Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 16 noiembrie 2016  la Ordinul nr. 177/2016 (Anexele nr. 1-26)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 16 noiembrie 2016 la Ordinul nr. 177/2016 (Anexele nr. 1-26)

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 931 bis din 18 noiembrie 2016


    ANEXA 1


                       Activităţile de analiză a postului
                        şi de întocmire a fişei postului

    ART. 1
    (1) Fiecare post are asociată o fişă a postului. Aceasta cuprinde elementele de identificare a postului, cerinţele de ocupare, descrierea condiţiilor specifice de muncă, a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi a standardelor de performanţă asociate.
    (2) Fişa postului se întocmeşte, se modifică sau se completează în urma desfăşurării activităţii de analiză a postului.
    (3) Responsabilitatea întocmirii, modificării şi completării fişei postului revine şefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte fişa respectivă.
    (4) Fişa postului este rezultatul activităţii prevăzute la alin. (2) şi reprezintă principalul document de personal în baza căruia se proiectează instrumentele şi activităţile de recrutare, selecţionare, încadrare, formare profesională, apreciere/evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului MAI, normare a activităţii, precum şi de reproiectare a postului.
    ART. 2
    (1) Fişa postului şefului unităţii, precum şi fişele posturilor adjuncţilor acestuia, se întocmesc, modifică sau completează în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ordinului pentru aprobarea modificărilor organizatorice privind înfiinţarea/modificarea funcţiilor respective.
    (2) Fişele posturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se întocmesc, modifică sau completează în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sau reorganizarea unităţii,
    ART. 3
    (1) Fişa postului se întocmeşte într-un singur exemplar original, se înregistrează la secretariatul unităţii şi se păstrează la şeful nemijlocit. O fotocopie a fişei postului se anexează la actul administrativ de numire în funcţie.
    (2) Fişa postului se aduce la cunoştinţa titularului postului, pe bază de semnătură. O fotocopie a documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, una se înmânează titularului postului, iar alta se păstrează la şeful nemijlocit.
    (3) Refuzul titularului postului de a lua la cunoştinţă de fişa postului se consemnează într-un proces-verbal, care se introduce în dosarul de personal,
    (4) Fişa postului are caracter nesecret, cu excepţia situaţiilor în care conţine informaţii clasificate potrivit legii.
    ART. 4
    În cadrul unităţii se constituie, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, comisia de analiză a postului în vederea întocmirii sau modificării/completării fişelor posturilor. În situaţia în care unitatea are în componenţă subunităţi, se pot constitui comisii de analiză a posturilor în cadrul acestora.
    ART. 5
    (1) În vederea gestionarii în mod unitar a activităţilor de analiză a posturilor şi de întocmire a Fişelor posturilor, inspectoratele generale/similare pot elabora fişe-cadru. Acestea se referă exclusiv la posturi sau categorii de posturi având atribuţii şi cerinţe de ocupare similare la nivelul mai multor structuri centrale şi/sau teritoriale, aflate în subordine/coordonare pe linie de specialitate.
    (2) În scopul prevăzut la alin. (1), la nivelul inspectoratelor generale/similare se constituie comisii de elaborare a fişelor-cadru, din care fac parte specialişti cu funcţii de conducere şi de execuţie, cu aptitudini analitice şi experienţă în posturile pentru care se întocmeşte fişa-cadru.
    (3) Fişa-cadru se avizează de unitatea aparatului central al MAI care coordonează pe linie de specialitate sau în subordinea căreia se regăsesc structurile ce încadrează posturile sau categoriile de posturi vizate.
    (4) După elaborarea fişei-cadru, în termen de 30 de zile se modifică sau se completează, dacă este cazul, fişele posturilor pentru care a fost elaborată respectiva fişă-cadru.
    (5) Stabilirea în fişele posturilor a unor cerinţe de ocupare a posturilor, diferite de cele prevăzute în fişa-cadru aplicabilă, se realizează cu avizul inspectoratului general/similar care a elaborat fişa-cadru.
    ART. 6
    (1) Etapele desfăşurării analizei postului sunt următoarele:
    a) constituirea comisiei de analiză a postului;
    b) completarea Chestionarului pentru analiza postului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la ordin, de către titularul postului sau, după caz, de către fostul titular al postului, ori de către titulari ai unor posturi cu atribuţii similare, în situaţia în care se analizează modificarea atribuţiilor de serviciu;
    c) culegerea datelor necesare analizei postului, de către şeful nemijlocit al titularului postului, prin utilizarea, cu titlu orientativ, a Fişei de observaţie a sarcinilor postului al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la ordin, în situaţia în care se analizează modificarea atribuţiilor de serviciu;
    d) stabilirea, de către şeful nemijlocit al titularului postului, a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului care se vor include în modulul D din fişa postului, precum şi, de către membrii comisiei de analiză, a condiţiilor specifice de muncă care se vor include în modulul C din fişa postului, conform Structurii fişei postului şi Instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 14 la ordin;
    e) stabilirea de către comisia de analiză, în funcţie de datele analizate până la această etapă, a cerinţelor postului, care se vor include în modulul B din fişa postului, şi a standardelor de performanţă asociate postului, care se vor include în modulul E din fişa postului;
    f) întocmirea formei finale a fişei postului, de către şeful nemijlocit al titularului postului,
    (2) La culegerea datelor necesare potrivit alin. (1) lit. c), comisia de analiză a postului utilizează în principal următoarele documente:
    a) regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii;
    b) fişele postului respectiv întocmite anterior;
    c) chestionarul pentru analiza postului completat de către titularul postului;
    d) observaţiile membrilor comisiei de analiză a postului şi ale celorlalte persoane consultate, precum şi sinteza acestora, cuprinsă în fişa de observaţie a sarcinilor postului;
    e) actele normative care au ca obiect de reglementare exercitarea unor profesii sau ocupaţii, cum ar fi, de exemplu, statutul cadrelor medicale, cadrelor didactice, arhitecţilor etc., ori domenii de activitate/de lucru în anumite condiţii de solicitare fizică, de izolare etc.;
    f) strategiile şi concepţiile ministerului/inspectoratului general/domeniului cu privire la activitatea structurii în care este prevăzut postul;
    g) fişa de identificare a factorilor de risc profesional, prevăzută de legislaţia privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
    h) fişa-cadru a postului/categoriei de posturi, dacă aceasta este întocmită;
    i) actele normative care au generat întocmirea, modificarea sau completarea fişei postului, precum şi orice document cu incidenţă directă pentru o analiză completă a postului.
    (3) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum şi analiza documentelor prevăzute la alin. (2) lit. a) - g), nu se realizează dacă postul este unul dintre cele pentru care se aplică o fişă-cadru.
    (4) Activitatea comisiei de analiză a postului se consemnează într-un proces-verbal.
    ART. 7
    (1) Comisia de analiză a postului este compusă dintr-un şef şi mai mulţi membri.
    (2) Şeful comisiei de analiză a postului este numit dintre adjuncţii şefului unităţii/subunităţii. În situaţia în care în statul de organizare a unităţii nu există o asemenea funcţie, ori nu este încadrată, şeful comisiei de analiză a postului este şeful unităţii.
    (3) Membrii comisiei de analiză a postului sunt:
    a) psihologul de unitate, dacă unitatea are încadrat un asemenea specialist;
    b) cel puţin un reprezentant al structurii de resurse umane, care poate fi din rândul personalului cu atribuţii de încadrare, formare profesională, planificare structurală sau evidenţă;
    c) un reprezentant al structurii de resurse umane cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv atribuţii de lucrător desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă;
    d) şeful nemijlocit al titularului postului.
    (4) Pentru culegerea datelor necesare analizei postului, membrii comisiei de analiză a postului pot consulta:
    a) titularul postului, respectiv fostul titular al postului sau titulari ai unor posturi cu atribuţii similare;
    b) medicul de unitate sau, acolo unde postul este încadrat, medicul de medicina muncii;
    c) şefi ai compartimentelor unităţii care prin natura atribuţiilor intră frecvent în contact cu titularul postului;
    d) persoane/instituţii care pot oferi date pentru o analiză completă a postului.
    (5) Şeful şi membrii comisiei de analiză a postului, în cazul posturilor aflate în subordinea nemijlocită a ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, subsecretarilor de stat, a secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau a inspectorilor generali/similari, sunt desemnaţi de către persoanele competente enumerate.
    ART. 8
    Se interzice modificarea sau completarea aleatorie a elementelor de conţinut ale fişei postului, pentru ca aceasta să corespundă criteriilor conjuncturale pe care le îndeplineşte o persoană propozabilă pentru numirea în acel post.
    ART. 9
    Documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) se arhivează, în condiţiile legii.


    ANEXA 2

                          Recrutarea cadrelor militare


    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale cu privire la recrutare

    ART. 1
    (1) Recrutarea pentru admiterea în instituţiile de învăţământ are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice în vederea formării profesionale iniţiale a cadrelor militare.
    (2) Recrutarea din sursă internă în vederea ocupării posturilor vacante are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor postului, din rândul personalului încadrat în unitatea în care este prevăzut postul sau în alte unităţi ale MAI.
    (3) Recrutarea în vederea rechemării în activitate are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din cadre militare din MAI, care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante.
    (4) Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante,
    (5) Recrutarea în vederea transferului are drept scop identificarea şi atragerea personalului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională care îndeplineşte condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea şi desfăşurarea recrutării candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare

    ART. 2
    (1) DGMRU coordonează şi monitorizează activitatea de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ.
    (2) La începutul fiecărui an calendaristic, DGMRU comunică inspectoratelor generale/similare şi celorlalte structuri beneficiare cifrele de şcolarizare stabilite pentru fiecare instituţie de învăţământ,
    (3) Modul de organizare şi desfăşurare a recrutării candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ se stabileşte prin dispoziţie-cadru a directorului general al DGMRU.
    (4) Anual, prin dispoziţie a directorului general al DGMRU sunt stabilite aspecte procedurale cu privire la recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ.
    ART. 3
    Recrutarea candidaţilor pentru participarea la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ se realizează de către unităţile/compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare stabilite prin dispoziţia-cadru prevăzută la art. 2 alin. (3).
    ART. 4
    Compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:
    a) identifică şi aplică metode şi tehnici de publicitate în vederea atragerii potenţialilor candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ;
    b) prezintă persoanelor interesate oferta de formare a instituţiilor de învăţământ şi/sau traseul carierei absolvenţilor acestor instituţii;
    c) orientează candidaţii spre instituţiile de învăţământ şi îi consiliază cu privire la potenţialul lor viitor profesional;
    d) verifică existenţa documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare, cu respectarea cerinţelor de formă şi conţinut;
    e) solicită efectuarea verificărilor în evidenţele Poliţiei Române şi ale Serviciului Român de Informaţii cu privire la persoana candidatului;
    f) întocmesc dosarele de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi care au depus documentele necesare în perioada destinată activităţilor de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ;
    g) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidaţii care participă la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, pe suport hârtie şi în format electronic;
    h) după caz, transmit instituţiilor de învăţământ dosarele de recrutare şi tabelele nominale cuprinzând candidaţii care participă la concursul de admitere;
    i) completează cu documente specifice dosarele de recrutare ale candidaţilor declaraţi "admis";
    j) efectuează, în volum complet, activităţile de cunoaştere a candidaţilor declaraţi "admis", materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaştere;
    k) transmit instituţiilor de învăţământ ale MAI, dosarele de recrutare completate, precum şi fişele de personal ale candidaţilor declaraţi "admis" la forma de învăţământ cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă şi propun, după caz, înmatricularea/neînmatricularea/exmatricularea în/din instituţia de învăţământ;
    l) restituie candidaţilor declaraţi "respins", la solicitarea acestora, pe bază de semnătură, documentele personale din dosarele de recrutare;
    m) comunica, în scris, candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, motivul/motivele respingerii cererii de înscriere la concurs, respectiv al/ale îndepărtării/exmatriculării.
    ART. 5
    (1) În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:
    a) completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
    b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din anexa nr. 3 la ordin.
    (2) Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi "admis" în instituţiile de învăţământ superior ale MAI, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior, trebuie să depună la secretariatul instituţiei de învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat, sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent.
    (3) Modelele documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc în dispoziţia-cadru a directorului general al DGMRU prevăzută la art. 2 alin. (3).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, precum şi pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională

    ART. 6
    (1) Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, precum şi pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sunt următoarele:
    a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
    e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
    f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
    g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
    h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
    i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
    j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
    l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (2) Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
    (3) Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.
    ART. 7
    (1) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
    b) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
    c) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
    d) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
    e) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
    (2) Verificarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează cu ocazia examinării medicale.
    (3) Maiştrii militari/subofiţerii care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă "Ordine şi siguranţă publică" din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru MAI şi repartizate unităţilor militare beneficiare, trebuie să îndeplinească baremele şi criteriile de aptitudine medicală, fizică şi psihologică prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d), precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:
    a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de maistru militar, subofiţer sau agent de poliţie;
    b) au obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun", la ultima apreciere de serviciu anuală;
    c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 16 alin. (2) şi art. 20 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordin;
    d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
    e) au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.
    (4) Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. c) şi d), înmatricularea nu se realizează.
    (5) Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.
    ART. 8
    (1) Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc şi următoarele criterii specifice:
    a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
    c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
    d) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează concurs.
    (2) Verificarea cerinţei prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.
    ART. 9
    Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
    ART. 10
    (1) Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:
    a) au înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile, cu excepţia candidaţilor recrutaţi în vederea încadrării directe pe posturi didactice şi posturi prevăzute cu specialităţi medicale;
    b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
    c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
    (2) Verificarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se realizează cu ocazia examinării medicale.
    ART. 11
    Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, precum şi persoanele care au fost declarate "admis" la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
    ART. 12
    În funcţie de particularităţile misiunilor încredinţate, inspectoratele generale/similare pot stabili, cu avizul DGMRU, criterii specifice de recrutare, cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi de prezenta anexă.
    ART. 13
    Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi compartimentelor de resurse umane care desfăşoară activităţi de recrutare a personalului în vederea ocupării prin concurs a posturilor de conducere vacante, respectiv a posturilor de execuţie vacante prin trecere în corpul ofiţerilor, rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, după caz.


    ANEXA 3

                        Selecţionarea cadrelor militare

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1
    Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale MAI, pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare

    ART. 1
    (1) Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale MAI pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare se face potrivit metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, elaborată de DGMRU, metodologiei specifice întocmite de inspectoratul general beneficiar, precum şi pe baza reglementărilor Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
    (2) Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face potrivit metodologiei elaborate de această instituţie, cu acordul inspectoratelor generale beneficiare şi cu avizul DGMRU.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Selecţionarea candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante

    ART. 2
    Postul vacant se ocupă de cadrul militar care îndeplineşte condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.
    ART. 3
    (1) Posturile de execuţie vacante prevăzute a fi încadrate cu cadre militare se ocupă prin:
    a) numirea absolventului instituţiei de învăţământ;
    b) schimbare din funcţie în cadrul aceleiaşi unităţi sau mutare, la cerere sau în interesul serviciului;
    c) concurs sau examen, în următoarele situaţii:
      i) trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor;
      ii) rechemare în activitate;
      iii) încadrare directă;
      iv) transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (2) Concursurile sau examenele prevăzute la alin. (1) lit. c) se organizează cu aprobarea ministrului afacerilor interne. Aprobarea este valabilă pe parcursul exerciţiului bugetar anual în care a fost acordată.
    ART. 4
    (1) Posturile de conducere vacante prevăzute a fi încadrate cu cadre militare se ocupă prin:
    a) concurs sau examen, după caz;
    b) schimbare din funcţie în cadrul aceleiaşi unităţi sau mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcţia este prevăzută cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deţinut;
    c) numire directă, cu acordul scris al cadrului militar, pe acelaşi post sau pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deţinut;
    d) numire directă, ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare privind retrogradarea în funcţie;
    e) numire directă, în prima funcţie, a absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", arma jandarmi sau pompieri, în funcţii de comandant grupă/comandant pluton, respectiv comandant pichet/comandant staţie/adjunct comandant secţie.
    (2) Numirea directă prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în următoarele situaţii:
    a) ca urmare a reorganizării unităţii;
    b) ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a altui cadru militar în funcţia de conducere ocupată;
    c) la încetarea numirii în statul anexă, dacă anterior cadrul militar a ocupat o funcţie de conducere;
    d) ca urmare a punerii la dispoziţie din motive neimputabile.
    ART. 5
    În situaţia în care s-a demarat procedura de concurs, postul vacant nu mai poate fi ocupat prin nicio altă modalitate.

    CAP. II
    Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, constituirea şi atribuţiile comisiilor şi subcomisiilor

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

    ART. 6
    Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se organizează exclusiv pentru posturile finanţate.
    ART. 7
    (1) Pentru ocuparea posturilor vacante de conducere sau de execuţie, concursul se organizează de către unitatea în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant sau de eşaloanele superioare/unităţile care asigură coordonarea metodologică a structurii/structurilor în care se regăsesc posturile.
    (2) Concursul se poate organiza şi pentru ocuparea mai multor posturi vacante din aceeaşi specialitate.
    (3) Atunci când s-a stabilit ocuparea mai multor posturi vacante, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, rechemare în activitate sau încadrare directă, inspectorul general/similar poate dispune organizarea concursului, în sistem centralizat, după caz:
    a) la nivelul unităţilor teritoriale în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante de execuţie pentru care se organizează concurs;
    b) la nivelul inspectoratului general/similar, de regulă, în instituţiile de învăţământ ale MAI ori în cadrul altor instituţii din afara MAI.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Constituirea comisiilor şi subcomisiilor

    ART. 8
    (1) În vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante din unitatea în al cărei stat de organizare sunt prevăzute posturile, se constituie, de regulă, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. a), activitatea comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor este coordonată de o comisie centrală de concurs, constituită la nivelul inspectoratului general/similar.
    (3) În situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. b), comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor se constituie la nivelul inspectoratului general/similar. În acest caz, la nivelul unităţilor teritoriale cu competenţă de gestiune a resurselor umane, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante de execuţie, sau care asigură din punct de vedere al gestiunii resurselor umane structurile în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare.
    (4) În cadrul comisiei de concurs, în raport de numărul şi complexitatea probelor, precum şi de numărul de candidaţi, se pot constitui subcomisii, până la susţinerea primei probe/probei de concurs, prin ordin/dispoziţie, la propunerea motivată a preşedintelui acestei comisii.
    (5) Comisia de concurs, comisia de soluţionare a contestaţiilor, comisia centrală de concurs şi comisia de recrutare dispun de un secretar.
    ART. 9
    (1) Comisia de concurs, comisia de soluţionare a contestaţiilor, comisia centrală de concurs şi subcomisiile se alcătuiesc dintr-un număr impar de membri. Unul dintre membri are calitatea de preşedinte.
    (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) se alcătuiesc din persoane care nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi care nu au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, cu oricare dintre candidaţi.
    (3) Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs. Cel puţin unul dintre membri are studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.
    (4) În cazul în care în unitatea în care se organizează concurs nu există persoane care deţin studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs sau persoane care au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, din comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor fac parte specialişti de la eşalonul superior sau, cu aprobarea acestuia, de la altă unitate a MAI sau/şi din afara MAI. În această situaţie, condiţia privind funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs nu se aplică.
    (5) Calitatea de membru al comisiei de concurs este incompatibilă cu cea de membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Calitatea de membru al comisiei de concurs este compatibilă cu cea de membru al subcomisiei.
    (6) După terminarea înscrierilor, membrii comisiei de concurs, comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai comisiei centrale de concurs, secretarii acestora, precum şi membrii subcomisiilor completează o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.
    (7) Înainte de începerea activităţii, membrii comisiei de concurs şi ai comisiei centrale de concurs, precum şi secretarul acestora completează un angajament cu privire la păstrarea confidenţialităţii subiectelor/temelor, ghidului de interviu şi grilei de apreciere/corectare şi notare/baremului de apreciere.
    ART. 10
    Preşedinte al comisiei de concurs este desemnat şeful structurii în care se află postul vacant pentru care se organizează concurs sau, după caz, o persoană cu funcţie de conducere, desemnată de persoana care are competenţă de numire în funcţie pentru postul respectiv.
    ART. 11
    (1) Preşedinte al comisiei centrale de concurs şi preşedinte al comisiei de concurs constituită potrivit art. 8 alin. (3) este desemnat:
    a) şeful sau înlocuitorul legal al structurii de specialitate din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs;
    b) unul dintre adjuncţii inspectorului general/similar.
    (2) Ceilalţi membri ai comisiilor prevăzute la alin. (1) se desemnează din rândul specialiştilor în domeniul de activitate al posturilor vacante şi/sau cadre didactice din unităţile de învăţământ aflate în subordinea inspectoratului general/similar.
    (3) În situaţii excepţionale, cu avizul DGMRU, inspectoratul general/similar poate solicita desemnarea în comisii a unor cadre didactice din alte instituţii de învăţământ ale MAI şi din afara MAI.
    ART. 12
    (1) Preşedintele comisiei de recrutare este desemnat:
    a) şeful sau înlocuitorul legal al structurii de specialitate din cadrul unităţii teritoriale, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs;
    b) unul dintre adjuncţii/locţiitorii şefului unităţii.
    (2) Ceilalţi membri ai comisiei de recrutare sunt desemnaţi din rândul ofiţerilor din cadrul unităţii teritoriale, din care cel puţin unul din compartimentul de resurse umane al unităţii.
    ART. 13
    (1) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Acesta nu este membru al comisiilor. Secretarul comisiilor este numit din rândul personalului compartimentului de resurse umane.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte secretarul comisiei centrale de concurs.
    (3) În cazul constituirii comisiei centrale de concurs, secretarul comisiei de concurs constituită potrivit art. 8 alin. (3) este numit din rândul personalului compartimentului de resurse umane de la nivelul aparatului central al inspectoratului general/similar. Acesta poate fi ajutat de alte persoane din cadrul compartimentului de resurse umane al inspectoratului general/similar şi/sau din cadrul compartimentelor de resurse umane ale unităţilor teritoriale, desemnate de către preşedintele comisiei de concurs.
    (4) Secretarul comisiei de recrutare poate fi unul din membrii acestei comisii, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane al unităţii.
    ART. 14
    (1) Componenţa nominală a comisiilor constituite potrivit art. 8 alin. (1) şi (2), precum şi desemnarea secretarului acestora se stabilesc prin ordin/dispoziţie al/a persoanei care le constituie, cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data susţinerii primei probe/probei de concurs. Componenţa nominală a comisiei de recrutare se stabileşte după desemnarea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Pentru posturile vacante din competenţa conducerii MAI, componenţa comisiilor se aprobă de ministrul afacerilor interne, la propunerea DGMRU.
    ART. 15
    În cazul constatării existenţei unei situaţii care determină imposibilitatea exercitării atribuţiilor membrilor comisiilor sau ale secretarilor, aceştia sunt înlocuiţi în condiţiile prezentei anexe.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile comisiilor de concurs, comisiilor centrale de concurs, comisiilor de recrutare şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor

    ART. 16
    (1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
    a) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor;
    b) stabileşte probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs;
    c) stabileşte graficul de desfăşurare a concursului;
    d) elaborează subiectele/temele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, ghidul de interviu pentru probele de concurs, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe, având în vedere tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cerinţele înscrise în fişa postului scos la concurs, folosind, dacă este cazul, şi propuneri ale unor specialişti în domeniul de activitate al postului pentru care se organizează concurs;
    e) asigură îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea optimă a concursului, cu referire la spaţii corespunzătoare, papetărie, birotică şi alte elemente de logistică necesare, precum şi respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor, afişarea grilelor de răspuns la ieşirea din sală etc.;
    f) efectuează instructajul candidaţilor cu privire la modul general de desfăşurare a concursului, precum şi, înaintea fiecărei probe, cu privire la numărul de subiecte, durata alocată probei, criteriile de departajare, data şi locul afişării rezultatelor, modalitatea de depunere a eventualelor contestaţii, situaţiile care atrag eliminarea din concurs, precum şi alte precizări necesare desfăşurării în bune condiţii a concursului;
    g) corectează/apreciază şi notează lucrările/foile de răspuns/răspunsurile candidaţilor/proba practică/evaluarea performanţei fizice/evaluarea competenţelor lingvistice şi, dacă este cazul, dispune măsuri corespunzătoare în baza procesului-verbal de soluţionare a contestaţiilor;
    h) semnează procesul-verbal care conţine concluziile concursului, întocmit de secretarul comisiei şi îl prezintă şefului unităţii organizatoare a concursului, însoţit de tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi, în vederea dispunerii măsurilor, potrivit competenţelor;
    i) păstrează în deplină securitate documentele de concurs şi asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la conţinutul subiectelor, al grilelor de corectare, ghidului de interviu şi lucrărilor candidaţilor.
    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), comisia de concurs verifică, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/probei de concurs, îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi semnează procesul-verbal care conţine concluziile verificării, redactat de secretarul comisiei. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează de către secretarul comisiei de concurs şi, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unităţii, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/probei de concurs.
    (3) În situaţia în care se constituie comisie centrală de concurs, aceasta exercită exclusiv atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d).
    (4) Comisia centrală de concurs stabileşte modalitatea de lucru şi de transmitere a documentelor între aceasta şi comisiile de concurs organizate la nivelul unităţilor teritoriale.
    ART. 17
    Comisia de concurs constituită potrivit art. 8 alin. (3) are următoarele atribuţii:
    a) primeşte listele finale cu candidaţii ale căror candidaturi au fost validate de comisiile de recrutare;
    b) stabileşte probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs;
    c) stabileşte graficul de desfăşurare a concursului, pe care îl comunică şi structurilor cu sarcini de recrutare;
    d) elaborează subiectele/temele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, ghidul de interviu pentru probele de concurs cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe, având în vedere tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cerinţele înscrise în fişele posturilor scoase la concurs, folosind, dacă este cazul, şi propuneri ale unor specialişti în domeniul de activitate al postului pentru care se organizează concurs;
    e) asigură îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea optimă a concursului - spaţii corespunzătoare, papetărie, birotică şi alte elemente de logistică necesare, precum şi respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor, afişarea grilelor de răspuns la ieşirea din sală etc.;
    f) efectuează instructajul candidaţilor cu privire la modul general de desfăşurare a concursului, precum şi înaintea fiecărei probe cu privire la numărul de subiecte, durata alocată probei, criteriile de departajare, data şi locul afişării rezultatelor, modalitatea de depunere a eventualelor contestaţii, situaţiile care atrag eliminarea din concurs, precum şi alte precizări necesare desfăşurării în bune condiţii a concursului;
    g) corectează/apreciază şi notează lucrările/foile de răspuns/răspunsurile candidaţilor/proba practică/evaluarea performanţei fizice/evaluarea competenţelor lingvistice şi, dacă este cazul, dispune măsuri corespunzătoare în baza procesului-verbal de soluţionare a contestaţiilor;
    h) semnează procesul-verbal care conţine concluziile concursului, întocmit de secretarul comisiei, şi îl prezintă inspectorului general/similar în vederea dispunerii măsurilor, potrivit competenţelor;
    i) păstrează în deplină securitate documentele şi asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la conţinutul subiectelor, al grilelor de corectare, ghidului de interviu şi lucrărilor candidaţilor/foilor de răspuns.
    ART. 18
    (1) La nivelul comisiei de recrutare se asigură măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi întocmirea dosarelor de recrutare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, precum şi ale anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    (2) În vederea verificării corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisiile de recrutare analizează cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/probei de concurs, îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi semnează procesul-verbal care conţine concluziile verificării, redactat de secretarul comisiei. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează de către secretarul comisiei de recrutare şi, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unităţii, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/probei de concurs.
    ART. 19
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
    a) soluţionează contestaţiile cu privire la notarea/aprecierea probei/probelor concursului depuse de candidaţi în termenul prevăzut la art. 52 alin. (1);
    b) semnează procesul-verbal cu hotărârea privind modul de soluţionare a contestaţiilor;
    c) transmite, prin secretarul comisiei, rezultatele analizei contestaţiilor pentru a fi aduse la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare şi prin postare pe pagina de internet a unităţii dacă există această posibilitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiei.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor ia în considerare exclusiv contestaţiile formulate de candidaţi cu privire la propriile rezultate.
    ART. 20
    (1) Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte anunţul de concurs şi îl supune aprobării preşedintelui comisiei de concurs, cu avizul membrilor acesteia;
    b) gestionează primirea şi păstrarea dosarelor de recrutare şi prezentarea acestora comisiei de concurs;
    c) întocmeşte procesul-verbal care conţine concluziile verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, precum şi lista candidaţilor care nu pot participa la concurs;
    d) constituie şi gestionează dosarul de concurs;
    e) afişează rezultatele probei/probelor de concurs, precum şi celelalte informaţii necesare bunei desfăşurări a concursului şi, dacă există posibilitatea, le postează pe pagina de internet a unităţii;
    f) întocmeşte procesul-verbal cu rezultatele concursului;
    g) întocmeşte tabelul cu rezultatele finale ale concursului, după soluţionarea contestaţiilor sau, după caz, expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, îl prezintă spre semnare preşedintelui comisiei şi îl aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi, dacă există posibilitatea, prin postare pe pagina de internet a unităţii.
    (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) nu se exercită de către secretarul comisiei de concurs prevăzută la art. 17.
    ART. 21
    Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
    a) primeşte contestaţiile depuse în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului;
    b) întocmeşte procesul-verbal cu hotărârea privind modul de soluţionare a contestaţiilor, pe care îl prezintă spre semnare comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    c) prezintă preşedintelui comisiei de concurs procesul-verbal cu privire la modul de soluţionare a contestaţiilor, împreună cu contestaţiile;
    d) afişează la sediul unităţii rezultatele la contestaţii şi, dacă există posibilitatea, le postează pe pagina de internet a unităţii.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii privind publicitatea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

    ART. 22
    (1) Anunţul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afişează la sediul unităţii şi se postează prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă.
    (2) Anunţul prevăzut la alin. (1) conţine următoarele elemente:
    a) denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele condiţii de ocupare ale acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;
    b) condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile de recrutare;
    c) normele şi baremele minime pentru a fi declarat "admis" la probele de evaluare a performanţei fizice, după caz;
    d) actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, data-limită până la care se pot depune acestea şi compartimentul care gestionează problematica specifică concursului. În anunţ se specifică datele de contact, datele necesare desfăşurării concursului, precum şi faptul că fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate;
    e) tematica şi bibliografia de concurs;
    f) graficul şi locul desfăşurării concursului.
    (3) În situaţia în care anunţul se publică în presa scrisă, acesta conţine doar elementele prevăzute la alin. (2) lit. a), data-limită până la care se poate depune dosarul de recrutare în vederea participării la concurs şi datele de contact ale compartimentului care gestionează organizarea concursului sau modul în care pot fi obţinute informaţii suplimentare.
    (4) Pentru posturile prevăzute în statele de organizare în alternativă, anunţul prevede în mod obligatoriu categoria de personal căreia i se adresează.
    (5) Sumele necesare publicării anunţurilor în presă sunt asigurate de compartimentele financiare care deservesc unităţile în care se organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Organizarea şi desfăşurarea concursului

    §1. Probele de concurs

    ART. 23
    Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video.
    ART. 24
    (1) Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant constă în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care poate fi înregistrat/supravegheat video.
    (2) În funcţie de specificul atribuţiilor postului de execuţie vacant, testul scris poate fi precedat de susţinerea a cel puţin unei probe, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu, care se înregistrează audio şi/sau video, după cura urmează:
    a) probă practică;
    b) evaluarea performanţei fizice;
    c) evaluarea competenţelor lingvistice.
    ART. 25
    Testul scris constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unui test-grilă.
    ART. 26
    Interviul pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.
    ART. 27
    (1) Proba practică se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare în context profesional a acelor aptitudini şi abilităţi personale care sunt indispensabile realizării atribuţiilor postului.
    (2) În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, proba practică poate consta în demonstrarea unor abilităţi cum ar fi: lucru cu computerul personal ori de utilizare a unor programe informatice, dactilografiere ori stenodactilografiere, translaţie la cască, intervenţie într-o situaţie standard, coordonare a unei echipe, sinteză a unui text, descriere a unei situaţii standard observate etc.
    ART. 28
    (1) Evaluarea performanţei fizice se face potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.
    (2) La evaluarea performanţei fizice se aplică acele probe care sunt relevante pentru măsurarea performanţelor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.
    ART. 29
    (1) Evaluarea competenţelor lingvistice se face raportat la nivelul şi specificul atribuţiilor postului care necesită abilităţi de citire sau/şi scriere sau/şi vorbire în limba străină.
    (2) Evaluarea competenţelor lingvistice se poate face prin susţinerea cel puţin a unei probe dintre următoarele:
    a) test scris;
    b) interviu;
    c) probă practică.

    §2. Condiţii de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante

    ART. 30
    La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile prevăzute de prezenta secţiune, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.
    ART. 31
    (1) Maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare pot participa la concursul pentru trecerea în corpul ofiţerilor, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt declaraţi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
    b) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
    c) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordin.
    d) au obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.
    (2) Sergentul major căruia i s-a acordat gradul militar ca urmare a nepromovării examenului de licenţă din prima sesiune organizată în anul absolvirii instituţiei de învăţământ superior care formează personal pentru nevoile MAI, este trecut în corpul ofiţerilor, fără concurs sau examen, în urma promovării examenului de licenţă.
    ART. 32
    (1) La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa ofiţerul care:
    a) este declarat "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
    b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la ordin;
    c) a obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
    d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform alin. (2).
    (2) Condiţiile de vechime necesare participării ofiţerilor la concurs sunt:
    I. pentru funcţia de inspector general şi inspector general adjunct/similare şi funcţiile superioare celei de şef serviciu/similare de la nivelul aparatului central al MAI:
    a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 7 ani;
    b) vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI - 4 ani.
    II. pentru funcţiile superioare celei de şef serviciu/similare, altele decât cele prevăzute la pct. I:
    a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 5 ani;
    b) vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI - 3 ani.
    III. pentru funcţiile de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice:
    a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani;
    b) vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 3 ani.
    IV. pentru funcţia de şef birou/similară, de la toate nivelurile ierarhice - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - cel puţin 2 ani;
    (3) Poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (2) pct. I, II şi III ofiţerul care a absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei pentru care se organizează concurs.
    (4) Face excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) pct. III lit. b) funcţia de şef de serviciu/similar dacă unitatea nu are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu.
    (5) Funcţia similară se stabileşte prin raportare la coeficientul de ierarhizare, nivelul ierarhic şi gradul militar prevăzut.

    §3. Elaborarea subiectelor

    ART. 33
    Comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs elaborează subiectele/temele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, precum şi ghidul de interviu, ţinând cont de următoarele cerinţe:
    a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia afişată;
    b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;
    c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea şi soluţionarea acestora.
    ART. 34
    (1) Pentru fiecare subiect se elaborează grila de corectare/apreciere şi notare.
    (2) Baremele, respectiv grilele de corectare/apreciere şi notare, se afişează prin grija secretarului comisiei de concurs imediat după încheierea probei.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), normele şi baremele minime pentru a fi declarat "admis" la probele de evaluare a performanţei fizice se includ în anunţul de concurs.
    ART. 35
    Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare/apreciere şi notare, a ghidului de interviu, în întregime sau părţi componente ale acestora, atrage după sine pentru cei vinovaţi, după caz, măsuri penale, administrative sau disciplinare, stabilite de prevederile legale în vigoare.

    §4. Desfăşurarea concursului

    ART. 36
    (1) Sălile, precum şi celelalte locaţii destinate pentru susţinerea probelor vor fi adaptate activităţilor legate de concurs prin:
    a) dotarea corespunzătoare;
    b) înlăturarea oricăror materiale care ar putea influenţa candidaţii în elaborarea lucrărilor.
    (2) În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi prezenţi în sălile unde se susţin probele de concurs pentru ocuparea posturilor vacante:
    a) supraveghetori desemnaţi de şeful structurii care organizează concursul, la propunerea preşedintelui de concurs, în situaţia în care supravegherea candidaţilor la susţinerea testului scris nu poate fi asigurată numai de către membrii comisiei de concurs. Prevederile art. 9 alin. (2) şi (6) se aplică în mod corespunzător şi supraveghetorilor;
    b) specialişti din structurile cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor/informatică/similar, pentru înregistrarea probelor de concurs în condiţiile prezentei anexe.
    ART. 37
    (1) Înainte de comunicarea subiectelor, comisia de concurs/subcomisia de concurs verifică, pe baza actului de identitate al candidatului, corectitudinea datelor înscrise de către acesta în colţul din dreapta al lucrării/foii de răspuns. În situaţia în care testul constă în redactarea unei lucrări, aceasta se sigilează de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, ocazie cu care acesta certifică prin semnătură şi aplică ştampila de control a unităţii organizatoare.
    (2) Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, când candidaţii pot părăsi sala însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs.
    ART. 38
    Durata fiecărei probe se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.
    ART. 39
    (1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.
    (2) Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00. Proba de evaluare a performanţei fizice se apreciază şi se promovează potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.
    (3) Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".
    (4) Este declarat "admis" la concurs candidatul care a fost declarat "admis" la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris, în limita numărului de posturi pentru care a candidat.
    (5) Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obţinute la concurs, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 25 la ordin, şi se aduc la cunoştinţă prin afişare şi, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unităţii, după susţinerea fiecărei probe. Rezultatul final al concursului, în acelaşi format, se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unităţii, după finalizarea, dacă este cazul, a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) Tabelul prevăzut la alin. (5) se întocmeşte de secretarul comisiei de concurs şi se semnează de acesta şi de preşedintele comisiei.
    ART. 40
    (1) În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
    (2) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
    ART. 41
    (1) În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.
    (2) În situaţia în care au fost susţinute mai multe probe eliminatorii, este declarat "admis" candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.
    (3) În situaţia în care concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

    §5. Corectarea şi notarea testelor scrise

    ART. 42
    (1) Testul scris se corectează şi se notează, independent, de fiecare membru al comisiei de concurs sau, după caz, al subcomisiei de concurs, cu excepţia preşedintelui, respectându-se baremele de corectare şi notare. 1 punct se acordă din oficiu.
    (2) Fiecare corector înregistrează în borderouri punctajele şi notele acordate pentru lucrări.
    (3) Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 26 la ordin.
    ART. 43
    (1) În situaţia în care testul scris constă în redactarea unei lucrări, după încheierea acţiunii de corectare şi notare, borderourile semnate şi lucrările corectate sunt predate preşedintelui comisiei de concurs/subcomisiei de concurs.
    (2) După ce preşedintele comisiei de concurs/subcomisiei de concurs verifică să nu fie diferenţe mai mari de 1 punct între notele acordate, notele obţinute se trec pe fiecare lucrare în parte, de fiecare corector.
    (3) Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de corectori, cu două zecimale, fără rotunjire şi se trece pe lucrare de către preşedintele comisiei, care semnează alături de corectori.
    ART. 44
    (1) În cazul în care între notele acordate unei lucrări există o diferenţă mai mare de 1 punct, preşedintele comisiei de concurs/subcomisiei de concurs recorectează lucrarea. Recorectarea se va face în prezenţa membrilor comisiei care au acordat iniţial notele.
    (2) Nota dată la recorectare este nota finală şi se trece pe lucrare sub semnătura corectorilor şi a preşedintelui comisiei de concurs/subcomisiei de concurs.
    (3) Situaţiile care necesită recorectare vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit de secretar şi semnat de membrii comisiei de concurs/subcomisiei de concurs.
    (4) După finalizarea activităţii de corectate, lucrările se desigilează de secretarul comisiei în prezenţa membrilor şi a preşedintelui comisiei de concurs de concurs/subcomisiei de concurs.
    ART. 45
    (1) Testul grilă se desfăşoară astfel:
    a) la finalizarea testului sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare candidat predă, pe baza actului de identitate, comisiei de concurs/subcomisiei de concurs foaia de răspuns, ciornele, precum şi, după caz, documentaţia de specialitate primită pentru formularea răspunsului la itemii care prevăd această situaţie;
    b) comisia de concurs/subcomisia de concurs verifică dacă au fost respectate recomandările privitoare la completarea foii de răspuns, iar în caz contrar răspunsurile completate necorespunzător vor fi anulate prin trasarea unei linii orizontale cu cerneală/pastă de culoare roşie;
    c) până la predarea ultimei foi de răspuns, în sală rămân permanent 5 candidaţi sau, dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii;
    d) candidatul semnează în borderou pentru a certifica predarea foii de răspuns;
    e) ciornele şi foile de răspuns anulate se strâng separat, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare;
    f) comisia de concurs/subcomisia de concurs, împreună cu supraveghetorii, iau măsuri pentru ca nici un candidat să nu părăsească sala fără să predea lucrarea şi să semneze de predare şi ţine permanent evidenţa foilor de răspuns folosite şi validate, nefolosite sau anulate, a testelor distribuite/nedistribuite, precum şi a ciornelor.
    (2) Imediat după predarea ultimei foi de răspuns, candidaţii revin în sala de concurs pentru a asista la corectarea testului grilă.
    (3) Corectarea testului grilă se face în prezenţa candidaţilor, astfel:
    a) este chemat în faţa comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, în ordinea prevăzută în fişa de examinare, candidatul a cărui lucrare urmează a fi corectată;
    b) se aplică grila de corectare şi se calculează de către membrii comisiei de concurs/subcomisiei de concurs punctajul şi nota obţinute, în prezenţa candidatului şi a unui martor, de regulă următorul candidat înscris în fişa de examinare;
    c) se consemnează de către membrii comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, atât în borderoul cu rezultate, cât şi pe foaia de răspuns, punctajul şi nota obţinute de candidat, în cifre şi litere, cu cerneală/pastă de culoare roşie;
    d) corectorii semnează în borderoul cu rezultate şi pe foaia de răspuns, în dreptul notei/punctajului înscrise/înscris;
    e) candidatul ia cunoştinţă, sub semnătură, pe foaia de răspuns şi în borderou, de punctajul şi nota obţinute;
    f) corectorii asigură, la verificarea ultimei foi de răspuns, prezenţa în sală a ultimilor 2 candidaţi martori.
    (4) Acordarea notelor se realizează potrivit grilei de corectare, fără a exista posibilitatea acordării unor punctaje/note diferite între corectori.
    ART. 46
    (1) Secretarul comisiei de concurs întocmeşte tabelul nominal cu datele de identificare ale candidaţilor şi notele obţinute de aceştia.
    (2) Preşedintele comisiei de concurs verifică corectitudinea transcrierii notelor finale de pe lucrări în tabelul nominal.
    (3) Eventualele corecturi de transcriere a notelor finale în tabelul nominal se fac numai cu cerneală/pastă roşie de către preşedintele comisiei de concurs, care semnează şi ştampilează în dreptul acestora.

    §6. Aprecierea şi notarea interviului structurat pe subiecte profesionale

    ART. 47
    (1) În cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale fiecare membru al comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, exceptând preşedintele, adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica şi bibliografia afişate şi în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs.
    (2) Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afişată la finalizarea interviului desfăşurat cu ultimul candidat.
    (3) Pentru posturile care presupun o comunicare frecventă într-o limbă străină, o parte a interviului se poate susţine în limba respectivă.
    ART. 48
    (1) Notele se acordă independent de către fiecare membru al comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, exceptând preşedintele, şi se trec în borderou.
    (2) La borderou va fi anexată motivarea, pe scurt, a notei finale acordate, cu semnătura preşedintelui şi a membrilor comisiei de concurs/subcomisiei de concurs.
    (3) Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.

    §7. Aprecierea şi notarea probei practice

    ART. 49
    (1) Pentru fiecare probă practică se întocmeşte o grilă de apreciere, care va conţine elementele necesare în vederea aprecierii independente - baremul, timpul de realizare a sarcinii, viteza de reacţie, numărul de greşeli şi greşelile apreciate ca fiind foarte grave etc.
    (2) Grila de apreciere se afişează la finalizarea probei desfăşurată cu ultimul candidat.
    (3) Prevederile art. 48 se aplică în mod corespunzător.

    §8. Aprecierea şi notarea probelor de evaluare a performanţei fizice

    ART. 50
    Proba de evaluare a performanţei fizice se apreciază şi se notează potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne, care se afişează şi se aduc la cunoştinţa candidaţilor înaintea începerii probei.

    §9. Corectarea, aprecierea şi notarea probei de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă străină

    ART. 51
    Prevederile cu privire la corectarea şi notarea testului scris sau, după caz, la aprecierea şi notarea interviului structurat pe subiecte profesionale, respectiv la aprecierea şi notarea probei practice se aplică în mod corespunzător probei de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă străină, în funcţie de abilităţile care sunt evaluate - scris, vorbit, citit, după caz.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

    ART. 52
    (1) Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba/probele eliminatorii sau la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.
    (2) Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
    (4) Admiterea contestaţiei la proba/probele eliminatorie/eliminatorii are drept consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei/probelor respective de către candidat.
    ART. 53
    Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.
    ART. 54
    (1) Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de secretarul comisiei şi semnat de preşedintele şi membrii acesteia.
    (2) Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului şi, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unităţii.
    (3) În situaţia în care, în urma analizei contestaţiei se constată că grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere conţine erori, comisia de soluţionare a contestaţiilor dispune anularea întrebării/subiectului, precum şi a răspunsurilor formulate pentru respectiva întrebare/subiect şi acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candidaţilor.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Dosarul de concurs

    ART. 55
    (1) Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante se întocmeşte un dosar.
    (2) Dosarul de concurs este întocmit de compartimentul de resurse umane/persoana cu sarcini de recrutare pentru respectivul post vacant şi conţine următoarele documente:
    a) documentul prin care au fost constituite comisiile şi subcomisiile;
    b) declaraţiile pe propria răspundere, întocmite în condiţiile art. 9 alin. (6);
    c) angajamentele cu privire la păstrarea confidenţialităţii subiectelor/temelor, ghidului de interviu şi grilei de apreciere/corectare şi notare/baremului de apreciere, întocmite în condiţiile art. 9 alin. (7);
    d) copia fişei postului scos la concurs;
    e) copia anunţului postat pe pagina de internet sau, după caz, publicat în presă, precum şi a celui postat la avizier;
    f) cererile de participare la concurs ale candidaţilor;
    g) lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs;
    h) lucrările scrise/foile de răspuns ale candidaţilor şi înregistrările probelor de concurs, după caz;
    i) procesele-verbale ale comisiilor de concurs/comisiei centrale de concurs şi, unde este cazul, ale subcomisiilor de concurs, precum şi ale comisiilor de recrutare;
    j) procesul-verbal de consemnare a modului de desfăşurare a concursului şi a rezultatelor obţinute de candidaţi;
    k) borderourile de concurs;
    l) tabelele cu rezultatele obţinute la concurs;
    m) după caz, contestaţiile, precum şi procesul-verbal cu hotărârea privind, modul de soluţionare a acestora.
    (3) Pentru concursurile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b), dosarul de concurs este întocmit de structura de resurse umane a inspectoratului general/similar la nivelul căruia se organizează concursul şi conţine documentele enumerate la alin. (2).
    (4) Dosarele de concurs se arhivează, în condiţiile legii.
    ART. 56
    (1) După încheierea concursului, pentru candidaţii declaraţi "admis" la concurs se introduc în dosarele personale lucrările scrise/foile de concurs, în original, precum şi câte o copie a procesului-verbal de concurs.
    (2) Dosarul de recrutare al candidaţilor declaraţi "admis" se introduce în dosarul personal.
    ART. 57
    (1) Dosarul de concurs şi dosarele de recrutare ale candidaţilor declaraţi "admis" la concurs se înaintează, în termen de maximum 45 de zile de la finalizarea concursului, la structura de resurse umane a eşalonului care are competenţe de emitere a actului administrativ de încadrare şi de acordare a gradului militar, respectiv, după caz, a actului administrativ de numire în funcţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
    (2) Structurile prevăzute la alin. (1) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor de concurs şi a dosarelor de recrutare şi emit sau, după caz, propun emiterea actului administrativ.
    (3) În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate în condiţiile alin. (2), se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum incomplet, întreaga documentaţie se restituie unităţii organizatoare, motivat corespunzător, în vederea verificării aspectelor semnalate şi dispunerii, după caz, a uneia din următoarele măsuri:
    a) invalidarea concursului;
    b) invalidarea concursului în ceea ce priveşte unul sau o parte din posturile pentru care acesta s-a organizat;
    c) invalidarea concursului în ceea ce priveşte candidatul declarat "admis" care nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet.
    (4) În situaţia în care competenţa de emitere a actului administrativ de încadrare şi de acordare a gradului militar, respectiv, după caz, a actului administrativ de numire în funcţie, revine unităţii organizatoare a concursului şi în urma verificărilor efectuate în vederea emiterii acestuia se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum incomplet, dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
    (5) Candidatului declarat "admis" la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie prin rechemare în activitate sau încadrare directă i se acordă gradul militar şi este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) şi lit. g) - i) din anexa nr. 2 la ordin. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.
    (6) Candidatul declarat "admis" la concurs este înştiinţat în scris cu privire la emiterea actului administrativ. Acesta are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării.
    (7) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se poate organiza un nou concurs, potrivit dispoziţiilor prezentei anexe.
    (8) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), precum şi în celelalte situaţii în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat "admis", acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (5) sau nu se prezintă în termenul prevăzut la alin. (6), oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat "admis" la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit dispoziţiilor prezentei anexe.
    (9) Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.
    ART. 58
    Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant

    ART. 59
    (1) Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională conţine următoarele documente:
    a) cererea de înscriere şi CV;
    b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
    c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
    d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
    e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
    f) cazierul judiciar;
    g) o fotografie color 9x12 cm:
    h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
    i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
    (2) Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului prevăzut la alin. (1), introduce în dosarul de recrutare avizul psihologic.
    (3) În urma desfăşurării concursului prevăzut la alin. (1), compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidaţilor declaraţi "admis":
    a) nota de cunoaştere:
    b) procesele-verbale de distrugere privind rezultatele verificărilor efectuate prin intermediul structurilor de cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţele speciale ale Poliţiei Române şi ale Serviciului Român de Informaţii pentru persoanele menţionate în tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului.
    ART. 60
    (1) Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a unui post de conducere vacant, conţine următoarele documente:
    a) cererea de înscriere şi CV;
    b) copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
    c) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;
    d) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
    e) alte documente solicitate în anunţul de concurs, dacă este cazul.
    (2) Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului prevăzut la alin. (1), introduce în dosarul de recrutare avizul psihologic.
    (3) În urma desfăşurării concursului prevăzut la alin. (1), compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidatului declarat "admis" nota de cunoaştere.
    ART. 61
    (1) Dosarul de recrutare în vederea participării maiştrilor militari/subofiţerilor la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant prin trecere în corpul ofiţerilor, conţine următoarele documente:
    a) cererea de înscriere şi CV;
    b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
    c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
    d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
    e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
    f) alte documente solicitate în anunţul de concurs, dacă este cazul.
    (2) Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului prevăzut la alin. (1), introduce în dosarul de recrutare avizul psihologic.
    (3) În urma desfăşurării concursului prevăzut la alin. (1), compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidaţilor declaraţi "admis" nota de cunoaştere.
    ART. 62
    (1) Copiile documentelor prevăzute la art. 59 - 61 se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.
    (2) Documentele prevăzute la art. 59 - 61 pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alin. (1) nu se mai realizează.
    (3) Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Condiţii privind ocuparea posturilor de specialitate prevăzute cu profesii/ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte

    ART. 63
    (1) La încadrarea ca ofiţer, maistru militar sau subofiţer în posturi de specialitate prevăzute cu profesii/ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte se vor aplica şi cerinţele acestor prevederi legale, în măsura în care nu intră în contradicţie cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ocuparea posturilor de cadru militar prevăzute cu funcţii didactice universitare se realizează potrivit procedurilor prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor şi criteriilor prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pe perioada mandatului pentru ocuparea funcţiei didactice universitare de conducere, cadrului militar i se rezervă funcţia didactică deţinută anterior.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Alte reguli privind organizarea şi desfăşurarea concursului

    ART. 64
    Persoanele care au stabilit componenţa comisiilor de concurs, precum şi preşedinţii acestora pot emite precizări cu privire la desfăşurarea concursului, pe care le aduc la cunoştinţa candidaţilor, în timp util.
    ART. 65
    Pentru înregistrarea probelor de concurs în condiţiile prezentei anexe, compartimentul de resurse umane al unităţii organizatoare poate solicita sprijinul structurii cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor/informatică/similar.


    ANEXA 4

                   Formarea profesională a cadrelor militare

    CAP. I
    Prevederi generale

    ART. 1
    DGMRU coordonează sistemul general de formare profesională şi managementul carierei cadrelor militare, în acord cu prevederile legale în domeniu.
    ART. 2
    (1) Formarea profesională are ca scop dobândirea şi menţinerea statutului profesional de cadru militar prin dezvoltarea de competenţe în domenii de activitate sau calificări specifice MAI.
    (2) Formarea profesională reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate pe parcursul carierei, pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor postului prin:
    a) menţinerea şi dezvoltarea competenţelor certificate sau dobândirea de noi competenţe profesionale;
    b) evoluţia în cariera militară pe linie de specialitate;
    c) evoluţia în cariera militară prin schimbarea corpului militar;
    d) obţinerea gradului militar următor, în cadrul aceluiaşi corp militar.
    (3) Formarea profesională a cadrelor militare se realizează în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale în cadrul unui sistem articulat de pregătire care cuprinde formarea iniţială şi formarea continuă.
    ART. 3
    (1) Formarea iniţială asigură dobândirea competenţelor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor la numirea în prima funcţie de cadru militar şi se realizează printr-un cumul al contextelor de învăţare, după cum urmează:
    a) în context formal, în cadrul instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională - învăţământ universitar de licenţă sau postliceal, ori prin cursuri pentru iniţierea în carieră în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI, după caz;
    b) în context nonformal prin activităţi organizate în cadrul unităţilor MAI fără scoatere de la locul de muncă, pe post;
    c) în context informal la locul de muncă prin exersarea activităţilor profesionale potrivit atribuţiilor postului, sub îndrumare, în perioada tutelei profesionale.
    (2) Formarea continuă este ulterioară formării iniţiale, se organizează pentru dezvoltarea carierei militare, respectiv a celor care au promovat cursul pentru iniţierea în carieră şi se realizează printr-un cumul al contextelor de învăţare, după cum urmează:
    a) în context formal, prin cursuri şi programe formative în cadrul instituţiilor de învăţământ sau desfăşurate de furnizori de pregătire profesională autorizaţi;
    b) în context nonformal prin activităţi organizate în cadrul unităţilor MAI fără scoatere de la locul de muncă, pe post;
    c) în context informal la locul de muncă prin exersarea activităţilor profesionale potrivit atribuţiilor postului.
    (3) Cadrul militar care participă la examene şi/sau cursuri pentru dezvoltarea carierei cu scoatere de la locul de muncă, se consideră în misiune pe perioada frecventării acestora, potrivit planului de învăţământ, respectiv graficului de examinare, indiferent de forma de desfăşurare şi contextul de realizare a învăţământului.

    CAP. II
    Formarea iniţială a cadrului militar

    ART. 4
    (1) Formarea iniţială a cadrului militar, în context formal, reprezintă învăţarea organizată şi structurată realizată într-un cadru instituţionalizat şi se fundamentează pe o proiectare didactică explicită şi finalităţi educative prestabilite exprimate în cunoştinţe şi/sau competenţe dobândite şi certificate instituţional.
    (2) Formarea iniţială, în context formal, cuprinde:
    a) programe universitare de licenţă sau postliceale realizate în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în condiţiile legii;
    b) cursuri pentru iniţierea în carieră, realizate în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI.
    ART. 5
    (1) Cursul pentru iniţierea în carieră se adresează cadrelor militare care au dobândit acest statut, în următoarele situaţii:
    a) prin încadrare directă sau transfer din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în calitate de specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului;
    b) prin încadrare directă sau transfer din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de cadru militar, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului.
    (2) Cursul pentru iniţierea în carieră trebuie promovat în primul an de activitate, perioada maximă prevăzută pentru încheierea formării iniţiale a cadrului militar.
    (3) Cursul pentru iniţierea în carieră se desfăşoară, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă şi are o durată de cel puţin:
    a) 4 săptămâni - 160 de ore, din care minimum 120 ore de curs, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a);
    b) 3 luni - 480 de ore, din care minimum 360 ore de curs, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b).
    (4) În situaţia în care cursul pentru iniţierea în carieră se organizează în sistem modular, durata acestuia se prelungeşte pană la asigurarea minimului orelor de curs prevăzut la alin. (3) lit. a) sau, după caz, lit. b).
    ART. 6
    (1) Cursul pentru iniţierea în carieră se organizează şi se desfăşoară pe corpuri militare, în grupe cuprinse între 7 şi 30 de cursanţi.
    (2) Cursul pentru iniţierea în carieră se organizează şi se desfăşoară de către instituţiile de formare profesională specializate din structura inspectoratelor generale/similare, de către Institutul de Studii pentru Ordine Publică şi centrele de perfecţionare a pregătirii personalului din subordinea DGMRU, pentru cadrele militare din structurile care nu au în subordine instituţii de formare profesională specializate sau pentru situaţiile în care la nivelul inspectoratelor generale/similare nu se întruneşte numărul minim de cursanţi.
    (3) Curricula cursurilor pentru iniţierea în carieră se întocmesc de instituţiile de formare profesională specializate organizatoare, se avizează de inspectoratul general/similar în calitate de beneficiar şi se aprobă de DGMRU.
    (4) Ponderea tematicilor în curricula cursurilor pentru iniţierea în carieră este stabilită procentual din orele de curs pe unităţi de competenţă cheie/generale/specializate, astfel:
    a) pentru cursul de cel puţin 4 săptămâni: 20/50/30;
    b) pentru cursul de cel puţin 3 luni: 20/30/50.
    (5) Cursul pentru iniţierea în carieră se promovează prin certificarea tuturor competenţelor la cursanţii cu o frecvenţă de minim 75 % a fiecărei unităţi de competenţă şi care dovedesc că le-au dobândit la nivelul indicatorilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate solicitate prin curricula.
    (6) Competenţa nepromovată poate fi susţinută ulterior, la data stabilită de instituţia de învăţământ. Susţinerea reverificărilor este în responsabilitatea cadrului militar.
    (7) Cadrul militar nu poate urma niciun program din cadrul formării continue în cadrul MAI fără promovarea formării iniţiale.
    ART. 7
    Rezultatele obţinute la cursul de iniţiere în carieră se valorifică în mod corespunzător de către tutorele profesional, atunci când perioada cursului se suprapune cu perioada de tutelă profesională.

    CAP. III
    Formarea continuă a cadrului militar

    SECŢIUNEA 1
    Formarea profesională continuă în context formal

    ART. 8
    Formarea profesională continuă, în context formal, pentru dezvoltarea carierei militare, se asigură prin:
    a) cursuri de capacitate profesională pentru acordarea gradului de colonel/comandor;
    b) cursuri de perfecţionare în specialitate pentru acordarea gradului de maior/locotenent-comandor;
    c) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;
    d) alte cursuri şi programe formative necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, desfăşurate în ţară sau în străinătate.
    ART. 9
    (1) Cursurile de capacitate profesională şi de perfecţionare în specialitate sunt programe formative în domeniul ordinii şi siguranţei publice cu durata de doua săptămâni la forma cu frecvenţă, organizate anual potrivit competenţelor în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI.
    (2) Este exceptat de la absolvirea cursurilor prevăzute la art. 8 lit. a) ofiţerul care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază.
    (3) Este exceptat de la absolvirea cursurilor prevăzute la art. 8 lit. b) ofiţerul care a absolvit studii superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea studiilor funcţiei de bază.
    (4) Exceptarea de la cursul prevăzut la alin. (1) se realizează de şeful unităţii la propunerea şefului nemijlocit şi a structurii de resurse umane, în baza raportului motivat al cadrului militar în cauză.
    ART. 10
    (1) Are competenţa de organizare a cursurilor prevăzute la art. 8 lit. a) DGMRU, în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul".
    (2) Au competenţa de organizare a cursurilor prevăzute la art. 8 lit. b) inspectoratele generale, în cadrul instituţiilor de formare profesională specializate din subordine. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române organizează cursurile de perfecţionare în specialitate şi pentru cadrele militare din structurile care nu au în subordine instituţii de formare profesională specializate.
    (3) Pentru înscrierea la cursurile de capacitate şi de perfecţionare în specialitate, cadrele militare trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt propuse de inspectoratul general/similar;
    b) se află în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad;
    c) au fost evaluate cu calificative care le permit obţinerea gradelor militare următoare.
    (4) Admiterea la cursurile de capacitate şi de perfecţionare în specialitate se face la propunerea unităţilor din care cadrele militare fac parte; grupele de studiu se organizează între 5 şi 20 de cursanţi.
    (5) Cursurile de capacitate şi de perfecţionare în specialitate se finalizează prin examen de absolvire cu rol integrator al competenţelor curriculare organizat cu cel puţin două forme de desfăşurare a probelor - teorie şi practică - potrivit tematicii, bibliografiei şi curriculei cursului stabilite de unităţile organizatoare. La probele examenului de absolvire participă cadrul militar care îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) a dobândit competenţele curriculare potrivit indicatorilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate, respectiv nota/media 5,00;
    b) a participat la cel puţin 75 % din orele de curs.
    (6) Promovează cursurile de capacitate şi de perfecţionare în specialitate cadrul militar care îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) a obţinut minimum nota 6,00 la fiecare formă de desfăşurare a probelor examenului de absolvire stabilite în curriculum;
    b) media probelor examenului de absolvire este de minimum 7,00.
    (7) În caz de nepromovare, cursul de capacitate şi de perfecţionare în specialitate se reia începând cu seria anului următor. În acest caz, cadrul militar nu beneficiază de prevederile art. 3 alin. (3) din prezenta anexă.
    ART. 11
    (1) Cursul pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă, se organizează în termen de cel mult un an de la producerea schimbării, sub coordonarea unităţilor aparatului central al MAI/subordonate acestora ori, după caz, a unităţii/instituţiei/structurii aflate în subordinea/în cadrul MAI, pentru specialităţile/profilurile de muncă/domeniile de activitate care nu există la nivelul aparatului central ai MAI, denumită în continuare unitate de specialitate.
    (2) Cursul are o desfăşurare de minim 60 de ore de curs, astfel:
    a) la forma cu frecvenţă, cu o durată de minimum 2 săptămâni;
    b) modular, cu o durată de minimum o lună;
    c) la distanţă, cu o durată de minimum 2 luni.
    (3) Cursul se organizează şi se desfăşoară pe categorii de personal, pe grupe cuprinse între 7 şi 20 de cursanţi.
    (4) Cursul se încheie cu examen de absolvire a celor care au dobândit competenţele curriculare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 10 alin. (5) - (7).
    ART. 12
    (1) Participarea la un program de formare profesională continuă organizat de instituţiile de formare profesională specializate pentru categoria altor cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului se realizează în strânsă legătură cu ocupaţia şi cerinţele de ocupare ale postului şi se centrează pe obţinerea de competenţe profesionale aplicabile la locul de muncă.
    (2) Din categoria altor cursuri şi programe formative necesare îndeplinirii atribuţiilor postului fac parte cursurile de perfecţionare şi specializare, precum şi programele formative efectuate după cum urmează:
    a) pe linii conexe de muncă în sprijinul specialităţii, cum ar fi, de exemplu, manager de proiect, evaluator de competenţe, formatori ş.a.m.d. - minimum 2 săptămâni, la forma de învăţământ cu frecvenţă;
    b) pe linia formării continue pe post, cum ar fi, de exemplu, instructori de tragere, instructori de educaţie fizică ş.a.m.d. - minimum 4 luni în sistem modular, din care minimum 4 săptămâni la forma de învăţământ cu frecvenţă;
    c) misiuni internaţionale - cursuri cu examen de admitere şi durată de desfăşurare de minimum 2 săptămâni, la forma de învăţământ cu frecvenţă;
    d) pentru atestări/reatestări mijloace mobilitate navală, instruire a conductorilor şi dresajul animalelor de serviciu - potrivit normelor specifice domeniului;
    e) cursuri de reintegrare profesională - cu durata de 2 săptămâni, la forma de învăţământ cu frecvenţă, pentru personalul care s-a aflat într-o perioadă de mai mult de doi ani, neîntrerupt, în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: concediu (fără plată, creştere copil, studii ş.a.), suspendarea din funcţie, detaşare la alte autorităţi şi instituţii din afara MAI, reprezentare externă, misiuni internaţionale etc., precum şi pentru personalul rechemat în activitate;
    f) programe/stagii de formare pe linii de activitate, cum ar fi, de exemplu, convocări tematice, şedinţe lucrative, exerciţii tactice ş.a.m.d. - cu durata sub 60 ore de curs, indiferent de forma de organizare şi contextul de realizare a învăţării;
    g) cursuri de management - cu durata de minimum 60 ore de curs, indiferent de forma de organizare în context formal a învăţământului;
    h) limbi moderne, în funcţie de nivelul de cunoaştere al cursanţilor şi a celui propus potrivit cadrului european - minimum 2 luni pentru iniţiere şi minimum 1 lună pentru perfecţionare, la forma de învăţământ cu frecvenţă; acestea pot fi organizate şi în alte forme ale învăţământului cu respectarea corespunzătoare a cerinţei minime de durată de la contextul formal cu frecvenţă;
    i) cursuri organizate la instituţii de formare profesională specializate din afara MAI: furnizori acreditaţi, instituţii din cadrul sistemului naţional de apărare şi securitate naţională ş.a.m.d.;
    j) programe/stagii de studii în străinătate.
    (3) Cursurile prevăzute la alin. (2) lit. a) - g) sunt coordonate de unităţile centrale de specialitate din cadrul MAI/inspectorate generale/similare şi se realizează în cadrul instituţiilor de formare profesională specializată.
    (4) Participarea cadrului militar în timpul sau în afara programului de lucru, la cursuri cu frecvenţă în afara MAI, în considerarea calităţii sale de cadru militar, se realizează cu aprobarea şefilor ierarhici şi a inspectorului general/similar şi informarea în prealabil a structurii de resurse umane.
    ART. 13
    (1) Formarea managerială în MAI se organizează pe 3 niveluri, în raport de competenţele manageriale dezvoltate în cadrul cursului, după cum urmează:
    a) nivelul I - nivel managerial de bază;
    b) nivelul II - nivel managerial tactic;
    c) nivelul III - nivel managerial strategic.
    (2) Participarea la cursurile de management de nivel II şi III este condiţionată de promovarea concursului de admitere organizat în acest scop, în limita numărului de locuri stabilit prin Graficul cursurilor. Concursul de admitere este prevăzut în curriculumul cursului.
    (3) În situaţia în care numărul candidaţilor este mai mic decât numărul de locuri scoase la concurs, admiterea la cursul de management de nivel II se realizează prin examen. Se interzice suplimentarea numărului de locuri ulterior admiterii.
    (4) Absolvirea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu reprezintă o condiţie pentru ocuparea funcţiilor de conducere.
    ART. 14
    Cursul de management de nivelul I se asigură în cadrul programelor de formare profesională iniţială şi cuprinde elemente generale ale managementului.
    ART. 15
    (1) Cursul de management de nivelul II se organizează în vederea dezvoltării competenţelor specifice funcţiilor de şef birou/similare sau şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice.
    (2) Cursul de management de nivelul II este un curs nonuniversitar organizat astfel:
    a) la iniţiativa inspectoratului general/similar;
    b) în cadrul unei instituţii de învăţământ de nivel postliceal, ori de formare profesională continuă nonuniversitară, după caz;
    c) curricula se elaborează de instituţia de formare profesională specializată organizatoare, se avizează de inspectoratul general iniţiator/similar şi se aprobă de DGMRU.
    (3) Competenţele formate/dezvoltate la cursul de management pentru nivelul II vizează:
    a) management general - strategii moderne de comunicare profesională eficientă, aspecte specifice privind planificarea, organizarea, coordonarea, controlul şi evaluarea activităţilor, psihosociologie managerială ş.a.m.d., maximum 30 % din curriculum;
    b) management aplicat - elemente de management organizaţional aplicabil în structurile militare, precum şi aspecte specifice privind managementul riscurilor, managementul proiectelor, managementul relaţiilor publice ş.a.m.d., minimum 70 % din curriculum.
    (4) Certificatul de absolvire a cursului de management de nivel II este recunoscut în MAI, indiferent de instituţia de învăţământ organizatoare.
    ART. 16
    (1) Cursul de management de nivel III este un curs postuniversitar care se organizează în vederea dezvoltării competenţelor specifice atribuţiilor de ordonator de credite, de conducere a entităţilor cu personalitate juridică, de conducere strategică în domeniul operativ şi administrativ, precum şi de director general, director general adjunct, director, director adjunct/similare.
    (2) Cursul de management de nivel III se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă, de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne.
    (3) Pentru a se înscrie la cursul prevăzut la alin. (1), candidatul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fi absolvit un curs de management de nivel II/ echivalent (curs postuniversitar);
    b) să aibă minimum 2 ani în funcţii de conducere, ori în funcţii cu atribuţii de îndrumare şi control din unităţile aparatului central al MAI/inspectoratelor generale/similare;
    c) să aibă recomandarea şefului nemijlocit;
    d) să aibă gradul profesional minim de maior;
    e) să promoveze concursul de admitere prevăzut în acest scop.
    (4) Cursul de management de nivel III vizează în mod deosebit dezvoltarea competenţelor privind:
    a) managementul resurselor (umane, materiale şi financiare);
    b) managementul integrat în domeniul ordinii publice;
    c) managementul strategic al afacerilor interne.
    (5) Curriculumul cursului de management de nivel III se elaborează de Colegiul Naţional de Afaceri Interne, se avizează de DGMRU, Direcţia generală management operaţional, Direcţia generală financiară, Direcţia generală logistică şi se aprobă potrivit reglementărilor aplicabile învăţământului superior.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cursul de management de nivel III poate fi absolvit la instituţii din sistemul de apărare şi securitate naţională, în sistem postuniversitar, organizat de Colegiul Naţional de Apărare, respectiv de Colegiul Naţional de Informaţii.
    (7) Participarea la concursul de admitere la cursul de management de nivel III se prezintă de către DGMRU, spre aprobare, ministrului afacerilor interne.
    (8) Personalul MAI care deţine titlul de doctor în specialitatea management este creditat cu nivelul III - nivel managerial strategic.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Formarea profesională continuă în context nonformal

    ART. 17
    Formarea profesională continuă în context nonformal a cadrelor militare cuprinde:
    a) participarea la concursuri, respectiv examene pentru dezvoltarea carierei militare;
    b) activităţile de pregătire organizate de unităţile MAI fără scoatere de la locul de muncă, pe post.
    ART. 18
    Concursurile, respectiv examenele pentru dezvoltarea carierei militare, sunt:
    a) pentru acordarea gradului de general de brigadă/general de flotilă aeriană;
    b) pentru acordarea gradului de plutonier adjutant/maistru militar clasa I;
    c) pentru ocuparea unor posturi de conducere;
    d) pentru schimbarea categoriei.
    ART. 19
    (1) Şefii răspund de organizarea şi desfăşurarea formării profesionale continue pe post a cadrelor militare din subordine.
    (2) Formarea profesională continuă reprezintă o responsabilitate individuală şi constituie obligaţie de serviciu pentru personalul MAI.
    (3) Unităţile aparatului central al MAI, precum şi cele din inspectoratele generale/similare coordonează formarea profesională în specialitate; în această calitate pot organiza convocări tematice, şedinţe practice, cursuri/programe de formare profesională şi alte asemenea. Aceste activităţi constituie formare profesională în contexte de învăţare prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 20
    (1) Formarea profesională continuă a cadrelor militare, pe post, se organizează şi se desfăşoară pe baza determinării necesarului de formare profesională, în urma analizei modului de desfăşurare a activităţilor curente, a îndeplinirii atribuţiilor, a rezultatelor verificărilor periodice, ale inspecţiilor/controalelor, precum şi a datelor furnizate de aprecierile de serviciu anuale.
    (2) Elementele care se au în vedere pentru determinarea necesarului de formare profesională continuă a cadrelor militare în unităţi şi la elaborarea diagnozei anuale sunt următoarele:
    a) misiunile unităţilor şi ale compartimentelor funcţionale, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora;
    b) specificitatea cerinţelor posturilor, precum şi descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor cuprinse în fişa postului;
    c) datele existente în aprecierile de serviciu;
    d) posibilităţile de dezvoltare a carierei personalului.
    (3) Necesarul de formare profesională individuală a cadrelor militare se determină de către şeful nemijlocit.
    (4) Necesarul de formare profesională la nivelul unităţii se determină anual de către structura cu competenţe de management al activităţilor de formare profesională continuă de la nivelul inspectoratului general/similar şi al unităţilor aparatului central, după consultarea şefilor cu responsabilităţi în domeniu.
    (5) Procedura de determinare a nevoilor de formare profesională a cadrelor militare se elaborează de fiecare inspectorat general/similar.
    (6) Pe baza determinării nevoilor de formare profesională a cadrelor militare şi a propunerilor transmise de şeful nemijlocit, structura cu competenţe de management al activităţilor de pregătire continua elaborează planul de formare profesională continuă, pe post şi prin cursuri, a personalului unităţii.
    ART. 21
    (1) Formarea profesională a cadrului militar organizată de unitate, pe post, se desfăşoară potrivit diagramei relaţiilor de subordonare, astfel încât fiecare şef să coordoneze şi să monitorizeze formarea profesională a subordonaţilor nemijlociţi.
    (2) Programele de formare profesională continuă organizate de unitate, pe post, se elaborează astfel încât să fie realizate următoarele obiective:
    a) informarea generală în domeniul specialităţilor şi stării operative a unităţii;
    b) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor în domeniul activităţii profesionale;
    c) menţinerea competenţelor practice profesionale.
    ART. 22
    (1) Anul de formare profesională continuă începe la 1 aprilie şi se încheie la 31 martie al anului următor, cu excepţia instituţiilor de învăţământ, pentru care acesta începe la 1 octombrie şi se încheie la 30 septembrie a anului următor.
    (2) Inspectoratele generale/similare, unităţile aparatului central al MAI şi subordonate acestora, precum şi unităţile/structurile aflate în subordinea MAI emit anual, până la data de 1 aprilie, dispoziţia privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea formării profesionale continue, pe post şi prin cursuri.
    (3) Şeful unităţii subordonate inspectoratului general/similar, în baza dispoziţiilor prevăzute la alin. (2), emite propria dispoziţie privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea formării profesionale continue, pe post şi prin cursuri. Instituţiile de învăţământ emit propriile dispoziţii până la data de 1 octombrie.
    ART. 23
    (1) Formarea profesională continuă organizată de unităţile MAI, fără scoatere de la locul de muncă, pe post, este realizată potrivit cadrului organizatoric al formelor de desfăşurare şi de realizare a evaluării la nivel individual şi pe structuri funcţionale, după caz, stabilite anual prin dispoziţia inspectorului general/similar şi a şefilor de unităţi, prin programe pe categorii de pregătire după cum urmează:
    a) pregătire de specialitate - minimum 12 ore anual;
    b) şedinţe de tragere cu armamentul - minimum două şedinţe anual, cu muniţie reală;
    c) educaţia fizică - minimum două ore săptămânal.
    (2) Unităţile centrale de la nivelul MAI şi al inspectoratelor generale/similare stabilesc anual pe linia lor de coordonare tematica şi bibliografia la pregătirea de specialitate.
    (3) Şedinţele de tragere cu armamentul şi educaţia fizică se desfăşoară şi se evaluează cu respectarea actelor normative care reglementează aceste categorii de pregătire.
    (4) Unităţile speciale, precum cele de intervenţie, anti şi contrateroristă, pază şi protecţie ş.a.m.d., îşi constituie planuri şi programe de pregătire adaptate la misiunile încredinţate, aprobate la nivelul inspectoratului general/similar.
    (5) Participarea cadrului militar în timpul programului de lucru la activităţi de formare profesională fără scoatere de la locul de muncă, pe post, se realizează cu aprobarea şefului nemijlocit, potrivit competenţelor şi cu informarea în prealabil a structurii de resurse umane.
    ART. 24
    (1) Documentele de organizare, planificare şi evidenţă a formării profesionale continue organizate de către unităţi sunt următoarele:
    a) necesarul de formare profesională continuă;
    b) dispoziţia inspectorului general/similar privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea formării profesionale continue pe post, pentru aparatul central şi unităţile din subordine;
    c) dispoziţia şefului unităţii/similar privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea formării profesionale continue pe post;
    d) evidenţa formării profesionale continuă, pe post, care cuprinde:
      i. tematici pentru pregătirea de specialitate, trageri şi educaţie fizică;
      ii. programe pentru tutela profesională;
      iii. graficul anual al formării continue a personalului prin programe de formare continuă cu scoatere de la locul de muncă/alte activităţi de formare şi dezvoltare profesională;
      iv. programul lunar/trimestrial/semestrial, după caz, de pregătire, pe post, a personalului unităţii;
    e) mapa cu lecţiile prezentate în cadrul activităţilor de formare profesională şi cu documentele de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor, aplicaţiilor etc.;
    f) mapa cu documentele de organizare şi desfăşurare a evaluării formării profesionale a cadrului militar şi de evidenţă a rezultatelor obţinute în cadrul acesteia;
    g) evidenţa participării cadrelor militare la activităţi pe categorii de pregătire;
    h) raportul anual de evaluare a pregătirii continue în unitate;
    i) analize, sinteze, studii cu privire la formarea profesională continuă a cadrelor militare.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) - g) pot fi ţinute în format electronic fiind constituită în acest scop arhiva electronică a formării profesionale în cadrul unităţii.
    ART. 25
    Structurile de specialitate cu competenţe în managementul activităţilor de pregătire continuă a cadrului militar au următoarele atribuţii principale:
    a) aplică şi particularizează elementele conceptuale şi politicile generale în domeniul formării profesionale continue;
    b) elaborează prevederile referitoare la organizarea, desfăşurarea şi evaluarea formării profesionale continue a cadrului militar şi participă la elaborarea procedurilor standard de operare în domeniul formării profesionale;
    c) participă la determinarea necesarului de formare profesională a cadrului militar şi la elaborarea documentelor de organizare a pregătirii profesionale, pe post, conform competenţelor;
    d) valorifică experienţa dobândită ca urmare a participării la programe internaţionale de formare profesională/pregătire, la misiuni şi alte activităţi în străinătate;
    e) organizează şi desfăşoară nemijlocit unele activităţi de formare profesională continuă a cadrului militar;
    f) coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează, în cadrul structurilor subordonate, modul de desfăşurare a activităţilor din competenţă;
    g) organizează şi asigură, după caz, evaluarea formării profesionale continue a cadrelor militare din structură;
    h) constituie şi utilizează, pentru diferite nevoi, bazele de date privind formarea profesională a personalului.
    ART. 26
    Ofiţerul cu responsabilităţi privind managementul activităţii de formare profesională continuă în unităţi are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură coordonarea generală a formării profesionale continue în unitate, pe post;
    b) îndrumă activitatea de stabilire a necesarului de formare profesională a cadrelor militare;
    c) asigură nemijlocit organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de formare profesională;
    d) întocmeşte proiectul planului anual de pregătire continuă, pe post, a cadrelor militare în unitate pe baza propunerilor structurilor funcţionale ale acesteia şi îl păstrează timp de doi ani exclusiv anul în curs;
    e) participă la evaluarea nivelului de pregătire a cadrelor militare din unitate şi din cele subordonate sau în coordonarea acesteia;
    f) ţine evidenţa rezultatelor obţinute de către cadrele militare, pe categorii de pregătire.
    ART. 27
    (1) Formatorii şi instructorii militari din instituţiile de învăţământ efectuează activităţi de informare-documentare, organizare şi participare la seminarii/sesiuni de comunicări ştiinţifice sau ori de câte ori se impune, stagii de documentare stabilite de conducerea instituţiei de formare profesională, în unităţi operative.
    (2) Participarea cadrului militar la activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza planificării elaborate la nivelul instituţiilor de învăţământ, pe perioade care să cumuleze 6 luni la fiecare 5 ani de activitate didactică desfăşurată.
    ART. 28
    (1) Inspectoratele generale/similare, unităţile aparatului central al MAI şi subordonate acestora, precum şi unităţile/structurile aflate în subordinea MAI, urmare a centralizării solicitărilor din fişele de evaluare şi a propunerii unităţilor subordonate, solicită instituţiilor de învăţământ din structura MAI, cursuri şi programe formative pentru anul de învăţământ următor, numeric pe specializări şi serii de pregătire, în vederea elaborării Graficului anual al cursurilor.
    (2) Instituţiile de învăţământ din structura MAI care realizează formarea continuă nonuniversitară a personalului înaintează anual la DGMRU, până la data de 10 septembrie, profilurile, specializările, criteriile de selecţionare şi cifrele anuale de şcolarizare potrivit graficelor anuale ale cursurilor aprobate potrivit competenţelor.
    (3) Inspectoratele generale/similare, unităţile aparatului central al MAI şi subordonate acestora, precum şi unităţile/structurile aflate în subordinea MAI înaintează anual, până la data de 15 aprilie, la DGMRU:
    a) dispoziţia privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea formării profesionale continue, pe post, pentru anul în curs;
    b) rapoartele de evaluare a formării profesionale continue pe post şi prin cursuri în anul de pregătire anterior, care cuprind şi situaţiile centralizatoare privind verificările anuale ale cadrelor militare.
    (4) Instituţiile de învăţământ specializate înaintează anual, până la data de 15 octombrie, la DGMRU:
    a) dispoziţiile proprii privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea formării profesionale continue, pe post, a întregului personal pentru anul în curs;
    b) rapoartele cu situaţiile centralizatoare privind verificările anuale ale întregului personal, pe categorii ale acestora.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea şi valorizarea cursurilor şi programelor formative

    ART. 29
    (1) Absolvirea cursurilor şi a programelor formative se încheie prin eliberarea unui act de studii după cum urmează:
    a) programele de studii postuniversitare ori universitare de master se promovează în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) cursurile cu durata de minimum 60 ore de curs, indiferent de forma de învăţământ, se încheie cu certificarea competenţelor prin certificate sau atestate;
    c) programele/stagiile de formare pe linii de activitate cu durata de sub 60 ore de curs, indiferent de forma de învăţământ, se încheie cu adeverinţe de participare, care conţin denumirea activităţii şi perioada de activitate în ore de curs convenţionale.
    (2) Certificatele de studii şi atestatele de competenţe prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt însoţite de copii ale fişelor matricole.
    (3) Cursurile şi programele formative sunt valorizate prin corespondenţa unui număr de credite de studii, după cum urmează:
    a) cursurile prevăzute la alin. (1) lit. a) au durata şi corespund unui număr de credite de studii transferabile stabilit prin curriculum-ul aprobat de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
    b) cursurile şi programele formative prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) au corespondent un număr de credite de formare profesională (CP), prin echivalarea a 10 ore de curs convenţionale cu 0,25 CP; această corespondenţă se multiplică corespunzător în funcţie de orele convenţionale şi nu se fracţionează.

    CAP. IV
    Participarea cadrelor militare la programe de formare profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a acestuia

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 30
    (1) Cadrul militar poate participa la programe de formare profesională în străinătate.
    (2) Cadrul militar care participă la programe de formare profesională în străinătate se consideră în misiune temporară în străinătate.
    ART. 31
    Cadrul militar poate fi trimis la următoarele categorii de programe de formare profesională în străinătate:
    a) cursuri de formare profesională în academii de poliţie/militare, şcoli/colegii de poliţie/militare, alte instituţii furnizoare de instruire în domenii de interes pentru MAI;
    b) stagii de documentare, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări ştiinţifice sau schimburi de experienţă;
    c) alte activităţi care asigură dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi necesare îndeplinirii atribuţiilor sau dezvoltării profesionale.
    ART. 32
    (1) Direcţia generală afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale comunică DGMRU ofertele de formare profesională în străinătate transmise de către partenerii externi.
    (2) DGMRU aduce la cunoştinţă unităţilor interesate propunerile de formare profesională în străinătate şi precizează detaliile activităţii.
    ART. 33
    (1) Oferta primită direct de către inspectoratul general/similar se comunică la DGMRU, care va informa Direcţia generală afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale.
    (2) După comunicarea ofertei în condiţiile alin. (1), DGMRU organizează şi desfăşoară activităţile prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (3) Inspectoratul general/similar, titular al programului, după informarea DGMRU şi a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, dispune măsuri de transmitere la unităţile subordonate a elementelor prevăzute la art. 32 alin. (2), prin grija structurii de resurse umane.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Recrutarea, selecţionarea şi trimiterea cadrului militar la studii în străinătate

    ART. 34
    Pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute la art. 31, cadrul militar este desemnat de către inspectoratul general/similar, pe baza criteriilor proprii, potrivit nevoilor determinate la nivelul instituţiei.
    ART. 35
    (1) Recrutarea şi selecţionarea în vederea participării la programe de formare profesională în străinătate, a căror gestiune se asigură de către DGMRU, cuprinde:
    a) recrutarea iniţială a candidaţilor la nivelul inspectoratelor generale/similare, cu luarea în considerare a criteriilor transmise pentru fiecare activitate;
    b) concursul organizat de către DGMRU.
    (2) La desfăşurarea concursurilor, precum şi la recrutarea candidaţilor, se au în vedere criteriile transmise de către partenerii străini.
    (3) La solicitarea partenerului extern, concursurile se pot organiza, exclusiv de către acesta sau şi cu participarea acestuia, în unităţi ale MAI sau în alte instituţii stabilite de comun acord.
    (4) Numărul de candidaturi care trebuie realizat pentru fiecare program de formare profesională se comunică, încă de la începutul procesului de selecţionare, unităţilor cu sarcini de recrutare.
    (5) Procedura de recrutare şi selecţionare se poate relua în cazul în care nu s-a ocupat numărul de locuri cu personalul necesar, din punct de vedere numeric şi/sau calitativ, ori la solicitarea expresă a partenerului străin.
    ART. 36
    Inspectoratul general/similar, titular al programului de cooperare internaţională în domeniul pregătirii personalului propriu, desemnează participanţi potrivit propriilor proceduri.
    ART. 37
    (1) Criteriile generale pentru recrutarea candidatului în vederea participării la programe de formare profesională în străinătate sunt următoarele:
    a) să deţină specializarea necesară, după caz;
    b) să nu fi frecventat aceeaşi formă de formare profesională, specializare şi nivel, la un interval mai mic de 2 ani;
    c) să fi obţinut calificativul de cel puţin "bun" la ultimele 3 aprecieri anuale de serviciu;
    d) să cunoască limba străină în care se desfăşoară cursurile la nivelul stabilit pentru fiecare activitate, cu excepţia situaţiilor în care se asigură traducerea;
    e) să aibă perspective de evoluţie în cariera militară care să îi permită utilizarea ulterioară a pregătirii dobândite în timpul studiilor;
    f) să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, dacă se prevăd asemenea condiţii în mod expres;
    g) să deţină autorizaţia de acces la informaţii clasificate pentru nivelul solicitat de către partenerul extern, dacă este cazul;
    h) să aibă avizul Departamentului de informaţii şi protecţie internă pentru activităţile care depăşesc 20 de zile.
    (2) Criteriile specifice se stabilesc de către unitatea organizatoare a procedurilor de selecţie, în funcţie de tipul programului de formare profesională şi de cerinţele partenerului extern, după caz.
    ART. 38
    Probele de selecţie se stabilesc de către unitatea organizatoare a acestuia, în funcţie de tipul programului de formare profesională pentru care se efectuează selecţionarea. Acestea pot consta în:
    a) verificarea cunoştinţelor la limba străină - oral şi scris;
    b) pregătire de specialitate - oral, scris, practic, după caz;
    c) interviul de selecţie;
    d) alte probe, în funcţie de tipul programului de formare profesională şi condiţiile stabilite de partenerii străini.
    ART. 39
    Aprobarea participării personalului MAI la studii în străinătate se realizează în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Utilizarea ulterioară a competenţelor cadrului militar care a participat la programe de formare profesională în străinătate

    ART. 40
    (1) Responsabilitatea utilizării corespunzătoare a competenţelor cadrului militar care a frecventat programe de formare profesională în străinătate revine inspectoratului general/similar şi şefului unităţii de provenienţă.
    (2) Inspectoratul general/similar asigură utilizarea experienţei dobândite de către participanţii la activităţi de formare profesională în străinătate prin:
    a) valorificarea cunoştinţelor în procesul de formare profesională continuă a personalului;
    b) realizarea de documentare profesionale, lecţii, sinteze, alte materiale de informare şi difuzarea acestora personalului şi unităţilor interesate;
    c) utilizarea la diferite activităţi didactice în instituţiile de formare profesională specializate;
    d) participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane etc.;
    e) includerea în colective de studii şi cercetare şi desemnarea ca experţi pentru domeniile în care s-au pregătit;
    f) propuneri de numire în funcţii care să asigure valorificarea experienţei şi a cunoştinţelor dobândite.
    (3) Inspectoratul general/similar organizează ţinerea evidenţei cadrelor militare care au participat la programe de formare profesională în străinătate şi a modului de întrebuinţare ulterioară a acestora.
    ART. 41
    (1) Anual, până la data de 1 martie, inspectoratul general/similar centralizează de la unităţi datele necesare şi transmite la DGMRU sinteza privind modul de utilizare a cadrelor militare care au frecventat programe de formare profesională în străinătate în anul anterior.
    (2) Sinteza prevăzută la alin. (1) cuprinde datele prevăzute în formă tabelară şi text, precum şi alte aspecte care prezintă interes în ceea ce priveşte utilizarea competenţelor cadrelor militare care au frecventat programe de formare profesională în străinătate, conform anexei nr. 24 la ordin.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Recunoaşterea studiilor

    ART. 42
    (1) Cadrul militar care a finalizat o formă de formare profesională în străinătate, la întoarcerea în ţară poate solicita DGMRU echivalarea studiilor absolvite în străinătate cu studii similare din România, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu excepţia celor de nivel universitar şi postuniversitar, pentru care competenţa de echivalare revine Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
    (2) Cadrul militar care a participat la programe de formare profesională în străinătate se bucură de toate drepturile conferite de lege ca efect al absolvirii studiilor.

    CAP. V
    Angajamente încheiate de către cadrul militar care urmează programe de formare profesională iniţială sau continuă

    ART. 43
    (1) Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială, pentru care MAI suportă cheltuieli aferente şcolarizării, este obligat să încheie, în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor, un angajament că va lucra în cadrul acestei instituţii, pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu.
    (2) Angajamentul prevăzut la alin. (1) se completează la instituţiile de formare profesională iniţială ale MAI sau, după caz, la structurile de resurse umane din unităţile MAI care au efectuat recrutarea, şi se introduc în dosarul personal.
    ART. 44
    (1) Cadrul militar care urmează, în ţară sau în străinătate, un program de formare profesională continuă finanţat din bugetul MAI sau un curs de iniţiere în carieră, ori care primeşte în această perioadă drepturi salariale şi/sau alte drepturi materiale şi băneşti pentru participarea la astfel de programe/cursuri, este obligat să se angajeze, în scris, înainte de începerea acestora, că va lucra în cadrul instituţiei după finalizarea programului/cursului, o perioadă stabilită după cum urmează:

┌───┬────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Durata formării profesionale│Perioada de angajament│
├───┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ a)│între 8 şi 27 de zile │ 1 an │
├───┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ b)│între 28 şi 60 de zile │ 2 ani │
├───┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ c)│între 61 şi 90 de zile │ 3 ani │
├───┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ d)│91 de zile sau mai mult │ 5 ani │
└───┴────────────────────────────┴──────────────────────┘


    (2) În situaţia în care cadrul militar beneficiază de mai multe programe de formare profesională continuă într-un an calendaristic, perioada de angajament se calculează prin cumularea perioadei rămase din angajamentele precedente cu perioada aferentă programului de formare profesională la care participă.
    (3) La stabilirea perioadei de angajament se ia în calcul numai numărul total de zile de pregătire desfăşurate cu scoatere din activitate.
    (4) Refuzul de a semna angajamentul determină atrage neparticiparea la program/curs şi, după caz, răspunderea juridică, potrivit legii.
    ART. 45
    Elevul, studentul sau cadrul militar îndepărtat sau care întrerupe din motive imputabile frecventarea programelor/cursurilor sau nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie cheltuielile efectuate de MAI pe timpul şcolarizării/desfăşurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.


    ANEXA 5


              Exercitarea tutelei profesionale a cadrelor militare

    CAP. I
    Exercitarea tutelei profesionale

    ART. 1
    Tutela profesională, denumită în continuare tutelă, reprezintă activitatea desfăşurată pentru sprijinirea integrării socioprofesionale a cadrelor militare, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţi militare.
    ART. 2
    Tutela se exercită asupra:
    a) absolventului instituţiei de învăţământ care pregăteşte personal pentru nevoile MAI, încadrat în funcţie de cadru militar;
    b) cadrului militar rechemat în activitate;
    c) cadrului militar încadrat direct, precum şi celui transferat dintr-o instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională:
    d) cadrului militar care a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate ca urmare a mutării;
    e) maistrului militar/subofiţerului care a trecut în corpul ofiţerilor:
    f) elevului sau studentului instituţiei de învăţământ care pregăteşte personal pentru nevoile MAI, în cadrul perioadei de stagiu de practică în unităţile militare.
    ART. 3
    (1) Poate fi tutore profesional, denumit în continuare tutore, lucrătorul MAI desemnat de conducerea unităţii, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) are experienţă de cel puţin 2 ani în specialitatea/profilul/domeniul în care îşi desfăşoară activitatea persoana tutelată;
    b) a obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" la ultima apreciere anuală de serviciu;
    c) are, de regulă, vechime de cel puţin un an în unitatea în cadrul căreia va fi numit tutore;
    d) este, de regulă, mai mare cu cel puţin un grad militar faţă de persoana tutelată.
    (2) Nu poate fi tutore:
    a) ruda şi afinul până la gradul al patrulea inclusiv;
    b) şeful unităţii;
    c) cadrul militar aflat în perioada de tutelă.
    (3) Îndeplinirea atribuţiilor de tutore este o îndatorire de serviciu.
    (4) Tutorele, persoana tutelată şi perioada tutelei se stabilesc prin dispoziţia/ordinul de zi pe unitate.
    (5) Atribuţiile tutorelui se prevăd într-o anexă la fişa postului, actualizată ori de câte ori este nevoie, în condiţiile prezentului ordin.
    ART. 4
    (1) Intervalul de timp pentru care se exercită tutela este următorul:
    a) 6 luni pentru cadrul militar aflat în următoarele situaţii:
      i. provine din absolvent al unei instituţii de învăţământ care pregăteşte personal pentru nevoile MAI;
      ii. este încadrat direct;
      iii. a trecut în corpul ofiţerilor;
      iv. a fost transferat de la altă instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
      v. a fost rechemat în activitate.
    b) 3 luni pentru cadrul militar care a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate ca urmare a mutării;
    c) durata fiecărei perioade de practică în unităţi militare, pentru elevi şi studenţi.
    (2) Perioada de tutelă se suspendă odată cu suspendarea din funcţie a cadrului militar, precum şi pe perioada concediului de creştere a copilului, în condiţiile legii.
    ART. 5
    (1) Tutorele poate tutela profesional cel mult două persoane în acelaşi timp.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), un tutore poate tutela mai mult de două persoane în următoarele situaţii:
    a) pe timpul perioadei de practică a elevilor/studenţilor;
    b) când în unitate nu sunt posibilităţi pentru asigurarea numărului de tutori care corespund criteriilor de la art. 3 alin. (1) şi (2).
    ART. 6
    (1) Cu privire la integrarea socioprofesională a personalului MAI, respectiv la integrarea în activitatea practică a elevilor/studenţilor, tutorele are următoarele atribuţii principale:
    a) îndrumă persoana tutelată în procesul de studiere şi însuşire a legislaţiei aplicabile structurii din care face parte;
    b) explică modul de desfăşurare a activităţilor de serviciu;
    c) instruieşte şi desfăşoară activităţi practice de întocmire a lucrărilor şi documentelor de serviciu;
    d) desfăşoară activităţi de serviciu cu rol demonstrativ;
    e) îndrumă şi verifică persoana tutelată în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor primite:
    f) monitorizează activitatea profesională şi conduita persoanei tutelate şi ia măsuri de îmbunătăţire a pregătirii acesteia;
    g) întocmeşte raportul final cu privire la activitatea de integrare socioprofesională/integrare practică a persoanei tutelate.
    (2) În situaţia în care la nivelul unităţii nu există posibilitatea numirii unui tutore care să aibă aceeaşi specialitate sau profesie cu cea necesară persoanei tutelate ori, cel puţin, care să lucreze în acelaşi domeniu de activitate, tutorele desemnat îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi f).
    ART. 7
    Aprecierea de serviciu a cadrului militar care a avut calitatea de tutore trebuie să se refere şi la activitatea desfăşurată în această calitate, iar constatările şi concluziile se consemnează sintetic în formularul de apreciere a activităţii anuale.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea tutelei profesionale a cadrelor militare

    ART. 8
    (1) În unităţile militare ale MAI, tutela, cu excepţia elevilor şi studenţilor aflaţi în stagiu de practică, se organizează şi se desfăşoară conform Programului activităţilor de tutelă profesională, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la ordin.
    (2) Programul activităţilor de tutelă se stabileşte pe întreaga perioadă de tutelă, se întocmeşte de către tutore, se avizează de către ofiţerul cu atribuţii de formare profesională şi se aprobă de către şeful structurii de resurse umane din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea cadrul militar tutelat.
    (3) În situaţia prevăzută la art. 6 alin, (2), Programul activităţilor de tutelă se întocmeşte de către inspectoratul general/similar sau, dacă nu există personal specializat în domeniu la acest nivel, de către unitatea aparatului central care coordonează domeniul de activitate în care lucrează persoana tutelată.
    ART. 9
    La începutul perioadei de tutelă se desfăşoară, după caz, următoarele activităţi:
    a) prezentarea persoanei tutelate colectivului unităţii;
    b) prezentarea misiunilor/atribuţiilor unităţii;
    c) prezentarea zonei de responsabilitate/competenţă a unităţii, cu referire la specificul local/regional;
    d) prezentarea condiţiilor de muncă şi instruire cu privire la tehnica din dotare, poligoane, săli de specialitate, echipamente ş.a.m.d., precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii.
    ART. 10
    (1) Tutorele se ghidează în aplicarea atribuţiilor sale după:
    a) actele normative care reglementează domeniul de activitate al cadrului militar tutelat;
    b) fişa postului cadrului militar tutelat;
    c) programul activităţilor de tutelă.
    (2) Tutorele realizează lunar o testare a cunoştinţelor dobândite de cadrul militar tutelat, pe baza Programului activităţilor de tutelă profesională, iar la finalul perioadei de tutelă le anexează la referatul de evaluare pentru a fi incluse în dosarul de tutelă.
    ART. 11
    Tutorele poate consulta, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin, Fişa de evaluare a activităţii absolventului, întocmită de către instituţia de învăţământ absolvită.
    ART. 12
    În activitatea de tutelă, tutorele solicită, la nevoie, consiliere şi sprijin din partea şefului nemijlocit al cadrului militar tutelat, psihologului şi ofiţerului/personalului cu atribuţii de resurse umane/de formare profesională din unitate.
    ART. 13
    Cadrul militar tutelat consemnează zilnic activităţile desfăşurate.
    ART. 14
    (1) Activitatea de tutelă cuprinde, pentru cadrul militar tutelat, următoarele:
    a) studiu individual dirijat, într-un cuantum de minimum 40 de ore/lună;
    b) asistenţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    c) participarea la diferite programe de formare profesională organizate de către inspectoratul general/alte structuri ale MAI.
    (2) La stabilirea activităţilor pentru cadrul militar tutelat se respectă principiul gradualităţii planificării şi desfăşurării acestora, de la cele mai simple la cele cu un nivel crescut de complexitate şi risc.

    CAP. V
    Organizarea şi desfăşurarea evaluării cadrelor militare la finalizarea perioadei de tutelă profesională

    ART. 15
    (1) Evaluarea activităţii cadrului militar tutelat se face în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de tutelă, de către şeful nemijlocit al cadrului militar tutelat, denumit în continuare evaluator.
    (2) Nu poate avea calitatea de evaluator, cadrul militar care:
    a) are vechimea în funcţie mai mică de un an;
    b) a avut calitatea de şef nemijlocit al cadrului militar evaluat mai puţin de 50% din perioada tutelei;
    c) a fost tutorele cadrului militar evaluat.
    (3) Atunci când se constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), şeful unităţii desemnează, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, un alt evaluator.
    ART. 16
    (1) Evaluarea activităţii cadrului militar tutelat se face pe baza:
    a) referatului tutorelui, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16 la ordin;
    b) raportului de încheiere a tutelei profesionale realizat de cadrul militar care urmează să fie evaluat, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17 la ordin;
    c) raportului de evaluare a perioadei de tutelă profesională, întocmit de evaluator, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18 la ordin.
    (2) Referatul prevăzut la alin. (1) lit. a), împreună cu testele lunare aplicate cadrului militar evaluat, se pun la dispoziţia evaluatorului.
    (3) Cadrul militar care urmează să fie evaluat întocmeşte raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) pe care îl prezintă evaluatorului.
    (4) În vederea completării raportului prevăzut la alin. (1) lit. c), evaluatorul desfăşoară următoarele activităţi:
    a) analizează documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);
    b) realizează interviul pe baza concluziilor rezultate în urma desfăşurării activităţii de la lit. a) şi a criteriilor stabilite în cuprinsul documentului prevăzut la alin. (1) lit. c);
    c) acordă fiecărui criteriu de evaluare puncte de la 1 (cel mai mic) la 5 (cel mai mare) şi face media aritmetică pentru stabilirea punctajului final; transformă punctajul final obţinut în calificativ de evaluare astfel: între 1,00 - 2,99 - Necorespunzător şi între 3,00 - 5,00 - Corespunzător;
    d) propune sesizarea consiliul de judecată în cazul cadrului militar căruia i-a fost acordat calificativul "Necorespunzător" pentru perioada evaluată.
    ART. 17
    Notarea criteriilor de evaluare se face astfel: 1 punct = nesatisfăcător; 2 puncte = satisfăcător; 3 puncte = bun; 4 puncte = foarte bun; 5 puncte = excepţional. Punctajul final se calculează astfel: [(60 x punctajul criteriului A) + (10 x punctajul criteriului B) + (10 x punctajul criteriului C) + (10 x punctajul criteriului D) + (10 x punctajul criteriului E)] / 100.
    ART. 18
    Rezultatul final al evaluării se aduce la cunoştinţa cadrului militar evaluat în termen de 3 zile de la data finalizării evaluării.
    ART. 19
    (1) Cadrul militar nemulţumit de rezultatul evaluării poate formula contestaţie, adresată şefului/comandantului unităţii, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă, pe care o depune la secretariatul unităţii.
    (2) Şeful/comandantul unităţii analizează documentele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi soluţionează contestaţia în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.
    (3) În urma analizei, şeful/comandantul unităţii poate modifica, prin decizie motivată, rezultatul evaluării.
    (4) Rezultatul contestaţiei se comunică cadrului militar, în scris, în termen de 3 zile de la data soluţionării.
    ART. 20
    După finalizarea activităţii de evaluare, documentele întocmite în perioada de tutelă, documentele prevăzute la art. 16 alin. (1), precum şi, după caz, documentele întocmite cu ocazia formulării contestaţiei, se introduc în dosarul personal.
    ART. 21
    Cadrul militar prevăzut la art. 2 lit. d) nu este evaluat la încheierea perioadei de tutelă, rezultatele testelor lunare aplicate, precum şi referatul tutorelui prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. a) urmând să fie avute în vedere la aprecierea de serviciu anuală.

    CAP. VI
    Alte dispoziţii privind activitatea de tutelă profesională

    ART. 22
    Inspectoratele generale/similare, prin structurile de formare profesională, aplică absolvenţilor şi cadrelor militare încadrate direct, la 2 ani de la absolvire/numirea în prima funcţie, un chestionar standardizat de evaluare privind sistemul de formare, pregătire de bază şi integrare socioprofesională. Cu această ocazie sunt chestionaţi şi şefii/comandanţii direcţi ai acestora, precum şi cadrele militare care au îndeplinit atribuţii de tutelă profesională, iar concluziile se trimit, spre valorificare, instituţiilor de învăţământ şi DGMRU.
    ART. 23
    (1) Rezultatele activităţii de tutelă sunt înscrise în fişa de apreciere anuală a tutorelui la indicatorii de apreciere specifici.
    (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitatea de tutore, conducerea unităţii poate recompensa tutorele, în condiţiile legii.
    ART. 24
    În vederea organizării şi desfăşurării tutelei, şefii/comandanţii unităţilor militare pot stabili atribuţii specifice personalului din compartimentele de resurse umane.


    ANEXA 6


           Acordarea gradelor militare. Înaintarea în gradul următor

    SECŢIUNEA 1
    Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate

    ART. 1
    Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate se realizează, potrivit legii, după cum urmează:
    a) cu ocazia zilelor armelor;
    b) la absolvirea instituţiilor de învăţământ, în condiţiile legii;
    c) la rechemarea în activitate;
    d) la încadrarea directă;
    e) la trecerea subofiţerilor/maiştrilor militari în corpul ofiţerilor;
    f) la trecerea în rezervă sau direct în retragere;
    g) post-mortem.
    ART. 2
    Înaintarea în grad, potrivit legii, a cadrelor militare în activitate se realizează după cum urmează:
    a) la termen, anual, de regulă la data de 1 august;
    b) înainte de termen, anual, de ziua armei şi la data de 1 decembrie - Ziua Naţională a României;
    c) în mod excepţional, în tot cursul anului.
    ART. 3
    (1) Personalului încadrat direct/rechemat în activitate în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade militare în funcţie de vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, dar nu inferioare celor deţinute anterior, după cum urmează:
    a) pentru acordarea gradelor militare personalului încadrat direct/rechemat în activitate ca ofiţer:
      i) la un stagiu de până la 3 ani - sublocotenent şi aspirant;
      ii) la un stagiu între 3 şi 7 ani - locotenent;
      iii) la un stagiu între 8 şi 12 ani - căpitan;
      iv) la un stagiu între 13 şi 17 ani - maior şi locotenent-comandor;
      v) la un stagiu între 18 şi 22 ani - locotenent-colonel şi căpitan-comandor;
      vi) la un stagiu de 23 ani şi peste - colonel şi comandor.
    b) pentru acordarea gradelor personalului încadrat direct/rechemat în activitate ca subofiţer sau rechemat în activitate ca maistru militar:
      i) la un stagiu de până la 4 ani - maistru militar clasa a IV-a şi sergent major;
      ii) la un stagiu între 4 şi 8 ani - maistru militar clasa a III-a şi plutonier;
      iii) la un stagiu între 9 şi 15 ani - maistru militar clasa a II-a şi plutonier major;
      iv) la un stagiu între 16 şi 21 ani maistru militar clasa I şi plutonier adjutant;
      v) la un stagiu de 22 ani şi peste - plutonier adjutant şef.
    (2) Maistrului militar/subofiţerului care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor i se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul militar de sublocotenent/aspirant, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea dobândită pe timpul studiilor superioare absolvite, raportat la atribuţiile din fişa postului, cărora li se acordă grade militare conform alin. (1) lit. a).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Acordarea gradelor militare absolvenţilor care nu promovează examenul de licenţă

    ART. 4
    Absolventului instituţiei de învăţământ superior pentru formarea ofiţerilor MAI - cadre militare, care nu promovează examenul de licenţă din prima sesiune organizată în anul absolvirii, i se acordă gradul militar de sergent major, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
    ART. 5
    Absolventului prevăzut la art. 4, după promovarea examenului de licenţă, i se acordă primul grad de ofiţer.
    ART. 6
    Absolventul şcolii militare de subofiţeri, care nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune organizată în anul absolvirii, nu dobândeşte grad militar şi nu se repartizează în vreo unitate a MAI.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Acordarea gradului de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană

    ART. 7
    (1) În vederea acordării gradului de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană, cadrul militar trebuie să promoveze examenul organizat în condiţiile acestei anexe.
    (2) Poate participa la examen colonelul, respectiv comandorul, care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are o vechime în grad de cel puţin 2 ani;
    b) este încadrat cu cel puţin un an înainte de data la care se fac înaintările în grad într-o funcţie prevăzută în statul de organizare cu grad superior celui deţinut;
    c) a fost apreciat cu calificativul de cel puţin "foarte bun" în ultimii 5 ani de activitate.
    ART. 8
    (1) Candidatul la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană este propus ierarhic de către şeful inspectoratului general/similar din care face parte sau, pentru cel provenit din unităţile aparatului central al MAI şi cele subordonate acestuia, de către şeful DGMRU.
    (2) Fiecare propunere este consemnată într-o notă de fundamentare la care se anexează fişa de personal.
    (3) DGMRU centralizează propunerile înaintate potrivit prevederilor alin. (1) şi certifică îndeplinirea condiţiilor legale şi prezintă ministrului afacerilor interne lista candidaţilor pentru participarea la examen, însoţită de notele de fundamentare şi fişele de personal ale acestora.
    (4) Ministrul afacerilor interne stabileşte, după consultarea Colegiului ministerului, lista candidaţilor la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană şi o supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
    ART. 9
    (1) Examenul pentru obţinerea gradului militar de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană se organizează, de regulă, anual.
    (2) Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea DGMRU.
    (3) Comisia prevăzută la alin. (2) se compune dintr-un număr impar de membri, astfel:
    a) preşedinte - o persoană din conducerea MAI sau, după caz, a inspectoratelor generale/similare;
    b) ceilalţi membri - persoane din unităţile aparatului central al MAI sau inspectoratelor generale/similare, cu experienţă în profilurile de muncă ale candidaţilor.
    (4) Secretar al comisiei prevăzute la alin. (2) este numit un ofiţer din cadrul DGMRU. Acesta nu este membru al comisiei.
    (5) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din persoane care au cel puţin gradul militar de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană.
    (6) Locul şi termenele în care se desfăşoară diferitele activităţi în cadrul examenului se stabilesc de preşedintele comisiei şi se comunică în scris tuturor candidaţilor.
    ART. 10
    (1) Probele din cadrul examenelor pentru obţinerea gradului militar de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană sunt următoarele:
    a) interviu structurat pe probleme din domeniul securităţii naţionale şi ordinii publice;
    b) lucrare scrisă în specialitatea postului ocupat de către candidat.
    (2) Tematica interviului structurat prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileşte de comisia de examen şi se aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin grija secretarului comisiei, cu 15 zile înainte de data desfăşurării examenului.
    (3) Tema lucrării scrise prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi îndrumătorul ştiinţific al acesteia se propun de candidat şi se aprobă de preşedintele comisiei.
    (4) Lucrarea scrisă prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune de candidaţi la secretariatul comisiei de examen cu cel puţin o zi înaintea desfăşurării examenului.
    ART. 11
    (1) Notarea candidaţilor la examenul pentru obţinerea gradului militar de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană se face cu note de la 10 - maximum la 1 - minimum, astfel:
    a) nota finală a fiecărei probe de examen se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire;
    b) media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor finale obţinute la fiecare probă de examen, cu două zecimale, fără rotunjire.
    (2) În cazul în care, după corectarea lucrării scrise, diferenţa dintre notele acordate este mai mare de un punct, lucrarea se recorectează, în prezenţa tuturor membrilor comisiei, de către preşedintele comisiei, care hotărăşte nota finală.
    (3) Pentru a fi declarat "REUŞIT" la examen, candidatul trebuie să obţină la fiecare probă minimum nota 7,00 şi media generală de minimum 8,00.
    (4) Candidatul poate contesta numai notele obţinute la propria lucrare. Rezultatele obţinute la interviul structurat pe probleme din domeniul securităţii naţionale şi ordinii publice nu pot fi contestate.
    (5) Contestaţiile se depun în scris la secretarul comisiei, în termen de cel mult 24 de ore de la anunţarea rezultatelor, şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
    (6) Contestaţiile se soluţionează în plenul comisiei de examen, iar hotărârea acesteia este definitivă.
    ART. 12
    După finalizarea examenului, DGMRU prezintă ministrului afacerilor interne spre aprobare lista candidaţilor pentru acordarea gradului militar de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană şi proiectul documentaţiei care urmează să fie transmisă Preşedintelui României.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă şi în retragere

    ART. 13
    Gradul de general de brigadă/ general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă - pentru cei din arma marină - se poate acorda, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului afacerilor interne, cu prilejul Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, colonelului/comandorului în retragere care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) este absolvent cu diplomă de licenţă sau echivalentă al instituţiilor militare ori civile de învăţământ superior;
    b) are o vechime ca militar, respectiv poliţist, de cel puţin 30 de ani şi un stagiu de ofiţer în activitate de minimum 7 ani în gradul de colonel/comisar-şef de poliţie, ori comandor;
    c) a fost încadrat cel puţin 4 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de general de brigadă/chestor de poliţie, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă sau superioare şi a fost evaluat în această perioadă cu calificativul de cel puţin "bun";
    d) participă activ la activităţile Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI şi se bucură de prestigiu şi apreciere în rândul membrilor asociaţiei;
    e) nu a fost trecut în rezervă pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
    f) nu a suferit condamnări şi nu a făcut parte din fostele organe de securitate în misiuni de poliţie politică.
    ART. 14
    (1) Generalul în retragere poate fi avansat în gradul următor, dacă în timpul activităţii a fost încadrat cel puţin 2 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad cel puţin egal cu gradul propus.
    (2) Propunerile pentru acordarea gradului de general de brigadă sau înaintarea în gradul de general următor se fac de către comandanţii unităţilor, prin inspectoratele generale/similare şi/sau Consiliul executiv al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI, după caz.
    (3) Unităţile prevăzute la alin. (2) transmit la DGMRU propunerile cu cei care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 13.
    ART. 15
    (1) Gradele de ofiţeri în rezervă/retragere, cu excepţia celor prevăzute la art. 16 alin. (1), se acordă prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu prilejul Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, în baza propunerilor întocmite de unităţile care au în evidenţă astfel de cadre, cu avizul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI, sau a propunerilor asociaţiei, cu avizul favorabil al unităţilor din care au făcut parte şi al inspectoratului general/similar.
    (2) Cadrul militar în rezervă/retragere propus pentru înaintarea în gradul următor trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Inspectoratul general/similar centralizează propunerile formulate potrivit alin. (1) şi le transmit la DGMRU.
    ART. 16
    (1) Pentru acordarea gradului de sublocotenent, subofiţerii în rezervă/ retragere în afara criteriilor prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă parte din Consiliul executiv al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI sau din birourile executive ale filialelor şi să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat ori ai şcolilor echivalente, cu diplomă.
    (2) Nu fac obiectul acordării de grade sau înaintării în gradul următor cadrele militare trecute în rezervă pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, cele care au fost condamnate, chiar dacă a intervenit amnistia, graţierea sau reabilitarea, pentru orice faptă penală, precum şi cele împotriva cărora s-a dispus începerea urmăririi penale.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a veteranilor de război

    ART. 17
    (1) Cadrele militare în retragere, veterani de război, pot fi înaintate în grad, în mod excepţional, cu prilejul Zilei veteranilor de război - 29 aprilie, prin ordin al ministrului afacerilor interne sau decret prezidenţial, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    A. Pentru înaintarea în gradul următor a generalilor:
    a) să fi îndeplinit funcţii de comandanţi de mari unităţi, comandanţi de arme, şefi de mari unităţi centrale;
    b) să ocupe funcţii de conducere în Asociaţia Veteranilor de Război.
    B. Pentru înaintarea în gradul următor a ofiţerilor:
    a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front minimum două luni, continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizările în spitale de campanie, sau să fi îndeplinit misiuni specifice în situaţii operative;
    b) să fi absolvit studii liceale sau echivalente;
    c) să fi absolvit cursurile unei şcoli de ofiţeri activi sau de rezervă;
    d) ofiţerii proveniţi din corpul subofiţerilor, absolvenţi de studii liceale - echivalente - pot fi înaintaţi în grad până la gradul de locotenent-colonel, iar cei cu studii superioare, până în gradul de colonel. Această condiţie se exceptează în cazul înaintărilor în grad prin ordine generale.
    C. Pentru înaintarea în gradul următor a subofiţerilor:
    a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front ori să fi îndeplinit misiuni specifice în situaţii operative;
    b) să aibă studii generale;
    c) să aibă o vechime în ultimul grad de cel puţin 2 ani.
    D. Pentru acordarea gradului de sublocotenent în retragere:
    a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front minimum două luni, continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizările în spitale de campanie, ori să fi îndeplinit misiuni în situaţii operative:
    b) să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în gradul de maistru militar principal sau plutonier adjutant şef;
    c) să participe la activităţile Asociaţiei Veteranilor de Război/filialelor acesteia.
    E. Pentru acordarea gradului de general de brigadă în retragere:
    a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front cu grad de ofiţer minimum 3 luni, continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizările în spitale de campanie, inclusiv cel puţin 4 luni stagiu în executarea unor misiuni specifice în situaţii operative. Fac excepţie veteranii de război decoraţi cu Ordinul "Mihai Viteazul";
    b) să aibă studii superioare militare sau, după caz, studii superioare civile şi sunt absolvenţi ai unei şcoli de ofiţeri activi sau în rezervă;
    c) să fi fost decoraţi cu ordine de război pentru fapte de arme ori să fi fost citaţi prin ordine de zi pe marea unitate sau armată;
    d) să aibă o vechime în gradul de colonel de cel puţin 5 ani;
    e) participă la activităţile Asociaţiei Veteranilor de Război/filialelor acesteia şi se bucură de prestigiu şi apreciere în rândul veteranilor de război;
    f) să nu fi suferit condamnări şi să nu fi făcut parte din fostele organe de securitate, în misiuni de poliţie politică.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. E pct. b), veteranii decoraţi cu unul dintre ordinele: "Mihai Viteazul", "Steaua României" sau "Coroana României".
    ART. 18
    (1) Veteranii de război care au vârsta peste 85 de ani pot fi avansaţi în gradul următor, inclusiv acordarea gradului de sublocotenent sau general în retragere, prin excepţie de la criteriile prevăzute la art. 17, dacă se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
    a) fac parte din organele de conducere ale asociaţiei/filialelor;
    b) au o contribuţie deosebită la organizarea şi funcţionarea asociaţiei/filialei din care fac parte;
    c) au fost victime ale regimului totalitar - arestaţi, condamnaţi, persecutaţi, îndepărtaţi abuziv din rândul cadrelor active;
    d) s-au remarcat pe front prin fapte de arme deosebite;
    e) au fost răniţi în timpul acţiunilor de luptă pe front.
    (2) La avansarea în grad în condiţiile alin. (1), au prioritate cei decoraţi cu ordine şi medalii de război, cei care au fost răniţi, invalizii, marii mutilaţi, voluntarii de război şi veteranii victime ale regimului totalitar, precum şi veteranii cu vârstă înaintată.
    ART. 19
    Propunerile pentru acordarea gradului de general şi înaintarea în gradul următor a generalilor în retragere, veterani de război, se fac în limita numărului stabilit de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi MAI.


    ANEXA 7

               Naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu,
                 suspendarea din funcţie şi trecerea în rezervă
                              a cadrelor militare


    CAP. I
    Norme generale privind naşterea şi modificarea raportului de serviciu şi suspendarea din funcţie a cadrului militar

    SECŢIUNEA 1
    Naşterea şi modificarea raportului de serviciu şi suspendarea din funcţie a cadrului militar

    ART. 1
    Raportul de serviciu al cadrului militar ia naştere odată cu acordarea primului grad militar, prin act administrativ emis potrivit competenţelor de acordare a gradelor militare stabilite prin lege.
    ART. 2
    (1) Raportul de serviciu al cadrului militar se poate modifica prin:
    a) detaşare;
    b) participare la misiuni internaţionale;
    c) împuternicire pe o funcţie de conducere;
    d) transfer;
    e) schimbare din funcţie în cadrul aceleiaşi unităţi sau mutare, la cerere sau în interesul serviciului, în altă unitate;
    f) punere la dispoziţie.
    (2) Modificarea raportului de serviciu prin detaşare, împuternicire şi mutare se poate realiza după finalizarea procedurii disciplinare sau a tutelei profesionale realizate în condiţiile art. 2 lit. a) - c) şi e) din anexa nr. 5 la ordin, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unităţii.
    ART. 3
    Cadrul militar se suspendă din funcţie de drept sau din iniţiativa sa.
    ART. 4
    În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului de creştere a copilului, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, precum şi a suspendării din funcţie, raportul de serviciu al cadrului militar nu poate fi modificat decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia următoarelor situaţii;
    a) postul ocupat a fost desfiinţat ca urmare a reorganizării;
    b) este trimis în judecată sau este judecat de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care este încadrat;
    c) s-a dispus măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu;
    d) s-a dispus măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune, cu interdicţia exercitării profesiei.
    ART. 5
    Pentru scopurile prezentei anexe se pot utiliza state anexă, după cum urmează:
    a) "statul anexă M" care constituie anexă la Statul de organizare al DGMRU;
    b) "statul anexă S", încadrat cu personal care desfăşoară misiuni în afara teritoriului ţării.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Detaşarea

    ART. 6
    (1) Detaşarea cadrului militar constă în schimbarea temporară a locului de muncă în vederea îndeplinirii unor misiuni în cadrul altor unităţi/structuri din MAI, ori la alte instituţii sau autorităţi publice.
    (2) Detaşarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult un an.
    (3) Perioada prevăzută la alin. (2) se poate prelungi, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, până la cel mult 2 ani.
    ART. 7
    (1) Pe timpul detaşării în cadrul altor unităţi/structuri din MAI, cadrul militar rămâne încadrat în funcţia din care a fost detaşat.
    (2) Detaşarea cadrului militar în afara MAI se realizează după numirea în statul anexă "M".
    (3) Detaşarea cadrului militar în afara MAI se poate face, în condiţiile legii, şi fără numirea în statul anexă, situaţie în care unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către cadrul militar anterior detaşării.
    (4) Cadrul militar poate fi detaşat în cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 8
    Încetarea detaşării realizate potrivit art. 7 alin. (2) determină revenirea cadrului militar în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcţie potrivit art. 26.
    ART. 9
    Cadrul militar poate refuza detaşarea dacă se află în una din următoarele situaţii:
    a) graviditate;
    b) îşi creşte singur copilul minor;
    c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat/avizat de structurile medicale ale MAI, face contraindicată detaşarea, raportat la atribuţiile de serviciu şi condiţiile de muncă specifice locului de muncă unde este detaşat;
    d) este singurul întreţinător al familiei;
    e) alte motive personale temeinic justificate.
    ART. 10
    Detaşarea încetează în următoarele situaţii:
    a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;
    b) desfăşurarea activităţii care a impus detaşarea nu mai este necesară;
    c) şeful unităţii în care este încadrat cadrul militar îşi retrage acordul cu privire la detaşarea cadrului militar;
    d) la cererea cadrului militar, când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 9.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Participarea la misiuni internaţionale

    ART. 11
    (1) Participarea cadrului militar la o misiune internaţională care presupune desfăşurarea altor activităţi decât cele corespunzătoare postului, se realizează după numirea în statul anexă "S".
    (2) Încheierea misiunii internaţionale determină revenirea cadrului militar în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcţie potrivit art. 26.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Împuternicirea

    ART. 12
    (1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor unei funcţii prevăzute cu soldă de comandă, pe un post vacant sau pe un post al cărui titular este împuternicit să exercite atribuţiile unei funcţii prevăzute cu soldă de comandă ori nu este prezent în unitate mai mult de o lună, cu excepţia perioadei concediului de odihnă.
    (2) Poate fi împuternicit cadrul militar care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului şi nu se află în curs de cercetare disciplinară sau sub efectul unei sancţiuni disciplinare.
    ART. 13
    Cadrul militar poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, pentru maximum 6 luni, perioadă în care este obligatorie organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului vacant.
    ART. 14
    Împuternicirea încetează în următoarele situaţii:
    a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;
    b) la ocuparea postului;
    c) la revenirea titularului postului;
    d) la solicitarea scrisă, temeinic motivată, a cadrului militar împuternicit;
    e) la iniţiativa persoanei care a dispus-o.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Transferul

    ART. 15
    (1) Transferul cadrului militar se realizează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, la instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (2) Transferul se realizează:
    a) la cererea conducătorului instituţiei la care se transferă;
    b) cu acordul conducătorului instituţiei la care se transferă.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Schimbarea din funcţie şi mutarea

    ART. 16
    Cadrul militar poate fi schimbat din funcţie în cadrul aceleiaşi unităţi sau poate fi mutat într-o altă unitate din cadrul MAI, din aceeaşi localitate sau din altă localitate, cu acordul comandanţilor/şefilor unităţilor cesionare şi cedente, în următoarele situaţii:
    a) în interesul serviciului, cu acordul său;
    b) la cerere.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Punerea la dispoziţie

    ART. 17
    (1) Cadrul militar este pus la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor art. 26, în următoarele situaţii:
    a) ca urmare a desfiinţării postului ocupat, în urma reorganizării unităţii;
    b) când nu poate fi repus în funcţia deţinută anterior, la încetarea motivului numirii într-un stat anexă;
    c) ca urmare a clasării "apt limitat" de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini atribuţiile funcţiei deţinute;
    d) ca urmare a limitării nivelului de acces la informaţii clasificate, din motive neimputabile;
    e) când un alt cadru militar este repus în funcţia deţinută anterior, ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    f) la eliberarea din funcţie, cu acordul său, din motive neimputabile;
    g) pe timpul cât este în captivitate;
    h) în alte cazuri prevăzute de lege.
    (2) Cadrul militar este pus la dispoziţie când este trimis în judecată sau judecat de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care este încadrat.
    (3) Cadrul militar este pus la dispoziţia unităţii din care face parte. Cu acordul său, cadrul militar poate fi pus la dispoziţia altei unităţi.
    ART. 18
    Situaţia cadrului militar pus la dispoziţie se soluţionează astfel:
    a) pentru cadrul militar prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. a) - f), în termen de cel mult 3 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 3 luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne;
    b) pentru cadrul militar prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. g), în termen de cel mult 3 luni de la înapoierea în ţară;
    c) pentru cadrul militar prevăzut la art. 17 alin. (2), atunci când se dispune achitarea, încetarea procesului penal, renunţarea la aplicarea pedepsei, clasarea ori renunţarea la urmărirea penală, precum şi amânarea aplicării pedepsei.
    ART. 19
    (1) Pe perioada punerii la dispoziţie, cadrul militar îndeplineşte acele sarcini şi atribuţii stabilite în scris de şeful unităţii, comunicate sub semnătură.
    (2) Cadrului militar aflat în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (2) i se stabilesc sarcini şi atribuţii de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfăşurare a procesului penal.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Suspendarea

    ART. 20
    Suspendarea din funcţie are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuţiilor de către cadrul militar şi poate interveni de drept sau la iniţiativa cadrului militar.
    ART. 21
    Cadrul militar se suspendă din funcţie de drept în următoarele situaţii:
    a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu:
    b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei;
    c) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) a fost instituită carantina, în condiţiile legii;
    e) forţă majoră;
    f) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
    ART. 22
    (1) Cadrul militar se poate suspenda din funcţie, la iniţiativa sa, în următoarele situaţii:
    a) pe o perioadă de cel mult 4 ani, pentru efectuarea concediilor fără plată, când solicită să îşi urmeze soţia sau soţul trimis în străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, de alte ministere, autorităţi administrative autonome, organe ori alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru îndeplinirea unei misiuni permanente în străinătate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare sau la alte reprezentanţe naţionale, structuri şi comandamente din cadrul organizaţiilor internaţionale din care România face parte, pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
    b) pe o perioadă de cel mult 4 ani, pentru efectuarea concediilor fără plată, când a fost selectat pentru a ocupa un post de expert cu statut de angajat temporar în structurile din cadrul organizaţiilor internaţionale din care România face parte, în baza aprobării ministrului afacerilor interne;
    c) pe o perioadă de cel mult un an, pentru efectuarea concediilor fără plată pentru alte cazuri, temeinic motivate.
    (2) Ministrul afacerilor interne poate aproba prelungirea cu un an a perioadei de suspendare din funcţie, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1).
    ART. 23
    (1) Încetarea suspendării are loc la data prevăzută în actul administrativ, emis în acest scop.
    (2) În situaţia în care în actul administrativ de suspendare nu este prevăzută perioada suspendării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivului care a determinat suspendarea, cadrul militar este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte.
    (3) Cadrului militar suspendat i se retrag lucrările, armamentul şi echipamentele care i-au fost repartizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Dispoziţii comune privind punerea la dispoziţie şi suspendarea

    ART. 24
    La soluţionarea definitivă a cauzei, cadrul militar este repus în funcţia deţinută sau într-una echivalentă, precum şi în toate drepturile avute la data punerii la dispoziţie sau a suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie sau a suspendării, atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal.
    ART. 25
    (1) Atunci când pentru o infracţiune săvârşită din culpă s-a dispus prin hotărâre judecătorească definitivă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori a amenzii, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei, menţinerea în activitate a cadrului militar se analizează la nivelul unităţii din care acesta face parte.
    (2) În situaţia aprobării menţinerii în activitate, cadrul militar este numit în funcţie potrivit art. 26.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Numirea în funcţie şi recunoaşterea unor drepturi

    ART. 26
    Ordinea de prioritate în vederea numirii în funcţie este următoarea:
    a) în funcţia ocupată anterior, dacă este vacantă;
    b) într-o funcţie similară, în unitatea din care face parte;
    c) într-o funcţie similară, în altă unitate;
    d) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în unitatea din care face parte;
    e) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în altă unitate;
    f) într-o funcţie prevăzută cu un grad militar inferior sau superior celui deţinut, în unitatea din care face parte;
    g) într-o funcţie prevăzută cu un grad militar inferior sau superior celui deţinut, în altă unitate.
    ART. 27
    Perioada în care cadrul militar a exercitat atribuţiile unei funcţii de conducere prin împuternicire constituie vechime în funcţii de conducere.

    CAP. II
    Proceduri privind naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea din funcţie şi trecerea în rezervă a cadrelor militare

    SECŢIUNEA 1
    Naşterea raporturilor de serviciu ale cadrelor militare

    ART. 28
    (1) La acordarea primului grad militar, absolventul, precum şi persoana care a dobândit calitatea de cadru militar prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer, depune jurământul militar.
    (2) Jurământul militar este semnat de cadrul militar, de şeful unităţii sau, după caz, de şeful instituţiei de învăţământ, precum şi de către persoanele asistente.
    (3) Refuzul depunerii jurământului militar se consemnează într-un proces-verbal, semnat de persoanele asistente.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modificarea raportului de serviciu şi suspendarea din funcţie

    §1. Dispoziţii comune

    ART. 29
    Modificarea raportului de serviciu şi suspendarea din funcţie a cadrului militar se dispun sau, după caz, se constată, prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. Actul administrativ se comunică/se aduce la cunoştinţa cadrului militar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
    ART. 30
    Decizia privind detaşarea se aduce la cunoştinţa cadrului militar, prezentându-i-se totodată şi situaţiile în care acesta poate refuza detaşarea.

    §2. Procedura detaşării cadrului militar la alte unităţi/structuri din MAI

    ART. 31
    (1) Detaşarea se realizează la solicitarea şefului unităţii în care cadrul militar urmează să îşi desfăşoare activitatea, cu acordul şefului unităţii din care face parte cadrul militar.
    (2) În vederea detaşării cadrului militar, şeful structurii în care cadrul militar urmează să îşi desfăşoare activitatea propune şefului unităţii, printr-o notă de prezentare, demararea procedurilor privind identificarea unui cadru militar care să fie detaşat.

    §3. Procedura detaşării cadrului militar la alte instituţii ori autorităţi publice

    ART. 32
    (1) Detaşarea cadrului militar la alte autorităţi şi instituţii publice se realizează la solicitarea acestora.
    (2) Pentru detaşarea cadrului militar la alte autorităţi şi instituţii publice se prevăd funcţii în statul anexă "M".
    (3) Pentru a fi detaşat, cadrul militar prevăzut la alin. (1) este mutat, cu acordul scris al acestuia, la DGMRU şi se numeşte într-o funcţie prevăzută în Statul anexă "M".
    (4) Detaşarea cadrului militar la alte instituţii ori autorităţi publice se poate face cu acordul scris al acestuia şi fără prevederea unor funcţii în Statul anexă "M". În acest caz, asimilarea funcţiei în care este detaşat cadrul militar se realizează, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi, după caz, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, atunci când detaşarea se face pe o funcţie publică.

    §4. Procedura prelungirii detaşării cadrului militar

    ART. 33
    Detaşarea cadrului militar poate fi prelungită cu aprobarea ministrului afacerilor interne, după parcurgerea în mod corespunzător a procedurii prevăzute la art. 30-32, după caz.

    §5. Procedura privind participarea cadrului militar la misiuni internaţionale

    ART. 34
    Pentru participarea cadrului militar la misiuni internaţionale, acesta este mutat în interesul serviciului la inspectoratul general sau, după caz, la DGMRU şi se încadrează în Statul anexă "S", înfiinţat la nivelul acestor structuri.

    §6. Procedura împuternicirii cadrului militar

    ART. 35
    (1) Împuternicirea se realizează la propunerea şefului nemijlocit care coordonează activitatea postului de conducere.
    (2) Propunerea se materializează într-o notă de prezentare care trebuie să conţină cel puţin următoarele menţiuni:
    a) existenţa postului de conducere vacant sau, după caz, a unui post al cărui titular este împuternicit să exercite atribuţiile unei funcţii prevăzute cu soldă de comandă ori nu este prezent în unitate mai mult de o lună, cu excepţia perioadei concediului de odihnă;
    b) persoana propusă, funcţia deţinută şi unitatea din care face parte;
    c) îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în fişa postului, precum şi menţiuni cu privire la existenţa/inexistenţa unei sancţiuni disciplinare sau la faptul că persoana propusă nu se află în curs de cercetare disciplinară;
    d) acordul scris al cadrului militar;
    e) motivarea propunerii;
    f) perioada pentru care se propune împuternicirea.
    (3) Nota se prezintă persoanei competente să aprobe împuternicirea, care poate dispune cu privire la persoana care urmează a fi împuternicită.
    (4) Pentru posturile de conducere aflate în subordinea nemijlocită a persoanei competente să aprobe împuternicirea, structura de resurse umane prezintă, printr-o notă, fişa postului vacant sau a postului al cărui titular este împuternicit să exercite atribuţiile unei funcţii prevăzute cu soldă de comandă ori nu este prezent în unitate mai mult de o lună, cu excepţia perioadei concediului de odihnă, urmând ca aceasta să dispună cu privire la împuternicirea unui cadru militar.
    ART. 36
    (1) Împuternicirea cadrului militar poate fi prelungită cu aprobarea ministrului afacerilor interne.
    (2) Prelungirea împuternicirii se face în condiţiile alin. (1), după parcurgerea procedurii prevăzute la art. 35 alin. (1) - (3).

    §7. Procedura transferului cadrului militar

    ART. 37
    (1) Cadrul militar poate fi transferat la celelalte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, în condiţiile legii.
    (2) Pentru efectuarea transferului, conducătorul instituţiei la care se transferă solicită, prin scrisoare de transfer, acordul conducătorului ministerului/instituţiei din care face parte cadrul militar. Transferul se realizează cu acordul cadrului militar.
    (3) Pentru efectuarea transferului cu acordul conducătorului instituţiei la care se transferă, cadrul militar depune un raport scris la instituţia la care solicită transferul. Raportul se înaintează, pe cale ierarhică, ministrului afacerilor interne.
    (4) Cadrele militare din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pot fi transferate în unităţile MAI numai după promovarea concursului organizat în acest sens.
    ART. 38
    (1) Aprobarea transferului se realizează de către ministrul afacerilor interne, la propunerea conducătorului unităţii cedente.
    (2) Actul administrativ de transfer se întocmeşte de către DGMRU.
    (3) Data transferului se prevede expres în conţinutul actului administrativ de transfer, avându-se în vedere şi termenul necesar predării gestiunii/lucrărilor.

    §8. Procedura schimbării din funcţie şi a mutării cadrului militar

    ART. 39
    (1) Mutarea şi schimbarea din funcţie a cadrului militar se face pe o funcţie vacantă, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişa postului.
    (2) Mutarea şi schimbarea din funcţie a cadrelor militare se poate face şi dacă posturile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situaţia în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea/schimbarea din funcţie concomitentă a acestora pe posturile vizate, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişele posturilor.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), mutarea cadrului militar în unitatea din care a plecat se poate face şi fără existenţa unui post vacant, la încetarea situaţiilor care au determinat numirea în statul anexă.
    ART. 40
    (1) Schimbarea din funcţie a cadrului militar, în interesul serviciului, se realizează la propunerea şefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare, cu aprobarea şefului unităţii, fie la iniţiativa acestuia din urmă.
    (2) În vederea fundamentării deciziei privind schimbarea din funcţie, şeful unităţii/ şeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaştere a cadrului militar.
    (3) Decizia privind schimbarea din funcţie se ia după obţinerea acordului scris al cadrului militar.
    ART. 41
    (1) Schimbarea din funcţie a cadrului militar, la cerere, se realizează prin raport scris adresat şefului unităţii.
    (2) Raportul, înregistrat la secretariatul unităţii, se transmite structurii de resurse umane pentru a confirma existenţa postului vacant şi îndeplinirea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişa postului.
    (3) Raportul, avizat de şeful structurii la care se solicită mutarea, se prezintă şefului unităţii.
    (4) În vederea fundamentării deciziei privind schimbarea din funcţie, şeful unităţii/şeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaştere a cadrului militar.
    (5) Refuzul privind schimbarea din funcţie se motivează şi se comunică cadrului militar.
    ART. 42
    (1) Mutarea cadrului militar, în interesul serviciului, se realizează la propunerea şefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, cu aprobarea şefului unităţii, fie la iniţiativa acestuia din urmă.
    (2) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, şeful unităţii cesionare poate solicita şefului unităţii cedente acordul de principiu, precum şi transmiterea dosarului personal al cadrului militar. Şeful unităţii/şeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaştere a cadrului militar.
    (3) În situaţia în care a fost adoptată decizia privind mutarea cadrului militar, şeful unităţii cesionare solicită acordul scris al cadrului militar, precum şi al şefului unităţii cedente;
    (4) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condiţiile alin. (3), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, transmite unităţii cesionare motivarea refuzului aprobării mutării.
    ART. 43
    (1) Mutarea cadrului militar, la cerere, se realizează prin raport scris adresat şefului unităţii cesionare. Raportul se înregistrează la secretariatul acestei unităţi.
    (2) Şeful unităţii cesionare poate solicita şefului unităţii cedente acordul de principiu, precum şi transmiterea dosarului personal al cadrului militar.
    (3) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, şeful unităţii cesionare/şeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaştere a cadrului militar.
    (4) În situaţia în care a fost adoptată decizia privind mutarea cadrului militar, şeful unităţii cesionare transmite unităţii cedente raportul de mutare al cadrului militar şi solicită acordul şefului unităţii cedente.
    (5) Unitatea cedentă, în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condiţiile alin. (4), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare, sau, după caz, comunică unităţii cesionare motivele care au stat la baza refuzului mutării.

    §9. Procedura punerii la dispoziţie

    ART. 44
    (1) Punerea la dispoziţie se constată la data luării la cunoştinţă a situaţiilor care au determinat-o şi operează cu data:
    a) constatării imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor funcţiei deţinute, în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. c);
    b) luării la cunoştinţă de către şeful unităţii despre intervenirea uneia din situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d) şi alin. (2);
    c) repunerii altui cadru militar în funcţia deţinută anterior sau reintegrării acestuia, în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. e).
    (2) Punerea la dispoziţie a cadrului militar pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1) se dispune cu data la care acestea intervin.

    §10. Procedura suspendării din funcţie a cadrelor militare

    ART. 45
    (1) Suspendarea din funcţie a cadrului militar, intervenită de drept, se constată prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
    (2) Suspendarea din funcţie a cadrului militar, la iniţiativa sa, se dispune prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
    (3) Solicitările formulate de către cadrul militar privind suspendarea din funcţie se analizează în termen de 10 zile de la înregistrarea acestora la secretariatul unităţii. În situaţia în care persoana competentă nu este de acord cu suspendarea din funcţie, comunică acest aspect cadrului militar, precum şi motivele care au stat la baza refuzului.
    (4) În situaţia în care prin acte normative de nivel superior incidente situaţiilor de suspendare sunt stabilite proceduri speciale, se aplică acestea.

    §11. Alte dispoziţii privind modificarea raporturilor de serviciu ale cadrelor militare şi suspendarea din funcţie

    ART. 46
    Ministrul afacerilor interne sau, după caz, şefii unităţilor aparatului central al MAI/inspectorii generali/similari, avizează propunerile nominale de modificare a raportului de serviciu al cadrului militar în/din aparatul central al MAI, respectiv în/din inspectoratul general/similar.
    ART. 47
    Mutarea cadrului militar declarat "admis" la concursul pentru ocuparea unui post vacant din statul de organizare al altei unităţi decât cea în care este încadrat, se realizează în interesul serviciului, fără acordul şefului unităţii cedente, respectiv fără avizul ministrului afacerilor interne sau, după caz, al şefului unităţii aparatului central al MAI, respectiv al inspectorului general/similar.
    ART. 48
    (1) În situaţia realizării mutării, cadrul militar se numeşte într-o funcţie similară prevăzută cu acelaşi grad militar cu cea ocupată anterior.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), numirea cadrului militar într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare superior celei ocupate anterior se poate realiza ca urmare a mutării la un eşalon superior, cu respectarea gradului militar al funcţiei ocupate anterior.
    (3) La solicitarea sa, cadrul militar poate fi numit, ca urmare a mutării, într-o funcţie prevăzută cu un grad militar inferior celei ocupate anterior.
    ART. 49
    (1) Cadrul militar pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) sau suspendat din funcţie în condiţiile art. 21 lit, a) şi b), nu poate fi mutat.
    (2) În situaţia în care constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) are loc după numirea în funcţie a cadrului militar, acesta este pus la dispoziţie/suspendat, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura trecerii în rezervă a cadrelor militare

    ART. 50
    (1) Trecerea în rezervă are loc în condiţiile legii.
    (2) Trecerea în rezervă la cerere se realizează de la data prevăzută în actul administrativ emis în acest sens sau, în lipsa unei astfel de menţiuni, de la data emiterii acestuia.
    (3) Cadrul militar are obligaţia de a notifica în scris şefului unităţii în care este încadrat intenţia privind trecerea în rezervă prin demisie. Notificarea reprezintă un aviz şi se realizează, cu cel puţin 15 zile calendaristice, în cazul funcţiei de execuţie, respectiv cu cel puţin 30 de zile calendaristice, în cazul funcţiilor de conducere.
    (4) Persoana competentă să emită actul administrativ de trecere în rezervă poate renunţa integral sau parţial la termenul de preaviz prevăzut la alin. (3).
    ART. 51
    Cadrului militar i se comunică actele administrative privind trecerea în rezervă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii sau, după caz, de la data comunicării la unitatea în care acesta este/a fost încadrat.


    ANEXA 8


                   Aprecierea de serviciu a cadrelor militare

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Aprecierea competenţei profesionale individuale şi a conduitei cadrului militar, denumită în continuare apreciere de serviciu, se realizează o dată pe an. Perioada apreciată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face aprecierea, iar în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar, perioada apreciată este corespunzătoare anului de învăţământ.
    (2) Prin excepţie, aprecierea de serviciu se realizează şi pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), în următoarele situaţii:
    a) la acordarea gradului militar următor;
    b) la modificarea raportului de serviciu sau suspendarea din funcţie, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la trecerea în rezervă;
    c) la modificarea raportului de serviciu sau suspendarea din funcţie, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. i) - j) sau art. 87 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al persoanei care are competenţa de a întocmi aprecierea;
    d) în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) - c), atunci când activitatea desfăşurată de cadrul militar este mai mare de 30 de zile.
    (3) Aprecierea de serviciu realizată în condiţiile alin. (1) reprezintă apreciere de serviciu anuală, iar cea realizată în condiţiile alin. (2) reprezintă apreciere de serviciu parţială.
    (4) Cadrului militar i se întocmeşte apreciere de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfăşurată este, cumulat, de cel puţin 6 luni inclusiv.
    (5) În situaţia în care perioada prevăzută la alin. (4) este rezultatul mai multor perioade de activitate profesională însumate, apreciate în condiţiile alin. (2), rezultatul aprecierii de serviciu anuale se stabileşte pe baza punctajului obţinut ca medie ponderată a punctajelor obţinute la aprecierile de serviciu parţiale.
    ART. 2
    (1) Aprecierea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie şi 15 februarie din anul următor perioadei apreciate.
    (2) În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar, aprecierea de serviciu anuală se realizează între 1 octombrie şi 15 noiembrie.
    ART. 3
    (1) Aprecierea de serviciu se întocmeşte de către şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful ierarhic al acestuia. Au competenţe de apreciere a personalului exclusiv şefii care îndeplinesc atribuţiile funcţiilor prevăzute cu soldă de comandă, precum şi persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), ministrul afacerilor interne întocmeşte şi aprobă aprecierea de serviciu pentru şefii/comandanţii instituţiilor/unităţilor/structurilor pe care le coordonează nemijlocit.
    (3) În cazul cadrelor militare care au calitatea de ataşaţi de afaceri interne, aprecierea de serviciu se întocmeşte de către şeful structurii care coordonează activitatea acestora şi se aprobă de secretarul de stat coordonator al activităţilor de reprezentare externă.
    (4) Nu poate realiza aprecierea de serviciu persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu cadrul militar apreciat;
    b) a fost trecută în rezervă în condiţiile art. 85 alin. (1) lit. i)-j) sau art. 87 alin. (1) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), aprecierea de serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de şeful unităţii. Dacă şeful unităţii se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), aprecierea de serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de către şeful ierarhic superior al acestuia.
    ART. 4
    (1) Aprecierea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:
    a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;
    b) legalitatea folosirii competenţelor conferite de funcţie;
    c) nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;
    d) aptitudini personale şi respectarea normelor de etică şi deontologie aplicabile cadrului militar;
    e) aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplineşte atribuţiile funcţiilor prevăzute cu soldă de comandă, capacităţi manageriale demonstrate în îndeplinirea atribuţiilor.
    (2) Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1), în formularul de apreciere de serviciu se prevăd indicatori de apreciere. Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de apreciere se calculează punctajul general.
    (3) În funcţie de punctajul general obţinut cadrului militar i se acordă unul dintre următoarele calificative: "excepţional", "foarte bun", "bun", "corespunzător", "mediocru" sau "necorespunzător".
    (4) Punctajul acordat fiecărui indicator de apreciere, punctajul general, constatările şi concluziile aprecierii de serviciu şi calificativul se consemnează în formularul de apreciere de serviciu.
    ART. 5
    (1) Rezultatul aprecierii de serviciu se aduce la cunoştinţa cadrului militar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.
    (2) Cadrul militar nemulţumit de rezultatul aprecierii de serviciu poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cadrul militar a cărui apreciere de serviciu a fost aprobată de ministrul afacerilor interne se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. În această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai efectuează.
    (4) Contestaţia formulată în condiţiile prevăzute la alin. (2), cu precizarea motivelor contestării şi a argumentelor corespunzătoare, se depune la secretariatul unităţii din care face parte persoana care a aprobat aprecierea.
    (5) Contestaţia, împreună cu formularul de apreciere de serviciu, se înaintează de către şeful care a aprobat aprecierea, în termen de 3 zile lucrătoare, şefului ierarhic superior al acestuia.
    (6) În termen de 2 zile lucrătoare, şeful ierarhic superior prevăzut la alin. (5) numeşte o comisie de soluţionare a contestaţiei formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3, dintre care unul este desemnat preşedinte. Comisia soluţionează contestaţia în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii.
    (7) Modul de soluţionare a contestaţiei se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi se aduce la cunoştinţa cadrului militar în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionare.
    (8) Cadrul militar nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. În această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai efectuează.

    CAP. II
    Metodologia privind aprecierea cadrelor militare

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii introductive

    ART. 6
    Prezenta metodologie instituie norme juridice referitoare la aprecierea de serviciu.
    ART. 7
    (1) Rezultatele aprecierii de serviciu a cadrelor militare se consemnează în formularul de apreciere de serviciu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19 la ordin.
    (2) În situaţia în care în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), se întocmesc mai multe aprecieri de serviciu parţiale, se completează fişa sintetică cu aprecierile parţiale de serviciu şi calificativul final, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 20 la ordin.
    (3) Pentru personalul didactic de predare, precum şi pentru personalul didactic auxiliar, aprecierea de serviciu se poate realiza potrivit procedurilor aplicabile acestor categorii de personal stabilite, prin norme specifice, la nivel naţional.
    (4) Indicatorii de performanţă pentru aprecierea performanţelor profesionale individuale şi a conduitei personalului didactic universitar de predare al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se stabilesc, potrivit prevederilor legale, de către senatul instituţiei de învăţământ superior.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Aprecierea de serviciu a cadrelor militare

    §1. Dispoziţii generale cu privire la aprecierea de serviciu a cadrelor militare

    ART. 8
    Situaţiile în care se întocmeşte apreciere de serviciu anuală sau, după caz, parţială, sunt cele prevăzute la art. 1.
    ART. 9
    (1) Activitatea de apreciere de serviciu este o obligaţie de serviciu a şefilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. 3, care poartă întreaga răspundere pentru obiectivitatea realizării acesteia.
    (2) În vederea realizării unei aprecieri complete şi corecte a cadrelor militare, şeful unităţii, precum şi şeful structurii de resurse umane din cadrul acesteia, au obligaţia să asigure continuitatea cunoaşterii activităţii, conduitei şi potenţialului de dezvoltare profesională a cadrelor militare din subordine, respectiv a cadrelor militare din unităţile pentru care asigură gestiunea resurselor umane.
    ART. 10
    (1) Şeful unităţii, respectiv înaltul funcţionar public şi demnitarul din MAI care au cadre militare în subordine, iau măsuri pentru desfăşurarea următoarelor activităţi de pregătire a aprecierii de serviciu anuale:
    a) emiterea dispoziţiei/ordinului de zi privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de apreciere de serviciu anuală a cadrelor militare;
    b) instruirea personalului care participă la activitatea de apreciere de serviciu a cadrelor militare subordonate;
    c) difuzarea formularelor de apreciere de serviciu a cadrelor militare.
    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează în perioada 1-31 decembrie sau, în situaţia în care cadrul militar apreciat are statut de personal didactic sau didactic auxiliar, în perioada 1-30 septembrie.
    ART. 11
    Rezultatele aprecierii de serviciu susţin activitatea de:
    a) luare a deciziilor privind acordarea gradului militar următor;
    b) stabilire a obiectivelor profesionale de perspectivă şi planificare a carierei;
    c) identificare a nevoilor de formare profesională continuă;
    d) validare a programelor de recrutare, selecţie, încadrare, formare profesională continuă;
    e) înlesnire a dialogului dintre şef şi subordonat în vederea creşterii performanţei profesionale;
    f) acordare a unor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.
    ART. 12
    (1) Calificativele care se acordă cadrelor militare la aprecierea de serviciu sunt:

    a) excepţional E
    b) foarte bun FB
    c) bun B
    d) corespunzător C
    e) mediocru M
    f) necorespunzător N

    (2) Rezultatele aprecierilor de serviciu obţinute de cadrele militare care au efectuat misiuni în străinătate în cadrul unor forţe/structuri multinaţionale/au fost detaşaţi la instituţii/organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii/organisme internaţionale, se echivalează potrivit procedurii stabilite în prezenta anexă.
    (3) Calificativele obţinute la aprecierile de serviciu de cadrele militare detaşate la instituţii sau autorităţi publice din afara MAI, de cadrele militare prevăzute la art. 7 alin. (3), precum şi de cadrele militare provenite din rândul poliţiştilor mutaţi din unităţi de poliţie sau cadre militare transferate de la instituţii militare se echivalează potrivit procedurii stabilite în prezenta anexă.

    §2. Etapele realizării aprecierii de serviciu a cadrelor militare

    ART. 13
    (1) În vederea realizării aprecierii de serviciu anuale sau parţiale se parcurg următoarele etape:
    a) completarea datelor de identificare din formularul de apreciere de serviciu;
    b) stabilirea, de către şeful care are competenţă de întocmire a aprecierii de serviciu, a indicatorilor de apreciere specifici postului, pentru criteriului de apreciere "modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului", în baza atribuţiilor cuprinse în fişa postului, potrivit frecvenţei şi importanţei sarcinilor şi atribuţiilor îndeplinite în perioada apreciată, şi înscrierea lor în formularul aprecierii de serviciu;
    c) planificarea şi desfăşurarea, de către şeful care are competenţă de întocmire a aprecierii de serviciu, a interviului de apreciere realizat potrivit anexei nr. 21 la ordin, precum şi consemnarea în formularul de apreciere de serviciu a unor date şi informaţii culese în această etapă, respectiv a factorilor care au afectat performanţa cadrului militar, solicitările cadrului militar apreciat, precum şi confirmarea studiilor şi a programelor de formare profesională continuă pe care le-a absolvit/la care a participat cadrul militar;
    d) acordarea, de către şeful care are competenţă de întocmire a aprecierii de serviciu, a punctajului pentru fiecare criteriu/indicator de apreciere, calcularea punctajului mediu, a punctajului ponderat, precum şi a punctajului general, respectiv a calificativului general rezultat, care este propus pentru aprobare; înscrierea constatărilor şi concluziilor sintetice, raportat la modul de îndeplinire a criteriilor şi indicatorilor de apreciere, precum şi a aprecierii potenţialului de dezvoltare profesională şi a propunerilor privind evoluţia profesională, potrivit prevederilor din anexa nr. 22 la ordin; transmiterea formularului de apreciere de serviciu completat persoanei cu competenţă de aprobare a aprecierii de serviciu;
    e) analiza, de către şeful care are competenţă de aprobare a aprecierii de serviciu a cadrului militar, a modului de apreciere-realizat de şeful care are competenţă de întocmire a aprecierii, acordarea calificativului general şi înscrierea concluziilor şi recomandărilor cu privire la cadrul militar apreciat în formularul de apreciere de serviciu; modificarea punctajelor acordate de şeful care a întocmit aprecierea şi, după caz, a calificativului general propus de către acesta, în situaţia în care apreciază că aceasta nu corespunde realităţii, potrivit Îndrumarului de completare a formularului de apreciere de serviciu a cadrelor militare, prevăzut în anexa nr. 22 la ordin; transmiterea formularului de apreciere de serviciu completat către şeful care a întocmit aprecierea de serviciu;
    f) comunicarea, de către şeful care a întocmit aprecierea de serviciu, a rezultatului aprecierii şi prezentarea formularului de apreciere de serviciu în vederea luării la cunoştinţă de către cadrul militar apreciat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării; în situaţia în care cadrul militar apreciat nu poate lua cunoştinţă de rezultatele aprecierii de serviciu, formularul de apreciere de serviciu aprobat se păstrează la şeful care a întocmit aprecierea de serviciu, până la data la care încetează situaţia care a condus la imposibilitatea aducerii la cunoştinţă a rezultatului aprecierii;
    g) transmiterea, de către şeful care a întocmit aprecierea de serviciu, după încheierea termenului legal în care cadrul militar apreciat poate formula contestaţie, a formularului de apreciere de serviciu aprobat, la structura de resurse umane care gestionează dosarul personal al cadrului militar apreciat.
    (2) În situaţia în care ministrul afacerilor interne este şeful care are, potrivit legii, competenţa de întocmire a aprecierii de serviciu, a cadrului militar, se desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) şi f) - g), calificativul general propus fiind calificativul general aprobat.
    (3) Cadrului militar care, în perioada apreciată a fost trimis să urmeze programe de formare profesională continuă, i se iau în considerare rezultatele activităţii desfăşurate în această perioadă la aprecierea de serviciu.
    (4) În situaţia în care au fost întocmite mai multe aprecieri de serviciu parţiale, şeful care are competenţă de întocmire a aprecierii de serviciu anuale are obligaţia de a completa, după finalizarea aprecierii de serviciu parţiale fişa sintetică cu aprecierile parţiale de serviciu şi calificativul final, prevăzută în anexa nr. 20 la ordin, potrivit Îndrumarului de completare a formularului de apreciere de serviciu a cadrelor militare, prevăzut în anexa nr. 22 la ordin.
    (5) Cadrul militar nemulţumit de rezultatul aprecierii de serviciu poate formula contestaţie în condiţiile art. 5.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Prevederi cu privire la modul de soluţionare a contestaţiei

    ART. 14
    (1) În situaţia în care cadrul militar apreciat a formulat contestaţie cu privire la rezultatul aprecierii de serviciu, şeful care a aprobat aprecierea de serviciu transmite contestaţia şefului ierarhic superior, însoţită de formularul de apreciere de serviciu a cadrului militar şi fişa postului acestuia.
    (2) Şeful ierarhic superior nominalizează comisia de soluţionare a contestaţiei, denumită în continuare comisie, în conformitate cu prevederile art. 5, stabilind totodată şi cine este preşedintele acesteia.
    (3) Comisia verifică dacă termenul legal de depunere a contestaţiei a fost respectat, precum şi dacă sunt prezentate motivele contestării şi argumentele corespunzătoare.
    (4) În cazul în care se constată formularea contestaţiei cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3), comisia solicită persoanei care a întocmit aprecierea de serviciu şi persoanei care a aprobat-o să întocmească în termen de 3 zile lucrătoare un raport care să cuprindă motivaţia corespunzătoare a propunerii/acordării punctajelor şi calificativelor contestate.
    (5) Cercetarea contestaţiei se realizează pe baza datelor înscrise în formularul de apreciere de serviciu, a fişei postului cadrului militar apreciat, a rapoartelor prevăzute la alin. (4), a interviului realizat de comisie cu cadrul militar care a contestat rezultatul aprecierii şi, dacă este cazul, cu persoanele care au întocmit/aprobat aprecierea, precum şi a oricăror documente în baza cărora comisia îşi poate formula un punct de vedere obiectiv asupra activităţii profesionale şi conduitei avute în perioada apreciată de cadrul militar care a contestat rezultatul aprecierii.
    (6) Contestaţia se soluţionează în termenul prevăzut la art. 5, iar rezultatul cercetării se consemnează într-un proces-verbal şi constă în una dintre următoarele soluţii:
    a) respingerea contestaţiei ca tardiv formulată;
    b) respingerea contestaţiei ca nemotivată;
    c) respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi menţinerea rezultatului aprecierii de serviciu;
    d) admiterea contestaţiei cu precizarea noului calificativ care urmează să fie trecut în formularul de apreciere.
    (7) Procesul-verbal prevăzut la alin. (6), împreună cu documentele prevăzute la alin. (5), se prezintă şefului care a desemnat comisia.
    (8) O copie a procesului-verbal întocmit de comisie, precum şi formularul de apreciere de serviciu, se transmit cadrului militar care a contestat rezultatul aprecierii în vederea luării la cunoştinţă, pe bază de semnătură.
    (9) Documentele întocmite în urma verificărilor se clasează la structura care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea din care face parte cadrul militar apreciat, iar formularul de apreciere şi o copie a procesului-verbal se introduc în dosarul personal al celui în cauză.

    CAP. III
    Analiza activităţii de apreciere de serviciu anuală a cadrelor militare

    ART. 15
    (1) În termen de 15 zile de la finalizarea activităţii de apreciere de serviciu anuală la nivelul fiecărei unităţi MAI se analizează modul în care aceasta s-a desfăşurat.
    (2) Raportul privind rezultatele activităţii de apreciere de serviciu anuală a cadrelor militare, situaţia statistică privind calificativele acordate, tabelul nominal cu personalul apreciat cu calificativul "necorespunzător" şi măsurile propuse se întocmeşte şi se transmite inspectoratului general/similar în termen de 5 zile de la finalizarea activităţii prevăzute la alin. (1).
    (3) Raportul privind rezultatele activităţii de apreciere de serviciu anuală a cadrelor militare, situaţia statistică privind calificativele acordate, tabelul nominal cu personalul apreciat cu calificativul "necorespunzător" şi măsurile propuse, întocmit la nivelul inspectoratului general/similar, se transmite la DGMRU în termen de 10 zile de la finalizarea activităţii prevăzute la alin. (2).
    ART. 16
    La finalizarea activităţilor prevăzute la art. 15 alin. (3), în prima şedinţă a Colegiului MAI, DGMRU prezintă Raportul cu rezultatele activităţii de apreciere de serviciu anuală a cadrelor militare la nivelul MAI şi măsurile propuse.
    ART. 17
    (1) Formularele prevăzute de anexele nr. 19 şi 20 la ordin se asigură de către inspectoratul general/similar pentru unităţile subordonate şi de către DGMRU pentru unităţile din aparatul central al MAI şi subordonate acestora.
    (2) Formularele de apreciere pentru personal didactic şi didactic auxiliar se asigură de către conducerea instituţiilor de învăţământ ale MAI.
    (3) Formularul pentru aprecierea de serviciu a cadrelor militare poate fi completat şi în format electronic.

    CAP. IV
    Echivalarea calificativelor obţinute la aprecierile de serviciu de cadrele militare detaşate la instituţii sau autorităţi publice din afara MAI, de cadrele militare prevăzute la art. 7 alin. (3), precum şi de cadrele militare care provin din rândul poliţiştilor mutaţi din unităţi ale MAI sau cadre militare transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională

    ART. 18
    (1) Cadrului militar detaşat la instituţii sau autorităţi publice din afara MAI, precum şi celui prevăzut la art. 7 alin. (3) li se echivalează calificativul obţinut la aprecierea de serviciu cu unul dintre calificativele echivalente prevăzute la art. 12 alin. (1), în situaţia în care sistemul de apreciere a performanţelor profesionale aplicat cadrului militar de către evaluatorul din cadrul instituţiei/autorităţii publice unde este detaşat cadrul militar cuprinde un număr identic de calificative de apreciere, precum şi o semnificaţie similară.
    (2) În situaţia cadrului militar detaşat la instituţii sau autorităţi publice din afara MAI în care se aplică un sistem de apreciere a performanţelor profesionale ce cuprinde un număr diferit de calificative de apreciere sau/şi o semnificaţie diferită faţă de cele/cea aplicabile/aplicabilă cadrelor militare, unitatea în care acesta este încadrat solicită instituţiei sau autorităţii publice respective procedura de apreciere a performanţelor profesionale individuale, precum şi formularele în baza cărora se realizează aprecierea acestora.
    (3) Procedurile şi formularele de apreciere a performanţelor profesionale individuale, obţinute în condiţiile alin. (2) se transmit, după caz, inspectoratului general/similar în situaţia cadrelor militare încadrate într-o unitate subordonată acestuia, respectiv DGMRU în situaţia cadrelor militare încadrate în unităţile aparatului central şi subordonate acestora, în vederea emiterii dispoziţiei de echivalare a aprecierii obţinute de cadrul militar detaşat la instituţii sau autorităţi publice din afara MAI. Dispoziţia se comunică unităţii în care este încadrat cadrul militar.
    (4) În situaţia cadrelor militare prevăzute la art. 7 alin. (3), în cazul în care se aplică un sistem de apreciere a performanţelor profesionale care cuprinde un număr diferit de calificative de apreciere sau/şi o semnificaţie diferită faţă de cele/cea aplicabile/aplicabilă cadrelor militare, echivalarea calificativelor obţinute la aprecierile de serviciu se realizează potrivit metodologiei de echivalare emise de către instituţiile de învăţământ ale MAI.
    ART. 19
    (1) Cadrului militar provenit din poliţist mutat la instituţii militare i se echivalează rezultatul evaluării de serviciu obţinut în calitate de poliţist, pentru perioada în care calificativul este necesar pentru luarea unor măsuri referitoare la evoluţia în cariera profesională, prin aplicarea unei corecţii de 1,25 la punctajul general aprobat şi transformarea punctajului general astfel calculat în calificativ general, potrivit sistemului de apreciere de serviciu pentru cadrele militare în activitate.
    (2) Rezultatele obţinute se consemnează cu două zecimale după virgulă, fără rotunjire.
    ART. 20
    Echivalarea calificativelor rezultate în urma aplicării dispoziţiilor prezentului capitol se realizează prin act administrativ emis potrivit competenţelor.

    CAP. V
    Echivalarea rezultatelor obţinute la aprecierile de serviciu de cadrele militare care au efectuat misiuni în străinătate în cadrul unor forţe/structuri multinaţionale/au fost detaşaţi la instituţii/organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii/organisme internaţionale, cu calificativele prevăzute la art. 12 alin. (1)

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 21
    (1) Echivalarea rezultatelor obţinute de cadrul militar care a participat la misiuni în străinătate în cadrul unor forţe/structuri multinaţionale/a fost detaşat la instituţii/organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii/organisme internaţionale, pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestora, cu calificativele prevăzute la art. 12 alin. (1), se realizează potrivit dispoziţiilor prezentului capitol.
    (2) Echivalarea asigură transpunerea şi corelarea în mod unitar, corect şi echitabil a calificativelor, punctajelor şi a celorlalte categorii de rezultate finale ale aprecierii performanţelor profesionale individuale acordate cadrelor militare în cadrul misiunilor în străinătate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de echivalare a rezultatelor obţinute la aprecierile de serviciu

    §1. Informarea personalului MAI cu privire la responsabilităţile privind echivalarea aprecierii

    ART. 22
    (1) La plecarea în misiune în străinătate în cadrul unor forţe/structuri multinaţionale, şeful contingentului/responsabilul misiunii din România este informat de inspectorul general/similar sau de şeful unităţii organizatoare a misiunii, după caz, prin grija structurii de relaţii internaţionale, cu privire la prezentele dispoziţii, pentru a lua cunoştinţă de responsabilităţile care îi revin.
    (2) Cadrul militar detaşat în condiţiile legii la instituţii/organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii/organisme internaţionale, este informat de către structura de provenienţă cu privire la responsabilităţile individuale care îi revin.

    §2. Documentarea cu privire la procedura de apreciere aplicabilă pe timpul misiunii/ detaşării

    ART. 23
    (1) La începerea misiunii, şeful contingentului/responsabilul misiunii din România solicită reprezentanţilor misiunii internaţionale documentul oficial care cuprinde procedura de apreciere a performanţelor profesionale individuale a personalului misiunii, precum şi formularele de apreciere, în baza cărora se va realiza aprecierea cadrelor militare.
    (2) Cadrul militar detaşat, în condiţiile legii, la instituţii/organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii/organisme internaţionale are obligaţia de a solicita reprezentanţilor instituţiei/ organismului la care este detaşat, procedura de apreciere a performanţelor profesionale individuale în baza căreia se va realiza aprecierea sa pe perioada cât va fi detaşat şi de a o transmite Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale. Documentele primite se transmit inspectoratului general/similar, respectiv DGMRU în situaţia cadrelor militare încadrate în unităţile aparatului central şi subordonate acestora, pentru care DGMRU asigură gestiunea resurselor umane.
    (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) subzistă pe întreaga durată a misiunii/detaşării, cu privire la eventualele modificări aduse respectivelor proceduri.

    §3. Analiza documentelor de apreciere pe timpul misiunii/detaşării şi întocmirea proiectului de dispoziţie privind modul de echivalare a rezultatelor aprecierii

    ART. 24
    (1) Şeful contingentului/responsabilul misiunii din România efectuează o analiză a documentelor puse la dispoziţie de către reprezentanţii misiunii internaţionale.
    (2) Pe baza analizei şi a concluziilor desprinse, şeful contingentului/responsabilul misiunii din România întocmeşte propuneri privind modul de echivalare a calificativelor generale/finale, a punctajelor ori a celorlalte categorii de rezultate finale ale aprecierii, care pot fi acordate în cadrul misiunii internaţionale, cu calificativele prevăzute la art. 12 alin. (1).
    (3) Propunerile de echivalare a rezultatelor aprecierii cadrului militar care a participat la misiuni în străinătate în cadrul unor forţe/structuri multinaţionale, împreună cu întreaga documentaţie aferentă, se transmit, pe cale oficială, inspectoratului general/similar din care face parte şeful contingentului/ responsabilul misiunii din România sau, după caz, DGMRU, dacă şeful contingentului/responsabilul misiunii face parte din unităţi ale aparatului central sau subordonate acestora, pentru care DGMRU asigură gestiunea resurselor umane.
    ART. 25
    În cazul cadrului militar detaşat, în condiţiile legii, la instituţii/organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii/organisme internaţionale, analiza documentelor şi propunerilor privind modul de echivalare a calificativelor generale/finale, a punctajelor ori a celorlalte categorii de rezultate finale ale aprecierii care pot fi acordate pe perioada detaşării, se realizează de inspectoratul general/similar sau, după caz, de DGMRU, în cazul în care cadrul militar detaşat face parte din unităţi ale aparatului central şi subordonate acestora pentru care DGMRU asigură gestiunea resurselor umane.
    ART. 26
    Structura de resurse umane a inspectoratului general/similar, sau DGMRU, după caz, în urma analizei propunerilor şi a documentaţiei primite, întocmeşte proiectul de dispoziţie/ordin privind modul de echivalare a aprecierilor obţinute de cadrul militar care a efectuat misiuni în străinătate în cadrul unor forţe/structuri multinaţionale sau a fost detaşat, în condiţiile legii, la instituţii/organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii/organisme internaţionale.

    §4. Aprobarea şi comunicarea dispoziţiei de echivalare a rezultatelor aprecierii cadrelor militare

    ART. 27
    (1) Dispoziţia/ordinul privind, modul de echivalare a aprecierilor, pentru fiecare misiune în parte, se aprobă după cum urmează:
    a) de către inspectorul general/similar al inspectoratului general/similar din care fac parte şeful contingentului/responsabilul misiunii din România/cadrul militar detaşat la instituţii/organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii/organisme internaţionale;
    b) de către directorul general al DGMRU în cazul în care şeful contingentului/responsabilul misiunii din România/cadrul militar detaşat la organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii şi organisme internaţionale face parte dintr-o unitate a aparatului central sau subordonată acesteia pentru care DGMRU asigură gestiunea resurselor umane.
    (2) Dispoziţia/ordinul privind modul de echivalare a aprecierilor obţinute de cadrele militare care au efectuat misiuni în străinătate în cadrul unor forţe/structuri multinaţionale sau au fost detaşate, în condiţiile legii, la instituţii/organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii/organisme internaţionale se aprobă pentru fiecare misiune în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea documentelor şi propunerilor privind modul de echivalare a calificativelor generale/finale, a punctajelor ori a celorlalte categorii de rezultate finale ale aprecierii.
    ART. 28
    (1) Ulterior aprobării, dispoziţia/ordinul privind modul de echivalare a aprecierilor se transmite, prin grija emitentului, tuturor structurilor MAI care au avut cadre militare participante la respectiva misiune.
    (2) În baza dispoziţiei/ordinului aprobate/aprobat privind modul de echivalare a aprecierilor obţinute de cadrele militare care au efectuat misiuni în străinătate în cadrul unor forţe/structuri multinaţionale/au fost detaşaţi, în condiţiile legii, la instituţii/organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituţii/organisme internaţionale, inspectorul general/similar sau şeful unităţii emite acte administrative individuale de echivalare a aprecierilor pentru cadrele militare din competenţa de numire, care se comunică acestora.
    ART. 29
    (1) Dispoziţia/ordinul prevăzută/prevăzut la art. 27 poate fi utilizată/utilizat şi în alte situaţii în care, în urma analizei efectuate de către inspectoratul general/similar, prin structurile de resurse umane, sau de către DGMRU pentru unităţile aparatului central şi subordonate acestora, pentru care DGMRU asigură gestiunea resurselor umane, împreună cu şeful contingentului/responsabilul misiunii din România, se constată că nu au survenit modificări în ceea ce priveşte sistemul de apreciere utilizat.
    (2) În această situaţie se întocmeşte o notă prin care se constată aplicabilitatea dispoziţiei/ordinului aprobate/aprobat.
    (3) Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător.

    §5. Utilizarea calificativelor şi a punctajelor acordate urmare a echivalării la aprecierea de serviciu anuală

    ART. 30
    În situaţia în care perioada pentru care cadrele militare care fac obiectul prezentului capitol au fost apreciate în cadrul forţelor/structurilor multinaţionale/instituţiilor/ organismelor internaţionale unde au fost detaşate nu se suprapune cu perioada pentru care se realizează aprecierea de serviciu anuală în MAI, punctajul corespunzător calificativului cu care s-a realizat echivalarea este punctajul maxim asociat acestuia şi se utilizează la calculul punctajului final al aprecierii de serviciu anuală, potrivit prevederilor art. 7 din anexa nr. 22 la ordin.


    ANEXA 9

                   Sistemul de gestiune a datelor de personal


    SECŢIUNEA 1
    Organizarea sistemului de gestiune a datelor de personal

    ART. 1
    (1) Sistemul de gestiune a datelor de personal cuprinde totalitatea procedurilor, metodelor, regulilor privind prelucrarea datelor şi documentelor de personal din domeniul managementului resurselor umane.
    (2) Sistemul de gestiune a datelor de personal este constituit din evidenţa nominală şi evidenţa statistică a cadrelor militare, funcţionarilor publici, personalului contractual, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, veteranilor de război, eroilor martiri şi beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Activităţile de gestiune a resurselor umane se desfăşoară în compartimentele de resurse umane organizate la nivelul unităţilor şi autorităţilor publice.
    (4) Şefii de la toate nivelurile sunt obligaţi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegale.
    (5) Informaţiile, indiferent de mediul de stocare, manual sau electronic, trebuie să fie exacte şi complete, recente şi oportune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evidenţa nominală a personalului în activitate

    ART. 2
    Documentele de evidenţă nominală a diferitelor categorii de personal din MAI sunt, după caz:
    a) dosarul personal;
    b) dosarul profesional;
    c) fişa matricolă;
    d) statul de organizare;
    e) registrul de evidenţă a dosarelor;
    f) registrul de evidenţă a salariaţilor/funcţionarilor publici.
    ART. 3
    (1) Dosarul personal constituie principalul document de evidenţă nominală a cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi personalului contractual şi conţine date cu caracter personal şi profesional. Dosarul personal se întocmeşte în exemplar unic, în termen de 10 zile de la încadrarea în MAI.
    (2) Dosarul personal cuprinde:
    a) fişa matricolă (anexa nr. 23 la ordin);
    b) documente cu caracter personal;
      i) dosarul de recrutare/candidat;
      ii) documentele de atestare a studiilor, în copie legalizată sau certificată pentru conformitate;
      iii) câte o fotografie color cu dimensiunile 9X12 cm în ţinută civilă şi în uniformă militară;
      iv) declaraţia de avere;
      v) declaraţia de interese.
    c) documente cu caracter profesional:
      i) fişele de personal;
      ii) jurământul de credinţă/militar;
      iii) angajamente;
      iv) contractul de muncă, după caz;
      v) documentele de evaluare a activităţii şi a comportamentului personalului/evaluările de serviciu;
      vi) documentele privind participarea la concursurile pentru încadrare din sursă externă ori pentru ocuparea unor posturi/pentru promovare;
      vii) copiile dispoziţiilor/ordinelor de personal;
      viii) fişa postului;
      ix) documentele de promovare a examenelor de grad/capacitate/definitivare în funcţie/ profesie.
    d) anexa, care conţine documente cu privire la:
      i) notele de cunoaştere;
      ii) rezultatele verificărilor în evidenţele operative, precum şi la Serviciul Român de Informaţii;
      iii) plângerile formulate împotriva titularului;
      iv) rapoartele de verificare şi/sau măsurile aplicate;
      v) comunicările instanţelor de judecată;
      vi) dosarele întocmite cu ocazia cercetării titularului pentru săvârşirea unor abateri disciplinare.
    e) fişa inventar a dosarului.
    (3) Actualizarea dosarului personal se face în termen de maximum 5 zile de la producerea unei mutaţii cu privire la datele prevăzute la alin. (2).
    (4) Dosarul personal poate fi consultat, astfel:
    a) titularul poate avea acces la documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-c) şi poate solicita eliberarea unor copii după acestea, în măsura în care nu conţin informaţii clasificate;
    b) şeful/comandantul unităţii în a cărei competenţă/coordonare se află titularul;
    c) şeful şi lucrătorii structurii de resurse umane anume desemnaţi;
    d) ofiţerii cu atribuţii de control, cu ocazia îndeplinirii unei atribuţii de serviciu, precum şi cei desemnaţi în vederea acordării/reînnoirii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate.
    (5) Circuitul dosarelor personale ale personalului în activitate se face astfel:
    a) la absolvirea instituţiilor de învăţământ ale MAI dosarele de candidat se înaintează în termen de 10 zile la unităţile la care aceştia au fost repartizaţi, unde se constituie în dosar personal;
    b) la transferul/mutarea în altă unitate a MAI, dosarele personale cu toate datele actualizate, inclusiv cu condiţiile de muncă, se trimit la noua unitate, în termen de maximum 5 zile de la data primirii ordinului;
    c) la transferul din MAI în alte structuri din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, dosarul personal se trimite noii unităţi numai pe bază de reciprocitate;
    d) la trecerea în rezervă sau în retragere, dosarele personale rămân la unitatea din care a făcut parte cel în cauză. Dosarele personale ale celor care se află în competenţe superioare se trimit la unitatea de care aparţine cel în cauză, odată cu copia (extrasul) de pe dispoziţia/ordinul privind luarea acestei măsuri. Unitatea în evidenţa căreia se află cadrul militar în rezervă completează dosarul de pensie (dacă îndeplineşte condiţiile legale) şi dosarul de rezervist, pe care îl trimite compartimentului organizare, planificare reacţii pentru situaţii de urgenţă şi operaţii (similare) al unităţii împreună cu xerocopia cărţii de identitate şi o fotografie color 3/3 cm, în termen de 30 zile de la primirea ordinului/dispoziţiei de trecere în rezervă (retragere) ori încetarea raportului de serviciu în vederea eliberării livretului militar. După eliberarea livretului militar, dosarul de rezervist se trimite Centrului militar pe raza căruia aceştia au domiciliul stabil.
    ART. 4
    Dosarul profesional constituie principalul document de evidenţă nominală a funcţionarilor publici, iar modul de întocmire şi gestionare a acestuia se realizează conform legislaţiei în vigoare, aplicabile acestei categorii de personal.
    ART. 5
    (1) Fişa matricolă este documentul de evidenţă nominală care cuprinde date cu caracter personal şi profesional.
    (2) Fişa matricolă se întocmeşte, în exemplar unic, pentru toate categoriile de personal, cu excepţia funcţionarilor publici şi însoţeşte titularul pe timpul cât acesta se află în evidenţa MAI.
    (3) Fişa matricolă se actualizează în termen de maximum 5 zile de la producerea unei mutaţii în datele de personal sau profesionale ale titularului.
    (4) Fişa matricolă se poate consulta de către:
    a) ofiţerii cu atribuţii de control, astfel:
      i) pentru personalul din competenţa conducerii ministerului şi a celui din unităţile aparatului central fără structuri de resurse umane, cu aprobarea directorului general al DGMRU;
      ii) pentru celelalte cadre, cu aprobarea şefului/comandantului în a cărui competenţă de numire se află persoanele despre care se solicită date;
    b) ofiţerii cu atribuţii de control, cu ocazia îndeplinirii unei atribuţii de serviciu, precum şi cei desemnaţi în vederea acordării/reînnoirii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate;
    c) membrii consiliilor de disciplină, consiliilor de onoare/judecată;
    d) la transferul/mutarea în altă unitate a ministerului sau în alte structuri din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pe bază de reciprocitate.
    (5) La schimbarea categoriei de personal, fişa matricolă însoţeşte titularul.
    (6) Se pot întocmi extrase din fişa matricolă, care să ateste vechimea în serviciul militar, funcţiile îndeplinite şi calificativele obţinute la evaluările anuale, numai pentru cadrele militare transferate la alte structuri din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale ori la cererea titularului.
    ART. 6
    (1) Statul de organizare este documentul de evidenţă nominală în care se menţionează personalul, posturile prevăzute şi ocupate, precum şi funcţiile corespunzătoare acestora.
    (2) Actualizarea modificărilor de structură se realizează de către compartimentul organizare structuri/similar.
    (3) Menţiunile din statul de organizare privind încadrarea funcţiilor se face de către personalul care are prevăzute în fişa postului atribuţii cu privire la evidenţă.
    (4) Consultarea statelor de organizare se face de către şeful/comandantul unităţii respective şi, ierarhic, pe nivelurile de competenţă şi coordonare.
    ART. 7
    (1) Dosarele personale/profesionale se păstrează în fişete metalice sau camere cu grilaje metalice, de către structurile de resurse umane ce funcţionează pe lângă şeful/comandantul în competenţa căruia se află titularii dosarelor.
    (2) Dosarele personale/profesionale ale personalului de conducere care intră în competenţa ministrului afacerilor interne şi a secretarilor de stat, precum şi cele ale personalului din unităţile aparatului central, care nu au structuri de personal, se păstrează la DGMRU.
    (3) Statele de organizare, registrul de evidenţă a dosarelor personale/profesionale, şi registrele de evidenţă a salariaţilor/funcţionarilor publici se păstrează în fişete metalice sau camere cu grilaje metalice de către structurile de personal în evidenţa cărora se află.
    ART. 8
    Personalul MAI are obligaţia de a aduce la cunoştinţa compartimentelor de resurse umane/personal modificările privind datele personale sau profesionale, în termen de maximum 5 zile de la producerea acestora.
    ART. 9
    (1) Este interzisă comunicarea de date sau transmiterea de documente din dosarul personal/ profesional către persoanele care nu au dreptul de a le cunoaşte.
    (2) Persoanele care au acces sau consultă dosarele personale/profesionale sau fişele matricole, trebuie să posede autorizaţie de acces la informaţii clasificate, cel puţin de nivelul documentelor în cauză şi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal sau profesional, în condiţiile legii.
    (3) Încălcarea, dispoziţiilor alin. (1) şi (2) atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară sau penală a celor vinovaţi.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Evidenţa nominală a cadrelor militare în rezervă sau retragere

    ART. 10
    Documentele de evidenţă nominală ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă/retragere sunt: dosarul personal sau dosarul de rezervist.
    ART. 11
    (1) Pentru cadrele militare în rezervă care provin din cadre militare active, dosarul personal conţine aceleaşi documente întocmite în perioada cât s-au aflat în activitate.
    (2) Pentru celelalte cadre militare din rezervă, dosarul personal se întocmeşte în termen de 60 de zile de la acordarea gradului de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în rezervă, de către compartimentul de personal din unitatea unde au satisfăcut serviciul militar şi cuprinde:
    a) fişa matricolă (Anexa nr. 24 la ordin);
    b) fişa cu rezultatele obţinute la examenul-concurs susţinut la încheierea stagiului de pregătire ca militar cu termen redus sau a convocării de pregătire;
    c) formularul aprecierii de serviciu pentru înaintarea în grad;
    d) certificat privind rezultatele examinării psihologice;
    e) fişa medicală;
    f) copii (xerocopii) de pe actele de studii;
    g) fişa de evidenţă soldaţi-gradaţi pentru cei care au îndeplinit serviciul militar în termen;
    h) o fotografie color, în ţinută civilă, cu dimensiunea de 9 X 12 cm.
    (3) Documentele ce compun dosarul personal al cadrelor militare în rezervă/retragere se înscriu în inventarul dosarului şi se aranjează în ordinea prevăzută la alin. (2).
    ART. 12
    Evidenţa dosarelor personale ale cadrelor militare în rezervă/retragere se ţine de către compartimentul specializat, în registrul destinat în acest scop.
    ART. 13
    Regulile de păstrare, consultare şi manipulare a dosarelor de personal ale cadrelor militare în rezervă/retragere sunt cele stabilite pentru dosarele de personal ale personalului în activitate.
    ART. 14
    Pentru a fi luaţi în evidenţa grupei de rezervă a MAI, la trecerea în rezervă a personalului militar, unitatea din care sunt trecuţi în rezervă întocmeşte şi înaintează dosarul de rezervist structurilor cu atribuţii pe linie de organizare-mobilizare şi operaţii în termen de maximum 30 de zile. După eliberarea livretului militar, dosarul de rezervist se trimite Centrului Militar pe raza căruia acesta are domiciliul stabil.
    ART. 15
    Modificările intervenite în situaţia cadrelor militare în rezervă/retragere, aflate în planurile de mobilizare, vor fi înscrise în fişele ce se păstrează la unităţile care le au în plan, cu ocazia analizării situaţiei încadrării la mobilizare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Evidenţa nominală a veteranilor de război şi a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

    ART. 16
    (1) Documentul de evidenţă nominală a veteranilor de război este fişa de evidenţă.
    (2) Fişa de evidenţă se întocmeşte în 5 exemplare de către compartimentul cu atribuţii de resurse umane din unităţile teritoriale ale inspectoratelor generale/similare, după care se trimite câte un exemplar filialei judeţene a Asociaţiei Veteranilor de Război, Asociaţiei Veteranilor de Război din MAI, inspectoratului general/similar şi DGMRU.
    ART. 17
    (1) Documentele de evidenţă nominală ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: dosarul personal şi registrul de evidenţă.
    (2) Dosarul personal pentru eroii martiri şi răniţii în Revoluţie este întocmit de către lucrătorul desemnat de compartimentul resurse umane/personal din unităţile militare, conform metodologiei stabilite de comisia de specialitate pentru aplicarea Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, constituită la nivelul Guvernului României.
    (3) Evidenţa beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se ţine, pe titluri şi categorii de personal, în registrul de evidenţă constituit în acest scop.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Evidenţa documentelor de legitimare şi acces în unităţile MAI

    ART. 18
    (1) Documentul de legitimare al personalului este legitimaţia de serviciu.
    (2) Legitimaţia de serviciu este documentul oficial care atestă calitatea de cadru militar în activitate, funcţionar public, personal contractual ori soldat sau gradat profesionist.
    (3) Legitimaţiile de serviciu se folosesc pentru declinarea calităţii pe care o are titularul numai în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    (4) Legitimaţiile de serviciu stabilesc, după caz, dreptul posesorului la acces general sau acces limitat în unităţile MAI. Accesul general permite posesorilor intrarea în toate unităţile ministerului. Accesul limitat permite posesorilor intrarea numai în unităţile stabilite prin treapta de acces.
    (5) Insigna de jandarm este însemnul oficial prin care posesorul îşi declină calitatea în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu şi poate fi confirmată, la solicitare, cu legitimaţia de serviciu.
    ART. 19
    Evidenţa documentelor de legitimare se asigură pe bază de registru de către:
    a) DGMRU, pentru unităţile centrale fără compartimente de resurse umane;
    b) structurile de resurse umane din inspectoratele generale, direcţiile generale/similare, pentru personalul propriu;
    c) fiecare unitate cu structură de personal, pentru personalul din subordine;
    d) Tipografia MAI, pentru toate legitimaţiile de serviciu pe care le emite, atât nominal, cât şi numeric, pe arme şi unităţi.
    ART. 20
    Pentru accesul unor reprezentanţi din alte structuri militare sau civile în sediul central al MAI, DGMRU eliberează, în baza solicitărilor scrise ale instituţiilor respective, cu aprobarea directorului general, Permisul de acces limitat.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Evidenţa statistică a resurselor umane

    ART. 21
    (1) Situaţiile statistice se realizează prin prelucrarea datelor şi informaţiilor din evidenţa nominală, manuală sau automată.
    (2) Întocmirea situaţiilor statistice este atribuţia funcţională a structurilor/lucrătorilor de resurse umane conform formularelor şi la termenele stabilite de directorul general al DGMRU.
    (3) Situaţiile statistice, numerice sau nominale, se referă la:
    a) planificarea resurselor umane - se raportează dinamica prognozată şi realizarea acesteia;
    b) motivarea personalului - se raportează recompensele acordate şi sancţiunile aplicate personalului;
    c) personalul cercetat pentru comiterea de infracţiuni - se raportează nominal faptele pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale;
    d) personalul ministerului care a fost victimă a infracţiunii de ultraj - se raportează nominal, cu descrierea faptei;
    e) înaintarea în gradul militar următor - se raportează propunerile personalului aflat în competenţe superioare;
    f) ordine şi decoraţii naţionale - se raportează propunerile de decorare cu ordine şi decoraţii naţionale;
    g) orice alte date dispuse de conducerea ministerului necesare în vederea luării deciziilor manageriale.


    ANEXA 10

                  Condiţiile în care cadrele militare din MAI
                  pot desfăşura şi alte activităţi remunerate
                         în afara programului de lucru

    CAP. I
    Condiţiile cu care cadrele militare din MAI pot desfăşura şi alte activităţi remunerate

    ART. 1
    Cadrul militar poate desfăşura activităţi remunerate în alte domenii de activitate, prin cumul, în condiţiile legii şi ale prezentei anexe, numai dacă:
    a) programul de lucru pentru îndeplinirea noilor atribuţii nu afectează îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de bază deţinute în MAI;
    b) în activitatea desfăşurată nu foloseşte aparatură, materiale, date şi informaţii aflate în folosinţa unităţii din care face parte;
    c) personalul medical prestează gărzi care nu afectează programul de asistenţă medicală al unităţii în care este încadrat:
    d) desfăşoară activităţi lucrative în cadrul altor organizaţii sau societăţi decât cele care furnizează bunuri, execută lucrări ori prestează servicii unităţilor MAI.
    ART. 2
    În situaţia în care este necesară prezenţa în unitate în afara orelor de program a cadrului militar în vederea executării unor misiuni, activităţi, servicii şi sarcini, acesta este obligat să se prezinte, de urgenţă, la unitatea MAI la care este încadrat.

    CAP. II
    Aspecte procedurale referitoare la desfăşurarea altor activităţi remunerate de cadrele militare

    ART. 3
    (1) Cadrul militar care intenţionează să desfăşoare şi alte activităţi remunerate este obligat să solicite aprobarea şefului/comandantului unităţii, printr-un raport scris, care trebuie să cuprindă:
    a) denumirea şi obiectul de activitate al entităţii;
    b) date referitoare la activităţile pe care urmează să le desfăşoare;
    c) programul de lucru;
    d) drepturile şi obligaţiile pe care le are în cadrul entităţii respective;
    e) orice alte date pe care le apreciază că ar fi utile.
    (2) După înregistrare, raportul se depune la structura de resurse umane.
    ART. 4
    (1) Şeful/comandantul unităţii analizează raportul în termen de 20 de zile.
    (2) În situaţia în care, pentru fundamentarea deciziei apreciază necesar, poate solicita informaţii suplimentare, precum şi verificarea, de către şeful nemijlocit al cadrului militar, a aspectelor prezentate în raportul prevăzut la art. 3 alin. (1), ţinând seama de dispoziţiile actelor normative în vigoare şi de cele ale prezentei anexe.
    ART. 5
    În cazul în care şeful/comandantul unităţii, în urma verificărilor, constată că activităţile care urmează a fi desfăşurate contravin prevederilor statutului de cadru militar, nu aprobă raportul. Motivele pentru care raportul nu este aprobat se aduc la cunoştinţa cadrului militar.
    ART. 6
    În cazul intervenirii unor schimbări cu privire la activitatea desfăşurată în condiţiile art. 1, cadrele militare au obligaţia de a informa şeful/comandantul unităţii în termen de 5 zile.


    ANEXA 11

                  Competenţele de gestiune a resurselor umane

    ART. 1
    (1) Competenţa emiterii actelor administrative privind numirea în funcţie, modificarea raportului de serviciu, suspendarea din funcţie şi trecerea în rezervă/retragere a cadrului militar, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se stabileşte altfel, revine:
    a) ministrului afacerilor interne, pentru:
      i) şefii unităţilor aparatului central al MAI şi adjuncţii acestora;
      ii) şefii unităţilor aflate în subordinea/în cadrul MAI şi adjuncţii acestora;
      iii) şefii unităţilor subordonate unor unităţi ale aparatului central al MAI;
      iv) personalul care încadrează cabinetele demnitarilor;
      v) personalul transferat sau detaşat în afara MAI indiferent dacă aceasta din urmă se realizează sau nu prin numirea pe o funcţie prevăzută în statul Anexă "M".
    b) şefilor unităţilor aparatului central al MAI, pentru:
      i) personalul unităţii, cu excepţia personalului care încadrează Statul "M";
      ii) adjuncţii şefilor unităţilor subordonate;
    c) şefilor unităţilor aflate în subordinea/în cadrul MAI, pentru:
      i) personalul unităţii;
      ii) şefii unităţilor aflate în subordinea/în cadrul acestora precum şi adjuncţii acestora;
    d) şefilor unităţilor prevăzute la lit. c) pct. ii), pentru personalul unităţii;
    e) şefilor unităţilor subordonate unor unităţi ale aparatului central al MAI, pentru personalul unităţii.
    (2) În actele administrative prevăzute la alin. (1), atunci când situaţia impune, va fi menţionată în mod expres şi echivalarea gradelor profesionale cu gradele militare, respectiv a gradelor militare cu gradele profesionale.
    ART. 2
    (1) Competenţa emiterii actelor administrative privind menţinerea în activitate şi acordarea dreptului de a purta uniformă revine şefilor care au competenţa de a emite actele administrative privind trecerea în rezervă/retragere.
    ART. 3
    (1) Competenţa emiterii actelor administrative privind acordarea gradelor militare absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, precum şi pentru repartiţia promoţiilor acestora revine:
    a) ministrului afacerilor interne, în cazul ofiţerilor;
    b) şefilor unităţilor aparatului central al MAI şi şefilor unităţilor aflate în subordinea/în cadrul MAI, în cazul maiştrilor militari, subofiţerilor şi al absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea ofiţerilor, care nu promovează examenul de licenţă în prima sesiune organizată în anul absolvirii.
    ART. 4
    Competenţa emiterii actelor administrative privind acordarea gradelor militare, precum şi înaintarea în gradul militar următor, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se stabileşte altfel, revine:
    a) ministrului afacerilor interne, în cazul ofiţerilor;
    b) şefilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) - e), în cazul maiştrilor militari şi subofiţerilor.
    ART. 5
    Competenţa emiterii actelor administrative privind acordarea gradului de sergent major în rezervă absolvenţilor anului I de studiu ai Facultăţii de Pompieri şi ai Facultăţii de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" care, din diferite motive, nu mai continuă studiile, revine directorului general al DGMRU.
    ART. 6
    Competenţa emiterii actului administrativ privind împuternicirea cadrului militar, pentru a exercita atribuţiile unei funcţii prevăzute cu soldă de comandă aflată în structura organizatorică a altei unităţi decât cea în care cadrul militar este încadrat, revine şefului unităţii în al cărei stat de organizare se află postul vacant sau postul al cărui titular este împuternicit să exercite atribuţiile unei funcţii prevăzute cu soldă de comandă ori nu este prezent în unitate mai mult de o lună, cu excepţia perioadei concediului de odihnă.
    ART. 7
    Inspectorul general al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, exercită competenţele de emitere a actelor administrative stabilite pentru şefii unităţilor aflate în subordine/în cadrul inspectoratului general, cu excepţia celor care revin ministrului afacerilor interne potrivit prezentei anexe.
    ART. 8
    Ministrul afacerilor interne aprobă:
    a) documentaţia necesară pentru participarea cadrelor militare la misiuni internaţionale de menţinere a păcii, prevederile art. 1 aplicându-se în mod corespunzător;
    b) documentaţia necesară pentru detaşarea cadrelor militare în afara MAI, indiferent dacă aceasta din urmă se realizează prin numirea pe o funcţie prevăzută în statul "M".


    ANEXA 12


    Serviciu/birou/compartiment: ________________________________
    Grad:__________ Nume:____________ Prenume:___________________
    Funcţia ocupată: ____________________

                                           Data: ________________

                 CHESTIONAR PENTRU ANALIZA POSTULUI

    Acest chestionar are scopul de a contribui la descrierea postului pe care dumneavoastră îl ocupaţi, printr-o "autofotografiere" a principalelor sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi îndeplinite în ultimele 12 luni. Datele completate vor fi avute în vedere la redactarea fişei postului, iar aceasta va influenţa aprecierea rezultatelor profesionale şi evaluarea necesarului de instruire (formare profesională iniţială şi continuă).


┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┐
│1. lucrările (activităţile) pe care le execut│ genul de activitate │ timpul necesar │
│ (în funcţie de numărul lucrărilor/ │(Exemplu: execut, colaborez│ (În procente din totalul │
│ activităţilor îndeplinite, rubricii nr. 1 │ la execuţie, dau │timpului afectat programului│
│ i se vor ataşa noi file) │ consultanţă, decid etc.) │ de lucru, până la 100%) │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────┘    2. Lucrările (sarcinile, îndatoririle, responsabilităţile) care mă solicită cel mai mult:

    3. Lucrările care mi se par inutile (din perspectiva obiectivelor unităţii şi a specificului postului):

    4. Unităţile/compartimentele/persoanele cu care colaborez cel mai des pe linie de serviciu şi cele fără a căror colaborare nu îmi pot îndeplini satisfăcător sarcinile sunt următoarele:

    5. Dificultăţi întâmpinate în îndeplinirea sarcinilor mele (relaţionare, dotare, perfecţionare etc.):

    6. Consider că pentru a-mi îndeplini corespunzător sarcinile de serviciu ar trebui să urmez cursurile de perfecţionare (programe de formare profesională continuă):

    7. Observaţii şi propuneri pentru stabilirea viitoarelor sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi ale postului meu:

    Semnătura: _________________    ANEXA 13

                    FIŞA DE OBSERVAŢIE A SARCINILOR POSTULUI

    Compartimentul ....................
    Denumirea postului ................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Definirea sumară a atribuţiilor postului în cadrul compartimentului/unităţii:│
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Responsabilităţi îndeplinite: │
│1. │
│ │
│2. │
│ │
│3. │
│ │
│4. │
│ │
│5. │
│ │
│6. │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │Documente întocmite│ Conţinutul │periodicitatea│ către cine │
│crt.│ frecvent în │documentului│ întocmirii │ (ce structură) îl │
│ │ îndeplinirea │ │ documentelor │ transmite/de la cine │
│ │ atribuţiilor │ │ │ (ce structură) îl │
│ │ │ │ │ primeşte │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│3. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│4. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│5. │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────────────┘
┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Activităţi şi operaţiuni │ Rolul activităţilor │Cât de frecvent │
│crt.│efectuate de ocupantul postului│ │sunt desfăşurate│
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│4. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│5. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│6. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│7. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│8. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│9. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│10. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│11. │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┘    ANEXA 14


    STRUCTURA FIŞEI POSTULUI:

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Unitatea .................... Caracterul documentului

                                 FIŞA POSTULUI

    A. Identificarea postului
    1. Compartimentul:
    2. Denumirea şi codul postului:
    3. Poziţia postului în statul de organizare:
    4. Relaţii cu alte posturi:
       - relaţii ierarhice/funcţionale/de control/de reprezentare
       - relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale,
         persoane juridice private
    5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

    B. Cerinţele postului
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:
    2. Gradul militar:
    3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
       3.1. pregătire de bază:
       3.2. pregătire de specialitate:
       3.3. alte cunoştinţe:
       3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
       3.5. limbi străine: nivelul de cunoaştere pentru citit/scris/vorbit
    4. Experienţă:
       4.1. vechime în muncă/din care în MAI:
       4.2. vechime în: specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei/
            specialitatea structurii/exercitarea profesiei sau ocupaţiei:
       4.3. vechime în funcţii de conducere:
       4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:
    5. Aptitudini şi abilităţi necesare:
    6. Atitudini necesare/comportament solicitat:
    7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:
    8. Trăsături psihice şi de personalitate:

    C. Condiţii specifice de muncă
    1. Locul de muncă:
    2. Programul de lucru:
    3. Deplasări curente:
    4. Condiţii de muncă:
    5. Riscuri implicate de post:
    6. Compensări:

    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
    Sarcini şi îndatoriri în:
       - munca desfăşurată în fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar; pentru
         fiecare sarcină şi îndatorire, în % din timpul de lucru;
    Responsabilităţi:
       - de planificare:
       - de raportare:
       - de lucru cu publicul:
       - de luare a deciziilor:
       - accesul la informaţii:

    E. Standarde de performanţă asociate postului
    1. Indicatori cantitativi
    2. Indicatori calitativi
    3. Costuri
    4. Timp
    5. Utilizarea resurselor
    6. Mod de realizare

 Şeful/Comandantul unităţii Şeful nemijlocit
 Numele şi prenumele Numele şi prenumele
 Semnătura Data Semnătura Data

                          Şeful şefului nemijlocit
    (adjunctul/locţiitorul şefului/comandantului unităţii, numai dacă acesta
    coordonează potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare/actelor
  normative în vigoare activitatea titularului postului sau a compartimentului
                         în care este prevăzut postul)
                         Numele şi prenumele
                         Semnătura Data

                         Titularul postului
                         Numele şi prenumele
                         Semnătura Data    INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FIŞEI POSTULUI

    1. Reguli generale pentru redactarea fişei postului:
    - se va evita înscrierea informaţiilor care nu sunt strict necesare;
    - se va urmări înţelegerea clară de către ocupantul postului a sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin;
    - se va utiliza un stil direct şi accesibil, cu termeni precişi, pe cât posibil fără a face abuz de termeni tehnici sau neologisme;
    - se vor utiliza fraze simple, cu un minim de complexitate a structurii;
    - se va utiliza persoana a treia singular, timpul prezent, diateza activă (exemplu: dactilografiază lucrările serviciului, avizează planurile şi programele de învăţământ ale şcolilor de subofiţeri etc.).

    2. Fişa postului se completează astfel:


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Rubrica │ Cum se completează │ Exemple │
│ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│caracterul documentului │se înscrie caracterul nesecret/secret de serviciu al fişei │nesecret │
│ │postului │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│A. Identificarea postului│se înscriu datele care identifică/individualizează postul în ansamblul funcţiilor din MAI; datele din acest │
│ │modul se completează după consultarea compartimentului de resurse umane │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│1. compartimentul │se înscrie structura imediat superioară celei din care face │Serviciul funcţii publice şi rezervişti, │
│ │parte postul, precum şi denumirea compartimentului/structurii│ │
│ │(biroului, secţiei, serviciului etc.) în care lucrează │ │
│ │ocupantul postului │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│2. denumirea şi codul │se completează cu datele corespunzătoare înscrise în statul │ofiţer specialist principal - evidenţă personal; │
│postului │de organizare al unităţii şi în sistemul informatic de │ofiţer specialist II psiholog; │
│ │personal; în situaţia în care profesia/ocupaţia cu care este │- codul 243202 (bibliotecar cu studii superioare)│
│ │prevăzut postul este cuprinsă în Clasificarea Ocupaţiilor de │din COR; │
│ │România (COR) se înscrie şi codul prevăzut de aceasta │- codul postului va fi cel utilizat în sistemul │
│ │ │informatic de gestiune a resurselor umane. │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│3. poziţia postului în │se specifică numărul curent al postului în statul de │34 │
│statul de organizare │organizare al unităţii │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│4. relaţii cu alte │se înscriu relaţiile ierarhice (cui se subordonează/pe cine │- se subordonează direct inspectorului general al│
│posturi: │are în subordine)/relaţiile funcţionale (de consultare, │Jandarmeriei Române, are în subordine nemijlocită│
│- relaţii ierarhice/ │îndrumare, avizare etc. pe linie de specialitate, într-un │întregul personal al direcţiei şi în subordine │
│funcţionale/de control/de│anumit domeniu)/relaţiile de control (control de │directă directorii adjuncţii şi compartimentul │
│reprezentare: │specialitate)/relaţiile de reprezentare; de asemenea, se │secretariat; se subordonează funcţional şefului │
│- relaţii cu autorităţi, │notează, dacă este cazul, relaţiile pe care le are ocupantul │DGMRU; │
│instituţii publice, │postului prin natura atribuţiilor de serviciu cu autorităţi, │- îndrumă şi controlează activitatea şefilor │
│organizaţii │instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane │posturilor de jandarmerie montană din ......... │
│internaţionale, │juridice private │ │
│persoane juridice private│ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│5. definirea sumară a │se precizează pe scurt (în una, două fraze) scopul/rolul │conduce compartimentul care coordonează │
│atribuţiilor postului │principal al postului în cadrul compartimentului/unităţii, │activitatea de psihologie la nivelul │
│ │respectiv contribuţia pe care o are la îndeplinirea misiunii │inspectoratului general │
│ │şi atribuţiilor instituţiei │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│B. Cerinţele postului │se întocmeşte ca urmare a analizei postului şi având în vedere prevederile actelor normative în vigoare; │
│ │include rubrici referitoare la condiţiile de studii, vechime, precum şi alte condiţii specifice de ocupare a │
│ │postului │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│1. categoria de personal │se înscrie una (sau mai multe dacă postul este "în │- ofiţer │
│ce poate ocupa postul │alternativă") dintre categoriile: ofiţer, maistru militar, │- subofiţer │
│ │subofiţer, personal contractual, soldat şi grad voluntar │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│2. gradul militar │Se trece limita minimă a gradului militar necesar pentru │- maior │
│ │ocuparea postului, avându-se în vedere prevederile din statul│ │
│ │de organizare al unităţii şi legislaţia în vigoare; pentru │ │
│ │personalul contractual se trec gradul sau treapta │ │
│ │profesională │ │
├─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│3. pregătire - cuprinde rubrici în care se înscriu condiţiile de formare profesională, studii dobândite formal (prin studii şi alte │
│categorii de programe de formare profesională), dar şi nonformal şi informal, precum şi autorizaţiile/atestatele necesare pentru │
│exercitarea atribuţiilor postului │
├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. pregătire de bază │se va înscrie nivelul studiilor, conform prevederilor │- studii superioare de lungă durată sau studii │
│ │statului de organizare, precum şi specializarea/specialitatea│universitare de licenţă (S), absolvite cu diplomă│
│ │ori, după caz, domeniul de studii universitare de licenţă, în│de licenţă sau echivalentă; │
│ │conformitate cu Nomenclatorul domeniilor şi al │- studii superioare de lungă durată sau studii │
│ │specializărilor/programelor de studii universitare, aflat în │universitare de licenţă (S), absolvite cu diplomă│
│ │vigoare; în mod excepţional se prevede, pentru studiile │de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic; │
│ │universitare, şi ramura de ştiinţă ori domeniu fundamental │- studii superioare de lungă durată sau studii │
│ │(de studii),conform aceluiaşi nomenclator. │universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de │
│ │ │licenţă sau echivalentă, în psihologie, │
│ │ │sociologie sau asistenţă socială; │
│ │ │- studii liceale, absolvite cu diplomă de │
│ │ │bacalaureat │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. pregătire de │se înscrie denumirea cursului (cursurilor) de perfecţionare/ │- curs de management de nivel strategic; │
│specialitate │aprofundare, specializare etc. ulterior(oare) dobândirii │- cursul de comandanţi de companie; │
│ │pregătirii de bază, dacă este (sunt) indispensabil(le) │- modulul universitar de pregătire │
│ │îndeplinirii atribuţiilor postului; dacă este necesar se va │psihopedagogică (necesar posturilor de profesori/│
│ │trece şi nivelul pregătirii, diplomele/certificatele de │instructori militari) │
│ │calificare etc. solicitate, durata cursului ş.a.; rubrica în │- curs postuniversitar sau studii universitare de│
│ │ansamblu şi detaliile se completează doar dacă este cazul │master în dreptul muncii sau în management │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. alte cunoştinţe │pentru anumite posturi este suficient ca ocupanţii acestora │cunoştinţe generale cu privire la sistemul de │
│ │să dovedească faptul că posedă anumite cunoştinţe sau/şi că │resurse umane al MAI; psihosociologia muncii şi a│
│ │le pot aplica, fără a fi absolut necesară absolvirea unui │organizaţiilor │
│ │curs/program de pregătire într-o instituţie de învăţământ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│3.4. autorizaţii speciale│se completează doar dacă este cazul/sunt indispensabile │permis de conducere categoriile A-F; autorizaţie │
│pentru exercitarea │îndeplinirii atribuţiilor postului: atestate, calificări │de lucru cu aparatură de măsurare pe bază de │
│atribuţiilor postului │speciale etc. │ultrasunete │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│3.5. limbi străine: │se va nota pentru personalul care necesită cunoştinţe în │- franceză: citit - B1; vorbit - B2 │
│citit/scris/vorbit │domeniul limbilor străine, pentru toate limbile străine │- engleză: STANAG 2 │
│ │necesare la fiecare dintre categoriile: citit, scris, vorbit;│ │
│ │se are în vedere utilizarea Cadrului european comun de │ │
│ │referinţă pentru limbi străine (calificativele A1, A2, B1, │ │
│ │B2, C1, C2) sau normele STANAG 6001 (nivelul 1 = elementar; │ │
│ │2 = satisfăcător/limitat de lucru; 3 = bun/minim │ │
│ │profesionist; 4 = foarte bun/total profesionist; │ │
│ │5 = excelent/bilingv), respectiv STAGPOL │ │
├─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│4. experienţă (cuprinde rubrici în care se înscriu condiţiile de vechime în muncă, instituţie, specialitate, funcţii de conducere, precum│
│şi perioada necesară pentru acomodarea la cerinţele postului); Atenţie! pentru anumite categorii de personal (ex. cadre didactice) sau │
│funcţii sunt stabilite prin actele normative de nivel superior condiţii de vechime pentru ocuparea unor posturi sau funcţii │
├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. vechime în muncă/din│se completează doar dacă este cazul cu: vechimea minimă │- nu este necesară vechime în muncă sau în MAI │
│care în MAI │obligatorie în muncă (fără de care nu poate face faţă │- 1 an vechime în muncă; nu este necesară vechime│
│ │atribuţiilor postului), în număr minim de ani, sau/şi │în MAI; │
│ │vechimea în MAI, dacă este indispensabilă îndeplinirii │ │
│ │atribuţiilor postului; Atenţie! o gamă foarte largă de │ │
│ │posturi nu necesită vechime în muncă │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. vechime în: │- se va completa, exclusiv dacă este o condiţie prevăzută de │- 7 ani vechime în specialitatea studiilor │
│specialitatea studiilor │actele normative în vigoare, vechimea în specialitatea │necesare exercitării funcţiei; │
│necesare exercitării │studiilor necesare exercitării funcţiei (respectiv perioada │- 2 ani vechime în funcţii didactice/de │
│funcţiei/specialitatea │în care a exercitat efectiv, potrivit programului normal de │instructor militar │
│structurii/exercitarea │lucru, atribuţiile unor funcţii prevăzute cu studiile │- nu sunt necesare condiţii suplimentare de │
│profesiei sau ocupaţiei │respective; │vechime │
│ │- se va completa, exclusiv dacă este prevăzută de │ │
│ │reglementările în vigoare ori este indispensabilă │ │
│ │îndeplinirii atribuţiilor postului, vechimea în specialitatea│ │
│ │structurii (exclusiv pentru funcţiile de şef birou/similare │ │
│ │şi şef serviciu/similare), │ │
│ │- se va completa, exclusiv dacă este prevăzută de │ │
│ │reglementările în vigoare ori este indispensabilă │ │
│ │îndeplinirii atribuţiilor postului, vechimea în exercitarea │ │
│ │profesiei ori ocupaţiei;atenţie! pentru o gamă largă de │ │
│ │ocupaţii, posturi sau funcţii sunt stabilite prin acte │ │
│ │normative condiţii de vechime în profesie/ocupaţie/ │ │
│ │specialitate │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. vechime în │se notează pentru toate funcţiile de conducere, în ani, │- nu este necesară experienţă managerială (pentru│
│funcţii de conducere │vechimea minimă obligatorie (fără de care nu poate face faţă │funcţia de şef birou în aparatul central al │
│ │atribuţiilor postului) pe funcţii de conducere/comandă, pe │armei); │
│ │eşaloane şi niveluri (şef de birou, secţie/serviciu etc.); se│- 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale │
│ │vor trece, acolo unde este cazul, mai multe variante; │MAI (pentru funcţiile de director/similare şi │
│ │condiţiile de vechime în funcţii de conducere în MAI, dacă │director adjunct/similare, precum şi cele │
│ │sunt stabilite prin reglementări specifice, se prevăd cu │superioare acestora) │
│ │această expresie │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. perioada pentru │se trece perioada apreciată ca fiind necesară pentru │3-6 luni │
│acomodarea la cerinţele │acomodarea la cerinţele postului/integrarea profesională; în │ │
│postului │cazul posturilor de execuţie, pentru perioada respectivă se │ │
│ │va asigura tutelă/îndrumare profesională din partea şefului │ │
│ │nemijlocit sau/şi a unui tutore profesional; pentru │ │
│ │personalul contractual se trece şi perioada de probă │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│5. aptitudini şi │se vor enumera doar aptitudinile şi abilităţile absolut │aptitudini de conducere (organizatorice, │
│abilităţi necesare │necesare pentru a face faţă atribuţiilor postului; se notează│decizionale, de coordonare, control ...), de │
│ │ce trebuie să poată face ocupantul postului, │planificare, spirit de observaţie: dezvoltare │
│ │îndemânările, priceperile, iscusinţele acestuia; se trec de │foarte bună; de lucru sub presiunea timpului: │
│ │câte ori este posibil următoarele niveluri de dezvoltare: │dezvoltare foarte bună; o bună gândire analitică │
│ │dezvoltare obişnuită; dezvoltare bună; dezvoltare foarte │şi conceptuală; poate să lucreze cu supervizare │
│ │bună; pentru completarea acestei rubrici se consultă │redusă, bun negociator; utilizarea la nivel │
│ │psihologul de unitate, dacă unitatea are încadrat astfel de │satisfăcător a computerului personal │
│ │specialist, precum şi personalul care a absolvit studii de │ │
│ │management general │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│6. atitudini │cum trebuie să se comporte ocupantul postului, ce atitudine │spirit de iniţiativă: dezvoltare bună; capacitate│
│necesare/comportament │trebuie să aibă în mod obligatoriu acesta pentru a-şi │de a lucra în echipă: dezvoltare foarte bună; │
│ │îndeplini atribuţiile profesionale; se vor trece de câte ori │disponibilitate la schimbare │
│ │este posibil calificativele: dezvoltare obişnuită; dezvoltare│ │
│ │bună; dezvoltare foarte bună │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│7. parametri privind │se înscriu doar pentru posturile cu solicitări fizice şi │ │
│starea sănătăţii somatice│psihice intense/deosebite, ex. alpinist de intervenţie │ │
│ │(a se vedea actele normative care reglementează domeniul); │ │
│ │cerinţele specifice vor fi stabilite de către medicul │ │
│ │unităţii, conform metodologiilor de specialitate │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│8. trăsături psihice şi │se înscriu doar pentru posturile cu solicitări fizice şi │ │
│de personalitate │psihice intense/deosebite; cerinţele specifice vor fi │ │
│ │stabilite de către psihologul de unitate/din structurile de │ │
│ │profil ce deservesc unitatea, în funcţie de sarcinile, │ │
│ │îndatoririle şi responsabilităţile postului şi de condiţiile │ │
│ │de muncă specifice │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│C. Condiţii specifice de │se completează ca urmare a rezultatelor analizei postului │
│muncă │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│1. locul de muncă │se trece, dacă este cazul, şi zona de responsabilitate pe │ │
│ │care o deserveşte │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│2. programul de lucru │programul de lucru în număr de ore zilnic, ture etc.; se │- serviciu în ture 12 ore cu 24 ore odihnă; │
│ │completează doar în situaţia în care program zilnic este prin│- serviciu de noapte │
│ │dispoziţie/ordin de zi mai mare de 8 ore sau/şi în afara │ │
│ │orelor de program 08,00 - 16,00 │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│3. deplasări curente │deplasări curente: unde, în ce scop, periodicitatea, durata │controale tematice în unităţi: 510 zile lunar │
│ │medie a unei deplasări │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│4. condiţii de muncă │se înscrie dacă este cazul şi potrivit actelor normative în │expunere la radiaţii electromagnetice │
│ │vigoare: lucrul în condiţii de zgomot crescut/continuu, noxe,│ │
│ │praf, insuficientă lumină, temperatură excesiv de scăzută/ │ │
│ │ridicată, umiditate, expunerea la substanţe chimice, condiţii│ │
│ │igienice improprii, vibraţii, radiaţii etc.; lucrul în │ │
│ │condiţii de izolare, posturi fixe; pentru completarea acestei│ │
│ │rubrici se va consulta compartimentul de inspecţie a muncii, │ │
│ │medicul şi psihologul de unitate │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│5. riscuri implicate de │se notează dacă există/s-au manifestat frecvent situaţii în │ │
│post │care ocupantul postului poate fi (a fost) victima unor │ │
│ │violenţe, dacă este expus riscului de accidente de muncă, │ │
│ │solicitărilor emoţionale intense (contact frecvent cu victime│ │
│ │ale accidentelor, violenţelor etc.), riscului de îmbolnăvire │ │
│ │profesională (datorat expunerii la ...), de infecţii etc.; │ │
│ │pentru completarea acestei rubrici se va consulta medicul şi │ │
│ │(dacă unitatea are încadrat) psihologul de unitate │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│6. compensări │se specifică sporurile salariale şi de concediu de odihnă │- 25% indemnizaţie de dispozitiv, condiţii │
│ │care se acordă în mod legal în urma exercitării activităţilor│speciale de muncă, spor salarial 15%, concediu │
│ │în condiţii deosebite de muncă, risc şi solicitare psihică │suplimentar; │
│ │intensă, precum şi grupa de muncă │- 20% din solda lunară spor pentru activitatea │
│ │ │desfăşurată în localităţi izolate; │
│ │ │spor pentru lucru cu substanţe chimice (laborator│
│ │ │foto): 5% │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│D. Descrierea sarcinilor,│conţinutul acestui modul se întocmeşte de către şeful nemijlocit al ocupantului postului, în funcţie de datele │
│îndatoririlor şi │culese din analiza postului; se are în vedere acordul cu atribuţiile compartimentului/structurii din care face │
│responsabilităţilor │parte/acoperirea tuturor sarcinilor acestuia; descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor │
│postului │fiecărui post se face în ordinea importanţei acestora, a frecvenţei de desfăşurare şi a gradului de încărcare │
│ │cu activitatea/sarcina respectivă; se interzice formula "execută şi alte sarcini" │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│sarcini şi îndatoriri │- munca de fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar; se │săptămânal: coordonează activităţile de educaţie │
│ │completează în ordinea importanţei activităţilor/ │fizică şi cele de cunoaştere a limbilor străine │
│ │atribuţiilor/sarcinilor şi a timpului de lucru alocat; pe cât│desfăşurate în unitate - aproximativ 5 - 10 % din│
│ │posibil se notează, cu aproximaţie, cât la sută din timpul │timpul total de lucru │
│ │total de lucru într-un an calendaristic este alocat de regulă│ │
│ │fiecărei sarcini şi îndatoriri │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│responsabilităţi de │se înscriu în continuarea sarcinilor şi îndatoririlor: │- intervine la aplanarea stărilor conflictuale │
│planificare/raportare/ │responsabilităţile de planificare/raportare/lucru cu │care apar spontan pe timpul patrulării sau la │
│lucru cu publicul/luare a│publicul/luare a deciziilor, alte responsabilităţi, dacă este│care a fost direcţionat de către O.S.; │
│deciziilor/accesul la │cazul, precum şi accesul la informaţii clasificate, conform │- aplică sancţiuni contravenţionale pentru │
│informaţii │reglementărilor legale; se notează pentru fiecare categorie │faptele ce încalcă prevederile │
│ │de responsabilităţi, acolo unde este cazul │Legii nr. 60/1991, republicată. │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│E. Standarde de │completarea acestui modul este facultativă; conţinutul indicatorilor se stabileşte de către şeful nemijlocit al│
│performanţă asociate │ocupantului postului, având în vedere rezultatele analizei postului; se urmăreşte ca pentru aceleaşi categorii │
│postului │de posturi să fie stabiliţi indicatori unitari la nivelul aparatului central al inspectoratelor generale/ │
│ │(similare), precum şi al specialităţilor/domeniilor de activitate comune │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│1. indicatori cantitativi│cât de mult/multe, număr de lucrări/activităţi ce revin │dactilografierea tuturor lucrărilor biroului; │
│ │ocupantului postului │operarea în documentele de evidenţă a │
│ │ │personalului în activitate a tuturor schimbărilor│
│ │ │survenite │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│2. indicatori calitativi │cât de bine, complet sunt îndeplinite atribuţiile; gradul de │lucrări corecte, coerente, aplicabile, │
│ │autonomie faţă de şeful direct etc. │complete... intervenţia şefului direct nu va │
│ │ │depăşi 20% │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│3. costuri │cheltuieli implicate (doar acolo unde este posibilă/uzitată │ │
│ │calcularea acestora) │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│4. timp │când va fi realizat obiectivul, termene de realizare, norma │ │
│ │de timp afectată lucrărilor tip │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│5. utilizarea resurselor │echipamente/utilaje utilizate, resurse aflate la dispoziţie; │computer personal; personalul biroului │
│ │se va specifica nivelul la care trebuie utilizate acestea │ │
│ │pentru realizarea eficientă a atribuţiilor (în procente etc.)│ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│6. mod de realizare │cu aportul/contribuţia cui se vor îndeplini atribuţiile │lucrările se elaborează individual │
│ │postului: individual, în colectiv, în colaborare cu alte │ │
│ │structuri din interiorul sau exteriorul ministerului │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 15
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret
 (inspectoratul general) Ex. nr.
 (unitatea) Nr.

                                                  APROB
                                   (Şeful structurii de resurse umane)

                     AVIZAT
 (Ofiţerul cu atribuţii de formare profesională)

 PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DE TUTELĂ PROFESIONALĂ
 (Persoana/persoanele tutelate)
 (Perioada pentru care este proiectat programul)

 Obiective:
 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

┌────┬───────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │Activitatea │Documente/asigurare│ Data/ora/ │Cine conduce│Observaţii│
│crt.│ │ materială │durata/locul│ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
└────┴───────────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘


    Tutorele profesional (tutorii, pentru programele desfăşurate unitar şi în aceeaşi perioadă la nivelul unităţii, pentru funcţii similare)    ANEXA 16


    Unitatea _______________________

                                    REFERAT

    Numele şi prenumele cadrului militar aflat în perioada de tutelă profesională
    ______________________________________________________________________________

    Categoria, gradul profesional __________________________________

    Compartimentul ___________________________________

    Perioada de tutelă profesională: de la ________ la _______

    Data completării __________________________

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrierea activităţii desfăşurate de cadrul militar aflat în perioada de │
│tutelă profesională: │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Aptitudinile dovedite în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu/ │
│executarea ordinelor: │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Conduita cadrului militar aflat în perioada de tutelă profesională: │
│ │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                   Concluzii:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                  Recomandări:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Numele şi prenumele tutorelui profesional ____________________

 Categoria, gradul profesional _______________________

 Semnătura _______________________________    ANEXA 17


    Unitatea ______________________


                          RAPORT ÎNCHEIERE A TUTELEI PROFESIONALE

    Numele şi prenumele cadrului militar aflat în perioada de tutelă profesională
    _____________________________________________________________________________

    Categoria, gradul militar ______________________________________

    Compartimentul ___________________________

    Perioada de tutelă profesională: de la ________ la _______

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atribuţiile de serviciu prevăzute în fişa postului: │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic/comandantul nemijlocit: │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cursuri de specializare/alte forme de perfecţionare urmate în perioada de │
│tutelă profesională: │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Alte activităţi (articole sau lucrări publicate, comunicări ştiinţifice etc.)│
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrierea activităţii desfăşurate pe parcursul perioadei de tutelă │
│profesională: │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dificultăţi întâmpinate pe parcursul perioadei de tutelă profesională: │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 Data întocmirii __________________

 Semnătura ____________________    ANEXA 18

    Unitatea .......


                         RAPORT DE EVALUARE A PERIOADEI
                             DE TUTELĂ PROFESIONALĂ

    Numele şi prenumele cadrului militar aflat în perioada de tutelă profesională
    .............................................................................
    Categoria, gradul militar .......................
    Compartimentul ..................................
    Perioada de tutelă profesională: de la ......... la ...........
    Data evaluării ..............

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│ Criterii de evaluare │Pondere│Punctaj│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│A: capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, │ │ │
│respectiv de executare a ordinelor primite; adaptabilitatea │ │ │
│şi flexibilitatea în îndeplinirea atribuţiilor │ 60% │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│B: cunoaşterea actelor normative care reglementează domeniul │ │ │
│propriu de activitate │ 10% │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│C: comunicare/uşurinţă în transmiterea ideilor, în scris şi │ │ │
│verbal, fluenţă în scris, incluzând capacitatea de a scrie │ │ │
│clar şi concis; │ 10% │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│D: capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de│ │ │
│a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin │ │ │
│participare efectivă │ 10% │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│E: conduita în timpul serviciului │ 10% │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│Total │ 100% │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

    Calificativ de evaluare ....................

    Propuneri:
    .......................................................................

    Recomandări:
    .......................................................................

    .......................................................................

    .......................................................................

    .......................................................................

    .......................................................................

    .......................................................................    EVALUATOR:
    Numele şi prenumele .........................
    Categoria, gradul militar ...................
    Data întocmirii ................
    Semnătura ..................
    ANEXA 19    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Caracterul documentului:
    Unitatea ....................


                            APRECIERE DE SERVICIU*1)
                    pentru perioada de la ....... la .......

Motivul aprecierii: anuală [] înaintare în gradul următor [] altele (precizaţi): ............

A. Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numele, prenumele tatălui şi prenumele cadrului militar apreciat: ................................
..................... codul numeric: .......................... gradul militar: .................
arma/profilul de muncă: .................... specialitatea: ......................................
compartimentul: ........................ denumirea funcţiei şi data numirii: .....................
studii: ..........................................................................................
data încadrării în MAI: .................. data acordării ultimului grad: ........................
calificative obţinute în ultimii 4 ani:
           ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐
        IV │ │ III │ │ II │ │ I │ │
           └────┘ └────┘ └────┘ └────┘
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 B. Rezultatele activităţii desfăşurate
 ┌────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────────┐
 │Criterii şi indicatori │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ constatări şi concluzii*2) │
 │de apreciere │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼──────────────────────────────────────┤
 │a) Modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi │ │
 │responsabilităţilor înscrise în fişa postului: │ │
 ├───┬────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ │
 │1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │5. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │6. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │7. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │8. │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │9. │b) Legalitatea folosirii │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │competenţelor conferite de │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │funcţie │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴────────────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┼──────────────────────────────────────┤
 │Punctaj a) + b) (75% din │punctaj mediu │ punctaj ponderat= │
 │aprecierea finală) │=/ = │ │
 └────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

 C. Capacităţi profesionale:
 ┌────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────────────────────────┐
 │Criterii şi indicatori de apreciere │ │ │ │ │ │ │ constatări şi concluzii │
 ├────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼──────────────────────────────┤
 │a) Nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, │ │
 │raportat la cerinţele postului │ │
 ├───┬────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼──────────────────────────────┤
 │1. │cunoştinţe de specialitate şi │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │deprinderi necesare îndeplinirii │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │atribuţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │2. │pregătire fizică*3) (nivel: )│ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │3. │trageri cu armamentul din dotare │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼──────────────────────────────┤
 │b) Aptitudini personale şi respectarea normelor de etică │ │
 │şi deontologie │ │
 ├───┬────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ │
 │4. │rezistenţa la stres │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │5. │echilibru emoţional/stăpânire de │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │sine │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │6. │capacitate de comunicare │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │7. │spirit de colaborare │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │8. │flexibilitate în gândire │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │9. │iniţiativă în muncă │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │10.│asumarea responsabilităţii │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │11.│loialitate/angajament faţă de │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │instituţie │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │12.│respectarea eticii şi deontologiei │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │13.│disciplină │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │14.│prestanţă*4) │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴────────────────────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┼──────────────────────────────┤
 │Punctaj a) + b) (25% din aprecierea │punctaj mediu = / = │ punctaj ponderat = │
 │finală)*5) │ │ │
 └────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │c) Aptitudini organizatorice*6)/Capacităţi manageriale │ │
 │demonstrate în îndeplinirea atribuţiilor*7) │ │
 ├───┬────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ │
 │15.│organizarea şi planificarea │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │16.│oportunitatea şi operativitatea │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │deciziilor │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │17.│exercitarea controlului │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │18.│exercitarea autorităţii │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │19.│realizarea unui climat optim de │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │muncă │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │20.│motivarea subordonaţilor │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │21.│capacitate de relaţionare │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │22.│receptivitate la iniţiativele │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │personalului │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
 │23.│inovarea activităţii/adaptare la nou│ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴────────────────────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┼──────────────────────────────┤
 │Punctaj a) + b) + c) (25% din aprecierea│punctaj mediu │ punctaj ponderat = │
 │finală) │ = / = │ │
 └────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ PUNCTAJ GENERAL = │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 D. Studii, programe de formare profesională continuă, stagii de documentare absolvite/efectuate
    în perioada supusă aprecierii şi calificativele obţinute: ...................................
 ................................................................................................

 E. Limbi străine şi nivel de cunoaştere: ......................................................

 F. Recompense şi sancţiuni disciplinare:
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │a. recompense acordate, data şi motivul: │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │b. sancţiuni disciplinare aplicate, data şi motivul: │
 │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 G. Factori care au influenţat performanţa:
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │a. mutări, reorganizări, modificarea atribuţiilor postului etc.: │
 │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │b. starea de sănătate: │
 │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 H. Solicitări ale cadrului militar apreciat privind:
 a. formarea profesională continuă: .............................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 b. desfăşurarea unor noi categorii de activităţi, mutarea în alt post, compartiment sau unitate:
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 c. altele: .....................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................

 I. Potenţialul de dezvoltare şi propuneri ale şefului nemijlocit privind evoluţia profesională:
 a. acordarea gradului militar ..................................................................
 ................................................................................................
 b. participarea la programe de formare profesională continuă: ..................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 c. desfăşurarea unor noi activităţi, mutarea în alt post, compartiment sau unitate: ............
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 d. altele: .....................................................................................
 ................................................................................................

 Calificativul general propus de seful nemijlocit*8):
 ....................................................

 Şeful nemijlocit: gradul, numele şi prenumele: .................................................
           Funcţia, data numirii: ..........................................
           Semnătura: ....................... Data aprecierii: ..............

 J. Concluzii, recomandări şi decizia şefului ierarhic al şefului nemijlocit*9) privind
 calificativul general aprobat:
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Concluzii şi recomandări: │
 │ │
 │ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Calificativul general aprobat: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Şeful ierarhic al şefului nemijlocit:
            Gradul, numele şi prenumele: ........................................
            Funcţia, data numirii: ..............................................

            Semnătura: ..................... Data aprecierii: ...................

 K. Luarea la cunoştinţă a rezultatelor aprecierii:

            Semnătura: ..................... Data: ....................

           Sunt de acord cu rezultatul aprecierii: []
           Nu sunt de acord cu rezultatul aprecierii*10): []

 L. Soluţionarea contestaţiei:
    Rezultatul analizei şi propunerile privind soluţionarea contestaţiei:
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Şeful comisiei de soluţionare a contestaţiei:
            Gradul, numele şi prenumele: ........................................
            Semnătura: ....................... Data .............................

    Luarea la cunoştinţă a rezolvării contestaţiei:
            Semnătura: ....................... Data luării la cunoştinţă: ........

──────────
    *1) se aplică ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor
    *2) pentru detalierea descrierii modului de îndeplinire a unor indicatori se pot ataşa file-anexă la acest formular
    *3) exclusiv pentru grupele de solicitare fizică "accentuată" şi "specială", conform reglementării interne; pentru cadrele militare încadrate la nivelul de solicitare fizică "normală" nu se completează
    *4) pentru cadrele militare în uniformă şi pentru cele care lucrează cu publicul
    *5) se calculează pentru cadrele militare cu funcţii de execuţie
    *6) criteriu pentru ataşaţii de afaceri interne; se evaluează la indicatorii nr. 15, 16, 19, 21 şi 23 de la modulul C
    *7) numai pentru cadrele militare care îndeplinesc atribuţiile funcţiilor prevăzute cu indemnizaţie de comandă
    *8) şeful cu competentă de întocmire a aprecierii de serviciu
    *9) şeful cu competentă de aprobare a aprecierii de serviciu
    *10) procedura de soluţionare a contestaţiei demarează exclusiv în situaţia în care cadrul militar evaluat depune, la secretariatul unităţii din care face parte şeful care a aprobat aprecierea, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a rezultatului aprecierii, o contestaţie motivată cu privire la rezultatele aprecierii
──────────    ANEXA 20

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Unitatea ........... Caracterul documentului:

                          APRECIERE DE SERVICIU
               - fişa sintetică cu aprecierile parţiale
                  de serviciu şi calificativul final -

    A. Date de identificare:
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Numele, prenumele tatălui şi prenumele cadrului militar apreciat: ............
 ........................................ codul numeric: .....................
 gradul militar: ........... arma/profilul de muncă: .... specialitatea: ......
 compartimentul: ....... denumirea funcţiei şi data numirii: ..................
 studii: ......................................................................
 data încadrării în MAI: ............ data acordării ultimului grad: ..........
 calificative obţinute în ultimii 4 ani:
    ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐
 IV │[][][]│ III │[][][]│ II │[][][]│ I │[][][]│
    └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 B. Aprecieri parţiale de serviciu în perioada:

 a) de la ...... la ........, punctaj general = .........
 b) de la ...... la ........, punctaj general = .........
 c) de la ...... la ........, punctaj general = .........
 d) de la ...... la ........, punctaj general = .........
 e) de la ...... la ........, punctaj general = .........
 f) de la ...... la ........, punctaj general = .........
 g) de la ...... la ........, punctaj general = .........

 C. Punctajul final la aprecierea de serviciu = ........... .

 D. Perioada cumulată în care cadrul militar a desfăşurat activitate
 profesională: ..................... .

              Calificativul final*1): .............. .

 Şeful nemijlocit/şeful care are competenţă de întocmire a aprecierii de
 serviciu anuale
 Gradul, numele şi prenumele: ................

     Funcţia, data numirii: .......................

     Semnătura: ........... Data aprecierii: ................

──────────
    *1) Calificativul final reprezintă calificativul anual exclusiv în situaţia în care perioada de activitate profesională desfăşurată de cadrul militar apreciat este, cumulat, de cel puţin 6 luni inclusiv.
──────────


    ANEXA 21

                     Îndrumar de organizare şi desfăşurare
                           a interviului de apreciere

    ART. 1
    Obiectivele interviului de apreciere sunt următoarele:
    a) realizarea unui cadru organizat pentru discutarea de către şeful care are competenţă de întocmire a aprecierii de serviciu, denumit în continuare evaluator, şi cadrele militare apreciate a problematicii supuse aprecierii;
    b) clarificarea unor date privind performanţa profesională, în scopul sporirii acurateţei procesului de apreciere de serviciu;
    c) recunoaşterea rezultatelor activităţii desfăşurate;
    d) clarificarea aşteptărilor pe care le au atât evaluatorii, cât şi cadrele militare apreciate faţă de modul de îndeplinire a atribuţiilor profesionale;
    e) facilitarea autoevaluării cadrelor militare şi dezvoltarea unei imagini de sine realiste;
    f) îmbunătăţirea procesului de comunicare între evaluator şi cadrele militare subordonate;
    g) obţinerea suportului emoţional şi a sprijinului direct din partea evaluatorului;
    h) identificarea factorilor care au influenţat performanţa cadrelor militare;
    i) creşterea motivării şi a satisfacţiei în muncă;
    j) identificarea celor mai potrivite căi pentru dezvoltarea cadrelor militare şi a carierei profesionale a acestora;
    k) lămurirea unor aspecte de natură profesională insuficient cunoscute/clarificate;
    l) eliminarea potenţialelor surse de erori în apreciere şi limitarea, pe cât posibil, a contestării rezultatelor aprecierii.
    ART. 2
    Pregătirea interviului de apreciere cuprinde:
    a) studierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor cadrului militar apreciat, a criteriilor şi indicatorilor de performanţă, precum şi a cerinţelor cuprinse în fişa postului;
    b) înscrierea în formularul de apreciere de serviciu a recompenselor, sancţiunilor, stării de sănătate şi a studiilor, cursurilor de pregătire, stagiilor de documentare absolvite/efectuate în perioada supusă aprecierii;
    c) documentarea cât mai amplă asupra activităţii cadrului militar apreciat;
    d) întocmirea planului general de desfăşurare a interviului; pentru cadrul militar care ridică probleme deosebite în activitatea profesională şi în conduită se va întocmi un plan de interviu individualizat, cu scopul de a identifica cu claritate cauzele care au condus la această stare şi măsurile care pot fi luate pentru remedierea neajunsurilor;
    e) evidenţierea în planul de interviu a aspectelor cuprinse în formularul de apreciere de serviciu care sunt susceptibile de a fi apreciate drept nesatisfăcătoare sau satisfăcătoare ori a celor care pot genera confuzii şi interpretări, respectiv a celor pentru care evaluatorul nu deţine informaţii suficiente pentru apreciere;
    f) planificarea cadrului militar pentru interviu, comunicarea locului, orei şi scopului, cu cel puţin două zile înainte de desfăşurarea acestuia.
    ART. 3
    Desfăşurarea interviului de apreciere se bazează pe următoarele reguli:
    a) Interviul se va desfăşura potrivit atribuţiilor înscrise în fişa postului şi cu luarea în considerare a rezultatelor activităţii, fiind recomandat să nu depăşească, de regulă, 30 de minute.
    b) Pe durata desfăşurării interviului se recomandă imprimarea unui caracter de discuţie relaxată şi încurajarea exprimărilor deschise. Evaluatorul are datoria de a nu se lăsa influenţat de aprecierile altor persoane şi de a aprecia nepărtinitor, fără prejudecăţi şi fără a impune o atitudine de severitate sau indulgenţă inutilă, fiecare criteriu şi indicator cuprins în formularul de apreciere de serviciu.
    c) În desfăşurarea interviului pot fi avute în vedere următoarele aspecte:
    - enumerarea celor mai importante rezultate ale activităţii în perioada... (anului trecut);
    - prezentarea principalelor deficienţe ale activităţii în perioada...;
    - prezentarea factorilor (elementelor) care se consideră că au influenţat, pozitiv, dar şi negativ, performanţa profesională în perioada...;
    - prezentarea eventualelor opinii şi argumente ale cadrului militar apreciat referitoare la ceea ce se poate face în plan profesional în anul următor (individual şi cu sprijinul colegilor sau/şi al şefului nemijlocit) pentru perfecţionarea activităţii proprii şi a structurii din care face parte.
    d) Evaluatorul va oferi cadrelor militare apreciate posibilitatea de a prezenta aspectele pe care le consideră ca fiind relevante pentru activitatea lor.
    ART. 4
    (1) În funcţie de rezultatele concrete ale activităţii profesionale, pregătirea şi conduita profesională a cadrului militar, evaluatorul poate prelua sau adapta următoarele întrebări din lista de mai jos:
    a) Sunteţi mulţumit de rezultatele pe care dumneavoastră le-aţi obţinut în activitatea profesională din anul... /perioada...?
    b) Care sunt aspectele activităţii profesionale de care nu sunteţi mulţumit?
    c) Ce consideraţi că ar trebui făcut pentru îmbunătăţirea lor?
    d) Care consideraţi că sunt factorii (elementele) care au influenţat, pozitiv, dar şi negativ, performanţa dumneavoastră profesională în perioada... Motivaţi!
    e) Dar performanţa... serviciului/compartimentului/unităţii? Motivaţi!
    f) Consideraţi că deţineţi cunoştinţele şi deprinderile necesare postului dumneavoastră?
    Dacă la această întrebare se apreciază că persoana nu deţine cunoştinţele şi deprinderile necesare postului, se pun întrebările:
    - Ce consideraţi că ar trebui să faceţi dumneavoastră pentru perfecţionarea propriului nivel de cunoştinţe şi dobândirea deprinderilor profesionale necesare?
    - Dar unitatea (compartimentul... din care faceţi parte) ce ar trebui să facă în acest sens?
    g) Care consideraţi că este cea mai accentuată calitate personală a dumneavoastră? Motivaţi alegerea făcută! (dacă nu a fost amintită nici una dintre calităţile personale prevăzute în formularul de apreciere, se vor aminti de către evaluator în mod obligatoriu toate aspectele cuprinse în formularul de apreciere care sunt susceptibile de a fi apreciate drept excepţionale).
    h) Care consideraţi că este cea mai puţin accentuată calitate personală a dumneavoastră? Motivaţi alegerea făcută! (se va proceda ca la punctul anterior; se vor aminti de către evaluator în mod obligatoriu toate aspectele cuprinse în formularul de apreciere care sunt susceptibile de a fi apreciate drept necorespunzătoare sau mediocre).
    i) Care consideraţi că este cea mai accentuată capacitate managerială (de şef/comandant) a dumneavoastră? Motivaţi alegerea făcută! (întrebarea se va pune numai cadrului militar cu funcţii de conducere, procedând ca la punctele referitoare la calităţile personale).
    j) Care consideraţi că este cea mai puţin accentuată capacitate managerială (de şef/comandant) a dumneavoastră? Motivaţi alegerea făcută! (se va proceda ca la punctul anterior).
    k) Ce aşteptaţi dumneavoastră pentru anul următor în plan profesional?
    - Ce doriţi să faceţi personal pentru obţinerea unor rezultate mai bune în activitate?
    - Care ar trebui să fie pentru aceasta sprijinul colegilor sau al structurii de conducere/comandă?
    l) Ce alte solicitări profesionale sau personale aveţi, dintre cele care ar putea fi rezolvate de unitate sau de alte structuri ale MAI?
    (2) În funcţie de context pot fi puse şi alte întrebări, cum ar fi:
    a) În ce măsură starea dumneavoastră de sănătate a influenţat îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi rezultatele pe care le-aţi obţinut?
    b) Cum puteau fi prevenite abaterile disciplinare pe care le-aţi săvârşit?


    ANEXA 22

                    Îndrumar de completare a formularului de
                   apreciere de serviciu a cadrelor militare

    CAP. I
    Semnificaţia rubricilor şi modul de completare a formularului de apreciere de serviciu

    ART. 1
    Completarea formularului de apreciere de serviciu a cadrelor militare se realizează în rubricile prevăzute de acesta după cum urmează:

 ┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
 │Rubrica │Cum se completează/aspecte avute în vedere │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │perioada de la ___ la ____ │Exemplu: în cazul aprecierii anuale se trece │
 │ │"de la 01.01.2016 la 31.12.2016" │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │motivul aprecierii... │în cazurile prevăzute se marchează cu un │
 │ │X căsuţa corespunzătoare, iar la "altele" │
 │ │se precizează în spaţiul punctat situaţia │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │A. Date de identificare │Se completează pe baza datelor din │
 │ │documentele de evidenţă a personalului │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │numele, prenumele tatălui şi │se completează cu majuscule numele şi │
 │prenumele cadrului militar │prenumele cadrului militar; │
 │apreciat │ex.: PRICOP Emil IOAN │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │codul numeric personal │ex.: 1671208332143 │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │gradul militar │maior │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │arma/profilul de muncă │suport şi administrativ │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │specialitatea │financiar │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │compartimentul │se trece denumirea din statul de organizare a│
 │ │unităţii: ex. "Biroul drepturi salariale" │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │denumirea funcţiei şi data │se înscrie denumirea funcţiei conform │
 │numirii │prevederii din statul de organizare, iar la │
 │ │data numirii: ziua, luna, anul; ex.: of. │
 │ │sp. I - 17.02.2008; of. sp. pr. I (consilier │
 │ │juridic) - 01.08.2015 │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │studii │se trece denumirea celei/celor mai înalte │
 │ │forme de învăţământ absolvite, precum şi, │
 │ │dacă este cazul, a instituţiilor de │
 │ │învăţământ militar/de poliţie; nu se înscriu │
 │ │cursurile de carieră sau programele de │
 │ │formare profesională continuă │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │data încadrării în MAI │data încadrării, în cifre (ziua, luna, anul):│
 │ │15.08.2001; pentru structurile preluate de │
 │ │MAI/predecesoarele acestuia de la Ministerul │
 │ │Apărării Naţionale ori de la alte instituţii │
 │ │din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine │
 │ │Publică şi Securitate Naţională (ex. │
 │ │unităţile de grăniceri, structurile de │
 │ │apărare civilă) se trece anul încadrării în │
 │ │respectivele structuri │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │data acordării ultimului grad │data acordării gradului în cifre (ziua, luna,│
 │ │anul): 01.12.2010 │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │calificative obţinute în │se trec în căsuţe iniţialele calificativelor │
 │ultimii 4 ani: │cu majuscule, în ordine de la calificativul │
 │IV, III, II, I │acordat în urmă cu 4 ani spre cel acordat în │
 │ │anul anterior; │
 │ │ex., pentru anul 2015: IV (2011)[B]; III │
 │ │(2012)[FB]; II (2013)[B]; I (2014)[FB] │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │B. Rezultatele activităţii │se apreciază rezultatele efective ale │
 │desfăşurate │activităţii, în funcţie de sarcinile, │
 │ │îndatoririle şi responsabilităţile înscrise │
 │ │în fişa postului, de celelalte misiuni │
 │ │îndeplinite, precum şi legalitatea folosirii │
 │ │competenţelor conferite de funcţie; pentru │
 │ │fiecare indicator se notează în căsuţa │
 │ │corespunzătoare aprecierii un "X" │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │B. a) 1. - 8. modul de │se înscriu pentru fiecare rubrică de la │
 │îndeplinire a sarcinilor, │B. a) 1. la B. a) 8. cele mai reprezentative │
 │îndatoririlor şi │sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi │
 │responsabilităţilor înscrise │înscrise în fişa postului, cele care au │
 │în fişa postului │ponderea cea mai mare în activitatea │
 │ │desfăşurată, în raport de specificul fiecărei│
 │ │specialităţi, ocupaţii, loc de muncă etc.; │
 │ │pentru cadrul militar care a avut atribuţii │
 │ │de tutore profesional se alocă o rubrică │
 │ │distinctă pentru aprecierea acestei │
 │ │activităţi; pentru posturile de deservire │
 │ │sau auxiliare prevăzute cu funcţii de │
 │ │execuţie (ex.: conducător auto) se înscriu │
 │ │cel puţin 5 indicatori │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │B. b) legalitatea folosirii │se apreciază modul general de desfăşurare │
 │competenţelor conferite de │a activităţii în conformitate cu atribuţiile │
 │funcţie │şi responsabilităţile funcţiei, în limitele │
 │ │de competenţă ce derivă din fişa postului, │
 │ │actele de delegare a competenţei care i se │
 │ │aplică în mod expres, actele normative şi │
 │ │procedurile aplicabile, precum şi din │
 │ │statutul de cadru militar; fundamentarea │
 │ │juridică a soluţiilor propuse, dacă este │
 │ │cazul │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │C. Capacităţi profesionale │are în vedere aprecierea unui set de │
 │ │cunoştinţe, aptitudini, abilităţi, │
 │ │comportamente şi atitudini profesionale, │
 │ │importante pentru îndeplinirea atribuţiilor │
 │ │profesionale, fără însă a le corela în mod │
 │ │direct cu rezultatele efective ale │
 │ │activităţii profesionale; reflectă │
 │ │"capabilităţile" cadrului militar, utilizate │
 │ │sau nu eficient şi eficace în activitatea │
 │ │profesională în perioada apreciată; grupează │
 │ │indicatori în următoarele submodule: │
 │ │a) cunoştinţe şi deprinderi specifice │
 │ │cerinţelor postului; b) calităţi personale; │
 │ │c) capacităţi manageriale │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │C. a) Nivelul cunoştinţelor şi│se apreciază nivelul general al cunoştinţelor│
 │deprinderilor specifice, │şi deprinderilor profesionale (inclusiv │
 │raportat la cerinţele postului│pregătirea fizică şi rezultatul tragerilor cu│
 │ │armamentul din dotare), importante pentru │
 │ │îndeplinirea atribuţiilor, fără însă a le │
 │ │corela în mod direct cu rezultatele efective │
 │ │ale activităţii profesionale; se are în │
 │ │vedere faptul că deprinderile cunoştinţele şi│
 │ │profesionale sunt utilizate mai mult sau mai │
 │ │puţin eficient şi eficace în activitatea │
 │ │profesională în perioada apreciată │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │cunoştinţe de specialitate │nivelul pregătirii teoretice de specialitate │
 │ │corespunzătoare cerinţelor postului; se au în│
 │ │vedere rezultatele verificărilor periodice/ │
 │ │anuale la pregătirea profesională, precum şi,│
 │ │după caz, publicarea unor lucrări de │
 │ │specialitate, preocupările ştiinţifice şi │
 │ │tehnice în legătură cu exercitarea profesiei │
 │ │etc. │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │deprinderi practice necesare │se apreciază abilitatea/deprinderea de a │
 │îndeplinirii atribuţiilor │rezolva practic atribuţiile ce-i revin │
 │ │cadrului militar apreciat, de a întocmi/ │
 │ │redacta documentele de lucru, de a folosi │
 │ │proceduri/tehnici de lucru specifice, de a │
 │ │utiliza mijloacele/tehnica din dotare, de a │
 │ │găsi soluţii la problemele noi de muncă etc.;│
 │ │indicatorul se apreciază fără corelare cu │
 │ │rezultatele concrete ale activităţii │
 │ │desfăşurate în perioada apreciată │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │pregătire fizică │se înscrie rezultatul aprecierii pregătirii │
 │ │fizice, exclusiv pentru cadrul militar │
 │ │încadrat în grupele de solicitare fizică │
 │ │"accentuată" şi "specială", conform reglemen-│
 │ │tării interne de specialitate; pentru cadrul │
 │ │militar încadrat în cele două grupe de │
 │ │solicitare fizică care este scutit pentru o │
 │ │perioadă de timp de la desfăşurarea unor │
 │ │activităţi fizice se va prevedea perioada de │
 │ │timp şi categoria de activităţi pentru care │
 │ │este scutit de efort fizic │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │trageri cu armamentul din │se au în vedere rezultatele obţinute │
 │dotare │la tragerile cu armamentul din dotare, în │
 │ │timpul anului şi la verificările periodice/ │
 │ │anuale; │
 │ │echivalarea calificativelor obţinute la │
 │ │trageri cu punctaje se face potrivit normelor│
 │ │de specialitate în vigoare │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │C. b) Aptitudini personale şi │se apreciază o serie de aptitudini personale,│
 │respectarea normelor de etică │relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor, │
 │şi deontologie aplicabile │fără însă a le corela în mod direct cu │
 │cadrului militar │rezultatele efective ale activităţii │
 │ │profesionale, precum şi modul de respectare a│
 │ │normelor de etică şi deontologie aplicabile │
 │ │cadrului militar; se are în vedere faptul că │
 │ │aptitudinile sunt utilizate mai mult sau mai │
 │ │puţin eficient şi eficace în activitatea │
 │ │profesională în perioada apreciată, iar │
 │ │comportamentul etic şi deontologic se poate │
 │ │răsfrânge sau nu asupra rezultatului efectiv │
 │ │al activităţii cadrului militar în perioada │
 │ │apreciată │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │rezistenţa la stres │capacitatea de a face faţă/a-şi îndeplini │
 │ │sarcinile, atribuţiile şi misiunile în │
 │ │condiţii de solicitare psihică şi/sau fizică │
 │ │intense; capacitatea de adaptare la │
 │ │situaţiile generatoare de stres şi │
 │ │gestionarea eficientă a acestora │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │echilibru emoţional/stăpânire │aptitudinea de a se comporta echilibrat, fără│
 │de sine │excese sau izbucniri emoţionale │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │capacitate de comunicare │abilităţile de comunicarea verbală, fluenţă │
 │ │în vorbire, comunicare în scris │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │spirit de colaborare │disponibilitatea de colaborare cu colegii din│
 │ │compartimentul unde îşi desfăşoară │
 │ │activitatea, precum şi cu cei din alte │
 │ │unităţi/structuri pentru îndeplinirea │
 │ │atribuţiilor │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │flexibilitate în gândire │mobilitatea gândirii, capacitatea da a face │
 │ │faţă situaţiilor noi, de a se acomoda la │
 │ │acestea şi de a impune/prelua soluţiile cele │
 │ │mai potrivite/eficiente, indiferent de │
 │ │provenienţa acestora │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │iniţiativă în muncă │propune, organizează sau începe acţiuni la │
 │ │locul de muncă, în legătură cu îndeplinirea │
 │ │atribuţiilor de serviciu, antrenând după sine│
 │ │şi pe alţii │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │asumarea responsabilităţii │capacitatea de a evalua consecinţele │
 │ │acţiunilor proprii şi de a-şi asuma │
 │ │răspunderea pentru efectele acestor acţiuni/ │
 │ │inacţiuni │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │loialitate/angajament faţă de │îndeplinirea cu cinste, corectitudine şi │
 │instituţie │devotament a atribuţiilor, îndatoririlor şi │
 │ │sarcinilor de serviciu │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │respectarea eticii şi │comportamentul şi conduita etică şi │
 │deontologiei profesionale │deontologică în timpul serviciului, dar şi în│
 │ │afara acestuia, cinstea, corectitudinea │
 │ │profesională etc. │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │disciplină │măsura în care respectă ordinele, normele şi │
 │ │regulamentele incidente activităţii; │
 │ │atitudinea faţă de starea disciplinară în │
 │ │general, reflectată şi în recompensele şi │
 │ │sancţiunile acordare, respectiv aplicate │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │prestanţă │imaginea dată de înfăţişarea, atitudinea, │
 │ │comportamentul său demn în relaţiile cu │
 │ │şefii, subordonaţii, colegii, cetăţenii şi de│
 │ │grija acordată ţinutei; se apreciază în mod │
 │ │obligatoriu pentru cadrele militare în │
 │ │uniformă şi pentru cele care lucrează cu │
 │ │publicul │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │C. c) aptitudini │modulul se referă exclusiv la cadrele mili- │
 │organizatorice/ capacităţi │tare care îndeplinesc funcţii de conducere │
 │manageriale demonstrate în │(inclusiv cei care a fost împuterniciţi în │
 │îndeplinirea atribuţiilor │funcţii de conducere) şi cuprinde indicatori │
 │ │generali de apreciere a aptitudinilor şi │
 │ │atitudinilor manageriale, demonstrate în │
 │ │îndeplinirea atribuţiilor; pentru ataşaţii de│
 │ │afaceri interne sau ofiţerii de legătură se │
 │ │apreciază criteriul "aptitudini │
 │ │organizatorice", căruia îi sunt asociaţi │
 │ │următorii indicatori: organizarea şi │
 │ │planificarea activităţilor, oportunitatea şi │
 │ │operativitatea deciziilor, realizarea unui │
 │ │climat optim de muncă, capacitate de │
 │ │relaţionare şi inovarea activităţii/adaptare │
 │ │la nou. │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │organizarea şi planificarea │manifestarea spiritului de ordine şi a │
 │activităţilor │prevederii în îndeplinirea atribuţiilor │
 │ │specifice postului; promptitudinea, │
 │ │consecvenţa şi acurateţea în organizarea şi │
 │ │planificarea muncii; capacitatea de analiză │
 │ │şi stabilire a căilor, mijloacelor, │
 │ │responsabilităţilor şi termenelor de │
 │ │realizarea a obiectivelor structurii pe care │
 │ │o conduce │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │oportunitatea şi │corectitudinea şi rapiditatea luării │
 │operativitatea deciziilor │deciziilor în situaţii normale sau deosebite;│
 │ │uşurinţa de realizare a operaţiilor gândirii │
 │ │(analiză, sinteză, comparaţie, generalizare │
 │ │şi abstractizare); realismul, luciditatea, │
 │ │cântărirea obiectivă a argumentelor pro şi │
 │ │contra în luarea deciziilor, flexibilitatea │
 │ │şi adaptarea la noile contexte decizionale │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │exercitarea controlului │consecvenţa şi calitatea verificării │
 │ │realismului previziunii, justeţei deciziei, │
 │ │eficacităţii organizării, planificării şi │
 │ │desfăşurării activităţilor proprii şi a │
 │ │subordonaţilor; capacitatea de a utiliza │
 │ │rezultatele controlului pentru reglarea │
 │ │sistemului condus │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │exercitarea autorităţii │efectul convingător şi dinamizator pe care îl│
 │ │imprimă deciziile sale; măsura în care │
 │ │hotărârile pe care le ia sunt înţelese, │
 │ │acceptate şi îndeplinite fără rezerve de │
 │ │subordonaţii şi colaboratorii săi; │
 │ │capacitatea şi disponibilitatea de a delega │
 │ │din autoritate │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │realizarea unui climat optim │încurajarea comunicării deschise; │
 │de muncă │conducerea prin exemple şi asumarea │
 │ │responsabilităţii personale; înţelegerea │
 │ │nevoilor subordonaţilor; crearea unui mediu │
 │ │de lucru lipsit de temeri; recunoaşterea/ │
 │ │recompensarea obiectivă/corectă a │
 │ │realizărilor individuale şi ale echipei etc. │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │motivarea subordonaţilor │preocuparea pentru folosirea optimă a │
 │ │pârghiilor motivaţionale, crearea condiţiilor│
 │ │optime de lucru, asigurarea la timp a │
 │ │drepturilor legale privind salarizarea, │
 │ │echipamentul şi hrana etc., folosirea justă/ │
 │ │principială a sistemului drepturilor │
 │ │disciplinare etc. │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │capacitate de relaţionare │se apreciază capacitatea de a dezvolta │
 │ │legături profesionale în vederea comunicării │
 │ │interpersonale şi organizaţionale în cadrul │
 │ │colectivului de muncă, cu celelalte structuri│
 │ │ale unităţii, cu instituţiile care concură la│
 │ │realizarea actului profesional, cu cetăţenii/│
 │ │comunitatea (comunicarea în ambele sensuri) │
 │ │etc. │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │receptivitate la iniţiativele │acceptarea iniţiativelor, deschiderea, │
 │personalului │operativitatea receptării, verificării şi │
 │ │punerii în practică a iniţiativelor │
 │ │subordonaţilor; recunoaşterea iniţiativelor │
 │ │creatoare; stimularea în colectivul de muncă │
 │ │pe care îl conduce a spiritului de │
 │ │observaţie/sesizare şi înlăturare a golurilor│
 │ │de eficienţă etc. │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │inovarea activităţii/adaptare │îmbunătăţirea tehnicilor de planificare, │
 │la nou │organizare şi control a activităţii │
 │ │compartimentului/subordonaţilor; capacitatea │
 │ │de sesizare a nevoilor şi identificarea │
 │ │mijloacelor de soluţionare a acestora; │
 │ │simplificarea procedurilor de lucru; │
 │ │orientarea consecventă asupra priorităţilor │
 │ │a ceea ce trebuie schimbat şi urgentarea │
 │ │schimbărilor etc., adaptarea la nou în ceea │
 │ │ce priveşte atribuţiile de serviciu │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │constatări şi concluzii │în spaţiul din dreapta se notează │
 │(rubrică corespondentă │constatările, concluziile şi recomandările │
 │criteriilor şi indicatorilor │privind activitatea cadrului militar apreciat│
 │de apreciere de la modulele B.│în corelaţie cu modul de apreciere a │
 │şi C.) │indicatorilor şi criteriilor de apreciere, │
 │ │argumentele acordării punctajului maxim şi │
 │ │minim, precum şi alte observaţii, concluzii │
 │ │privind rezultatele activităţii profesionale │
 │ │etc.; pentru notări suplimentare se │
 │ │completează file anexă care fac parte │
 │ │integrantă din formularul de apreciere a │
 │ │cadrului militar │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │D. Studii, programe de formare│se completează cu datele existente la │
 │profesională continuă, stagii │nivelul structurii de resurse umane cu │
 │de documentare absolvite/ │privire la participarea cadrului militar, în │
 │efectuate în perioada supusă │perioada apreciată, la studii, programe de │
 │aprecierii şi calificativele │formare profesională continuă, stagii de │
 │obţinute │documentare; se verifică cu ocazia │
 │ │interviului de apreciere │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │E. Limbi străine şi nivel de │se chestionează cadrul militar apreciat cu │
 │cunoaştere: │privire la nivelul de cunoaştere a limbilor │
 │ │străine, pentru citit, vorbit, scris │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │F. Recompense şi sancţiuni │se completează cu datele existente la nivelul│
 │disciplinare: │structurii de resurse umane cu privire la │
 │a. recompense acordate, data │recompense acordate şi sancţiuni disciplinare│
 │şi motivul: │aplicate; cu ocazia interviului de apreciere │
 │b. sancţiuni disciplinare │se abordează şi acest subiect │
 │aplicate, data şi motivul: │ │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │G. Factori care au influenţat │se completează cu datele existente la nivelul│
 │performanţa: │compartimentului structural din care face │
 │a. mutări, reorganizări, │parte/structurii de resurse umane cu privire │
 │modificarea atribuţiilor │la mutări, reorganizări, modificarea │
 │postului etc. │atribuţiilor postului etc.; se completează de│
 │b. starea de sănătate: │medicul de unitate conform metodologiei │
 │ │specifice, cu precizarea nivelului de │
 │ │aptitudine din punct de vedere medical pentru│
 │ │îndeplinirea atribuţiilor postului │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │H. Solicitări ale cadrului │se completează cu datele culese din interviul│
 │militar apreciat privind: │de apreciere │
 │a. formarea profesională │ │
 │continuă: │ │
 │b. desfăşurarea unor noi │ │
 │categorii de activităţi, │ │
 │mutarea în alt post, │ │
 │compartiment sau unitate: │ │
 │c. altele: │ │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │I. Potenţialul de dezvoltare │se completează de şeful cu competenţă de │
 │şi propuneri ale şefului │întocmire a aprecierii, după desfăşurarea │
 │nemijlocit privind evoluţia │interviului de apreciere şi calcularea │
 │profesională: │punctajului general propus, astfel încât să │
 │a. înaintarea în gradul │reflecte măsurile finale propuse de şeful │
 │militar │nemijlocit/şeful cu competenţă de întocmire │
 │b. participarea la programe │a aprecierii de serviciu cu privire la │
 │de formare profesională │dezvoltarea cadrului militar │
 │continuă: │ │
 │c. desfăşurarea unor noi │ │
 │activităţi, mutarea în alt │ │
 │post, compartiment sau │ │
 │unitate: │ │
 │d. altele: │ │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │Calificativul general propus │se stabileşte potrivit art. 2 - 5 din │
 │de şeful nemijlocit: │prezenta anexă │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │J. Concluzii, recomandări şi │în situaţia în care şeful ierarhic al şefului│
 │decizia şefului ierarhic al │nemijlocit, respectiv şeful cu competenţă de │
 │şefului nemijlocit privind │aprobare a aprecierii este de acord cu │
 │calificativul general aprobat:│punctajele acordate criteriilor şi │
 │Concluzii şi recomandări: │indicatorilor de apreciere, menţine │
 │Calificativul general aprobat:│calificativul general propus de şeful │
 │Şeful ierarhic al şefului │nemijlocit/şeful cu competenţă de întocmire a│
 │nemijlocit: │aprecierii şi îl înscrie în rubrica alocată │
 │ │calificativului general aprobat; în situaţia │
 │ │în care nu este de acord cu unul sau mai │
 │ │multe punctaje acordate criteriilor şi │
 │ │indicatorilor de apreciere, le modifică cu │
 │ │cerneală/pastă de culoare roşie şi semnează │
 │ │în dreptul fiecărui indicator/criteriu │
 │ │modificat, iar ulterior recalculează │
 │ │punctajele medii, punctajele ponderate şi │
 │ │punctajul general şi acordă, dacă este cazul,│
 │ │noul calificativ general; totodată, îi │
 │ │spaţiul alocat se înscriu concluzii cu │
 │ │privire la modul de îndeplinire a │
 │ │atribuţiilor şi la capacităţile │
 │ │profesionale ale cadrului militar apreciat, │
 │ │precum şi recomandări referitoare la │
 │ │activitatea profesională viitoare şi la │
 │ │dezvoltarea cadrului militar apreciat │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │K. Luarea la cunoştinţă a │în spaţiul alocat cadrul militar apreciat │
 │rezultatelor aprecierii: │semnează de luarea la cunoştinţă a aprecierii│
 │ │de serviciu şi marchează cu X în rubrica │
 │ │aferentă acordului/dezacordului cu rezultatul│
 │ │aprecierii de serviciu │
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │L. Soluţionarea contestaţiei: │se completează în situaţia în care cadrul │
 │ │militar a contestat rezultatul aprecierii de │
 │ │serviciu, în conformitate cu prevederile │
 │ │art. 5 alin. (2) din Anexa nr. 8, de către │
 │ │şeful comisiei de soluţionare a contestaţiei;│
 │ │cadrul militar apreciat semnează în spaţiul │
 │ │rezervat de luarea la cunoştinţă a │
 │ │soluţionării contestaţiei │
 └──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘    CAP. II
    Stabilirea calificativului de apreciere

    ART. 2
    Stabilirea punctajului pentru fiecare indicator de apreciere
    Cadrul militar este notat de către evaluator la indicatorii de apreciere prevăzuţi la modulele "B" şi "C" din formular cu un punctaj cuprins între maximum 1 şi minimum 6, astfel:
    a) 1 punct este echivalent cu acordarea calificativului "excepţional" - cadrul militar s-a situat la indicatorul respectiv/ansamblul activităţii profesionale, în toate cazurile peste nivelul cerinţelor/capacităţilor profesionale înscrise în fişa postului respectiv;
    b) 2 puncte = "foarte bun" - cadrul militar s-a situat deseori peste nivelul cerinţelor postului şi constant la nivelul acestora;
    c) 3 puncte = "bun" - cadrul militar s-a situat în unele cazuri peste nivelul cerinţelor postului şi în alte cazuri la nivelul acestora;
    d) 4 puncte = "corespunzător" - cadrul militar s-a situat în majoritatea cazurilor la nivelul cerinţelor postului şi uneori sub nivelul acestora;
    e) 5 puncte = "mediocru" - cadrul militar s-a situat în unele cazuri la nivelul cerinţelor postului şi deseori sub nivelul acestora;
    f) 6 puncte = "necorespunzător" - cadrul militar s-a situat în mod constant sub nivelul cerinţelor postului.
    ART. 3
    Calcularea punctajului mediu
    (1) După acordarea punctajului la fiecare indicator apreciat se calculează separat media punctajelor pentru modulul "B" şi pentru modulul "C". De exemplu, pentru modulul "B" din formularul de apreciere, suma punctelor acordate de persoana cu competenţă de întocmire a aprecierii de serviciu a cadrului militar, precum şi, după caz, de persoana cu competenţă de aprobare a aprecierii de serviciu a cadrului militar, denumite în continuare evaluator, la cei 9 indicatori de apreciere este 27; 27 împărţit la 9 este egal cu 3,00; pe coloana din mijloc, la ultima linie a tabelului ce aparţine modulului "B" se va nota "punctaj mediu 27/9 = 3,00".
    (2) Rezultatele tuturor calculelor se consemnează cu două zecimale după virgulă, fără rotunjire.
    ART. 4
    Calcularea punctajului ponderat
    (1) Întrucât modulul "B" contribuie cu 75% la calcularea punctajului general, punctajul ponderat pentru acest modul se calculează după formula: media punctajului modulului "B" înmulţită cu 0,75; Ex: 2,80 x 0,75 = 2,10; pe ultima linie a tabelului ce aparţine modulului "B" se va nota: "punctajul ponderat = 2,10".
    (2) Pentru modulul "C", punctajul ponderat = media punctajului modulului "C" lit. a) şi b) X 0,25, pentru funcţii de execuţie, iar pentru funcţii de conducere/comandă = media punctajului modulului "C" lit. a), b) şi c) X 0,25; Ex: 2,00 (media punctajului) x 0,25 (factorul de ponderare) = 0,50 (punctajul ponderat); aceste cifre se înscriu în spaţiul rezervat modulului "C", după lit. b) pct. 14, pentru cadrele militare cu funcţii de execuţie şi după lit. c) pct. 23, pentru cadrele militare cu funcţii de conducere.
    ART. 5
    Calcularea punctajului general
    Calculul punctajului general se realizează prin aplicarea următoarelor formule:
    a) pentru cadrele militare cu funcţii de execuţie = punctajul ponderat al modulului "B" + punctajul ponderat al modulului "C" lit. a) şi b); de exemplu: 2,72 + 0,60 = 3,32;
    b) pentru cadrele militare cu funcţii de conducere = punctajul ponderat al modulului "B" + punctajul ponderat al modulului "C" lit. a), b) şi c); de exemplu: 2,72 + 0,66 = 3,38.
    ART. 6
    Propunerea şi acordarea calificativului general
    (1) Şeful nemijlocit, respectiv evaluatorul care are competenţa de a întocmi aprecierea, procedează la transformarea punctajului general calculat, astfel: pentru cadre militare: la punctaje generale între 1,00 şi 1,40 = E (excepţional); între 1,41 şi 2,40 = FB (foarte bun); între 2,41 şi 3,40 = B (bun); între 3,41 şi 4,40 = C (corespunzător); între 4,41 şi 5,57 = M (mediocru); între 5,58 şi 6,00 = N (necorespunzător). Ex: pentru punctajul general de 3,32 calificativul general este B (bun).
    (2) În situaţia în care punctajul propus de către şeful nemijlocit, respectiv evaluatorul care are competenţa de a întocmi aprecierea, corespunde pe fiecare indicator cu aprecierea şefului ierarhic al şefului nemijlocit, respectiv cu aprecierea şefului care are competenţa de a aproba aprecierea, calificativul general propus conform echivalărilor de mai sus va deveni calificativul general aprobat.
    (3) În situaţia în care şeful ierarhic al şefului nemijlocit, respectiv şeful care are competenţa de a aproba aprecierea, consideră drept necorespunzătoare notarea unuia sau mai multor indicatori, va efectua o nouă notare a acestora, după care va recalcula mediile punctajelor pentru fiecare modul apreciat diferit, punctajele ponderate şi punctajul general, în funcţie de care va aproba, dacă este cazul, un alt calificativ general decât cel propus de şeful nemijlocit. Calificativul general aprobat se înscrie în rubrica rezervată din cadrul modulului "J".
    ART. 7
    Calcularea calificativului general din mai multe calificative parţiale
    În cazul în care pe parcursul perioadei de apreciere de serviciu anuală cadrul militar are mai multe aprecieri parţiale, cu diferite calificative, şeful cu competenţă de întocmire a aprecierii de serviciu anuale completează, după întocmirea aprecierii parţiale, dacă este cazul, formularul de fişă sintetică cu aprecierile parţiale de serviciu şi calificativul final, calculând media aritmetică ponderată a punctajelor generale obţinute la aprecierile parţiale de serviciu conform formulei:

        P(1)xn(1) + P(2)xn(2) + ... + P(i)xn(i)
    P = ───────────────────────────────────────, unde
            n(1) + n(2) + ... + n(i)


    P(1), P(2),... P(i) = punctajul obţinut la fiecare apreciere de serviciu parţială.
    n(1), n(2), ... n(i) = numărul de luni (săptămâni, zile dacă este cazul) pentru care s-a întocmit fiecare apreciere parţială de serviciu.
    P = punctajul final care se transformă în calificativ anual, în situaţia în care cadrul militar a desfăşurat activitate pe o perioadă cumulată de cel puţin 6 luni inclusiv.


    ANEXA 23


    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │
│ Loc │ FIŞA MATRICOLĂ SECRET DE │
│ pentru │ SERVICIU │
│fotografie│ (după completare)│
│ │ │
│ │ Cod numeric personal │
│ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │S│A│A│L│L│Z│Z│J│J│N│N│N│C│
├──────────┴──────────────┬──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│NUMELE │ │
│ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│PRENUMELE │ │
│ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│PRENUMELE TATĂLUI │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│PRENUMELE MAMEI │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│NUME ANTERIOARE │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DATE DE STARE CIVILĂ │
├─────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┤
│Data şi locul│ziua │luna │anul │
│ naşterii ├─────────────────────┴────────────┬──────────┴──────────────────┤
│ │localitatea │judeţul │
├─────────────┴───┬──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Sexul │Naţionalitatea ................Etnia...................... │
├─────────────────┴─────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│Starea civilă │nr. copii │
├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Domiciliul: judeţul localitatea sectorul │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│strada nr. blocul scara etajul │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│apartamentul telefonul │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Reşedinţa: judeţul localitatea sectorul │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│strada nr. blocul scara etajul │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│apartamentul telefonul │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                      1/24


                                           SECRET DE SERVICIU (după completare)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I. CARIERA PROFESIONALĂ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I.1. OCUPAŢIA PÂNĂ LA ÎNCADRARE/REÎNCADRARE │
├─────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ Intervalul │ Funcţia îndeplinită │ Instituţia │
│(de la - până la)│ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Vechimea în muncă până la încadrare/reîncadrare ani..... luni.... zile...... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ I.2. STATUTUL LA ÎNCADRARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profesii la încadrare │
├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Provenienţa la încadrare │Forma recrutării │
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│ în minister zi luna an │
│Data încadrării ──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ în structuri │
│ militare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data acordării primului grad zi luna an │
│profesional/ militar │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data reîncadrării zi luna an │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ca militar ani luni zile │
│Durata ──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│întreruperilor ca poliţist ani luni zile │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                  2/24


                                           SECRET DE SERVICIU (după completare)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I.3. GRADE PROFESIONALE/ MILITARE │
├─────────┬──────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤
│ GRADUL │ Data acordării │ Nr. actului şi │ Felul acordării gradului │
│ │ gradului │ data emiterii │ (înaintării în grad) │
│ │ (înaintării în │ │ │
│ │ grad) │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤
│I.4. PERIOADE CARE SE SCAD LA CALCULUL STAGIULUI MINIM ÎN GRAD │
├───────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ PERIOADA (AALLZZ) │ Data şi nr. actului │ Motivul │
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────┘

                                                                  3/24                                                                                                      SECRET DE SERVICIU (după completare)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I.5. FUNCŢIILE OCUPATE, SALARIZAREA ŞI RAPORTURILE DE MUNCĂ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ ELEMENTE PRIVIND ÎNCADRAREA │ ELEMENTE PRIVIND SALARIZAREA │
│act ├─────┬───────┬──────┬──────┬─────┬─────┬────────┬───────┼──────┬──────┬──────┬────┬───┬─────┬──────┬─────┬───────────────────┬─────┤
│ │Uni- │Compar-│Denu- │Gradul│Pozi-│Loca-│Natura │Poziţia│Soldă │Soldă │Dif. │Sala│Id.│Gra- │Spor │Sala-│ SPORURI │Sala-│
│ │tatea│timen- │mirea │prev. │ţia │lita-│mutării/│faţă de│func- │grad │grad │riu │cdă│daţie│dispo-│riu │ │riu │
├─────┤ │tul │func- │ │ │tea │transf. │funcţia│ţie │ │ │de │ ├─────┤zitiv │bază ├────┬────┬────┬────┤brut │
│Data │ │ │ţiei │ │ │ │ │anteri-│ │ │ │me- │ │data │ │ │ % │ % │ % │ % │ │
│apli-│ │ │ │ │ │ │ │oară │ │ │ │rit │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│cării│ ├───────┤ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼────┼───┤ │ │ │den.│den.│den.│den.│ │
├─────┤ │Natura ├──────┤ │ │ │ │ │(C.I.)│(C.I.)│(C.I.)│(%) │(%)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Data │ │activi-│(spe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emi- │ │tăţii │ciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terii│ │ │zarea)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────┴───┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┘
                                                                                                   4/24

                                                                                                      SECRET DE SERVICIU (după completare)
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ ELEMENTE PRIVIND ÎNCADRAREA │ ELEMENTE PRIVIND SALARIZAREA │
│act ├─────┬───────┬──────┬──────┬─────┬─────┬────────┬───────┼──────┬──────┬──────┬────┬───┬─────┬──────┬─────┬───────────────────┬─────┤
│ │Uni- │Compar-│Denu- │Gradul│Pozi-│Loca-│Natura │Poziţia│Soldă │Soldă │Dif. │Sol-│Id.│Gra- │Spor │Sala-│ SPORURI │Sala-│
│ │tatea│timen- │mirea │prev. │ţia │lita-│mutării/│faţă de│func- │grad │grad │dă │cdă│daţie│dispo-│riu │ │riu │
├─────┤ │tul │func- │ │ │tea │transf. │funcţia│ţie │ │ │me- │ ├─────┤zitiv │bază ├────┬────┬────┬────┤brut │
│Data │ │ │ţiei │ │ │ │ │anteri-│ │ │ │rit │ │data │ │ │ % │ % │ % │ % │ │
│apli-│ │ │ │ │ │ │ │oară │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│cării│ ├───────┤ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼────┼───┤ │ │ │den.│den.│den.│den.│ │
├─────┤ │Natura ├──────┤ │ │ │ │ │(C.I.)│(C.I.)│(C.I.)│(%) │(%)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Data │ │activi-│(spe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emi- │ │tăţii │ciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terii│ │ │zarea)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ ├────┼────┼────┼────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────┴───┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┘
                                                                                                   5/24

                                                                                                      SECRET DE SERVICIU (după completare)
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ ELEMENTE PRIVIND ÎNCADRAREA │ ELEMENTE PRIVIND SALARIZAREA │
│act ├─────┬───────┬──────┬──────┬─────┬─────┬────────┬───────┼──────┬──────┬──────┬────┬───┬─────┬──────┬─────┬───────────────────┬─────┤
│ │Uni- │Compar-│Denu- │Gradul│Pozi-│Loca-│Natura │Poziţia│Soldă │Soldă │Dif. │Sol-│Id.│Gra- │Spor │Sala-│ SPORURI │Sala-│
│ │tatea│timen- │mirea │prev. │ţia │lita-│mutării/│faţă de│func- │grad │grad │dă │cdă│daţie│dispo-│riu │ │riu │
├─────┤ │tul │func- │ │ │tea │transf. │funcţia│ţie │ │ │me- │ ├─────┤zitiv │bază ├────┬────┬────┬────┤brut │
│Data │ │ │ţiei │ │ │ │ │anteri-│ │ │ │rit │ │data │ │ │ % │ % │ %