHAIL KOGĂLNICEANU (CT)
    - Suprafaţa amenajată: 26.481 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 4;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPB Dorobanţu;
      ● Staţii de repompare: SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 5 M. Kogălniceanu;
      ● Canale de aducţiune: CA O M. Kogălniceanu, CA 1, CA 2, CA 3, CA 4, CA 5; L = 55.693 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD I - 1, CD I - 2, CD I - 3, CD I - 6, CD I - 13, CD I - 14, CD II - 2; CD II - 10; CD II - 11; CD II - 12; CD II - 14; CD II - 18; CD II - 19; CD III - 2; CD III - 4; CD III - 5; L = 45.316 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 175 buc. (41 buc. stavile; 43 buc. căderi; 9 buc. deversoare; 82 buc. podeţe).
    61. AMENAJAREA DE IRIGAŢII TITU OGREZENI (DB)
    - Suprafaţa amenajată: 40.647 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Canale de aducţiune; CA 1; CA 2; L = 49.892 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 29 buc. (29 buc. deversoare).
    62. AMENAJAREA DE IRIGAŢII BISTREŢ NEDEIA JIU (DJ)
    - Suprafaţa amenajată: 12.326 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA 1 Orezărie;
      ● Staţii de repompare: SRP 1 Orezărie; SRP 2 Orezărie;
      ● Canale de aducţiune: CA 1; CA 2; CA 3; CA 4; L = 27.600 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD III; L = 2.700 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 12 buc. (10 buc. stăvilare; 2 buc. deversoare).
    63. *) AMENAJAREA DE IRIGAŢII TERASA NICOREŞTI TECUCI (GL)
    - Suprafaţa amenajată: 16.349 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 8;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Ionăşeşti;
      ● Canale de aducţiune: CA Nord; L = 3.573 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD 1; L = 2.750 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 6 buc. (3 buc. stăvilare; 3 buc. sifoane).
    64. AMENAJAREA DE IRIGAŢII ARGEŞ km 23 (GR)
    - Suprafaţa amenajată: 1.691 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Adunaţii-Copăceni;
      ● Staţii de repompare; SRP Adunaţii-Copăceni;
      ● Canale de aducţiune: CA Adunaţii-Copăceni; L = 3.900 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 2 buc. podeţe.
    65. AMENAJAREA DE IRIGAŢII SLOBOZIA DUNĂRE (IL)
    - Suprafaţa amenajată: 2.853 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Canale de aducţiune CA Orezărie Vlădeni; CP 1 - CP 4; CA Interconectare 2 - 3; CA SRP A 1 - CC2; L = 8.643 ml.
    66. AMENAJAREA DE IRIGAŢII OREZĂRIA LUCIU GIURGENI (IL)
    - Suprafaţa amenajată: 5.140 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SP Plutitoare 1 G, SP Plutitoare 2 G, SP Plutitoare 1 bis;
      ● Staţii de repompare: SRP A1, SRP A3, SRP A4;
      ● Canale de aducţiune: CA1; CA 2; CA5; CA bief 1; CA3 et. 1; L = 17.967 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD3; CDS 3 - 17; CDS 3 - 21; CDS 3 - 26; L = 7.520 ml.
    67. AMENAJAREA DE IRIGAŢII TERASA BORDUŞANI (IL)
    - Suprafaţa amenajată: 22.836 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 6;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Făcăeni;
      ● Staţii de repompare: SPA Fixa; SRP 1; SRP 2; SRP 3;
      ● Canale de aducţiune: CA0 Terasa Borduşani; CA1; L = 9.476 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD 1; CD2; CD3; CD4; CD5; CD 2a; L = 31.319 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 35 buc.(9 buc. stavile; 6 buc. căderi; 8 buc. deversoare; 12 buc. podeţe).
    68. AMENAJAREA DE IRIGAŢII BORCEA DE JOS (IL)
    - Suprafaţa amenajată: 5.677 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de punere sub presiune: SPP1 Făcăeni; SPP 2 Făcăeni; SPP Borduşani; SPP Stelnica.
    69. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CRIVINA VÂNJU MARE (MH)
    - Suprafaţa amenajată: 26.592 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 3;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Ţigănaşi;
      ● Staţie de repompare: SRP Devesel;
      ● Canale de aducţiune: CA 1; L = 30.090 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD 2, CD3, CD4, CD5; L = 21.180 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 19 buc. (6 buc. stavile; 13 buc. podeţe).
    70. AMENAJAREA DE IRIGAŢII TERASA CORABIA (OT)
    - Suprafaţa amenajată: 35.795 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 9;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Celei;
      ● Staţii de repompare: SRP 5, SRP 6, SRP 7A, SRP 7B;
      ● Canale de aducţiune: CA şi Canal de priză; L = 11.623 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD I - 1; CD I - 2; CD I - 3; CD I - 4; CD I - 5; CD I - 6; CD II - 1; CD II - 2; CD II - 3; CD II - 5; CD II - 7; CD II - 9; CD II - 10; CD II - 11; CD I - 3b; L = 76.070 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 80 buc. (33 buc. stăvilare; 16 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 29 buc. podeţe).
    71. AMENAJAREA DE IRIGAŢII STOENEŞTI VIŞINA (OT)
    - Suprafaţa amenajată: 25.813 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Stoeneşti;
      ● Staţii de repompare: SRP Slăveni;
      ● Canal magistral, canal E, canal C, CA Deveselu; CA 17 Deveselu; CP 19; CP 24; L = 55.491 ml;
      ● Canal de distribuţie: CD II; L = 7.500 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 76 buc. (39 buc. stavile; 9 buc. căderi; 1 buc. deversor; 27 buc. podeţe).
    72. AMENAJAREA DE IRIGAŢII PECENEAGA TURCOAIA MĂCIN (TL)
    - Suprafaţa amenajată: 19.024 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 4;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Cetate; SP Plutitoare Peceneaga;
      ● Staţii de repompare: SPA Peceneaga;
      ● Canale de aducţiune: CA1; CA2; L = 11.700 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 6 buc. (1 buc. stavilă; 1 buc. deversor; 2 buc. podeţe; 2 buc. goliri).
    73. AMENAJAREA DE IRIGAŢII GALICEA (VL)
    - Suprafaţa amenajată: 736 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de punere sub presiune: SPP 107 Galicea.
    74. AMENAJAREA DE IRIGAŢII OLANU DRĂGOEŞTI (VL)
    - Suprafaţa amenajată: 1.494 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 2;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de punere sub presiune: SPP 108 Olanu - Nicoleşti; SPP 109 Olanu; SPP 110 Drăgoeşti.
    75. AMENAJAREA DE IRIGAŢII PUTNA (VN)
    - Suprafaţa amenajată: 2.385 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Canale de distribuţie: Canal Sturdza; Canal Bolteşti-Făurei; Canal Sârbi Batineşti; Canal Scoala; Canal Pătrăşcani; Canal Răchitosu; Canal Săftoiu; L = 107.200 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 85 buc. (39 buc. stavile; 26 buc. căderi; 12 buc. podeţe; 8 buc. sifoane).
    76. AMENAJAREA DE IRIGAŢII BILIEŞTI SLOBOZIA CIORĂŞTI (VN)
    - Suprafaţa amenajată: 14.980 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 9;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Bilieşti;
      ● Staţie de repompare: SRP Vânători;
      ● Canale de aducţiune: CA, CA Vest; L = 24.970 ml;
      ● Canale de distribuţie: 8 CD; L = 19.668 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 71 buc. (14 buc. stăvilare; 32 buc. podeţe; 12 buc. deversoare; 6 buc. căderi).
    77. AMENAJAREA DE IRIGAŢII SURAIA VADU ROŞCA (VN)
    - Suprafaţa amenajată: 2.795 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: 1;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Canale de aducţiune: 1 CA; L = 14.050 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 11 buc. podeţe.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Lucrări de reabilitare la: │
├───────────┬───────────┬───────────┬────────────────────────┬───────────────┤
│ Total │ Staţii │ Staţii │ Reabilitare canale │ Construcţii │
│ ETAPA II │ de bază │ de ├───────────┬────────────┤ hidrotehnice │
│ │ (buc.) │ repompare │ Aducţiune │ Distribuţie│ (buc.) │
│ │ │ (buc.) │ (ml) │ (ml) │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│ 37 de │ │ │ │ │ │
│ amenajări │ 32 │ 37 │ 678.389 │ 494.478 │ 1.345 │
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘


    ETAPA A III-A
    78. AMENAJAREA DE IRIGAŢII OLTENIŢA SURLARI DOROBANŢU (CL)
    - Suprafaţa amenajată: 9.788 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: -;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA 414; SPA 422; SPA 428;
      ● Canale de aducţiune; CE 421 Privalul Scoiceni; CPE 2; L = 13.150 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 10 buc. (9 buc. podeţe; 1 buc. sifon).
    79. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CETATE GALICEA (DJ)
    - Suprafaţa amenajată: 38.053 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: -;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de repompare: SRP 1 Galicea; SRP 2 Galicea;
      ● Canale de distribuţie: CD; L = 60.164 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 98 buc. (23 buc. stăvilare; 28 buc. podeţe; 37 buc. căderi; 4 buc. deversoare; 6 buc. goliri).
    80. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CALAFAT BĂILEŞTI (DJ)
    - Suprafaţa amenajată: 54.134 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: -;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţii de repompare: SRP 2 Covei;
      ● Canale de aducţiune: CA; L = 22.000 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD-uri; L = 331.572 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 453 buc. (206 buc. stavile; 127 buc. podeţe; 2 buc. deversoare; 118 buc. căderi).
    81. AMENAJAREA DE IRIGAŢII FĂCĂENI VLĂDENI (IL)
    - Suprafaţa amenajată: 2.224 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: -;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA km. 3;
      ● Staţii de repompare: SRP 1, SRP 2; SRP 3;
      ● Canale de aducţiune: CA 3 Vlădeni; L = 6.562 ml;
      ● Canale de distribuţie: CD 7; CD 7A; CD 7B; CD 7C; CD 7D; L = 11.972 ml.
    82. AMENAJAREA DE IRIGAŢII ŢIGĂNAŞI PERIENI (IS)
    - Suprafaţa amenajată: 3.368 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: -;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Ţigănaşi;
      ● Staţii de repompare: SRP 1; SRP 2.
    83. AMENAJAREA DE IRIGAŢII SCULENI ŢUŢORA GORBANI (IS)
    - Suprafaţa amenajată: 21.009 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: -;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Moreni;
      ● Canale aducţiune: CA1 Nord, L = 840 ml; CA1 Moreni; L = 3.200 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 10 buc. (7 buc. stavile; 3 buc. podeţe).
    84. AMENAJAREA DE IRIGAŢII IZVOARE CUJMIR (MH)
    - Suprafaţa amenajată: 63.889 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: -;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Pristol; SPA Salcia;
      ● Staţie de repompare: SRP A1 Gruia; SRP A2 Pătule; SRP A3 Cujmir; SRP A4 Dârvari; SRP A6 Valea Anilor;
      ● Canale de aducţiune: CA1; L = 21.693 ml;
      ● Canale de distribuţie: 15 CD; L = 81.563 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 42 buc. (12 buc. stăvilare; 20 buc. podeţe; 10 buc. căderi).
    85. AMENAJAREA DE IRIGAŢII DRĂGĂNEŞTI (OT)
    - Suprafaţa amenajată: 6.233 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: -;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Staţie de pompare de bază: SPA Pesta;
      ● Canale de aducţiune: CA L 1 Drăgăneşti; CA L 2 Pestra; CPA L = 20.242 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 3 buc. (3 buc. stăvilare).
    86. AMENAJAREA DE IRIGAŢII MIHĂIEŞTI BĂBENI (VL)
    - Suprafaţa amenajată: 1.112 ha;
    - Nr. OUAI înfiinţate: -;
    - Obiective care se propun pentru reabilitare:
      ● Canale de aducţiune: CA 1; L = 4.900 ml;
      ● Reabilitare construcţii hidrotehnice: 7 buc. (2 buc. stăvilare, 3 buc. podeţe, 2 buc. subtraversări).

┌────────────┬───────────┬───────────┬────────────────────────┬───────────────┤
│ Total │ Staţii │ Staţii │ Reabilitare canale │ Construcţii │
│ ETAPA III │ de bază │ de ├───────────┬────────────┤ hidrotehnice │
│ │ (buc.) │ repompare │ Aducţiune │ Distribuţie│ (buc.) │
│ │ │ (buc.) │ (ml) │ (ml) │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│ 9 amenajări│ 9 │ 13 │ 92.587 │ 425.107 │ 525 │
└────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘    Situaţia centralizată a obiectivelor propuse pentru reabilitare aferente celor trei etape


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Lucrări de reabilitare la: │
├───────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────────────────────┬──────────────┤
│ TOTAL │ Staţii │ Staţii │ Conducte │ Reabilitare canale │ Construcţii │
│ GENERAL │ de bază │ de │ de ├───────────┬────────────┤ hidrotehnice │
│ │ (buc.) │ repompare │ refulare │ Aducţiune │ Distribuţie│ (buc.) │
│ │ │ (buc.) │ (ml) │ (ml) │ (ml) │ │
├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ 86 de │ │ │ │ │ │ │
│ amenajări │ 110 │ 137 │ 2.525 │ 1.997.481 │ 2.885.073 │ 4.995 │
└───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────┘

──────────
    *) Amenajări de irigaţii reabilitate în anul 2004 în cadrul Proiectului de reformă şi reabilitare a sistemelor de irigaţii din România finanţat de Banca Mondială.
──────────


    ANEXA 2

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Analiza viabilităţii economice a sistemelor de irigaţii │
├────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ │ Sistem irigaţii │
│crt.│ Judeţul ├───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │ Denumirea │ Suprafaţa (ha) │
│ │ │ ├──────────┬──────────┤
│ │ │ │ Total │ Viabil │
│ │ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │ │ 2015 │
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Arad │Semlac Pereg │ 8394│ 8394│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ │Fântânele Şagu │ 6920│ 6920│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │Mehedinţi │Crivina Vânju Mare │ 26592│ 26592│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ │Izvoare Cujmir │ 63889│ 56310│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │Dolj │Nedeea Măceşu │ 55387│ 37915│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │ │Cetate Galicea │ 38053│ 32873│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │ │Bistreţ Nedeia Jiu │ 12326│ 12326│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │ │Calafat Băileşti │ 54134│ 54134│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 9 │ │Sadova Corabia │ 71775│ 71775│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 10 │Olt │Terasa Corabia │ 35795│ 30142│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 11 │ │Terasa Caracal │ 75739│ 47329│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 12 │ │Drăgăneşti │ 6233│ 6233│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 13 │ │Bucşani Cioroiu │ 27717│ 27717│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 14 │ │Potelu Corabia │ 10928│ 10928│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 15 │ │Stoeneşti Vişina │ 25813│ 25813│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 16 │Vâlcea │Galicea │ 736│ 736│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 17 │ │Olanu Drăgoeşti │ 1494│ 1494│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 18 │ │Mihăieşti Băbeni │ 1112│ 1112│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 19 │ │Bucşani Cioroiu │ 6665│ 6665│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 20 │Teleorman │Liţa Olt │ 4871│ 4871│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 21 │ │Olt Călmăţui │ 46553│ 46553│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 22 │ │Viişoara │ 96481│ 91524│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 23 │ │Giurgiu Răzmireşti B │ 36942│ 36942│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 24 │ │Terasa Zimnicea │ 2930│ 2930│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 25 │Argeş │Ştefăneşti Leordeni │ 5675│ 5675│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 26 │Dâmboviţa │Titu Ogrezeni │ 40647│ 40647│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 27 │Giurgiu │Argeş km 23 │ 1691│ 1691│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 28 │ │Goştinu Greaca Argeş │ 15055│ 15055│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 29 │Călăraşi │Goştinu Greaca Argeş │ 10663│ 10663│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 30 │ │Gălăţui Călăraşi │ 75197│ 74711│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 31 │ │Pietroiu Ştefan cel Mare │ 52428│ 51996│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 32 │ │Călăraşi Râul │ 6845│ 6845│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 33 │ │Borcea de Sus │ 11404│ 11404│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 34 │ │Mostiştea I │ 20000│ 20000│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 35 │Călăraşi │Olteniţa Surlari Dorobanţu │ 9788│ 9788│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 36 │ │Boianu Sticleanu │ 19296│ 19296│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 37 │ │Jegălia │ 22268│ 22268│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 38 │Ialomiţa │Slobozia Dunăre │ 2853│ 2853│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 39 │ │Orezărie Luciu Giurgeni │ 5140│ 5140│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 40 │ │Făcăeni Vlădeni │ 2224│ 2224│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 41 │ │Borcea de Jos │ 5677│ 5677│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 42 │ │Terasa Borduşani │ 22836│ 22836│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 43 │Constanţa │Seimeni │ 22784│ 16484│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 44 │ │N. Bălcescu │ 29813│ 24455│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 45 │Constanţa │Sinoe │ 60474│ 42161│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 46 │ │M. Kogălniceanu │ 26481│ 17025│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 47 │ │Orezărie Hârşova I │ 2954│ 2954│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 48 │ │Inc. Ciob. Gârliciu │ 2489│ 2489│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 49 │ │CDMN/PAM │ 3341│ 3341│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 50 │ │Galeşu │ 4726│ 4726│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 51 │ │Carasu - Moviliţa │ 8043│ 8043│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 52 │ │Basarabi │ 5903│ 5903│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 53 │Tulcea │Sud Razelm │ 13454│ 1980│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 54 │ │Babadag │ 24449│ 21028│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 55 │ │Peceneaga Turcoaia Măcin │ 19024│ 13078│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 56 │ │Beibugeac-Sarin │ 14694│ 1768│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 57 │ │Sarichioi │ 7011│ 5759│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 58 │ │Isaccea │ 5252│ 5252│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 59 │Buzău │Câmpia Buzău Est │ 9941│ 9941│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 60 │ │Câmpia Buzău Vest │ 35860│ 35860│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 61 │Brăila │Grădiştea Făurei Jirlău │ 14606│ 9417│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 62 │ │Ianca Surdila Greci │ 26762│ 19996│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 63 │ │Ialomiţa Călmăţui │ 137291│ 111412│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 64 │ │Incinta LRB │ 6453│ 6453│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 65 │ │Incinta BDS │ 3625│ 3625│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 66 │ │Inc. Călmăţui Gropeni Chişcani │ 12879│ 12879│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 67 │ │Terasa Viziru │ 32658│ 32658│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 68 │ │Terasa Brăilei │ 67441│ 67441│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 69 │ │Inc. Nămoloasa Măxineni │ 29938│ 29938│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 70 │ │IMB │ 64663│ 64663│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 71 │ │Inc. Latinu Vădeni │ 13099│ 13099│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 72 │ │Incinta Călmăţui V │ 1105│ 1105│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 73 │ │Incinta Călmăţui II │ 1624│ 1624│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 74 │ │BH Călmăţui │ 23426│ 23426│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 75 │Galaţi │Câmpia Covurlui │ 115396│ 76799│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 76 │ │Brateşul de Sus │ 5083│ 5083│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 77 │ │Terasa Nicoreşti Tecuci │ 16349│ 16349│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 78 │ │Faloaia │ 330│ 330│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 79 │ │Rogojeni │ 226│ 226│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 80 │Vaslui │Albiţa Fălciu │ 16937│ 16937│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 81 │ │B.H. Bârlad │ 798│ 798│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 82 │ │Mânjeşti │ 595│ 595│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 83 │Bacău │Letea │ 1118│ 1118│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 84 │ │Dămieneşti │ 2499│ 2499│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 85 │ │Sascut │ 5028│ 4394│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 86 │ │Racova Filipeşti │ 723│ 723│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 87 │Bacău │Iţeşti │ 1732│ 1732│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 88 │ │Gheorghe Doja │ 136│ 136│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 89 │ │Fulgeriş │ 465│ 465│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 90 │ │Tamaşi │ 319│ 319│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 91 │Vrancea │Putna │ 2385│ 2385│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 92 │ │Ciorăşti Măicăneşti │ 10434│ 10434│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 93 │ │Bilieşti Slobozia Ciorăşti │ 14980│ 14980│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 94 │ │Adjud Homocea │ 968│ 968│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 95 │ │Suraia Vadu Roşca │ 2795│ 2795│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 96 │Iaşi │Ţigănaşi Perieni │ 3368│ 1128│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 97 │ │Tabăra Trifeşti Sculeni │ 17258│ 17258│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 98 │ │Sculeni Ţuţora Gorbani │ 21009│ 21009│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 99 │Botoşani │Movila Havarna │ 804│ 804│
├────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│100 │ │Curteşti │ 437│ 437│
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│101 │Covasna │Câmpul Frumos │ 2998│ 2998│
├────┴──────────────┴───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ Total │ 2.024.599│ 1.800.679│
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘


                                   ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016