Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 805 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 805 din 26 octombrie 2016  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 805 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Zborurile internaţionale pot fi efectuate de pe/pe aeroporturile certificate în condiţiile prezentei hotărâri.
    (2) Poate solicita certificarea ca aeroport deschis traficului numai administratorul unui aeroport, dacă traficul aerian al acestuia nu depăşeşte 350.000 de pasageri îmbarcaţi/an în anul anterior celui în care se solicită certificarea şi dacă traficul aerian prognozat pe următorii 2 ani care urmează celui în care se solicită certificarea nu depăşeşte 350.000 de pasageri îmbarcaţi/an."

    2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Comisia de evaluare prevăzută la art. 1 alin. (2) este formată din câte 3 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, câte 2 reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi câte un reprezentant al Autorităţii Naţionale Fitosanitare, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Sănătăţii."

    3. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Întreaga documentaţie necesară desfăşurării activităţii de certificare se pune la dispoziţia membrilor comisiei de evaluare, în vederea derulării activităţii pentru care a fost numită, de către solicitant, prin intermediul Ministerului Transporturilor."

    4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Fiecare membru al comisiei de evaluare verifică în ce măsură cerinţele specifice instituţiei din care face parte, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, sunt îndeplinite la data certificării, în condiţiile legii."

    5. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) de a întocmi şi de a înainta instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), în termen de 30 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic, un raport de autoevaluare privind modul de respectare a condiţiilor care au stat la baza certificării, precum şi de ducere la îndeplinire a recomandărilor comisiei de evaluare;"

    6. La articolul 8, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) ca urmare a activităţilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sau primirii unor sesizări de constatare a existenţei unor deficienţe la nivelul aeroportului, care influenţează negativ activităţile de transport aerian internaţional sau care determină nerespectarea standardelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, după caz;
    d) la constatarea unei modificări substanţiale a volumului de trafic derulat pe aeroport, inclusiv în cazul aeroporturilor certificate ca deschise traficului aerian internaţional, a depăşirii pragului prevăzut la art. 2 alin. (2)."

    7. La articolul 8, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) în cazul în care prin raportul de certificare s-a stabilit că sunt necesare măsuri suplimentare pentru asigurarea conformităţii, iar acestea nu au fost îndeplinite în termenul stabilit prin raportul întocmit de comisia de evaluare sau reevaluare, după caz."

    8. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi comisiei de reevaluare."

    9. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Monitorizarea aplicării planului de măsuri prevăzut la alin. (1) se realizează de către instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), în părţile care le revin, pe baza informărilor periodice transmise de administratorul aeroportului la termenele stabilite prin planul de măsuri."

    10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care aeroportul nu reuşeşte să elimine neconformităţile constatate şi consemnate în raport la termenele stabilite prin planul de măsuri corective, documentul de certificare emis potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) poate fi revocat prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1)."

    11. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor ce revin membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) poate atrage răspunderea juridică aferentă, potrivit legii."

    12. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

    ART. II
    În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, administratorii aeroporturilor iau măsurile necesare pentru îndeplinirea condiţiilor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, potrivit tipului de certificare.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                           Ministrul transporturilor,
                                Petru Sorin Buşe

                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                         Ministrul afacerilor interne,
                             Ioan-Dragoş Tudorache

                p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                Daniela Giurcă,
                                secretar de stat

                              Ministrul sănătăţii,
                             Vlad Vasile Voiculescu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Lazăr Comănescu

    Bucureşti, 26 octombrie 2016.
    Nr. 805.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009)

                               CONDIŢII NECESARE
       pentru certificarea unui aeroport civil ca aeroport internaţional

    A. Condiţii verificate de Ministerul Transporturilor:
    1. Administratorul aeroportului deţine un certificat de autorizare valabil, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu reglementările specifice.
    2. Administratorul aeroportului asigură, direct sau prin alţi agenţi aeronautici civili autorizaţi, serviciile de handling la sol prevăzute în anexa la Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediţia în vigoare, la o capacitate suficientă pentru traficul derulat pe aeroport.
    3. Administratorul aeroportului stabileşte o procedură de colaborare cu utilizatorii*1) aeroportului sau cu reprezentanţi ai acestora, în scopul asigurării unui nivel satisfăcător al facilităţilor şi serviciilor necesare pentru o procesare rapidă a pasagerilor, echipajelor aeronavelor, bagajelor, mărfii şi poştei. În situaţia în care aceste proceduri presupun participarea unor instituţii ale statului care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport, ele vor trebui să fie avizate de instituţiile în cauză. De asemenea, aceste facilităţi şi servicii vor fi proiectate astfel încât să se asigure o organizare optimă a fluxurilor.
──────────
    *1) Utilizator al aeroportului înseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru transportul pasagerilor, al poştei şi/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la sau către aeroportul în cauză.
──────────

    4. Administratorul aeroportului a stabilit o procedură de consultare cu utilizatorii aeroportului sau cu reprezentanţi ai acestora, cu reprezentanţii autorităţilor de stat şi ai agenţilor aeronautici civili care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport, aplicabilă în cazul planificării de noi terminale sau al modificării substanţiale a celor existente sau când sunt necesare modificări ale facilităţilor ca urmare a aplicării de noi proceduri.
    5. Aeroportul este împrejmuit cu gard perimetral, suficient de înalt încât să constituie un obstacol evident pentru persoane şi care să beneficieze de sisteme suplimentare de supraveghere video pentru zi şi noapte, eventual senzori şi alte sisteme de avertizare. De asemenea, paza perimetrală se efectuează şi prin observare directă, cu patrule mobile sau posturi fixe.
    6. În perimetrul aeroportului există spaţii de parcare auto de scurtă şi lungă durată.
    7. Facilităţile de check-in sunt amplasate cât mai aproape posibil de punctele de sosire la terminal.
    8. Sunt asigurate facilităţile pentru utilizarea cărţilor de credit ca mijloc de plată a serviciilor prestate pe aeroport, inclusiv pentru achitarea tarifelor.
    9. Există şi sunt funcţionale, pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului, atât pe fluxul de plecări, cât şi pe cel de sosiri, servicii de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale specifice acestei activităţi.
    10. Sunt amenajate încăperi dotate corespunzător pentru mamă şi copil şi spaţii speciale pentru infanţi şi însoţitorii acestora.
    11. Fluxurile de pasageri sunt semnalizate corespunzător, utilizându-se semnele internaţionale prevăzute în documentele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale - Doc. 9636 şi Doc. 9430.
    12. Informarea pasagerilor şi a publicului cu privire la aterizarea şi decolarea aeronavelor, anularea curselor, modificările de ultim moment ale orarului iniţial, precum şi schimbarea porţilor de îmbarcare se face prin intermediul panourilor sau al monitoarelor de informare, completate de un sistem de informare audio.
    13. Se asigură informarea vizuală a pasagerilor asupra bunurilor interzise la bordul aeronavelor, precum şi asupra măsurilor prevăzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.
    14. Pentru controlul de securitate, autorităţile cu atribuţii în acest sens utilizează echipamente specializate.
    15. Sunt amenajate încăperi sau spaţii speciale pentru cazurile în care măsurile de securitate impun controlul corporal al pasagerilor. Pasagerii sunt informaţi asupra scopului procedurii.
    16. Existenţa procedurilor de intervenţie în cazul pasagerilor turbulenţi.
    17. Este asigurat transportul între terminale sau între parcările auto şi terminale, dacă acestea sunt amplasate la mare distanţă.
    18. Administraţia aeroportului stabileşte proceduri specifice care să asigure sosirea bagajelor în timp util în zona de ridicare a bagajelor şi proceduri de remediere urgentă în caz de incidente.
    19. Zona de ridicare a bagajelor este amenajată şi dotată corespunzător, în concordanţă cu volumul de trafic.
    20. Sunt asigurate mijloace de transport al bagajelor din zona de ridicare până la puncte cât mai apropiate de zonele în care pot fi accesate alte mijloace de transport.
    21. Sunt amenajate facilităţile necesare pentru depozitarea temporară a bagajelor, în scopul ridicării ulterioare.
    22. Sunt amenajate spaţii corespunzătoare, securizate, în care bagajele neridicate, neidentificate sau deteriorate sunt păstrate până la livrare, revendicare ori distrugere, conform legislaţiei specifice. Personalul companiilor aeriene are acces la bagaje pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului.
    23. Este amenajat un spaţiu corespunzător pentru revendicarea bagajelor pierdute.
    24. Sunt amenajate, atât pe fluxurile de sosiri, cât şi pe cele de plecări, puncte de informare a pasagerilor.

    B. Condiţii verificate de Ministerul Afacerilor Interne:
    1. În cadrul aeroportului a fost deschis şi funcţionează punct de trecere a frontierei.
    2. Controlul trecerii frontierei de stat este asigurat pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului de structurile Poliţiei de Frontieră.
    3. Asigurarea, amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzătoare a acestora se fac de către administraţia aeroportului, iar echipamentele tehnice specifice activităţii proprii se asigură de către Poliţia de Frontieră.
    4. Fluxurile de sosiri şi plecări, interne şi internaţionale, sunt separate fizic, permanent, în întreaga zonă cuprinsă între cabinele de control trecere frontieră şi aeronavă. Amenajarea separării va fi făcută astfel încât să se elimine posibilitatea ca persoanele, bunurile sau documentele să treacă de la un flux la altul.
    5. Pe platforma de parcare a aeronavelor, separarea fluxurilor se efectuează prin asigurarea transportului pasagerilor cu mijloace auto amenajate corespunzător. Se va asigura o distanţă de cel puţin 200 m între aeronavele care efectuează zboruri internaţionale şi aeronavele care efectuează zboruri interne sau aplicarea de proceduri specifice, care să asigure prezenţa obligatorie a personalului Poliţiei de Frontieră la procedurile legate de transferul persoanelor la/de la aeronavă, în cazul în care distanţa minimă menţionată nu poate fi asigurată.
    6. Este organizat un flux separat fizic şi permanent de celelalte fluxuri, în care pasagerii aflaţi în tranzit direct pe aceeaşi aeronavă sau care se transferă pe alte zboruri să poată rămâne temporar, fără parcurgerea formalităţilor de control la trecerea frontierei, cu excepţia măsurilor de securitate, a celor antidrog sau circumstanţelor speciale, ori de vamă, atunci când este cazul.
    7. Se asigură informarea vizuală a pasagerilor asupra condiţiilor de călătorie, consecinţelor traficului de substanţe narcotice, asupra bunurilor supuse declarării scrise (bunuri culturale, sume de bani în numerar, substanţe stupefiante sau psihotrope), a celor prohibite sau supuse autorizării speciale la introducerea/scoaterea în/din ţară, precum şi asupra măsurilor prevăzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, iar amplasarea acestora este stabilită de comun acord cu autorităţile competente.
    8. Facilităţile pentru controlul trecerii frontierei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) presemnalizarea zonei de efectuare a controlului la trecerea frontierei, inclusiv a liniilor alocate în funcţie de cetăţenie: EU/EEA/CH şi ALL PASSPORTS (obligatoriu), VISA NOT REQUIRED (dacă se consideră necesar) sau categorie (CD, Crew, PRM - dacă se consideră necesar); presemnalizarea se realizează cu aproximativ 15-25 metri*2) înainte de cabinele de controlul de frontieră în linia I, prin indicatoare sau prin marcaje pe podea;
──────────
    *2) Pentru terminalele existente, în situaţia în care această distanţă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administraţia aeroportului şi autorităţile cu atribuţii de control la frontieră.
──────────

    b) marcarea prin semne vizibile a liniei de discreţie ce semnalizează spaţiul de aşteptare pentru pasageri în faţa cabinelor de control;
    c) cabinele de control în linia I pentru fiecare flux de călători intrare/ieşire:
    - sunt într-un număr adaptat volumului de trafic;
    - sunt amplasate cu partea frontală spre pasageri şi într-o poziţie înălţată faţă de rândul de pasageri în aşteptare, pentru a permite vizualizarea de către poliţistul de frontieră, în acelaşi timp asigurându-se comunicarea directă în timpul controlului;
    - sunt dotate cu sisteme de închidere controlate de Poliţia de Frontieră şi este asigurată prevenirea observării neautorizate a ecranelor sistemelor computerizate;
    - sunt semnalizate conform anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în funcţie de structura traficului, pe cetăţenii EU/EEA/CH şi ALL PASSPORTS (obligatoriu), VISA NOT REQUIRED (dacă se consideră necesar) sau categorii de persoane (CD, Crew, PRM - dacă se consideră necesar);
    - indicatoarele de semnalizare a separării fluxurilor în funcţie de cetăţenie plasate deasupra cabinelor de linia I de control trebuie să respecte condiţiile de vizibilitate, iluminat adecvat şi flexibilitate, prin folosirea unor panouri electronice al căror afişaj să poată fi schimbat din cabinele de control, în vederea realocării fluxurilor în situaţia aglomerării;
    d) în faţa cabinelor de control în linia I sunt instalate oglinzi care să permită atât vizualizarea pasagerilor care se află la controlul în linia I, în special minori, cât şi a zonei dintre cabine, în scopul prevenirii eventualelor încercări de trecere neautorizate;
    e) asigurarea ermetizării zonei dintre şi de deasupra cabinelor de control, pentru prevenirea trecerii sau transmiterii de documente sau bunuri în mod neautorizat, prin instalarea de uşi acţionate din interiorul cabinelor de linia I şi securizarea zonei până la tavan;
    f) asigurarea unei linii de comunicaţie directă între cabinele din linia I şi biroul de linia a II-a de control;
    g) asigurarea de facilităţi de control automat al persoanelor, în cazul aeroporturilor cu trafic intens, pentru procesarea rapidă a pasagerilor, dacă se consideră necesar;
    h) facilităţile de linia a II-a de control:
    - în imediata apropiere a liniei I este asigurată o cameră de control amănunţit al documentelor pe fiecare flux, separată fizic de alte încăperi, având o suprafaţă suficientă pentru instalarea echipamentelor necesare şi având vizibilitate directă asupra fluxului de pasageri;
    - este asigurat un spaţiu suficient alocat intervievării persoanelor supuse verificărilor suplimentare;
    - este alocat un spaţiu securizat pentru colectarea datelor, verificarea şi procesarea lor în Sistemul de informaţii privind vizele, EURODAC, AFIS/IMAGETRACK;
    - există încăperi securizate pentru procedurile de reţinere, amenajate conform cerinţelor specifice, cu asigurarea supravegherii directe sau prin mijloace tehnice a persoanelor reţinute;
    - sunt alocate facilităţi de şedere temporară pentru persoanele cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul României, supravegheate în permanenţă prin mijloace tehnice sau cu personal şi având acces la utilităţi;
    - sunt alocate spaţii pentru persoanele care solicită azil pe teritoriul României, separate în funcţie de sex, având acces la utilităţi şi condiţii de şedere decentă;
    - facilităţile de control în linia a II-a au acces direct la sistemul de supraveghere video al aeroportului, în funcţie de necesităţile operative. Sistemul acoperă inclusiv platforma de parcare a aeronavelor, fluxul de sosire pentru zborurile extra-Schengen, cabinele de control în linia I, zona de transfer. Structura Poliţiei de Frontieră de pe aeroport are acces la imaginile sistemului video în timp real şi înregistrate, pentru investigaţii operative.
    i) în scopul desfăşurării activităţilor operative specifice, structura locală a Poliţiei de Frontieră dispune cel puţin de:
    - dispecerat/camera operaţională;
    - spaţiu pentru păstrarea armamentului, muniţiei, echipamente de control, ştampile, vize;
    - cameră tehnică;
    - cameră pentru pregătirea personalului.

    C. Condiţii verificate de Ministerul Finanţelor Publice:
    1. În cadrul aeroportului a fost deschis şi funcţionează birou vamal.
    2. Controlul vamal este asigurat pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului de autoritatea vamală.
    3. Asigurarea, amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzătoare a acestora se fac de către administraţia aeroportului, iar echipamentele tehnice specifice activităţii proprii se asigură de către autoritatea vamală.
    4. Culoarul de ieşire din zona benzilor de bagaje către zona publică trebuie să fie de minimum 15 m*3), astfel încât să se poată face selecţia pasagerilor în vederea controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie să existe câte un birou destinat autorităţii vamale, primul în sensul de mers către ieşire pentru "bunuri de declarat", iar ultimul pentru controlul călătorilor selectaţi pentru control. Ambele birouri trebuie să fie dotate cu geamuri către culoarul de ieşire. Zona va fi marcată corespunzător.
──────────
    *3) Pentru terminalele existente, în situaţia în care această distanţă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administraţia aeroportului şi autorităţile cu atribuţii de control la frontieră.
──────────

    5. Facilităţile pentru controlul vamal trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) amplasarea biroului/cabinei "Bunuri de declarat" este imediat după linia a II-a a poliţiei de frontieră, pe fiecare flux în parte (plecări/sosiri), iar a celui/celei pentru controlul călătorilor în celălalt capăt al culoarului de ieşire prevăzut la pct. C.4 necesar operaţiunii de selecţie a pasagerilor;
    b) asigurarea unei cabine de control corporal pe fiecare flux, a unui birou operativ de tură, a unui spaţiu de depozitare pentru bunurile reţinute şi a unui spaţiu pentru echipajul canin;
    c) asigurarea unei conexiuni securizate la internet care să permită conectarea cu bazele de date ale Direcţiei Generale a Vămilor şi ale altor instituţii abilitate.

    D. Condiţii verificate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor:
    1. Administratorul aeroportului face dovada existenţei permanente şi a funcţionării corespunzătoare a facilităţilor privind sănătatea publică, controlul veterinar şi fitosanitar.
    2. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici şi utilizatorii aeroportului, aplică toate măsurile de rigoare pentru a se asigura că procurarea, prepararea, manipularea, păstrarea şi servirea de produse alimentare şi apă, destinate a fi consumate atât pe aeroport, cât şi la bordul aeronavelor, se efectuează cu respectarea prevederilor legale privind igiena şi siguranţa alimentară.
    3. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici, utilizatorii aeroportului şi instituţiile abilitate ale statului, asigură un sistem eficient de eliminare şi neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apelor uzate, deşeurilor, produselor alimentare neutilizate şi interzise pentru a fi consumate şi a altor substanţe care prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, în conformitate cu prevederile legale specifice.
    4. Sunt asigurate pe aeroport facilităţile proprii sau contractate necesare acordării de asistenţă medicală de prim ajutor şi pentru transferul rapid al cazurilor medicale grave.
    5. Este asigurată o încăpere special destinată, de preferat la distanţă de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare şi interviul pasagerilor atunci când autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale, regionale sau locale solicită acest lucru.
    6. Este asigurat de către aeroport accesul la servicii medicale de specialitate suficient de apropiate de aeroport, pentru a se realiza evaluarea rapidă, izolarea şi tratamentul pasagerilor aflaţi în situaţia prevăzută la pct. D.5.
    7. Personalul necesar efectuării controalelor veterinare este asigurat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin structurile teritoriale subordonate.
    8. Personalul necesar efectuării controalelor fitosanitare este asigurat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009)


                               CONDIŢII NECESARE
                   pentru certificarea unui aeroport civil ca
                aeroport deschis traficului aerian internaţional

    A. Condiţii verificate de Ministerul Transporturilor:
    1. Administratorul aeroportului deţine un certificat de autorizare valabil, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu reglementările specifice.
    2. Administratorul aeroportului asigură, direct sau prin alţi agenţi aeronautici civili autorizaţi, serviciile de handling la sol prevăzute în anexa la Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediţia în vigoare, la o capacitate suficientă pentru traficul derulat pe aeroport.
    3. Administratorul aeroportului stabileşte o procedură de consultare cu utilizatorii aeroportului sau cu reprezentanţi ai acestora, cu reprezentanţii autorităţilor de stat şi ai agenţilor aeronautici civili care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport, aplicabilă în cazul planificării de noi terminale ori al modificării substanţiale a celor existente sau când sunt necesare modificări ale facilităţilor ca urmare a aplicării de noi proceduri.
    4. Aeroportul este împrejmuit cu gard perimetral, suficient de înalt încât să constituie un obstacol evident pentru persoane şi care eventual să beneficieze de sisteme suplimentare de supraveghere video pentru zi şi noapte, senzori şi alte sisteme de avertizare. De asemenea, paza perimetrală se efectuează şi prin observare directă, prin patrule mobile sau posturi fixe.
    5. În perimetrul aeroportului există spaţii de parcare auto de scurtă şi lungă durată.
    6. Facilităţile de check-in sunt amplasate cât mai aproape posibil de punctele de sosire la terminal.
    7. Sunt asigurate facilităţile pentru utilizarea cărţilor de credit ca mijloc de plată a serviciilor prestate pe aeroport, inclusiv pentru achitarea tarifelor.
    8. Sunt amenajate încăperi dotate corespunzător pentru mamă şi copil şi spaţii speciale pentru infanţi şi însoţitorii acestora.
    9. Fluxurile de pasageri sunt semnalizate corespunzător, utilizându-se semnele internaţionale prevăzute în documentele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale - Doc. 9636 şi Doc. 9430.
    10. Informarea pasagerilor şi a publicului cu privire la aterizarea şi decolarea aeronavelor, anularea curselor, modificările de ultim moment ale orarului iniţial, precum şi schimbarea porţilor de îmbarcare se face prin intermediul panourilor sau al monitoarelor de informare, completate de un sistem de informare audio.
    11. Se asigură informarea vizuală a pasagerilor asupra bunurilor interzise la bordul aeronavelor, precum şi asupra măsurilor prevăzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.
    12. Pentru controlul de securitate, autorităţile cu atribuţii în acest sens utilizează echipamente specializate.
    13. Sunt amenajate încăperi sau spaţii speciale pentru cazurile în care măsurile de securitate impun controlul corporal al pasagerilor. Pasagerii sunt informaţi asupra scopului procedurii.
    14. Existenţa procedurilor de intervenţie în cazul pasagerilor turbulenţi.
    15. Administraţia aeroportului stabileşte proceduri specifice care să asigure sosirea bagajelor în timp util în zona de ridicare a bagajelor şi proceduri de remediere urgentă în caz de incidente.
    16. Zona de ridicare a bagajelor este amenajată şi dotată corespunzător, în concordanţă cu volumul de trafic.
    17. Sunt asigurate mijloace de transport al bagajelor din zona de ridicare până la puncte cât mai apropiate de zonele în care pot fi accesate alte mijloace de transport.
    18. Sunt amenajate facilităţile necesare pentru depozitarea temporară a bagajelor, în scopul ridicării ulterioare.
    19. Sunt amenajate spaţii corespunzătoare, securizate, în care bagajele neridicate, neidentificate sau deteriorate sunt păstrate până la livrare, revendicare ori distrugere, conform legislaţiei specifice. Personalul companiilor aeriene are acces la bagaje pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului.
    20. Este amenajat un spaţiu corespunzător pentru revendicarea bagajelor pierdute.

    B. Condiţii verificate de Ministerul Afacerilor Interne:
    1. În cadrul aeroportului a fost deschis şi funcţionează punct de trecere a frontierei.
    2. Controlul trecerii frontierei de stat este asigurat pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului de structura Poliţiei de Frontieră.
    3. Asigurarea, amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzătoare a acestora se fac de către administraţia aeroportului, iar echipamentele tehnice specifice activităţii proprii se asigură de către Poliţia de Frontieră.
    4. Fluxurile de sosiri şi plecări sunt separate fizic, iar cele interne şi internaţionale sunt separate fizic sau în timp. Separarea fizică se realizează în întreaga zonă cuprinsă între cabinele de control trecere frontieră şi aeronavă. Amenajarea separării va fi făcută astfel încât să se elimine posibilitatea ca persoanele, bunurile sau documentele să treacă de la un flux la altul. Pentru situaţia separării fluxului de plecare în timp, este necesară existenţa unei proceduri la nivelul aeroportului, care să asigure procesarea pasagerilor pe zborurile interne şi internaţionale fără a fi posibilă amestecarea lor.
    5. Pe platforma de parcare a aeronavelor, separarea fluxurilor se efectuează prin asigurarea prezenţei obligatorii a personalului Poliţiei de Frontieră la procedurile legate de transferul persoanelor la/de la aeronavă.
    6. Asigurarea informării vizuale a pasagerilor asupra condiţiilor de călătorie, consecinţelor traficului de substanţe narcotice, asupra bunurilor supuse declarării scrise (bunuri culturale, sume de bani în numerar, substanţe stupefiante sau psihotrope), a celor prohibite sau supuse autorizării speciale la introducerea/scoaterea în/din ţară, precum şi asupra măsurilor prevăzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, iar amplasarea acestora este stabilită de comun acord cu autorităţile competente.
    7. Facilităţile pentru controlul trecerii frontierei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) dacă este posibil, presemnalizarea, prin indicatoare sau prin marcaje pe podea, a zonei de efectuare a controlului la trecerea frontierei, inclusiv a liniilor alocate în funcţie de cetăţenie: EU/EEA/CH şi ALL PASSPORTS (obligatoriu), VISA NOT REQUIRED (dacă se consideră necesar) sau categorie (CD, Crew, PRM - dacă se consideră necesar);
    b) marcarea prin semne vizibile a liniei de discreţie ce semnalizează spaţiul de aşteptare pentru pasageri în faţa cabinelor de control;
    c) cabinele de control din linia I pentru fiecare flux de călători intrare/ieşire:
    - sunt într-un număr adaptat volumului de trafic;
    - sunt amplasate cu partea frontală spre pasageri şi într-o poziţie înălţată faţă de rândul de pasageri în aşteptare, pentru a permite vizualizarea de către poliţistul de frontieră, în acelaşi timp asigurându-se comunicarea directă în timpul controlului;
    - sunt dotate cu sisteme de închidere controlate de Poliţia de Frontieră şi este asigurată prevenirea observării neautorizate a ecranelor sistemelor computerizate;
    - sunt semnalizate conform anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în funcţie de structura traficului, pe cetăţenii EU/EEA/CH şi ALL PASSPORTS (obligatoriu), VISA NOT REQUIRED (dacă se consideră necesar) sau categorii de persoane (CD, Crew, PRM - dacă se consideră necesar);
    - indicatoarele de semnalizare a separării fluxurilor în funcţie de cetăţenie plasate deasupra cabinelor din linia I de control trebuie să respecte condiţiile de vizibilitate, iluminat adecvat şi flexibilitate, prin folosirea unor panouri electronice al căror afişaj să poată fi schimbat din cabinele de control, în vederea realocării fluxurilor în situaţia aglomerării;
    d) în faţa cabinelor de control din linia I sunt instalate oglinzi care să permită vizualizarea pasagerului care se află la controlul în linia I, în special minori, precum şi a zonei dintre cabine, în scopul prevenirii eventualelor încercări de trecere neautorizate;
    e) asigurarea ermetizării zonei dintre şi de deasupra cabinelor de control, pentru prevenirea trecerii sau transmiterii de documente sau bunuri în mod neautorizat, prin instalarea de uşi acţionate din interiorul cabinelor de linia I şi securizarea zonei până la tavan;
    f) asigurarea unei linii de comunicaţie directă între cabinele din linia I şi biroul din linia a II-a de control;
    g) facilităţile din linia a II-a de control:
    - în imediata apropiere a liniei I este asigurată o cameră de control amănunţit al documentelor pe fiecare flux, separată fizic de alte încăperi, având o suprafaţă suficientă pentru instalarea echipamentelor necesare şi având vizibilitate directă asupra fluxului de pasageri;
    - este asigurat un spaţiu suficient alocat intervievării persoanelor supuse verificărilor suplimentare;
    - este alocat un spaţiu securizat pentru colectarea datelor, verificarea şi procesarea lor în Sistemul de informaţii privind vizele;
    - există încăperi securizate pentru procedurile de reţinere, amenajate conform cerinţelor specifice, cu asigurarea supravegherii directe sau prin mijloace tehnice a persoanelor reţinute;
    - sunt alocate facilităţi de şedere temporară pentru persoanele cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul României, supravegheate în permanenţă prin mijloace tehnice sau cu personal şi având acces la utilităţi;
    - sunt alocate spaţii pentru persoanele care solicită azil pe teritoriul României, separate în funcţie de sex, având acces la utilităţi şi condiţii de şedere decentă;
    - facilităţile de control în linia a II-a au acces direct la sistemul de supraveghere video al aeroportului, în funcţie de necesităţile operative. Sistemul acoperă inclusiv platforma de parcare a aeronavelor, fluxul de sosire pentru zborurile extra-Schengen, cabinele de control în linia I. Structura Poliţiei de Frontieră de pe aeroport are acces la imaginile sistemului video în timp real şi înregistrate, pentru investigaţii operative;
    h) în scopul desfăşurării activităţilor operative specifice, structura locală a Poliţiei de Frontieră dispune cel puţin de:
    - dispecerat/cameră operaţională;
    - spaţiu pentru păstrarea armamentului, muniţiei, echipamente de control, ştampile, vize;
    - cameră tehnică;
    - cameră pentru pregătirea personalului.

    C. Condiţii verificate de Ministerul Finanţelor Publice:
    1. Aeroportul se află în raza de competenţă teritorială a unui birou vamal care asigură controlul vamal la cerere.
    2. Controlul vamal este asigurat, la cerere, de lucrători vamali repartizaţi de la biroul vamal în a cărui rază de competenţă teritorială se află aeroportul, atunci când sunt operate curse internaţionale.
    3. Asigurarea, amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzătoare a acestora se fac de către administraţia aeroportului, iar echipamentele tehnice specifice activităţii proprii se asigură de către autoritatea vamală.
    4. Culoarul de ieşire din zona benzilor de bagaje către zona publică trebuie să fie de minimum 15 m*4), astfel încât să se poată face selecţia pasagerilor în vederea controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie să existe câte un birou destinat autorităţii vamale, primul în sensul de mers către ieşire pentru "bunuri de declarat", iar ultimul pentru controlul călătorilor selectaţi pentru control. Ambele birouri trebuie să fie dotate cu geamuri către culoarul de ieşire. Zona va fi marcată corespunzător.
──────────
    *4) Pentru terminalele existente, în situaţia în care această distanţă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administraţia aeroportului şi autorităţile cu atribuţii de control la frontieră.
──────────

    5. Facilităţile pentru controlul vamal trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) amplasarea biroului/cabinei "Bunuri de declarat" este imediat după linia a II-a a poliţiei de frontieră, pe fiecare flux în parte (plecări/sosiri), iar a celui/celei pentru controlul călătorilor în celălalt capăt al culoarului de ieşire prevăzut la pct. C.4 necesar operaţiunii de selecţie a pasagerilor;
    b) asigurarea unei cabine de control corporal pe fiecare flux, a unui birou operativ de tură, a unui spaţiu de depozitare pentru bunurile reţinute şi a unui spaţiu pentru echipajul canin;
    c) asigurarea unei conexiuni securizate internet care să permită conectarea cu bazele de date ale Direcţiei Generale a Vămilor şi ale altor instituţii abilitate.

    D. Condiţii verificate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor:
    1. Administratorul aeroportului face dovada existenţei permanente şi a funcţionării corespunzătoare a facilităţilor privind sănătatea publică, controlul veterinar şi fitosanitar.
    2. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici şi utilizatorii aeroportului, aplică toate măsurile de rigoare pentru a se asigura că procurarea, prepararea, manipularea, păstrarea şi servirea de produse alimentare şi apă, destinate a fi consumate atât pe aeroport, cât şi la bordul aeronavelor, se efectuează cu respectarea prevederilor legale privind igiena şi siguranţa alimentară.
    3. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici, utilizatorii aeroportului şi instituţiile abilitate ale statului, asigură un sistem eficient de eliminare şi neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apelor uzate, deşeurilor, produselor alimentare neutilizate şi interzise pentru a fi consumate şi a altor substanţe care prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, în conformitate cu prevederile legale specifice.
    4. Sunt asigurate pe aeroport facilităţile proprii sau contractate necesare acordării de asistenţă medicală de prim ajutor şi pentru transferul rapid al cazurilor medicale grave.
    5. Este asigurată o încăpere special destinată, de preferat la distanţă de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare şi interviul pasagerilor atunci când autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale, regionale sau locale solicită acest lucru.
    6. Este asigurat de către aeroport accesul la servicii medicale de specialitate suficient de apropiate de aeroport, pentru a se realiza evaluarea rapidă, izolarea şi tratamentul pasagerilor aflaţi în situaţia prevăzută la pct. D.5.
    7. Personalul necesar efectuării controalelor veterinare este asigurat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin structurile teritoriale subordonate.
    8. Personalul necesar efectuării controalelor fitosanitare este asigurat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară.

                                    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016