Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 829 din 9 noiembrie 2016  privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 829 din 9 noiembrie 2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP - 28427, reevaluat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor.
    (2) Transmiterea imobilului prevăzut la alin. (1) în domeniul public al municipiului Oradea se face în scopul reabilitării clădirii şi deschiderii unui muzeu în municipiul Oradea.
    (3) Dacă în termen de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu se finalizează obiectivul de investiţii sau nu se păstrează destinaţia acestuia prevăzută la alin. (2), imobilul transmis potrivit prevederilor alin. (1) revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca.
    ART. 3
    Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 4
    Ministerul Finanţelor Publice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 9 noiembrie 2016.
    Nr. 829.


    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
              actualizate ale unui imobil aflat în domeniul public
                  al statului şi în administrarea Ministerului
             Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare
               Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor
                              Publice Cluj-Napoca


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei│ │ │
│publice centrale) │ 4221306 │MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ 4426336 │DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR │
│ │ │PUBLICE CLUJ-NAPOCA │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ │
│funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu │ │ │
│modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┘

┌──────┬────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Cod de │ Denumire │ Date de identificare │ Anul │Valoarea de │ Situaţia juridică │ Tip bun │
│M.F.P.│clasifi-│ ├───────────────────────────────┬─────────────┤dobân-│ inventar ├──────────────┬─────────────┤ │
│ │care │ │ Descrierea tehnică (pe scurt)│ Adresa │dirii/│ (în lei) │ Baza legală │În │ │
│ │ │ │ │ │ al │ │ │administrare/│ │
│ │ │ │ │ │dării │ │ │concesiune │ │
│ │ │ │ │ │ în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │
├──────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 28427│ 8.29.06│Teren şi │Suprafaţă teren 1.714 mp │Ţara: România│ 1993│teren şi │Contract de │În │Imobil, │
│ │ │clădiri │CF 194660 │Judeţ: Bihor │ │construcţii:│vânzare- │administrare │construcţii │
│ │ │ │ │Municipiul: │ │3.043.188 │cumpărare │ │şi teren │
│ │ │ │Nr. construcţii = 3 │Oradea, Calea│ │lei, │nr. 3.314/ │ │aferent │
│ │ │ │Regim de înălţime C1: P │Armatei │ │din care: │15.02.1993 │ │ │
│ │ │ │S.c. C1 = 442 mp, │Române nr. 4 │ │- clădire │ │ │ │
│ │ │ │S.d. C1 = 442 mp │ │ │1.939.290 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │lei; │ │ │ │
│ │ │ │Regim de înălţime C2: P │ │ │- teren │ │ │ │
│ │ │ │S.c. C2 = 142 mp, │ │ │1.103.898 │ │ │ │
│ │ │ │S.d. C2 = 142 mp │ │ │lei. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Regim de înălţime C3: P+E │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.c. C3 = 92 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.d. C3 = 184 mp │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totală │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construită = 676 mp │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totală │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │desfăşurată = 768 mp │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CF 194660 │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴─────────────┴───────────────────────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┘    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
              ale imobilului care se transmite din domeniul public
                 al statului şi din administrarea Ministerului
                   Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de
               Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională
              a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public
                     al municipiului Oradea, judeţul Bihor


┌──────┬───────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ Codul │Locul unde este situat│Persoana juridică │Persoana juridică la care│ Caracteristicile │Valoarea de inventar│
│M.F.P.│ de │ imobilul │de la care se transmite │se transmite imobilul/ │ imobilului │ │
│ │clasificare│ │imobilul/ │Cod unic de înregistrare │ │ │
│ │ │ │Cod unic de înregistrare│ fiscală │ │ │
│ │ │ │fiscală │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 28427│ 8.29.06 │Calea Armatei Române │Ministerul Finanţelor │Municipiul Oradea, │Imobil: │Valoarea de inventar│
│ │ │nr. 4, municipiul │Publice - Direcţia │judeţul Bihor │Nr. construcţii = 3:│a imobilului, teren │
│ │ │Oradea, judeţul Bihor │Generală a Finanţelor │ │Suprafaţă construită│şi construcţii: │
│ │ │ │Publice Cluj │ │676 mp, │3.043.188 lei │
│ │ │ │ CUI 4426336 │ CIF 4230487 │Suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată 768 mp │Clădiri - │
│ │ │ │ │ │ │1.939.290 lei │
│ │ │ │ │ │Regim de înălţime │ │
│ │ │ │ │ │C1: P │Teren - │
│ │ │ │ │ │S.c. C1 = 442 mp │1.103.898 lei │
│ │ │ │ │ │S.d. C1 = 442 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Regim de înălţime │ │
│ │ │ │ │ │C2: P │ │
│ │ │ │ │ │S.c. C2 = 142 mp │ │
│ │ │ │ │ │S.d. C2 = 142 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Regim de înălţime │ │
│ │ │ │ │ │C3: P+E │ │
│ │ │ │ │ │S.c. C3 = 92 mp │ │
│ │ │ │ │ │S.d. C3 = 184 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CF 194660, Oradea │ │
│ │ │ │ │ │Categoria de │ │
│ │ │ │ │ │folosinţă: │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │ │ │administrative şi │ │
│ │ │ │ │ │social-culturale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Teren - în suprafaţă│ │
│ │ │ │ │ │de 1.714 mp │ │
│ │ │ │ │ │CF 194660, Oradea │ │
└──────┴───────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016