Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 99 din 7 noiembrie 2016  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 7 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016

    Având în vedere Procesul-verbal nr. 10.232 din 7 noiembrie 2016 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi votul valabil exprimat,
    în temeiul:
    - art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
    - art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

    ART. I
    Anexa nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. II
    Departamentul servicii pentru membri va îndeplini prevederile prezentei hotărâri.
    ART. III
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Preşedintele Camerei Auditorilor
                            Financiari din România,
                                  Gabriel Radu

    Bucureşti, 7 noiembrie 2016.
    Nr. 99.


    ANEXĂ

                                   COMPLETARE
                la Lista auditorilor financiari, persoane fizice
              şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului
               de colaborare între Camera Auditorilor Financiari
                 din România şi Ministerul Fondurilor Europene
                privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
               de audit financiar pentru fonduri europene şi alte
                   fonduri nerambursabile de la alţi donatori

    1. Persoane juridice (înscrise în perioada 21.09.2016-03.11.2016)


┌────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │CUI- │ Nr. │Reprezentant│ Adresa │ Judeţul │ Nr. │Nr. │ Adresa de e-mail │ Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, │
│crt.│ societăţii │Registrul │autorizaţie│ legal │ sediului │ │ telefon │fax │ │ acţionari, administratori care pot │
│ │ │Comerţului│ CAFR/An │ │ social │ │ │ │ │ audita, în numele firmei, proiecte finanţate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fonduri europene şi alte fonduri │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nerambursabile de la alţi donatori │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nume │ Prenume │Nr. carnet │Nr. certificat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de auditor │de absolvire │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiar/an│ FE/Data │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 1│LARA ŞI │ 30683754│ 1271/2015│TOMA │STR. AUREL PERSU │BUCUREŞTI │ 0722416512│ │anamaria@laraconsulting.ro │TOMA │ANAMARIA │ 4818/2014│1084/31.03.2015│
│ │PARTENERII-S.R.L.│ │ │ANAMARIA │NR. 119D, PARTER, │ │ │ │ │ │FLORICA │ │ │
│ │ │ │ │FLORICA │CAMERA 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SECTORUL 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 2│CRISS CONTEXPERT │ 12640011│ 697/2007│STEFAN │Bd. UNIRII NR. 11,│BUCUREŞTI │ 0722526218│ │gabriela_stefan59@yahoo.com │STEFAN │GABRIELA │ 1665/2006│ 707/04.03.2014│
│ │-S.R.L. │ │ │GABRIELA │BL. 2B, SC. 1, │ │ │ │ │ │CRISTINA │ │ │
│ │ │ │ │CRISTINA │ET. 1, AP. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SECTORUL 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 3│CAT AUDIT │ 35326736│ 1315/2016│MATEI │ALEEA CARPAŢI │MUREŞ │ 0740206416│ │ │MATEI │CRISTINA- │ 2546/2008│ 587/04.03.2014│
│ │CONSULTING-S.R.L.│ │ │CRISTINA- │NR. 25A, SC. B, │ │ │ │ │ │LOREDANA │ │ │
│ │ │ │ │LOREDANA │ET. 2, AP. 6, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │OGNEAN │OANA-ROMANA │ 3104/2009│1063/31.03.2015│
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 4│SOLID CONT EXPERT│ 35580245│ 1329/2016│OLARIU │STR. MUNTENIA │MUREŞ │ 0751065906│ │rodion.olariu@gmail.com │GLIGA │SANDA-MARIA │ 2547/2008│ 545/04.03.2014│
│ │- S.R.L. │ │ │RODION │NR. 42, MANSARDĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OVIDIU │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┘


    2. Persoane fizice (înscrise în perioada 21.09.2016-03.11.2016)


┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───┬──────────────────────────┐
│Nr. │ Numele │ Prenumele│Nr. carnet │Nr./Data │ Adresa de domiciliu │ Judeţul │Nr. │Nr.│ Adresa e-mail │
│crt.│ │ │auditor │certificat de │ │ │telefon │fax│ │
│ │ │ │financiar │absolvire FE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/an │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───┼──────────────────────────┤
│ 1│OGNEAN │OANA- │ 3104/2009│1063/31.03.2015│ALEEA CARPAŢI NR. 25A, SC. B, │MUREŞ │0743186987│ │oanabudai@yahoo.com, │
│ │ │ROMANA │ │ │AP. 6, TÂRGU MUREŞ │ │ │ │adacontexpert@gmail.com │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───┼──────────────────────────┤
│ 2│CSIKI │FRANCISC │ 1330/2002│1014/31.03.2015│STR. MIHAI EMINESCU NR. 5, │BISTRIŢA- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BL. 8, SC. B, AP. 16, BISTRIŢA │NĂSĂUD │0263215457│ │francisc_csiki@yahoo.com │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───┴──────────────────────────┘


    3. Persoane juridice care au fost radiate din Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 21.09.2016 - 3.11.2016


┌────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │CUI- │ Nr. │Reprezentant│ Adresa │ Judeţul │ Nr. │Nr. fax │ Adresa de e-mail │ Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, │
│crt.│ societăţii │Registrul │autorizaţie│ legal │ sediului │ │ telefon │ │ │ acţionari, administratori care pot │
│ │ │Comerţului│ CAFR/An │ │ social │ │ │ │ │ audita, în numele firmei, proiecte finanţate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fonduri europene şi alte fonduri │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nerambursabile de la alţi donatori │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Numele │ Prenumele │Nr. carnet │Nr. certificat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de auditor │ absolvire │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ FE/Data │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 1│GENESYS AUDIT │ 30946354│ 1206/2014│GENES AURICA│STR. LOGOFAT LUCA │BUCUREŞTI │ 0740108222│ │ │GENES │AURICA │ 2421/2008│ 294/18.02.2014│
│ │EXPERT - S.R.L. │ │ │ │STROICI NR. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │DEMISOL, CAMERA 4,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SECTORUL 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 2│ASO AUDIT- S.R.L.│ 29717187│ 1106/2012│OCNEAN │STR. GHEORGHE │TIMIŞ │ 0722577433│0356381977│monicaocnean@gmail.com │OCNEAN │MONICA │ 1917/2007│ 897/17.09.2014│
│ │ │ │ │MONICA │IVANESCU NR. 53-57│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SC. 3, AP. 31, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 3│AUDIT COMAN │ 8235932│ 53/2001│COMAN LUCICA│STR. FABRICII │BUCUREŞTI │ 0745588880│0314273270│comanlucicaauditor@yahoo.com │COMAN │LUCICA │ 181/2001│ 807/17.09.2014│
│ │EXPERT ACE-S.R.L.│ │ │ │NR. 47, ANSAMBLUL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │REZIDENTIAL QADRA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PALACE, TRONSON K │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ET. 5, AP. 4 (K54)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SECTORUL 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 4│GENERAL EXPERT - │ 12970460│ 1041/2011│SZOMBATFALVI│STR. BIHORULUI │SIBIU │ 0745606483│ │generalexpert@yahoo.com │SZOMBATFA-│PARASCHIVA │ 1726/2006│ 200/04.02.2014│
│ │S.R.L. │ │ │-TOROK │NR. 14, AP. 50, │ │ │ │ │LVI-TOROK │ │ │ │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │SIBIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 5│BIROUL DE │ 19753115│ 1180/2013│VREME │CALEA CRÂNGAŞI │BUCUREŞTI │ 0724393559│ │dana.vreme@gm.ro │VREME │DANIELA │ 4449/2013│ 220/04.02.2014│
│ │AFACERI-BIAF - │ │ │DANIELA │NR. 12, BL. 26, │ │ │ │ │ │ELENA │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ELENA │SC. 2, ET. 7, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │AP. 60, SECTORUL 6│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 6│MARAUDIT GENERAL │ 31398101│ 1177/2013│STEFAN │STR. CORBULUI │CONSTANŢA │ 0722245399│ │cont.general@yahoo.com │STEFAN │MARIOARA │ 3485/2010│ 955/17.09.2014│
│ │- S.R.L. │ │ │MARIOARA │NR. 5, CAMERA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │NR. 2, BL. L3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SC. B, ET. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │AP. 32, CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 7│ANPA BUSINESS & │ 30412976│ 1193/2013│PAVEL ANDREI│STR. SILISTRA, │TIMIŞ │ 0747103870│0356883228│office@anpa-audit.ro │PAVEL │ANDREI │ 4422/2012│ 906/17.09.2014│
│ │FINANCE - S.R.L. │ │ │ │BL. A44, SC. C, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ET. 2, AP. 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 8│IT AUDIT │ 11524590│ 339/2003│TRANCA │STR. DIVIZIA 9 │TIMIŞ │ 0256494691│0256280077│office@itconta.ro │TRANCA │NICOLETA │ 3809/2010│ 729/04.03.2014│
│ │CONSULTING-S.R.L.│ │ │NICOLETA │CAVALERIE NR. 61, │ │ │ │ │ │TITIANA │ │ │
│ │ │ │ │TITIANA │AP. 3, TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 9│BUSINESS AUDIT │ 31598789│ 1184/2013│BORUGA ION │STR. MOINEŞTI │BUCUREŞTI │ 0723694301│ │boruga_ion@yahoo.com │BORUGA │ION │ 2874/2009│ 465/04.03.2014│
│ │CONSULT - S.R.L. │ │ │ │NR. 1, BL. 127, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SC. 2, ET. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │AP. 48, CAMERA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │NR. 1, SECTORUL 6,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 10│AS AUDIT CO - │ 15889867│ 460/2003│MORARIU ANA │STR. APOLODOR │BUCUREŞTI │ 0213373694│0213373694│office@asaudit.ro │MORARIU │ANA │ 46/2001│ 1/04.02.2014│
│ │S.R.L. │ │ │ │NR. 13-15, SC. A, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │AP. 44, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SECTORUL 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 11│AUDIT & CONT │ 14897802│ 291/2002│POPOV FECLA │STR. PODGORIILOR, │TULCEA │ 0742100539│ │fecla.popov@vard.com │POPOV │FECLA │ 649/2001│ 919/17.09.2014│
│ │EXPERT - S.R.L. │ │ │ │BL.10, SC. D, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │AP. 9, TULCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 12│BG CONTA KRESTON │ 8025280│ 17/2001│COJOCARU │BD. NAŢIUNILE │BUCUREŞTI │ 0213166688│0213166699│office@bgconta.ro │COJOCARU │MIHAELA │ 1871/2007│ 260/18.02.2014│
│ │- S.R.L. │ │ │MIHAELA │UNITE NR. 1, │ │ │ │ │ │CARMEN │ │ │
│ │ │ │ │CARMEN │ANSAMBLU GEMENII, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │BL. 108A, ET. 8, │ │ │ │ │PAVEL │EDUARD │ 3699/2010│ 365/18.02.2014│
│ │ │ │ │ │BIROU A8, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SECTORUL 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 13│TOTAL AUDIT - │ 14810244│ 373/2003│DOROBANTU │STR. BORŞA, NR. 48│BUCUREŞTI │ 0722560638│0318036272│total.audit@gmail.com │DOROBANTU │NICOLITA │ 1048/2001│ 822/17.09.2014│
│ │S.R.L. │ │ │NICOLITA │BL. 4D, AP. 51, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SECTORUL 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┘


    4. Persoane fizice care au fost radiate din lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (în perioada 21.09.2016-3.11.2016)


┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ Nume │ Prenume │Nr. carnet │Nr./Data │ Adresa de domiciliu │ Judeţul │Nr. │ Nr. fax │ Adresa e-mail │
│crt.│ │ │auditor │certificat de │ │ │telefon │ │ │
│ │ │ │financiar │absolvire FE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/an │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
│ 1│MOCAN │DIANA │ 4221/2012│ 877/17.09.2014│ALEEA PROF. ONISIFOR GHIBU NR. 7│BIHOR │0744364031│ │auditormocandiana@ │
│ │ │CORINA │ │ │BL. QB2, SC. C, ET. 2, AP. 26, │ │ │ │yahoo.com │
│ │ │ │ │ │ORADEA │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
│ 2│DAMIAN │DORINA │ 4327/2012│ 513/04.03.2014│ŞOS. ALBA IULIA NR. 49, BL. 1, │SIBIU │0735301784│ │damian_dorina62@yahoo.com │
│ │ │ │ │ │ET. 1, AP. 4, SIBIU │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
│ 3│COSTIN │GEORGIANA │ 4768/2014│ 810/17.09.2014│STR. BISTRIŢEI NR. 27-31, AP. 20│CLUJ │0744697701│ │georgiana_costin@yahoo.com│
│ │ │ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
│ 4│VOICULESCU│CLARA │ 3025/2009│ 423/18.02.2014│STR. SIMION BĂRNUŢIU NR. 10, │ARGEŞ │0722457841│ │iulia.voiculescu@gmail.com│
│ │ │IULIA │ │ │PITEŞTI │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
│ 5│MIREA │MARIA │ 4268/2012│ 593/04.03.2014│STR. LUNCA BRADULUI NR. 3, │BUCUREŞTI │0740460798│ │mirea_maria@yahoo.com │
│ │ │ │ │ │BL. H4, SC. C, ET. 2, AP. 11, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SECTORUL 3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
│ 6│CIOBAN │SILVIA │ 524/2000│ 83/04.02.2014│STR. ANA IPATESCU NR. 2, │BRAŞOV │0744302513│0368814747│cioban.silvia@yahoo.com │
│ │ │ │ │ │CRISTIAN │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
│ 7│RINZASCU │NICOLETA │ 4667/2014│ 677/04.03.2014│STR. SPITAL PASCANU NR. 31, IAŞI│IAŞI │0724527549│ │micaiasi@yahoo.com │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────────────┘


    5. Alte modificări la Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (intervenite în perioada 21.09.2016 - 03.11.2016)


┌────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │CUI- │ Nr. │Reprezentant│ Adresa │ Judeţul │ Nr. │ Nr. fax │ Adresa de e-mail │ Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, │
│crt.│ societăţii │Registrul │autorizaţie│ legal │ sediului │ │ telefon │ │ │ acţionari, administratori care pot │
│ │ │Comerţului│ CAFR/An │ │ social │ │ │ │ │ audita, în numele firmei, proiecte finanţate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fonduri europene şi alte fonduri │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nerambursabile de la alţi donatori │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nume │ Prenume │Nr. carnet │Nr. certificat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de auditor │de absolvire │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiar/an│ FE/Data │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 1│EXPERT-AUDIT │ 19246449│ 675/2007│POPA IOAN │ALEEA ROZELOR │IAŞI │ 0332440542│0332440542│ │CHIORESCU │NICOLETA │ 134/2001│ 486/04.03.2014│
│ │COMPANY - S.R.L. │ │ │ │NR. 46, BL. U1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SC. B, ET. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │AP. 6, IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 2│TRANSILVANIA │ 24390741│ 1020/2010│DRAGOI │STR. BUCEGI NR. 67│BUCUREŞTI │ 0732126421│0268475755│transilvaniaaf@yahoo.com │DRAGOI │ANTOANELLA │ 1842/2007│ 102/04.02.2014│
│ │AUDIT & │ │ │ANTOANELLA │PARTER, CAMERA 3, │ │ │ │ │ │MARIYEANE │ │ │
│ │FISCALITY- S.R.L.│ │ │MARIYEANE │SECTORUL 1, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │MILEA │NICOLETA │ 4004/2011│ 144/04.02.2014│
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 3│INTERAUDIT-S.R.L.│ 18853345│ 775/2007│BOBOCEA │STR. VITEJESCU │BUCUREŞTI │ 0723438539│0213304492│office@interaudit.ro │BOBOCEA │CARMELA │ 1657/2006│ 65/04.02.2014│
│ │ │ │ │CARMELA │NR. 29, SECTORUL 4│ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │BOBOCEA │MIHAIL │ 4444/2013│ 64/04.02.2014│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │OPREA │IOANA CLAUDIA│ 1157/2001│ 161/04.02.2014│
├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ 4│CONTFIN AUDIT - │ 15155933│ 1169/2013│CSIKI │STR. DOBROGEANU │BISTRIŢA- │ 0263215457│ │francisc_csiki@yahoo.com │RUS │VASILE │ 2097/2007│ 930/17.09.2014│
│ │S.R.L. │ │ │FRANCISC │GHEREA NR. 2A, │NĂSĂUD │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │BISTRIŢA │ │ │ │ │CSIKI │FRANCISC │ 1330/2002│1014/31.03.2015│
└────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┘


    6. Alte modificări şi completări la Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), efectuate în perioada 21.09.2016 - 03.11.2016


┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ Numele │ Prenumele│Nr. carnet │Nr./Data │ Adresa de domiciliului │ Judeţul │Nr. │ Nr. fax │ Adresa e-mail │
│crt.│ │ │auditor │certificat de │ │ │telefon │ │ │
│ │ │ │financiar │absolvire FE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/an │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┤
│ 1│BISTRICIANU│MIRELA │ 4660/2014│ 869/17.09.2014│STR. BISTRIŢEI NR. 10, BL. F25, │NEAMŢ │0728913395│ │mirela.micu24@yahoo.com │
│ │ │ │ │ │SC. D, ET. 3, AP. 68, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PIATRA-NEAMŢ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────────────┘


                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice